Budapest

în limba română
o
¿

c
i
a
l
Artă úi
design
Împrejurimile
Budapestei
Odihnă, recreaĠie
Obiective turistice InformaĠii utile
Partyzonă
Festivaluri,
evenimente
gratuit
BTH Budapesti Turisztikai Nonpro¿t Kft.
O¿ciul de Turism al Budapestei
www.budapestinfo.hu
Ghid
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
www.budapestinfo.hu 3
Salut Cititori!
Turistul care ţine în mână această publicaţie va avea şansa de a trăi o experienţă
inedită la Budapesta!
Oraşul cu un bogat trecut istoric şi o moştenire culturală unică, de data aceas-
ta vă arată un cu totul alt aspect. Anul trecut am ademenit locuitorii metropolelor
europene la “o aventură budapestană în timpul verii”. Locuitorii capitalei ungare
au recomandat oaspeţilor în domeniul artei şi designului, al petrecerilor şi di-
vertismentului, al odihnei şi recreaţiei, al iubirii şi romanticii, al festivalurilor şi
altor manifestări, programe şi locuri care pot fi cunoscute cu adevărat numai de
budapestani.
Budapesta care găzduieşte două locuri declarate parte a patrimoniului mon-
dial UNESCO este unica capitală în lume în care se găsesc aproape o sută de
izvoare de apă minerală şi 12 băi termale şi unde ţâşnesc la suprafaţă zilnic 19
milioane de litri de apă termală.
Dar aţi trăit vreodată aventura unei petreceri de noapte în costum de baie la
Baia Rudas sau a unei logodne romantice pe Insula Margareta?
În acest oraş se găsesc laolaltă ruinele fortăreţelor şi edificiilor epocii romane,
băile turceşti folosite şi astăzi, moştenirea arhitecturală a epocii gotice şi baroce
şi un şir incredibil de bogat de monumente ale arhitecturii Art Nouveau.
Dar aţi văzut vreodată toate aceste atracţii din vârful Bazilicii, de unde puteţi
admira întreaga panoramă a oraşului?
Aţi ştiut că ambianţa naturală inedită din jurul Budapestei, munţii Budei sunt
accesibili cu uşurinţă cu cele mai speciale mijloace de transport, calea ferată cu
cremalieră, telescaunul şi calea ferată a copiilor? Şi nu am amintit încă lumea
copleşitoare a peşterilor şi sistemelor de peşteri de sub Budapesta!
Sunt convins că noile “insule de aventură” descoperite de localnici vă vor în-
cânta şi pe Dvs. Vă recomand sincer această publicaţie, care graţie stilului său
amuzant şi structura sa practică va fi ghidul Dvs. perfect la Budapesta. Pot ga-
ranta că nu veţi trece lângă nici o experienţă importantă!
Vă salut cu bucurie şi pe Dvs. în oraşul aventurilor culturale!
T i t l ţi î â ă tă bli ţi
Drag Cititor!
László Fekete
director administrativ
Oficiul de Turism al
Budapestei
Biroul Tourinform
1052 Budapest, Sütő u. 2.
§ 438-8080
suto@budapestinfo.hu
© 8-20
Liszt Ferenc tér
1061 Budapest, Andrássy út 47.
§ 322-4098,
¥ 342-9390
liszt@budapestinfo.hu
© 1 mar.– 31 oct.: 12-20;
1 noi.– 25 feb.: L-V: 10-18
Ferihegy/1 Biroul Tourinform
1185 Budapest, Ferihegyi Repülőtér –
terminalul 1
§ 438-8080
ferihegy1@budapestinfo.hu
© 8-22
Ferihegy/2A Biroul Tourinform
1185 Budapest, Ferihegyi Repülőtér –
terminalul 2A
§ 438-8080
ferihegy2a@budapestinfo.hu
© 8–23
Ferihegy/2B Biroul Tourinform
1185 Budapest,
Ferihegyi Repülőtér – terminalul 2B
§ 438-8080
ferihegy2b@budapestinfo.hu
© 10–20
BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft., (Oficiul de Turism al Budapestei)
¦ H–1364 Budapest Pf. 215 • § (+36-1)266-0479 • ¥ (+36-1)266-7477
E-mail: info@budapestinfo.hu • www.budapestinfo.hu
Informații prin telefon non-stop:
(+36-1)438-8080
Fir roşu Tourinform (0-24):
(+36 30)30-30-600 din străinătate,
(06-80)630-800 din Ungaria
¥ (+36 1)488-8661
E-mail: hungary@tourinform.hu
Internet: www.hungarytourism.hu
Birouri de INFORMAȚII
www.budapestadventure.com 4
Artă şi design ................................................... 5
Muzee şi galerii .............................................. 5
Biserici, patrimonii bisericeşti ....................... 12
Contemporan şi antic ................................... 15
Designul maghiar ......................................... 17
Obiective turistice ......................................... 20
Împrejurimile Budapestei .............................. 32
Odihnă, recreaţie ........................................... 36
Băi termale, peşteri ...................................... 37
Timpul liber ................................................... 40
Cafenele ....................................................... 43
Cumpărături .................................................. 44
Festivaluri şi evenimente .............................. 46
Partyzonă ....................................................... 50
Cârciume-ruină, locuri pentru concerte, l
ocaluri.. .......................................................... 53
Restaurante .................................................. 55
Informaţii utile ................................................ 58
Înainte de călătorie ....................................... 59
Sosirea la Budapesta ................................... 60
Informaţii generale ........................................ 61
În caz de nevoie ........................................... 62
Traficul urban ................................................ 64
Cuprins
5 46
50
20
58
36
CCăăăutaare raapidăăă
Airport minibuz ....................................................... 60
Asistenţă medicală, stomatologică, farmacie ........ 63
Avanpremiera evenimentelor 2010 ........................ 47
Baia termală Széchenyi ......................................... 38
Birouri de informaţii .................................................. 3
Biserica Matei ........................................................ 13
Budapest Card ....................................................... 65
Case de parcare, garaje ........................................ 65
Galeria Naţională Ungară ........................................ 7
Harta traseelor ....................................................... 67
Hala comercială centrală ....................................... 24
Informaţii Aeroport ................................................. 60
Linii de metrou ....................................................... 64
MÁVDIREKT – comandă de bilete prin telefon ..... 60
Muzeul de Arte Frumoase ....................................... 8
Numere de telefon importante ............................... 62
Palatul Artelor ........................................................ 23
Parcare .................................................................. 64
Piaţa Ecseri ........................................................... 15
Riverride ................................................................ 28
Taxi ........................................................................ 65
Telefon ................................................................... 61
Schimb valutar ....................................................... 63
Vizitarea Bazilicii .................................................... 12
Vizitarea Operei ..................................................... 22
Vizitarea Parlamentului .......................................... 26
Vizitarea Sinagogii ................................................. 13
Legendă
« tramvai
» HÉV – cale ferată suburbană
ç autobuz
ë troleibuz
ý metroul 1

‰ metroul 2
Ë metroul 3
§ Telefon
¥ Fax
© Program cu publicul
¨ Tarife

Reduceri de preţ cu Buda-
pest Card
budapest-card.com
Instituţiile marcate colaborea-
ză sub denumirea de Grupul
de Muncă Cultural în vede-
rea popularizării turismului
cultural budapestan.
culturalbudapest.com
Aveţi nevoie de recreaţie artistică? Nu există o locaţie mai bună decât
Budapesta! În cursul aventurii Dvs. culturale vă călăuzim în cele mai im-
portante muzee, vă prezentăm cele mai renumite biserici ale oraşului, vă
recomandăm galerii contemporane şi locuri unde puteţi găsi antichităţi; iar
în final puteţi arunca o privire asupra vieţii designerilor maghiari.
Artă şi design
Biserici, patrimonii bisericeşti
Muzee, galerii
Contemporan şi antic
Designul maghiar
www.budapestadventure.com 6
Muzeul și Ruinele de la Aquincum a A3
III., Szentendrei út 135-139. § 454-0438 www.btm.hu
© 15 aprilie-31 octombrie: ruinele: ma-d: 9-17h, ex-
poziţie: ma-d 10-17h (1 noiembrie – 14 aprilie închis)
Monumentele oraşului roman Aquincum cu o vechi-
me de 2000 de ani. Monumente din epoca romană,
fresce, orgă antică reconstruită, statuia Fortuna Ne-
mesis, tablouri de mozaic pe pardoseală înfăţişându-i
pe Hercule şi Diana. Expoziţie permanentă: Roma în
Aquincum
» Direcţia: Piaţa Batthyány-Szentendre
ç 34, 134, 106 ¨ 360–2100 HUF
Institutul și Muzeul Istoriei Militare c B2
I., Tóth Árpád sétány 40. § 325-1600 www.militaria.
hu © ma – d: 10-18h (1 octombrie-31 martie 10-16h)
O bogată colecţie de arme din epoca premergătoare
războaielor otomane până la secolul XX. Uniforme,
drapele, hărţi, muniţii şi o colecţie numismatică de 28
de mii de monede. Monumente legate de avioanele
emigrate după cel de-al II-lea război mondial. Merită o
atenţie deosebită expoziţia despre revoluţia din 1956
intitulată Treisprezece zile.
ç 16A ¨ 350–1500 HUF
Centrul Memorial al Holocaustului d D3
IX., Páva utca 39. § 455-3320,
www.hdke.hu © ma–d: 10–18h
« 4, 6, 21, 21A ÿ Ferenc körút ¨ 1000 HUF
(gratuit cu legitimaţie de elev şi student)
Muzeul Artei Asiei Orientale
Ferenc Hopp e D1
VI., Andrássy út 103. § 322-8476
www.hoppmuzeum.hu © ma–d.: 10–18h
Colecţia fondată cu 4000 de obiecte adunate în Asia
Orientală, dar mai ales în Japonia şi China, de către
colecţionarul de artă Ferenc Hopp care a trăit în seco-
lul al XIX-lea, azi numără deja 20 de mii de obiecte de
artă. Dintre obiectele expuse în locuinţa de odinioară
a colecţionarului sunt remarcabile monumentele artei
japoneze medievale, precum şi obiectele chinezeşti
de bronz şi porţelan. Expoziţia permanentă poate fi
văzută în clădirea Muzeului Ráth György (adresa vezi
mai jos!).
ý Bajza utca ë 70, 78 ¨ 400–2300 HUF
Ceea ce trebuie văzut
Luni muzeele în general sunt închise.La bilete-
le de intrare publicăm preţurile minime şi ma-
xime, între acestea există mai multe varian-
te de la biletul studenţesc până la biletul pentru
grup. Preţurile au fost valabile la sfârşitul anului
2009, în 2010 ele pot fi majorate.
Cu cartela Budapest Card puteţi vizita gratuit
sau la un preţ redus numeroase muzee.
u i ni muzeelle îîn general s LLu
Muzee, galerii
Budapesta nu doarme de ani de zile în cea mai apropiată sâmbătă de ziua lui Sfântul Ivan, în Noaptea
Muzeelor. Cu ocazia evenimentului de anvergură de la începutul sezonului estival instituţiile concurând une-
le cu altele oferă programe inedite. (Biletele de intrare sub formă de vignete sunt valabile la programele
tuturor instituţiilor participante precum şi pe autobuzele care circulă între locurile de desfăşurare).

Sinagoga din strada Páva şi noua aripă
de clădire distinsă cu premiu de excelenţă
găzduieşte centrul memorial din 2004. Pe
o suprafaţă de 1500 m² este amenajată o
expoziţie permanentă intitulată “De la privare de
drepturi la genocid”, dedicată victimelor holocaus-
tului ungar.
Muzeul Istoric din Bu-
dapesta – Muzeul din
Cetate b B2
I., Szent György tér 2.
§ 487- 8800 www.btm.hu © 10-18h (1 noiem-
brie – 28 februarie: 10-16h), marţi închis, excep-
ţie 16 mai – 15 septembrieColecţia descoperirilor
arheologice ale Budapestei. Budapesta în evul
mediu: dezvoltarea localităţilor din epoca romană
până la secolul XIII. Palatul regal al Budei medi-
evale: obiecte de uz originale, ştampile, obiecte
de sticlă, arme, pietre funerare. Statuile gotice ale
palatului regal. Budapesta în epoca modernă: mo-
mente istorice în viaţa unei metropole.
ç 5, 16, 178, « 18 ¨ 520–2100 HUF
Muzeul Istoric din Bu-
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestinfo.hu 7
Muzee, galerii
Muzeul Memorial Lajos Kassák g A3
III., Fő tér 1.. § 368-7021 © ma–d: 10–17h (01.03.-
31.10:10-18h)
Expoziţia operei de artă plastică a marelui artist maghiar
de avangardă, a poetului, pictorului, redactorului literar
Lajos Kassák în castelul Zichy de odinioară. Noua expo-
ziţie permanentă a muzeului: arta maghiară în secolul al
XX-lea din moştenirea unor scriitori maghiari.
ç 206, 86 « 1 « Árpád híd ¨ 150–300 HUF
Muzeul Kiscelli h A3
III., Kiscelli utca 108. § 388-8560 www.btm.hu
© ma–d.: 10–18h (1 noiembrie–31 martie: 10–16h)
Clădirea muzeului a fost construită în secolul XVIII. pentru
ordinul trinitarian, în cursul istoriei ultimelor veacuri a servit
printre altele şi ca castel baroc sau ca spital. Azi este unul
din muzeele budapestane cu cea mai pitorească aşezare,
situat sub munţii din Óbuda, înconjurat de pădure. Expo-
ziţiile sale îmbrăţişează două grupuri mari de colecţie ale
Muzeului Istoric din Budapesta: expoziţia istoriei moderne
a oraşului şi colecţie de artă plastică a Galeriei Capitalei.
« 17 ç 260, 165 ¨ 320–1500 HUF
Casa KOGArt i D1
VI., Andrássy út 112. § 354-3836 www.kogart.hu © l-s.:
10–17h, d.: 10-20h În palatul situat în bulevardul András-
sy se organizează anual cinci-şase expoziţii de anvergură
din diferitele epoci ale istoriei artelor ungare şi universale
şi din opere individuale. Se acordă o atenţie deosebită şi
prezentării lucrărilor celor mai tinere generaţii de artişti.
ý Bajza utca ¨ 750–1500 HUF
Muzeul Transporturilor j E1
XIV., Városligeti körút 11. § 273-3840 www.km.iif.hu
© ma–v: 10–17h, s–d: 10–18h (din noiembrie până mar-
tie închide cu o oră mai devreme)
Una din cele mai vechi colecţii a istoriei transporturilor
din Europa. Are o faimoasă colecţie de machete de căi
ferate. Pe suprafaţa de opt mii metri pătraţi pot fi vizitate
următoarele expoziţii permanente: În urmă cu o sută de
ani şi azi, centenarul circulaţiei cu automobil în Ungaria,
O sută de ani de transport naval de stat în Ungaria, Istoria
traficului rutier, Istoria locomotivei cu aburi, Istoria trafi-
cului urban.
« 1 ë 70, 72, 74 ç 7, 173E ¨ 500–1900 HUF
Muzeul de Arte
Decorative f D3
IX., Üllői út 33–37. § 456-5100
www.imm.hu © ma.: 14–18h, mi,
v–d: 10–18h, j.: 10–22h
Una din cele mai frumoase atracţii
turistice ale capitalei este palatul construit în stil Art
Nouveau după proiectele arhitecţilor Ödön Lechner
şi Gyula Pártos, acoperit cu ceramică de Zsolnay. La
expoziţia permanentă pot fi văzute piesele cele mai
valoroase ale colecţiei muzeului.
« 4, 6 ÿ Ferenc körút ¨ 800–2500 HUF
Muzeul de Arte
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Muzeul Național
Ungar m C3
VIII., Múzeum körút
14–16. § 338-2122
www.hnm.hu
© ma–d: 10–18h
Muzeul a fost fondat
în 1802 cu colecţia de monede, cărţi şi documente
a contelui Ferenc Széchényi, azi numărul pieselor
de muzeu depăşeşte deja cifra de un milion. Uriaşa
colecţie naţională este păstrată din 1846 în actuala
clădire construită în stil clasicist după proiectele lui
Mihály Pollack. Expoziţii permanente: Istoria Ungari-
ei, Mantia de Încoronare, Savanţi maghiari, Lapida-
riul – colecţie de pietre romane.
ç 15, 9 ÿ Kálvin tér ¨ 520–2100 HUF
Muzeul Ludwig –
Muzeul de Artă Con-
temporană k D4
IX., Komor Marcell utca 1.
(Palatul Artelor)
§ 555-3444
www.ludwigmuseum.hu
© ma–d: 10–20h
Unica colecţie publică din
Ungaria care adună în
mod consecvent şi pre-
zintă la un loc creaţiile ar-
tiştilor maghiari şi străini.
Este un important centru
regional central-european al vieţii artistice con-
temporane internaţionale.
« 1, 2, 24 ç 23, 54 « Csepeli, Ráckevei
¨ 700–3000 HUF
Muzeul Ludwig –
M
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Galeria Națională
Ungară l B2
I., Szent György tér 2. § 201-9082
www.mng.hu © ma–d.: 10–18h
Colecţia păstrată în clădirile A, B, C şi
D ale Palatului din Cetatea Budei păstrează în jur de 100 de
mii de piese de muzeu îmbrăţişând perioada de la formarea
statului maghiar până-n zilele noastre. Expoziţiile permanente:
Lapidariul medieval şi renascentist, Statui şi tablouri de lemn
gotice, Triptice din epoca goticii târzii, Arta renascentistă şi
barocă, Cripta palatinilor Habsburgi, pictura (Gyula Benczúr,
Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) şi
sculptura (István Ferenczy, Miklós Izsó) secolului al XIX-lea,
pictura (József Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry Kosztka, Béla
Czóbel) şi sculptura (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy) se-
colului al XX-lea..
ç 5, 16, 178, « 18 ¨ 700–1500 HUF
Galeria Națională
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Muzeul Național
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestadventure.com 8
Muzee, galerii
Parcul Memento o A4
XXII., colţul str. Balatoni (drumul principal 7) – str. Sza-
badkai § 424-7500 www.mementopark.hu
© zilnic de la ora 10 până la întunecare.Acest loc ne
călăuzeşte înapoi în timpurile în care jumătatea Europei
a fost sub dominaţie comunistă. Statuile de tip sovietic
ale propagandei roşii în alte ţări est-europene au fost
nimicite, însă în Parcul de Memento din Budapesta pot
fi văzute la un loc aproximativ 40 de monumente publi-
ce de odinioară. Printre altele statuile lui Lenin, Marx şi
Engels, monumentele gigantice şi statuile alegorice ale
mai multor soldaţi sovietici şi eroi comunişti. Tribuna de
onoare Stalin, expoziţia de baracă şi proiectarea unui
film documentar în Parcul evocă şi prezintă atmosfera
lumii din spatele Cortinei de Fier.
ç 150 ¨ 1000–1500 HUF
Galeria de Artă (Műcsarnok) p D1
XIV., Dózsa György út 37. (Piaţa Hősök)§ 460-7000
www.mucsarnok.hu © ma, mi, v–d: 10–18h, j: 12-20h
Cel mai mare loc de expoziţie din ţară, una din clădirile
clasiciste ce determină înfăţişarea caracteristică a Pieţii
Hősök. Muzeul nu are o colecţie proprie, la expoziţiile
temporare organizate regulat sunt expuse în primul rând
creaţii de artişti şi grupuri de artişti contemporani.
ý Piaţa Hősök, ç 20, 30, 105, ë 75, 79 ¨ 500-
2600 HUF (biletul de intrare combinat cu Muzeul Ernst:
800-1600 HUF)
Muzeul-castel din Nagytétény q A4
XXII., Kastélypark u. 9-11. § 207-0005/4 www.nagyte-
tenyi.hu © ma-d: 10-18h
În cele 28 de săli de expoziţie ale minunatului castel baroc
pe lângă peste 300 de piese şi ansambluri de mobilier sunt
expuse sobe, lustre, covoare, carpete, obiecte de cerami-
că, sticlă şi giuvaergerie care evocă medii de locuit din cinci
secole. Expoziţii, manifestări tradiţionale organizate în fie-
care an: Epoci – flori, Sertare secrete de mobilier, Petreceri
antice în grădina Centaurului, Crăciun în castel.
ç 33, 33A ¨ 300–2000 HUF
Muzeul din Óbuda s A3
III., Fő tér 1. § 250-1020 © ma–d: 14–20h (în prima
sâmbătă a fiecărei luni intrare gratuită)
Colecţia păstrată în castelul Zichy cuprinde documen-
tele istorice, monumentele istoriei industriei cartierului
Óbuda şi a împrejurimilor sale din epoca romană până
la secolul al XX.lea. La expoziţiile permanente ale muze-
ului pot fi văzute interioare de locuinţe în stil secesionist,
o colecţie de istoria jucăriilor, respectiv ornamentele din
fier forjat ale caselor de odinioară din Óbuda.
» podul Árpád, « 1 ç 206, 86, 106 ¨ 200–500 HUF
Parcul Memento – O ultimă privire aruncată
în spatele Cortinei de Fier. Una dintre cele
mai interesante curiozităţi ale Budapestei.
Mai multe sute de tone de comunism!
www.mementopark.hu

Muzeul
Etnografic r C1
V., Kossuth tér 12.
§ 473-2400 www.neprajz.hu
© ma-d: 10-18h
Unul dintre cele mai mari
muzee de specialitate cu circa 139 mii piese de
muzeu maghiare şi 53 mii internaţionale. Minunata
clădire a Curiei regale de odinioară situată în apropi-
erea Parlamentului uneşte elemente renascentiste,
baroce şi clasiciste. Expoziţii permanente: Cultura
tradiţională a poporului maghiar, De la societăţile pri-
mitive până la civilizaţie.
« 2 ‰ Piaţa Kossuth ë 70, 78 ¨ 400–800 HUF
Muzeul
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Muzeul de Arte
Frumoase t D1
XIV., Dózsa György út
41. (Piaţa Hősök)
§ 469-7100
www.szepmuveszeti.hu © ma-d: 10-17.30h
La baza patrimoniului muzeului stă vasta colecţie de
pictură a familiei nobiliare Esterházy datată din anii
1870. Instituţia ce azi păstrează deja în jur de 100 mii de
piese de muzeu, în 1906 a fost amplasată în minunata
clădire neoclasicistă din Piaţa Hősök. Muzeul prezintă
creaţii din epoca antică până în zilele noastre. În afara
colecţiilor egiptene, greceşti şi romane este foarte bo-
gat şi corpusul italian ce oferă o imagine amplă despre
şcolile de pictură italiene din secolele XIII-XVIII. Şapte
tablouri El Greco constituie partea cea mai valoroasă a
colecţiei spaniole, capodoperele secolelor XIX-XX sunt
reprezentate în primul rând prin pictura franceză.
ý staţia Hősök tere ë 75, 79 ç 20, 30, 105
¨ 700–3000 HUF
Muzeul de Arte
F t D1
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Muzeul Științific
Ungar n E3
VIII., Ludovika tér 2–6.
§ 210-1085 www.nhmus.hu
© 10–18h, marţi închis
După o istorie zbuciumată de 200 de ani azi întregul
patrimoniu al muzeului este păstrat deja într-o clă-
dire proprie, în edificiul fostei Academii Militare Lu-
dovika. Acest impozant complex de clădiri clasiciste
împreună cu manejul găzduiesc din 1995 şi colecţia
de minerale şi de pietre. Expoziţii permanente: Om
şi natură în Ungaria, Din comorile colecţiei minerale,
Cărarea Timpului – lapidariu în faţa muzeului.
Ë Nagyvárad tér « 24 ¨ 300–2000 HUF
, g
Muzeul Științific
S
u
p
er S
u
g
es
tie
9 www.budapestinfo.hu
Muzee, galerii
Muzeul Casa Terorii u D1
VI., Andrássy út 60. § 374-2600 www.terrorhaza.hu
© ma-v: 10-18h
Clădirea construită în stil neorenascentist este simbolul
complex al istoriei ungureşti care timp de decenii a fost
un loc de groază: în iarna anului 1944 a fost sediul na-
ţional-socialiştilor ungari (partidul crucii cu săgeata), iar
după 1945 al comuniştilor. Tematica expoziţiei perma-
nente urmăreşte în ordine cronologică sistemul dictaturi-
lor totalitare din Ungaria.
ý Oktogon « 4, 6 ¨ 900-1800 HUF Este valabilă
legitimaţia studenţească internaţională
Muzeul Vasarely v A3
III., Szentlélek tér 6. § 388-7551 www.vasarely.tvn.hu
© ma-d: 10-17.30h
Muzeul poartă numele pictorului de origine maghiară
Győző Vásárhelyi care din 1930 a creat la Paris şi a câş-
tigat un renume sub numele de Victor Vasarely, ca fon-
datorul mişcării op-art. Pe tablourile sale a folosit culori
vii, forme geometrice şi iluzii optice. Materialul expoziţiei
ce prezintă opera completă a artistului este o selecţie din
cele 400 de creaţii dăruite Muzeului de Arte Frumoase.
» staţia Árpád híd, « 1 ç 206, 86, 106 ¨ 400-
800 HUF
Alte muzee; săli de expoziție
Muzeul Casa Terorii
Muzeul de Istoria Farmaciei Arany Sas B2
I., Tárnok u. 18. § 375-9772 www.semmelweis.muse-
um.hu © ma-d: 10.30-18h (1 noiembrie–15 martie:
10.30–16h) ç 16 ¨ 350-1200 HUF
Muzeul Actorilor Bajor Gizi A3
XII., Stromfeld Aurél u. 16. § 356-4294 © j-d: 14-18h,
închis în zilele de sărbătoare
ç 102, 105 « 59 ¨ 400–1200 HUF
Casa Memorială Bartók Béla A3
II., Csalán út 29. § 394-2100 www.bartokmuseum.hu
© ma-d: 10-17h ç 29, 5 (până la staţia finală din Piaţa
Pasaréti) ¨ 500–1000 HUF
Muzeul Filatelic D2
VII., Hársfa u. 47. § 341-5526 www.belyegmuzeum.hu
© ma-d: 10-18h (2 noiembrie – 31 martie: 10-16h)
« 4, 6, ë 70, 74, 78 ¨ 250–1000 HUF
Muzeul Bibliei D3
IX., Ráday u. 28. § 217-6321 © ma-d: 10-17h
Ë staţia Kálvin tér, ç 15 ¨ gratuit
Sala de expoziții Budapest C3
V., Szabadsajtó u. 5. § 318-8097 © ma-d: 10-18h
« 2, ç 5, 8, 7, ÿ staţia Ferenciek tere
¨ 450 HUF
Citadela C3
XI., Gellérthegy, Citadella sétány. § 466-5794
www.citadella.hu © 9-20h (octombrie-aprilie. 9-17h)
ç 27 « 18, 19,41 ¨ 1200 HUF
Galeria Dorottya C2
V.,Dorottya u. 8.
www.mucsarnok.hu § 266-0877 © ma-v: 11–19h
ý Vörösmarty tér ‰ ÿ Deák tér « 2
¨ gratuit
Muzeul Ernst C2
VI., Nagymező u. 8. § 341-4355
www.ernstmuzeum.hu © ma-d: 11-19h
ý staţia Opera, « 4, 6 ë 70, 78
¨ 300–1400 HUF(biletul de intrare combinat cu
Műcsarnok: 800-1600 Ft)
Vila din Buda care păstrează memoria
celui mai mare geniu al muzicii maghiare
găzduieşte în mod regulat concerte de
muzică clasică, iar în sezonul estival con-
certe în aer liber.
Muzeul
Evreiesc w C2
VII., Dohány u. 2. § 343-
6756 www.bpjewmus.hu
© l-j: 10–17h, v: 10–14h,
d: 10-08h, sâmbătă închis
(01.11-01.03.:l-v 10-05h, d:10-15h, sâmbătă închis)
Muzeul construit lângă Sinagoga din strada Dohány
de o frumuseţe unică în Europa, armonizat în stil cu
aceasta păstrează o colecţie iudaică de o valoare in-
estimabilă. Expoziţiile permanente prezintă obiectele
de cult ale sărbătorilor evreieşti, obiecte de uz gospo-
dăresc, precum şi istoria holocaustului din Ungaria.
‰ Astoria ë 74 « 47, 49 ¨ 750-2600 HUF,
biletul de intrare este valabil atât în muzeu cât şi în
biserică
M l
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestadventure.com 10
Muzeul Căii Ferate Subterane C2
V., Piaţa Deák – pasajul subteran pentru pietoni
§ 461-6500 © ma-d: 10-17h
ý ‰ ÿ staţia Deák tér, ç 9, 16, 105 ¨ identic cu
preţul biletului de călătorie (300 HUF)
Muzeul Băilor A3
III., Flórián tér 3-5. (pasajul subteran pentru pietoni)
§ 250-1650 www.btm.hu © 15 aprilie-1 mai: ma-d: 10-
17h (după programare prealabilă), 1 mai-30 septembrie:
ma-d: 10-18h, 1 octombrie-14 aprilie: ma-d: 10-17h
ç 206, 34, 134, 86, 106 « 1 ¨ gratuit
Casa Vinului Királyi și Muzeul Pivnița B2
I., Szent György tér – Nyugati sétány (Aleea de vest)
§ 267-1100
www.kiralyiborok.com © ma-d: 12-20h
ç 16, 16A ¨ 500–900 HUF
Muzeul Memorial și Arhiva Kodály Zoltán D1
VI., Kodály körönd 1. § 352-7106 © mi: 10-16h, j
– s: 10-18h, d: 10-14h ý staţia Kodály körönd ¨
150–300 HUF, duminică: gratuit
Nava Muzeu Kossuth C2
V., Podul cu Lanţuri, la capul de pod pestan, pontonul nr.
2 www.europagroup.hu § 411 0942 © 12-24h
ç 16, « 2 ¨ gratuit pentru oaspeţii restaurantului
Casa Evreiască de Rugăciuni din
Evul Mediu B2
I., Táncsics Mihály u. 26. § 225-7816 www.btm.hu © 1 mai-
31 oct.: ma-d: 10-18h ç 16, 16A ¨ 200–450 HUF
Muzeul Salvărilor Kresz Géza C1
V., Markó u. 22. § 350-3737/510 © l-v: 8-16h, s: 8-14h
ÿ staţia Nyugati tér, « 4, 6 ¨ gratuit
Muzeul Memorial și Centrul
de Cercetări Liszt Ferenc D1
VI., Vörösmarty u. 35. § 322-9804 www.lisztmuseum.hu
© l-v: 10-18h, s: 9-17h
ý staţia Vörösmarty u., « 4, 6 ¨ 350–700 HUF
Muzeul Electrotehnic Ungar C2
VII., Kazinczy u. 21. § 342-5750 www.emuseum.hu
© ma –v: 10-17h, s: 9-16h
‰ staţia Blaha L. tér, ë 74 ç 178, 233E ¨ 200-
1200 HUF
Casa Fotografilor Ungari C2
(Casa Mai Manó) VI., Nagymező u. 20. § 473-2666
www.maimano.hu © l-v: 14-19h, s-d: 11-19h ý staţia
Opera « 4, 6 (Oktogon) ë 70, 78 ¨ 300-700 HUF
Muzeul de Istoria Tehnicii și a Programelor
Televiziunii Ungare C2
V., Október 6. u. 9. § 200-8782 © ma: 10-14h, j: 14-
18h ý ‰ ÿ staţia Deák tér ç 15, 16, 105
¨ gratuit
Muzeul Marțipan B2
I., Hess András tér 1-3. § 889-6861
www.szabomarcipan.hu ç 16, 16A ¨ 400 HUF
Muzeul-studio Molnár-C. Pál B4
XI., Ménesi út 65. § (+36-30)201-1073
© pe bază de programare prealabilă
ç 27, « 61 ¨ gratuit
Muzeul Național de Geologie F2
XIV., Stefánia út 14. § 267-1427 www.mafi.hu
© 8 ian.– 19 dec: j, s – d: 10-16h ‰ staţia Stadionok
ç 7 ë 75, 77 ¨ 150–400 HUF
Muzee, galerii
Aspectul exterior al clădirii construite în stil
Art Nouveau – globul pământesc pe umerii
unor figuri de maghiari băştinaşi pe acoperiş,
ţigle ceramice colorate Zsolnay, ornamente
de faţadă ceramice cu motive populare şi ge-
ologice – atrage în fiecare an mii de vizitatori
şi turişti entuziaşti de a face fotografii.
Muzeul
Agriculturii D1
XVI., Városliget, Cetatea
Vajdahunyad
§ 422-0765 www.mezo-
gazdasagimuzeum.hu
© ma-d: 10-17hGăzduieşte una dintre cele mai
bogate colecţii muzeale din ţară. Muzeul situat pe In-
sula Széchenyi în parcul Városliget funcţionează în
clădiri cu aspect romantic care prezintă elemente ale
mai multor stiluri arhitecturale, construite după pro-
iectele lui Ignác Alpár. Câteva expoziţii permanente:
Viţa de vie şi vinul unguresc în Europa, Expoziţie de
vânătoare, Valorile naturii.
ý staţia Baia Széchenyi, ç 20, 30, 105 ë 70, 72,
79 ¨ 300–600 HUF
www.szabomarcipan.hu p ç 16, 16A
Muzeul
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Muzeul Comerțului și al Industriei Hoteli-
ere Ungare C2
V., Szent István tér 15 § 375-6249, 212-1245
www.mkvm.hu © 11-19h, marţi închis
Pe lângă expoziţiile care prezintă istoria gastronomi-
ei maghiare muzeul găzduieşte concerte, spectaco-
le, proiectări de filme (KULTEA).
ý staţia Bajcsy-Zsilinszky út,
‰ ÿ staţia Deák tér
¨ 300-600 HUF
Muzeul Comerțului și al Indu
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestinfo.hu
Muzee, galerii
Galeria Óbudai Társaskör A3
III., Kiskorona u. 7. § 250-0288 www.obudaitarsaskor.hu
© ma-d: 14-18h « 1 ç 206, 86 ¨ gratuit
Muzeul Turnătoriei A3
II., Bem József u. 20. § 201-4370 www.omm.hu
© ma-d: 9-17h
‰ staţia Batthyány tér, ç 11, 60, 86, « 4, 6, 19, 41
¨ 200-400 HUF
Muzeul Literar Petőfi C3
V., Károlyi Mihály u. 16. § 317-3611 www.pim.hu
© ma-d: 10-18h
Ë staţia Ferenciek tere, ç 15 ¨ 270–540 HUF
Muzeul Poștei C2
VI., Andrássy út 3. § 269-6838
www.postamuzeum.hu © ma-d: 10-18h
ç 105 ý staţia Bajcsy-Zs. út,
‰ ÿ staţia Deák tér ¨ 250–1000 HUF
Muzeul Ráth György D1
VI., Városligeti fasor 12. § 342-3916
www.hoppmuzeum.hu © ma-d: 10-18hý staţia Bajza
u. ë 70, 78, 79 ¨ 300-1300 HUF
Galeria Rátkay-Átlók B4
XX., Klapka utca 48/A. § 283-1779
© ma-s: 14-18hç 23, 35 « 52 ¨ gratuit
Muzeul Istoriei Poliției E2
VIII., Mosonyi u. 7. § 477-2183
www.policehistorymus.hu © ma-d: 9-17h
‰ staţia Keleti pályaudvar, ç 7, 78, « 24, ë 81, 76
¨ gratuit
Casa Memorială Róth Miksa D2
VII., Nefelejcs u. 26. § 341-6789
www.rothmuzeum.hu © ma-d: 14-18h
‰ staţia Keleti pu. ç 7, 173, 178 ¨ 250-500 HUF
Muzeul Semmelweis de Istoria Medicinii B2
I., Apród u. 1-3. § 201-1577
www.semmelweis.museum.hu
© ma-d: 10.30-18h (1. noi. – 14. martie: ma-d: 10.30-
16h) ç 5, 178, 86, « 18, 19, 41 ¨ 350-700 HUF
Muzeul Sportului E2
XIV., Dózsa Gy. út 1-3 § 469-5010, 251-1222
www.sportmuzeum.hu © ma-j: s-d: 10-16h
ç 7, 173 ¨ 50–100 HUF
Muzeul Telefoniei B2
I., Úri u. 49. § 201-8188 © ma-d: 10-16h
ç 16 ¨ 200–800 HUF
Muzeul de Textile B4
III., Lajos u. 136-138. § 367-5910 www.textilmuzeum.
hu © l-j: 9-16h, v-s: 9-14h
» staţia Tímár u., ç 106,86 ¨ 450–700 HUF
Muzeul Pompierilor B4
X., Martinovics tér 12. § 261-3586
© ma-s: 9-16h, d: 9-13h
ç 9, 32, « 3, 28, 62 ¨ gratuit
Parcul Istoriei Căilor Ferate A3
XIV., Tatai út 95. § 450-1497, 238-0558
www.vasuttortenetipark.hu
© 15-28 martie: 10-15h, 29 martie-3 noiembrie: 10-
18h, 4 noiembrie-14 decembrie: 10-15h luni închis
ç 30 « 14 ¨ 400-2200 HUF
Colecția Varga Imre A3
III., Laktanya u. 7. § 250-0274 © ma-d: 10-18h
» staţia Árpád híd ç 106, 86 « 1
¨ 300-600 HUF
Muzeul Steagurilor D3
VIII., József krt. 68. § 334-0159 © ma-v: 11-18h, s-d:
11-15h« 4, 6 ¨ 400 HUF
Endre Rátkay este o insulă aparte a artei
plastice ungare, o personalitate excepţională
a picturii maghiare contemporane. Expoziţia
permanentă a operei sale din Pesterzsébet
este pentru vizitatori o călătorie în istoria
universală, în lumea miturilor. Este “un muzeu profan
de icoane” fără pereche, cu tablouri evocând “comedia
umană.
11
Casa Fotografilor Ungari (Casa Mai Manó)
SPITALUL DIN STÂNCĂ – SPITAL MILITAR SE-
CRET ŞI BUNCĂR ATOMIC B4
I., Lovas út 4/c. § 36-30 / 689-8775 © ma-d: 10–20h
www.sziklakorhaz.hu
În sălile întortocheate ale amplasamentului subteran în-
zestrat cu obiecte de mobilier din epocă şi cu figuri de
ceară puteţi trăi emoţii adevărate. Amplasamentul strict
secret până în 2002 în timpul războiului rece ar fi servit
drept adăpost atomic în cazul unui eventual atac nuclear.
SSSSSS
CCCCCCCC
I.,
w

www.budapestadventure.com 12
Biserica Parohiei
din Centru
C3
V., Március 15. tér 2.
Deschisă publicului zil-
nic în timpul slujbelor
divineCea mai veche
biserică a Pestei, a fost
construită în secolul al
XII-lea în stil roman în
locul mormântului epi-
scopului-martir Gellért
(Gerhard). Biserica nu
mai există în forma sa
originală, în cursul vea-
curilor a purtat şi semne
caracteristice stilului go-
tic, iar în secolul al XVII-
lea turcii au folosit-o ca
moschee. După incen-
diul din 1723 a fost re-
staurată în stil baroc, dar în interior găsim şi elemente de
stil clasiciste. Merită să vizitaţi: capela gotică, amvonul
sculptat neogotic, fresca italiană din secolul al XV-lea,
altarul principal din secolul al XX-lea.
Ë staţia Ferenciek tere, « 2
Biserica Reformată din Centru C3
IX., Kálvin tér
Deschisă publicului zilnicConstruit în stil neogotic în se-
colul al XIX-lea, foaierul cu patru coloane a fost proiectat
de József Hild. Tot după proiectele lui au fost construiţi
galeria orgii şi amvonul. Sunt celebre vitraliile bisericii
proiectate de Miksa Róth. În tezaurul bisericii sunt păs-
trate obiecte de liturghie din secolele XVII-XVIII.
ç 9, 15 ÿ Kálvin tér « 47,49
Biserica Sfânta Elisabeta a Ungariei D2
VII., Rózsák tere
Deschisă publicului zilnic de la ora 17 şi în timpul slujbe-
lor divinePiaţa Rózsák (Trandafirilor), demnă de numele
său, cu majestuoasa biserică monument istoric situată
aici este o adevărată perlă a capitalei. Biserica catolică
a fost construită în stil neogotic între 1893-1901, după
proiectele arhitectului Imre Steindl. Posedă turnuri im-
pozante înalte de 76 m, în vârful frontonului stă statuia
Sfântei Elisabeta. Lucrările interioare au fost executate
de artişti reputaţi ai epocii, ca de pildă artistul în sticlă
Miksa Róth sau sculptorul în lemn Mór Höltzl. Micul parc
din jurul bisericii cu o minunată grădină de trandafiri este
deschis între orele 7 dimineaţa şi 9 seara.
ë 73, 76 ç 7, 173, 178
Majoritatea bisericilor
din Budapesta a fost
construită în stil baroc
sau clasicist, dar unele
poartă semnele stilului
roman, gotic, maur sau
bauhaus.
Biserici, patrimonii bisericeşti
BAZILICA:
Ghid în limba engleză: l-v: 11h, 14h, 15.30k, s: 11h (registraţie: la numărul de telefon mobil 36-20/527-5329)
Preţuri ghid şi belvedere: adulţi 1600 HUF, elevi, studenţi/pensionari: 900 HUF
Preţurile belvedere panoramică 360 de grade: adulţi 500 HUF, elevi, studenţi/pensionari 400 HUF

Ceea ce trebuie văzut
Biserica Franciscană din Centru C3
V., Ferenciek tere
Deschisă publicului zilnicÎn locul bisericii deja în
secolul al XIII-lea a stat o mănăstire şi o biserică,
înfăţişarea sa actuală în stil baroc bogat decorată
datează din veacul al
XVIII-lea. Frescele bi-
sericii poartă ampren-
ta mâinilor pictorilor
Károly Lotz şi Vilmos
Tardos Krenner. Sunt
remarcabili altarul ba-
roc şi sculpturile alta-
rului.
Ë staţia Ferenciek
tere
Biserica Franciscană din Ce
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Biserica Sfânta Elisabeta a Ungariei
www.budapestinfo.hu 13
Biserica Sfânta Ana B1
I., Batthyány tér 7.
§ 201-3404
Deschisă publicului zilnic în timpul slujbelor bisericeşti
(6-18h).Biserica Sfânta Ana este una dintre cele mai
frumoase clădiri construite în stil baroc din Budapes-
ta. Construcţia bisericii a fost începută în 1740 după
proiectele arhitectului Kristóf Hamon, iar terminarea sa
din 1761 se leagă de numele lui Mátyás Nepauer. În
următorii 200 de ani biserica a fost lovită de războa-
ie, inundaţii şi cutremure, iar în cursul construcţiilor de
metrou a fost prevăzută chiar şi demolarea sa. În mod
fericit, aceasta nu a fost realizată. Biserica a fost reno-
vată între anii 1970-84. ‰ Batthyány tér, « 19
Biserici, patrimonii bisericeşti
SINAGOGA – Program garantat: Vizită cu ghid de 50 de minute: d-j: între 10.30h şi 16.30h în fiecare oră; v.:
10.30, 11.30, 12.30h. Preţ 1900HUF/persoană; limbi: engleză, ebraică, spaniolă, franceză. Pentru grupuri (după
programare prealabilă) se asigură ghid în orice limbă. Informaţii şi programarea vizitelor în grupuri: 462-
0477; www.dohanystreetsynagogue.hu; Email: aviv@aviv.hu

Biserica evanghelică C2
V., Deák tér § 483-2150
© l-v: 9-13h,
Muzeul Naţional Evanghelic: ma-d: 10-18h
Clădirea ce determină în mod marcant aspectul Pieţii
Deák se caracterizează prin simplitatea tipică a clasi-
cismului timpuriu, în conformitate cu puritanismul bise-
ricilor protestante. Cu toate că biserica a fost construită
între 1797-1808, abia în 1856 şi-a căpătat forma sa
finală cu faţada principală timpan susţinut de coloa-
ne dorice. Graţie acusticii sale excelente găzduieşte
adesea concerte
de orgă. În clădirea
de lângă biserică,
în Muzeul Naţional
Evanghelic poate
fi văzută expoziţia
ce prezintă istoria
Reformaţiei protes-
tante din Ungaria.
ý ‰ ÿ staţia
Deák tér
ç 9 « 47,49
Biserica Matei B2
I., Szentháromság tér
§ 355-5657 © l-s: 9–17h, d:
de la 13h (după serviciul divin)
Cea mai frumoasă şi celebră
biserică catolică din Budapes-
ta care, situată pe dealul Cetă-
ţii, determină în mare măsură
aspectul Cartierului Cetăţii
privit dinspre Pesta.Catedrala
regală purtând numele Măi-
cii Domnului a fost construită
în mai multe etape (între secolele XIII-XV.). A primit
forma sa neogotică actuală în 1896 în cursul recon-
strucţiei de anvergură condusă de arhitectul Frigyes
Schulek. La realizarea frescelor, vitraliilor bisericii au
contribuit artiştii de renume ai epocii (Károly Lotz, Mi-
hály Zichy, Bertalan Székely).Din patrimoniul bogat
al catedralei remarcăm lapidariul, colecţia de relicve,
simboluri de încoronare, tezaurul de orfevrărie şi de
textile bisericeşti. (Muzeul este închis din cauza lu-
crărilor de reconstrucţie)
ç 16A, 116
Biserica Matei B2
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Sinagoga din strada Dohány C2
VII., Dohány u. 2. § 413-5531
© d–j: 10–17.30h, v: 10–14.30h (1 noiembrie–28 februarie: d–j: 10–15.30h,
v: 10–13.30h), sâmbătă închisă
Minunata clădire construită în stil bizantin-mauresc este cea mai mare sina-
gogă în Europa. A fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea după proiectele
arhitectului vienez Ludwig Förster. Clădirea construită din cărămidă albă şi
roşie, cu o bogată ornamentaţie de ceramică cu turnurile terminate în cupole
în forme de bulb de ceapă, este unul din cele mai impozante monumente ale
Budapestei. În muzeul sinagogii se păstrează un patrimoniu iudaic incompa-
rabil din epoca romană până în secolul al XX-lea.
‰ Astoria ë 74, « 47,49 ¨ 1850–2900 HUF, biletul de intrare este
valabil pentru vizitarea muzeului şi a sinagogii
Biserica evanghelică
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Sinagoga din strada Dohány
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestadventure.com 14
Biserici, patrimonii bisericeşti
Biserica Sfântul Mihai C3
V., Váci u. 47/b § 337-8116
Deschisă publicului: zilnicIstoria bisericii cu o singură navă datează din anii
1700 şi se leagă de numele ordinului dominicanilor. Călugării dominicani au
fost urmaţi de călugării paulieni, apoi de călugăriţele Congregaţiei lui Isus (da-
mele engleze), care până în anii 1950 au întreţinut şcoli pentru fete în clădirile
învecinate. Altarul principal, băncile intarsiate şi mobilierul sacristiei au fost
executaţi de călugări dominicani în anii 1760.
« 2 ÿ staţia Ferenciek tere ç 7E, 7, 8, 112, 173, 178, 173E
Biserica Sârbească C3
V., Szerb u. 2-4.
Deschisă publicului zilnicBiserica a fost construită în 1698 în stil baroc de co-
lonişti sârbi. Interiorul a fost proiectat după modelul bisericilor greco-catolice:
biserica femeilor este separată printr-o balustradă de lemn de biserica bărbaţi-
lor situată cu o treaptă mai jos. Pe tablourile iconostasului creat în 1850 poate
fi observată influenţa renaşterii italiene.
Ë Kálvin tér « 47,49
Biserica Inima lui Isus din Városmajor A1
XII., Csaba utca 5. Deschisă publicului zilnic
‰ Moszkva tér « 4, 6
Este prima clădire modernă de biserică din capitală care – în
pofida criticilor vehemente ale presei epocii – este considerată
una dintre creaţiile remarcabile ale artei bisericeşti din secolul al
XX-lea, azi este monument. Biserica este parte a unui complex de
clădiri: campanila, biserica mare şi biserica mică care este un loc de comu-
niune, sunt legate de o arcadă în formă de semicerc.
Bazilica Sfântul Ștefan C2
V., Szent István tér § 317-2859
© l-v: 9-17h, s: 9-13h, d: 13-17h
Construirea celei mai mari biserici ai Buda-
pestei a cărei cupolă de 96 m înălţime poa-
te fi văzută de aproape peste tot din oraş, a
fost începută în 1851. În 1867 conducerea
construcţiilor a fost preluată de marele arhi-
tect al epocii Miklós Ybl, Bazilica a fost ter-
minată în 1905 de arhitectul József Kauser.
Clădirea clasicistă păstrează relicva cea
mai importantă a maghiarilor, Sfântul Drept,
braţul mumificat al regelui Sfântul Ştefan al
cărui nume îl poartă biserica. Dintre creaţiile
artistice celebre din Bazilică amintim sculp-
turile lui Alajos Stróbl şi tabloul lui Gyula
Benczúr: Sfântul Ştefan cere protecţia Sfân-
tei Maria pentru ţară.
ý staţia Bajcsy-Zsilinszky út,
‰ ÿ staţia Deák tér
Biserica Sfântul Mihai
Biserica Sârbească
Biserica Inima lui Isus din Városmajor
Bazilica Sfântul Ștefan
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Concerte în biserică în fiecare lună în Biserica Sfântul Mihai şi
în Bazilica, cu începere de la orele 19 şi 20; informaţii detaliate:
www.concertsinbudapest.com şi pe pagina 49.

www.budapestinfo.hu 15
Galeria 2B D3
IX., Ráday utca 47 § 215-4899
www.pipacs.hu/2b/2b.html
© l-v: 14-18h, s: 10-14h
ÿ Kálvin tér « 47, 49 ç 9 ¨ gratuit
Ateliers Pro Arts / A.P.A! D3
VIII., Horánszky utca 5. § 486-2378 www.ateliers.hu
© l-v: 14-19h, s: 11-18h
Ë Kálvin tér « 4, 6 ç 9 « 47, 49 ¨ gratuit
Galeria Boulevard și Brezsnyev C2
VII., Király utca 39–43–46. § 06-30/944-5778
www.bbgaleria.hu © l–v: 10–22h
ý ‰ ÿ staţia Deák tér « 47, 49 ¨ gratuit
Galeria G13 C2
VI. Király u.. 13 § 984-7984 www.g13.hu
ý ‰ ÿ staţia Deák tér « 47, 49
¨ gratuit
Galeria Godot C2
VII., Madách Imre út 8 § 322-5272
www.godot.hu © ma-v: 10-18h, s: 10-13h
ý ‰ ÿ staţia Deák tér « 47, 49
¨ gratuit
Galeria Liget E1
XIV., Ajtósi Dürer sor 5.
www.ligetgaleria.c3.hu
© mi-l: 14-18h
ë 75, 79 ç 20E, 30, 105
¨ gratuit
Din oferta de mai jos puteţi obser-
va că pentru a găsi opere de artă
contemporane trebuie să vă plim-
baţi pe strada Király şi în împrejurimile
sale, iar în căutarea antichităţilor pe
strada Falk Miksa.
Arta poetică a galeriilor Boulevard şi Brezs-
nyev Galéria, care ocupă mai multe suprafe-
ţe în strada Király, este de a oferi un loc de
întâlnire, “un bazar cultural” unde vizitatorii pe lân-
gă posibilitatea de a admira creaţiile, de a cumpăra
desene, picturi, fotografii, sculpturi, bijuterii, se pot
odihni, pot asculta muzică sau conversa.
Ceea ce trebuie văzut
Piața de articole uzate “Ecseri” B4
XIX., Nagykőrösi út 156.
§ 348-3200 © l-v:
8-16h, s: 8-15h d: 8-13h
La piaţa aglomerată de
articole uzate numită pur
şi simplu “Ecseri” de către
localnici, nu numai cum-
părătura este un program
atractiv, oamenii vin şi pentru a privi şi a căuta printre
obiecte, fiind expusă o cantitate incredibilă de zorzoane
şi antichităţi
Transport: din piaţa Blaha Lujza cu tramvaiul 4 sau 6
până la piaţa Boráros, de aici luaţi autobuzul 54 până
la piaţă
Piața de articole uzate “Ecse
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Expoziţiile lunare din Galeria Lumen din
piaţa Mikszáth Kálmán prezintă în pri-
mul rând creaţiile artiştilor tineri a căror
şansă este mică de a organiza expoziţii
individuale.
Contemporan şi antic
Galeriile din strada Falk
Miksa C1
V., Falk Miksa utca
La Budapesta, în apropierea po-
dului Margareta în ultimii zece
ani s-a format strada obiectelor
de artă. În strada Falk Miksa, pe
o distanţă de abia două colţuri găsim peste douăzeci
de magazine care vând antichităţi. (Miksa Falk a fost
învăţătorul de limba maghiară al reginei Elisabeta, fru-
moasa soţie a împăratului austriac Franz Iosef.)
Ë staţia Nyugati pu. « 4, 6 ¨ gratuit
individuale.
Galeriile din strada Falk
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Galeria Lumen D3
VIII., Mikszáth Kálmán tér 2.
www.photolumen.hu © l-v: 8.30-19h, s: 10-18h
Ë staţia Kálvin tér « 47, 49 ç 9 ¨ gratuit
16 www.budapestadventure.com
Contemporan şi antic
În strada Várfok din apropierea pieţei Moszkva funcţionează una dintre cele mai vechi galerii private de
artă contemporană, Várfok Galéria, care are mai multe săli de expoziţie (Sala Várfok, Sala XO) în această
stradă cu o atmosferă inedită.

Galeria Stúdió D2
VII., Rottenbiller u. 35 § 342-5380, (+36 70) 324-4748
http://studio.c3.hu/studio_galeria/galeria_magyar/index.
html © ma, j, v: 11-18h, mi: 12-20h, s: 12-16h
ç 7, 173, 178 ‰ Keleti pályaudvar ¨ gratuit
Galeria Várfok A1
I., Várfok utca 11., 14 § 213-5155
www.varfok-galeria.hu © ma-s: 11-18h
‰ Moszkva tér « 4, 6
¨ gratuit
ANH TUAN Showroom D1
VI., Rózsa utca 74
§ (+36 20) 4444-704
www.anh-tuan.com
Colecţiile designerului de origine vietnameză ANH
TUAN întruchipează luxul modern neomitând nici con-
trastele
ARTISTA Showroom C2
VIII., Puskin u. 19. II/5
§ 328-0290
www.artistafashion.com
La casa de modă Artista găsim ţinute vestimentare de uz
cotidian, purtabile, confecţionate din materiale specifice
cumpărate la Londra şi Milano
Magazine și săli de prezentare
Vizitatorii capitalei trebuie să cunoască
şi moda dictată de designerii maghiari aflaţi la
acelaşi nivel profesional cu reprezentanţii elitei
internaţionale de design. Stilul designerilor
vestimentari autohtoni se caracterizează prin
supleţe, chef de joacă, eleganţă şi feminitate
deopotrivă. În colecţiile vestimentare apar
atât creaţiile luxului modern cât şi hainele
purtabile ale vieţii de toate zilele.
ii i zittatto i riii ca i pitallei t Vi Vi
Designul maghiar
VAM Design Center D2
VI., Király u. 26. § 267-
9540 www.vamdesign.hu
Este un complex de clă-
diri multicultural cu cel
mai vast spaţiu de expo-
ziţie din ţară. În ambianţa
extravagantă amenajată
într-o fostă clădire de
locuit cu curte interioară
se organizează în primul
rând manifestări exclusive, dar şi megaexpoziţii cu
renume mondial şi expoziţii de artă contemporană.
ý ‰ ÿ staţia Deák tér « 47, 49
¨ preţuri variate
¨g
VAM V Design Center
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Galeria Trafó/Casa Artelor Contemporane
Trafó D3
IX., Liliom utca 41.
§ 456-2040
www.trafo.hu
© 16–19h, şi timp de o
oră înainte şi după progra-
mele din sala mare
Trafó este, fără îndoială,
o citadelă a artei contem-
porane budapestane, un spaţiu multicultural pentru
dans, teatru, artă plastică, literatură, muzică. “Un loc
prin care putem arunca o privire asupra lumii.”
« 4, 6 ÿ Ferenc körút ¨ gratuit
S
u
p
er S
u
g
es
tie
www.budapestinfo.hu 17
Designul maghiar
Bolt – Hungarian Designers Shop D2
VII., Kertész u. 42-44 © l-v: 11-19h, s: 11-15h
www.boltmuhely.hu
Chee Chee C2
VI., Zichy Jenő u. 34
§ (+36 30) 609-3683
© l-v: 11-19h, s: 12-16h
ECLECTICK C2
V., Irányi utca 20 § 266-3341
© l-v: 10-19h, s: 11-16h www.eclectick.hu
INSITU Home and Fashion C3
V., Múzeum krt. 7 § 266-3080
© l-v: 10-19h, s: 10-15h www.insitu.hu
Je Suis Belle C3
V., Ferenciek tere 11., etajul IV. (Párizsi Udvar)
§ (+36 20) 313-0557, 951-1353
© l-v: 10-18h, după programare prealabilă
www.jesuisbelle.hu
Stilul casei de modă Je suis belle se caracterizează prin
graţie, eleganţă şi feminitate deopotrivă; modelele lor se
pot găsi şi la Berlin, Zürich şi Viena.
Lollipop Shop C3
V., Váci u. 45. © l-v: 10.30-19h, s: 10-15h
www.myspace.com/nyalokamoka
Mono C2
V., Kossuth L. u. 20
§ (+36 20) 772-5273, 317-7789
© l-v: 10-20h, s: 10-18h www.monofashion.hu
Nanushka Showroom B2
I., Csónak utca 9
§ 202-1050, 214-1729
© l-v: 10-18h www.nanushka.hu
Balllon Showroom-sală de prezentare C1
XIII., Visegrádi u. 19
§ (+36 30) 515-6006
© l-v: 12-19h
www.karattur.com
La casa de modă Ball-
lon Bemutatóterem din
cartierul Újlipótváros
putem alege ţinutele,
încălţămintele, genţile
şi accesoriile cele mai
potrivite personalităţii
noastre din creaţiile a
cinci designeri.
Balllon Showroom-sală de p
S
u
p
er S
u
g
es
tie
WAMP (Târgul de Duminică al Artiștilor)C2
V., Erzsébet tér / Gödör Klub © târg de design des-
chis toată ziua, o dată
pe lună
www.wamp.hu
În timpul verii piaţa
Erzsébet (fosta au-
togară), iar în timpul
iernii localul Gödör
Klub găzduieşte lu-
nar evenimentul Wa-
sárnapi MűvészPiac
(WAMP), adică Târ-
gul de Duminică al
Artiştilor, unde îşi
prezintă şi vând cre-
aţiile lor giuvaergi,
graficieni, artişti plastici textilişti, sticlari, ceramişti,
artişti recycling, fabricatori de jucării reprezentând
designul modern, precum şi mai multe galerii cu
renume şi designeri maghiari recunoscuţi.
WAMP (Târgul de Duminică a
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Öltöző – magazinul vestimentar al designeri-
lor tineri C2
VI., Hajós u 26/A © l-v: 12-18h
RETROCK – Cutting Edge Fashion C2
V., Ferenczy I. u. 28 § 318-1007
© l-v: 10.30-19.30h, s: 10.30-15.30h
www.retrock.com
Retrock oferă rochii alese care nu se găsesc în altă par-
te şi care radiază prospeţime în străzile oraşului şi în
atmosfera petrecerilor
Retrock Deluxe C2
V., Henszlmann Imre u. 1.
© l-v: 10.30-19.30h, s: 10.30-15.30h
www.myspace.com/retrockdeluxeshop
VOLT BOLT C2
VII., Klauzál tér 14.
© l-v: 11-18h, s: 11-14h
www.voltbolt.hu
VOLT BOLT îi aşteaptă pe cumpărători mai
ales cu tricouri de excepţie produse în serie
limitată şi cu numeroase obiecte cadou.
Nanushka bucurându-se de o reputaţie in-
ternaţională face experimente continue cu
redefiniraea metodelor de croire şi a for-
melor.
www.budapestinfo.hu
Birou de informaţii
Zonă parte a
Patrimoniului
Mondial
Staţie metrou
HÉV – Tren
suburban
Aeroport
Staţie navală
Autogară
Budapesta ocupă un loc de frunte în rândul celor mai frumoase oraşe ale
lumii. În capitala ungară se îmbină cu succes patrimoniul arhitectural şi
cultural al veacurilor şi noutăţile epocii noastre.
Pornind la drum nu uitaţi cartela Budapest Card cu care puteţi
beneficia de super reduceri nu numai la diferitele ture
în oraş ci şi la intrarea în majoritatea obiectivelor
turistice, muzeelor, băilor termale şi la alte posibilităţi
de distracţie.
Obiective turistice, turul oraşului
Economisiţi bani!
Disponibil la: birourile de informaĠii turistice, hoteluri, aeroporturi úi ghiúeele subterane de bilete.
* Pentru mai multe informaĠii consultaĠi: www.budapest-card.com
GRATIS,
două tururi
cu ghid
Asigurare
GRATIS
Valid
pentru
acompanierea
copilului*

Mai mult
de 100
discounturi
Transport
în comun
GRATIS
Card de turist pentru Budapesta
de 48 úi 72 de ore
www.budapestinfo.hu
Cine are numai o singură zi pentru vizitarea oraşului
trebuie să-şi pregătească dinainte programul. Cetatea
Budei, malul Dunării şi bulevardul Andrássy sunt desti-
naţii admise pe lista Patrimoniului Mondial, ar fi regreta-
bil să nu le vizitaţi. Cartierul Cetăţii este foarte bogat în
muzee, aici se găseşte Muzeul Cetăţii, Muzeul Istoriei
Militare, Galeria Naţională Ungară. Partea dinspre Du-
năre a Palatului regal oferă o panoramă excepţional de
frumoasă a oraşului. Biserica Matei şi-a păstrat aspectul
său interior din urmă cu 700 ani şi în cursul reconstruirii
în stil neogotic. În biserica de încoronare de odinioară
cu acustică excelentă se organizează des concerte de
orgă. Este celebră şi colecţia de costume bisericeşti,
aici este expus şi reproducţia coroanei regale maghia-
re. Bastionul Pescarilor cu pietrele sale albe oferă un
cadru atractiv clădirii ecleziastice. În vecinătatea lui se
află Hotelul Hilton care după construire a obţinut titlul de
hotelul anului. Cafeneaua şi terasa hotelului sunt locuri
21
Obiective turistice, turul oraşului
Ci i i ă i t i it l i
Ceea ce trebuie văzut într-o zi…
În afara turelor de vizitare a oraşului cu autobuzul tradiţionale şi de tipul Hop on – Hop off în 12-16
limbi (www.citytour.hu; www.programcentrum.hu; vezi anunţul pe paginile 27. şi 29.) vă recomandăm
următoarele programe speciale: vizitarea Parlamentului, Operei şi Muzeului Etnografic, plimbare în
Buda şi Pesta, monumente evreieşti în Budapesta, Art Nouveau în Ungaria, Budapesta seara, Tura
Secera şi ciocanul (monumentele epocii comuniste) – www.discoverhungary.com.
Î
l
u
B

Cartierul Cetății și Muntele
Cetății B2
Sectorul I. (Buda) ç 16A, 16, funicular
Parte a Patrimoniului Mondial. Datorită situaţi-
ei sale geografice favorabile a fost locuit deja în
secolul al XIII-lea, regele Béla IV. după năvălirea
tătarilor a construit aici o cetate unde şi-a mutat şi
reşedinţa. Cartierul Cetăţii se întinde pe Muntele
Cetăţii la altitudinea de 180 m deasupra nivelului
mării. Are o lungime de aproape un kilometru şi ju-
mătate şi o lăţime maximă de jumătate de kilome-
tru. Are trei biserici, şase muzee, mai multe clădiri
importante din punct de vedere istoric, monumente,
străzi, pieţe; în afară de acestea un teatru, patru ho-
teluri şi numeroase restaurante, cafenele plăcute,
galerii artistice, magazine de suvenire îi aşteaptă
pe vizitatori. Din Bastionul Pescarilor şi locul de pro-
menadă din faţa Galeriei Naţionale se deschide o
privelişte minunată în faţa ochilor turiştilor.
Cartierul Cetății și Muntele
ş
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Opera Ungară de Stat C2
VI., Andrássy út 22. ý Opera « 4, 6
www.operavisit.hu
A fost inaugurată în 1884, în acea epocă fiind
una dintre cele mai impozante Opere din Europa.
Formele sale clasiciste şi neorenascentiste au fot
proiectate de Miklós Ybl, cel mai renumit arhitect
maghiar în secolul al XIX-lea. Foaierul său fas-
tuos, scara sa principală elegantă şi sala sa de
spectacol construită în formă de potcoavă sunt
atracţii turistice. De la inaugurarea sa pe scena
Operei budapestane au urcat dirijori invitaţi cu
renume mondial, ca de pildă Gustav Mahler sau
Otto Klemperer.
e
ri
Opera Ungară de Stat
S
u
p
er S
u
g
es
tie
preferate de odihnă în timpul verii. Malul Dunării poate
fi admirat şi în cursul călătoriilor cu tramvaiul. Tramvaiul
numărul 2 circulă pe malul pestan, în timpul unei călă-
torii dus-întors puteţi vedea clădirile cele mai importante
ale capitalei: pornind de la staţia din Piaţa Jászai Mari
peste câteva momente la dreapta veţi vedea Parlamen-
tul, apoi veţi putea admira pe partea cealaltă a râului
panorama cu Biserica Matei, Bastionul Pescarilor şi Ce-
tatea. Vor urma unul după altul podurile, dintre care cel
mai vechi este Podul cu Lanţuri. Lăsând în urmă Podul
Elisabeta peisajul Budei va fi marcat de Muntele Gellért,
după care la capătul din Buda al Podului Libertăţii apare
clădirea Hotelului şi a Băii Termale Gellért. Pe Muntele
Gellért se situează Citadela (pe vremuri o fortificaţie, azi
muzeu), cel mai important punct de belvedere din capi-
tală, de unde poate fi observată în frumuseţea sa desă-
www.budapestadventure.com
Obiective turistice, turul oraşului
22
Locuri, monumente înscrise
în lista Patrimoniului Mondial
Piața Hősök D1
XIV., Parcul orăşenesc (Városliget)
ý staţia Hősök tere, ç 20E, 30 ë 75, 79
La intrarea Parcului orăşenesc se întinde cea mai atractivă piaţă a capitalei. Cei care
se apropie dinspre Bulevardul Andrássy pot observa de departe Monumentul Milenar
cu coloana sa centrală de 36 m înălţime pe care arhanghelul Gabriel ţine Sfânta Co-
roană şi crucea apostolică dublă. La stânga şi la dreapta de coloană se întinde câte o
colonadă în formă de arc în semicerc, pe coloanele sale stau statuile personalităţilor
istoriei maghiare, iar pe pilonii colţari se înalţă grupuri de statui simbolice (munca, bu-
năstarea, ştiinţa, gloria, pacea). În faţa monumentului vizitatorul se poate opri pentru
un moment de reculegere la mormântul Soldatului Necunoscut. Clădirile impozante
ale Muzeului de Arte Frumoase şi Galeriei de Artă situate la stânga şi la dreapta de
monument, preamăresc şi ele minunata arhitectură a Pieţii Hősök.
Piața Hősök
S
u
p
er S
u
g
es
tie
VIZITAREA OPEREI:
© zilnic la orele 15 şi 16; ghid în limbi
străine: engleză, germană, spaniolă şi franceză
¨ adulţi 2800 HUF, elevi, studenţi 1400
HUF, taxă de fotografiere 500 HUF Legitimaţia in-
ternaţională de student este valabilă
Informaţii:§ 332-8197 www.operavisit.hu. www.opera.hu
V
©
s
¨

vârşită panorama budapestană admisă în Patrimoniul
Mondial (panorama Cetăţii Budei şi a celor două cheiuri
ale Dunării).
La sfârşitul călătoriei, apropiindu-vă de Podul Lágy-
má nyosi, pe partea pestană puteţi observa noul Teatru
Naţional şi Palatul Artelor. După întoarcerea tramvaiului
(tot pe partea dreaptă) puteţi admira clădirea solemnă a
Universităţii Corvinus Baudapest, iar în spatele acesteia
Hala Comercială Mare (Nagyvásárcsarnok) care este
de asemenea o clădire remarcabilă. Urmează apoi un
întreg şir de hoteluri, Palatul Vigadó al cărui hol şi sală
de concerte merită să fie văzut şi din interior. În Pia-
ţa Roosevelt se situează Palatul Gresham, reconstruit
ca hotel, cât şi clădirea neorenascentistă a Academiei
Ungare de Ştiinţe. Bulevardul Andrássy este o parte im-
portantă a Budapestei. Sub el circulă prima cale ferată
subterană a continentului, numit “metroul mic”, al cărei
staţii păstrează şi azi aspectul lor de acum 130 de ani,
iar în fiecare staţie o mică expoziţie prezintă clădirile
cele mai interesante ale epocii. Bulevardul Andrássy se
sfârşeşte în Piaţa Hősök unde se află Muzeul de Arte
Frumoase cu celebra colecţie spaniolă şi alte comori,
iar vizavi găsiţi Galeria de Artă (Műcsarnok) cu expoziţii
temporare de excepţie
de-al II-lea război mondial au stat acolo în jur de 20 mii de
soldaţi germani. Locul cel mai frecventat este Piaţa Szen-
tháromság unde se află una din clădirile caracteristice ale
Budapestei, Biserica Matei, care are o vechime de peste
700 de ani. Turnul său gotic cu Bastionul Pescarilor în
spate este unul din monumentele noastre cel mai frecvent
fotografiate. De-a lungul secolelor biserica a fost loc de
încoronare, apoi din 1541 timp de câţiva ani moschee tur-
cească, după care a fost resfinţită. În interiorul clădirii se
odihnesc într-un sarcofag ornamentat Regele Béla III. şi
soţia lui, iar patrimoniul bogat de artă bisericească atrage
la rândul lui o mulţime de vizitatori. Bastionul Pescarilor a
fost construit în stil neoroman, în locul zidului cetăţii medi-
evale, şi oferă o panoramă încântătoare. Lângă el a fost
construit cu peste 25 de ani în urmă o clădire care îmbină
cu succes cel vechi cu cel nou şi care găzduieşte primul
hotel de lux internaţional din Budapesta, Hilton. În curtea
hotelului a fost păstrată galeria circulară cu arcade a unei
mănăstiri medievale, iar în interior se găsesc ruinele unei
biserici unde azi se ţin spectacole de teatru.
Cetatea regală de odinioară şi clădirile anexe sunt
parte integrantă dar totuşi separată a Cartierului Cetăţii.
Complexul de monumente arhitecturale grav deteriorate
în timpul celui de-al II-lea război mondial în ultimii ani a
Cartierul Cetății și Malul Dunării
Nu uitaţi, cu Budapest Card puteţi descoperi
oraşul la un preţ şi mai favorabil!
Cartierul Cetăţii este centrul vechi al oraşului şi în ace-
laşi timp cel mai însemnat complex de monumente din
ţară. Frumuseţea lui este şi azi neschimbată, monumen-
tele medievale sunt minunate, în pofida cataclismelor –
cutremur, incendii, asedii, războaie mondiale – care s-au
abătut asupra lor în cursul celor 800 de ani de la fonda-
rea Cetăţii. Vizitatorul poate simţi aici că s-a reîntors în
trecut, într-o lume liniştită, total diferită de cea de astăzi,
unde arcadele porţilor caselor baroce ascund pietre din
epoca romană şi nişe sculptate din epoca cavalerească.
În adâncimi se ascunde un labirint de peşteri ale cărui
dimensiuni sunt demonstrate şi de faptul că în timpul celui
www.budapestinfo.hu
Obiective turistice, turul oraşului
23
Palatul Artelor D4
IX., Komor Marcell utca 1.
ç 23, 54 « 1, 2, 24 » Csepeli HÉV, Ráckevei HÉV
Reşedinţa celei mai noi săli de concerte a capita-
lei, a Sala Naţională de Concerte “Bartók Béla”,
precum şi a Muzeului Ludwig şi a Teatrului Naţi-
onal de Dans (Teatrul Festivalurilor) se găseşte
în complexul cultural modern construit între podul
Lágymányosi şi Teatrul Naţional, numit Palatul
Artelor. În institutul cultural inaugurat în martie
2005 au concertat deja orchestre şi trupe cu re-
nume mondial ca Orchestra Simfonică din Chica-
go, Ansamblul St. Martin-in-the-Fields din Londra
sau trupa Nederland Dance Theater. Expoziţia
permanentă din Muzeul Ludwig prezintă creaţii
de Picasso, Warhol şi de cei mai mari artişti ma-
ghiari contemporani. Dimensiunile copleşitoare
ale palatului pot fi admirate oricând şi din interior,
vizitatorii putând găsi aici şi un magazin de CD,
de cadouri, o librărie, un restaurant şi o cafenea
cu o atmosferă plăcută.
Înaintea concertelor de obicei cu casa
închisă din Sala Naţională de Concer-
te Bartók Béla tinerii mai norocoşi
pot cumpăra (după un scurt stat la coadă) pe
baza legitimaţiei de elev sau studenţesc locuri în
picioare ieftine chiar şi la spectacolele celor mai
celebrii interpreţi şi orchestre din străinătate.
S
u
p
er S
u
g
es
tie
Bastionul Pescarilor
primit funcţie nouă. Majoritatea aripilor palatului găzdu-
iesc muzee, tot aici a primit loc şi Biblioteca Naţională
Széchényi. Fosta rezidenţă de şef de guvern, Palatul
Sándor azi este oficiul şi locuinţa preşedintelui republicii.
Cetatea şi clădirile sale excepţional de frumoase for-
mează un tot unitar cu şirul de case de la poalele Muntelui
Cetăţii de pe malul Dunării, cu Baia Rudas construită în
1566 de paşa otomană Socoli Mustafa şi considerată pe
vremuri un loc cultic din cauza mănăstirii de derviş din
apropiere, precum şi cu stâncile Muntelui Gellért şi cu po-
durile ce se arcuiesc deasupra Dunării. Pe celălalt mal al
Dunării panorama este determinată de o clădire neogotică
cu o vechime de o sută de ani, proiectată de Imre Steindl.
În spatele acestuia poate fi observat turnul celei mai mari
clădiri bisericeşti din Budapesta, Bazilica Sfântul Ştefan.
Nu prea departe, la capul pestan al Podului cu Lanţuri se
înalţă lăcaşul măreţ al Academiei Ungare de Ştiinţe, iar
lângă acesta Palatul Gresham construit în stil secesionist,
în care s-a deschis de curând hotelul Four Seasons Gres-
ham Palace. Splendida panoramă este întregită cu şirul
de hoteluri de pe malul Dunării şi cu frumoasa clădire a
Palatului Vigadó.
Bulevardul Andrássy cu traseul căii ferate
subterane
Folosiţi Budapest Card cu care puteţi călă-
tori gratuit şi pe calea ferată subterană!
Bulevardul Andrássy şi ambianţa sa datea- ză de
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi formează un tot unitar
din punct de vedere arhitectural, în pofida faptului că
este constituit din elemente bine detaşate. Numele i-a
fost dat după primul ministru al epocii care a făcut mult
pentru ca Budapesta să devină o metropolă. Pot fi văzute
aici clădirile cele mai frumoase ale arhitecturii eclectice,
printre care şi splendida Operă, multe edificii minunate cu
sculpturi şi fântâni arteziene în spaţiile intime ale curţilor
interioare. Dar nu numai aceste clădiri merită atenţie, ci
şi ambianţa bulevardului construit după proiecte minuţi-
oase. Bulevardul de aproape două kilometri şi jumătate a
fost inspirat de boulevardurile franceze, asigurând benzi
separate şi călăreţilor.
Una din curiozităţile bulevardului Andrássy este abia
perceptibilă pe suprafaţă: numai scările cu balustradă de
fier forjat semnalează că în adâncime circulă şi astăzi pe
un traseu puţin mai lung decât la începuturi prima cale fe- rată subterană din Europa, “metroul mic”, având o vârstă
de peste 125 de ani. La capătul Bulevardului a fost con-
struit Monumentul Milenium dedicat aniversării de o mie
de ani a descălecatului maghiarilor. Într-o parte a pieţei se
ridică Muzeul de Arte Frumoase care păstrează o bogată
colecţie de artă spaniolă, al doilea ca mărime în lume, iar
vizavi se găseşte Galeria de Artă (Műcsarnok) ce găzdu-
ieşte expoziţii temporare.
Parcul Városliget din spatele Pieţii Hősök este cea mai
frecventată destinaţie turistică în capitală cu parcul imens,
lacul cu bărci, centrele de distracţie şi culturale (Grădina
Zoologică, Parcul de Distracţie, Marele Circ al Capitalei,
Baia Termală Széchenyi, cetatea Hunedoarei, Muzeul
Agriculturii şi al Transporturilor şi Hala Petőfi).
www.budapestadventure.com
Obiective turistice, turul oraşului
24
Cartierul Cetăţii şi Malul Dunării
Alte atracții de văzut
Bastionul Pescarilor (Halászbástya) B2
I., Piaţa Szentháromság
ç 16A, 16
Clădire relativ tânără în vecinătatea bisericii Matei.
Construcţia a început în 1895 după proiectele lui Fri-
gyes Schulek, în locul pieţii medievale de peşti şi al
zidurilor protejate de breasla pescarilor, de aici provi-
ne şi numele. Edificiul construit în stil neoroman are
doar un rol ornamental, turiştii îl vizitează doar pentru
panorama pestană.
Palatul Regal B2
sectorul I., Cartierul Cetăţii ç 16A, 16, funicular
Unul din simbolurile ţării, care între secolele XIII-XX.
a fost lovit mereu de războaie, asedii, ocupaţii. A fost
locuit de turci, Habsburgi, a fost dărâmat de trei ori
şi reconstruit în stilul arhitectural al epocii respective.
Aspectul său final, clasicist l-a câştigat după cel de-al
II-lea război mondial. În clădirea Palatului funcţionea-
ză Galeria Naţională Ungară, Muzeul Istoric Ungar şi
Biblioteca Naţională Széchényi.
Hala comercială centrală C3
IX., Fővám tér 1-3. ç 15 « 2, 47, 49
© l: 6-17 h, ma-v: 6-18 h, s: 6-14 h
Cea mai mare şi cea mai frumoasă dintre halele co-
merciale ale capitalei. A fost construită în 1890, după
proiectele lui Samu Pecz. De la reconstrucţia sa din
1994 este unul dintre cele mai populare şi cele mai
frecventate obiective turistice. În vecinătatea ei, la
capul pestan al Podului Libertăţii se înalţă clădirea
maiestoasă a Universităţii Corvinus Budapest.

Rickshaw Transportation Company
Tur de vizitare a oraşului Hop on – Hop off cu
ricşă, în 12 limbi. Pe mijloacele de transport
ecologice cu pedale vă prezentăm de aproa-
pe atracţiile oraşului (V. Roosevelt tér 2. §
+36 20 999 2222 www.budapestrickshaw.
com; www.rickshawhoponhopoff.com)
Hala comercială centrală
www.budapestinfo.hu www. w bbuda dape pest stin innfo fo f .h .huu
www.budapestadventure.com
Obiective turistice, turul oraşului
26
VIZITAREA PARLAMENTULUI:
© zilnic pornesc grupuri de cel puţin 5 per-
soane din 30 în 30 de minute (în zilele lucră-
toare între 8-18h, sâmbăta între 8-16h, dumi-
nica între 8-14h; 1octombrie – 30 aprilie: în zilele lu-
crătoare între 8-16h), întâlnirea în faţa porţii nr.10.
¨ Adulţi: 2950 HUF, elevi, studenţi: 1480 HUF,
pentru cetăţenii UE intrarea este gratuită. (este
necesară certificarea cu document a cetăţeniei)
Informaţii: § 441-4415, www.parlament.hu
V
©
s
t

Podul cu Lanțuri B2
ç 16, 86 « 2, 19, 41
Iluminatul de lux în timpul nopţii al primului pod-mo-
nument al capitalei cu Cetatea Budei în spate este o
privelişte încântătoare care a atras deja mulţi turişti la
Budapesta. La iniţiativa contelui István Széchenyi, podul
a fost construit între anii 1839-1849 după proiectele lui
William Tierney Clark şi în executarea lui Adam Clark,
cei doi purtând acelaşi nume doar din întâmplare. Nici
acest pod dunărean nu a putut evita ravagiile războiului,
a fost reconstruit în 1949, la centenarul inaugurării sale.
Academia Ungară de Științe C2
V., Roosevelt tér 9. « 2, ç 16
Cea mai veche şi cea mai însemnată clădire a Pieţii
Roosevelt. Perfecta sa înfăţişare neorenascentistă şi-a
căpătat-o între 1862-1864, după proiectele arhitectului
berlinez August Stüler. În clădirea Academiei în afara
birourilor se găseşte şi o minunată sală festivă orna-
mentată cu tablourile lui Károly Lotz, în care se ţin şi
concerte, respectiv săli de conferinţă şi de şedinţă şi o
bibliotecă ştiinţifică de mare valoare. Sculpturile alego-
rice din foaierul impozant şi de pe faţada principală a
clădirii sunt creaţiile lui Miklós Izsó şi Emil Wolf.
Parlamentul C1
V., Kossuth Lajos tér1-3. § 441-4000 www.parlament.
hu ‰ staţia Kossuth tér, ç 15, « 2, ë 70, 78
Cea mai mare clădire a ţării, lăcaşul permanent al adu-
nării naţionale, se ridică pe malul Dunării, intrarea este
dinspre Piaţa Kossuth. Complexul de clădiri neogotice
a fost construit între anii 1884-1904 după proiectele lui
Imre Steindl. Edificiul cu 691 de încăperi are lungimea
de 268 m, înălţimea cupolei este de 96 m. Casa scării
este ornamentată cu tablourile lui Károly Lotz şi sculp-
turile lui György Kiss. Sala Munkácsy care comunică
cu Oficiul prezidenţial este lăcaşul celei mai însemnate
opere de artă din Parlament, al tabloului Descălecarea
maghiarilor de Mihály Munkácsy. Din anul 2000 publicul
poate vedea aici simbolurile regale maghiare: coroana
regelui Sfântul Ştefan, sceptrul, mărul de aur şi sabia
renascentistă.
Statuia Libertății C3
XI., Muntele Gellért ç 7, 86 « 18, 19, 41, 56
Statuia înaltă de 14 m, creaţia renumitului arhitect al
epocii Zsigmond Kisfaludy Strobl, a fost ridicată în 1947
în memoria eliberării ţării. Deşi anii de după război au
însemnat totodată şi începutul ocupaţiei sovietice, după
schimbarea de regim statuia din Muntele Gellért, fiind
un element indispensabil al panoramei oraşului, nu a
fost dărâmată. La picioarele figurii de femeie cu o crean-
gă de palmier în mână stau alte două statui: una este
alegoria progresului, cealaltă a luptei împotriva răului.
Statuia Sfântului Gellért C3
XI., Muntele Gellért ç 7, 86 « 18, 19, 41, 56
Pe coasta de sud a muntelui Gellért, vizavi de Podul
Elisabeta se înalţă statuia episcopului Gellért, stins din
viaţă cu moarte de martir în secolul XI. Potrivit legendei,
păgânii din acest loc l-au aruncat în Dunăre pe episco-
pul misionar închis într-un butoi plin de cui. Frumuseţea
statuii este accentuată de colonada din spate şi de izvo-
rul natural ţâşnită din munte care sub statuie formează
o cascadă.
Leii, pazele oraşului, cu privirea mai se-
veră sau mai blândă, cu aspect plin de
demnitate şi impunător pot fi observaţi
peste tot în oraş. Păzesc doi câte doi
intrările clădirilor, dar majoritatea lor se găseşte
pe teritoriul Palatului Regal, dar fără îndoială cei mai
faimoşi sunt cei patru lei ai Podului cu Lanţuri.
Sala de gală bogat ornamentată şi cu o
acustică excelentă din clădirea Acade-
miei poate fi vizitată de amatorii con-
certelor de cameră mai ales în timpul
Festivalului de Primăvară.
Academia Ungară de Ştiinţe
Parlamentul
www.budapestinfo.hu 27
Statuia Libertăţii
Croaziere cu prezentarea atracţiilor oraşului
în 30 de limbi, intitulate Duna Bella şi Dunai
Legenda, şi o Cină cu Lumânări cu muzică pe
viu pe navele noi de “bulă de sticlă” ale com-
paniei Legenda Kft. (www.legenda.hu § +36-1-266-
4190 – piaţa Vigadó, portul nr. 7.).
C
î
L
v

www.budapestadventure.com
Obiective turistice, turul oraşului
28
Întreprinderea de vinificaţie Lics, Budafok
Parcul Istoriei Căilor Ferate
Ceea ce puteți
vizita în trei zile
RIVERRIDE: Descoperiţi Budapesta cu
primul vehicul amfibiu al continentului destinat
pentru vizitarea oraşului, care îmbină avantajele unui
autobuz pentru tur de oraş cu cele ale unui vapor de croa-
zieră! În cadrul programului puteţi vizita pe uscat atracţiile
din partea pestană, parcurgând cele mai frumoase trasee
ale oraşului, iar ajungând la Dunăre vehiculul intră în apă de
pe o rampă. În continuare panorama Budei şi Insula Mar-
gareta vor putea fi admirate în cursul unei croaziere. Ex-
cursia inedită este condusă de un ghid. Autobuzele amfibii
pornesc de cinci ori pe zi în timpul verii, iar în timpul iernii de
patru ori pe zi, durata excursiei este de 2 ore.
Informaţii: www.riverride.hu
R
p
p

Sperăm că Budapesta vă capturează, dragi vizitatori, şi
veţi putea rămâne la noi cel puţin trei zile. Chiar dacă aţi
văzut deja Cetatea, malul Dunării şi Bulevardul Andrássy,
vă mai aşteaptă o vastă ofertă de curiozităţi.
Luaţi-vă cartela Budapest Card pe 72 ore şi porniţi
la drum!
Parlamentul este o clădire importantă a părţii pestane
a oraşului. Atât aspectul său exterior neogotic, cât şi in-
teriorul sunt admirabili, aici se păstrează coroana regală,
mărul şi sceptrul, în timp ce al treilea simbol regal, mantia
de 1002 ani, brodată cu fir de aur se află în Muzeul Naţio-
nal Ungar. Bazilica Sfântul Ştefan din apropiere este cea
mai mare clădire ecleziastică din Budapesta, aici se păs-
trează moaştele braţului drept al primului rege al Ungariei.
Vizitatorii pot urca în cupola bisericii de unde se deschide
o privelişte minunată asupra oraşului. Pornind de la Bazi-
lică spre Podul cu Lanţuri după o plimbare de aproximativ
cinci minute puteţi ajunge la Palatul Dunărea construit în
1895 în stil baroc, în care odinioară a funcţionat Casinoul
din cartierul Lipót. În zilele noastre sala de teatru cu 292
locuri a palatului găzduieşte concerte simfonice şi spec-
tacole folclorice.
Pe Bulevardul Andrássy din apropiere se află Opera de
Stat, unul din cele mai frumoase monumente ale capitalei,
care merită să fie vizitată nu numai pentru spectacolele
sale excelente, dar şi din cauza scărilor sale pompoase,
a spaţiilor interioare frumoase. Vă recomandăm totuşi să
nu vă mulţumiţi cu atâta şi să petreceţi o seară la Operă,
unde aproape în fiecare zi a săptămânii sunt puse pe sce-
nă opere, balete clasice şi contemporane.
Celor interesaţi de trecutul şi viitorul mijloacelor de
transport, de monumentele lor rare şi de curiozităţile lor,
recomandăm vizitarea Muzeului Transporturilor. În colec-
ţia din Parcul Orăşenesc (Városliget) găsiţi multe piese
interesante de la autovehiculele matusalemice până la
cabinele navetelor spaţiale. Colecţia de machete a muze-
ului se bucură de renume mondial, conţine modele minia-
turale de locomotive, vagoane şi nave. În Parcul Memorial
al Căilor Ferate puteţi vedea aproape o sută de veritabile
garnituri de tren muzeale care funcţionează şi azi, şi puteţi
chiar conduce câteva dintre acestea.
În Aquincum vă aşteaptă vechi monumente romane,
imaginaţia Dvs. poate reconstrui uşor oraşul plin de băi,
amfiteatre şi ostaşi din ruinele rămase la sediul provinciei
de odinioară. În epoci mult mai târzii, în lumea renaşterii,
barocului, biedermeierului şi clasicismului vă călăuzeşte
acea bogată expoziţie de mobile care poate fi admirată
în Muzeul amenajat în Castelul din Nagytétény. În apro-
pierea acestuia se situează cartierul Budafok cunoscut
de vinicultura sa. În uriaşul sistem de pivniţe de aici se
produce cea mai bună şampanie precum şi o mulţime de
vinuri excelente. Vizita, în programul căreia figurează şi
degustarea vinurilor, durează cel puţin o jumătate de zi.
Vizitarea Parcului de Statui poate fi şi ea un eveniment
de neuitat. Statuile gigantice şi fragmentele de monumen-
te evocând era comunistă, adunate din toate colţurile ţării,
dar mai ales din locurile publice ale capitalei, constituie o
colecţie uluitoare şi probabil unică în lume.
Budapesta este oraşul băilor. Izvoarele sale de apă
termală sunt menţionate deja de călătorii care au trecut
pe aici în anii 1500. Baia Rudas este una din băile tur-
ceşti construite în acea epocă, instalaţiile sale originale
funcţionează şi azi. Baia Gellért este cea mai elegantă,
pe lângă baia cu masaj, baia de valuri în aer liber şi bazi-
nele termale oferă şi servicii terapeutice de excepţie. Gă-
sim la Budapesta un restaurant numit “De o sută de ani”
(Százéves Étterem), care a trecut deja această vârstă,
dar sunt şi altele, ca Alabárdos, Aranyszarvas sau Kár-
pátia, care de asemenea au ajuns deja la o “vârstă înain-
tată”. Mobilierul lor este minunat, iar bucatele oferite sunt
www.budapestinfo.hu
Obiective turistice, turul oraşului
29
Budapest Sightseeing
HOP ON HOP OFF
Languages of your choise
DAILY 10.00-17.30
every 30 m
inutes
CLASSICAL
B
e
s
t

p
r
i
c
e
B
u
d
a
p
e
s
t

C
a
r
d
A
c
c
e
p
t
e
d
Country-wide tours
with fantastic discount
If you use just some of our bonuses, you can
save more money than the price of the tour!
5 in 1 package
š24-hour city tour ticket
šFree river cruises
šFree walking tours
šExtra bonuses (20-60 % discount)
šAnd much more...
2-hour long city tour
3-hour long city tour
DEPARTURE: Erzsébet Square
at Budapest Sightseeing bus stop
METRO M1 M2 M3 Deák square
Program Centrum Travel Agency
Mobil: 06 20 9449-091 Tel.: +36 1 317-7767
E-mail: sales@programcentrum.hu
Web: www.programcentrum.hu
(walk in the Castle district)
Și mai multe atracții
preparate în conformitate cu cerinţele bucătăriei maghia-
re tradiţionale, ca şi în celebrul restaurant Mátyás pince.
Recent şi-a redeschis porţile renumita cofetărie Hauer din
bulevardul Rákóczi, iar pe bulevardul Erzsébet cofetăria
Mozart oferă prăjituri dintre cele mai delicioase. Cofetăria
elegantă Gerbeaud din Piaţa Vörösmarty are o atmosferă
aparte, iar în cofetăria Zsolnay din Hotelul Béke dulciurile
sunt servite pe tacâmuri fabricate în una dintre cele mai
faimoase fabrici de porţelan din ţară.
Vă urăm ca în cursul plimbărilor în Budapesta să sim-
ţiţi şi dumneavoastră că este imposibil să nu iubiţi acest
oraş.
Palatul Dunărea C2
V, Zrínyi utca 5. § 317-1377, 317-2754 « 2 ç 16
Clădirea situată între Bazilică şi Podul cu Lanţuri, construită
în 1895 în stil neobaroc după proiectele arhitectului Vilmos
Freund odinioară a fost lăcaşul Casinoului din cartierul Li-
pót. Acesta a consacrat anual mai multe milioane pentru
scopuri artistice, pentru ajutarea tinerilor talentaţi. Fiecare
concert, serată organizată aici a reprezentat un înalt nivel
artistic. Toţi artiştii celebrii din epocă au urcat măcar o dată
pe scena Casinoului. Mai târziu clădirea a fost reconstruită
de mai multe ori, şi-a căpătat forma definitivă actuală în
1941. Sala de teatru găzduieşte regulat spectacole folclori-
ce şi concerte simfonice.
Podul Elisabeta C3
ç 5, 7, 7E, 8, 86 « 2, 18, 19, 41
În anul construcţiei (1903) a fost socotit cel mai lung pod
suspendat al lumii, a ţinut acest record până la anul 1926.
Poartă numele soţiei împăratului Franz Iosef, a reginei
Elisabeta care s-a bucurat de mare popularitate în rândul
maghiarilor. În 1945 podul a fost aruncat în aer de germani.
Forma sa finală de azi a căpătat-o în 1964, după proiectele
lui Pál Sávoly.
Curtea Gozsdu C2
VII., între strada Király şi Dob ý ‰ ÿ Deák tér ç 9
Această atracţie reînnoită din centrul Budapestei se află la
câteva minute de mers pe jos de la piaţa Deák Ferenc. Pa-
sajul legând strada Király nr. 13 şi strada Dob nr. 16, numit
Curtea Gozsdu se situează într-o zonă deosebit de bogată
în valori culturale, istorice şi arhitecturale (Piaţa Liszt Fe-
renc, Academia de Muzică, “Broadway-ul Pestan”, Opera
de Stat). Pasajul construit în 1902 în stil Art Nouveau în
temeiul testamentului avocatului macedoromân Emanuil
Gojdu, în afara funcţiei de imobil de locuit (cuprinde 11 clă-
diri de locuit) a devenit şi un loc ce oferă variate programe
www.budapestadventure.com
culturale în centrul capitalei: galerii, cafenele, expoziţii de
artă, concerte, zile gastronomice îi aşteaptă pe vizitatori.
Palatul Gresham C2
V., Roosevelt tér 5-6. « 2, ç 16
Clădirea în stil secesionist a fost construită în 1907 din în-
credinţarea societăţii de asigurări Gresham din Londra, după
proiectele fraţilor József şi László Vágó, respectiv ale lui Zsig-
mond Quittner. Aici au primit loc cele mai moderne aparta-
mente de lux şi birouri ale epocii. Printre numeroasele sculp-
turi de piatră ale palatului, pe partea de sus a faţadei poate
fi văzut relieful lui Sir Thomas Gresham, întemeietorul bursei
din Londra. În Palatul Gresham a fost inaugurat în 2004 cel
mai scump hotel de lux din capitală (Four Seasons).
Institutul Geologic Ungar de Stat F2
XIV., Stefánia út 14. ‰ staţia Stadionok, ç 7 ë 75, 77
Una din cele mai frumoase clădiri în stil secesionist. A fost
construit în 1899 după proiectele lui Ödön Lechner. Aco-
perişul său de ceramică albastră deschisă şi ornamentaţia
albastră de ceramică Zsolnay armonizează cu faţada de
culoare galbenă-maro. Pe acoperişul său central ascuţit
pot fi observate trei figuri ţinând în mână globul pământesc.
În institut funcţionează un muzeu de pietre şi minerale.
Casa Stilului Art Nouveau Ungar C2
V., Honvéd u. 3.
ç 15 « 2 ‰ Kossuth tér, ÿ Arany János utca
În casa Bedő, construită în 1903 după proiectele arhitec-
tului Emil Vidor pe o suprafaţă de şase sute metri pătraţi
o expoziţie permanentă prezintă acest stil interesant al
începutului secolului XX. În clădirea renovată şi minunat
amenajată obiecte realizate în stilul Art Nouveau, un mic
magazin şi o cafenea îi aşteaptă pe vizitatori.
Băieții din strada Pál D3
VIII., Práter u. 15. (la 2 minute de bulevardul József)
Ë Ferenc körút « 4, 6
Cu prilejul centenarului apariţiei sale (în septembrie 2007)
a fost inaugurată statuia dedicată unuia dintre cele mai pre-
ferate romane ale ungurilor, intitulat “Băieţii din strada Pál”.
Sculptorul Péter Szanyi a turnat în bronz una dintre cele
mai faimoase scene ale romanului tradus în 35 de limbi,
scena “einstand” (când în Grădina Muzeului fraţii Pásztor
din echipa cu cămaşa roşie privesc rezemaţi de perete
cum se joacă cu bile băieţii din strada Pál). Creaţia unică
ridicată în faţa şcolii din strada Práter din sectorul VIII, în-
tr-o ambianţă ponosită, redă perfect atmosfera începutului
secolului al XX-lea.
Podul Libertății C3
« 2, 18, 19, 41, 47, 49 ç 15, 86
Numele original a fost Podul Franz Iosef, a fost construit în
1899, iar după dărâmarea podurilor budapestane din 1945
a fost reconstruit primul (1946), fiind podul cel mai puţin
deteriorat. În cursul reconstrucţiei au fost păstrate toate
motivele ornamentale: păsările turul, stema regală etc.
Piața Libertății C2
V., Szabadság tér
ç 15 « 2 ‰ Kossuth tér ÿ Arany János utca
Una din cele mai impozante pieţe ale oraşului este încon-
jurată de clădiri, unele mai frumoase decât altele. Vizavi de
zidurile vast ornamentate ale Băncii Naţionale Ungare se
ridică clădirea în stil eclectic – Art Nouveau a sediului Tele-
viziunii (odinioară Palatul Bursei). Ambele au fost constru-
ite în 1905 după proiectele arhitectului Ignác Alpár. Merită
nu mai puţină atenţie şi clădirea Ambasadei Americane ridi-
cată între 1899-1901. În partea nordică a pieţei se găseşte
monumentul militarilor sovietici căzuţi în asediul din 1945 al
oraşului, singurul monument comunist care nu a fost înde-
părtat după schimbarea regimului politic.
30
Obiective turistice, turul oraşului
Doriţi să admiraţi şi mai multe clădiri
budapestane construite în stil Art Nou-
veau? Vizitaţi edificiul Casei de Eco-
nomii al Poştei de odinioară situat în
apropiere (V., str. Hold nr. 4.), holul Băii
Termale Gellért şi Muzeul Artelor Decorative!
Puteţi fotografia cu uşurinţă mai multe poduri ale
capitalei cuprinse într-o singură poză din mai multe
locuri ale oraşului, dar dacă doriţi să aveţi cea mai
bună fotografie faceţi-o de pe Bastionul Pescarilor!

Multi-walking-tour
in Buda & Pest
U
-
0
0
0
2
8
7

(2,5 hours)
best price in town
Buda-walking-tour: every
uneven days (1
st
,3
rd
,5
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Szentháromság
square 6. (House of Hungarian Culture)
Pest-walking-tour: every
even days (2
nd
,4
th
,6
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Sütő u. 2.
(at Deák square, next to tourinform office)
Travel and Event Management i n Hungary and Worl dwi de
h - 1023 8udapcst, FraukcI Lcé út 51-53. · 0ííicc epcuiug heurs:
Meu-Fri: 9:00-18:00 · IcI: +36 1 299 0807, +36 1 299 0808 · 0-24h
MebiIc: +36 70 282 07 10
Ask íer merc teurs & iuíermatieu at MüLIIC0 IkA¥£L C£hI£k
iuíe@muItigeteurs.cem · www.muItigeteurs.cem
TMAMEL CEWTEM
,.« -». ¸.;..-,
wLLT¡GC
.

·
~
.
.
:
.
.
.
.
×
z

·
´
CkAII5
with
Budapest
Card!
iiiiiinnnnnn Buda
price in
Buda- -wa Buda wa
uneven days
Tour startss at
e 6. (Ho
st- -wa
E
n
glis
h

L
a
n
g
u
a g
e
eeven day
Tour sta Tour sta
bbbbbbes bb t p
To To To To T ur sta
squ sss are
Pe
d
o
n
l
y

2
9
9
0
H
U
F
www.budapestinfo.hu
Aquaworld Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760 | +36 1 2313 772
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
One of the biggest indoor water theme parks offers unforgettable entertainment to
visitors of every age throughout the year. Te water fun-center is covered by a 72-meter
wide five-storey high mega-dome, can host 1800 guests, has 15 different pools among
which you can find a real surfing pools, (almost nowhere else in Europe), 11 slides,
a whole little universe of saunas, a kids’ heaven and during the summer, a beach, too.
Exciting novelties
• Refresh your summer party memories!
Enjoy the pleasures of music and spa together in
a perfect party combo with DJ Leonardo! Every
Friday and Saturday from 5 p.m. till 10 p.m.
• Aqua scooter
• Ball on the water
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Location
Northern part of Budapest, just off the Pest side bridgehead
of Megyeri Bridge along the new M0 ring.
How to get there
Take the free shuttle bus which runs every day between
Heroes’ Square and the waterpark.
Aqua-fun all year round
2313 772
her i r i r in he
Everyyyy Everyy ver
m.
www.budapestadventure.com 32
Szentendre
Orăşelul cu o atmosferă mediteraneană
păstrează aspectul său unitar din secole-
le XVIII-XIX. Frumuseţea oraşului se da-
torează monumentelor şi apropierii Du-
nării. Au trăit şi trăiesc aici de mai multe
decenii în colonii mulţi pictori, sculptori,
artişti. Un şir de galerii, ateliere, săli de
expoziţie, muzee îi aşteaptă pe cei in-
teresaţi, dar este accentuată chiar şi în
zilele noastre prezenţa culturii populaţiei
sârbe imigrate aici la sfârşitul anilor 1600
dinaintea cotropitorilor turci. Szentendre
găzduieşte primul şi până acum cel mai
mare Muzeu al Satului din Ungaria. Spe-
cialiştii muzeului evocă vizitatorilor viaţa
de toate zilele şi sărbătorile familiilor ţă-
răneşti de altădată.
Visegrád
Visegrád este în acelaşi timp
trecut, prezent şi viitor. Aici a tre-
cut odinioară limesul Imperiului
Roman, ruinele turnurilor de
observaţie pot fi văzute şi azi.
Regele Sfântul Ştefan a înte-
meiat aici un comitat, şi a fost
construită şi biserica protopo-
piei al cărei ruine pot fi obser-
vate pe coasta Muntelui Ce-
tăţii. În apropiere stau ruinele
Martonvásár
Pornind din Budapesta spre
toate colţurile lumii putem găsi
multe curiozităţi în împrejurimi-
le capitalei: spre nord orăşelul
Szentendre şi splendidele lo-
calităţi situate în Cotitura Dunării; spre
sud-vest putem face o călătorie de mai
multe milenii înapoi în istorie; la sud dăm
peste monumente legate de Beethoven; la
nord-est ajungem într-un orăşel baroc care
păstrează tradiţii legate de regina Sissi.
PPPPPPo Porn rniiiin indddddd ddi di di di di dinn BB PPPPPPPo Po
Împrejurimile Budapestei
Esztergom
Anual circa un milion de oameni sunt curioşi
de această localitate întemeiată cu peste o
mie de ani în urmă, în 973, care a fost prima
capitală a ţării, locul botezării primului rege al
Ungariei; aici a fost tăiat în patru păgânul răz-
vrătit Koppány şi aici au fost fixate părţile tru-
pului său pe zidurile cetăţii; timp de secole a
fost reşedinţa regilor şi a capilor de biserică.
Într-un loc proeminent al Muntelui Cetăţii se
înalţă Bazilica, cea mai mare biserică a Un-
gariei, în apropiere a fost dezvelită statuia lui
Sfântul Ştefan, care în iluminaţia de noapte a
devenit o parte hotărâtoare a panoramei.
S
u
p
er S
u
g
es
tii
www.budapestinfo.hu 33
Împrejurimile Budapestei
Localitățile Cotiturii Dunării și Vác
Dar nu numai Visegrád este unica atracţie a Cotiturii Du-
nării. Traversând Dunărea cu bacul găsim frumoasele lo-
calităţi Nagymaros, Kismaros şi Verőce, şi putem face
excursii şi în pădurile minunate ale masivului Börzsöny.
Regiunea Cotiturii Dunării este zona înconjurată de masi-
vele Börzsöny, Visegrád şi Pilis, situată de-a lungul fluviului
Dunărea, incluzând peste 60 de localităţi. Una dintre aces-
tea este oraşul Vác cu aspect recent complet reînnoit în
care se găseşte una dintre cele mai frumoase promenade
pe mal.
Martonvásár
Martonvásár se situează la 30 de km de Budapesta, lângă
autostrada M7. Faima europeană a localităţii mici se datorea-
ză ospitalităţii şi ataşamentului faţă de muzică a familiei Brun-
szvik care a trăit aici. Astfel a ajuns Ludwig van Beethoven ca
oaspete şi ca profesor de muzică în minunatul castel construit
iniţial în stil baroc, reconstruit apoi în stil neogotic. Martonvásár
este şi azi centrul cultului Beethoven, amintirea compozitoru-
lui este păstrată într-un muzeu amenajat în castel, iar în parcul
fermecător se organizează concerte în fiecare vară.
Százhalombatta
Pornind în direcţia sud-vest de la Budapesta, puteţi face o
călătorie de mai multe milenii înapoi în istorie. La Százhalom-
batta vizitatorul întâlneşte monumentele aşa numitei culturi de
la Hallstatt din epoca fierului. Rămăşiţele pământeşti ale no-
tabilităţilor locului înmormântate aici sunt acoperite de peste
100 de movile. Ruguri uriaşe au ars cu flăcări pe malul Dunării
în cinstea morţilor, iar osemintele au fost ascunse sub movile
construite într-o formă definită şi cu o tehnică specială. Un
astfel de mormânt a rămas posterităţii în perfectă integritate, a
fost reconstruită ceremonia funerară verosimilă şi în interiorul
mormântului cu ajutorul unor efecte sonore şi de lumini vizita-
torul poate trăi şi el doliul din urmă cu patru mii de ani.
Esztergom şi Visegrád sunt uşor accesibile cu curse da autobuz Volánbusz
care pornesc de la staţia Újpest-Városkapu a metroului 3. De la staţia
finală din piaţa Örs vezér a metroului 2 puteţi călători în oraşul Gödöllő,
iar de la piaţa Batthyány în oraşul Szentendre cu trenul suburban HÉV.

Și mai multe atracții
Gödöllő
Dacă porniţi din capitală spre nord-est, de data aceas-
ta pe partea pestană a Dunării, după aproximativ 30
de km ajungeţi în orăşelul Gödöllő care păstrează
amintirea reginei Elisabeta a Monarhiei Austro-Un-
gare, Sissi, cunoscută despre ataşamentul ei faţă de
maghiari. Palatul baroc renovat, castelul Grassalkovi-
ch a fost odinioară rezidenţa preferată a reginei Sissi.
Castelul impozant care străluceşte în splendoarea lui
de altădată aşteaptă vizitatorii cu o expoziţie intere-
santă şi cu evenimente culturale şi festivaluri organi-
zate aici în mod regulat. În aripa de sud a complexului de clădiri în anii 1785-
1867 a funcţionat un teatru baroc. Unicul teatru cu sistem de culise din Ungaria
rămas posterităţii, azi, după renovare, găzduieşte din nou spectacole de operă,
dar poate fi văzut şi în cursul vizitării cu ghid a castelului.
citadelei impozante de unde
se deschide cea mai frumoa-
să privelişte a Cotiturii Dunării.
Din fântâna palatului care în
epoca regelui Matei Corvin a
fost înzestrat cu elemente de
stil renascentist, odinioară, cu
prilejul primirii solilor a curs vin
în loc de apă. În timpul verii
orăşelul găzduieşte jocuri ca-
valereşti şi prezentări de meş-
teşuguri medievale
Singura colecţie naţională legată de mişcarea scout în 2009 s-a mutat de la Buda-
pesta în Muzeul Orăşenesc din Gödöllő (Szabadság tér nr. 5). Titlul expoziţiei perma-
nente este: Istoria mişcării scout din Ungaria din anul 1910 până în zilele noastre.
La Százhalombatta pe lângă moarte
puteţi evoca şi viaţa din urmă cu patru
mii de ani. Pe lângă reconstrucţiile de
case, mobilierul verosimil şi veşmintele,
cu ajutorul seminţelor rămase pot fi reconstruite şi
bucatele epocii. Informaţii: www.matricamuzeum.hu
Parc Memento
Parcul Memento nu este numai
un muzeu deosebit, ci o altă lume!
Acest parc tematic unic în lume
evocă prăbuşirea dictaturii prin
prezentarea erei comuniste. Este
un loc de expoziţie istorică atractiv
şi impresionant, cu statuile publice
ale anilor socialismului care au fost
îndepărtate de pe străzile Budapestei
după schimbarea regimului politic din
1989-90. O ultimă privire aruncată în
spatele Cortinei de Fier. Una dintre
cele mai interesante curiozităţi ale
Budapestei. Mai multe sute de tone
de comunism!
- Parcul de Statui
Deschis zilnic
de la ora 10 până la întunecare.
Bilet de intrare 1500 Ft,
pentru studenĠi 1000 Ft.
Budapesta, sectorul XXII.
(sudul Budei), colĠul
str. Balatoni - str. Szabadkai
www.mementopark.hu
Ghidaj personal
Ghidaj de 50 de minute în limba engleză de la intrarea
Parcului Memento. Program: zilnic la ora 11:45, martie-
octombrie şi la orele12:45 şi 13:45, iulie-august şi la orele
15:45 şi16:45! Preţ +1200 Ft/persoană.
a./ De la colţul Fehérvári út – Bocskai út
(Allee Shopping Center, tramvaiele 4, 18,
41, 47, 61) cu autobuzul 150 care circulă
la intervale de 20 de minute (la sfârşit de
săptămână 30 de minute) spre staţia ¿nală
Campona, până la staţia Memento Park,
durata călătoriei este de 25 de minute.
b./ Cu autobuzele 710, 720, 721, 722 care
pornesc din autogara Volánbusz de lângă
Gara Kelenföldi (autobuzele 7E, 173E,
tramvaiele 19, 49) până la staţia Memento
Park, durata călătoriei este de 10 minute.
CursĆ directĆ de autobuz
Zilnic la ora 11 (în lunile iulie şi august şi la ora 15). Autobuzul
pleacă din centru din piaţa Deák ( ), din staţia marcată cu
inscripţia “Memento Park”. Preţul biletului este de 4500 Ft (pentru
elevi şi studenţi 3500 Ft) şi include călătoria dus-întors şi biletul de
intrare în Parcul Memento! Bieletele pot ¿ cumpărate pe autobuz.
Parcul de statui
Monumentele alegorice
ale „Prieteniei ungaro-
sovietice”, ale „Eliberării”,
statuile personalităţilor
mişcării muncitoreşti, ale
soldaţilor Armatei Roşii
sovietice şi alte creaţii gigantice. Lenin, Marx şi
Engels, Dimitrov, căpitanul Ostapenco, şi Béla
Kun „personal”, şi o seamă de monumente ale
altor eroi ai epocii comuniste. Tribuna de onoare
şi cizmele lui Stalin.
Baraca de Nord
Expoziţie de fotogra¿i despre
revoluţia maghiară din 1956
şi despre schimbarea
regimului politic din 1989-90.
În sala de proiecţie se rulează
¿lmul „Viaţa agentului” despre
activitatea serviciilor secrete
comuniste, funcţionarea reţelei de informatori,
plasarea aparatelor de supraveghere, percheziţia
la domiciliu profesional executat, interceptarea
convorbirilor telefonice şi alte metode.
Magazinul de suvenire Steaua Roüie -
Red Star Store
Este o adevărată mină de aur a curiozităţilor
legate de epoca comunistă. Suvenire sovietice,
sticle plate, brichete, decoraţiile şi caschetele
Armatei Roşii. Tricouri amuzante, ceşti, cărţi poştale
şi postere. Modele de Trabant, lumânări Lenin,
suvenire retro din
anii 50, 60,70.
„Best of
Communism”
– marşuri
revoluţionare, ¿lme
documentare şi
multe alte curiozităţi.
Trabant
Vizitatorii se pot
urca într-o astfel de
„maşină pentru popor”
est-german în care
pot trăi şi personal
„sentimentul Trabant”.
Accesul cu mijloace de transport în comun
A sosit timpul relaxării! În paginile următoare vor găsi o serie de su-
gestii cei care în afară de petrecerea timpului liber în muzee doresc
să guste o mostră din Budapesta adevărată. Porniţi la drum! Vă
călăuzim în lumea băilor termale şi cafenelelor, vă recomandăm mai
multe activităţi de petrecere a timpului liber şi vă propunem cele mai
bune locuri de cumpărături.
Odihnă & recreaţie
Timp liber, sport
Băi termale, peşteri
Cafenele, localuri
La cumpărături
www.budapestinfo.hu
Peștera din Cetatea Budei a B2
I., Országház u. 16.
Sistemul de peşteri de sub platoul Muntelui Cetăţii
este o valoare naturală aflată sub protecţie mărită.
Ocupă un loc aparte printre peşterile din Ungaria, fi-
ind cel mai mare sistem de peşteri format în tuf calca-
ros din ç 16A ¨ 150-300 HUF
Labirintul din Cetatea Budei b B2
I., Úri u. 9. § 489-3281, 212-0207 © 9.30-19.30h
Sistem de peşteri şi grote cu o lungime de 1200 m, si-
tuat sub Cetatea Budei admisă pe lista Patrimoniului
Mondial. ç 16A ¨ 1500-2000 HUF
Danubius Health Spa Resort Helia c A3
XIII., Kárpát u. 62-64. § 889-5800 © 7-22h
Hotelul termal cu patru stele de tip scandinav construit pe
malul pestan al Dunării aşteaptă oaspeţii cu o panoramă
minunată spre Insula Margareta şi dealurile Budei. În cen-
trul fitness foarte frecventat al hotelului în afara celor patru
bazine servesc odihna plăcută a oaspeţilor şi sauna, baia
de aburi, sălile de gimnastică şi terasa pentru plajă.
ë 79 ¨ 3500–5200 HUF
Danubius Health Spa Resort Margitsziget
Danubius Grand Hotel Margitsziget d A3
XIII., Margitsziget (Insula Margareta) § 889-4700,
889-4752 © 7.30-21.30h
Complexul alcătuit din clădiri vechi şi moderne situat
pe Insula Margareta de o frumuseţe pitorească, în cel
mai frumos parc al capitalei este un loc ideal pentru
cei care vor să se odihnească. Departe de zgomotul
oraşului, totuşi aproape de centru, Hotelul aşteaptă
oaspeţii cu tot confortul şi cu o gamă largă de servicii.
ç 26 « 4, 6 ¨ 6500–7700 HUF
37
Băi termale, peşteri
Budapesta este oraşul băilor termale. Primele urme de
băi romane datează din secolul al II lea, dar adevărata
cultură a băilor s-a răspândit în timpul ocupaţiei
otomane, în veacurile XVI-XVII. În capitală funcţionează
şi azi patru băi turceşti (Rudas, Rác, Király, Császár),
fiecare o capodoperă a arhitecturii turceşti.
Nu uitaţi! Budapest Card vă asigură
reduceri de preţ la mai multe băi termale!
Merită să încercați
La biletele de intrare publicăm preţurile minime şi maxime, între acestea există mai multe variante. Pre-
ţurile au fost valabile la sfârşitul anului 2009, în 2010 ele pot fi majorate.
Despre componenţa apelor minerale şi indicaţiile medicale puteţi găsi informaţii detaliate în limba ma-
ghiară, engleză şi germană în paginile www.budapestgyogyfurdoi.hu (www.budapestspas.hu).
Cu Budapest Card în băile termale puteţi beneficia de servicii de masaj la un preţ redus.

S
uper S
ugestie
Baia termală Király e B1
II., Fő u. 82-84. § 202-3688
© dame: l, mi: 8-19h, domni: ma, j, v, s: 9-20h, pentru
ambele sexuri: d: 9-20h
Construirea băii a început probabil în timpul paşei Ar-
slan al Budei, în 1565. Este unul din monumentele
epocii ocupaţiei otomane care prezintă vizitatorilor
acest palat al culturii turceşti timpurii a băilor în pom-
pa sa originală.
‰ staţia Batthyány tér, ç 60, 86
¨ 1500-2100 HUF
Baia termală și Bazinul Lukács f A3
II., Frankel Leó u. 25-29. § 326-1695
© l-v: 6-19h, s-d: 6-17h
Rădăcinile complexului de baie construit în secolul XIX.
Baia termală
Gellért g C3
XI., Kelenhegyi út 4-6.
§ 466-6166 © 6-20h
Unul din locurile cele mai
frecventate de turiştii sosiţi
la Budapesta. Izvorul de apă
termală de aici a fost menţio-
nat pentru prima oară în se-
colul XIII. Hotelul cu acelaşi
nume nu mai păstrează în
întregime interiorul original, dar în baie au rămas
peste tot mobilierul secesionist, mozaicurile artisti-
ce, vitraliile, sculpturile de odinioară.
ç 7, 86 « 18, 19, 41, 56 ¨ 2200–3800 HUF
www.budapestadventure.com 38
Băi termale, peşteri
Baia termală
Széchenyi i D1
XIV., Állatkerti út 11.
§ 363-3210
© băi termale bărbaţi, fe-
mei: zilnic 6-19h, bazinul
de înot: zilnic 6-22h
Pe lista atracţiilor buda-
pestane care merită nea-
părat văzute ocupă un loc
de frunte Baia Széchenyi.
Cu cele 15 bazine ea este
nu numai una dintre cele
mai mari complexe de băi din Europa ci şi baia cu
cea mai plăcută atmosferă din capitală. Companiile
amicale care joacă şah scufundaţi până la gât în apa
din care ies aburi reprezintă una dintre caracteristi-
cile băii, la fel ca şi bazinele în aer liber situate în
îmbrăţişarea clădirii minunate a băii, sălile cu piscine
construite în stilul termelor romane clasice sau sau-
nele uriaşe.
ý staţia Széchenyi fürdő, ë 72
¨ 2250–3500 HUF
Baia termală și bazinul de înot
Rudas h B3
I., Döbrentei tér 9. § 356-1322
© Baia: pentru domni: l, mi, j, v: 6-20h; pentru
dame: ma: 6-20h, pentru ambele sexuri: s-d: 6-19h
(scăldat în timpul nopţii: v-ds 22-4h); bazinul de
înot: l-mi: 6-18h, j-d:
6-20h
Instalaţiile originale
construite în secolul
al XVI-lea sunt folo-
site şi azi. Sub ca-
racteristica cupolă
turcească cu un diametru de 10 m, susţinută prin
opt piloane se situează o piscină octogonală. În
hala de băut a Băii se poate consuma pentru cură
apa izvoarelor minerale termale.
ç 5, 7, 8, 86 « 18, 19, 41, 56 ¨ 1500-2800
HUF (scăldat în timpul nopţii: 2500
HUF)
Baia termală și bazinul
S
uper S
ugestie
Cinetrip Sparty – cavalcada muzi-
cii, apei şi luminilor o dată pe lună
pe întregul teritoriu al băii termale
unde distracţia este asigurată de
muzicanţi, DJuri, spectacole laser
şi performanceuri deosebite.
Informaţii: www.cinetrip.hu
Baia termală
S
uper S
ugestie
datează din epoca otomană. În cadrul lui funcţionează
şi azi baia termală Császár din secolul XVI. În afară de
baia termală este foarte frecventat şi bazinul de înot.
ç 86 « 17, 4, 6 ¨ 1800–2900 HUF
Baia termală Rác j B3
I., Hadnagy u. 8-10.
Prima baie tremală din acest loc a fost fondată de re-
gele Matei, în perioada ocupaţiei otomane a funcţio-
nat ca baie turcească. Baia construită în anii 1860 pe
baza proiectelor lui Miklós Ybl a trăit epoca sa de aur
în timpul Monarhiei.
Sub reconstrucţie.
Ramada Plaza Budapest k A4
III., Árpád fejedelem útja 94. § 436- 4100
© tot timpul anului: 6.30-21.30h
Hotelul termal elegant stă în Buda pe malul Dunării
într-o ambianţă plăcută şi aşteaptă oaspeţii cu bazine
de înot şi termale, baie de aburi, sauna, jacuzzi şi duş
scoţian.
« 1, ç 106 »staţia Árpád híd ¨ 4500-5500 HUF
Peștera din Szemlőhegy l A4
II., Pusztaszeri út 35. § 325-6001
© 10-16h, ma: închisă
Cealalaltă peşteră din Munţii Budei amenajată pentru
turism, formată în urma mişcărilor geologice naturale.
Formaţiunile sale speologice speciale au apărut în lo-
curile în care izvoarele termale străpung stâncile de
calcar. Aerul răcoros, umed al peşterii are un efect
terapeutic asupra organelor respiratorii.
ç 29 ¨ 600-1350 HUF
Ramada Resort Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 600
E reservation@aqua-world.hu | www.ramadaresortbudapest.hu
Ramada Resort
Budapest
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
Ramada Resort Budapest is a four-star superior confer-
ence and wellness hotel offering unique services: it has
309 rooms with internet connection; a conference centre
with a capacity of almost 1000; an independent spa, well-
ness and fitness unit; indoor and outdoor car parks with a
capacity of almost 1000 and direct access to Aquaworld,
one of the biggest indoor water theme parks in Europe.
the he the
p ppp p
est
d dd d
www.budapestinfo.hu 39
Băi termale, peşteri
Peștera din Pál-
völgy m A4
II., Szépvölgyi út 162.
§ 325-9505
© ma-d: 10–16.15h
Una din peşterile pi-
toreşti din Munţii Bu-
dei dată în exploatare
turistică. În peşteră, a
treia ca mărime în ţară,
(accesibilă pe o distan-
ţă de peste 1 km) pot fi văzute şi stalagmite şi
stalactite cu forme inedite.
ç 65 ¨ 750-1350 HUF
NOAPTEA BĂILOR
O noapte cu un singur bilet în trei dintre cele mai renumite băi termale din Budapesta? Da, în Noaptea
Băilor este posibil acest lucru. Ba chiar şi mai multe, deoarece băile reprezentând emblema Budapestei
care oferă căldură atât trupului cât şi sufletului, în această noapte deosebită aşteaptă publicul îmbrăcat
în costume de baie şi răsfăţat de jeturi de apă până în zori cu cinematograf acvatic, concerte şi alte programe
pregătite special pentru această ocazie. Nu este interzis nici dansul între piscine. În timpul nopţii circulă o cursă
gratuită de autobuz între băi. Informaţii: www.budapestgyogyfurdoi.hu

După observarea aspectului exterior mul-
tora le place să meargă mai “în adâncul
lucrurilor” – în sistemul de peşteri care se
întinde sub Budapesta oricine are ocazia
să încerce acest lucru. Pentru cei care
sunt mai puţin curajoşi oferim o plimba-
re pe trasee amenajate şi luminate pentru a admira
minunatele formaţiuni de stâncă, cristalele străluci-
toare, minunile de stalactite şi stalagmite din Peştera
Szemlőhegyi şi Peştera Pálvölgyi. Vizitatorii dornici de
aventură pot participa la excursii mai dificile, îmbră-
caţi în overal, în galerii strâmte şi alunecoase aflate în
stare originală, cu ajutorul ghizilor specialişti.
Și mai multe băi termale, bazine de înot
Ştrandul Pünkösdfürdő
Peștera din Pál-
S
uper S
ugestie
Bazinul de înot Császár-Komjád n B1
II., Árpád fejedelem útja 8. § 212-2750
© 6-19h
ç 6, 60, 86 « 17 ¨ 900-1500 HUF
Ștrandul-bazinul de înot din
Csillaghegy o A3
III., Pusztakúti út 3. § 242-0754
© 6-20h
» staţia Csillaghegy ¨ 1100-1600 HUF
Baia termală Dagály p A3
XIII., Népfürdő u. 36. § 452-4500, 452-4556
© 6-20h
« 1, Ë staţia Árpád híd, ç 133
¨ 1600–2200 HUF
Bazinul sportiv Alfréd Hajós q B1
XIII., Margitsziget § 450-4200
© l-v: 6–17h (octombrie-aprilie: l-v: 6–16h), s-d:
6–18h
ç 26 « 4, 6 ¨ 900–1500 HUF
Bazinul de înot Imre Nyékia r A4
XI., Kondorosi út 14. § 208-4025
© l–v: 6–20h, s: 6–18h, d: 6–17h (iunie-august: s-d:
6-19h)
ç 7 « 18, 41, 56
¨ 600-1200 HUF
Ștrandul Palatinus s B1
XIII., Margitsziget § 340-4505
© mai-august: 9-20h ç 26 ¨ 1800–2400 HUF
Ștrandul Pünkösdfürdő t A3
III., Királyok útja 272. § 388-6665
© 1 iunie-31 august: l-v: 9-20h, s-d: 8-20h
» staţia Pünkösdfürdő ç 34, 145, 146 ¨ 600–
1200 HUF
Ștrandul Római u A3
III., Rozgonyi Piroska u. 2. § 388-9740
© iunie-august: 9-20h
» staţia Rómaifürdő ç 34, 106
¨ 1000–2000 HUF
www.budapestadventure.com 40
Graţie condiţiilor naturale excelente Budapesta este
una dintre cele mai verzi capitale. Zonele muntoase
din Buda, Insula Margareta şi minunatele parcuri din
Pesta oferă duzine de posibilităţi pentru petrecerea
timpului liber.
Cu Budapest Card puteţi participa la un preţ redus
la numeroase activităţi de petrecere a timpului liber.
GGGGr Gr ţţ aţiiiiie condi di di di ii ţi ţiil il il ilor n t atur ll ale excellente GGGGG
Timp liber, sport
Merită să încercați
Expoziţie ştiinţifică interactivă într-un
monument industrial. Atractiv, distrac-
tiv şi comprehensibil pentru toţi, putem
experimenta legile naturii, lumea stupe-
fiantă a fizicii. O adevărată aventură
pentru întreaga familie!
Aquaréna – parcul acvatic din Mogyoród B3
Mogyoród, Vízipark út 1. (în vecinătatea Hungarorin-
gului). § (06-28)541-100 © 23 mai – 31 august: l-d:
9-19h ¨ 3800–5200 HUF
Aquaworld Budapest A3
IV., Íves út 16. (în partea de nord a oraşului, lângă
MO, la capul pestan al podului Megyeri)
§231-3760 www.aqua-world.hu
© 6-22h ç 30 ¨ 1500-6900 HUF
Bringóhintó B1
XIII., Margitsziget, Hajós A. sétány 1.§ 329-2746
© 8-pe înnoptate ç 26 ¨ de la 2680 HUF
Munții Budei A4
(Muntele Széchenyi, Muntele Sváb, Muntele János,
Muntele Hármashatár)
Zona de nord-vest a capitalei cu munţi de 400-500
metri înălţime, cu aerul excelent, cu pădurile traver-
sate în toate direcţiile de drumuri turistice este Mekka
iubitorilor de natură
‰ staţia Moszkva tér, de acolo cale ferată cu cre-
malieră
Palatul Minunilor în Parcul Milenar A1
II., Fény utca 20-22. § 366-4000
© l-v: 9-17h, s-d: 10-18h
« 4, 6 ¨ 880–3800 HUF
Grădina Zoologică și Botanică a Capitalei B1
XIV., Állatkerti körút 6-12. www.zoobudapest.com
§ 273-4901 © martie şi octombrie: l-j: 9-17h, v-d:
9-17.30h; aprilie şi septembrie: l-j: 9-17.30h, v-d:
9-18h; mai, iunie, iulie, august: l-j: 9-18.30h, v-d:
9-19h; ianuarie, februarie, noiembrie.: l-d: 9–16h
ë 72 ý staţia Széchenyi fürdő ¨ 1290–5290 HUF
Marele Circ al Capitalei B1
XIV., Állatkerti krt. 12/a. § 343-8300 www.fnc.hu
© informaţii la numărul de telefon de mai sus
ý staţia Széchenyi fürdő, ë 72
¨ 2200–2800 HUF
Muntele Gellért B3
Loc de excursie preferat de orăşeni şi de turişti datorită
parcului plăcut dar mai ales panoramei minunate ce
poate fi admirată din terase. Curiozităţile muntelui sunt
monumentele diferitelor epoci istorice. Statuia episco-
pului Sfântul Gellért evocă timpurile păgâne, Citadela
Aquaworld – Vízibirodalom
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Tickets already from 1200 HUF
AAquuuuawwwoorrld BBBuudaapppesstt
One of the biggest indoor water theme parks in Central
Europe offers unforgettable entertainment to visitors of
every age throughout the year. The adventure centre is
covered by a 72-meter wide 5-storey high giant dome,
can host 1800 guests, it has 15 different pools among the
unique in Europe surf pool, 11 slides, a Sauna World, Kids’
World and during the summer a beach, too.
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
alom
ú 16 | | 36 1 231
d
www.budapestinfo.hu 41
Timp liber, sport
PARCUL KINCSEM
Puneţi pariu pe curse de cai! Parcul Kincsem, succesorul hipodromului budapestan legendar numit ”lovi” oferă
emoţiile curselor de cai şi ale pariului. Pe câmpul de curse sunt evocate tradiţiile de altădată, dar ambianţa
este modernă, vizitatorii, în funcţie de temperamentul lor, pot urmări cursele strigând pe tribune, la mesele resta-
urantului cu pereţi de sticlă sau din loje. Jucătorii fără rutină pot primi instrucţii cu privire la secretele pariului la
ghişeul pentru jucători de pariuri începători. Parcul Kincsem este uşor accesibil cu metrou din centrul oraşului, în
fiecare sâmbătă se organizează curse de trap, iar duminica curse de galop. Informaţii: www.kincsemlovaspark.hu
P
P
e

Telescaune (Libegő) E1
XII. Zugligeti út 97. § 394-3764
© 10-16h În lunea săptămânilor im-
pare închis!
Primul teleferic de transport de persoane pe cablu din
ţară – telescaunele – care circulă între Zugliget şi Já-
nos-hegy oferă distracţie inedită excursioniştilor. De
la staţia de sus a telescaunelor ajungeţi după o scurtă
plimbare la staţia János-hegy a Căii Ferate a Copiilor.
După o promenadă de un sfert de oră putem ajunge
la Turnul Elisabeth de unde se deschide o panoramă
impresionantă asupra capitalei şi împrejurimilor sale.
ç 291 ¨ 400-700 HUF
S
uper S
ugestie
Insula Margareta B1
Monumentele istorice ale insulei situate între
Podul Margareta şi Podul Árpád datează din
secolul XI. Aici se găseşte cel mai frumos parc
al capitalei, vizitatorii în cursul promenadei lor
pe insulă pot vedea şi edificii interesante (Tur-
nul de Apă, fântâna muzicală, Teatrul în Aer Li-
ber, Biserica Sfântul Mihai aflate sub protecţia
UNESCO) şi ruine de
mai multe sute de ani
(mănăstirea în care a
trăit Margareta, fiica re-
gelui Béla IV, şi ruinele
a două biserici de ordin
călugăresc). Pe insulă
se găseşte şi un ştrand,
un bazin de înot, două
hoteluri şi diferite resta-
urante, bufete.
ç 26 « 4, 6
I l M t
S
uper S
ugestie
Parcul orășenesc (Városliget) D-E1
Cea mai întinsă zonă verde din Pesta, loc preferat pentru excursii familiale, distracţie
şi odihnă la sfârşitul săptămânii. Pe fostul teren regal de vânătoare după desecarea
mlaştinilor şi plantarea arborilor în secolul al XIX-lea a fost înfiinţat un parc după mo-
del englez, apoi în cadrul seriei de festivităţi organizate cu prilejul aniversării milenare a întemeierii statului au
fost ridicate minunate clădiri şi monumente (Muzeul de Arte Frumoase, Galeria de Artă, Monumentul Milenium,
Cetatea de la Hunedoara). Parcul orăşenesc oferă prilej de destindere în toate genurile de petrecere a timpului
liber şi tuturor generaţiilor: Parc de Distracţii, grădină zoologică, circ, muzee, baie termală, lac cu bărci, teren
de patinaj îi aşteaptă pe vizitatori. ý staţiile Hősök tere, Széchenyi fürdő ë 70, 72, 75, 78
P l ă (Vá
S
uper S
ugestie
represiunea Habsburgică de după revoluţia din 1848-
49, statuia Libertăţii, ce se înalţă deasupra oraşului,
epoca de după cel de-al II-lea război mondial.
ç 7, 86, 17 « 18, 19, 41, 56
Terasa de Gheață – WestEnd City Center C1
VI., Váci út 1-3. www.jegterasz.hu
© d-j, d: 8-22h, minihochei: v-s: 22-24h
ç 206 « 4, 6 Ë Nyugati pu ¨ 800–1300 HUF
Parcul Népliget F4
Cel mai mare parc din Pesta a fost înfiinţat în anii
1860. Parcul cu arbori, flori şi iarbă situat la sud-est
de centrul oraşului se întinde pe o suprafaţă de 112
hectare în 5 km lungime şi este un loc de odihnă plă-
cut. De-a lungul aleelor parcului stau în şir statui şi
monumente. Tot în acest parc funcţionează o institu-
ţie de o importanţă naţională, Planetariul: în cupola
sa cu diametrul de 23 m în afara expunerilor astrono-
mice au loc şi spectacole laser cu acompaniament de
muzică pop sau clasică.
Ë staţia Népliget, ç 103, « 1, 1/A
Tropicarium Budapest A4
Complexul Comercial Campona XXII., Nagytétényi út
37-43. § 424-3053
© zilnic 10-20h
ç 33 (din piaţa Móricz Zsigmond), 213, 214 (din piaţa
Kosztolányi Dezső)
¨ 1200–1900 HUF
www.budapestadventure.com 42
Timp liber, sport
Și mai mult sport
FUTAPEST – vizitarea oraşului în timp ce faceţi sport!
Vizitarea obiectivelor turistice cu autobuzul, pe jos sau în pantofi de alergare – sunt unii care preferă aceasta
din urmă, şi nu din întâmplare. Traseele concursurilor de alergare ating cele mai frumoase obiective turistice din
Budapesta, piaţa Hősök, bulevardul Andrássy, cheile Dunării pe partea din Pesta şi din Buda. Răsună muzica, sună
tobele, publicul din spatele cordoanelor îi încurajează pe toţi concurenţii, cunoscuţi şi necunoscuţi deopotrivă – ce mai
trebuie altceva pentru un plăcut tur al oraşului? Apoi, după finiş, organizatorii invită pe toţi la o fiestă de anvergură.
F
V
d
B

În acest parc deosebit aveţi ocazia să conduceţi o
drezină pe pista de 400 m corespunzătoare chiar şi
pentru un concurs de drezine. Este o excelentă pro-
bă de forţă, iar pentru parcurgerea pistei toată lu-
mea primeşte o diplomă completată pe numele lui!
Parcul Istoriei Căilor Ferate A3
XIV., Tatai út 95. § 450-1497 www.vasuttortenetipark.hu
© 16-25 martie: 10-15h, 26 martie-31 octombrie: 10-
18h, 2 noiembrie-5 decembrie: 10-15h
ç 30, 30/A 120 « 14 ¨ preţuri variate
Parcul de distracții (Vidám Park) C2
XIV., Állatkerti krt. 14-16. § 363-8310 www.vidam-
park.hu © l-j: 10-18h, v: 12-18h, s-d 10-18h ý staţia
Széchenyi fürdő, ë 72 ¨ 3300–4400 HUF
BUDAPEST MADNESS
§ 36-70/431-3001 www.budapestmadness.com
Posibilităţi de recreaţie activă cu aventuri pentru tu-
rişti cu spirit tineresc.
BOWLING
Mammut Bowling Club II., Lövőház u. 2-6 et.II. §
345-8300 © d-j: 10-1h, v-s: 10-3h ¨ 450-850 HUF
Strike Bowling Club
XI., Budafoki út 111-113. § 206-2754 © l-j: 14-1h,
v-s: 14-3h ¨ 690 HUF
CLUBURI FITNESS
Astoria Fitness Studio V., Károly krt. 4. § 317-0452
© l-v: 6.30-24h, s-d: 10-21h ¨ de la 1600 HUF
Gold’s Gym
– Mammut 2 Shopping Center
II., Lövőház u. 2-6. § 345-8544 © l-v: 6-22h, s-d:
8-20h ¨ 5200 HUF
Danubius Hotel Arena
XIV., Ifjúság útja 1-3. § 889-5282
© l-v: 6.30-21.30h, s-d: 8-20h ¨ 2900 HUF
Danubius Hotel Flamenco
XI., Tas vezér u. 7. § 889-5761 © l-v: 7-22h, s-d:
8-20h ¨ 1900-2900 HUF
Római Fit-Forma Stúdió
III., Monostori út 31. § 453-2901
© l-v: 7-22h, s-d: 8-16h ¨ de la 1200 HUF
GOKART
Budaring Gokart XI., Budaörsi út (La Piaţa de
plante Floracoop) § 247-4747 © l-v: 11-23h, s-d:
10-23h ¨ 2000-2500 HUF
SKATE-BOARD, PATINAJ PE ROTILE
Pista skate-board (Görzenál)
III., Árpád fejedelem útja 125. § 250-4799
© martie-octombrie: l-v: 14-20h, s-d: 9-20h
¨ 400-600 HUF
CĂLĂRIE
Favorit Lovarda
XVI., Mókus u. 23. § (+36-30)966-9992
© ma-v: 14-18h, s-d: 9-16.30 ¨ 1400–2200 HUF
Petneházy Horse-Riding School
II., Feketefej u. 2. § 397-1208
© s-d: 12-17h ¨ 2500–20 000 HUF
SPORTMAX
Fitness-wellness-squash XII., Csörsz u. 14-16
§248-2260 www.sportmax.hu © l-v: 6-22.30h, s-d:
8-21.30h ¨ bilet pe zi: 1870-2200 HUF, bilet de
înot: 1020-1200 HUF, pista squash: 2900-4400 HUF
SQUASH
A & TSH I., Pálya u. 9. § 356-9530 © l-v: 7-23h,
s-d: 9-21h ¨ 1450-1750 HUF
TENIS
Academia de Tenis Római III., Királyok útja
105. § 240-8616 © 7-22h ¨ 2800-5000 HUF
Academia de Tenis din Városmajor
XII., Városmajor u. 63-69. § 202-5337
© l-v: 7-22h, s: 7-20h, d: 8-20h
¨ 3700–5400 HUF
Funicularul din Cetatea Budei B2
piaţa Clark Ádám – Cetatea Budei© zilnic
7.30-22h. În lunea săptămânilor pare nu circu-
lă! ç 16, 86 « 19, 41 ¨ 840–1450 HUF
Calea ferată cu cremalieră A3
II., Szilágyi Erzsébet fasor 14-16. § 355-4167
Curse de dimineaţa până seara: 5-23.10h
« 61, 59 ¨ 300 HUF
Calea ferată pentru copii A3
Széchenyi-hegy şi Hűvösvölgy § 397-5392
© tot timpul anului, septembrie-mai: nu circulă
în zilele de luni ç 29 « 61, c.f. cu cremalieră
¨ 300–700 HUF
F
p
7

www.budapestinfo.hu 43
Cafeneaua
New York D2
VII., Erzsébet krt.
9-11.
§ 886-6167
© 10-24h
O altă legendă în
istoria cafenelelor budapestane se situează de
peste o sută de ani la parterul uneia dintre cele
mai caracteristice şi impozante clădiri ale bule-
vardului circular Nagykörút în Palatul New York
(azi hotel de lux), de asemenea legendar. Ca-
feneaua a câştigat renume datorită companiilor
de masă a scriitorilor şi artiştilor şi a redacţiilor
de cafenea înfiinţate aici în anii 1900.
Művész C2
VI., Andrássy út 29.
§ 343-3544 © 9-24h
Cafeneaua Művész
(Artistul) deschisă în
1898 (vizavi cu Teatrul
de Operă) cu stucuri
aurite, oglinzi uriaşe, consoluri de perete din
cupru, rame aurite evocă atmosfera unui salon
burghez din secolul al XIX-lea. Datorită faptului
că în apropiere se găsesc multe teatre, oaspe-
ţii frecventează cu plăcere Cafeneaua Művész
înainte sau după spectacole. Gerbeaud C2
V., Vörösmarty tér 7.
§ 429-9000 © 9-21h
Numele cafenelei Gerbeaud este
legendar în rândul budapestani-
lor. Clădirea impozantă din piaţa Vörösmarty este de peste
150 de ani lăcaşul cofetăriei şi cafenelei care s-a bucurat
de un renume mondial deja în secolul al XIX-lea. Pe lângă
delicatese starea sufletească a oaspeţilor este influenţată în
mod pozitiv şi de ambianţa de epocă: bogăţia ornamentelor
în stuc, candelabrele somptuoase, mesele cu placă de mar-
moră, lambriurile de lemn nobil şi tapetele de brocart.
Alkoholos Filc Café A1
I., Várfok u. 15/B. © l-s: 9–22h
Ba Bar D2
VII., Huszár utca 7.§ 06/20-919-
7979 © 11.30-1h
Beckett’s C2
V., Bajcsy-Zsilinszky út 72.
§ 311-1035
© d-j:12-1h, v-s:12-2h
Belvárosi Auguszt (Auguszt
din Centru) C2
V., Kossuth Lajos u. 14-16. §
d: l-v.: 9-19h, s: 10-17h
Café Ponyvaregény C4
XI., Bercsényi u. 5. § 209-5255
© 12-2h
Cha-cha-cha Underground
Cafe C2
V. Bajcsy-Zsilinszky u. 63.
§ 36-70/554 0670
www.chachacha.hu
Clock Café A2
XII., Nagyenyed út 3. § 225-0845
© 12-1h
Dintre specialităţile cofetă-
riei fondate în 1870 merită
să gustaţi tortuleţul XC
(mousse de ciocolată cu co-
niac preparată pentru cea
de-a 90-a aniversare a lui Elemér Auguszt).
Cafenele, localuri
Budapesta a trăit efervescenţa cafenelelor deja la mijlocul
secolului al XIX-lea, iar la începutul secolului al XX-lea numărul ca-
fenelelor din capitală a atins cinci sute. Frecventarea cafenelelor a
fost în primul rând o pasiune a privilegiaţilor, în diferitele cafenele
se întâlneau diferite companii de masă, mai ales scriitori, artişti şi
politicieni. În ultimii ani în capitala ungară cultura cafenelelor tră-
ieşte epoca se de renaştere. Există atât cafenele celebre de altă-
dată, clasice, în pompa lor de odinioară, cât şi din ce în ce mai multe
cafenele moderne deschise în zonele frecventate ale oraşului.
Din iunie 2009 Cafeneaua Gerbeaud prepa-
ră tort Dobos şi pentru oaspeţii japonezi.
Prima sa cofetărie din străinătate a fost
deschisă într-una dintre cele mai elegante
cartiere din Tokio. Interiorul localului oglindeşte pe
deplin atmosfera cofetăriei budapestane
Centrál Café C3
V., Károlyi Mihály u. 9.
§ 266-2110 © 8-24h
În Central Cafe totul este aproa-
pe la fel ca şi în 1887, când
cei mai mari scriitori ai epocii
(Móricz, Krúdy, Babits şi Ka-
rinthy) au fost clienţii obişnuiţi
ai locului.
Centrál Café C
S
uper S
ugestii
Alkoholos Filc Café A1 Belvárosi Auguszt (Auguszt
Vă recomandăm să mai încercați…
www.budapestadventure.com 44
Pe strada Váci
Strada Váci care leagă piaţa Vörösmarty cu piaţa
Fővám este inima Centrului, o stradă comercială în
care găsim un şir de giuvaergerii, parfumerii, maga-
zine de îmbrăcăminte cu renume. Merită să intraţi şi
în străzile mici care intersectează strada Váci unde
găsiţi un şir de curiozităţi. În strada Párizsi se vinde
faimosul marţipan Szamos, iar în pasajul Haris se află
un mic magazin care vinde un produs hungaricum:
pantofii Vass. Modele unice de pantofi confecţionaţi
în primul rând pentru bărbaţi sunt căutaţi în toate col-
ţurile lumii.
Strada Király
Ne putem plimba printre candelabre Art Nouveau de-a
lungul străzii Király (între piaţa Deák şi strada Nagy-
mező), care a primit un pavaj nou şi un aspect reînnoit
demn de renumele său de odinioară. În spiritul tradiţiei
ea este din nou plină de magazine de mobilă şi de de-
coraţiuni interioare. Majoritatea lor vinde mărfuri unicat,
Démon Tanya C1
XIII. Pannónia u. 13.
© l-d: 13-24h
Dunapark Kávéház C1
XIII., Pozsonyi út 38. § 786-1009
© l-s: 8-24h, d: 10-22h
Európa Kávéház C1
V., Szent István krt. 7-9.
§ 312-2362
© 9-23h (vara), 9-22h (iarna)
Farger C1
V., Zoltán u. 18. www.farger.hu
© l-v: 7–22h, s-d: 9–17h (vara);
l-v: 7–21h, s-d: 9–16h (iarna)
Gerlóczy Kávéház C2
V., Gerlóczy utca 1.
§ 235-0953 © 7–23h
Gusto Café A3
II., Frankel Leó utca 12. § 316-
3970 © l-v: 10-22h, s: 10-16h
KINO-Kávézó C1
XIII. Szent István körút 16.
§ 950-6846 © 8-24h
Lukács D1
VI., Andrássy út 70. § 373-0407
© l-v: 8.30–20h, s 9–20h,
d: 9.30–20h
Mai Manó Kávéház C2
VI. Nagymező u. 20.
§ 269-5642 © 10-1h
Menta Terasz B1
XII., Margit krt. 14. § 336-1250
© d-mi: 11-2h, j-s: 11-4h
Minyon Bár Cafe C2
VI. Király u. 8. § 878-2016
© l-ma: 12-24h, mi: 12-2h,
j-s: 12-4h, d: 12-1h
Miró Café B2
I., Úri utca 30.
§ 201-5573 © 9-24h
Ruszwurm B2
I., Szentháromság utca 7.
§ 375-5284 © 10-19h
Soho Café B1
I., Fő utca 25.
§ 201-3807
© l-v: 8-21h, s-d: 9-21h
P t d Vá i î i l
În ce direcție pornim?
Dacă intraţi aici din întâmplare pentru a bea o cafea bună, este bine să ştiţi
că edificiul a fost odinioară casa-studio a fotografului curţii împărăteşti şi
regale Manó Mai, (azi este Casa Fotografilor Maghiari cu expoziţii extraor-
dinare), dar în curtea casei a funcţionat şi renumitul Cabaret Arizóna
Dacă doriţi să aflaţi şi mai multe despre cafenelele de epocă
clasice şi moderne ale Budapestei, căutaţi informaţii pe urmă-
toarele pagini web: www.kavehazak.hu; www.centralkavehaz.hu;
www.gerbeaud.hu; www.augusztcukraszda.hu.

Cafenele, localuri
La cumpărături
La Budapesta, ca şi în toate metropolele lumii,
turiştii dornici să facă cumpărături sunt expuşi
a mii de tentaţii, dar este bine să ştie care sunt
produsele maghiare de bună calitate care merită
să le ducă acasă.
În cursul turneului Dvs. de cumpărături pe traseele reco-
mandate de noi descoperiţi acele produse de calitate care
vă vor reaminti mereu de zilele petrecute în capitala Ungariei.
www.budapestinfo.hu 45
La cumpărături
scumpe, oferta este foarte bogată, de la designul orien-
tal până la stilul italian sau scandinav. Viaţa străzii cu un
remarcabil trecut istoric care odinioară era unul din cen-
trele vieţii comerciale şi culturale din Budapesta, începe
din nou să devină mai efervescentă, mai colorată, gra-
ţie cafenelelor, restaurantelor, galeriilor cu o atmosferă
agreabilă. În strada Király nr.13 se găseşte intrarea în
Curtea Gojdu, de asemenea reînnoită (vezi pagina 29).
Magazinul Universal Parisian
Fosta Sală de Modă şi-a recăpătat numele şi mai vechi,
de 100 de ani şi este din nou una dintre mândriile Bule-
vardului Andrássy (b-dul Andrássy nr. 39). Nu găsiţi aici
“atmosfera Shopping Mall”, în afară de magazine ac-
centul se pune mai ales pe petrecerea cât mai plăcută a
timpului liber. În clădirea inedită care la începutul se-
colului trecut a fost primul magazin universal modern
al Budapestei azi se găsesc printre altele Librăria
Alexandra, magazin vinicol, iar în celebra Sală Lotz
un BookCafe.
Despre produsele hungaricum puteţi afla şi mai multe informaţii pe paginile web de mai jos: www.herend.
com; www.zsolnay.hu; www.zwack.hu; www.pickmuzeum.hu; www.vass-cipo.hu.
Lista magazinelor budapestane al designului ungar vezi pagina 17.

Hala Comerci-
ală Mare
După o plimbare
pe strada Váci
ajungem la Hala
Comercială Mare
din Budapesta. În
clădirea de pes-
te o sută de ani
cununile de ardei
roşu şi de usturoi,
fructele, dulceaţa
bunicii, la etaj flo-
rile, bufetele ofe-
rind şi gusturi ungureşti sunt numai o parte
neglijabilă a ofertei abundente.
În restaurantul Fakanál, zilnic de la ora
10, în cadrul unui curs gastronomic condus
de maiştri în arta culinară toată lumea poate
urmări prepararea celor mai populare speci-
alităţi gastronomice ungureşti. Sommelierul,
oferind şi posibilitatea de degustare, prezin-
tă cele mai renumite vinuri din toate regiuni-
le viticole din Ungaria. Pot fi cumpărate aici
produsele tipice maghiare, de pildă faimosul
vin dulce Tokaji aszú. Dintre băuturile alcoo-
lice arse conduce şi ocupă un loc de frunte şi
printre primele patru băuturi amare ale lumii
lichiorul Unicum. Savoarea sa fără seamăn
se datorează plantelor aromate din care
este preparat. Pălinca de piersici şi prune
păstrează fidel aroma şi savoarea fructelor.
Ficatul maghiar de gâscă este excelent atât
în conservă cât şi în oală de lut, salamul Herz
şi Pick sunt de asemenea produse maghiare
specifice, hungaricum.
Fashion Street: centru al modei
Strada Deák Ferenc care leagă
piaţa Deák de piaţa Vörösmarty
– devenită strada modei – ma-
gazinele au fost amenajate în
parterul şi în primul etaj al clădi-
rilor renovate, pe o suprafaţă de
circa 12 000 metri pătraţi. Sunt
prezente aici mărci mondiale,
precum Tommy Hilfiger, Boss,
Mexx, byblos, roccobarocco,
Lacoste, Sisley, Benetton, S.
Oliver, Puma, Karl Lagerfeld,
Polo Ralph Lauren, Just Cavalli,
Giancarlo Ferre cu articole de modă pentru bărbaţi şi
femei, sau Zengarini şi Lloyd cu încălţăminte
Bulevardul Andrássy – ma-
gazinele luxului
Să începem turneul nostru de
cumpărături în magazinul porţela-
nurilor din Herend din bulevardul
Andrássy nr. 16: ne vom simţi ca
la o expoziţie de arte decorative.
Porţelanul din Herend este una
din mândriile industriei autohtone,
un adevărat hungaricum. Splendi-
dele vaze, vase, servicii pictate cu
mâna au câştigat medalii de aur la mai multe expozi-
ţii mondiale. Unul din motivele porţelanului din Herend
poartă numele reginei engleze Victoria, fiindcă ea a co-
mandat pentru prima oară celebrul motiv cu fluturi.
Scotocire printre cărţi pe Múzeum körút
– porţiunea dintre Astoria şi piaţa Kál-
vin a bulevardului circular mic este un
teren ideal pentru bibliomani. Se găsesc
aici o sumedenie de anticariate (cel mai
vechi se numeşte Központi Antikvárium – Anticariat
Central) care oferă numeroase rarităţi ungureşti şi
străine de cărţi, gravuri, hărţi şi produse tipografice
de toate felurile (cărţi poştale, ordine de dans etc.)
Bulevardul Andrássy
S
uper S
ugestii
www.budapestadventure.com
Budapest Congress
& World Trade Center A3
XII., Jagelló út 1-3. § 372-5700
ç 8, 112, 212, 139, « 61
¨ preţuri variate
46
Următoarele pagini oferă o mostră din eve-
nimentele şi manifestările culturale buda-
pestane mai importante din anul 2010. Dat
fiind faptul că oraşul are tot timpul anului o
viaţă culturală efervescentă, plină de festi-
valuri, programe culturale şi manifestări sportive,
reliefăm în oferta noastră cele mai excitante şi
renumite.
rrrr ăăăăă mă mă mă mă măttto tto toar ar ar ar llll el el eleee pa pa pa iii gi gi iiii ni ni ooffffffffe feră UUUUUUUUUU
Festivaluri şi evenimente
Târgul de Crăciun
din Budapesta
Se numără printre primele zece târguri
de crăciun din Europa. Cavalcada co-
lorată se desfăşoară în fiecare an în
mod tradiţional pe piaţa Vörösmarty,
de la sfârşitul lui noiembrie până la
24 decembrie. În piaţa împodobită cu
prilejul sărbătorii, meşteri populari şi
artizani îşi vor vinde creaţiile lor autentice. Nu vor lipsi
de la târg nici programele culturale şi muzicale sau
manifestările gastronomice. (data:19 noiembrie -29
decembrie 2010, informaţii: www.budapestinfo.hu)
şi ev evveni
Festivalul Sziget
În fiecare august timp de
o săptămână concertează
pe Insula Hajógyári (fostul
şantier naval) din Óbuda
cele mai bune ansambluri
din lume. Jumătatea Eu-
ropei (indiferent de vârstă)
aşteaptă acest eveniment
în tot timpul verii. Cine a fost
afectat vreodată de lumea
“woodstockului ungar”, con-
certele non-stop, atmosfera
toleranţei şi a veseliei, va înscrie în calendarul său
data Festivalului Sziget din anul următor! (data:11-
16 august 2010, informaţii: www.sziget.hu)
Festivalul de Primăvară
din Budapesta
Acest eveniment important şi la ni-
vel mondial este cel mai mare fes-
tival multicultural din Ungaria, bile-
tele fiind rezervate deja cu mai multe luni dinainte
atât în ţară cât şi în străinătate. În cursul seriei de
programe de aproape două săptămâni au loc circa
200 de evenimente (concerte, spectacole de teatru,
expoziţii, programe în aer liber, etc.) în aproape 60
de locuri din capitală, toate cu casa închisă. (data:19
martie-5 aprilie 2010, informaţii: www.btf.hu)
Festivalul de Primăvară
S
uper S
ugestii
Teatre,
săli de concerte
www.budapestinfo.hu
1 ianuarie Concert de Anul Nou la Műpa (Palatul Artelor) www.mupa.hu
11 ianuarie Concertul Depeche Mode www.ticketpro.hu
23 ianuarie Ziua Dovleacului la Muzeul Agriculturii
www.mezogazdasagimuzeum.hu
28 ianuarie-25 aprilie De la Degas la Picasso – expoziţie la Muzeul Artelor Frumoase
www.szepmuveszeti.hu
februarie-mai Paradisuri pământeşti. Capodopere moderne din Colecţia
Kasser la Galeria Naţională www.mng.hu
4 februarie-11 aprilie Expoziţia Glenn Brown la Muzeul Ludwig www.lumu.hu
13 februarie Balul Operei din Budapesta la Teatrul de Operă www.operabal.com
13 februarie ABBA – The Show la Arena Sporturilor www.ticketpro.hu
21 februarie Maratonul Beethoven la Műpa (Palatul Artelor) www.mupa.hu
martie-aprilie Expoziţia de Fotografii de presă ungare la Muzeul Naţional
www.hnm.hu
martie-mai Depero, futuristul – expoziţie la Galeria Naţională www.mng.hu
martie-august “Patria, patria!” Temele romantismului naţional în arta plastică
ungară la Galeria Naţională www.mng.hu
12 martie-5 aprilie Expoziţie de Paşti la Muzeul Agriculturii
www.mezogazdasagimuzeum.hu
19 martie-5 aprilie Festivalul de Primăvară din Budapesta www.btf.hu
2-4 aprilie Promenadă cu dinosauri la Arena Sporturilor www.ticketpro.hu
3-5 aprilie Festivalul de Primăvară al Vinului şi Jazzului din Budapesta
www.boresjazzfesztival.hu
17-29 aprilie Forum de dans cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului
www.nemzetitancszinhaz.hu
mai Maial Urbital www.urbitalis.hu
mai-august Comorile Siriei antice – Descoperirea regatului oraşului Quatna la
Muzeul Naţional www.hnm.hu
mai-septembrie Expoziţia operei lui György Kovásznai la Galeria Naţională
www.mng.hu
2-13 mai Maialul vedetelor la Operă www.opera.hu
6-9 mai Festivalul de Pălincă din Budapesta
www.budapestipalinkafesztival.hu
15-16 mai Maialul muzeelor în curtea Muzeului Naţional www.hnm.hu
17-22 mai Primăvara Jazzului la Műpa (Palatul Artelor) www.mupa.hu
21-24 mai Cetatea aventurilor – expoziţie de jucării la Muzeul Agriculturii
www.mezogazdasagimuzeum.hu
29 mai-16 iunie Zilele Wagner din Budapesta la Műpa (Palatul Artelor)
www.mupa.hu
iunie-august Festivalul de Vară din Budapesta pe Scenele în Aer Liber din
Insula Margareta şi Városmajor www.szabadter.hu
prima săptămână a lunii iunie Săptămâna Festivă a Cărţii www.mkke.hu
iunie-septembrie Opere de Artă Salvate 2010 la Muzeul Naţional www.hnm.hu
iunie-iulie la fiecare sfârşit Insula Copiilor pe Insula Hajógyári www.gyereksziget.hu
de săptămână
iunie-august Festivalul “Tér-Film-Zene” din Budapesta www.terfilmzene.hu
4-6 iunie Manifestarea “Szigeti Sportvarázs” (Farmecul Sportului) pe Insula
Margareta www.szigetisportvarazs.hu
2-6 iunie Galopul Naţional pe Piaţa Hősök www.vagta.hu
12-20 iunie Carnavalul Dunărea www.dunaart.com
26 iunie Noaptea Muzeelor www.muzeumokejszakaja.hu
26 iunie Ziua Contactului T-Mobil – megaconcert gratuit (piaţa Ötvenhatosok)
www.showtimebudapest.hu
iulie-august Festivalul Muzical de Vară în CetateaVajdahunyad
www.vajdahunyad.hu
iulie-august Serate Muzicale în Grădina Zoologică www.zoobudapest.com
iulie-august Festivalul Muzical de Vară BudaFest (Hilton Curtea Dominicanilor,
Piaţa Szent István, Teatrul de Operă) www.budafest.hu
27 iulie-13 august Serate de dans în Curtea Carmeliţilor (Teatrul Naţional de Dans)
www.nemzetitancszinhaz.hu
29 iulie-1 august Formula 1 (Hungaroring) www.hungaroring.hu
11-16 august Festivalul Sziget (Insula Hajógyári) www.sziget.hu
19-20 august Festivităţi de ziua naţională de 20 august şi Red Bull Air Race
(pe cheile Dunării) www.meh.hu
20-22 august Sărbătoarea Meşteşugurilor (terasele Cetăţii Budei) www.nesz.hu
27-29 august Festivalul New Orleans Swing la Műpa (Palatul Artelor) www.mupa.hu
30 august-6 septembrie Festivalul Evreiesc de Vară www.zsidonyarifesztival.hu
septembrie-decembrie Expoziţia lui Félicien Rops la Galeria Naţionalăwww.mng.hu
septembrie Festivalul Vinului şi Şampaniei din Budafokwww.budafokiborfesztival.hu
septembrie-octombrie Festivalul Baroc din Budapesta (Biserica Sfântul Mihai)
www.barokkfesztival.hu
2-21 septembrie Expoziţia de afişe ARC (Piaţa Ötvenhatosok) www.arcmagazin.hu
3-5 septembrie Septemberfest (Parcul Népliget) www.hotelinfo.hu
5 septembrie Semimaraton la Budapesta în Városliget (Parcul Orăşenesc)
www.futanet.hu
8-12 septembrie Festivalul Internaţional al Vinului şi Şampanieiwww.winefestival.hu
8-12 septembrie Festivalul de Jazz MOL Budapest (cartierul Ferencváros)www.bmc.hu
19-20 septembrie Festivalul locomotivelor (Vasúttörténeti Park – Parcul Istoriei
Căilor Ferate) www.vasuttortenetipark.hu
18-20 septembrie Zilele Patrimoniului Cultural www.koh.hu
22 septembrie-9 ianuarie 2011 Klimt şi începuturile stilului Art Nouveau la Viena
(Muzeul Artelor Frumoase) www.szepmuveszeti.hu
26 septembrie Maratonul Budapesta (Piaţa Ötvenhatosok) www.budapestmarathon.com
8-10 octombrie Festivalul de Pălincă şi Cârnaţi din Budapesta www.palinkaeskolbasz.hu
8-17 octombrie Festivalul de Toamnă din Budapesta www.bof.hu
19-23 octombrie Supermaraton Viena-Budapesta www.szupermarathon.hu
noiembrie-aprilie 2011 Expoziţia lui Károly Markó la Galeria Naţională www.mng.hu
13-14 noiembrie Festivitate de Sfântul Martin (Muzeul Agriculturii)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
18-21 noiembrie Budapest Art Fair (Galeria Műcsarnok) www.budapestartfair.hu
19 noiembrie-29 decembrie Târgul de Crăciun din Budapesta (Piaţa Vörösmarty) www.budapestinfo.hu
27-28 noiembrie Festivalul vinului nou şi al caşcavalului (Muzeul Agriculturii)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
30 decembrie Concertul de Sărbătoare al Orchestrei Ţigăneşti cu 100 de membri
(Budapest Congress and World Trade Center) www.viparts.hu
31 decembrie Gala de Operă de Anul Nou (Teatrul de Operă) www.viparts.hu
31 decembrie Revelion la Budapesta, în locuri diverse www.budapestinfo.hu
47
Festivaluri şi evenimente
1 ianuarie Concert de Anul Nou la Műpa (Palatul Artelor) www mupa hu 30 august-6 septembrie Festivalul Evreiesc de Vară www zsidonyarifesztival hu
Avanpremiera evenimentelor din Budapesta 2010
www.budapestadventure.com 48
Teatrul de Operetă din Budapesta C2
VI., Nagymező u. 19.§ 472-2030 www.operettszinhaz.hu
ë 70, 78 ¨ 950-15 000 HUF
Palatul Dunărea C2
V., Zrínyi utca 5. § 235-5500
ç 15 « 2 ¨ 3300-8900 HUF
Casa Tradițiilor B2
I. Corvin tér 8. § 201-5017
‰ Batthány tér « 1, 41 ¨ preţuri variate
Teatrul Katona József C2
V., Petőfi Sándor u. 6. § 318-6599
Ë Ferenciek tere ¨ 1000–3900 HUF
Teatrul Laser în Planetariu F4
X., Népliget § 263-0871
© l-s.: 19.30h www.lezerszínház.hu (detalii vezi pag.
46) Ë staţia Népliget « 1, 1/A ç 103
¨ 600–2700 HUF
Academia de Muzică Liszt Ferenc D2
VI., Liszt Ferenc tér 8. § 462-4600
www.lfze.hu
Clădirea construită în stil Art Nouveau, terminată în
1907, în toamna lui 2009 şi-a închis porţile pentru o
perioadă de 2 ani de lucrări de reconstrucţie. Viaţa
muzicală a instituţiei nu se va opri nici în această pe-
rioadă, majoritatea concertelor Academiei va fi găz-
duită de teatrele din strada Nagymező.
Teatrul Madách D2
VII., Erzsébet krt. 29-33. § 478-2041
« 4, 6 ¨ 800-8900 HUF
Opera Ungară de Stat C2
VI., Andrássy út 22. § 353-0170
www.opera.hu (detalii vezi pagina 21)
ý staţia Opera « 4, 6 ¨ 300–15 200 HUF
Scenele în Aer Liber Insula Margareta și
Parcul Városmajor B1 / A1
www.szabadter.hu § 375 5922
ç 26 « 4, 6 ‰ Moszkva tér
¨ preţuri variate
Teatrul Internațional Merlin C2
V., Gerlóczy u. 4. § 317-9338
ý ‰ ÿ staţia Deák tér ¨ preţuri variate
Centrul Cultural Milenar A1
(Săli: Recepţie, Sală de expoziţii, Pod, Parc, Scenă în
Aer Liber, Teatru, Pavilion de muzică)
II., Fény utca 20–22. § 438-5335 www.millenaris.hu
(detalii vezi pagina 53) « 4, 6 ¨ preţuri variate
Palatul Artelor D4
(Sala Națională de Concerte “Bartók Béla”,
Teatrul Festivalurilor, Muzeul Ludwig)
IX., Komor Marcell u. 1. § 555-3000
www.mupa.hu (detalii vezi pagina 23) « 1, 2, 24
ç 23, 54, » Csepeli, Ráckevei ¨ preţuri variate
Teatrul Național D4
IX., Bajor Gizi park 1. § 476-6800 « 1, 2, 24
ç 23, 54 » Csepeli, Ráckevei ¨ 1000–3900
HUF
Teatrul Național de Dans B2
I., Színház utca 1-3 § 356-4085 www.tancszinhaz.hu
Teatrul care are lăcaşul în ambianţa istorică impozantă
a Cetăţii Budei are în repertoriu întregul spectru al artei
ungureşti a dansului de la piese clasice la spectacole
moderne, de la dansul popular la flamenco. Majorita-
tea spectacolelor are loc în Palatul Artelor (Teatrul Fes-
tivalurilor). ç 16, 16A ¨ 700–4500 HUF
Teatrul Thália C2
VI., Nagymező u. 22-24. § 331-0500
ë 70, 78 ¨ 1000–5500 HUF
Trafó – Casa Artelor Contemporane D3
IX., Liliom u. 41.§ 456-2040 www.trafo.hu (detalii
vezi paginile 16. 54) « 4, 6, ÿ staţia Ferenc körút
¨ 1200–3000 HUF
Teatrul de Comedii (Vígszínház) C1
XIII., Szent István krt. 14. § 329-2340 Ë Nyugati pu.
«2, 4, 6 ç 206 ¨ 300-4200 HUF
Festivaluri şi evenimente
COMANDAREA BILETELOR PRIN INTERNET:
www.ticket.info.hu
www.tex.hu
www.jegyelado.hu
www.atiket.hu
www.musicmix.hu
www.kulturinfo.hu
www.interticket.hu
www.jegymester.hu

PUNCTE DE VÂNZARE
DE BILETE:
AGENŢIA CENTRALĂ DE BILETE
VI., PAULAY EDE UTCA 31.
§ 322-0000, 322-0101
WWW.CULTUR-COMFORT.HU
© L-V: 9-18H
AGENŢIA DE BILETE
A KULTURINFO
IX. LÓNYAI U. 3.
§ 36-70/315-8666
WWW.KULTURINFO.HU
© L-V: 9-18H
BIROUL TOURINFORM
1052 BUDAPEST, SÜTŐ U. 2.
§ 438-8080 © 8-20
LISZT FERENC TÉR
1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 47.
§ 322-4098, © 1 MAR.– 31 OCT.:
12-20; 1 NOI.– 25 FEB.: L-V: 10-18
AGENŢIA HUNGÁRIA KONCERT
HUNGÁRIA KONCERT KFT
PALATUL DUNĂREA
V., ZRÍNYI U. 5.
§ 317-1377, 317- 2754
© L-D: 9-18H
WWW.TICKET.INFO.HU

B
i
r
o
u
r
i

d
e

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i

d
e
t
a
l
i
i

v
e
z
i

p
a
g
.

3
Concerte
în Bazilica
Sfântul Ştefan


musical agency
Adresa: V. Szent István tér 33. 1051, Budapest Adresa: 1056 Váci utca 47/b., Budapest
www.concertsinbudapest.com
Telefon: +36 70 407 85 94
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul nostru:
Cele mai frumoase piese din
repertoriul compozitorilor Mozart,
Vivaldi, Liszt, Händel, Schubert şi
ale altor compozitori.
Fiecare marţia, vinerea şi dumineca.
la orele 20:00

Concerte
în Biserica
Sfântul Mihail


Cele mai consacrate piese din
repertoriul clasicilor. (Grieg, Mozart,
Dvořak, Liszt, Vivaldi şi alţi compozitori)
Fiecare lunea, miercurea şi sâmbăta.
la orele 19.00
În ultimii ani capitala ungară a devenit un adevărat Canaan al împătimiţilor
petrecerilor, concertelor şi distracţiei până în zori. Localuri şi producţii
deosebite caracterizează viaţa de noapte a Budapestei. Porniţi şi Dvs.
la o expediţie după ce aţi conspectat oferta noastră! Lista de restaurante
de la sfârşitul capitolului vă oferă posibilitatea de a cunoaşte şi a îndrăgi
gusturile celebrei bucătării ungureşti.
Partyzonă
Cluburi, locuri pentru concerte, localuri
Cârciume-ruină, localuri retro
Restaurante
www.budapestinfo.hu
Cârciume-ruină, localuri retro
Perioada de înflorire a cârciumelor-ruină a început în
urmă cu 5-6 ani în clădiri care urmau să fie renovate sau
demolate. Primele localuri de acest gen au fost amenajate
în curţile caselor cu gang nelocuite, şi păreau a fi mobilate cu
mobilierul abandonat al foştilor locatari, nu existând două
scaune, mese sau foteluri similare, dar se putea juca fotbal de
masă, mânca floricele, uneori aveau loc proiectări de filme sau
concerte. Însă cu timpul s-a micşorat numărul clădirilor potrivite,
localurile cu “atmosferă ruină” azi funcţionează mai degrabă în
locuri fixe şi sunt însoţite în mod indispensabil de stilul retro.
a Corvintető
VIII., Blaha Lujza tér 1–2.
(pe acoperişul magazinului Corvin)
© 18-5h www.corvinteto.com
Ultimul etaj al fostului Magazin
Universal Centrum Corvin deschis
în 1926, membru al lanţului de odi-
nioară numit Magazine Universale
de Stat, precum şi uriaşa terasă de
pe acoperişul clădirii reprezintă un
loc distinct al vieţii de club under-
ground din Budapesta. Interpreţi
autohtoni şi străini, concerte, par-
tyuri, expoziţii, spectacole de teatru
se succed aici zilnic.
c Szóda Kávézó & Mulató
Cafeneaua & Localul Szóda
VII., Wesselényi u. 18. § 461-0007
© l-v: 9-5h, s-d.: 14-4h
Cei care intră aici sosesc la locul potrivit
chiar dacă doresc să se odihnească puţin în fotoliile de piele arti-
ficială roşie din anii 70 lângă un pahar de sifon sau o cafea, dacă
vor să discute într-o ambianţă discretă cu partenerul lor, vor să
joace fotbal de masă sau dacă doresc să danseze puţin.
Apropo, sifon! Aţi ştiut că apa gazoasă este un produs hungari-
cum? Băutura inventată cu aproape două sute de ani în urmă este
uşor de preparat şi acasă, avem nevoie numai de un sifon şi o cap-
sulă. Vărsăm apă în sifon, îl închidem şi din capsulă introducem dioxid de
carbon în apă, şi iată, este gata imediat băutura pentru satisfacerea setei.
b Szimpla Kert
VII. ker., Kazinczy utca 14. © 12-3h
www.szimpla.hu
“Marele bătrân” al locurilor de distracţie de acest
gen, aici nu există seară fără casa închisă. Câr-
ciuma-ruină cu o viaţă efervescentă este frecventată în fiecare zi a săp-
tămânii de foarte mulţi străini. Majoritatea lor – fie ei italieni, francezi sau
irlandezi – spun acelaşi lucru: “La noi ar fi inimaginabil un astfel de local!”
Popularitatea locului a trecut şi peste graniţe, publicul său obişnuit se
poate bucura de ambianţa “ originală simplă” chiar şi la Berlin.
51
ş ţ
aaaaaaaCorvintető
S
uper S
ugestii
d Bobek
VII. Kazinczy u. 53.
© l-j: 10-24h, v. 10-02h, s. 11-02h,
d: 11-23h § 332-0729
www.bobek.hu
e Cha-cha-cha Terasz
XIII. Margitsziget, în grădina Cen-
trului de Atletism § (+36 70)554-
0670 © deschide: aprilie-mai
www.chachacha.hu
f Dürer-kert
XIV., Ajtósi D. sor 19–21.
§ 789-4444 www.durerkert.com
g Ellátó
VII., Klauzál tér 2.
© l-j: 18-1h, v-s: 18-4h
h Fecske Terasz
III., Árpád fejedelem útja 8. (pe
acoperişul Piscinei Komjádi)
§ 326-0714
© 10-4h (de la 1 mai)
www.fecsketerasz.hu
i Fészek Klub
VII., Kertész u. 36.§ 342-6548
© 20-6h
j Filter Club
VII., Dohány u. 84.
© ma-s: de la ora 19
§ 36-30/921-4212
www.filterclub.hu
dddBobek fffDüre
Merită să intrați
www.budapestadventure.com
k Fogasház Kulturális Be-
fogadótér
VII. Akácfa u. 51. © orarul cârciu-
melor § 36-30/500-3749
www.fogashaz.hu
l Gozsdu Terasz
VII. Király u. 13.
© 10-2h www.gozsduterasz.com
m Instant Art Bar Kert
VI. Nagymező u. 38.
© 14-3h § 311-0740
www.instant.co.hu
n Holdudvar
XIII. Insula Margareta, curtea
Casinoului § 236-0155 © 11–5h
deschide în aprilie
www.holdudvar.net
o Jelen Bisztró
VIII., Blaha Lujza tér 1-2.
(Magazinul Corvin) © l-ma: 11-2h,
mi-v: 11-4h, s: 16-4h, d: 16-2h
§ 06-20/344-3155
www.jelenbrisztro.blogspot.com
p Kertem
XIV., Olof Palme sétány 3.
© 11-4h § 06-30/255-1399
www.kertemfesztival.hu
q Kiadó Kocsma
VI., Jókai tér 3. § 331-1955
r Könyvtár Klub
VIII., Múzeum körút 4. § 411-1738
www.konyvtarklub.hu
s Kuplung
VI., Király u. 46. © l-s: 14-4h, d:
18-2h § 06-30/755-3527
www.kuplung.net
t Lámpás
VII., Dob u. 15. © de la ora 17
www.alampas.hu
u Most
VI. Zichy J. u. 17. © l-ma: 11-2h,
mi-v: 11-4h, s: 16-4h, d. 16-2h
www.mostjelen.blogspot.com
v Mumus Udvar Kulturális
Központ (Centru Cultural)
VII., Dob u. 18. © 17-2h
w Pántlika Bisztró
XIV., Városliget (Vizavi cu Hermina
út 47) § 2222-949 www.pantlika.hu
x Pótkulcs
VI., Csengery u. 65/B. § 269-1050 ©
j-s: 17-2h, d-mi: 17-1h www.potkulcs.hu
y Sirály
VI., Király u. 50. § (+36 20)992-
7901 © l-v: 9-24h, s-d: 10-24h
www.siraly.co.hu
z Sixtus
VII., Nagydiófa u. 26. § 413-6722
© l-v: 19-2h, s: 20-2h www.sixtus.hu
A Szimpla
VII., Kertész u. 48. © l-v: 10-2h, s:
12-2h, d. 12-24h www.szimpla.hu
B Sziget Klub Terasz
XIII. Insula Margareta, la capătul din-
spre podul Margareta al Insulei
§ 36-70/561 4200 © deschide: apri-
lie-mai www.szigetklubterasz.hu
C Tandem Café
IX., Pipa utca 9. § 218-9319
© l-mi: 9-1h, j- v: 9-2h, s: 16-1h
www.tandemcafe.hu
D Terv Presszó
V., Nádor u. 19. © 15-24h
E Tűzraktér
VI., Hegedű u. 3. © 18-5h
www.tuzrakter.hu
Cârciume-ruină, localuri retro
52
Putem spune că Budapesta este o “mare pute-
re” muzicală şi în privinţa genurilor muzicale mai
uşoare. În cluburile de jazz din oraş concertează
vedete ungare cu renume mondial, iar în localurile de
divertisment amenajate cu extravaganţă sunt invitaţi
zi cu zi interpreţi din străinătate. Melomanii au oca-
zia să asculte zilnic adevărate curiozităţi muzicale.
PPPPPu Pu Pu Putttte te temmm sp sp spun un unee ăăăăăă că că BBBBBB dddd ud udap apesttta e tt ste o “““m
Cluburi, locuri pentru concerte, localuri
a After Music Club 0-24
VII. Nyár u. 6. § 413-2558
© 0-24h www.aftermusicclub.hu
b Alcatraz
VII., Nyár u. 1. § 478-6010
© d, ma, mi: 16-2h, j-s: 16-4h
c Café del Rio
XI. Goldman György tér 1./capul
din buda al podului Petőfi
www.rio.hu © aprilie-sfârşitul lui
septembrie zilnic: 14-5h
a After Music Club 0 24 b Alcatraz
Unde muzica joacă rolul principal
Tűzraktér este o cârciu-
mă-ruină amenajată în
mod neobişnuit în curtea
unei şcoli. Specificul loca-
lului este că chiar şi în zi-
lele mai puţin prielnice pentru che-
furi – ca de pildă o simplă zi de luni
sau marţi – ne poate surprinde cu
petreceri frenetice care ţin până în
zori. Garantata atmosferă de câr-
ciumă din Tűzraktér este colorată
cu concerte, spectacole şi alte se-
rate culturale.
Cârciumele-ruină şi localurile re-
tro le puteţi localiza cu uşurinţă
pe baza numerotării şi culorilor
pe hărţile din paginile 18-19 şi 57.
C
t
p
p

www.budapestinfo.hu
Cluburi, locuri pentru concerte, localuri
53
h Columbus Pub & Jazz
Club
V., Vigadó tér, portul 4.
§ 266-9013 © 12-24h
i Cotton Club Restaurant
VI., Jókai u. 26. § 354-0886
© 12-24h
j Fonó Budai Zeneház
XI., Sztregova u. 3. § 206-5300
© 10-24h www.fono.hu
k Janis’ Pub
V., Királyi Pál u. 8.
§ 266-2619
© l-j: 16-2h, v-s: 16-3h
l Jazz Garden
V., Veres Pálné u. 44/A § 266-7364
© 18-1h www.jazzgarden.hu
m Macskafogó Zenés Kricsmi
V., Nádor u. 29. § 36-30/921-4666
© v-s: 20–4h
n Mono ElectroniClub
VI., Ó u. 51. www.monoklub.hu
o Morrison’s Music Pub
Opera
VI., Révay u. 25. § 269-4060
© l-s: 19–4h; până la ora 21 intra-
rea este gratuită
www.morrisons.hu
p Morrison’s Music Pub 2
V., Honvéd u. 40.
§ 374-3329
© l-s: 17–4h; până la ora 21 intra-
rea este gratuită, concertele încep
la ora 21.30
www.morrisons.hu
q Old Man’s
VII., Akácfa u. 13. § 322-7645
© 15-4h www.oldmansmusicpub.com
r Picasso Point Music Club
VI., Hajós u. 31.
§ 312-1727
© l-j: 17–2h, v-s: 17–4h
www.picassopoint.hu
g Millenáris (Parcul
Milenar)
II., Fény u. 20–22. § 438-
5335, 438-5312 © 6-23h
(parcul) www.millenaris.hu
Un centru multicultural au-
tentic, a cărui atmosferă
specifică este dată de spaţi-
ile uriaşe reabilitate ale fostei fabrici constru-
ite în 1911. Astfel hala de montare a devenit
o sală de teatru (Teátrum) care găzduieşte
concerte, spectacole de teatru, iar uzina de
galvanizare a fost transformată într-o clădire
de recepţie (Fogadó) aptă pentru expoziţii,
concerte, prezentări. Complexul de clădiri
preferat de budapestani se situează într-un
parc plăcut cu suprafeţe de iarbă şi piscine.
f Budapest Jazz Club
VIII., Múzeum u. 7. § 267-
2610 © în zilele concertelor
17-24h www.bjc.hu
Este locul cel mai corespunză-
tor pentru amatorii de jazz, dar
şi pentru cei care abia acum
încep să facă cunoştinţă cu
acest gen muzical. Interpreţii localului sunt ar-
tiştii recunoscuţi ai jazzului ungar şi internaţio-
nal precum şi vedetele mondiale care apar în
viaţa de club ca nişte curiozităţi. Publicul inte-
resat de muzica clasică este aşteptat în fiecare
duminică cu concerte camerale clasice.
e Gödör Klub & Terasz
V., Erzsébet tér § 36 20/943-5464
www.vilagveleje.hu,
www.godorklub.hu
Clubul Gödör situat în inima Buda-
pestei şi împrejurimile sale au deve-
nit locul unui festival permanent care
ţine în tot timpul verii. Tinerii care
poposesc în piaţa Erzsébet stau în
picioare, jos, sau culcaţi pe bănci, în iarbă, pe marginea
piscinei şi încearcă să savureze până la ultima picătură
vremea frumoasă. Clubul Gödör oferă publicului cele mai
variate programe de la expoziţii la parada modei, dar mai
ales concerte susţinute de interpreţi autohtoni şi străini.
d A38 Hajó (Nava A38)
XI.,Capul din Buda al podului Pe-
tőfi § 464-3940 © 11-4h
www.a38.hu
Un loc important al vieţii muzicale
a capitalei unde urcă pe scenă re-
prezentanţii de toate vârstele de la
vedete mondiale până la tineri titani,
şi ai tuturor genurilor de la jazzul de
fuziune la folk punk. Concertele sunt
găzduite de un veritabil loc extravagant pe nava transporta-
toare de piatră ucrainiană construită în 1968, scoasă deja
din circulaţie, numită Artemovsk 38, în ale cărei spaţii priete-
noase şi comode se variază elementele high-tech şi retro.
Cluburile şi localurile de divertisment le puteţi localiza cu uşurinţă pe baza numerotării şi culorilor pe
hărţile din paginile 18-19 şi 57.

dd A38 Hajó (Nava A38)
S
uper S
ugestii
www.budapestadventure.com
s Soho London Pub
és Mulató
VI., Nagymező u. 31.
§ 354-1096
© l-mi: 11-23h,
j-s: 11-5h
www.soholondon.hu
t Szilvuplé
VI,. Ó utca 33.
§ 36-20/992-5115
© j-s: 18–4h, d-mi: 18–2h
Concertele încep la ora 20, toate
programele sunt gratuite
www.szilvuple.hu
u Trafó Bár Tangó
IX., Liliom u. 41. § 456-2053
© 18-4h www.trafo.hu
v Zöld Pardon
XI., capul din Buda al podului Pe-
tőfi, www.zp.hu © toată vara
Cluburi, locuri pentru concerte, localuri
54
Semne grafice: consumul mediu pe persoană, două feluri de mâncare, fără băutură,
inclusiv servirea: sub 3000 HUF (*), 3000-5000 HUF(**), 5000-7000 HUF(***), peste
7000 HUF(****)

În oferta noastră de restaurante vă reco-
mandăm în primul rând acele locuri, unde puteţi
gusta capodoperele culinare ale bucătăriei ma-
ghiare tradiţionale şi ale celei moderne, indife-
rent dacă aţi pornit la expediţia gastronomică
cu portofelul mai gros sau mai subţire.
Căutaţi restaurantele care ac-
ceptă Budapest Card!
Restaurante
a Admirál**
V., Belgrád rkp, Port Internaţional
§ 318-0723 © 11.30-23h
Gusturi ungureşti, în ambianţa
malului Dunării
b Alabárdos****
I., Országház utca 2.
§ 356-0851
© l-v: 19-23h, s: 12-16h, 19-23h
Gusturi ungureşti
c Bagolyvár**
XIV., Állatkerti út 2. § 468-3110
© 12-23h
Bucătărie “ca acasă”, specialităţi
ungureşti
d Arany Bárány**
V., Harmincad utca 4. § 317-2703
© 12-24h
Gusturi ungureşti şi internaţionale,
bucate speciale de miel
e Belcanto****
VI., Dalszínház u. 8. § 269-2786
© l-s: 12-15h, 18-2h
Cântăreţi renumiţi, chelneri cântă-
tori, orchestră de salon
f Biarritz***
V., Kossuth tér 18. § 311-4413
© l-v: 9-22h, s-d: 10-22h
În vecinătatea Parlamentului; bu-
cate preparate pe piatră de lavă;
specialităţi de deserturi
g Café Pierrot***
I., Fortuna u. 14. § 375-6971 © 11-24h
Atmosferă intimă, seara muzică
de pian. Bucătărie internaţională
h Callas****
VI., Andrássy út 20. § 354-0954
© 10-24h
Specialităţi ungureşti, franceze şi
internaţionale
i Champs Sport Pub*
VII., Dohány u. 20.
§ 413-1655
© 12-2h
Emisiuni sportive pe două ecrane
uriaşe şi 33 de televizoare; bucă-
tărie fitness
j Cyrano****
V., Kristóf tér 7-8.
§ 266-3096
© 8-23h
Bucate uşoare: păsări, peşti, mul-
te legume, steakuri şi bucate un-
gureşti
a Admirál** e Belcanto**
Merită să gustați!
k Molnár’s kürtőska-
lács kávézó, fagylaltozó
V., Váci u. 31.
www.kurtoskalacs.com
“Mirosuri, vedere şi gusturi ex-
cepţionale la un loc!”
k
l
V

www.budapestinfo.hu 55
Restaurante
l Első Pesti Rétesház – Ca-
fenea și Restaurant**
V., Október 6. utca 22
§ 428-0135 www.reteshaz.com
© l.–v: 9–23h, s.–d: 11–23h Re-
zervare de masă şi comandă ştru-
dele: 428-0134
Atmosfera răspântiei secolelor
XIX.-XX.; bucate tradiţionale un-
gureşti; ştrudele ca acasă prăjite
pe loc; sală separată
m Fakanál*
IX., Fővám tér (Hala Comercială
Mare, etaj)§ 217-7860
© l-v: 10-17h, s: 10-14h
Bucate ca acasă, ieftine, servire rapidă
n Fausto’s****
VI, Székely Mihály u. 2. § 877-6210
© l-v: 12-15h, 19-23h, s: 18-23h,
duminică şi în zilele de sărbătoare
închis. Bucătărie italiană
o Firkász**
XIII., Tátra utca 18. § 450-1118
© 12-24h
Restaurantul preferat al localnici-
lor; ambianţă cu o plăcută atmo-
sferă retro; bucate ca acasă, un
vast sortiment de băuturi
p Fülemüle Étterem***
VIII., Kőfaragó u. 5. § 266-7947
© d-j: 12-22h, v-s: 12-23h
Bucătărie ungară, europeană,
evreiască
q Gundel****
XIV., Állatkerti út 2. § 468-4040
© 12-16h, 18.30-24h
O bucătărie de faimă europeană
într-o ambianţă deosebită
r Berăria și Restauran-
tul Regal Bavarez Kal-
tenberg**
IX., Kinizsi u. 30-36.§ 215-9792
© 12-23h
Specialităţi de bere fabricate la
faţa locului, bucate ungureşti şi
internaţionale
s Kárpátia****
V., Ferenciek tere 7-8.
§ 317-3596 © 11-23h
Gastronomie tradiţională şi mo-
dernă într-o ambianţă istorică
t Kéhli**
III., Mókus utca 22. § 250-4241
© 12-24h
Local preferat de scriitorul sfârşi-
tului secolului al XIX-lea, Gyula
Krúdy; nu omiteţi să gustaţi supa
de os cu măduvă
u Kisbuda Gyöngye***
III., Kenyeres u. 34. § 368-6402
© l-j: 12-23h, v-s: 12-24h
Ambianţă evocând atmosfera locuin-
ţelor burgheze, bucătărie ingenioasă
şi virtuoasă cu gusturi “ca acasă”
v Kispipa***
VII., Akácfa u. 38. § 342-2587
© 12-24h
Bucate ungureşti şi internaţionale,
de la ora 19 muzică de pian
w Restaurantul și Vinăria
Klassz**
VI., Andrássy út 41.
© l-s: 11.30–23h, d: 11.30–18h
Un loc grozav cu mâncăruri ex-
celente şi ieftine, fără telefon şi
rezervări
x Kőleves*
VII., Kazinczy u. 35. § 322-1011
© 11-22h
Unul dintre restaurantele preferate
ale localnicilor, meniu pentru 900
Ft; “supa de piatră” din poveşti şi
desertul diabetic sunt gratuiţi
y Manna EUthentic
Lounge***
I., Palota út 17. § 36-20/9999-188
© 12–24h www.mannalounge.com
Restaurant deasupra tunelului;
gastronomie autentică franceză,
italiană şi ungară
z Mátyás Pince****
V., Március 15. tér 7.
§ 266-8008 © 12-24h
Gusturi ungureşti
A Múzeum Café, Restau-
rant**
VIII., Múzeum krt. 12.
§ 267-0375 © l-s: 12-24h
Bucătărie ungurească şi interna-
ţională
B Náncsi Néni Vendéglője**
II., Ördögárok u. 80. § 397-2742
© 12-23h
Atmosferă familiară, restaurant cu
o mare grădină de vară, se reco-
mandă rezervare de masă
C Onyx ***
V., Vörösmarty tér 7-8.
§ 429-9023 © l-s: 12-15h, 18-23h
Bucătărie ungurească şi internaţi-
onală de o eleganţă clasică
D Pest-Buda***
I., Fortuna u. 3. § 212-5880 ©
12-23h
Bucătărie ungurească şi interna-
ţională
E Régi Sípos Halászkert**
III., Lajos u. 46. § 368-6480
© 12-24h
Restaurant familiar, bucate de
peşte ungureşti
F Remíz***
II., Budakeszi út 5. § 275-1396
© l-v: 9-23h, s-d: 11-23h
În vecinătatea depoului de tram-
vai, ospitalitate familiară, bucate
fripte pe piatră vulcanică
G Rivalda Restaurant***
I., Színház u. 5-9. § 489-0236
© 11.30-23.30h
Bucătărie europeană, internaţio-
nală modernă
H Robinson****
XIV., Városligeti-tó § 422-0222
© 12-16h, 18-24h
Bucătărie internaţională, medite-
raneană
I Rosenstein***
VIII., Mosonyi u. 3. § 333-3492
© l-s: 12-23h
Bucate “ca acasă”, mâncăruri tra-
diţionale evreieşti
J Sörházpince – Gerbeaud-
Ház**
V., Vörösmarty tér 8. § 429-9022
© 12-23h
Mobilier rustic; snackuri; bucătărie
ungurească şi internaţională
K Spoon Café & Lounge***
V., Vigadó tér, portul 3.
§ 411-0933
© 12-24h
O lingură de plăcere în “restauran-
tul-navă” elegant
L Új Sipos**
III., Fő tér 6. § 388-8745
© 12-23h
Gusturi ungureşti şi internaţionale
M Vadrózsa****
II., Pentelei Molnár u. 15.
§ 345-0426
© 12-15h, 19-24h
Mică vilă în stil baroc pentru cei
care doresc o cină romantică
N Restaurantul Vénhajó**
V., Podul cu Lanţuri, la capul de
pod pestan, pontonul nr. 2
www.europagroup.hu
§ 411 0943; ©: 12-24h
Specialităţi culinare delicioase cu
cea mai frumoasă panoramă a
Budapestei pe vaporul cu zbaturi
construit în 1913 (Navă Muzeu
Kossuth)
www.budapestadventure.com
a Barokko
VI., Liszt Ferenc tér 5.
© d-mi: 12-1h, j-s:12-3h
b Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7.
§ 413-7983 © 11-24h
c Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4-5.
§ 344-6303 © 11-24h
d Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9.
§ 321-8666
© 10-1h
e Café Vian
VI., Liszt Ferenc tér 9.
§ 268-1154 © 9-1h
f Fresco
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 411-0915 © 11–24h
g Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3.
§ 342-1471
© 14-1h
h Karma
VI., Liszt Ferenc tér 11.
§ 413-6764 © 11-2h
i Café Mediterrán
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 344-4615 © 12-24h
j Menza
VI., Liszt Ferenc tér 2.
§ 413-1482 © 10-24h
k Moyo Café
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 342-4457 © 10-24h
l Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 268-0199 © 11-24h
m Pompei Pizzeria
VI., Liszt Ferenc tér 3.
§ 351-8738 © 11-1h
Restaurante
56
Restaurantele le puteţi localiza cu uşurinţă pe baza numerotării şi culorilor pe hărţile
din paginile 18-19 şi 57.

Restaurante în strada Ráday și în piața Kálvin
a Caramia
IX., Ráday u. 31. § 215-8079
© 11-24h
b Fecske Presszó
IX., Ráday utca 34. § 215-2738
© l-v: 9–1h, s-d.: 13–1h
c Fotocella
IX., Ráday u. 17. § 215-3248
© l-j: 11-1h, v-s: 11-2h, d: 12-24h
d Gotti
IX., Ráday utca 29. § 783-4403
© d-j: 12-24h, v-s: 12-1h
e IF Music Café
IX., Ráday utca 19. § 299-0694 www.ifkavezo.hu
© 11.30-1h
f Intenzo
IX., Kálvin tér 9 § 219-5243 © 11-24h
g Jaffa
IX., Ráday u. 39. § 219-5285
© l-j: 10-1h, v: 10-2h, s: 12-2h, d: 14-24h
h Restaurant Chinez
IX., Ráday u. 18. § 218-9546 © 10-23h
i Memoár Café și Restaurant
IX., Ráday u. 1-3. § 218-8698
© 10-23h
j Pata Negra
IX., Kálvin tér 8 § 215-5616 © 11-24h
k Paris, Texas
IX., Ráday u. 22. § 218-0570 © 12-3h
l Pesti Ráday Vendéglő
IX., Ráday utca 11–13. § 219-5451
© 12–24h
m Pink Cadillac
IX., Ráday u. 22. § 216-1412
© l-v: 11-24h, s-d: 12-24h
n Red Café
IX., Ráday u. 14. § 216-5628 © 12-24h
o Shiraz, Restaurant Persian
IX., Ráday utca 21. § 218-0881 © 12-24h
p Sir Williams
IX., Ráday u 9. § 217-6093
© l-s: 12-24h, s-d: 12-23h
a e
Restaurante în piața Liszt Ferenc
www.budapestinfo.hu 57
Restaurante în
strada Hajós și
Nagymező
a Balettcipő
VI., Hajós utca 14. § 269-3114
© l-V: 10-24h, s-d:12-24h
b Car Wash Bár
VI., Hajós utca 25. § 06-20/2324548
© l-s: 10-1h, d:12-24h
c Chagall
VI., Hajós utca 27.
§ 302-4614 © 9-24h
d Két Szerecsen
VI., Nagymező u. 14.
§ 343-1984
© l-v: 8-24h, s-d. 9-24h
e Komédiás Kávéház
VI., Nagymező u. 26.
§302-0901
© l-v: 8–24h, s-d: 13–24h
f Mai Manó Kávéház
VI., Nagymező u. 20.
§269-5642
© 8-1h
g Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43.
§ 302-4086
© 12-24h
h Sandokan Lisboa Bár
VI., Hajós utca 23.
§ 302-7002
© l-v: 12-2h, s-d: 16-2h
q Soul Café
IX., Ráday utca 11-13.
§ 217-6986 © 12-1h
r Tajtékos Napok
(L’Écume des jours)
IX., Ráday utca 1-3.
§ 215-1730 © 10-24h
s Time Café
IX., Ráday u. 23. § 476-0433
© l-mi: 11-1h, j-v: 11-2h, s: 15-2h,
d: 16-1h
t Trattoria Café
IX., Ráday utca 16.
§ 215-2888 © 12-24h
u Vörös Oroszlán Teaház
IX., Ráday u. 9.
§ 215-2101 © 11-23h
v Vörös Postakocsi
IX., Ráday u. 15.
§ 217-6756 © 11.30-24h
w Zoe Cafenea-Restaurant
XI., Ráday u. 20.
§ 210-1786 © 11.30-1h
Turistul sosit în capitală se poate simţi în siguranţă, se poate
descurca şi poate obţine uşor informaţii, iar între ora 4 şi jumătate
dimineaţa şi 11 seara poate ajunge comod în orice punct al Bu-
dapestei cu mijloacele de transport în comun. Mai jos vă oferim
câteva informaţii utile.
Nu uitați, cu cartela Budapest Card trans-
portul public este gratuit!
Informații utile
Sosirea la Budapesta
Înainte de călătorie
Informații generale
În caz de nevoie
Traficul urban
ÎÎ
www.budapestinfo.hu 59
Pașaport, vize
25
20
15
10
5
0
–5
80
70
60
50
40
30
20
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
IX.
X.
XI.
XII.
0
F
0
C
Ora locală
La Budapesta este valabilă ora central-
europeană: GMT+1 oră
Ora locală de vară: (martie – sfârşitul lui
octombrie): GMT+2 ore
Înainte de călătorie
Budapesta în cifre
Suprafaţa: 525 km
2
(cea mai lungă extindere în direcţia
nord-sud circa 25 km, în direcţia est-vest circa 29 km)
Populaţia: 1 815 000.
Densitatea populaţiei: 3456 locuitori/km
2
Administraţie publică: 23 de sectoare
Buda: partea deluroasă ce se întinde pe o treime a suprafe-
ţei totale a oraşului, pe malul drept al Dunării.
Pesta: partea plată ce ocupă două treimi din suprafaţa ora-
şului, pe malul stâng al Dunării
Insule (în direcţia nord-sud): Insula din Óbuda, Insula Mar-
gareta, Insula Csepel
Poduri: 9 poduri, din care 2 pentru cale ferată
B
S
n
P

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
80
70
60
50
40
30
31,5
27,5
23,6
19,6
15,5
11,8
^^^^^^^^^^^^^^
IX.
X.
XI.
XII.
mm inch
Intrarea în țară cu buletin de identitate
Cetăţenii următoarelor ţări pot intra şi cu buletinul
de identitate pe teritoriul Ungariei pe o durată de cel
mult 90 de zile, în cazul în care scopul călătoriei lor
nu este angajarea la muncă sau urmarea unei acti-
vităţi productive: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Cro-
aţia, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Liechtenstein, Litvania, Luxemburg,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slove-
nia, Spania.
Intrarea în țară cu pașaport, fără viză
Cetăţenii ţărilor europene (cu excepţia cetăţenilor
Albaniei, Rusiei, Serbia, Muntenegrului, Turciei, şi
Ucrainei) pot călători în Ungaria fără viză. Dintre ţări-
le din afara Europei cetăţenii următoarelor state sunt
scutiţi de obligativitatea vizei: Argentina, Australia,
Brazilia, Brunei, Canada, Chile, Republica Coreea-
nă, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Hongkong,
Izrael, Japonia, Macao, Malaysia, Mexic, Nicaragua,
Noua Zelandă, Panama, Paraguay, Salvador, Singa-
pore, SUA, Uruguay, Venezuela.
Informaţii mai detaliate în limba maghiară şi engle-
ză vezi pe websiteul: www.kulugyminiszterium.hu
Meteorologie
Zona temperată, clima continentală, patru anotim-
puri.
Lunile cele mai calde: iulie, august (temperaturi ma-
xime 28-35 °C)
Lunile cele mai reci: decembrie, ianuarie (temperatu-
ra minimă –15 °C)
La Budapesta numărul mediu anual al orelor înso-
rite este destul de ridicat, între aprilie şi septembrie
depăşeşte 8 ore. La Budapesta cantitatea precipitaţi-
ilor este redusă în medie anuală, ploi mai abundente
au loc numai în mai, iunie şi noiembrie. Anotimpul cel
mai uscat este toamna, ninsori pot avea loc în lunile
de iarnă.
Zile nelucrătoare
Zilele nelucrătoare cu excepţia sărbătorilor naţionale
(15 martie, 20 august, 23 octombrie) şi a zilei de 1 mai
urmează calendarul creştin: 1 ianuarie, lunea paşte-
lui, lunea rusaliilor, ziua Tuturor Sfinţilor, crăciun, a
doua zi a crăciunului (25-26 decembrie).
23 octombrie
Sărbătorilor naţională
1 noiembrie
Ziua Tuturor Sfinţilor
25-26 decembrie
Crăciun
20 august
Sărbătorilor naţională
Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie
5 aprilie
Lunea paştelui
1 mai
24 mai Lunea rusaliilor
Aprile Mai Iunie
1 ianuarie 15 martie
Sărbătorilor naţională
Ianuarie Februarie Martie
Meteorologie
Date generale despre Budapesta
www.budapestadventure.com 60
¬
Cu avionul
Imediat după sosirea la aeroport
cumpăraţi cartela Budapest Card cu
care puteţi beneficia de serviciile de Airport minibuz şi de
transport feroviar de persoane în centrul oraşului la un preţ
redus. Aeroportul este relativ departe de centrul oraşului
(15 km), dar transportul în capitală se desfăşoară rapid şi
bine organizat. În sala de sosire găsiţi biroul fiecărei firme
mai mari de închiriere de autoturisme. Este popular şi rela-
tiv ieftin minibuzul Airport care pentru tariful de 2900 HUF
transportă pasagerul la oricare adresă a capitalei. Biletul
retur (costă 4990 HUF) este valabil timp de şase luni.(www.
airportshuttle.hu)
Transportul în oraş cu trenul: de la aeroportul Ferihe-
gy 1 în zilele lucrătoare circulă 60 de curse, la sfârşit de
săptămână 45 de curse (preţul biletului 300 HUF, durata
călătoriei circa 30 de minute).
Terminale: Ferihegy 1 – terminalul curselor ieftine.
Ferihegy 2A – terminalul curselor ţărilor din cadrul spaţiu-
lui Schengen. Ferihegy 2B – terminalul curselor ţărilor din
afara spaţiului Schengen
Mersul avioanelor valabil în anul 2010 găsiţi pe pagina
web www.bud.hu.

Pe cale ferată
Budapesta are legătură directă pe cale ferată
cu 25 de capitale. Numărul curselor zilnice in-
ternaţionale depăşeşte cifra de cincizeci. Pe traseul Bu-
dapesta – Viena pornesc trenuri din trei în trei ore, timpul
mersului este mai puţin decât 2 ore şi jumătate. Cursele
Intercity circulă între capitală şi oraşele mari din provincie
şi sunt foarte populare şi civilizate.
Gări
Budapesta are trei gări mari internaţionale: Gara
de Est (Keleti pályaudvar), Gara de Vest (Nyugati
pályaudvar),Gara de Sud (Déli pályaudvar). Gările se situ-
ează lângă staţii de metrou (Keleti pu. şi Déli pu. – metroul
2, Nyugati pu. – metroul 3).
C i l C
Sosirea la Budapesta
Comandă de bilete prin telefon nonstop (MÁVDIREKT):
(36-40) 49-49-49
Telefon apelabil din străinătate: (+36-1)371-9449
Alte informaţii: www.mav.hu, www.elvira.hu
7
Cu autocarul
Cursele interne sosesc în mai multe locuri în oraş.
Autogara curselor internaţionale este Népliget.
Volánbusz SA. transportă pasageri în şi din următoarele
ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Danemarca,
Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Litvania, Mace-
donia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Româ-
nia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ukraina.

Cu navă
La Budapesta, în inima oraşului între aprilie şi
octombrie pasagerii pot sosi de la Viena şi Bra-
tislava şi cu nava cu aripi.
Pe Dunăre între Podul cu Lanţuri Széchenyi şi Podul
Libertăţii se găsesc trei mari porturi internaţionale.
Informaţii cursele Mahart Passnave: (+36-1)484-4013
_
Cu autoturism
Opt dintre cele 5 autostrăzi şi 4 drumuri princi-
pale din Ungaria (cu excepţia drumului princi-
pal 8) pornesc din Budapesta.Taxa de autostradă (e-vig-
neta, adică vigneta electronică) este obligatorie pentru
autostrăzile M1, M3, M5, M6 şi M7 (poate fi cumpărată
la punctele de trecere a frontierei şi la staţiile de benzină
mai mari). Regulile de circulaţie ungare au fost stabilite pe
baza Convenţiilor de la Viena şi de la Geneva, deci indi-
catoarele şi marcajele rutiere sunt identice în general cu
cele obişnuite în celelalte ţări europene. Enumerăm totuşi
câteva reguli de circulaţie importante pe care turiştii sosiţi
la noi trebuie să le respecte neapărat. Folosirea centurii
de siguranţă este obligatorie atât pentru ocupatorii locu-
rilor din faţă cât şi pentru cei din spate. În autoturism se
poate folosi numai telefon mobil înzestrat cu difuzor, dar
este recomandabil a se opri în prima parcare dacă con-
ducătorul vrea să folosească mobilul. Conducătorul nu
poate consuma deloc alcool, amenda pentru conducerea
în stare de ebrietate poate depăşi 100 000 HUF (380 €).
Limitele maxime de viteză sunt: În localităţi 50 km/h, în
afara localităţilor 90 km/h, pe drumuri cu două benzi 110
km/h şi pe autostrăzi130 km/h. Folosirea claxonului în
oraş este permisă numai în caz de grav pericol.
Numărul de prim-ajutor non-stop al Autoclubului Ungar:
188 Informaţii în 13 limbi despre drumuri închise, devieri
de drumuri, preţuri de vignete, etc.: www.autopalya.hu;
Informaţii în limbi străine: (36-1)345-1777
Népliget § (+36-1)219-8086
Stadionok § (+36-1)220-6227
Podul Árpád § (+36-1)412-2597
Piaţa Etele § (+36-1)382-4905
Piaţa Széna § (+36-1)201-3688
Cumpărare online de bilete: www.volanbusz.hu
Informaţii curse interne şi internaţionale:
§ (+36-1)382-0888 (l-v:8-18h, s-d:8-16h)

Informaţii aeroport:
Număr central: (+36-1) 296-9696
Informaţii despre curse: (+36-1)296-7000,
Vânzare de bilete: (+36-1)296-5959, (+36-1)296-5960
Serviciul de căutare a bagajelor pierdute:
(+36-1)296-5449,(+36-1)296-9026, (+36-1)296-5138, (+36-1)296-5965
Serviciul Airport minibuz: (+36-1)296-8555
Serviciul de parcare: (36-1)296-5232
Serviciul de salvare: (36-1)296-8000
In In
N
In
V
S

www.budapestinfo.hu 61

Telefon
Prefixul Ungariei: 36, Budapestei: 1, prefi-
xul apel interurban în Ungaria: 06
La Budapesta numerele de telefon au 7 cifre, în pro-
vincie (împreună cu prefixul) 8 cifre. Pentru a suna un
număr din străinătate formaţi 00, aşteptaţi tonul, apoi
formaţi în continuare prefixul ţării, al oraşului şi numă-
rul de telefon dorit. Telefoanele publice funcţionează
cu monede de 20, 50 şi 100 forinţi sau cu cartele de
telefon, pe care le puteţi cumpăra în tutungerii, la ofi-
ciile poştale, la staţiile de benzină sau la chioşcurile
de ziare. Tarifele convorbirilor telefonice sunt reduse
în zilele nelucrătoare şi în timpul nopţii. Numerele de
telefon mobil după formarea prefixului 06 au 9 cifre,
şi în funcţie de societatea de telecomunicaţii de care
aparţin pot avea prefixul de 20, 30 sau 70.
Cărți de credit
Cărţile de credit cele mai frecvente –
AMEX, Diners Club, Cirrus, EnRoute,
Mastercard, JCB, VISA – pot fi folosite
pentru ridicarea banilor din filialele ban-
care şi din bancomaturi (ATM), pentru
achitarea facturilor din hoteluri, restauran-
te sau magazine. Vignetele de la intrare
semnalează felul cărţii de credit acceptate
la locul respectiv.
<
Locuri de cazare
În capitală pot fi găsite toate felurile de lo-
curi de cazare de la hoteluri de lux până la
camere închiriate pentru oaspeţi de persoane parti-
culare. Catalogul gratuit cu locurile de cazare poate
fi găsit la birourile de informaţii şi la recepţiile hote-
lurilor. Alte informaţii utile despre locurile de cazare
găsiţi pe websiteul firmei BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht.: www.budapestinfo.hu, respectiv în
birourile sale budapestane (adresele şi telefoanele
vezi pag. 3).

Servicii poștale
Oficiile poştale sunt deschise în general
după următorul orar: luni-vineri între orele
8-18, sâmbătă între orele 8-12. Oficii poştale cu pro-
gram prelungit: II., Szilágyi Erzsébet fasor 121. ( © l-v:
10–19, so: 8–13), VI., Teréz körút 51. ( © l-v.: 7–20, s.:
7–18), XVII., Pesti út 5-7. ( © l-v: 8–19, s.: 8–16).
Serviciu poştamat: ridicare de bani cu carte de
credit (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard,
Maestro) în fiecare oficiu poştal din oraş, precum şi
schimb de Eurocec, cecuri de călătorie American Ex-
press, cecuri poştale.
w
Curent electric
În Ungaria tensiunea reţelei electrice este
230 V. Racordurile sunt de tip continental
standard.
Programul magazinelor şi al altor locuri de prestări servicii
Magazine: de luni până vineri magazinele alimentare sunt deschise în general între orele 7-18, ma-
gazinele de îmbrăcăminte între 10-18, sâmbătă majoritatea magazinelor închide la ora 13, duminica
este deschisă şi majoritatea complexelor comerciale. Tesco aşteaptă cumpărătorii zilnic timp de 24
ore în cursul întregii săptămâni. Orarul administrativ: în general de luni până vineri între orele 8-17. Oficii
poştale: L-V: 8-18h, S: 8-13h (vezi mai detaliat la capitolul Servicii poştale). Bănci: L-J: 8-17h, V: 8-14h
ț
C
A
M
pe
ac
te
ca
se
la
se
P
M
g

Informații generale
De ce tocmai cartela turistică
Budapest Card?
Fiindcă este cea mai favorabilă
modalitate de a descoperi oraşul!
Transport în comun gratuit! ·
Ture de vizitare a oraşului pe jos gratuite! ·
Asigurare de călătorie gratuită! ·
Peste 100 de alte reduceri peste tot în oraş! ·
Reduceri şi pentru copilul de sub 14 ani care ·
călătoreşte în compania proprietarului Buda-
pest Card!
D
B
www.budapestadventure.com 62
Siguranța publică la Budapesta
Siguranţa publică generală în capitala ungară în com-
paraţie cu media internaţională este bună, totuşi este
recomandabil ca turiştii să fie pregătiţi dinainte pentru
anumite situaţii, pentru ca să nu se simtă amăgiţi sau
despuiaţi în cursul călătoriei lor.
În general portofelul turistului este în cel mai mare
pericol, de aceea trebuie să fiţi atenţi în mod deose-
bit la bagajul de mână pe mijloacele de transport în
comun sau în centrele comerciale, pe pieţe, peste tot
unde este mulţime şi eventual au loc şi înghesuieli.
Este mai bine să comandaţi taxi prin telefon, astfel
tarifele sunt mai reduse şi veţi putea evita să plătiţi ta-
rifele ireal de ridicate ale unor taximetrişti particulari.
(Numerele de telefon vezi capitolul Taxi: pag. 66) În re-
staurante cereţi dinainte lista de preţuri pentru a putea
evita neplăcerile produse de un eventual cont piperat.
Vă recomandăm să vă abţineţi de a consuma în
baruri sau restaurante la invitaţia unor femei frumoa-
se întâlnite în stradă, fiindcă locurile propuse de ele
păgubesc deseori clienţii cu preţuri incorecte şi cu
facturi uriaşe.
Evitaţi neapărat schimbul valutar şi jocurile de no-
roc în stradă. Docu mentele, valuta sau cartea de cre-
dit purtaţi-le în buzunare interioare ce pot fi închise
bine şi să nu aveţi asupra Dvs. mulţi bani în numerar.
Nu lăsaţi obiecte de valoare în autoturism.
În caz de orice problemă care necesită
intervenția poliției
Sunaţi numărul de ajutor internaţional 112, sau nu-
mărul 107 folosit în Ungaria. La aceste numere primiţi
informaţii şi în privinţa posibilităţilor de a depune o de-
claraţie sau denunţ în limbă străină. În cazul în care
intraţi într-o procedură poliţienească în calitate de
parte prejudiciată sau din alte motive, solicitaţi asis-
tenţă consulară prin intermediul organului de poliţie,
care va satisface imediat cererea.
Dacă sunteţi victima unui act criminal recurgeţi la
Serviciul pentru Ajutarea Victimelor al Oficiului Justiţi-
ei. În caz justificat puteţi primi ajutor financiar imediat,
iar ca victimă a unui act criminal de violenţă o sumă
mai mare de despăgubire sau alocaţie.
Pentru informaţii mai detaliate adresaţi-vă la:
06-80/244-444 (număr gratuit în interiorul Ungariei)
sau www.kih.gov.hu
Serviciul telefonic Tourinform – Police-info: 438-8080
(0–24h)
La următoarele inspectorate de poliţie găsiţi serviciu
turistic de 24 ore:
Inspectoratul de Poliţie din sectorul I.: 1013 Budapes-
ta, calea Pauler nr.13.
Inspectoratul de Poliţie din sectorul V.: 1055 Buda-
pesta, strada Szalay nr.11-13.
Inspectoratul de Poliţie din sectorul XI.: 1113 Buda-
pesta, calea Bocskay nr. 90.
În caz de nevoie

Numere de telefon importante
Salvarea: 104
Poliţia: 107
Număr central cerere de ajutor: 112
Pompierii: 105
Informaţii abonaţii din ţară: 198
Informaţii plus: 197
Informaţii internaţionale: 199
Ajutor Autoclub: 188
Ora exactă: 180
Număr central Aeroport: (+36-1) 296-9696
Serviciul Airport minibuz: (+36-1)296-8555
Număr direct Căi Ferate MÁVDIREKT:
(36-40)49-49-49
Informaţii Volánbusz: (36-1)382-0888
Informaţii Mahart Passnave: (36-1)484-4013
Informaţii de autostradă în limbi străine:
(36-1)345-1777
Tourinform – Police info: 438-8080
Farmacii cu serviciu de noapte: 311-4439;
355-4691
Asistenţă medicală non-stop: 200-0100
Asistenţă stomatologică non-stop: 267-9602
Informaţii gratuite de transport public Buda-
pesta (BKV): 258-4636
În oraş nu este necesar să aveţi la dumneavoastră
paşaportul, acesta poate fi lăsa în seiful hotelului.
E suficient să vă legitimaţi cu o legitimaţie cu fo-
tografie, de pildă cu permisul de conducere. După o
zi obositoare vă poate veni bine să aveţi notată asupra
dumneavoastră numele şi adresa hotelului în care staţi
ÎÎ
p
E
t

www.budapestinfo.hu
În caz de nevoie
63
Inspectoratul de Poliţie din sectorul XIII.: 1135 Buda-
pesta, Szabolcs utca 36.
Inspectoratul de Poliţie din sectorul XIV.: 1144 Buda-
pesta, calea Stefánia nr. 83.
Inspectoratul General de Poliţie al Budapestei: 1136
Budapesta, strada Teve nr. 4-6.
Depunerea bagajelor
La Budapesta funcţionează servicii şi automate pen-
tru depunerea bagajelor în primul rând în gări. În gă-
rile de Est şi de Sud sunt permanent deschise câte
două servicii de depunere a bagajelor, la Gara de
Vest între orele 5-24 vă stă la dispoziţie un serviciu
de depunere a bagajelor şi permanent automatul.
Asistență medicală
Farmaciile capitalei sunt bine înzestrate, la anumite
probleme de sănătate şi farmacologul poate reco-
manda medicamentul potrivit. Pe uşile farmaciilor
este afişată adresa celei mai apropiate farmacii de
serviciu non-stop.
Farmacii cu serviciu de noapte
(vezi harta pe pagina 67):
Farmacia Teréz: VI., Teréz körút 41.
§ 311-4439
Farmacia Déli: XII., Alkotás u. 1/B
§ 355-4691
Farmacia Elefánt: X., Pongrácz út 12. § 431-9940
Asistență medicală non-stop:
Falck SOS Hungary § 200-0100
Asistenţă stomatologică non-stop: SOS Dent
§ 267-9602

Valuta naţională Forint (Ft, HUF)
Monede:
200 100 50 20 10 5
Bancnote:
500 1000 2000 5000 10 000 20 000
Schimb valutar
Schimbul valutar este permis numai la locurile au-
torizate. Nu asumaţi riscul schimbului valutar în
stradă, fiindcă puteţi primi bani falşi şi asemenea
tranzacţii sunt ilegale.
Banca Naţională Ungară comunică zilnic cursul
oficial valutar şi de deviză a 23 de valute. Majorita-
tea băncilor are bancomaturi de schimb de bancno-
te ce funcţionează non-stop. Unele bănci şi agenţii
de voiaj îşi pot stabili (şi modifica) independente
cursurile lor pe baza cursului oficial al băncii de
emisie. Locurile de schimb trebuie să afişeze cursu-
rile. Este recomandabil să păstraţi chitanţa primi-
tă la schimbul valutar până la ieşirea din ţară.
În general cursurile locurilor de schimb din apro-
pierea gărilor, respectiv din centrul oraşului (stra-
da Petőfi Sándor) sunt cele mai favorabile. Băncile
aplică în general cursurile medii, cursurile locurilor
de schimb de la aeroport şi din hoteluri sunt mai
nefavorabile.
Atenţie! Uneori persoanele care fac schimb va-
lutar ilegal în străzi sau lângă gări oferă curs de
schimb mai favorabil, dar în teancurile de bani pri-
mite pentru valuta schimbată putem găsi şi hârtie
de ziar sau alte bucăţi de hârtie fără valoare, fapt
pe care de obicei vom realiza mai târziu.
MIC DICŢIONAR
Bună ziua! = Jó napot! (io napot)
Bună seara! = Jó estét! (io eştet)
Noapte bună! = Jó éjszakát! (io eisacat)
Ceao! = Szia! (sia)
Ce mai faci? = Hogy vagy? (hodi vadi?)
Cât e ceasul? = Hány óra? (hani ora?)
Da / Nu = Igen / Nem (ighen / nem)
Mulţumesc = Köszönöm (cosonom)
Berărie / restaurant / cafenea = Söröző / étterem /
kávéház (şorozo / eterem / cavehaz)
Cât costă? = Mennyibe kerül? (menibe cherul?)
Sănătate! = Egészségedre! (eghesşeghedre)
Pardon! / Mă scuzaţi! = Sajnálom! / Elnézést! (şainalom
/ elnezeşt)
M-am rătăcit! Puteţi să-mi arătaţi hotelul pe hartă? =
Eltévedtem! Meg tudná mutatni a térképen a szállodá-
mat? ( eltevedtem! Meg tudna mutatni a terchepen a
salodamat?)
La revedere! = Viszontlátásra! (visontlataşra)
spital / salvarea / farmacie / poliţist / strada / piaţa =
kórház / mentő /gyógyszertár / rendőr / utca / tér (cor-
haz / mento / diodisertar / rendor / utţa / ter)
Pronunţarea corectă a numelor de străzi / pieţe /
instituţii:
Nyár utca (Niar utţa); Batthyány tér (Batiani ter); Dózsa
György út (Doja Diordi út);
Rákóczi út (Racoţi út); Hősök tere (Hoşoc tere);
Széchenyi gyógyfürdő (Seceni diodifurdo);
Műcsarnok (Muciarnoc); Gödör (Godor); Művészetek
Palotája (Műpa) (Muvesetec palotaia (Mupa)
www.budapestadventure.com 64
Transportul în comun
Budapesta dispune de o reţea de transport în comun cu
peste 180 linii de autobuz, 14 de troleibuz, 29 de tram-
vai, una de tren cu cremalieră şi 3 de metrou. Autobuze-
le, tramvaiele şi troleibuzele circulă în general între ore-
le 4.30-23.00. Cele trei linii de metrou se intersectează
în centrul oraşului la Piaţa Deák. Garniturile circulă la un
interval de 2-15 minute între orele 4.30-23.10
Din cauza construcţiilor metroului 4(potrivit proiecte-
lor construcţiile se vor termina în 2010) traseele unor
linii de autobuz şi de tramvai se pot modifica. (informa-
ţii: www.metro4.hu). Construcţiile de metrou afectează
următoarele pieţe, străzi, gări: gara Kelenföldi, calea
Tétényi, calea Bocskai, piaţa Móricz Zsigmond, piaţa
Szent Gellért, piaţa Fővám, piaţa Kálvin, piaţa Rákóczi,
strada Népszínház, gara Keleti.
Căile Ferate Suburbane (HÉV) transportă pasagerii
pe Insula Csepel, în partea de sud a oraşului şi în trei
localităţi din împrejurimi: Szentendre, Gödöllő şi Ráck-
eve.
Reţeaua de transport în comun în întregime poate fi
văzută pe tablourile cu hartă de la intrările în staţiile de
metrou. Pe aceste tablouri condiţiile de transport în co-
mun pot fi citite şi în limbile engleză şi germană.
Cetăţenii ungari (inclusiv cei repatriaţi şi cei cu cetă-
ţenie dublă), precum şi cetăţenii tuturor ţărilor membre
ale Uniunii Europene care au împlinit vârsta de 65 de
ani pot călători gratuit pe mijloacele de transport în co-
mun din Budapesta (cu excepţia funicularului, a telefe-
ricului şi a curselor de vaporaş) cu condiţia să prezinte
controlorului un document de identificare, respectiv de
confirmare a cetăţeniei.
Bilete
Bilete se găsesc la staţiile de metrou, la automatele de
bilete, în tutungerii sau în chioşcurile de ziare. Vă re-
comandăm să le cumpăraţi la staţiile de metrou, fiind-
că acolo puteţi alege dintre mai multe tipuri de bilete şi
abonamente.
Bilet de linie (2009: 300 HUF): valabil pentru auto-
buz, tramvai, troleibuz, metrou, tren cu cremalieră pe
întreaga lungime a liniei, respectiv pe trenurile subur-
bane (HÉV) până la hotarele Budapestei. Biletele se
cumpără anticipat şi se perforează înaintea începerii
călătoriei cu automatele de compostat din mijlocul de
transport (în cazul metroului înaintea coborârii în metrou
sau pe peron).
Puteţi găsi informaţii şi pe următorul site:
www.bkv.hu
Serviciul de informaţii gratuit BKV: 258-4636.
Controlori: legitimaţiile de călătorie sunt controlate pe
mijloacele de transport şi la ieşirile din metrou de către
controlori cu banderolă şi cu emblemă cu fotografie (în
general umblă câte doi, dar în metrou pot fi şi 4-5 per-
soane), de aceea vă recomandăm să păstraţi biletele
până la terminarea călătoriei. Dacă călătoriţi fără bilet
sau abonament valabil sau dacă nu respectaţi condiţiile
de călătorie trebuie să plătiţi taxă suplimentară.
Parcare
Capitala este împărţită în mai multe zone de parcare,
(tarifele diferă în funcţie de zonă între 150-600 HUF pe
oră). Conform regulamentului de luni până vineri între
orele 8-18 (în zona dintre Dunăre şi Bulevardul circular
Nagykörút între orele 8-20) trebuie plătit taxă de parcare.
Sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare parcarea
este gratuită. Pe perioada parcării trebuie să cumpăraţi
bilet de parcare din automate şi trebuie să-l puneţi la loc
vizibil în spatele parbrizului. Trebuie să plătiţi parcarea
pe cel puţin 15 minute, peste această durată automatele
dau bilet de parcare pe intervalul corespunzător sumei
plătite. Timpul maxim de staţionare este de 3-4 ore, dar
există şi zone fără limitare de timp.
În caz de parcare neregulamentară autovehiculele
pot fi imobilizate prin blocarea roţilor. În acest caz In-
spectoratul Locuri Publice lasă pe maşină o etichetă
multilingvă din care proprietarul poate afla exact ce are
de făcut.
Despre taxele de parcare şi alte condiţii găsiţi detalii
pe paginile web www.parking.hu şi www.budapest.hu.
Case de parcare și garaje
Casele de parcare sunt deschise de obicei non-stop,
hotelurile mai mari au de asemenea locuri de parcare
subterane. Câteva case de parcare mai mari: Garajul
Bazilika (V., Sas utca) Garajul Krisztina în spatele Ho-
telului Mercure Buda (I., Kosciuszko Tádé u. 15.), Kas-
trum (V., Aranykéz u. 4-6.), Centrum (V., Szervita tér 8.),
garajul subteran din piaţa Pollack Mihály (VIII., Pollack
Mihály tér), Casa de Parcare Corvin (VIII., Futó u. 52.),
Casa de Parcare Páva (IX., Mester u. 30-32.), Garajul
Lipót (V., str. Széchenyi, sub piaţa Szabadság), garajul
subteran din piaţa Erzsébet (V., piaţa Erzsébet), Com-
plexul de Birouri MOM Park (XII., str. Csörsz nr. 45.),
Millennium Office Towers (IX., aleea Lechner Ödön nr.
6.) Pe pagina web www.parking.hu găsiţi informaţii de-

DACĂ NU VREŢI SĂ PIERDEŢI TIMPUL CU CUMPĂRAREA ŞI VALIDAREA BILETELOR, ALEGEŢI CARTELA BUDAPEST CARD, CU CARE PUTEŢI CĂLĂ-
TORI GRATUIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN BUDAPESTA.
CĂUTAŢI ÎN CASELE DE BILETE DIN STAŢIILE DE METROU MAI FRECVENTATE SAU ÎN BIROURILE TOURINFORM!
cumpără anticipat ş
Traficul urban
www.budapestinfo.hu
Traficul urban
65
taliate în limba engleză şi germană despre toate locurile
de parcare la suprafaţă, P+R, garajele şi garajele sub-
terane din capitală.
Rent-a-car
Câteva firme mai mari de închiriere de autoturisme:
Americana, Avis, Budget Regina, Sixt. Condiţiile gene-
rale obligatorii de închiriere sunt: vârsta minimă de 21
ani, cel puţin 1 an de experienţă de conducere, permis
de conducere valabil, paşaport. Modalităţi de plată: bani
în numerar sau cu carte de credit valabilă.
La aeroporturi este reprezentată fiecare firmă mare
rent-a-car, la recepţia hotelurilor şi la birourile Tourin-
form puteţi găsi broşuri informative rent-a-car.
Taxi
Taxiurile budapestane au număr de înmatriculare gal-
ben şi în general au şi semnul galben de taxi. Suma
plătită la sfârşitul călătoriei este compusă din trei părţi
diferite: tarif de bază, care nu depinde de distanţa că-
lătoriei (ziua max. 300, noaptea max. 420 HUF), tari-
ful de kilometru pe baza distanţei parcurse (ziua max.
240, noaptea max.336 HUF pe kilometru) şi tariful de
aşteptare calculat atunci când taxiul stă pe loc sau dacă
înaintează cu o viteză mai mică decât 15 km/h (ziua 60
HUF/minut, noaptea: 84 HUF/minut). Tarifele sunt ex-
puse la locuri vizibile, pe uşa din dreapta-spate şi pe
tabloul de bord. Întreprinderile mai mari de taximetre
lucrează cu tarife mult mai reduse decât aceste tarife
maxime, merită să reţineţi numerele lor de telefon, cu
atât mai mult încât taxiul comandat este mai ieftin decât
maşina oprită în stradă. La comandarea taxiului cereţi
ajutorul recepţiei hotelului dumneavoastră, şi este reco-
mandabil să nu ascultaţi “sfatul” şoferului de taxi când
căutaţi un bar sau un loc de distracţie. Vă propunem
să vă informaţi şi în această privinţă în primul rând în
hotelul dumneavoastră.
Companii de taxi:
6x6 Taxi: 2-666-666, Buda Taxi: 2-333-333, Budapest
Taxi: 4-333-333, City Taxi: 2-111-111, Főtaxi: 2-222-222,
Mobil Taxi: 333-1757, Rádió Taxi: 3-777-777, Taxi 2000:
2-000-000, Taxi4: 4-444-444, Tele5Taxi: 5-555-555, Vo-
lán Taxi: 4-33-33-22
Pe teritoriul Budapestei pentru taxiul comandat prin
telefon nu se socoteşte tarif de pornire, numai în cazul
unor pretenţii speciale. Fiecare maşină circulă cu taxi-
metru care imprimă şi chitanţa. La cerere şoferul este
obligat să dea factură.
Bacşiş: în general 10% din tariful de călătorie.
Este recomandabil ca pasagerii sosiţi la aeroport să
nu accepte ofertele taximetriştilor care oferă serviciile
lor în sala de aşteptare la un preţ mult mai ridicat decât
tarifele maximizate. Dacă doriţi să ajungeţi în oraş cu
taxi, comandaţi prin telefon, taxiurile pot fi comandate
bineînţeles şi din străinătate. Puteţi alege taxiurile Zóna
(tel: 365-5555) care aşteaptă la ieşire şi circulă între ae-
roport şi patru zone diferite ale capitalei la preţuri fixe
stabilite dinainte. Tarifele zonelor sunt între 3000 şi 4300
HUF (14-20 EUR).
Editor: BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.,
organizaţia oficială de marketing turistic a Capitalei
Proiect finanţat din Bugetul alocat pentru dezvoltarea turismului
© Toate drepturile rezervate!
Managerul publicaţiei: László Paszternák
Primirea anunţurilor publicitare la editură
Proiectarea: Turizmus Kft.
Redactor: Brigitta Vajk (Partyzonă: Judit Csuth)
Tehnoredactor: KAtypo Bt.
Traducător: Csilla Schreiner-Barják
Coperta: Studioul Future Card · Hărţi: TOPOGRÁF
Fotografii: BTH, Turizmus Kft.
Editura nu-şi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte pagubele
survenite în
urma eventualelor modificări ale datelor apărute în prezenta publicaţie.
Încheierea adunării datelor: noiembrie 2009
Tiparul executat în Tipografia Infopress Group Hungary Zrt.

BUDAPEST CARD
Posibilităţi fantastice de eco-
nomisire pe 2 sau 3 zile!
Aveţi posibilitatea să câştigaţi şi Dumneavoastră!
· 1ranøpor: în comun gra:ui:- 88$0 HuF!
· 1ur Je vizi:are a oraűului pe joø gra:ui: în Peø:a
-2990 HUF!
· 1ur Je vizi:are a oraűului pe joø gra:ui: în 6uJa
-2990 HUF!
· Aøigurare Je cālā:orie gra:ui:ā
· Peø:e l00 Je reJuceri ex:ra în bāi :ermale, muzee,
restaurante, la vizitarea atracţiilor turistice…
Nu ezitaţi, beneficiaţi de avantajele cartelei turistice!
Preţul:
Pe 72 de ore 7500 HUF,
economisiţi cu uşurinţă cel puţin 15.000 HUF!
Pe 48 de ore 6300 HUF,
economisiţi cu uşurinţă cel puţin m 12.000 HUF!
Budapest Card este valabil pentru un adult şi un
copil de sub 14 ani care călătoreşte în compania lui
Căutaţi în birourile Tourinform, la aeroport, în hoteluri,
în casele de bilete din staţiile de metrou sau cumpă-
raţi online pe siteul www.budapest-card.com.
09:00 pornire BUDAPIS1A soslre l4:30
l0:00 vlsegrúd* l3:30
l3:30 8ruLlsluvu* l0:30
l5:30 soslre V!INA pornire 09:00
Dus ¡i întors Budapesta / Visegrad BratisIava Viena
Budapest a/ Visegrad 79 89
BratisIava 99 29
Viena l09 39
BUDAPIS1A ~ V!INA V!INA ~ BUDAPIS1A
1. Mai ~ 31. !uIie Mur|l, }ol, SûmbúLú Mlercurl, vlnerl, Dumlnlcú
1. ~ 29. August zllnlc zllnlc
31. August ~ 3. Octombrie Mur|l, }ol, SûmbúLú Mlercurl, vlnerl, Dumlnlcú
Legendă
Metroul 1
Metroul 2
Metroul 3
Metroul 4 (const. se vor term. în 2010)
HÉV – cale ferată suburbană
Tramvai
Autobuz
Cale ferată
Cale ferată cu cremalieră
Autogară
Farmacii cu serviciu de noapte
Traficul urban
PARC MEMENTO -
PARCUL DE STATUI
BUDAPESTA
Monumente gigantice ale dictaturii
comuniste. O ultimă privire aruncată
în spatele cortinei de ¿er.
Locul comemorativ al prăbuşirii dictaturii
- una dintre cele mai interesante atracţii
ale Budapestei. Unica colecţie de statui
comuniste în Europa Centrală.
DESCHIS ZILNIC
DE LA ORA 10 PÂNą LA ÎNTUNECARE
Informaţii detaliate în paginile din mijloc ale
prezentului caiet informativ.
www.mementopark.hu