ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ &
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Κάλυμνος Τ.Κ.85200, τηλ.: 22430-28854 & 22700, fax:28474, e-mail: imkalymnoy2011@yahoo.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2013
«ΘΑΡΣΕΙΤΕ, ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ»
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Οι μαθητές του Μεγάλου Διδασκάλου, είδαν μέσα στο γλυκόφως
κάποιον να περπατά επάνω στα μανιασμένα κύματα, της θάλασσας της
Τιβεριάδος, όπως ακούσαμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, και νόμισαν
από τον φόβο τους ότι ήταν φάντασμα.
« οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατά επάνω στην θάλασσα
ταράχτηκαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα».
Η ανθρώπινη δειλία επέφερε σ΄αυτούς πλήρη σύγχυση. Η διαύγεια των
σκέψεών τους χάθηκε και ο κάθε συλλογισμός τους ήταν δούλος του δειλού
και φοβισμένου χαρακτήρα τους.
Λησμόνησαν τον Μέγα Διδάσκαλό τους, πού είχαν γνωρίσει εκεί
κάπου στην παραλία της Τιβεριάδος και πολλές φορές είδαν να κάμνει
θαύματα. Τον λησμόνησαν και δεν έμεινε σ’ αυτούς η ελάχιστη υπόνοια
μήπως ήταν ο Διδάσκαλός τους.
Λησμόνησαν οι μαθητές, Εκείνο που με την ευλογία των πέντε άρτων
και των δύο ιχθύων , το προ ολίγου χρόνου, χόρτασε τους πέντε χιλιάδες
άνδρες χωρίς τα γυναικόπαιδα ,στον έρημο εκείνο τόπο.
Λησμόνησαν οι μαθητές την απόλυση του όχλου και ότι ο Κύριος τους
άφησε εντός του πλοιαρίου και μόνος του ανέβηκε στο όρος για να
προσευχηθεί εκεί: «και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατ΄ιδίαν
προσεύξασθαι».
Στην τρομερή αυτή πάλη του φόβου με τα κύματα και των πολλαπλών
αισθημάτων που βρέθηκαν οι μαθητές μέσα στο πλοίο ακούγεται η φωνή του
Χριστού, ακούγεται η φωνή του θείου Διδασκάλου: να λέγει «θαρσείτε, εγώ
ειμί, μη φοβείσθε». Κάμετε κουράγιο, μη φοβείσθε, εγώ είμαι ο Χριστός.
Οι λόγοι αυτοί του Ιησού αναζωογονούν τον σεβασμό των μαθητών προς
το πρόσωπο του Διδασκάλου τους· οι λόγοι αυτοί του Διδασκάλου δίνουν
ελπίδες και παρηγοριά στους διπλά φοβισμένους μαθητές του.
Ο φόβος πρώτο από το νομιζόμενο φάντασμα και δεύτερο από τον
καταποντισμό του πλοιαρίου στην τρικυμισμένη θάλασσα της Τιβεριάδας, σε
χαρά και ευγνωμοσύνη μεταβάλλεται· «ότι Κύριος εκραταίωσε το έλεος
αυτού, επί τους φοβουμένους αυτόν».
. Ο Πέτρος όταν άκουσε τον Ιησού να λέγει - μη φοβείσθε εγώ είμαιλέγει στον Κύριο: «Διδάσκαλε, εάν είσαι εσύ, τότε δώσε μου διαταγή να έλθω

πλησίον σου και ο Κύριος του λέγει: «έλα»· και ενώ περπατά επάνω στα
κύματα, ακόμη τον διακατέχει η δυσπιστία, ο φόβος, ο κίνδυνος ότι θα πνιγεί,
και παρακαλεί και ικετεύει τον Χριστό να τον σώσει. Και ο Παντογνώστης
Κύριος απλώνει το ευλογημένο χέρι Του: «επελάβετο αυτού», τον κράτησε και
του είπε: «ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας;».
Και αφού, ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων,
μπήκε στο πλοίο μαζί με τον ολιγόπιστο Πέτρο, ώ του θαύματος αμέσως
έπαυσε η τρικυμία, κόπασαν οι ενάντιοι άνεμοι και με ούριο άνεμο
προσέγγισε το πλοίο, με κυβερνήτη τον οιακοστρόφο Κύριο, στα παράλια της
Γεννησαρέτ. για να συνεχίσει το σωτήριο έργο Του.
Όποιο χαρακτήρα και αν προσδώσει κανείς σ αυτό το υπερφυές θαύμα,
αλλά και οποία ερμηνεία δώσει στο θαύμα αυτό του Κυρίου , χωρίς τη
πίστη, ουδέποτε θα μπορέσει ο άνθρωπος της κάθε εποχής να υμνήσει το
μέγα και πλούσιο έλεος του Παντοδυνάμου Θεού,
Μόνο ο πιστός και ενάρετος άνθρωπος βλέποντας το θαύμα αυτό θα
επαναλάβει το ρητό του προφητάνακτος Δαυίδ: «ότι κατά το ύψος του
ουρανού από της γής, εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους
φοβουμένους αυτόν».
Εμείς έκθαμβοι από το μέγα αυτό θαύμα το μόνο που μπορούμε να πούμε
είναι: έλα πολυβασανισμένη ψυχή μου από την αμαρτία, έλα να δείς τον
Πέτρο να βασανίζεται μέσα στα κύματα, έτοιμο να πνιγεί στα κρύα νερά της
λίμνης της Γεννησαρέτ, και έλα να θαυμάσεις τη σωτήρια του Κυρίου
επέμβαση , η οποία έσωσε τον Πέτρο από τον πνιγμό.
Αδελφέ μου,
έλα να δείς και συ πώς ο Σωτήρας Χριστός ανασύρει από το βυθό τον
Πέτρο· έλα να δείς και συ άνθρωπε αυτής της παγκοσμιοποιημένης εποχής το
έλεος του Παναγάθου Θεού «επί τους φοβουμένους αυτόν». Έλα να δείς την
πραγματική πίστη που απορρέει από την αγάπη, που γεννά το σεβασμό και
καταπραΰνει τη πονεμένη καρδιά παντός Χριστιανού Ορθοδόξου.
Έλα, αδελφέ μου και συ να ιδείς το θαύμα των θαυμάτων, με πίστη
ζέουσα, μέσα στο νέο πλοίο της χάριτος, στην Εκκλησία του Εσταυρωμένου
και Αναστημένου Ιησού, την μόνη σανίδα σωτηρίας· έλα να σωθείς από τις
τρικυμίες του βίου τούτου.
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο Σωτήρας Χριστός, ο Οποίος «πάντας άνθρώπους θέλει σωθήναι
και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» δίνει το ευλογημένο χέρι Του, για να μας
σώσει από τα κύματα της ζωής, αυτής της πολυμόχθου και πολυτάραχης ·και
να μας οδηγήσει στην αιώνιο ζωή και βασιλεία ,ας μη βραδύνουμε λοιπόν,
ας ακούσε εκείνο πού γράφει στην Αποκάλυψη, ο υψιπέτης ευαγγελιστής
της αγάπης ,ο Ιωάννης, το «έρχου και ίδε». ΑΜΗΝ.
Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful