Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ godine donijela

ODLUKU o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja s Hrvatskim liječničkim sindikatom i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara-medicinskih tehničara

I. Ljubica Đukanović, mag. iur., pomoćnica ministra zdravlja, imenuje se predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu s Hrvatskim liječničkim sindikatom i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestaramedicinskih tehničara. II. Vlada Republike Hrvatske nije suglasna s prijedlogom miritelja Edina Sarajlića, predloženog od strane sindikata u Zahtjevu za pokretanje postupka mirenja, od 19. kolovoza 2013. godine. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Sukladno zaprimljenom Zahtjevu za pokretanje postupka mirenja od strane Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara, od 19. kolovoza 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske imenuje osobu koja će sudjelovati u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu. Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestaramedicinskih tehničara naveli su kao razlog pokretanja postupka mirenja umanjenje stečenih prava, te da Vlada Republike Hrvatske ne želi razmotriti zajednički prijedlog kolektivnog ugovora Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara i o njemu se pisano očitovati, neprihvaćanje protokola o pregovaranju, kao i odugovlačenje pregovora. Vlada Republike Hrvatske predloženom odlukom također uskraćuje suglasnost na miritelja predloženog od strane sindikata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful