You are on page 1of 11

Tugas Guru Pendidikan Khas Penyimpan rekod Perujuk Pembimbing /kaunselor Pelaksana program .Penyelaras Perantara Pengajar/ fasilitator Penghubung ibu bapa dan masyarakat Tugas.

Memberi taklimat kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru tentang pengurusan kelas pendidikan khas. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum. Menyediakan takwim kelas pendidikan khas bersama dengan guruguru pendidikan khas. .Penyelaras Membentuk dan menggerakkan Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah. Kokurikulum dan Kewangan peringkat sekolah. Memastikan fail-fail kelas pendidikan khas sentiasa dikemaskini.

badan-badan bukan kerajaan dsbnya. Memastikan pengajaran berpandukan kepada rancangan pengajaran dalam Buku Persediaan Mengajar. Membimbing murid melakukan aktiviti pembelajaran. Melibatkan semua murid dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dan mengikut keperluan murid. . kursus kepada ibu bapa.Pengajar/ fasilitator Memberikan ceramah. masyarakat.

Penyimpan Rekod • Mengumpul. RPI • Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas • Fail Maklumat Kelas Pendidikan Khas • Fail Mata Pelajaran • Fail Kokurikulum Pendidikan Khas • Fail Program Inklusif . menyimpan dan menggunakan data untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. kaunseling & temubual dengan ibu bapa • Soal selidik tingkah laku • Biodata/ profil murid • Buku rekod kesihatan • Borang-borang penilaian. Contoh rekod/fail • Laporan doktor. rekod prestasi.

persatuan dan pasukan beruniform 2) Melibatkan murid dalam aktiviti. dokumen dan membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi melaksanakan setiap program. kelab. kebudayaan.Pelaksanaan Aktiviti Program 1) Merancang dan menjalankan aktiviti tahunan kokurikulum kelas pendidikan khas seperti sukan. 5) Menyediakan kertas kerja untuk program yang dirancang. 3) Menyediakan rekod/laporan disiplin murid 4) Mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan program yang dijalankan. 6) Menyediakan segala surat menyurat. .

Bimbingan terapi/intervensi. Kaunselor •Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh muridmurid dengan cara yang terbaik. Pengurusan emosi/stres. guru-guru baharu dan rakan sekerja di sekolah dalam hal pengurusan dan pentadbiran programnya.Pembimbing/ Kaunselor Pembimbing •Membimbing ibu bapa. . Kaunselor masalah disiplin murid.

Perujuk . • Perujuk kepada ibu bapa terhadap prestasi murid pendidikan khas. • Perujuk kepada PIBG sekolah untuk tujuan kebajikan murid khas. • Perujuk kepada pakar perubatan atau pakar terapi bagi tujuan masalah yang dihadapi oleh muridmurid khas.• Sebagai perunding dengan pentadbir bagi tujuan pentadbiran unit Pendidikan Khas di sekolah.

Mengendalikan aduan ibu bapa bersama-sama dengan guru-guru pendidikan khas. . Pendedahan kepada masyarakat setempat tentang program pendidikan khas. Menyuarakan keperluan murid-murid pendidikan khas dalam mesyuarat PIBG bagi tujuan menjaga kebajikan murid bekeperluan khas.Penghubung dengan Ibu Bapa dan Masyarakat Menguruskan perjumpaan guru-guru pendidikan khas dengan ibu bapa murid khas.

(Kamus Dewan Bhasa dan Pustaka) Membantu menghubungkan murid dengan masyarakat di sekeliling. penghubung dalam perundingan. . Menyampaikan ilmu pengetahuan dan memilih ilmu yang disampaikan kepada murid sesuai dengan kemampuan mereka.Perantara Merujuk kepada orang tengah.