RESURSELE DE APĂ ALE RÂURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC........ ŞI VARIABILITATEA LOR TEMPORALÂ Introducere (context, motivatíe, scop) 1.

Regiunea de studiu Caracteristici fizico-geografice şi socio-economice generale (trimitere la proiectul din sem. I). 2. Caracteristici morfometrice ale bazinului şi reţelei hidrografice (trimitere la proiectul din sem. I) - Caracteristici morfometrice ale bazinului hidrografic: suprafaţă, lungime, lăţime, altitudini (medii, maxime, minime), pante, grad de asimetrie.... - Caracteristici ale reţelei hidrografice: lungime, izvor, gură de vărsare, pantă, sinuozitate, despletire, densitate. 3. Baza de date şi metodologie (staţii meteo şi hidro, perioade, surse de date) 4. Principalii parametri climatici care influenţează resursele de apă şi variabilitatea lor temporală (temperaturi, precipitaţii, strat de zăpadă ş.a.). 5. Activitatea hidrometrică (posturi hidrometrice existente şi caracteristicile lor; posturile hidrometrice valorificate şi parametri determinaţi) 6.Estimarea resurselor de apă (în perioada analizată, în comparaţie cu valorile din diferite surse bibliografice) (Q, q, W, h) 6. Variabilitatea temporală a scurgerii (medii, maxime, minime) - anuale: tendinţe, Cv, Ki - lunare: hidrograf fictiv (în mc/s şi în %); tendinţe la scară lunară - anotimpuale: în mc/s şi în %; tendinţe la scară anotimpuală 7. Influenţe antropice asupra scurgerii în bazinul hidrografic .... Prelevări de apă pentru alimentări cu apă potabilă şi industrială Lacuri de acumulare Derivaţii Alte amenajări Modificări în utilizarea terenurilor 8. Modificări ale parametrilor scurgerii după 1975 (la scară anuală, lunară, anotimpuală) Concluzii Bibliografie

Repere bibliografice Diaconu D. (2005), Resursele de apă din bazinul râului Buzău , Ed. Universitară Bucureşti. Pişota, I., Zaharia L. (2001, 2002), Hidrologie, Ed. Universităţii din Bucureşti. Pişota, I., Zaharia L. (2003), Hidrologia uscatului, Ed. Universitară Bucureşti Ujvari, I. (1972), Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Zaharia, L. (1999), Resursele de apă din bazinul râului Putna. Studiu de hidrologie , Editura Universităţii din Bucureşti. * * * (1972-1979), Atlas. Republica Socialistă România, Ed. Academiei. * * * (1982), Enciclopedia geografică a României, Ed. Academiei, Bucureşti. * * * (1971), Râurile României, Monografie hidrologică, Bucureşti. * * * (1962 – 1969), Monografiile hidrologice ale principalelor bazine hidrografice publicate în Studii de Hidrologie, I.M.H. * * * (2008), Clima României, Ed. Academiei. Teze de doctorat Anuare hidrologice Monografii geografice ale judeţelor (Editura Academiei) Internet (site-uri ANAR, INHGA, Ministerul Mediului etc.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful