You are on page 1of 1

Koos van Woudenberg

Verstuurd per fax 050 4023760

Ezinge, dinsdag 9 juli 2013

Wierden en Borgen T.a.v.: directeur R.T. Kramer (persoonlijk) Postbus 103 9780 AC BEDUM

Betreft: uw medewerker M. (W) J. Hofland

Geachte heer Kramer, Op 27 juni 2013 schreef ik u -kortgezegd- dat ik ontstemd ben over de wijze waarop Wierden en Borgen mij behandeld. Van u ontving ik -hoewel mijn brief aan u persoonlijk was gericht- geen reactie. Ik vind dat hoogst onfatsoenlijk. In maart van dit jaar schreef ik het artikel 'Rinze Kramer, pas op voor de slopershamer' en plaatste het op mijn website. Ook de website lauwersland-online.nl plaatste mijn artikel. Op beide websites is het inmiddels tienduizenden malen gelezen. In het artikel uitte ik als columnist mijn ongenoegen omdat ik in het NCRV-programma 'Recht in de Regio' zag dat Wierden en Borgen telefonisch gemaakte afspraken niet nakomt. Ik noemde u een 'boer'n braadlul; die titel verdiende u toen ruimschoots. En nu nog. Ik denk dat mijn artikel u destijds in het verkeerde keelgat is geschoten. Ik kan me dat best voorstellen, want ik kan flink uithalen, k ken mezelf wel een beetje. Dat neemt niet weg dat u, toen u van de schrik was bekomen zich had moeten bedenken dat een columnist alle ruimte moet krijgen om misstanden aan de kaak te stellen. Ook al zou dat de kadastraal vastgelegde grenzen van uw hersenoppervlak en mogelijk ook die van uw sociteitsvriendjes verre te buiten gaan. Ter zake nu. Ook telefonisch gemaakte afspraken zijn rechtsgeldig. Ik maakte begin dit jaar over de betaling van een huurachterstand afspraken met meneer verkeerde zuurgraad Walfridus Hofland. Wierden en Borgen bekrachtigde de overeenkomst door acceptatie van mijn betalingen want deze werden niet als niet herkend op mijn bankrekening teruggestort. Als Wierden en Borgen meent dat ik gebrekkig heb gepresteerd, of dat mij wordt verweten dat ik toerekenbaar tekort ben geschoten bij uitvoering van de overeenkomst, dan had ik daarvan schriftelijk op de hoogte moeten worden gebracht, en had mij een redelijke termijn voor herstel van het verzuim geboden moeten worden. Door dit alles na te laten kan er geen sprake zijn van verval van de overeenkomst. Het incasso-geweld waarmee Wierden en Borgen mij nu heeft geconfronteerd is misplaatst. Van u verwacht ik -u bent de verantwoordelijke hoofdbestuurder- excuses en een positief gebaar. In afwachting van uw reactie groet ik u, J. van Woudenberg