You are on page 1of 5

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR. T.

POPA" IAI

CONTRACT DE COLABORARE pentru desfurarea activitilor de nvmnt farmaceutic universitar n farmacii nr. ............... din .......................... CAPITOLUL I: Prile contractante UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI , cu sediul in Iasi, str. Universitatii nr. 16, avand cod fiscal 4701100 si numarul de cont RO66TREZ406504601X000729, deschis la Trezoreria Iasi, n calitate de beneficiar de servicii de formare farmaceutica a studenilor, reprezentata prin Rector Prof. univ. dr. Vasile Astarastoae si S.C. .., cu sediul n municipiul , str., nr, judeul .., telefon/fax:., n calitate de furnizor de servicii de formare farmaceutica a studenilor, reprezentat prin manager.., avand cod fiscal.. si numarul de cont..., deschis la. CAPITOLUL II: Obiectul contractului Art. 1 (1)Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea de ctre S.C. a serviciilor de instruire i formare farmaceutic de natur s asigure toate condiiile necesare n vederea formrii profesionale, practice complete i corecte a studenilor, sub coordonarea i ndrumarea, de ctre . a instruirii farmaceutice a cursanilor, menionai n anexa nr1. la prezentul contract, care face parte integrant din acesta. (2)Programul de instruire farmaceutica este prevzut n anexa nr.2 la prezentul contract, care face parte integrant din acesta. CAPITOLUL III: Durata contractului Art. 2 Prezentul contract se ncheie pentru anul universitar 2012-2013 i este valabil de la data ncheierii lui i pn la data ncetrii anului universitar pentru care a fost ncheiat. Art. 3 Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiional ncheiat cu acordul prilor. CAPITOLUL IV: Obligaiile prilor SECIUNEA A: Obligaiile beneficiarului
RECTORAT Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-211818 +40-232-214146 Fax: +40-232-211820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro DIRECIA ADMINISTRATIV Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 E-mail: ddrugus@dirgen.umfiasi.ro

Art. 4 Instituia de nvmnt superior medical, n calitate de beneficiar, are urmtoarele obligaii: a)s pun la dispoziia farmaciei, ca anex la contract (anexa nr. 1), tabelele nominale cuprinznd studenii care efectueaz practica, pentru fiecare semestru al anului universitar 2012-2013; b)s pun la dispoziia farmaciei tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinznd numele i prenumele cadrelor didactice responsabile cu pregtirea practic a studenilor; SECIUNEA B: Obligaiile furnizorului Art. 5 S.C, n calitate de furnizor de servicii de instruire practic a studentilor, are urmtoarele obligaii: a)s stabileasc, mpreun cu instituia de nvmnt superior, modalitile i factorii care contribuie la asigurarea calitii instruirii practice a studenilor; b)s desemneze persoana care va coordona instruirea practic a studenilor n farmacie;(Farmacist sef); c)s asigure baza material necesar instruirii practice a studentilor; d)s aduc la cunotin instituiei de nvmnt superior eventualele abateri ale studenilor constatate pe parcursul efecturii instruirii practice in farmacie. CAPITOLUL V: Modaliti de plat Art. 6 Prin acordul prilor, s-a convenit ca S.C.. s asigure instruirea practic a cursanilor instituiei de nvmnt superior, gratuit. CAPITOLUL VI: Calitatea serviciilor Art. 7 Activitile de nvmnt vor fi astfel organizate nct s consolideze pregatirea practica a studentilor, cu respectarea drepturilor pacienilor, a eticii i deontologiei farmaceutice. Art. 8 S.C. rspunde, n condiiile legii, pentru serviciile prestate de stundenti pacientilor, i pentru acoperirea prejudiciilor cauzate acestora. Art. 9 Serviciile furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege. CAPITOLUL VII: Rspunderea contractuala Art. 10 Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte pri daune-interese. CAPITOLUL VIII: Clauz special Art. 11 (1)Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea
RECTORAT Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-211818 +40-232-214146 Fax: +40-232-211820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro DIRECIA ADMINISTRATIV Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 E-mail: ddrugus@dirgen.umfiasi.ro

care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo. (2)Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen. (3)Cauza de for major antreneaz suspendarea executrii obligaiilor contractuale pentru o perioad de maximum 6 luni de la producerea acesteia. Dup expirarea acestui termen, oricare dintre pri poate denuna unilateral contractul. CAPITOLUL IX: Rezilierea i ncetarea contractului Art. 12 (1)Prezentul contract nceteaz la expirarea termenului pentru care a fost ncheiat. (2)Contractul mai poate nceta prin acordul prilor sau la iniiativa temeinic motivat a uneia dintre pri, cu notificarea celeilalte pri n termen de 15 zile calendaristice nainte de data de la care se dorete ncetarea contractului. Art. 13. Prezentul contract se poate rezilia, la solicitarea oricreia dintre prile contractante, n condiiile nerespectrii clauzelor contractuale. CAPITOLUL X: Corespondena Art. 14 (1)Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor. (2)Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 3 zile lucrtoare din momentul n care intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante schimbarea survenit. CAPITOLUL XI: Modificarea contractului Art. 15 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod corespunztor. Art. 16 Dac o clauz a prezentului contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o alt clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului. Art. 17 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare cu cel puin 15 zile calendaristice naintea datei de la care se dorete modificarea. Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex la prezentul contract. CAPITOLUL XII: Soluionarea litigiilor Art. 18
RECTORAT Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-211818 +40-232-214146 Fax: +40-232-211820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro DIRECIA ADMINISTRATIV Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 E-mail: ddrugus@dirgen.umfiasi.ro

(1)Litigiile nscute n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea ori alte pretenii decurgnd din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil. (2)Litigiile nesoluionate conform alin. (1) se soluioneaz de ctre instanele judectoreti competente. Anexele nr. 1 , nr. 2 si nr.3 fac parte integranta din prezentul contract. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. S.C.. Administror, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi Rector, Prof. univ. dr. Vasile Astarastoae Director General Administrativ, Ec. Dana Drugus Secretar Sef Universitate, Gabriela Cuciureanu Director financiar-contabil, Ec. Petronela Baranetchi Oficiul juridic, Av. Roxana Ruja

Farmacist ef,

RECTORAT Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-211818 +40-232-214146 Fax: +40-232-211820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro

DIRECIA ADMINISTRATIV Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 E-mail: ddrugus@dirgen.umfiasi.ro

Anexa 1 Nr. Crt. Nume student Prenume student Anul de studiu

DECAN, Prof. dr. Monica Hncianu

RECTORAT Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-211818 +40-232-214146 Fax: +40-232-211820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro

DIRECIA ADMINISTRATIV Str. Universitii nr.16 700115 Iai, Romnia Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 E-mail: ddrugus@dirgen.umfiasi.ro