TQM U VISOKOM OBRAZOVANJU

Esad Bajramović
Tehnički fakultet Bihać, ulica dr. Irfana Ljubijankića bb, bajramovic_e@yahoo.com

Ključne riječi: kvalitet, TQM, odgovornost rukovodstva, monitoring, mjerenje, poboljšanje, integrirani sistem, izvrsnost poslovanja. SAŽETAK:
U ovom radu biće prikazan osnovni uvid u ono na što bi visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini trebale učiniti da bi dospjele na listu akreditovanih visokoškolskih ustanova i na listu najboljih univerziteta u Evropi. Principi r ukovodstva ukupne kvalitete odnose se na svaki dio i funkciju kako u rektoratu tako i na fakultetima i svim odsjecima i smjerovima. Univerziteti u svijetu koji su implementirali TQM su utvrdili da postoje ključna pitanja koja se moraju uzeti u obzir vezano uz svaku primjenu. Tokom proteklih nakoliko godina nije bilo moguće ne primjetiti da je kvalitet izrastao u najkonkurentnije oružje i da su mnoge organizacije shvatile da je TQM put upravljanja budućnosti. TQM -u se pristupa po principu korak po korak, ali krajnji je cilj primjena TQM-a na sve aspekte poslovanja.

Keywords: quality, TQM, management responsibility, monitoring, measurement, improvement, integrated system, business excellence. ABSTRACT:
The paper presents a basic overview of what higher education institutions in Bosnia and Herzegovina should do in order to get on the list of accredited institutions of higher education and the list of the best universities in Europe. The principles of total quality management are related to each part and functions of both the Rectorate and the faculties, and all departments and courses. Universities worldwide, who implemented TQM, have determined that there are key issues that must be considered in relation to each application. It is very notable that during the past few years the quality has grown into the most competitive weapon and many organizations have realized that TQM is the path to future management. TQM is accessed by the step-by-step principle and the ultimate goal is the application of TQM in all aspects of business.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful