You are on page 1of 69

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ – МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА
НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА
наставна јединица

циљ наставне јединице

1. Ђачке радости

оспособљавање ученика за
лепо певање и активно
слушање музике

2. Музички подсетник

обнављање градива
обрађеног током претходне
школске године

3. Све што знам

обнављање музичких
појмова научених током
претходне школске године

4. Распевана дружина

5. Музика мога срца
6. Музика сатова

подсећање на песме и игре
научене у првом разреду
доживљавање и извођење
различитих степена
метрике (брзо и споро)
откуцавање метрике
покретима руке

7. Граја кокошака

оспособљавање ученика за
активно слушање музике и
лепо певање

8. Јесење расположење

оспособљавање ученика за
разумевање могућности
музичког изражавања

9. Сети се шта смо
научили

обнављање и утврђивање
градива обрађеног у
наставној теми Игре без
граница

корелација
• српски језик: приче и
песме о другарству
• свет око нас:Колико
познајем друштво из
одељења, Другарска слика,
Школа
• физичко васпитање:
савлађивање елемената
музичке игре

• физичко васпитање:
савлађивање елемената
музичких игара
• српски језик: приче и
песме о другарству
• здравствено васпитање:
Моје тело
• свет око нас: Ово сам ја
• свет око нас: Колико је
сати
• свет око нас:
Домаћеживотиње
• физичко васпитање:
савлађивање елемената
игре
• свет око нас: Пратим
промене у природи – јесен,
Дрвеће у јесен, Календар
временских прилика

упознавање с музичком
традицијом и културом
свог народа
доживљавање и извођење
различитих степена јачине
звука

• физичко васпитање:
савлађивање елемената
музичке игре

12. Реке у песмама

развијање и подстицање
музичког стваралаштва

• свет око нас: Воде у
насељу и околини

13. Музичке чаролије

оспособљавање ученика за
лепо и заједничко певање и
активно слушање музике

наставна јединица

циљ наставне јединице

14. Сети се шта смо
научили

обнављање и утврђивање
градива обрађеног у
наставној теми Музика у
природи

10. Играј коло разиграно

11. Музичка имитација

15. Вејавица

подстицање и неговање
способности за извођење
музике (певање, свирање)

16. Игра лоптом

доживљавање и извођење
наглашеног и
ненаглашеног тактовог
дела

17. Засвирајмо заједно

подстицање и неговање
способности за извођење
музике (певање, свирање)

18. Сети се шта смо
научили

19. Игре препознавања

обнављање и утврђивање
градива обрађеног у
наставној теми Зимске
радости
оспособљавање ученика за
извођење музике
различитог карактера и
садржаја

корелација

• српски језик: обрада
песама о зими
• свет око нас: Пратим
промене у природи – зима,
различита годишња доба –
различити послови, Зимске
приче
• српски језик: обрада
песама о зими,
разбрајалице
• свет око нас: Пратим
промене у природи – зима
• српски језик: обрада
песама о зими,
разбрајалице
• свет око нас: Пратим
промене у природи – зима

• српски језик:
разбрајалице

20. Весели смо ми

21. Распевана математика

упознавање с музичком
традицијом и културом
свог народа
оспособљавање ученика за
извођење и активно
слушање музике
различитог карактера и
садржаја

22. Право знање

упознавање с музичком
традицијом и културом
свог народа

• физичко васпитање:
савлађивање елемената
музичке игре

23. Сети се шта смо
научили

обнављање и утврђивање
градива обрађеног у
наставној теми Мале ђачке
радости

24. Стигло нам је пролеће

подстицање и неговање
способности за извођење
музике (певање, свирање)

25. Ливадске приче

оспособљавање ученика за
лепо и заједничко певање и
активно слушање музике

наставна јединица

циљ наставне јединице

корелација

26. Коњи у песмама

оспособљавање ученика за
активно слушање и
разумевање музичког дела

• свет око нас: Домаће
животиње

27. Пролећно
расположење

оспособљавање ученика за
активно слушање и
разумевање музичког дела

28. Гласовно
препознавање

развијање осетљивости
слуха у функцији
разликовања и
препознавања боје гласа и
звучне боје флауте

• свет око нас: Животиње,
Дивље животиње, Из
лексикона (Врабац, Рода)

29. Уметност пролећа

подстицање склоности ка
музичком стваралаштву

• свет око нас: Пратим
промене у природи –
пролеће

• српски језик: обрада
песама о пролећу свет око
нас: Пратим промене у
природи – пролеће

свирање) 36. Песма и глума оспособљавање ученика за извођење музике различитог карактера и садржаја 34. Игра на ливади доживљавање и извођење узлазног и силазног низа тонова 33. Сети се шта смо научили обнављање и утврђивање градива обрађеног у наставној теми Пролећни несташлуци 31. Звездана прича оспособљавање ученика за лепо и заједничко певање и активно слушање музике 35. Сети се шта смо научили обнављање и утврђивање градива обрађеног у наставној теми Песме и игре • српски језик: драматизација књижевног дела • свет око нас: Пратим промене у природи – лето . Стигло нам је лето подстицање и неговање способности за извођење музике (певање. Песма о лептиру оспособљавање ученика за активно слушање и разумевање музичког дела 32.30.

Упознавање ученика с програмом и уџбеником за музичку културу за други разред основне школе. (Музичка култура за други разред.) 3.) . 18–19) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. 16–17) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. стр. Обрада наставне јединице Јесење расположење (Музичка култура за други разред. а затим и представљање појмова и задатака с којима ће се ученици срести у првој наставној теми Почетак школске године. стр. Обрада наставне јединице Ђачке радости – певање песме Букварци и слушање композиције Здраво. стр.ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 1.) 2. Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили. војско. 5–7) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. Обрада наставне јединице Граја кокошака (Музичка култура за други разред.. стр. (Музичка култура за други разред. тема – ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА Укупно часова: 5 1. 8–9) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. стр.) 3. Обрада наставне јединице Музика мога срца (Музичка култура за други разред. 12) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику.) 5. У оквиру наставне јединице Све што знам обнављају се музички појмови научени током претходне школске године (Музичка култура за други разред. упознавање с темама (поглављима) уџбеника. Обрада наставне јединице Музика сатова (Музичка култура за други разред. 10–11) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику..) 4. (Музичка култура за други разред. стр. У оквиру наставне јединице Музички подсетник обнавља се градиво обрађено током претходне школске године. стр. У оквиру наставне јединице Распевана дружина ученици се подсећају песама и игара научених у првом разреду (Музичка култура за други разред. стр.) 2. 22) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. тема – ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Укупно часова: 4 1.) 2. 20–21) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. стр.) 4. 14–15) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Игре без граница.

30–31) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. 32) 4. Обрада наставне јединице Игре препознавања (Музичка култура за други разред. стр. тема – ЗИМСКО РАСПОЛОЖЕЊЕ Укупно часова: 4 1.) 4. 26–27) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику.) 2. Обрада наставне јединице Игра лоптом (Музичка култура за други разред.) 5. стр. Обрада наставне јединице Музичке чаролије (Музичка култура за други разред. стр. 44–45) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. тема – МАЛЕ ЂАЧКЕ РАДОСТИ Укупно часова: 5 1. стр. стр.) 2. Обрада наставне јединице Вејавица (Музичка култура за други разред. стр. стр.) . Обрада наставне јединице Засвирајмо заједно (Музичка култура за други разред. 28–29) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику.) 3. Обрада наставне јединице Весели смо ми (Музичка култура за други разред. 38–39) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. стр. Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Музика у природи. 24–25) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. тема – МУЗИКА У ПРИРОДИ Укупно часова: 5 1. стр. 34– 35) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Зимско расположење. 42–43) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. (Музичка култура за други разред. Обрада наставне јединице Играј коло разиграно (Музичка култура за други разред. Обрада наставне јединице Реке у песмама (Музичка култура за други разред.) 3.3. стр...) 4.. (Музичка култура за други разред. 40) 5.. стр. Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили. Обрада наставне јединице Музичка имитација (Музичка култура за други разред. 36–37) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику.) 2.

) 4. стр. Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили.) 6. 64) 2. стр. Обрада наставне јединице Пролећно расположење (Музичка култура за други разред.3. 62. Обрада наставне јединице Песма о лептиру (Музичка култура за други разред. стр. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Мале ђачке радости. Обрада наставне јединице Гласовно препознавање (Музичка култура за други разред. Обрада наставне јединице Ливадске приче (Музичка култура за други разред. Обрада наставне јединице Право знање (Музичка култура за други разред. 65) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. 60–61) (Предлог обраде наставне јединице дат је у овом приручнику. стр. 52–53) 2.) . Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили..) 7. 46–47) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. стр. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Пролећни несташлуци.) 4. Обрада наставне јединице Игра на ливади (Музичка култура за други разред... тема – ПРОЛЕЋНИ НЕСТАШЛУЦИ Укупно часова: 7 1. (Музичка култура за други разред. стр. 56) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. 58–59) (Предлог обраде наставне јединице дат је у овом приручнику. Обрада наставне јединице Стигло нам је пролеће (Музичка култура за други разред. стр. (Музичка култура за други разред.. 54–55) 3. стр. стр. 50) 6. Обрада наставне јединице Коњи у песмама (Музичка култура за други разред. стр. тема – ПЕСМЕ И ИГРЕ Укупно часова: 6 1. Обрада наставне јединице Распевана математика (Музичка култура за други разред. стр. Обрада наставне јединице Уметност пролећа (Музичка култура за други разред. 48–49) 5.) 7. 57) 5. стр.

68–69) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. (Музичка култура за други разред. стр. стр.. 66–67) (Предлог за обраду наставне јединице дат је у овом приручнику. 70–71) 6. стр.. Обрада наставне јединице Стигло нам је лето (Музичка култура за други разред.) 4. Обрада наставне јединице Звездана прича (Музичка култура за други разред. Систематизацију је могуће реализовати уз помоћ наставне јединице Сети се шта смо научили.) 5. Обрада наставне јединице Песма и глума (Музичка култура за други разред.3. Систематизација знања стечених у оквиру поглавља Песме и игре. стр. 72) .

фронтални Наставна средства: – уџбеник. компакт диск – клавир Корелација: – српски језик – приче и песме о другарству – свет око нас – Колико познајем друштво из одељења. Њихову пажњу усмерава на илустрације с почетних страна уџбеника.ПРЕПОРУКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЧАСОВА 1. Другарска слика. . војско М. Ученике упознаје са уџбеником који ће користити током школске године. CD-плејер. демонстрација – певање – слушање музике – извођење покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални. Следи упознавање с темама (поглављима) уџбеника. а затим и представљање појмова и задатака с којима ће се ученици срести у првој наставној теми Почетак школске године. Школа МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ поздравља ученике и жели им успешну нову школску годину. наставна јединица: Ђачке радости Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике Задаци наставе: – препознавање песама обрађених у току претходне школске године – учење мелодије и текста песме Букварци – подсећање на композицију Здраво. Илића Белог коју су ученици слушали у првом разреду – препознавање извођачког састава – стварање веселе и радне атмосфере на почетку школске године Наставне методе и поступци: – разговор.

Учитељ ученицима помаже тако што песме пева неутралним слогом на или ла. хор и оркестар). Станчић. па сличицу са стране А1. Следи обрада песме по слуху. Илић Бели. Учитељ чита текст песме. војско Учитељ пушта снимак композиције и усмерава пажњу ученика на текст песме и илустрацију у уџбенику на којој су представљена деца у „септембарском маршу“. на којој су извођачи илустровани. а због чега не. Букварци Учитељ најављује певање песме која је посвећена ђацима и њиховом поласку у школу. а затим са ученицима разговара о њој. Труде се да запамте текст и мелодију. Учитељ том приликом подсећа ученике на значења појмова солиста и хор. Ученици причају о томе како они доживљавају поновни полазак у школу.Главни део часа Учитељ подстиче ученике да се сете песама које су певали током претходне школске године. Учитељ пита: – Ко је на илустрацији поздравио децу која иду у школу? – Ко је вама пожелео срећан полазак у школу? – Шта ви себи желите у новој школској години? Ученици препознају извођаче композиције (певач. с којима су се ученици упознали у првом разреду. – Нотни запис и текст песме Букварци налазе се у Песмарици уз овај приручник. Учитељ још једном пушта снимак композиције. а затим и сви ученици заједно. гледајући истовремено илустрацију у уџбенику. изводећи покрете у складу с текстом. Учитељ пева песму. због чега се радују. Задатак ученика је да на основу мелодије и ритма препознају о којој је песми реч. трудећи се да певање буде прецизно и чисто. да их именују и отпевају. Здраво. После више узастопних понављања учитељ одабира три ученика која ће певати по једну строфу. . а ученици сложно корачају. Песму затим пева ученик који се јави или ког учитељ одабере. лепе на предвиђено место. Певање Б. а ученици пажљиво слушају учитеља. Уз инструменталну пратњу учитеља ученици певају. Завршни део часа Слушање М.

компакт диск – дечји музички инструменти Корелација: – физичко васпитање – савлађивање елемената музичке игре МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ ученике подсећа на Карла Орфа и групу дечјих музичких инструмената коју је он формирао.2. Пажњу ученика усмерава на илустрације инструмената у уџбенику. па да ритам изведу у складу с тим. наставна јединица: Музички подсетник Циљ наставне јединице: – обнављање градива обрађеног током претходне школске године Задаци наставе: – подсећање на живот и дело Карла Орфа – визуелно и звучно препознавање дечјих музичких инструмената – извођење разбрајалице Плива патка преко Саве – развијање осећаја за ритам – упознавање с народном песмом из Белгије Нек свуд љубав сја – стварање веселе и радне атмосфере на почетку школске године Наставне методе и поступци: – разговор. демонстрација – свирање – слушање музике – извођење гласова и покрета Облици рада: – индивидуални. Ученике подстиче да уоче разлику у дужини слогова разбрајалице (последња два слога трећег и четвртог стиха су дужа од осталих). . Испод илустрација ученици уписују назив одговарајућег инструмента. показујући им инструменте и свирајући на њима. Главни део часа Ученици на дечјим музичким инструментима изводе ритам разбрајалице Плива патка преко Саве. коју су учили у првом разреду. фронтални Наставна средства: – уџбеник. Учитељ подстиче ученике да се сете назива инструмената. CD-плејер.

Учитељ надгледа игру и ученицима скреће пажњу на то да корачање мора бити усклађено са изговарањем разбрајалице.. Учитељ организује Игру писама на начин који је описан и духовито илустрован у уџбенику. – Нотни запис и текст разбрајалице Плива патка преко Саве налазе се у Песмарици уз овај приручник.. Осим дечјих ритмичких инструмената. Свакако не би требало занемарити ни утицај који овакав вид активности има на стварање и подстицање веселе и радне атмосфере.Ритам разбрајалице Плива патка преко Саве после више појединачних извођења изводе сви ученици истовремено. Учитељ пита: – Да ли је песма тужна или весела? – Да ли је брза или спора? Учитељ још једном пушта снимак композиције. јер осим спознајног имају и веома велики значај у развоју моторичких способности. Нек свуд љубав сја Ученици наводе извођачки састав (солиста. ученици као извор звука користе дланове. Ученици изговарају разбрајалицу Плива патка преко Саве. ударце оловком о клупу. Завршни део часа Слушање Народна из Белгије. . хор и оркестар) и износе своја размишљања и осећања у вези с песмом. а ученици своја осећања исказују слободним покретом. Напомена: Овом и сличним видовима наставних активности требало би посветити посебну пажњу. истовремено корачајући и носећи писмо на глави.

компакт диск – клавир МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Певање З. Звук-тон Учитељ чита текст песме и подстиче ученике да се сете мелодије. а остали ученици слушају. Главни део часа . учитељ ученицима помаже тако што песму најпре свира. који строфу понавља. Учитељ одабира солисте (три ученика која песму најбоље знају). CD-плејер. Ученик који се јави пева песму уз инструменталну пратњу учитеља. наставна јединица: Све што знам Циљ наставне јединице: – обнављање музичких појмова научених током претходне школске године Задаци наставе: – извођење песме Звук-тон – обнављање значења појмова звук и тон – упознавање с композицијом Шапутање Н. – Нотни запис и текст песме Звук-тон налазе се у Песмарици уз овај приручник. После сваке строфе следи хор.3. М. Херцигоње – развијање осетљивости слуха у функцији разликовања и препознавања извођачког састава Наставне методе и поступци: – разговор – певање – слушање музике – опонашање звукова – решавање задатака Облици рада: – фронтални Наставна средства: – уџбеник. а остали ученици су хор. Васиљевић. Солисти певају по једну строфу. Ученици песму певају више пута. Ако је потребно. а затим је и пева. с тим што се солисти мењају.

Ученици набрајају и опонашају различите звуке. а затим одговарају на следеће питање из уџбеника. Приликом другог слушања ученици одређују атмосферу (весело) и извођачки састав (дечји хор и клавир). а затим поново изводе песму Звук–тон.Одговарајући на питања из уџбеника. Слушање Н. . Шапутање Ученици пажљиво слушају снимак обраћајући пажњу на текст песме и брзину којом је она изведена (умерено брзо). Берем. берем грожђе.. Херцигоња. Уколико до краја часа остане довољно времена.. За разлику од тога. певајући је најпре веома гласно. Рибар. Ја посејах лан. а затим и сасвим тихо. У складу с тим. Накрај села жута кућа. Ученицима којима то није сасвим јасно учитељ објашњава да звуком називамо све што чујемо. па да је одиграју. учитељ ученике подстиче да се сете омиљене музичке игре из претходног разреда (Иде маца око тебе. објашњавајући да шапутањем производимо тон. Завршни део часа Ученици решавају ребус (певање). Саобраћајац. Учитељ најављује слушање песме која говори о шапутању ђака на путу од куће до школе. у тонове спада само онај звук који настаје када неко свира или пева. ученици на предвиђено место лепе одговарајућу сличицу са стране А1. ученици у разговору са учитељем објашњавају да у својој околини чешће могу чути звук него тон.).

.4. наставна јединица: Распевана дружина Циљ наставне јединице: – подсећање на песме и игре научене у првом разреду Задаци наставе: – подстицање интересовања за групне музичке активности – развијање и неговање способности за извођење музике (певање. било би неадекватно завршити је наставном јединицом Сети се шта смо научили. Субота. фронтални Наставна средства: – CD-плејер. свирање) – подсећање на композиције слушане током претходне школске године (М. као што је случај са осталим наставним темама у овом уџбенику. Као најбитнији васпитни задатак ове наставне јединице намеће се увођење првака у свет школе и музике. Кораћ. групни. Због тога ова наставна јединица носи назив Распевана дружина и њен циљ је подсећање на песме и игре учене у првом разреду. Другарство. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – физичко васпитање – савлађивање елемената музичких игара – српски језик – приче и песме о другарству МОГУЋИ ТОК РАДА Напомена: Пошто је наставна тема Почетак школске године осврт на градиво које је обрађивано током претходне школске године. А. Радост Европе) – подстицање стваралачких активности – упознавање с наставном темом Игре без граница – увођење другара из првог разреда у свет школе и музике Наставне методе и поступци: – певање – свирање – слушање музике – опонашање звукова – извођење гласова и покрета Облици рада: – индивидуални.

учитељ пушта снимке песама Другарство и Радост Европе. које ће бити сасвим одговарајућа музичка подлога за организовање Игре столица и Игре балона. Радост Европе У циљу стварања и подстицања веселе и радне атмосфере. . Главни део часа Ученици изводе песме и игре уз инструменталну пратњу учитеља. У складу са атмосфером и жељом ученика. Завршни део часа Читајући текст са 13. учитељ пушта снимке композиција различитог карактера и садржаја уз које ће ученици играти. Учитељ им у томе помаже изводећи препознатљиве ритмичко-мелодијске мотиве и препричавајући правила игре.Уводни део часа Ученици се присећају песама и игара које су учили у првом разреду. Другарство. Субота. учитељ предочава ученицима о чему ће учити у новој наставној теми. као и то шта ће бити њихови задаци. Он настоји да анимира све ученике. Он им објашњава правила игре и њихову пажњу усмерава на илустрацију у уџбенику на којој су приказана деца која изводе игре. Кораћ. певати или свирати. Слушање М. стране уџбеника. А. Учитељ настоји да у игру укључи и ученике првог разреда који присуствују часу. без обзира на ниво њихових способности.

наставна јединица: Музика мога срца Циљ наставне јединице: – доживљавање и извођење различитих степена метрике (брзо и споро) Задаци наставе: – учење текста и мелодије песме Срце – подстицање интересовања за осећајно и изражајно певање – развијање опсега дечјег гласа – уочавање разлика у брзини откуцаја срца – развијање осећаја за ритам – упознавање с композицијама Медитација Ж.5. Маснеа и Страшан лав С. CD-плејер. Учитељ пита: – На шта је текстописац мислио када је написао стих: У срцу моје маме и моје срце куца? – Како тумачите стих: И у том топлом оку станује и мој лик? – Ко станује у вашем топлом оку? Напомена: Приликом постављања оваквих и сличних питања у обзир треба узети чињеницу да ученици живе у различитим социјалним и породичним окружењима. демонстрација – певање – слушање музике – извођење гласова и покрета Облици рада: – групни. а затим од ученика захтева да објасне на који су начин разумели текст. . компакт диск – дечји музички инструменти Корелација: – здравствено васпитање – Моје тело – свет око нас – Ово сам ја МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ чита песму Срце. Барића – подстицање навике активног слушања музике Наставне методе и поступци: – разговор. фронтални Наставна средства: – уџбеник.

Главни део часа Караоке Вл.Посебну пажњу требало би посветити ученицима који немају мајку. Завршни део часа Слушање Ж. тј. Учитељ пита: – Да ли песму изводи женски. Ученици у разговору са учитељем помињу све оно што им се у композицијама допада. стране уџбеника. (Дечак и девојчица у средишњем делу илустрације руке држе на десној страни груди. После тог ученика песму певају и остали ученици. Барић. а ученици пажљиво слушају и труде се да запамте мелодију. На предлог учитеља ученици откуцаје дечаковог срца дочаравају свирајући на дечјим инструментима (штапићима. мушки или дечји глас? (дечји) – Којим дечјим музичким инструментом су у песми дочарани откуцаји срца? (штапићима) После више узастопних слушања учитељ одабира ученика који пева песму уз пратећи музички аранжман. браћи и сестрама или неким другим особама које воле и које воле њих. ученици ходом дочаравају откуцаје дечаковог срца приликом првог (споро). Срце Учитељ пушта снимак песме. а затим одговарају на постављена питања у вези са брзином којом су ходали. Учитељ ученике подстиче да обрате пажњу на децу која руке не држе на месту на ком би требало. који су представљени у сновима дечака који спава. . Гледајући илустрације са 15. страха (С. Медитација. Масне. сложно и интонативно чисто. а учитељ их подстиче да певају изражајно. Они могу говорити о свом оцу. С. – Нотни запис и текст песме Срце налазе се у Песмарици уз овај приручник. Страшан лав Учитељ пушта снимке композиција које на посредан начин интензивирају доживљаје спокоја (Ж. Барић. бубњићима).) Ученици поступају по налогу из уџбеника. Страшан лав). Масне. а затим и приликом другог сна (брзо). Илић. Медитација). Учитељ пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој су илустрована деца која ходају држећи руку на срцу.

групни. текста и мелодије песме Куцање сатова – препознавање звукова различитих сатова – уочавање разлика у брзини откуцаја сатова – опонашање сатова гласом и покретима тела – опонашање сатова дечјим музичким инструментима – упознавање с песмом Тик-так М. а затим ученике пита: – Да ли сви сатови куцају истом брзином? – Да ли сат мења брзину којом куца или увек куца равномерно? . Учитељ додатно објашњава значење речи равномерно. наставна јединица: Музика сатова Циљ наставне јединице: – откуцавање метрике покретима руке Задаци наставе: – учење ритма. свирају и играју уз звуке сатова. Учитељ чита текст песме Куцање сатова. фронтални Наставна средства: – уџбеник. а ученици посматрају илустрацију из уџбеника на којој деца певају. Илића Белог – упознавање с композицијом Игра часовника из опере Ђоконда А.6. CD-плејер. Понкијелија Наставне методе и поступци: – певање – свирање – слушање музике – опонашање звукова – извођење гласова и покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – свет око нас – Колико је сати МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује обраду наставне јединице речима: – Данас ћемо видети на које је све начине музиком могуће представити куцање сатова.

Тик-так Учитељ пушта снимак композиције. лепећи одговарајућим редом сличице сатова са стране А1. затим брзо). Ученици говоре о томе да ли им се нешто у композицији допало. – Нотни запис и текст песме Куцање сатова налазе се у Песмарици уз овај приручник. Игра часовника из опере Ђоконда Учитељ пушта снимак композиције.– Како куца сат који је покварен? Главни део часа Певање Непознати аутор. После више узастопних понављања песму пева ученик који се јави или ког одабере учитељ. а ученици у уџбенику решавају задатак цртајући казаљке на сату. па их подстиче да гласом и покретима тела опонашају сатове са сличица: – звоник: бим-бам (ученици руку подигнуту скроз увис покрећу из рамена налево и надесно великим кружним покретом) – зидни сат: динг-донг (ученици руку спуштену испред себе покрећу из лакта налево и надесно умерено великим покретом) – будилник: тик-так (шаку која је у висини лица ученици покрећу из ручног зглоба налево и надесно правећи релативно мали покрет) – ручни сат: тика-така (кажипрстом у висини лица ученици праве мале покрете налево и надесно) Завршни део часа Слушање А. Учитељ пита: – Шта представља птица која се помиње у песми? (зидни сат) – Који су то невидљиви залогаји које птица из песме кљуца? (време) Учитељ с компакт диска пушта Звуке сатова. а ученици одређују брзину (најпре умерено лагано. . Слушање М. Ученици пажљиво слушају учитеља и труде се да запамте текст и мелодију. Уз инструменталну пратњу учитеља ученик песму пева водећи рачуна о томе да певање буде равномерно као куцање сата. Учитељ проверава начин на који су ученици решили задатак. Илић Бели. затим гласно). Понкијели. Куцање сатова Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева. а затим и јачину којом је композиција изведена (најпре умерено тихо. а ученици решавају задатак у уџбенику.

фронтални Наставна средства: – уџбеник. оловком о клупу. наставна јединица: Граја кокошака Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за активно слушање музике и лепо певање Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Два се петла побише – упознавање с композицијом Стајаћу на једној нози М.7. На исти начин разбрајалицу најпре изводи један од напреднијих ученика. CD-плејер. Рамо – подстицање способности за препознавање извођачког састава – упознавање с једном старом дечјом игром Наставне методе и поступци: – певање – свирање – слушање музике – извођење гласова и покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални.. групни. изговарајући текст (слогове) и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената. чији је композитор Ж. а затим разбрајалицу изводи. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – свет око нас – Домаће животиње – физичко васпитање – савлађивање елемената игре МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује обраду разбрајалице Два се петла побише. Ф. Ток наставног процеса учитељ може унапредити тако што ће оформити оркестар у којем ће ученици који су разбрајалицу савладали ритам свирати на различитим изворима звука (дечјим музичким инструментима..). ударајући дланом о длан. а затим и остали ученици. . Илића Белог – учење текста и мелодије песме Кока снела јаје – упознавање с композицијом Кокош. трудећи се да извођење буде тачно и прецизно.

– Нотни запис и текст разбрајалице Два се петла побише налазе се у Песмарици уз овај приручник. С обзиром на то да се у овој игри играчи гурају без употребе руку. а затим пева. Кока снела јаје Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што најпре чита текст песме. Напомена: Игра Петлићи је деци занимљива. а трећа група ненаглашен. Ученици слушају учитеља и посматрају шаљиву илустрацију у уџбенику на којој је приказана кокошка која је у породилишту снела јаје. пошто су оне на леђима. Горењшек. друга ће свирати наглашен тактов део. Кокош Учитељ пушта снимак композиције. – Нотни запис и текст песме Кока снела јаје налазе се у Песмарици уз овај приручник. учитељ ученике може поделити у три групе. Ф. самим тим и могућност да се неко од њих повреди. а затим и остали ученици. Ученици заједно певају песму опонашајући гласом и покретима грају кокошака. Главни део часа Учитељ најављује игру Петлићи и чита правила из описа игре.У зависности од ентузијазма и способности ученика. повреде су најчешће могуће у пределу главе. Завршни део часа Слушање Ж. па ће њено играње у наставни процес унети додатну живост и радост. Приликом поновног слушања ученици одређују извођаче композиције. а ученици одређују брзину и јачину извођења. Певање Ј. Игру најпре играју ученици изабрани разбрајањем. Рамо. Зато је неопходно обратити посебну пажњу како не би дошло до повреда. од којих ће прва изводити ритам разбрајалице. па украшавају јаје испод којег је написан тачан одговор. Свакако не би требало занемарити велику жељу деце за надметањем и доказивањем. (свирач) .

фронтални Наставна средства: – уџбеник. четвртог и петог стиха разбрајалице дужи од осталих слогова. Календар временских прилика МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује обраду разбрајалице Киша и мрав. Ученици заокружују поменуте слогове разбрајалице жутим фломастером. Илића Белог Наставне методе и поступци: – разговор – певање – свирање – слушање музике – опонашање звукова – извођење гласова и покрета Облици рада: – групни. Разбрајалицу најпре изводи један од напреднијих ученика. Ученици пажљиво посматрају извођење.8. па разбрајалицу изводе на начин на који је то радио учитељ. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – свет око нас – Пратим промене у природи – јесен. наставна јединица: Јесење расположење Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за разумевање могућности музичког изражавања Задаци наставе: – подстицање занимања за групне музичке активности – стицање навике слушања музике – учење и извођење разбрајалице Киша и мрав – учење текста и мелодије песме Јесен – упознавање с композицијом Све је пошло наопачке М. прате текст разбрајалице у уџбенику и опажају да су последњи слогови трећег. CD-плејер. Дрвеће у јесен. трудећи се да извођење буде тачно и прецизно. а затим и остали. а затим разбрајалицу изводи изговарајући текст (слогове) и свирајући ритам штапићима. .

Главни део часа Учитељ подстиче ученике да опонашају кишу и грмљавину користећи одговарајуће дечје музичке инструменте. Он песму најпре свира на неком од мелодијских инструмената како би се ученици упознали с мелодијом.. Остали ученици чине хор. Завршни део часа Слушање М. Пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој су приказана деца и животиње које тугују због доласка јесени. – Нотни запис и текст песме Јесен налазе се у Песмарици уз овај приручник. Учитељ пита: – Да ли сте и ви тужни што је дошла јесен? Зашто? – Које нам лепе ствари јесен доноси са собом? – Које воће зри у јесен? – Да ли се некоме допада шуштање лишћа под ногама? Зашто? После краћег разговора о јесени учитељ започиње обраду песме по слуху. с тим што се солисти мењају. а затим строфе спаја. Песму обрађује део по део. Солисти певају по једну строфу песме. а затим је пева.. слаба киша – ученици лагано лупкају штапићима јака киша – ударци штапићима су све чешћи и све гласнији пљусак – звуку штапића ученици придодају и звук звечки грмљавина – ученици палицама и рукама ударају по бубњићима Певање Ст. Учитељ одабира солисте (три ученика која песму добро знају). Све је пошло наопачке . Коруновић. Ученици песму певају више пута. нема више песме у шуми и лугу. Јесен Учитељ чита текст песме. па са ученицима разговара о јесени и свему ономе што она доноси са собом (нема више цвећа крај шуме и пута.– Нотни запис и текст разбрајалице Киша и мрав налазе се у Песмарици уз овај приручник. који строфу понавља. После сваке строфе следи хор. П. Ученике скромнијих певачких способности учитељ анимира тако што им даје задатак да смисле пратњу за песму Јесен и да је одсвирају користећи триангле и звечке.). Илић Бели.

Учитељ пушта снимак композиције у којој се. као и у песми Јесен. а дође јесен. Ученици пажљиво слушају песму и износе своја запажања и размишљања у вези с њом. . говори о томе шта бива када прође лето.

а шта најтеже. наставна јединица: Сети се шта смо научили Циљ наставне јединице: – обнављање и утврђивање градива обрађеног у наставној теми Игре без граница Задаци наставе: – препознавање и певање обрађених песама – подстицање интересовања за осећајно и изражајно певање – подстицање музичког памћења – подстицање здравог такмичарског духа – упознавање с наставном темом Музика у природи Наставне методе и поступци: – певање – слушање музике – извођење покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални Наставна средства: – уџбеник. Главни део часа Ученици решавају задатке из уџбеника и друге задатке на основу којих ће учитељ стећи бољи и потпунији увид у то колико су савладали обрађено градиво. композиција које су слушали. Учитељ ученицима предлаже организовање такмичења у певању на начин описан у уџбенику.9. наставних јединица које су обрадили. Учитељ ученике подстиче да кажу шта им је у тој наставној теми било најлакше. као и то у којој су мери способни за усвајање нових наставних садржаја. Наводе их. CD-плејер. компакт диск – клавир МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Ученици се присећају песама које су певали и свирали у оквиру наставне теме Игре без граница. а затим описују своја осећања и размишљања о њима. .

учитељ предочава ученицима шта ће учити у оквиру нове наставне теме. Уколико до краја часа остане довољно времена. учитељ подстиче стваралачку активност ученика. као и то шта ће бити њихови задаци. 30 и 36 – Сети се шта смо научили..Завршни део часа Читајући текст са 23. Ученици певају. 14. . стране уџбеника. играју и свирају композиције различитог карактера и садржаја или слушају снимке омиљених композиција. Напомена: Поступак рада препоручен у овој наставној јединици погодан је и за остварење циљева и задатака наставе у наставним јединицама бр. 23. 18..

Ученици слушају. групни. демонстрација – певање – слушање музике – извођење покрета Облици рада: – индивидуални.10. Главни део часа Певање Народна из Србије Дуње ранке Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што песму пева и свира на неком од мелодијских инструмената. Ученици гледају илустрације из уџбеника на којима дечак изводи покрете по тексту песме. Остали ученици чине хор. Сваки солиста пева по једну строфу песме. . Учитељ одабира солисте (три ученика која песму добро знају). Затим следи хор. наставна јединица: Играј коло разиграно Циљ наставне јединице: – упознавање с музичком традицијом и културом свог народа Задаци наставе: – учење мелодије и текста песме Дуње ранке – упознавање с народним колом Жикино коло – подстицање склоности ка музичком стваралаштву – подстицање интересовања за очување народне музике Наставне методе и поступци: – разговор. а затим певају. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – физичко васпитање: савлађивање елемената музичке игре МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује обраду песме Дуње ранке и чита текст песме. CD-плејер. фронтални Наставна средства: – уџбеник. и то тако што сваку строфу песме понављају више пута узастопно.

– хор: Дуње ранке. – II солиста: Иди кући. Затим смишљају нови текст и покрете за песму (погледати пример у уџбенику). Ученици уче кораке по фазама. – хор: Дуње ранке. Ученици најпре певају и истовремено изводе покрете по тексту песме. 22 (Право знање). водећи рачуна о томе да њихово извођење буде правилно и ритмично. – Нотни запис и текст песме Дуње ранке налазе се у Песмарици уз овај приручник. леле дуње ранке. У зависности од надахнутости ученика. друга ће играти. дуње ранке. Након ових активности учитељ упознаје ученике с начином играња (кореографијом) уз песму. очешљај се. – хор: Дуње ранке. обуци се. – III солиста: Иди кући. а ученици одређују јачину (умерено гласно) и брзину (умерено брзо) којом је композиција изведена. . крушке караманке. крушке караманке. Завршни део часа Слушање Народно Жикино коло Учитељ пушта снимак композиције. учитељ ток наставног процеса може додатно унапредити тако што ће их поделити у више група. леле дуње ранке. Учитељ песму обрађује на начин који је описан у уџбенику. очешљај се. крушке караманке. леле дуње ранке. дуње ранке. а трећа ће смислити и на дечјим музичким инструментима свирати пратњу за песму Дуње ранке. Као додатно упутство ученицима ће послужити илустрација у уџбенику на којој су приказана деца која играју уз песму. од којих ће прва певати песму. дуње ранке. Напомена: Поступак рада предложен у овој наставној јединици погодан је и за остварење циља и задатака наставе у наставној јединици бр.Опис: – I солиста: Иди кући.

а учитељ им објашњава значење појма одјек. демонстрација – певање – слушање музике – извођење гласова и покрета – решавање задатака Облици рада: – групни. компакт диск – клавир МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Слушање М.11. Главни део часа Учитељ поново пушта снимак песме и пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој је приказана девојчица која узвикује своје име (Ели). наставна јединица: Музичка имитација Циљ наставне јединице: – доживљавање и извођење различитих степена јачине звука Задаци наставе: – упознавање с појмом одјек (ехо) – упознавање с композицијом Песма о одјеку М. Ученици запажају да остала деца са илустрације узвикују исто име све тише и тише. Ученици пажљиво слушају песму. Илића Белог – учење мелодије и текста народне песме Вишњичица род родила – упознавање с народном песмом Дивна. фронтални Наставна средства: – уџбеник. Дивна – подстицање интересовања за групне музичке активности – подстицање склоности ка изражајном певању – упознавање с музичком традицијом и културом свог народа Наставне методе и поступци: – разговор. CD-плејер. . Песма о одјеку Учитељ пушта снимак песме на чијем почетку главни јунаци Мића и Аћим дозивају један другога. Илић Бели. опонашајући на тај начин одјек.

Самим тим. да ме хоће пољубити њима .. а осталим ученицима објашњава да ће они бити хор – одјек. – Нотни запис и текст песме Вишњичица род родила налазе се у Песмарици уз овај приручник. Певање Народна песма Вишњичица род родила Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. водећи рачуна о томе да певање буде јасно и интонативно чисто. читајући и објашњавајући њен текст. Учитељ најављује учење песме Вишњичица род родила. као и песму Вишњичица род родила. Ученици певају песму више пута. Дивна. медна уста има хор – Дивна. трудећи се да одјек буде што природнији (правилнији). Дивна. од рода се саломила. ученици узвикују и друге речи чији одјек желе да чују. Учитељ пажњу ученика усмерава на то да сваки наредни наступ одјека мора бити све тиши и тиши. После више узастопних понављања учитељ одабира ученика који ће бити солиста. с тим што се солисти мењају.. (Певање хора би требало да буде тише од певања солисте). медна уста има солиста – Да ме хоће. могуће извести као постављање питања и одјекивање одговора. Дивна Учитељ пушта снимак песме коју је. ученици опонашају одјек узвикујући своје име или име другара из одељења. Осим имена. који стих понавља. солиста – Дивна. ученици на питање из уџбеника одговарају да је и у овој песми могуће опонашати одјек. Завршни део часа Слушање Народна песма Дивна. Ученици пажљиво слушају и труде се да запамте текст и мелодију песме. Ученици уз надзор учитеља описани поступак понављају више пута. солиста – Вишњичица род родила хор – Вишњи. Уз инструменталну пратњу учитеља солиста пева песму. После сваког отпеваног стиха следи хор. вишњичица род родила солиста – Од рода се саломила хор – Од ро.Подстакнути песмом и објашњењем учитеља. трудећи се да певање личи на одјек.

да ме хоће пољубити њима.хор – Да ме хоће... Ученици решавају ребус и на тај начин сазнају да се одјек другачије назива ехо. .

гусеница – учење текста и мелодије песме модела Ресаво. гусеница. У зависности од ентузијазма и способности ученика. наставна јединица: Реке у песмама Циљ наставне јединице: – развијање и подстицање музичког стваралаштва Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Гусен. друга свира ритам. трећа група свира наглашен тактов део. а затим разбрајалицу изводи изговарајући њен текст (слогове) и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената.. фронтални Наставна средства: – уџбеник. групни. водо ’ладна – упознавање с народном песмом Ој. На исти начин разбрајалицу најпре изводе напреднији.. . оловком о клупу. У даљем току наставног процеса учитељ формира оркестар у којем ће ученици ритам свирати на различитим изворима звука (дечјим музичким инструментима. трудећи се да извођење буде тачно и прецизно. CD-плејер.). ударајући дланом о длан. Мораво – оспособљавање ученика за активно слушање и разумевање музичког дела – упознавање с музичком традицијом и културом свог народа Наставне методе и поступци: – певање – свирање – слушање музике – извођење гласова и покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални. а четврта ненаглашен. учитељ ђаке може поделити у четири групе – прва група изговара текст разбрајалице. а затим и остали ученици. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – свет око нас – Воде у насељу и околини МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује обраду разбрајалице Гусен.12.

Подстакнути учитељевим питањем. водо ’ладна налазе се у Песмарици уз овај приручник. водо ’ладна Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. Она је уједно и песма модел за усвајање тона ре. (природа) .– Нотни запис и текст разбрајалице Гусен. Ученици пажљиво слушају учитеља и труде се да запамте текст и мелодију песме. па ће је и ученици с лакоћом научити. чија обрада следи у трећем разреду. И учитељ узима учешће у игри тако што даје пример и подстиче ученике на креативан приступ овом виду музичког стваралаштва. Због тога учитељ посебну бригу води о томе да приликом сваког извођења интонација буде чиста. Ресаво. Завршни део часа Слушање Народна песма Ој. а ученици одређују њен извођачки састав. водо ’ладна је кратка и једноставна. Мораво Учитељ пушта снимак песме. ученици смишљају мелодије које у виду питања и одговора певају другарима из одељења. а затим према упутству у уџбенику решавају укрштеницу. гусеница налазе се у Песмарици уз овај приручник. Напомена: Песма Ресаво. брзину и јачину којом је песма изведена. Поштујући упутство из уџбеника. – Нотни запис и текст песме Ресаво. ученици набрајају још неке наше реке за које знају. како би ученици искуствено усвојили апсолутну висину тона ре. Главни део часа Певање Народна песма.

Ученици гледају илустрацију и уочавају децу која чине хор. фронтални Наставна средства: – уџбеник. демонстрација – певање – свирање – слушање музике – глума – решавање задатака Облици рада: – индивидуални. компакт диск МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује учење песме Док месец сја. Радуловића – упознавање с композицијом Мађионичар М. Учитељ пита: – Који вам је лик са илустрације најзанимљивији? – На који начин се девојчица прерушила у маму? – Како бисте ви то урадили да сте на њеном месту? . Пажњу ученика учитељ усмерава на илустрацију у уџбенику на којој су приказана деца која изводе (певају и глуме) песму. наставна јединица: Музичке чаролије Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за лепо и заједничко певање и активно слушање музике Задаци наставе: – учење текста и мелодије песме Док месец сја – упознавање с композицијом Моја успаванка Н.13. читајући њен текст и налог којим је у уџбенику објашњен начин на који би песму требало интерпретирати. Илића Белог – развијање способности изражајног певања – развијање критичког мишљења активним слушањем музике – подстицање склоности ка музичком стваралаштву – постављање основа за правилно дисање Наставне методе и поступци: – разговор. групни. дечака који глуми Пера и девојчицу која глуми маму. CD-плејер.

На основу боја којима су исписани стихови песме учитељ ученицима објашњава ко који део песме пева: хор – Куца. угасла је пећ Врата ми отвори. учитељ ученике (такмичаре) дели у више група. Најпре обрађује прву строфу (прва четири стиха) песме. премда већ је ноћ Перо – Дај ми једно перо. Лили. а остали ученици ће певати у хору. све док месец сја Перо – Дај ми једно перо. Б. писао бих ја мама – Немој кварит очи. учитељ одређује улоге. . куца Перо. сад ћу писат поћ Свећа ми не гори. – Нотни запис и текст песме Док месец сја налазе се у Песмарици уз овај приручник. стране уџбеника. После више узастопних понављања. Један ученик ће бити Перо. Ученици пажљиво слушају учитеља и труде се да запамте текст и мелодију песме. сутра биће дан хор – Сад у мирној ноћи свако снива сан Ученици песму изводе више пута. Ученицима објашњава да ће се победници свих група надметати у финалу. с тим што се солисти (Перо и мама) мењају.Главни део часа Караоке Ж. У зависности од броја ученика и броја пера којима располаже. чуј бар једну реч хор – Куца. Завршни део часа Учитељ најављује Игру пером читајући опис игре и скрећући пажњу ученика на илустрацију са 31. Док Месец сја Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. други Перина мама. Ученици пажљиво гледају илустрацију и у разговору са учитељем коментаришу све оно што им је на илустрацији занимљиво. куца Перо. а затим и њен преостали део.

(Месец) . Мађионичар Учитељ пушта снимак композиције. Ученици решавају ребус.Напомена: Игра пером осим забавне има и веома битну развојну улогу код деце овог узраста. а ученици говоре о свему ономе што су запазили слушајући снимак. Слушање М. Илић Бели. О правилима осећајног и лепог (изражајног) певања више речи биће у трећем разреду. Наиме. играјући ову игру. ученици развијају капацитет плућа и постављају основе правилног дисања као једног од најбитнијих предуслова за изражајно певање.

14. наставној јединици Сети се шта смо научили. . наставна јединица: Сети се шта смо научили Напомена: Видети поступак препоручен у 9.

15. CD-плејер. Зимске приче МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ са ученицима разговара о зими. веје – подстицање склоности ка музичком стваралаштву – подстицање интересовања и способности за групне музичке активности – упознавање с композицијом Први снег А. наставна јединица: Вејавица Циљ наставне јединице: – подстицање и неговање способности за извођење музике (певање. читајући и објашњавајући њен текст. фронтални Наставна средства: – уџбеник. Пита их: – Ког датума почиње зима? – Које годишње доба долази после зиме? – Које смо песме о зими певали у првом разреду? После краћег разговора о зими и ономе што она са собом носи. свирање) Задаци наставе: – учење текста и мелодије песме Ала веје. Различита годишња доба – различити послови. веје. Кораћа Наставне методе и поступци: – разговор – певање – свирање – слушање музике – решавање задатака Облици рада: – групни. учитељ најављује обраду песме Ала веје. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – српски језик – обрада песама о зими – свет око нас – Пратим промене у природи – зима. Главни део часа Певање .

звечкама и осталим изворима звука (тело. . Учитељ помаже ученицима тако што им предлаже да на трианглима. бубњићима и (или) чинелама изведу први тактов део. веје Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. Напомена: Оваквим и сличним методама и поступцима рада ученицима ће бити омогућено стицање и развијање стваралачких способности. предмети) свирају ритам песме. веје. веје налазе се у Песмарици уз овај приручник. (Божић) Напомена: Поступак рада препоручен у овој наставној јединици погодан је и за остварење циљева и задатака наставе у наставним јединицама бр. Ученици решавају ребус. учитељ подстиче остале ученике у одељењу да штапићима. Ученици пажљиво слушају учитеља. гледају илустрацију и труде се да запамте текст и мелодију песме. Настава ће бити обогаћена веселом радном атмосфером.Ст. 35 (Стигло нам је лето). Први снег Учитељ пушта снимак композиције. Учитељ подстиче ученике да смисле пратњу за песму Ала веје. а ученици говоре о свему ономе што су запазили слушајући снимак. Завршни део часа Слушање: А. што ће ученицима предмет учинити занимљивим. а затим појединачно или у групама. П. – Нотни запис и текст песме Ала веје. Уз помоћ и инструменталну пратњу учитеља песму певају сви ученици заједно. а учитељу омогућити лакше остваривање свих програмских садржаја. Коруновић. Како би унапредио наставни процес. 24 (Стигло нам је пролеће) и бр. Кораћ. Ала веје. а даирама и кастањетама други. па да је одсвирају користећи дечје музичке инструменте.

разбрајалице – свет око нас – Пратим промене у природи – зима МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује учење разбрајалице Лопта постављањем следећих питања: – Која је ваша омиљена играчка? – Који је ваш омиљени спорт? – Да ли волите да се играте лоптом? – Коју игру с лоптом највише волите? . компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – српски језик – обрада песама о зими. наставна јединица: Игра лоптом Циљ наставне јединице: – доживљавање и извођење наглашеног и ненаглашеног тактовог дела Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Лопта – препознавање и извођење наглашеног и ненаглашеног тактовог дела кроз игру – учење текста и мелодије песме Загонетка – упознавање с композицијом Јануарске звезде беле М.16. Илића Белог – подстицање способности за препознавање извођачког састава Наставне методе и поступци: – разговор. CD-плејер. групни. демонстрација – певање – свирање – слушање музике – извођење гласова и покрета Облици рада: – индивидуални. фронтални Наставна средства: – уџбеник.

Певање Ст. На исти начин разбрајалицу затим изводе ученици користећи дечје музичке инструменте и друге изворе звука (тело. Разбрајалицу најпре изводи учитељ. Пажњу ученика учитељ усмерава на илустрацију у уџбенику на којој је приказан дечак с лоптом. Јануарске звезде беле . (грудва) – Нотни запис и текст песме Загонетка налазе се у Песмарици уз овај приручник. Искуство које ученици стекну на овај начин умногоме ће олакшати усвајање поменутих појмова које следи у трећем разреду. Напомена: Овај начин извођења разбрајалице веома је погодан за доживљавање и извођење наглашеног и ненаглашеног тактовог дела. Коруновић. а затим и ученици појединачно.Главни део часа Учитељ најављује обраду разбрајалице Лопта. Завршни део часа Слушање М. Илић Бели. изнад којег је сликовито објашњен начин на који би разбрајалицу требало извести. Загонетка Учитељ започиње обраду песме по слуху певајући и свирајући. Ученици најпре певају строфу по строфу. – Нотни запис и текст разбрајалице Лопта налазе се у Песмарици уз овај приручник. а затим разбрајалицу изводи. предмете). као и на текст разбрајалице. У даљем току наставног процеса учитељ објашњава ученицима да је разбрајалицу могуће извести и играјући се лоптом. а затим целу песму. Ученици зеленим фломастером заокружују слогове разбрајалице које су нагласили ударајући лоптом о под. Учитељ им скреће пажњу на цртице које су илустроване између лопте и пода приликом тапкања лопте. У трећем разреду ученици ће цртицу упознати као начин обележавања наглашеног тактовог дела. П. изговарајући њен текст (слогове) и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената. После више узастопних извођења ученици у обележена поља у оквиру илустрације уписују решење загонетке. Учитељ ученике подстиче да извођење буде тачно и прецизно.

(женски) .Ученици пажљиво слушају снимак композиције и износе своја запажања у вези с њом. Заокружујући један од понуђених одговора ученици дају одговор на питање који глас изводи песму.

свирање) Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Еци. разбрајалице – свет око нас – Пратим промене у природи – зима МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ подстиче ученике да се присете разбрајалице Лопта. . Ученици изводе разбрајалицу тапкајући лоптом о под и настоје да извођење буде прецизно.17. наставна јединица: Засвирајмо заједно Циљ наставне јединице: – подстицање и неговање способности за извођење музике (певање. демонстрација – певање – свирање – слушање музике – решавање задатака Облици рада: – групни. Вауде – оспособљавање ученика за активно слушање и извођење музике Наставне методе и поступци: – разговор. пеци. Учитељ најављује обраду нове разбрајалице коју ће ученици изводити на начин на који су изводили разбрајалицу Лопта. фронтални Наставна средства: – уџбеник. CD-плејер. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – српски језик – обрада песама о зими. коју су учили и изводили на претходном часу музичког и да је затим поново изведу. пец – доживљавање и извођење наглашеног и ненаглашеног тактовог дела – учење текста и мелодије песме Неваљали зека – упознавање с композицијом Пахуљице З.

Пратећи сликовно упутство које су направили. (Снешко) . па разбрајалицу изводе на начин на који је то радио учитељ. трећа група бубњићима свира наглашен. пеци. Уз помоћ и инструменталну пратњу учитеља песму певају сви ученици заједно. прате текст разбрајалице у уџбенику и опажају да су последњи слогови првог. Ученици разбрајалицу изводе више пута. другог и четвртог стиха) Разбрајалицу затим изводи један од напреднијих ученика. Од ученика захтева да уоче места на којима у изговору настаје пауза. Ученици уочавају наглашене и ненаглашене слогове и обележавају их цртајући бубњиће и штапиће. а четврта штапићима ненаглашен тактов део. – Нотни запис и текст разбрајалице Еци. пеци. Неваљали зека Учитељ чита текст и започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. друга свира ритам на трианглима. Прва група изговара текст. ученици изводе разбрајалицу. Ученици пажљиво посматрају учитељево извођење. Затим решавају ребус. другог и четвртог стиха дужи од осталих слогова. (крај првог. Ученици пажљиво слушају учитеља. а затим појединачно или у групама. Учитељ затим разбрајалицу изводи тако што изговара њен текст и равномерно тапка лоптом о под.Главни део часа Учитељ започиње обраду разбрајалице Еци. Ученици заокружују поменуте слогове црвеним фломастером. пец тако што је изводи изговарајући њен текст (слогове) и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената. Вукомановић. Пахуљице Ученици пажљиво слушају снимак композиције и износе своја запажања у вези с њом. Вауда. пец налазе се у Песмарици уз овај приручник. гледају илустрацију и труде се да запамте текст и мелодију песме. трудећи се да изговор и тапкање лопте буду усклађени. Певање Н. с тим што мењају улоге. – Нотни запис и текст песме Неваљали зека налазе се у Песмарици уз овај приручник. Завршни део часа Слушање З.

наставна јединица: Сети се шта смо научили Напомена: Видети поступак препоручен у 9. наставна јединица: Игре препознавања Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за извођење музике различитог карактера и садржаја Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Да ли неко зна? – учење текста и мелодије дечје игре Чворак – упознавање с композицијом За Елизу Л. наставној јединици Сети се шта смо научили. па од ученика захтева да још једном погледају илустрацију и кажу које је име из разбрајалице девојчица откуцала. Учитељ чита текст разбрајалице.18. изговарајући је и свирајући ритам штапићима. . Пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој је приказана девојчица која штапићима откуцава име другара из одељења. компакт диск – дечји музички инструменти (штапићи) – клавир Корелација: – српски језик – разбрајалице МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ изводи разбрајалицу Да ли неко зна?. фронтални Наставна средства: – уџбеник. ван Бетовена – развијање и неговање способности за извођење музике – упознавање с вредним делом уметничке музике Наставне методе и поступци: – разговор. CD-плејер. 19. демонстрација – певање – свирање – слушање музике Облици рада: – групни.

(клавир) После поновног слушања ученици износе своја осећања и размишљања у вези с композицијом. на којој је приказан начин извођења музичке игре Чворак. Учитељ подстиче ученике да уоче разлику у јачини и карактеру појединих делова композиције.. Пример: А-на. Главни део часа У даљем току наставног процеса ученици поступају по правилима из Описа игре. а ученици своја осећања испољавају слободним покретом (игром). Бо-јан. – Нотни запис и текст песме Чворак налазе се у Песмарици уз овај приручник. учитељ објашњава правила. Учитељ још једном пушта снимак композиције. Уколико се ипак догоди да свирач откуца ритмички мотив који одговара већем броју имена. Учитељ разбрајањем одређује свирача и одабира ученике чије ће име „можда бити откуцано“. учитељ ће као тачне прихватити све одговоре ученика који одговарају одсвираном мотиву. после чега започиње игру. Ученици на тај начин сазнају да је девојчица откуцала име Александар. Зато је њеној обради потребно посветити мање времена него што је то случај с већином других песама. . ван Бетовен. стране уџбеника. 67.Учитељ ученицима по потреби помаже усмеравајући њихову пажњу на четири откуцаја која је девојчица направила штапићима.) Учитељ пажњу ученика усмерава на илустрацију са 43. Ученици пажљиво слушају учитеља и труде се да запамте текст и мелодију. Ми-на. Читајући Опис игре.. За Елизу Ученици пажљиво слушају снимак композиције и одређују инструмент на којем је композиција изведена. – Нотни запис и текст разбрајалице Да ли неко зна? налазе се на стр. Учитељ при том води рачуна о томе да одабере ученике чија имена имају различит број слогова. Завршни део часа Слушање Л. Певање Народна песма Чворак Учитељ чита текст и започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. (Песма Чворак је веома кратка и једноставна за усвајање.

компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – српски језик – разбрајалице МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ изводи разбрајалицу Једна врана гакала изговарајући је и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената. Главни део часа Учитељ пажњу ученика усмерава на ципеле девојчице и дечака.20. групни. CD-плејер. – Нотни запис и текст разбрајалице Једна врана гакала налазе се у Песмарици уз овај приручник. Пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој су приказани девојчица и дечак који се спремају да изведу разбрајалицу играјући школице. . као и на илустровану схему по којој би школице требало одиграти. демонстрација – певање – свирање – слушање музике – извођење покрета Облици рада: – индивидуални. наставна јединица: Весели смо ми Циљ наставне јединице: – упознавање с музичком традицијом и културом свог народа Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Једна врана гакала – учење текста и мелодије песме Митку ноге заболеше – упознавање с народним Банатским колом – неговање интересовања за групне музичке активности – развијање и неговање способности за извођење музике Наставне методе и поступци: – разговор. фронтални Наставна средства: – уџбеник.

Учитељ контролише и по потреби коригује интонацију и ритмичку прецизност приликом извођења. Ученици пажљиво слушају снимак и одређују брзину (брзо) и јачину (гласно) којом је коло изведено. на начин који је приказан у уџбенику. друга изводи ритмичку пратњу на бубњићима. истовремено певајући песму. . Ученици слушају учитеља. а затим заједно певају. а четврта на звечкама. трећа на штапићима. Ученици смишљају кораке за песму Митку ноге заболеше. а затим и остали. Уз помоћ и надзор учитеља ученици започињу игру. о чему ће више речи бити у четвртом разреду. – Нотни запис и текст песме Митку ноге заболеше налазе се у Песмарици уз овај приручник. Учитељ усмерава пажњу ученика на илустрацију из уџбеника на којој је приказан дечак ког су од играња заболеле ноге. а затим поново изводе ритмичку пратњу. па играју.Игру започиње девојчица скакућући и изговарајући текст разбрајалице: Једна врана гакала и по пољу скакала. Учитељ дели ученике у четири групе. (Накрај села жута кућа) Певање и свирање Народна песма Митку ноге заболеше Учитељ чита текст песме. Игру најпре изводе ученици бољих музичких и физичких способности. Ученици се присећају назива песме уз коју су у првом разреду играли школице. Одмах затим игру наставља дечак скакућући и изговарајући: Уто дође црни кос и одгризе врани нос. Завршни део часа Слушање Народно Банатско коло Учитељ пушта снимак и ученицима објашњава да коло изводи тамбурашки оркестар. водећи рачуна о томе да поскоке и текст разбрајалице изведу правилно. Прва група пева песму Митку ноге заболеше. Учитељ ученицима помаже у прављењу кореографије износећи предлоге и дајући савете. Ученици говоре о томе да ли се њима некада догодило нешто слично. а затим пева и свира на неком од мелодијских инструмената.

у чијем тексту недостаје један број. наставна јединица: Распевана математика Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за извођење и активно слушање музике различитог карактера и садржаја Задаци наставе: – учење и извођење разбрајалице Чик погоди ко сам – учење текста и мелодије песме Рачунање – упознавање с композицијом Р. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – математика – основне рачунске операције – свет око нас – Рачунар – српски језик – разбрајалице МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује учење разбрајалице Чик погоди ко сам. Ученике подстиче да прочитају текст разбрајалице и да број који недостаје (број 8) упишу на одговарајуће место.21. Задатак осталих ученика је да пажљиво посматрају другара из одељења и контролишу тачност његовог извођења. Граића Математика – развијање и неговање способности извођења музике (певање. . фронтални Наставна средства: – уџбеник. Учитељ разбрајалицу изводи изговарајући текст. групни. равномерно ходајући у месту и свирајући ритам на неком од дечјих музичких инструмената. CD-плејер. свирање) – подстицање стваралачких активности Наставне методе и поступци: – разговор. Разбрајалицу затим изводи један од напреднијих ученика. демонстрација – певање – свирање – слушање музике – решавање задатака Облици рада: – индивидуални. и то тако што равномерно хода у месту и свира ритам разбрајалице штапићима. а текст изговара у себи.

Учитељ ученике подстиче да смисле задатке који ће бити креативни и занимљиви. миш). па их певају. пет. стране уџбеника. – Нотни запис и текст разбрајалице Чик погоди ко сам налазе се у Песмарици уз овај приручник. осам. три. да л’ ко зна. четири. два. Рачунање Учитељ најављује учење песме у којој ће ученици поново имати прилику да покажу своје знање из математике. седам. Када то помножиш с три? Ученици смишљају још неке задатке користећи основне рачунске операције. шест. тастатура. – Нотни запис и текст песме Рачунање налазе се у Песмарици уз овај приручник. три. пет. на којој су приказани делови рачунара (монитор. Главни део часа Учитељ пажњу ученика усмерава на илустрацију са 47. Р. па певају. два. шест. њеног наглашеног и ненаглашеног дела. осам. Учитељ чита текст песме. Ученици слушају учитеља. Учитељ пита: – Да ли неко од вас има рачунар? – Како се рачунар другачије назива? – Чему служи? – Чега се најрадије играте на рачунару? Певање В. Колико је. Ђорђевић. кад се то подели с два? Један. Колико је. а затим заједно певају песму. . седам. знаш ли ти. На таблицу с папиром закачену за монитор ученици записују решења задатака из песме Рачунање. четири. Затим смишљају текст на основу понуђених задатака.У даљем току наставног процеса учитељ формира оркестар у којем ће ученици подељени у групе имати различите задатке – свирање ритма разбрајалице. Пример: Један. а затим песму пева и свира на неком од мелодијских инструмената.

а ученици пажљиво слушају и говоре о свему ономе што је у њој занимљиво. Математика Учитељ пушта снимак композиције. Граић.Завршни део часа Слушање Р. .

наставној јединици – Играј коло разиграно. 23. . Ученици ће певати песму Како се шта ради и изводити покрете.22. а затим ће смишљати текст и покрет за још неку строфу песме. наставној јединици – Сети се шта смо научили. Упознаће композицију М. наставна јединица: Сети се шта смо научили Напомена: Видети поступак препоручен у 9. наставна јединица: Право знање Напомена: Видети поступак препоручен у 10. Илића Белог Кад не буде крава и решавати укрштеницу (знање) и ребус (крава).

24. П. . наставна јединица: Стигло нам је пролеће Напомена: Видети поступак препоручен у 15. Ученици ће певати Пролећну песму Ст. наставној јединици – Вејавица. Коруновића и упознати истоимену народну песму из Пољске.

наставној јединици – Музичке чаролије. затим ће се играти замишљајући да миришу свој омиљени цвет. Шоуца Заклео се бумбар. Ученици ће певати песму Паче и пчела.25. . На крају ће упознати композицију М. наставна јединица: Ливадске приче Напомена: Видети поступак препоручен у 13.

Шумана Дивљи јахач – развијање осетљивости слуха у функцији разликовања и препознавања звучне боје клавира – подстицање интересовања за уметничку музику Наставне методе и поступци: – разговор – певање – слушање музике – извођење гласова и покрета – решавање задатака Облици рада: – индивидуални.26. наставна јединица: Коњи у песмама Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за активно слушање и разумевање музичког дела Задаци наставе: – учење текста и мелодије Песме о коњићу – упознавање с композицијом Р. Станчић. групни. компакт диск – дечји музички инструменти – клавир Корелација: – свет око нас – Домаће животиње МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује учење Песме о коњићу и чита текст. Песма о коњићу . па пита: – Каквим кораком јури коњић? – Куда се упутио? – Преко чега прелази јурећи ка мору? Главни део часа Певање Б. фронтални Наставна средства: – уџбеник. Пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику. CD-плејер.

односно које одреди учитељ. Завршни део часа Учитељ поново пушта снимак композиције Дивљи јахач. 31 (Песма о лептиру)... Слушање Р. а затим заједно певају. После више хорских извођења песму појединачно изводе ученици који се јаве. ученици ће доћи до сазнања да је у композицији К. Ученици се присећају композиција које су слушали у току школске године. Учитељ контролише и по потреби коригује певање ученика. Напомена: Поступак рада препоручен у овој наставној јединици погодан је и за остварење циљева и задатака наставе у наставним јединицама бр. Учитељ подстиче ученике да певају чисто и прецизно. Затим ће песму певати и изводити покрете по опису игре. Приликом поновног слушања ученици препознају инструмент на којем је композиција изведена (клавир).Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пева и свира на неком од мелодијских инструмената. а ученици опонашају јахање коња покретима и гласом. Дивљи јахач Учитељ захтева од ученика да се припреме за слушање композиције. Ученици наводе брзину и јачину којом је композиција изведена. Ученици слушају учитеља. а затим и слушати истоимену композицију К. У наставној јединици Пролећно расположење ученици ће уз помоћ музичког аранжмана с компакт диска научити песму Кукавица. (За Елизу. – Нотни запис и текст Песме о коњићу налазе се у Песмарици уз овај приручник. У наставној јединици Песма о лептиру ученици ће уз инструменталну пратњу учитеља учити песму Лептир. Грига. онда у даљем току наставног процеса следи свирање композиција различитог карактера и садржаја. а у којима су чули звук клавира. Ученици ће се упознати с композицијом Лептир Е.) У разговору са учитељем ученици причају о томе да ли су и где имали прилике да уживо чују и виде клавир. Шуман. . Ако у одељењу има ученика који умеју да свирају клавир и ако клавир постоји у учионици или музичком кабинету. па пушта снимак. Сен-Санса кукавица представљена инструментом који се назива кларинет. Сен-Санса. Решавајући лавиринт у уџбенику. као и све оно што им је у композицији занимљиво. па назив пишу испод слике инструмента. 27 (Пролећно расположење) и бр. Шапутање.

28. наставна јединица: Гласовно препознавање
Циљ наставне јединице:
– развијање осетљивости слуха у функцији разликовања и препознавања
боје гласа и звучне боје флауте
Задаци наставе:
– учење текста и мелодије песме Весељак
– упознавање с композицијом К. Сен-Санса Птице
– оспособљавање ученика за активно слушање и разумевање музичког дела
– подстицање склоности ка музичком стваралаштву
– неговање способности за извођење музике (певање)
Наставне методе и поступци:
– разговор, демонстрација
– певање
– слушање музике
– извођење гласова и покрета
– решавање задатака
Облици рада:
– групни, фронтални
Наставна средства:
– уџбеник, CD-плејер, компакт диск
– клавир
Корелација:
– свет око нас – Животиње, Дивље животиње, Из лексикона (Врабац, Рода)
МОГУЋИ ТОК РАДА
Уводни део часа
Учитељ најављује учење песме Весељак и чита њен текст. Ученике пита:
– Како се назива разбрајалица коју смо учили, а у којој се помиње кос?
(Једна врана гакала)
– О којим птицама смо певали у току школске године? (ћук, препелица,
чворак, кукавица)
– Наброј још неке птице певачице које знаш.
Главни део часа
Караоке
Вл. Илић, Весељак

Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пушта њен снимак.
Најпре обрађује прву строфу песме, а затим и њен преостали део.
Ученици пажљиво слушају снимак и труде се да запамте текст и мелодију
песме. После више узастопних слушања ученици певају песму уз пратећи музички
аранжман.
– Нотни запис и текст песме Весељак налазе се у Песмарици уз овај приручник.
У даљем току наставног процеса ученици се присећају птица чије певање
чују у пролеће (птице које су набројали у уводном делу часа), па певају њихова
имена. Учитељ захтева од ученика да називе птица отпевају што лепше и
занимљивије, подстичући на тај начин њихову склоност ка музичком стваралаштву.
На исти начин ученици певају своје име представљајући се другарима из одељења.
Учитељ најављује игру Гласовног препознавања, упућујући пажњу ученика
на илустрацију у уџбенику и читајући опис игре. Приликом играња, учитељ води
рачуна о томе да ученици који се налазе у одељењу иза леђа „шумара“ с времена на
време замене своја места како их „шумар“ не би могао препознати по месту одакле
допире глас.
Завршни део часа
Слушање
К. Сен-Санс, Птице
Ученици слушају снимак композиције и одређују јачину (гласно) и брзину
(брзо) којом је изведена. Приликом поновног слушања ученици говоре о свему
ономе што им је у композицији занимљиво, као и о атмосфери које дело са собом
носи. (Композиција је весела.)
Ученици решавају ребус у уџбенику и на тај начин сазнају како се назива
инструмент којим су у композицији представљене птице (флаута). Решење ребуса
ученици пишу на линији испод слике инструмента.

29. наставна јединица: Уметност пролећа
Циљ наставне јединице:
– подстицање склоности ка музичком стваралаштву
Задаци наставе:
– учење текста и мелодије Пролећног кола
– упознавање с песмом из Финске Пролеће у шуми
– неговање способности за извођење музике (певање, играње)
– оспособљавање ученика за активно слушање и разумевање музичког дела
– неговање интересовања за групне музичке активности
– развијање опсега дечјег гласа
Наставне методе и поступци:
– разговор, демонстрација
– певање
– слушање музике
– извођење гласова и покрета
Облици рада:
– индивидуални, групни, фронтални
Наставна средства:
– уџбеник, CD-плејер, компакт диск
– клавир
Корелација:
– свет око нас – Пратим промене у природи – пролеће
МОГУЋИ ТОК РАДА
Уводни део часа
Певање
Народна песма Пролећно коло
Учитељ најављује учење песме у којој ће се ученици упознати с променама
које у природи настају с доласком пролећа.
Учитељ чита текст песме Пролећно коло, а затим пева и свира на неком од
мелодијских инструмената. Ученици пажљиво слушају учитеља, а затим заједно
певају песму.
Учитељ упознаје ученике с начином играња (кореографијом) Пролећног кола
читајући опис игре. Пажњу ученика скреће на илустрацију из уџбеника на којој су
приказана деца која играју.

– Нотни запис и текст песме Пролећно коло налазе се у Песмарици уз овај приручник. коју су ученици слушали у оквиру наставне јединице Пролећни несташлуци. Учитељ пажњу ученика усмерава на илустрацију у уџбенику на којој је приказано пролеће у шуми. Пролеће у шуми Учитељ пушта снимак композиције и објашњава ученицима да је песма Пролеће у шуми настала у Финској. Главни део часа Слушање Песма из Финске. а затим и снимак песме из Пољске – Пролећна песма. На тај начин учитељ објашњава ученицима да је песма преведена на српски језик тако да је и деца из наше земље могу слушати. Текст песме ученици пишу на листу локвања који је илустрован у уџбенику. У даљем току наставног процеса учитељ поново пушта снимак песме Пролеће у шуми. Завршни део часа Ученици смишљају своју Пролећну песму тако што најпре смишљају текст за песму. певају песму и боје илустрацију по жељи. наставној јединици – Сети се шта смо научили. па затим певају целу песму и играју уз помоћ и надзор учитеља. а затим и мелодију. Учитељ им у томе помаже храбрећи их и дајући предлоге. али да је радо певају и деца из многих других земаља. као и о томе која им се песма више допада и зашто.Следи играње Пролећног кола. 30. . Ученици у разговору са учитељем говоре о томе шта би они додали или изменили на постојећој илустрацији да су илустратори. наставна јединица: Сети се шта смо научили Напомена: Видети поступак препоручен у 9. Ученици говоре о сличностима и разликама између поменутих песама. Ученици кореографију усвајају део по део.

Ученици ће извести песму Лептир.31. а затим и упознати истоимену композицију Е. наставној јединици – Коњи у песмама. Грига. У завршном делу часа ученици ће опонашати још неке животиње које се радују пролећу. наставна јединица: Песма о лептиру Напомена: Видети поступак препоручен у 26. .

32. CD-плејер. фронтални Наставна средства: – уџбеник. Илић. наставна јединица: Игра на ливади Циљ наставне јединице: – доживљавање и извођење узлазног и силазног низа тонова Задаци наставе: – упознавање с композицијом Вл. компакт диск – дечји музички инструменти (металофон) МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ најављује слушање композиције Лет једног змаја питајући ученике: – Да ли неко од вас има змаја? – Како он изгледа? – Од којих материјала је направљен? У разговору са учитељем ученици говоре о томе како изгледа њихова игра са змајем. Главни део часа Слушање Вл. Илића Лет једног змаја – подражавање узлазног и силазног низа тонова покретима тела – упознавање с композицијом Ј. Лет једног змаја . демонстрација – свирање – слушање музике – извођење покрета – решавање задатака Облици рада: – групни. Штрауса Анина полка – упознавање ученика с металофоном – подстицање стваралачких активности – развијање и неговање интересовања за групне музичке активности Наставне методе и поступци: – разговор.

Учитељ чита причу из уџбеника у којој је описана игра девојчице Ане са змајем. Учитељ подстиче ученике да свирајући на металофону опонашају лет змаја. силазних и поновљених тонова који се наизменично смењују у композицији. Анина полка Ученици слушају снимак композиције и одређују извођаче. Затим одговарају на питања из уџбеника и решавају ребус (игра). У даљем току наставног процеса учитељ организује игру засновану на композицији Лет једног змаја. што ће им знатно олакшати ближе упознавање и интензивно коришћење овог инструмента које следи у трећем разреду. Учитељ ученике упознаје с металофоном и начином на који се на њему свира. силазних и поновљених тонова и подстиче ученике да за сваки од мотива изведу одговарајуће покрете. На тај начин ученици ће стећи прво и драгоцено искуство у свирању на металофону. Ученици пажљиво слушају музику. Учитељ усмерава пажњу ученика на илустрацију у уџбенику на којој деца покретима тела опонашају змаја који лебди у ваздуху (дечак руке држи раширене у висини рамена). пење се (девојчица шири руке увис) или их спушта (дечак спушта руке наниже). као и на мотиве сачињене од низа узлазних. Завршни део часа Слушање Ј. Затим пушта снимак композиције и усмерава пажњу ученика на инструмент на којем је изведена композиција (флаута). Учитељ објашњава ученицима да онај ко погреши или буде најспорији испада из игре и игру почиње убрзавајући постепено свирање мотива. препознају њене карактеристичне делове који представљају лет змаја и изводе покрете на начин на који то раде деца са илустрације. Он на неком од мелодијских инструмената (клавир. хармоника) наизменично изводи низове узлазних. Напомена: Извођење ове игре и њој сличних игара од великог је значаја за развијање осетљивости дечјег слуха у функцији разликовања и препознавања мелодијских мотива. Штраус. Зато би овој наставној методи у настави музичке културе требало посветити доста пажње. . брзину и јачину којом је композиција изведена. Пажњу ученика усмерава на плочице металофона и палицу (батић) којом се по плочицама удара.

Обрадовић. веверица. компакт диск – клавир Корелација: – српски језик – драматизација књижевног текста МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ пита: – Коју смо музичку причу слушали у првом разреду? (Медведова женидба) – Ко су главни ликови те музичке приче? (медвед. вук. Хвалисави зечеви . Манцинија – развијање опсега дечјег гласа. Главни део часа Певање А. ласица и медведица) – Како се завршила та музичка прича? (медвед се оженио медведицом) Учитељ најављује обраду песме Хвалисави зечеви и објашњава ученицима да ће њихов задатак бити да песму певају и глуме. зец.33. фронтални Наставна средства: – уџбеник. осећајности и изражајности – подстицање стваралачких активности – развијање и неговање интересовања за групне музичке активности Наставне методе и поступци: – разговор. наставна јединица: Песма и глума Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за извођење музике различитог карактера и садржаја Задаци наставе: – учење текста и мелодије песме Хвалисави зечеви – упознавање с композицијом Пинк Пантер Х. CD-плејер. демонстрација – певање – слушање музике – извођење гласова и покрета Облици рада: – групни. лија.

Учитељ усмерава пажњу ученика на илустрацију из уџбеника на којој су приказани хвалисави зечеви и бира зечеве (три ученика која су песму најбоље научила). а учитељ свира. изражавајући своја осећања слободним покретом. Напомена: Учење и извођење песме Хвалисави зечеви веома је погодно за развијање интересовања за групне музичке активности. Зато би њиховој обради требало посветити велику пажњу. Ученици песму певају више пута. Они певају. Учитељ подстиче ученике да певају и глуме изражајно дајући им лични пример. Због тога учитељ ученицима даје задатак да пронађу цртани филм Пинк Пантер из ког је ова музичка нумера и да га донесу на час музичке културе. Завршни део часа Слушање Х. Манцини. Учитељ пушта снимак композиције и подстиче ученике да опишу своја осећања и запажања у вези с њом. Ученици слушају учитеља. и то најпре строфу по строфу. – Нотни запис и текст песме Хвалисави зечеви налазе се у Песмарици уз овај приручник. поменута композиција се не налази на компакт диску који прати овај уџбеник. а затим и целу песму.Учитељ чита песму. Пинк Пантер Напомена: Због немогућности да остваримо право на коришћење снимка композиције Пинк Пантер. контролише и по потреби коригује интонацију. Остали ученици у одељењу чине хор. Ученици снимак слушају више пута. с тим што се солисти (зечеви) мењају. У зависности од жеља ученика и потреба учитеља песму Хвалисави зечеви је могуће извести (отпевати и одглумити) на некој свечаности (школској приредби). а затим певају. Ученици овакве и сличне наставне садржаје усвајају с радошћу и лакоћом. . а затим пева и свира на неком од мелодијских инструмената.

Блистај. блистај. а учитељ затим најављује обраду још једне песме коју ће ученици изводити уз пратећи музички аранжман. Ученици пажљиво слушају снимак и труде се да запамте текст и мелодију песме. Сен-Санса – подстицање занимања за групне извођачке активности – подстицање и развијање способности за препознавање познатих мелодија Наставне методе и поступци: – разговор. фронтални Наставна средства: – уџбеник. звездо мала налазе се у Песмарици уз овај приручник. Весељак) – Која вам се од тих песама највише свидела? Ученици певају песму коју су навели као омиљену. CD-плејер. Кукавица. компакт диск МОГУЋИ ТОК РАДА Уводни део часа Учитељ пита: – Које смо песме научили певајући караоке? (Срце. звездо мала – упознавање с композицијом Фосили К. Док месец сја. блистај. наставна јединица: Звездана прича Циљ наставне јединице: – оспособљавање ученика за лепо и заједничко певање и активно слушање музике Задаци наставе: – учење текста и мелодије песме Блистај. После више узастопних слушања ученици певају песму уз пратећи музички аранжман. демонстрација – певање – свирање – слушање музике Облици рада: – групни.34. Главни део часа Караоке Песма из Француске. звездо мала Учитељ започиње обраду песме по слуху тако што пушта снимак. Како се шта ради. блистај. – Нотни запис и текст песме Блистај. .

Фосили Ученици у разговору са учитељем наводе композиције К. Завршни део часа Слушање К. . звездо мала) чије су мелодије препознали у композицији Фосили уписују на предвиђено место у уџбенику. блистај. па називе песама (Док месец сја. Блистај. а планом и програмом препоручена за певање у другом разреду основне школе. њеној обради и усвајању требало би посветити већу пажњу.Напомена: Песма Блистај. звездо мала је погодна. С обзиром на то да ће ова песма бити извођена (певана и свирана) и у трећем разреду. Птице). Затим пушта снимак композиције Фосили и подстиче ученике да опишу своја запажања у вези с њом. Ученици певају песме уз пратеће аранжмане с компакт диска. блистај. Ученици снимак слушају више пута. Учитељ ученицима предлаже организовање такмичења у певању на начин који је препоручен у 9. Сен-Санс. трудећи се да певање буде лепо и изражајно. наставној јединици – Сети се шта смо научили. Сен-Санса које су слушали у току школске године (Кукавица.

Ученици ће учити текст и мелодију Летње песме и упознати се с дечјом песмом из Немачке Клепеће млин. У завршном делу часа ученици ће решавати ребус (рода). * .35. 36. наставна јединица: Стигло нам је лето Напомена: Видети поступак препоручен у 15. наставној јединици – Сети се шта смо научили. наставној јединици – Вејавица. наставна јединица: Сети се шта смо научили Напомена Видети поступак препоручен у 9.