[Type the document title

]
Tajuk utama artikel 1.0 tajuk ulasan

diana

Begitua gia di. Hahahaha. Sia pandai sdh ni. Boleh2 bh kan (Pang & Walter, 2012) 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 pendahuluan perbincangan abstrak-tujuan, metodologi,responden, dapatan kajian artikel sasaran artikel gaya penulisan- laras bahasa,sokongan dari sumber lain kaitan artikel dengan tajuk yang dikaji kekuatan artikel kekurangan artikel dan cadangan penambahbaikan penutup-kaitan dengan fpk /fpg/isu semasa/dasar

Bibliography Pang, V., & Walter, Q. (2012). Si Arnab Yang Miang. Kota Kinabalu: Siapa Siapa Saja. Sang, M. S. (2012). Kepincangan seorang guru. Bongawan: Didy and Mody Enterprise.

fgggggggggggggbvbnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnJadual 1 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful