contoh rph sejarah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : SEJARAH Tarikh Hari Tingkatan Kehadiran Tajuk Tema/Tajuk : 19 Oktober 2009

: Isnin : 1 Cempaka : 35/35 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA/ 1.1 Zaman Prasejarah di Malaysia (Buku Teks: Subtopik Muka Surat 20 - 28). Zaman Prasejarah a) Paleolitik b) Neolitik Objektif pembelajara n c) Zaman Logam Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat: i) Memahami konsep setiap zaman prasejarah di Malaysia prasejarah di Malaysia iii) Hasil Pembelajara n Membuat perbandingan tahap perkembangan Zaman Prasejarah di Malaysia 1. Pelajar akan dapat menerangkan konsep bagi kesemua zaman prasejaah di Malaysia 2. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Paleolitik 3. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Neolitik 4. Pelajar dapat menjelaskan tahap perkembangan dan ciri – ciri Zaman Logam 5. Pelajar akan dapat membandingkan ciri-ciri zaman prasejarah dari segi kegiatan, lokasi dan peralatan ii) Mengetahui tahap perkembangan mengenalpasti ciri-ciri setiap zaman Masa: 3.00 – 4.20 petang (80 minit)

3. Minat 2.Guru akan memperkenalk an tajuk yang dibincangkan dengan cara mempamerkan video klip berkaitan dengan tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia menggunakan 1. Guru memulakan sesi pengajaran dengan menerangkan secara ringkas tentang bentukbentuk zaman pra sejarah iaitu Zaman Paleolitik. 1. 4. Nilai Murni 1. Komputer dan projector LCD Slaid Power Point Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 Buku Rujukan Sejarah Tonik Studi Nexus Vista Peta Buku komik Semangat gigih dan berdikari Bekerja keras dan yakin diri Nilai LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU 1. Guru membuat rumusan dan mengaitkan Tagged video dari Youtube AKTIVITI MURID NILAI/ KONSEP / ISTILAH Pengenala n (5 Minit) Set Induksi . 5. Berdisiplin Konsep Prasejarah . Pelajar memberi perhatian terhadap slaid yang ditayangkan. Tagged Web site 2. Zaman Neolitik dan Zaman Logam 2. 7.Pengetahua n sedia ada Alat bantu mengajar Para pelajar diminta membaca tajuk tersebut di rumah sebelum proses Pengajaran dan Pembelajaran. 6. Kerjasama 3. 1.

Langkah 2 ( 15 minit) Menyatakan tahap perkembangan Zaman Paleolitik 1. 2. 3. Pelajar menumpukan perhatian pada soalan yang ditanya oleh guru. 2. Pelajar menumpukan perhatian pada soalan yang ditanya oleh guru. Berdisiplin . 1. n Nilai murni 1. Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru. KBKK Konsep Anismisme Sara Diri 2. Peka 3. seterusnya.dengan tajuk pembelajaran Langkah 1 (10 minit) Guru menerangkan beberapa konsep yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai tahap perkembangan setiap Zaman Paleolitik 2. 3. Pelajar memberi kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal. Kerjasama 2. a Peka Berdisipli Kerjasam Konsep Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Nilai murni 1. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar mengenai beberapa konsep semasa Zaman Prasejarah Guru 1. memberi penerangan tentang konsep yang berkaitan dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai. Pelajar memberi kerjasama kepada guru dengan menjawab soalan yang disoal. Guru memilih beberapa orang pelajar untuk menjawab 1. 2.

peralatan dan juga lokasi dengan menggunakan Bahan Bantu Mengajar di dalam aplikasi Langkah 2 (15 minit) Menyatakan tahap perkembangan Zaman Neolitik Tagged. Guru menunjukan klip video bagi menunjukan penempatan Zaman Neolitik 2. Bekerjasama Konsep Peralatan Beliung . Berdisiplin 4. Minat 3. Menjana idea/ pendapat 1. Guru menerangkan tentang tahap perkembangan Zaman Paleolitik di Malaysia dari segi kegiatan. Nilai Murni 1. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan Klip Video 2. Memberi perhatian 2. 3. 1. Guru menerangkan tahap perkembangan Zaman Neolitik dengan menunjukkan gambar berkaitan dengan zaman tersebut 3.soalan secara rawak. Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru. Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru.

3. peralatan. Guru menunjukkan jenis-jenis peralatan serta menjelaskan fungsi peralatan tersebut bagi masyarakat Zaman Logam. 3. 2. n 4. 2. ma Konsep Kendi Bekerjasa Memberi perhatian Minat Berdisipli Langkah 4 (15 minit) Membandingkan ciri – ciri zaman prasejarah di Malaysia 1. Guru mengedarkan kertas dan mengarahkan 1. Pelajar memberi tumpuan kepada tayangan video clip 2.3. Pelajar memerhati dan mengenal pasti ciri-ciri. . kegiatan. Guru telah menayangkan klip video kepada pelajar serta mengaitkan video tersebut dengan Zaman Logam. Pelajar memberi kerjasama kepada guru Nilai Murni 1. Pelajar menunjukkan minat dan memberi perhatian terhadap penjelasan menggunakan gambar 3. Guru menerangkan tahap perkembangan Langkah 3 (15 minit) Menyatakan tahap perkembangan zaman Logam Zaman Neolitik 1. Guru memilih pelajar secara rawak untuk menandakan kawasan penempatan Zaman Logam 1.

Guru memberi pelajar lembaran latihan melalui Tagged Jurnal dan pelajar boleh mendapatkan bahan tersebut melalui akaun guru atau akaun mereka sendiri dan diminta membuat latihan Penutup Penutup di rumah. Pelajar diminta untuk menghantar tugasan yang diberikan pada hari Rabu. Pelajar diminta . Guru 2. Guru akan memilih wakil setiap kumpulan secara rawak untuk membacakan jawapan mereka. 21 October 2009. Penilaian (3 minit) 1. kepercayaan dan lokasi Zaman Prasejarah Pelajar memberi kerjasama apabila disoal oleh guru.setiap pelajar cuba menjawab soalan yang diberikan menggunakan Tagged Jurnal dalam masa lapan minit tanpa merujuk buku ataupun nota. 1. 1. 1. 2.

2. untuk memberi perhatian kepada pengajaran guru.( 2 minit) merumuskan isi pelajaran berdasarkan objektif pelajaran sebagai penutup. 2. Refleksi 1 Cempaka . Pelajar menjawab soalan-soalan yang diutarakan. Guru mengemukakan beberapa soalan secara rawak untuk memastikan kefahaman pelajar terhadap topik yang telah dipelajari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful