RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 / MINGGU 7 Kelas Masa Tema Tajuk Fokus Utama Unit 3 : Sekolahku

Berjasa Pemimpin Kecil di Sekolahku 1.2 Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Fokus Sampingan 1.1.Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialamiatau yang dilihat atau yang dibaca. Objektif Pada akhir unit ini, murid dapat : 1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. 2. Berbual tentang sesuatu pewrkara yang dialami, dilihat atau dibaca. Aktiviti 1. Guru meminta ketua kelas ke hadapan kelas. Murid lain diminta menyenaraikan kriteria ketua kelas itu. 2. Guru bersoal jawab dengan murid secara sumbangsaran tentang kriteria ketua kelas yang baik. 3. Murid berbincang tentang kriteria yang ada pada Saiful, Tiara dan Razali. 4. Tiga orang murid berlakon sebagai Saiful, Tiara dan Razali. Murid lain bertanya soalan kepada mereka. Guru bimbing mereka untuk bina soalan bertumpu dan bercapah. 5. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat pada maklumat dalam buku teks. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni. Tatabahasa - Kata tanya- Kata kerja- Kata adjektif- Ayat tanya- Perkataan berlawanan

Kecedasan pelbagai .Semangat bermasyarakat a.makna Ilmu Nilai Kem.poster Impak .membuat kategori BBM jadual. Pembelajaran kontekstual .kemahiran interpersonal .Bernilai tambah Pendidikan Moral .Kerajinan .contoh kad ucapan.Patriotisme .gambar aktiviti di sekolah.membuat keputusan b.kad bacaan.Kerjasama.carta yang berkaitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful