You are on page 1of 1

Hny virg van a kpen? rd al szmmal!

--------------------------

Minden kpen annyit sznezz ki, amennyit a szm mutat!

Folytasd a sznezst a szably szerint! (1 srga, 1 zld, 1 barna)

spec-edu.qwqw.eu
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)