Horarios válidos desde el 01 Septiembre hasta el 30

de Junio
DONOSTIA – BERGARA - ARRASATE (AUTOPISTA)
Lunes a viernes laborables - Astelehenetik ostiralera lanegunak

Bert
ak.

C
ost
a

EX
P

B
EXP.
erta

Donos 06.1
tia
5

0
7.0
0
0
7.1
5

0
7.3
0

0
8.0
0

0
8.1
5
0
8.3
0

0
8.3
5
0
8.4
0
0
8.5
0
0
9.0
5

Zarau
tz
Elgoib
ar

06.5
0

Soralu 07.0
ze
0
Berga
ra

07.1
0

Arrasa 07.2
te
5

0
7.5
0
0
8.0
5

Cost
a

Donos
tia
Zarau
tz
Elgoib
ar
Soralu
ze
Berga
ra
Arrasa
te

Bert EXP.
ak.
18.0 19.0 20.0
0
0
0
18.1
5
19.3
5
19.4
5
18.5 19.5 20.4
0
5
5
19.0 20.1 21.0
5
0
0

09.0
0

09.4
5
10.0
0

C
ost
a

EXP.

E
XP.

Bert
a

C
ost
a

Bert
ak.

E
XP.

EXP.

1
0.0
0
1
0.1
5

11.0
0

1
2.0
0

13.0 1
0
4.0
0
1
4.1
5
13.3
5

15.0
0

1
6.0
0

17.0
0

13.4
5

15.4
5
1
6.4
5
1
6.0
0

17.4
5

1
0.5
0
1
1.0
5

11.4
5
12.0
0

1
2.4
5
1
3.0
0

13.5
5
14.1
0

1
4.5
0
1
5.0
5

15.3
5

15.5
5
16.1
0

Bert
ak.
21.0
0
21.3
5
21.4
5
21.5
5
22.1
0

Sábados laborables – Larunbata lanegunak

Bert
ak.
Donos 08.0
tia
0
Zarau
tz

Cost
a

10.0
0
10.1
5

Bert Cost Bert
a
ak.
ak.
12.0 14.0 16.0
0
0
0
14.1
5

Cost
a

EXP.

18.0
0
18.1
5

20.0
0

Bert
ak
21.0
0

18.0
0

Elgoib
ar
Soralu
ze
Berga
ra
Arrasa
te

08.3
5
08.4
0
08.5
5
09.1
0

10.5
0
11.0
5

12.1
5
12.4
0
12.5
5
13.1
0

14.5
0
15.0
5

16.3
5
16.4
0
16.5
5
17.1
0

18.5
0
19.0
5

20.4
5
21.0
0

21.3
5
21.4
0
21.5
5
22.1
0

Domingos y Festivos - Igande eta Jaiegunak
Bert Cost
a
ak.
Donos 08.0 10.0
tia
0
0
Zarau
10.1
zt
5
Elgoib 08.3
ar
5
Soralu 08.4
ze
0
Berga 08.5 10.5
ra
5
0
Arrasa 09.1 11.0
te
0
5

Bert Cost Bert Cost
a
a
ak.
ak.
12.0 14.0 16.0 18.0
0
0
0
0
14.1
18.1
5
5
12.1
16.3
5
5
12.4
16.4
0
0
12.5 14.5 16.5 18.5
5
0
5
0
13.1 15.0 17.1 19.0
0
5
0
5

Bert EXP.
ak.
20.0 21.0
0
0
20.3
5
20.4
0
20.5
5
21.1
0

21.4
5
22.0
0

ARRASATE – BERGARA - DONOSTIA (AUTOPISTA)
Lunes a viernes laborables - Astelehenetik ostiralera lanegunak
Bert
ak.
Eskoriatz 06.0
a
0
Aretxaba 06.0
leta
5
Arrasate 06.1
0
Bergara

06.2
5

Soraluze

06.3
5
06.4
5

Elgoibar

EXP EXP Bert Cost EXP
a
ak

EXP

0
7.0
0
0
7.1
5

10.3
0

0
7.3
0
0
7.4
5

08.1 08.4
5
5

0
9.3
0
0
9.4
5

10.4
5

Berta C
ost
k.

Bert
ak

1
1.3
0
1
1.4
5

12.3
0

13.3
0

15.3
0

12.4
5

13.4
5

a

0
8.0
0

0
8.3
0

1
4.3
0
1
4.4
5

13.5
5
14.0
5
09.1
5

07.2
0

EXP

08.2
5
08.3
5

Zarautz
Donostia

08.0 08.3
0
0

C
ost
a

09.1 09.3
0
5

1
0.3
0

11.3
0

1
2.1
5
1
2.3
5

13.3
0

14.4
0

EXP Cost Bert EXP Bert
a
ak.
ak.
Arrasa 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3
te
0
0
0
0
0
Berga 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4
ra
5
5
5
5
5
Soralu
18.5
20.5
ze
5
5
Eibar
21.0
5
Elgoib
19.0
21.1
ar
5
5
Zarau
18.1
tz
5
Donos 17.3 18.3 19.4 20.3 21.5
tia
0
5
0
0
0
Sábados laborables – Larunbata lanegunak

Bert
C
Bert Cost Bert Cost Bert
ak. osta ak.
a
ak.
a
ak.
Arrasa 06.3 08.3 10.3 12.3 14.3 16.3 18.3
te
0
0
0
0
0
0
0
Berga 06.4 08.4 10.4 12.4 14.4 16.4 18.4
ra
5
5
5
5
5
5
5

Bert
ak
20.3
0
20.4
5

15.4
5
15.5
5
16.0
5

1
5.1
5
1
5.3
5

16.4
0

Soralu 06.5
ze
5
Elgoib 07.0
ar
5
Eibar
Zarau
tz
Donos 07.4
tia
0

10.5
5
11.0
5
09.1
5
09.3
5

11.4
0

14.5
5
15.0
5
13.1
5
13.3
5

15.4
0

17.1
5
17.3
5

18.5
5
19.0
5

20.5
5
21.0
5
21.1
5

19.3
5

21.5
0

Domingos y Festivos laborables – Igande eta Jaiegunak

Bert
C
Bert Cost Bert Cost EXP.
ak. osta ak.
a
ak.
a
Arrasa 08.3 10.3 12.3 14.3 16.3 18.3 19.3
te
0
0
0
0
0
0
0
Berga 08.4 10.4 12.4 14.4 16.4 18.4 19.4
ra
5
5
5
5
5
5
5
Soralu 08.5
12.5
16.5
ze
5
5
5
Eibar
Elgoib 09.0
ar
5
Zarau
tz
Donos 09.4
tia
0

13.0
5
11.1
5
11.3
5

13.4
0

17.0
5
15.1
5
15.3
5

17.4
0

19.1
5
19.3
5

20.3
0

Bert
ak
20.3
0
20.4
5
20.5
5
21.0
5
21.1
5
21.4
0

Horarios válidos desde el 01 al 31 de Julio

DONOSTIA – BERGARA - ARRASATE (AUTOPISTA)
Lunes a Viernes
Bert
ak.
Donos 06.1
tia
5
Zarau
z
Elgoib 06.5
ar
0
Soralu 07.0
ze
0
Berga 07.1
ra
0
Arrasa 07.2
te
5

Bert
ak.
08.0
0
08.3
5
08.4
5
09.0
0
09.1
5

Cost
a
10.0
0
10.1
5

10.5
0
11.0
5

Bert Cost
ak. a
12.0 14.0
0
0
14.1
5
12.3
5
12.4
5
13.0 14.4
0
0
13.1 15.0
5
5

Bert
ak.
16.0
0
16.3
5
16.4
5
17.0
0
17.1
5

Cost
a
18.0
0
18.1
5

18.5
0
19.0
5

Cost
a
20.0
0
20.1
5

20.5
0
21.0
5

Bert
ak
21.3
0
22.5
5
21.1
5
22.3
0
22.4
5

Sábados, Domingos y Festivos

Bert
ak.
Donos 08.0
tia
0
Zarau
z
Elgoib 08.3
ar
5
Soralu 08.4
ze
5
Berga 09.0
ra
0
Arrasa 09.1
te
5

Cost
a
10.0
0
10.1
5

10.5
0
11.0
5

Bert Cost
ak. a
12.0 14.0
0
0
14.1
5
12.3
5
12.4
5
13.0 14.4
0
0
13.1 15.0
5
5

Bert
ak.
16.0
0
16.3
5
16.4
5
17.0
0
17.1
5

Cost
a
18.0
0
18.1
5

18.5
0
19.0
5

Cost
a
20.0
0
20.1
5

20.5
0
21.0
5

Bert
ak
21.3
0
22.5
5
21.1
5
22.3
0
22.4
5

Relación de paradas en las localidades según los diferentes tipos
de servicios
Udalerrietako Geltokiak, zerbitzu-motaren arabera:
EXPR. (EXPRESS Zerbitzua). - Donostia (Autobusen geltokian); Bergara
(Ibargarai); Arrasate (Erdigunean).
Autopistatik doa Donostia eta Bergara bitartean eta Bergara eta Arrasate
bitartean.
Bert. (Bertakoak Zerbitzua): - Donostia (Pio XII.aren Plazan); Elgoibar (Urasandi)
Soraluze (Bar Gilan); Bergara (Ibargarai); Arrasate (Erdigunean).

ARRASATE – BERGARA - DONOSTIA (AUTOPISTA)
Lunes a viernes laborables - Astelehenetik ostiralera lanegunak
Bert
E
Cost
ak. XPR.
a
Eskoriatz 06.0
a
0
Aretxaba 06.0
leta
5
Arrasate 06.1 07.3 08.3
0
0
0
Bergara
06.2 07.4 08.4
5
5
5
Soraluze 06.4
0
Eibar
Elgoibar

Cost Berta
a
k.

Cost
a

EXPR Berta Berta
.
k.
k.

10.3
0
10.4
5
10.5
5

12.3
0
12.4
5

16.3
0
16.4
5

17.3
0
17.4
5

06.5
5

11.0
5

07.3
0

09.1
5
08.3 09.3 11.4
0
5
0

Zarauz
Donostia

Bert
ak

14.3
0
14.4
5
14.5
5

18.3
0
18.4
5
18.5
5

15.0
5
13.1
5
13.3
5

15.4
0

17.1
5
17.3
5

18.3
0

19.0
5

20.3
0
20.4
5
20.5
5
21.0
5
21.1
5

19.4
0

21.5
5

Sábados laborables – Larunbata lanegunak

Arrasate
Bergara
Soraluze

Bert
ak.
06.3
0
06.4
5
06.5
5

Cost
a
08.3
0
08.4
5

Bert
ak
10.3
0
10.4
5
10.5
5

Cost Berta
a
k.
12.3 14.3
0
0
12.4 14.4
5
5
14.5
5

11.0
5

15.0
5

Cost
a
15.3
0
15.4
5

Cost
a
16.3
0
16.4
5

16.1
5
16.4
5

17.1
5
17.3
5

Eibar
Elgoibar

07.5
5

Zarauz
Donostia

07.4
0

09.1
5
09.3
5

11.4
0

13.1
5
13.3
5

15.4
0

Berta Berta
k.
k.
18.3 20.3
0
0
18.4 20.4
5
5
18.5 20.5
5
5
21.0
5
19.0 21.1
5
5
19.4
0

Domingos y Festivos laborables – Igande eta Jaiegunak

Bert
ak.
Arrasa 08.3
te
0
Berga 08.4

Cost
a
10.3
0
10.4

Bert
ak.
12.3
0
12.4

Cost
a
14.3
0
14.4

Bert
ak.
16.3
0
16.4

Cost
a
18.3
0
18.4

Bert
ak.
20.3
0
20.4

21.5
5

ra
5
Soralu 08.5
ze
5
Eibar
Elgoib 09.0
ar
5
Zarau
z
Donos 09.4
tia
0

5

5
12.5
5

5

13.0
5
11.1
5
11.3
5

13.4
0

5
16.5
5

5

17.0
5
15.1
5
15.3
5

17.4
0

19.1
5
19.3
5

5
20.5
5
21.0
5
21.1
5
21.5
5

Relación de paradas en las localidades según los diferentes tipos
de servicios
Udalerrietako Geltokiak, zerbitzu-motaren arabera:

EXPR.- ( EXPRESS zerbitzua) Arrasate (Erdigunean); Bergara (Ibargaray);
Donostia (Autobusen geltokian);
Autopistatik doa Arrasate eta Bergara bitartean eta Bergara eta Donostia
bitartean.

Bert. ( Bertakoak zerbitzua) .- Arrasate (Erdigunean); Bergara (Ibargaray);
Soraluze (Zubian); Elgoibar: Zubian; Donostia ( Pio XII.aren Plazan).

Horarios válidos desde el 01 al 31 de Agosto
DONOSTIA – BERGARA - ARRASATE (AUTOPISTA)
Lunes a Viernes Laborables

Bert
ak.
Donos 06.1
tia
5
Zarau
z
Elgoib 06.5
ar
0
Soralu 07.0
ze
0
Berga 07.1
ra
5
Arrasa 07.3
te
0

Bert
ak.
08.0
0
08.3
5
08.4
5
09.0
0
09.1
5

Cost
a
10.0
0
10.1
5

10.5
0
11.0
5

Bert
ak.
12.0
0
12.3
5
12.4
5
13.0
0
13.1
5

Cost Bert
a
ak.
14.0 16.0
0
0
14.1
5
16.3
5
16.4
5
14.5 17.0
0
0
15.0 17.1
5
5

Cost
a
18.0
0
18.1
5

18.5
0
19.0
5

Cost
a
20.0
0
20.1
5

20.5
0
21.0
5

Bert
ak
21.3
0
22.0
5
22.1
5
22.3
0
22.4
5

Sabados, Domingos y Festivos
Bert
ak.
Donos 08.0
tia
0
Zarau
z
Elgoib 08.3
ar
5
Soralu 08.4
ze
5
Berga 09.0
ra
0
Arrasa 09.1
te
5

Cost
a
10.0
0
10.1
5

10.5
0
11.0
5

Bert
ak.
12.0
0
12.3
5
12.4
5
13.0
0
13.1
5

Cost Bert
a
ak.
14.0 16.0
0
0
14.1
5
16.3
5
16.4
5
14.5 17.0
0
0
15.0 17.1
5
5

Cost
a
18.0
0
18.1
5

18.5
0
19.0
5

Cost
a
20.0
0
20.1
5

20.5
0
21.0
5

Bert
ak
21.3
0
22.0
5
22.1
5
22.3
0
22.4
5

ARRASATE – BERGARA - DONOSTIA (AUTOPISTA)
Lunes a viernes laborables - Astelehenetik ostiralera lanegunak
Bert
ak.
Eskoriatz 06.0
a
0
Aretxaba 06.0
leta
5
Arrasate 06.1
0
Bergara
06.2
5
Soraluze 06.4
0
Eibar
Elgoibar

Cost
a

Bert
ak

Cost
a

Cost
a

Berta
k.

Cost
a

Berta Berta
k.
k.

08.3
0
08.4
5

10.3
0
10.4
5
10.5
5

12.3
0
12.4
5

13.3
0
13.4
5

14.3
0
14.4
5
14.5
5

16.3
0
16.4
5

18.3
0
18.4
5
18.5
5

06.5
5

Zarauz
Donostia

07.3
0

11.0
5
09.1
5
09.3
5

11.4
0

15.0
5
13.1
5
13.3
5

14.1
5
14.3
5

15.4
0

17.1
5
17.3
5

19.0
5

20.3
0
20.4
5
20.5
5
21.0
5
21.1
5

19.4
0

21.5
0

Sábados laborables – Larunbata lanegunak

Arrasate
Bergara
Soraluze

Bert
ak.
06.3
0
06.4
5
06.5
5

Cost
a
08.3
0
08.4
5

Bert
ak
10.3
0
10.4
5
10.5
5

Cost Berta
a
k.
12.3 14.3
0
0
12.4 14.4
5
5
14.5
5

11.0
5

15.0
5

Cost
a
16.3
0
16.4
5

Eibar
Elgoibar

07.0
5

Zarauz
Donostia 07.4
0

09.1
5
09.3
5

11.4
0

13.1
5
13.3
5

15.4
0

Berta Berta
k.
k.
18.3 20.3
0
0
18.4 20.4
5
5
18.5 20.5
5
5
21.0
5
19.0 21.1
5
5

17.1
5
17.3
5

19.4
0

21.5
0

Domingos y Festivos laborables – Igande eta Jaiegunak

Bert
ak.
Arrasa 08.3
te
0
Berga 08.4

Cost
a
10.3
0
10.4

Bert
ak.
12.3
0
12.4

Cost
a
14.3
0
14.4

Bert
ak.
16.3
0
16.4

Bert
ak.
18.3
0
18.4

Bert
ak.
20.3
0
20.4

ra
5
Soralu 08.5
ze
5
Eibar
Elgoib 09.0
ar
5
Zarau
z
Donos 09.4
tia
0

5

5
12.5
5

5

13.0
5
11.1
5
11.3
5

13.4
0

15.1
5
15.3
5

5
16.5
5

5
18.5
5

17.0
5

19.0
5

5
20.5
5
21.0
5
21.1
5

17.4
0

19.4
0

21.5
0

Related Interests