EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa.”
Nicolae Iorga

Munţi de cunoştinţe… Noţiuni, numere, cuvinte din diverse limbi străine… O avalanşă de informaţii pe care nu le putem asimila, cu atât mai puţin le-am putea ţine minte, pentru a le folosi ulterior în situaţiile în care ne sunt necesare! Ţi-ar plăcea să înveţi mai repede, iar învăţarea să nu mai constituie un stres pentru tine? Ţi-ai dori să ţii minte ce vezi, ce citeşti, ce auzi, în aşa fel încât să poţi aplica oricând şi oriunde, la şcoală, la serviciu, acasă, tot ceea ce ai învăţat? Ai vrea să ştii cum poţi citi rapid şi eficient? Acum poţi. Prin intermediul metodelor de învăţare şi citire rapidă. Trăim în era informaticii, ne însoţesc la tot pasul tehnologii înalte care nu se mai sincronizează cu vechile metode de instruire. Acum nu ne mai foloseşte la nimic să ne concentrăm pe memorarea unor teorii complicate. Timpul „fuge” în jurul nostru şi ceea ce este important este să ne „înarmăm” cu acele metode prin care putem face faţă informaţiilor utile din jurul nostru, prin care le putem selecta şi analiza într-un timp cât mai scurt, prin care putem să elaborăm idei şi scheme aplicabile în situaţiile cu care ne confruntăm în viaţa cotidiană. Acum ai soluţia! Cursul de Învăţare şi citire rapidă elaborat de EUROCOR te familiarizează cu cele mai eficiente tehnici de muncă intelectuală, prin însuşirea cărora vei reuşi să asimilezi un mare volum de cunoştinţe într-un timp scurt şi cu minimum de efort. Te invităm prin intermediul acestui curs să participi la o experienţă intelectuală al cărei scop constă în dobândirea acelor caracteristici care favorizeaz ă procesul de învăţare şi abordarea creativă a activităţii. Împreună cu noi îţi vei descifra propriile gânduri, î ţ i vei îmbun ă t ăţ i activitatea intelectual ă , ceea ce u ş ureaz ă dobândirea noilor informaţii şi lărgirea permanentă a orizontului cunoştinţelor proprii. O soluţie la îndemâna oric ă rei persoane interesate să dobândească succesul şcolar şi profesional, alternativa ideală pentru cei dornici să înveţe, aşadar să câştige!

şi nu „dumneavoastră”. Din punctul de vedere al numărului de pagini. un model de recapitulare. spre deliciul învăţării. învăţarea devenind astfel destindere absolută. pe care le poţi valorifica în activitatea profesională. tot la sfârşitul caietului este supusă atenţiei tale o temă pentru acasă. făcând ca toate aspectele teoretice prezentate să ţi se pară o joacă la care participi cu drag.2 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Materialul cursului se compune din 16 caiete. după o parte introductivă care te ajută să-ţi fixezi foarte clar ce vei reuşi să dobândeşti prin parcurgerea respectivului caiet. în plus. pentru a obţine note mai bune. cele mai eficiente tehnici de perfecţionare a intelectului. Pentru a te simţi cât mai confortabil. această lecţie demonstrativă reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. cu un dicţionar. Nu există noţiuni complicate. ce are rolul sistematizării şi consolidării cunoştinţelor recent asimilate. Cursul are un pronunţat caracter practic. tabele. un stil direct al expunerii – vom folosi pentru adresare formula „tu”. care doreşte să te familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. caietele sunt prevăzute. de vocabular şi de temă pentru acasă. Vei vedea că poţi învăţa să înveţi ca într-o joacă de copii. după cum deja ai observat. Acestea te însoţesc. . la tot pasul. care pot fi îndosariate într-o mapă specială. pe care EUROCOR ţi-o pune la dispoziţie. pentru gestionarea timpului propriu. Două dintre caietele cursului sunt însoţite de casete audio. am ales. după rezolvare. nici teorii greoaie. Iar pentru ca studiul individual să fie cât mai facil şi eficient. pentru reuşita la examene şi promovarea profesională. Aproape toate exerciţiile propuse spre rezolvare în cadrul caietelor sunt rezolvate la finalul caietului. exemple. pentru a te ajuta să-ţi evaluezi permanent progresele înregistrate în învăţare. iar la sfârşitul fiecărui caiet vei găsi o recapitulare succintă a celor mai importante elemente din caietul tocmai parcurs. structurate foarte clar. exerciţii diverse. La începutul fiecărui caiet. definiţiile şi informaţiile importante semnalează exerciţiile pe care trebuie să le rezolvi indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. În fiecare caiet sunt analizate. cu ajutorul cărora vei reuşi să valorifici sistematic competenţele dobândite. Totul este cât se poate de simplu. pentru o mai clară înţelegere a termenilor de specialitate utilizaţi. pe marginea lecţiilor sunt folosite următoarele simboluri: i e 3 (21) semnalează noţiunile. pe adresa Institutului EUROCOR. se află o scurtă recapitulare a aspectelor prezentate în caietul anterior. pe care. scheme şi. De asemenea. o poţi trimite spre corectare profesorului personal. pentru realizarea mai rapidă a sarcinilor zilnice sau pentru a fi mai creativ. Vei găsi aici fragmente din structura caietelor acestui curs. făcând astfel învăţarea mai uşoară şi mai plăcută. fără să depui nici un efort suplimentar. acolo unde este cazul. Elementul esenţial al caietelor îl constituie exerciţiile. cursul este dispus cu nenumărate ilustraţii.

esenţă. procesele de memorare – aspecte teoretice • Mnemotehnicile – exerciţii introductive • Memorarea – tehnici de facilitare Caietul 2 – MNEMOTEHNICI (partea I) • „Camera romană” • Principiile tehnicilor de memorare • Exerciţii de îmbunătăţire a imaginaţiei • Metoda asociaţiilor în lanţ • Metoda cifrelor şi a formelor • Acronimele • Sistemul Grey • Exerciţii de relaxare Caietul 3 – MNEMOTEHNICI (partea a II-a) • Utilizarea mnemotehnicilor • Imaginaţia directă şi indirectă • Exerciţii de utilizare a mnemotehnicilor • Înţelegere şi memorare • Tehnici care stimulează memoria logică • Utilizarea canalelor informaţionale în procesul memorării • Emoţionalitate şi memorare • Memorarea auditivă • Exerciţii de memorare Caietul 4 – NOTAREA NELINIARĂ ŞI TEHNICI DE AMELIORARE A CONCENTRĂRII • Notarea – aspecte introductive • Îmbunătăţirea notării liniare • Principii şi exerciţii specifice notării neliniare • Tehnici de facilitare a concentrării (partea I) • Tehnici de facilitare a concentrării (partea a II-a) Caietul 5 – CITIREA RAPIDĂ (partea I) • Ce este citirea? • Citirea rapidă – aspecte introductive • Alcătuirea ochiului • Funcţionarea ochiului în timpul citirii • Tehnici de citire rapidă – tehnica grupării • Tehnica grupării – exerciţii • Limitele citirii tradiţionale . tipurile de memorie. principii de aplicare • Creierul.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 3 Programa cursului de ÎNVĂŢARE ŞI CITIRE RAPIDĂ Caietul 1 – NOŢIUNI INTRODUCTIVE • Introducere în tehnicile muncii intelectuale • Memorarea – teste introductive • Mnemotehnicile – origini.

4 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Caietul 6 – CITIREA RAPIDĂ (partea a II-a) • Exerciţii specifice citirii rapide • Rolul motivaţiei în citirea rapidă • Rolul distanţei în citirea rapidă • Citirea cu indicator • Exersarea citirii rapide • Exerciţii de relaxare Caietul 7 – STRATEGIA DE ABORDARE A TEXTULUI ŞI TEHNICILE DE FACILITARE A CONCENTRĂRII • Strategia de abordare a textului • Exerciţii de aplicare a strategiei de abordare a textului • Concentrarea (partea a III-a) • Concentrarea (partea a IV-a) • Tehnici de concentrare utilizate în procesul învăţării • Vizualizarea Caietul 8 – TEHNICI CARE FACILITEAZĂ MEMORAREA CUVINTELOR DINTR-O LIMBĂ STRĂINĂ • Tehnicile care facilitează memorarea cuvintelor de origine străină – aspecte introductive • Tehnici de notare eficientă a cuvintelor • Tehnici de memorare eficace a cuvintelor auzite • Utilizarea mnemotehnicilor – exemple • Metode de repetare eficiente • Tehnici de facilitare a memorării cuvintelor • Memorarea figurilor umane şi a numelor Caietul 9 – TEHNICI DE ANTRENARE A GÂNDIRII CREATIVE (partea I) • Creativitatea – noţiuni introductive • Factori care influenţează gândirea creativă • Tehnici specifice creativităţii – exerciţii introductive • Tehnici specifice activităţii creative • Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare (partea I) Caietul 10 – TEHNICI DE ANTRENARE A GÂNDIRII CREATIVE (partea a II-a) • Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare (partea a II-a) • Etapele gândirii creative • Gândirea – aspecte automatizate şi inconştiente • Teste de creativitate • Erori de raţionament • Creativitatea – recapitulare .

auditivă şi tactilă • Rolul inteligenţei emoţionale în procesul de asimilare a cunoştinţelor • Empatia • Exerciţii Caietul 15 – INTELIGENŢA • Rolul inteligenţei în asimilarea cunoştinţelor • Teste de inteligenţă • Tipuri de inteligenţă Caietul 16 – CUM TREBUIE TRANSMISE CUNOŞTINŢELE • Elementele fundamentale ale autoprezentării • Cum se elaborează o lucrare ştiinţifică • Sistematizarea tehnicilor asimilate .~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 5 Caietul 11 – GESTIONAREA TIMPULUI ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII • Reguli de gestionare a timpului • Caracteristicile unui scop bine ales • Metode de planificare • Eliminarea factorilor perturbatori • Tehnici de stabilire a priorităţilor Caietul 12 – RECAPITULARE • Sistematizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în caietele 1-11 • Exerciţii în care sunt folosite tehnici variate de muncă intelectuală Caietul 13 – TEORII CARE DETERMINĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA ÎNVĂŢĂRII • Legile învăţării • Programarea neurolingvistică • Importanţa exerciţiilor fizice pentru activitatea nervoasă – metoda Dennison • Alte metode eficiente de învăţare Caietul 14 – ROLUL ANALIZATORILOR ŞI AL EMOŢIONALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢARE • Sfaturi pentru cei cu memorie vizuală.

fără dificultăţi. ilustraţii atrăgătoare. modul în care vă puteţi familiariza. pe găsirea căii de acces la informaţie şi pe utilizarea imaginilor. Ca toate mnemotehnicile. prin prezentări simple. dacă avem în vedere asemănarea dintre simboluri şi cifre. exemple şi exerciţii. care îţi va permite să memorezi 10 informaţii în ordine logică. în care a trebuit să memorezi informaţiile în ordine corectă? În continuare vei afla cum trebuie să memorezi. Prin dobândirea mnemotehnicilor care şi-au dovedit eficacitatea din cele mai vechi timpuri. Cheia spre succes în folosirea acestei tehnici este memorarea a zece simboluri. spre exemplificare. şi metoda cifrelor şi a formelor se bazează pe asocieri. Alegerea simbolurilor depinde de tine. Alege o variantă şi învaţ-o pe de rost. pentru a nu greşi în aşezarea corectă a informaţiilor oferite. care corespund cifrelor de la 1 la 10. Asemănarea fonetică – varianta I Citeşte cu atenţie următoarele asocieri: unu – tunu’ şase – vase doi – joi şapte – lapte trei – hei opt – copt patru – latru nouă – plouă cinci – clinci zece – rece . cu o astfel de tehnică de memorare. Cel mai frecvent însă este folosită pentru memorarea succesiunii informaţiilor date. Îţi aminteşti testul din caietul anterior. Vă prezentăm din caietul 2 al cursului. Simbolurile pot să apară pe baza imaginii cifrei respective sau a asemănărilor fonetice. Vei cunoaşte o tehnică nouă. Metoda cifrelor şi a formelor Această metodă poate fi utilizată pentru memorarea numerelor de telefon simple şi scurte şi a numerelor scurte formate din mai multe cifre. memorarea devine chiar o joacă.6 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Memorarea informaţiilor reprezintă o sarcină cu care ne confruntăm zilnic. ceea ce nu va fi prea greu.

Ca o curiozitate. Asemănarea imaginilor – varianta a II-a Urmăreşte cu atenţie următoarele asocieri: . doi primeşte! nu reprezintă altceva decât exemplificări ale unor simple mnemotehnici. sunt nişte simple rime! Recunoaşte însă că învăţarea lor nu creează probleme.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 7 Da. ar trebui să ştii că rime precum: Cine nu citeşte.

după ce ştii cum se foloseşte tehnica cifrelor şi a formelor. poţi verifica în ce mod se aplică aceasta în practică. gust. • Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 5 (cârlig) cu informaţia aflată pe această poziţie – bal mascat. e Exerciţiul 11 Sarcina ta constă în memorarea unor informaţii date în ordine incorectă. • Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 8 (om de zăpadă) cu informaţia aflată pe această poziţie – joc de dame. De exemplu: Pe poziţia a treia ar trebui să memorezi telefon celular. Regulile sunt cele specifice variantei a II-a (asemănarea imaginilor): • Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 3 (pescăruş în zbor) cu informaţia aflată pe această poziţie – telefon celular. nu uita de principiile generale după care se creează imaginile informaţiilor memorate: • A VEDEA • A MĂRI • A PUNE ÎN MIŞCARE • A ANTRENA CELELALTE SIMŢURI (miros.) • A FOLOSI PRINCIPIUL PRIMEI ASOCIERI • A IMPLICA FACTORUL EMOŢIONAL Acum. .8 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ După ce ai ales varianta şi ai învăţat simbolurile. Pe poziţia a opta trebuie să memorezi joc de dame. Imaginează-ţi un pescăruş în zbor care are în cioc un telefon celular sau care vorbeşte la telefon cu prietenul lui. pipăit etc. Pe poziţia a cincea trebuie să memorezi bal mascat. La crearea imaginilor. Ca şi pentru celelalte tehnici. vom folosi un exerciţiu. Imaginează-ţi un bal mascat la care fiecare dintre participanţi ţine în mână un cârlig sau este deghizat în cârlig. e timpul să cunoşti principiul de folosire a mnemotehnicii prezentate anterior. Imaginează-ţi doi oameni de zăpadă care joacă dame.

Tehnica grupării Gruparea reprezintă cea mai importantă tehnică de îmbunătăţire a vitezei de citire. după gard şi portiţă. după cum ştiu. Cine poate citi repede. pe rivalul şi duşmanul de ani de zile al lui Wolf. gândindu-se că este dator prestigiului său să înfăptuiască ameninţările anterioare. reţinând în acelaşi timp pentru mult timp informaţiile esenţiale. la vreo două sute de metri mai departe. vei afla parcurgând cu atenţie această lecţie. Acum însă. Dar cum să citim? În fragmentele următoare vă supunem atenţiei una dintre tehnicile eficiente de citire. dar în acelaşi timp se tem atât de mult unul de altul că. ca să poţi sesiza primele efecte. În momentul în care lângă fântâna sătească am intrat pe şosea. reuşeşte să îşi valorifice mult mai mult posibilităţile intelectuale de care dispune şi să obţină astfel succesul personal. fiecare dintre cei doi duşmani este confuz. dând impresia că ar sări de îndată unul la celălalt dacă parii din gard nu i-ar împiedica. În ce constă aceasta şi cât de mult trebuie exersată. întâlnirea era inevitabilă. rezolvă exerciţiile următoare. respectând cu stricteţe recomandările făcute. • textul II: în timpul citirii. prezentată prin exemple. exerciţii. pe nume Rolf. faţă în faţă. l-am zărit. e Exerciţiul 3 Citeşte fiecare dintre texte în următoarele moduri: • textul I: în timpul citirii. Eram obligaţi să trecem pe lângă el. definiţii în caietul 5 al cursului. TEXTUL I Obiceiurile şi ritualurile câinilor Wolf şi cu mine mergeam pe un drum de ţară.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 9 Citirea reprezintă cea mai importantă activitate intelectuală prin intermediul căreia dobândim noi cunoştinţe. cuprinde cu privirea grupul marcat de cuvinte – citeşti deodată câte un grup de cuvinte. şcolar şi profesional mult dorit. . Amândoi sunt cei mai puternici şi seamănă spaimă – într-un cuvânt. nu s-au luptat încă niciodată. concentrează-ţi privirea asupra fiecărui cuvânt – citeşti deodată numai un singur cuvânt. Se vede dintr-o privire că întâlnirea pentru ambele părţi este foarte neplăcută. Ambii se urăsc cu înverşunare. Pentru a te familiariza cu această tehnică. care stătea pe uliţă. ambii ar lătra furioşi şi ar ameninţa. cei mai maiestuoşi câini din zonă. evitarea acestui lucru fiind considerată „o ruşine”. Închişi în grădina de pe lângă casă.

îndreptate în faţă. În cel deal doilea text ai folosit nu numai vederea clară. Care dintre texte a fost mai uşor de citit? Cel de-al doilea? Bineînţeles. i Gruparea este o tehnică de citire rapidă. citirea ne ia destul de mult timp. / cu toate că în ochii oamenilor arată mai grav. / ci păşeşte liniştit şi drept / spre rivalul său. În această situaţie. Citire rapidă (care foloseşte gruparea): Veronica are ochi frumoşi. / şi acum stau amândoi unul lângă altul. negri şi părul lung. / Rolf se culcă deodată / în poziţia tigrului la pândă. / din ce în ce mai încet / şi mai încet. / Pe feţele câinilor nu se vede expresia nesiguranţei. / urechile stau rigide. În acest caz. / adică îşi îndreaptă corpul / şi îşi ridică cozile. neglijând vederea periferică a ochiului său. / deja de departe / se văd reciproc. / cu capul unuia spre coada celuilalt. Fiecare fixaţie este precedată de o sacadă. prin valorificarea vederii periferice. În citirea tradiţională. ondulat. Exemplu Citire tradiţională: Veronica are ochi frumoşi. negri şi părul lung. Tehnica grupării constă în citirea grupurilor de cuvinte. Săgeţile marchează numărul fixaţiilor pe un rând de text.10 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ TEXTUL II Bineînţeles. ondulat. . / dar nu se vede nici ameninţarea. când citim cuvintele separate sau grupuri mici de cuvinte scurte. pe care le citim folosind şi citirea periferică. Numărul de fixaţii este mare. deci se scurtează timpul de citire a rândului respectiv. numărul de fixaţii este destul de mare. / Rolf se ridică brusc. i Când grupăm cuvintele ce apar de pe un rând în grupuri de cuvinte. / Imediat / iau o poziţie „impunătoare”. / cât e de înalt. / Abia atunci când se opreşte în faţa lui. / În momentul în care îi despart / numai cincizeci de metri. / Wolf nu reacţionează deloc / la pânda lui Rolf. cititorul foloseşte în special vederea clară. / În acest fel se apropie unul de altul. / ochii larg deschişi. Săgeţile marchează numărul fixaţiilor pe un rând al textului. Folosirea tehnicii grupării. duce la reducerea numărului de fixaţii şi. în mod automat. a timpului de citire. / Frunţile şi nasurile se încreţesc. se micşorează numărul fixaţiilor şi al sacadelor. ci şi pe cea periferică – ai cuprins cu privirea grupuri de cuvinte. care constă în citirea grupurilor de cuvinte cu ajutorul unei singure fixaţii.

limba străină cu cea mai mare utilizare în lume în momentul de faţă. pentru cei care doresc să-şi îmbunătăţească performanţele şcolare şi profesionale. Îţi vei putea forma o imagine asupra principalelor teme ale acestei lecţii urmărind această notă neliniară: Un alt subiect care va fi abordat în finalul lecţiei noastre face referire la modul în care trebuie să procedăm pentru a reţine uşor fizionomiile şi numele persoanelor cu care intrăm în contact. în lecţia aceasta vei învăţa cum să îţi însuşeşti rapid şi pe timp îndelungat vocabularul limbii engleze. Îţi doresc succes! . Toate acestea constituie elemente de mare utilitate pentru cei avizi de cunoaştere. conţinând în acelaşi timp şi o scurtă recapitulare a noţiunilor prezentate în caietul anterior. Te-ai familiarizat deja cu numeroase modalităţi prin intermediul cărora poţi atinge acest scop. al cărui scop este de a te învăţa cum poţi asimila mai rapid şi mai eficient cunoştinţele noi. Tehnici care facilitează memorarea cuvintelor dintr-o limbă străină Ne aflăm la jumătatea acestui curs. care ne permit să citim materiale elaborate în alte ţări şi să stabilim contacte cu persoane din străinătate. Dar mai există multe alte moduri interesante de sporire a creativităţii. Aceasta prezintă succint tehnicile de învăţare descrise în respectivul caiet.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 11 În fragmentele următoare selectate din caietul 8 vei găsi un exemplu de introducere. de organizare şi perfecţionare a activităţii intelectuale. Şi cum orizontul cunoaşterii nu poate fi extins în absenţa stăpânirii limbilor străine de circulaţie internaţională. de gestionare a timpului.

te-ai chinuit de multe ori încercând să reţii diferite cuvinte de origine străină. Ele se bazează pe principiul trecerii. Cele mai cunoscute strategii de abordare a textului sunt: SQ3R (elaborată de F. Mi te imaginez umblând prin cameră cu ochii închişi. Obţinerea unei vizualizări corecte trebuie precedată de un antrenament de relaxare.12 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Recapitularea celor mai importante informaţii din caietul 7 Strategiile de abordare a textului sunt utile pentru conspectarea rapidă a articolelor. aceasta constă în traversarea textului cu privirea (prin omiterea rândurilor. În ambele strategii deosebim următorii paşi esenţiali: dobândirea informaţiilor de bază. Creierul uman lucrează în intervalul a patru unde de bază. formularea întrebărilor. utilizate în procesul învăţării. Sunt convins şi de faptul că ulterior. Tehnicile prezentate în caietul de faţă urmăresc tocmai evitarea apariţiei unor asemenea situaţii jenante. stăpânirea vocabularului fiind unul dintre cele mai dificile elemente în asimilarea unei limbi străine. se compune din patru etape fundamentale: – – – – calmarea respiraţiei. având însă ca scop vizualizarea atitudinilor dorite. Cele mai cunoscuite tehnici de sporire a intervalului de concentrare. care facilitează considerabil activitatea intelectuală prin sporirea concentrării. Robinson) şi 4P. sunt: „scurt. a capitolelor şi cărţilor. Una dintre formele de citire care permit conspectarea rapidă este citirea selectivă. în formă de „N”. Pentru facilitarea concentrării este necesară folosirea tehnicii vizualizării. oblic. undele teta şi undele delta. undele alfa. în zig-zag. În procesul de asimilare rapidă a cunoştinţelor trebuie valorificate stările în care acţionează undele alfa. de calmare. ţinând dicţionarul în mână. în situaţia în care trebuia să foloseşti acele cuvinte astfel memorate. parcurgerea inversă a textului. şerpuit sau prin formarea unor bucle şi insuliţe) şi selectarea informaţiilor importante. Memorarea cuvintelor de origine străină – aspecte introductive Cu siguranţă. care constă în imaginarea atitudinii dorite pentru o anumită situaţie. senzaţia de căldură. citirea propriuzisă şi repetarea. senzaţia de greutate. Antrenamentul de relaxare. . în învăţare. „mobilizarea înaintea liniei de sosire” şi „contrastul”. întâmpinai dificultăţi în redarea corectă sau integrală a lor. repetând noile cuvinte cu încăpăţânare. conştientizarea imaginilor pozitive. Acestea sunt: undele beta. de la general la particular. dar intens”. în formă de „S”. În vremurile actuale. abilitatea de folosire a unei limbi străine reprezintă o necesitate.

... Răspunsurile se află............ Care sunt elementele desenului care au legătură cu persoana ta (cu trăsăturile tale........ timp de 20 de secunde.................................................... .. bineînţeles... ............. ....................... .... ................................................. la sfârşitul caietului...........................)? Scrie cât mai multe asocieri.................................. ..............~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 13 Învaţă să fii creativ.................................................................. ........................................................................................................................................................... . Exerciţiul 4 Care este legătura dintre următoarele perechi de desene? e ................................ doar rezolvând exerciţii distractive! Iată un exemplu de exerciţii prin intermediul cărora îţi este valorificată creativitatea de care dispui.............................................................................................................. ............... ...... Le vei descoperi atunci când vei parcurge cursul! Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare În continuare....................................................................................... îţi propun să încerci să-ţi valorifici potenţialul creativ rezolvând următoarele exerciţii................................... e Exerciţiul 3 Priveşte cu atenţie desenul următor.......... Am selectat acest fragment din caietul 10 al cursului....... cu activităţile pe care le desfăşori zilnic etc.................. ................................................... Dar ai răbdare! Nu are farmec să le afli acum.................................................................... ................................................................................................. ............

................................................................................................................................................................................. la aceeaşi oră................................................................. Totuşi........ în aceeaşi zi................................................................ e Exerciţiul 6 Iată o ghicitoare auzită la grădiniţă................... .................................................................................... ei nu sunt gemeni............................................ ..... Zâmbeşte! ................................. .......... Încearcă să-i găseşti răspunsul: Ce-i în cămară atârnată şi nu-i niciodată uscată? Răspuns: ........... născuţi în acelaşi an.....14 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ e Exerciţiul 5 Citeşte cu atenţie următorul caz: O femeie are doi băieţi.................................................................. ........................................................................................................ Cum explici acest lucru? Răspuns: ...............

în caietul 11 al cursului.J. Oare procedăm atunci în conformitate cu regulile de organizare a muncii intelectuale? Categoric. nu necesită un efort prea mare. cu citate celebre. vom vedea efectul concret. B. valoarea lor pentru atingerea scopului este de 65%. de regulă. Seiwert Tehnici de stabilire a priorităţilor Analiza ABC Această tehnică se bazează pe constatarea că prezenţa activităţilor importante şi a celor mai puţin importante în totalul activităţilor efectuate este întotdeauna acelaşi. În schimb. Şi tot din acest caiet am selectat. ne apucăm de lucru începând cu activităţile cele mai uşoare. iar valoarea lor este doar de 15%. nu! Munca noastră trebuie să înceapă de la activitatea cea mai importantă! Nu avem voie să uităm de diferenţa dintre sarcinile urgente şi cele importante. a celor secundare şi a celor care mai pot aştepta. În plus. „Stabilirea priorităţilor înseamnă fixarea problemelor celor mai importante. activităţile de tip A sunt cele mai importante şi constituie circa 15% din numărul total al activităţilor pe care le facem pe parcursul unei zile. (valorile procentuale ale activităţilor. Activităţile de tip B sunt. iar valoarea lor este tot de 20%. sarcinile uşoare sunt plăcute şi. Ele constituie circa 65% din toate sarcinile ce urmează a fi efectuate. Priorităţi După ce vom reduce în activitatea noastră influenţa „cronofagilor”. după L. recomandări. după terminarea lor. ” L. Seiwert. aşa cum sunt ele prezentate. Literele A. Ele constituie circa 20% din numărul general. trebuie să stabilim ce este cel mai important în planul nostru şi cu ce trebuie să începem realizarea acestuia. pentru exemplificare. • Astfel. fiindcă ştim că. 1998) • • . recapitularea aflată la sfârşitul caietului şi tema pentru acasă. de regulă. activităţi importante. Fiecărei zile trebuie să-i revină cel puţin o activitate de tip A. C indică tipul fiecărei activităţi. Activităţile prioritare trebuie rezolvate în primul rând. istorioare ilustrative. Activităţile de tip C sunt cele mai puţin importante sau neimportante. adesea.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 15 Nici planificarea riguroasă a sarcinilor zilnice nu poate fi ignorată dacă vrem să fim eficienţi în tot ceea ce facem! Vei vedea în continuare care sunt cele mai utilizate tehnici de stabilire a priorităţilor. Tocmai cu realizarea acestui tip de activitate ar trebui să începem ziua. Pentru că.J. aspect care ne va fi înlesnit de tehnicile de stabilire a priorităţilor.

Este vorba de „prima-ntâi”. micuţa Veronica a strigat: „Şi eu am câştigat. Sora mea bună?! Când am vrut să-i fac surorii mele o observaţie usturătoare. Mă deranjează şi greşelile de limbă. când fiica mea de trei ani alerga împreună cu mătuşa ei (sora mea) şi am auzit-o pe cea de-a doua spunând: „Am câştigat. sunt prima-ntâi”. Am renunţat atunci la orice comentariu. Acum eşti convins că cea mai importantă problemă poate fi una singură? . în realizarea activităţilor separate. nu al urgenţei. Valoarea activităţii 65% 20% 15% A 15% B 20% Timpul de realizare C 65% i Realizarea sarcinilor trebuie să înceapă întotdeauna cu sarcinile de tip A! Pentru a înţelege mai bine principiul analizei ABC. citeşte istorioara de mai jos: Nu-mi place deloc când cineva foloseşte limba română într-un mod neglijent. m-am îngălbenit. Sunt prima a doua!”.16 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Analiza ABC serveşte stabilirii priorităţilor după criteriul importanţei. Este limpede că primul este întâiul şi nu poate fi al doilea tocmai pentru că este primul. mătuşico. iar una dintre ele este repetată frecvent. Prin urmare.

Acestea sunt prezentate în schema de mai jos. Sarcinile mai puţin urgente şi mai puţin importante – abordează-le imediat! – mai aşteaptă cu rezolvarea lor! – pot aştepta sau pot fi delegate! – coşul de gunoi spune totul… Regula Pareto (principiul 80/20) Acest principiu este bine cunoscut tuturor economiştilor şi susţine că: – 20% dintre clienţi dau 80% din randament. care definesc succesiunea executării sarcinilor. Sarcinile urgente. se pot deosebi patru categorii. i Sarcinile importante constituie întotdeauna 20% din timpul folosit şi dau 80% din profit. restul de 80% din timpul de lucru duce la 20% din concluzii etc. dar nu urgente C.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 17 Principiul lui Eisenhower Principiul formulat de generalul american Dwight Eisenhower se referă la stabilirea priorităţilor după criterii de importanţă şi de urgenţă. – 20% dintre ziare conţin 80% ştiri esenţiale. Sarcinile importante. restul de 80% dintre ziare conţin 20% ştiri esenţiale. restul de 80% dintre clienţi dau 20% din randament. – 20% din timpul de lucru duce la 80% din concluzii. . A. nu foarte importante D. În funcţie de importanţă şi de urgenţă. Sarcinile urgente şi importante B. sub forma sarcinilor realizate concret.

agende. definite în timp.5 Întotdeauna trebuie planificat 60% din timp. sunt: PERT. 11. planificarea în scris.8 Priorităţile se pot stabili cu ajutorul următoarelor tehnici: analiza ABC.2 Lanţul principiilor de gestionare eficientă a timpului se compune din următoarele etape succesive: stabilirea corectă a scopurilor. Încearcă să scapi cât mai repede de acest lucru.3 Scopurile trebuie să fie: măsurabile. orare şi 11. cât şi oamenii. iar după aceea vine rândul odihnei. divizarea lor în acţiuni concrete. principiul Eisenhower. realiste. pozitive.6 Principalele metode de planificare chestionare. nu există nişte modele universale. În schimb. Restul timpului va rămâne pentru împrejurări neprevăzute. În felul acesta vei reduce timpul de a acţiona asupra acestora.1 Principalele principii de folosire eficientă a timpului sunt: • Acceptă un sistem oarecare de organizare a timpului tău de lucru şi respectă-l. controlul şi verificarea rezultatelor. • Elaborează-ţi un plan de luptă cu „cronofagii”. stabilirea priorităţilor. realizarea planului propus luând în consideraţie tehnicile muncii intelectuale. Evită capcanele supraactivităţii şi încearcă să previi căderea în criza de gestionare. notarea neliniară. flexibile. 11. nu înseamnă că este şi important. • Încearcă să acorzi zilnic mai mult de jumătate din timpul tău problemelor de viitor. . Elaborează-ţi un sistem personal care să corespundă nevoilor tale.4 Scopurile intermediare constau în: formularea scopurilor în scris. ecologice. adică între realizarea activităţilor necesare şi efectuarea lor într-un anumit mod.9 Întotdeauna trebuie să ne amintim de controlul rezultatelor şi de verificarea corespondenţei lor cu scopurile stabilite. 11. Chiar dacă ceva este urgent. • Controlează-ţi cu regularitate progresele în acest domeniu. Pentru asta. Succesul apare din disciplină. 11. 11. 11.7 Factorii care perturbă timpul de lucru pot fi atât „lucrurile neînsufleţite”. aranjarea după importanţă şi urgenţă. luarea deciziei de realizare. eliminarea factorilor perturbatori.18 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ RECAPITULAREA CAIETULUI 11 11. precum şi în realizarea treptată a fiecărei acţiuni. • Fă deosebirea dintre eficienţă şi funcţionarea adecvată. acordă problemelor importante atâta atenţie şi timp cât merită. 11. Fii eficient şi funcţional! • Deosebeşte problemele urgente de cele importante. principiul Pareto (regula 80/20).

………………. Evidenţiază importanţa folosirii tehnicilor de gestionare a timpului pentru V. Oferă argumente pentru a susţine utilitatea următoarelor tehnici ale activităţii intelectuale în gestionarea eficientă a timpului: a.~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 19 TEMA PENTRU ACASĂ 11 I. d. Elaborează un plan de luptă cu următorii factori perturbatori: a. . tehnicile de gândire creativă. Răspunde la următoarele cerinţe: 1. 3. efectul începutului şi al sfârşitului. Agendele. b. motivaţia redusă. Completează frazele următoare: 1. III. ……………. televizorul. dup ă importanţă. IV. 2. este o metod ă de stabilire a priorit ăţ ilor. Găseşte alte exemple (decât cele din acest caiet) pentru principiul Pareto (regula 80/20). De ce crezi c ă în chestionarul de gestionare a timpului. musafirii neprevăzuţi. vizualizarea. apar întrebări cu privire la practicarea sportului şi la existenţa hobby-urilor? II. Stabilirea ………………… înseamnă să decizi care dintre probleme sunt cele mai importante şi care sunt cele secundare. 4. de la exerciţiul 1. c. 2. c. b. Una dintre caracteristicile scopului stabilit corect este ca acesta să fie …………… în timp. ş i chestionarele reprezint ă modalit ăţ i de planificare. ritmul intelectual zilnic.

Iată un model de formular de rezolvare a temei pentru acasă.eurocor.ro .33.20 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\ Temele propuse spre rezolvare se trimit spre corectură profesorului personal EUROCOR pe formularele special ataşate fiecărui caiet. În speranţa că materialul prezentat te-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.225. Cu prezentarea temei pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs. te aşteptăm să devii cursant al Institutului Eurocor. www. înscriindu-te la cursul de Învăţare şi citire rapidă! 021/33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful