You are on page 1of 41

PENGURUSAN PUSAT SERVIS

VISI
Pusat servis automotif akan menjadi syarikat gergasi dalam automotif serentak sebagai peneraju dalam sektor ini

menjelang 2017

MISI
Menjediakan perkhidmatan menservis dan memperbaiki kenderaan mampu bayar yang menjaminkan kepuasan pelanggan

OBJEKTIF
 Menitik beratkan kehendak pelanggan

 Mengambil tindakan segera

 Maksimakan kejayaan dan minimakan kegagalan

MATLAMAT  Menyediakan khidmat menservis dan pembaikan mampu bayar  Menjadi peneraju dalam bidang automotif .

KAJIAN PASARAN FASA 1 .

BILANGAN KENDERAAN DALAM SUATU TAMAN .

NAMA TAMAN Taman Sri Rambai BILANGAN KENDERAAN ( % ) 70 ( 16% ) Taman Makok 35 ( 8% ) Taman Desa Damai 115 ( 26% ) Taman Kota Permai 220 ( 50% ) Jumlah 440 ( 100% ) .

BILANGAN KENDERAAN DALAM SUATU TAMAN .

Sales Taman Kota Permai 50% Taman Desa Damai 26% Taman Rambai 16% Taman Makok 8% .

JENIS-JENIS KENDERAAN .

JENIS-JENIS (%) Proton 220 (50%) 115 Jenis Kenderaan Bilangan KENDERAAN Perodua (26%) Toyota 70 (16%) Honda 35 (8%) Jumlah 440 (100%) .

Sales Proton 50% Perodua 26% Toyota 16% Honda 8% .

KAJIAN PASARAN FASA 2 .

PENDAPATAN ISI RUMAH Jumlah (RM) Kurang 1000 Bilangan (%) 50 (15%) 1000 – 2000 150 (45%) 2000 – 3000 85 (25%) 3000 ke atas 50 (15%) .

BIL.KENDERAA N DALAM SATU RUMAH Sales Satu 50% Dua 26% Tiga 22% Empat 2% .

WORLD STAR AUTO SERVICE  Menyediakan perkhidmatan menservis  Menjual tayar terpakai .

FAKTOR- FAKTOR PEMILIHAN LOKASI .

jantina.Sosioekonomi Dan Demografi  Sosioekonomi dan demografi merujuk kepada saiz populasi.keturunan.umur.pekerjaan. .Di lokasi ini terdapat beberapa kawasan perumahan yang berdekatan seperti Taman Kota Permai.jumlah pendapatan dan sebagainya. Taman Sri Rambai dan Taman Desa Permai.

KEMUDAHAN PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR .

 Bagi memudahkan perlaksanaan urusan perniagaan dan kemudahan perhubungan seperti jalan raya dan infrastruktur yang lain.Lokasi kedai ini berhadapan dengan jalan raya dan juga mempunyai ruang (kompaun) yang cukup luas untuk meletakkan kenderaan pelanggan buat sementara waktu .

KEMUDAHAN BEKALAN DAN PERALATAN .

Lokasi kedai ini juga berhampiran dengan kedai alat ganti kenderaan dalam lingkungan 50 meter dari kedai ini. Ini penting kerana untuk memendekkan waktu supaya perolehan alat ganti (bekalan) dapat dengan cepat. Pemilihan lokasi perniagaan sepatutnya berdekatan dengan sumber bekalan dan peralatan. .

PERSAINGAN  Pengusaha yang menceburi bidang perniagaan perlu tahu persaingan yang dihadapi. Namun sekitar lokasi ini hanya satu pesaing yang dikenalpasti berdekatan dengan lokasi ini. Oleh itu. Kurang 100 meter dari lokasi pilihan ini terdapat pesaigan (bengkel). potensi untuk maju tinggi .

KAEDAH PEMILIKAN TANAH Menyewa daripada pemberi sewa dan bayar secara bulanan .

PEKERJA PUSAT SERVIS KAJIAN .

CARTA OGANISASI .

KRITERIA KELAYAKAN JAWATAN  Pengurus .Diploma Automotif  Foreman .Sarjana Muda Kejuruteraan  Penasihat Servis .Diploma / Sijil Automotif  Mekanik – Sijil Automotif .

SKOP TUGAS  Pengurus – Mengurus pusat servis  Penasihat Servis – Mencadangkan jenis servis  Foreman – Menjalankan kerja pembaikkan .

ORGANISASI PEMASARAN .

.

40 .40  Penapis minyak RM 12.00  4L = RM 117.SENARAI HARGA AJ  Minyak enjin ( Castrol Magnatec ) RM 117.40 Jumlah semua barangan servis =RM139.00  Caj pekerja ( labour charge ) RM 10.

90  Penapis minyak = RM 12.00  Jumlah semua barangan servis = RM 99. Minyak enjin ( castrol GTX ) 4 liter = RM 77.00  Caj pekerja ( labour charge ) = RM 10.00 .

00  Palam pencucuh ( spark plug ) = RM 22.SENARAI HARGA ALAT GANTI  Penapis minyak ( oil filter ) = RM 10.00 .

HUBUNGAN PELANGGAN .

CARTA ALIR PROSES Menyambut / mendaftar pelanggan Kereta dibersihkan dan dipulangkan kepada pelanggna Melakukan pemeriksaan ( diagnostic ) Melakukan kerja pembaikkan ( servis ) Pemeriksaan oleh penyelia .

PRASARANA .

KAWALAN STOK .

SUSUNNATUR STOK DALAM STOR .

KAEDAH PENGAMBILAN STOK  Perlu kebenaran dari pegawai stor  Setiap pengeluaran hendaklah direkod  Pengeluaran dengan cermat .

PENYIMPANAN STOK  Menggunakan VSS ( vehicla service system )  Menggunakan kad petak  Penggunaan ruang stor secara maksima  Mengikut pengkelasan barang .