Dimensionarea coloanelor TABELUL 5.2 Elemente Mărimea, solicitarea Curentul cerut Subconsumator Curentul de pornire Crt.

cerut de celelalte (n-1) receptoare Curentul de vârf Solicitarea termică de durată Nedeconectare la acţiunea curentului de vârf Selectivitatea cu siguranţa aval Siguranţa fuzibilă aleasă Solicitarea de durată Tip separator Stabilitatea termică în regim permanent Stabilitatea termică la Isc Stabilitatea termică la Iv Secţiunea minimă Conducta aleasă Tip Diametrele nominale Relaţia sau simbolul Sc Ic = 3 ⋅ U ln IPM
I C ( n −1) = ∑ I Cj
j =1 n −1

TD1

Tablou de distribuţie TD2

TD3

Iv = IPM + IC(n-1)
I nf ≥ I C

Siguranţa fuzibilă

I nf ≥

I PM + I C ( n −1) C

Inf > Inf pl max LFI; MPR. (In soclu/In fuzibil)
I ns ≥ I C

Separator


I Cadm ≥
I Cadm ≥

IC aK I nf

Conducta electrică

3 IV s≥ J adm

s ≥ s min mec

… Dext/Dint

Tub protecţie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful