You are on page 1of 4

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Semester Diajar Hasil Pembelajar Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan (History of Malay Language Development, Dictionary Development, and Translation) BMM 3112 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua Setiap semester Setelah mengikuti komponen ini, pelajar akan dapat: 1. menghuraikan sejarah perkembangan bahasa Melayu; 2. mengeja dan menulis tulisan jawi; 3. menerangkan sistem perkamusan bahasa Melayu; dan 4. menjelaskan prinsip-prinsip penterjemahan bahasa Melayu. Sinopsis Kursus ini menyediakan guru bahasa melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa melayu, sistem ejaan jawi bahasa melayu, perkamusan dan penterjemahan. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay language, the jawi spelling system, dictionary skills and the translation skills.

dan teknologi dalam bahasa Inggeris • Matematik.pika Tajuk Falsafah Bahasa Melayu • Hakikat Bahasa • Bahasa dan Pemikiran Melayu • Bahasa dan Budaya Melayu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu • Asal usul BM • Bahasa Melayu Kuno • Bahasa Melayu Klasik Kajian Teks Bahasa Melayu Klasik dan Peralihan • Penggunaan Bahasa dalam Sejarah Melayu versi Shellabear • Penggunaan Bahasa Melayu dalam Hikayat Abdullah Bahasa Melayu Pramerdeka dan Pascakolonial • Bahasa Melayu dan Bidang Pelajaran.fera 3 Tajuk 3 Taufik . Politik dan Sosioekonomi • Bahasa Melayu dan Kemerdekaan • Akta 152 Perlembagaan Persekutuan Pemodenan dan Perancangan Bahasa Melayu • Peranan Organisasi dan Institusi Bahasa • Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka • Kerjasama Serantau dan Pengantarabangsaan Masa depan dan cabaran bahasa Melayu 5. sains.rizal .3 Matematik.sasa 12 Tajuk 5 Cyrill .vell 12 Fadzil .joen 12 Tajuk 6 Kas .2 Kedwibahasaan • Perlunya menguasai bahasa lain di dunia selain daripada bahasa Melayu 5.1 Bahasa Melayu dalam pendidikan. dan teknologi dalam bahasa Inggeris • Kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi Jam Pembelajaran 3 Tajuk 2 Ayu .Rangka Mata Pelajaran Tajuk 1 Falyn. dll • Pendidikan • Pentadbiran kerajaan • Ekonomi negara. dll 5. pentadbiran kerajaan.andarian 3 Tajuk 4 Intan . sains. ekonomi negara.

Bi Tajuk 9 Popo ft din Tajuk 10 Falyn . Hashim Musa. Onn.3 Tanda dan kependekan • Tanda • Kependekan Glosari 3 3 Tajuk 8 Zuera . Notional Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Bebas Konteks dan Tatabahasa Fungsional Aliran dan Tokoh Dalam Tatabahasa Melayu • Tradisional: Marsden. Za‘ba. Winsted. dan Abdul Hamid Mahmood Sejarah Ejaan Jawi • Tulisan Jawi pada Zaman Kesultanan Melayu Pasai • Tulisan Jawi pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Johor • Tulisan Jawi di Batu Bersurat Sejarah dan Perkembangan Ejaan Rumi • KemasukanTtulisan Rumi • Perkembangan Tulisan Rumi di Zaman British Isu Bahasa Terkini • Sistem Ejaan Terkini • Bahasa Rojak • Kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar Korpus Bahasa • Pangkalan Data • Pengumpulan dan Pengelasan Kata • Kata dan Pengkomputeran Perkamusan Teori dan prinsip perkamusan • Teori dan prinsip perkamusan • Kata entri / kata masukan • Kata standard dan variasi Sebutan dan etimologi • Sebutan • Etimologi 8.andarian Tajuk 13 Intan . Onn • Tatabahasa Dewan: Nik Safiah.Tajuk 7 Ricky -sahaja Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Bahasa Peringkat Perkembangan Tatabahasa Melayu Tatabahasa Formal. • Struktural: Asmah dan Abdullah • Tranformasi-Generatif: Farid M. Farid M.fera Tajuk 12 Taufik .pika 12 Tajuk 11 Ayu . Deskriptif.sasa 12 Cyril -joen .

Bhd.1 Konsep terjemahan • Definisi terjemahan • Matlamat terjemahan • Kesilapan-kesilapan dalam terjemahan 9.Bhd. 1997. 1988. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.all. persamaan • Kaedah Penyesuaian Teknik Terjemahan dan penterjemahan 10. Rusli Abdul Ghani et. Rahim Selamat. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran. Kajian Bahasa. Hashim Musa. Bhd. Onn.1 Teknik menterjemah • Secara terus • Secara struktural • Secara global 10.2 Kaedah proses terjemahan • Kaedah Tradisional • Kaedah Peniruan • Kaedah Penggantian 9. Rashid & Hajah Wan Som Mamat.vell Fadzil – rizal jul . . (1997). Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood.Tajuk 14 Kas.2 Menterjemah bahan autentik • Bidang pendidikan. Rahman Ab. 4. Bahasa Melayu: bahasa dalam Komunikasi dan Proses Kominikasi Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. 2. Rahman Ab. Petaling Jaya” Fajar Bakti Sdn . Yap Kim fatt & Ab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3 Aktiviti terjemahan pelbagai bidang • Sains dan matematik • Teknologi maklumat dan komunikasi JUMLAH Wajib 12 12 Rujukan Tambaha n 120 1.3 Penterjemahan Dinamik • Kaedah Transposisi • Kaedah Modulasi. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Ab. Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. 3. Nik Safiah Karim. Ab. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. 7. agama • Bidang pendidikan jasmani 10. alam sekitar • Bidang bahasa. 5. 2002. 1987.sahaja Tajuk 15 Zuera – bi Popo ft din Terjemahan dan kaedah terjemahan 9. Rashid. Raminah Hj Sabran & Rahim Syam. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik safiah karim. Noresah Baharom. Bahasa Melayu Komunikasi 2. 1995. 1995. Farid M.