Lampiran KBS-4

Borang Lampiran D
SENARAI BUKU, ALAT TULIS
DAB BARANG-BARANG YANG DIBENARKAN
SERTA SEBUT HARGA
BIL

JENIS/ITEM

KUANTITI HARGA
(RM)

1.

Buku Teks
1.1
__________________________
1.2
__________________________
1.3
__________________________
1.4
__________________________
1.5
__________________________

:
:
:
:
:

2.

Buku-buku Latihan
2.1
__________________________
2.2
__________________________
2.3
__________________________
2.4
__________________________
2..5
__________________________

:
:
:
:
:

3.

Buku-Buku Rampaian
3.1
__________________________
3.2
__________________________
3.3
__________________________
3.4
__________________________
3.5
__________________________

:
:
:
:
:

4.

Alat-Alat Tulis
4.1
__________________________
4.2
__________________________
4.3
__________________________
4.4
__________________________
4.5
__________________________

:
:
:
:
:

5.

Lain-lain barang yang dibenarkan
5.1
__________________________
5.2
__________________________
5.3
__________________________
5.4
__________________________
5.5
__________________________
5.6
__________________________
5.7
__________________________
5.8
__________________________
5.9
__________________________
5.10 __________________________

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful