д ъ р в о т о

н а

б ъ д е щ е т о

Извънземно ли е?
... плевел ли е?
Ако и ск ате д а с те ч ас т от бъдещето н а паул о вн и я, зам и с л ете се!

... посев ли е?

С упердървото
8-годишна плантация

▀ отглеждане ▀ приложение ▀ качества ▀ стойност
Велбой ЕООД • Боян Ангелов • GSM: 0888 698 010, 0896 868 080 • www.paulownia.bg • www.velboy.com

от които можем да се възползваме.5 млн. тя оси- Може би когато гледате снимките на пауловния се сещате. taiwaniana P. Огромни- също и Дърво на бъдещето. Дървесина. lilacina P. при това много да учим. за чиито качества има още те листа и голямата корона. чрез сериозното количество засаждат култури като памук. meridionalis P. recurva P. че това не е още в почти задължителен за паркове и един дървесен вид. australis P. че сте виждали подобни листа в малкия гурява бързо естествено наторяване на пострадалите площи. предоставят плътна сянка на местата за почив- Характеристики на дървото пауловния ка. чиито представители Пауловния не е просто още едно екзотично дърво. Трудно е да се изброят всички области. История на дървото пауловния . цветове – всички те имат свойства. доказващи използването на растеж е малко бо- това чудно дърво от древните хора. С хожда от Китай. fortunei P. без да се пропусне някоя. хектара. kawakamii P. чай и други. Най-ранните удивителния си бърз документи и летописи. duclouxii P. израстващи без да са нужни години чакане. Прираст – несравним с друг дървесен вид – 1 куб. grandifolia P. след листопада. телно подходяща за залесяване на че тя е част дори от официалния политически живот. Но не сте знаели.3 млн. така и сим- отдавна е рутинна практика в някои воликата. от които се практикува ком- масиви. а много повече. така парковете с пауловния представляват приятни прохладни кътчета сред горещината и праха на големите градове. необикновените и` цветове в градската градина? Наистина вероятно сте качества отдавна са я превърнали виждали пауловния. glabrata P. catalpifolia P. учреден през 1875 г. застрашени от ерозия терени. листна маса. Това е първият Пауловния е орден на Япония. е изключи- Разрез на над 40 годишен дъб и 5 годишна Пауловния. Дърво на чудесата градини растителен вид – не само за – събрало в себе си миналото на няколко култури. thyrsoidea P. че пау­ В Япония употребата и` датира от 200 г. в 1. листа. rehderiana P. но Азия.. виваща се коренова Всъщност доколко пауловния е свързана с исто­ система. imperialis P. Не можем да за повторно пропуснем и присъствието и` в японската валута – на залесяване монетата от 500 йени е отново Тя – пауловнията. fargesii P. 2600 години. се разбира от факта. освен очевидните предим- бинирано отглеждане. в кои­то се използват различни части от нея. но и за САЩ и Европа. който се връч- подходяща и ва на личности със заслуги към страната. то и` на Ордена на изгряващото слънце. които обичат както естетиката. Те са открили. Ако има дърво. и в ловния. с бързораз- известен смисъл представлява национална традиция. са избрали именно пауловния за герб в страни – например в САЩ. на В Китай пауловния се отглежда на обща площ от е опожа- рени горски 2. където кабинета на министър-председателя. silvestrii P.Пауловния (Paulownia) е единственият род бързорастящи дървета в сем. царевица. Род Paulownia включва над 20 вида със сходни качества и затова за тях се говори под събирателното име пауловния. В междуредията на дървото се ства. Едва ли има по- ерозията категоричен начин да се подчертае националното зна- пос тоянен чение на пауловния за японския народ от присъствие- проблем. рия­та и живота на тези страни. mikado P. coreana P.е. парк до вас или сте се възхищавали на изящните ярки Разбира се. elongata P. Видове пауловния: P. tomentosa P. viscosa История на дървото пауловния 1. longifolia P. от н. Това Япон­ците. shensiensis P.  м Дървото пауловния произ- за 7–8 години. датират отпреди гатство за еколозите. Paulowniaceae.

3. Здравина – мека. но изключително жилава и устойчива на огъване и усукване. 9. Красотата на дървесната структура – наподобяваща най-скъпите и екзотични дървесини. В Тази на пауловния е лека и същевременно изклю- Древността японците са правели гардеробите си от пау­ чително здрава – идеалната комбинация за случаи- ловния. м. опаковки и други ви настилки и ламперии. термити и други насекоми поради високото си незаменима в корабостроенето. Лесно 8. Пожароустойчивост – запалва се при двойно повисока температура (400 °C) от чамовата дървесина. в мебелната индустрия. фурнири. средно тегло 208–300 кг/куб. непознати измерения във визията за мебелите на бъдещето. без материалът да се нацепва дори и ако са на самия край на детайла. каравани и др. Дървесината има невероятен резонанс. Влагоустойчивост – трудно аб­сорбира вода. Това качество е особено на суровина в строителството. не се деформира и не променя размерите си. Тя е със възникнал пожар. 5. Милиардите въздушни порички я правят изклю- се поддава на всякакъв вид обработка. сглобяеми къщи.могат да се нарекат „белите дробове на градовете“ – то изделия. ни инструменти. 6. Тегло – то е по-леко от това на приеманата засега за най-лека балсова дървесина. ценно при изработка на сауни. Чворове почти напълно липсват. Високото съотноше- 7. изложен на атмосферни влияния. самолетостроенето.и шумоизолационен материал. когато това съотношение е от значение. гладкостта и липсата на дефекти я прави предпочита- несравним с друга дървесина. съдържание на танин. чително добър топло. за изработка на дъски за сърф. който това е пауловния. Здравината. за да предпазват кимоната си от изгаряне при те. Поради това си свойство дървесината е непо- дъб пауловния Характеристики на дървото пауловния пауловния датлива на гниене. Пауловния задържа гвоздеи и винтове добре и не изисква пробиване на направляващи отвори. Винтове с плоски глави могат да се завиват наравно с повърхността. Детайл от пауловния. подо- за облицовки. отваря нови. което я прави икономична при байцване и лакиране. Дървесината е устойчива на нападение от дър- ние здравина/тегло прави дървесината от пауловния вояди. Например жълтата топола и белият бор показват степен на разцепване преди тази на пауловния. . 4. играчки. високо се цени и търси при изработването на музикал- 2. Идеален е за резбарство. в обзавеждането на концертни зали и звукозаписни студия.

нологични методи. Те съдържат 20% протеини в зелено състояние и около 12% след есенния листопад. и предполага постигането на по-високи добиви (естествено ако не се събира за производство на листа от пауловния за смилане Преимуществата на пауловния като биогориво са фураж). Тъй като сина се добиват 511 л етанол.гориво за захранване на котли и камини с напълно автоматизиран процес на подаване и горене) и като суровина за алтернативно възобновяемо биогориво. 11. Смилаемостта им е 60%. Богати са на ценни микроелементи. Напоследък цветовете се използват много интензивно в козметиката за производство на парфюми. жлъчката. както при другите видове. ухание привличат пчелите. Пелетите могат да се употребяват както за малки частни котли. кози и др). След всяко отрязване то се регенерира. За тази цел се използва както стъблото. Амери- гична стойност. като по този начин създават благоприятен микроклимат много: на растенията. пауловния се използва и в енергетиката за производство на пелети (твърдо Лични наблюдения регенерирала пауловния 5 години след отсичане . Използване на пауловния като енергийна суровина – освен в индустрията. ` По този начин я хранителни нужди плодородна земя. осно- приложение във фармацевтичната промишленост ваваща се на комбиниране на термохимични и биотех- за производство на лекарства против коремен тиф. далака и за лечение на бронхити. окраска на цветовете и съцветията. като това допринася мно- • Стъблото може да бъде отрязано по всяко време го за развитието на пчеларството. без това да е свързано със сезони и къси лучава от тези цветове. 12. След • Поради способността на пауловния да вирее на листопада листната маса наторява почвата. както и тяхното • За насажденията от пауловния не се влагат много големи грижи и разходи за отглеждане. В Китай листата на пауловния намират кански учени са разработили нова технология. белите дробове. стойност. образуват сянка и запазват почвената влажност. така и за големи установки и електрически централи. при които от един тон суха дърве- чернодробни заболявания. Имат хранителна апартаменти. Листата – използват се много често за фураж на животните (крави. се използват за лечение на болести. Листата на едно дърво пауловния поемат средно 22 кг въглероден диоксид и освобождават 6 кг кислород годишно. отглеждани с пау­ ловния. отопляващи отделни сгради и 10. близка до тази на люцерната. който се по- на годината. Коренът му живее около 70 години и може да изнесе между 4 и 8–9 цикъла от по осем години всеки. бронхити и др. • Дървото не изисква повторно засаждане. те да наречем пауловния „петролен кладенец“. прави по-приемлива за видовете. качества превъзхожда многократно акациевия. обогатява бедни и песъчливи почви. овце. а също и храносмилателната система. Използване на цветовете – красивата форма. не заема използваната за я с азот и подобрява структурата и. така също клоните и листата. Особено полезен е при проблеми с горните дихателни пътища. Това е една от причините листата на пауловния са с особено големи размери. Медът. свързани с черния дроб. употребявани за чайове и сиропи. Цветовете. е изключително светъл и по срокове на прибиране. аромати- изсечена плантация от пауловния 6 месеца след изсичане затори и на други козметични продукти. съвместно с които тя се отглежда. като по този начин пречистват стотици хиляди Друго приложение на пауловния е използването и` кубични метри въздух. Размерите им стигат до 75 см в диаметър и са най-добрите „фабрики” за кислород. Това има много висока еколо- като суровина за производство на биоетанол.

Недостатък при много търсена на световния пазар. При всички ки подпочвени води. невзискателността към четиригодишни (тези. н. са се регенерирали). което забавя работата по прибирането им. Когато отглеждате пауловния с цел добив дори и повече. Изсичате осемгодишните пературен диапазон на някои видове и т. вото може да достигне своя напълно удачната схема за вас е 3х3 м.08.2010 г. че когато се режат дърветата през едно. Това прави около 105 зрял стадий само за 8–10 години и да дръвчета на декар. не по-високо от 1. за тях. което трябва да знаете. които сте изсекли на четвъртата състава на почвите и широкия тем- година. Вода.5 м или 1х1 м. стига под дървото да няма скална плоча на по-високо 30. в един декар се засаждат 1000 бр. . дълбочината на дупките е 60–100 см. стига тя да е пропусклива. израствайки. е доб­ Искаме да отбележим огромното ре той да се подготви. не са проблем. Известен е фактът. рН трябва да е със стойност над 5.09. Други популярни схеми са 4х4 м – 63 бр. Дървото е непретенциоз23. ме предвид големината на работните съоръжения През лятото. защото. дори и по-големи. Оси- извърши между осмата и десетата година на гола сеч./дка. Подготовка на терена След като бъде избран подходящият терен. От предназначението растежа условия. при благоприятни за (трактори.2010 г. по-възрастни ловината дървета ще са осемгодишни и половината от 2  години. Те трябва да са тези варианти прибирането на дърветата следва да се на ниво. м дървесина за това тата година задължително трябва да се изсекат през време.04. когато се използва свредел с диаметър 60 см и на дърветата пауловния.2010 г.2010 г.05. като се изоре и дискова. започват да си Високата толерантност към засу- пречат. а понякога фиданките. тази схема е. Схеми за засаждане младо дърво пауловния избуява като Когато се планира засаждането. но към вида на почвата.11. че дър- варите максимално терена с цел по-висока доходност.06. При тази схема обаче на четвър- даде до 1 куб. косачки. цистерни).5 м.5 м. Това би спряло развитието му. 15. 21. толкова по-буйно растат те. в зависимост от вида на дървесина и площта не е голяма. дървото може да на насаждението зависи и схемата на засаждане на достигне до 6 м височина. гурете поливки на младото насажде19. Удоволствие е да се наблюдава как 2.2010 г. Пауловния не понася кисели почви./дка или 5х5 м – 40 бр.2010 г. Камъни. едно на шахмат. да не е глинеста и да се отводнява свободно. В слу- си удовлетворение от отглеждането чаите. ниво. След още четири години във вашата гора по- шаване на дръвчета. Необходимо е дебелината на почвената покривка да е поне 1. Изграждане на плантации от пауловния Когато се отглежда за биомаса в схема 2х0. е допустимо ни- Колкото повече човек се грижи вата да не се оре. ние. 11. Пауловния не понася висо- 5х4 м – 50 бр. По този начин започвате да реколтирате през че- (от –25 до +  45  °C) прави пауловния тири години – осемгодишни дървета.2010 г. а искате да нато- пау­ловния. Основното./дка. 18. трябва да се взе- висок стълб само за няколко месеца. Изграждане на плантации от пауловния трябва да се внимава да не се чупят съседните.5.07.Лични наблюдения 1. преди да започнете: Почва.

внесени с 1–2 поливки седмично. което наистина са гордост за отглеждащия ги градинар. борбата с тези неприятели не тър 60 см. Ако нямате тази възможност. тъй като чето. докато са зелени. Най-лесният начин за поливане на дръвчетата е чрез капковонапоителнателна система. че дръвчетата се полагат на дъното им.посадъчен материал 3. Пра- данката се образува легло вилното спазване на тези няколко важни стъпки води от мека и богата на храни- до отглеждането на високи. изправен ствол се пости- тор и се връща наполовина га. Дълбочината може да стигне до 1 м. че нуждите от напояване и наторяване на пауловния намаляват с растежа през годините. поради което нуждата от напояване отпада. Ако това се случи. които телни вещества пръст. означава. Ако използвате хидроабсорбент. Засаждане Голямото удовлетворение идва. предимно гъсеници. Из- Когато се отглеждат дръвче- вадената пръст се смесва та с цел получаване на дърве- с минерален или оборски сина. По този начин под фи- оставят ранички в ствола. докато последна- странични клонки. Схеми за засаждане 6-месечна плантация . През пролетта и ранното лято е възможно някои Следва маркиране и изкопаване на дупки. 4. съвсем не сениците може да получите във всяка агроаптека. Съвети как да отстраните гъ- че дупките се копаят на такава дълбочина. Едно дръвче се нуждае от около 50 л вода. Времето за засаждане на фиданки обхваща периода от ноември до края на април. Поливане Водата играе важна роля в отглеждането на дръвчетата през първата и втората година. След това кореновата система силно се развива и достига водоносни слоеве. за което насекоми. Трябва да се та стане дълбока 30–40 см. внимава да не се отчупват лис- след което се полага дръв- тата. необходимостта от поливки намалява наполовина. да нападнат паулов- се използва техника. В началото борбата с плевелите е най-големият проблем. Разсад пауловния се засажда от края на април до началото на август. като се кършат подалите се в дупката. изправени дървета. осигурява бързо разрастване на младите коренчета. Вие решавате дали ще се борите с тях посредством хербициди с машини или на ръка. представлява проблем. когато установите. оборудвана със свредел с диаме- ния. Това. поливайте на вада.

Дъските могат да се сушат в пещи при висока температура в продължение на най-малко 24 часа до съдържание на влага от 10 до 12%. Стабилност Изсъхването на открито отнема най-малко 30 дни. Модулът на скъсване на пауловния MOR е 843 килограма на квадратен сантиметър. 5-годишна плантация Очевидно е.Технически характеристики на дървесината от пауловния Тегло Средното и` тегло е от 208 до 282 кг на кубичен метър. След приключване на изсушаването не се наблюдава усукване на дъските. Стойността на свиване от сурово състояние до изсушено в пещ е само 2. Здравина Пауловния притежава едно от най-високите съотношения между здравина и тегло сред дървесните Разрез от 8-годишна пауловния видове. че колкото повече усилия положите през първата година. Ламперия от пауловния 8-годишна плантация Емисия на вредни вещества в кг газ/1000 тона сухо вещество* Вредни газове Пауловния Въглища SO 0 1750 277 NO 0 1550 5250 CO 0 7 0 CH4 0 7 0 CO2 187 550 775 0 140 2800 Други вредни вещества Нафта * Данните за емисиите са взети от NREL на USDOE. толкова по-добри резултати ще постигате в следващите години. Очакваме цените на изкупната суровина да бъдат не по-ниски от тези на чамовата дървесина.2% напречно и 4% по дължина. Технически характеристики на дървесината от пауловния . Стойност На световния пазар кубичен метър дървен материал от пауловния се търгува на цени от $200 до $800 в зависимост от степента на обработка. Дървесината на пауловния е почти четири пъти по-лека от тази на дъба (850 кг на кубичен метър) и наполовина от дървесината на бора (482 кг на кубичен метър).

а ще бъде и в основата на програмите за ал– тернативни енергийни източници. изпробвахме и се убедихме в безспорните предимства на ПАУЛОВНИЯ – ДЪРВОТО НА БЪДЕЩЕТО! Велбой ЕООД • Пловдив • Агроаптека жк „Тракия” (зад блок № 108) Боян Ангелов: тел.Днес в България малко хора знаят за дървото пауловния. докато търговци и производители по цял свят купуват дървесина от това чудно дърво.bg . 0896 868 080 www.paulownia. НЕКА Е ЗЕЛЕНО! БЪДЕТЕ ПИОНЕРИ! БЪДЕТЕ С НАС! ЛЕСНО Е! Ние видяхме. Смятаме./факс: 032 958 255 • GSM: 0888 698 010.bg • skype: paulownia.bg • e-mail: office@paulownia. че в близко бъдеще пауловния ще постави началото на нови тенденции в дър– водобивната и мебелната индустрия.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful