Kondicijski trening, volumen 6, broj 1, stranica 56-64

MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE I RAZVOJA EKSPLOZIVNE SNAGE PUTEM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Dario Novak, prof., doc.dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Goran Sporiš Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Abstract Possibilities of explosive strength diagnostic and development methods through the Physical Education
There are contradictions with development possibilities of explosive strength in Education. This paper brings basic information about physiological features of young people, which are necessary for quality plan and program of physical exercising. The work also particularly elaborates the development and diagnostic possibilities of this very important student’s part of fitness. In fact, it accentuates importance of explosive strength development through Physical Education classes according to student’s age. Special attention is given to the organizational preparation of PE teaching within the functional educational process, with given examples of possible abstracts and tests for explosive strength development and diagnostic through PE.

1. Uvod
Eksplozivna snaga najčešće je definirana kao sposobnost koja omogućava pojedincu maksimalno ubrzanje vlastita tijela, nekog predmeta ili partnera u aktivnostima tipa bacanja i suvanja, skokova, udaraca i sprinta (Milanović, 2005) (prikaz 1). Ova motorička aktivnost očituje se u svim pokretima u kojima cijelo tijelo, ili njegovi dijelovi ili opterećenje (sprava), produžavaju svoje kretanje uslijed dobivenog
56

impulsa, odnosno početnog ubrzanja. Eksplozivna snaga, kao takva, predstavlja jednu od determinanata uspješnosti u svim aktivnostima koje zahtijevaju očitovanje maksimalne mišićne sile u što kraćoj jedinici vremena (Newton i Kreamer, 1994). Dakle, eksplozivna snaga predstavlja važan faktor u onim aktivnostima u kojima je potrebno dati veliko ubrzanje masi tijela, masi pojedinih dijelova tijela ili vanjskom objektu. Iz istih skupina aktivnosti definirani su i brojni jednostavni
Kondicijski trening, 6(1) 2008.

motorički testovi za procjenu eksplozivne snage, poput vertikalnih i horizontalnih skokova, sprintova, bacanja i sl. U njima se motorički izlaz zadatka, izražen u numeričkim vrijednostima (najčešće u mjernim jedinicama metar i/ili sekunda), koristi za procjenu eksplozivne snage pojedinca (Marković, 2005). Suvremena dijagnostička aparatura (npr. kontaktne strunjače, platforme za mjerenje sila, kinematički sustavi itd.) omogućava egzaktno praćenje većeg broja parametara koji

Navedena dva faktora funkcioniraju zajedno i povećavaju količinu proizvedene sile. Istodobno dolazi do smanjenja hrskavičnog tkiva u kostima. 57 . 2008). Milanović i sur. 2003). Modaliteti eksplozivne snage (prema Milanović. Kondicijski trening. Promjene se zbivaju znatno ranije u djevojčica nego u dječaka. frakture “zelene grane”. Osobito je potrebno pri izboru sadržaja voditi računa o toplinskim uvjetima jer su djeca podložnija toplinskom udaru i hipotermiji (Bruckner i Khan. stretch-shortening cycle). godine. u stanicama postoji dovoljna razina testosterona te je moguće postupno usavršavati sustave odgovorne za snagu (postupni razvoj maksimalne snage). u većine djece se rast i razvoj uravnotežuju.) (Bruckner. godine. 1994). 2004). Točan stupanj isticanja jednog nad drugim mehanizmom tijekom mišićne aktivacije ovisi o količini potrebne sile koju mišić treba proizvesti te veličini i tipu mišića koji se aktivira (Bompa. 6(1) 2008. može doći i do smanjenja kardiovaskularne izdržljivosti (Yoshida i sur. pliometrijska kontrakcija . Dva su primarna faktora koja upravljaju mišićnom aktivacijom i stupnjevanjem sile: broj motoričkih jedinica koje su aktivirane i frekvencija aktivacija motoričkih jedinica (Malina. To dovodi do smanjenja fleksibilnosti. 1999).. S obzirom na to da je i nešto niža koncentracija hemoglobina. frakture ploče rasta. Od 9. 1980). ekscentrična kontrakcija – kontrakcija mišića uz izduživanje mišićnih vlakana. 2005). 2. koncentrična kontrakcija – kontrakcija mišića uz skraćivanje mišićnih vlakana. 2005). i 14.. U usporedbi s odraslima. Pubertet u većine djece nastupa u razdoblju između 10.koncentrična kontrakcija slijedi ekscentričnu koristeći (engl. pa su djeca sklonija ozljedama (naročito mišićne skupine u predjelu leđa i donjih ekstremiteta). Sposobnost mišića da mnogokratno proizvodi silu u mnogim sportovima je važnija nego stvaranje jednokratne maksimalne mišićne sile (Bosco. Khan. kada nastupa spolno sazrijevanje. avulzijske frakture i sl. brzinu i specifičnu izdržljivost (Mišigoj–Duraković. kod djece zbog hrskavičnih EKSPLOZIVNA SNAGA TIPA BACANJA I SUVANJA TIPA SKOKOVA TIPA UDARACA TIPA SPRINTA Prikaz 1. pogotovo u djevojaka uslijed nastupa menarhe. To se razdoblje odlikuje relativno ravnomjernim tjelesnim razvojem. 2005). pa pažnju treba usmjeriti na praćenje razvoja mišićnih skupina koje su u većini sportova naročito opterećene: mišićne skupine šake i stopala. dok su razine ATP-a i fosfat kreatina u mirovanju ekvivalentne razinama odraslih. 1997). Početak puberteta značajno varira s obzirom na kronološku dob djeteta.vrednuju komponente eksplozivne snage (Antekolović. djeca imaju manji kapacitet za obavljanje anaerobnih aktivnosti (zbog slabijeg glikolitičkog kapaciteta). uslijed čega može doći do narušavanja koordinacije i dolazi do restrukturiranja naučenih stereotipa kretnih struktura. Ovu fazu rasta i razvoja karakterizira nagli rast u visinu i izduživanje ekstremiteta. Važno je uzeti u obzir činjenicu da se snaga može primijeniti korištenjem različitih mišićnih akcija koje se mogu pojaviti u četiri različita oblika: izometrična kontrakcija – kontrakcija mišića pri kojoj duljina mišićnih vlakana ostaje nepromijenjena. Biološki aspekti tjelesnog vježbanja djece i mladeži Kod djece sve do završetka procesa rasta treba voditi računa o procesu okoštavanja dugih kostiju i kralješnice da ne bi došlo do trajnih deformacija primjenom neadekvatnih trenažnih podražaja. zona rasta. Porast snage u pretpubertetne djece uglavnom je rezultat neuralne adaptacije i događa se bez značajnije hipertrofije mišića (Wilmore i Costill. pa koštane sveze dobivaju na tvrdoći. godine pa do početka puberteta bilježe se najmanje promjene. 1993. mekše strukture kostiju i relativno slabijih zona hvatišta ligamenata i tetiva (apofize) postoje neke karakteristične ozljede koje se ne događaju odraslim osobama (npr. Primjerice. mišići natkoljenice i potkoljenice te stabilizatori trupa – trbušni i leđni mišići. Nakon navršene 14.

hormonalnog i lokomotornog sustava (Hollmann i Hettinger 2000.) u čemu će im razvoj eksplozivne snage neizmjerno koristi (prikaz 2). različiti saskoci. saskok pruženi. sprečavanje ozljeda). Štafetna igra s pomagalima. Štafetna trčanja s primopredajom palice odozdo. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje. Bacanje loptice udalj iz zaleta. Naskok u upor čučeći na povišenje do 60 cm. Preskakivanje kratke vijače u kretanju. Rusch i Weineck 1998). Stoga bi bilo vrlo korisno da svaki učitelj TZK u svom godišnjem programu rada “pronađe” mjesta za unapređenjem ove motoričke sposobnosti. Bacanje medicinke od 1 kg objema rukama ― suvanjem. Polusalto na povišenje od mekanih strunjača uz pomoć odraznog pomagla. Skok udalj zgrčnom tehnikom. Naskok na povišenje do 40 cm. “Leteće” trčanje na 20 m. Nastavne cjeline i nastavne teme iz službenog plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole Ministarstva znanosti. Igre Štafetna igra bez pomagala. Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje.3. Smeč iz zaleta visoko dodane lopte (O). raznožni. Sunožni naskok na odskočnu dasku i skok pruženo. Skok uvis prekoračnom tehnikom “škare”. Šut s pozicija krila i kružnog napadača (R). hvatanja i gađanja Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom. “Mačji” skok na niskoj gredi. Bacanje loptice tehnikom O’Brien. nekog predmeta i sl. Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje. Skok šut (R). suparnika. a što iz veće natjecateljske efikasnosti. Bacanja. Učenici se u sklopu sata TZK susreću s raznovrsnim nastavnim cjelinama i pripadajući im nastavnim temama gdje izvode gotovo sva kretanja u svladavanju otpora (podloge. obrazovanja i športa u kojima dominira eksplozivna snaga. Brzo trčanje do 60 m iz niskoga starta. Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom. U nastavi TZK primarni je cilj postizanje optimalnog rasta i razvoja te unapređenja zdravlja svakog djeteta. Podizanjem razine eksplozivne snage u nastavi TZK djeluje se na optimalan razvoj unutarnjih organa. Brzo trčanje na 50 m iz poluvisokoga starta. dok se u sportu eksplozivna snaga razvija prvenstveno radi postizanja što boljih sportskih rezultata. . Slobodno pretrčavanje prepreka do 20 cm visine. Skok udalj jedan i pol koračnom tehnikom. Prikaz 2. Preskakivanje duge vijače. 6(1) 2008. Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja. Skakanja Sunožni i jednonožni poskoci po označenim prostorima. Skok uvis leđnom tehnikom “flop”. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima. Gađanje lopticom u pokretni cilj s udaljenosti do 5 m. Brzo trčanje do 40 m iz visokoga starta. Osnovni skokovi s mini trampolina – pruženi. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta. Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske. Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom. Skok uvis prekoračnom tehnikom “škare” iz polukružnoga zaleta. Važnost razvoja eksplozivne snage u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Na samom početku. Ritmično pretrčavanje prepreka do 30 cm visine. Poskoci u mješovitome uporu uzduž švedske klupe. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu. Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine uz korištenje pomagala. Kondicijski trening. Bacanje medicinke od 1 kg suručno iz različitih položaja. ona je samo dio spektra svih motoričkih sposobnosti potrebnih da se poboljša izvedba tehnike sportskih elemenata i djeluje na sveukupni antropološki status učenika. Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta suvanjem lijevom i desnom rukom. Skok uvis iz ravnoga zaleta odrazom lijevom i desnom nogom. bitno je naglasiti kako se ciljevi razvoja eksplozivne snage u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture (u daljnjem tekstu TZK) i u sportu silno razlikuju. Vučenja i potiskivanja Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine bez pomagala. što iz razloga unapređenja i očuvanja zdravlja (npr. Ritmičke i plesne strukture “Dječji” poskoci. Unatoč svim prednostima i pozitivnom djelovanju pri razvoju eksplozivne snage na organizam učenika. zgrčeni. 58 Trčanja Brzo trčanje do 20 m iz visokoga starta. Skok u daljinu iz zaleta. Skok uvis iz kosoga zaleta odrazom lijevom i desnom nogom.

Prilikom korištenja vježba s vanjskim opterećenjem valja paziti da se vježbanje odvija pod stručnim nadzorom. bilo bi dobro. a onda i do raznih koštanih deformacija. Pripremanje za sat tjelesne i zdravstvene kulture u funkciji razvoja snage U pripremi za sat TZK u funkciji razvoja eksplozivne snage. pripremni. ● vježbe poput skokova. glavni “B” i završni) tjelesne i zdravstvene kulture u odnosu na njihove ciljeve i zadaće (tablica 1 i 2). uključujući vrijeme odmo- ra. 1993). Mineralni sastojci kostiju povećavaju svoju funkcionalnost. 4. preporučuju skraćivanje pauza jedino u slučaju kada se želi povećati lokalna mišićna izdržljivost. poučeni svojim istraživanjima. ● vježbe u paru (potiskivanje i povlačenje). 6(1) 2008. a ovdje ćemo izdvojiti dvije najvažnije: pospješuje optimalan rast i razvoj te osigurava zdravlje cjelokupnog organizma.Gotovo 60% školske djece ima slabu muskulaturu trupa (Weineck. 59 . Kada je u pitanju izbor vježba. što učenicima omogućuje da se bolje suoče s naporima koji ih očekuju u nastavnom procesu te u velikoj mjeri spriječe moguće ozljede (Kramer i Fleck. glavni “A”. a da se pri tome vanjsko opterećenje znatno smanji. izračunava se vrijeme potrebno za njihovu izvedbu. opredijeliti se za vježbe dinamičnoga karaktera i svakako tijekom vježbanja izbjegavati dugotrajan rad statičnog tipa. Dobro osmišljena progresija treninga eksplozivne snage rezultirat će jačanjem ligamenata i tetiva. Tada je bitno da se izostavi upravo ona vježba koja u tom trenutku ima “najmanji” utjecaj na antropološki status učenika (grupe ili individue) s obzirom na prethodnu analizu stanja. Sljedeći korak u pripremi je izbor vježba i pomagala koja će se koristiti za razvoj ove motoričke sposobnosti. dok se od 6. Razvoj eksplozivne snage ima i veliki zdravstveni učinak na koštani sustav. Ponekad se u praksi događa da se zbog nedostatka vremena mora preskočiti jedna od vježba. Nakon toga. četvrtog razreda mogu primjenjivati i neke statičke vježbe. Najčešći modaliteti vježba koji se koriste za razvoj eksplozivne snage u osnovnoj školi jesu: ● vježbe u kojima se svladava težina vlastita tijela ili dijelova tijela. uza sve navedeno. penjanja i sl. vrijeme za moguće promjene opterećenja i vrijeme za moguću izmjenu pomagala. što kasnije u životu djeluje kao preventivna mjera od osteoporoze. 1999). Postavlja se pitanje: je li dobro skratiti vrijeme odmora. Škola bi svakako uz problem kroničnog nedostatka kretanja trebala rješavati i problem deficita snage. 1998). 5. odnosno pauze između vježba? Mnogi znanstvenici. Poticati razvoj snage u učenika već u osnovnoj školi ima mnogobrojne prednosti. bučice malih težina do 2 kg i sl. Primjer mogućih sadržaja za razvoj eksplozivne snage po dijelovima sata U daljnjim tablicama predstavili smo konkretne primjere sadržaja za razvoj eksplozivne snage po dijelovima sata (uvodni. poskoka na povišenja. Opterećenje mora biti takvo da ga učenik može kontrolirati kroz cijelim opsegom pokreta. doskoci. što dovodi do pogrešnog držanja tijela. Modaliteti vježbi koje se koriste u odnosu na dob učenika Uvidom u dosadašnja istraživanja može se zaključiti kako bi se od prvog do trećeg razreda osnovne škole trebalo koristiti vježbama dinamičnoga karaktera s izmjeničnim i malim opterećenjem.). ● vježbe s vanjskim opterećenjem (medicinke. prije svega treba provjeriti aktualno stanje učenika kako bi se analizom dobivenih rezultata utvrdile njihove stvarne potrebe. Dostignuta gustoća kostiju u mladosti određuje i gustoću kostiju u odrasloj dobi (Mišigoj–Duraković. Kondicijski trening.

valjajući se po natkoljenici. U svakom od načina pobjeđuje kolona koja prva preda medicinku do posljednjega u koloni. ● Stav ležeći potrbuške. npr. Izvodimo čeone krugove u lijevu. Izvodimo podizanje i spuštanje trupa. zatim isto ponovimo desnom natkoljenicom. Svaku vježbu izvodimo jedanput uz 8–12 ponavljanja. Svaki učenik sebi broji pobjede. 60 Kondicijski trening. bućice se nalaze u šakama. Izvodimo zasuke trupom u lijevu i desnu stranu naizmjenično. Prvi u koloni drži medicinku rukama u predručenju i na znak učitelja predaje ju učeniku iza sebe zasukom trupa u desnu stranu i tako do posljednjega u koloni. Izvode se na borilištu označenom strunjačama. bučice se nalaze u šakama koje su prislonjene iza vrata. ruke u predručenju. ruke u priručenju. ● Stav raskoračni. ruke u priručenju. bučice se nalaze u šakama koje su prislonjene na prsa. a zatim u desnu stranu. Glavni “B” dio sata Borbe hrvanja u parteru. kao što su: kratki sprintovi (do 10 m). . Zatim se mijenja način predaje. 2. ● Stav raskoračni. a drugu u zaručenje. Dok nogama izvodimo počučanj. ● Stav raskoračni. potkoljenice paralelne s tlom. Djeca borbu počinju na koljenima (na znak suca) i tijekom cijelog trajanja borbe jedno koljeno mora biti na strunjači. naizmjenično jednu ruku dovodimo u predručenje. 5. Jedan od učenika hvata ostale sve dok nekoga ne dodirne i tada se zamijene uloge. Spuštamo se u čučanj do razine kada bučice. ● 3. Podižemo lijevu natkoljenicu (do položaja usporednoga s tlom) valjajući bućicu do zgloba koljena i vratimo se u početni položaj. Stav raskoračni. Pokretom iz skočnog zgloba odvojimo pete od tla (podignemo se na prste). Izvodimo podizanje i spuštanje trupa. zatim se vratimo u početni položaj. Pripremni dio sata Kompleks pripremnih vježbi s bučicama od 1 kg. sunožni poskoci. širi od širine ramena.Tablica 1. Uvodni dio sata Elementarna igra hvatanje na različite načine. ● Stav raskoračni. bučice se nalaze u šakama koje su prislonjene na prednju stranu natkoljenice. noge u kukovima i koljenima savijene pod kutom od 90 stupnjeva. učenici se bore grčko–rimskim stilom. upor pred rukama. preko glave i sl. Završni dio sata Elementarna igra predaja medicinke do 2 kg različitim načinima. jednonožni poskoci. 6(1) 2008. ruke u priručenju naslonjene na prednju stranu natkoljenice. upor za rukama i sl. nakon čega se mijenjaju parovi. ruke u priručenju. prijeđu razinu koljena te se tada na isti način vratimo u početni položaj. bučice se nalaze u šakama. provlačenje između nogu. bučice se nalaze u šakama. Svi se učenici kreću na jedan od prethodno navedenih načina (učitelj odlučuje kojim će načinom kretanja igra započeti i kada će se promijeniti način kretanja). Pobjednik je onaj učenik koji okrene protivnika na leđa ili skupi više bodova u vremenu od jedne minute. Sastoji se od specifičnih kretnji. ● Stav raskoračni. bučice se nalaze u šakama. Glavni “A” dio sata 4. Učenici su podijeljeni u dvije kolone. bučice se nalaze u šakama. zasuk u lijevu stranu. Primjeri sadržaja po dijelovima sata tjelesne i zdravstvene kulture (kružni organizacijski način vježbanja s osam kinezioloških operatora) STRUKTURA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 1. ● Stav ležeći na leđima.

Kondicijski trening. sunožni poskoci. ● Stav raskoračni. Pobjeđuje kolona koja prva izvrši zadatak u skladu s pravilima. a zatim u desnu stranu. kao što su: kratki sprintevi (do 10 m). Izvodimo naizmjenični čučanj. jednonožni poskoci. Izvodimo sunožna preskakanja vijače bez međuposkoka. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. 5. Pripremni dio sata Kompleks pripremnih vježba s kratkim vijačama. Završni dio sata “Istezanje”. obilazi oznaku. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. dok su ruke u uzručenju. ● Stav raskoračni. Glavni “A” dio sata 4. Učenici se nalaze u postavi polukruga. Jedan od učenika hvata ostale sve dok nekoga ne dodirne i tada se uloge zamijene. vijača se hvata rukama za svoje krajnje rubove. Svi se učenici kreću na jedan od prethodno navedenih načina (učitelj odlučuje kojim će načinom kretanja igra započeti i kada će se promijeniti način kretanja). Izvodimo naizmenične čučnjeve. upor pred rukama. Izvodimo čeone krugove u lijevu. Izvodimo sunožna preskakanja vijače s međuposkokom. Uvodni dio sata Elementarna igra hvatanje na različite načine. Glavni “B” dio sata Štafetna igra: tko će prije. Sastoji se od specifičnih kretnji. širi od širine ramena. Koriste se različite vježbe istezanja i opuštanja za one dijelove lokomotornog sustava koji su dominantno bili opterećeni na satu tjelesne i zdravstvene kulture. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. upor za rukama i sl. 61 . Svaku vježbu izvodimo jedanput uz 8-12 ponavljanja. Završetak igre je kada svi učenici iz kolone izvrše zadatak i stanu jedan iza drugog u koloni s rukama u uzručenju. dok su ruke u priručenju. ● Stav raskoračni. dolazi do svoje kolone te dodirom sljedećega iz kolone njemu daje znak za start. ● Stav ležeći potrbuške. a zatim vertikalni skok. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. prvi u koloni maksimalno brzo trči do oznake. Stav raskoračni. ● Stav ležeći na leđima. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. ● Stav raskoračni. 2. dok su ruke u uzručenju. dok su ruke u priručenju.Tablica 2. Primjeri sadržaja po dijelovima sata tjelesne i zdravstvene kulture (stanični organizacijski način vježbanja) STRUKTURA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 1. dok su ruke u uzručenju. ● Stav raskoračni. dok su ruke u priručenju. Izvodimo eksplozivna podizanja i spuštanja trupa. Izvodimo zasuke trupom u lijevu i desnu stranu naizmjenično. vijača presavijena na četiri dijela hvata se rukama. ● 3. Izvodimo podizanje i spuštanje trupa. Na nastavnikov znak. Učenici su podijeljeni u tri kolone. vijača se hvata rukama za svoje krajnje rubove. 6(1) 2008.

7 M N=50 185 ± 23 25. i sprint na 20 metara (SP20). 1 Ž N=50 149 ± 25 98 ± 40 S. Prema mišljenju autora. 5M N=50 161 ± 15. MSD BML SP20 Rezultati su prikazani u vidu prosjeka s vrijednostima standardnih devijacija MSD – skok udalj s mjesta.8 ± 12 4. za potrebe utvrđivanja inicijalnih. Skok udalj s mjesta (u nastavi se izvodi s ruba obrnuto postavljene odskočne daske). ne mijenjajući pritom položaj medicinke. trebala provoditi barem još dva testa za procjenu eksplozivne snage. koji čeka na testiranje.3 7. 1 M N=50 204 ± 23 126 ± 42 S. Jedan od ispitanika. 2.3 O. koristio se samo jedan test za procjenu eksplozivne snage odraznog tipa i to skok udalj s mjesta (MSD).8 3. i to bacanje medicinske iz ležanja na leđima (BML).Š. Tablica 3. stoji uz rub odskočne daske.1 ± 0.4 O.5 3. fiksirajući je tako uz prvu strunjaču. Sprint iz visokog starta na 20m. 7 ± 19 3. 3 M N=50 201 ±24 133 ± 37 ID TESTA 1.Š. SP20 – sprint iz visokog starta na 20 metara 62 Kondicijski trening. u školstvu bi se. Bacanje medicinke iz ležanja na leđima. tranzitivnih i finalnih stanja učenika i učenica. 3 Ž N=50 150 ± 20 106 ± 46 S.Š. opruženima prema mjernoj skali. Slika 2. 7 Ž N=50 171 ± 19 11. Ispitanikov je zadatak da sunožno skoči prema naprijed što dalje može.3 ± 16. Iz početnog položaja ispitanik baci medicinku što Slika 1.Š.3 ± 9. Zadatak se izvodi tri puta bez pauze.3 ± 5. Dijagnostika eksplozivne snage u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture U dosadašnjoj praksi. kao test za procjenu eksplozivne snage tipa sprinta. 3. 5 Ž N=50 157.Š.Š. U nastavku se opisuju navedeni testovi. . licem okrenut prema strunjačama.Š. uz taj test eksplozivne snage MSD. Slika 3.7. s lagano raširenim nogama.Š.9 ± 0. 6(1) 2008.3 O. BML – bacanje medicinke iz ležanja na leđima. nogom podupire dasku na njezinu višem kraju. Rezultati učenica i učenika u testovima za procjenu eksplozivne snage (rezultati iz 2008. očitava rezultat i registrira ga. Zadatak je završen nakon što ispitanik izvede 3 ispravna skoka. Ispitivač Bacanje medicinke iz ležanja na leđima (BML) Opis testa: Ispitanik legne leđima na strunjaču. godine) O.8 ± 0. Iz takvog ležećeg stava dohvati dlanovima i prstima medicinku i namjesti se tako da ruke budu potpuno opružene. kontrolira prelaze li ispitanikovi nožni prsti preko ruba daske. Nakon što je ispitanik izveo ispravan skok.4 4 ± 0. mjeritelj prilazi strunjači. kao test za procjenu eksplozivne snage tipa bacanja. Skok udalj s mjesta (SDM) Opis testa: Ispitanik stane stopalima do samog ruba obrnuto postavljene odskočne daske.2 S. okrenut glavom prema medicinki.

C. 8. kao osnovnog organizacijskog oblika rada. Grundlage für Arbeit.jače može u smjeru mjerne skale.). Ergo-jump – jednostavna procedura za testiranje skočnosti. Zbornik radova 8. televizijom. 14. 9. 7. Periodizacija: Teorija i metodologija treninga. R. Bar-Or. E. T. New York: Schattauer Verlag. Pomoćni ispitivač stoji oko 1 metar iza ispitanika. 12. 19. U E. R. 8. Drabig. Važno je da upravo učitelj. Pomoćnik ispitivača hvata medicinku nakon njezina prvog odskoka i upućuje ju natrag prema ispitaniku. Muraoka. (1996). (str. Hollmann. Literatura 1. 3. ogleda se upravo u njegovoj suštinskoj i nezamjenjivoj ulozi utjecaja na pravilan rast i razvoj te cjelokupni zdravstveni status učenika. (1992). Zagreb: Hrvatski košarkaški savez. D.J. E. W. postavlja je na isto mjesto. (2000). (1993). International Journal of Sports Medicine.. Škola predmetom tjelesne i zdravstvene kulture.. ali naše moderno sedentarno društvo je to promijenilo. (1999). Zagreb: Hrvatski košarkaški savez. Bruckner.O. Specifičnost sata tjelesne i zdravstvene kulture. (1991). Trainability of prepubescent children. Edwards. Intrinsic motivation and goal orientation in track-and-field childern. Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.A. Hraski i Br. I. H. K. Današnja djeca su zaokupljena ra- 5. Stadion Publishing Company. Matković (ur. Hollmann. 15. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu. Cjelokupan trening za mlade pobjednike. 50-60.. Sportmedizin. 229-250).. Bompa. J.. V. 10. Za kvalitetu i pravilno provođenje programa ponajviše je odgovoran učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. N. Vorbeugung von Herz-Kreislaufkrankheiten in der heutige Gesellschaft. Trener i suvremena dijagnostika. IL: Human Kinetics. H. Zagreb: Školska knjiga. 4. Geist. Gore. 34.. 9. mjeri i registrira vrijeme.. MacDougall. 17. V. Babić... Zadatak je završen nakon što ispitanik ispravno baci medicinku treći put. T. nultu točku i zauzme ponovno istu početnu poziciju. McGraw–Hill.. Children and sports training. ne odižući pritom glavu s podloge. Ispitanik izvodi zadatak četiri puta s pauzom između svakog trčanja. Zaključak U prošlosti. 13. Evaluation and planning condition training for alpine skiers. Green. Schwameder. Periodization of strength – the new wave in strength training. (1993). Mjeri se vrijeme u desetinkama sekunde od udarca daščicama do momenta kad ispitanik prsima dođe do vertikalne (zamišljene) ravni koju omeđuju stalci na cilju. (1999). može uvelike pridonijeti rješavanju prethodno navedenog problema (života s premalo kretanja). 65-83. S. Wörterbuch der Sportwissenschaft. Telford. 2. Minikin. W. Training und Preventivmedizin. Ispitanik hvata medicinku. lagano je zakotrljavši po tlu. Australian Sports Commission: National Sports Research Centre. čunalima. Clinical sports medicine. Stuttgart. 16. (2005). Upisuju se rezultati sva četiri trčanja. Wenger. Zadatak je završen kada ispitanik prsima prijeđe ravninu cilja. H. T. (1980). Brennpunkt: Brüggen-Nettetal. Bompa. Yoshida. I. Bompa. (1987). Test methods manual.O. 91-94. (2002). 6(1) 2008. Adelaide: The Health Development Foundation. Zadatak mu je da nakon startnog znaka (udarac daščicama) maksimalno brzo prijeđe prostor između dvije crte. S. Bradford. (1989). oko 3 metra od stalka. Gehirn.Raschner (ur. Hettinger.D. Australian fitness norms. Khan. Champaign. (1992). B. Ishiko. J. Wilson. Toronto: Veritas Publishing Company. 18. (2001). Antekolović. T. Assessing sport skills. Ispitivač stoji na crti cilja. Draper. R. Effect of endurance training on cardiorespiratory function of 5 year old children. W. J. kao i radom školskog sportskog kluba. Barić. 63 . Kinesiology. Findak. C.. C. 17. London: E&FN Spoon. daje znak za start i kontrolira je li ispitanik učinio prijestup. T. Cecić Erpič. (2001). Science and skiing. Hollmann. Psyche und körperliche Aktivität.. razdoblje djetinjstva predstavljalo je najaktivniji dio ljudskog života. Schondorf: Verlag Karl Hofmann. Na taj način ispitanik izvede tri bacanja za redom.). O. Beyer. (1997). prihvati pristup radu koji nadilazi kratkoročne ciljeve. Muller. kao stručnjak koji rukovodi programom tjelesnog vježbanja. tj. Physician and Sports Medicine. (1997). 5156). 1. (1991). 11. Kornexl. P.. stvarima koje ne izazivaju dovoljne podražaje za kvalitetan razvoj mišićno-skeletnog sustava. 6. zagrebački sajam sporta (str. U Ž. Sprint iz visokog starta na 20m (SP20) Opis testa: Ispitanik stoji u položaju visokog starta iza startne crte. Bosco. Physiological testing of the high performance Kondicijski trening. Lj.O. Takav pristup razvoju eksplozivne snage kod učenika sasvim će sigurno pomoći u svladavanju svakodnevnih životnih zadaća i unapređenju specifične sportske izvedbe. Brennpunkt: Brüggen-Nettetal.

Milanović i I. Malina. D. 29.M. (2004). Z.). Champaign. R. Mišigoj-Duraković.J. G.hr 64 Kondicijski trening. 1. 27. Nastavni plan i program za osnovnu školu: HNOS – Hrvatski nacionalni obrazovni standard. Champaign. Nakić. Newton. 26. L. (1994). Zagreb. 28. (1993). Medved. Jukić.. Zagreb: Ministarstvo znanosti. International Journal of Anthropology. Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja.H. Mišigoj-Duraković.U. I. U D. Champaign.. J. IL: Human Kinetics. 21. (1995). 1-9. Marković.athlete. R. C. (Doktorska disertacija. (2005). Safrit. Jukić (ur. (2003). Physiological assessment of human fitness. Exercice and Sport Science Review. Medved. 3rd ed. Utjecaj skakačkog i sprinterskog treninga na kvantitativne i kvalitativne promjene u nekim motoričkim i morfološkim obilježjima. 20. 22. Maud. (2008)..L. R. Developing explosive muscular power: Implications for a mixed methods training strategy. Učlanite se u Udrugu kondicijskih trenera Hrvatske! Sve dodatne informacije na mrežnoj stranici: www. Sexual dimorphism in growth between 8 and 18 years – longitudinal study. Republika Hrvatska (2006). 24.. 20-31. 389–433. Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. Strength & Conditioning. M. W. Zagreb: Kineziološki fakultet. (1995). IL: Human Kinetics. Kraemer. Milanović. Foster. (str. Physiology of sport and exercise. M. M. Zagreb: Kineziološki fakultet.. (1994). Champaign. IL: Human Kinetics. 23.M. Zagreb: Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. V. Wilmore. J.. Physical growth and biological maturation of young athletes. Sveučilište u Zagrebu). .. 16(5).. 54-62). obrazovanja i športa. Čustonja. P. Costill. 6(1) 2008. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša. Complete guide to youth fitness testing. 25. 22. IL: Human Kinetics.ukth.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful