BAB 15

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN KHAS
Disediakan oleh:

ANUAR SYADAT BIN SJAFAR KPLI-TM AMBILAN JUN 2001
MAKTAB PERGURUAN TEMENGGUNG IBRAHIM

Pengenalan
 Bab 10-14 berkaitan pembelajaran

bergantung kepada seseorang individu. Bab 15 pula akan menekankan pembelajaran bagi golongan-golongan istimewa. Penggunaan teknologi untuk golongan istimewa dapat membantu proses pembelajaran mereka.
 Penciptaan teknologi bergantung kepada

keupayaan pelajar untuk menggunakannya.

 Undang-undang orang kurang upaya (pelajaran untuk semua) golongan istimewa. .Isu Dan Permasalah Dalam Pendidikan Khas  Kesan undang-undang persekutuan yang digubal untuk memenuhi kehendak pelajarpelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi/istimewa. memastikan semua pelajar kurang upaya mendapat pendidikan.

 Hak rakyat Amerika yang kurang upaya 1990 .  Hak individu dengan keupayaan (undang-undang).  Undang-undang bantuan golongan istimewa 1988  mengatakan bahawa sekolah mesti menyediakan kemudahan teknologi maklumat untuk mereka.Sambungan….1990.

 Tetapi guru-guru merasakan situasi ini akan mengganggu perjalanan rancangan persekolahan kerana masa yang banyak diperlukan untuk golongan istimewa. .Kontrovesi Mengenai Pengkelasan Dan Permasalahannya  Undang-undang persekutuan mencadangkan agar sekolah mesti menyediakan tempat kelas biasa untuk golongan istimewa.

.Pengkelasan  Meletakkan pelajar-pelajar dengan kebolehan tertentu didalam kelas biasa walaubagaimanapun pengasingan diri dari segi kebolehan tetap diteruskan dengan tugas utama untuk merancang dan mendidik kepada guru pakar. Kerjasama  Kadang-kadang guru bagi golongan istimewa berkerjasama dengan golongan guru yang biasa dalam membantu situasi dan proses pembelajaran bagi golongan istimewa.

Kos lawan faedah masa depan  Teknologi memudahkan perhubungan dan perjalanan sesuatu perkara.Pertukaran / Pemindahan keperluan  Plan pemindahan dan plan pendidikan individu dan sumber teknologi dapat membantu golongan istimewa menunjukkan kebolehan merekayang diperlukan dalam pasaran. . Bagaimanapun masalah pembelajaran golongan istimewa ialah kadangkala teknologi hanya disediakan berdasarkan pasaran.

Sambungan…. maka sekolah yang menghadapi masalah kewangan terpaksa menyediakan sistem teknologi maklumat semata-mata untuk kemudahan pelajar istimewa yang sedikit itu. .  Oleh kerana bebanan kos yang tinggi dan faedah masa depan yang tidak sepadan.

 Tetapi yang pasti pelajar hanya dapat mengurangkan stress dan kekecewaan diri.Kecaman terhadap teknologi  Para pendidik menghadapi masalah dalam penggunaan teknologi terhadap golongan pelajar istimewa antaranya ialah kerana kebanyakan keluarga mengharapkan kecanggihan teknologi dapat menyembuhkan kecacatan anak-anak mereka. .

 Sejak 6 tahun terakhir ini program pengasingan pelajar pintar telah dikurangkan walaupun perkembangan teknologi semakin memberangsangkan.Lebih banyak sumber untuk keluarga  Sumbangan internet dan perkhidmatan online banyak menyalurkan maklumat yang diperlukan keluarga seperti interaksi dengan kaunselor kerani ini penting dalam memahami kehendak istimewa anak-anak mereka. .

 Sebenarnya tujuan program pengasingan pelajar pintar mempunyai beberapa tujuan: 1) Menyediakan peluang dan pengalaman yang khusus yang mampu mereka perlihatkan perkembangan bakat mereka. 3) Menyediakan penglibatan yang aktif dan berkerjasama antara keluarga dan pelajar pintar. 2) Mewujudkan suasana dimana saja dan memperkayakan lagi intelektual.Sambungan…. bakat. perkembangan dan kebolehan atitud. .

Tujuan Program Terpilih  Sesetengah program disusun bagi memenuhi dan memperkembangkan bakat pelajar yang terpilih.  Dalam keadaan begini teknologi memainkan peranan penting antaranya: 1) Menyediakan peluang dan pengalaman yang khusus supaya mereka mampu memperkembangkanbakat mereka. .

Menyediakan masa.Sambungan…. 2. . 3. galakan dan konsep kendiri mengenai diri mereka. Menyediakan medium interaksi golongan istimewa dengan kawan-kawan mereka yang pelbagai kebolehan dan keupayaan termasuk pelajar pintar. ruang.

Peranan Teknologi  1) 2)  Di ketengahkan kepada dua aliran: Divergen. . Cara divergen dan konstruktivis yang digunakan dalam proses pengajaran untuk golongan istimewa mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain. Konstrktivitis.

 Antara faedah-faedah yang dapat digunakan oleh golongan istimewa ini ialah: .Cara Teknologi Diintegrasikan Ke Arah Pendidikan Khas  Sebenarnya golongan pelajar istimewa terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan fizikal yang memerlukan penggunaan perisian teknologi yang sememangnya mendatangkan faedah.

 Kedua-dua laporan ini nampaknya ingin mempertingkatkan asas-asas skil/kemahiran pelajar.  Kedua-dua aliran strategi ini bergantung kepada keperluan dan keupayaan pelajar. .  Contohnya pengasingan kemahiran.Sambungan….

Dengan pengenalan dan wujudnya pembelajaran berorentasikan komputer untuk pelajar istimewa. Penggunaan teknologi berkeupayaan meningkatkan keyakinan pelajar kurang upaya.Sambungan…. Dengan itu juga membuktikan bahawa penggunaan komputer dapat meningkatkan perasaan keupayaan diri. 1) Meningkatkan kenal-diri. .

.Sambungan…. 4) Telekomunikasi (aplikasi) untuk pelajar- pelajar istimewa. 2) Meningkatkan peluang bagi penggunaan komunikasi dan kemahiran interaksi. Contohnya orang pekak. 3) Teknologi untuk pelajar yang mempunyai masalah dalam penggunaan bahasa.

Sambungan…. 5) Realiti maya menjanjikan kebebasan untuk pelajar (cacat keupayaan). 8) Internet. 6) Sumber dan aplikasi cadangan bagi pelajar yang istimewa. 7) Alatan meningkatkan kemudahan bagi pelajar. .

T A MAT .