You are on page 1of 1

SOALAN SPOT MORAL: STRUKTUR: 1) Nyatakan konsep baik , benar dan patut.

Sertakan contoh: (4m) 2) Nilai-nilai agama (bukan islam dan islam) : (6m) 3) Nilai untuk dijadikan manusi bermoral 4) Aplikasikan nilai/ teori perkembangan kognitif (aplikasikan dalam kelas) 5) Dimensi moral : peranan guru dalam pembentukan insan bermoral : penaakulan moral 6) Nyatakan prinsip-prinsip moral 7) Nyatakan dua jenis kemoralan adat dan masyarakat ESEI: 1) Konsep benar, baik dan patut . Sertakan contoh. (20m) 2) Nyatakan konsepTeori Eksistensialisme beserta contoh (20m) 3) Nyatakan konsep teori humanistik dan pengaplikasian dalam bilik darjah (20m) 4) Etika keperibadian mulia dari segi kelebihan dan kelemahan (20m) 5) Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral (20m)