You are on page 1of 5

‫סיכום שיעור פגיעות מיוחדות‬

‫‪.‬‬
‫פגיעות הדף‬
‫שני תהליכים יגרמו לפגיעה‪:‬‬
‫‪ .1‬היווצרות גל הדף המתפשט‬
‫באוויר‬
‫לוהטים‬
‫גזים‬
‫‪ .2‬התפשטות‬
‫לכול הכיוונים‬

‫המשפיעים‬
‫גורמים‬
‫על עוצמת הפיצוץ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫הימצאות עצמים מחזירים‬
‫פגיעת גל ההדף בגוף תגדל בנוכחות קירות או‬
‫עצמים שיחזירו את גל ההדף‬
‫כמות וסוג חומר הנפץ‬
‫ככל שהתווך צפוף יותר‪ ,‬הפיצוץ מועבר טוב יותר‬
‫ככל שמתרחקים עוצמת הפיצוץ קטנה‬

‫פגיעת הדף ראשונית‬
‫פגיעת ההדף הטהורה – תוצאה ישירה של מעבר גל ההדף‬
‫בגוף‬
‫משפיעה על איברים בהם יש כיסי גז (אוזניים‪ ,‬ריאות‪ ,‬מעיים)‬
‫גורמת ל‪ 2-‬מנגנונים‪:‬‬
‫‪Impolsion‬‬
‫‪Spalling‬‬

‫‪Impolsion-‬‬

‫‪-‬‬

‫בשלב‬

‫הראשוני‬

‫גל‬

‫ההדף‬

‫גורם‬

‫להיצמדות‬

‫והתכווצות חלקיקי הגז וכאשר גל ההדף עובר החלקיקים‬
‫רוצים לחזור למצבם הקודם אך הם עושים זאת בעוצמה‬
‫חזקה וגורמים לפיצוץ משני כתוצאה מהתרחבות מהירה של‬
‫חלקיקים מצב זה נקרא ‪ Impolsion‬והוא גורם לנזק לרקמות‬
‫בהן נמצאים כיסי אוויר‪...‬‬
‫ ‪ - Spalling‬מעבר גל ההדף גורם לשינויים ולתזוזת החומרים‬‫בין התוכים השונים בגוף‪ ,‬בין היתר גורם ההדף למעבר נוזל‬
‫מהאזור הצפוף יותר לצפוף פחות ‪ .‬תופעה הדומה לקפיצת‬
‫לאויר‬

‫המים‬

‫בעת‬

‫פיצוץ‬

‫למים‬

‫מתחת‬

‫‪...‬‬

‫מצב זה מתבטא בעיקר באזורים רוויי גז‪/‬אויר לדוגמה נודיאות‬
‫הריאה – במעבר גל ההדף בנודית נוזל הדם עובר מכלי הדם‬
‫לנודית ויוצר בצקת ריאות במקביל הגז נכנס לכלי הדם ויוצר‬
‫תסחיפי אויר‪.‬‬
‫סכנות כתוצאה מפגיעת הדף ‪:‬‬
‫קונטוזיה ריאתית‬
‫תסחיפי אוויר‬
‫חזה אוויר‬
‫בצקת ריאות חריפה‬
‫פגיעת הדף ראשונית מתמקדת באיברים הבאים‪:‬‬
‫פגיעה בריאות‪,‬פגיעה במעיים‪,‬פגיעה באוזניים‬
‫פגיעת הדף שניונית‬
‫הגזים‬

‫המתפשטים‬

‫במהירויות‬

‫אדירות‪.‬‬

‫גורמים‬
‫הנזק‬

‫ועצמים שהועפו ופגעו בו‪.‬‬

‫לתנועה‬

‫הנגרם‬

‫לגוף‬

‫של‬

‫האוויר‪-‬רוחות‬

‫כתוצאה‬

‫מרסיסים‬

‫פגיעת הדף שלישונית‬
‫הגזים‬

‫תנועות‬

‫והרוחות‬

‫הנוצרות‬

‫יכולים‬

‫להעיף‬

‫את הגוף‬

‫ולהטיח אותו כנגד עצמים קשיחים‪ ,‬קירות ועוד‪...‬‬
‫פגיעה זו נפוצה בעיקר בפצועים שהיו קרובים מאוד למוקד‬
‫הפיצוץ‪.‬‬
‫פגיעת הדף רביעית ‪ -‬פגיעות נוספות‬
‫כוויות הבזק‪ ,‬שאיפת עשן וקטיעה חבלתית‬
‫סימני פגיעות נלוות‪-‬‬
‫כוויות‬

‫נרחבות‬

‫הפנים‪,‬‬

‫על‬

‫הידיים‬

‫ושאר‬

‫איזורים‬

‫חשופים‬

‫(כוויות הבזק)‪,‬סימנים קלאסיים לנפגעי שאיפות עשן‬
‫וקטיעה של איברים‬
‫פגיעת הדף חמישית‬
‫פגיעות‬

‫מאוחרות‬

‫כתוצאה‬

‫מקרינה‬

‫הנפלטת‬

‫חומרים מסוימים – לדוגמה פצצת אטום‬

‫פגיעת מעיכה‪-‬‬

‫תסמונת המעיכה‪-‬‬

‫בעת‬

‫פיצוץ‬

‫כאשר תוצרי הפירוק הגורמים לתסמונת הם ‪:‬‬
‫מיוגלובין ‪-‬אי‪-‬ספיקה כלייתית‬
‫אשלגן‪-‬הפרעת קצב‬

‫—‬

‫סימני תסמונת המעיכה‬
‫‪ .1‬סיפור מקרה‬
‫‪ .2‬חסכים נוירולוגיים‬
‫‪ .3‬היעדר‪/‬יתר תחושת כאב‬
‫‪ .4‬בצקות‬
‫‪ .5‬סימני הלם היפוולמי‬
‫‪ .6‬שתן ראשון כהה‬

‫פגיעת חשמל‬
‫מנגנון הפגיעה‪:‬‬
‫בעת מעבר הזרם החשמלי בגוף‪ ,‬האנרגיהגורמת לפגיעה בשלוש צורות‪:‬‬
‫תרמית ‪,‬חשמלית ‪,‬קינטית ‪.‬‬

‫סימנים‪-‬‬

‫מערכת העצבים‬
‫•‬

‫חוסר התמצאות‪ ,‬שיתוקים‪ ,‬פרכוסים‬

‫•‬

‫בלבול‪ ,‬אובדן זכרון זמני‪ ,‬כאבי ראש‬

‫מערכת לב וכלי דם‬
‫•‬

‫דופק לא סדיר‬

‫מערכת השלד והעור‬
‫•‬

‫כוויות עמוקות בנק' החדירה והיציאה של הזרם מהגוף‪,‬‬

‫שברים בעצמות ארוכות‬

‫כוויות חשמל‪-‬‬
‫—‬

‫נוצרות בגלל החום הרב שיוצר‬

‫—‬

‫הזרם החשמלי במעברו בגוף‪.‬‬

‫•‬

‫בנק' הכניסה והיציאה יהיו כוויות‬
‫בדרגה ג'‬

‫•‬

‫—‬

‫כוויות עמוקות על פני שטח קטן‪.‬‬