Stimularea Creativitatii Elevilor, Partea A Ii A - Presentation Transcript Stimulareacreativitatiielevilor, partea a II-a ABILITĂŢILE PRACTICE, DOMENIU DE CULTIVARE A CREATIVITĂŢII Experienţa ne-a demonstrat

puritatea şi inventivitatea lumii în care trăiesc copiii noştri. Copiii crează când au iniţiativă, curiozitate deosebită, gust pentru frumos, armonie interioară. De aceea trebuie provocaţi şi modelaţi pentru a li se trezi sentimente de bucurie, satisfacţie, împlinire. În cadrul abilităţilor practice ei pot intra în contact direct cu bogăţia de forme şi culori ale materialului cu care lucrează şi ale obiectelor pe care le realizează. Înainte de a crea trebuie să descopere. Ce anume? 1. Materialul cu care vor lucra. El trebuie să fie: -variat; -uşor de procurat; -cât mai puţin costisitor; -simplu de combinat în forme deosebite; În acest fel folosim cu multă ingeniozitate: -materialul colectat din mijlocul naturii ( frunze, scoici, crenguţe, seminţe, petale, fructe, legume, pietra, etc. -materialele sintetice ( hârtia, cartonul, firele, materialul textil); -materiale modelabile ( plastilină, cocă, argilă); -materialul plastic, polistirenul; -materialul lemnos( lemn, placaj, scobitori, beţe de chibrit, etc.); 2. Tehnicile şi procedeele de lucru Reuniţi în clasă ca într-un atelier de creaţie, elevii învaţă pe îndelete să prelucreze materiale adunate, punându-şi în valoare îndemânarea şi fantezia. Drumul este de la uşor la greu, dar nu-i sperie. Astfel învaţă : -să cerceteze cu atenţie materialul pentru a-i descoperi caracteristicile; -să-l grupeze în funcţie de proprietăţi şi de modul de utilizare; -să utilizeze şablonul şi să traseze după el; -să decupeze, să asambleze şi să lipească; -să modeleze; -să cioplească; -să plieze; -să combine diferite materiale pentru a obţine obiecte variate; O receptivitate deosebită au manifestat pentru tehnicile –Origami -Pătratul Tangram -Modelaj -Colaj şi decolaj; Prin intermediul activităţilor practice, elevii capătă: -cunoştinţe din diferite domenii; -abilităţi de lucru; -obişnuinţa de a lucra în echipă şi a oferi sprijin celor de lângă ei; -deprinderea de a folosi eficient materialul de lucru, de a recupera şi refolosi; -posibilitatea de a-şi pune în valoare independenţa gândirii şi acţiunii, spiritul creator, perseverenţa, gustul estetic. Armonia se naşte din curiozitate, muncă, plăcere, dăruire. La clasele mici o putem cultiva dacă ştim să ne apropriem de sufletul copilului,dacă-l ajutăm, dacă-l încurajăm de câte ori este nevoie. Numai aşa îl putem observa desfăcându-se ca un mugur de magnolie.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.