Finanțările UE – Ghidul începătorului

Buget

Prezentarea normelor financiare

oportunităților de finanțare pentru perioada
și a 2007-2013
Ediția 2012

Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiți răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți despre Uniunea Europeană. Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

Informații suplimentare privind Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet (http://europa.eu). O fișă catalografică figurează la sfârșitul prezentei publicații. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012 ISBN 978-92-79-21624-4 doi:10.2761/8558 © Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei Printed in Luxembourg Tipărit pe hârtie înălbită fără clor elementar (ECF)

Finanțările UE – Ghidul începătorului

Prezentarea normelor financiare și a

oportunităților de finanțare pentru
perioada 2007-2013
Sunteți începător în domeniul fondurilor UE? Consultați această prezentare a principalelor oportunități de finanțare�������������������������������������������������������������������������������� pp. 4-27
Sunteți manager într-o întreprindere mică sau mijlocie (IMM)?����������������p. 6 Sunteți reprezentant al unei organizații neguvernamentale (ONG)?���� p. 10 Sunteți student sau proaspăt absolvent?������������������������������������������������������������p. 13 Sunteți cercetător?������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 17 Sunteți agricultor?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 20 Sunteți funcționar în cadrul unui organism public?���������������������������������������p. 23

Considerați că procedurile financiare sunt prea dificile? Consultați o parte dintre normele pe care trebuie să le respectați�������������������������������������������������������������������������������� pp. 28-29 Sunt fondurile transparente, iar controlul eficient? Verificați aici:������������������������������������������������������������������������������������������������������pp. 30-33 Ce sume sunt în joc? Consultați lista programelor����������������������������������������������������������������������pp. 34-36

1

FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI

Cuvânt-înainte
Pentru a răspunde evoluției economiei mondiale și impactului acesteia asupra Europei, Comisia a propus în 2007 o serie de programe de stimulare a inovării și de favorizare a creșterii economice în toate regiunile Europei. În anii dificili care au urmat, aceste oportunități de finanțare au contribuit la măsurile de combatere a crizei și au ajutat la menținerea ritmului în vederea atingerii obiectivelor ambițioase ale Strategiei Europa 2020 pentru o Uniune formată din 27 de state membre. Programele pentru perioada 2007-2013 au pus, în mare măsură, accentul pe cercetare, sprijinind realizarea de rețele pentru mărfuri, oameni și energie, contribuind la combaterea efectelor schimbărilor climatice, asigurând creștere economică, precum și crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune. Pentru a atinge aceste obiective ambițioase, UE a introdus norme simple, practice și transparente privind accesarea fondurilor. Am definit cadrul pentru competitivitate, solidaritate și coeziune în Europa. Oferim sprijinul necesar pentru a vă ajuta să vă puneți în aplicare ideile și să vă concretizați proiectele care aduc valoare adăugată europeană în cadrul obiectivelor noastre comune. Trebuie să conlucrăm pentru a beneficia la maximum de aceste investiții și pentru a readuce Europa pe o pantă ascendentă, de creștere economică. Janusz Lewandowski Comisar european pentru programare financiară și buget

2

s-a decis publicarea unei versiuni revizuite. am început deja să lucrăm la noua generație de fonduri de după 2013. care include cele mai recente informații privind programele disponibile în actualul cadru financiar multianual pentru perioada 2007-2013. În urma numeroaselor solicitări de retipărire.europa. Aceste programe oferă o gamă largă de oportunități de finanțare care ar fi benefice pentru noi toți. Dorim să vă oferim mai multe beneficii europene fără ca sumele alocate să se schimbe. datele de contact necesare. vă rugăm să consultați paginile Europa create în acest scop: http://ec. informații privind normele de urmat pentru a accesa fonduri și consiliere privind modul în care să începeți căutarea de informații mai detaliate cu privire la o anumită oportunitate de finanțare. prin urmare.De ce o a treia ediție? • Acest ghid este una dintre cele mai apreciate publicații ale noastre. dar care nu s-au hotărât încă să își depună candidatura în acest sens. Dacă doriți să urmăriți aceste evoluții. credem că această publicație va atrage atenția celor care poate s-au gândit la o finanțare UE.eu/budget/reform/index_en. • Planificarea anticipată este esența bunei guvernanțe. Având în vedere că există fonduri care nu au fost încă utilizate. • Sunteți cercetător și căutați un grant pentru a vă dezvolta ideile? Sunteți student și doriți să studiați în străinătate? Sau poate pur și simplu doriți să vă dezvoltați propria afacere și căutați sprijin financiar? Prezenta ediție a Ghidului începătorului vă va oferi o amplă imagine de ansamblu asupra fondurilor disponibile în diferite sectoare.htm 3 .

eu/regional_policy/manage/authority/authority_ro.enterprise-europe-network. consultați: http://ec.cfm?pay=108&list=no 4 . de asemenea.eu/small-business/index_ro. disponibile pe internet.htm 600 de organizații partenere în peste 40 de țări. În această secțiune veți găsi: • idei despre cum să începeți • o scurtă prezentare a diferitelor forme de finanțare UE • exemple practice pentru grupuri selecționate de beneficiari ai fondurilor UE Să începem… În funcție de tipul de finanțare și de profilul proiectului dumneavoastră. ▶ Alți potențiali beneficiari: Europe Direct • Sunați la numărul: 00 800 6 7 8 9 10 11 • Vizitați centrul local Europe Direct: http://ec.europa.europa. Contactați rețelele de informare ale UE ▶ Întreprinderi și IMM-uri: Rețeaua europeană a  întreprinderi lor (Enterprise Europe Network) http:// www. dumneavoastră vi se adresează acest ghid.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Oportunități de finanțare pentru dumneavoastră Sunteți începător în domeniul finanțărilor UE și vă simțiți puțin pierdut printre diferitele mecanisme de finanțare. Vizitați portalul EUROPA Portalul Comisiei privind granturile și contractele de achiziții publice: http://ec.eu/europedirect • Trimiteți un e-mail sau contactați online un operator : http://ec. cât și facilitățile de asistență necesare. există oameni și rețele a căror sarcină este de a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a începe! Numeroase informații utile sunt. autoritățile naționale. actorii implicați și programe? În acest caz.eu/europedirect 2. Contactați autoritățile naționale. regionale sau locale adesea oferă atât informațiile.europa. Pentru o listă a autorităților de management al fondurilor structurale din fiecare regiune.europa.ec. regionale sau locale Majoritatea fondurilor UE fiind administrate la nivel național sau regional.htm 3.europa. eu/index_en. 1.

învățământ. Comisia Europeană Aproximativ 22  % sunt programe gestionate la nivel central (de exemplu: în cercetare. în scopul de a asigura funcționarea instituțiilor sau a programelor europene 2. Care sunt principalele tipuri de finanțare de la bugetul UE? Căutați fonduri pentru a vă finanța proiectul? Granturi – acordate pentru cofinanțarea unor proiecte sau obiective specifice. Este posibil ca rețeaua dumneavoastră profesională să aibă deja experiență în ceea ce privește accesarea fondurilor UE și să vă poată oferi idei practice. iar realizatorii de film prin programul Media 2007. 5 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . Contactați asociația profesională de care aparțineți În cazul în care proiectul dumneavoastră este legat de activitatea profesională pe care o desfășurați.europa. activități pentru tineret).eu/agriculture/use/index_en. Această sumă include fondurile struc turale și subvenț iile agricole.htm 4. Unele forme de finanțare UE sunt destinate unor anumite profesii: profesorii și formatorii pot beneficia de asistență prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții.O listă de linkuri către site-urile ministerelor naționale ale agriculturii este disponibilă la: http://ec. Cine gestionează banii și decide asupra acordării de subvenții/contracte? Statele membre ale UE Peste 76  % din bugetul UE este gestionat de autoritățile naționale și regionale. puteți obține sprijin de la organizația profesională de care aparțineți. Forme de finanțare 1. bunuri sau lucrări. de obicei prin intermediul cererilor de propuneri Căutați oportunități pentru a vă vinde serviciile sau mărfurile? Contracte de achiziții publice – acordate prin licitații (achiziții publice) pentru a cum păra servicii. sănătate. Țări terțe și organizații internaționale Țări terțe și organizații internaționale (de exemplu: Crucea Roșie. ONU): 2 %.

puteți beneficia de finanțare UE prin granturi. colaborare în rețea etc. cu obiective specifice – mediu. IMM-urile pot beneficia. și nu ajutorului direct acordat IMM-urilor individuale. direct pentru programe. cercetare. în general cu condiția să prezinte proiecte durabile. Fonduri structurale • Ajutorul direct pentru IMM-uri. s-a acordat prioritate acțiunilor care au un puternic efect de pârghie (de exemplu: formarea în materie de antreprenoriat. de obicei. mecanisme de transfer de tehnologie. garanții. în vederea cofinanțării investițiilor. 6 . cum ar fi serviciile de sprijin pentru întreprinderi. este posibil exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate economic (așa-numitele regiuni de „convergență”). furnizorii de asistență pentru întreprinderi sau consultanții) își pot depune candidatura.). Ajutorul este disponibil fie direct (granturi UE). • IMM-urile sau alte organizații (de exemplu: asociațiile de întreprinderi. fie prin programe gestionate la nivel național. Criteriile privind depunerea candidaturilor sunt indicate în invitația de participare la procedură. oferite de Rețeaua europeană a întreprinderilor (Enterprise Europe Network) sau serviciul de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală (DPI).FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Întreprinderi mici Care sunt principalele surse de finanțare disponibile pentru întreprinderea noastră? • În cazul în care conduceți o întreprindere mică sau mijlocie (IMM). servicii de asistență. Finanțare prin granturi UE • Această finanțare este în mare parte tematică. în unele cazuri. cu o valoare adăugată și transnaționale. împrumuturi și. formare etc. de asemenea. de o serie de măsuri nefinanciare de asistență. – concepute și puse în aplicare de către diverse servicii ale Comisiei Europene sau agenții executive. incubatoare de afaceri. • În alte regiuni.

Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții au lansat o inițiativă comună pentru a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor din regiunile mai puțin dezvoltate. numită JEREMIE ( Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. prin acordarea de garanții furnizorilor de microfinanțare. Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii). împărțind astfel cu aceștia riscul de pierderi. GIF împarte riscurile și beneficiile cu investitorii privați. atât în stadiile lor timpurii (GIF1). permite statelor membre și regiunilor să utilizeze o parte din fondurile lor structurale pentru a furniza garanții pentru împrumuturi. Inițiativa.130 miliarde de euro pentru instrumente financiare pe perioada 2007-2013. cât și în faza de expansiune (GIF2). • Prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP).• Comisia Europeană. precum și prin majorarea volumului de microcredite al acestora prin instrumente finanțate (adică împrumuturi și capitaluri proprii). ci sunt de obicei procesate prin inter mediari financiari. Aceste scheme sunt destinate măririi volumului de credit disponibil pentru IMM-uri și încurajării intermediarilor menționați în vederea dezvoltării capacității lor de creditare către IMM-uri. ‣‣ Fondul de garantare pentru IMM-uri oferă garanții suplimentare pentru creșterea ofertei de finanțare prin îndatorare pentru IMM-uri. 7 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . instituțiile de credit sau fondurile de investiții. • Instrumentul european de microfinanțare Progress permite instituțiilor de microfinanțare din întreaga UE să mărească volumul împrumuturilor acordate antreprenorilor. administrate în cooperare cu Fondul European de Investiții (FEI) și cu alte instituții financiare internaționale: ‣‣ Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare (GIF) vizează creșterea aportului de capitaluri proprii pentru IMM-urile inovatoare. cum ar fi băncile. Acestea sunt organizate în două scheme. s-au alocat 1. precum și finanțări prin capitaluri proprii și prin capital de risc pentru IMM-uri. Instrumente financiare • Aceste scheme nu furnizează finanțare directă pentru IMM-uri. creând o pârghie importantă pentru obținerea de capitaluri proprii pentru întreprinderile inovatoare.

există acum o nouă serie de aplicații în domeniul ecologiei pentru smartphone-uri și tablete electronice. 8 .eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. Pentru o prezentare generală a principalelor oportunități de finanțare disponibile pentru IMM-urile europene. iar candidatura se depune direct la Comisia Europeană sau la o agenție executivă care desfășoară programul respectiv. furnizori de microcredite. școli de dans. TreeID. vă invităm să consultați: http://ec.cfm?doc_id=4619 Mai multe povești de succes? Consultați: http://www. • Instrumentele financiare pentru IMM-uri sunt de obicei disponibile prin intermediari financiari.eu Cum depun candidatura? • În cazul granturilor UE. portalul online al procedurilor de licitație. procedurile de depunere a candidaturilor sunt stabilite în cererile de propuneri pentru anumite programe. distribuție de energie și tehnologiile informației.erasmus-entrepreneurs. Pentru mai multe informații.europa. cum ar fi băncile sau instituțiile de credit. a se vedea: http://ec. • Programele finanțate prin fonduri structurale sunt administrate la nivel național sau regional.europa. îi ajută pe utilizatori să identifice diferite specii de copaci printr-o serie de întrebări și furnizează apoi o listă de opțiuni.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? Colaborarea germano-britanică duce la crearea unor atlase naturale digitale Datorită colaborării dintre două microîntreprinderi care s-au întâlnit prin intermediul Rețelei europene a întreprinderilor (Enterprise Europe Network).htm Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Oferirea de servicii de calitate pentru persoanele cu handicap pe piața forței de muncă. acolo unde sunt selecționate proiectele.eu/small-business/success-stories/2011/august/index_ro. întreprinderi de catering. Primul lor proiect. Aplicația a ajuns pe locul trei în topul iTunes pe domeniul educației. ordonată după gradul de probabilitate. aplicații în domeniul ecologiei pentru smartphone-uri și tablete electronice.

? • IMM-urile sunt definite la nivelul UE ca fiind întreprinderi cu mai puțin de 250 de angajați.jsp?langId=ro&catId=836 ȘTIAȚI CĂ.org • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA): http://ec.eu/index_en.europa.europa.eu/regional_policy/index_ro.eu/regional_policy/manage/authority/authority_ro.europa.ec. să accesați fonduri și finanțare europeană: http://www. În plus.org/jeremie • Pentru mai multe informații privind instrumentele financiare.htm • Pentru oportunități de finanțare prezentate pe domenii de politică. Întrucât colaborează cu organizațiile locale de afaceri. a se vedea portalul Comisiei privind granturile: http://ec.eu/cip/index _ro.europa.cfm • Fondul social european: http://ec.htm • Acest link include o listă a autorităților de management al fondurilor structurale din fiecare regiune: http://ec. acestea pot avea o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro sau un bilanț total care să nu depășească 43 de milioane de euro.eif.eif.enterprise-europe-network.europa.eu/esf • Inițiativa JEREMIE: http://www.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.europa.Unde pot găsi detalii suplimentare? • Rețeaua europeană a întreprinderilor (Enterprise Europe Network) 600 de organizații partenere în peste 40 de țări. aceasta vă poate ajuta să vă extindeți activitatea pe piețe noi. Rețeaua europeană a întreprinderilor ( Enterprise Europe Network ) ajută întreprinderile mici să profite la maximum de piața europeană.eu/contracts_grants/grants_ro.eu/small-business/index_ro.europa. 9 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă .eu/social/main.europa.htm • Site-ul internet al Direcției Generale Politica Regională oferă informații privind activitatea Uniunii Europene în sprijinul dezvoltării regionale: http://ec.htm • Instrumentul european de microfinanțare Progress: http://ec..htm și Fondul european de investiții: http://www. să dezvoltați noi tehnologii sau să obțineți licențe pentru acestea.htm • Site-ul european pentru IMM-uri (care include o prezentare generală a principalelor oportunități de finanțare disponibile): http://ec.. a se vedea: Programul-cadru pentru competitivitate și inovație: http://ec.

cât și prin programele desfășurate de Comisie. a domeniului lor de aplicare. grantul se bazează pe o analiză a dimensiunii activităților dumneavoastră. a planului de activitate anual. fără a avea scop lucrativ. mai degrabă decât pe proiecte individuale. într-un fel sau altul. • De fapt. În acest caz. drepturile omului. ONG-ul dumneavoastră poate beneficia de două tipuri de finanțare: ‣‣ Puteți prezenta o propunere de proiect concret în cadrul unui program al UE care acoperă sfera dumneavoastră de activitate și. • În termeni practici. este dificil să se găsească un program UE care să nu includă. Cultura 2007 (a doua linie de acțiune: sprijin pentru organismele active la nivel european în domeniul culturii) și Progress (sprijin pentru ONG-urile active la nivelul UE în domeniile incluziunii sociale. nediscriminării și egalității de gen). 10 . de cel al învățământului (50 de milioane de euro) și al mediului în interiorul UE . ajutor umanitar (400 de milioane de euro).FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI ONG-uri Care sunt principalele surse de finanțare disponibile? • Organizațiile neguvernamentale și organizațiile societății civile reprezintă un grup-țintă firesc. Alte alocări importante de fonduri sunt legate de sectorul social (70 de milioane de euro). în special.. cea mai mare parte în domeniul relațiilor externe pentru cooperare pentru dezvoltare. a compatibilității acestuia din urmă cu prioritățile politice etc. Finanțarea este disponibilă atât prin programele desfășurate de autoritățile naționale și locale. • Se estimează că o sumă de peste 1 miliard de euro pe an este alocată direct de către Comisie pentru proiectele ONG-urilor. UE vă poate subvenționa direct organizația printr-un grant de funcționare. programe de sprijinire a democrației și. deoarece acestea sunt active în numeroase domenii acoperite de politicile UE. ceea ce reprezintă o condiție preliminară pentru a primi fonduri de la bugetul UE. eligibil pentru o parte importantă din finanțarea UE. dacă este selecționat. ‣‣ În cadrul unor programe și în măsura în care ONG-ul dumneavoastră „urmărește un obiectiv de interes general european sau un obiectiv care se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii Europene”. care sunt finanțate prin fonduri structurale. o oportunitate de finanțare pentru ONG-uri. proiectul respectiv va fi cofinanțat de UE prin intermediul unui grant pentru acțiuni. Printre exemplele de programe gestionate la nivel central care prevăd granturi de funcționare pentru ONG-uri întâlnim: programul „Europa pentru cetățeni” (acțiunea 2: Societate Civilă Activă în Europa).

Aceasta se concentrează pe sprijinirea centrelor medicale.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2010. zona Borena.pdf Cum depun candidatura? • Depinde de tipul de finanțare: ‣‣ fondurile structurale sunt gestionate la nivel național sau regional și. 11 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă .ec. Ajutor umanitar în Columbia. ‣‣ în cazul granturilor UE. Se asigură asistența medicală în această zonă cu 109 710 locuitori printr-un spital central și 22 de centre medicale. Intervenții în caz de urgență în regiunile vulnerabile. Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Ajutor umanitar în Afganistan. Republica Democratică Congo Programul contribuie la reducerea mortalității în rândul populației vulnerabile din Kitutu. la delegația UE sau pe lângă țara beneficiară. prin îmbunătățirea calității și a accesibilității serviciilor medicale.europa. Etiopia. drept urmare.eu/citizenship/funding/2009/selection/documents/list_selected_projects_ action2_3. Programe de urgență de remunerare în numerar a muncii pentru gospodăriile vulnerabile din Cisiordania și Fâșia Gaza. destinat problematicii malnutriției acute și a insecurității alimentare în rândul populațiilor vulnerabile din Ukiah și Teknaf Upazilas. cererile sunt prezentate autorităților naționale sau regionale și evaluate de acestea. Programul integrat pentru securitate alimentară și nutriție. procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile de propuneri pentru anumite programe. Miyo și Moyale woredas. Fundația People in Need s-a axat în principal pe sectorul sanitar. prin furnizarea de medicamente și echipamente esențiale sau prin oferirea de sprijin financiar în scopul de a asigura tratament de bază gratuit pentru persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) și pentru femeile din categoriile vulnerabile.europa. Gestionarea riscurilor de secetă în cadrul comunităților locale în Dhas. Îmbunătățirea resurselor de apă disponibile (din punct de vedere cantitativ și calitativ). în unele cazuri – în cadrul programelor UE de asistență externă –. iar candidatura se depune direct la Comisia Europeană sau la o agenție executivă care desfășoară programul respectiv sau. Informații suplimentare Surse: http://ec. regiunea Oromiya.CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? Răspuns în situații de urgență în materie de sănătate în cazul populației afectate de con flictele armate din Kivu de Sud.pdf http://eacea. în special prin formarea personalului centrelor.

eu/europeaid/index_ro.? Organizația mea poate fi considerată un ONG? „ONG” și „organizații ale societății civile” nu sunt termeni juridici.europa. • ONG-urile sunt independente.europa.cfm • Fondul social european: http://ec. de partidele politice sau de organizațiile comerciale. Cu toate acestea. altele pot avea mii de membri și sute de angajați. precum și domeniul lor de activitate. Obiectivul lor este de a fi în slujba publicului ca un întreg sau a unor grupuri specifice de persoane. prezintă următoarele caracteristici comune: • ONG-urile nu sunt create pentru a genera profit (deși pot avea angajați remunerați și se pot angaja în activități generatoare de venit. Mărimea ONG-urilor.htm • Site-ul internet al Direcției Generale Politica Regională oferă informații privind activitatea Uniunii Europene în sprijinul dezvoltării regionale: http://ec. 12 . „ONG” este o abreviere utilă pentru a desemna o serie de organizații care.eu/esf • Oficiul de Cooperare EuropeAid: http://ec. • ONG-urile trebuie să aibă un anumit nivel de existență oficială sau instituțională (de exemplu un statut sau un alt document oficial care să le stabilească misiunea.europa. Ele sunt responsabile față de membrii și donatorii lor.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Unde pot găsi detalii suplimentare? • Pentru oportunități de finanțare prezentate pe domenii de politică.eu/contracts_grants/grants_ro.. • ONG-urile funcționează pe bază de voluntariat. în special față de guvern. Unele ONG-uri sunt constituite dintr-un număr mai degrabă limitat de persoane. pe când obiectivul primar al ONG-urilor de sensibilizare este de a influența politicile autorităților publice și opinia publică în general. a se vedea portalul Comisiei privind granturile: http://ec. pot varia în mod considerabil..europa. Pe plan funcțional. • ONG-urile nu urmăresc obținerea de beneficii proprii prin obiectivele și valorile pe care le apără.htm ȘTIAȚI CĂ. în mod normal. de autoritățile publice. Criteriile specifice pe baza cărora o organizație este considerată eligibilă pentru finanțare din partea UE sunt detaliate în cererile individuale de propuneri. ONG-urile se pot concentra pe activități operaționale și/sau de sensibilizare.htm • Lista autorităților de management al fondurilor structurale din fiecare regiune: http://ec.eu/regional_policy/index_ro.eu/regional_policy/manage/authority/authority_ro.europa. ONG-urile operaționale contribuie la furnizarea de servicii (cum ar fi în domeniul asistenței sociale). acestea nu distribuie profituri membrilor). obiectivele și domeniul de acțiune).

proiecte de voluntariat (de remarcat că voluntarii individuali nu pot depune cererea în mod direct. Peste 2. Comisia Europeană speră să atingă un total de 3 milioane de studenți până în 2012/2013. înțelegerea reciprocă și deschiderea spre lume. Comenius oferă oportunități de finanțare pentru tinerii din învățământul preuniversitar.Tineri Care sunt principalele surse de finanțare disponibile? Programul de învățare pe tot parcursul vieții • Dacă vreți să studiați în străinătate. proiecte orientate către sporirea participării tinerilor la mecanismele democrației reprezentative. până la ultimul an de ciclu liceal. așadar profitați de această oportunitate! • În cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții. voluntariatul. vă poate ajuta.5 milioane de studenți au beneficiat până acum de burse Erasmus. Erasmus. de exemplu prin stagii de formare într-o altă țară. formarea și colaborarea în rețea a celor implicați în activitățile pentru tineret și în organizații de tineret. în special prin parteneriate între școli din întreaga Europă. Leonardo da Vinci oferă oportunități pentru cei din învățământul profesional și tehnic. campanii de informare pentru tineri. • Exemplele de activități care pot beneficia de finanțare cuprind inițiativele tinerilor. în care tinerii participă direct la activități pe care le-au conceput ei înșiși. Programul „Tineretul în acțiune” • Programul cofinanțează proiecte care întăresc implicarea civică activă a tinerilor. parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții. respectiv oferă ajutor tinerilor muncitori și sprijină elaborarea de politici privind tineretul. • Se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 28 de ani (13-30 de ani pentru anumite acțiuni specifice). 13 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . acest lucru poate fi făcut numai de organizațiile oficiale acreditate de Serviciul european de voluntariat).

Țările implicate: Italia. Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Voluntari pentru schimbul de bune practici și promovarea dezvoltării activității tineretului în Africa de Sud. abordarea provocărilor migrației și includerea dialogului intercultural în procesul de învățare. explorarea TIC ca instrument de sprijin în experiența de învățare a unor copii cu nevoi speciale.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? O nouă viziune asupra drepturilor minorităților Obiectivul proiectului a fost de a da cuvântul organizațiilor care lucrează cu tineri defavorizați și marginalizați. precum și pentru îmbunătățirea felului în care aceștia înțeleg valoarea dezvoltării comunității și a diferențelor culturale.pdf 14 . India.eu/education/pub/pdf/llp/llp10_en. prin activități de voluntariat în străinătate (Ecuador.eu/youth/sharing-experience/doc/thematic_compendia/good_practcies_internation_ coop. și de a le oferi posibilitatea să împărtășească experiența acumulată în lupta pentru drepturile minorităților. Spania. precum și promovarea incluziunii sociale și crearea unui climat de siguranță în școli.europa.europa. Informații suplimentare http://ec.pdf http://ec. Turcia și Côte d’Ivoire. voluntari pentru promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor și a implicării personale. Republica Cehă. Proiectul s-a dorit a fi un catalizator pentru o dezbatere privind protecția drepturilor minorităților. religioase sau etnice. voluntari pentru un proiect al Serviciului european de voluntariat vizând promovarea dialogului intercultural și a incluziunii sociale a unor persoane care provin din diferite medii socio-economice și care au trăit experiențe personale diferite. Uganda și China). menită să determine tinerii și organizațiile de tineret să propună soluții și să participe la un dialog deschis în cadrul comunităților multiculturale din care fac parte. care suferă de pe urma discriminării și a violenței generate de situații familiale dificile sau având cauze culturale.

Audiovizual și Cultură. Turcia și Croația) are o agenție națională a cărei sarcină constă în selectarea proiectelor locale. La sfârșitul perioadei de studiu în străinătate. 90 % din universitățile din UE participă la programul Erasmus. Bursele sunt alocate studenților în urma unui proces de selecție organizat de universitatea de origine. Norvegia. dar nu este destinată să acopere toate cheltuielile studenților. Islanda. în cele mai multe cazuri prin Agenția Executivă pentru Educație. Contractul de studii este un contract neoficial care indică exact modulele pe care le veți studia. • Biroul de relații internaționale sau biroul Erasmus din universitatea dumneavoastră este primul punct de informare privind modul în care puteți participa la program. Liechtenstein. Aceasta poate fi combinată cu fonduri suplimentare furnizate de universitate sau de alte instituții. un prim pas recomandat ar fi să contactați agenția națională din țara dumneavoastră. • Un număr limitat de tipuri de proiecte specifice sunt tratate direct la nivel european. universitatea gazdă va prezenta un raport care va cuprinde rezultatele dumneavoastră. Cooperarea internațională în domeniul educației și formării: Comisia Europeană sprijină o gamă largă de activități de formare. • Candidaturile trebuie prezentate folosind formularele de candidatură corespunzătoare furnizate de agenția națională sau de agenția executivă. Croația. Liechtenstein. plus Islanda. contactați Agenția Executivă pentru Educație. Audiovizual și Cultură. Așadar. plus Norvegia. dacă intenționați să vă finanțați proiectul prin programul „Tineretul în acțiune”. 15 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . cât și cu instituția gazdă. • Va trebui să semnați un contract de studii atât cu propria universitate. • Pentru informații privind procedurile de înscriere pentru alte programe din cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții. Elveția. trebuie să fiți înscris într-un program oficial de studii superioare în vederea obținerii unui titlu sau a unei diplome într-una dintre cele 34 de țări participante (statele membre ale UE. timpul pe care îl petreceți în străinătate este considerat parte integrantă a programului de studii din universitatea dumneavoastră de origine. Programul „Tineretul în acțiune” • Fiecare „țară participantă la program” (adică statele membre ale UE.Cum depun candidatura? Programul de învățare pe tot parcursul vieții • Pentru a fi eligibil pentru o bursă Erasmus. • Valoarea burselor Erasmus variază de la o țară participantă la alta. În consecință. prin burse și parteneriate oferite în cadrul programelor Erasmus Mundus și Tempus. O condiție preliminară fundamentală pentru programul de mobilitate Erasmus este ca universitatea gazdă să nu perceapă nicio taxă . fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia) și să fi absolvit cu succes cel puțin primul an al ciclului de studii universitare. administrarea granturilor și furnizarea informațiilor necesare.

cereri de propuneri: http://ec. care include mai multe informații în legătură cu programele Erasmus..htm Eac-youthinaction@ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.europa.html • Tineretul în mișcare: http://ec.? • În cadrul programului „Tineretul în acțiune”.eu/youth/index_en. Comenius și Leonardo da Vinci: http://ec. formării și tineretului): http://www.europa. cultură și tineret: http://ec.net • O publicație privind oportunitățile europene în educație.eu/youth • Agenția Executivă pentru Educație. 16 .eurodesk. http://www. Audiovizual și Cultură: http://eacea.htm • Portalul European pentru Tineret: http://europa.salto-youth. Aceste structuri sunt stabilite în cadrul programului „Tineretul în acțiune” pentru a oferi formare și informații pentru organizațiile de tineret.europa.europa.html#what ȘTIAȚI CĂ. sunt binevenite proiectele care provin de la grupuri informale de tineri! • Aproximativ o treime din studenții Erasmus primesc o ofertă de muncă în străinătate.eu/youthonthemove • Programul „Tineretul în acțiune”: http://ec.eu/education/programmes/llp/index_en.europa.html • Cooperarea internațională în domeniul educației și formării: http://ec.eu/dgs/education_culture/publ/educ-training_en.eu • Eurodesk (o rețea care furnizează informații relevante pentru tineri și pentru cei care lucrează cu ei privind oportunitățile europene în domeniile educației.org • Centre de Resurse SALTO: SALTO (Support and Advanced Learning and Training Opportunities) înseamnă „Sprijin pentru posibilități avansate de învățare și formare”.ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc1172_en..FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Unde pot găsi detalii suplimentare? • Direcția Generală Educație și Cultură.europa.eu • Ghidul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

Pentru anumite activități (de exemplu: colaborarea în rețea. inclusiv cercetarea energiei de fuziune • La fel ca toate granturile UE. 17 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . formarea) este posibilă rambursarea a până la 100 % din costurile eligibile. Rata standard de rambursare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică este de 50 %. deși anumite organizații (de exemplu IMM-urile sau organismele publice nonprofit) pot primi până la 75 %.Cercetători Care sunt principalele surse de finanțare disponibile? Al șaptelea program-cadru • Cu peste 53 de miliarde de euro de cheltuit în perioada 2007-2013. PC7 este bazat pe cofinanțare. • PC7 are cinci „elemente de bază” principale sau programe specifice: ‣‣ Cooperare: sprijin pentru proiectele desfășurate de consorțiile transnaționale în 10 domenii tematice. Al șaptelea program-cadru (PC7) este principalul instrument al UE pentru finanțarea cercetării. variind de la aspecte legate de sănătate până la cercetarea spațială ‣‣ Idei: sprijin pentru proiectele de „cercetare de frontieră” puse în aplicare de echipe de cercetare sau de cercetători individuali ‣‣ Oameni: mobilitatea cercetătorilor și dezvoltarea profesională ‣‣ Capacități: sprijin pentru capacitățile și infrastructura de cercetare ‣‣ Cercetare nucleară . Granturile sunt determinate pe baza cererilor de propuneri și a unui proces de evaluare inter pares.

Noile materiale sunt reciclabile și biodegradabile în mai puțin de șase luni (în comparație cu cei 200 de ani necesari în cazul unor materiale precum polietilena) și vor fi realizate în proporție de peste 70 % din materiale organice. analizarea automată a indexurilor și căutarea de conținut video.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? Ambalaje organice inovatoare O echipă de cercetători din Grenoble. organizații ale societății civile. de 32 nm și mai puțin. administrații publice. elaborează în momentul de față noi materiale pe bază de hârtie care pot concura cu foliile din plastic și cu alte ambalaje flexibile în materie de performanțe și costuri.html Cum depun candidatura? • Participarea la PC7 este deschisă unei mari varietăți de organizații și indivizi. precum și în alte câteva țări. au fost instituite puncte naționale de contact pentru a oferi asistență personalizată. dezvoltarea tehnologiei microcipurilor din ce în ce mai mici. infrastructuri de cercetare. organizații și cercetători din țări terțe și organizații internaționale.eu/results/home_en. cercetători (de la începători la experimentați). întreprinderi care intenționează să inoveze. Datoria lor este să vă îndrume spre acea parte a PC7 care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră și să vă ajute la depunerea candidaturii.europa. Iată o listă neexhaustivă: ‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ grupuri de cercetare din universități sau institute de cercetare. Informații suplimentare http://cordis. IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii) sau grupările acestora. deci un prim pas ar fi să le contactați și să le explicați situația și ideile dumneavoastră. dar care au un impact mult mai redus asupra mediului. • În toate statele membre ale UE. Franța. 18 . terapie genică. Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Cercetare în domeniul spectrometriei de masă. studierea motricității și a funcției cognitive pentru a obține o mai bună înțelegere a mecanismelor de bază utilizate în controlarea mișcărilor.

eu/research/enquiries • Consiliul European pentru Cercetare: http://erc.html • Site-ul internet CORDIS: Site-ul conține un număr mare de informații despre PC7. calendarul cererilor de propuneri. Serviciul electronic de depunere a propunerilor). • Unde pot găsi detalii suplimentare? • Lista punctelor naționale de contact: http://cordis.eu/fp7/ncp_en. textele cererilor. inclusiv cele mai recente actualizări.html • Pagina dedicată cercetării de pe site-ul Comisiei Europene.eu/research/fp7 • Puteți înregistra informații referitoare la organizația dumneavoastră în portalul participanților la PC7: http://cordis. Consultați planurile naționale adoptate pentru a afla care sunt opțiunile de finanțare disponibile în domeniul cercetării.eu/fp7/pp_en. inclusiv contribuția financiară a UE la costurile dumneavoastră de cercetare..html • Serviciul de informare în domeniul cercetării (Research Enquiry Service): www. un site internet dedicat activităților de cercetare sprijinite de UE. prin programele lansate la inițiativa cercetătorilor sprijiniți de noul Consiliu European pentru Cercetare.• Oportunitățile specifice de finanțare sunt anunțate prin cererile de propuneri.ec. Comisia Europeană începe negocieri de ordin financiar și tehnic privind detaliile proiectului. care este mijlocul obligatoriu de utilizat în acest caz. care conține fișe informative simple.europa.eu/eu-funding-guide/home_en. În cazul propunerilor selecționate. fiind disponibile în 23 de limbi: www.europa. O parte semnificativă a cheltuielilor din fondurile structurale vizează politicile de promovare a creșterii economice și a competitivității. 19 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . • Propunerea trebuie depusă cu ajutorul instrumentului online numit EPSS (Electronic Proposal Submission Service.eu ȘTIAȚI CĂ. de asemenea.ec. le puteți găsi.europa. care pot fi descărcate și care explică PC7. în secțiunea PC7 din CORDIS. care se finalizează printr-un acord de grant. PC7 poate sprijini acum și proiectele cer cetătorilor individuali sau ale echipelor. http://cordis.html • Ghidul practic al oportunităților de finanțare cu fonduri UE pentru cercetare și inovare: http://cordis. Acesta stabilește drepturile și obligațiile beneficiarilor și ale UE.eu/fp7/home_en.europa. publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . întrebări frecvente (FAQ) și multe alte informații.europa.? • Pentru prima dată în cazul programelor de cercetare ale UE..europa.europa.

Un al patrulea domeniu (Leader) introduce oportunități de finanțare pentru soluțiile locale privind dezvoltarea rurală. Agricultorii care primesc plata unică trebuie să respecte standardele de protecție a mediului.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Agricultori Care sunt principalele surse de finanțare disponibile? Plăți directe • În cazul în care sunteți agricultor în UE. pentru a proteja mediul și regiunile rurale. principala modalitate de finanțare a UE în domeniul agriculturii. Principalul obiectiv al plății unice este de a susține veniturile agricultorilor. cunoscut sub numele de Schemă de plată unică. Agricultorii sunt încurajați să ia decizii bazate pe semnalele pieței. puteți beneficia. • În anumite condiții limitate. pentru a îmbunătăți calitatea vieții și diversificarea economiei rurale. foarte probabil. de plăți directe. Reforma din 2003 a politicii agricole comune a introdus un nou sistem de plăți directe. subvenția pe care o primesc poate fi redusă sau chiar anulată. de bunăstare a animalelor și de siguranță alimentară și să păstreze terenul în stare bună. în caz contrar. statele membre pot decide să reducă drepturile la plată și să continue acordarea de plăți directe legate de producție. Dezvoltare rurală • În cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013. în cadrul căreia subvenția nu mai este legată de producție. statele membre ale UE vor investi 96 de miliarde de euro pentru a îmbunătăți competitivitatea în agricultură și silvicultură. 20 .

Dezvoltare rurală • Aceste fonduri sunt distribuite prin programe desfășurate de guvernele naționale: guvernul desemnează autoritatea de management a cărei sarcină. Informații suplimentare Pentru mai multe informații cu privire la beneficiarii din fiecare stat membru. Spania. 21 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . cum ar fi aratul adânc și frecvent. bunăstarea animalelor. un agricultor trebuie să dețină dreptul la plată și pământ. fie calculate la nivel de agricultor (modelul istoric). cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională. este informarea potențialilor beneficiari despre modul în care pot obține sprijin. fenomen care. Drepturile sunt acordate pe baza plăților primite în cursul unei perioade de referință. îmbunătățirea calității vieții. la nivel de administrare a proiectului. îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și silvicol. prin plantarea de tufișuri și semănarea unui amestec de cereale în scopul de a controla eroziunea solului. Proiectul. sunt puternic afectate de degradarea solului provocată de eroziunea hidrică. a permis crearea de benzi de pături vegetale. Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Protecția mediului. de asemenea. fie la nivel regional (nivelul regional). a se vedea http://ec. Pantele sunt foarte expuse eroziunii. împreună cu climatul dificil (ploi abundente combinate cu perioade de secetă) și cu o gestionare agricolă nechibzuită. siguranța alimentară și păstrarea solului în stare bună. despre normele aplicabile și contribuția UE disponibilă.htm Cum depun candidatura? Plăți directe • Plățile directe sunt administrate prin agențiile de plăți desemnate de autoritățile naționale. care au culturi permanente.europa. protejarea zonelor rurale. o mai bună gestionare a apei și o mai mare diversitate a plantelor. A rezultat. pot agrava degradarea pământului din regiune. diversificarea economiei rurale.eu/agriculture/funding/index_ro.CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? Conservarea terenurilor arabile (prevenirea eroziunii) Anumite zone din Murcia. • Pentru a fi eligibil la plata unică.

.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Unde pot găsi detalii suplimentare? • Vă rugăm să contactați ministerul agriculturii din țara dumneavoastră sau să consultați programele de dezvoltare rurală: http://ec. agricultorii trebuie să respecte standardele privind sănătatea publică.europa.europa.htm • Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală: http://enrd. plățile directe pe care le pot solicita ar putea fi reduse sau chiar retrase complet pentru anul respectiv.ec..eu/agriculture/rurdev/countries/index_ro. În cazul în care agricultorii nu reușesc să respecte aceste standarde.? • Pentru a primi plăți directe.eu ȘTIAȚI CĂ. mediul și bunăstarea animalelor și să își păstreze pământul în stare bună din punct de vedere agricol și ecologic. 22 . sănătatea animală și a plantelor.

Între 2007 și 2013. ‣‣ aproape 16 % din fonduri vor fi disponibile pentru celelalte regiuni. Aceste sume sunt disponibile prin programe din cadrul fondurilor structurale. învățământ și instituțiile de formare). inclusiv autoritățile locale. 23 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . în special în acele servicii care au un impact direct asupra pieței muncii (serviciile de ocupare a forței de muncă. • Finanțarea de la Fondul social european va fi disponibilă pentru administrațiile naționale. regionale și locale pentru a consolida capacitatea instituțională și activitățile acestora. din 17 state membre. pot beneficia de numeroase oportunități de finanțare UE. variind de la investiții pentru dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței serviciilor publice până la proiecte locale de infrastructură. care sunt în general administrate de autoritățile naționale sau regionale.Organisme publice Care sunt principalele surse de finanțare disponibile? • Organismele publice.5 % vor fi destinate cooperării transfrontaliere prin inițiative locale și regionale comune. În cele ce urmează sunt menționate doar câteva exemple dintre numeroasele opțiuni disponibile. UE va cheltui peste 347 de miliarde de euro pe proiecte regionale pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică: ‣‣ peste 80 % din aceste fonduri vor fi alocate celor mai sărace 84 de regiuni europene. ‣‣ peste 2. Politica de coeziune • Iată de unde provine majoritatea finanțării pentru proiectele locale de infrastructură sau pentru inițiativele care vizează stimularea ocupării forței de muncă.

ocuparea forței de muncă și solidaritatea socială (Progress). economice și financiare și orice alte activități pregătitoare necesare pentru un proiect pe deplin dezvoltat. inclusiv autoritățile locale. cum ar fi: promovarea activităților culturale (Cultura 2007). Acestea acoperă o întreagă serie de domenii de politică ale UE. traficul de droguri și de arme.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI JESSICA și JASPERS • Aceste denumiri desemnează două inițiative concepute pentru a sprijini administrația publică și autoritățile locale. ele fac obiectul unei cooperări între Comisia Europeană. Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene) oferă asistență pentru administrațiile publice în pregătirea de proiecte de înaltă calitate. Asistența furnizată poate acoperi aspecte tehnice. Suma totală disponibilă în cadrul programului „Prevenirea și combaterea infracționalității” pentru perioada 2007-2013 este de peste 605 milioane de euro. Organismele publice care se ocupă de aplicarea legii. corupția și frauda. cercetarea (Al 7-lea program-cadru) și abordarea inovatoare a tehnologiilor informației din sectorul public (Programul de sprijin pentru politica TIC. Se acordă prioritate proiectelor mari și proiectelor din noile state membre. • JESSICA ( Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. care face parte din Programul pentru competitivitate și inovație). • Proiectele care vizează sporirea siguranței publice pot fi cofinanțate de la bugetul UE. traficul de persoane. Acest program vizează în special terorismul. eligibile pentru sprijin prin fondurile structurale. de asemenea. inclusiv întreprinderi private. prin finanțarea reuniunilor cetățenilor și conectarea prin rețele tematice a orașelor înfrățite. Alte granturi ale UE • Programele gestionate la nivel central oferă. prevenirea infracționalității și protecția victimelor și a martorilor pot primi finanțare prin programul „Prevenirea și combaterea infracționalității”. Grupul Băncii Europene de Investiții și alte instituții financiare internaționale. • JASPERS ( Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions. 24 . infracțiunile împotriva copiilor. • Programul „Europa pentru cetățeni” oferă oportunități de finanțare pentru inițiativele de înfrățire între orașe. Sprijin european comun pentru investiții durabile în zonele urbane) ajută organismele publice să coopereze cu partenerii. oportunități de finanțare pentru administrațiile publice. pentru a crea fonduri destinate sprijinirii reînnoirii urbane și a proiectelor de dezvoltare.

angajați ai întreprinderii Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.cfm?pay=DE&the=88&sto=1497& lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 25 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă . CARE A FOST CONTRIBUȚIA FONDURILOR UE? Fondul european de ajustare la globalizare sprijină lucrătorii concediați în Austria O sumă totală de 9. • Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste fonduri sunt puse la dispoziție pentru finanțarea măsurilor de sprijinire a lucrătorilor individuali concediați (nu a companiilor) și sunt plătite doar ca răspuns la cererile eligibile provenite de la autoritățile naționale. recalificarea personalizată.eu/regional_policy/projects/stories/details_new. prin oferirea unui instrument accesibil prin internet pentru factorii de decizie de la nivel regional. Exemple de proiecte sau de domenii finanțate Sprijinirea regiunilor și comunităților europene pentru a face față provocărilor legate de o cerere tot mai mare de încălzire și răcire. cum ar fi asistența pentru căutarea unui loc de muncă. cum ar fi formarea.europa.5 milioane de euro a ajutat 430 de lucrători disponibilizați în Austria. • FEG poate cofinanța activități.europa. Informații suplimentare http://ec. Aceștia erau foști lucrători în sectorul metalurgiei din regiunile Steiermark și Niederösterreich.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) • Un stat membru confruntat cu disponibilizări neașteptate cauzate de modificările survenite în structura comerțului mondial sau de criza financiară și economică mondială poate solicita sprijin pentru a ajuta lucrătorii care au fost concediați să se poată reintegra pe piața forței de muncă cât mai repede posibil. simplificarea procedurilor administrative și a vieții cetățenilor în regiunea Opole (Polonia) prin dezvoltarea de noi tehnologii ale informației. Concedierile au fost cauzate de impactul crizei financiare și economice asupra sectorului metalelor de bază.cfm?pay=DE&the=88&sto=1795& lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN http://ec. un important producător de plăci cu circuite imprimate. precum și indemnizațiile temporare pentru cei care participă la activitățile cofinanțate de FEG.eu/regional_policy/projects/stories/details_new. nu și de la autoritățile regionale sau locale. precum și de delocalizarea la Shanghai a producției austriece de plăci cu circuite imprimate. O sumă maximă de 500 de milioane de euro poate fi pusă la dispoziție în fiecare an. crearea de întreprinderi.

europa. drept urmare.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_ro. a se vedea portalul Comisiei privind granturile: http://ec.htm • Acesta cuprinde o listă a autorităților de management al fondurilor structurale din fiecare regiune: http://ec. ‣‣ în cazul granturilor UE.europa.eu/contracts_grants/index_ro.europa.htm 26 .htm • Pentru oportunități de finanțare prezentate pe domenii de politică.eu/regional_policy/index_ro.europa.europa.eu/esf • Informații despre alocările financiare pe regiune: http://ec.cfm • Fondul social european: http://ec.eu/regional_policy/manage/authority/authority_ro. iar cererea se depune direct la Comisia Europeană sau la o agenție executivă care desfășoară programul respectiv. procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile de propuneri pentru programele specifice. Unde pot găsi detalii suplimentare? • Site-ul internet al Direcției Generale Politica Regională oferă informații privind activitatea Uniunii Europene în sprijinul dezvoltării regionale: http://ec.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Cum depun candidatura? • Depinde de tipul de finanțare: ‣‣ fondurile structurale sunt gestionate la nivel național sau regional și. cererile sunt prezentate autorităților naționale sau regionale și evaluate de acestea.

europa.org • Fondul european de ajustare la globalizare: http://ec.• JESSICA și JASPERS: http://ec.htm ȘTIAȚI CĂ.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_ro.cor.europa. Comisia Europeană acordă „Stelele de aur pentru înfrățirea între orașe” pentru 10 proiecte remarcabile care au contribuit cu succes la integrarea europeană. 27 O P O R T U N I TĂȚ I D E F I N A N ȚA R E P E N T R U D U M N E AV O A S T R Ă .eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.eu • Consiliul localităților și regiunilor europene: http://www.ccre.europa..europa.? • Mișcarea de înfrățire între orașe a început în Europa la puțin timp după Al Doilea Război Mondial.cfm • Comitetul Regiunilor: http://www..eu/egf • Programul de sprijin pentru politica TIC: http://ec. În fiecare an.

cum ar fi ONG-urile. acestea pot înlocui acest tip de finanțare cu cofinanțarea în natură (de exemplu.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Acces mai ușor la finanțările UE Normele UE de gestiune financiară sunt stabilite în Regulamentul financiar și în normele de aplicare a acestuia care. • Organizațiile beneficiare trebuie să își finanțeze parțial proiectele (așa-numita cofinanțare). un audit extern este obligatoriu pentru granturile în valoare de 500 000 EUR sau mai mult destinate unor proiecte specifice. după evaluarea riscurilor. Informații practice privind granturile • În cazul granturilor de valoare mică (mai mici sau egale cu 25 000 EUR) este necesar un volum redus de documentație. După caz. prin munca efectuată de o parte dintre angajații lor). regulile de urmat de către beneficiar se limitează la două principii de bază: principiul bunei gestiuni financiare și absența oricărui conflict de interese. • În cazul organizațiilor care solicită fonduri UE. ceea ce deschide posibilitatea ca acele propuneri care nu au șanse de reușită să poată fi respinse într-o fază timpurie. În această secțiune veți găsi exemple privind principalele îmbunătățiri practice destinate facilitării accesului la finanțările din partea UE. procedura de depunere a cererilor și procedura de evaluare pot fi împărțite în două etape separate. • Pentru a putea informa rapid candidații în legătură cu posibilitățile de reușită a cererii lor. ceea ce reprezintă adesea un obstacol financiar important. împreună cu bazele juridice specifice sectorului. precum și în cazul granturilor de 100 000 EUR sau mai mult destinate finanțării costurilor de funcționare a unei organizații. • Reguli simple privind achizițiile făcute de beneficiari pentru a pune în aplicare un grant : în cazul achizițiilor de mai puțin de 60 000 EUR. trebuie să furnizeze garanții financiare. organizațiile beneficiare. 28 . Cu toate acestea. • Pentru a obține plăți semnificative la începutul proiectului (așa-numita prefinanțare). se poate renunța la această cerință pentru prefinanțarea granturilor care nu depășesc suma de 60 000 EUR. guvernează toate tranzacțiile privind fondurile UE.

Cu toate acestea. 5 000 000 EUR pentru lucrări). ofertanții pot avea posibilitatea de a înlocui aceste documente cu o simplă declarație pe propria răspundere.Informații practice privind contractele de achiziții publice • În cazul achizițiilor Comisiei Europene cu o valoare mai mică de 60 000 EUR se poate renunța la cerințele privind dovezile capacității financiare pentru contracte.cfm#rf_modex 29 . realizabil din punct de vedere tehnic și rentabil. A C C E S M A I U Ș O R L A F I N A N ȚĂ R I L E U E Unde pot găsi detalii suplimentare? • Regulamentul financiar și normele de aplicare a acestuia: http://ec. 150 000 EUR pentru bunuri. • Există reguli similare și pentru contractele de achiziții publice în domeniul ajutorului extern.europa. • Instituțiile UE pot desfășura proceduri de achiziții publice în comun cu autoritățile din statele membre. cu scopul de a crește eficiența și concurența. în vederea utilizării banilor contribuabililor în mod mai eficient. faptul că vânzătorul trebuie să prezinte dovezi cu privire la faptul că nu are antecedente de condamnări pentru abuz. dacă anumite praguri nu sunt depășite. ceea ce oferă o mai mare flexibilitate.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en. • Dacă este necesar. • În cazul contractelor cu valoare scăzută. contractele cu un impact financiar mai mare vor fi acordate sub formă de loturi separate. că nu este în stare de faliment și că achită în mod corespunzător impozitele și taxele de securitate socială poate reprezenta o obligație disproporționată. dar cu praguri și mai ridicate (200 000 EUR pentru servicii. • Termenele pentru excluderea din contractele UE sunt specificate în mod clar.

30 . Cu toate acestea. decizia de publicare a numelor beneficiarilor acestor fonduri revenea autorităților respective. Transparență • Cui alocă statele membre fondurile provenite de la UE? În cazul plăților directe către agricultori și în cazul fondurilor structurale. în conformitate cu normele care au intrat în vigoare în 2007. Până acum. Aceasta înseamnă că numele beneficiarilor au fost publicate începând cu 2008. Această secțiune oferă o scurtă prezentare a principalelor standarde de transparență și cerințe privind controlul. deoarece aceste fonduri reprezintă trei sferturi din cheltuielile UE. Pentru beneficiarii fondurilor agricole. această normă se aplică începând cu bugetul 2008.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Transparență și control Normele financiare prevăd măsuri menite să asigure o transparență maximă și un control strict privind modul de distribuire și de cheltuire a fondurilor UE. • Publicarea numelor beneficiarilor a devenit obligatorie pentru fondurile structurale din cadrul bugetului 2007. autoritățile naționale sau regionale sunt cele care gestionează fondurile. așadar numele au început să fie publicate din 2009. Acest lucru a reprezentat un progres major în realizarea transparenței depline a finanțărilor UE. publicarea numelor beneficiarilor fondurilor agricole și structurale este obligatorie.

același principiu se aplică fondurilor UE gestionate la nivel național sau regional: normele privind cerințele de informare și de publicitate sunt stabilite de Comisia Europeană și aplicate în mod consecvent în întreaga UE. destinat deputaților Parlamentului European și membrilor Consiliului de Miniștri. acces egal la informații. • Proceduri transparente înseamnă. al cărui format electronic online constituie baza de date TED. 31 T R A N S PA R E N ȚĂ Ș I C O N T R O L . Cererile de propuneri sunt publicate pe site-urile internet ale Comisiei Europene. Comisia Europeană redactează un raport anual detaliat privind alocarea granturilor. de asemenea.• Cine primește fonduri de la Comisia Europeană? Până la data de 30 iunie a fiecărui an. fie că luați parte la o licitație pentru a furniza servicii sau produse unei instituții europene. serviciile Comisiei publică pe site-ul internet Europa listele granturilor acordate în cursul anului precedent. precum și în suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. veți beneficia de aceleași principii stricte de transparență și de tratament egal stabilite prin Regulamentul financiar și normele de aplicare a acestuia. În afară de aceasta. Licitațiile organizate de Comisia Europeană pot fi găsite pe paginile internet Europa ale diverselor Direcții Generale ale Comisiei Europene. • Proceduri transparente pentru toată lumea: fie că vă depuneți candidatura pentru un grant direct de la Comisia Europeană sau printr-un program național cofinanțat de UE. cu excepția celor acordate sub formă de burse de studiu individuale.

registrele UE sunt bazate pe așa-numitele standarde de creștere contabilă . Guvernele naționale s-au angajat să instituie sisteme de control intern reale și eficiente și să efectueze verificările necesare privind fondurile UE aflate în gestionarea lor. țările terțe și organizațiile internaționale implicate în punerea în aplicare a programelor UE. Acestea constituie o sursă obiectivă de informare: directorii sunt obligați să formuleze rezerve cu privire la domeniile în care acțiunile de audit au indicat potențiale probleme. aceștia aprobă conturile anuale ale UE. În fiecare an. Această bază de date (disponibilă acum pentru granturile și contractele de achiziții publice ale UE) conține toate informațiile relevante privind persoanele și entitățile condamnate pentru fraudă. • Din 2005. implicare în organizații criminale sau în orice altă activitate ilegală care dăunează interesului financiar al UE în statele membre.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Responsabilitate și control • Colegiul celor 27 de comisari europeni are responsabilitatea politică finală de a garanta că fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător. inclusiv datele privind toți banii cheltuiți în cursul anului. Sistemul reflectă o parte dintre standardele moderne de contabilitate utilizate de sectorul privat. Fiecare stat membru este obligat să furnizeze o sinteză anuală a acțiunilor de audit disponibile în legătură cu aceste fonduri. • Începând din 2009. 32 . aplicat numai de foarte puține guverne naționale. Este vorba despre un sistem de contabilitate modern și transparent. care sunt apoi supuse descărcării anuale de gestiune din partea Parlamentului European. • Fiecare șef de serviciu al Comisiei (de exemplu fiecare director general) emite un raport anual de activitate. Comisia Europeană dispune de un instrument mai bun de prevenire a fraudei și a corupției: o bază de date centrală cuprinzând organizațiile excluse de la finanțarea UE . corupție. Aceste rapoarte cuprind o analiză a sistemelor de control intern și de gestiune financiară stabilite de fiecare serviciu pentru a asigura gestionarea corectă a fondurilor UE. • Majoritatea fondurilor UE sunt administrate la nivel național . ceea ce înseamnă că guvernele naționale trebuie să își asume partea de responsabilitate cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii.

eu/budget/index_en.htm • Bugetul UE: http://ec.europa.htm • Ghidul Modernizarea conturilor UE: http://ec.europa.cfm • Lista beneficiarilor granturilor UE: http://ec.eu/grants/beneficiaries_en.pdf 33 .eu/transparency/index_ro.htm • Baza de date TED: http://ted.Unde pot găsi detalii suplimentare? • Regulamentul financiar și normele de aplicare a acestuia: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.htm • Lista beneficiarilor contractelor UE: http://ec.eu R E S P O N S A B I L I TAT E Ș I C O N T R O L • Site-ul internet al comisarului Janusz Lewandowski: http://ec.europa.cfm • Inițiativa privind transparența: http://ec.eu/budget/library/biblio/publications/modern_accounts/ modernising_EU_accounts_ro.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.europa.europa.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.

lupta împotriva fraudei fiscale) Hercule II (protecția intereselor financiare ale UE) Dezafectarea instalațiilor nucleare: (A) Ignalina.53 1 560.FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Sume disponibile 2007-2013 Programe legate de cadrul financiar 2007-2013: (idem temeiul juridic) Rubrică Perioadă Total sumă în prețuri curente (milioane EUR) 50 521.80 156.00 6 970. combaterea comerțului neechitabil și ilegal) Fiscalis 2008-2013 (cooperare între autoritățile fiscale.00 155. inclusiv: Fondul european de dezvoltare regională (indicativ) Fondul social european (indicativ) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2008-2013) (2008-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2009-2013)         (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) RUBRIC A 1B – COEZIUNE PENTRU CREȘTERE ECONOMIC Ă ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNC Ă Total Fond de coeziune Cheltuieli de piață și ajutoare directe (indicativ) (*) Dezvoltare rurală Politica comună a pescuitului și dreptul mării RUBRICA 2 – CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 34 . (C) Kozlodui Pericles (protecția monedei euro împotriva falsificării) Măsuri de combatere a poluării Erasmus Mundus 2   Total Fonduri structurale.12 299 958.94 69 963.15  76 820.83 1 992.42 RUBRIC A 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CREȘTERE ECONOMIC Ă ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNC Ă Al șaptelea program-cadru de cercetare Rețele Transeuropene (TEN) Transport Rețele Transeuropene (TEN) Energie Egnos și Galileo (radionavigație prin satelit) Marco Polo II (performanțele de mediu ale sistemului de transport de mărfuri) Învățare pe tot parcursul vieții Programul-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP) Progress (Program pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială) Vamă 2008-2013 (facilitarea comerțului legitim.00 3 005.00 493.09  201 633. (B) Bohunice.00 3 621.00 8 013.90 98.00 154.00 7.72 96 443.69 278 454.30 683.25 323.00 450.

00 96.00 753. proceduri comune de azil) Fondul european de returnare (returnarea resortisanților țărilor terțe care rezidă ilegal în UE) Fondul pentru frontierele externe Daphne (combaterea violenței) Justiție civilă Prevenirea consumului de droguri și informarea opiniei publice RUBRICA 3B – CETĂȚENIE Instrumentul financiar de protecție civilă Sănătate publică Protecția consumatorului Cultura 2007 Programul „Tineretul în acțiune” Media 2007 (sprijin pentru sectorul audiovizual european) Europa pentru Cetățeni Instrumentul pentru preaderare (IPA) Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară Asistență macrofinanciară PESC (politica externă și de securitate comună) Fondul de garantare pentru acțiuni externe Perioadă (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2008-2013) (2008-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) Total sumă în prețuri curente (milioane EUR) 4 339.50 200.40 605.41 825.00 139.80 321.00 RUBRIC A 4 – UNIUNEA EUROPEANĂ C A PARTENER MONDIAL 35 .00 524. SECURITATE ȘI JUSTIȚIE Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe Drepturi fundamentale și cetățenie Justiție penală Prevenirea.Rubrică Fondul european pentru pescuit Life+ (instrument financiar pentru mediu) RUBRICA 3A – LIBERTATE. pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului Prevenirea și combaterea infracționalității Fondul european pentru refugiați (sprijinirea eforturilor UE privind primirea refugiaților.00 11 468.95 215.85 109.35 S U M E D I S P O N I B I L E 2 0 0 7-2 01 3 (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) 133.00 885.00 754.50 199.00 1 980.00 676.60 628.90 400.00 1 400.52 2 143.00 116.30 21.00 1 820.

00 1 744.00 11 181. Nu este inclus în plafonul din rubrica 4. sumele pot fi modificate.00   până la 1 000.00 56.00 pe an până la 500. După caz.00 16 897. pe baza unei decizii comune a instituțiilor. 36 .FINANȚĂRILE UE – GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI Rubrică Instrumentul pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (ITI și ITI+) Instrumentul financiar de protecție civilă Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP) Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) Instrumentul de stabilitate Ajutor umanitar Rezervă pentru ajutorul de urgență (**) Alte instrumente Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (asistență financiară în cazul unui dezastru major într-un stat membru sau o țară candidată) (***) Fondul european de ajustare la globalizare (*) (**) (***) După transferul către Dezvoltare Rurală. Suplimentar față de plafoanele cadrului financiar.00 5 614.00 pe an   Lista programelor nu este exhaustivă. Perioadă (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013) (2007-2013)   Total sumă în prețuri curente (milioane EUR) 296. Cifre bazate pe cuantumuri de referință din temeiurile juridice.00 2 062.00 1 104.

.

.

.

2761/8558 .7 cm ISBN 978-92-79-21624-4 doi:10.Comisia Europeană Finanțările UE – Ghidul începătorului Prezentarea normelor financiare și a oportunităților de finanțare pentru perioada 2007-2013 Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 2012 — 36 p. — 21 × 29.

europa.eu/others/agents/index_ro. Abonamente contra cost (de exemplu.europa. . •  la reprezentanțele sau delegațiile Uniunii Europene. Puteți obține datele de contact ale acestora vizitând http://ec.europa.eu).CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE? Publicații gratuite: • prin EU Bookshop (http://bookshop.eu sau trimițând un fax la +352 2929-42758.europa.eu). Publicații contra cost: • prin EU Bookshop (http://bookshop. la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la repertoriile jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene): •  contactând direct unul dintre agenții de vânzări ai Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene (http://publications.htm).

htm Direcția Generală Buget http://ec.europa.2761/8558 .htm Pentru a ne împărtăși părerile dumneavoastră privind această publicație: budget@ec.eu/dgs/budget/index_ro.europa.eu/budget Comisarul Janusz Lewandowski http://ec.europa.europa.KV-31-11-332-RO-C PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND FINANȚELE UE: Bugetul UE http://ec.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.eu doi:10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful