CALCULUL SECŢIUNILOR DREPTUNGHIULARE LA COMPRESIUNE

Condiţii în care se face calculul : – stâlpi cu armătură longitudinală şi etrieri – stâlpi la care se neglijează influenţa flexibilităţii : lf /h > 10 – – solicitare la compresiune excentrică cu excentricitate mică : M / N ≤ 0,3 h0 (x ≥ 0,55 h0) armare simetrică : N / bhRi = 0,5, sau 0,65 ≥ N / bhRi ≤ 0,35 (diferenţa de consum în acest caz poate ajunge la 10 %).

1. STABILIREA SARCINII DE CALCUL : N = cNn = 1,3 × Nn Nn = încărcarea normată, corespunzătoare grupării fundamentale (A), formată din : – încărcări permanente : greutatea proprie a construcţiilor – încărcări utile (de scurtă durată) : încărcarea utilă uniform distribuită pe planşee sau acoperişuri – încărcări din zăpadă : greutatea zăpezii c = 1,3 : coeficinentul global de supraîncărcare pentru gruparea fundamentală (este o medie ponderată a valorilor diferenţiate a coeficienţilor de supraîncărcare din STAS 8000-67) 2. REZISTENŢE DE CALCUL ALE BETONULUI ARMAT : Tipul solicitării Compresiune centrică Compresiune din încovoiere Simbol Rpr Rî kgf/cm2 (daN/cm2) B 150 B 200 B 250 65 80 100 80 100 120

  

Notă : în următoarele cazuri se iau valori reduse pentru rezisteţa de calcul : R = 0,75 Rpr – pentru stâlpi, diafragme şi pereţi cu dimensiunea cea mai mică a secţiunii transversale de 30 cm, turnate în poziţie verticală R = 0,85 Rpr – pentru elemente cu cu dimensiunea cea mai mică a secţiunii transversale de 30 cm Rezisienţa de a betonului pentru stâlpi cu dimensiunea cea mai mică a secţiunii transversale de 30 cm, turnaţi în poziţie verticală : – la compresiune centrică R = 50 dan/cm2 – pentru B 150 R = 60 dan/cm2 – pentru B 200 R = 75 dan/cm2 – pentru B 250 – la compresiune din încovoiere R = 60 dan/cm2 – pentru B 150 R = 75 dan/cm2 – pentru B 200 R = 90 dan/cm2 – pentru B 250 kgf/cm2 (daN/cm2) Armătură transversală Rat (Rpt) 1.700 2.300 2.700

3. REZISTEŢE DE CALCUL PENTRU OŢEL BETON : Tipul armăturii OB 38 PC 52 PC 60 Armătură longitudinală Ra (Rp) 2.100 2.900 3.400

4. PROCENTE DE ARMARE – procentul minim de armare : 0,5 %

DIMENSIUNILE SECŢIUNII DE BETON – în mod curent se folosesc secţiuni dreptunghiulare.5 % – procente maxime de armare : 3 % (OB 38) 2. ACOPERIREA CU BETON A ARMĂTURILOR LONGITUDINALE – în mod curent : 2. dacă sunt numai 2 bare pe latură 8. ETRIERII STÂLPILOR Distanţa între etrieri – pentru stâlpi cu cel mult 4 armături pe latură şi dimensiunile secţiunii maxim 35 × 45 cm. mai ales pentru stâlpii executaţi monolit – dimensiunea minimă a laturii secţiunii : b ≥ 25 cm b ≥ lf / 25 – raportul laturilor este de regulă : h / b = 2.5 cm – pentru stâlpi aparenţi. DIAMETRUL ARMĂTURILOR LONGITUDINALE – diametrul minim : 14 mm – la secţiuni cu dimensiuni constructive (cu solicitări mici).5 ÷ 1. DIMENSIONAREA SECŢIUNII DE BETON – se alege coeficientul de armare în limite optime.5 – 6. – la structuri ce nu fac parte din structura de rezistenţă : 10 mm – distanţa liberă între armături : minim 5 cm maxim 25 cm 35 cm.dacă dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului sunt sensibil mai mari decât cele necesare din calcul : procentul minim de armare se reduce la 0. – din relaţia : N = Ab Rpr+ Aa Ra – unde se introduce µ – se obţine : Ab = N / (Rpr+ µ Ra) 4. în stâlpii turnaţi în zidărie şi la armături de montaj : diametrul minim 12 mm. se admit etrieri simpli – distanţa minimă între etrieri : 7 cm – distanţa maximă : 15 d (d este diametrul armăturii longitudinale) ≤ dimensiunea mică a secţiunii ≤ 30 cm Diametrul minim al etrierior – pentru stâlpi neportanţi : 5 mm – pentru stâlpi portanţi cu b < 40 cm : 6 mm – pentru stâlpi portanţi cu b < 40 cm > 7 mm – diametrul etrierilor va reprezenta cel puţin ¼ din diametrul armăturii longitudinale COMPRESIUNE CENTRICĂ Relaţia de bază pentru compresiunea centrică : N = cN n ≤ Ab Rpr+ Aa Ra (ecuaţia de proiecţie pe verticală) 1. expuşi intemperiilor şi neprotejaţi cu tencuială : 3.5 % (PC 52) 2 % (PC 60) 5.5 cm 7. DIMENSIONAREA ARIEI ARMĂTURII – din relaţia : N = Ab Rpr+ Aa Ra – se obţine direct : Aa = (N – Ab Rpr+) / Ra .2 % pentru fiecare latură comprimată – procente optime de armare : 0. µ = Aa/Ab.

5 – se obţine imediat : h = 2N / b Ri 4.8 Ri şi x cu h0 – şi se obţine : Ne ≤ 0. La stabilirea ecuaţiilor de echilibru ale momentelor forţelor ce acţionează în secţiune se are în vedere : – la compresiune cu excentricitate mare.COMPRESIUNE EXCENTRICĂ CU EXCENTRICITATE MICĂ Relaţii de bază pentru compresiunea excentrică : – ecuaţia de proiecţie pe verticală : N = c Nn ≤ b x Ri + A`b Ra – Aa Ra – ecuaţia de momente faţă de armătura întinsă : N e ≤ 0.8 Ri – deasemenea pentru deducerea ecuaţiei de echilibru a momentelor pentru compresiune cu excentricitate mică din ecuaţia de echilibru a momentelor pentru compresiune cu excentricitate mare înălţimea secţiunii comprimate (utile) se ia la limită x = h 0.4 b h 02 Ri + A`b Ra (h0 – a`) – distanţa convenţională de calcul dintre forţa excentrică N şi centrul de greutate al armăturii întinse Aa : e = M / N + h / 2 – a Notă. rezistenşa de calcul a betonului armat care se ia în calcul este rezistenţa la compresiune centrică R pr = 0. ARMARE SIMETRICĂ Metoda 1 – în relaţia de bază : N = b x Ri + A`b Ra – Aa Ra – se înlocuieşte : A`a = Aa – se obţine : x = N / b Ri – întrucât : x ≥ 0.4 b h02 Ri + A`b Ra (h0 – a`) 1. ÎNCERCARE DE DIMENSIONARE A SECŢIUNII DE BETON.55 h0 – se obţine : h0 ≤ x / 0.4bh02 Ri) / [Ra (h0 – a`)] Ing. – se înlocuieşte : Ri cu Ra = 0. DIMENSIONAREA ARIEI ARMĂTURII SIMETRICE – din relaţia de bază : Ne ≤ 0. rezistenţa de calcul a betonului armat care se ia în calcul este rezistenţa la compresiune din încovoiere R i Ne ≤ b x Ri (h0 – 0.4 b h02 Ri + A`b Ra (h0 – a`) – se calculează direct : A`a = Aa = (Ne – 0.55 – şi deci avem : h = h0 + a Metoda 2 – din relaţia : N / b h Ri = 0.5 x) + A`b Ra (h0 – a`) – la compresiune excentrică cu excentricitate mică. Aurelian Văduva Turnu Măgurele .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful