Chính thể cộng hòa là hình thức tổ chức nhà nước trong đó quyền lực tối cao của

nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu ra trong nhiệm kì nhất định. Đây cũng là hình thức tổ chức chính quyền nhà nước phổ biến nhất hiện nay ở các nhà nước tư sản. Chính thể cộng hòa có 2 biến dạng cơ bản là:chính thể cộng hòa tổng thống cộng hòa đại nghị.( Ngoài ra còn có cộng hòa hỗn hợp giữa cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị). Nội dung dưới đây em xin so sánh chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị. Điểm giống nhau giữa hai hình thức chính thể này là: • • • • Về cơ bản, các tàn tích của chế độ phong kiến đã bị xóa bỏ. Đều là hình thức cai trị tiến bộ hơn chế độ quân chủ. :Nghị viện là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước do nhân dân bầu ra theo nhiệm kì nhất định. Nghị viện có quyền ban hành Hiến pháp và luật. Đều là hình thức cộng hòa dân chủ, tức là quyền tham gia bầu cử để lập ra cơ quan quyền lực nhà nước về mặt pháp lí được quy định thuộc về nhân dân. Trên đây là những điểm giống nhau giữa hai hình thức chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị. Các điểm khác nhau giữa hai chính thể này được nêu cụ thể trong bảng sau: Khía cạnh so sánh Nguyên thủ - Vai trò của Tổng thống rất lớn: vừa quốc gia (Tổng thống) - Cách thức bầu cử: do nhân dân trực tiếp bầu ra hoặc do các đại cử tri bầu ra. - Quyền lực của Tổng thống rất lớn: là người lập ra Chính phủ, kiểm tra giám sát các hoạt động của Chính phủ, có thể giải tán Chính phủ; là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống có quyền phủ quyết một phần hoặc các đạo luật mà Nghị viện đưa ra và trên thực tế, quyền này thường 1 là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu Chính phủ. - vai trò của Nguyên thủ quốc gia (Tổng thống) không lớn như Tổng thống ở chính thể cộng hòa tổng thống. - Cách thức bầu cử: do Nghị viện bầu ra và chịu trách nhiệm trước Nghị viện. - Quyền lực của tổng thống hết sức hạn chế, chỉ mang tính tượng trưng chứ thực tế thì không có thực quyền. - Các văn bản pháp luật của Tổng thống ban hành phải có chữ kí của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng tương ứng. Và đó là những người chịu trách nhiệm cho văn bản đó Cộng hòa tổng thống Cộng hòa đại nghị

Vận dụng ở mức độ cứng rắn.. Theo quy định của Hiến pháp thì ở cộng hòa tổng thống. Italia… Như vậy. Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống được áp dụng ở các nước như Mỹ. . Brazil. . Nghị viện .Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng thống và thực tế họ là những người giúp việc cho Tổng thống.Nếu Chính phủ không được tín nhiệm nữa thì hoặc Chính phủ phải từ chức tập thể hoặc Nghị viện bị giải tán và tiến hành bầu Nghị viện mới.Nghị viện không kiểm soát các hoạt động vủa Chính phủ nhưng lại có quyền lực thực tế lớn hơn quyền lực cảu Nghị viện trong chính thể cộng hòa đại nghị. Việc so sánh hai hình thức chính thể này giúp ta có cái nhìn tổng quan hơn về hình thức tổ chức quyền lực nhà nướcở các nước tư sản.. dù đều là bộ phận của hình thức chính thể cộng hòa nhưng giữa chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị có những điểm khác nhau rõ rệt. .độc lập với Nghị viện ( như ở nước Mỹ). . lĩnh của mình phụ trách trước Nghị viện. Chính phủ ổn định hơn.Thành lập trên cơ sở của Nghị viện. Theo luật. 2 .Chính phủ xuyên được sử dụng.Nghị viện không có quyềnbầu ra Tổng thống và Chính phủ.còn các nước áp dụng hình thức cộng hòa đại nghị có thể kể đến như CHLB Đức.Chịu trách nhiệm về ngành. Mức độ vận dụng “Tư tưởng phân chia quyền lực” Vận dụng ở mức độ mềm dẻo. không có chức danh Thủ tướng Chính phủ.Nghị viện có quyền bầu phế truất Tổng thống. Nghị viện có thực quyền hơn cộng hòa đại nghị . không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm và giải tán Chính phủ . .Do Tổng thống thành lập. Đảng nào chiếm đa số ghế trong Nghị viện thì được quyền thiết lập Chính phủ và người đứng đầu Đảng đó là Thủ tướng chính phủ. ôn hòa. thành lập và kiểm tra giám sát Chính Phủ. .

HN 2004. Hình thức của các nhà nước đương đại.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. HN 2008. Thái Vĩnh Thắng. Nguyễn Văn Động. NXB Giáo dục. HN 2008. NXB Thế giới. 4. 3. NXB Công an nhân dân. HN 2008. NXB Tư pháp. Giáo trình lí luận về nhà nước và pháp luật. NXB GTVT. Giáo trình : “ Lí luận nhà nước và pháp luật”. Nguyễn Thị Hồi và Lê Vương Long (chủ biên). 3 . 5. Nhà nước và pháp luật tư sản đương đại . Nguyễn Đăng Dung. HN 2003 2. Nội dung cơ bản của môn : lí luận nhà nước và pháp luật.Lí luận và thực tiễn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful