LECŢIA 1 TO BE(a fi

):
afirmativ I am I’m You are You’re He is He’s She is She’s It is It’s We are We’re You are You’re They are They’re Expresii uzuale: interogativ Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? negativ I am not I’m not You are not You’re not He is not He’s not She is not She’s not It is not It’s not We are not We’re not You are not You’re not They are not They’re not you aren’t he isn’t she isn’t it isn’t we aren’t you aren’t they aren’t

Who are you? I am Lavinia. What are you? I am a teacher.

ARTICOLUL NEHOTĂRÂT
SINGULAR: a(un, o) - înaintea cuv. care încep cu o cons. ex: a doctor =un doctor an(un, o) - înaintea cuv. care încep cu o vocală ex: an engineer PLURAL: se formează adăugând litera s ex: doctors = doctori În rom. se folos. „sunt doctor” şi „sunt un doctor” iar în engl. doar „sunt un doctor” (sunt doctor se traduce în engl. cu sunt un doctor) (Sunt doctor = I am a doctor) - această diferenţă între engl. şi rom se întâlneşte numai la singular.

ARTICOLUL HOTĂRÂT
SG.: the teacher = profesorul (the se pronunţă cu ă înaintea cons. şi cu i înaintea vocalelor) PL: se adaugă s the teachers = profesorii ________________________________________________________________ Exprimarea vârstei se face în engleză cu vb. „a fi” nu cu vb. „a avea” ca în română. She is 5 years old = Ea are 5 ani. De asemenea culorile(Ce culoare au ochii tăi? What colour are your eyes?) ________________________________________________________________________

1

LECŢIA 2
sg. THIS = acesta, aceasta THAT = acela, aceea pl. THESE = aceştia, acestea THOSE = aceia, acelea

Expresii uzuale:
This is French That is a Russian It is Romanian ex: What books are those? ONE. These are Those are Romanian ONES. They are Those are English books.;They are English ones.

ÎNTREBĂRILE DISJUNCTIVE(nu-i aşa?, aşa-i?, nu?) am I? aren’t I?
aren’t you? are you? (vezi can, may, must; isn’t he, she, it? is he, she, it? there is, there are) aren’t we, you, they? are we, you, they? Ex.: You are a teacher, aren’t you? Sunteţi profesor, nu-i aşa? ----------------------------------You aren’t a teacher, are you? În engleză nu se foloseşte dubla negaţie Nu eşti profesor, nu-i aşa? ca în română.

LECŢIA 3 TO HAVE( a avea)
I have (got) You have (got) He has (got) She has (got) It has (got) We have (got) You have (got) They have (got) I’ve got You’ve got He’s got She’s got It’s got We’ve got You’ve got They’ve got

GENITIVUL(POSESIA)
Pt. numele de fiinţe se foloseşte de obicei genitivul cu apostrof ’s la singular: Tony is Mr. Clifford’s son.(Tony este fiul dl. Clifford) ’ la plural: Tony is the Cliffords’ son (Tony este fiul Clifforzilor)

Genitivul cu of se poate folosi cu orice categorie de substantive, inclusiv cu numele de
fiinţe, însă în mod obişnuit cu subs. care nu reprezintă nume de fiinţe. ex: The colour of my pullover(culoarea puloverului meu) Mai rar: În mod obişnuit: The name of this boy is Tony. This boy’s name is Tony. 2 (Numele ac. băiat este Tony.)

LECŢIA 4 CAN = a putea în sensul de:
- capacitate, a şti - permisiunea pt. pers. 2 şi 3 rar 1 Can your wife cook? Can I see your father? No, you cannot(can’t). Can she take your tape-recorder?

MAY = a putea în sensul de:
-permisiunea pt. persoana 1 May I open the window? -posibil, probabil Why must we stay at home? ( De ce tb. să stăm acasă?) Because Mr. Clifford may come. (acţiiune viitoare) (Pt. că s-ar putea să vină dl. Clifford) It may be difficult, but you must learn it.(O fi ea grea, dar tb. să o înveţi.) He may be your friend, but...

MUST =
trebuie I must read this book. probabil(în sensul de trebuie) He must be at school now.(Probabil că e la şc. acum.) (acţiune începută în trec. şi contin. în prez. şi posibil în viitor) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------STILL = încă ( în continuare) She’s still very prety.(E încă f. drăguţă) YET = încă (deja) Can your baby walk yet? (Copilaşul tău poate deja să meargă?) He can’t walk yet. (Nu poate să meargă încă.) (acţiune care nu a început dar poate începe oricând) (= totuşi Ex.: And yet she was ready in time(Şi totuşi a fost gata la timp)) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Întrebările disjunctive cu can, may, must se formează respectând regula că în engleză nu se folos. dubla negaţie ca în română. You cann’t sing this song, can you? Nu şti să cânţi cântecul ac. nu-i aşa?

LECŢIA 5
ÎNTREBĂRILE CU DO ŞI DOES(Prezentul Simplu)
Do you smoke? Yes I do. No, I don’t. Fumezi? I, you, we, they do

Does he learn Russian? Învaţă ruseşte? He, she, it does Yes, he learn Russian. Yes, he does. No he doesn’t. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA at se foloseşte cu verbele de stare pe loc to se foloseşte cu verbele de mişcare Particularitate: I am at home.

(Tony is at school.) (Tony goes to school)

I go home.(la verbele de mişcare nu se mai foloseşte to în expresii cu home). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3

every day.. mea. with. at.. Excepţii: home. dvs them = pe ei..they Does he. mele you = pe tine your = tău him = pe el his = lui her = pe ea her = ei it = pe el us = pe noi our = nostru you = pe voi your = tău. .it ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lavinia is singing Tony is reading They’re playing Lavinia is going Tony is coming They’re taking Spot in into (deplasare.: Am I right? ( Am dreptate?) to be wrong = a nu avea dreptate You are wrong(N-ai dreptate) LECŢIA 6 IMPORTANT prezentul simplu şi continuu: În general.De regulă după „in. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------me = pe mine my = meu. school.I like to read in the garden. ele their= lor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: to be right = a avea dreptate ex. dtale. playing the violin. Am I speaking French? Interogativ: Do I.. în mod obişnuit (always. mei. After school they want to go to the cinema. to” se foloseşte the şi subs. tăi.) I am You are He is She We You They are speaking French.you. before..direcţie) the garden the house the sitting-room 4 . college.I like to play with the boys.: .we. ta. After the lesson the pupil go home.mişcare. under. after.) I speak French You play the violin drink milk He speaks French She plays the violin drinks milk We speak French You play the violin They drink milk În momentul de faţă (now.. tale.she. drinking milk.

You. You. They Ex. We..or (când vb.past I was I was not(wasn’t) You were You were not(weren’t) He was She was It was We were You were They were -------------------------Ex: Were you at home last night? They were glad to see us.regula dublei negaţii Nu e nici din fier nici din aur. nici să citeşti prea mult şi nici să te odihneşti prea mult.. It. You. You. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: neither. LECŢIA 7 TO BE .a se distra: had a good time . : . She. trebuia(vezi lecţia 10) =trecutul lui „must” CAN.doar HAD se mai foloseşte pt. It is neither iron nor gold.. TO HAVE .) ---------------Have.a mânca. a bea : He had a lovely meal.... He. They had Ex: She had a pet when she was a little girl. e negativ) . insn’t there? (Este o sticlă de w. She had a glass of beer. Was I? Were you? Was I not?(wasn’t I?) Were you not?(weren’t you?) Ai fost acasă aseară? S-au bucurat(au fost bucuroşi) când ne-au văzut.. He.(Ea a avut un animal favorit când era mică.: He couldn’t go to school yesterday. nu-i aşa?) There are many cakes in the refrigerator. She. had dinner.: a trebuit. You must neither read too much nor rest too much. It isn’t either iron or gold. e afirmativ) (când vb. . We. pe masă. Nu tb. 5 could . You musn’t either read too much or rest too much. It.past I.Expresii uzuale: There is a bottle of whisky on the table..past I. had se mai folosesc în engleză pt. aren’t there? (Sunt multe .nor sau either.

care arată o aptitudine.multe De obicei. multe He hasn’t got many records.ca şi not so tall as nu aşa de.din (of us all.finer .(the)biggest . -st: nice(drăguţ. se foloseşte a lot (of) în propoziţiile afirmative în loc de much sau many: . ------------Se mai folosesc în expresii : cât.ca şi not as short as nu la fel de.them) mai...ca şi older than Mary(he is.. câte . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: MUCH = mult..Could you ride well at that time? (Călăreai bine pe vremea aceea?) .. . MANY = mulţi.Could he ski when he was young? (Ştia să schieze când era tânăr?) Yes. multă He never eats much.(the)nicest .nicer ..(the) finest 3.Se mai foloseşte în engleză şi cu vb.Câte fiice avea? = How many daughters had he? LECŢIA 8 GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR 1. .din ei doi(câteodată şi cel mai din doi) the tallest of the three cel mai..I am) la fel de.of all) ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 . A LOT (OF) = mult.(the) driest ----------------------------------------------------------------------------------------CONJUNŢII ŞI EXPRESII UZUALE Tony is as young as me(John.(the)thinnest .. adjectivele de o silabă formează comparativul adăugând ER şi superlativul adăugând EST: high(înalt) tall(înalt) long(lung) higher(mai înalt) taller(mai înalt) longer (the) highest(cel mai înalt) (the)tallest(cel mai înalt) (the)longest :despre lucruri :despre persoane 2.He likes to eat a lot.She has a lot of friends..Cât costă? = How much is it? . gustos) fine 4. he could ski very well.of you all.adjectivele de o silabă terminate în -e adaugă numai -r ..adjectivele terminate în y precedate de o consoană schimbă y cu i şi se adaugă er şi est: dry(uscat) drier .decât the younger of the two mai.adjectivele de o silabă terminate într-o singură consoană precedată de o singură vocală dublează consoana finală înainte de er şi de est: big thin(subţire)bigger thinner ... multă.mulţi.

Adjectivele din mai multe silabe formează comparativul cu more şi superlativul cu the most. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: It’s too dear. My baby takes the elephant from under the bed. Şoarecele de pe caşcaval pare f. te rog. behind în celelalte propoziţii The dress in the wardrobe is blue. comparativul şi superlativul în mod neregulat: much(mult.prost) worse(mai rău) (the) worst(cel mai rău) ill(bolnav) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folosirea prepoziţiilor from(de.(the)most(cel mai mult) many(mulţi. She wants to take the dress from the wardrobe. următor începe cu o vocală ex: more interesting) confortable more confortable (the) most confortable careless more careless (the) most careless neatent(neglijent) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unele adjective form. Pisica iese de după perdea. să deschizi fereastra? Will you please come with me? Vrei.de pe) se foloseşte doar în propoziţiile care nu exprimă ideea de existenţă in. oranges). grow = a cultiva(legume). Mama vrea să ia şoarecele de pe The elephant under the bad is a toy elephant. ia elefantul de sub pat. The mouse on the cheese looks very clever. deştept. The cat behind the curtain is in fact a kitten. under. Pisica de după perdea este de fapt o pisicuţ The cat is coming out from behind the curtain. on. dar se pronunţă când cuv. E prea scump(ă). a creşte(hair. Vrea să ia rochia din dulap.din. care începe cu o consoană. grown-ups=adulţi LECŢIA 9 Expresii uzuale(din Viitorul Simplu): Will you please open the window? Vrei. It’s quite cheap. să vii cu mine? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 .multă) more(mai mult) . Rochia din dulap este albastră. Elefantul de sub pat este un elefant de j. My mother wants to take the mouse from the cheese. E destul de ieftină. (R nu se pronunţă când more este rostit izolat sau este urmat de un cuv. te rog.multe) good better (the) best bad(rău.

că PrezentulPerf.. No. 358.IMPORTANT: PAST TENSE simple Acţiune terminată în trecut La verbele regulate se formează prin adăugarea terminaţiei ed la forma de infinitiv(forma găsită în dicţionar.:to like) . nu-i aşa? I didn’t play tennis well. Many appreciated writers took part in the conference. Deci. ns. f. La verbele neregulate se formează astfel: S+forma2 a vb. se traduc la fel tb. Clifford mult(din greu) ieri? Did I play the piano well? Did Mr. Yes. three days ago) sau acţiunea este localizată sau dacă textul este de domeniul unei relatări. he worked very hard..(lista cu vb.S../p. reportaj se foloseşte Trecutul S. Sunt mulţi oameni învăţaţi în ţ. didn’t I? Am jucat tenis bine. did I? N-am jucat tenis bine. Mulţi scriitori apreciaţi au luat parte la conferinţă. Întrebările disjunctive la past tense(cu did) I played tennis well.: There are many learned men in our country. trecut al vb. ex. Ex. şi Trecutul S.358) În cazul condiţionalelor(if clause) trecutul simplu se poate traduce cu condiţionaluloptativ românesc „aş cânta” iar T.S. you did. neregulate de la pg. fără prof. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 . Yes.(vezi lecţia 18)). you played it very well. Am cântat bine la pian? A muncit dl. Clifford work hard yesterday? Yes. No. la interogativ se foloseşte did. Past Tense arată un moment determinat(terminat în trecut) al acţiunii de cele mai multe ori precizat prin adverbe de timp precis iar Present Perfect are ca funcţie principală indicarea anteriorităţii(moment început în trecut şi continuat şi în prezent sau termin.P. neregulate se învaţă pe de rost Engl. neregulate se învaţă din lista de vb. recent).sau would (should) have=aş fi. cu „aş fi cântat”(în principală se foloseşte would(should)=aş. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: always often = adesea ever = vreodată sometimes never seldom = (a)rareori --------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTANT: PARTICIPIUL TRECUT Participiul trecut al verbelor regulate se formează întocmai ca şi trecutul lor. he did not work very hard. negativ: did not(didn’). aşa-i? ---------------------------------------------------------------------------------------- ATENŢIE(din Andrei Bantaş) Pt. you didn’t play it very well. Part.. precizat: Dacă momentul(last months.

(acolo) --------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: THERE MUST. --------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: May I introduce my son to you? How do you do? Ce mai faci?.poftim) Here he is. hard. There may be trouble for you there. Iată-l pe prietenul meu Charlie(aici) Here he come. The plaine is fast(Avionul este rapid) It goes fast(El merge repede) LECŢIA 10 IMPERATIVUL (FORMA NEGATIVĂ) Do not ask that! Don’t say it! ---------------------------------------------------------------------------------------------HAD se mai foloseşte în expresii pt. Ex. Iată-l(acolo). There are my neighbours.Bună ziua 9 . S-ar putea să ai necazuri acolo.: hard= din greu. She had to bath in ten minutes. de abia Adjectiv Adverb She is nice She writes nicely careless carelessly beautiful beautifully Adverbe cu aceiaşi formă ca adjectivul:fast. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: LET Let’s go! Să mergem! Let her take her dog away! Să-şi ia câinele de aici! Let her bath quickly! Să facă baie repede! Let him speak! Lasă-l să vorbească! Let me.stay. us. A trebuit să te duci să-i vezi aşa de târziu? Did you have to go and see them so late? Nu trebuia să-i spui. Here is my friend Charlie. There he is. her.ADVERBUL Adverbul se formează de obicei prin adăugarea terminaţiei ly adjectivului din care provin dar există şi adverbe care au aceeaşi formă cu adjectivul cărora le corespunde.am ajuns. etc. Iată-l(aici). You didn’t have to tell her. THERE MAY There must be a misunderstanding. it. A TREBUIT (must = trebuie) Trebuia neapărat să ajung acolo la timp. read -------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: HERE. Iată-i pe vecinii noştri. Trebuie să fie o neînţelegere.: TREBUIA. În cazul adăugării terminaţiei ly intervine o schimbare de sens. them come. THERE(iată. Uite-l că vine(aici). I really had to be there in time A trebuit să facă baie în 10 min. intens hardly= cu greu. him.

He lent it to my sister. Mrs. must(pt... ----------------------------------------------------------------------------------------------Numele unor magazine se formează prin adăugarea ’s numelui profesiei: barber’s(hairdresser’s) = frizerie grocer’s = băcănie(zahăr. LECŢIA 11 IMPORTANT: PAST TENSE continuous S + to be(trecut) + vb+ing Ex.that atât de. him. he didn’t. Give it to me.. Ţi-a împrumutat ziarul? Ţie ţi-a împrumutat ziarul? Nu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRIMAREA ŞI ORDINEA ÎN PROPOZIŢIE PT. Dă-mi-o mie. Did he lend you the newspaper? Did he lend the newspaper to you? No. wasn’t it? The sun was not(wasn’t) shining in the sky. învăţa. you. her. M-am coafat ieri. ţie. to me. It is so late that I can’t call in at the butcher’s. Citeai o revistă. trecut). C.încât I was so tired last night that I slept like a log(buştean). lor Give me that book. I had to meet an old friend.. te rog. Trebuia să mă întâlnesc cu o veche prietenă. ei. făină. PRONUMELE: mie. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Clifford was sewing when Tony came. nouă.I am glad to meet you. It was nice meeting you. ----------------------------------------------------------------------------------------------Expresii: had(pt. hadn’t you? Ţi-ai reparat pantofii. nu? She had to have a new dress made.. not to my brother. us. I l-a împrumutat surorii mele. lui.: You were reading a magazine. cartea aceea. please. prez. cosea când Tony a venit. D-na. Îmi pare bine să vă cunosc.) + past participle I had my hair done yesterday. them Dă-mi. Trebuie să-şi facă(să-şi dea la făcut) o rochie nouă. I was sleeping when the rain started. nu fratelui meu.. Was the sun shining when she looked out of the window? ÎNTREBĂRILE DISJUNCTIVE: The sun was shining in the sky. was it? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expresii uzuale: so. You had your shoes mended.. Dansau în timp ce L. Dormeam când ploaia a început.. You must have your nails manicured. Trebie să vă faceţi manichiura.(E atât de târziu încât nu pot trece pe la măcelărie) We are so busy that we can’t go to the cinema with you. They were dancing while Lavinia was learning. cafea) butcher’s = măcelărie confectioner’s = cofetărie chemist’s = farmacie tailor’s = croitor 10 .

Voi începe acum You will see him tomorow.LECŢIA 12(SHALL and WILL) VIITORUL SIMPLU(NEDEFINIT) THE FUTURE INDEFINITE Ex.: I shall be able to visit you next week(Voi putea să vă fac o vizită săptămâna viitoare) MUST nu are viitor. II şi III ideea de necesitate. pers I ideea de voinţă.. a voi. He shall tell her the truth. obligaţie.. Îi va scrie o scrisoare. b. There will be plenty of fruit. (atenţie: will nu shall) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TO BE GOING TO a. I won’t explain him the rule again. La viitor se înlocuieşte cu to be able to(a putea. It is going to rain. se poate folosi în locul viitorului cu shall şi will: He is going to leave for London. a fi în stare) Ex. Îţi promit să fac tot posibilul.(Am de gând să iau un sg. even if you don’t like it. You shall drink that glass of milk. a exprima pt. El trebuie să-i spună adevărul. Nu vreau să-i explic regula din nou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Will poate avea sensul de a vrea. exprimă intenţia: I am going to take one suit-case with me. La viitor se înlocuieşte cu to have to(a trebui) Ex. geamantan cu mine) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAN nu are viitor. He will write her a letter. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 . Ai să-l vezi mâine. I won’t see him again. Va pleca la Londra. nu-i aşa? I shall go by train We ’ll make a good impression shall not be late shan’t He will She ’ll It will not You won’t They --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENŢIE: SHALL şi WILL se pot inversa între persoanele I. Are să plouă.: I shall begin now.: I will do my best. promisiune. won’t there? Vor fi fructe din belşug.: He will have to go there on Monday(Va trebui să se ducă luni acolo).: Will you bring me that book? Vrei să-mi aduci cartea aceea? He won’t go to school Nu vrea să se ducă la şcoală. ordin. II sau III pt. hotărâre iar pt. Îţi poruncesc să bei p. Ex. pers. a binevoi Ex. Nu vreau să-l mai văd.

a conduce(maşina).: Shall I ring you up tomorrow? Să-ţi telefonez mâine? Shall I bring you the book? Să-ţi aduc cartea? LECŢIA 13 PREZENTUL PERFECT SIMPLU traducere: am citit în propoziţii lucrează. termin.: De când sunt prieteni? How long have they been friends? Sunt prieteni de ani de zile. în trecut) She has had it since she graduated. şi posibil în viitor. nu-i aşa? They haven’t gone yet. Ex.o are în fraze pt. She has had it since she has worked in this office. 247/p.Simplu(acţ.SHALL ÎN ÎNTREBĂRI se traduce adesea prin conjunctivul românesc Ex. a învăţa.: Ai(aţi) citit cartea aceasta? Have you read this book? N-au plecat încă. How long have you been teaching in this school? De când predai. diferenţa dintre PPS şi TS vezi ex. O are de când a absolvit facultatea.Perf. O are de când lucrează în acest birou.: What has he been doing since this morning? Ce face de azi dimineaţă? He has been revising for his exam. încep. to be este been. Perf.(since 1960) How long(since when) has she had that car? De când are maşina aceea? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se foloseşte cu FOR şi SINCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenţie: folosirea în fraze e în fcţ. X selecţii S+have/has+vb. examen. în trec. de timpul din româneşte: Trecutul simplu(acţ. exprimarea anteriorităţii vezi cărţile de liceu cls. în prez. Prez. They have been friends for years. a preda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREZENTUL PERFECT CONTINUU S+HAVE+BEEN+ VB+ing Acţiunea: începută în trecut.) Ex.(III) Ex. continuată în prez.. have they? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenţie: Prez. etc.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt. fără prof.. şi cont. to be şi to have Forma III a vb. a nu se confunda din acest motiv PPS cu alte timpuri. Atenţie: se deosebeşte de PPS datorită verbelor cu aspect progresiv continuu(a citi. Învaţă pt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 . Simplu pt.208 din Engl.

De când înveţi englezeşte? PPC acţiune trecut. (Dulapul se află lipit de unul dintre pereţii bucătăriei şi faţă în faţă cu dulapul se află ceasornicul. The cupboard is against one of the kitchen walls and opposite the cupboard there is the clock. cealaltă ceilalţi.. It is not light. trecută încheiată şi timpul precizat exact 3. alta alţii.prez. 2.Important: pt. altele celălalt. altă alţi. celelalte This old car is Another Other The other book books book books is are is are on the table in front of you is Another are Other is The other are others mine(a mea) your These French magazines are his hers This fat little dog is ours This bad tape-recorder is yours theirs here in the room on the floor It belongs to me(mie) you They belong him to her It belongs to us you them ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 . thick = gros empty = gol(goală) full = plin(ă) The engine of a car is heavy. uşor This question is difficult. It is not easy. a vedea diferenţa între PPS.It has many pages. Ce-ai făcut toată săptămâna aceasta? PPS interval de timp încă neîncheiat etc. Ce-ai făcut ieri dimineaţă? TS(did) acţ.249/p210): 1. there is the garret(podul).(În jurul mesei din bucătărie sunt mai multe scaune) Below(sub) the kitchen floor there is a cellar(pivniţa) and above(deasupra) the kitchen ceiling.) below the clock = sub ceas under gas cooker = sub aragaz a butterfly comes through the window = un fluture intră pe(prin) fereastră it flies up to = zboară în sus throws the butterfly out of the window = aruncă fluturele pe fereastră LECŢIA 14 alt.~viitor şi verb progresiv cont. pe masa din bucătărie. PPC şi TS (ex. (Este o bucată de brânză. capacitate sau cantitate iar great la importanţă This volume is very thick. greu. pe o farfurie. alte cealaltă celelalte altul.) There are several chairs round the kitchen table. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: big şi large se referă la volum. greu: uşor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prepoziţii şi expresii: There is a piece of cheese on a plate on the kitchen table.

afirm. Nu îi deosebesc întotdeauna.:Take any record you like.nimeni(prop. He’s blind. neg. orice Ex.care(din mai mulţi(multe)). Exprimarea faptului de a fi mirat şi impresionat What a charming girl! Ce fată fermecătoare! How pretty your house is! Ce drăguţă e casa voastă! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: which=pe care. puţin(ă). I can’t.vb.) anybody(anyone) = cineva(prop. N-are nici un elev nou.orice(prop.. interog.. nici o. nici un. ca şi not any. câteva.nimic(prop. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: somebody(someone) = cineva(prop. nici o.: There is some tea left(A mai rămas nişte(puţin) ceai). where. afirmative = oricare. la forma neg..). oricine(prop.nicăieri. câţiva. He has no new people(s). neg. I don’t always know which is which. no + thing.). nici un. cu verbul la formă afirmativă şi se traduce prin nu. câţiva. amândoi LECŢIA 15 Compuşii lui some.Expresii uzuale: He can’t hear. smell=miros. doi dintre ei The two of them(both of them) are very fat. one (+ else) EXPRESII UZUALE: some: se foloseşte în propoziţiile afirmative şi se traduce prin nişte. vb. câteva. fragrance = miros plăcut(parfum) Can you smell the smell of roast chicken? No. any.) anywhere = undeva. puţin(ă). neg.: Is there any milk in that bottle? E puţin lapte în sticlă? any în prop. vreo respectiv=nu. what = care Which of them shall I lend you? Pe care vrei să ţi-o (ţi le) împrumut? Which book did you like best? Care carte ţi-a plăcut mai mult? My sons are twins. inter. odour=miros (plăcut sau neplăcut) He can’t see. He’s deaf. Ex.) nobody(no one) something = ceva somewhere = undeva anything = ceva(prop. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: two of them= doi dintre ei both= amândoi I saw two of them in the street this morning. I have a cold(guturai). What is your name? What is the capital of France? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Imperativul cu YOU exprimă un ordin categoric sau precizează persoana: You stop that noise at once! Înceteză imediat cu zgomotul! You boil the eggs while I toast the bred! Tu fiebe ouăle în timp ce eu prăjesc pâinea.oriunde nothing = nimic nowhere = nicăieri 14 . ceva. afirm.). Ex.). body. no se foloseşte în propoziţiile negative. interogative şi negative =nişte. any: în prop. Ex. afirm.

implică aşteptare activă to expect . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A AŞTEPTA to wait for . DIN ÎNTÂMPLARE. I’ve met neither of them.) none=nici unul Ex. Nu cunosc pe nici unul.: Have you met either ( vreuna ) of my two daughters? either = nici unul Ex. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Somebody. afirm.ATENŢIE: CEVA: „something” în prop. something.:Have you met any of my pupils?(I-ai cun. afirm. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S-A ÎNTÂMPLAT. afirm. (vb. e negativ UNDEVA: „somewhere” în prop..: I know none of them. şi neg. la f. la f.) either=vreunul Ex.implică aşteptare pasivă 15 . NICĂIERI: „nowhere” când vb. pe vreunii dintre elevii mei?) any=nici unul Ex. Pt. conversaţie) .a uni A bridje joins the two banks(Un pod uneşte cele două maluri) . interog. şi „anywhere” în prop. neither = nici unul Ex.a se alătura(la o petrecere. N-am cunoscut pe nici una. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII: You are wicked = Eşti rău ( în general ) You are being wicked = Eşti rău (în cazul de faţă cu implicaţia că de obicei nu este) Se foloseşte şi cu : nasty(nesuferit). afirm. interogativ şi negativ (anybody. ÎNTÂMPLĂTOR = It so happened that I I happened It so happened that we heard (didn’t hear) the telephone bell. ÎNTÂMPLAREA A FĂCUT SĂ. The girl happened to be very pretty.: I don’t know any of them. e afirmativ şi „anywhere” când vb. e afirmativ şi „anything” când vb. 306/247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ nici unul (una) any şi none =dintre mai mulţi either şi neither = din doi any=vreunul Ex. ex. (vb. mean(urâcios. afirm.a se înrola (în armată) He joined the army.) We happened to hear (not to hear) the telephone bell. somewhere cât şi formele lor pt. Nu cunosc pe nici unul. joc.: I saw somebody(someone) else there (Am văzut pe altcineva acolo). I haven’t met either of them.. neg.a se întâlni . nobody) pot fi însoţite de else = -alt Ex. (S-a întâmplat să auzim tel.meschin) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------POLISEMIA LUI JOIN: . şi „anything” în cele interogative NIMIC: „nothing” când vb. e neg. N-am cunoscut pe nici una.a se înscrie He is going to join our club. obişnuirea dintre prop. someone. ORIUNDE: „anywhere” în prop. şi cele inter.(Se va înscrie în clubul nostru) .

Da. Whom (that) se foloseşte cu persoane. does sau did: What do you want? Whom = who(în scris şi în vorbirea îngrijită) = which Whom did you meet? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------The man(driver. predicatul din propoziţia interogativă rămâne la forma obişniută (cea din propoziţiile afirmative):What impressed you most? Whose (al cui. Vorbea singur = He was talking to himself. himself. Neither do I like pepper. He was cheeky. yourself. 16 . He can’t commit such errors either. I shall go to the library tomorrow and so will my friend. yourselves. căruia The picture (statue. Neither (Nor) is he a jealous man. precedat de un adjectiv interogativ este subiect. animale.LECŢIA 16 Când pronumele interogativ sau subs. EXPRESIA: LA FEL ŞI My parent’s bedroom is upstairs and so is mine. girl) whom(that) I saw is mad(cousin). AŞA ESTE A fost obraznic. I like this scent(parfum) and so does my sister. he was. themselves se foloseşte în diateza reflexivă în anumite expresii. şi ca pronume de întărire: Mă privesc în oglindă = I am looking myself in the mirror. Nici el nu este un om gelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ myself. pe cine. either) Nici mie nu-mi place piperul. He isn’t a jealous man either. Neither (Nor) can he commit such errors. aşa este. Pronumele de întărire se poate plasa după subiect(I myself read it)când accentuiază sensul sau la sfârşitul propoziţiei(I read it myself) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE: unul pe altul. interogativul se formează cu do. I don’t like pepper either. ourselves. Which (that) se foloseşte cu lucruri. Am făcut-o eu însumi = I did it myself. So. painting) which (that) I noticed was very expensive. a cărui) horse came first? Când sunt complemente directe. itself. whom = pe care. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESIA: DA. herself. unul pe celălalt = each other = one another -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diateza pasivă S + to be + past participle -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESII UZUALE:(neither(nor). (atenţie se inversează) Nici el nu poate comite astfel de erori.

P. A. Simplu sau Cont. T-V 4. You promised you wouldn’t scold him. T Simplu . TPS sau TPC) 3. eram se trad. când în propoziţia principală se foloseşte viitorul. whenever.P 2. trecute şi neterminată) în engleză se foloseşte Trecut-Trecut Perfect Simplu sau Cont. Eram sigură că nu vă va dezamăgi.prezent(şi t. se poate folosi trecut . Ai promis că nu-l vei certa.-t.S. V-V ENGLEZĂ TT TT Perf. C. until. as soon as. T. cu T.prezent dar este o acţ. Speraţi că profesorul nu poate veni. TPCont. etc. se foloseşte trecut. Îmi spuneai că vrei să te odihneşti un timp. I hoped he had cut a good figure there. Speram că a făcut o bună impresie acolo. se foloseşte trecut .C.viitor iar în engl. Regula e uşor de dedus pt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 . 4. trecută anterioară unei alte acţ. B. He told me that her sister was at school. I thought that Lavinia had finished the book. I told them that I had been visiting their parents for many years. 2.trecut (sau trecut. În engleză. Le-am spus că-i vizitez pe părinţii lor de mulţi ani. You hoped that the theacher couldn’t come. care se folos. till. She told us that the old man had been run over by a car. B. C. A. I shall see you when (if ) I have time (it is possible). în propoziţia subordonată temporală (introdusă prin when. speraţi cu T.trecut.Future in the Past V. În rom. cu TS She said she would have to have her hair done. Mi-a spus că sora ei e la şcoală.) dar în engleză numai trecut . Spunea că va trebui să se coafeze.Future in the Past.) sau condiţională(introdusă prin if ) se foloseşte prezentul. se foloseşte trecut . atenţie spunea. că prin astfel de fraze se exprimă anterioritatea(pt. A. atenţie had been este TPS D.T 3. I was sure that he wouldn’t disapoint you. atenţie speram se trad. Simplu 1. C. În rom. spuneai se traduce cu T.LECŢIA 17 ATENŢIE CONCORDANŢA TIMPURILOR ÎN FRAZE ROMÂNEŞTE 1. Când în rom. as long as. T . Ne-a spus că bătrânul a fost călcat de o maşină.S nu B. atenţie You told me that you wanted to rest for a while.

S. He might lose it. LECŢIA 18 Exprimarea condiţionalului optativ din rom. şi pl. You. If I hadn’t seen it myself I shouldn’t worry. (El) ar putea să citească ac. She.(had+vb. We. T. a ţine minte regula : în mod normal ambele ar trebui să se formeze cu F.S. She told me she had more Romanian books than English books. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------AR TREBUI = I.EXPRESII: for me. You.) (Future in the Past) atenţie: ar putea = could Pt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 . „aş mânca” se face cu should şi would. I sg. They should (should not(shouldn’t) Ex.(would. If the weather were fine we should go for a walk.: I would like aş vrea să. Am face o excursie în Italia dacă am economisi destui bani.: You should go and see the film. He. Ex..3) PRINCIPALA ar. several se foloseşte când poate fi She told me she had several English novels. you. mi-ar plăcea să We would be very glad am fi foarte bucuroşi să El n-ar face una ca asta. He could read this English book.S. We’ll buy a present for her. T. În engleza contemporană „would” se poate folosi şi la pers.: Dacă vremea ar fi frumoasă ne-am duce la plimbare.P. Dacă n-aş fi văzut eu însumi. T. us. them O sa-i cumpărăm un cadou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLOSIREA LUI SEVERAL ŞI MORE Mi-a spus că are mai multe romane englezeşti. He wouldn’t do such a thing. că la la unele prop. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------IF CLAUSE Dacă ar cânta ar fi cântat T. her. should+vb. ATENŢIE Ar putea să o piardă. carte Engl.P. you. Se mai poate folosi următoarea formă: vezi tabelul de la sfârşitul lecţiei Atenţie pt. in the Past dar are prioritate principala. câţiva Mi-a spus că are mai multe cărţi româneşti decât englezeşti. Ar trebui să te duci să vezi filmul. sensul e clar de viitor dar se exprimă prin trecut : Ex. nu mi-aş face griji. We should go on a trip to Italy if we saved enough money. him. înlocuit şi cu câteva.S..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRIMAREA TIMPULUI „aş fi cumpărat. AR FI PUTUT (MIGHT HAVE VB3) He might have helped you. Se mai poate folosi următoarea formă: Had we hurried a bit. Ar putea sosi din clipă în clipă...” S+could+have+vb3 Ex.: Would you have bought that. Te-ar fi putut ajuta.. atenţie: ar fi trebuit = had had ar fi putut = could have If the mud hadn’t been so deep.AŞ PUTEA. ai fi putut. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------AR PUTEA(în sensul de posibilitate) It might rain in the afternoon.: I should have given him a good thrashing. l-aş fi cumpărat. (Ar fi trebuit să-i trag o bătaie bună dar nu m-a lăsat inima.: N-am putea fi supăraţi pe ea.. We shouldn’t have missed the train if we had hurried a bit. (N-ar fi trebuit să le fure.) He shouldn’t have stolen them. ai fi.. we shouldn’t have missed the train. Yes.” should(would)+have+vb3 Ex.: I could have solved the problem. Aş fi putut rezolva problema... Ai putea cumpăra această cravată pentru tata? Could you buy this tie for father.. but I hadn’t the heart. ai fi cumpărat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRESIA: ar fi trebuit S+should(la toate pers. They might come any minute now. AI PUTEA I could. N-am fi pierdut trenul dacă ne-am fi grăbit puţin. I should have bought it.+vb. You could Ex. roţile maşinii nu s-ar fi înpotmolit în el.. S-ar fi putut să ningă. ai fi.? Ai fi cumpărat acel.. We couldn’t be angry with her. Da. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 .+vb. Could you have eaten all the cakes? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IF CLAUSE IF CLAUSE PRINCIPALA TPS(had+vb3) should(would)+have+vb3 dacă aş fi. They might have gone to the seaside. It might have snowed..)+have+vb3 Ex. Dacă noroiul n-ar fi fost atât de mare.. S-ar putea să plouă după-amiază. aş fi.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPRESIA: „aş fi putut. the wheels of the car wouldn’t have got stuck in it.

to feel urmeză fie infinitivul scurt.ALTĂ FORMĂ A CONDIŢIONALEI IF CLAUSE Should(la toate pers. Ex. Am auzit-o cântând. The girl seems is likely is sure prez.: He made her come with him. 1)+ vb. 1 would Should they invite me to the party. fie forma în ing: Ex. to watch. 2. 3. They expected Mary to answer. to hear. She watched him eat(ing) L-a privit cum mănâncă. Se aşteptau ca Mary să răspundă. to consider. Dacă acuzativul se omite. to like poate urma un acuzativ+infinitivul cu to. He let her come with him. se subînţelege că acţiunea celui de-al doilea verb este înfăptuită de subiect.)+ vb. to report se foloseşte aceeaşi construcţie (She belives him to be a good student) cu deosebirea că ideea poate fi exprimată şi în felul următor: She belives that he is a good student. După verbe ca to belive. They are given some new book trecut The children were offered some picture postcards viitor The Browns will be lent pens ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 . to expect. Ea vroia să plece. Ex. După verbe ca to see. She wanted to go. Dacă m-ar invita la petrecere i-aş refuza. LECŢIA 19 Diferite excepţii: 1. A pus-o să vină cu el. I should refuse them. A lăsat-o să vină cu el. 4. După verbe ca to want. to wish. Ea vroia ca el să plece. După verbele to make şi to let urmează infinitivul scurt (fără to): Ex. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------He is said to sing very well She was heard to speak English correctly The student happens to have a good English pronunciation.1 PRINCIPALĂ S+should(pers. Should you call on the Cliffords now you would meet Lavinia there.: She wanted him to go.: She wanted him to go. Ea voia ca el să plece.: I heard her sing(ing). to think. Această construcţie se foloseşte atunci când acţiunea celui de-al doilea verb este făcută de altă persoană decât subiectul primului verb.

1 I would rather + vb. Anul acesta se vor obţine recolte bogate.=I had rather +vb. în propoziţiile afirmative: Do come here! Vino-ncoace (neapărat. m.(se poate traduce şi cu „as”) pt.. Valuable archaelogic discoveries are being made in our country nowadays.1 Ex. ai face mai bine să. ns..: He had better start learning.Exprimarea unor lucruri generale (impersonale) diateza pasivă: Valuable archaelogic discoveries are made in our country nowadays. Many interesting opinions were put forward at the conference yesterday. preţioase în ţ.. He told me that new data about outer space had been obtained. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt. Having seen the film. deoarece. Am prefera să călătorim cu avionul decât cu trenul. 3)= după ce. Ar face mai bine să înceapă să înveţe. Modern blocks of flats have been built in Bucharest in the last few years. O vreau (cu adevărat. fără îndoială). Diat.=I had better + vb. (As I had seen the film. I refused the invitation to go with them to the cinema. ------------------------Expresia Having + vb. ai prefera să. I refused their invitation to go with them to the cinema.. We would rather travel by plane than by train. atenţie vb. pasivă se formează cu participiul trecut.m.. 21 . În ultimii ani s-au construit în Bucureşti blocuri moderne. La conferinţa de ieri s-au expus multe păreri interesante. the two men congratulated one another. După ce au ridicat cortul cei doi bărbaţi s-au felicitat.. Mi-a spus că s-au obţinut date noi în legătură cu spaţiul cosmic.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresii uzuale: Aş face mai bine să... Ar prefera să bea un pahar de vermut decât unul de limonadă. te rog)! I do want it.(2. am refuzat invitaţia lor de a mă duce cu ei la cinema.1 She had rather drink a glass of vermouth than one of lemonade. neapăărat).p. românesc Ex. În zilele noastre se fac descoperiri arheologice preţioase în ţara noastră. accentuare se poate folosi do la imperativ şi la indicativul prezent şi trecut. She did know it. O ştia (cu siguranţă. Rich crops will be obtained this year. În zilele noastre(chiar în momentul de faţă) se fac descoperiri arh.:Having raised the tent. --------------------- Aş prefera să.c.) Deoarece văzusem filmul.

She sang the baby to sleep.LECŢIA 20 (rar întâlnit) ADJECTIVUL POSESIV(my. 22 . his. her. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRIMAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI It’s a ten minutes walk to their villa. which(la acuzativ) se pot omite.: Mother is proud of my speaking English so well. She bought a magazine for me to read. Tom shouldn’t have bought that tie = Tom. prepoziţia care le precede plasându-se la sfârşit: Ex. her.) The book he’s looking for is here. reprezintă de obicei condensarea a două propoziţii: He shouted himself hoarse=He shouted until he became hoarse=A strigat până a răguşit. our. L-a adormit pe copil cântându-i. băiat -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronumele relative whom. (The man about whom you’re talking is a doctor. (The book for which he’s looking is here. You shouldn’t buy so many handkerchiefs = N-ar trebui să cumperi atâtea batiste. atenţie: „it’s” nu „there is” Sunt 10 minute de mers până la vila lor. him.it isn’t. wasn’t şi nu doesn’t wasn’t the trouble(osteneala) -după worth urmează vb. n-ar fi trebuit să cumpere cravata aceea. You ought to have visited her from time to time = S-ar fi cuvenit să o vizitezi din când în când. them (for-Infinitive construction) It is important for me to buy a house.+ING Ex. their) CU VB. Mama e mândră că eu vorbesc englezeşte atât de bine. Where shall we be in another twenty years? Unde vom fi peste alţi 20 de ani? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------For me. you. Băiatului îi este greu = It’s difficult for the boy = E greu pt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------to worth = a merita EXPRESII UZUALE is doing it atenţie: It isn’t worth reading that book . It’s ten miles to the next village. your.) EXPRIMĂRILE CONCENTRATE sunt specifice limbii engleze. Sunt 10 mile până la satul următor. us.: The man you’re talking about is a doctor. I insisted on their staying a little longer.+ing the money şi nu infinitiv(to read) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------You ought to pay her a visit = S-ar cuveni să-i faci o vizită. Am insistat ca ei să stea un pic mai mult.

Mâine la ora 8 o să ne luăm rămas bun de la vecinii noştri.: Thought you’d gone without me. He is to have a talk with the architect.bound = a lega boil = a fierbe careless = neatent(neglijent) ham = şuncă hen = găină lend. trebuie să fi fost reţinut la spital.. He has to learn his lesson = Trebuie să-şi înveţe lecţiile. omit pronumele cu funcţie de subiect. You don’t need to persuade me he is a good architect=Nu trebuie(nu e nevoie) să mă convingi că el e un bun arhitect. VOCABULAR alluring = ademenitor. vărsa purse = pungă quite(moderate) = cât se poate de (moderat) to race = a ambala(motorul) scold = a certa 23 . The doctor must have been detained in the hospital = Dr.a face plajă to bath = a se scălda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Unii vorbitori de limba engleză.+ing What will you be doing tomorrow at this time of the day? Ce-o să faceţi mâine la ora asta? At eight o’clock tomorow we shall be taking leave of our neighbours. De azi într-o săptămână vor face plajă la mare. Când ea va fi plecată el se va gândi la ea. He was to go to the mountain = Trebuia(urma) să plece la munte. nu? They are to meet and have a talk about the plans for the house= Urmează să se întâlnească şi . lent = a împrumuta lettuce = salată verde (to speak) loud = (a vorbi) tare to live = a locui to mend = a repara novel = roman (to) pour = a turna. They will have to punish him = Vor trebui să-l pedepsească.You shouldn’t have insisted = Nu trebuia să insişti.pe deasupra. When she is away he will be thinking about her. You needn’t have driven me to the station = N-ar fi trebuit să mă duci la gară cu maşina. Ex. Mi se pare cam plicticos. a face baie beard = barbă besides = lângă. în vorbirea familiară. tentant to admitt = a recunoaşte asleep = adormit awfully = îngrozitor(oare) bacon = costiţă to bake(a cake) = a coace(o prăjitură) to bask = a se încălzi(la soare)..bound. Am crezut că aţi plecat fără mine. în afară de to bind. isn’t he? Urmează să stea de vorbă cu arhitectul. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SHALL. Seems rather tedious to me. Today week they will be basking in the sun at the seaside. WILL + BE + vb.

salt(y). căruia Which = pe care.şaten=chestnut. brunet=brunette.15 five fifteen half-past one 13.haină=coat.. nineteen ninety-six ORA: Expresii: to learn by heart = a învăţa pe dinafară saving money = a strânge bani look out of the window = a se uita pe fereastră to cut a good figure = a face impresie bună to pay a visit = a face o vizită to sleep like a log = a dormi buştean 24 . sărat=salted. costum=suit. SOCOTI dear(car) = (maşină)scump(ă) cel mai drag = dearest elbow = cot at first = la început fleas = purici fragrance = miros plăcut(parfum) freckles = pistrui fair. pe cine. blond = blond fizzy = acidulat(ă) gay = vesel grapes = struguri to greet = a saluta grow = a cultiva(legume). canadiană=sport coat familiară oficială five (minutes) past twelve 12. amar=bitter. a agita stuffy = închis(aer) sum = adunare swear = a înjura tall(tree) = (copac)înalt thick(book) = (carte) groasă tipsy = ameţit de băutură utter = a rosti(cuvinte) waiter = chelner warm = cald wheel = volan whom = pe care. grown-ups=adulţi Whom = pe care. animale GUSTURI: dulce=sweet.45 twenty-one forty-five The second of January.brown-haired HAINE: pantaloni=trousers. şosete(bărbăteşti)=socks. cămaşă=shirt. palton. bluză=blouse.30 thirteen thirty twenty-five (minutes) to seven 18. a creşte(hair.05 twelve five (a) quarter past five 5. pe cine = who=which whose = al cui.. acru=sour.tart PĂR:blond=blond. nineteen seventy-one DATA: 2nd January 1971 23(r)d April 1996 The twenty-third of April. a cărui weak = slăbit wrist-watch = ceas de mână pt.ceiling = tavan cheap = ieftin(ă) chips = cartofi pai comb = pieptene confectioner’s = cofetărie cough = a tuşi to count = a număra.35 eighteen thirty-five (a) quarter to ten 21. sentence = propoziţie to shedd leaves = a scutura frunzele sheet = cearşaf shelf = raft ship = vapor slices of bread = felii de pâine slipper = papuc to stirr = a amesteca. persoane se foloseşte cu lucruri.saline. oranges).dark-haired . fustă=skirt. rochie=dress.fair-haired.

. neg. today three weeks = de azi în 3 săptămâni. cu did have. 205/p. There is no rose without thorns (ghimpi). out of mind = Ochii care nu se văd se uită.208/181.144. Trebuie să fie o greşeală. tomorrow three weeks to take leave = a-şi lua rămas bun to leave for Italy = a pleca în Italia to have my tooth filled(participiu trecut) = să-mi plombez măseaua to have his hair cut = să se tundă proverbe: Barking dogs seldom bite=Câinii care latră rar muşcă.179. CONJUNCŢIE= parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziţii într-o frază sau două cuvinte cu acelaşi rol sintactic într-o propoziţie PREPOZIŢIE= parte de vorbire neflexibilă care exprimă raporturi sinctactice de dependenţă între părţile diferite ale unei propoziţii de repetat ex. Out of sight. Never put off till tomorrow what you can do today.didn’t have) atenţie: had = a trebuit. 443/348 (interog. two months today.: 167/p. 169/147. expresie 25 . 247/208. to put off = a amâna No man is born wise. trebuia trecut must = trebuie prezent There must be a mistake.to call in at the = a trece pe la to take a taxi = a lua un taxi the taxi will take us = taxiul ne va duce to get on(into) the train = a se urca în tren to give a lift = a duce cu maşina to ring up = a suna(la telefon) to iron the trousers = a călca pantalonii to be out of order = a fi stricat at once = imediat students in English = studenţi la engleză which of all = care din toţi(toate) to let him alone = a-l lăsa în pace we shan’t(shall not) mind = nu ne supărăm(în sensul de viitor) serve me right = aşa-mi trebuie to be run over by a car = a fi călcat de o maşină to have a hangover = a fi mahmur(beat) bottle of scent = apă de colonie to get in time to = a ajunge la timp I can’t grumble = nu pot să mă plâng what film is on there = ce film rulează acolo to pull my leg = a mă păcăli It isn’t worth the trouble = nu merită osteneala They are to leave on Monday = Urmează să plece luni.

: De când înveţi englezeşte? How long have you been studying English? I have been learning English for four years/since 1971(since I entered this school).. Îţi mulţumesc fiindcă mă ajuţi=Thank you for helping me. când acţiunea menţionată s-a efectuat în cadrul unui interval de timp încă neîncheiat. seldom.: L-am văzut de două ori săptămâna/luna/primăvara asta.: Reading a long novel I fell asleep. When it used after prepositions it corresponds to a sentence in Romanian: Ex. I have often met him at some exhibitions.. 4. this week. It is also used in the continuous form of verbs. Am citit cartea. 26 . The solid training of our team helped us win the match We saw a meeting taking place in the market-square.p.: De când îl cunoşti? How long have you known him? I have known him for five years/since 1970. X(1997) The Present Participle(participiul prezent) The Present Participle (ending in -ing) often corresponds to the Romanian „gerunziu”.. Ex. Ex.. usuallly. sometimes. 2.) Building of our school took several months. care mai continuă şi în prezent(şi eventual şi în viitor).când acţiunea nu este localizată d.: M-am gândit să m-ă duc la un muzeu=I have thought of going to a museum.CĂRŢILE DE LICEU(şi completări din Andrei Bantaş) CLS. Ex. never.: L-am întâlnit adesea pe la expoziţii.(III) Se foloseşte în următoarele cazuri: 1.. Ex.) Walking about the park I was listening to the birds which were singing merrily. (Citind.. al timpului sau locului I have read the book.: The learning of the grammar rules is absolutely necessary. (Învăţarea.v. se folos. rarely. cu adverbe care exprimă un timp nedefinit sau o frecvenţă ca: ever. Atenţie: în cazul verbelor cu aspect progresiv continuu se foloseşte Present perfect continuous(Ex. In such cases it may be preceded by the definite or the indefinite article or by an adjective. frequently. often. always.d. The Present Perfect Tense Simple(traducere: am citit. repeatedly Ex. 3. cu today.. merg) indică anterioritatea faţă de prezent S+have/has+vb. The Present Participle is sometimes treated as a noun. când acţiunea este începută în trecut şi se continuă şi în prezent(eventual şi în viitor) Ex.

. situaţia atipică înlocuind viitorul II din română în secundarele temporare. în cadrul regulilor corespondenţei timpurilor Îţi voi împrumuta/Îţi împrumut cartea după ce o voi fi citit/ o voi citi/ o citesc eu. efecte vizibile în prezent: Ex. recently. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ THE PRESENT PERFECT CONTINOUS S+HAVE+BEEN+ VB+ing The P. Ex. îndeplinită de altcineva(subiectul logic) Se formează cu vb to be şi participiul trecut.: My friends have been living in this town(since 1970. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 . DIATEZA PASIVĂ(THE PASSIVE VOICE): subiectul gramatical suferă acţiunea unui verb tranzitiv. cu: lately. for 5 years). Prietenii mei locuiesc în acest oraş. C. shows an action which started in the past. I have not seen much of him lately. P. He has just come/arrived În ultima vreme nu l-am prea văzut. in the last few days/weeks. I shall/will lend you the the book after/when I have read it. când acţiunea s-a efectuat(şi terminat) foarte de curând. se folos. 6. dar desigur de domeniul trecutului.: The boy washed and combed himself properly for his sister’s wedding.I have seen/met him twice this week/month/spring 5. just. Se folos. consecinţe. DIATEZELE DIATEZA ACTIVĂ: acţiunea verbului este îndeplinită chiar de subiectul gramatical(indiferent dacă ea se răsfrânge asupra unui complement direct sau nu) Ex. It has rained. 7. is continuing in the present and is likely to continue also in the future. deci încheiată) are rezultate. DIATEZA REFLEXIVĂ: răsfrângerea acţiunii îndeplinite de subiect chiar asupra lui(verbe reflexive) Ex.: A plouat. Abia a sosit. Evident.: A letter was written by the boy yesterday. când acţiunea(neprecizată în timp. of late Ex. cu since şi for Ex. He told me (that) he would go for a walk after/ when he had finished dinner. în vorbirea indirectă prezent perfect se va transforma în past perfect dacă principala va fi la un timp trecut: Mi-a spus că va pleca la plimbare după ce va fi mâncat/ după ce mănâncă/ după ce va mânca.: The boy is reading (a book).

------------------------------------------------------------------------------------------------- THE SEQUENCES OF TENSES A Past Tense is followed by a (should. Hardly had the teacher come into the room when the pupils surrounded him.. se folos cu: hardly. before. as in climber. S vb. He will write her a letter. as in editor Future-in-the-Past Viitorul simplu(The future indefinite) Ex. continu(se poate traduce cu imperfectul românesc(învăţa) sau chiar prezent(locuiesc)) S + had + been + vb. simplu S + had + vb. it had been raining for three days.PAST PERFECT (se poate traduce cu mai-mult-ca-perfectul românesc(mâncase)) anterioritatea unei acţiuni trecute faţă de o altă acţiune trecută 1. no sooner.: After he had eaten he went for a walk După ce mâncase/a mâncat a plecat la plimbare.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Formarea substantivelor din verbe: the suffix added to the verb to form the noun is sometimes -er. ai fi. scarcely. scarcely. Voi începe acum You will see him tomorow. Ex. sometimes -or. în condiţionale(în if clause) 2.: This made Harold think that the Normans would not come any longer that year. He had to swear that he would help William. Indică posterioritatea(ulterioritatea) faţă de un moment trecut.. (A trebuit să jure că îl va ajuta pe W.: I shall begin now. when. Ai să-l vezi mâine. Când am ajuns la Sinaia ploua de 3 zile. would) to express a future action. Învăţa bulgara de 2 ani când s-a dus să se specializeze la Sofia. When I arrived at Sinaia..+ing indicarea unei acţiuni începute înaintea unei alte acţiuni trecute şi încă neterminată continuînd până în momentul acela Ex. no sooner se schimbă ordinea) Atenţie: TPS se traduce şi cu aş fi.(în constrrucţiile cu hardly. Ex.+vb. He had been learning Bulgarian for two years when he went to specialize to Sofia..(III) indicarea unei acţiuni sau stări trecute începute şi terminate înaintea unei alte acţiuni trecute ori a unui moment din trecut.. I shall go by train We ’ll make a good impression shall not be late shan’t 28 . Îi va scrie o scrisoare.

: I wish I were a student sooner. they. etc. with verbs denoting sense perception. C. Ex. Aş dori să găsesc un If that verb is To Be we have to use Past Subjunctive of the verb which is were for all persons singular and plural(I. Pr.: The sword was said to have magic powers. She wishes she were in the mountains now. with the phrases to be sure and to be certain Ex. T. to report and to make Ex. with the verbs: to say. Who is said to have lived 2. to expect.(III) 29 .. S. 3. she. you. to believe. Would(should) + VB.: CONJUNCTIVUL If I. Aş dori să fiu student mai repede.: I wish I found a larger dictionary.. ------------------------------------------------------------------------------------------------- TO WISH + SUBJUNCTIVE PREZ. Past Tense III. to consider. we. were). ROM. he. C. such as: to see. Pr. This construction is used: 1.+ing ----------------------------------------------------------------------------------------------Puţin important The Nominative with the Infinitive(to go)(Indefinite or Perfect) is a construction in which the subject of a certain verb which is used in the Passive Voice is also the subject of a second verb which is in that case in the infinitive and which immediately follows the first verb. to hear. T.He She It You They will ’ll will not won’t Viitorul continuu(Future Tense Continuous) S + shall(will) + be + vb. it. to know. Future in the Past Would(should) + had + vb. such as: to think. Simple Main Future. Future. II. Past P.: The car was seen to disappear in the distance. Ex.: SĂ MERG PERF. and verbs denoting mental activity. S. T. to suppose.: The news is certain to please everybody.: SĂ FI MERS When the verb to wish is followed by an objective clause the verb in such a clause has to be in the Past Tense: Ex.

adverb + Past Participle well meant(bine intenţionat). He.: Since he did not get along very well with his brother. I wish I could help them = Aş vrea să o pot ajuta. cât se poate de) .: I wish I were in the mountains. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPOUND ADJECTIVES 1. She wished she were a pianist. de fapt) . noun + Past Participle middle-aged.. adjective + noun + -ed or -d Ex.: He doubted whether formal visits would be of much help.. When wish is followed by the verb to be in the subordinate clause to be is used in the Past Subjunctive.: Your composition was fairly good. We. You.: This exercise will be rather difficult. man-made 3. They + Should + vb. worried discussed FAIRLY (destul de. RATHER(mai degrabă. Would is used after if when we are interested in the listener’s „wish” or „will” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------When wish is followed by a sentence the verb of the subordinate sentence is either in the Past Tense or the Past Perfect Tense: Ex.: he had been killed by . I wish I had helped them = Aş vrea să o fi ajutat. I wish I knew what is happening = Aş vrea să ştiu ce s-a întâmplat. far-fetched(exagerat) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------IF + WOULD If you would like me to try = Dacă doriţi să încerc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 . She.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Since poate avea înţelesul câteodată de because Ex. We’d be very happy if you would come to us next Sunday.: gentle-faced 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Subjunctive Mood I. he set out to make his own way in the world. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The Past Perfect Passive S+had been(past perfect(simple) of „to be”)+Past participle Ex. They wished they had stayed at home = Ar fi vrut să fi stat acasă. wondered the little girl told the truth.unpleasant or negative idea Ex. which is were in all persons: Ex.NOUN CLAUSES : alternatives with WHETHER = dacă (însă nu condiţional) (atenţie:weather =vreme) Ex.is used with a pleasant or positive idea Ex.

bulevard aware = conştient beam = rază beyond = după beware = a se păzi.POSIBILITY Present She may be at home.. Past She might have had an accident. Ar fi putut. He couldn’t be at a snack-bar now. lat to cease = a înceta core = nucleu. legat broad = întins. Nu ar fi putut să aibă . a se petrece occure to = a trece prin minte outstrip = a întrece pearl = picătură presently = imediat proper = cum se cuvine. miez defiant = sfidător deputy = reprezentant descend = a coborî despise = a dispreţui development = dezvoltare. respectabil rather = mai degrabă remote = îndepărtat. She may have had an accident.. perfecţionare dot = punct dumb = mut earnest = serios emphasis = accent fatigue = oboseala manage = a administra. Past Trebuie să fi avut un accident. IMPOSIBILITY Present She can’t be at home now. a se feri bind. bound = a lega bounce = a ricoşa bound = limită. Ar putea să aibă un accident.. Past VOCABULAR(începând cu cls. jargon to slice = a tăia(felii) slightly = puţin snow-flakes = fulgi de zăpadă squared = la pătrat stove = sobă stretch out = a întinde (mâna) 31 . de la distanţă retort = replică roar = vuiet rob = a fura. cu totul merry = fericit mock = a ridiculiza nay = ba mai mult occure = a avea loc. a reuşi mere = simplu merely = numai. X. a sări. PROBABILITY Present She must be at home now. She couldn’t have had any engine trouble. doar. She might be at home now(stronger doubt). She must have had an accident. Nu ar putea fi la bar acum. larg. batjocoră skull = craniu skyscrapers = zgârie-nori slang = argou. hotar.. lecţia 10) above = deasupra account = istorisire to advertise = a face reclamă apprentice = a da la ucenicie astonish = uimit augment = a spori avenue = alee. Nu poate fi acasă acum. a jefui scorn = dispreţ.

curajos to vanish = a dispărea vengeful = răzbunător to weld = a suda welfare = bunăstare wheel = roata wide = lat. repede threaten = a ameninţa thus = astfel trend = direcţia to twinkle = a licări. larg wit = isteţime within = cuprins în. a clipi to urge = a îndemna to utter = a rosti valiant = brav. de aici inexhaustible = inepuizabil kite = zmeu de hârtie ladder = scară leak = spărtură lest = ca să nu. ca nu cumva (eye)lids = pleoape loaves of breds = pâini întregi lobby = hol EXPRESII: to get along = a se împăca(cu cineva) strong-willed = hotărât on the verge = pe punctul to stun = a ului swift = grabnic. de acum încolo. în interior 32 .feebly = slab former = cel dintâi fulfill = a executa. a îndeplini furthermore = în plus glance = privire fugară hasty = grăbit hence = de aceea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful