Slava…Si acum,la vecernia

acoperamantului
Glas VIII

 

    
         
      
       
    
  
      Se    bu  ­   cu­ră  îm ­ pre ­ u ­  nă    cu     ­  noi         toa      ­     te   ce­le   de­e   mi    ­   
in ­ te

      
     
 
mai mari  rân - du - ie - le
du-hov – ni - ce – şte îm – pre - u - nâ - ând si im - ţi - toa

         


   re      ­      ­    ­    cea   ­     ­     ­   tă.          Î  ­   în  ­  că    se   ­   bu­ cu – ră  şi su- fle -te - le -    

      



drep­ţi -

lo - - or

fi - i – ind pri-vi - toa - re ve - de -

-

- ni -

-

- - ei.

Şi

  
   


vă– zând pre Îm­ pă ­  ră ­  tea   ­    sa     şi Stă - pâ - - na

tu -

-

-

tu

-

-

-

ror







 cea  cu mu ­   ul­te    nu ­ miri de – cre   ­   din – cioşi    slă    ­     ­     ­     vi   ­    ­    ­    ­  tă       
în 





 


   vă  ­  ăz – du – uh           cu    ru  ­  gă – ciu – ne – în – ti ­  ­   zâ  ­­  ân  ­ du­şi
- -

 

cin-sti - te - - -

 

 e  ­    le   ­    sa  ­  le  ­  ­ mâ­ini.      Şi
şi

ce - râ –ând îm – pă -

- ca -

- re lu -

-

mii

lor noa ..te - ..ri - - - re           şi mân – tu ..fle ..re        ­    ­   ­   ­    ­   ­  su ..şi în .i ..tă - - ..-re ..           îm  ­   pă  ­   ­     ­ ra – ţi – lor  stă – pâ ..ni ..as-stre - - - - - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful