Safet Su{i} danas (utorak) objavljuje spisak za Luksemburg i Francusku

Broj 1516 Damir D`umhur, bronzani sa OI mladih

Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Tri nova imena uz stare snage
Neven Suboti}, Banjalu~anin u dresu Dortmunda

U Sarajevu `ele poja~ati napad

Nisam mogao vi{e na plus 35
O~ekuje se prinova u porodici na{eg reprezentativca

Na Ko{evu pregovaraju sa Mustafom Ku~ukovi}em

D`eko ima pravo ljutiti se na Volfsburg

Senijad Ibri~i} uskoro postaje otac
Risto Vidakovi}, trener Kadiza

Miralem Pjani} povrije|en igra za Lion, ali se nada oporavku

Sarajevu je mjesto na vrhu tabele
Sin nekada{njeg asa poja~ava tim

Omar Balji} na Grbavici?
Sutra (srijeda) mostarski gradski derbi

Pjani} u me~u sa Brestom: Igrao 63 minute
Foto: AFP

Koliko mo`e Vele` pod Bijelim brijegom?
Nikad ja~i TV turnir {ampiona u Doboju

Karabati} predvodi rukometnu elitu

Bit }u spreman za Francuze

Aktuelno
Sanel Jahi} nakon lak{e povrede u [kotskoj

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

2

Kad me vidio krvavog, na{ fizioterapeut je pao u nesvijest
U srijedu skidam konce, spreman sam za Dandi - ka`e nogometa{ PAOK-a Uvjeren da }e u ~etvrtak njegova ekipa ponovo slaviti

S

anel Jahi} je prvu utakmicu plej-ofa Evropske lige u [kotskoj izme|u Dandija i PAOK-a zavr{io sa 10 kop~i na glavi. Bh. reprezentativac je, sre}om, samo lak{e povrije|en nakon {to ga je igra~ doma}e ekipe Dikson (Dixon) u 25. minuti udario glavom u glavu. - Upravo sam bio na ljekarskom pregledu. Doktor mi je rekao da }u u srijedu skinuti konce i da }u biti spreman za revan{. Super je sve pro{lo - ka`e Jahi}, kojeg su sa tribina Tanadis Parka u Dandiju posmatrali menad`eri Seltika. Igra~ PAOK-a nam je prenio de{avanja sa terena u susretu u kojem je i ostalima bila potrebna ljekarska pomo}. - Tek su mi kasnije kazali da je na{ fizioterapeut pao u

nesvijest kada me vidio da sam bio sav krvave glave. Prvo su njemu ukazali pomo}, pa su tek onda meni stavili pet kop~i na glavu. Dodatni pet kop~i sam dobio u svla~ionici na poluvremenu utakmice kada sam na pe{kiru vidio ponovo krv - ka`e Jahi}. PAOK je slavio pobjedu, a Jahi} je uvjeren da }e u ~etvrtak njegova ekipa ponovo slaviti trijumf s kojim }e se plasirati u grupnu fazu Evropske lige. - [koti igraju samo dugim loptama i kod nas na velikom terenu ne}e imati nikakvih {ansi za prolaz. Oni ne}e ni posti}i gol, a kamoli da se mogu nadati da }e nas izbaciti - kazao je Jahi}, koji je u subotu dobio poziv od strane selektora Safeta Su{i}a za me~eve sa Luksemburgom i Francuskom. A. S.

Jahi} na utakmici sa Dandijem: Pro{ao sa 10 kop~i na glavi

(Foto: Rojters)

Ognjen Vranje{, novo ime na spisku selektora Su{i}a

Bit }emo sudionici Eura
Prije dva mjeseca nisam ni slutio da }u tako brzo biti prekomandovan u „A“ tim - ka`e Vranje{
Ognjen Vranje{, momak koji je karijeru po~eo u Borcu je kao najbolji igra~ tima oti{ao u redove Crvene zvezde, gdje nikada nije dobio pravu {ansu da se doka`e. Bio je u nemilosti trenera Vladimira Petrovi}a Pi`ona, pa je pro{le sezone igrao za Napredak iz Kru{evca kao posu|en igra~. U junu se vratio na Marakanu, ali nije zadu`io dres tima iz Beograda, ve} je ponovo poslan na posudbu. Ovog puta u redove [erifa, aktuelnog prvaka Moldavije, ekipe koja }e protiv Bazela tra`iti prolaz u grupnu fazu Lige prvaka. Nakon sjajnih nastupa u dresu [erifa, Ognjen se na{ao i na spisku selektora Safeta Su{i}a. - Neke stvari su mi se u `ivotu brzo desile. Prije dva mjeseca nisam ni slutio da }u tako brzo biti prekomandovan u „A“ tim. Sretan sam zbog toga. Ovaj poziv je stigao kao nagrada za dobre igre u posljednje vrijeme.
Jeste li znali da se nalazite na „radaru“ selektora na{e najbolje reprezentacije?

Nismo bez {ansi
Va{ klub danas (utorak) o~ekuje revan{ susret protiv Bazela u okviru kvalifikacija za ulazak u LP .

Mujd`a: Bolove osjetio na treningu

Mensur Mujd`a na poluvremenu napustio utakmicu sa Sent Paulijem

- Nismo bez {ansi, naro~ito, sada kada imamo samo gol zaostatke iz prve utakmice. Pokazali smo da se mo`emo nositi sa prvakom [vicarske. Taj susret }emo do~ekati odmorni, jer je na{ trener u prvenstvu Moldavije na teren poslao drugu ekipu. Prvi tim je bio na po{tedi. Iako }emo igrati bez tri igra~a, ipak smo optimisti. To nam pravo niko ne mo`e osporiti - rije~i su Vranje{a. u medijima. Ipak, spominjana su i imena drugih igra~a. To mi je dalo dodatni motiv. Znam da nas je selektor gledao u susretu protiv Ma|arske, koji smo izgubili.
Ipak, iako }ete se na prozivci upoznati sa D`ekom, Pjani}em, Spahi}em... igrat }ete za mladu selekciju protiv Italije.

Nije ni{ta ozbiljno, pauzirat }u samo pet dana
Jo{ na treningu dan prije utakmice sa Sent Paulijem sam osjetio bol u le|nom mi{i}u - ka`e na{ reprezentativac
Selektoru Safetu Su{i}u u nedjelju je pao kamen sa srca. Dan ranije na utakmici Bundes lige izme|u Frajburga i Sent Paulija (1:3) na poluvremenu susreta u svla~ionici je ostao bh. reprezentativac iz redova doma}ina, Mensur Mujd`a. Dan nakon utakmice kontaktirali smo Mujd`u koji nam je potvrdio informaciju koju su objavili njema~ki mediji da je povrije|en, ali sre}om, nije ozbiljno. - Pauzirat }u pet dana. Jo{ na treningu dan prije utakmice sa Sent Paulijem sam osjetio bol u le|nom mi{i}u. Stisnuo sam zube i zaigrao, ali to nije bila dobra odluka. Ve} na startu utakmice su se javili bolovi i uspio sam izdr`ati samo prvo poluvrijeme. U svla~ionici sam od trenera Robina Duta (Dutt) tra`io da me zamjeni - kazao je Mujd`a. Frajburg je pora`en na startu Bundes lige. Do kraja prvog dijela bilo je 0:0. Sa izlaskom Mujd`e na desnoj strani nastao je „propuh“, {to su gosti iskoristili i do{li do tri va`na boda. - Ovo je veliki kiks, jer je Sent Pauli jedan od na{ih rivala u borbi za opstanak. Morat }emo popraviti situaciju u narednom kolu na gostovanju kod Nirnberga. Nadam se da }u do tada biti spreman - kazao je Mujd`a, koji se nalazi na spisku selektora Safeta Su{i}a za prvi susret kvalifikacija za Euro protiv Luksemburga. A. S.

- Ne{to sam o tome ~itao

- Tako sam se dogovorio sa selektorom Tuli}em. Osim mene poziv su jo{ dobili [ehi} i Bunoza. Nakon me~a sa Italijom, vratit }emo se u bazu „A“ tima.
Protiv Francuske }ete konkurisati za mjesto u timu.

- O tome je jo{ rano govoriti. Ne `elim ni{ta unaprijed govoriti.
Kakve su {anse na{eg dr`avnog tima u narednim kvalifikacijama?

Vranje{ u me~u sa Bazelom: Poziv je stigao kao nagrada za dobre igre

- Optimista sam i vjerujem da }emo biti sudionici Eura. Nalazimo se u nezgodnoj grupi, ali imamo kvalitetne pojednice koji igraju u jakim evropskim ligama. Valjda je to dovoljan argument da postignemo toliko `eljeni rezultat. Najbitnije je da dobro otvorimo kvalifikacije i pobijedimo Luksemburg istakao je Vranje{. Z. ].

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

3

Danas (utorak) selektor objavljuje spisak kandidata za me~eve sa Luksemburgom i Francuskom

Selektor je u odnosu na Katar spisku pridodao tri nova igra~a, Senada Luli}a (Jang Bojs), Gordana Bunozu (Visla) i Ognjena Vranje{a ([erif) Sre}a pa je samo 45 minuta bio zabrinut zbog Misimovi}a
ako saznajemo selektor Safet Su{i} u ponedjeljak je kompletirao spisak kandidata za prva dva kvalifikacijska susreta u borbi za odlazak na Evropsko prvenstvo, koje se za dvije godine igra u Poljskoj i Ukrajini. Pape }e danas (utorak) u 12 sati na konferenciji za novinare u NSBiH (Ferhadija 30) objaviti spisak kandidata za me~eve sa Luksemburgom (3. septembar) u gostima i Francuskom (7. septembar) na Ko{evu.

Su{i} ima jo{ samo dvije dileme
Spisak kandidata
Za start kvalifikacija Euro 2012, selektor Su{i} je do sada pozive poslao 22 igra~a. To su: GOLMANI: Kenan Hasagi}, Asmir Begovi}, Ibrahim [ehi}, ODBRANA: Emir Spahi}, Safet Nadarevi}, Sanel Jahi}, Adnan Mravac, Boris Pand`a, Mensur Mujd`a, Ognjen Vranje{, Gordan Bunoza, VEZNI RED: Elvir Rahimi}, Miralem Pjani}, Zvjezdan Misimovi}, Haris Medunjanin, Senad Luli}, Senijad Ibri~i}, Semir [tili}, NAPAD: Edin D`eko, Vedad Ibi{evi}, Zlatan Muslimovi}, Ermin Zec. je ~ekao Su{i}ev poziv. Bunoza i Vranje{ su ~lanovi mlade reprezentacije BiH. Obojica su velike nade na{eg nogometa, momci koji obe}avaju. Su{i}, kada smo ga kontaktirali, nije `elio potvrditi spisak kandidata za Luksmeburg i Francusku, ali je dodao da velikih promjena ne}e biti. - Ne treba `uriti sa spiskom. Mnogi pozivi su ve} oti{li, ostale su jo{ dvije dileme. Razmi{ljam o njima, ali ne bih o imenima - rekao je Su{i}. Papetove dileme su prema na{em mi{ljenju Samir Muratovi} i Mehmed Alispahi}. Muratovi} nije igrao protiv Katara, jer je imao problema sa upalom grla. Sa dolaskom Luli}a, Bunoze i Vranje{a, Alispahi} je na „~ekanju“.

K

Zaslu`eni pozivi
U odnosu na posljednju prijateljsku utakmicu sa Katarom (1:1) nedavno na Grbavici, Su{i} je spisku pridodao tri nova igra~a, Senada Luli}a (Jang Bojs), Gordana Bunozu (Visla) i Ognjena Vranje{a ([erif). Luli} je zaslu`io poziv svojim sjajnim igrama u Ligi prvaka u dresu {vicarskog kluba. On je za BiH debitovao u me~u protiv Azerbejd`ana (1:0) u Zenici i `eljno

Misimovi} i klupa
- Da sada sve otkrijem oko spiska kandidata, onda konferencija za novinare ne bi imala nikakvu svrhu - kazao je Su{i}. Sa selektorom smo malo komentirali i formu igra~a. Posebno na{ih internacionalaca u Bundes ligi. D`eko, Ibi{evi} i Salihovi} su se upisali u listu strijelaca. - S obzirom na to da imam iskustvo, forma mi ne zna~i mnogo. Za mene je daleko va`nije da na{i reprezentativci igraju, da su u startnim postava u svojim ekipama - dodaje Su{i}. Su{i}: Spisak bez ve}ih promjena Papeta je vi{e zabrinula ~injenica da je Zvjezdan Misimovi} na startu utakmice protiv Bajerna bio na klupi za rezervne igra~e. - Bilo mi je drago kada je Misimovi} u{ao na poluvremenu. Zabrinuo sam se bio, jer znam {ta za igra~a zna~e prve tri utakmice u prvenstvu. Super je odigrao, vrhunski - kazao je Su{i}, koji je upoznat da su Mujd`a i Pjani} lak{e povrije|eni. A. S.

Poziv oti{ao i Salihovi}u
Poziv je oti{ao i Sejadu Salihovi}u, ali Su{i} ne}e mo}i ra~unati na njegove usluge u prve ~etiri utakmice kvalifikacija, zbog crvenog kartona kojeg je dobio u bara`u za Mundijal protiv Portugala u Zenici (0:1). - Ve} davno sam kazao da bih volio da bude s nama. On je jedan od najva`nijih igra~a u reprezentaciji. Nadam se da mu Hofenhajm ne}e praviti smetnje - rekao je Su{i}.

Sa Albanijom u Skadru
Reprezentacija BiH svoj }e susret sa selekcijom Albanije igrati u Skadru, umjesto u Tirani. Iako je susret sa Albanijom bio planiran da se igra u glavnom gradu, doma}ini su poslali dopis na adresu NSBiH, u kojem stoji da su promijenili mjesto odigravanja susreta, te naveli Skadar kao novog doma}ina utakmice. Puleni na{eg selektora Safeta Su{i}a gosti u Albaniju su u tre}em kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Me~ se igra 8. oktobra.

Prema pisanju italijanskog lista „Corriere Dello Sport“

Edin D`eko nadomak Reala
Italijani su uvjereni da }e do}i do realizacije transfera
Prema pisanju italijanskog lista „Corriere Dello Sport“ Edin D`eko se nalazi na korak od potpisa za {panjolski Real iz Madrida. Iako ga je dugo tra`io Juventus, na{ reprezentativac ne}e potpisati za tim sa Apenina ve} seli u [paniju. - D`eko se pozdravlja sa Volfsburgom. Umjesto u na{u zemlju, bh. napada~ iz redova Volfsburga seli u Real Madrid, kod @oze Murinja (Jose Mourinho). Ostalo je jo{ samo da se definiraju posljednji detalji - pi{e italijanski list. Dolazak D`eko u Real mo`e olak{ati odlazak Karima Benzeme (22). Na njegov dolazak spremno ~eka engleski Man~ester siti. Italijani su uvjereni da }e do}i do realizacije transfera. Poku{ali smo stupiti u kontakt sa na{im reprezentativcem, ali se D`eko zbog obaveza nije javljao na svoj mobilni aparat. Sa druge strane iz Volsfburga i Reala jo{ nema zvani~ne potvrde transfera, ali niti demanta pisanja italijanskog lista. A. S.

D`eko: Prema Italijanima sve bli`i Murinju

Faksimil iz italijanskog lista o D`eki

Aktuelno
Senijad Ibri~i} ponovo strijelac za Hajduk

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

4

Golgeter od osam miliona eura
Protiv Rumuna postigao dva, Zadru jedan gol
umunska Unirea ~etiri, Zadar ~etiri. Potpuno isti scenario Hajdukovih igra~a u dva va`na susreta za splitski tim. Jedina je razlika {to je u duelu sa Zadrom na{ Senijad Ibri~i} postigao „samo“ jedan gol. Nakon {to je Rumune ku}i ispratio sa ~etiri gola u mre`i (4:1), od toga dva su bila njegova pravo remekdjelo, na{ reprezentativac je i protiv Zadra odigrao susret na vrhunskom nivou.

Ne pada mi te{ko klupa u reprezentaciji BiH - ka`e Ibri~i}

R

tek toliko da se zna ko je „Hajdu~ko srce“. - Bitna nam je bila pobjeda. Opet smo imali problema na samom startu susreta, jer su kao i Rumuni i Zadrani poveli, ali smo brzo uspjeli izjedna~iti. Ovo nam se ne smije vi{e de{avati, ali me raduje da se brzo vra}amo u igru nakon primljenog gola. Ranijih sezona smo dugo znali biti u {oku - kazao je Ibri~i}, nekoliko minuta nakon splitskog duela protiv Zadra.
Zadar je pro{le sezone odnio sva tri boda sa Poljuda?

rival. Igraju brz i dinami~an nogomet, imaju dobru kontru i odli~no se otvaraju u napadu. Ponovo su poveli, ali bodovi su ipak ostali u Splitu.
Navija~i su Vam i ovaj put dali krila?

- Hvala im za sve. Zaista je lijepo igrati pred punim Poljudom. I protiv Zadra su stigli u velikom broju. Mi-

„Hajdu~ko srce“
Na kraju je stigao i posti}i gol za kona~nih 4:1,

- Oni su nam nezgodan

Uskoro o~ekuje prinovu
Lijepo mi je u Splitu, nigdje nisam do`ivio to {to sam ovdje u posljednje dvije godine. To je kazao Ibri~i} kada je spomenuo da bi u Splitu najradije zavr{io karijeru. Zbog toga je predlo`io klubu da potpi{emo jo{ jedan ~etverogodi{nji ugovor i to bi bilo sve skupa taman dok ne objesi kopa~ke o klin. To se podudara i s Ibrinim porodi~nim `ivotom, pustio je, {to bi se reklo, korijene u Splitu, jer uskoro o~ekuje prinovu u porodici.

Ibri~i} na utakmici protiv Zadra: Novi gol na{eg reprezentativca
ste rekli nakon Uniree da }ete sa Hajdukom potpisati do`ivotni ugovor?

Erikson u dru{tvu Ivi}a i [timca

Erikson zapljeskao na{em asu
Nekada{nji selektor Engleske i Meksika koji je na klupi reprezentacije Obale Slonova~e naslijedio na{eg Vahu Halilhod`i}a, prili~no je iznenadio sve pristune u Splitu kada se pojavio u lo`i Hajdukovog stadiona! Sven Goran Erikson (Eriksson) susret Hajduka protiv Zadra posmatrao je u dru{tvu Tomislava Ivi}a i Igora [timca, a u Split je do{ao kako bi promovirao Sportske igre mladih. Na kraju je stigao i zapljeskati na{em Ibri~i}u, nakon sjajnog ~etvrtog gola za Hajduk.

Prosine~ki ga hvalio
Pamtimo 2004. i Ibrine suze nakon {to nije pro{ao na probi u Hajduku. Javio nam je da je pred potpisom, nakon {to je na probnoj utakmici postigao tri gola, ali je Ivan Katalini} tada procijenio da „nije za Hajduk“. Vratio se ~etiri godine kasnije i sada odu{evljava na svakom koraku. Najvi{e je odu{evio Roberta Prosine~kog, koji je svojevremeno kazao: - Ne stavljajte ovog malog plavog u igru, neko bi vam ga mogao ukrasti. - [ta bih vam mogao drugo kazati kada jo{ ni{ta nije zvani~no zavr{eno. Polako, ne `uri mi se.
Stigli ste za milion i po, a sada vrijedite osam miliona eura?

slim da ih je bilo 10.000. Potrebni su nam na svakom susretu i imamo odli~nu saradnju.
Hajduk je zadr`ao lidersku poziciju?

- Nisam se {alio, ali }emo jo{ razgovarati. Vidjet }emo {ta }e biti.
Stigla je ponuda turskog Galatasaraja?

- Ostajem u Hajduku.
Tu re~enicu slu{amo ve} 12 mjeseci?

- Prvi smo i cilj nam je tu ostati. Dugo nismo uspjeli sastaviti dva kola na vrhu tabele. Sada nam je to po{lo za rukom.
Dinamo je sa Halilhod`i}em opasan rival?

Ibro darivao invalida
Ibri~i} je nakon utakmice usre}io 18-godi{njeg Nikolu Mali}a, koji je za prvi punoljetni ro|endan imao samo jednu `elju upoznati se s najboljim igra~em Hajduka. Ibro je po zavr{etku susreta otr~ao prema mladi}u, ina~e stopostotnom invalidu i ispunio mu ro|endansku `elju, pra}en pljeskom i skandiranjem s tribina.

- I vi{e nego opasan. Drago mi je zbog Halilhod`i}a koji se odli~no sna{ao u Dinamu. Bit }e zanimljiva trka za prvaka.
Zbog Vas i Halilhod`i}a vlada ludnica u BiH?

- Svaki gol vrijedi 100.000 eura. [alim se... Ne razmi{ljam o novcu, jer u`ivam u igri.

- Drago mi je zbog toga. Zvali su me raja iz BiH, ~estitali, ali mi je `ao {to neki na HRT-u nisu mogli gledati na{u utakmicu sa Unireeom.
Da li ste bili ozbiljni kada

Nije za klupu
Ovi posljednji golovi i sjajna forma mogli bi biti ulaznica za prvi tim BiH protiv Luksemburga i Francuske?

- Uvijek sam govorio da sam sretan {to sam ~lan reprezentacije BiH. Naravno, svi bismo mi voljeli da igramo, ali mi klupa nikada nije te{ko padala. Ponosan sam {to sam reprezentativac, ako dobijem {ansu tu sam da je maksimalno iskoristim. Va`no je pobijedimo u oba me~a. Imamo sjajnu reprezentaciju i to moramo potvrditi na terenu.
Vjerujte u plasman na Euro?

- Naravno - kazao je Ibri~i}. A. SOKOLOVI]

Reprezentativni golman pobijedio sa Istanbulom BB

Hasagi} zaustavio Be{ikta{
Hasagi}: U velikoj formi Kenan Hasagi}, reprezentativac BiH i ~lan turskog Istanbula BB potvrdio je da se nalazi u dobroj formi uo~i starta kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo. Na{ internacionalac briljirao je na golu Istanbula u prvenstvenom susretu protiv Be{ikta{a koji ove sezone ima {ampionske ambicije. Istanbul je napravio veliko iznena|enje i ostvario pobjedu (0:2) i tako osvojio prve bodove u {ampionatu Turske. - U prvom kolu smo do`ivjeli poraz i zbog toga nam je me~ protiv Be{ikta{a bio od velike va`nosti. Uspjeli smo konsolidovati redove i osvojiti vrijedne bodove - Hasagi}eve su rije~i, koji se s pravom na{ao u idealnom timu 2. kola prvenstva Turske. U narednom kolu ekipa na{eg internacionalca }e na svom terenu do~ekati sastav Kasimpa{e. Z. ].

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

5

Miralem Pjani} u Lionu redovno posje}uje ljekare

Nadam se da }u biti spreman za Luksemburg i Francusku
Idem na terapije zbog problema sa desnom lo`om - ka`e na{ reprezentativac Nakon Kaena imao samo jedan zajedni~ki trening sa ekipom Borit }emo se sa Francuzima za prvo mjesto - poru~uje bh. reprezentativac iz Liona
iralem Pjani} je na utakmici protiv Bresta (1:0) na terenu proveo samo sat. Sredinom drugog dijela zamijenio ga je Kim Kalstrom (Kallstrom), a na{ reprezentativac iz redova francuskog Liona je odmah oti{ao u bolnicu na ljekarski pregled. Javio nam se nakon {to su mu doktori propisali terapiju za povrije|enu lo`u desne noge. Kasnije nam je kazao

Pjani} `eljno ~eka me~eve Lige prvaka

M

da ve} sedam dana ima problema sa mi{i}em.

pobjeda bila od velike va`nosti - kazao je Pjani}.
[ta ka`u ljekari, kada biste se mogli oporaviti?

Jedan trening
- Boli me noga, kao nikada ranije. Ljekari su samo konstatovali da imam problema sa lo`om desne noge. Sada tra`e uzroke, jer sam pro{le sedmice sa ostalim igra~ima trenirao samo jednom. Nisam ni trebao igrati utakmicu sa Brestom, ali sam stisnuo zube, jer nam je

- Jo{ ni{ta ne znaju. Ne bih rekao da sam ozbiljnije povrije|en, ali ne osje}am se najbolje. Problemi su stigli nakon utakmice sa Kaenom. Od tada nisam potpuno fit.
Slijede kvalifikacije za Euro, da li postoji razlog za pesimizam o pogledu Va{eg opravka?

Francuzi prave reporta`u
Zovu li Vas francuski novinari?

- Nadam se da }u do me~a sa Luksemburgom, a kasnije i Francuskom biti spreman. Oprezan moram biti, jer ne smijem rizikovati te`u povredu, ali ljekari ~ine sve da se oporavim.
Kako je protekla utakmica protiv Bresta? Kona~no ste stigli do prvog slavlja.

- Posljednjih dana ne ispu{tam mobitel iz ruke. Zovu sa svih strana, pitaju zanimljivosti vezane za reprezentaciju, po~etak kvalifikacija. Ove sedmice }u biti mnogo zauzet, jer su mnogi Francuzi iz svojih tv-ku}a najavili dolazak u Lion kako bi sa mnom pravili reporta`e, obilazili stadion, moj dom. Tako oni prave najave za va`ne kvalifikacijske me~eve. Najavili su se i iz Luksemburga - ka`e Pjani}. ih ne o~ekujem u borbi za titulu. Nemaju oni kvalitetu za titulu, jer od njih ima puno boljih ekipa.
Bordo je u donjem dijelu tabele, Monako i Okser jo{ nemaju pobjedu, prvak Marsej je iza vas...

ju. Posebno se pripremam za Francuze. @elim da budem u top formi kada po~nu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i nadam se da me ova povreda ne}e zaustaviti.

Silna motivacija
U Luksemburgu ste po~eli sa reprezentativnim nastupima. Francuzi Vas smatraju da ste „njihov“, a upravo ove dvije selekcije su prvi na{i protivnici u borbi za Euro.

- Dobro je bilo. Va`no je bilo da rano povedemo, to smo i ostvarili, a kasnije smo mogli i ubjedljivije pobijediti. Sada se pi{u bodovi, iako ovo nije bila na{a najbolja utakmica. Pjani} i Makoun u zagrljaju nakon gola
^etiri boda Liona u tri susreta, najavljivali ste bolji u~inak?

plej-ofu i nadam se da }emo dobiti atraktivne protivnike s kojima }emo se mo}i nositi za prolaz u samu zavr{nicu. Real i pobjeda u Madridu jo{ uvijek budi lijepa sje}anja.
Spahi}ev Monpelje je nakon ispadanja iz Evropske lige zadr`ao gornji dio tabele?

Makoun mi je veliki prijatelj
Prvi ste strijelcu Makoun pritekli u zagrljaj nakon gola protiv Bresta?

- Makoun mi je veliki prijatelj i bilo mi je drago kada je postigao gol. Jednako bih se radovao da sam i ja bio strijelac, jer je Makoun zaista super momak, a i gol je bio veoma va`an. S njim je oti{ao i pritisak da moramo prvi povesti - kazao je Pjani}.

- Nedostaju nam samo bodovi protiv Kaena. Sa sedam bodova bili bismo u samom vrhu tabele. Ali, sre}a je da i ostali favoriti za prvaka gube. Razlika je tek u bod ili dva.
Tuluz je osvojio svih devet. Mogu li oni biti hit kao pro{le sezone Monpelje?

- Ova sezona }e biti daleko zanimljivija od pro{lih. Svake sezone uvijek bude potresa na startu. Mnogi }e otpasti iz utrke za prvaka, ostat }e samo najbolji. Uvjeren sam da }emo mi biti me|u njima i da }emo ubrzo do}i u sami vrh tabele.
Uskoro kre}e grupna faza Lige prvaka. Kakva su o~ekivanja?

- Ako ka`em da jo{ nisu primili gol, to dovoljno sve govori. Istina postigli su samo jedan, ali i on je dovoljan da potvrde formu iz pro{le sezone. Ove sezone bi se Spahi} sa Monpeljeom mogao boriti za Ligu prvaka.
Mo`ete li se Spahi} i Vi izboriti sa reprezentacijom BiH na Euro?

- Silno sam motiviran za po~etak kvalifikacija. Jedva ~ekam da susreti po~nu. Najva`nije je da svi budemo u pravoj formi. Pratim igre ostalih. Vidim da su D`eko, Ibi{evi}, Salihovi}... ve} po~eli davati golove. To je jako bitno, jer samo vrhunski mo`emo ugroziti Francuze i pokvariti im planove u borbi za prvo mjesto.
Smatrate li da imamo realne {anse da se direktno plasiramo na Euro?

- Imaju dobru ekipu, ali

- Jedva ~ekam da krene Liga prvaka. Pratim de{avanja u

- Te borbe nas tek o~eku-

- ^vrsto vjerujem da }e tako na kraju i biti - kazao je Pjani}, jedan od najboljih mladih igra~a Evrope pro{le sezone. A. S.

Sejad Salihovi} strijelac za Hofenhajm

Majstorija i „slobodnjak“ za najavne {pice
Sejad Salihovi} ne silazi sa „Eurosporta“. Ugledna francuska tv-ku}a iz Isi-leMulinoa posljednjih dana na svojim kanalima najvi{e vrti utakmicu Bundes lige iz Sinshajma u kojem je Hofenhajm do~ekao Verder (4:1) sa dva gola na{ih reprezentativaca. Prvi je djelo Vedada Ibi{evi}a nakon brze kontre Hofenhajma, a drugi Sejada Salihovi}a. Na{ reprezentativac je u fini{u prvog poluvremenu postigao ~etvrti

U Kupu Njema~ke protiv Ingol{tada
U subotu nave~er Salihovi} i Ibi{evi} su saznali ime protivnika u drugom kolu Kupa Njema~ke. Nakon Hanse sada }e igrati protiv drugoliga{a Ingol{tada. - Me~ je na rasporedu tek u oktobru. Cilj je svakako sama zavr{nica. Ingol{tad ne bi trebao biti ve}a prepreka - kazao je Salihovi}. gol za Hofenhajm, fantasti~nim {utem iz slobodnog udarca sa oko 25 metama. - Prekr{aj je napravljen na idealnom mjestu za mene. Toliko puta sam vje`bao onaj udarac da nisam ni sumnjao da }e biti gol. Lijep po~etak sezone - kazao je Salihovi}. Vremena za opu{tanje nema. Do kraja avgusta slijedi jo{ gostovanje u Sent Pauliju, pa reprezentativna pauza. Nakon Luksemburga i Francuske, Salihovi} }e sa Ibi{evi}em na stadionu u Sinshajmu do~ekati [alke. - Ni [alke sa Raulom nas ne}e zaustaviti. U super smo formi. Svi kao ekipa odli~no funkcioni{emo. Jo{ samo da nas prate rezultati - kazao je Salihovi}. A. S.

Salihovi}ev „slobodnjak“ na putu prema mre`i Verdera...

..nadvisio je kompletan „`ivi zid“ gostiju...

... da bi mu brzo ~estitali [imuni} i dru{tvo

Aktuelno
INTERVJU

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

6

Risto Vidakovi}, nekada{nji fudbaler Sarajeva i Crvene zvezde

SARAJEVO je ponovo tamo
gdje mu je mjesto
BiH ima iskusniji tim nego u minulim kvalifikacijama, a tada je bila jako blizu cilja, premda je bila u grupi sa [panijom koja prakti~no nema dostojnog rivala na svjetskoj fudbalskoj sceni - ka`e Vidakovi}

S

Razgovarao:
Goran [UMAR

iv{i fudbaler Sarajeva, Crvene zvezde, Betisa, Osasune i Ehida Risto Vidakovi}, koji je kao trener sjedio na klupi reprezentacije Srbije (asistent Havijera Klementea) i Mursije, te bio {ef

B

Barsa favorit u Primeri
Ko je u predstoje}oj sezoni favorit u Primeri? - Barsa i Real Madrid su ovdje uvijek dva favorita, a tako je i ove godine ka`e Vidakovi}. - Ipak, Barsa igra puno ljep{i fudbal, tako da tipujem na Katalonce. Tako|er, Barsa je puno uigraniji tim, koji ima svoj stil, a nije puno promijenila igra~ki kadar, dok Real svake godine kupuje nove igra~e, trenere, stvara tim. struke Esiha, u predstoje}oj sezoni poku{at }e vratiti Kadiz u Drugu ligu [panije. - Moramo se vratiti u drugi stepen takmi~enja. Ipak, rije~ je o klubu sa bogatom tradicijom, tako da je plasman u Drugu ligu imperativ - konstatuje Vidakovi}, koji je „Profi“ licencu UEFA dobio u Edukacionom centru NSBiH.

Trofej se predugo ~eka na Ko{evu
- Ina~e, sa Kadizom sam potpisao jednogodi{nji ugovor, uz opciju da ako izbori-

mo ulazak u vi{i rang nastavimo saradnju jo{ najmanje jednu sezonu. U nedjelju pred na{im navija~ima otvaramo sezonu protiv Real Haena. Kadiz je u ljetnom prijelaznom roku totalno promijenio tim? - Puno igra~a je oti{lo, doveli smo sedam-osam novih, tako da je startna postava totalno izmijenjena. Zna~i, imat }ete puno problema sa uigravanjem tima? - To je uvijek problem. Me|utim, doveli smo takti~ki obe~ene igra~e, tako da ne bi trebalo biti puno problema. Bez obzira {to je rije~ o Tre}oj ligi, ovdje su svi igra~i odli~no obu~eni u prvih nekoliko nivoa takmi~enja. Imate li vremene da pratite na{ fudbal? - Naravno. Uglavnom, sve se svodi na informacije sa interneta i svakodnevne kontakte sa trenerom Sarajeva Esadom Selimovi}em. Znam da je Sarajevo ponovo tamo gdje mu je mjesto, na vrhu bh. elite. Nadam se da }e moj klub tu i ostati, jer se trofej predugo ~eka na Ko{evu. Drago mi je {to na Ko{evu pu{u neki novi vjetrovi, jer kad se sjetim fini{a minule sezone, odmah se naje`im, od slu~aja [iroki Brijeg, do svega ostalog. Ipak, sezone je tek po~ela. - Uvijek je lijepo biti na vrhu, a tako|er, start je jako bitan. Ipak, prema informacijama sa kojima sam raspolagao, bordo tim je bio u jako te{koj situaciji na kraju minule sezone. Niko nije mogao

Da bismo imali kvalitetnu reprezentaciju, koja }e biti sposobna da u kontinuitetu igra na velikim takmi~enjima, na{i igra~i se moraju vratiti u najja~e lige. Ali, prvi preduslov za to je podizanje nivoa na{e lige“
ra~unati da }e se ovako brzo vratiti u `ivot, niko ga nije uvr{tavao me|u favorite, a sada je lider.

Mo`emo do Eura 2012
Za desetak dana po~inju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. Mo`e li na{ dr`avni tim napraviti historijski korak? - Nadam se da mo`e. Koliko mi to mogu}nosti dozvoljavaju, pratim situaciju u i oko reprezentacije BiH. Znam da je oti{ao ]iro Bla`evi}, te da je sada tu Pape Su{i} i sli~no.

Vidakovi}: Potpisao jednogodi{nji ugovor sa Kadizom

Napada~ka igra
Fudbalski klub Kadiz osnovan je 1910. godine i igra na stadionu „Ramon de Karansa“, koji prima 22 hiljade gledalaca. Nadimak mu je, kao i Viljarealu, „`uta podmornica“, a ukupno 12 sezona u historiji proveo je u Primeri. - Nadam se da }u ispuniti o~ekivanja. Moja vizija je napada~ka igra, kao {to sam radio i u Esiji. Igrat }emo dobro, to je ono {to mogu da obe}am rekao je Vidakovi}. Ako selektor Su{i} kvalitetno popuni „rupe“ u zadnjoj liniji, historijski uspjeh „nije daleko“. - Znam za taj problem. Me|utim, treba imati na umu i to da Bosna ima isku-

sniji tim nego u minulim kvalifikacijama, a tada je bila jako blizu cilja, premda je bila u grupi sa [panijom koja prakti~no nema dostojnog rivala na svjetskoj fudbalskoj sceni.

Prvenstveno Francuska i Rumunija, stvaraju nove timove, a BiH ima ekipu koja je dugo zajedno. Tu vidim na{u {ansu. Uglavnom, {anse uvijek postoje, ali treba biti oprezan i hladne glave i}i od utakmice do utakmice“
}ete samo Vi i Meho Kodro (trener drugog tima Reala iz San Sebastijana). Za{to u [paniji neme vi{e na{ih igra~a i trenera? - Zbog visokog nivoa fudbala, odnosno kvaliteta. A da ne govorim da je konkurencija `estoka, kako na terenu, tako i na klupi. Me|utim, na nama mla|im trenerima, ali i igra~ima, je da se borimo za

Spa{ava nas njema~ka liga
Put do Eura u Ukrajini i Poljskoj vodi preko Francuske, Rumunije, Bjelorusije, Albanije i Luksemburga. - Sve te ekipe, prvenstveno Francuska i Rumunija, stvaraju nove timove, a Bosna ima ekipu koja je dugo zajedno. Tu vidim na{u {ansu. Uglavnom, {anse uvijek postoje, ali treba biti oprezan i hladne glave i}i od utakmice do utakmice. Naprimjer, Rumuni su velika evropska reprezentacija, a ve} du`e vrijeme ne idu na velika takmi~enja. S druge strane, Francuzi zbog mora problema u i oko nacionalne selekcije moraju iz temelja stvarati novi tim, tako da {anse Bosne nisu male. Ako je Srbija u minulim kvalifikacijama mogla nadma{iti Francuze i Rumune, za{to onda to ne bi mogla uraditi i BiH? U predstoje}oj sezoni boje bh. fudbala u [paniji branit

jek imamo dosta igra~a. Me|utim, problem je to {to nemamo fudbalera u najja~im ligama, [paniji, Engleskoj, Italiji. Na|e se po neki igra~ koji bljesne, naprimjer kao Braco Salihamid`i}, ali nije to to. Da bismo imali kvalitetnu reprezentaciju, koja }e biti sposobna da u kontinuitetu igra na velikim takmi~enjima, na{i igra~i se moraju vratiti u najja~e lige. Ali, prvi preduslov za to je podizanje nivoa na{e lige. Ne znam koliko je danas ozbiljna na{a liga, ali dok sam bio trener reprezentacije Srbije (od 2006. do 2007. - op. a.) re-

Poziv sa Ko{eva se ne odbija
- Kobac (Esad Selimovi} - op. a.) mi se trebao pridru`iti u Kadizu, ali je prije moga potpisa dobio poziv sa Ko{eva, koji se, ipak, ne odbija. - Volio bih da radi sa mnom, ali Sarajevo je Sarajevo. Tako|er, da je do{ao ovamo mo`da bi se morao privremeno razdvojiti od porodice, tako da je povukao pravi potez. A ve} odavno je imao veliku `elju da se vrati u bordo tim... Dok ne „zaka~im“ neki veliki klub ovdje u [paniji, nadam se da }e Kobac doprinjeti povratku bordo tima na stari put slave, a onda }emo zajedno krenuti u nove pobjede - ka`e Vidakovi}. svoje mjesto pod suncem. S druge strane, nivo na{ih liga je puno opao, tako da je u biv{oj Jugoslaviji jako te{ko praviti igra~e. Zbog toga u ligama „petice“ nema puno na{ih igra~a. D`eko, Misimovi}, Spahi}... polako vra}aju sjaj na{em fudbalu. - Jedino nas spa{ava ta njema~ka liga, jer tu jo{ uvidovno sam pratio {ta se de{ava, u bh. fudbalu, jer sam bio puno bli`e premijerliga{kim terenima. U to vrijeme takmi~enje je bilo, tako da ka`em, neozbiljno. Jednostavno, mislim na su|enje i sve ostale stvari, bez kojih se ne mo`e napraviti fudbalski prosperitet - za kraj ka`e Vidakovi}.

Vje~iti derbi
Risto Vidakovi} ro|en je 5. januara 1969. godine u [ekovi}ima, a igre u klubu sa Ko{eva su ga lansirale prvo do reprezentacije SFRJ, a onda i u evropske visine. Kako sam ka`e, drage su mu ba{ sve utakmice u dresu bordo tima. - Zbog toga se nikako ne bih mogao odlu~iti za najdra`u utakmicu u karijeri, ali ipak, moram konstatovati da su vje~iti derbiji sa @eljom ne{to posebno. To su specijalne utakmice, koje su se uvijek igrale sa velikom motivacijom - ka`e Vidakovi}. - Me|utim, svaka utakmica, gdje je stadion bio malo puniji, imala je posebnu dra`.

Vidakovi}

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

7

Vedad Ibi{evi} u timu kola Bundes lige

Po~etak iz snova
Znali smo da }e igra~i Verdera biti umorni od me~a sa Sampdorijom - ka`e Ibi{evi}
Zaslu`an je za izjedna~uju}i pogodak, a i sam se upisao u listu strijelaca. Ibi{evi} je uzeo veliki dio odgovornosti u gra|enju igre Hofenhajma - pi{e „Goal.com“. Ibi{evi} je sjajno otvorio sezonu. Osim gola upisao je i asistenciju (Demba Ba). Na{ reprezentaivac je prije me~a pri`eljkivao pobjedu. - Znali smo da }e biti umorni od me~a sa Sampdorijom. To je bila na{a {ansa koju smo znala~ki iskoristili. Ni rano vodstvo Verdera nas nije poremetilo. U prvom poluvremenu smo igrali sjajno. Internet portali „Spox.com“ i „Goal.com“ su uvrstili Vedada Ibi{evi}a u tim kola Bundes lige. O~ekivali smo da }e isto uraditi i ugledni njema~ki list „Kicker“, ali su Sukuta-Pasu, Van Nistelroj (Nistelrooy) i Laki} dobili prednost. Bh. reprezentativac pru`io je sjajnu partiju u trijumfu nad Verderom (4:1) {to su zapazili i novinari brojnih svjetskih internet portala, te su ga uvrstili u idealnu mom~ad prvog kola njema~kog {ampionata. - Ibi{evi} je bio na najvi{em nivou protiv Verdera. ^etiri gola nije lako posti}i - kazao je Ibi{evi}. Na{ reprezentativac je i tokom pripremama bio najbolji strijelac Hofenhajma. Sezonu u Njema~koj otvorio je sa dva gola u Kupu protiv Hanse (4:0). Sada je pridodao jo{ jedan prvenstveni protiv Verdera. - Ovo je po~etak iz snova, samo da ovako nastavimo, kako ja, tako i ekipa. Ove pobjede daju veliku nadu na startu sezone - kazao je Ibi{evi}, kojeg u narednom kolu o~ekuje duel u gostima kod Sent Paulija. A. S.

Ibi{evi} na utakmici sa Verderom: Vrhunsko izdanje bh. reprezentativca

(Foto: Afp)

Francuski selektor nezadovoljan zbog suspenzija

Zavr{ene prva faza rekonstukcije Ko{eva

Blan tra`i obja{njenje od Saveza
i Komisiju je vodio biv{i predsjednik, koj jeka je dan kasnije odstupio, za novog ~ov i koj ra kto sele na vrhu saveza i novog sada trpi posljedice - ka`e Blan
Francuski selektor Loran Blan (Blanc) je izjavio da je nezadovoljan i iznena|en sankcijama kojima su ~elnici francuskog saveza kaznili reprezentativce zbog nediscipline i revolta pokazanih na SP u Ju`noj Africi. Blan je za dr`avnu televiziju rekao da ne razumije za{to su igra~ima podijeljene razli~ite kazne za slu~aj koji je poznat kao „kolektivni ~in“. - U dilemi sam oko prirode ovih kazni, jedan igra~ (Evra), je ka`njen sa pet utakmica, drugi (Riberi) sa tri, slijede}i (Tulalan) sa jednom, a jedan (Abidal) je pro{ao bez suspenzije - rekao je Blan. Selektor je potom pozvao zvani~nike Francuskog fu-

Ra~una na Ben Arfu
Blan je izjavio da }e igra~ Marseja Hatem Ben Arfa biti u selekciji koja narednog mjeseca zapo~inje kvalifikacije za EP 2012 iako je njegova budu}nost sa klubom neizvjesna. Ben Arfa je odbio igrati za francuskog prvaka ove sezone i odlu~io da pre|e u engleski Njukastl. - Ko ka`e da Ben Arfa nije za selekciju? Ve} je pro{ao predselekciju za utakmice u septembru. On je dobar momak - rekao je Blan. dsjednik Saveza, koji je dan kasnije odstupio (@an Pjer Eskalet), za novog ~ovjeka na vrhu saveza (Fernand Duhasoj) i novog selektora koji sada mora trpiti posljedice dodao je Blan, koji ne}e mo}i pozvati suspendovane igra~e na okupljanje za start kvalifikacija za EP 2012. Nikolas Anelka, koji je otjeran sa Mundijala, je ka`njen sa 18 utakmica suspenzije, {to je prakti~no kraj njegove reprezentativne karijere. - Volio bih da mi neko objasni za{to je Anelka ka`njen sa 18 utakmica, a ne sa 19 ili 20 - rekao je Blan, ~ija je prva izjava po izricanju kazni reprezentativcima bila: - Ovo o~ito nije idealna situacija za francuski fudbal, kojem su potrebni svi najbolji igra~i kada po~nu kvalifikacije za Euro. Tada je predlo`io kolektivnu sankciju koja bi i dovoljna u takvoj situaciji. Francuzi }e kvalifikacije po~eti 3. septembra u Parizu protiv Bjelorusije, a ~etiri dana kasnije gostuju u BiH, na Ko{evu. N. C.

Ben Arfa: Odbio igrati za Marsej dbalskog saveza i njegove Disciplinske komisije da mu objasne po kojem kriteriju su izricane suspenzije. - To je vrlo iznena|uju}e, komisiju je vodio biv{i pre-

Zapadna tribina stadiona Ko{evo: Sti`u naslonja~i

Stolice na zapadu uskoro dobijaju naslonja~e
Zapadna tribina do gostovanja „trikolora“ u potpunosti ne}e biti u novom ruhu
Zavr{ene je prva faza rekonstrukcije ko{evskog stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“, na kojem }e izabranici Safeta Su{i}a u 2. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. ugostiti Francuze (7. septembar). Kako smo se uvjerili poslije subotnje utakmice Sarajevo - Zrinjski 1:0, kraju je privedeno umivanje slu`benih prostorija (svla~ionica i ambulante), toaleta, te VIP i press-lo`e. U narednom periodu }e na zapadnoj tribini, koja ima 18.000 sjede}ih mjesta, najvjerovatnije biti postavljeni naslonaja~i na stolice. Me|utim, po{to je tek nedavno raspisan tender za stolice, zapadna tribina do gostovanja „trikolora“ u potpunosti ne}e biti u novom ruhu. G. [.

Ulaznica za zapad 40 KM
NSBiH u ponedjeljak (ju~er) je odredio cijene ulaznica za kvalifikacioni me~ sa Francuskom. Karte za zapadnu tribinu mo}i }e se nabaviti po cijeni od 40 KM, isto~nu po 30 KM, a ju`nu i sjevernu po 20 KM. U prodaju }e biti pu{teno 28.000 ulaznica.

Blan: Po kojem kriteriju su izricane suspenzije?

Evropa

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

8

Neven Suboti}, Banjalu~anin u dresu Dortmunda i reprezentativac Srbije

D`eko se ima pravo ljutiti na Volfsburg
Suboti} u razgovoru sa na{im novinarom u Dortmundu

Smatram se velikim sretnikom zbog igranja u klubu kakav je Borusija Lak{e }e nam biti do}i do polufinala Evropske lige nego se na kraju sezone plasirati u Ligu prvaka

N

even Suboti}, nesumnjivo je trenutno jedan od najeksponiranijih mladih nogometa{a u Njema~koj. Ovaj ro|eni Banjalu~anin, koji je ve}i dio svog djetinjstva proveo u SAD, sa 16 godina se odlu~io preseliti u Njema~ku gdje je igrao zu drugu, a kasnije zu prvu ekipu FSV Majnca. Talent „modernog odbrambenog igra~a“ u njemu je Suboti} hvali na{eg D`eku

otkrio trener Jirgen Klop (Jurgen Klopp) koji ga je sa sobom prije dvije godine poveo u Dortmund. Suboti} je danas stub odbrane Borusije, ali i jedan od ponajboljih odbrambenih igra~a u Bundes ligi.

Rekordna posjeta
Biv{i Vestfalen Stadion, a sada Signal Iduna Park, va`i za najposje}eniji stadion u Bundes ligi, a samim tim i u Evropi. Prosje~no, utakmice Borusije prati 75.000 gledatelja, a klub iz Dortmunda zu novu sezonu ve} je prodao blizu 51.000 pretplatnih godi{njih ulaznica, {to je svojevrstan rekord. uvjeren sam da najbolje u mojoj karijeri tek slijedi. I dalje `elim napredovati, ula`em jednaku energiju u rad, treninge i utakmice i to je ono {to me ~ini sretnim - ka`e Suboti} na po~etku razgovora koji smo napravili u Dortmundu.

Uloga Klopa
- Smatram se velikim sretnikom zbog igranja u klubu kakav je Borusija Dortmund. Kao mlad sam postao profesionalac, sada mi je 21 godina i

Bosanac prvi asistent Klopa
U Borusiji je jo{ jedan Bosanac. Rije~ je o @eljku Bula~u, 49-godi{njem Banjalu~aninu koji je pratki~no desna ruka i prvi asistent treneru Juergenu Klopu. Bula~, koji je nekada nastupao zu Borac i Erfurt, zajedno je sa Klopom stigao iz Majnca kao njegov prvi pomo}nik. ntskoj sezoni u Dortmundu uvr{ten me|u 11 najboljih igra~a Bundes lige. Ina~e, oni su sjajni, prate nas na svim utakmicama i za mene je poseban osje}aj biti dio te pri~e.
Po~ela je Bundes liga, uveliko se prave prognoze, a Va{ klub je uvr{ten me|u prvih {est favorita. Konkretno pitanje, mo`e li Borusija korak vi{e u odnosu na prethodne godine? Ko je onda prvi favorit?

Imate visoko mi{ljenje o njemu.

- Za mene je to Bajern kojeg izuzetno cijenim. Razlog je jednostavan - ima najbolju ekipu u Njema~koj.

- Svakako, jer se radi fenomenalnom igra~u, napada~u najvi{e evropske klase. Njegovom „zaslugom“ pro{le godine sam dobio najlo{iju ocjenu od kako sam u Bundes ligi. Zabio nam je dva gola i asistirao Grafiteu za tre}i, ali i pored toga bio bih sretan kada bismo jednog dana igrali zajedno.
Mo`da je reprezentacija BiH bila prilika za to.

Bajern je najja~i
Kakvu je ulogu trener Jirgen Klop odigrao u Va{em razvoju?

Meklaren se ne treba brinuti
Kakve {anse dajete Volfsburgu i bh. reprezentativcima Edinu D`eki i Zvjezdanu Misimovi}u.

- To je za mene zavr{ena pri~a. Razgovori o tome vode do rasipanja nepotrebne energije.

- Trenirao me u Majncu tako da odli~no poznajem njegov na~in rada i na~in razmi{ljanja. Za mene je to bila sre}a, ali u biti njega nije briga odakle igra~ dolazi, ve} koliko pokazuje na treningu. Posebno kada ste u klubu sa ovako velikom konkurencijom.
[to mo`ete izdvojiti kao Va{ vrhunac u dosada{njim nastupima za Borusiju.?

- Cijeli }u `ivot pamtiti kako su me navija~i pozdravili kada sam u svojoj debita-

- Ne sanjamo o naslovu prvaka, loptu moramo spustiti na zemlju. U Bundes ligi ovoliko konkurenata nije bilo nikada, pa mi se ~ini da }e nam lak{e biti do}i do polufinala Evropske lige nego se na kraju sezone plasirati u Ligu prvaka. Bajern, [alke, HSV, Verder, Bajer Leverkuzen su mnogo bogatiji od Dortmunda, ali mi imamo dobre osnove za nadu u dobar rezultat.

Sretan i zadovoljan
Mnogi stru~njaci u svojim analizama smatraju kako je D`ekin ostanak najve}i posao Volfsburga u posljednjih nekoliko godina.

- Odlaskom Magata o~ito je da je do{lo do pada morala u ekipi {to se o~itovalo u pro{loj sezoni. Koliko toga mo`e promijeniti Meklaren ostaje da se vidi, ali dok Volfsburg u svojim redovima im D`eku i Misimovi}a, uvijek }e biti jako neugodan protivnik za sve ekipe u Bundes ligi. Jedno sam siguran, a to je da }e D`eko ponovo biti u krugu najboljih iga~a u Njema~koj. Bobek: Dva olimpijska srebra

- Nas nogometa{e je iznenadio takav rasplet. D`eko je `elio napraviti dobru stvar za svoju karijeru i ima se pravo ljutiti. Ipak je on ponajbolji napada~ Evrope i sigurno zaslu`uju mnogo vi{e od Volfsburga ka`e Suboti}. Samir [A^I]

Na vijest o smrti legendarnog Stjepana Bobeka

Napada~ ma{te i elegancije
Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio 63 puta i postigao rekordnih 38 golova
U Beogradu je u nedjelju u 87. godini preminuo Stjepan Bobek, jedan od najboljih reprezentativaca biv{e dr`ave. Njegov nogometni uspon po~eo je u zagreba~kom Gra|anskom, a nastavio se u beogradskom Partizanu. Bobeka su smatrali jednom od najboljih hrvatskih nogometa{a svih vremena, a bio je iznimno ma{tovit i elegantan napada~. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 63 puta i postigao je rekordnih 38 golova. Nastupio je na dva SPa (1950. i 1954.), a na Olimpijskim igrama 1948. u Londonu i 1952. u Helsinkiju osvojio je srebrene medalje. Bobek je ro|en 3. decembra 1923. godine u Zagrebu, a nogometom se po~eo baviti u Derbiju iz zagreba~koga Trnja. Potom je igrao za Zagreb (1938-42), Li~anin ((1942-44) i Gra|anski (1944-45). Nakon II svjetskog rata s ve}om skupinom istaknutih zagreba~kih nogometa{a pristupio je beogradskom Partizanu ~iji je dres nosio 13 godine. Za Partizan je odigrao 468 utakmica i postigao 403 gola, a 1995. godine je progla{en za najboljeg nogometa{a tog kluba svih vremena. U karijeri je popularni [tef zabio vi{e od hiljadu pogodaka. - @ao mi je {to nikada nisam igrao za Dinamo. Pa, ja sam Zagrep~anin, ali ne mogu re}i nijednu lo{u rije~ o Partizanu. Uvijek mi je bilo

Legendarni [tef iz igra~kih dana: Postigao vi{e od hiljadu golova

te{ko igrati protiv Dinama, kluba iz moga grada. Zagrebu sam ostao nogometno du`an, ali uvijek pamtim dvije utakmice za reprezentacije Zagreba, kao gost 1948., kada smo svladali reprezentaciju Praga, i godinu kasnije, kada smo sa ~ak 5:2 nadvisili reprezentaciju Be~a.

Bio sam progla{avan najboljim igra~em. Volim se sje}ati tih utakmica - kazao je Bobek u jednom od posljednjih intervjua. Po zavr{etku igra~ke karijere trenirao je Partizan, Dinamo, Vardar, Galeniku, var{avsku Legiju, Panatinaikos i Olimpijakos i Esperancu.

Evropska liga

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

9

Vahin Dinamo i Ibrin Hajduk pred prolazom
Pred revan{e plej-ofa
Spli}ani su sve uvjereniji u uspjeh, posebice {to je nakon prve utakmice Unireu napustio trener Roni Levi Fener i Galata pred eliminacijom

Parovi 4. pretkola
Utorak, 24. avgust
Anortosis - CSKA . . . . . . . . . . . . .(0:4)

^etvrtak, 26. avgust
Dinamo Zagreb - \er . . . Unirea - Hajduk . . . . . . . Makabi - PS@ . . . . . . . . . Tavrija - Leverkuzen . . . Gent - Fejenord . . . . . . . Porto - Genk . . . . . . . . . Love~ - Debrecen . . . . . . Austrija - Aris . . . . . . . . . Karpati - Galatasaraj . . Maribor - Palermo . . . . . Dinamo M - Klub Bri` . . . Metalis - Omonia . . . . . . Lil - Vaslui . . . . . . . . . . . Elfsborg - Napoli . . . . . . Brondbi - Sporting . . . . . Grashopers - Steaua . . . Trabzon - Liverpul . . . . . Utreht - Seltik . . . . . . . . Karabag - Dortmund . . . Levski - AIK [tokholm . . Juventus - [turm . . . . . . Apoel - Hetafe . . . . . . . . AEK - Dandi . . . . . . . . . . Aktobe - Alkmar . . . . . . Leh - Dnipro . . . . . . . . . . Aston Vila - Rapid . . . . . TNS - CSKA Sofija . . . . . . HJK Helsinki - Be{ikta{ . [tutgart - Slovan . . . . . . PSV - Sibir . . . . . . . . . . . Maritimo - BATE . . . . . . . Lokomotiv - Lozana . . . . Madervil - Odense . . . . . Fenerbah~e - PAOK . . . . Dnepr - Viljareal . . . . . . Man~ester siti - Temi{var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2:0) .(1:4) .(0:2) .(0:3) .(0:1) .(3:0) .(0:2) .(0:1) .(2:2) .(0:3) .(1:2) .(1:0) .(0:0) .(0:1) .(2:0) .(0:1) .(0:1) .(0:2) .(0:4) .(0:0) .(2:1) .(0:1) .(1:0) .(0:2) .(1:0) .(1:1) .(0:3) .(0:2) .(1:0) .(0:1) .(0:3) .(1:1) .(1:2) .(0:1) .(0:5) .(1:0)

H

rvatski klubovi ve} godinama nisu bili u boljoj poziciji za evropski iskorak u klupskom nogometu s obzirom da su dva najpoznatija kluba ove zemlje, Dinamo i Hajduk, nadomak plasmana u Evropsku ligu. Maksimirski modri ve} su u gostima sa 2:0 (dva gola poja~anja Ante Rukavine) porazili ma|arski \er, pa sada nitko ne sumnja kako }e Vaha Halilhod`i} i njegovi igra~i znati sa~uvati tu prednost na doma}em terenu i pro}i dalje, bez obzira {to ih je Dinamo mnogo puta u sli~nim situacijama znao razo~arati i pobjede pretvarati u poraze! S druge pak strane, ne pamti se kada je na Poljudu bila bolja atmosfera, pa nakon {to su Spli}ani na krilima dvostrukog strijelca Senijada Ibri~i}a i Torcide sa 4:1 dobili prvu utakmicu protiv rumunjske Unireje, pro{losezonskog sudionika Lige prvaka, u Hajduku su sve uvjereniji u prolaz dalje, posebice {to je nakon te prve utakmice mom~ad Unireje napustio izraelski stru~njak Roni Levi. Holandski PSV je prije sedam dana usred silnih po`ara diljem Rusije „uga{en“ u Novosibirsku, gdje je doma}a mom~ad Sibira zgoditkom Bjelorusa Aleksandra Degtijareva u 92. minuti stigla do iznimno vrijedne pobjede od 1:0, iako nam se ~ini kako bi PSV ovo nekako ipak mogao nadoknaditi! Juventus je u Gracu sa 2:1 dobio [turma na{ih Harisa Bukve i Samira Muratovi}a, a pobjedonosni gol u 91. minuti zabio je Amauri.

Pareira i Bufel: Porto ima veliku prednost „Zebre“ su svakako nakon ta nisu zabili zgoditka, no u tog rezultata izraziti favorit, Francuskoj }e sigurno pasti, pa je za o~ekivati kako }emo pa makar pri izvo|enju penaHasana Salihamid`i}a gleda- la. Adnan ]ustovi} sa svojim ti u Evropskoj ligi, a ne Bu- Gentom do~ekuje Fejenorda kvu i Muratovi}a! od kojeg su u Roterdamu Haris Medunjanin je s izgubili s 1:0, a ista zada}a je Makabijem iz Tel Aviva ve} pred igra~ima Grashopera napravio podvig eliminaci- (Izet Hajrovi} nije nastupio u jom Olimpijakosa, a sada }e prvom susretu) po{to Izraelci poku{ati susti}i i za- „skakavci“ igraju sa Steauom, ostatak 0:2 protiv PS@-a. koja je dakle u Bukure{tu osiBe~ka Austria ima tako|er gurala prednost od 1:0. neugodnu zada}u po{to je u Liverpul je na Enfild RoSolunu izgubila prvi sraz od adu golom Rajana Babela u Arisa s 1:0, a i drugi preosta- zavr{nici prvog poluvremena li gr~ki predstavnik, Jahi}ev dobio Trabzonspora 1:0, pa AEK, slavio je pobjedu 1:0 i }e sigurno u Trabzonu gledato na gostovanju kontra {kot- ti nastojanja doma}ih da prskog Dandi Junajteda kada je otiv „Redsa“ anuliraju ovaj pobjedonosni gol postigao manjak. Man~ester Siti je u Al`irac Rafik D`ebur. gostima dobio rumunjsku Lil i Vaslui u prvih 90 minu- Timisoaru, a gol postignut u 72. minuti zabio je Mario Baloteli, veliko poja~anje „gra|ana“ iz Intera. Tamnoputi talijanski reprezentatiPrvi na pozornicu u ovim uzvratnim susretima }e Anovac je zaigrao od 57. minute rtosis i Rahimi}ev CSKA iz Moskve, jer igraju ve} ovog i nakon 15-tak minuta donio utorka, a Rusi imaju veliku prednost od 4:0. Nadomak prpobjedu svom sastavu. olaza dalje su i „apotekari“ iz Leverkuzena, jer u Ukrajinu na megdan Tavriji odlaze s predno{}u od 3:0, a posljednji Semir [tili} i Jasmin Buod ta tri gola u prvoj utakmici postigao je povratnik u mari} su bili odli~ni na gostovati~ni klub Mihael Balak, koji je realizirao najstro`u kaznu. nju svog Leha kod ukraji-

Rahimi} u utorak

nskog Dnjipra i sudjelovali u pobjedi 1:0 koju }e ovog ~etvrtka pred doma}om publikom braniti i time spa{avati ~ast poljskog klupskog nogometa. Berberovi} sa svojim Liteksom do~ekuje Debrecena, koji je bio bolji sa 2:0 u njihovih prvih 90 minuta, dok }e zanimljivo biti vidjeti mo`e li Sporting Lisabon ispraviti kiks iz prve utakmice kada je ku}i posve neo~ekivano sa 2:0 pora`en od danskog Brendbija. Drugi portugalski klub, Porto, je protiv Genka ve} osigurao plasamn u grupnu fazu. Zlatan Muslimovi} i njegov PAOK gosti su Fenerba~ea gdje brane prednost od 1:0, dok }e Napoli u [vedskoj kod Dennija Avdi}a i Elmina Kurbegovi}a braniti svojih 1:0 protiv njihovog Elfsborga, a jo{ valja izdvojiti i gostovanje Galatasaraja kod Karpata u Ukrajini, jer je prva utakmica zavr{ila 2:2 i to nakon vodstva Karpata 2:0, pa je Turke spa{avao Milan Baro{, koji ih sa dva svoja pogotka ipak ostavlja u igri za prolaz dalje. D. IVANKOVI]

Halilhod`i} dobio napada~a

Bo`idar Rado{evi}, golman splitskog Hajduka

Nema opu{tanja u Rumuniji Dinamo doveo Senegalca Baju
Baje Djibi Fal: Dolazi iz Lokomotiva Rado{evi}: Budu}nost Hajduka Golman koji je pro{le sezone bio ~lan {ampionske generacije @eljezni~ara, novi je junak Splita. U nedostatku reprezentativnog ~uvara mre`e Danijela Suba{i}a, na gol Hajduka stao je Bo`idar Rado{evi} i pred 35 hiljada ljudi odbranio utakmicu karijere i pokazao da Hrvatska i Hajduk imaju golmana za budu}nost. - Bilo je fantasti~no. Imao sam blagu tremu na po~etku, a onda kada sam vidio pun Poljud sve je nestalo. Prvo poluvrijeme smo se malo mu~ili, a onda smo u drugom pokazali sav svoj kvalitet i do{li do potpuno zaslu`ene pobjede - kazao nam je Rado{evi}. I pored visoke pobjede na Poljudu, Rado{evi} i na uzvratu poziva na opreznost. - Nema opu{tanja u Rumuniji. Znam da je Unirea promijenila trenere i dati gol u Splitu im ulijeva nadu. Ipak, dat }emo sve od sebe da ne primimo tri komada, i da ovom gradu i ovom klubu osiguramo prolaz u grupnu fazu Lige UEFA - istakao je Rado{evi}. M. Tr. Senegalac Baje Djibi Fal (25) novi je napada~ Dinama, pi{u hrvatski mediji. Dinamo je neko vrijeme bio u potrazi za klasi~nim centarforom i ~ini se da je potraga zavr{ila i da je Vahid Halilhod`i} dobio tra`eno poja~anje. Senegalski napada~ dolazi iz moskovskog Lokomotiva, a proljetos je na posudbi u norve{kom Moldeu u 22 utakmice zabio 12 golova.

Liga prvaka
Ove sedmice igraju se revan{i plej-ofa

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

10

Mogu li „mladi momci“ uloviti „pijetlove“?
Jang Bojsi su do sada u Evropi igrali izvrsno Neizvjesnost u Amsterdamu
Palasios (Totenhem) i Konstanco (Jang Bojs): Englezi vjeruju u prolaz

Zenit, Bazel i Braga brane minimalne pobjede

O

ve sedmice igra se deset revan{ susreta doigravanja za ulazak u Ligu prvaka, nakon kojih }e biti poznat puni sastav ovog takmi~enja ove sezone od 32 kluba. Prve utakmice su pokazale da se malo {ta u ovom nadmetanju mo`e predvidjeti, pa su tako poraze do`ivjeli i najve}i favoriti za plasman me|u najbolje klubove Evrope, Sevilja i Totenhem, a ukrajinski Dinamo je i{~upao tek remi na svom stadionu sa Ajaksom. Slavili su potcijenjeni Jang Bojsi, ali posebno slova~ka @ilina, koja je o~itala lekciju susjedima iz Praga i gostuju}om pobjedom stigla nadomak velikog uspjeha, gdje se tako|er nalaze i Hapoel i Verder. - Na sre}u, stvarno smo izvukli najbolji mogu}i rezultat u onakvoj no}i. Sada imamo utakmicu ku}i i moramo je dobiti. Imat }emo

svoje okru`enje i navija~e i vjerujem u prolaz, dok sam prije prvog me~a imao stra{an osje}aj. Bojao sam se, drhtao sam, a isto sam vidio i na nekim igra~ima. Kasnije sam shvatio da je sve bilo s razlogom - izjavio je Heri Rednap, trener Totenhema, uo~i novog susreta sa Jang Bojsima. Upravo su {vicarski viceprvaci jedno od najprijatnijih iznena|enja dosada{njeg toka takmi~enja i razlog {to na ra-

Utorak, 24. avgust
20:45: Hapoel - Salzburg (3:2) [erif - Bazel (0:1) Anderleht - Partizan (2:2) Sevilja - Braga (0:1) Sampdoria - Verder (1:3) sporedu nije susret Totenhena i turskih `uto-crnih, Fenerbah~ea. Ovako, Rednap }e se morati osloniti na dobru formu Bejla, Kranj~ara Palasiosa, Pavlju~enka, Krau~a po{to vjerovatno ne}e mo}i ra~unati na povrije|ene vedete Modri}a i Defoa. Vladimir Petkovi}, s druge strane, ima na raspolaganju zaista „mlade momke“, Luli}a, Benvenua, Konstanca, D`amala... koji su u Evropi do sada igrali izvrsno i sigurno mogu prirediti novo iznena|enje nakon {to su u prvoj utakmici za 28 minuta „pijetlovima“ postigli tri pogotka.

Srijeda, 25. avgust
20:45: Kopenhagen - Rozenborg (1:2) @ilina - Sparta Prag (2:0) Okser - Zenit (0:1) Ajaks - Dinamo Kijev (1:1) Totenhem - Jang Bojs (2:3)

Ajaks i Dinamo iz Kijeva nastavit }e svoju borbu na Amsterdam Areni, a veliku priliku da u prvoj utakmici rije{e mnogo toga su propustili Holan|ani. Imali su vodstvo i igra~a vi{e na terenu,

ali su dopustili Ukrajincima da izjedna~e. Ruski Zenit St Petersburg, nepora`en u 2010. godini u svim takmi~enjima, Bazel i Braga imaju identi~nu, 1:0 prednost iz prvih uta-

kmica. Portugalskom klubu }e zasigurno biti najte`e odbraniti ovaj rezultat, po{to im u goste dolazi Sevilja, jedan od pet klubova iz pet velikih evropskih liga u ovoj fazi. N. C.

Verder doveo Brazilca

Francuski reprezentativac napustio redove Arsenala

Mogu}a razmjena igra~a Totenhema i Vest Hema
Kin: Nije u sastavu

Galas godinu u Totenhemu
Francuski nogometni reprezentativac Viljem Galas (William Gallas) potpisao je ugovor s Totenhemom, saop}io je u nedjelju engleski premijerliga{. Tridesettrogodi{nji nogometa{, koji je dosad nastupao Galas: Pre{ao bez obe{te}enja Vesli: U Bremenu do 2014. za Arsenal, u redove gradskog rivala pre{ao je bez obe{te}enja. S Totenhemom je potpisao jednogodi{nji ugovor. - Drago nam je da smo potpisali ugovor s Galasom - navodi se u kratkom saop}enju na internet stranici kluba.

Vesli zamjena za Ezila
Umjesto najavljenog transfera Ben Arfe iz Marseja, Verder Bremen je doveo brazilskog veznog igra~a Veslija iz Santo{a, kako bi nadoknadio odlazak Mesuta Ezila u Real Madrid. Bundesliga{, kojeg ove sedmice o~ekuje susret sa Sampdorijom za ulazak u Ligu prvaka, je sa 23-godi{njim Veslijem potpisao ugovor koji va`i do 2014. godine. - Vesli je svestran i dinami~an igra~ koji }e sigurno poja~ati na{u ekipu. Mo`e igrati na svakoj poziciji u veznom redu - rekoa je Klaus Alofs, generalni menad`er Verdera. Brazilac je izjavio kako je sanjao da }e jednog dana igrati u za veliki klub u velikoj ligi. - @elim izboriti mjesto u timu {to prije i obradovati navija~e Verdera - rekao je Vesli.

Menad`er Totenhema Heri Rednap `eli dovesti veznog igra~a Vest Hema Skota Parkera, pa je ovom klubu ponudio razmjenu igra~a u koju bi bio uklju~en i napada~ Robi Kin. Rednap du`e vrijeme prati Parkera, ali ga ne uspijeva dovesti na Vajt Hart Lejn, a taj posao ide mu sve te`e po{to se za vezistu „~eki}ara“ interesuje i Liverpul. Me|utim, sam Parker je izjavio kako bi najradije karijeru nastavio u Londonu a Kin je ve} neko vrijeme nezadovo-

Kin i pet miliona za Parkera

ljan i samo ~eka pravu ponudu kako bi napustio Totenhem. Naime, Ircu smeta {to su kod Rednapa u prvom sastavu prije njega napada~i Piter Krau~ i D`ermeinn Defo, pa ~ak i Roman Pavlju~enko koji je u susretu sa Jang Bojsima u Bernu postigao vrijedan drugi pogodak. Transfer Parkera u Totenhem ponajvi{e zavisi od toga kako }e biti procijenjena vrijednost vreme{nog Kina, po{to Vest Hem za Parkera tra`i Irca plus pet miliona funti.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

11

Vladimir Petkovi}, trener Jang Bojsa

O~ekujem Krau~a od prve minute
Neke promjene u sastavu i taktici }emo sigurno morati napraviti, a o~ekujem nove igra~e i u sastavu Totenhema - ka`e Petkovi}
Bosanca Vladimira Petkovi}a na klupi Jang Bojsa uo~i revan{a sa Totenhemom najvi{e brine neigranje povrije|enog Dudara, stuba odbrane. I bez njega su Jang Bojsi slavili u prvoj utakmici, ali i u prvenstvenom susretu ovog vikenda, kada su savladali Cirih sa 1:0 golom Degena. - O~ekujem da }e Totenhem u revan{u mnogo vi{e igrati „svoju“ igru, ubacivati visoke lopte u {esnaesterac, a Dudar je jedini na{ igra~ koji bi mogao parirati u skoku njihovim visokim igra~ima ka`e Petkovi}, ~iji sastav brani minimalnu pobjedu iz prve utakmice 3:2 i za prolaz u Ligu prvaka mu je potreban remi. Tako|er, {vicarski predstavnik u Londonu ne}e mo}i iznenaditi ekipu Herija Rednapa kao u prvoj utakmici u Bernu. - Sada su nas vidjeli i svako novo iznena|enje je iskSkila}i: Na medicinskim testovima

Sevilja prihvatila ponudu

Skila}i prelazi u Arsenal
Sevilja je prihvatila ponudu Arsenala da ovom klubu proda francuskog defanzivca Sebastiena Skila}ija, objavio je ovaj {panski klub. Skila}i je bio ~lan reprezentacije Francuske na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, a kako se navodi na slu`benoj stranici {panskog kluba, dobio je dozvolu da po~etkom ove sedmice otpPetkovi} na treningu sa Degenom lju~eno. Me|utim, mi }emo igrati kao u prvoj utakmici, na pobjedu, jer je rezultat iz prve utakmice takav. Ipak, neke promjene u sastavu i taktici }emo sigurno morati napraviti, a o~ekujem promjene i u sastavu Totenhema, nova rje{enja umjesto upitnih Modri}a i Defoa te Krau~a u napadu od prve minute - rekao je Petkovi}. N. C. utuje u London na medicinske testove. Tridesetogodi{nji Skila}i je u Sevilju do{ao iz Olimpik Liona prije dvije godine uz obe{te}enje od 6,5 miliona eura. Sevilja je saop{tila da na Skila}ija ne ra~una u susretima sa Bragom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, otkako je primio ponudu Arsenala.

Nijemci oslabljeni protiv Sampdorije

Odu`io se oporavak defanzivca Man~estera

Ferdinand propu{ta start grupne faze Verder bez Almeide,
Almeida: Povreda mi{i}a

Nakon {to se povrijedio na jednom treningu uo~i po~etka SP , prve prognoze su govorile da }e pauzirati izme|u ~etiri i {est sedmica

Hanta i Nalda
Verder }e na uzvratnoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka protiv Sampdorije nastupiti znatno oslabljen, po{to u Italiji ne}e mo}i ra~unati na napada~e Huga Almeidu i Arona Hanta, te odbrambenog igra~a Nalda. Portugalac Almeida je zbog ozljede bedrenog mi{i}a ve} prije kraja prvog poluvremena morao napustiti igru u susretu 1. kola Bundes lige, u kojem je Verder izgubio u gostima kod Hofenhajma. Jo{ uvijek nije poznato koliko }e Almeida pauzirati, ali trener Tomas [af ga sasvim sigurno ne}e mo}i koristiti u utorak, kada }e tim iz Bremena u \enovi braniti prednost 3:1 iz prve utakmice. Njema~ki klub su nastavili pratiti pehovi uo~i susreta sa Italijanima, kada se saznalo da Aron Hant ima virusnu infekciju. Ukoliko je vjerovati Bildu, njema~ki internacionalac nije u kombinaciji za ovu utakmicu, isto kao ni brazilski stoper Naldo, kojeg mu~i povreda koljena.

Rio Ferdinand }e propustiti start Lige prvaka svoga kluba Man~ester junajteda zbog povrede ligamenta koljena koju je zaradio uo~i po~etka Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, na kojem je trebao igrati za Englesku. Man~ester junajted ne}e na Ferdinanda mo}i ra~unati sve do kraja septembra, objavio je Aleks Ferguson, menad`er ovog kluba. Nakon {to se Ferdinand povrijedio na jednom treningu uo~i po~etka SP , prve prognoze su govorile da }e pauzirati izme|u ~etiri i {est sedmica. Me|utim, oporavak pouzdanog defanzivca se odu`io i sada Ferguson tvrdi da na njega ne}e mo}i ra~unati u prvoj utakmici u Ligi prvaka, koja startuje 14. septembra, a vjerovatno ni u drugom kolu koje se igra 28. i 29. septembra. - Jo{ uvijek vjerujem da }e se Rio vratiti do kraja septembra. Radi se o povredi ligamenta koljena, ali ne krucijalnog, nego medijalnog. Bila je to ~udna nesre}a na treningu, ali nema ni{ta zajedni~ko sa povredom le|a koja mu je bila problemati~na pro{le sezone - rekao je Ferguson.

Ugovor Reala sa njema~kim igra~em

Od{teta za Ezila 250 miliona eura
Real Madrid je sa njema~kim reprezentativcem Mesutom Ezilom potpisao {estogodi{nju saradnju, a u ugovor je unio klauzulu po kojoj je visina obe{te}enja za ovog igra~a 250 miliona eura, pi{e {panski dnevnik As. Real je Ezila kupio od Verdera za 15 miliona eura prije nekoliko dana. „Kraljevski klub“ se ovako visokom otkupnom klauzulom `eli za{titi od mogu}nosti da njema~ki igra~ pre|e u drugi klub prije isteka ugovora. Prema pisanju {panskih medija, zvijezde kluba, Kaka, Kristiano Ronaldo i Karim Benzema, za koje je Real pro{le godine potro{io bogastvo, tako|er imaju visoke otkupne klauzule.

@rijeb u ~etvrtak
Man~ester junajted }e, kao i ostali klubovi koji u~estvuju u ovom takmi~enju, svoje protivnike u Ligi prvaka saznati ovog ~etvrtka, kada }e se u Monaku obaviti `rijeb grupne faze. U Monaku }e krajem sedmice biti organiziran bogat fudbalski program, uz dodjelu nagrada najboljima, `rijeb Evropske lige i me~ Superkupa Evrope izme|u Intera i Atletika.

Ferdinand: Povratak krajem septembra

Sa svih strana

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

12

Branimir Tuli}, selektor reprezentacije BiH U-21, pred kvalifikacione duele sa Italijom i Ma|arskom

Be{i} iz HSV-a debituje na Grbavici
Pozive su dobili samo igra~i koji igraju u inostranstvu: Be{i}, Kiso, Jakovljevi}, Gale{i}, Sesar, Bilbija i Haurdi} Tuli} }e u ~etvrtak dopuniti spisak na kojem }e biti ukupno 22 imena

U

o~i posljednje dvije kvalifikacione utakmice (Grbavica, 3. septembar u 17 sati: BiH - Italija, Ma|arska - BiH), u kojima nade bh. fudbala imaju samo teoretske {anse da se plasiraju u bara` za Evropsko prvenstvo U-21, selektor mlade reprezentacije BiH Branimir Tuli} u ponedjeljak (ju~er) je poslao sedam poziva. - Pozive su dobili samo igra~i koji igraju u inostranstvu, ka`e Tuli}. - Od debitanata, tu je samo Muhamed Be{i} iz HSV-a.

[iri spisak
Golmani: [ehi} (@eljezni~ar), Hamzi} (Sarajevo), \or|i} (Radnik Bijeljina), Had`i} (Zrinjski). Odbrana: Vranje{ ([erif - Moldavija), Bunoza (Visla Poljska), [unji} (Zrinjski), Suba{i} (Olimpik), Sipovi} (Otelul - Rumunija), [ehovi} (Sarajevo). Vezni red: Sesar (Lokomotiva - Hrvatska), Kiso (^ukari~ki - Srbija), Gale{i} (HIT Gorica - Slovenija), Zahirovi} (^elik), N. Peji} (BSK - Srbija), Ko`ul ([iroki Brijeg), Haurdi} (Jablonec - ^e{ka), Vi{~a (@eljezni~ar), Jakovljevi} (Arau - [vajcarska), K. Hand`i} (Sarajevo), Bedak (Zvijezda), Bjelak (Ajntraht N. - Njema~ka). Napad: Bilbija (Vojvodina - Srbija), Muji} (Olimpik), D`afi} (^elik), Mujaki} (Travnik). M. ]emalovi} (Vele`). tim HSV-a, me|u 28 prvotimaca, a ne za drugu ekipu, tako da nije bilo dilema. O njemu sam razmi{ljao i pred minulu utakmicu sa Ma|arskom (0:2)... S druge strane, Sesar je sanirao povredu. Tuli} }e u ~etvrtak dopuniti spisak na kojem }e biti ukupno 22 imena. - Protiv Italije, zbog `utih kartona, ne mogu ra~unati na [unji}a (Zrinjski), ali }e on i}i sa nama u

[unji}, [ehi}, Bunoza i Vranje{
Iako selektor nije `elio otkrivati ostale detalje, u NSBiH smo saznali da su pozive, pored Be{i}a, dobili Kiso (^ukari~ki - Srbija), Jakovljevi} (Arau - [vajcarska), Gale{i} (HIT Gorica Slovenija), Sesar (Lokomotiva - Hrvatska), Bilbija (Vojvodina - Srbija) i Haurdi} (Jablonec - ^e{ka). - U petak sam obavio razgovor sa Be{i}em, koji je ve} du`e vrijeme bio u kontaktu sa Munibom U{anovi}em... Rekao nam je da ima na{ paso{ (ro|en u Berlinu - op.a.), te da }e se odazvati na poziv. Momak je potencijal, 1992. godi{te. Mo`emo ga koristiti i u narednim kvalifikacijama. Selektor nada bh. fudbala ve} je pregledao nekoliko kaseta sa utakmica u kojima je igrao Be{i}. - On je licenciran za prvi

Kaziragi: Pobjeda imperativ
Italijani ultimativno najavljuju da na Grbavicu dolaze po bodove. - ^itao sam njihove izjave. Naprimjer, selektor Kaziragi ka`e: Ako ho}emo da odlu~ujemo protiv Velsa, pobjeda u Sarajevu je imperativ, ka`e Tuli}. - Uglavnom, mi znamo sve o njima. Igrat }e u formaciji 4 - 4 - 2, u posljednjoj kontrolnoj utakmici koju su odigrali sa Danskom (2:2) igrali su bez ~etiri igra~a, bez kapitena De Silvestrea, Renokija, Marilunga i Di \enara...

Tuli} i dr. Desan~i}: Okupljanje nada bh. fudbala zakazano Ma|arsku, a [ehi} (@eljezni~ar), Bunoza (Visla - Poljska) i Vranje{ ([erif - Moldavija) su prekomandovani Odigrane utakmice: Luksemburg - Vels 0:0, Vels u „A“ tim. Luksemburg 5:1, Ma|arska - Luksemburg 3:0, LukseTo je sigurno velika stvar mburg - Ma|arska 0:1, Vels - Ma|arska 4:1, BiH - Luza svaki tim do 21. godine. ksemburg 0:1, Vels - Italija 2:1, Italija - Luksemburg 2:0, - Svakako, volio bih da Vels - BiH 2:0, Italija - BiH 1:1, Ma|arska - Italija 2:0, Luksemburg - Italija 0:4, BiH - Vels 2:1, Luksemburg jo{ na{ih mladih igra~a dobiBiH 0:1, Italija - Ma|arska 2:0, BiH - Ma|arska 0:2. je {ansu u „A“ timu, jer ima potencijala. Prvi su led pro1. Vels 6 4 1 1 13 bili [tili} i Zec, sada su pod 2. Ma|arska 6 4 0 2 12 lupom [ehi}, Bunoza i Vra2. Italija 6 3 1 2 10 nje{, a tu je jo{ nekoliko tale4. BiH 6 2 1 3 7 ntovanih igra~a. Ina~e, sa se5. Luksemburg 8 1 1 6 4 lektorom Su{i}em sam se dogovorio da nam se [ehi}, BuPreostale utakmice: 3. septembar: BiH - Italija, 4. senoza i Vranje{ priklju~e dan ptembar: Ma|arska - Vels, 7. septembar: Italija - Vals, uo~i utakmice sa Italijom. Ma|arska - BiH. S druge strane, okupljaNapomena: U bara` }e se plasirati sve prvoplasirane nje nada bh. fudbala zakazaselekcije (osam grupa), te ~etiri najbolja drugoplasirana no je za 31. avgust. tima. - Prva prozivka je u 13

Tabela

je za 31. avgust sati, najvjerovatnije, u vogo{}anskom hotelu Park, a do utakmice }emo odraditi tri treninga.

Gale{i} se vratio u HIT Goricu
U razgovoru sa Tuli}em saznali smo da se Gale{i} vratio iz Partizana u HIT Goricu. - Gorica je od Partizana tra`ila da odmah uplati kompletnu od{tetu (navodno 135.000 eura - op.a.), a Beogra|ani su insistirali da to urade u tri rate. Me|utim, kako nije do{lo do dogovora, Gale{i} se morao vratiti u Sloveniju, jer do kraja godine ima va`e}i ugovor, za kraj ka`e Tuli}. G. [UMAR

Muhamed Be{i} nije do{ao u Veliku Kladu{u

Treneri su „stopirali“ moj debi
@elim dres reprezentacije i ne biram selekciju u kojoj }u debitovati, ali problem je u tome {to me klub jednostavno ne `eli pustiti - rekao nam je Be{i}
Ono ~ega se selektor Zoran Bubalo najvi{e pribojavao, to se i desilo. Mladi stoper njema~kog Hamburger SV, Muhamed Be{i} ne}e do}i na okupljanje u Veliku Kladu{u. To nam je u direktnom razgovoru potvrdio i sam Be{i}. - Dobio sam poziv iz na{eg Saveza i bio sam jako sretan zbog toga. Me|utim, da ne{to ne}e biti kako treba naslutio sam ve} u srijedu kada su mi rekli da o svemu moram popri~ati sa trenerom. U petak sam pri~ao sa trenerom koji mi je rekao da me ne}e pustiti na ovo okupljanje i utakmice sa Hrvatskom.
[ta je naveo kao razlog zabrane?

Otpao i Crnjac, Tahiriju poziv
Osim Be{i}a, u Kladu{u sigurno ne}e do}i ni Josip Crnjac iz francuskog Sedana. Razlozi su druge prirode jer doti~ni igra~ `eli da mu se plate tro{kovi za avionsku kartu ( kod ovih selekcija pla}aju se naknade u visini autobuske karte op. a. ) i zbog toga je otkazao dolazak. Umjesto njega pozvan je talentovani Dino Tahiri iz Olimpika, koji }e poku{ati „zatvoriti“ lijevu stranu na{e odbrane. kmice nisu u UEFA terminu. Nakon toga bilo mi je jasno da me ne `ele pustiti. @5: Da li, kao prvotimac HSV - a, mo`da ne `elite igrati za juniorsku selekciju? - Selektor Bubalo me zvao i imali smo vrlo korektan razgovor i sigurno bih do{ao da su me pustili. @elim dres reprezentacije i sigurno ne biram selekciju u kojoj }u debitovati za svoju zemlju. Bez obzira, kakav status budem imao u klubu, ako mu budem potreban za kvalifikacije ja }u sigurno do}i i pomo}i u `elji da se plasiramo u narednu rundu - ka`e Be{i}. F. ABDULAHOVI]

utakmice sa Juventusom, jo{ uvijek nije potpuno sanirana i da ne `eli rizik da se Be{i}: Razgovarao sa Tuli}em i U{anovi}em

to pogor{a. Kada sam rekao da se osje}am dobro da nemam nikakvih problema jer

ve} sam igrao za drugi tim, on je rekao da nemaju obavezu da me puste jer uta-

- Smatra da moja povreda ruke, koju vu~em jo{ od

Enes Demirovi}, nekada{nji reprezentativac BiH i ~lan slovena~ke Hit Gorice postigao je pogodak za svoj tim u prvenstvenom susretu protiv Primorja (2:2). Hit Gorica se trenutno nalazi na ~etvrtom mjestu u {ampionatu Slovenije nakon odigranih 5. kola.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

13

Samir Merzi}, prvotimac Senice

Reprezentaciji nisam rekao zbogom
S
amir Merzi} u slova~koj Senici igra u `ivotnoj formi. Potencijalni reprezentativac BiH nakon {est odigranih kola sa svojim klubom se nalazi na ~elu tabele. - Niko nije vjerovao u ovako uspje{an start prvenstva. Zaista igramo dobro i za sad je sve super. Nadam se da kriza rezultata ne}e do}i i da }emo uspjeti ostati na vrhu tabele. Posljednji me~ Senica je odigrala u subotu na gostovanju kod favorizovane @iline. Merzi}ev tim na kraju je ostao nepora`en, a sa malo vi{e koncentracije u zavr{nici mogli su do punog plijena. - @ilina je jedan od favorita za osvajanje. Nadomak su grupne faze Lige prvaka i mo`da su pomalo mislima bili u tom takmi~enju me|utim mi smo odigrali hrabro i na kraju se ku}i vratili sa osvojenim bodom. Na{ internacionalac je neizostavan dio udarne jedanaestorke kod trenera Grige. Igra na poziciji desnog bo~nog, a ~esto ga trener zna prekomandovati i na lijevi bok. Po ocjenama slova~kih medija, Merzi} je trenutno najbolji bo~ni igra~ u ligi. - Igram u dobroj formi. Uostalom kao i kompletan tim. Ambicije i apetiti su nakon odli~nog starta porasli pa je predsjednik za cilj postavio plasman od prvog do tre}eg mjesta na kraju sezone. Safet Su{i} tra`i lijevog bo~nog ve} danima. Samir Merzi} je najbolje ocijenjeni bek u Slova~koj, a u reprezentaciji ga nema od odlaska Mehe Kodre. - Reprezentaciji nikada nisam rekao zbogom. Lagao bih

Merzi}: Najbolje ocijenjeni bo~ni igra~ lige

Ambicije i apetiti su nakon odli~nog starta porasli pa je predsjednik za cilj postavio plasman od prvog do tre}eg mjesta na kraju sezone - ka`e Merzi}
kad bih rekao da nemam reprezentativnih ambicija. Igram u jakoj ligi u dobroj formi i vjerujem da }e neko obratiti pa`nju na mene. Ne bih `elio da zvu~i kao da se nudim putem medija, ali kada bi mi se {ansa ponovo ukazala sve bih dao da je iskoristim, rekao je A. De. Merzi}.

Srbija

Sevojno na vrhu
Aktuelni prvak Srbije, Partizan nije igrao utakmicu 2. kola zbog obaveza na evropskoj sceni. To je na najbolji na~in iskoristila ekipa Sevojna koja je do sada jedini tim u ligi sa maksimalnim u~inkom. Prvu pobjedu ostvarila je i Crvena zvezda na gostovanju kod In|ije. Rezultati 2. kola: Sevojno - OFK Beograd 1:0, Metalac Rad 0:0, ^ukari~ki - Borac 0:1, BSK Bor~a - Vojvodina 0:2, Jagodina - Smederevo 1:0, Javor - Spartak 0:0, In|ija - Crvena zvezda 0:1. Poredak: Sevojno 6, Rad, Vojvodina, Borac, Crvena zvezda, Jagodina 4, Partizan 3...

Grli}: U dobroj formi

Druga liga Njema~ke

Grli} strijelac i asistent
Ivica Grli}, nekada{nji reprezentativac BiH i veznjak njema~kog drugoliga{a Duisburga odli~no je otvorio novu sezonu. Naime, Grli} je postigao gol i upisao dvije asistencije u duelu protiv Osnabrika (1:3). Tako je Duisburg pobjedom nagovjestio odli~nu sezonu i borbu za povratak u Prvu ligu. Iako ima 35. godina, Ivica je i dalje va`an igra~ za Duisburg koji }e u narednom kolu na svom terenu do~ekati sastav Ingol{tada. - Upisali smo tri boda, ali i pru`ili dobru igru. Sada imamo dobru osnovu za nastavak sezone. O~ekivanja su velika, ali vidjet }emo {ta }e se od svega desiti - kazao je Z. ]. Grli}.

Peji}: Novi poraz BSK Bor~e

Bosanac na izlaznim vratima Rijeke

^ejvanovi} blizu Karlovca
Kenan ^ejvanovi} mogao bi uskoro poja~ati bh.koloniju u Karlovcu, s obzirom da je ovaj nekada{nji U-21 reprezentativac BiH nezadovoljan statusom u Rijeci, koja je upravo u subotu odnijela cijeli plijen iz grada na ~etiri rijeke. Naime, dolaskom Nenada Gra~ana za trenera Rije~ana, ^ejvanovi}u se dodatno pogor{ao ionako skroman status na Kantridi, tako da je nezadovoljstvo ovog nekada{njeg stopera Slobode, sve ve}e. Ovih dana pojavila se informacija kako je trener Karlov~ana Igor Pami} u potrazi za centralnim bekom, a posebno }e ova potra`nja biti izra`ena nakon subotnjeg doma}eg poraza. S obzirom da je ^ejvanovi} u drugom planu kod nekada{nje Rijekine devetke, za o~ekivati je kako Gra~an ne}e imati ni{ta protiv da se ovaj 24-godi{njak oproba kod Karlov~ana. Ne}e mu biti dosadano, tu su ve} Husi} i StaM. S. mbolija.

Dudi}: Strijelac za Vara`din

Hrvatska

Nove pobjede Dinama i Hajduka
U Hrvatskoj su igrane utakmice 5. kola. Vode}i Hajduk je bez problema savladao Zadar (4:1) uz pogodak na{eg Senijada Ibri~i}a. I Dinamo je osvojio nova tri boda na gostovanju u Koprivnici. Tako je Vahid Halilhod`i} o~igledno odli~no poslo`io ekipu. I Zagreb je nastavio seriju dobrih rezultata (uz dva gola Ivana Krstanovi}a), jer su na svom terenu bili bolji od Intera. Gol za Vara`din je postigao i Fe|a Dudi}, pro{le sezone najbolji strijelac Premijer lige BiH. Rezultati 5. kola: Zagreb Inter 2:1, Lokomotiva [ibenik 0:0, Istra - Osijek 1:2, Vara`din - Hrvatski Dragovoljac 2:0, Cibalija - Split 0:1, Karlovac - Rijeka 0:1, Slaven Koprivnica - Dinamo 0:2, Hajduk - Zadar 4:1. Poredak: Hajduk, Rijeka, Zagreb 13, Dinamo 10, Split, Slaven Koprivnica 9, Cibalija, Lokomotiva, Vara`din 8...

^ejvanovi}: Nezadovoljan grijanjem klupe

Premijer liga
Semir Kerla nakon poraza od Slobode

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

14

Kaznili su nas za proma{aje
Da smo postigli jedan gol kod rezultata 0:0, sigurno bi upisali pobjedu

Kerla: Prolazna ocjena na Tu{nju

U

nedostatku Elvisa Me{i}a poziciju na mjestu stopera zauzeo je Semir Kerla, koji je odigrao prvu

utakmicu u plavom dresu nakon finala Kupa BiH i na Tu{nju bio jedan od zapa`enijih igra~a u dresu @eljezni~ara. Ipak, i pored

Cviko i Osim sa Avdagi}em

Osim i Cviko u Agenciji za antidoping
Menad`er @eljezni~ara Amar Osim i tim menad`er Rusmir Cviko prije me~a sa Slobodom posjetili su dr`avnu Agenciju za antidoping kontrolu, koja ima sjedi{te u Tuzli. Ovom prilikom su u razgovoru sa pomo}nikom direktora Amirom Avdagi}em izrazili interes za organizovanjem edukativnih predavanja na temu sprje~avanja dopinga u sportu, te se upoznali sa radom Agencije.

dobrog nastupa, Kerla nije mogao ne{to vi{e u~initi kod golova Slobode. - Dobro smo stajali na terenu. Pogotovo prvo poluvrijeme. Bio je dogovor da prvo poluvrijeme zavr{imo bez primljenog gola, onda da u drugom poku{amo ne{to vi{e. Tako je i bilo. Imali smo blagu inicijativu, dobre {anse... ali ipak nismo uspjeli. Da smo postigli jedan gol kod rezultata 0:0, sigurno bi supisali pobjedu - kazao je povratnik u tim, Semir Kerla. Golovima Slobode prethodile su dvije dobre {anse Lazara Popovi}a i Zajka Zebe, koji nisu poentirali iz povoljnih situacija. - Nakon na{ih dobrih {ansi Sloboda nam je dala gol. Kaznili su nas za na{e proma{aje. Slobodno mogu re}i da smo kvalitetniji od Slobode, ali eto, oni su iskoristili svoje {anse, a mi nismo - ka`e Kerla. Nakon dva vezana gostuju}a susreta naredno kolo @eljezni~ar }e na svom terenu ugostiti trebinjski Leo-

tar i poku{ati se iskupiti za pretrpljene poraze. - Iza nas su dva mo`da i najgora gostovanja. Trebamo poku{ati {to prije zaboraviti

sve ovo i okrenuti se narednim me~evima. Prije svega Leotaru. Moramo sve u~initi da do|emo do pobjede i vratimo malo poljuljano samo-

pouzdanje. Nadam se da ovi porazi ne}e uticati na navija~e i da }e na Grbavicu do}i u {to ve}em broju - kazao je Kerla. M. TRBONJA

Prelazni rok na Grbavici jo{ nije zavr{en

Na stationu Tu{anj

Balji} i Kolobov na ~ekanju
Nakon Elvira ^oli}a i Aleksandra Nikoli}a koji su potpisali dvogosi{nje ugovore, @eljezni~ar je blizu fogovora saradnje sa Aleksandrom Kolobovom i Omarom Balji}em. Kolobov i Balji} ve} nekoliko dana treniraju sa @eljom, a Amar Osim, menad`er tima sa Grbavice }e ih najvjerovatnije provjeriti u jo{ jednoj prijateljskoj utakmici i donijeti odluku o njihovom eventualnom ostanku ili odlasku. - Za sada su samo potpisali ^oli} i Nikoli} na dvije godine. ^ekamo odluke stru~nog {taba oko Kolobova i Balji}a pa da vidimo da li }emo sa njima potpisivati ugovor ili ne. Ono {to je bitno jeste da oba igra~a imaju slobodne papire i nema nikakvih smetnji oko njihovog anga`ovanja. Sli~na situacija je i sa Mahirom Kari}em - rekao nam je sportski direktor @eljezni~ara, D`elaludin Muharemovi}. Podsje}anja radi Kolobov u @eljezni~ar dolazi iz Hrvatskog Dragovoljca i igra na poziciji zadnjeg veznog, dok Omar Balji} (napada~), sin legendarnog Mirsada, u plavi tabor dolazi iz francuskog Grenobla. Prelazni rok traje do 31. avgusta, tako da }e iz @eljezni~ara morati po`uriti ukoliko `ele anga`ovati ova dva igra~a. „Plavi“ }e u srijedu odigrati kontrolni me~ sa viso~kom Bosnom, na kojem }e {ansu dobiti igra~i koji su u drugom planu i igra~i koji se trebaju nametnuti Amaru Osimu. M. Tr. Stojanovi}: Veliko poja~anje za tim iz Trebinja

Gostuju}i navija~i utakmicu gledaju sa gradili{ta
Gledaoci na stadionu Tu{anj u Tuzli mogu posmatrati utakmicu normalno samo ako su smje{teni na glavnoj tribini (zapad). Oni koji nemaju tu privilegiju, me~ moraju gledati sa obli`njih parkova, gradili{ta... Ve} ranije su svoj glas dizali predstavnici navija~kih skupina {irom BiH kako na Tu{nju nisu u mogu}nosti normalno pratiti igru svojih ljubimaca. Tako je bilo i u subotu, kada su navija~i @eljezni~ara me~a na Tu{nju gledali sa gradili{ta, a iznad glava im je visio kran. Ve~ina njih nije ni vidjela {ta se de{ava na terenu. Kako i sami isti~u ovo se de{ava ve} godinama, a niko ni{ta ne poduzima. Navija}i @eljezni~ara su zavr{ili gostovanje na Tu{nju, a ve} „sutra“ }e na to isteo gradili{te do}i navija~i Sarajeva, ^elika, Vele`a, Borca, [irokog... da „gledaju“ svoj tim. A pitanje je da li }e biti u mogu}nosti. Iz Slobode se ogra|uju, ka`u stadion u izgradnji, ve} nekoliko godina.

Nenad Stojanovi}, napada~ Leotara

Jo{ tra`im pravu formu
Susreti protiv @elje su ne{to posebno - ka`e Stojanovi}
Nenad Stojanovi} se vratio na „mjesto zlo~ina“. Robusni napada~ je ponovo ~lan Leotara za koji je igrao prije sedam godina. - Lijepo je ponovo se vratiti u grad, gdje sam stekao veliki broj prijatelja. Imao sam i drugih ponuda, ali ipak odlu~io sam se za Leotar. Mislim da nisam pogrije{io. Nenad je protiv Travnika pokazao da nije zaboravio davati golove. - Odlu~io sam pobjednika. Mada sam se pristojno isproma{ivao. Imao sam jo{ dvije ili tri dobre prilike. Jo{ tra`im pravu formu. Mada je za nas utakmica protiv Travnika bila od velike va`nosti. Imali smo imperativ pobjede. Napada~ tima iz Trebinja priznaje da jedva ~eka naredni susret kada njegov tim gostuje na Grbavici. - Susreti protiv @elje su ne{to posebno. Vjerujem da }e publika na Grbavici u`ivati u dobroj igri oba tima. Vidim da je @eljezni~ar u krizi, nakon dva vezana poraza. Ipak, to ne}e uticati, jer plavi su aktuelni prvaci, a mi }emo dati sve od sebe da pru`imo dostojan otpor ekipi koju sa klupe vodi Amar Osim - kazao je Stojanovi}. Z. ].

Balji}: Ide stopama oca

Navija~i @eljezni~ara na Tu{nju

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

15

Esad Selimovi}, trener bordo tima

Drago mi je {to su i na{i navija~i do{li na svoje
Kad se sve sabere i oduzme, moramo biti zadovoljni Sulji}, Kenan Hand`i}, Hamzi}... su dokazali da su budu}nost bh. fudbala, ka`e Selimovi}

Crtice iz Slavije

Bjelica: Pouka za naredne ispite
Nakon dobrog otvaranja {ampionata i dvije sigurne doma}e pobjede (Sloboda 1:0, Sarajevo 2:1) Slavije je potcijenila Budu}nosti koja je zaslu`eno odnijela bodove iz Isto~nog Sarajeva. - Uprkos lo{em startu, Budu}nost ima kvalitet. Pokazali su mnogo vi{e onoga {to je u na{oj igri izostalo, ka`e trener Slavije Dragan Bjelica, koji je svoj debi kao {ef stru~nog {taba ne}e pamtiti po dobrom. - Nismo uspjeli nametnuti svoj tempo. Istina, krenuli smo oprezno, bez srljanja, ~ekuju}i da }e neki od na{ih poku{aja slijedom doga|aja donijeti `eljeni pogodak, ali kako god vratim film, nije to bilo ni blizu nivoa iz prva tri kola. Ovo je mlada ekipa kojoj treba vremena da se uigra, a oscilacije su neminovne Na pidanje da li je ovaj poraz naru{io atmosferu pred gostovanje Borcu, Bjelica odgovara: -Te{ko je odmah poslije utakmice sve realno sagledati, ali analize }e sigurno uslijediti. Bilo je gre{aka, a na njih moramo ukazati svakom pojedincu. Vjerujem da ovaj poraz ne}e unijeti nemir, naprotiv, mo`e da dobra pouka za naredne ispite.

U

subotu je Sarajevo u svim segmentima fudbalske igre nadigralo Zrinjski, te se nakon dugo vremene vratilo tamo gdje mu je i mjesto, na tron. - Odavno nisam sretniji napustio Ko{evo, bio je jedan od brojnih komentara navija~a, koji su u subotu na veli~anstven na~in bodrili izabranike Mirze Vare{anovi}a. - Drago mi je {to su i na{i navija~i do{li na svoje, ka`e trener kluba sa Ko{eva Esad Selimovi}. - Prvo poluvrijeme i po~etak drugog smo odigrali za deset, a pred kraj me~a nas je bez razloga obuzela panika. Umjesto da nastavimo u istom ritmu, od noge do noge, po~eli smo preskakati igru. Me|utim, kad se sve sabere i oduzme, moramo biti zadovoljni. Za potpuni ugo|aj nedo-

Kontrolni me~
Bordo tim je u ponedjeljak imao slobodan dan, a u srijedu }e odigrati kontrolni me~. - Jo{ nismo na{li protivnika, ka`e Selimovi}. Osim Anela [kore, Damira Had`i}a i Veldina Muharemovi}a, koji se, zbog povrede prednje lo`e, u ponedjeljak vra}a u trena`ni proces, stru~ni {tab Sarajeva }e u Banovi}ima mo}i ra~unati na sve ostale igra~e. stajao je samo jo{ jedan ili dva gola. - Sla`em se... Ne znam kako bi tekla utakmica da postignemo gol na otvaranju me~a? Imali smo nekoliko zicera, pogodili stativu, a sudija nam nije dosudio klasi~ni jedaneasterac... Mislim da bi nas rani gol jo{ vi{e digao. Me|utim, raduje me to {to bordo tim igra borbeno, ustvari onako kako mi to tra`imo od njih. Selimovi} konstatuje da je jo{ uvijek te{ko tra`iti te~niju igru, jer je u timu puno novih igra~a. - Sve se mo`e nadoknaditi srcem i borbeno{}u. Ipak, iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje jer imamo malo vi{e samopouzdanja. Nije lako za sedam dana uzeti devet bodova iz tri derbija, bez obzira {to smo igrali na Ko{evu. S druge strane, drago mi je {to pored dobrih rezultata afirmi{emo mlade igra~e. Sulji}, Kenan Hand`i}, Hamzi}... su dokazali da su budu}nost, ne samo Sarajeva, ve} G. [. i bh. fudbala.

Vare{anovi} i Selimovi}: Bordo tim iz me~a u me~ igra bolje

Ko{evski prijelazni rok

Ku~ukovi} i Bo`ovi} blizu bordo tima
Nakon {to je Brazilac @uninjo Boteljo potpisao dvogodi{nji ugovor sa bordo timom, Uprava Sarajeva stupila je u kontakt sa dvojicom klasi~nih napada~a (centarfora), koji bi u trebali pobolj{ati efikasnost bordo tima. Prvi je Mustafa Ku~ukovi}, koji je ne tako davno bio jedan od najtalentovanijih igra~a u Bundes ligi, a drugi napada~ belgijskog Serkl Bri`a Bojan Bo`ovi}. Ovu vijest su nam potvrdili predsjednik i {ef stru~nog {taba Sarajeva Zijad Bleki}, odnosno Mirza Vare{anovi}. - Ta~no, obavilio smo prve pregovore sa Ku~ukovi}evim i Bo`ovi}evim zastupnicima, a vidjet }emo {ta ho}e li do}i do kona~nog dogovora, ka`e Vare{anovi}. Navodno, Ku~ukovi} na stolu ima nekoliko ponuda iz

Dino Hamzi} potvrdio reprezentativni potencijal

Kokot potpisao ugovor
Nekada{nji golgeter ’sokolova’ Zoran Kokot, koji je u minuloj sezoni nosio dres belgijskog Beverena (oti{ao iz Slavije u zimskom prelaznom roku sezone 2008/09) ponovo se vratio u Slaviju. Podsjetimo, Kokot je tokom ljetnje pauze bio na probi u Va{a{u i Ferencvaro{u, a u albanskom Skenderbegu bio je pred potpisom ugovora. - U Skenderbegu sam pro{ao sve testove, ali prije potpisa ugovora sam odustao zbog ’reketiranje’ trenera. Po povratku u Isto~no Sarajevo imao sam otvorene ponude iz Borca i Leotara, me|utim, nisam previ{e razmi{ljao i odlu~io sam se za Slaviju. Sa ljudima iz Slavije postigao sam dogovor za pet minuta, te }u u narednih {est mjeseci ponovo nositi najdra`i dres, ka`e Kokot. Korpulentni napada~ Slavije nije imao pravo nastupa na nedeljnoj utakmici s ekipom Budu}nosti, ali }e biti na raspolaganju stru~nom {tabu na gostovanju u Banjoj Luci. Kokot je ponikao u OFK Kasindo, da bi svoju fudbalsku zrelost stekao u Slaviji. Prije dvije godine boravio je i u Torontu, a u zimskom prijelaznom roku sezone 2007/08 vratio u G. I. Slaviju.

Hamzi}: Nastavit }emo u istom ritmu

Bo`ovi}: ^eka mig sa Ko{eva
Druge i Tre}e njema~ke lige, te belgijskog Antverpene, ali bi volio igrati u klubu za koji navija od malih nogu, FK Sarajevo, dok Bo`ovi} ~eka mig sa Ko{eva da preseli u na{ glavni grad. - Do kraja me|unarodnog prijelaznog roka (31. avgust) poku{at }emo anga`ovati jo{ jednog napada~a, ka`e Bleki}. Podsjetimo, dvadesettrogodi{nji Ku~ukovi} je biv{i igra~ HSV-a, Firta, Minhena 1860 i Grenobla, koji je 15 puta nastupao za juniorsku i mladu reprezentaciju Njema~ke (postigao sedam golova za nade Elfa). S druge strane, dvadesetpetogodi{nji Bo`ovi} (biv{i kadetski reprezentativac Crne Gore) nastupao je za Kom (Podgorica), Hajduk (Beograd), Beke{~abu, Honved, Kapo{var i Serkl Bri`. G. [.

Spremni smo za nove pobjede
Golman bordo tima Dino Hamzi}, koji je dobio {ansu nakon odlaska Muhameda Alaima u Iran, potvrdio reprezenativni potencijal. Podsjetimo, Hamzi} u tri derbija nije primio nijedan gol (Sloboda 3:0, ^elik 1:0, Zrinjski 1:0). - Selektor Safet Su{i} impresioniran je Hamzi}em... - nakon subotnjeg me~a ka`e predsjednik Sarajeva Zijad Bleki}. - Zadovoljan sam, {ta drugo da ka`em nakon tri vezane pobjede, ka`e uvijek skromni Hamzi}. - Svi smo raspolo`eni, a ubije|en sam da }emo u istom ritmu nastviti i u Banovi}ima. Spremni smo za nove pobjede. Hamzi} je ~ak tri godine ~ekao pravu {ansu, a ve} je krenuo da ru{i rekorde bez primljenog gola. - Nadam se da }u nastaviti ovako. Prije utakmice sa Slobodom molio sam Boga samo da ne primim gol, odnosno da se doka`e. Vjerujte, i sad jedva pri~am, jer sam promukao od „komandovanja“ sa gola, za krG. [. aj ka`e Hamzi}.

Ku~ukovi}: Obavljen prvi krug pregovora

★ Almedin Hota jo{ nije odgovorio na ponudu bordo tima, iako u me|uvremenu nije na{ao zajedni~ki jezik sa Olimpikom, @eljezni~arom... Kako saznajemo, Hota se trenutno nalazi u Austriji, gdje poku{ava realizovati transfer u jedan tre}eliga{.

FleS

Premijer liga
Dragan Jovi}, trener Zrinjskog, uo~i gradskog derbija

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

16

Moramo se dignuti i potvrditi da smo kvalitetniji
Ve} dugo sam na klupi Zrinjskog, a ne sje}am se utakmice u kojoj smo odigrali tako lo{e kao u subotu na Ko{evu Do reprezentativne pauze `elimo osvojiti {est bodova, ka`e Jovi}
I na drugom gostovanju sezone Zrinjski je pora`en. Dok se poraz u Zenici karakterizirao o~ekivanim, prije svega iz razloga jer Dragan Jovi} nije mogao ra~unati na

Blic iz Zrinjskog [unji}: Pobjeda za popravak raspolo`enja
Toni [unji} svjestan je da su on i suigra~i podbacili na Ko{evu, ali uvjeren je da Zrinjski vrijedi puno vi{e od onog {to je prikazao protiv Sarajeva. - Dres Sarajeva vi{e ne nose iskusniji igra~i iz prethodnih sezona, ali sada su tu neki novi igra~i `eljni dokazivanja. U subotu smo im dozvolili da se razigraju, dok smo mi s druge strane jako lo{e u{li u utakmicu i zbog toga smo na kraju ka`njeni. Ipak, poraz na Ko{evu moramo ostaviti iza sebe, budu}i da nas ve} u srijedu ~eka jako va`na utakmica. Ulog su tri boda, ali i vra}anje dobrog raspolo`enja pred nastavak prvenstva, izjavio je [unji}.

Had`i} do~ekao priliku
Adnan Had`i} opet je prvi izbor Dragana Jovi}a. Golman koji je u Zrinjski do{ao prije godinu dana iz Rudara ve}im dijelim pro{le sezone, kao i na startu ove, bio je rezerva Igoru Melheru, ali protiv Sarajeva je opet dobio priliku. Bio je dosta siguran, tako da ga i protiv Vele`a treba o~ekivati izme|u stativa. - Opet sam do~ekao priliku i poku{ati }u je iskoristiti. Svjesni smo da na Ko{evu nismo odigrali dobro i zaslu`eno smo pora`eni, ali pred nama je nekoliko doma}ih utakmica koje }emo poku{ati rije{iti u svoju korist. Znamo {to se od nas o~ekuje u utakmici protiv Vele`a i vjerujem da }e na{i navija~i imati razloga za zadovoljstvo, izjavio je Had`i}. {est igra~a, poraz na Ko{evu od Sarajeva razo~arao je simpatizere Zrinjskog. Naravno, sam poraz nije toliko iznena|enje koliko lo{a igra Jovi}eve mom~adi. - Ve} dugo sam na klupi Zrinjskog, a ne sje}am se utakmice u kojoj smo odigrali tako lo{e kao u subotu na Ko{evu. Sarajevo je zaslu`eno do{lo do pobjede, ali je ~injenica da smo im mi uvelike olak{ali posao, izjavio je Jovi}.
Bili ste potpuno bezopasni po gol Sarajeva?

Zrinjski u subotu na Ko{evu nije stvorio ozbiljniju priliku zo~arali i da }emo u sljede}im utakmicama u gostima morati igrati puno bolje ako `elimo osvajati bodove. Nadam se da se radilo samo o lo{em danu, budu}i da smo ove sezone ve} dokazali da znamo igrati u gostima. Primjerice, protiv Odensea u Danskoj smo postigli tri pogotka, a na Ko{evu nismo stvorili ozbiljniju priliku.
Nemate puno vremena za izvla~enje pouka?

Pod Bijelim brijegom i naravno da prije reprezentativne pauze `elimo osvojiti {est bodova.
Igra protiv Vele`a }e morati biti puno bolja nego na Ko{evu?

Kompletni nakon 22 mjeseca
Dragan Jovi} na Ko{evu je imao sve igra~e na dispoziciji, a to u jednoj prvenstvenoj utakmici nije bio slu~aj gotovo 22 mjeseca, ta~nije jo{ od novembra 2008. kada je Zrinjski Pod Bijelim brijegom pobijedio Zvijezdu (4:3) i tako osigurao jesenski naslov. Nakon toga je uslijedilo 49 premierliga{kih utakmica u kojima je iz raznoraznih razloga nedostajao barem jedan igra~, a s obzirom kako su igrali na Ko{evu, cinici }e re}i da Mostarci bolje igraju kada su nekompletni.

Jovi}

- Svjesni smo da smo ra-

- Ve} u srijedu nas ~eka gradski derbi protiv Vele`e, a onda za vikend utakmica protiv Slobode. Obje te utakmice igramo

- Ne sumnjam da }e biti. Protiv Sarajeva je malo toga funkcioniralo kako treba, ali vjerujem da }emo protiv Vele`a biti na `eljenoj razinu. Pristup }e sigurno biti dobar, a kad je tako i na{a kvaliteta }e morati do}i do izra`aja. Bolji smo od gradskog rivala, ali to ipak trebamo dokazati na terenu, zaklju~io je Jovi}. Ma.P .

^elik razo~arao protiv Borca

Semjon Milo{evi}, stoper Zeni~ana

Umor kumovao porazu
Zadnja linija ^elika bila je na nivou gotovo cijeli susret i ~inilo se da Borac nema {ta tra`iti u fazi napada. Ipak, jedna kontra sru{ila je snove Zeni~ana i unijela nervozu pred nastavak takmi~enja. - Sada je o~igledno da imamo problema sa realizacijom. Tek kada sam kod ku}e na snimku vidio prilike koje smu imali Adilovi}, Puri}... nisam mogao vjerovati da smo i to proma{ili! O~ekivao sam da }emo rano rije{iti susret. Da smo prvi postigli Realizacija Zeni~ana je katastrofalna
(FOTO: J. HAD@I])

pogodak, mislim da bi sve bilo druga~ije. Nismo uspjeli, a Borac nam je dao gol iz jedne prilike, ka`e Semjon Milo{evi}, stoper ^elika. - Dio krivice pripisujem i umoru, jer je o~ito da se ekipa istro{ila u srijedu na Ko{evu, {to se odrazilo i na na{u igru. Mo`da bi povratak Obu}e bio rje{enje za sve probleme. On nam mo`e pomo}i svojim iskustvom. Me|utim, pitanje je koliko }e on, zbog povrede prepona, jo{ odsustvovati sa terena. M. P .

Lo{ ulazak u sezonu
Jo{ uvijek ne mo`emo govoriti o najgorem startu, ali ipak morali zaviriti u arhivu kako bi do{li do podatka kada je Zrinjski posljednji put do`ivio dva poraza u prva dva gostovanja. Bilo je to jako davno, u sezoni 2003./2004. u kojoj je dres Zrinjskog nosio Luka Modri}. [iroki Brijeg je na Pecari slavio 3:0, a Modri~a pred svojim navija~ima 2:1. M. Pa.

Ibrakovi} najavljuje rezove u timu
Duro i Zahirovi} imaju po tri `uta kartona
Nogometa{i ^elika potrudili su se da ljubitelje nogometa podsjete na pro{le sezone kada nije bio „bauk“ odnijeti bodove iz Zenice. Poraz od Borca (0:1) bio je povod da stru~ni {tab razmisli o povjerenju koje je ukazano pojedincima. - Znali smo da }e Borac igrati na kontre i opet iz takve situacije dobijemo gol. A jo{ im mi predamo loptu. Realizacija nam je katastrofalna. Ne posti}i niti jedan gol iz onoliko izglednih prilika je neshvatljivo. Nedopustivo je da zbog slabe realizacije izgubimo dva boda u Banovi}ima, tri u Sarajevu. Sada je o~igledno da imamo problem, rekao je Abdulah Ibrakovi}, trenet ^elika. U Prijedoru }e se tim razlikovati od onog koji je iza{ao na megdan Borcu. - Duro i Zahirovi} imaju po tri `uta kartona. Bez obzira na to, morat }emo napraviti rezove, jer pojedinci nisu iskoristili {ansu. @elimo igrati br`e, a oni se trenutno ne uklapaju u tu koncepciju. Mi se ne predajemo, nego u svaki naredni susret idemo na pobjedu, pa tako u Prijedoru, dodaje Ibrakovi}. M. P .

FleS
Me~ Pod Bijelim brijegom (20.30 sati) sudit }e Predrag Stanki} (Bijeljina), sa asistentima Zikrijom Pa{ali}em (Zenica) i Tonijem Bandi}em (Grude). ^etvrti sudija je Ognjen Valji} (Banja Luka), delegat \or|e Star~evi} (Bosanska Gradi{ka), a kontrolor Suvad Musi} (Lukavac).

Milo{evi}: Borac je postigao gol iz jedne prilike

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

17

D`enan Durakovi}, napada~ „ro|enih“, optimista

@eljni smo dobrih rezultata i dokazivanja
Nadam se da }e sada sre}a biti na na{oj strani, ka`e Durakovi}

N

apada~ „ro|enih“ D`enan Durakovi} na startu sezone igra u top formi. On je sa dva postignuta gola prvi strijelac kluba iz Mostara, a mre`u je majstorki pogodio i u subotu protiv Rudara. - Nadigrali smo Rudar u svim segmentima fudbalske igre. O~ekivali smo mnogo te`i posao i ve}i otpor gostiju, s obzirom da je klub iz Prijedora na startu sezone pobijedu u [irokom Brijegu, ali nije bilo tako. Mo`da i zbog ranog gola u prvoj minuti me~a, ka`e Durakovi}, mladi napada~ „ro|enih“, koji je protiv Rudara dobio novu ulogu u timu. - Igrao sam u veznom redu... Durakovi} }e sutra (srijeda) po

Na probi Enes Brnji~anin
Biv{i fudbaler Omladinca iz Mionice Enes Brnji~anin od petka trenira sa Vele`om. Rije~ je o fudbaleru koji igra na poziciji lijevog veznog, a dobro se snalazi i na drugim pozicijama u veznom redu. Ipak, kona~an stav o njegovom anga`manu dat }e struka do kraja sedmice. sedmi put biti sudionik mostarskog gradskog derbija. O~ekuje dobar me~ i na kraju pozitivan rezultat. - Zrinjski je ovoga ljeta, posebno u Evropi, pokazao da ima dobro poslo`enu ekipu, koja igra dobar fudbal. S druge strane, mi dolazimo `eljni dobrih rezultata i dokazivanja, s obzirom da nikad do sad nismo uspjeli ostati nepora`eni Pod Bijelim brijegom. U dva navrata smo bili nadomak boda, ali ko{tale su nas na{e gre{ke. Sada se nadam da }e sre}a biti na na{oj strani, dodaje Durakovi}. A. De

Durakovi} i Ivankovi}: Vele` jo{ nije osvojio bod(ove) Pod Bijelim brijegom

Igrat }emo otvoreno U gostima igramo pod
Tradicije i postoje da bi se ru{ile, ka`e ]emalovi}
Fudbaleri Vele`a nisu mogli imati bolju uvertiru pred gradski derbi. Visoka pobjeda nad Rudarom (3:0) dodatno je podigla samopouzdanje i moral mladom timu pred gostovanje Zrinjskom.

Mirza ]emalovi}, najmla|i prvotimac Vele`a

Vlado Jagodi}, {ef stru~nog {taba Borca

manjim pritiskom

Imamo kvalitet, ali }e nam trebati vremena da sve poslo`imo u timu i igramo podjednako dobro na oba terena, doma}em i gostuju}em, ka`e prvi strateg Borca
Borac je zabilje`io pobjedu i na drugom ovosezonskom gostovanju. Poslije Drine u Zvorniku, savladan je ^elik na Bilinom polju, kao i pro{le jeseni identi~nim rezultatom 0:1. Tako su Banjalu~ani u prva ~etiri kola ostvarili u~inak za „Riplija“, jer su na svom terenu osvojili samo jedan, a u gostima maksimalnih {est bodova. Tako su izabranici trenera Vlade Jagodi}a dijelom nadoknadili kikseve sa Gradskog stadiona, ali rezultati u stilu hladno-toplo ne ~ine nikoga ravnodu{nim. - Zadovoljan sam {to smo ponovo slavili. Ipak, najva`nije je da smo nadoknadili propu{teno protiv Vele`a. Pokazalo se da su igra~i pod manjim pritiskom u gostima, te igraju znatno bolje i rezultatski uspje{nije, ka`e Jagodi}. - Mogu ponoviti {to sam ranije govorio, a to je da imamo kvalitet, ali }e nam trebati vremena da sve poslo`imo u timu i igramo podjednako dobro na oba terena, doma}em i gostuju}em. Mislio sam da }e proces i}i br`e, ali je bitno da ukupnim u~inkom nismo razo~arali, te da smo odr`ali korak za vode}im. Jagodi} je pred utakmicu sa

„Plemi}i“ ubjedljiviji
„Plemi}i“ su u me|usobnim duelima imali vi{e uspjeha (osam pobjeda, jedan remi, pet poraza).
13.8.2000.

Zrinjski - Vele`
24.2.2001.

2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 4:1 2:1 2:1 2:0

Vele` - Zrinjski
25.11.2001.

Zrinjski - Vele`
25.5.2002.

Vele` - Zrinjski
24.11.2002.

Zrinjski - Vele`
24.5.2003.

Vele` - Zrinjski
28.10.2006.

Vele` - Zrinjski
5.5.2007.

Miki} u duelu sa ^ovi}em: Borac bolje igra u gostima
^elikom napominjao da igra Borca nije onakva kakvu `eli, te da se to mora nadoknaditi lukavijim pristupom utakmici. - Bili smo svjesni da }e nas ^elik odmah napasti. Uspjeli smo u prvom poluvremenu odolijeti svim tim naletima, a u nastavku vi{e smo napadali i poku{avali protivnika udaljiti od na{eg gola. Uspjeli smo u namjerama i zbog toga sam zadovoljan. Doma}inu je u fini{u ponestalo snage i mi smo to iskoristili za osvajanje cijelog plijena. Golovi u posljednjim minutama donose najve}u radost pobjedniku, a protivniku neizmjernu tugu. Mo`da smo imali i sre}e, ali ona prati hrabre. ^eliku zahvaljujemo na korektnoj igri, dodaje Jagodi}. Z. G.

Zrinjski - Vele`
11.11.2007.

Zrinjski - Vele`
17.5.2008.

]emalovi}: Rudar smo „slomili“ bez problema
1:0 0:2 2:1 2:1 0:0 - Mo`emo da budemo zadovoljni igrom i rezultatom subotnje utakmice. Rudar smo „slomili“ bez problema i sad sa mnogo elana idemo Pod Bijeli brijeg, ka`e najmla|i prvotimac Vele`a Mirza ]emalovi}, koji je u subotu postigao posljednji od tri gola Mostaraca. ]emalovi} je veliki optimista po pitanju gradskog derbija. Svjestan je da njegov tim nikada nije nepora`en napustio stadion Pod Bijelim brijegom, ali je mi{ljenja da i toj tradiciji mora do}i kraj. - Tradicije i postoje da bi se ru{ile. Zrinjski je u ovoj sezoni jedan od favorita za sami vrh. Respektujemo ih, imaju prednost doma}eg terena, me|utim, nadam se barem bodu. Igrat }emo otvoreno, ba{ kao i u Banjoj Luci (1:1). Vjerujem da }e nam to donijeti `eljeni rezultat, kazao je ]emalovi}. A. De.

Vele` - Zrinjski
13.9.2008.

Nismo ponovo u oblacima
Pobjeda u Zenici nije se dugo slavila. Svi fudbaleri su ve} u nedjelju prije podne obavili redovan trening. Jagodi} ovoga puta, kao {to je bio slu~aj poslije Zvornika, ne `eli misliti da je pobjeda u Zenici znak izlaska iz krize. - Nismo ponovo u oblacima, ali tri boda sa Bilinog polja su stimulans za jo{ bolje igre. Bitno je da prelomimo psiholo{ku barijeru kada su u pitanju nastupi na doma}em terenu. Nadam se da smo u Zenici napravili krupan korak na tom planu, zaklju~io je Jagodi}.

Vele` - Zrinjski
8.4.2009.

Zrinjski - Vele`
4.10.2009.

Zrinjski - Vele`
21.4.2010.

Vele` - Zrinjski

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

18

Vlatko GLAVA[, trener Slobode, poslije trijumfa nad @eljezni~arom

Navija~i su nas nosili i kada nismo dominirali
Zrinjski je pod imperativom, a mi }emo imati manje pritiska nego u pro{lom susretu, ka`e Glava{

CRVENO I CRNO Slavlje uz harmoniku
Daji}ev ro|endan i pobjedu u derbiju igra~i Slobode su proslavili u jednom tuzlanskom lokalu. Specijalno za ovu priliku Daji} je pozvao svog prijatelja, koji je uz harmoniku uveseljavao igra~e i ostale goste do duboko u no}.

Mini pripreme u Ma|arskoj
Reprezentativnu pauzu igra~i Slobode ne}e iskoristiti, kako je najavljivano, za organizaciju Memorijala Mustafa Huki}, nego }e u periodu od 2. do 5. septembra borviti u ma|arskom Pe~uhu, gdje }e u~estvovati na turniru koji organizuje tamo{nji prvoliga{ PMFC. Pored dvije utakmice, Tuzlaci }e imati priliku odraditi i mini pripreme.

S

loboda je nastavila pobjedni~ki niz na doma}em terenu. U subotu je na Tu{nju pao @eljezni~ar i to je ono {to je za Tuzlake najva`nije nakon derbija sa aktuelnim {ampionom. Publika ostala uskra}ena za lijepu igru, ali je nagradila borbenost Glava{evih izabranika. - Onakva podr{ka sa tr-

ibina za nas je bila ne{to novo. Navija~i su nas nosili i kada nismo bili dominatni. Imali su strpljenja, {to nam je bio dodatni motiv. Nadam se da }e tako biti i ubudu}e, jer je sigirno lak{e igrati uz apaluze sa tribina, ka`e o~igledno prezadovoljni Glava{. I pored visokog poraza na Ko{evu, trener Slobode je vjerovao u postavu koja

Daji} zabio na ro|endan
Nekada{nji reprezentativac BiH Jusuf Daji} u subotu je postigao prvjenac u Premijer ligi BiH. Radosti nakon vode}eg gola nije bilo kraja. - Drago mi je zbog toga {to sam tako proslavio ro|endan, a i zbog pri~a koje su ranije dolazile iz @eljezni~ara da nisam igra~ za njih. Vjerujem da sam ih sada uvjerio u suprotno, ali to vi{e nije ni bitno, ka`e Daji}. - Navijanje nam je bilo poseban motiv jer smo igrali u te{kim uslovima. U dnevnom terminu, po onakvoj vru}ini, nismo mogli dati svoj maksimum. Ali, pobjedu smo `eljeli, {to su prepoznali i navija~i.

se iz Sarajeva vratila pognute glave. Aktuelnom prvaku suprostavio je istih 11 igra~a, koji su mu se znali odu`iti. Do posljednje minute crveno-crni su davali svoj maksimum. - Te{ko je igrati protiv ekipe u kojoj je osam igra~a visine preko 190 centimetara. Nismo se najbolje snalazili tokom prvog poluvremena, ali smo u drugom napravili neke rokade i {to je najva`nije pokazali karakter. Znali smo {ta ho}emo i ve} iz prve prave akcije rije{ili smo pitanje pobjednika. Naredni protivnik Slobode je Zrinjski, koji je u pro{lom kolu pora`en na Ko{evu. - Sada su oni pod imperativom pobjede, a mi }emo imati manje pritiska nego u pro{lom susretu. Ekipa ulazi u formu i imamo se pravo

Deseta pobjeda u nizu
Sloboda je pobjedom nad @eljezni~arom upisala desetu pobjedu u nizu na svom terenu. Posljednji put Tuzlaci na Tu{nju nisu slavili 29. novembra pro{le godine, kada im je bod odnio Olimpik. U tih deset utakmica Sloboda je primila samo jedan gol (Travnik), a svojim gostima je ~ak 16 puta tresla mre`u.

Na probi Ristani} i Vukomanovi}
Da u Slobodi nisu zaokru`ili igra~ki kadar govori i podatak da su se minulih dana na Tu{nju obreli Ilija Ristani}, koji konkuri{e za desni bok, te Branislav Vukomanovi}, biv{i igra~ nekoliko klubova u Srbiji i Crnoj Gori. Do naredne utakmice stru~ni {tab }e se odrediti o njihovom statusu. N. ].

Glava{: Pokazali smo karakter

nadati dobrom rezultatu. Momcima sam dao dva dana odmora da se osvje`e, a

onda po~injemo razmi{ljati samo o Zrinjskom, za kraj N. ]. ka`e Glava{.

Edin Prlja~a, prvi strateg „vukova“

Ne}emo jo{ dugo biti u sjeni „ve}ih“ klubova
Samo mi znamo koliko smo truda i znanja ulo`ili da bi stigli do trenutnih rezultata, ka`e Prlja~a
Pobjedonosna serija „vukova“ nastavljana je i u Zvorniku, te je najmla|i sarajevski premijerliga{ stigao do diobe prve pozicije. Utakmca protiv novajlije u bh. eliti pokazala je Olimpik ima tim koji mo`e pobijediti svakog protivnika i ku}i i na strani. To je ono ~emu te`i i prvi ~ovjek struke „vukova“, Edin Prlja~a. - Uvijek sam govorio da nemam ni najmanju sumnju u kvalitet ovih igra~a, te da imamo jako dobar tim. Ono sa ~ime smo moji saradnici i ja imali problema jeste to da igra~ima ulijemo vjeru u njihove mogu}nosti, a samim tim dolazi i do promjene u pristupu igri. Kada smo to postigli, rezutati su do{li kao logi~an slijed stvari, rekao je Prlja~a. Prlja~a se kratko osvrnuo na pobjedu u Zvorniku. - Do pobjede smo do{li te`e nego {to to rezultat govori. Te{ku, dobru i otvorenu utakmicu rije{ili smo u finu{u, {to dokazuje na{u odli~nu fizi~ku pripremljenost. Naravno, tu je i kvalitet igra~a, koji su u{li sa klupe. Donijeli su nam potreban ritam i preokret {to je novi kvalitet ovog tima. Na konstataciju da je doma}a javnost iznena|ena ovako uspje{nim startom „vukova“, Prlja~a dodaje: - Mi smo u sjeni „ve}ih“ klubova, tako da su ovi rezultati za mnoge iznena|enje. Me|utim, to ne}e biti jo{ dugo. Samo mi znamo koliko smo truda i znanja ulo`ili da bi stigli do trenutnih rezultata. Tako|er, znamo da ovo nije krajnji domet na{ih mogu}nosti, te da }emo iz kola u kolo igrati sve bolje i naviknuti javnost na na{e uspjehe. Nakon predstoje}e utakmice sa Vele`om pogled na tebelu bi mogao biti jo{ ljep{i. - Tek je po~etak, tako da ne gledamo previ{e na tabelu. Me|utim, ona je svakako lijep

Blic iz Drine
Brine neefikasnost
Drina ni u ~etvrtom premijerliga{kom poku{aju nije uspjela do}i do pobjede, a bodove iz Zvornika ovaj put odnio je Olimpik (1:3). Presudilo je neiskustvo doma}ih igra~a, te bolja fizi~ka pripremljenost gostuju}eg sastava. [ef stru~nog {taba Drine Mile Milanovi} rekao je da je ekipa Olimpika nadigrala njegov tim u posljednjih dvadeset minuta kada su i primili dva gola. - Primili smo dva gola iz dva prekida, {to je plod lo{e igre u odbrani. Dva skoka rije{ila su ovu utakmicu. Prije toga, pri rezultatu 1:,1 imali smo kolosalnu priliku, kada je sam pred golom bio Nikola Lazarevi}, ali... Nakon toga stvorili smo jo{ nekoliko prilika, ali ih nismo iskoristili, {to je dovelo do novog poraza. Olimpik je pokazao da ima zavidan kvalitet, a podatak da u ekipi ima nekoliko ju`noamerikanaca dovoljno govori o snazi tima iz Sarajeva, rekao je Milanovi}. Napada~ Drine Dragan Risti} ka`e da se protiv Olimpika ponovila situacija iz prvog me~a pred doma}om publikom protiv Borca. - Uspjeli smo stvoriti nekoliko izglednih prilika, ali ih nismo znali pretvoriti u pogotke, {to je Olimpik u potpunosti iskoristio i kaznio nas za proma{aje. Psihi~ki smo pali poslije drugog primljenog gola i vi{e nismo mogli da se vratimo u me~. Sada nam ostaje da se okrenemo me~u protiv Zvijezde, te da ih poku{amo iznenaditi, rekao je Risti}. R. J.

Nova povreda Vidovi}a
Slavlje zbog pobjede u Zvorniku poremetila je nova povreda Milo{a Vidovi}a. - Na`alost, Vidovi} je do`ivio novu povredu koljena, a ne{to vi{e znat }emo tek nakon kompletnih pretraga. Nadamo se da povreda nije te`e prirode, jer je Vidovi} odli~an igra~. Pokazao je koliko zna~i za na{u igru i samu atmosferu u timu, rekao je Prlja~a. pokazatelj na{eg rada. Vele` je tako|e startovao dobro, tako da je na{ me|usobni duel derbi kola. Ne mislim da }e nam neka prednost biti to {to Vele` u srijedu igra zaostalu utakmicu protiv Zrinjskog. Po~etak je sezone, ekipe su spremne za ovakav ritam, tako da na{ adut za pobjedu ne}e biti umor igra~a Vele`a, ve} drugi kvaliteti koje posjedujemo, za kraj F. A. ka`e rekao je Prlja~a.

Sa minulog me~a u Zvorniku: Odbrana Drine je imala puno problema sa Muji}em

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

19

Rudari „iskopali“ bodove u predgra|u metropole

Premijer liga BiH - 4. kolo
DRINA OLIMPIK 1 3
7, Zaimovi} 7,5 (73. Zolj -), Iveti} 7, Kazazi} 7, Kodro 7, Durakovi} 7,5 (70. Memi} -), Lelo 7, Oki} 7,5, ]emalovi} 7,5 (62. Demi} -). Trener: Demir Hoti}. RUDAR: Tripi} 6, [odi} 5,5 (33. Despotovi} 5,5), Kotaran 5,5, Staki} 5,5, Jevti} 5,5, Kiki} 5 (53. Marinovi} 5), Kova~evi} 5,5, @eri} 5,5, Ljeljak 5,5 (71. Pavi} -), Da{i} 5,5, Kantar 5,5. Trener: Boris Gavran.

Rizvi}: Odbrana i napad polo`ili ispit
U vezi nije sve najbolje {timalo, tako da }emo morati jo{ poraditi u tom dijelu igre, ka`e Rizvi}

B

udu}nost se vratila kada je to bilo najpotrebnije. Izabranici Munevera Rizvi}a u nedjelju su odigrali najbolju ovosezonsku partiju, te su sa 3:2 slavili na gostovanju u Isto~nom Sarajevu bili bolji od Slavije. Ovaj trijumf navukao je ponovo osmijeh na Rizvi}evo lice, koji je poslije susreta bio izuzetno sretan. - Kada se pobijedi moramo biti sretni i zadovoljni. Na vrijeme smo zabili golove, a s druge strane, imali smo i sre}e, jer je protivnik poga|ao pre~ke, stative... Odbrana je po prvi puta dobro izgledala, kao i napad, dok u vezi nije sve najbolje {timalo, tako da }emo morati jo{ poraditi u tom dijelu igre, ka`e Rizvi}. Slaba igra iz drugog dijela sa ^elikom i novi kiks pred doma}im navija~ima primorali su Rizvi}a da izmijeni zadnji red ispred Husi}a, kojeg su ovoga puta ~inili Omi}, ^ergi}, Zrnanovi} i Kurti}. U veznom redu Sarajli} je igrao kao korektor, a ispred

Gradski stadion u Zvorniku. Gledalaca: 1.000. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 7. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i @eljko Dragojevi} (Banjaluka). Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je). Strijelci: 0:1 - ^ulov (3), 1:1 - Obradovi} (11), 1:2 - Suljevi} (80), 1:3 - Rodrigo (82). @uti kartoni: Risti} i Obradovi} (Drina), Tiago, ^ulov i Kreser (Olimpik). Igra~ utakmice: Tiago (Olimpik) 7,5. DRINA: Maksimovi} 5,5 ,Vuka{inovi} 5,5 (od 71. Papovi} -), Sredojevi} 5,5 , Mihajlovi} 5,5 , Proti} 5,5 , Nini} 5 (od 87. \uri} -), Krezovi} 6 , Risti} 5,5 Lazarevi} (N) 5 (od 66. ]ulum -), Obradovi} 6, \elmi} 5,5. Trener: Mile Milanovi}. OLIMPIK: - Lu~i} 6,5, Suljevi} 7, Suba{i} 7, Kolarov 7, Je{e 7, Tiago 7,5 , ^ulov 6,5 , Kreser 6,5 (od 63. Vidovi} 6,5), Alimanovi} 6,5, Muji} 7 (od 77. Durak 6,5), Kapi} 6,5 (od 71. Rodrigo 6,5) Trener: Edin Prlja~a.

LEOTAR TRAVNIK

1 0

SARAJEVO ZRINJSKI

1 0

Olimpijski stadion Asim Ferhatovi} Hase u Sarajevu. Gledalaca: 8.000. Sudija: Ognjen Veli} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). Strijelac: 1:0 [}epanovi} (37). @uti kartoni: Guti}, Koja{evi}, Torlak, Hamzagi} (Sarajevo), [unji} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Muhamed D`akmi} (Sarajevo) 7,5. SARAJEVO: Hamzi} -, Arsenijevi} 7, Todorovi} 6,5, D`akmi} 7,5, Guti} 7, Torlak 7, Hamzagi} 7,5 (90. Ihtijarevi} -), K. Hand`i} 7,5, [}epanovi} 7, (72. Pliska 6), Koja{evi} 7,5, Jahovi} 7 (81. Avdi} -). Trener: Mirza Vare{anovi} ZRINJSKI: Had`i} 7, [unji} 6,5, D`idi} 6,5, Stjepanovi} 6,5, Sal~inovi} 6,5 (79. Su{i} -), Selimovi} 6,5, Ivankovi} 6 (46. Ani~i} 6), @i`ovi} 6, Zadro 6,5, Lendri} 6 (58. Dragi~evi} 6), Rizvanovi} 7. Trener: Dragan Jovi}.

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 800. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 7. Pomo}nici: Drago ^ule (Kru{evo) i Zoran Taborin (Zvornik). Strijelac: 1:0 Stojanovi} (26). @uti kartoni: Andri}, ^orlija (Leotar), Helvida, [iljak, E. Varupa, Kola{inac, N. Varupa (Travnik). Crveni karton: E. Varupa (82, drugi `uti karton). Igra~ utakmice: Nenad Ze~evi} (Leotar) 7 LEOTAR: Milenkovi} -, Komneni} 6, N. Ze~evi} 7, ^orlija 7, [araba 6,5, Marjanovi} 6,5, Mijailovi} 6, Mandi} 6, Andri} 6 (60. Kopi} 6), Stojanovi} 7 (83. Radulovi} -), Vrane{evi} 6 (68. Stojkovi} -). Trener: Goran Skaki}. TRAVNIK: Adilovi} 6,5, Terzi} 6 , E. Varupa 6, Badrov 6, Helvida 6, [iljak 6, Mujaki} 6 (62. \afi} -), ]uri} 6 (60. N. Varupa -), Faji} 6, Kola{inac 6, (83. Feki} -), Prnjakovi} 6. Trener: Ned`ad Selimovi}.

SLAVIJA BUDU]NOST

2 3

Stadion SRC Slavija u Lukavici. Gledalaca: 1.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 7. Pomo}nici: Rodoljub Topi} (^elinac) i Elvir Grabus (Travnik). Delegat: Slobodan \or|i} (Bijeljina). Strijelci: 0:1 - Ikanovi} (43), 0:2 - [migalovi} (49), 1:2 - I. Radovanovi} (56), 1:3 - Haski} (76), 2:3 - Regoje (85 penal). @uti kartoni: Todorovi}, Simi}

Tabela
1. Sarajevo 4 2. Olimpik 4 3. Vele` 3 4. Borac 4 5. Rudar 4 6. [iroki 4 7. @eljezni~ar 4 8. Sloboda 4 9. Slavija 4 10. Zvijezda 4 11. Budu}nost 4 12. ^elik 4 13. Leotar 4 14. Zrinjski 3 15. Travnik 4 16. Drina 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 6:2 5:3 6:1 6:4 4:5 7:5 5:4 4:4 7:8 3:6 5:6 3:4 2:3 5:5 3:6 2:7 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 1

Sa me~a u Lukavici: Budu}nost je na vrijeme zabila golove njega Smaji}, Ikanovi} i HaNema sumnje kako }e lilovi}, te u vrhu Haski} i ova pobjeda vratiti samopo[migalovi}. uzdanje zeleno-crnima, te bi-

(FOTO: I. [EBALJ)

ti odli~an adrenalin pred duel sa Sarajevom u narednom kolu. M. S.

SLOBODA @ELJEZNI^AR

2 0

Blic iz Travnika

Zoran ]urguz, trener Zvijezde

Ogor~eni na su|enje
Nakon Grada~ca i Tuzle, nogometa{i Travnika su se i sa tre}eg gostovanja vratili pognute glave. Bez pet standardnih igra~a, „veziri“ su u najmanju ruku bili ravnopravan rival Leotaru, koji je vi{e sretno, nego spretno, do{ao do tri boda. - ^estitam mojim igra~ima na dobroj igri. Izgubili smo, ali ne i bili nadigrani od korektnih doma}ina. Ako se u obzir uzme ~injenica da nisam mogao ra~unati na ~etiri povre|ena igra~a, Lihovca, Eri}a, Ribi}a i mladog Kara|uza, te suspendovanog Saraj~i}a, a da smo ve}im dijelom imali vi{e od igre i inicijativu u zadnjih pola sata me~a, onda trebam biti zadovoljan. Da smo imali adekvatne, odnosno ravnopravne uslove za nadmetanje, sigurno ne bi izgubili. Idemo dalje, ve} u narednom kolu nas o~ekuje [iroki Brijeg, za koji se trebamo itekako dobro pripremiti, kazao je trener Travnika Ned`ad Selimovi}. Istovremeno, Stjepan Badrov nije mogao sakriti ogor~enje na su|enje. - Maksimalno smo o{te}eni. Ako Vam ka`em da nam je sudija nakon auta svirao nedozvoljenu poziciju, sve vam je jasno. Tendenciozne odluke, posebno kod prekr{aja i dodjele javnim opomena, posebna su pri~a, a na{ kapiten je i isklju~en. Tako|er, nije nam dosu|en ~ist penal nad Kola{incem... Jednostavno, nismo imali nimalo normalne uslove za me~. Nakon svega {to smo do`ivjeli od sudija, mogu samo dodati da sam ponosan na svoje kolege i na{e trenere, ka`e Badrov. I. I.

Bit }e promjena u timu
Zvijezda je u [irokom do`ivjela najte`i ovosezonski poraz. Da nije sve {timalo u redovima crveno-bijelih najbolje pokazuje krajnji rezultat, ali i reakcija trenera Zorana ]urguza, koji je po zavr{etku susreta na Pecari kazao: - Doma}i su zaslu`eno do{li do pobjede, jer smo mi prvih 60 minuta odigrali ispod svakog nivoa. Bila je to jedna od najslabijih na{ih partija. Jednostavno, nismo ni{ta odradili od onoga {to smo se dogovorili. Iskusniji igra~i su morali uzeti ve}u odgovornost, a oni su najvi{e zakazali. Dva gola smo pri-

Crtice iz Rudara

mili jako naivno i po~etni~ki, tako da }e se za susret s Drinom biti promjena, ka`e ]urguz. Prema rije~ima stratega tima iz Grada~ca, Zvijezda je tek zadnjih pola sata uspostavila ravnote`u i oslobodila se pritiska i to ponajvi{e zahvaljuju}i ulasku Niki}a i Husejnba{i}a, koji su unijeli dosta svje`ine. Ipak, ovaj poraz nema razloga da uzdrma crveno-bijele redove, s obzirom da „zmajevi“ na kontu imaju {est bodova, a utjeha mo`e biti i to {to je [iroki jedna od na{ih najboljih ekipa. Do susreta s Drinom ima dovoljno vremena da ]urguz poslo`i kockice. M. S.

Gavran razo~aran igrom odbrane
Trener Rudara Boris Gavran iznena|en je lo{om igrom kompletne odbrane u Vrap~i}ima. Podsjetimo, „ro|eni“ su ve} u 24. sekundi me~e postigli prvi gol, {to je najbr`e primljen pogodak u historiji Prijedor~ana. - Ne mogu biti zadovoljan igrom u odbrani, ka`e Gavran. - Izmjanama sam poku{ao popraviti haoti~nu igru zadnje linije, ali... Posebno su me razo~arali igra~i u koje imam najvi{e povjerenja. Iskreno, Vele` nas je dobio zbog na{ih gre{aka. Kolegi Hoti}u ~estitam, a mojim igra~ima mogu uputiti samo kritiku. Predstoje}i susret sa ^elikom u Prijedoru im je prilika da pobjedom poprave lo{ utisak iz Mostara.

Stadion Tu{anj. Gledalaca: 4.000. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka), Senad Ibri{imbegovi} (Travnik). Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je) Strijelci: 1:0 Daji} (61), Gavari} (90). @uti: Mujki}, Zoleti}, Muji}, Smajlovi} (Sloboda), Be{lija, Perak, Savi} i Rov~anin (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Stefan Gavari} (Sloboda) 7. SLOBODA: Mujki} 7, Aleksi} 6, Jogun~i} 7, Raca 6,5, Halilovi} 7 (od 67. Beki} -), Gavari} 7, Zoleti} 6,5, Daji} 7 (od 85. Efendi} -), ]ehaji} 6,5, Smajlovi} 6,5, Muji} 6 (od 90. Drakul -). Trener: Vlatko Glava{ @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, Radovanovi} 6,5. Bogi~evi} 6,5, Kerla 6, Stani} 5,5, Popovi} 6, Zeba 6, M. Be{lija 6, Perak 6 (od 59. H. Be{lija -), ]ulum 6 (od 75. Svraka -), Savi} 5,5 (od 80. Rov~anin). Trener: Amar Osim.

Parovi 5. kola (28./29.avgust): Zrinjski - Sloboda, Budu}nost - Sarajevo, @eljezni~ar - Leotar, Borac - Slavija, Rudar - ^elik, Olimpik - Vele`, Zvijezda - Drina, Travnik - [iroki Brijeg. (Slavija), [migalovi}, Halilovi}, Kurti}, Husi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Almir [migalovi} (Budu}nost) 7 SLAVIJA: Dujkovi} 5, Popovi} 5 (52. B. [e{lija 5), Regoje 5,5, Stankovi} 5,5, Nestorovi} 5,5, Ogle~evac 5 (46. Ra{evi} 5,5), Peri{i} 5 (80. Radonja -), Simi} 5,5, Todorovi} 5, Jamina 5,5, I.Radovanovi} 5,5. Trener: Dragan Bjelica BUDU]NOST: Husi} 6, Omi} 6, Kurti} 6, ^ergi} 6, Zrnanovi} 6, Halilovi} 6, Smaji} 6 (72. ^oli} -, 90. Kavazovi} -), Sarajli} 6, Haski} 7, [migalovi} 7, Ikanovi} 6,5 (64. Jahi} 6). Trener: Munever Rizvi}

^ELIK BORAC

0 1

Juniori iskoristili {ansu
Drugi tim Rudara ve} je odigrao ~etriri kontrolne utakmice sa ni`ereazrednim ekipama iz okru`enja koje su najbolje iskoristili trojica juniora: Rastko Rokvi}, Nemanja Pekija i Nemanja Marinovi}. Zbog toga je mladi Marinovi} dobio priliku u Vrap~i}ima, a izvjesno je da }e istu priliku u nekom od narednih prvenstvenih susreta dobiti bek Pekija i vezista Rokvi}.

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 4.000. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Sreten Udovi~i} (Prijedor) i Zlatan Be}irevi} (Mramor). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Nikoli} (86). @uti kartoni: Zahirovi}, Duro, Isakovi}, Milo{evi} (^elik), ]ori}, Damjanovi}, Raspudi}, Nikoli} (Borac). Igra~ utakmice: Stevo Nikoli} (Borac) 7. ^ELIK: Bilobrk 6, Brkovi} 6, Milo{evi} 5,5, ^ovi} 6,5, Sadikovi} 5, Puri} 5,5 (79. Gad`o -), Zahirovi} 5,5, Duro 6, Jamak 6 (64. Isakovi} - ), Adilovi} 5,5, D`afi} 5,5 (od 54. [i{i} 6). Trener: Abdulah Ibrakovi}. BORAC: Avduki} 7, Damjanovi} 6, Trivunovi} 7, ]ori} 7, Puziga}a 7, Staji} 5,5 (70. Sakan -), Raspudi} 6, Stan~eski 7, Miki} 6,5 (89. Petri} -), Vukelja 6 (90. Stupar -), Nikoli} 7. Trener: Vlado Jagodi}.

[IROKI BRIJEG ZVIJEZDA

3 0

D`afi} i Ku{lji} spremni za ^elik
Dvojica napada~a Rudara Mirza D`afi} i Goran Ku{lji} oporavili su se od povreda i ve} tri sedmice treniraju pod punim optere}enjem. Njihov povratak o~ekuje se u 5. kolu protiv ^elika u Prijedoru. - Pri`eljkujem da zaigramo {to prije. Spreman sam za povratak u tim, ka`e D`afi}, koji je u minulom prvenstvu postigao {est golova. V. V.

VELE@ RUDAR

3 0

Had`i|ulbi}: Savladan tri puta na Pecari

Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 1.200. Sudija: Denis Begovi} (Grada~ac) 7. Pomo}nici: Jasmin Smaji} (Tuzla) i @eljko Mari} (Doboj). Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Oki} (1), 2:0 - Durakovi} (10), 3:0 - ]emalovi} (52). @uti kartoni: Kazazi}, [kalji}, Lelo (Vele`). Igra~ utakmice: [evko Oki} (Vele`) 7,5. VELE@: Bori} 7, As. [kalji} 7, Kajtaz

Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 1.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Livno) i Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 1:0 - Ko`ul (9), 2:0 - Ivankovi} (42), 3:0 - Peraica (49). @uti kartoni: Bari{i} ([iroki Brijeg), Kne`evi}, Me{i} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Jure Ivankovi} ([iroki Brijeg) 7,5. [IROKI BRIJEG: Bandovi} -, Diogo 7, Renato 7, ]utuk 7, Bari{i} 7, Ko`ul 7, Ivankovi} 7,5, Roskam 7 (75. Glavina -), [ili} 7,5 (81. Zakari} -), Vajcer 7, Peraica 7 (65. Varea 6,5). Trener: Ivo I{tuk ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6,5, Kne`evi} 6 (46. Nezi} 5,5), Jusi} 5, Vasiljevi} 5, Moranjki} 5, Ma{i} 5,5, Hamzi} 5,5 (62. Niki} 5,5), \ori} 6 (62. Huseinba{i} 5,5), Tosunovi} 5,5, Nuhanovi} 5,5, Husi} 5,5. Trener: Zoran ]urguz.

Njukastl sa {est golova „po~astio“ Aston Vilu

Francuska
Rezultati i strijelci 3. kola: Okser - Valensien 1:1 (Jelen 69 Danik 66), Lens - Monako 2:2 (Adrijano 73 autogol, Rude 83 - Nikulae 19, Obamejang 69), Lion Brest 1:0 (Makun 20), Marsej - Lorijen 2:0 (Hajnce 6, Taivo 72), Nica - Nansi 1:1 (Fae 26 - Efulu 85), Ren - St.Etjen 0:0, Tuluz - Arl 2:1 (Braten 36, Dido 61 - \a \e|e 64), So{o - Lil 0:0, Monpelje - Kaen 0:0, PS@ - Bordo 1:2 (Orau 76 - Diara 68, Siani 90+5).
1. Tuluz 2. Kaen 3. Ren 4. Valensien 5. Nica 6. Montpelje 7. PS@ 8. Lens 9. So{o 10. Lion 11. St.Etjen 12. Nansi 13. Marsej 14. Okser 15. Monako 16. Lil 17. Bordo 18. Lorijen 19. Brest 20. Arl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 3 6:2 5:3 4:1 4:3 3:2 1:0 4:3 4:4 4:4 3:3 4:5 3:5 5:5 4:4 2:2 1:1 3:4 3:6 1:4 2:5 9 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 0

[irer mo`e biti ponosan na mladog Kerola
Veliku predstavu je legendarni centarfor gledao sa tribina, a mladi napada~ je dokazivao za{to ga vrijedi pozvati u reprezentaciju Engleske

Euro
1. ^elzi 2. Arsenal 3. Man. junajted 4. Bolton 5. Birmingem 6. Volves 7. Totenhem 8. Njukasl 9. Blekburn 10. Blekpul 11. Aston vila 12. VBA 13. Fulam 14. Liverpul 15. Man. siti 16. Sanderlend 17. Everton 18. Stouk 19. Vest hem 20. Vigan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 11:0 7:1 5:2 3:1 4:3 3:2 2:1 6:3 2:2 4:6 3:6 1:6 2:2 1:1 0:0 2:3 1:2 2:4 1:6 0:10 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0

lige

Poredak: Rid 12, Vaker 10, Rapid 9, Austrija i Kapfenberger po 8.

Belgija
Rezultati 4. kola: @erminal - Vesterlo 0:0, Lirs - Kortrijk 1:2, Lokeren - Anderleht 0:3, Varegem - Serkl Bri` 4:0, St. Truiden - Standard 1:0, [arlroa - Gent 1:3, Klub Bri` - Mehelen 1:2, Eupen - Genk 1:4. Poredak: Genk i Mehelen 12, Anderleht i Kortrijk 10, Gent 9, St Truiden 6...

Holandija
Rezultati 3. kola: Ajaks - Roda 3:0, Groningen - Graf{ap 2:1, Herenven - Breda 3:1, Vitese - Tvente 0:3, Ekscelzior - Nijmegen 4:2, Utreht - Viljem 3:0, Herakl - Fejenord 1:1, Venlo - Den Hag 2:3, PSV - Alkmar 3:1. Poredak: PSV 9, Ajaks 7, Nijmegen i Ekscelzior po 6, Tvente i Groningen po 5...

K
Boatng: Povrijedila ga stjuardesa

Defanzivca Sitija prate pehovi

Boateng jo{ mjesec u autu
Defanzivac D`erom Boateng propustit }e predstoje}e utakmice Man~ester sitija i njema~ke reprezentacije zbog povrede koljena koju je obnovio lete}i u avionu. Na Boateng je, naime, povrije|en u prijateljskom susretu Njema~ke i Danske ranije ovog mjeseca, a potom mu je na na povratku iz Kopenhagena kolicima na koljeno naletjela nepa`ljiva stjuardesa poslu`uju}i pi}e u avionu. Tako }e Boateng, kojeg je Siti platio 12,5 miliona eura Hamburgu ovog ljeta, morati sa~ekati jo{ barem mjesec kako bi i slu`beno debitovao za novi klub u prvenstvenim i evropskim utakmicama. - Ovo me iritira. Zami{ljao sam da }e moj po~etak u Man~esteru biti druga~iji, a ~ak sam i u jedinoj utakmici koju sam odigrao za ovaj klub, prijateljskoj protiv Valensije, imao problema s koljenom - rekao je 22-godi{nji Boateng, koji je otputovao u Minhen na terapije.

ada ^elzi, Arsenal ili Man~ester junajted „po~aste“ neku ekipu u engleskom Premier{ipu sa pet{est pogodaka, to je skoro i normalno. Me|utim, nakon {to je Njukastl to u~inio Aston Vili proteklog vikenda, menad`er ovog kluba Kris Hjud`ton je pozvao svog napada~a Endija Kerola (21) da svoje kvalitete doka`e dostizanjem legendarnih napada~a ovog kluba. Kerol je u pobjedi 6:0 na St D`ejms Parku bio trostruki strijelac i izgleda kako postaje ono {to se od njega du`e o~ekuje - zvijezda tima i grada u kojem je ro|en. Upravo je ponajvi{e zahvaljuju}i

Problemi Aston Vile
Aston Vila se na{la u problemima nakon ostavke menad`era Martina O’Nila, a umjesto njega je tim privremeno preuzeo Kevin MekDonald. Krajem sedmice bi ovaj klub trebao odlu~iti ho}e li MekDonald dobiti stalan posao, ali sude}i po rezultatu iz susreta sa Njukastlom, te{ko. - Ne mislim da se ovim porazom mnogo toga promijenilo, ali mislim da }u krajem sedmice razmisliti je li vo|enje Aston Vile ono {to `elim raditi - rekao je MekDonald.

Zarade u Bundes ligi

Riberi i Magat najpla}eniji
Njema~ki list Bild objavio je spisak najpla}enijih nogometa{a u Bundesligi, na ~ijem vrhu se nalazi ~lan Bajerna Frank Riberi sa godi{njom platom od 10 miliona eura. Na drugom mjestu je novi igra~ [alkea [paRiberi: Godi{nja plata 10 miliona nac Raul Gonzalez sa mjese~nom platom od 600.000 eura, dok tre}e mjesto dijele dva igra~a koja se bore za kapitensku traku u reprezentaciji Njema~ke, Filip Lam (Bajern) i Mihael Balak (Leverkuzen), ~ija godi{nja primanja od ugovora sa klubovima iznose okruglo sedam miliona eura. Najpla}eniji stru~njak je trener [alkea Feliks Magath koji za 12 mjeseci zaradi 5,5 miliona eura, dok Luis Van Gal na klupi Bajerna za godinu dana zaradi ~etiri miliona.

Kerol: Proradio na vi{em nivou ovom mladom reprezentativcu Engleske Njukastl pro{le sezone bio ubjedljiv u [ampion{ipu, ostvariv{i povratak u Premier ligu. Nije mu dugo trebalo da „proradi“ na vi{em

nivou, ali treba priznati da su „svrake“ u svojoj prvoj utakmici na svom stadionu od povratka u elitu imale za protivnika pehovima pra}enu Aston Vilu.

Nije mala stvar biti vo|a napada Njukastla i nositi „devetku“ ovog tima, {to je nekada bio posao asova kakvi su bili Alan [irer, Malkolm MekDonald i D`eki Milburn, koji

sada mogu biti ponosni na svog nasljednika. Kerolovu veliku predstavu je [irer gledao sa tribina, a mladi napada~ je dokazivao za{to mnogi vjeruju da ga vrijedi pozvati u reprezentaciju Engleske. - Naporno je radio da unaprijedi svoju igru, ali svi znamo da je za napada~a najva`nije davati golove. Pro{le sezone smo to tra`ili od njega, da svojoj igri pridoda i golove, a on je bio u stanju da to u~ini. Sada je pred njim veliki izazov da se doka`e na najvi{em nivou - rekoa je menad`er Hjud`ton i dodao: - Postoje dijelovi igre u kojima Kerol jo{ mo`e napredovati. Koliko daleko mo`e oti}i, zavisi od okolnosti i njegove individualnosti, ali definitivno posjeduje sve atribute da se usavr{i. U skok-igri pred protivni~kim golom je Kerola, po mi{ljenju njegovog trenera, vrlo te{ko zaustaviti za bilo koju odbranu. U susretu protiv Aston Vile je za goste sve krenulo naopako kada je Kerju propustio realizirati penal, a potom su za „svrake“ poga|ali D`oi Barton i Kevin Nolan. Kerol je svojim golovima odagnao svaku sumnju u ishog i pobjednika ovog susreta. - Bio je to zaista dobar dan za nas, ali budimo realni, u Premier ligi se ovakve stvari ne}e de{avati suvi{e ~esto.

Rusija
Rezultati 18. kola: Rostov Spartak N. 1:1, Spartak M. - Tom 4:2, Samara - Terek 1:3, Sibir Amkar 1:0, Dinamo - Lokomotiv 3:0, Rubin - Saturn 2:0, Alanija An`i 0:0. Poredak: Zenit 40, Rubin 36, CSKA 33, Spartak N 32, Rostov 29, Spartak M 26...

Njema~ka
Rezultati i strijelci 1. kola: Majnc - [tutgart 2:0 (Alagui 26, Rasmusen 47), Borusija Dortmund Bajer 0:2 (Barneta 19, Augusto 22), Bajern - Volfsburg 2:1 (Miler 9, [vajn{tajger 90+1 - D`eko 55), Keln - Kajzerslautern 1:3 (Novakovi} 8 - Laki} 70, 84 Ili~evi} 88), Hofenhajm - Verder 4:1 (Ba 20, Mlapa 37, Ibi{evi} 41, Salihovi} 43 - Frings 3 penal), Frajburg - Sent Pauli 1:3 (Sise 78 - Bol 83, Pa{u 89, Bartels 90), Borusija Menhengladbah Nirnberg 1:1 (Idrizu 31 - Hegeler 15), Hanover - Ajntraht 2:1 (Rau{ 21, Ja Konan 75 - Koler 28), Hamburg - [alke 2:1 (Van Nistelroj 46, 83 - Farfan 80).

Engleska
Rezultati i strijelci 2. kola: Fulam - Man~ester Junajted 2:2 (Dejvis 57, Hangeland 90 - Skols 11, Hangeland 84 autogol), Njukasl Aston Vila 6:0 (Barton 12, Nolan 31, 87, Kerol 34, 67, 90), Vigan ^elzi 0:5 (Maluda 34, Anelka 48, 52, Kalu 78, 90), Arsenal - Blekpul 6:0 (Volkot 12, 39, 58, Ar{avin 32 penal, Dijabi 49, [amak 83), VBA Sanderlend 1:0 (Odemvingi 81), Stouk - Totenhem 1:2 (Fuler 25 Bejl 20, 30), Vest Hem - Bolton 1:3 (Nobl 79 penal - Apson 48 autogol, Elmander 68, 84), Everton - Volves 1:1 (Kejhil 43 - Blejk 74), Birmingem - Blekburn 2:1 (Gardner 57, 71 - Nzonzi 71). Man~ester siti Liverpul (igrano sino}).

[kotska
Rezultati 2. kola: Hamilton Harts 0:4, Sent D`onston - Aberdin 0:1, Hibernian - Rend`ers 0:3, Seltik - St. Miren 4:0, Daundi junajted - Invernes 0:4, Kilmarnok Madervil 0:1.

Turska
Rezultati 2. kola: Antalijaspor Sivaspor 1:1, Be{ikta{ - Bujuk{ehir 0:2, Kajzerispor - Karabukspor 1:0, Konjaspor - Eski{ehirspor 2:1, Manisaspor - Ankaragu~u 0:3, Gen~lerbirligi - Gaziantepspor 0:0, Galatasaraj - Bursa 0:2. Kasimpa{a - Buca, Trabzon - Fenerbah~e (igrano sino}). Poredak: Bursa i Kajzeri 6, Siva 4, Fenerbah~e 3, Trabzon 3, Ankaragu~u 3...

Austrija
Rezultati 5. kola: Vaker - Linc 2:0, Kapfenberger - Austrija 1:1, Viner Noj{tat - Rid 0:5. Rapid Materzburg 2:0.

Superkup u Italiji i [paniji

[panski prvak ne pu{ta napada~a

Menad`er Junajteda nastavio bojkot

Ibrahimovi} ostaje u Barseloni
Ibrahimovi}: Ni{ta od prelaska u Milan

Oboren bundesliga{ki rekord

Mohamadu najbr`i crveni karton
Libanac Jusef Mohamad, odbrambeni igra~ Kelna, zaradio je najbr`i crveni karton u istoriji Bundes lige, u 92. sekundi utakmice prvog kola protiv Kajzerslauterna. Nakon {to je kao zadnji igra~ odbrane faulirao napada~a Kelna, Austrijanca Ervina Hofera, sudija Feliks Brih je Mohamadu pokazao direktan crveni karton. Ovo je bilo duplo br`e isklju~enje od dosada{njeg rekorda kojeg je dr`ao vezni igra~ Majnca Andreas Ivan{ic, kojem je za to trebalo ~ak 188 sekundi utakmice protiv Nirnberga, pro{log aprila.

Mohamad: Isklju~en poslije 92 sekunde

Zlatan Ibrahimovi} i narednih godinu dana igrat }e u Barseloni, potvrdio je menad`er {vedskog nogometa{a Mino Raiola. - Razgovarao sam sa Barselonom i trenerom Gvardiolom, koji ne `eli da ga proda - kazao je Raiola za televiziju Skaj. Najve}e interesovanje za Ibrahimovi}a u ovom prelaznom roku pokazao je Milan. - Velika je ~ast {to je Milan pokazao `elju da dovede Ibrahimovi}a, ali to je nemogu}a misija - poru~io je menad`er {vedskog nogometa{a. Raiola je dodao da ne postoji ni mogu}nost da Barcelona pozajmi Ibrahimovi}a italijanskoj ekipi. - Sa 99,9 odsto sigurnosti mogu da ka`em da Zlatan ostaje u Barseloni i vjerujem da }e se izboriti za mjesto u timu - dodao je Raiola. Ibrahimovi} je pro{le sezone za Barcelonu odigrao 41 utakmicu i postigao 21 pogodak.

Fergusonu prijeti kazna zbog odbijanja intervjua
Menad`eru Man~ester junajteda Aleksu Fergusonu prijeti kazna od Premier lige Engleske zbog odbijanja intervjua za tv BBC. O~ekivalo se da ove nedjelje, kada je Junajted igrao protiv Fulama, Ferguson prekine svoj {estogodi{nji bojkot britanske televizije. [kot je bio pod pritiskom Premier lige i Asocijacije liga{kih menad`era da promijeni svoje stajali{te, koje je dr`i nakon {to je BBC u svom programu objavio detalje poslovnih aktivnosti njegovog sina D`ejsona, koji radi kao fudbalski menad`er. Me|utim, Ferguson je odlu~io nastaviti po starom, pa je pred kamere BBC-a poslao svog asistenta Majkla Felana. - Premier liga je razo~arana odnosom Man~ester junajteda i BBC-a koji nisu bili u stanju rije{iti problem i omogu}iti intervju Aleksa Fergusona poslije utakmice - ka`e se u saop{tenju lige. Liga }e nastaviti pratiti situaciju a prve korake je najavila za kraj septembra.

Obala Slonova~e prona{la rje{enje

Trofeji Interu i Barsi
Dva trenutno najbolja evropska kluba, Inter i Barcelona, proteklog su vikenda stigli do svojih novih trofeja osvajanjem doma}eg Superkupa. Evropski prvak Inter nastavio je pod vodstvom novog trenera Rafe Beniteza tamo gdje su stali s Murinjom, pa su preko Rome osvojili i Superkup, iako je „vu~ica“ prva povela golom Norve`anina Risea u 21. minuti. Dvadesetak minuta kasnije Goran Pandev je izjedna~io iskoristiv{i non{alanciju Mirka Vu~ini}a, odnosno neopreznost u dodavanju lopte Brazilcu @uanu. Samuel Eto je svojim golovima u 70. i 80. minuti nakon asistencija Milita i Sneidera zabio dva gola i donio doma}ima potpun preokret za pobjedu 3:1 i osvajanje novog naslova. Barsa je s uvjerljivih 4:0 na svom Kamp Nou porazila Sevilju i nadoknadila zaostatak od 3:1 iz prve utakmice. Briljirao je ~arobni Mesi koji je u dresu katalonskog diva zabio svoj sedmi het-trik.

Zahui novi selektor Obale Slonova~e
Biv{i reprezentativac Obale Slonova~e Fransoa Zahui (48) novi je selektor nacionalne vrste svoje zemlje, potvrdili su iz Nogometnog saveza ove dr`ave. Zahui je potpisao dvogodi{nji ugovor, te }e voditi po mnogima najja~u afri~ku reprezentaciju u kvalifikacijama za Afri~ki kup nacija, koji se po~etkom 2012. godine odr`ava u Ekvatorijalnoj Gvineji i Gabonu. Prva utakmica protiv Ruande u okviru Grupe H kvalifikacija, „slonove“ o~ekuje ve} u nedjelju, 5. septembra. Zahui je dobio priliku nakon {to je pobijedio Italiju 1:0 u prijateljskom susretu odigranom prije 15 dana u Londonu. - Iako smo tra`ili eminentno trenersko ime iz inozemstva, ni{ta ne smije stajati na putu sposobnim doma}im trenerima - rekao je predsjednik FIF-a @ak Anuma. Zahui, koji }e naslijediti Svena-Gorana Eriksona, trenirao je U20-reprezentaciju Obale Slonova~e, abi|anski Afrika Sports, te francuski Tulon.

Mesi: Ponovo briljirao

Liverpul se rije{io Italijana

Akvilani sezonu na posudbi u Juventusu
Juventus i Liverpul su postigli sporazum oko posudbe Alberta Akvilanija u italijanski klub, objavio je Koriere delo Sport. Sporazum dovodi ovog biv{eg veznog igra~a Rome u Juventus na posudbu u sezoni 2010/11 uz opciju potpisivanja stalnog ugovora uz obe{te}enje Liverpulu u iznosu od 17 miliona eura. - Juventus ima igra~a na posudbi i pravo kupovine na kraju sezone. Akvilani }e primati pla}u u Juventusu - izjavio je igra~ev menad`er. Ubrzo }e dva kluba i slu`beno potpisati ovaj sporazum, a sav je posao zavr{en nakon {to je novi menad`er Liverpula Roj Hod`son prihvatio ovakvu ponudu Juventusa, jer Akvilaniju nije mogao garantirati nastupe u startnoj postavi svoga kluba. Akvilani je do{ao u Liverpul pro{log ljeta iz Rome za 20 miliona eura kao zamjena za ^abija Alonsa, ali je veliki dio sezone proveo oporavljaju}i se od povreda. Hod`son je smatrao da je interes 26-godi{njeg Akvilanija da potvrdi svoju vrijednost u klubu u kojem }e mo}i bilje`iti `eljeni broj nastupa.

Ferguson: Poslao asistenta

Akvilani: @eli potvrditi vrijednost

Njukastl sa {est golova „po~astio“ Aston Vilu

Francuska
Rezultati i strijelci 3. kola: Okser - Valensien 1:1 (Jelen 69 Danik 66), Lens - Monako 2:2 (Adrijano 73 autogol, Rude 83 - Nikulae 19, Obamejang 69), Lion Brest 1:0 (Makun 20), Marsej - Lorijen 2:0 (Hajnce 6, Taivo 72), Nica - Nansi 1:1 (Fae 26 - Efulu 85), Ren - St.Etjen 0:0, Tuluz - Arl 2:1 (Braten 36, Dido 61 - \a \e|e 64), So{o - Lil 0:0, Monpelje - Kaen 0:0, PS@ - Bordo 1:2 (Orau 76 - Diara 68, Siani 90+5).
1. Tuluz 2. Kaen 3. Ren 4. Valensien 5. Nica 6. Montpelje 7. PS@ 8. Lens 9. So{o 10. Lion 11. St.Etjen 12. Nansi 13. Marsej 14. Okser 15. Monako 16. Lil 17. Bordo 18. Lorijen 19. Brest 20. Arl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 3 6:2 5:3 4:1 4:3 3:2 1:0 4:3 4:4 4:4 3:3 4:5 3:5 5:5 4:4 2:2 1:1 3:4 3:6 1:4 2:5 9 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 0

[irer mo`e biti ponosan na mladog Kerola
Veliku predstavu je legendarni centarfor gledao sa tribina, a mladi napada~ je dokazivao za{to ga vrijedi pozvati u reprezentaciju Engleske

Euro
1. ^elzi 2. Arsenal 3. Man. junajted 4. Bolton 5. Birmingem 6. Volves 7. Totenhem 8. Njukasl 9. Blekburn 10. Blekpul 11. Aston vila 12. VBA 13. Fulam 14. Liverpul 15. Man. siti 16. Sanderlend 17. Everton 18. Stouk 19. Vest hem 20. Vigan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 11:0 7:1 5:2 3:1 4:3 3:2 2:1 6:3 2:2 4:6 3:6 1:6 2:2 1:1 0:0 2:3 1:2 2:4 1:6 0:10 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0

lige

Poredak: Rid 12, Vaker 10, Rapid 9, Austrija i Kapfenberger po 8.

Belgija
Rezultati 4. kola: @erminal - Vesterlo 0:0, Lirs - Kortrijk 1:2, Lokeren - Anderleht 0:3, Varegem - Serkl Bri` 4:0, St. Truiden - Standard 1:0, [arlroa - Gent 1:3, Klub Bri` - Mehelen 1:2, Eupen - Genk 1:4. Poredak: Genk i Mehelen 12, Anderleht i Kortrijk 10, Gent 9, St Truiden 6...

Holandija
Rezultati 3. kola: Ajaks - Roda 3:0, Groningen - Graf{ap 2:1, Herenven - Breda 3:1, Vitese - Tvente 0:3, Ekscelzior - Nijmegen 4:2, Utreht - Viljem 3:0, Herakl - Fejenord 1:1, Venlo - Den Hag 2:3, PSV - Alkmar 3:1. Poredak: PSV 9, Ajaks 7, Nijmegen i Ekscelzior po 6, Tvente i Groningen po 5...

K
Boatng: Povrijedila ga stjuardesa

Defanzivca Sitija prate pehovi

Boateng jo{ mjesec u autu
Defanzivac D`erom Boateng propustit }e predstoje}e utakmice Man~ester sitija i njema~ke reprezentacije zbog povrede koljena koju je obnovio lete}i u avionu. Na Boateng je, naime, povrije|en u prijateljskom susretu Njema~ke i Danske ranije ovog mjeseca, a potom mu je na na povratku iz Kopenhagena kolicima na koljeno naletjela nepa`ljiva stjuardesa poslu`uju}i pi}e u avionu. Tako }e Boateng, kojeg je Siti platio 12,5 miliona eura Hamburgu ovog ljeta, morati sa~ekati jo{ barem mjesec kako bi i slu`beno debitovao za novi klub u prvenstvenim i evropskim utakmicama. - Ovo me iritira. Zami{ljao sam da }e moj po~etak u Man~esteru biti druga~iji, a ~ak sam i u jedinoj utakmici koju sam odigrao za ovaj klub, prijateljskoj protiv Valensije, imao problema s koljenom - rekao je 22-godi{nji Boateng, koji je otputovao u Minhen na terapije.

ada ^elzi, Arsenal ili Man~ester junajted „po~aste“ neku ekipu u engleskom Premier{ipu sa pet{est pogodaka, to je skoro i normalno. Me|utim, nakon {to je Njukastl to u~inio Aston Vili proteklog vikenda, menad`er ovog kluba Kris Hjud`ton je pozvao svog napada~a Endija Kerola (21) da svoje kvalitete doka`e dostizanjem legendarnih napada~a ovog kluba. Kerol je u pobjedi 6:0 na St D`ejms Parku bio trostruki strijelac i izgleda kako postaje ono {to se od njega du`e o~ekuje - zvijezda tima i grada u kojem je ro|en. Upravo je ponajvi{e zahvaljuju}i

Problemi Aston Vile
Aston Vila se na{la u problemima nakon ostavke menad`era Martina O’Nila, a umjesto njega je tim privremeno preuzeo Kevin MekDonald. Krajem sedmice bi ovaj klub trebao odlu~iti ho}e li MekDonald dobiti stalan posao, ali sude}i po rezultatu iz susreta sa Njukastlom, te{ko. - Ne mislim da se ovim porazom mnogo toga promijenilo, ali mislim da }u krajem sedmice razmisliti je li vo|enje Aston Vile ono {to `elim raditi - rekao je MekDonald.

Zarade u Bundes ligi

Riberi i Magat najpla}eniji
Njema~ki list Bild objavio je spisak najpla}enijih nogometa{a u Bundesligi, na ~ijem vrhu se nalazi ~lan Bajerna Frank Riberi sa godi{njom platom od 10 miliona eura. Na drugom mjestu je novi igra~ [alkea [paRiberi: Godi{nja plata 10 miliona nac Raul Gonzalez sa mjese~nom platom od 600.000 eura, dok tre}e mjesto dijele dva igra~a koja se bore za kapitensku traku u reprezentaciji Njema~ke, Filip Lam (Bajern) i Mihael Balak (Leverkuzen), ~ija godi{nja primanja od ugovora sa klubovima iznose okruglo sedam miliona eura. Najpla}eniji stru~njak je trener [alkea Feliks Magath koji za 12 mjeseci zaradi 5,5 miliona eura, dok Luis Van Gal na klupi Bajerna za godinu dana zaradi ~etiri miliona.

Kerol: Proradio na vi{em nivou ovom mladom reprezentativcu Engleske Njukastl pro{le sezone bio ubjedljiv u [ampion{ipu, ostvariv{i povratak u Premier ligu. Nije mu dugo trebalo da „proradi“ na vi{em

nivou, ali treba priznati da su „svrake“ u svojoj prvoj utakmici na svom stadionu od povratka u elitu imale za protivnika pehovima pra}enu Aston Vilu.

Nije mala stvar biti vo|a napada Njukastla i nositi „devetku“ ovog tima, {to je nekada bio posao asova kakvi su bili Alan [irer, Malkolm MekDonald i D`eki Milburn, koji

sada mogu biti ponosni na svog nasljednika. Kerolovu veliku predstavu je [irer gledao sa tribina, a mladi napada~ je dokazivao za{to mnogi vjeruju da ga vrijedi pozvati u reprezentaciju Engleske. - Naporno je radio da unaprijedi svoju igru, ali svi znamo da je za napada~a najva`nije davati golove. Pro{le sezone smo to tra`ili od njega, da svojoj igri pridoda i golove, a on je bio u stanju da to u~ini. Sada je pred njim veliki izazov da se doka`e na najvi{em nivou - rekoa je menad`er Hjud`ton i dodao: - Postoje dijelovi igre u kojima Kerol jo{ mo`e napredovati. Koliko daleko mo`e oti}i, zavisi od okolnosti i njegove individualnosti, ali definitivno posjeduje sve atribute da se usavr{i. U skok-igri pred protivni~kim golom je Kerola, po mi{ljenju njegovog trenera, vrlo te{ko zaustaviti za bilo koju odbranu. U susretu protiv Aston Vile je za goste sve krenulo naopako kada je Kerju propustio realizirati penal, a potom su za „svrake“ poga|ali D`oi Barton i Kevin Nolan. Kerol je svojim golovima odagnao svaku sumnju u ishog i pobjednika ovog susreta. - Bio je to zaista dobar dan za nas, ali budimo realni, u Premier ligi se ovakve stvari ne}e de{avati suvi{e ~esto.

Rusija
Rezultati 18. kola: Rostov Spartak N. 1:1, Spartak M. - Tom 4:2, Samara - Terek 1:3, Sibir Amkar 1:0, Dinamo - Lokomotiv 3:0, Rubin - Saturn 2:0, Alanija An`i 0:0. Poredak: Zenit 40, Rubin 36, CSKA 33, Spartak N 32, Rostov 29, Spartak M 26...

Njema~ka
Rezultati i strijelci 1. kola: Majnc - [tutgart 2:0 (Alagui 26, Rasmusen 47), Borusija Dortmund Bajer 0:2 (Barneta 19, Augusto 22), Bajern - Volfsburg 2:1 (Miler 9, [vajn{tajger 90+1 - D`eko 55), Keln - Kajzerslautern 1:3 (Novakovi} 8 - Laki} 70, 84 Ili~evi} 88), Hofenhajm - Verder 4:1 (Ba 20, Mlapa 37, Ibi{evi} 41, Salihovi} 43 - Frings 3 penal), Frajburg - Sent Pauli 1:3 (Sise 78 - Bol 83, Pa{u 89, Bartels 90), Borusija Menhengladbah Nirnberg 1:1 (Idrizu 31 - Hegeler 15), Hanover - Ajntraht 2:1 (Rau{ 21, Ja Konan 75 - Koler 28), Hamburg - [alke 2:1 (Van Nistelroj 46, 83 - Farfan 80).

Engleska
Rezultati i strijelci 2. kola: Fulam - Man~ester Junajted 2:2 (Dejvis 57, Hangeland 90 - Skols 11, Hangeland 84 autogol), Njukasl Aston Vila 6:0 (Barton 12, Nolan 31, 87, Kerol 34, 67, 90), Vigan ^elzi 0:5 (Maluda 34, Anelka 48, 52, Kalu 78, 90), Arsenal - Blekpul 6:0 (Volkot 12, 39, 58, Ar{avin 32 penal, Dijabi 49, [amak 83), VBA Sanderlend 1:0 (Odemvingi 81), Stouk - Totenhem 1:2 (Fuler 25 Bejl 20, 30), Vest Hem - Bolton 1:3 (Nobl 79 penal - Apson 48 autogol, Elmander 68, 84), Everton - Volves 1:1 (Kejhil 43 - Blejk 74), Birmingem - Blekburn 2:1 (Gardner 57, 71 - Nzonzi 71). Man~ester siti Liverpul (igrano sino}).

[kotska
Rezultati 2. kola: Hamilton Harts 0:4, Sent D`onston - Aberdin 0:1, Hibernian - Rend`ers 0:3, Seltik - St. Miren 4:0, Daundi junajted - Invernes 0:4, Kilmarnok Madervil 0:1.

Turska
Rezultati 2. kola: Antalijaspor Sivaspor 1:1, Be{ikta{ - Bujuk{ehir 0:2, Kajzerispor - Karabukspor 1:0, Konjaspor - Eski{ehirspor 2:1, Manisaspor - Ankaragu~u 0:3, Gen~lerbirligi - Gaziantepspor 0:0, Galatasaraj - Bursa 0:2. Kasimpa{a - Buca, Trabzon - Fenerbah~e (igrano sino}). Poredak: Bursa i Kajzeri 6, Siva 4, Fenerbah~e 3, Trabzon 3, Ankaragu~u 3...

Austrija
Rezultati 5. kola: Vaker - Linc 2:0, Kapfenberger - Austrija 1:1, Viner Noj{tat - Rid 0:5. Rapid Materzburg 2:0.

Superkup u Italiji i [paniji

[panski prvak ne pu{ta napada~a

Menad`er Junajteda nastavio bojkot

Ibrahimovi} ostaje u Barseloni
Ibrahimovi}: Ni{ta od prelaska u Milan

Oboren bundesliga{ki rekord

Mohamadu najbr`i crveni karton
Libanac Jusef Mohamad, odbrambeni igra~ Kelna, zaradio je najbr`i crveni karton u istoriji Bundes lige, u 92. sekundi utakmice prvog kola protiv Kajzerslauterna. Nakon {to je kao zadnji igra~ odbrane faulirao napada~a Kelna, Austrijanca Ervina Hofera, sudija Feliks Brih je Mohamadu pokazao direktan crveni karton. Ovo je bilo duplo br`e isklju~enje od dosada{njeg rekorda kojeg je dr`ao vezni igra~ Majnca Andreas Ivan{ic, kojem je za to trebalo ~ak 188 sekundi utakmice protiv Nirnberga, pro{log aprila.

Mohamad: Isklju~en poslije 92 sekunde

Zlatan Ibrahimovi} i narednih godinu dana igrat }e u Barseloni, potvrdio je menad`er {vedskog nogometa{a Mino Raiola. - Razgovarao sam sa Barselonom i trenerom Gvardiolom, koji ne `eli da ga proda - kazao je Raiola za televiziju Skaj. Najve}e interesovanje za Ibrahimovi}a u ovom prelaznom roku pokazao je Milan. - Velika je ~ast {to je Milan pokazao `elju da dovede Ibrahimovi}a, ali to je nemogu}a misija - poru~io je menad`er {vedskog nogometa{a. Raiola je dodao da ne postoji ni mogu}nost da Barcelona pozajmi Ibrahimovi}a italijanskoj ekipi. - Sa 99,9 odsto sigurnosti mogu da ka`em da Zlatan ostaje u Barseloni i vjerujem da }e se izboriti za mjesto u timu - dodao je Raiola. Ibrahimovi} je pro{le sezone za Barcelonu odigrao 41 utakmicu i postigao 21 pogodak.

Fergusonu prijeti kazna zbog odbijanja intervjua
Menad`eru Man~ester junajteda Aleksu Fergusonu prijeti kazna od Premier lige Engleske zbog odbijanja intervjua za tv BBC. O~ekivalo se da ove nedjelje, kada je Junajted igrao protiv Fulama, Ferguson prekine svoj {estogodi{nji bojkot britanske televizije. [kot je bio pod pritiskom Premier lige i Asocijacije liga{kih menad`era da promijeni svoje stajali{te, koje je dr`i nakon {to je BBC u svom programu objavio detalje poslovnih aktivnosti njegovog sina D`ejsona, koji radi kao fudbalski menad`er. Me|utim, Ferguson je odlu~io nastaviti po starom, pa je pred kamere BBC-a poslao svog asistenta Majkla Felana. - Premier liga je razo~arana odnosom Man~ester junajteda i BBC-a koji nisu bili u stanju rije{iti problem i omogu}iti intervju Aleksa Fergusona poslije utakmice - ka`e se u saop{tenju lige. Liga }e nastaviti pratiti situaciju a prve korake je najavila za kraj septembra.

Obala Slonova~e prona{la rje{enje

Trofeji Interu i Barsi
Dva trenutno najbolja evropska kluba, Inter i Barcelona, proteklog su vikenda stigli do svojih novih trofeja osvajanjem doma}eg Superkupa. Evropski prvak Inter nastavio je pod vodstvom novog trenera Rafe Beniteza tamo gdje su stali s Murinjom, pa su preko Rome osvojili i Superkup, iako je „vu~ica“ prva povela golom Norve`anina Risea u 21. minuti. Dvadesetak minuta kasnije Goran Pandev je izjedna~io iskoristiv{i non{alanciju Mirka Vu~ini}a, odnosno neopreznost u dodavanju lopte Brazilcu @uanu. Samuel Eto je svojim golovima u 70. i 80. minuti nakon asistencija Milita i Sneidera zabio dva gola i donio doma}ima potpun preokret za pobjedu 3:1 i osvajanje novog naslova. Barsa je s uvjerljivih 4:0 na svom Kamp Nou porazila Sevilju i nadoknadila zaostatak od 3:1 iz prve utakmice. Briljirao je ~arobni Mesi koji je u dresu katalonskog diva zabio svoj sedmi het-trik.

Zahui novi selektor Obale Slonova~e
Biv{i reprezentativac Obale Slonova~e Fransoa Zahui (48) novi je selektor nacionalne vrste svoje zemlje, potvrdili su iz Nogometnog saveza ove dr`ave. Zahui je potpisao dvogodi{nji ugovor, te }e voditi po mnogima najja~u afri~ku reprezentaciju u kvalifikacijama za Afri~ki kup nacija, koji se po~etkom 2012. godine odr`ava u Ekvatorijalnoj Gvineji i Gabonu. Prva utakmica protiv Ruande u okviru Grupe H kvalifikacija, „slonove“ o~ekuje ve} u nedjelju, 5. septembra. Zahui je dobio priliku nakon {to je pobijedio Italiju 1:0 u prijateljskom susretu odigranom prije 15 dana u Londonu. - Iako smo tra`ili eminentno trenersko ime iz inozemstva, ni{ta ne smije stajati na putu sposobnim doma}im trenerima - rekao je predsjednik FIF-a @ak Anuma. Zahui, koji }e naslijediti Svena-Gorana Eriksona, trenirao je U20-reprezentaciju Obale Slonova~e, abi|anski Afrika Sports, te francuski Tulon.

Mesi: Ponovo briljirao

Liverpul se rije{io Italijana

Akvilani sezonu na posudbi u Juventusu
Juventus i Liverpul su postigli sporazum oko posudbe Alberta Akvilanija u italijanski klub, objavio je Koriere delo Sport. Sporazum dovodi ovog biv{eg veznog igra~a Rome u Juventus na posudbu u sezoni 2010/11 uz opciju potpisivanja stalnog ugovora uz obe{te}enje Liverpulu u iznosu od 17 miliona eura. - Juventus ima igra~a na posudbi i pravo kupovine na kraju sezone. Akvilani }e primati pla}u u Juventusu - izjavio je igra~ev menad`er. Ubrzo }e dva kluba i slu`beno potpisati ovaj sporazum, a sav je posao zavr{en nakon {to je novi menad`er Liverpula Roj Hod`son prihvatio ovakvu ponudu Juventusa, jer Akvilaniju nije mogao garantirati nastupe u startnoj postavi svoga kluba. Akvilani je do{ao u Liverpul pro{log ljeta iz Rome za 20 miliona eura kao zamjena za ^abija Alonsa, ali je veliki dio sezone proveo oporavljaju}i se od povreda. Hod`son je smatrao da je interes 26-godi{njeg Akvilanija da potvrdi svoju vrijednost u klubu u kojem }e mo}i bilje`iti `eljeni broj nastupa.

Ferguson: Poslao asistenta

Akvilani: @eli potvrditi vrijednost

Prva liga
Prva liga FBiH - 2. kolo
KRAJI[NIK GORA@DE 2 1
nba{i} -), Ordagi} 5,5, Salki} 6. Trener: Vehbija Husi}. GO[K: Soldo 7, Rai} 6, [abanovi} 6,5, Koji} 6,5, [aboti} 6,5, Kadri} 6, Bajri} 6 (od 73. Tomi} -), Zlomisli} 6, Ragu` 6 (od 84. Badali} -), Kari} 6,5, Markovi} 6 (od 90. Pinjuh -). Trener: Damir Borovac. Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 600. Sudija: Senad Had`imejli} (Travnik). Strijelci: 0:1 Ferhatovi} (17), 1:1 Turbi} (20), 2:1 E. [abi} (55). @uti kartoni: E. [abi}, Sarajlija, Mr`ljak, Kahrimanovi} (Kraji{nik), Korda, Ferhatovi}, Dosti}, Romovi}, Omanovi}, Kamenica, ]ehaji} (Gora`de). Igra~ utakmice: Adin Kahrimanovi} (Gora`de) 7,5. KRAJI[NIK: Me{anovi} -, Kahrimanovi} 7,5, Mr`ljak 7, Bekanovi} 6,5, 7, Sarajlija 6,5, Halilovi} 7, Ive{i} 6,5, Dedi} 7,5, E. [abi} 7 (od 71. Bajri}), Ed. [abi} 6 (od 57. Sa. [abi} 6), Turbi} 7. Trener: Fahrudin [ehi}. GORA@DE: Babovi} 6, Kamenica 5,5, Pjevi} 5 (od 74. Prolaz -), Omanovi} 5, Isakovi} 6, Korda 5,5, Lemi} 5,5, Ferhatovi} 6,5, ]ehaja 5, Ramovi} 5,5 (od 80. Didovi} -), Dosti} 5,5 (od 56. Maslo 5,5). Trener: Sead Gabela.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

22

Prva liga RS - 2. kolo
MODRI^A MAXIMA 2 FAMOS 1
Stadion „dr. Milan Jeli}“. Gledalaca 250. Sudija: Goran laki} (Br~ko) 7. Strijelci: 1:0 Savi} (14), 2:0 Savi} (64) 2:1 Vitkovi} (88 - 11 metara), @uti kartoni: Bajunovi}, Kova~evi}, Vujani} (Modri~a Maxima), Damjanovi}, Otavi}, Rulji}, Begi} (Famos). Iugra~ utakmice: \or|e Savi} (Modri~a Maxima) 8, MODRI^A MAXIMA: Niki} 8, Gale{i} 7, Koji} 7, Kova~evi} 7, Bajunovi} 7, Jolovi} 7, Savi} 7, Savki} 7, Boji} 6, Radulovi} 6 (od 70. Janji{ -), Pup~evi} 7 (od 76. Vujani} -). Trener: Nikola Niki}. FAMOS: Maslovari} 7, Pa{ali} 6, Koprivica 6 (od 46. Mo~evi} 6), Risti} 6, Maksimovi} 7, Begi} 6, Otavi} 6, Damjanovi} 6 (od 68. Bla`i} -), Bjelica 6 (od 77. Samard`ija -), Vitkovi} 6, Rulji} 6. Trener: Dragan Bo`ovi}. Strijelci: 1:0 Tica (8), 1:1 Krsti} (38), 2:1 [abi} (76). @uti kartoni: Keranovi}, Goli}, Tica, Krecelj (Sloboda), Takovac, Vukovi}, Pavi} (Radnik). Igra~ utakmice: Ernest [abi} (Sloboda BN) 7,5. SLOBODA NG: Drlja~a 7,5, Tica 7, Keranovi} 7, Luka~ 7, Babi} 6, Jelisavac 6, Kolund`ija 6, Goli} 6 (od 59. Krecelj -), Lau{evi} 6 (od 79. Zec -), [abi} 7,5, Zdjelar 7 (od 83. Mustedanagi} -). Trener: Zlatko Jelisavac. RADNIK: Sabo 6, Joki} 6, Jovanovi} 6, Takovac 6, Saponja{ 6, Jefti} 7, Ostoji} 7, Pavi} 6, Vukovi} 7 (od 79. Pavlovi} -), \uri} 6 (od 66. Vuji} -). Krsti} 7. Trener: Nikola Bala.

Kmeta{: Strijelac za Iskru

KRAJINA JEDINSTVO

1 1

RUDAR IGMAN

2 1

Iskra pora`ena u ^apljini

Smaji}: Pobjedili smo sami sebe
Slijedi nam niz u kojem moramo popravljati na{ u~inak
Stru~ni {tab Iskre nakon utakmice u ^apljini isti~e da su nakon du`eg perioda gostovanja imali normalne, fer i korektne uvjete za igru u ~emu doma}in zaslu`uje visoke ocjene. Moglo se igrati i nadigravati, ali vi{e ostaje `al zbog kardinalnih gre{ki odbrambenih igra~a, posebno u akcijama nakon prekida. - Pobjedili smo sami sebe. U ranoj fazi prvog poluvremena nakon gre{ki odbrambenih igra~a primili smo dva gola, ali smo ipak poluvrijeme zavr{ili u egalu. O~ekivali smo da }e se igra~i vi{e koncentrisati u odbrambenoj liniji, me|utim primili smo jo{ dva gola iz prekida. Navala je u~inila koliko je mogla, nije jednostavno dati dva gola na gostovanju ekipi kao {to je ^apljina, ali me vi{e brine odbrambena linija koja mora vi{e ~initi da se ne ponavljaju gre{ke kao {to je to bilo u ovom duelu. Nismo ostvarili planirano, slijedi nam niz u kojem moramo popravljati na{ u~inak - rekao je Senad Smaji} nakon povratka iz ^apljine. K. B.

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca: 200. Sudija: Ilija @ivkovi} (Ora{je) 7. Strijelci: 1:0 Remeti} (46), 1:1 Kudra (58), 2:1 Bajramovi} (80). @uti kartoni: Spahi} (Rudar), ^ukle, Hebibovi}, Kudra (Igman). Crveni karton: Hebibovi} (Igman). Igra~ utakmice: Josip Tomi} (Rudar) 7. RUDAR: Strika 6, Krd`ali} 6, Kubat 6, Imamovi} 6, Spahi} 6,5 (od 70. Hrustanovi} 6), Turudija 6, Prki} 5,5, Tomi} 7, Remeti} 6,5 (od 78. Bajramovi} 6), Muri} 6, Neimarlija 5,5 (od 63. ^ehaji} 5,5). Trener: Almir Ja{arspahi}. IGMAN; Bobi} 6,5, Mehi} 6, Dizdarevi} 5,5 (od 75. Maci} -), \apo 6, Murti} 6, Kudra ,5, Kova~evi} 5,5, ^ukle 5 (od 50. Idrizovi} 6), Hebibovi} 5, [imunovi} 6, Hero 5,5. Trener: Haris Bubalo.

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca: 3.000. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6,5. Strijelci: 1:0 Al. Ra~i} (40 - 11 metara), 1:1 [eta (48). @uti kartoni: Am. Ra~i}, Hu{i}, D`elalagi} (Krajina), Sarajki}, Cana, [unti}, Mirvi}, Treji} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Aladin [i{i} (Krajina) 7. KRAJINA: Keranovi} 7, Am. Ra~i} 7, Hu{i} 6,5, Smaji} 6, Pali} 6, Purivatra 6, Al. Ra~i} 7, D`elalagi} 6,5 (od 83. Kaukovi} -), Reki} 6,5, Nuhanovi} 6,5 (od 87. Por~i} -), [i{i} 7 (od 72. Bajramovi} -). Trener: Izet Ra~i}. JEDINSTVO: Abdihod`i} 7, Muli} 7, Sarajki} 6,5, Ifti} 6, Sejdi} 7, Cana 6, [eta 6,5, Dizdarevi} 6 (od 89. [ahinovi} -), [unti} 6 (od 85. Treji} -), ^aki} 6, Mirvi} 6,5 (od 86. Haramba{i} -). Trener: Benjamin Klju~anin.

PODRINJE PROLETER

3 0

BSK SLOBODA MG

1 0

OMLADINAC SA[K NAPREDAK

2 1

BOSNA RADNIK

1 1

Gabeljani uspje{ni i u gostima

Hrabro do boda u Srebreniku
Gabelski GO[K je uspje{no apsolvirao svoje prvo gostovanje kod novajlije u ligi, Gradine u Srebreniku. Veliki problem su predstavljala gostovanja ekipe koja je pro{le godine pru`ala vrlo dobre igre. - Ove sezone igramo takti~ki druga~ije. Pro{le smo vi{e napadali i lijepo igrali, ali to nije donosilo i rezultat u gostima. Sada smo se odlu~ili igrati ~vr{}e i ~ekati protivnika, {to se ovaj put isplatilo. Momci su odigrali kvalitetno po svim linijama i ja im ~estitam na osvojenom bodu - rije~i su trenera GO[K - a Damira Borovca. Oba tima su imala svoje prilike, pa je prema rije~ima {efa struke GO[K - a krajnji remi i najrealniji ishod susreta. - Odigrali smo dosta te{ku, zahtjevnu utakmicu s puno skokova i duela. Gradina je malo neobi~na ekipa, ~esto preska~u vezni red u igri. Mo`da smo ih trebali kazniti pred kraj susreta, ali su i oni imali svoje {anse. Igra~i su pristupili hrabro i borbeno, a me~ je do kraja bio otvoren. Zadovoljan sam pru`enom igrom - izjavio je Damir Borovac. Er. B.

Gradski stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 600. Sudija: Elvis Muji} (Banovi}i). Strijelci: 1:0 D`afi} (29), 1:1 [eko (37). @uti kartoni: D`afi}, Genjac, Dedi} (Bosna), Hajdarovi}, Fejzi}, Sejfovi}, ^ili}, Ibrica, Ibrahimovi}, Spahovi} (Radnik). Igra~ utakmice: Mirza D`afi} (Bosna) 7. BOSNA: Bekan 6, Mustagrudi} 6, ^ehaji} 6 (od 67. Dedi} - ), Hod`i} 6,5 (od 67. Lepi} 6), ^abaravdi} 6, D`afi} 7, A. Genjac 6, Ferhatovi} 6, Alijagi} 6, E. Genjac 6, Bajri} 6 (od 77. ^esa). Trener: Avdo Kurdija. RADNIK: Fejzi} 6, Jahi} 6,5, Sejfovi} 6, ^ili} 6, Lemezan 6, Ibrica 6, Hajdarovi} 6, Ibrahimovi} 6, Spahovi} 6,5 (od 77. Soki} -), Sadikovi} 5,5 (od 55. Pala{ 5), [eko 6,5. Trener: Amir Be}a.

Stadion u Mionici. Gledalaca: 500. Sudija: Danijel Bojo (Kiseljak) 7. Strijelci: 1:0 Huseinagi} (32), 2:0 Omeragi} (57), 2.1 Turkovi} (59). @uti kartoni: Arnautovi}, Rahmanovi}, Ahmetovi}, Omeragi}, Zoni} (Omladinac), Turkovi}, Janjo{, Kozica (SA[K). Crveni karton: Huseinagi} (Omladinac, 90.), Smaji} (SA[K, 90.) Igra~ utakmice: Nedim Huseinba{i} (Omladinac) 7,5 OMLADINAC: Bilajac 6,5, A. Huseinba{i} 7, N. Huseinba{i} 7,5, Huseinagi} 5, Hasanovi} 6,5, Arnautovi} 6,5, Agati} 6,5, Sulji} 6,5 (od 82. Zoni} -), Bratanovi} 6,5, Rahmanovi} 6 (od 60. Salihba{i} 6), Omeragi} 7 (od 75. Ahmetovi} -). Trener: Fuad Grbe{i}. SA[K NAPREDAK: Hukara 6,5, Halilovi} 6,5, ^i{ija 6, Begi} 5,5, Dokara 6,5, Janjo{ 6, Kozica 5,5, Mrvi} 5,5 (od 58. Smaji} 5), Teskered`i} 6, Bajraktarevi} 6,5 (od 80. Moco -), Turkovi} 6,5. Trener: Fadil Hod`i}.

Stadion ^aire. Gledalaca 400. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor) 6. Strijelac: 1:0 Strika (45). @uti kartoni: Damjanovi}, Baki}, Samard`i}, Gruji}, [aki} (BSK), Vuji~i}, ]ul~um, \uranovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Vladimir Strika (BSK) 7. BSK: Bijeli} -, Sladojevi} 6, Tomi} 7, Kremenovi} 7, Kuti} 6, Damjanovi} 6, Baki} 6, Samard`i} 6, Strika 7 (od 78. Jorgi} -), Marinkovi} 6 (od 82. [aki} -), Gruji} 6 (od 81. [akoti} -). Trener: Zoran Dragi{i}. SLOBODA MG: Ili} 6, Bobar 6, Vuji~i} 6, Kula{ 5, Bogunovi} 6, ]ulum 6, Kecman 6, Te{i} 6, In|i} 6 (od 45. Botonji} 6), \uranovi} 5 (od 46. Stjerpanovi} 6). Trener: Dragan Vuk{a.

Stadion Podrinja. Gledalaca 1.000. Sudija: Bojan Maksimovi} (Modri~a) 8. Strijelci: 1:0 Jusufovi} (41 - 11 metara), 2:0 Niki} (44), 3:0 Had`i} (54). Crveni karton: Dimitrije [ijakovi} (Proleter) u 41. minuti. Igra~ utakmice: Senad Had`i} (Podrinje) 8. PODRINJE: Mileti} 7, Meri} 7, Arsenovi} 7, D. Arnautovi} 7, Milki} 7, Jusufovi} 7, Be{i} 7, \oki} 7 (od 79. A. Arnautovi} -), Niki} 8, Had`i} 8 (od 64. Sajtanovi} -), Sofi} 7, (od 70. Avdi} -). Trener: Bo{ko Tonkovi}. PROLETER: Kuvekalovi} 6, Doli} 6 (od 57. Galami} 6), [ijakovi} 5, U{umovi} 6, Popovi} 6, Ninkovi} 6, Jeli} 7, \ekanovi} 6, (od 46. N. Pavi} 6), Jorgi} 6, ra{i} 6, Muminovi} 6 (od 46. D. Pani} 6), Trener: Darko Vojvodi}.

SUTJESKA LAKTA[I

0 0

KOZARA DRINA HE

1 0

ORA[JE SLAVEN

4 0

^APLJINA ISKRA

4 2

Sutjeska remizirala na svom terenu protiv Lakta{a

Nedostatak sre}e
I u susretu drugog kola prvoliga{kog karavana RS fo~anski prvoliga{ je nastupio bez igra~a koji su u {trajku. Ipak „dje~iji vrti}“ Sutjeske je bio bolji tim tkom ve}eg dijela susreta protiv Lakta{a, ali ipak na kraju nije uspio i da se raduje. - Eto pokazalo se da mo`emo dobro igrati i sa ovim mladim sastavom i sa nekolicinom iskusnih igra~a koji ne bojkotuju klub. Najbolju priliku nismo iskoristili nakon dosu|enog jedanaesterca za na{ tim u 16. minutu utakmice, uz to smo proma{ili i nekoliko izglednih {ansi jednostavno nismo imali ni sre}e - rekao je strateg Sutjeske Mom~ilo Stani}. S. V.

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 300. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 6. Strijelci: 1:0 Jusufba{i} (13), 2:0 Mio~evi} (18), 2:1 Kmeta{ (20 - 11 metara), 2:2 Seferovi} (41), 3:2 Kuki} (52), 4:2 Rai~ (65). @uti kartoni: Obad, Mio~evi}, Rodrigez (^apljina), Vrban, Drobi}, [ari}, Oru~ (Iskra). Igra~ utakmice: Sabahudin Jusufba{i} (^apljina) 7,5. ^APLJINA: Josi} 6,5, Coronel 7, Mio~evi} 7, Beni} 6,5, D`ananovi} 6,5, Jusufba{i} 7 (od 81. Vila - ), Obad 6,5, Rai~ 7, Orta{ 6,5 (od 74. Rodrigez - ), Viskovi} 7, Kuki} 7 (od 74. Oioli - ). Trener: Jusuf ^izmi}. ISKRA: [abi} 6 (od 46. Perkovi} 6), Vrban 5,5, Oru~ 5,5, ^ehaja 5,5, Drobi} 6, Kmeta{ 6, [ari} 5,5, Seferovi} 6, Su~i} 5,5 (od 62. Nebi} 5,5), Smaji} 6, Vrlji} 5,5 (od 59. Sivac 5,5). Trener: Senad Smaji}.

Stadion Goal. Gledalaca: 150. Sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo) 6,5. Strijelci: 1:0 Ze~evi} (36), 2:0 I.Peji} (43), 3:0 Ivanovi} (58), 4:0 Koba{ (90). @uti kartoni: G.@ivkovi}, Duspara (Ora{je), Mulavdi}, Tomi}, E.Softi} (Slaven). Igra~ utakmice: Mato Ivanovi} (Ora{je) 7,5. ORA[JE: Ili{kovi} 6,5, P . @ivkovi} 6,5, ^ejvanovi} 7, G.@ivkovi} 7, M.Peji} 7, Mi{kovi} 6,5 (od 61. Leti} 6), I.Peji} 7,5, Prgi} 7,5, Ze~evi} 7, Ivanovi} 7,5 (od 73. Luka~evi} -), Duspara 6,5 (od 78. Koba{ 7). Trener: @eljko Baoti}. SLAVEN: Ba{}eli} 6, Hod`i} 5,5, Omerki} 5,5, Mujanovi} 6, E.Softi} 5,5, Borogovac 5,5, Mulavdi} 5 (od 60. Zoleti} 5,5), Salihovi} 5,5, Trumi} 5 (od 57. [ehi} 5,5), El.Softi} 5 (od 46. Ali~i} 5,5), Tomi} 5,5. Trener: Adi Suba{i}. Rezultati 2. kola: Bosna - Radnik 1:1, Rudar - Igman 2:1, Ora{je - Slaven 4:0, Gradina - GO[K 0:0, ^apljina Iskra 4:2, Kraji{nik - Gora`de 2:1, Krajina - Jedinstvo 1:1, Omladinac SA[K Napredak 2:1.

Stadion Kozare. Gledalaca 300. Sudija: Ljubi{a Ani~i} (Srbac) 6. Strijelac: 1:0 Koji} (40). @uti kartoni: Studen, Gnjati} (Kozara), ^oli}, Milovi} (Drina HE). Igra~ utakmice: Dalibor Koji} (Kozara) 7. KOZARA: Kozi} 6, Stan~i} 6, Baji} 6, Studen 6, Gigovi} 7, Miti} 6, Jandri} 6 (od 46. Spasojevi} 6), Gnjati} 6, Uji} 6 (od 58. Malba{i} 6), Topi} 7 (od 61. Majdanac -), Koji} 7. Trener: Vinko Marinovi}. DRINA HE: Govedarica 6, Te{evi} 6, Iv. Mirkovi} 6 , Borov~anin 6, Tasi} 6, Ig. Mirkovi} 6, Markovi} 6 (od 80. Pljevalj~i} -), Glibeti} 6 (od 61. Milovi} -), Mi}evi} 6 (od 6. Mutlak -), ^oli} 6, Rakonjac 6. Trener: Dragan Radovi}.

Stadion Sutjeske u Fo~i. Gledalaca: 1.200. Sudija: Prefrag Jefti} (Doboj). @uti kartoni: Mileti}, B. Radovi}, Mitrovi} (Sutjeska), ba{a, M. Ili} (Lakta{i). Igra~ utakmice: Milan Nikoli} (Sutijeska). 7. SUTJESKA: Div~i} 6, Nikoli} 7, Mrgud 6, Kola{inac 6, Radakovi} 6, Kuni} 6, Mileti} 7, Jovanovi} 7, Kunovac 6 (od. 79. Vukovi} ), B. Radovi} 7 (od 69. Mitrovi}), Oladotun 6. Trener: Mom~ilo Stani}. LAKTA[I: Ba{a 7, Risti} 6, Male{evi} 6, Ojdani} 6, N. Ili} 6, Radi} 7, Kremenovi} 6 (od 69. Vrhovac), Vukovi} 6, Peri} 6 (od 69. Stojanovi} -), Mal~i} 6, M. Ili} 6. Trener: Zdravko Gaji}. Rezultati drugog kola: Modri~a Maxima - Famos 2:1, BSK - Sloboda MG 1:0, Kozara - Drina HE 1:0, Sloga - Mladost 3:1, Sloboda NG Radnik 2:1, Podrinje - Proleter 3:0, Sutjeska - Lakta{i 0:0. 1. Podrinje 2. Kozara 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 4:1 2:1 4:3 2:1 4:3 2:2 2:2 1:1 1:1 2:3 2:3 2:3 0:2 2:4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0

SLOGA MLADOST

3 1

GRADINA GO[K

0 0

Remi Sutjeska i Lakta{a

Gradski stadion u Srebreniku. Gledalaca: 300. Sudija: Jakov Tabak (Tomislavgrad) 6,5. @uti kartoni: S. Ke{etovi}, [ehri}, Ordagi} i [kahi} (Gradina), Kari} i Rai} (GO[K). Igra~ utakmice: Antonio Soldo (GO[K) 7. GRADINA: Zuki} -, [ehri} 6, Savi} 6,5, [kahi} 6,5, H. Ke{etovi} 6,5, S. Ke{etovi} 6, Smajlovi} 6 (od 53. Salihba{i} 5,5), Ma{i} 6 (od 69. Omerba{i} 5,5), @eri} 6,5 (od 79. Husei-

1. Kraji{nik 2. GO[K 3. Jedinstvo 4. Rudar (K) 5. Bosna (V) 6. SA[K N. 7. Ora{je 8. Omladinac 9. ^apljina 10. Slaven 11. Radnik (H) 12. Krajina 13. Igman 14. Gradina 15. Gora`de 16. Iskra

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2

6:1 4:1 4:1 3:2 3:2 6:4 4:3 2:2 4:6 1:4 2:2 1:1 1:2 2:5 2:4 3:8

6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0

Stadion luke. Gledalaca 250. Sudija: Dragan Mejaki} (Banja Luka) 7. Strijelci: 0:1 Goranovi} (40), 1:1 Be}arevi} (74 - 11 metara), 2:1 Filipovi} (78), 3:1 Kr{i} (83). @uti kartoni: Sofi} (Sloga), Cimirot, Tufegd`i} (Mladost). Crveni karton: Slobodan Guzina (Mladost) 74. Igra~ utakmice: Dra`en Filipovi} (Sloga) 7. SLOGA: Mutavd`i} 6, Sofi} 6, Joksimovi} 5 (od 46. Gavri} 7), Tadi} 7, Blagojevi} 7, Vukovi} 6, Marti} 6 (od 63. Kr{i}), Veselinovi} 6 (od 46. Be}arevi} 7), Filipovi} 7, Stjepanovi} 7, Kuzmanovi} 7. Trener: Dejan Pe{i}. MLADOST: Guzina 5, Mrkovi} 5, Andri} 5, Vico 5,5, Goranovi} 6 (od 71. Mu~ibabi} -), Radovi} 6, Cimirot 6, Tufegd`i} 6 (od 85. Dangubi} -), J. Vico 6 (od 74. Papovi} -), Perovi} 6, Radovi} 6. Trener: @eljko Popovi}.

3. Sloboda NG 2 4. Lakta{i 5. Sloga 6. Modri~a 2 2 2

7. Sloboda MG 2 8. BSK 9. Drina HE 10. Mladost 11. Proleter 12. Famos 13. Sutjeska 14. Radnik 2 2 2 2 2 2 2

Parovi 3. kola (28./29. 8.): Radnik - Kraji{nik, Iskra - Gradina, GO[K - Omladinac, Igman - Bosna, Jedinstvo - Rudar, Gora`de - ^apljina, Slaven - Krajina, SA[K Napredak - Ora{je.

SLOBODA BN RADNIK

2 1

Stadion Mlakve. Gledalaca 200. Sudija: Dalibor An|i} (Omarska) 7.

Parovi 3. kola (28./29. 8.): Proleter - Sloboda NG, Lakta{i - Podrinje, Mladost - Sutjeska, Famos Sloga, Drina HE - Modri~a maxima, Sloboda MG - Kozara, Radnik - BSK. B. M.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

23

Minimalna pobjeda Rudara

Gradina kod ku}e remizirala sa Go{kom

Bobi} od junaka do tragi~ara
Nismo igrali dobro, ali pobjeda je zaslu`ena - ka`e trener Ja{arspahi}
Rudar je ostvario minimalnu, ali potpuno zaslu`enu pobjedu. Me|utim, mora se re}i da igra pulena trenera Ja{arspahi}a nije bila na o~ekivanoj razini. Istina „Zeleno-crni“ su imali potpunu dominaciju, brojne prilike, ali da nije bilo kiksa golmana Igmana Adnana Bobi}a u 80oj minuti pitanje je da li bi doma}i stigli do minimalca i osvojili puni plijen. Nakon ubacivanja Hrustanovi}a iz kornera, Bobi} je ispustio loptu i mladom Bajramovi}u nije bilo te{ko s dva metra ubaciti loptu u prazan gol. Bila je to jedina pogre{ka golmana Bobi}a koji je u par navrata izvanredno reagirao i zaustavio udarce Neimarlije, Remeti}a i mladog Tomi}a, koji su u dva navrata bili u idealnim prilikama,dok je udarac Turudije u 83.minuti iz neposredne blizine oti{ao pored gola. Tako je Bobi} od junaka postao tragi~ar. U igri Rudara, koja nije bila sadr`ajna i u~inkovita, osjetilo se odsustvo veznjaka Zorana Vukovi}a, Zlatana Gafurovi}a, a posebno Igora Ili}a, ~ije bi iskustvo uistinu [kahi} (bijeli dres): Prolazna ocjena

„Plave“ napustila sre}a
Salki}, Smajlovi}, Ordagi}...proma{ili nemogu}e
Gradina u ovosezonskom premijernom nastupu pred doma}im navija~ima, nije uspjela savladati Go{ka, koji je u Srebrenik do{ao s namjerom da osvoji bod, {to je na kraju i uspio, s obzirom da se mre`e za 90 minuta nisu zatresle nijednom. Iako su u drugom poluvremenu ne{to manje prijetili nego u prvih 45 minuta, izabranici Vehbije Husi}a stvorili su pet, {est stopostotnih prilika, a Salki}, Smajlovi}, Ordagi}..., proma{ili su nemogu}e. - Mislim da nas je sre}a napustila, jer ni sam ne mogu da vjerujem {ta smo sve proma{ili - te{kog glasa je kazao trener Husi}. I dok doma}i golman Zuki} nije ni ocijenjen zbog nezaposlenosti, gostuju}i ~uvar mre`e Soldo, bio je prvo ime susreta, i svakako je najzaslu`niji {to bod putuje u Hercegovinu. Zadnja linija „plavih“ odradila je korektno svoj dio posla, gdje su posebno na visini zadatka bili Savi} i [kahi}, dok vezni red u pojedinim momentima nije bio na visini. Od iskusnog terceta Ke{etovi}-Ma{i}-Salki}, samo ovaj posljednji donekle mo`e dobiti prolaznu ocjenu, a od njih je strateg Gradine najvi{e o~ekivao. Ipak, u Srebreniku vjeruju kako }e se ova subotnja igra vratiti bodovima na jednoj od sljede}ih me~eva, a naredne prilike su prvo u Bugojnu a zatim u ^apljini. M. S. Tomi}: Debitant u glavnoj ulozi mnogo zna~ilo poletarcima Sa{i Prki}u,Kenanu Turudiji i 17-godi{njem Josipu Tomi}u, donedavnom kadetu, kojem je trener Ja{arspahi} ukazao povjerenje i dodijelio Ili}evu ulogu. Golobradi Tomi} bio je najistaknutiji pojedinac i zaslu`eno ponio epitet igra~a utakmice. Jedini je u par navrata pobrao aplauze malobrojne publike i doista je velika {teta {to svoju dobru igru nije materijalizirao pogotcima u 43. i 51.minuti. Bez obzira na ne{to slabiju igru svog tima, trener Ja{arspahi} nije nezadovoljan. - Nije bilo kako sam o~ekivao, ali pobjeda je ~ista kao suza i ne}u pretjerati ako ka`em da smo trebali pobijediti sa najmanje tri gola razlike. Zatajili smo u realizaciji, a kad je u pitanju igra, treba znati da su nam nedostajala tri vezna igra~a i da smo bili drasti~no oslabljeni.Da su igrali Vukovi}, Gafurovi} i Ili} sigurno bi sve izgledalo druga~ije i bolje - rije~i su trenera Rudara Ja{arspahi}a, koji se ve} na startu sezone suo~io s kadrovskim problemima. M. Ko.

Uvjerljiv trijumf ora{kih „labudova“

Igman pora`en u Kaknju

Sudija @ivkovi} „iskasapio“ Konji~ane
Konji~ki Igman nakon utakmice drugog kola Federalne lige koju je odigrao u Kaknju protiv doma}eg Rudara ima za ~im da `ali. Po onom {ta su pokazali konji~ani su zaslu`ili barem bod, a to je potvrdila i objektivna publika na stadionu u Kaknju, koja je ekipu iz Konjica, poslije utakmice nagradila aplauzom. Haris Bubalo, {ef struke Igmana, nije krio razo~arenje su|enjem glavnog sudije Ilije @ivkovi}a. - Pa kako ne bih bio ogor~en. @ao mi je mojih igra~a koji su sa suzama u o~ima do~ekali kraj utakmice. Bili smo tokom cijelog toka me~a potpuno ravnopravni doma}inu i siguran sam da smo ostali kompletni, da bi i pobijedili, jer smo Rudara napali i sa igra~em manje. U prvom poluvremenu, suci zaustavljaju na{ napada zbog navodnog ofsajda, a trebali smo povesti. Kada smo poravnali, nakon dva minuta isklju~uje na{eg igra~a, dodjeljuje mu `uti karton, misle}i da mu je drugi daje mu i crveni, vidjev{i da je pogrije{io, nakon konsultacije sa delegatom, izjavljuje da je dao direktni crveni karton, {to izaziva smijeh kod doma}e publike. Doma}ini pobjedonosno gol u posljednjim minutama me~a posti`u nakon o~iglednog faula nad na{im golmanom. Pitam se samo imali ikakvog smisla takmi~iti se nakon ovakvog su|enja i kako }u motivirati moje igra~e za naredne utakmice. Mogu samo ~estitati mojim igra~ima na dobroj igri i zahvaliti se igra~ima i rukovodstvu Rudara na srda~nom prijemu i korektnoj igri - u jednom dahu rekao nam je nakon utakmice Bubalo. E. N.

Jedinstvo nepora`eno u Cazinu.

Remi najrealniji ishod
Ku}i se vra}amo sa krvavo zara|enim bodom - ka`e Klju~anin
Kraji{ki derbi, rivalitet i presti` zadovoljili su preko 2.000 posjetioca na tribinama u Cazinu gdje su igrali Krajina i Jedinstvo iz Biha}a. Rat na terenu, ali i na tribinama me|u skupinama [ejtani i Sila nebeska, a iz Biha}a je doputovalo oko 800 Jedinstvo je u Cazinu imalo veliku simpatizera Je- podr{ku svojih navija~a dinstva. Igra nije zadovoljila u pr- vili sa svojim navija~ima Sivom, ali u drugom poluvre- la nebeska. Kompletno rukovodstvo menu ne{to zanimljivija utakmica oba takmaca i neo- je bilo nezadovoljno su|enstvarenih nekoliko {ansi ko- jem, ali je igrom zadovoljan je su morale biti realizirane. trener Benjamin Klju~anin. - ^estitke mojim momciKona~nih 1:1 je mo`da i najrealiniji ishod ovog Kra- ma koji su izdra`ali do kraja sve i sva{ta. Ostali su paji{kog derbija. Sudac je podijelio osam metni do kraja, unato~ prijekartona pet gostima i tri do- tnjama od struke Krajine da ma}im radi kompenzacije, i smo d`aba do{li u Cazin, mo`da je i bio najslabi akter kao, bi}ete bjeni i povaljeni. ovog susreta. Ipak na kraju Ipak, doma}inima se nisu lijepa atmosfera, kojoj bi po- isplatile prijetnje, Jedinstvo je zavidjeli i mnogi premijerli- ipak kvalitetniji sastav, i ku}i ga{i i remi s kojima su vi{e se vra}amo s bodom krvavo bili zadovoljni gostuju}i no- zara|enim - rekao je BenjaM. L. gometa{i koji su bod prosla- min Klju~anin.

Ekipa Ora{ja

Rapsodija u crvenom
Iako pred malim brojem gledatelja i po velikoj sparini, Ora{ani su prikazali vrlo dobru i u~inkovitu igru. Gosti iz @ivinica nisu bili ravnopravan suparnik. Nakon proma{aja Duspare u 5. i Ze~evi}a u 25. radost za doma}e sti`e u 36. minuti. Nakon uba~aja Mi{kovi}a s desne strane Ze~evi} je odli~no sko~io i glavom sa {est metara , uz pomo} vratara Ba{~eli}a, postigao vode}i zgoditak. Dva minuta prije odlaska na odmor kapetan Ivo Peji} je preciznim udarcem po zemlji u lijevi kut , iz slobodnog udarca s 20 metara svladao vratara gostiju.U nastavku jo{ dva pogotka u mre`i gostiju. U 58. minuti nakon odli~nog uba~aja Duspare, mladi Mato Ivanovi} je s 10-tak metara krasnim udarcem pod gredu matirao goste, da bi u 90. Antonio Koba{ udarcem glavom s {est metara postavio kona~an rezultat. - Bilo je jako te{ko za igrati, zbog vru}ine, ali smo opravdali ulogu favorita i uvjerljivo slavili protiv gostiju. Hvala na{im navija~ima na potpori, a ovo je vjerujem uvod u na{e nove uspjehe kazao je Mato Ivanovi}, igra~ utakmice. A. D.

Niz optu`bi iz Igmana

Nogomet

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

24

MNK Orli} ulaskom u drugu fazu Lige prvaka ostvario najve}i uspjeh

Sada `elimo me|u 16 najboljih
Za drugo mjesto }emo se boriti sa Grcima i Kipranima

M

NK Orli} iz Sarajeva je u prvoj rundi Lige prvaka u malom nogometu sa tri pobjede i fenomenalnom gol razlikom od 26:8, plasirao se u drugu rundu ovog takmi~enja. - Napravili smo najve}i uspjeh u poslijeratnom periodu {to se ti~e malog nogometa. U be~ smo stigli kao autsajderi, kao tre}eplasirana ekipa po rangu, a pokazali smo da smo najbolji. Iskren da budem ni mi nismo o~ekivali da }emo napraviti ovaj uspjeh. Na{i

Muminovi}: Nemamo pomo} od grada Ekipa Orli}a na turniru u Be~u
igra~i su igrali srcem, za ugled kluba i bh. nogometa i to je donijelo ovaj rezultat. Pore|enja radi, posljednji klub koji smo savladali, Perta iz [kotske u svojim redovima imaju igra~e koji zara|uju i do pet hiljada eura mjese~no, o ~emu mi mo`emo samo sanjati - kazao je D`enan Muminovi}, direktor Orli}a. Drugi krug po~inje 25. septembra u Ukrajnini, a na{eg {ampiona u grupi o~ekuju doma}a Lviv, gr~ka Atina i kiparski Ararat. - Po~eli smo sa treninzima i pripremama za drugu rundu gdje nas o~ekuju izuzetno te{ki protivnici. Ukrajinci su velesila i oni su prvi favorriti u ovoj grupi, dok }emo se mi za drugo mjesto boriti sa Grcima i Kipranima. Mislim da imamo velike {anse. Pripremit }emo se, mo`da jo{ dodatno poja~ati i spremni }emo putovati u Ukrajini. Sada `elimo me|u 16 najboljih ekipa u Evropi - optimisti~an je Muminovi}.

Problemi sa sponzorima
Kao i svaki sportski kolektiv tako i na{ najuspje{niji malonogometni klub se na{ao u financijskim problemima. - Nemamo apsolutno nikakve pomo}i od kantona, grada, dr`ave... Osim na{ih prijatelja Zijada Bleki}a (Eurohaus), Mirsada ]ati}a (Alarmvest), Mensuda Ba{i}a (Bh. Po{ta) i Suada D`inde koji nam je omogu~io da treniramo u skenderiji nemamo nikakve pomo}i. Svi gledaju taj neki nacionalni klju~, mi smo multietni~ka ekipa, kod nas nema takvih podjela, mi tako ne raspore|ujemo ljude, ali o~ito da je nekima samo to bitno. Sada nam za Ukrajinu treba 58 dolara samo za kartu, a gdje je smje{taj, hrana pripreme... Nadam se da }e se na}i neko ko }e nam pomo}i da na najbolji na~in predstavljamo na{ klub, grad Sarajevo i dr`avu BiH istakao je Muminovi}.

M. TRBONJA

Pripreme za „Piksi Kup Jahorina 2010“

Emina Kadi}, fudbalerka austrijskog prvaka NO SV Neulengbeha

U~estvuje 80 ekipa
Sve~ano otvaranje turnira je 26. u 15,00 ~asova, a zatvaranje 29. avgusta
Ovih dana uveliko su krenule aktivnosti oko organizacije IV Tradicionalnog turnira u malom fudbalu „Piksi Kup 2010’’ koji }e se od 26. do 29. augusta odr`ati na Jahorini za dje~ake ro|ene 1998. 1999, 2000 i 2001. godine. Igra se 7+1 igra~, na polovini terena, 2x15 minuta. - Ni{ta ne prepu{tamo slu~aju. Prethodna tri turnira pokazala se veoma uspje{nim i `elimo da ovaj bude jo{ bolji. Sve~ano otvaranje turnira je 26. avgusta u 15,00 sati na platou ipsred hotela Bistrica na Jahorini gdje }e biti i smje{taj

Sa 16 godina postigla 220 golova
Nastojat }u oboriti Peleov rekord
Mlada 16-godi{nja Konji~anka, Emina Kadi}, nova je ~lanica prve ekipe aktualnog austrijskog prvaka NO SV Neulengbeha. Po op{toj ocjeni na fudbalskoj euro sceni na pomolu je `enski „Edin D`eko“. Na{ list je u dva navrata pisao o Emini Kadi} koja i dalje ni`e uspjehe u `enskom fudbalu. Njenim igrama,golovima i pona{anjem svi su bili odu{evljeni, a posebno trenerica ekipe, magistar Olga Hutter, koja je ve} odlu~ila da Emina u narednoj sezoni nosi dres sa brojem devet, broj koji je pro{le sezone nosila reprezentativka Brazila Rosana koja je napustila klub. - Prvo moram opravdati ukazano povjerenje koje mi je ukazala trenerica ekipe Olga Hutter i dobrim igrama i golovima obezbjediti mjesto u prvoj postavi. Fudbal volim neizmjerno, konkurencija u ekipi je izuzetno jaka i nadam se da }u ostvariti svoje snove. Trebam napomenuti da sam se prije nekoliko godina zbog izjave da `elim normalno nastupati za moju zemlju BiH, dobro zamjerila stru~njacima iz be~kog fudbalskog saveza i to me je moglo ko{tati da me izbace iz {kole. Emina je potpisala za najbolji `enski klub u Austriji, gdje je nastavila istim tempom. Iz navedenih razloga sam morala promjeniti pokrajinu i oti{la u daleko bolju ekipu, gdje sada sa daleko starijim igra~icama posti`em golove. Do sada je broj mojih golova 220, a nastojat }u oboriti Peleov rekord. Ove sezone }u nastupati na terenima Evrope u Ligi prvakinja za svoj novi klub i nadam se da }e moja ekipa posti}i dobre rezultate. Nadam se da }e me primjetiti selektori `enske fudbalske reprezentacije BiH i da mi se

[F Piksi
za nedjelju 29. avgusta. Obezbije|ene su 240 medalja I 36 pehara za najbolje - rekao je Sr|an Delipara, predsjednik UO [kole fudbala „Piksi’’. Kada su u pitanju u~esnici Delipara ka`e - „Piksi Kup Jahorina 2010“ je me|unarodnog karaktera i na njemu }e u~estvovati ove godine rekordnih 80 ekipa iz zemalja biv{e Jugoslavije. Po generacijama to igleda ovako: 1998. godi{te 12, 1999. godi{te 24, 2000. godi{te 24 i 2001. godi{te 20 ekipa. Osnovni zadaci i zna~aj orHrvatske i naravno BiH, socijalizacija i zbli`avanje djece u regionu. O~ekuje se da }e turniru prisustvovati veliki broj gostiju iz RS, BiH, Srbije, Hrvatske, ~elni ljudi FS RS i FS BiH. Tako|e, dolazak je najavio Ognjen Koroman u ~ijem dru{tvu se o~ekuje nekoliko njegovih saigra~a, ali i rukovodilaca iz Crvene Zvezde. O~ekuje se da }e turniru prisustvovati veliki broj gostiju iz RS, BiH, Srbije, Hrvatske, ~elni ljudi FS RS i FS BiH. Tako|e, dolazak je naja-

Mlada Konji~anka sa jednim od brojnih priznanja
ispuni veliki san da nastupim za moju dr`avu - rekla nam je Emina Kadi}, ~lanica austrijskog prvaka i „ma{ina za golove“ kako je ve} zovu austriI. N. jski mediji.

U~esnici
1998. godi{te: Bolesnikov (Novi Sad), Vlada Dimitrijevi} (Ra{ka), Najs (Ni{), Vrani} (Arilje), Crvena Stijena (Podgorica), Vele` (Nevesinje), Vele` (Mostar), Me|ugorje, Lau{ (Banja Luka), Zalu`ani (Banja Luka), Ilija{..... 1999. godi{te: Perspektiva (Zemun), Najs (Ni{), Leotar (Trebinje), Mladost (Gacko), Vele` (Nevesinje), Vele` (Mostar), Me|ugorje, @eljezni~ar (Sarajevo), Olimpik (Sarajevo), [ampion (Sarajevo), [ampion (Ilid`a), Modri~a Maxima (Modri~a), Zvijezda Grada~ac (Grada~ac), Omladinac (Split), Konkordija (Zagreb), Lakta{i, Kozara (Gradi{ka), Ajaks (Banja Luka), Lau{ (Banja Luka), Derbi svih u~esnika, a sve utakmice }e se igrati na travnatom terenu koji je u neposrednoj blizini hotela. Sve~ana dodjela nagrada i priznanja predvi|ena je

(Pazari}), Glasinac (Sokolac), Reprezentacije srednje regije Crne Gore, Sloboda (Tuzla)...... 2000. godi{te: Crvena Zvezda (Beograd), Bolesnikov (Novi Sad), Perspektiva (Zemun), Najs (Ni{), Vrani} (Arilje), Crvena Stijena (Podgorica), Igalo, Leotar (Trebinje), Hercegovac (Bile}a), Zrinjski (Mostar), Sarajevo, Modri~a Maxima (Modri~a), Zvijezda Grada~ac (Grada~ac), Proleter (Bijeljina), Bili Ti}i (Split), Rijeka, Lakta{i, Kozara (Gradi{ka), Ilija{, Slavija..... 2001. godi{te: Crvena Zvezda (Beograd), Bolesnikov (Novi Sad), Vlada Dimitrijevi} (Ra{ka), Najs (Ni{), Igalo, Hercegovac (Bile}a), Olimpik (Sarajevo), Omladinac (Split), Konkordija (Zagreb), Lakta{i, Kozara (Gradi{ka), Ajaks (Banja Luka), Biser (Sarajevo), Viner (Sarajevo)..... vio Ognjen Koroman u ~ijem dru{tvu se o~ekuje nekoliko njegovih saigra~a, ali i rukovodilaca iz Crvene zvezde.

Na turniru u Bu`imu nastupalo 100 ekipa

Prvo mjesto za Kobar
Malonogometna ekipa Kobar iz MZ ^ava, pobjednik je tradicionalnog turnira „Izet Nani}“ koji se svake godine odr`ava povodom manifestacije „Slobodarski dani vite{kog grada Bu`ima“. U finalnoj utakmici seniora snage su odmjerile ekipe „Mini dnevnik Jezero“ iz Biha}a „D.o.o.Kobar“iz ^ave. U reguralnom toku utakmice rezultat je glasio 1:1. Po propozicijama turnira pristupilo se izvo|enju udaraca sa bijele ta~ke. Uspje{niji i sretniji bili su nogometa{i iz ^ave i potpuno zaslu`eno pripao im je pobjedni~ki pehar i prelazni pehar. Tre}e mjesto osvojila je ekipa „Putnik prevoz“ iz ^ave. Pehar za fer plej osvojila je ekipa „Slotara“ iz Konjodora nedaleko Bu`ima. Najbolji strijelac turnira je Sinan Smajlovi}, najbolji igra~ turnira je Semir Kova~evi}, a epitet najboljeg vratara pripao je Erminu Nani}u. Nastupilo je stotinu ekipa svih kategorija iz cijele Bosne i Hercegovine.Turnir je igran u MZ Zaradostovo, jer je u Bu`imu u toku rekonstrukcija stadiona. Prvo mjesto u kategoriji pjetli}a pripalo je ekipi Donje Koprivne, u konkurenciji predpionira trijunfovala je ekipa „Gazija“ iz Vrhovske, a u kategoriji pionira prvo mjesto osvojila je ekipa „505.ViE. T. te{ka“ iz Bu`ima.

ganizacije turnira su multietni~ki projekat obzirom na ~injenicu da }e u~estvovati ekipe iz svih zemalja iz okru`enja, Srbije, Crne Gore,

G. I.

NBA
Nakon {to mu istekne ugovor sa Bostonom

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

25

Pirs `eli da igra u Evropi
Volio bih godinu dana oti}i u Italiju ili Gr~ku i svojoj porodici prije prestanka bavljenjem ko{arkom priu{titi jo{ neka prekomorska iskustva - rekao je kapiten Bostona
onajbolji ko{arka{ Boston Seltiksa, tridesetdvogodi{njiu Pol Pirs (Paul Pierce) rekao je za CSN kako bi se prije kraja svoje profesionalne karijere `elio oku{ati na evropskim parketima. Nedavnim trogodi{njim produ`enjem ugovora sa Seltiksima uz opciju produ`enja na dodatnu godinu Pirs se obavezao braniti boje slavnog kluba iz Bostona do svoje 36., eventualno 37. godine `ivota. Nakon toga bi trebao po~eti evropsku avanturu. - [to se ti~e mog penzionisanja u NBA ligi, mislim da }e ono do}i na red nakon {to odradim ugovor u Bostonu jer bih `elio oti}i preko Atlantika i `ivjeti u Evropi nekoliko godina. Volio bih godinu dana oti}i u Italiju ili Gr~ku i svojoj porodici prije prestanka bavljenjem ko{arkom priu{titi jo{ neka razli~ita prekomo-

P

Dragi}: Plejmejker Sansa

Slovenac bi se mogao vratiti u Evropu

Dragi} odlazi u Gr~ku?
Plejmejker Finiks Sansa Goran Dragi} (1986, 193 cm) mogao bi da se vrati u Evropu naredne sezone. Ugovor slovena~kog reprezentativca i tima iz Arizone isti~e sljede}e godine, ali bi Dragi} uskoro mogao da se preseli u Gr~ku, tvrde i tamo{nji i ameri~ki mediji. Dragi} je u Finiksu bilje`io prosje~no 7,9 poena i Najve}i mu je uspjeh osvajanje NBA prstena iz 2008. godine. 2,9 asistencije po utakmici. U dosada{njoj karijeri odli~ni plej branio je boje Slovana, Mursije i Olimpije, prije nego {to je 2008. godine oti{ao u NBA. Ljevoruki Dragi} je pru`ao fantasti~ne partije za Sanse, pogotovo u plej-ofu, a vjerovatno }e sljede}e sezone imati vi{e prilike za igru nakon odlaska Leandra Barbose.

Pirs: Do}i }e na Stari kontinent u 36. godini rska iskustva - rekao je Pirs. kom karijere na prosjeku je Iskusni {uter ~lan je Se- od 22,5 ko{a, 6,1 skoka i 3,8 ltiksa od 1998. godine, a to- asistencija po utakmici.

Zbog posjedovanja marihuane

Entoni: Odbio novi ugovor sa Denverom

Rudi Fernandez postavio ultimatum Portlandu

Ili raskid ugovora, ili penzija!
Agent {panskog ko{arka{a Rudija Fernandeza (Rudy) obznanio je Portland Trejl Blejzersima, klubu s kojim je Fernandez ugovorom vezan jo{ sljede}e dvije sezone, da njegov {ti}enik vi{e ne `eli igrati u NBA ligi. Agent Endi Miler (Andy Miller) svakom prilikom isti~e kako „lete}i“ [panac `eli igrati ko{arku na evropskim parketima i ako do toga ne do|e, spreman je privremeno se penzionisati sve dok mu ne istekne ugovor s NBA klubom iz najve}eg grada u Oregonu kako bi do{ao do tog cilja. Novi generalni menad`er popularnih Blejzersa, Ri~ ^o (Rich Cho), koji je tek nedavno preuzeo tu funkciju kao nasljednik Kevina Pri~arda (Pritchard), tvrdi da je razmotrio sve opcije ali nikako nije mogao na}i onu opciju koja bi zadovoljila i ko{arka{a i ozljedama izranjavani Portland. Jednostavno nije logi~no odre}i se bez ikakve naknadne takvog ko{arka{a. Podsjetimo se, 25-godi{nji Rudi Fernandez, ljubimac publike, pro{le sezone u prosjeku je ostvarivao u~inak od 8,1 poena te vi{e od 2 skoka i 2 asistencije po utakmici. [panac poznat po tricama i izrazitom odrazu nije zadovoljan s minuta`om koju mu je trener Nejt Mekmilan (Nate McMillan) pru`io u njegovoj 2. sezoni u najja~oj ko{arka{koj ligi na svijetu. Haslem: Platit }e i 5.000 dolara kazne

Krilni igra~ Denver Nagetsa otvoren za pregovore

Entoni izme|u Roketsa i Netsa
Krilo Denver Nagetsa Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) otvoren je za pregovore sa Hjuston Roketsima i Nju D`ersi Netsima, ukoliko `ele da u|u u trejd. Entonija su posljednjih dana povezivali sa Njujork Niksima, a sve zbog njegove `elje da ne produ`i saradnju sa Denverom. Njegov ugovor sa timom iz Kolorada isti~e na kraju slede}e sezone i o~ekuje se da }e do tada promijeniti sredinu. Nagetsi su mu ponudili trogodi{nji produ`etak saradnje za 65 miliona dolara, ali on to nije prihvatio. Dva faktora i dalje komplikuju situaciju oko njegovog ostanka u Denveru. Nagetsi su jo{ uvijek bez generalnog menad`era, iako je Dejvid Grifin (David Griffin) veoma blizu te pozcije. Druga stvar je {to je naredne godine mogu} lokaut zbog neslaganja sindikata igra~a i vlasnika klubova koji moraju da produ`e ugovor.

Haslemu prijeti pet godina zatvora
Fernandez: Spreman privremeno se povu}i sa parketa Ko{arka{ Majami Hita Udonis Haslem (30) uhap{en je zbog posjedovanja marihuane. Policajac ga je zaustavio zbog prebrze vo`nje, no nakon {to je osjetio miris „trave“ pretra`io je automobil te prona{ao 20 grama marihuane. Haslem }e zbog toga platiti 5.000 dolara kazne, a prijeti mu i petogodi{nji zatvor. Zato bi ko{arku, umjesto sa svojim saigra~ima Lebronom D`ejmsom (LeBron James), Krisom Bo{om (Chris Bosh) i Dvejnom Vejdom (Dwyane Wade), uskoro mogao igrati samo u zatvoru.

Ko{arka
FIBA }e sankcionisati igra~e Srbije i Gr~ke

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

26

U srijedu izricanjekazni
I
ako se u prvi mah ~inilo da akteri „bratske tu~njave“ izme|u ko{arka{a Srbije i Gr~ke na Akropolis kupu u Atini ne}e snositi posljedice, {to je bio potvrdio i potpredsjednik FIBA-e Jorgos Vasilakopulos (Giorgios Vassilakopoulos), svjetska krovna ko{arka{ka federacija ipak }e izre}i sankcije, i to najvjerojatnije u srijedu 25. avgusta. Mediji u Srbiji zasad tek spekuliraju kakve bi mogle biti izre~ene kazne njihovim ko{arka{ima. Najte`e bi mogao pro}i kapiten Nenad Krsti} jer, objektivno, njegov udarac stolicom u glavu Burusisa (Bourousis) izazvao je najve}u polemiku. „Blic“ navodi da }e KS Srbije vjerojatno pro}i s nov~anom kaznom, dok bi

Skariolo: O{tro kazniti Krsti}a
Povodom tu~e oglasio se i selektor svjetskog {ampiona [panije Ser|o Skariolo (Sergio Scariolo). Na svom internet sajtu italijanski stru~njak je objavio sljede}i tekst: - Jako sam negativno iznena|en sukobom gr~kih i srbijanskih igra~a. Iznad svega mislim da je ono {to je Nenad Krsti} uradio apsolutno prebacilo sve limite takmi~arske agresivnosti, a da ne spominjem da je u pitanju bio prijateljski me~. Ne znam da li }e se protiv njega pokrenuti disciplinska akcija, ali mislim da je stav koji je on pokazao jako opasan za na{ sport i da bi takvo pona{anje, ako Krsti} ne dobije o{tru kaznu, bilo jako opasan presedan za disciplinu u ko{arci i njenu reputaciju - napisao je Skariolo. Krsti} te jo{ neki srbijanski, ali i gr~ki igra~i mogli biti suspendirani na tri utakmice neigranja za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ipak list „Press“, pozivaju}i se na po~asnog generalnog sekretara FIBA-e Borislava Stankovi}a tvrdi da bi Milo{ Teodosi}, kao inicijator, i Krsti} mogli ~ak propustiti kompletno prvenstvo. - Vjerovatno }e neki na{i igra~i morati propustiti Svjetsko prvenstvo ili bar jedan njegov dio. Te{ko je re}i u

Krsti}u zbog ovoga prijeti i zabrana nastupa na SP ovim okolnostima kolika }e biti visina kazne, ona mo`e biti od nekoliko susreta neigranja do mjesec dana suspenzije - kazao je Stankovi} za „Press“. Ako Srbija ostane bez dvojice igra~a prve petorke bit }e to nenadonkadiv udarac za evropskog viceprvaka, dok bi eventualnu kaznu od tri utakmice nekako i pre`ivjeli, jer na otvaranju igraju s Angolom, Njema~kom i Jordanom. Grcima prijeti izostanak Focisa (Fotsis), skorcanitisa (Schortsanitis) i Carcarisa (Tsartsaris), a Gr~ka SP otvara s Kinom, Portorikom i Turskom. Nenad Krsti} se u Ateni izvinio Burusisu kojem je razbio glavu, ali u domovini se, uz pomo} pojedinih me-

(Foto: AP)

dija, poku{ava amnestirati od onoga {to je u~inio. No ni iz Gr~ke jo{ ne sti`u pomirljivi tonovi. Antonis Focis koji je s Teodosi}em sve i zakuhao izvinio se, ali samo vlastitim navija~ima. - Izvinjavam se gr~kom narodu. Nije lijepo ono {to se doga|alo i kako smo se pona{ali. Trebamo brzo sve zaboraviti - kazao je Focis.

Plejmejker SAD-a vjeruje u trijumf na Mundobasketu
Rouz: Rezultat ispred li~ne promocije

Brazilci ipak ostali bez startnog centra

Nene definitivno ne igra u Turskoj
Vrlo va`an ~lan brazilske reprezentacije, Nene Hilario, ne}e nastupiti na nadolaze}em Svjetskom prvenstvu, zbog istegnu}a mi{i}a desne noge. Na njegovo mjesto }e usko~iti ~lan Le Mana, sna`ni @oao Paulo Batista (Joao). - Zbog ove ozljede, Nene bi trebao pauzirati pet do deset dana, a s obzirom na vrijeme koje bi mu jo{ bilo potrebno za oporavak, Nene: Zamijenit }e ga Batista odlu~ili smo da ga zamijenimo - rekao je reprezentativni lije~nik, dr. Karlos Visente Andreoli (Carlos Vicente). Iako Batista nije zvu~no ime kao Nene, opasnosti koje prijete od ovog 206 cm visokog krilnog centra nisu zanemarive. Dokazuje to i 13,4 poena i 5,2 skokova koje je bilje`io u francuskom prvenstvu ove sezone.

FIBA }e 12. septembra primiti novih 17 ~lanova svoje Ku}e slavnih

Sabonis: Legenda evropske ko{arke

Rouz najavljuje zlato
Ko{arka{ki reprezentativci Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava odlu~ni su u namjeri da ne ponove gre{ku koju su prije ~etiri godine napravili njihovi prethodnici. S istinskim zvijezdama u ekipi, poput Lebrona D`ejmsa (LeBron James) i Dvejna Vejda (Dwyane Wade), Sjedinjene Dr`ave osvojile su tek bronzu na Svjetskom prvenstvu prije ~etiri godine u Japanu. Bolja od njih u polufinalu (101:95) bila je gr~ka reprezentacija kojoj tada nije ostalo snage za finalni me~ protiv [panije (70:47). - Taj je rezultat slomio srce mnogima - priznaje Derik Rouz (Derrick Rose), od kojeg se u Turskoj (28. avgusta - 12. septembra) o~ekuje velik doprinos u igri Amerikanaca koji zlato ~ekaju ve} {esnaest godina. - Ona ekipa nije zajedno „disala“. Mi smo mladi i volimo zajedno igrati - dodaje ponajbolji mladi igra~ NBA lige. Predsjednik Ko{arka{kog saveza Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, D`eri Kolan|elo (Jerry Colangelo), tako|er se nada najboljem rezultatu na predstoje}em Mundijalu. Uvjeren je da }e se igrati kolektivna igra, jer u ekipi ne postoje igra~i „~iji je ego jako izra`en.“ SAD je istanbulskoj grupi (B) Mundijala. U njoj se nalaze jo{ i Slovenija, Brazil, Hrvatska, Iran i Tunis.

Sedamnaestorka ulazi u legendu
Svjetska ko{arka{ka federacija (FIBA) na svojoj slu`benoj stranici objavila je da 12. septembra primiti novih 17 ~lanova svoje Ku}e slavnih. Sedamnaest odabranih dolazi iz 12 razli~itih zemalja, a kada bi se pet igra~a koji ove godine ulaze me|u najve}e svih vremena sakupilo u jednu ekipu, bila bi to sigurno najbolja petorka svih vremena. To su Brazilac Oskar [mit (Oscar Schmidt), Litvanac Arvidas Sabonis, Italijan Dino Menegin (Meneghin), te Srbijanci Vlade Divac i Dragan Ki~anovi}. Dvjema igra~icama je pripala ~ast u}i u Ku}u slavnih, a to su Amerikanka [eril Miler (Cheryl Miller) i Ruskinja Natalija Zasulskaja. Tri trenera, Lindzi Gejz (Lindsay Gaze), Jevgenij Gomeljski i Mirko Novosel, te slu`benici D`im Nejn (Jim Bain) i Konstantinos Dimu (Dimou) su tako|er u{li u legendu, a kao osobe zaslu`ne za razvoj ko{arke imenovani su D`ord` Kilian (George Killian) HansJoakim Oto (Joachim Otto), Ernesto Sehura de Luna (Seguro), Abdulaje seje Moro (Abdoulaye Seye Moreau) i Al Ramsej (Ramsay).

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

27

Na{a reprezentacija u ~etvrtak (19.30) gostuje u Liverpulu

Had`i}: Probat }emo iznenaditi Britance
Velika Britanija je prva, ali je u ovim utakmicama imala, za razliku od nas, i veliku dozu sre}e - ka`e na{ selektor

R

eprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru devetog kola kvalifikacijske grupe B za odlazak na Eurobasket u Litvaniju naredne godine gostuje u Liverpulu, gdje }e odigrati utakmicu protiv Velike Britanije (~etvrtak, 19.30).

Bez TV prijenosa
Koliko je „popularna“ ko{arka u Velikoj Britaniji govori podatak da kompletne kvalifikacijske utakmice nijedna britanska TV ku}a nije bila zainteresovana da prenosi. Tako }e ljubitelji ko{arke u BiH ostati uskra}eni za mogu}nosti gledanja spomenutog dvoboja. imati vi{e poraza nego pobjeda. Nedavno su Ma|ari protiv Britanaca imali {ut za pobjedu ali ga nisu iskoristili. Na nama je da pru`imo {to kvalitetniji otpor i da probamo iznenaditi doma}ine. Ne}e biti lako, a sama utakmica }e biti veoma te{ka. No, kad smo mogli u Sarajevu voditi ve}im dijelom susreta i spretom nesretnih okolnosti izgubiti, ne sumnjam da im i u Liverpulu mo`emo parirati ka`e Had`i}. Potom se selektor bh. tima osvrnuo na bara` naredne godine, kroz koji bi na{a reprezentacija trebala poku{ati osvojiti prvo mjesto koje vodi na Evropsko prvenstvo u Litvaniju. - Jo{ nije sve gotovo i mo`emo se plasirati na Eurobasket. Naredne godine o~ekujem da se odazovu svi ko{arka{i zajedno sa Mirzom Teleto-

Nerealan omjer
Selektor bh. reprezentacije Sabit Had`i} hvali igru doma}ina, ali smatra da nisu nepobjedivi. - Velika Britanija je igrala na pro{lom Evropskom prvenstrvu i samim tim je bila glavni favorit u na{oj kvalifikacijskoj grupi. Prvi su, ali su u ovim utakmicama imali, za razliku od nas, i veliku dozu sre}e. Realno, trebali su mo`da

vi}em, Sa{om Vasiljevi}em i ostalima i da uz ovaj sastav poku{amo da pro|emo na Evrospko prvenstvo. U najja~em sastavu mo`emo pobijediti svaku ekipu, pa i Italiju ili Izrael jer }e jedna od njih igrati tako|er bara` - ka`e selektor bh. reprezentacije Sabit Had`i}. Bek na{e reprezentacije i najbolji strijelac sa 13,6 poena Henri Domerkant (Henry Domercant) smatra kako, rezultatski gledano, ovaj me~ nema zna~aj u smislu plasmana u Litvaniju, ali da ipak takmi~arski duh i dalje postoji.

Jo{ nije gotovo
- Navikao sam da u svakom me~u dajem sve od sebe za pobjedu, a tako }e biti i ovaj put. Niko ne voli gubiti.

Sa me~a u Sarajevu: Britanci sretno slavili
Ja se nadam da mo`emo iznenaditi Britance ako ponovimo igru kao iz rvog poluvremena u Sarajevu. Pobjeda bi nam dobro do{la zbog bara`a, da budemo {to bolje rangirani kak bismo dobili lak{e protivnike - ka`e Henri Domerkant, bek repreE. ^. zentacije BiH.

Sude}i prema skici sa fibaeurope.com

Iako je slomio nos na me~u protiv Ma|arske

Deset ekipa u bara`u Ge~evski igra
Na{a reprezentacija izgubila je sve {anse za direktan plasman na Evropsko prvenstvo naredne godine u Litvaniju, tako da je jedina nada da se izabranici Sabita Had`i}a na|u na smotri najboljih evropskih selekcija kroz bara` koji }e se neposredno pred start Eurobasketa odr`ati u zemlji organizatora. No, jo{ uvijek nije poznato koliko }e ekipa u~estvovati u dodatnim kvalifikacijama iz kojih }e samo jedna selekcija obezbijediti u~e{}e na Eurobasketu kao posljednja, 16. ekipa. Poznato je da }e pobjednici grupa, te dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz kvalifikacija direktno oti}i u Litvaniju. U bara` bi, prema skici koju su istakli na zvani~nom sajtu krovne ku}e evropske ko{arke, fibaeurope.com, i{lo preostalih deset ekipa, no spominje se i mogu}nost da ih samo {est zaigra u bara`u. Odluka }e biti done{ena najvjerovatnije sredinom septembra, po zavr{etku Svjetskog prvenstva u Turskoj. U prilog na{oj pretpostavki da }e bara` igrati svih deset ekipa ide i ~injenica da ove godine, za razliku od prethodnih, ne}e biti razigravanja za opstanak u diviziji A. Naime, Eurobasket 2013. godine, za ~iju organizaciju }e najvjerovatnije kandidaturu podnijeti i na{a zemlja zajedno sa Hrvatskom, brojat }e 24 umjesto dosada{njih 16 ekipa, tako da }e broj ekipa koje }e u~estvovati u kvalifikacijama pove}ati, to jest ukinut }e se divizija B i tih 13 ekipa sjediniti sa divizijom A. E. B.

U prilog na{oj pretpostavki da }e bara` igrati svih deset ekipa ide i ~injenica da ove godinee, za razliku od prethodnih, ne}e biti razigravanja za opstanak u diviziji A

sa maskom

Faksimil sa oficijelne stranice FIBA Evrope

Todor Ge~evski je zaista fascinantan ~ovjek. Tolike godine je odbijao raznorazne ponude zato {to se u Zadru „udoma}io“ i to - zbog pecanja. Nedavno je, u situaciji u kojoj bi mnogi napustili reprezentativne obaveze i oti{li ku}i, ostao uz saigra~e. I ne samo to, ve} je na sopstvenu odgovornost pristao da igra uprkos slomljenom nosu. Naime, na utakmici protiv Ma|ara koju su Makedonci izgubili sa 82:85, Ge~evski je odigrao samo osam minuta jer je u jednom duelu zaradio udarac otvorenom {akom po licu, prilikom ~ega mu je slomljen nos. Iako su doktori reprezentacije preporu~ili da Ge~evski spakuje stvari i miruje, on nije to `elio u~initi te je inzistirao na no{enju za{titne maske. - U ovim te{kim i klju~nim trenucima u kvalifikacijama nemam namjeru da napustim drugove. Nos me i dalje mnogo boli, ali `elim da igram i dam svom maksimum. Ne `elim ostaviti saigra~e na cjedilu - rekao je Ge~evski pred me~ sa Velikom Britanijom. Ge~evski }e obaviti sutra (srijeda) operaciju, tako da je njegov nastup neizvjestan u posljednjem kolu (nedjelja, 29. avgusta) protiv na{e selekcije. No, makedonski selektor Marin Dokuzovski je dobio i jednu dobru vijest. Naime, od povrede se oporavio Riste Stefa-

Ge~evski: Operacija u srijedu
nov, tako da }e ovaj iskusni bek biti od velike pomo}i Bou Mekalebu (McCallebb) na bekovskim pozicijama.

Ko{arka
„Studenti“ se spremaju na Igmanu

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

28

Uro{ Mirkovi} na probi u Bosni
U planu imamo dovesti jednog Amerikanca - ka`e tim-menad`er ekipe Sejo Bukva
Ko{arka{i Bosne nalaze se od srijede na Igmanu gdje obvaljaju visinske pripreme za narednu sezonu. U posjetu ovaj vikend im je bio i tim-menad`er kluba Sejo Bukva koji nam je prenio utiske sa Igmana. - Na Igmanu je „fantazija“ za treniranje i vidi se velika razlika u odnosu na pro{le sezone jer ovi mladi ko{arka{i odli~no rade. Ustajajanje je u sedam i sem kratkog posljepodnevnog odmora nema prekida. Kombinovano se radi tr~anje, tegovi i lopta. Sa loptom radimo u sportskoj dvorani u

MVP u sezoni 2008/2009
Uro{ Mirkovi} je ro|en je 1982. godine, visok je 207 cm i igra na poziciji krilnog centra, a ~esto i centra. Karijeru je po~eo u KK Kosovo Polje, a najdu`e je igrao za Ma{inac iz Kraljeva. Prije dvije godine igrao je za Vojvodinu, da bi pro{le sezone igrao u Polfarmu. U sezoni 2008/2009 progla{en je najkorisnijim igra~em prvog dijela srbijasnke lige. Had`i}ima - ka`e Bukca. U ekipu u srijedu dolazi Uro{ Mirkovi}, ko{arka{ koji je igrao na poziciji krilnog centra u srbijanskom Ma{incu, posljednu sezonu u poljskom Polfarmu. - Mirkovi} }e biti na probi nekoliko dana, tako da }e odigrati i dvije probne utakmice protiv Temi{vara u Had`i}ima, nakon ~ega }e uprava i trener Pare`anin odlu~iti o njegovom statusu. Imamo odli~nu saradnju sa klubom Bo{njakom, kao i Mirkovi}: Pro{lu sezonu igrao sa Op}inom Had`i}i, pa smo zbog toga odlu~ili da odigramo ove dvije utakmice u njihovoj dvorani - ka`e Bukva. Kako smo doznali, Bosna jo{ traga za poja~anjima za narednu sezonu, a postoji za poljsku Polfarmu vjerovatno}a da }e u klub sti}i i ko{arka{ sa one strane Atlantika. - Mnogo toga zavisi od toga da li }e Uro{ Mirkovi} zadovoljiti i ako bude novca, onda bismo doveli Amerikanca, a da li }e biti na poziciji jedan ili dva ili na poziciji krilnog centra, uprava }e odlu~iti. Ako ne bude novca, onda }emo dovesti doma}e poja~anje ili iz regiona - ka`e Sejo Bukva. E. ^.

Aleksandrov~ani rade punom parom
Klipa: Ne `eli otkriti ime

Borac Nektar po~eo pripreme

Karali}: Cilj nam je sredina tabele
Drago Karali} je poslije tri godine pauze ponovo preuzeo kormilo ekipe Borca Nektara. Iskusni trener sino~ (ponedjeljak) obavio je prozivku i ne krije optimizam pred novu sezonu. - Zadovoljan sam kadrom koje je uprava anga`ovala proteklih mjesec dana. To su igra~i koje smo tra`ili i sa kojima smo popunili klju~na mjesta u timu. Oni }e biti kostur ekipe, a uz njih }e imati priliku napredovati i mladi igra~i, koji su pro{le sezone najavili da se na njih mora ozbiljno ra~unati. Nadam se da }u napraviti kompaktnu cijelinu i tim koji }e na kvalitetan na~in odgovoriti izazovima u Prvenstvu BiH. U opciji je jo{ dolazak igra~a na poziciji centra, s kojim bismo nadoknadili odlazak Igora Josipovi}a. Me|utim, to }e zavisiti od finasijskih mogu}nosti kluba i ponude na tr`i{tu - ka`e Karali}. Borac Nektar je za sada anga`ovao krilne centre Marka Jagodi}a Kurud`u i Sr|ana Blanu{u, bekove Nemanju Vranje{a i Slobodana To{i}a, te plejmekera Zlatka Jovanovi}a. - O~ekujem da se svi igra~i na koje ra~unamo pojave na prvom treningu. Cjelokupne pripreme obavit }emo u Banjoj Luci, dijelom zbog {tednje, ali i dobrih uslova koje imamo ovdje. U narednih nekoliko dana moramo definisati protivnike sa kojima }emo odmjeriti snage i uigravati sastav. Imamo dovoljno vremena i uvjeren sam da }emo spremni do~ekati start bh {ampionata - napomenuo je strateg Borca Nektara. Banjalu~ani za cilj imaju plasman u sredini tabele. - Jo{ uvijek je rano govoriti o ambicijama. Moramo bolje sagledati na{e mogu}nosti, ali i rostere protivnika. Ipak, nama je prioritet stabilizacija kluba u svim njegovim segmentima, a kada se to zavr{i bit }e nam i planovi daleko ambiciozniji..Mislim da bismo bili zadovoljnim jednim od mjesta u sredini tabele. O borbi za ostanak ne `elimo razmi{ljati, a prerano je da se nadamo vrhu. Sigurno je da }e ove godine Liga biti kvalitetna i izjedna~ena i svako svakoga mo`e da pobjedi. Naravno mi }emo poku{ati posti}i {to vi{e - zaklju~io je Drago Karali}. Z. G.

Vanredna sjednica Skup{tine Slavije najavila svjetliju budu}nost

Stranac dolazi na „keca“
Poslije osam radnih dana u Igokei privode zavr{etku uvodni dio priprema.. Prije podne bazi~ni dio priprema vodi Mihajlo Miljani}, a poslije podne trenira se u dvorani pod nadzorom trenera Slobodana Klipe. Prema rije~ima stratega Aleksndova~kih ko{arka{a ekipa ima odli~ne uslove za rad i treninzi se odvijaju po planu. Pojedini igra~i `ale se jedino na upalu mi{i}a. - To je uobi~ajeno u ovome dijelu priprema. Od po~etka smo nametnuli `estok tempo i sve }e uskoro biti u redu - ka`e Klipa. Uz 11 prvotimaca na treninzima su i tojica juniora:Vedran Vu~enovi}, Marko Mileti} i Nenad Jovi~i}. Igra~ki kadar za NLB ligu gotovo je kompletiran, jedino se jo{ ~eka dolazak jednog igra~a na poziiju organizatora igre i tada }e za Igokeu prijelazni rok biti zaklju~en. - Do sada smo obavili veliki posao, anga`ovali kvalitetne i iskusne ko{arka{e i popunili sve pozicije u timu. Dosta je igra~a koji mogu podjednako dobro igrati na nekoliko pozicija, a takav profil smo i tra`ili - napomenuo je Klipa. Na mjestu plejmejkera ve} su anga`ovani Branko Mirkovi} i Nenad Kora}. No, tra`i se jo{ jedan, onaj „pravi“. - Ne}emo `uriti, u izboru je nekoliko zanimljivih igra~a i siguran sam da }emo napraviti najbolji izbor i anga`ovati provjereno poja~anje za izazove koje nas o~ekuju u NBL ligi. O imenima ne `elim govoriti, jedino mogu re}i da }e biti stranac - zagonetno je odgovorio strateg Aleksandrov~ana. Aleksandrov~ani nestrpljivo o~ekuju prve kontolne me~eve svojih ljubimaca, kako bi se u`ivo uvjerili u kvalitetete ekipe. Me|utim, do prve utakmice jo{ }e morati pri~ekati. Kormilar Igokee planira da ekipa tokom septembra odigra desetak utakmica, a generalna proba ve} je zakazana za 2. oktobar, kada u Lakta{e dolazi gr~ki Panatinaikos, na ~elu sa trenerom @eljkom Obradovi}em. om prilikom otvori}e se novoizgra|ena dvorana u kojoj }e Aleksandrov~ani igrati utakmice NLB lige. Kao prva provjera planirana je utakmica sa Borcem Nektarom, koja bi se trebala odigrati 2. septembra, a tri dana kasnije na redu je ko{arka{ki spektakl i poslastica za ljubitelje ko{arke. Naime, 5. septembra najavljen je dolazak beogradskog Partizana. Dogovorena je i utakmica sa [irokim TT Kabeli za 10. septembar, a uskoro }e se znati i imena ostalih protivnika. Z. G.

[avija i Mutabd`ija: Kako iza}i iz krize?

Klub se ne smije ugasiti
Klub se ne smije ugasiti. Formirali smo ga u daleko te`oj situaciji i za kratko vrijeme do{ao do najve}eg ranga. U~ini}u sve da u okviru svojih mogu}nosti pomognem da klub nastavi egzistirati, ali, u te{koj finansijskoj situaciji, moramo se osloniti na vlastiti kadar a tro{kove moramo revidirati na minimum - ovim rije~ima podgrijao je atmosferu Gojko Dra{kovi}, na~elnik op{tine Isto~no Novo Sarajevo na sjednici vanredne Skup{tine KK Slavija na kojoj je bilo prisutno 19 od 31 delegata i na kojoj je jedina tema bila spas kluba kojem je prijetila najgora varijanta, ga{enje. Nekoliko poku{aja da se odr`i UO koji broji sedam ~lanova izabranih na poslednjoj redovnoj sjednici 18. marta ove godine bilo je bezuspje{no pa su delegati Skup{tine raspustili postoje}e predsjedni{tvo, a imenovali komisiju od 3 ~lana: Goran Mutabd`ija, Zdravko [avija i Neboj{a Popi}, da u roku od sedam dana sa~ini finansijski plan za 2010/11, razgovara sa potencijalnim trenerima kao i svim du`nicima u cilju reprograma duga, predlo`i novi sastav predsjedni{tva kako bi se {to prije iskristalisao igra~ki kadar i krenulo sa pripremama za peti nastup u ko{arka{koj eliti BiH u kome su ambicije zadr`ati status premijerliga{a. Prijedlog delegata je da Zdravko [avija prihvati funkciju predsjednika kluba koju je obna{ao do 18. marta, kada je podnio ostavku te je obavljao u tehni~kom mandatu, o ~emu }e se on naknadno izjasniti. G. I.

Karali}: Liga }e biti izjedna~ena

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

29

Azra Be}irovi} prekida jednogodi{nju pauzu

Trenira na Tu{nju i ~eka pravu ponudu
Izabrat }e klub u kojem }e mo}i uskladiti i obaveze prema najmla|em ~lanu porodice
zra Be}irovi}, biv{i kapiten bh. reprezentacije i jedna od najboljih na{ih ko{arka{ica posljednjih godina, odlu~ila se vratiti na ko{arka{ke parkete. Razlog jednogodi{njeg odsustva je prinova u porodici, prema kojoj }e Azra i uskla|ivati budu}e obaveze. - Sada mi je najva`nije da budem uz sina, kome sam najpotrebnija. Ukoliko bi se

A

i obaveze prema nekome klubu mogle u to uklopiti, onda bismo mogli razgovarati isti~e Be}irovi}. Za sada trenira samostalno na stadionu Tu{anj, gdje vra}a snagu i prema svemu sude}i se priprema za novu sezonu. - Ne mora zna~iti da }u odmah na teren. Va`no da ponovo u|em u trena`ni proces i dobijem na snazi, a na-

kon toga }u i kroz treninge, najvjerovatnije sa Jedinstvom, gledati da se {to prije vratim u `eljenu formu rekla nam je nekada{nja bh. reprezentativka. Prema posljednjim inforamcijama Azru bi rado u svojim redovima vidjeli u Banovi}ima, dok bi dobro do{la i Jedinstvu, koje se susre}e sa konstantnim osipanjem igra~kog kadra. N. ].

Azra Be}irovi}: Banovi}ani je `ele u svojim redovima

@eljezni~ar po~inje sa pripremama u ~etvrtak

Do{la Be{i}, sti`u jo{ dva poja~anja
@eljezni~ar, aktuelni prvak BiH, u ~etvrtak po~inje sa pripremama za narednu sezonu. U klub je krajem pro{le sedmice do{la iskusni bek Mirela Be{i}, koja je igrala u Jedinstvu. Trener @eljezni~ara Vesna Bajku{a o planovima za narednu sezonu ka`e: - Do{la je Mirela Be{i}, dok smo u potrazi za jo{ dva poja~anja. Cilj nam je, naravno, dupla kruna u doma}im takmi~enjima, dok u Eurokupu imamo za cilj da pro|emo grupu, a kasnije }emo vidjeti jer sve zavisi od `rijeba. Od ko{arka{ica na prozivku }e kasniti Ana Baleti} koja ima obaveza prema crnogorskoj reprezentaciji, te Rada Vidovi} koja ima obaveza prema fakultetu u Srbiji ali }e do}i do po~etka naredne sedmice - ka`e trener prvaka BiH Vesna Bajku{a. Mirela Be{i}, novo poja~anje @eljezni~ara, igrala je u Jedinstvu na poziciji beka i bila je dugo giodina standardna bh. reprezentativka. T ako|er, nedavno je na mjesto koordinatora za omladinski pogon postavljen Admir Pra{ovi}, biv{i pomo}ni trener Mesnure Andelije. E. ^. Be{i}: Stigla iz Jedinstva

Ko{arka{ice Slobode od sutra (srijeda) u pogonu

Deura: O~ekivala tri pobjede

Milica Deura najefikasnija bh. reprezentativka

Uspjet }emo na kraju
Milica Deura, sjajni bek Mladog Kraji{nika, bila je najefikasnija bh. reprezentativka sa 62 poena (15,5 u prosjeku na ~etiri me~a) u prvom dijelu kvalifikacija izabranica selektora Vesne Bajku{e u okviru B grupe kvalifikacija evropske B divizije. Polovi~nim u~inkom od dvije pobjede i isto toliko poraza nije zadovoljna, jer je nakon dugih priprema i zajedni~kog rada moralo biti bolje. - Iskreno, o~ekivala sam u prvom ciklusu tri pobjede i tada bi nam posao bio mnogo lak{i. Ipak, dobro je {to smo i od [vicarske, od koje nismo smijele izgubiti u Bosanskom Novom, i na gostovanju favorizovanoj Estoniji izgubile sa po sedam poena razlike - pri~a Deura. Djevojka, koja sa 20 godina preuzima ulogu vo|e najbolje selekcije BiH, a izvjesno je da }e to biti jo{ dugi niz godina u budu}nosti o~ekuje da se u nastavku mo`e nadoknaditi propu{teno. - Albaniju i Luksemburg, uvjerena sam, dobiti }emo ponovo, a preostaje da rivalima koji su nas savladali krajem maja naredne godine revan{iramo. Uspje}emo na kraju kvalifikacija biti me|u dvije prvoplasirane ekipe i kroz bara` vratiti se u A diviziju, jer je BiH mjesto me|u najboljim reprezentacijama starog kontinenta poru~uje Milica Deura. N. \.

Ko{arka{ice Slobode sutra (srijeda) zvani~no }e po~eti pripreme za svoju ~etvrtu sezonu u eliti BiH, u kojoj su protekle, predvo|ene najboljom igra~icom Almom Kova~evi}, osvajanjem ~etvrtog mjesta ostvarile najve}i uspijeh u histroriji kluba dugoj tri decenije. Trener Milo{ Dupalo u 9 sati obavit }e prozivku, a potom sa svojim izabranicama odraditi prvi trening u sportskoj dvorani u Bosanskom Novom. - Juniorke i kadetkinje, od kojih su ve}ina prvotimke, radile su od po~etka mjeseca. Pored seniorskih bh.reprezentativki Nata{e Kajtaz (Br~ko Distrikt) i Vedrane Kecojevi} (Trebinje 03), te talentovane 15-ogodi{nje Dragane Stankovi} iz Bijeljine, do{la nam je i Marija Bosan~i} (16), koja igra na poziciji ~etiri i do sada je nastupala za prvoliga{a RS, prijedorsku Mladost. Mogu}e je da se upravo ona, zbog odlaska na more, uz odobrenje, ne pojavi i priklju~i timu za dan-dva - kazao je Dupalo. Posljednjih dana pominjana je mogu}nost da u Slobodi, ipak, ostane Zvjezdana Gagi}, iako je najavljen njen siguran odlazak u sarajevski

Bosan~i} novo ime Tuzlanke startale sa radom
Jedinstvo 1989, novi prvoliga{, u ponedljedak je po~eo pripreme za narednu sezonu. Trener ovog kluba, iskusna Jadranka Savi}, o planu priprema ka`e: - Gotovo kompletne pripreme }emo obaviti u Tuzli, sa tim da }emo i}i na zakazane utakmice u Slavnoskom Brodu i Subotici, gdje }emo odigrati utakmice sa Slavonskim Brodom i Spartakom, a ugostit }emo te dvije ekipe u Tuzli. Tako|er imamo dogovorene utakmice sa Bijeljinom Plus i Borcem. Imamo mladu ekipu u kojoj najstarija igra~ica ima 23 godine, a najmla|a 14, te imamo za cilj stvaranje doma}ih ko{arka{ica i da one dobiju poravu {ansu. Nama je cilj prvo da ne{to napravimo, a onda da pri~amo o tom uspjehu ka`e Jadranka Savi}. Na prozivci su se pojavile sljede}e ko{arka{ice: Emina @abi} (kapiten), Dijana @epi}, Edvina Levi}, Tamara Kre{i}, Elma Salihovi}, Irma Salihovi}, Vedrana Divkovi}, Amira Bajri}, Emina Gazibegovi}, Tatjana Niki}, Lejla Mulabegovi}, Doris Juki}, Ena Ga{parov, Senka [ehi} i Jasmina Pu{kar. Prvi trener je Jadranka Savi}, dok je pomo}ni Maja Simala. E. ^.

Igra~ice Jedinstva 1989 se okupile

@akula: Nesu|eno poja~anje Slobode @eljezni~ar za kojeg je igrala u Ligi za prvaka i stigla do naslova {ampiona na{e zemlje, kao i da poja~anje bude iskusna Dragoslava @akula (37) koja je pro{le sezone branila boje banjalu~kog Mladog Kraji{nika u Regionalnoj WABA-ligi. - Ta~no je da su Gagi} i @akula izrazile `elju da nas poja~aju i da njihov kvalitet za nas nije sporan. Me|utim, na{e procjene su da bi u ovom momentu mogle zauzimati mjesto nekoj od mla|ih igra~ica, a opredjeljenje nam je da im pru`imo makismalnu {ansu - naglasio je Dupalo. N. \.

Savi}: Trener novog prvoliga{a

Magazin
Sve spremno za spektakl u Gora`du

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

30

Crnogorci testiraju BiH
Na{i reprezentativci su ovih dana dobro radili u svojim mati~nim klubovima, a okupljanje je zakazano tri dana prije odr`avanja ovog bokserskog spektakla - ka`e selektor Pe{tek

S

Pe{tek: Priprema bh. borce

ve je spremno za prijeteljski boks me~ reprezentacije BiH i Crne Gore, koji }e se odr`ati 11. septembra u Sportskoj dvorani u Gora`du. Enes Pe{tek, selektor reprezentacije BiH zajedno sa trenerima Muradifom Salki}em i Arminom Rami}em priprema bh. borace koji }e nastupiti u ovom prijateljskom me~u. U ringu u Gora`du }e nastupiti najbolji pioniri, kadeti, juniori i seniori na{e zemlje, gdje }e biti odboksovano 16 kvalitetnih me~eva. Ve} se znaju imena pojedinih boraca koji }e nastupiti za BiH, dok }e se preostali takmi~ari saznati za nekoliko dana. - Sigurno }e nastupiti na-

U Gora`du se o~ekuju kvalitetne borbe jbolji pioniri Haris Me{anovi} jbolja seniora u kategoriji do iz Novog Grada i Sandro Pole- 75 kilograma, pa }e se tako tan iz banalu~ke Slavije, te ka- publici u Gora`du predstavideti Dario Ili} iz Novog Gra- ti Pa{ali} iz zeni~kog ^elika da, Berislav @uljevi} iz Novog i Alimanovi} iz Vogo{}e. Travnika. Me|u juniorima }e Selektor Pe{tek nam je se na}i Smail [ikalo iz Novog oktrio da }e u Gora`du naGrada, njegov klupski kolega stupiti najbolji bokseri iz tuSuljo Hasanbegovi}, koji }e se zlanske Slobode, Novog Gru ringu sastati sa Miroslavom ada, Ilid`e, Vogo{}e, MostaMileti}em iz Crne Gore u ra, zeni~kog ^elika, banjate{koj konkurenciji - kazao je lu~ke Slavije i da }e po prvi selektor Enes Pe{tek. put u ovom podrinjskom grU Gora`du je dogovoren adu nastupiti vi{e od 30 bh. i me~ izme|u na{a dva na- boksera i isto toliko boraca iz

Crne Gore. - Na{i reprezentativci su ovih dana dobro radili u svojim mati~nim klubovima, a okupljanje je zakazano tri dana prije odr`avanja ovog bokserskog spektakla, kako bi treneri Salki} i Rami} provjerili njihovu spremnost i nedostatke, koje bi trebali odmah otkloniti. Vjerujem da }emo u Gora`du napraviti spektakl kakav i zaslu`uju gra|ani ovog grada - rekao je Pe{tek. S. K. Ali}: Postavio novi juniorski i seniorski rekord

Muradif Salki}, selektor `enske bokserske reprezentacije BiH

Tra`imo protivnika za Pa{u Malagi}
Gledaocima u Gora`du obe}avam odli~an me~ u kojem }u, nadam se, trijumfovati - ka`e Malagi}
Muradif Salki}, selektor `enske bokserske reprezentacije BiH i trener BK Sloboda Tuzla ovih dana ima pune ruke posla. Naime, na{a selekcija }e 11. septembra u Gora`du odigrati prijateljski me~ sa Crnom Gorom, tako da je Salki} ve} po~eo pripremati boksere koji }e nastupiti u ovom susretu. U reprezentaciji na{e zemlje }e biti i borci iz tuzlanske Slobode, a me|u njima su Senad Kari} kategorija do 60 kg, Salko Kari} (64 kg), Jaser Malagi} do 69 kilograma. - S obzirom da je selektor Enes Pe{tek ugovorio i borbe djevojaka, odlu~io sam da se u Gora`du pojavi i na{a najbolja takmi~arka u kategoriji do 60 kg i dr`avna prvakinja Pa{a Malagi} iz tuzlanske Slobode, kao i Vedrana Mato{evi} kategorija do 54 kg iz Novog Travnika i Dijana ^uljak do 60 kg iz Ljubu{kog - ka`e Muradif Salki}, selektor `enske bh. reprezentacije u boksu. Pa{a Malgi} je spremna za me~ koji joj slijedi, jer je redovno trenirala sa trenerom Eldarom Kari}em. - Predstavnici reprezentacije Crne Gore jo{ uvijek nisu prona{li protivnicu Pa{i Malagi}. Kako ka`u upoznati su sa kvalitetom na{e bokserke, te }e im te{ko biti prona}i predstavnicu koja }e mo}i parirati na{oj reprezentativki u ringu.

Na Olimpijadi mladih u Singapuru

Ali} osvojio 18. mjesto
Bosanskohercehova~ki pliva~ Zlatko Ali}, koji }e 1. septembra proslaviti svoj 18. ro|endan osvojio je 18. mjesto na Prvoj olimpijadi mlaMalagi}: Spremna za duel koji joj slijedi Ovo je veliki upsjeh za Ali}a koji je postavio novi juniorski se seniorski rekord na{e zemlje, a treba napomenuti i to da je u svojoj kvalifikacionoj

Milica Savi} sedma u d`udu
Bh. d`udistkinja Milica Savi} zauzela je sedmu poziciju u ukupnom plasmanu na Olimpijadi mladih u Singapuru. Ona je zavr{ila takmi~enje na prvim Olimpijskim igrama za mlade, a u borbi za peto mjesto izgubila je od srbijanske predstavnice Una Tuba. Nastup na Olimpijskim igrama u Singapuru okon~ao je i bh. d`udist Eldin Omerovi}. U ukupnom poretku nakon tri borbe zauzeo je deveto mjesto {to se smatra izuzetno solidnim nastupom, saop}io je Olimpijski komitet BiH. Nastup na Prvoj olimpijadi mladih su okon~ali i na{i atleti~ar Melika Kasumovi} i d`udista Eldin Omerovi}. Kasumovi} je nastupila u disciplini 100 metara u kojoj je zauzela 29. mjesto od 36 u~esnica. D`udista Omerovi} je u ukupnom poretku nakon tri borbe zauzeo deveto mjesto. dih u Singapuru. ^lan Pliva~kog kluba Bosna postigao je 18. vrijeme u disciplini 200 m delfin rezultatom 2:08,81. grupi osvojio {esto mjesto. Sigurno je da }e ovaj mladi pliva~ i u narednim takmi~enjima ostvarivati dobre rezultate.

Bh. prvakinja se ne nikoga ne boji
Nakon {to je Malgi} postala dr`avna prvakinja u svojoj kategoriji, te{ko joj ko mo`e parirati. - Do sada sam imala priliku sastati se sa takmi~arkama iz Vojvodine, Srbije i Hrvatske i uvijek sam izlazila kao pobednica. Sada me o~ekuje duel protiv crnogorske takmi~arke, kojoj jo{ uvijek ne znam ime. Ne bojim se nikoga i gledaocima u Gora`du obe}avam odli~an me~ u kojem }u, nadam se, trijumfovati - ka`e Pa{a Malagi}, reprezentativka BiH u boksu. - Nakon me~a u Gora`du planiram zajedno sa trenerima iz drugih klubova iz na{e zemlje sa~initi spisak reprezentativki, koje }e do kraja godine imati priliku u prijateljskom me~u da se na|u u ringu zajedno sa predstavnicama Srbije i Hrvatske. Znam da je `enski boks u BiH u posljednje vrijeme u usponu i da se sve vi{e djevojaka `ele baviti ovim sportom - ka`e Salki}. S. K.

Salki}: Priprema boksere

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

31

Damir D`umhur za „Sport“ nakon osvajanja historijske bronze u Singapuru

Bio sam iscrpljen na plus 35
U Montrealu i Njujorku igra posljednje juniorske turnire u karijeri Sa reprezentacijom u Dejvis kupu protiv Portugala
D`umhur u polufinalnom me~u u Singapuru
(Foto: AFP)

Otac trener
Prve teniske korake Damir je napravio uz oca Nefrida koji mu je i danas trener. Mnogi su govorili da }e svojom slaba{nom fizi~kom konstitucijom te{ko do}i do vrhova svjetskog tenisa, me|utim posljednjim rezultatima demantirao je takve prognoze. Damir je ina~e trenutno rangiran na 1066. mjesto svjetske liste, ali je sigurno da }e kroz profesionalne turnire taj renking uveliko popraviti. Na stranici atpworldtour.com je zabilje`eno i da je u karijeri zaradio 735 dolara. Portugal u kojem igramo me~ za ulazak u prvu skupinu evro-africke zone protiv favorizovanog Portugala.

Pomo} tima
Na kraju D`umhur `eli zahvaliti svima onima koji su mu pomogli da do|e do ovog velikog rezultata. - Samo `elim re}i da mi je jako drago zbog ove medalje. Na{a dr`ava je zaslu`ila da je dobije. Nadam se da }e u budu}nosti biti jo{. Ponosan sam jer sam ja taj koji ju je donio prvi. Naravno, `elim zahvaliti svom timu jer su me bodrili tokom cijelog turnira, {to je dosta pomoglo u osvajanju prve medalje za BiH na Olimnpijskim igrama - ka`e D`umhur.. A.T.

ada je nedavno postigao historijski uspjeh bh. tenisa, ubjedljivo pobijediv{i u finalnom me~u Evropskog prvenstva do 18 godina u {vicarskom Klosteru {pansku nadu Artuneda Martinavara sa 6:1, 6:4, osamnaestogodi{nji Sarajlija Damir D`umhur je ostvario plasman na tre}e mjesto svjetske juniorske rang-liste. Bio je to nagovje{taj jo{ boljih rezultata, {to je potvr-

K

dio i na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru kada je stigao do bronze, a malo je nedostajalo i da s domogne velikog finala. To je prva olimpijska medalja u historiji samostalne Bosne i Hercegovine.

Revan{ za poraze
- Zaista sam zadovoljan osvojenom bronzom. Istina je da postoji `al zbog polufinala u kojem sam imao dosta {ansi za prolazak u finale i

osvajanje srebrne ili zlatne medalje, ali ipak me~ za tre}e mjesto me je jako razveselio. Odigrao sam ga vrlo dobro i pametno i pobijedio Rusa Viktora Baludu sa 7:5, 6:1, igra~a od kojeg sam u dva susreta dva puta izgubio, tako da je ovo bio pravi revan{ za te poraze i u pravo vrijeme rekao je D`umhur za najtira`niji sportski list u BiH nakon ovog velikog rezultata. - Sve u svemu je ovdje bilo zaista lijepo. Grad jepreli-

jep, otvaranje OI je bilo impresivno, plamen je zaista zapaljen na fenomenalan na~in, sve je jako dobro. Jedino {to nam je svima pomalo smetalo je velika vru}ina i vlaga. Pogotovo je to smetalo teniserima koji igraju me~eve po dva, tri sata na plus 35 stepeni sa ogromnim procentom vlage u zraku. Svi se uglavnom `alili na te`e disanje i vrtoglavicu. Upravo takve probleme sam i imao u tre}em setu u polu-

finalu, dosta sam bio iscrpljen, a me~ je trajao skoro tri sata. D`umhur se ve} sprema za nove poduhvate, a danas (utorak) u Montrealu igra ITF turnir prve kategorije. Sedam dana kasnije bit }e u Njujorku gdje se igra posljednji gren slem sezone US Open. - To }e biti moji posljednji juniorski turniri. Nakon toga zajedno sa Dejvis kup reprezentacijom putujem u

Zavr{en teniski turnir „ Open Barcelona 1899-Sarajevo 2010“

BK Novi Travnik po~eo sa pripremama

^oregi i \ere pobjednici
Gor~i}: U dublu zaustavljen u polufinalu Rumunka Ilka ^oregi (Csoregi) i Laslo \ere (Laszlo Djere) iz Srbije pobjednici su 14. me|unarodnog juniorskog turnira „Open RCT Barcelona 1899 - Sarajevo 2010“, koji se u proteklih {est dana igrao na terenima Teniske akademije Head u Donjem Hotonju - Vogo{}a. U mu{kom finalu \ere je savladao mladog Tuzlaka Denisa Por~i}a sa 6:2, 6:1, dok je kod juniorki ^oregijeva sa 7:6, 6:1 bila bolja od Slovakinje Monike Stanikove, koja je u polufinalu eliminirana Damiru Muminovi} iz BiH. U konkurenciji dublova titulu su osvojili bh. teniseri Faruk Bakalovi} i Ivan Divkovi}, dok su kod juniorki slavile Hrvatica Tea Jandri} i Nijemica Stefanija Vorih. Ovaj tradicionalni turnir nalazi se u kalendaru Evropske teniske asocijacije -

Slijede turniri u Ljubu{kom i Solinu
BK Novi Travnik je sredinom avgusta po~eo sa pripremama. Pod rukovodstvom trenera Gorana Guzine u ovom klubu aktivno trenira dvadesetak boraca u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. U isto vrijeme uspje{no radi i {kola boksa, koja u ovom trenutku broji tridesetak najmla|ih takmi~ara, a po~etkom {kolske godine o~ekuje se jo{ dvadesetak talentovanih osnovaca. a osim bh. predstavnika u~estvovat }e i borci iz Hrvatske. - Nakon Ljubu{kog }emo nastupiti na turniru u Solinu pokraj Splita, na kome je pro{le godine na{ predstavnik Tomislav @uljevi} u te{koj konkurenciji progla{en za najboljeg borca. U Solin }e osim @uljevi}a otputovati Ivan Ma|ar u superte{koj kategoriji i Sandro Stani}, kategorija do 60 kilograma i uvjeren sam da }emo ostvar-

BH. teniser predao finalni me~

Ismar Gor~i} bez titule u ^akovcu
Ismar Gor~i}, bh. teniser nije uspio osvojiti ITF turnir iz Fju~ers serije u ^akovcu (Hrvatska). U finalnom me~u 10.000 dolara vrijednog turnira, na{ Dejvis kup reprezentativac i 581. igra~ na ATP listi, koji je bio postavljen za prvog nositelja, predao je me~ u drugom setu doma}em teniseru Kristijanu Mesaro{u (594. na ATP listi) kod rezultata 1:6, 1:4. Mesaro{ je u polufinalu eliminirao jo{ jednog bh. igra~a Mirzu Ba{i}a sa 7:5, 5:7, 6:4. Uspje{an nastup na turniru Gor~i} je upotpunio i u konkurenciji dublova u kojem je u paru s Franjom Raspudi}em zaustavljen u polufinalu.

O~ekuju nove medalje
Por~i}: Bh. takmi~ar koji je pora`en u finalu ETA, a organizira se kao plod Kraljevskog teniskog kluba dugogodi{nje saradnje i prija- RCT Bacelona 1899. Huan teljskih veza jednog od najsta- Maria Tintore, po~asni rijih evropskih teniskih kole- gra|anin grada Sarajeva, koktiva - {panskog kraljevskog ji je najboljim u~esnicima kluba Barcelona, osnovanog uru~io prijelazne pehare, dar 1899. i Teniskog kluba Tenis ovog kluba. Pro iz Sarajeva, koji je bio orNa turniru su u~estvovaganizator turnira. la 124 tenisera i teniserke Turniru je i ove godine uzrasta do 16 godina iz 18 prisustvovao predsjednik zamalja. Iako je BK Novi Travnik relativno mlad klub u BiH, oni va`e za ozbiljnu ekipu, koja je na doma}im i me|unarodnim takmi~enjima osvojila tridesetak medalja i priznanja, a do kraja godine }e vitrine ovog kluba biti bogatije za nova odli~ja. - Mi planiramo omasovljavanje {kole boksa u Travniku, kao i to da dovedemo par djevojaka koje vole ovaj sport, da zajedno sa na{om Vedranom Mato{evi} budu uspje{ne na doma}em ringu i da nastupaju na me|unarodnim takmi~enjima - rekao je Goran Guzina. - Na{i borci se vrijedno spremaju za liga{ka takmi~enja u BiH. Imamo kvalitetne boksere, koji su spremni posti}i dobar rezultat. Najvi{e se o~ekuje od na{ih najboljih takmi~ara Tomislava @uljevi}a, Sandra Stani}a, Ivana Ma|ara, Ivana Bjlobrka, Armina Kuki}a, Jovice Jovanovi}a, Sanija Tahirovi}a i drugih - kazao je trener Goran Guzina. Bokseri Novog Travnika }e 29. avgusta u Trebi`atu kod Ljubu{kog nastupiti na otvorenom me|unarodnom turniru kojeg organizuje BK Ljubu{ki, iti zapa`en rezultat. U ovom sportskom kolektivu je polovinom jeseni planiran prijateljski me~ izme|u boraca Novog Travnika i najboljih boksera iz na{e zemlje. - O~ekujem da Hamid [emi}, selektor kadetske reprezentacije BiH, Enes Pe{tek selektor pionirske reprezentacije na{e zemlje i Muradif Salki}, selektor `enske reprezentacije u Novi Travnik dovedu najbolje bh. borce i naravno najbolje takmi~arke u `enskom boksu - ka`e Guzina. S. K.

Tintore „Po~asni gra|anin grada Sarajeva“
Zamjenik gradona~elnika Sarajeva Igor Kamo~aji uru~io je priznanje „Po~asni gra|anin grada Sarajeva“ Huan Mariji Tintoreu, predsjedniku Kraljevskog teniskog kluba Barcelona na sve~anosti uprili~enoj tim povodom. - Mnogo sam nau~io od vas, od va{e solidarnosti i nastojanja da prevazi|ete situaciju u kojoj ste bili. Li~no }u u~initi sve {to bude u mojoj mo}i za Sarajevo ubudu}e. Tako|er vam `elim da {to prije postanete ~lan Evropske unije, {to }e vam donijeti prosperitet - dodao je po~asni gra|anin Sarajeva Juan M. Tintore.

Tintore: Dobio priznanje

Rukomet
Na Me|unarodnom rukometnom turniru u Samoboru

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

32

Vanja Radi} najbolja golmanica
R
ukometa{ice zagreba~ke Lokomotive, predvo|ene odli~nom Vanjom Radi}, pobjednice su Me|unarodnog rukometnog turnira koji je proteklog vikenda odr`an u Samoboru. One su u finalnoj utakmici turnira pobijedile, velikog i gradskog rivala, ekipu Tre{njevke a najzaslu`nije za uspjeh „lokosica“ bila je na{a Vanja Radi}. Tokom cijelog turnira, Radi} je briljirala na golu Lokomotive i na kraju je ponijela titulu najbolje golmanice turnira. - Premijera u dresu novog kluba bla je veoma uspje{na i moram priznati da sam pomalo iznena|ena kvalitetom igre koju smo demonstrirale. Iza nas je tek dvadesetk dana rada a sve smo bile na zavidnom nivou. Ponosna sam na svoju novu titulu i to mi je dodatni stimulans da u novoj sezoni potvrdim svoj kvalitet - rekla je Vanja Radi}. Prvim nastupima u dresu novog kluba, Radi}ka je pokaza-

Ve} u prvim nastupima pokazala da }e biti veliko poja~anje „lokosica“ koje su i osvojile ovaj turnir

la da }e biti njihovo veliko poja~anje i da }e „lokosice“ naredne sezone biti jedani od glavnih konkurenata za titulu prvaka. Ina~e, na ovom turniru nastuplo je {est ekipa i to: Merkator Tenzor - Ptuj i Krka Novo Mesto iz Slovenije i lokomotiva, Tre{njevka, Zamet i doma}in tuF. A. rnira ekipa Samobora.

Radi}: Potvrdila formu

Pobjeda Prijedora u @ivinicama nad Konjuhom
Nove test utakmice }e biti igrane uglavnom sa jakim protivnicima, ka`e trener Prijedor~ana

Gora`dani u{li u seriju utakmica

Pao @eljezni~ar, slijedi viso~ka Bosna
Iza rukometa{a Gora`da serija je prijateljskih utakmica, a posljednju provjeru izabranici Junuza Vlaj~i}a imali su protiv sarajevskog @eljezni~ara. Iako je susret imao predznak prijateljske utakmice on je protekao u napetoj atmosferi, jer su i jedni i drugi o~ekivali pobjedu. @eljezni~aru je uspjelo da bude bolji u poluvremenu, dok je Gora`de ipak slavilo pobjedu na kraju susreta. - Fizi~ki smo dobro pripremljeni i naravno da smo u stanju izdr`ati veliki napor na utakmici, a jo{ imamo i onu sportsku pamet pa smo odigrali dobro odbranu i u fazi napada

Ran|elovi} tra`i jo{ bolju igru
Prijedorski premijerliga{ je zapo~eo serijom prijateljskih utakmica kako bi se do po~etka prvenstva u{lo u punu takmi~arsku formu. Neke ugovorene utakmice su odlo`ene, a neke pomjerene za nekoliko dana. Tako pro{log petka nije do{lo do susreta sa br~anskom Lokomotivom, ali je igran susret u @ivinicama sa Konjuh namje{tajem. Trener Miodrag Ran|elovi} je ovom prilikom pru`io priliku svim rukometa{ima na koje ra~una. - Imali smo neka otkazivanja ugovorenih pripremnih utakmica, ali to ne uti~e na ri-

Na turniru veterana 16 ekipa
Od 26. do 29. avgusta u Prijedoru }e se igrati 7. me|unarodni rukometni turnir veterana „Prijedor 2010“ na kojem je u~e{}e prijavilo 16. ekipa iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH. Pobjedni~ki tron brane ekipe Montenegro iz Podgorice u `enskoj i Osijek u mu{koj konkurenciji. BiH }e na ovom turniru }e predstavljati veterani RK Prijedora, Srednjo{kolac iz Bosanskog Novog i Cazin kod mu{kih, te Mira u `enskoj konkurenciji.

tam na{e poslJednje faze priprema. Prvi test-susret imali smo u @ivinicama. Zadovoljan sam fazom pripremljenosti u kojoj se nalazimo. Pobjeda od 32:28 nad Konjuhom mi daje za pravo da se nadam jo{ boljoj i efikasnijoj igri. Nove test utakmice }e biti igrane uglavnom sa jakim protivnicima. Vjerovatno }emo se ogledati i sa banjalu~kim Borcem, ali i sa dva prvoliga{a iz Hrvatske (vjerovatno Kutina i Osijek).Tako|e o~ekujemo gostovanje gr~kog vice{ampiona Filiposa iz Verije. Ono {to me raduje da nemamo povrije|enih i da svi rade punim intezitetom - istakao je Miodrag Ran|elovi},trener i golman RK Prijedor. V. V.

Sljede}eg vikenda turnir
Gora`dani u petak i subotu organizuju internacionalni memorijalni turnir „Mirsad Huri}-Huro“ na kojem }e uteti u~e{}a i ekipe iz Srbie i Crne Gore. - Turnir je na programu u petak i subotu, u~estvuju Borac Banja Luka, RK Radni~ki Kragujevac iz Srbije i RK Mojkovac iz Crne Gore. Bit }e to nove provjere za nas, a nakon turnira odigrat }emo jo{ nekoliko utakmica tako da }emo sezonu do~ekati potpuno spremni - istakao je Vlaj~i}.

Vlaj~i}: Zadovoljan prikazanim
smo zadovoljni. Standardno cijela ekipa je dala maksimum i mi sa velikim optimizmom ulazimo u sljede}u pripremnu sedmicu kada ve} u srijedu igramo sa Bosnom Prevent - izjavio je Junuz Vlaj~i}, trener ekiE. A. pe Gora`da.

Prijateljske utakmice

BOSNA PREVENT GORICA

36 28

GORA@DE @ELJEZNI^AR

28 27

KRIVAJA SLOGA

27 32

KSC „Mladost“. Gledalaca: 300. Sudije: Stanislav Vuji} i Goran Smajlovi} (oba Visoko). Sedmerci: Bosna-Prevent 11(11), Gorica 4(3). Rezultat: Bosna Prevent - Gorica 36:28 (13:13) BOSNA-PREVENT: Tatar (10 odbrana), Geko 1, Ze~evi} 2, Sir}o 5, Dedi}, Begi} 2, Mustafi} 12, [ap~anin (5 odbrana), Lasica 2, Ahi} 7, Limo, Omerovi} 2, San~anin 2, Karaveli} 1, En. Sir}o (2 odbrane). Trener: Aleksandar Savi}. GORICA: Crnojevi} (3 odbrane), Dijani} (3 odbrane), N.Lon~ar, M.Lon~ar (5 odbrana), Lekovi} 5, Nedi} 1, Feren~ina, Laljek 4, D`elalija 5, Sezab 4, [imuni} 1, Maravi}, Uzelac 6, Vojnovi} 2, Brozovi}, Seferovi}, Debeljak, Tufek~i}, Temi}. Trener: Tomislav Mesarov.

Gradska Dvorana „Mirsad Huri}“ Gora`de. Gledalaca 1000. Sudije: Damir Du~i} i Eldan Huri}. Sedmerci: Gora`de 4(3), @eljezni~ar 5(4). Rezultat: Gora`de @eljezni~ar 28:27 (12:14). GORA@DE: [ehovi}, Bukva 4, Biljaka 7, Marti} 6, Gradjan, Jamak 3, Bezdrob 1, Dedovi} 2, Deli} 3, Savi}, Fidahi} 2, Halilovi}, Mihailovi}, D`ananovi}, Grbi}, Halilagi}. Trener: Junuz Vlaj~i}. @ELJEZNI^AR: Dedaji}, Milo{evi} 1,Pe{i} 1, ^upi} 1,Sutun 5, Vukovi} 4, Ljuca 4, Terza, Veselinov 2, Goli} 3, Lon~ar, Pa{ali} 4, Omerovi} 1, Stojkovi}, Peri{i}, Brajovi}, Hrbat, Pand`i}. Trener: Nenad Kraljevski.

Gradska dvorana u Zavidovi}ima. Gledalaca: 200. Sudije: Goran Pejanovi} i Omer [abi} (oba Zavidovi}i). Sedmerci: Krivaja 5 (3), Sloga 3 (2). Isklju~enja: Krivaja 6 minuta, Sloga - . Rezultat: Krivaja - Sloga 27:32 (13:14). KRIVAJA: Muratovi}, [anti} 1, Brki} 9 (1), Ali} 3, Avdi} 4, Bjelobrkovi} 2, Memi{evi} 1, Zveki} 6, Tursi}, Osmi} 1, Bajri}, [porer, ]ati}. Trener: Adnan Ba{i}. SLOGA: Kati~i}, Risti}, Buljugija 6, Antunovi} 2, Stankovi}, Pavlov 4, Stanojevi}, [abanovi}, Pani}, Mandari} 4, Belji} 6, Manji} 5, Kuzman 2, Andrija{evi} 3, Radulovi}. Trener: Zoran Doki}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

33

Zavr{en Peti me|unarodni rukometni turnir „Banja Luka Kupa 2010’’

Borcu prvo mjesto
U zadovoljstvu zbog uspjeha, posebno sam sretan {to se publika vra}a na rukometne utakmice, rekao je trener Markovi}
ukometa{i Borca m:tel pobjednici su petog me|unarodnog turniru „Banja Luka Kup 2010’’. Banjalu~ki rukometa{i prijatno su iznenadili dobrom igrom, savladali su sve protivnike i uspjeh je time dobio jo{ vi{e na vrijednosti. O~igledno je da je trener Dragan Markovi} dobro pripremio svoje igra~e i najavio Borac m:tel spremno do~ekuje naredni {amponat BiH. Banjalu~ka smotra rukometa bila je u znaku klubova BiH, jer je Izvi|a~ MiG osvojio drugo mjesto i priredio najprijatnije iznena|enje. uz

R

bok Ljubu{aci su imali najmla|u ekipu na turniru, ali su sve utakmice odigrali hrabro i kvalitetno, te savladali renomirane protivnike kao {to su Kolubara i Vardar. Makedoncima je pripalo tre}e mjesto, a Kolubari ~etvrto. Trener Banjalu~ana, Dragan Markovi}, uspje{no je po~eo svoju misiju u mati~nom klubu. Nakon dobrih izdanja na turniru u Njema~koj i dvije pobjede protiv prvoliga{a Slovenije Ormo`a, do{le su i tri pobjede na turniru. - Zadovoljan sam na{im izdanjem, iako uvijek govorim da jo{ bolje mo`emo igrati. Pokazali smo disci-

Priznanja
Najmla|i igra~: Sini{a Radulovi} (Borac m:tel) Najbolji golman: Mario Bla`evi} (Borac m:tel) Najefikasniji igra~: Fahrudin Meli} (Borac m:tel), 22 gola Najbolji igra~: Ilija Lovrinovi} (Izvi|a~ MiG) odgovaraju}e alternative na svim pozicijama. U zadovoljstvu zbog uspjeha, posebno sam sretan {to se publika vra}a na rukometne utakmice. Nadam se da }e tokom Premijer lige biti jo{ vi{e gledalaca u Boriku - rekao je Markovi}, nakon zavr{etka turnira. Igra~i Borca m:tel i Izvi|a~a MiG zasjenili su mnoge „zvijezde’’ i skupe rukometa{e Vardara i Kolubare i za najbolje pojedince turnira izabrani su igra~i iz njihovih redova. Fahrudin Meli} bio je najefikasniji, te uz Iliju Lovrinovi}a i najbolji igra~ na turniru, a Mario Bla`evi} je odli~nim odbranama zasjenio sve ostale golmane. Z. G.

BORAC M:TEL VARDAR PRO

27 22

Dvorana Borik. Gledalaca: 1.000. Sudije: Mario Primorac(Ljubu{ki) i Dario Su{i} (^apljina). Sedmerci: Borac 7 (6), Vardar PRO 5 (3). Isklju~enja: Borac m:tel 6 minuta, Vardar PRO 10 minuta. Rezultat: Borac m:tel Vardar PRO 27:22 (14:13). BORAC: M:TEL: Bla`evi} (14 odbrana, 2 sedmerca), Mali}, Gari} 2, Pucarevi}, Me|edovi} 2, Pani} 5, Halilbegovi} 2, Kulenovi}, Miki} 4 (3), Trkulja, Vranje{ 1, Kara~i} 1, Ili} 2 (1), Meli} 6 (2), Radulovi} 2 (1). Trener: Dragan Markovi}. VARDAR PRO: Daskalovski, Grbovi} 2, Maksimovi} 1, Ojleski, Markoski, Pecakovski 1, Simovi} 1, Belojevi} 1, Pejovi} 1, Kukoski, Prodanovi} 7, Nadoveza 4 (1), Joki} 3 (2), Ristevski (13 obrana, 1 sedmerac), Jov~evski 1. Trener: Ljubomir Savevski.

Meli}: Najbolji strijelac turnira plinu u igri, te da imamo dovoljno snage za borbe za renomiranim protivnicima. Me|utim, sa ovim se ne smijemo zadovoljiti, kod nekih igra~a moram podi}i formu za nekoliko desetaka procenata, kako bismo imali

Tabela
Borac m:tel Izvi|a~ MiG Vardar PRO Kolubara 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 86:73 83:75 74:78 76:93 9 6 3 0

Krivaja i drugi put pora`ena od dobojske Sloge

Konjuh ostao bez ponajboljeg igra~a

Ba{i}: Ostatak priprema iskoristiti za pobolj{anje igre
Zveki} mora popraviti igru u odbrani, Memi{evi} treba biti aktivan i na treningu
Iako desetkovani neigranjem nekoliko standardnih igra~a, Krivaja{i ni u revan{ susretu protiv Sloge, prema rije~ima trenera zavidovi}kog premijerliga{a nisu podbacili. Naprotiv, ve}im dijelom me~a njegov podmla|eni sastav se nadigravao sa dobojskim. - Puri}, Nermin Ba{i} i Selimbegovi} su lak{e povrije|eni, a Had`ihasi} je bio sprije}en zbog obaveza na poslu, tako da smo ovaj put bili li{eni usluga dva golmana i prvih bekova, {to se itekako osjetilo na terenu. U me|uvremenu, definitivno smo ostali i bez Isaka Omer~evi}a, koji narednih dana treba otputovati u Katar, gdje }e nastaviti karijeru. Dobro smo se nosili sa solidnom Slogom sve do fini{a me~a. Uglavnom sam zadovoljan. Do starta sezone ostalo je jo{ tri sedmice, {to je dovoljno da poradimo na uo~enim gre{kama i unaprijedimo na{u igru u oba pravca, ka`e trener Adnan Ba{i}. U klubu koji je godinama iz sopstvene rukometne {kole redovno lansirao na-

Rahimi} u Dubaiju
Ponajbolji rukometa{ Konjuha Emir Rahimi} karijeru }e nastaviti u Dubaiju. Ovaj desni bek je u posljednjih nekoliko godina nosio dres Konjuha, a ve} du`e vrijeme {pekulisalo se o njegovom odlasku iz kluba. U Dubaji je otputovao u nedjelju, a prije odlaska je izjavio: - Imao sam vi{e ponuda ali je najbolja stigla iz Dubaija. Jeste daleko, ali je to za mene novi izazov. Za sada je izvjesno da ostajem jednu godinu, a poslije }emo vidjeti. [. G. Rahimi}: Ostaje jednu godinu

Zavr{eno kadetsko prvenstvo Evrope
Herceg: Donio prevagu Omer~evi}: Oti{ao u Katar darene igra~e, i u narednom prvenstvu ponovo ra~unaju na zavidovi}ku mladost. - Ima nekoliko juniora i kadeta od kojih svi o~ekujemo daleko vi{e odgovornosti i zalaganja, posebno u trena`nom procesu. Jednostavno, pojedinci su u dvoranu donijeli neke lo{e navike, koje }e ukoliko `ele uspjeh morati sami eliminisati. Ina~e, sa igrom Zveki}a u napadu mogu biti zadovoljan. Istovremeno, u odbrani mora agresivniji i hrabriji, Kod Memi{evi}a kao da je opao interes za igranjem. Posebno na treningu, jer samo talentom, bez mukotrpnog rada ne posti`e se `eljeni rezultat. Ovo govorim i za dobro drugih koje nisam spomenuo, jer ih jo{ nekoliko ima dobre preduslove. Jednostavno, ukoliko `ele postati prvotimci svi }e morati mnogo vi{e znoja proliti - istakao je Ba{i}. I. I.

Hrvatskoj zlato
Hrvatska mu{ka kadetska rukometna reprezentacija (igra~i ro|eni 1992. i mla|i) osvojila je naslov evropskog prvaka nakon {to je u finalu savladala selekciju [panije rezultatom 27:26. Prevagu u pobjedi Hrvatske donio je rukometa{ Izvi|a~a Mirko Herceg postigav{i devet golova, dok je kod [panaca najefikasniji bio Du{ebajev sa {est. Tre}e mjesto pripalo jke mladim rukometa{ima Danske koji su u borbi za bronzu bili bolji od Njema~ke sa 28:27. Za najboljeg igra~a turnira progla{en je hrvatski reprezentativac Ante Kaleb.

Rukomet
U Doboju danas (utorak) po~inje 42. me|unarodni TV turnir {ampiona

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

35

Skup rukometnih genijalaca
Gledaju}i listu u~esnika jasno je da je Doboj ugostio najja~e ekipe u posljednjih nekoliko godina, pa }e ljubitelji rukometa mo}i pogledati 16 vrhunskih utakmica
takmicom grupe A izme|u Sloge i Siudad Reala, danas u Doboju po~inje 42. me|unarodni TV turnir {ampiona, a skup rukometnih genijalaca odlu~it }e o novom osvaja~u ovog presti`nog turnira.

U

Siudad i Celje favoriti grupe
Gledaju}i listu u~esnika jasno je da je Doboj ugostio najja~e ekipe u posljednjih nekoliko godina, pa }e tako tokom ovogodi{njeg petodnevnog izdanja ljubitelji rukometa mo}i pogledati 16 vrhunskih utakmica. Osam ekipa podijeljeno je u dvije grupe, igrat }e se po sistemu „svako sa svakim“, a prvoplasirane ekipe borit }e se za prvo mjesto. Grupu A predvodit }e sjajni Siudad Real. Trostrukog prvaka Evrope, uz karizmati~nog trenera Talanta Du{ebajeva, predvodit }e nekoliko vrhunskih zvijezda poput @eroma Fernandeza, nepogrije{ivog Luka Abaloa, Didijera Dinarta ili Kirila Lazarova, koji je odnedavno

poja~ao {panskog velikana, pa na golu Arpada [terbika, Sve to daje im pravo da se osje}aju favoritima. Glavnog konkurenta u borbi za prvo mjesto u grupi imat }e u slovenskom prvaku Celju PL kojeg s klupe vodi istaknuti bh. stru~njak Zvonimir Noka Serdaru{i}. Celjani su u ljetnom prijela-

znom roku anga`irali nekoliko kvalitetnih igra~a, izme|u ostalih hrvatske reprezentativce Mirka Alilovi}a i Petra Metli~i}a, te [panca Karlosa Prieta, nekada{njeg ~lana Barcelone, Siudad Reala, Valjadolida i RN Levena. Pored Siudada, Celja i dobojske Sloge u grupi A }e

Ulaznice pet KM
U cilju popularizacije rukometa, u Doboju su odlu~ili da cijena paketa ulaznica za cijeli takmi~arski dan iznosi samo pet konvertibilnih maraka. Cijena je zaista simboli~na ako se zna da }e na terenu biti Karabati}, Abalo, Metli~i}, @vi`ej, [terbik, Rastvorcev, Dibirov... nastupiti jo{ Kolubara, koja u Doboj sti`e kao prvak Srbije. Titulu prvaka od pro{le godine branit }e rukometa{i Vardara, no s obzirom na kvalitet ekipa koje su doputovale u Doboj, Makedonci su prakti~no bez {ansi za odbranu naslova. U grupi B, pored Vardara, je i Monpelje.

Abalo: Predvodi Siudad Real

Dosada{nji pobjednici turnira
1965 Partizan (Gra~anica, 1965), 1966 Partizan (Doboj, 1966), 1967, 70, 71, 73 Borac (Banjaluka 1967, 1970, 1971, 1973), Partizan (Bjelovar, 1968, 1969, 1975, 1076, 1077, 1978), Crvena zvezda (Beograd, 1974, 1989), Gumersbah (Njema~ka, 1972), CSKA (Moskva, 1979, 1982, 1984, 1988), Steaua (Bukure{t, 1980, 1981), Metaloplastika ([abac, 1983, 1986), Crvenka (1985), Sloga (Doboj, 1987). Bramak (Vesprem, 1990), Proleter Naftagas (Zrenjanin, 1991), Pelister (Bitola, 1996, 1997), Partizan (Beograd, 1998, 2004), Jugopetrol @elezni~ar (Ni{, 1999), Sintelon (Ba~ka Palanka, 2000), Pick Szeged (Ma|arska, 2001), Creteil (Pariz, 2002), Vardar (Skoplje, 2003), Gepingen (Njema~ka, 2005), ^ehovski Medvedi (Moskva, 2006), Ademar Leon ([panija 2007), Nordhorn (Njema~ka, 2008), Vardar (Makedonija, 2009). svjetskog rukometa{a u kojeg se Francuzi i najvi{e uzdaju. Monpelje }e u grupi snage odmjeriti sa ^ehovskim medvedima i bit }e to repriza ~etvrtfinala posljednjeg izdanja Lige prvaka, kada su Rusi, na veliko iznena|enje, na Fajnal For u Keln otputovali umjesto Karabati}a i dru{tvo. Prvak Bosne i Hercegovine Bosna BH Gas, za razliku od pro{logodi{njeg izdanja, u Doboj sti`e u izmjenjenom sastavu. U ekipu je stiglo osam novih igra~a, tako da }e treneru bh. prvaka Irfanu Smajlagi}u turnir poslu`iti i kao uigravanje uo~i po~etka sezone u BiH, ali i Ligi prvaka. Bosna BH Gas }e na turniru nastupiti oslabljena ne-

Bosna protiv „Medveda“
Trener francuskog prvaka Patris Kanajer ima pune ruke aduta, od sjajnih Gigua, Karaboua, Kavti~nika, Bojinovi}a, Hmama, pa do Nikole Karabati}a ponajboljeg

Sastavi grupa
Grupa 1
Siudad Real ([panija) Celje Pivovarna La{ko (Slovenija) Kolubara (Srbija) Sloga (BIH)

Karabati}: Prva zvijezda turnira

Raspored utakmica
Utorak, 24. avgust
16.30 Sve~ano otvaranje 18.00 Sloga - Siudad Real 19.45 Vardar PRO - Monpelje 21.30 Bosna BH Gas - ^ehovski Medvedi 19.00 Vardar PRO - ^ehovski Medvedi 20.45 Kolubara - Celje Pivovarna La{ko

Petak, 27. avgust
17.15 Bosna BH Gas - Vardar PRO 19.00 Sloga - Kolubara 20.45 Siudar Real - Celje Pivovarna La{ko

Grupa 2
Monpelje (Francuska) ^ehovski Medvedi (Rusija) Vardar PRO (Makedonija) Bosna BH Gas (BiH) igranjem Ivana Divkovi}a koji se oporavlja nakon operacije, a u prvom kolu turnira igraju protiv ^ehovskih Medveda, koji su ve} godinama stalni u~esnici ovog turnira. S. [.

Srijeda, 25. avgust
17.15 Siudar Real - Kolubara 19.00 Celje Pivovarna La{ko - Sloga 20.45 ^ehovski Medvedi - Monpelje

Subota, 28. avgust
10.00 Utakmica za sedmo mjesto 12.00 Utakmica za peto mjesto 18.00 Utakmica za tre}e mjesto 19.50 Revijalna utakmica polaznika mini {kole rukometa 20.30 Finalna utakmica

^etvrtak, 26. avgust
17.15 Monpelje - Bosna BH Gas

Trenerski seminar

Dobojski turnir pred ulaskom u IHF kalendar

Serdaru{i} i Du{ebajev predava~i
Ove godine }e biti odr`an i semanira za rukometne trenera iz cijele zemlje, koji }e nakon odslu{anom predavaSerdaru{i}: Samo njegovo prisustvo dovoljan razlog za dolazak nja dobiti licence za vo|enje svojih ekipa. Predava~i }e biti treneri Siudad Reala i Celja PL, Talant Du{ebajev i Zvonimir Noka Serdaru{i}. Sigurno je da }e treneri koji budu prisustvovali seminaru imati {ta za ~uti od jednog Serdaru{i}a koji je svoju rukometnu karijeru zapo~eo u Vele`u, nastavio je u Mehaniki iz Metkovi}a. Zatim je bio godinu dana u njema~kom [vartau, tri godine u Flensburgu, a od 1993. do 2008. u Kilu. Jedan je od najazaslu`nijih za podizanje Kila na vrhunski nivo. Sa ovim klubom osvojio je 10 naslova prvaka Njema~ke, 4 Kupa Njema~ke, Ligu Prvaka, 3 Kupa EHF, 3 Superkupa, a 3 puta je bio trener godine u Njema~koj. Sada je trener Celja PL sa kojim se domogao naslova prvaka Slovenije.

Odluku donosi Hasan Mustafa
Mustafa: Predsjednik IHF-a sti`e u Doboj Dobojski TV turnir {ampiona ve} se nalazi u kalendaru takmi~enja Evropske rukometne federacije (EHF), a sada se `eli oti}i i korak dalje. - Posljednjeg dana turnira na{ gost }e biti predsjednik Svjetske rukometne federacije (IHF) Egip}anin Hasan Mustafa, sa kojim }emo razgovarati o uvr{tavanju na{eg turnira u kalendar takmi~enja IHF-a. Sam dolazak gospodina ogromna je nagrada za sve nas koji smo u i oko TV turnira {ampiona - izjavio je Enes Suljkanovi}.

Odbojka

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

36

Sutra (srijeda) po~inje zavr{ni turnir 18. po redu Gran prija za `ene

Paklena {estorka u borbi za titulu
Reprezentativke Brazila najve}i favoriti za odbranu naslova
e~evima grupa G, H i I odigrale su se posljednje utakmice grupnog takmi~enja u ovogdi{njem 18. po redu Gran priju (Grand prix) za najbolje odbojka{ice na svijetu, gdje je plasman na zavr{ni turnir obezbijedilo {est najboljih ekipa, a to su Brazi, SAD, Poljska, Italija, Kina i Japan.

M

Italijanke razo~arale
U srijedu 25. avgusta u kineskom Ningbuu }e po~eti zavr{ni turnir koji }e trajati sve do 29. avgusta. U prvom me~u sastat }e se SAD i Poljska, gdje su Amerikanke apsolutne favoritki-

nje u toj utakmici, dok bi aktuelne osvaja~ice ovog presti`nog takmi~enja, reprezentativke Brazila trebale trijumfovati protiv Japana. Doma}e odbojka{ice Kine }e u prvom susretu imati dobru priliku za trijumf protiv ekipe Italije, od koje se ove godine mnogo o~ekivalo. Me|utim, one u ukupnom poretku zauzimaju tek petu poziciju, {to predstvalja veliko razo~arenje za sve ljubitelje ovog sporta. Dan kasnije }e se sastati SAD i Italija. Sigurno je da su ve}e {anse za trijumf na strani Amerikanki, koje su u dosada{njem dijelu takmi~enja pokazale puno vi{e, dok }e Italija svoju {ansu za pobjedu morati prona}i protiv

Ukupni poredak
1. Brazil 2. SAD 3. Poljska 4. Japan 5. Italija 6. Kina 7. Holandija 8. Dominikanska R. 9. Njema~ka 10. Tajland 11. Portoriko 12. Kineski Tajpeh 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 6 6 6 5 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 6 7 7 8 8 25:4 23:10 22:9 21:13 22:12 21:11 17:16 13:24 12:22 8:23 7:24 3:26 24 21 21 19 19 19 13 7 7 6 4 2

lak{eg protivnika. Selekcija Poljske }e snage odmjeriti sa aktuelnim osvaja~icama Gran prija, reprezentativkama Brazila koje i ove

Odbojka{ice Brazila: Na prvom ispitu protiv Japana godine igraju sjajno. Te{ko na strani Japana. U petak }e da Poljakinje u ovom me~u se odigrati utakmice izme|u mogu ugroziti trijumf Brazi- Japana i Italije, dvije ekipe lki, koje su jedan od najve}ih koje raspola`u sli~nim kvalitetom, te se o~ekuje neifavorita za odbranu naslova. zvjesna utakmica do samog kraja, dok }e Brazilke odigrati derbi sa SAD-om. Te{ko Zanimljiv susret }e se da neko u ovogodi{njem taodigrati izme|u Japana i kmi~enju mo`e parirati raKine, gdje je blaga prednost zigranim Brazilkama, tako

Odli~na Poljska

Grupa G (Kina, Hong Kong)
Prvo kolo (20. avgust):

Grupa H (Kina, Taipei)
Prvo kolo grupe H: (20. avgust): Brazil - Portoriko

Grupa I (Tokio, Japan)
Prvo kolo grupe I: (20. avgust): Italija - Holandija 3:0,

Parovi zavr{nog turnira
(25. avgust): SAD - Poljska, Bra-

zil - Japan, Kina - Italija.
(26. avgust): SAD - Italija, Po-

Njema~ka - SAD 0:3, Kina - Tajland 3:1.
Drugo kolo (21. avgust):

3:0, Poljska - Kineski Tajpeh 3:0.
Drugo kolo: (21. avgust): Portoriko - Poljska

Japan - Dominikanska R. 3:1. Dominikanska Republika - Holandija 0:3, Japan Italija 1:3. Tre}e kolo: (22. avgust): Dominikanska Republika - Italija 3:2, Japan - Holandija 2:3.
Drugo kolo: (21. avgust):

ljska - Brazil, Kina - Japan.
(27. avgust): Japan - Italija, Bra-

Tajland - SAD 0:3, Kina - Njema~ka 3:0.
Tre}e kolo (22. avgust):

0:3, Kineski Tajpeh - Brazil 0:3.
Tre}e kolo: (22. avgust): Brazil - Poljska

zil - SAD, Kina - Poljska.
(28. avgust): Poljska - Japan, Br-

azil - Italija, Kina - SAD.
(29. avgust): Japan - SAD, Italija

Njema~ka - Tajland 1:3, Kina SAD 1:3.

3:0, Kineski Tajpeh - Portoriko 3:2.

- Poljska, Kina - Brazil.

da njima pripada uloga favorita protiv SAD-a. Selekcija Kine }e u~initi sve da na doma}em terenu ostvari {to bolji rezultat protiv Poljske, ali s obzirom da Poljakinje igraju veoma dobro te{ko da mogu do}i do senzacije. Prvi dan vikenda }e donijeti mnoga uzbu|enja, gdje }e se favorizovana Poljska sastati sa Japanom, dok }e Brazil u~initi sve kako bi pobijedio Italiju. Selekcija Kine }e snage odmjeriti sa selekcijom SAD-a, gdje te{ko mogu napraviti zna~ajniji rezultat. Na posljednjem takmi~arskom danu zavr{nog turnira sastat }e se Japan i SAD, gdje je prednost na strani Amerikanki, dok }e se selekcija Italije sastati sa Poljskom, koja ima ve}e {anse za trijumf. Na kraju }e doma}a Kina odigrati utakmicu sa Brazilom. A. T.

Imzit Dobrinja jo{ uvijek nije startala sa pripremama

Igra~ice Preminger Biha}a slavile u prvoj provjeri

U subotu protiv Ka{tela
Nakon dvadesetak dana trena`nog procesa u upravi OK Preminger Biha} su se odlu~ili za odigravanje prijateljskih susreta. Prvu kontrolnu utakmicu Biha} je dobio rezultatom 3:2 protiv Plive iz [ipova, ~lana Prve lige RS, pred vi{e od dvjesto gledalaca na tribinama. - U prvom me~u se vidi napredak igra~ica. Zaista je bilo lijepih akcija, sme~eva i blokova, ali {to je najbitnije svaka borba za loptu je iziskivala veliki trud. Mi smo zadovoljni pobjedom koju smo ostvarili protiv [ipova, a trijumf je odlu~ila bolja fizi~ka sprema mojih igra~ica - rekao je D`evad Feli}, trener Biha}a. Igra~ice Imzita: ^ekaju rasplet situacije

PREMINGER BIHA] - PLIVA 3:2
Sportska dvorana Luke u Biha}u. Gledalaca: 200. Sudija: Fuad Had`iabdi} (Biha}). Rezultat: Preminger Biha} - Pliva 3:2 (25:16, 21:25, 25:20, 23:25, 15:8). BIHA]: He~i}, L. Jusi}, Lipova~a, Turni}, M. Jusi}, Holi}, Sivi}, Mufti}, Alibegovi}, Dizdarevi}, Pee~enkovi}, Fazli}, Kosatica, D`afi}. Treneri: Zlatan Ibuki} i D`evad Feli}. PLIVA: Mandi}, Baji}, @i`a, Ti. \apa, Ta. \apa, Tarla}, Savi~i}, Glamo~anin, Pilji}, Raca. Trener: Goran Zekanovi}. Sljede}a prijateljska utakmica Biha}a je na programu u subotu protiv hrvatskog prvoliga{a Ka{tela. - Mi }emo u narednim susretima vidjeti na kojih 12 odbojka{ica mo`emo ra~unati. [to se ti~e utakmice koju }emo igrati u Startom Ka{telu, nadam se boljoj igri nego u me~u protiv Plive - kazao je Feli}. M. L.

Sarajke u neizvjesnosti
Jo{ uvijek traje neizvjesnost u @OK Imzit Dobrinji. Naime, otkako je Zahir Imamovi}, sada ve} biv{i predsjednik sarajevskog kluba oti{ao sa funkcije koju je godinama obna{ao, igra~ice ovog kluba s nestrpljenjem ~ekaju rasplet situacije. Odbojka{icama za sada niko nije javio da li }e se klub ugasiti ili }e nastaviti sa radom. - Niko nas nije obavjestio o eventualnim pripremama, tako da se iskreno nadam da ne}e do}i do ga{enja kluba, a samim tim i `enske odbojke u glavnom gradu na{e zemlje. Velika {teta bi bila da moje saigra~ice ostanu bez kluba, jer se radi o veoma kvalitetnim odbojka{icama - rekla je Amela Bezdrob, jedna od najboljih igra~ica Imzita. Kako ka`e Amela Bezdrob, ona jo{ uvijek ne zna gdje }e nastaviti svoju karijeru. - Veoma mi te{ko pada sve ovo {to se de{ava oko Imzita, tako da je sve u opticaju, pa i to da se oprostim od aktivnog bavljenja ovim sportom ka`e Bezdrob. A. T. Biha}ke odbojka{ice savladale Plivu sa 3:2

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

37

Uprava Kaknja kompletira redove

Igra~ki kadar nepoznanica
Sa kvalitetnim poja~anjima mo`emo odbraniti duplu krunu u na{oj zemlji i napraviti uspjeh na me|unarodnoj sceni - ka`e trener Begi}

Biv{i igra~ sarajevske Bosne promijenio sredinu

^olo potpisao za Br~ko Jedinstvo
Odbojka{i Br~- ^olo: Potpisao ko Jedinstva su pr- dvogodi{nji ije dvije sedmice za- ugovor po~eli sa radom i propremama za nastupaju}u sezonu. Prvoj prozivci su se odazvali svi pro{logodi{nji igra~i, a od ove sedmice br~anskoj ekipi }e se pridru`iti Amir ^olo, biv{i igra~ sarajevske Bosne. Ovaj srednji bloker je prema rije~ima trenera Ljubi{e Risti}a sa br~anskom ekipom potpisao dvogodi{nji ugovor. - Vrlo smo sretni {to smo uspjeli u na{e redo- me~eva koje planiraju da ve anga`ovati mladog, per- odigraju, nastupit }e i na spektivnog i kvalitetnog memorijalnom turniru koodbojka{a. Do sada nismo ji }e biti odr`an 11. i 12. seimali adekvatnog igra~a na ptembra u Br~kom. - Poku{at }emo {to prpoziciji srednjeg blokera, ali dolaskom Almira ^ole smo ije po~eti sa odigravanjem uspjeli kvalitetno popuniti kontrolnih me~eva. Za satu poziciju, {to }e na{em ti- da imamo u planu nastupimu u narednim takmi~enji- ti u Srbiji, te uzeti u~e{}e ma biti od velike va`nosti. na memorijalnom turniru Pored ovog poja~anja na{a kojeg organizuje na{a ekiekipa jo{ uvijek o~ekuje pa. Pozvat }emo ~etiri ekiodgovore pojedinih igra~a pe, me|u kojima je austrina{eg tima, koji bi se ko- jski Amsteten i Mladost iz na~no trebali izjasniti da li Ka{tela, dok je svoj nastup ho}e da nam se pridru`e - nedavno otkazala ekipa Rabotni~kog iz Kragujerekao je Risti}. Odbojka{i iz grada na vca, tako da uskoro o~ekuSavi }e ovogodi{nje pripr- jemo i ~etvrtu ekipu koja eme obaviti u Br~kom, a }e nastupiti u Br~kom - kaJ. B. pored nekoliko kontrolnih zao je Risti}.

U

prava Kaknja je po~ela kompletirati redove za predstoje}u sezonu. Naime, ~elnici {ampionske ekipe su zapo~eli pregovore sa igra~ima koji bi od naredne sezone mogli obu}i dres bh. prvaka. Trener Almir Begi} }e na raspolaganju imati kapitena Almira Aganovi}a, dok naredne takmi~arske sezone ne}e mo}i ra~unati na Luku [uljagi}a, Abdela Zolotu, Ivana Kne`evi}a i @eljka ]ori}a koji su prona{li nove klubove. - Uprava je obezbijedila finansijska sredstva za novu premijerliga{ku sezonu, tako da }emo pripreme obaviti kvalitetno. Na svu sre}u uspjeli smo se dogovoriti sa Aganovi}em oko njegovog ostanka u ekipi, dok se pregovori obavljaju sa Almirom Muharemovi}em, Aleksandrom Kari{ikom, Selvedinom Kari}em, Samirom Salihovi}em, kao i sa dvojicom odbojka{a koji su prije dvije sezone nastupali za na{ tim, a rije~ je o Arminu Musteda-

Ekipa Kaknja: Bez finansijskih pote{ko}a novi}u i Viktoru Zafirovu, ali ove sedmice }e se sve znati - rekao je Almir Begi}, trener Kaknja. Ambicije bh. prvaka su odbrana duple krune, jer }e kako ka`u ponovo }e imati ekipu za respekt. - Sa kvalitetnim poja~anjima mo`emo odbraniti duplu krunu u na{oj zemlji i napraviti uspjeh na me|unarodnoj sceni. Saznali smo da je Luis Hernandez, jedan od najboljih igra~a Kaknja u minuloj sezoni jo{ uvijek slobodan igra~, tako da bi on i naredne sezone mogao nastupiti za nas. Mi u ekipu imamo pravo dovesti tri stanca i ako bude neophodno siguran sam da }e uprava anga`ovati klasne odbojka{e - ka`e Begi}. A. T.

Zoran Mihajlovi}, trener Napretka

Ekipa Gacka trenira punom parom

Br~anke na pripremama u Tesli}u Cilj je ponoviti Had`i}: Igra~ice daju pro{logodi{nje svoj maksimum {esto mjesto
Ekipa Gacka je u minuloj sezoni prijatno iznenadila odbojka{ku javnost u BiH osvojiv{i {esto mjesto u eliti. Ovaj tim sa~injen od doma}ih, mladih i perspektivnih odbojka{ica je uspio igrati utakmice plej-ofa {to je bilo i vi{e od zacrtanog cilja, jer su ambicije ovog kluba bile opstanak u dru{tvu najboljih. Nakon du`e pauze odbojka{ice Gacka ve} petnaestak dana vrijedno rade pod budnim okom trenera Ivana Maljevi}a. - I u novi {ampionat }emo u}i sa izuzetno mladim timom i bez poja~anja sa strane, jer igra~ki kadar selektujemo isklju~ivo iz na{eg omladinskog pogona, a i poznato je kako mi mnogo ula`emo u na{u {kolu odbojke. [to se ti~e ambicija za narednu sezonu, cilj nam je ponoviti pro{logodi{nje {esto mjesto. Iz kluba je jedino oti{la Arijana Okuka, koja }e u narednoj sezoni nositi dres Jedinstva, dok su ostale igra~ice ostale na okupu - rekao je Ivan Maljevi}, trener Gacka. Kao {to je ve} poznato mnogi klubovi u na{oj zemlji su se suo~ili sa finansijskim pote{ko}ama, pa tako i tim Gacka. - Mi ve} odavno imamo finansijskih problema, ali i pored toga uspjevamo posti}i dobre rezultate - ka`e trener Maljevi}. D. A.

Odbojka{i Napretka: Po~eli sa laganijim treninzima

Od`a~ani se spremaju za novu sezonu
Igra~i Napretka vrijedno treniraju u Od`aku pred predstoje}u sezonu. Naime, trener Zoran Mihajlovi} zajedno sa svojim pomo~nikom Perom Stani}em radi na podizanju fizi~ke spreme igra~a, dok }e u narednom periodu se bazirati na tehni~ko-takti~ke elemente. - Po~eli smo sa laganijim treninzima kako bi formu igra~a podigli na zadovoljavaju}i nivo. Za sada sve te~e po planu, jer se radi zasita dobro, tako da sam siguran da }e moja ekipa spremna do~ekati start sezone - rekao je Zoran Mihajlovi}, trener Napretka. Od`a~ani }e u drugoj polovini septembra po~eti sa doigravanjem kontrolnih me~eva. - Sigurno je da }emo u~estvovati na nekim turnirima, a nije isklju~eno ni to da mi organizujemo neki turnir. Vjerovatno }emo u sklopu priprema odigrati i nekoliko kontrolnih me~eva sa ekipama iz okru`enja - kazao je Mihajlovi}. A. T.

Odbojka{ice Gacka: O~ekuju dobre rezultate

Igra~ice Jedinstva: U septembru na turniru u Subotici Odbojka{ice Jedinstva iz U toku priprema ekipa Br~kog su nakon uvodnih pro- Jedinstva }e odigrati i nekoprema koje su obavile u Br~k- liko kontrolnih me~eva, ali om, po~etkom pro{le sedmice tek po~etkom septembra. otputovale u Tesli} gdje su na- Smatram da je jo{ uvijek stavile sa radom. Aktuelne {a- rano govoriti o zahtjevnijim mpionke na{e zemlje }e u Tes- me~evima, tako da }e na{a ekili}u ostati do 25. avgusta za ka- pa po~eti sa odigravanjem neda je planiran povratak u Br~ko. kih kontrolnih me~eva u se- U Tesli}u imamo odli~ne ptembru. Pozvani smo na tuuslove za rad. Vremenske pri- rnir koji }e biti odr`an u Subolike su nam omogu}ile da isko- tici, gdje bi pored doma}e ekiristimo i obavimo i vi{e akti- pe Spartaka i nas, nastupili savnosti nego {to smo planirali stavi Beogradske Crvene zvetokom boravka u ovom gradu, zde, te vice{ampion Ma|arske. tako da sve te~e po planu i pro- Uz ovaj turnir na kojem }emo gramu. Sve odbojka{ice su nadam se nastupiti, planirali ulo`ile svoj maksimum kako bi smo i odigrati prijateljske se {to bolje pripremile za nastu- me~eve sa nekim od ekipa iz paju}u sezonu - rekao je Goran Hrvatske, {to bi bilo dovoljno Had`i}, trener odbojka{ica Je- za nastupaju}u sezonu - kazao dinstva. je Had`i}. J. B.

Mozaik
Rod`er Federer nakon trijumfa u Sinsinatiju

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

38

Imao sam osje}aj da }u pobijediti
[vicarac stigao do pokera titula u „Sinsiju“
od`er Federer (Roger) preokrenuo je finale u Sinsinatiju, uspio savladati (6:7, 7:6, 6:4) Mardija Fi{a (Mardy Fish) i stigao do svoje ~etvrte titule u {est u~e{}a na ovom Mastersu. U me~u koji su obilje`ili dobri servisi, {to se od ove dvojice i moglo o~ekivati, Federer je izgubio prvi set, ali je uzvratio i na kraju stigao do titule, ~etvrte u „Sinsiju“, i ukupno 17 Masters krune u karijeri. Federer je pobijedio u Sinsinatiju 2005. (bolji od Rodika), 2007. (Blajk) i 2009. (\okovi}) i drugi je teniser koji ima ~etiri titule. Tako je [vicarac pridru`io [ve|aninu Mats Vilanderu (Wilander) koji je pobijedio 1983, 1984, 1986 i 1988.

R

- Odli~no igram posljednjih nekoliko sedmica. Ova pobjeda je jo{ jedan dokaz da sam u igru jako dobar. I protiv Fi{a sam odigr-

ao odli~an me~. Imao sam osje}aj da }u pobijediti, iako sam izgubio prvi set - kazao je Federer. Amerikanac je igrao u

[etki}ev renking karijere
U prvih 10 najboljih svjetskih tenisera je ponovo Endi Rodik (Andy Roddick). Amerikanac je sko~io ~etiri pozicije i sada je 9. na ATP listi. U samom vrhu nema pomjeranja, Nadal je prvi, a Novak \okovi} i dalje tre}i, ali sada Federer ima ve}u prednost nego pro{le nedjelje, oko 600 poena. Del Potro je sada 10., ali s obzirom da ne}e braniti titulu u Njujorku, njega ~eka veliki pad. Na{ Aldin [etki} zabilje`io je svoj najbolji renking na ATP listi u karijeri. Na najnovijoj ljestvici 23-godi{nji [etki} rangiran je na 327. poziciju sa 126 bodova osvojenih na 26 turnira. U odnosu na pro{lu listu napredovao je za 30 mjesta. Me|u 1.000 tenisera na ATP listi nalaze se jo{ ~etiri bh. igra~a, Ismar Gor~i} je na 569. mjestu, Mirza Ba{i} na 637. i Tomislav Brki} na 987. mjestu.

Federer sa trofejom iz Sinsinatija Foto: AFP svom stilu, servirao i tr~ao ovog finala osvojio je titule na mre`u, rizikovao i pra- u Njuportu i Atlanti, dobio vio gre{ke, ali i poga|ao vi- 15 od 16 posljednjih me~enere. Ipak i dalje ostaje bez va. velike titule, ovo je tre}e - Moram biti zadovoljan. izgubljeno Masters finale u Dobro sam odigrao turnir, karijeri, drugo u Sinsinati- izbacio \okovi}a, protiv ju. Rodika se vratio u velikom Ali, Fi{ mo`e da bude stilu. Federer je bio sjajan zadovoljan formom, prije kazao je Fi{.

Argentinac Del Potro ne}e braniti naslov u Njujorku

Kenijac u Berlinu oborio svjetski rekord na 800 metara
Rudi{a pokazuje vrijeme najboljeg svjetskog ostvarenja

Plju{te otkazi na US Openu
Plju{te otkazi na US Openu. Povukao se i vladaju}i {ampion, Huan del Potro (Juan). Argentinac nije odigrao nijedan me~ od Australijan Opena. Na operaciju je oti{ao u maju, tek je po~eo da trenira. - Ne osje}am se sposobnim da igram na najvi{em nivou, tek sam uzeo reket u ruke - pojasnio je Argentinac koji je pro{le godine iznenadio Nadala, a onda i Federera u finalu US Opena. Sada je deveti na svijetu, a ~eka ga strmoglav pad, jer }e izgubiti veliki broj poena. Ovo je tek tre}i put u historiji US Opena da vladar ne brani krunu. Prije njega to se desilo Kenu Rozvelu (Rosewall) i Pitu Samprasu. Sampras je osvojio US Open 2002. Del Potro: u svom poTek po~eo sljednjem trenirati me~u u profesionalnom tenisu. Ina~e, ve} je odustala Serena Vilijams (Williams), tako|e ni biv{a {ampionka @ustin Enan (Justin Henin) ne}e igrati, a kod tenisera, otkaz je poslao Conga (Tsonga), ali i Tomi Has (Tommy Haas) koji je tri puta igrao ~etvrtfinale na ovom turniru.

Rudi{a sru{io Kipketera
Semenja je bila najbolja na 800 metara Kenijac Dejvid Rudi{a (David Rudisha) je na atletskom IAAF mitingu u Berlinu postavio novi svjetski rekord na 800 m (1:41,09). Dvadesetjednogodi{nji atleti~ar je za dvije stotinke popravio 13 godina star rekord Vilsona Kipketera (Wilson) iz Danske. Zanimljiva je bila i utrka na 800 metara za `ene u kojoj je trijumfovala Ju`noafrikanka Kaster Semenja (Caster Semenya).

Normalno, kao i svi ljubitelji fudbala, pomno pratim sva de{avanja oko na{e najbolje selekcije. Smeta mi, sva ta pri~a oko lijevog boka, kao da je to isklju~ivi uslov, da li }e na{ nabolji tim u kvalifikacijama uspjeti ili ne. Naravno, svaka pozicija u timu je bitna, me|utim, tu je stru~ni {tab, koji i u situacijama kada ima povrije|enih ili ka`njenih igra~a, rje{i problem. Ne mora igra~ koji }e pauzirati imati zamjenu u igra~u identi~nih kvaliteta. Savremeni fudbal je do{ao na razine kada svi mogu igrati sve, dakle i iz postoje}eg kadra Su{i} i saradnici, imaju rje{enja. Ali, naravno i igra~i koji svojim igrama zaslu`uju poziv, moraju biti aktuelni. D`eko je selektoru preporu~io Amira Spahi}a, koji sjajno igra u Poljskoj, Su{i} se, prije svega iz pedago{ko-psiholo{kih razloga na to ne smije oglu{iti. Neuva`avanje D`ekinog mi{ljenja mo`e negativno utjecati na odnose u reprezentaciji, tim vi{e {to Spahi}a ne `eli samo D`eko. Skender Mustagrudi}, fudbalski trener, Sarajevo. SPORT: Prenijeli smo Va{e mi{ljenje, s kojim se u potpunosti sla`emo. Pozdrav. Mo`ete li napisati ko je napustio, a ko je do{ao na Old Traford, te koga je doveo Arsenal. Pozdrav redakciji „Sporta“, Muamer Nozi}. SPORT: Man~ester je prodao devet igra~a od kojih su najpoznatiji golman Foster (Birmingem) i To{i} (CSKA Moskva), a doveli su Hernandeza (Guadalahara) i Bebea (Gimarae{), Kris Smelin (Fulam). U Arsenal su stigli [amak (Bordo) i Ko{ielmi (Lorien). Po{tovana redakcijo „Sporta“, najbolji ste. Imam pitanje za Safeta Su{i}a, da li se sje}a utakmice BiH - Estonija koju smo pobijedili sa 7:0? Tada su na{i reprezentativci bili najbolji. SPORT: Ne vjerujemo da je zaboravio, kao ni svi mi koji istinski volimo na{u reprezentaciju. Pozdrav. Pozdrav za naj list. Kakvo je stanje u Odbojka{kom klubu Kakanj? [ta je sa igra~ima Salihovi}, Kari}, Kari{ik i ima li kakvih poja~anja? Kada po~inju pripreme? Arnela, Kakanj. SPORT: Pripreme po~inju ove sedmice, sa spomenutim igra~ima vr{e se pregovori, a bit }e vjerujemo i poja~anja. Pozdrav Arnela. Redovno ~itam „Sport“. Veliki sam navija~ Reala iz Madrida, pa vas molim da objavite sva poja~anja sa slikama na predstavljanju. Pozdrav. SPORT: U Real su stigli Kanales (Rasing), Ezil (Verder), Di Marija (Benfika), Leon (Hetafe), Kedira ([tutgart) i Karvaljo (^elzi). Naravno, stigao je i trener Murinjo. Mo`ete li ponoviti transfere u ligi Francuske? SPORT:: Na `alost ne mo`emo ponavljati ve} objavljene tekstove, ali nam mo`ete poslati Va{ e-mail, pa }emo Vam proslijediti sve transfere. Selektor Safet Su{i} bez razloga podi`e nerovozu. On se pribojava Luksemburga, a to su ekipe koje bismo trebali dobiti sa „pet komada, sine“. SPORT:: Oprez nikada nije naodmet. Pozdrav. * Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

Iz raznih sportova
Moto kros

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

39

Novi trijumf ^erkeza
Povodom dana op}ine Rogatica u ovom gradu je obnovljena tradicija odr`avanja moto kros takmi~enja. Na popularnoj stazi Pti~ijak dugoj 1900 m, koja je jedna od najpreglednijih i najatraktivnijih u Evropi odr`ano je {est trka u tri kategorije koje su se bodovale za otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine. U~estvovalo je 25 voza~a iz 12 klubova sa prostora Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Od gostuju}ih takmi~ara najvi{e uspijeha je imao Branko Anti}, ~lan AMK Kopaonik iz Brusa, a od doma}ih motociklista blistao je Dario ^erkez iz Moto kluba Vitez. Rezultati: KLASA MX-Turist: 1. Bo{ko Rezo, MK Jastrebovi Gornji Vakuf/Uskoplje KTM 450 50 bodova, 2. Benjamin Hajdarevi} Bugojno Honda 450 44 boda, 3.Tomislav Rezo, Jastrebovi Gornji Vakuf/Uskoplje KTM 450 44 boda. KLASA MX 2: 1. Branko Anti}, AMSK Kopaonik Brus Yamaha 250 47 bodova, 2. Matej Jaro{, Po`ega Promet Ktm 250 45 bodova, 3. Milo{ \or|evi}, Sagihmeister team Subotica 42 boda. KLASA MX 2. Bodovanje za prvenstvo BiH: 1. Dario Rezo, MK Jastrebovi Gornji Vakuf/Uskoplje KTM 250 29 bodova, 2 .Alen Hasanagi}, AMK Una sport Bosansdka Krupa Huskvarna 125 26 bodova, 3. Edin Halilovi}, Una sport Bosanska Krupa 24 boda. KLASA MX OPEN: 1.Dario ^erkez, MCK Vitez Honda 450 50 bodova, 2. Marko Kosti} AMSK Kosti} Pirot Yamaha 450 44 boda, 3. Velibor Milunovi}, Kopaonik Brus Yamaha 450 38 bodova. Bodovanje za prvenstvio BiH 1. Dario ^erkez, MCK Vitez Honda 450 50 bodova, 2. Bojan [ari}, Vitez Yamaha 450 31 bod, 3. Edin Hozi}, EMK GAS Gornji Vakuf/Uskoplje 29 bodova. Poredak klubova: 1. AMK Kopaonik Brus 121 bod, 2. MKK Saghmeister team Subotica 109 bodova, 3. MK Vitez 81 bod. Bodovanje za prvenstvo BiH: 1. MK Vitez 81 bod, 2. MK Jastrebovi Gornji Vakuf/Uskoplje 29 bodova, 3. AMK Una sport bosanska krupa 26 bodova. S. V.

U septembru turnir „Banovi}i open“ u sjede}oj odbojci

Dolaze ekipe iz BiH i Hrvatske
Povodom Dana op}ine Banovi}i, a u organizaciji OKI Tigar '119 odr`at }e se tre}i po redu me|unarodni turnir u sjede}oj odbojci „Banovi}i Open“, gdje }e osim doma}ina u~e{}e uzeti ekipe iz Slavonskog Broda, Novske (Hrvatska), Dervente, Zavidovi}a i Drine iz Sapne. - Za ekipu Tigar '119 iz Banovi}a ovo je ujedno generalka pred po~etak takmi~enja u Premijer ligi na{e dr`ave u kome `elimo i ove godine zadr`ati status premijerliga{a - kazao je prvi ~ovjek premijerliga{a iz Banovi}a, Nihad Livadi}. Za pobjednike turnira predvi|eni su pehari, diplome i nov~ane nagrade. Turnir }e se odigrati u subotu 11. septembra s po~etkom u 10 sati u Sportskoj dvorani Banovi}i S. K. „Kulin Ban Bora~ko jezero 2010“. Meho Brki} iz Sarajeva je odbranio titulu pobjednika ispred Azre Turkovi} (Austrija) i D`evada Kasumovi}a iz Tuzle. Na ovogodi{njem takmi~enju u~esvovalo je 16 takmi~ara i takmi~arki. I. N.

Takmi~ari OKI Tigar '119 Banovi}i: Organizatori turnira uz upozorenje da svi takmi~ari startaju na vlastitu odgovornost, te da su u~esnici obavezni da koriste za{titnu opremu i to prsluk za spa{avanje, kacigu i neoprensku obu}a, a organizator je obezbijedio spasila~ke slu`be na kriti~nim mjestima staze. „Argo kup 010“ kajak-kanu spust - klasik bit }e odr`an 11. septembra od 10 do 16 sati na rijeci Vrbas u Banjoj Luci. Prijave u~e{}a na septembarskoj utrci „Argo kupa 2010“ treba dostaviti do 8. septembra.

Kajak i kanu

U Banjoj Luci „Argo kup 2010“
Klub sportova divlje vode KSDV Argornaut iz Banja Luke organizovat }e na rijeci Vrbas u centru grada kajak-kanu spust - klasik „Argo kup 2010“, na kome }e u~estvovati brojne ekipe svih kategorija sportista na divljim vodama. Iz ovog kluba saop}eno je da }e takmi~ari nastupati u disciplinama pioniri i to mla|i kadeti od devet do 12 godina i kadeti od 13 do 14 godina, juniori od 15 do 18 godina, seniori od 19 godina i vi{e, veterani 35 godina i vi{e, kategorija takmi~ara turista i druge. Takmi~enje }e biti odr`ano prema pravilima ICF-a,

Invalidni sport

Triatlon

ZDK najbolji u atletskom vi{eboju i {ahu
U organizaciji Udruge paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize Livanjskoga kantona odr`ano je Me|ukantonalno takmi~enju PODP FBiH. Takmi~enja su odr`ana u atletskim v{eboju: utrke u invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 m, te ba-

Meho Brki} ponovo najbolji
U subotu je na Bora~kom jezeru organizaciji Triatlon asocijacije BiH odr`an 7. po redu Triatlon kup

Na 16. memorijalnom turniru „Ramiz Sal~in“ za invalide

Novom Gradu ~etiri naslova
Pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad Sarajevo, a u organizaciji Udru`enja za sport i rekreaciju invalida Op}ine Novi Grad, u O[ „Aleksa [anti}“ Ne|ari}i, odr`an je 16. po redu tradicionalni Memorijalni turnir „Ramiz Sal~in“ u strelja{tvu, {ahu, pikadu i {ulenu za invalide na kojem je u~estvovalo 89 u~esnika iz Sarajevskog Kantona, te Zenice, Maglaja i Tuzle. Nakon vi{esastnog takmi~enja i lijepog dru`enja, progla{ene su najbolje ekipe i pojedinci. Takmi~ari su postigli kvalitetne rezultate, kako ekipno tako i pojedina~no. U {ahu i pikadu ekipno prvo mjesto osvojile su ekipe Udru`enja SRI Op}ine Novi Grad, a pojedina~no prvo mjesto osvojili su Zlatko Miladinovi} u {ahu i Kristina Veljovi} u pikadu. U strelja{tvu prvo mjesto osvojila je ekipa SSRI ZE-DO Kantona sa 540 krugova i Fikret Smajlovi} iz Maglaja, sa 185 krugova. U disciplini {ulen prvo mjesto osvojila je ekipa SRI Stari Grad, a pojedina~no najbolji je Ahmet Pa{i} iz Vogo{}e I. B.

Detalj sa takmi~enja u Livnu canju diska, kugle i koplja. Na takmi~enju su bile ekipe iz osam kantona sa takmi~arima iz 18 op}inskih udru`enja. Takmi~ilo se ukupno 76 takmi~ara, koji su osobe sa invaliditetom, a u statusu paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize. Ekipa PODP ZDK je osvojila prva mjesta u atletskom vi{eboju za mu{ke, ukupnom plasmanu i u {ahu. Ekipu PODP ZDK su ~inili takmi~ari iz Zenice, Zavidovi}a, Vare{a i Doboj Juga. Kao i do sada okosnicu ekipe PODP ZDK su ~inili ~lanovi PODP Zenica. Ve} sedam godina paraplegi~ari i oboljeli od dje~ije paralize (PODP) Zenice i ZDK su nepobjedivi u atletskom vi{eboju i {ahu. H. F.

[ah

Keki} prvi u Bu`imu
Armin Keki} iz Bosanske Otoke pobjednik je tradicionalnog {ahovskog turnira koji se svake godine odr`ava u sklopu manifestacije „Slobodarski dani vite{kog grada Bu`ima“. U Bu`imu je nastupilo 20 {ahista iz Bosanske krajine, a turnir je igran po Bergerovom sistemu. Drugo mjesto osvojio je Sabahet Had`i} iz Velike Kladu{e, dok je tre}e mjesto pripalo Huseinu Sagrkovi}u, {ahisti iz Velike Kladu{e. Najmla|i u~esnik turnira bio je Amrudin Mustedanagi} (9) iz Bosanske Otoke. Svim u~esnicima su dodjeljenje zahvalnice, a pobjednicima i skromne nov~ane nagrade. E. T.

U @ivinicama 10. turnir [ahovske nade BiH
[ahovska unija Bosne i Hercegovine i Omladinski {ahovski klub @ivinice, u restoranu „Oko“ u @ivinicama 29. avgusta organiziraju 10. turnir [ahovske nade Bosne i Hercegovine za kadete i kadetkinje koji su na prvenstvu na{e zemlje zauzeli jedno od prva tri mjesta u kategorijama do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina i takmi~ari po izboru organizatora, koji su to zaslu`ili svojim rezultatima. Igrat }e [vicarski sistem, sedam kola, a tempo igre je 15 minuta po igra~u za cijelu partiju. U~esnici su obavezni ponijeti sa sobom {ahovsku garnituru standardnih dimenzija i ispravan {ahovski sat. Pobjednici turnira u svim kategorijama }e dobiti diplome, kao i najmla|i u~esnik.
Fotoreporter: Ahmed Bajri} Blicko. Grafi~ka oprema: Larisa Hasanbegovi}, DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Sanja ISANOVI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364. Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

Pehari i medalje u rukama najboljih

Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Mirza Trbonja, Ned`ad Cviko, Amra Tabakovi}, Edin ]izmi}, Berina Dora~i}.

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Ronaldo: Ponovo u sredi{tu so~nog tra~a

Portugalac ponovo u ljubavnim problemima

Fatalna Rijana zavela Ronalda
Igra~ Reala prsatu starletu bombardira porukama i pozivima
Zavodnik Kristijano Ronaldo (Cristiano) ponovo se na{ao u sredi{tu so~nog tra~a. Naime, prsata starleta Rijan Sugden (Rhian, 24) pohvalila se da je portugalski nogometa{, koji je u vezi s Ruskinjom Irinom [ajk (Shayk), opsjeda pozivima i SMS porukama. Prema pisanju „The Suna“, nogometa{ Reala je prije nekoliko mjeseci upoznao Sugden i, kako ka`e prijatelj starlete, Portugalac je otad non-stop bombardira porukama i pozivima. Ni seksi plavu{a poznata po goli{avim fotosessionima nije imuna na {arm Portugalca za kojega je rekla „da je duhovit i zabavan“. Prema dobro upu}enim izvorima, Ruskinja Irina [ajk (24), s kojom Ronaldo planira vjen~anje, o tim pozivima i SMS-ovima ne zna ni{ta. Ina~e, plavokosa Rijana bila je upletena u jo{ jedan skandal s tajnim dopisivanjem, pa je brak popularnog britanskog TV voditelja Vernona Kaja (Kay) bio na rubu raspada. Vernon je tako|er slao lascivne poruke fatalnoj starleti, a supruga Tes (Tess) mu je to jedva oprostila. Rijana je ranije bila upletena u jo{ jedan skandal

. S . P

Za samo godinu dana

Ruska skaka~ica u dalj plijeni pa`nju
Kli{ina: Drugi juniorski rezultat u historiji

Marija [arapova zaradila 24,5 miliona dolara
Na teniskom terenu zaradila „samo“ milion dolara
Ruskinja Marija [arapova najpla}enija je sporta{ica svijeta u razdoblju od juna pro{le do juna ove godine. Prema pisanju „Yahoo Sportsa“, Marija [arapova u godinu dana zaradila je oko 24,5 miliona ameri~kih dolara, {to je ~ini najuspje{nijom sporta{icom gledaju}i ukupnu zaradu u godinu dana. Me|utim, svega milion dolara Ma{a je zaradila od tenisa, dok je ostatak primanja pristigao od sponzora. Nike, Sony Ericsson, Canon, Motorola samo su neki od sponzora koji bogato pla}aju 23-godi{nju ljepoticu. Prema zaradi od tenisa, tu su daleko najuspje{nije sestre Vilijams (Williams). Serena je ukupno zaradila 20,2, a Venus oko 15,4 „milja“ dolara. Prve sporta{ice izvan bijelog sporta su Danica Patrik (Patrick) koja u Indy caru zara|uje 12, te ju`nokorejska kliza~ica Kim Ju-Na (Yu-Na) sa zaradom od 9,7 miliona dolara. [arapova je od reklama zaradila 23,5 miliona dolara

Darja od dijamanata
Slavna porodica kona~no na okupu

Dejvid i Viktorija na terasi hotela

Bekamovi odmaraju u Santa Monici
Dejvid (David) i Viktorija Bekam (Victoria Beckham) okupili su porodicu i krenuli put prekrasne pla`e u Santa Monici gdje su na terasi hotela u`ivali u suncu i vinu. I dok se Victoria se sun~ala u malom crnom bikiniju, Dejvid je pokazao svoj mi{i~av torzo koji su prekrivale brojne tetova`e Sa sobom su poveli i sinove Bruklina D`ozefa (Brooklyna Joseph) i Romea D`ejmsa (James) koji su se rolali i kupali, ali pod budnim okom bri`nih roditelja. Obitelj Bekam napokon je na okupu, a kako bi im odmor pro{ao u jo{ boljoj atmosferi dru{tvo su im pravili i prijatelji s kojima su na terasi u`ivali u suncu i vinu. Ovo je jedna od rijetkih prilika da ovaj bra~ni par vidimo u ljetnoj varijanti posebno kada su odjeveni u kupa}e kostime.

Mada ima tek 19 godina ruska skaka~ica u dalj Darja Kli{ina mo`e se pohvaliti brojnim uspjesima, a jedan od njih je i skok od 7,03 metra, postignut prije tri mjeseca {to je druga du`ina u historiji za juniorke. Kli{ina je i omladinska prvakinja svijeta, te juniorska {ampionka Evrope na prvenstvu u Novom Sadu koje je odr`ano pro{le godine. Sa velikim uspjehom nastupa i u seniorskoj konkurenciji, {to je potvrdila na mitinzima Dijamantne lige u [tokholmu i Londonu gdje je bila najbolja. Osim {to posti`e izvrsne rezultate Kli{ina plijeni pa`nju i svojim izgledom, pa je mnogi s razlogom svrstavaju me|u najljep{e atleti~arke, odnosno sportistkinje dana{njice.

Darja je pobijedila u [tokholmu i Londonu