Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Nr. 1804/03.07.

2012

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 4469/12.06.2012

privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții În baza prevederilor art. 353 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale emit prezentul ordin comun:

ORDIN

Art. 1. Se aprobă Metodologia de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass , prevăzută în Anexa I, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. Se aprobă Metodologia-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, prevăzută în Anexa II, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Mariana CÂMPEANU

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Liviu Marian POP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful