 A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a világtájak meghatározása A térkép fogalma, fajtái, méretaránya, a katonai térképek sajátosságai  A térképi jelek és jelzések, a térkép tájolása

13. A tereptan alapjai

I. Terep fogalma: A földfelszín, valamint a rajta lévő természetes és mesterséges tárgyak összessége. Fajtái, jellemzői: Fedettség szerint a terep lehet nyílt, részben fedett vagy fedett. Nyílt terep: kiemelkedő tereptárgyak nem találhatóak, a terep legmagasabb pontjairól jó kilátás nyílik az adott területre, így az áttekinthetőséget a tereptárgyak nem akadályozzák. Részben fedett: jelentős mennyiségben találunk kiemelkedő tereptárgyakat, de ezek a terep 50%-nál kevesebb területen vannak. A kilátás nem akadálymentes, a tájékozódás bizonyos esetekben bonyodalmakat okozhat. Fedett terep: a tereptárgyak nagy összefüggő területet alkotnak, a kilátás és ezen keresztül a tájékozódás nehézkes. A világtájak meghatározása Az összes világtáj meghatározásához elegendő egyetlen világtáj megállapítása. Fő világtájak: észak, dél, kelet, nyugat Mellékvilágtájak: észak-nyugat, észak-kelet, dél-nyugat, dél-kelet A világtájak meghatározása tájoló segítségével: A tájolót vízszintesen tartjuk, és addig forgatjuk, amíg a mágnestű északi vége a 0 beosztásra nem mutat. Világtájak meghatározása az égitestek helyzete alapján: Nap segítségével, Hold segítségével, Sarkcsillag segítségével. Nap segítségével: Rendelkeznünk kell egy olyan órával, amelyen az órát és percet mutatók jelzik. Az órát vízszintesen tartjuk úgy, hogy a kismutató a Nap felé mutasson. Ezután a kismutató és az óra 12-es szám által bezárt szögét megfelezzük, az így kapott szögfelező egyenes a déli irányt adja meg. Délelőtt azon szöget kell megfelezni, melyet a kismutatónak délig meg kell tennie. Délután azt a szöget kell megfelezni melyet a kismutató déltől már megtett. Világtájak meghatározása a tárgyak árnyéka alapján: A talajon megjelöljük a tárgy árnyékának irányát, az árnyék irányára rámérjük a mérés időpontja és 12 óra közötti időkülönbségnek megfelelő szögértéket (1 órának 15 fok felel meg). A felmért szögérték szára az északi irányt adja meg. Sarkcsillag segítségével: Éjszaka jón látási viszonyok között, ha arccal a sarkcsillag felé állunk, akkor előttünk van észak, hátunk mögött dél, balra nyugat, jobbra kelet.

tavak. Térkép: A föld felszínét.alaprajz szerint ábrázolt jelek . Erdők.földrajzi . zuzmó . Méretarány: . tehát 20-ből 3 órát kell levonni). (pl. A Hold átmérőjének látható tizenketted részének számát az első negyedén vonjuk le. mint az északi oldalon II. folyókat. hogy a Hold átmérőjéből hány tizenketted rész látható.Hold segítségével: Állapítsuk meg a mérés időpontját.tematikus . meghatározott méretarányú.a déli oldalon tavasszal a hó gyorsabban olvad. melyben a Nap a Hold helyén lenne. A világtájak meghatározásának egyéb módjai: .autós . nyomata. Ezután a az északi irány meghatározásának folyamata megegyezik a „világtájak meghatározásának a Nap segítségével” címszó alatt leírtakkal.fák kérge az északi oldalon általában sötétebb .meghatározott alakú jelek .földgömbök Felszín tagoltsága szerint: sík. melyek a térképen méretarányban kifejezhetők. Pontozással erdőket. felülnézeti rajza. mocsarakat határolják. (tavak.északi oldalon a fákon moha.nagy .topográfiai . folyók kitöltő színe a kék. . hegyes. dombos. III. erdők. folyók. a kapott eredmény azt a nappali órát adja meg. Jelek és jelzések . a Hold átmérőjét osszuk fel 12 egyenlő részre és becsüljük meg. ligetek. vagy annak egy részét kisebbítve. az utolsó negyednél adjuk hozzá a kerek óra értékéhez.közepes .atlaszok .turista . tavakat. gyümölcsösök kitöltő színe a zöld. Tengerek.meleg időben a fenyőfák déli oldalán a gyanta kiválasztódása nagyobb mennyiségű . összefüggő vonallal az épülettömböket.földmérési .: 20 órakor a Hold 3/12 része látható.kicsi Térképek fajtái tartalmuk szerint: . síkban. épülettömbök stb.) Ezeket vonallal vagy pontozással jelölik.gyümölcsök érése idején a déli oldalon hamarabb pirosodnak .magyarázó jelek Alaprajz szerint olyan tárgyakat ábrázolunk. sajátos jelrendszerrel ábrázolt.

vagy valamely tereptárgy alapján műszerekkel. Ilyenek lehetnek a templomok. hogy az egyik szegélyét északi irányba kell fordítani. villanyoszlop stb. mint a hely. Magyarázó jeleket az alaprajz szerint ábrázolt és a meghatározott alakú jelekkel együttesen alkalmazzuk. hogy a térkép mindig tájolva legyen. A terepen történő tevékenységnél betartandó fontos alapelv. melyeket a kis méretük miatt a térképen méretarányosan nem tudunk kifejezni. gyárkémény. és a tereptárgyak kisegítő jellemzését szolgálják. A térkép tájolása: A térkép tájolása nem más. A térkép tájolása azt jelenti.Meghatározott alakú jelekkel azokat a tereptárgyakat ábrázoljuk. . illetve a haladási irány égtájak szerinti. vagy más módon történő meghatározása.