PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

Oleh HJH HALIMAH HARUN

Diolah oleh SITI RAFEQAH BINTI SAMSUNANWAR

Proposal Kajian
 BAB 1  BAB 2  BAB 3  BAB 4  BAB 5  BAB 6

: Latar Belakang Kajian : Literatur : Prosedur Kajian : Pengumpulan Data : Dapatan Kajian : Perbincangan

Bab 1: Latar Belakang Kajian
 Rasional  Tujuan  Objektif  Persoalan Kajian

Beza Tujuan & Rasional
Contoh: Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris  Tujuan (UNTUK APA kajian dibuat)
 Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris di

kalangan pelajar Melayu
 Rasional (KENAPA kajian dibuat)
 Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris kerana:
 Tidak yakin  Bukan bahasa rasmi di rumah  Persekitaran; kawan-kawan Melayu berbahasa Melayu

Bab 2: Literatur
 Semak kajian-kajian lepas
Kajian yang pernah/telah dijalankan sebelum

ini

Bab 3: Prosedur Kajian
 Bagaimana kajian dibuat
Nyatakan secara terperinci; peringkat demi

peringkat

Bab 4: Pengumpulan & Analisis Data
Pengumpulan Data
 Berdasarkan data  Contoh:
 Tinjauan (survey)  Temubual (interview)  Individu  Kelompok  Pemerhatian  Jurnal pelajar  Gambar/video  Hasil karangan

Analisis Data  Ujian; tengok min  Video; boleh tengok keseluruhan aksi  Soal selidik
Tidak boleh guna soal selidik sekiranya n<30 Perlu ada senarai semak (checklist)

Bab 5: Dapatan Kajian
 Persoalan kajian
Wajib ada dalam Kajian Tindakan

 Sekiranya persoalan kajian 5, maka

dapatan kajian juga 5

KUIZ
Bezakan Kajian Tindakan dengan Kajian Eksperimen  Bina persoalan kajian berdasarkan proposal Kajian Tindakan anda  Apakah tujuan baseline data?

Kajian Tindakan vs Kajian Eksperimen
(Amaran: Jawapan sendiri)

Kajian Tindakan
Dilakukan oleh individu itu sendiri Membuat penambahbaikan Ada penambahbaikan kpd sesuatu kaedah Ada Tiada Tiada

Aspek
Pelaku Tujuan

Kajian Eksperimen
Dilakukan oleh individu lain Menguji keberkesanan

Penambahbaikan Tiada penambahbaikan; hanya uji keberkesanan Kitaran (cycle) Hipotesis Pre & Post Test Tiada Ada Ada

2) Persoalan Kajian
(Amaran: Jawapan sendiri)

Tajuk: Meningkatkan Prestasi Pelajar Dalam Subjek Sejarah Menggunakan Pendekatan Komik Persoalan: 5) Adakah penggunaan komik boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam Subjek Sejarah? 6) Apakah kelebihan komik dalam pengajaran subjek Sejarah?

3) Tujuan baseline data
(Amaran: Jawapan sendiri)

 Untuk mendapatkan informasi awal

berkenaan kajian yang hendak dijalankan  Sebagai guideline dalam melakukan kajian  Digunakan sebagai perbandingan dengan hasil akhir/dapatan kajian

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.