SEKOLAH BESTARI PROJEK SEKOLAH NET PROJEK SMART LAB PERUBAHAN KURIKULUM PROJEK SEKOLAH VISTA .

Kesan Globalisasi Pendidikan • Pembelajaran sepanjang hayat • Kebolehan berkomunikasi • Kemahiran teknologi • Kesediaan kognitif • Warganegara bertanggungjawab .

Cabaran Globalisasi - kesediaan guru kurang rasa kepunyaan pertambahan beban kekurangan sokongan pengurusan pengurusan pendidikan sikap guru perbezaan tahap pengetahuan perubahan yang kerap penggunaan teknologi pembentukan jati diri Budaya sekolah perkembangan profesionalisme guru .

Pembelajaran Berbantukan Komputer  perisian latih tubi  perisian tutorial  perisian simulasi  perisian permainan  perisian penyelesaian masalah .

Pengurusan Maklumat Sekolah         Permudahkan urusan Tingkatkan kecekapan Kurangkan beban Jimatkan masa Penempatan pelajar Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar Pengagihan sumber Rekod stok dan inventori .

Perkembangan Profesionalisme Guru  memimpin perubahan  utamakan daya pengeluaran  perkembangan semasa  perkembangan teknologi  perubahan inovasi .

Kesan Negatif Globalisasi  negara lemah ditindas  ketidakadilan perkongsian  pemantauan yang mendalam  permintaan pasaran tenaga kerja  meminggirkan bahasa melayu  terbuka kepada persaingan tidak sihat  pengkomersilan pendidikan  penafian pendemokrasian pendidikan  penghayatan ilmu terhakis .

.

Kepelbagaian Budaya  perlu keadilan  peluang pendidikan kepada semua  pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum  program sekolah berkembar .

STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN  Pelbagaikan pendekatan. kaedah dan teknik  Bahan sokongan yang relevan  Penilaian dan penambahbaikan berterusan .

Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya  Sekolah kebangsaan sebagai peneraju  Kelayakan pelajar jadi penentuan  Pindaan akta  Tingkatkan kemudahan  Tingkatkan mutu pendidikan guru  Peluang latihan  Biasiswa kepada yang berkelayakan  Kuasai pelbagai bahasa .

6 Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Pengaruh TMK 1. Kepelbagaian media 4. Maklumat pelbagai . Mudah hasilkan bahan 3. Suasana lebih kondusif 2.1.

ASAS PENTING TMK • Mengumpul maklumat • Memanipulasi maklumat • Bagaimana maklumat digunakan .

PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT • kuasa penggerak • pelaksanaan • pemudahan bertindak • kaedah perubahan • permulaan perubahan .

Ubah cara kerja 2. Mampu urus kawal selia 4. Keputusan terancang 3. Komunikasi lebih kepada interpersonal .IMPLIKASI TMK 1.

Komputer dalam pendidikan • • • • • • pendidikan jarak jauh reformasi dalam pendidikan mudah beri maklumbalas sebagai bahan pengajaran pembelajaran alat komunikasi memudahkan pemahaman .

7 GEJALA SOSIAL  KESALAHAN JENAYAH  KESALAHAN GENGTERISME KESALAHAN KURANG SOPAN .1.

PUNCA GEJALA SOSIAL  Globalisasi dan modenisasi Keruntuhan institusi keluarga  Media-massa  ICT  Kelemahan undang-undang  Sikap remaja  Sikap ibu bapa .

Keruntuhan nilai agama .Kepada individu sendiri 2. Menjejaskan negara 3.KESAN NEGATIF 1.

TANGANI GEJALA SOSIAL  Peranan ibu bapa  Peruntukan undangundang  Pendekatan akademik  Didikan agama  Peranan ahli masyarakat .

1. minat dan kepandaian serta pengaruh persekitaran seperti ‘adult approval’. tekanan golongan rakan sebaya. ‘self direction’. agama dan media massa . keluarga. ‘aptitude’.8 kesimpulan Pencapaian akademik di sekolah ditentukan oleh interaksi di antara variabel individu seperti keperluan pencapaian. kebebasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful