You are on page 1of 196

INSTRUKTIONSMANUAL

DANSK
INSTRUKTIONSMANUAL

Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt.
EOS 450D er et hurtigt digitalt spejlreflekskamera med en 12,20 megapixel billedsensor. Kameraet har mange funktioner som f.eks. Picture Styles, der kan forbedre dit fotografiske udtryk, hurtig og præcis 9-punkt autofokus til bevægelige motiver og forskellige optagemetoder til begyndere såvel som til avancerede brugere. Det indeholder også EOS Integrated Cleaning System, som eliminerer støvpletter på billeder, og en selvrensende sensorenhed, der fjerner støv fra sensoren.

Tag et par prøvebilleder for at blive fortrolig med kameraet
Med et digitalkamera kan du med det samme se det billede, du har taget. Tag nogle prøvebilleder, mens du læser denne manual, og se resultatet. får du et bedre indtryk af kameraet. Undgå dårlige billeder og uheld ved at læse Sikkerhedsadvarsler (s.186,187) og Forholdsregler ved håndtering (s.12,13).

Afprøv kameraet før optagelse og ansvar
Når du har taget et billede, kan du afspille og kontrollere, om billedet er optaget korrekt. Canon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå i tilfælde af fejl i kameraet eller på hukommelseskortet, så billederne ikke kan gemmes på kortet eller overføres til en pc.

Ophavsret
I henhold til dit lands gældende lov om ophavsret kan brug af dine optagede billeder af personer eller bestemte motiver - til andet end privat brug - være ulovlig. Optagelse af visse offentlige begivenheder, udstillinger osv. kan ligeledes være ulovligt, selv til privat brug.

Dette kamera er kompatibelt med SD-hukommelseskort og SDHChukommelseskort. Denne manual henviser til alle disse kort som "hukommelseskort". * Der følger ikke noget kort med kameraet (til optagelse af billeder). Dette skal købes særskilt.

2

Kontrolliste over udstyret
Kontroller, at følgende dele fulgte med kameraet, inden du starter. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget.

Kamera
(med øjestykke og kameradæksel)

Batteripakke LP-E5 (med beskyttende dæksel)

Batterioplader LC-E5/LC-E5E*

Bred rem EW-100DB III

Interfacekabel IFC-200U

Videokabel VC-100

EOS DIGITAL Solution Disk

EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

(1) Instruktionsmanual (denne manual) (2) Lommeguide
Introduktionsvejledning til optagelse.

(3) cd-rom-vejledning
Vejledning til den medfølgende software (EOS DIGITAL Solution Disk) og EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk.

* Batterioplader LC-E5 eller LC-E5E medfølger. (LC-E5E leveres med en lysnetledning).

Kontroller, at objektivet følger med, hvis du har købt objektivsættet. Instruktionsmanualen til objektivet medfølger muligvis, afhængigt af typen af objektivsæt. Pas på, du ikke mister ovennævnte dele.

3

Anvendte betegnelser i denne vejledning
Ikoner i denne manual
<6> <0> : Angiver kommandovælgeren. : Angiver indstillingsknappen. <V> <U> : Angiver <S>-krydstasterne. 0, 9, 8 : Angiver, at den pågældende funktion forbliver aktiv i 4, 6 eller 16 sekunder. efter at du har sluppet knappen.
* De ikoner og markeringer, der i denne manual angiver kameraets knapper, drejeknapper og indstillinger, svarer til de ikoner og markeringer, der findes på kameraet og på LCD-skærmen.

3 : Angiver en funktion, som kan ændres ved at trykke på knappen <M> og ændre indstillingen. M : Når det vises øverst til højre på siden, angiver det, at funktionen kun er tilgængelig i tilstandene i Kreativ zone (s.20). : Tip eller råd til bedre optagelser. : Råd til løsning af problemer. : Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser. : Supplerende oplysninger.

(s.**) : Yderligere oplysninger findes på de angivne sider.

Grundlæggende forudsætninger
Alle handlinger, der beskrives i denne manual, forudsætter, at afbryderen allerede er indstillet til <1>. Det forudsættes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede funktioner er angivet til standardindstillingen. For at illustrere funktionerne vises kameraet med et EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS-objektiv.

4

Kapitler
Førstegangsbrugere kan finde forklaringer på kameraets grundlæggende betjening og optagelsesprocedurer i kapitel 1 og 2.

Indledning
Grundlæggende kamerafunktioner.

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kom godt i gang Grundlæggende optagelse og billedafspilning
Fuldautomatisk optagelse til forskellige motiver.

23

43

Avancerede optagelsesteknikker
Grundlæggende optagelsesfunktioner til specifikke typer af motiver.

55

Mere avancerede teknikker
Avancerede optagelsesteknikker.

69

Live View-optagelse
Optag, mens du ser på LCD-skærmen.

95

Nyttige funktioner
Praktiske menubaserede funktioner.

107

Billedafspilning Udskrivning af billeder og overførsel af billeder til en computer Tilpasning af kameraet Reference

123 133 151 161

5

Indhold
Indledning
Kontrolliste over udstyret................................................................................... 3 Anvendte betegnelser i denne vejledning.......................................................... 4 Kapitler .............................................................................................................. 5 Kort oversigt over indhold................................................................................ 10 Forholdsregler ved håndtering......................................................................... 12 Introduktionsvejledning.................................................................................... 14 Nomenklatur .................................................................................................... 16

1

Kom godt i gang

23

Genopladning af batteriet ................................................................................ 24 Isætning og udtagning af batteriet................................................................... 26 Tænd for strømmen......................................................................................... 27 Indstilling af dato og klokkeslæt....................................................................... 29 Valg af sprog på grænsefladen ....................................................................... 30 Isætning og udtagning af kortet ....................................................................... 31 Montering og afmontering af et objektiv .......................................................... 33 Om objektivets Image Stabilizer (billedstabilisator)......................................... 35 Grundlæggende betjening............................................................................... 36 Betjening og indstilling af menuer.................................................................... 38 Formatering af kortet ....................................................................................... 40 Udskiftning af LCD-skærmen .......................................................................... 42

2

Grundlæggende optagelse og billedafspilning

43

Fuldautomatisk optagelse................................................................................ 44 Fuldautomatiske teknikker............................................................................... 46 Optagelse af portrætter ................................................................................... 47 Optagelse af landskaber ................................................................................. 48 Optagelse af nærbilleder ................................................................................. 49 Optagelse af motiver i bevægelse ................................................................... 50 Optagelse af natportrætter .............................................................................. 51 Deaktivering af flash........................................................................................ 52 Brug af selvudløser.......................................................................................... 53 Billedafspilning ................................................................................................ 54

6

Indhold

3

Avancerede optagelsesteknikker

55

Program AE......................................................................................................56 Ændring af ISO-følsomhed ..............................................................................57 Brug af den indbyggede flash ..........................................................................58 Ændring af AF-tilstand .....................................................................................60 Valg af AF-punkt ..............................................................................................61 Kontinuerlig optagelse......................................................................................63 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten ............................................................64 Valg af Picture Style.........................................................................................67

4

Mere avancerede teknikker

69

Optagelse af motiver i bevægelse....................................................................70 Ændring af dybdeskarphed ..............................................................................72 Manuel eksponering.........................................................................................75 Automatisk dybdeskarphed AE ........................................................................76 Ændring af målingsmetode ..............................................................................77 Indstilling af eksponeringskompensation .........................................................78 Automatisk eksponeringsbracketing ................................................................80 Tilpasning af en Picture Style...........................................................................82 Registrering af en Picture Style........................................................................85 Indstilling af farverum .......................................................................................87 AE-lås...............................................................................................................88 FE-lås...............................................................................................................89 Indstilling af hvidbalance ..................................................................................90 Hvidbalancekorrektion......................................................................................92 Forebyggelse af kamerarysten.........................................................................94

5

Live View-optagelse

95

Forberedelse til Live View-optagelse ...............................................................96 Manuel fokusering............................................................................................98 Optagelse.........................................................................................................99 Brug AF til at fokusere....................................................................................102

7

Indhold

6

Nyttige funktioner

107

Nyttige funktioner .......................................................................................... 108 Slukning af bipper....................................................................................... 108 Kort-påmindelse ......................................................................................... 108 Indstilling af visningstid for billede .............................................................. 108 Indstilling af tidspunktet for automatisk slukning ........................................ 109 Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke ....................................................... 109 Filnummereringsmetoder ............................................................................110 Automatisk billedrotation .............................................................................112 Kontrol af funktionsindstillinger på kamera..................................................113 Gendannelse af kameraets standardindstillinger ........................................114 Forebyggelse af automatisk slukning af LCD-skærmen..............................115 Ændring af skærmfarve for skærmen med optagelsesindstillinger .............115 Flashkontrol................................................................................................... 116 Automatisk rensning af sensoren .................................................................. 118 Tilføjelse af støvsletningsdata ....................................................................... 119 Manuel sensorrensning ................................................................................. 121

7

Billedafspilning

123

Hurtig søgning efter billeder .......................................................................... 124 Forstørret visning........................................................................................... 126 Rotation af billedet......................................................................................... 126 Automatisk afspilning..................................................................................... 127 Visning af billederne på tv ............................................................................. 128 Beskyttelse af billeder.................................................................................... 129 Sletning af billeder......................................................................................... 130 Visning af optagelsesoplysninger .................................................................. 131

8

Udskrivning af billeder og overførsel af billeder til en computer

133

Forberedelse til udskrivning........................................................................... 134 Udskrivning.................................................................................................... 136 Digital Print Order Format (DPOF) ................................................................ 143 Direkte udskrivning med DPOF ..................................................................... 146 Overførsel af billeder til en pc........................................................................ 147

8

Indhold

9

Tilpasning af kameraet

151

Indstilling af brugerdefinerede funktioner .......................................................152 Indstillinger for brugerdefinerede funktioner...................................................154 Registrering af min menu ...............................................................................160

10

Reference

161

Når Autofokus mislykkes................................................................................162 Brug af almindelig stikkontakt ........................................................................163 Optagelse med fjernbetjening ........................................................................164 Eksterne Speedlites .......................................................................................166 Menuindstillinger ............................................................................................168 Tabel over tilgængelige funktioner .................................................................170 Fejlfindingsvejledning.....................................................................................172 Fejlkoder ........................................................................................................175 Systemkort .....................................................................................................176 Specifikationer................................................................................................178 Indeks.............................................................................................................189

9

Kort oversigt over indhold
Optagelse
Automatisk optagelse Optag kontinuerligt s.43 - 52 (Tilstande under Basiszone) s.47, 50, 63 (i Kontinuerlig optagelse) s.53 (j Selvudløser) s.70 (s Lukkertidsprioriteret AE) s.72 (f Blændeprioriteret AE) s.78 (Eksponeringskompensation) s.44, 58 (Fotografering med flash) s.52 (7 Ingen flash) s.75 (Bulb-eksponering) s.96 (Live View-optagelse)

Tag et billede af mig selv i en gruppe Frys handlingen Tag et sløret billede af et motiv i bevægelse Gør baggrunden sløret Hold baggrunden i skarp fokus Juster billedets lysstyrke (eksponering) Optag i svag belysning Optag uden flash Fotografer fyrværkeri om natten Optag, mens du ser på LCD-skærmen

Billedkvalitet
Vælg den fotooverflade, der passer bedst til motivet Lav en udskrift af billedet i stor størrelse Tag mange billeder s.67 (Valg af Picture Style)

s.64 (73, 83, 1) s.64 (76, 86)

10

Fokusering
Skift fokuspunkt Optag et motiv i bevægelse s.61 (S AF punkt valg) s.50, 60 (AI Servo AF)

Afspilning
Få vist billederne med kameraet Søg hurtigt efter billeder Beskyt vigtige billeder imod, at de slettes ved et uheld Slet unødvendige billeder Få vist billederne på et tv Indstil LCD-lysstyrke s.54 (x Afspilning) s.124 (H Indeksvisning)

s.129 (K Billedbeskyttelse) s.130 (L Slet) s.128 (Video OUT) s.109 (LCD-lysstyrke)

Udskrivning
Udskriv billeder nemt s.133 (Direkte udskrivning)

11

Forholdsregler ved håndtering
Kameraet
Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag. Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte det nærmeste Canonservicecenter. Vanddråber kan tørres af med en tør klud. Hvis kameraet udsættes for saltholdig luft, skal det tørres omhyggeligt af med en fugtig, hårdt opvredet klud. Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetiske felter, f.eks. magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade kameraet ligge i nærheden af genstande, der udsender stærke radiobølger, f.eks. store antenner. Stærke magnetfelter kan forårsage fejlfunktion eller ødelægge billeddata. Lad ikke kameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte sollys. Høje temperaturer kan ødelægge kameraet. Kameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille kameraet ad. Støv på objektivet, søgeren, spejlet eller matskiven skal fjernes med et pusteredskab. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler, til at rengøre kamerahuset eller objektivet. Hvis kameraet bliver meget snavset, skal du tage det med til det nærmeste Canonservicecenter. Rør ikke ved kameraets elektriske kontakter. Dette kan forårsage korrosion. Korroderede kontakter kan medføre fejlfunktion. Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud. Brug ikke kameraet, hvis der dannes kondens på det. Dette kan beskadige kameraet. Hvis der dannes kondens, skal objektivet, kortet og batteriet tages ud af kameraet. Vent derefter, til kondensen er fordampet, før kameraet anvendes. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet tages ud, og kameraet skal opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning. Sørg for at trykke på udløseren med jævne mellemrum for at kontrollere, at kameraet fungerer. Undgå at opbevare kameraet i omgivelser med ætsende kemikalier, såsom i et mørkekammer eller på et kemisk laboratorium. Hvis kameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne kontrolleres, før kameraet tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke tid eller planlægger en vigtig optagelse, skal du få kameraet kontrolleret af en Canon-forhandler eller selv kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt.

12

Forholdsregler ved håndtering

LCD-skærm
Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi med over 99,99% effektive pixel, kan der være nogle få døde pixel blandt de tilbageværende 0,01% eller færre pixel. Sorte eller røde pixel er ikke fejl, og de påvirker ikke de gemte billeder. Hvis LCD-skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast, så du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt og vil forsvinde, hvis kameraet ikke anvendes i nogle få dage.

Hukommelseskort
Hukommelseskort er præcisionsenheder. Undgå at tabe hukommelseskortet eller udsætte det for vibrationer. I modsat fald kan du beskadige de billeder, der er optaget på det. Opbevar eller anvend ikke hukommelseskortet i nærheden af elementer med stærke magnetiske felter som f.eks. tv-apparater, højttalere eller magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet. I modsat fald kan de billeder, der er optaget på hukommelseskortet, gå tabt. Hukommelseskortet må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Kortene kan i så fald forvrides og blive uanvendelige. Undgå at spilde væske på hukommelseskortet. Opbevar altid dine hukommelseskort i en æske for at beskytte de data, der er gemt på dem. Kortet må ikke bøjes eller udsættes for kraftige påvirkninger eller fysiske slag. Hukommelseskort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser.

Objektivets elektriske kontakter
Når objektivet er taget af kameraet, skal du sætte objektivdækslet på eller placere objektivet med bagsiden opad for at undgå at ridse objektivets overflade og de elektriske kontakter.
Kontakter

Forholdsregler ved forlænget brug
Når du optager uafbrudt i en længere periode eller benytter Live View-optagelse i en længere periode, kan kameraet blive varmt. Dette er ikke en fejl, men du kan brænde fingrene, hvis du holder længe på et varmt kamera.

13

Introduktionsvejledning

1 2 3 4 5
14
For EF-S-objektiv For EF-objektiv

Sæt batteriet i. (s.26) Se side 24, hvis du vil genoplade batteriet.

Monter objektivet. (s.33)
Når du sætter et EF-S-objektiv på, skal du justere det i forhold til den hvide prik på kameraet. Ved andre objektiver skal du justere i forhold til den røde prik.

Indstil fokuseringsknappen på objektivet til <AF>. (s.33)

Åbn dækslet, og isæt et hukommelseskort. (s.31)
Indsæt hukommelseskortet i kortholderen med kortets etiket vendt imod dig.

Stil afbryderen på <1>. (s.27)
Se side 29, når LCD-skærmen viser indstillingsvinduet til Dato/Tid.

Introduktionsvejledning

6 7 8 9

Drej programvælgeren om på <1> (Fuldautomatisk). (s.44)
Alle nødvendige kameraindstillinger angives automatisk.

Fokuser på motivet. (s.37)
Kig igennem søgeren, og ret midten af den mod motivet. Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.

Tag billedet. (s.37)
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Få vist billedet. (s.108) Det optagede billede vises i ca. 2 sek. på LCD-skærmen. Tryk på <x> -knappen for at få vist billedet igen. (s.54)

Indstillingerne for optagelse, der vises på LCD-skærmen, slukker, når dine øjne nærmer sig søgerokularet. Oplysninger om sletning af et billede findes under "Sletning af billeder" (s.130).

15

Nomenklatur
Navnene i fed skrift angiver de dele, der forklares op til "Grundlæggende optagelse og billedafspilning"-afsnittet.
Programvælger (s. 20) Afbryder (s. 27) <Z> knap til indstilling af ISO-følsomhed (s. 57) <6> Kommandovælger (s. 4) Udløser (s. 37) Indbygget flash/AF-hjælpelys (s. 58/116) Monteringsmærke til EF-objektiv (s. 33) Monteringsmærke til EF-S-objektiv (s. 33) Flashsynkroniseringskontakter Hot shoe (s. 166) <V> Filmplanmærke (s. 49) Remholder (s. 22) Indikator for reduktion af røde øjne/ selvudløser (s. 59/53) Sensor til fjernbetjening (s. 94,164) Greb Spejl (s. 94,121) Kontakter (s. 13) Objektivfatning

<D> Flash-knap (s. 58) Stikdæksel Udløserknap til objektiv (s. 34) Knap til visning af dybdeskarphed (s. 74) Låsestift til objektiv

EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS-objektiv
Modlysblændefatning EW-60C (købes separat) 58 mm filtergevind (forsiden af objektivet) Knap til fokuseringsmetode (s. 33) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (s. 35) Monteringsmærke til objektiv (s. 33) Fokusring (s. 62) Zoomring (s. 34) Fjernbetjeningsstik (s. 164) Digital-stik (s. 134,147) Video OUT-stik (s. 128)

Kontakter (s. 13)

16

Nomenklatur

Øjestykke (s. 165) Søgerokular Sensor til display slukket (s. 115) <B> Visning af optagelsesindstillinger/ Knap til trimorientering (s. 42, 113/141)

Dioptrijusteringsknap (s. 36) <O> Knap til blænde/ eksponeringskompensation (s. 75/78) <A/I> Knap til AE-lås/ FE-lås/Indeks-/reduceringsknap (s. 88/89/124/126,141)

<S/u> Knap til valg af AF-punkt/ Forstørrelsesknap (s. 61/126,141)

<M> Menuknap (s. 38)

<l/B> Print/Del-knap/ Knap til valg af hvidbalance (s. 139, 148/90)

Dæksel til kortholder (s. 31)

LCD-skærm (s. 38, 109) Stativgevind <x> Afspilningsknap (s. 54) <0> Indstillingsknap (s. 38)

DC-ledningshul (s. 163) Adgangsindikator (s.32) Udløserhåndtag til batterirummets dæksel (s. 26) Dæksel til batterirum (s. 26)

<L> Sletteknap (s. 130) <S> Krydstaster (s. 38) <Wq> Målingsmetode/knap til valg af spring-metode (s. 77/125) <XA> Knap til valg af Picture Style (s. 67) <Yi/Q> Knap til valg af fremføringstilstand (s. 53, 63) <ZE> Knap til valg af AF-tilstand (s. 60)

Kortholder (s. 31)

17

Nomenklatur

Visning af optagelsesindstillinger
Lukkertid Indikator for eksponeringsniveau Mængde af eksponeringskompensation (s. 78) AEB-rækkevidde (s. 80) Flasheksponeringskompensation (s. 79) Optagemetode Fremføringstilstand (s. 53, 63) u Enkeltoptagelse i Kontinuerlig optagelse Q 10 sekunders selvudløser/ Fjernbetjening l 2 sekunders selvudløser q Kontinuerlige optagelser efter selvudløser Batterikontrol (s. 28) zxcn Picture Style (s. 67) Billedoptagelseskvalitet (s. 64) 73 Stor/fin 83 74 84 76 86 1 1+73 Stor/normal Mellem/fin Mellem/normal Lille/fin Lille/normal RAW RAW+Stor/Fin Kommandovælger (s. 69) Blænde ISO-følsomhed (s. 57) Hvidbalance (s. 90) Q Auto W Dagslys E Skygge R Overskyet Y Glødelampe U Hvidt fluorescerende lys I Flash O Brugerdefineret 2 Hvidbalance korrektion (s. 92) B Hvidbalancebracketing (s. 93) Resterende billeder Resterende billeder under WB-bracketing Selvudløsernedtælling Bulb-eksponeringstid AF-tilstand (s. 60) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Manuel fokusering

Målingsmetode (s. 77) q Evaluerende måling w Partiel måling r Spotmåling e Centervægtet gennemsnitsmåling

Kun de aktuelle indstillinger vises.

18

Nomenklatur

Informationer i søgeren
Cirkel til spotmåling Matskive Indikator for visning af AF-punkt < > AF-punkter

<Z> ISO-følsomhed

<A> AE-lås/ AEB i gang

<o> Indikator til bekræftelse af korrekt fokusering Maks. Burst Hvidbalancekorrektion ISO-følsomhed <0> Monokrom optagelse Indikator for eksponeringsniveau Mængde af eksponeringskompensation AEB-rækkevidde Indikator for lys til reduktion af røde øjne Blænde

<D> Flash klar Advarsel om forkert FE-lås <e> Hurtig synkronisering (FP-flash) <d> FE-lås/FEB i gang

<y> Flasheksponeringskompensation

Lukkertid FE-lås (FEL) Optaget (buSY) Indbygget flashgenoplader (D buSY)

Advarsel om fyldt kort (FuLL) Advarsel om fejl på kort (Err) Advarsel om manglende kort (Card)

Kun de aktuelle indstillinger vises.

19

Nomenklatur

Programvælger Programvælgeren indeholder tilstandene under Basiszone og Kreativ zone. Kreativ zone Disse tilstande giver dig større kontrol over resultatet. d s f a : Program-AE (s.56) : Lukkertidsprioriteret AE (s.70) : Blændeprioriteret AE (s.72) : Manuel eksponering (s.75)

8 : Automatisk dybdeskarphedAE (s.76) Fuldautomatisk

Basiszone Du skal blot trykke på udløserknappen. Fuldautomatisk optagelse til særlige motiver. 1: Fuldautomatisk (s.44) Billedzone 2 : Portræt (s.47) 3: Landskab (s.48) 4 : Nærbillede (s.49) 5: Sport (s.50) 6 : Natportræt (s.51) 7: Ingen flash (s.52)

20

Nomenklatur

Batterioplader LC-E5
Strømstik

Opladningsindikator Åbning til batteripakke

Batterioplader LC-E5E
Åbning til batteripakke Netledning Opladningsindikator

Netledningsstik

21

Nomenklatur

Fastgørelse af remmen
Før enden af remmen gennem øjet til remmen på kameraet nedefra. Før den derefter tilbage ind og ud af remklemmen som vist. Træk i remmen for at stramme den og sørge for, at remmen ikke går løs af spændet. Okulardækslet er også fastgjort til remmen. (s.165)

Okulardæksel

22

Kom godt i gang
Dette kapitel beskriver de indledende trin og den grundlæggende betjening af kameraet.

1

23

Genopladning af batteriet

1

Fjern det beskyttende dæksel.

2 Sæt batteriet i. sikkert, som vist på Fastgør batteriet
illustrationen. Følg ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at tage batteriet ud. LC-E5

3 Genoplad batteriet. For LC-E5
Fold batteriopladerens ben ud, som det er vist med pilen, og sæt benene i en stikkontakt.

For LC-E5E
LC-E5E Tilslut netledningen til opladeren, og sæt stikket i stikkontakten. Genopladningen starter automatisk, og opladningsindikatoren lyser orange. Når batteriet er fuldt opladt lyser opladningsindikatoren grønt. Det tager omkring 2 timer at genoplade et fuldt afladet batteri helt. Opladningstiden afhænger af omgivelsestemperaturen og batteriets opladningsniveau.

24

Genopladning af batteriet

Tip til brug af batteri og oplader
Genoplad batteriet dagen før eller selve den dag, det skal bruges. Selvom batteriet ikke bruges, vil et opladt batteri gradvist miste strøm. Tag batteriet ud efter genopladning, og tag stikket til opladeren ud af stikkontakten. Tag batteriet ud, når du ikke bruger kameraet. Hvis batteriet bliver siddende i kameraet i længere tid, kan det afgive en lille mængde strøm, som kan resultere i omfattende udladning og kortere holdbarhed. Opbevar batteriet med det beskyttende dæksel påsat. Opbevaring af batteriet efter fuld opladning, kan reducere batteriets ydeevne. Batteriopladeren kan også bruges i udlandet. Batteriopladeren er kompatibel med en strømforsyning på 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug en almindelig stikadapter for det pågældende land, hvis det er nødvendigt. Slut ikke batteriopladeren til nogen form for mobil spændingstransformer. Dette kan skade batteriopladeren. Hvis batteriet hurtigt bliver fladt, selv efter at være blevet ladet fuldt op, er batteriet slidt op. Køb et nyt batteri.

Oplad ikke andre batterier end batteripakke LP-E5. Batteripakke LP-E5 er kun beregnet til Canon-produkter. Brug sammen med en inkompatibel batterioplader eller inkompatibelt produkt kan resultere i fejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.

25

Isætning og udtagning af batteriet
Isætning af batteriet
Sæt en fuldt opladet batteripakke LP-E5 i kameraet.

1

Åbn dækslet til batterirummet.
Skub håndtaget, som vist med pilen, og åbn dækslet.

i. 2 Sæt batteriet batterikontakterne Indsæt med
forrest. Sæt batteriet i, så det låses på plads.

3 Luk dækslet. indtil det klikker på Tryk på dækslet,
plads.

Udtagning af batteriet Åbn dækslet og fjern batteriet.
Skub batterilåseknappen i pilens retning, og tag batteriet ud. Undgå kortslutning ved at sætte beskyttelsesdækslet på batteriet.

Skub ikke låget til batterirummet yderligere, når det er åbent. Det kan beskadige hængslet.

26

Tænd for strømmen
Se side 29 for at indstille dato/tid, når du tænder for afbryderen og indstillingsvinduet til dato/tid vises. <1> : Kameraet tænder. <2> : Kameraet er slukket og kan ikke bruges. Indstil til denne position, når du ikke bruger kameraet.

Om den automatiske selvrensende sensorenhed
Når du indstiller afbryderen til <1> eller <2>, udføres sensorrensningen automatisk. Under sensorensningen viser LCDskærmen <f>. Selv under sensorrensning kan du optage ved at trykke udløserknappen halvvejs ned (s.37) for at stoppe sensorrensningen og tage et billede. Hvis du tænder eller slukker for afbryderen <1>/<2> indenfor et kort interval, vises <f>-ikonet muligvis ikke. Dette er normalt og ikke et problem.

Om Autosluk
Kameraet slukker automatisk efter ca. 30 sekunder uden betjening for at spare på batteriet. Hvis du vil tænde kameraet igen, skal du blot trykke på udløserknappen. Du kan ændre tidspunktet for automatisk slukning vha. menuindstillingen [5 Autosluk]. (s.109)

Hvis du indstiller afbryderen til <2>, mens billedet er ved at blive gemt på kortet, vil [Optagelse ...] blive vist, og strømmen vil blive slukket, når kortet har gemt billedet.

27

Tænd for strømmen

Kontrol af batteriniveau
Når afbryderen er indstillet til <1>, vises batteriniveauet på et af følgende fire niveauer: z : Batteriniveauet er OK. x : Batteriniveauet er sænket lidt, men der er stadig nok strøm. c : Batteriet skal snart lades op. n : Batteriet skal lades op. Batterilevetid
Temperatur Ved 23 °C Ved 0 °C Ingen flash 600 500

[Antal optagelser ca.]

Optagelsesforhold 50 % flash-brug 500 400

Tallene ovenfor er baseret på et fuldt opladet LP-E5, ingen Live Viewoptagelse og teststandarder fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Det faktiske antal optagelser kan være mindre, afhængigt af optagelsesbetingelserne. Hvis udløserknappen holdes halvvejs nede i længere tid, eller autofokus bruges hyppigt, kan antallet af mulige optagelser reduceres. Antallet af mulige optagelser reduceres ved hyppig brug af LCDskærmen. Kameraets batteri giver strøm til objektivet. Brug af visse objektiver kan reducere antallet af mulige optagelser. Brug af objektivets Image Stabilizer (billedstabilisator) reducerer antallet af mulige optagelser (kortere batterilevetid). Du kan se batteriets levetid ved Live View-optagelser på side 100.

28

3 Indstilling af dato & klokkeslæt
Indstillingsvinduet til Dato/Tid vises, når du tænder for strømmen for første gang, eller hvis dato/tid er blevet nulstillet. Følg trin 3 og 4 for at indstille dato/tid. Bemærk, at den dato/tid, der tilføjes optagede billeder, er baseret på denne indstilling af dato/tid. Sørg for at indstille dato/tid.

1

Vis menuen.
Tryk på knappen <M> for at få vist menuen.

under fanen [6]. 2 Vælg [Dato/Tid]<U> for at vælge Tryk på tasten
fanen [6]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Dato/Tid] og tryk derefter på <0>.

dato og tid. 3 Indstil på <U>-tasten for at vælge Tryk
dato eller tid. Tryk på <0> så vises. Tryk på <V>-tasten for at angive værdien og tryk derefter på <0>. (vender tilbage til .)

4 Luk menuen. Tryk på <U>-tasten for at vælge
[OK] og tryk derefter på <0>. Dato/tid indstilles. Tryk på knappen <M> for at gå tilbage til visningen af optagelsesindstillingerne.
Den angivne dato/tid starter fra det øjeblik, du trykker på <0> i trin 4. Hvis du opbevarer kameraet uden batteriet, eller hvis kameraets batteri bliver afladet, nulstilles dato/tid måske. hvis dette sker, skal du indstille dato/tid igen.

29

3 Valg af sprog på grænsefladen

1

Vis menuen.
Tryk på knappen <M> for at få vist menuen.

[6]. 2 Vælg [Sprog] under fanen vælge Tryk på tasten <U> for at
fanen [6]. Tryk på <V>.tasten for at vælge [Sprog] (tredje element fra toppen) og tryk derefter på <0>.

ønskede sprog. 3 Vælg det <S>-tasten for at vælge det Tryk på
ønskede sprog og tryk derefter på <0>. Sproget på menuen ændres. Tryk på knappen <M> for at gå tilbage til visningen af optagelsesindstillingerne.

30

Isætning og udtagning af kortet
Det optagne billede gemmes på kortet (ekstraudstyr). Sørg for, at hukommelseskortets skrivebeskyttelsesvælger er skubbet op, så det er muligt at gemme og slette billeder på hukommelseskortet.

Installation af kortet

1

Åbn dækslet.
Skub dækslet, som vist med pilen, for at åbne det.

2 Indsæt kortet. på kortet imod dig Vend etiketten
selv og indsæt kortet, indtil det "klikker" på plads, som vist på illustrationen.

3 Luk dækslet. og skub det i den Luk dækslet,
retning, der er angivet med pilen, indtil det klikker lukket. Når du indstiller afbryderen til <1>, vises det tilbageværende antal optagelser på LCD-skærmen.
Resterende billeder

Antallet af resterende optagelser afhænger af kortets resterende kapacitet, kvaliteten af billedoptagelsen, ISO-følsomheden osv. Hvis menuindstillingen [1 Optag u. kort] er sat til [Fra], glemmer du ikke at installere et kort. (s.108)

31

Isætning og udtagning af kortet

Udtagning af kortet

1
Adgangsindikator

Åbn dækslet.
Indstil afbryderen til <2>. Kontroller, at "Optager..." ikke vises på LCD-skærmen. Kontroller, at adgangsindikatoren er slukket, og åbn derefter dækslet.

2 Fjern kortet. kortet ind og slip det Skub forsigtigt
derefter. Kortet stikker ud. Træk kortet lige ud og luk derefter dækslet.

Når adgangsindikatoren lyser eller blinker, angiver det, at billederne bliver skrevet til eller læst af kortet eller er ved at blive slettet, eller der overføres data. Når adgangsindikatoren lyser eller blinker, må du aldrig gøre følgende. Det kan skade dine billeddata. Det kan også beskadige kortet eller kameraet. • Åbning af dækslet til kortholderen. • Åbning af låget til batterirummet. • Ryste eller slå på kameraet. Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter filnummereringen muligvis ikke fra 0001. (s.110) Rør ikke ved kortets kontakter med dine fingre eller metalobjekter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, der er relateret til hukommelseskort, på LCD-skærmen, skal du fjerne kortet og indsætte det igen. Brug et andet kort, hvis fejlen fortsætter. Hvis du har mulighed for at overføre alle billederne på kortet til en pc, kan du overføre alle billederne og formatere kortet (s.40). Herefter virker kortet muligvis som normalt igen.

32

Montering og afmontering af et objektiv
Montering af objektiv

1
Monteringsmærke til EF-S-objektiv

Fjern dækslerne.
Fjern det bageste objektivdæksel og kameradækslet ved at dreje dem i pilens retning.

2 Monter objektivet. med Juster EF-S-objektivet
kameraets hvide indeks for EF-Sobjektivpåsætning, og drej objektivet, som vist med pilen, indtil det klikker på plads. Hvis der monteres et andet objektiv end et EF-S-objektiv, skal objektivet justeres efter det røde mærke til EF-objektiver.

Monteringsmærke til EF-objektiv

3 Indstil knappen til på objektivet fokuseringsmetode
til <AF> (autofokus).
Autofokus virker ikke, hvis den er sat til <MF> (manuel fokus).

4 Fjern det forreste objektivdæksel.

Se ikke direkte mod solen gennem objektiverne. Det kan ødelægge dit syn Hvis den forreste del (fokusring) af objektivet roterer under autofokus, må du ikke røre ved den roterende del.

33

Montering og afmontering af et objektiv

Om zoom
Du zoomer ved at dreje zoomringen på objektivet med dine fingre. Hvis du vil zoome, skal du gøre det, før du indstiller fokus. Hvis du drejer zoomringen, når der er opnået fokus, kan fokus ændre sig en smule.

Afmontering af objektivet Hold objektivets udløserknap nede, mens du drejer objektivet i pilens retning.
Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.

Minimering af støv Når du udskifter objektiver, skal du gøre det et sted, hvor der er mindst mulig støv. Ved opbevaring af kameraet uden påsat objektiv, skal du sørge for at sætte kameradækslet på. Fjern støv fra kameradækslet, før du sætter det på.

Faktor for billedkonvertering
Da billedstørrelsen er mindre end 35 mm filmformatet, vil det se ud, som om objektivets brændvidde forøges med 1,6x.

Billedstørrelse (22,2 x 14,8 mm) 35 mm billedstørrelse (36 x 24 mm)

34

Om objektivets Image Stabilizer (billedstabilisator)
Fremgangsmåden, der er forklaret her, er baseret på EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS-objektivet som eksempel.
* IS står for Image Stabilizer (billedstabilisator).

1

Stil IS-knappen til <1>.
Indstil kameraets afbryder til <1>.

2 Tryk udløserknappen halvt ned.er Image Stabilizer (billedstabilisator)
aktiv.

3 Tag billedet. Tryk udløserknappen helt i bund,
når billedet ser roligt ud i søgeren.

Image Stabilizer (billedstabilisator) er ikke effektiv ved optagelse af bevægelige motiver. Image Stabilizer (billedstabilisator) er muligvis ikke effektivt i tilfælde af omfattende rystelser som på en gyngende båd.

Image Stabilizer (billedstabilisator) fungerer med fokusmetodevælgeren sat til enten <f> eller <g>. Hvis kameraet er monteret på et stativ, kan du spare på batteriet ved at indstille IS-knappen til <2>. Image Stabilizer (billedstabilisator) fungerer selvom kameraet er monteret på et enkeltfodet stativ. Nogle IS-objektiver giver dig mulighed for at skifte IS-tilstanden manuelt efter optagebetingelserne. EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS-objektivet skifter dog IS-tilstanden automatisk.

35

Grundlæggende betjening
Justering af søgerskarphed Drej på dioptrijusteringsknappen.
Drej knappen til venstre eller højre, indtil de ni AF-punkter i søgeren er tydelige.

Hvis kameraets dioptrijustering stadig ikke kan give et skarpt billede i søgeren, anbefales det at bruge dioptrijusteringslinse E (10 typer, ekstraudstyr).

Sådan holder du kameraet
Hold kameraet stille, og undgå rystelser for at opnå skarpe billeder.

Vandret optagelse

Lodret optagelse

1. Hold godt fast i kameraets greb med højre hånd. 2. Hold nederst på objektivet med venstre hånd for at støtte det. 3. Tryk forsigtigt på udløserknappen med højre pegefinger. 4. Tryk armene og albuerne let ind mod overkroppen. 5. Hold kameraet ind til øjet, og se gennem søgeren. 6. Placer den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
Se side 95 for oplysninger om, hvordan du kan optage, mens du ser på LCD-skærmen.

36

Grundlæggende betjening

Udløserknap
Udløserknappen har to trin. Du kan trykke den halvt ned. Eller du kan fortsætte med at trykke, indtil knappen er trykket helt ned.

Tryk halvt ned
Dette aktiverer autofokus og automatisk eksponeringsmåling, der indstiller lukkertiden og blænden. Eksponeringsindstillingen (lukkertid og blænde) vises i søgeren. (0)

Tryk helt ned
Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

Forebyggelse af kamerarysten Kamerabevægelse under eksponering kaldes kamerarysten. Kamerarysten kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende, for at undgå kamerarysten:
• Hold kameraet roligt som vist på forrige side. • Tryk udløseren halvvejs ned for at autofokusere og tryk derefter

udløseren helt i bund.

Hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og derefter straks trykker den helt ned, går der et øjeblik, før kameraet tager billedet. Selv under menuvisningen, afspilningen af billeder og optagelsen af billeder kan du øjeblikkeligt gå tilbage til klar til optagelse ved at trykke udløserknappen halvt ned.

37

Betjening og indstilling af menuer
Du kan indstille billedoptagelseskvaliteten, dato/tid osv. vha. forskellige indstillinger i menuen. Brug <M>-knappen, <S>-krydstasterne og <0>-knappen bag på kameraet mens du ser på LCD-skærmen.
Knappen <M> Knappen <0> LCD-skærm <S> Krydstaster

Menuskærmbilledet Basiszone

* Fanerne [2/7/9] vises ikke i tilstandene Fuldautomatisk og Basiszone. Når der er indstillet en tilstand under Basiszone, er der menupunkter, der ikke vises.

Menuskærmbilledet Kreativ zone
3 Afspilning 1 Optagelse
Fane

5 Indstilling 9 Min Menu

Menuindstillinger Menupunkter

38

Betjening og indstilling af menuer

Valg af menuindstillinger

1

Vis menuen.
Tryk på knappen <M> for at få vist menuen.

2 Vælg en fane. <U> for at vælge en Tryk på tasten
menufane. Du kan også dreje vælgeren <6> for at vælge en fane.

3 Vælg etpåmenupunkt. for at vælge Tryk tasten <V>
menupunktet, tryk derefter på <0>.

4 Vælg indstillingen. eller <U> for at Tryk på tasten <V>
vælge indstillingen. (Nogle indstillinger kræver, at du trykker på enten tasten <V> eller <U> for at vælge den). Nogle menuer vil markere den aktuelle indstilling i blå.

5 Angiv den ønskede indstilling. Tryk på <0> for indstille den. Luk menuen. 6 Tryk på knappen <M> for at gå
tilbage til visningen af optagelsesindstillingerne.
Den efterfølgende beskrivelse af menufunktioner forudsætter, at du har trykket på knappen <M> for at få vist menuskærmen. Du kan finde en liste over menufunktioner på side 168.

39

3 Formatering af kortet
Hvis kortet er nyt eller tidligere er blevet formateret af et andet kamera eller en pc, skal det formateres med kameraet. Formatering af kortet sletter alt indhold på kortet. Selv beskyttede billeder vil blive slettet, så sørg for, at der intet er, som du vil beholde. Du kan eventuelt overføre billederne til en pc, før du formaterer kortet.

1

Vælg [Formatér].
Vælg [Formatér] under fanen [5], og tryk derefter på <0>.

2 Formater kortet. på <0>. Vælg [OK], og tryk
Kortet formateres. Når formateringen er udført, vises menuen igen. Formatering på lavt niveau udføres ved at trykke på <L>-knappen, markere afkrydsningsfeltet [Formatering på lavt niveau] med <X> og derefter vælge [OK].

40

3 Formatering af kortet

Om formatering på lavt niveau
Udfør formatering på lavt niveau, hvis kortets optagelses- eller læsehastighed virker langsom. Da formatering på lavt niveau vil slette alle skrivbare sektorer i kortet, vil formateringen tage en anelse længere tid end normal formatering. Du kan stoppe formateringen på lavt niveau ved at vælge [Afbryd]. Selv i dette tilfælde vil der være udført en normal formatering, og du kan bruge kortet som normalt.

Når kortet formateres eller slettes, ændres kun filhåndteringsoplysningerne. Selve dataene slettes ikke helt. Vær opmærksom på dette, når du sælger eller kasserer kortet. Når du kasserer kortet, skal du ødelægge det fysisk for at forhindre, at personlige data bliver afsløret. Kortets kapacitet, som vises på formateringsskærmen, kan være lavere end den kapacitet, der er angivet på kortet.

41

Udskiftning af LCD-skærmen
LCD-skærmen kan vise skærmen med optagelsesindstillinger, menuskærmbilledet, billedet osv.

Indstillinger for optagelse
Vises, når kameraet tændes. Slukningssensoren slukker automatisk for LCD-skærmen, når dine øjne nærmer sig søgerens okular. Dette forhindrer den lyse LCD-skærm i at forstyrre dit udsyn. LCD-skærmen tænder igen, når dine øjne forlader søgerens okular. Under visning af menuskærmbilledet eller billedet, som vist nedenfor, kan du øjeblikkeligt vende tilbage til skærmen med optagelsesindstillingerne (vist til venstre) ved at trykke udløseren halvt ned. Skærmen tændes eller slukkes ved at trykke på <B>-knappen.
Hvis du ser i søgeren mens du har solbriller på, slukker LCD-skærmen måske ikke automatisk. Tryk i så tilfælde på <B>-knappen for at slukke skærmen. LCD-skærmen slukker muligvis, hvis der er et lysstofrør i nærheden. Flyt kameraet væk fra lysstofrøret, hvis dette sker.

Menuer

Optagede billede

Vises, når du trykker på <M>-knappen. Tryk på knappen igen for at få vist optagelsesindstillingerne.

Vises, når du trykker på <x> -knappen. Tryk på knappen igen for at få vist optagelsesindstillingerne.

42

Grundlæggende optagelse og billedafspilning
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger tilstandene under Basiszone på programvælgeren, så du får det bedste resultat, og hvordan du afspiller billeder.
Med tilstandene i Basiszone er det eneste, du skal gøre, at finde motivet og tage et billede. Kameraet indstiller alt automatisk. For at undgå dårlige billeder som følge af forkert betjening kan kameraindstillingerne ikke ændres i tilstandene i Basiszonen. De indstillinger (funktioner indstilles automatisk), der ikke kan benyttes af brugeren, er nedtonet.

2
one

Fuldautomatisk

Ba

si

sz

Om Automatisk lysoptimering
I tilstande under Basiszonen aktiveres Automatisk lysoptimering for at justere billedet automatisk, så der opnås optimal lysstyrke og kontrast. Det er også aktiveret som standard i tilstande under Kreativ zone (s.156).

43

1 Fuldautomatisk optagelse

AF-punkt

1 Drej programvælgeren om på <1>. et AF-punkt over motivet. 2 PlacerAF-punkter er aktive, og normalt Alle
opnås fokus ved det AF-punkt, som dækker det motiv, der er tættest på. Du opnår nemmest fokus ved at holde det midterste AF-punkt hen over motivet.

motivet. 3 Fokuser på flytter sig til fokus, når du Objektivet
trykker udløserknappen halvt ned. Fokusprikken inden i AF-punktet blinker rødt et kort øjeblik. Der høres samtidig en biptone, og fokusbekræftelsesindikatoren <o> i søgeren lyser. Den indbyggede flash springer automatisk op efter behov.

Indikator til bekræftelse af korrekt fokusering

4 Tag billedet. Tryk udløserknappen helt ned for at
tage billedet. Det optagede billede vises i ca. 2 sek. på LCD-skærmen. Hvis den indbyggede flash er sprunget op, kan du skubbe den tilbage med fingrene.

44

1 Fuldautomatisk optagelse

FAQ
Lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> blinker, og fokus er ikke opnået. Sigt AF-punktet mod et motiv, der har tydelige kontraster mellem lys og mørk, og tryk derefter udløserknappen halvt ned. (s.162) Hvis du er for tæt på motivet, skal du rykke dig længere væk og forsøge igen. Nogle gange blinker flere AF-punkter samtidig. Dette betyder, at de alle har opnået fokus ved de respektive punkter. Du kan tage et billede så længe, AF-punktet, der dækker det ønskede motiv, blinker. Bipperen bliver ved med svagt at bippe. (Indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> lyser heller ikke.) Det angiver, at kameraet fortsat fokuserer på et motiv, der bevæger sig. (Lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> lyser ikke.) Mens bipperen bipper, kan du trykke udløserknappen helt ned og optage et motiv, der er i bevægelse, og som er i fokus. Du opnår ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned. Når funktionsvælgeren på objektivet er indstillet til <MF> (Manuel fokusering), fokuserer kameraet ikke. Indstil funktionsvælgeren til <AF> Selv ved dagslys, springer flashen op. Et motiv, der er oplyst bagfra, kan få flashen til at springe op for at reducere grove skygger på motivet. I svag belysning udløses den indbyggede flash flere gange i træk. Når du trykker udløserknappen halvt ned for at opnå autofokusering, kan det ske, at den indbyggede flash afgiver en række udløsninger. Dette kaldes AF-hjælpelys. Det kan anvendes op til en afstand på ca. 4 meter. Selvom flashen blev anvendt, blev billedet mørkt. Motivet var for langt væk. Motivet bør være inden for en afstand af 5 meter fra kameraet. Da flashen blev anvendt, blev den nederste del af billedet unaturligt mørk. Motivet var for tæt på kameraet, så objektivet dannede en skygge. Motivet bør være inden for en afstand af mindst 1 meter fra kameraet. Hvis der er et dæksel på objektivet, skal det tages af, før der tages et billede med flash.

45

1 Fuldautomatiske teknikker
Komponer billedet igen

Placer motivet mod venstre eller højre afhængig af omgivelserne, for at skabe en afbalanceret baggrund og et godt perspektiv. I tilstanden <1> (Fuld autom.), vil fokus blive låst, når du trykker udløserknappen halvt ned. Derefter kan du komponere billedet igen og trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet. Dette kaldes "fokuslås". Du kan også bruge fokuslås i andre tilstande under Basiszone (undtagen <5> Sport).

Optagelse af et motiv i bevægelse

Hvis motivet er i bevægelse (afstanden til kameraet ændrer sig), fokuserer Al Servo AF i tilstanden <1> (Fuld autom.) vedvarende på motivet. Så længe du holder AF-punktet mod motivet, med udløserknappen trykket halvt ned, fortsætter fokuseringen. Når du vil tage billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned.

46

2 Optagelse af portrætter
Tilstanden <2> (Portræt) slører baggrunden for at få personen til at fremstå tydeligere. Den får også hud- og hårfarve til at se varmere ud end i tilstanden <1> (Fuld autom.).

Tip til optagelse
Jo større afstand mellem motiv og baggrund desto bedre. Jo større afstand mellem motiv og baggrund, des mere sløret vil baggrunden blive. Motivet fremhæves desuden bedre foran en hel mørk baggrund. Brug et teleobjektiv. Hvis du har et zoomobjektiv, skal du bruge teledelen til at fylde rammen ud med motivet fra livet og op. Gå tættere på, hvis det er nødvendigt. Fokuser på ansigtet. Kontroller, at det AF-punkt, som dækker ansigtet, blinker rødt.

Hvis du holder udløserknappen nede, aktiveres kontinuerlig optagelse, og du kan opnå forskellige positurer og ansigtsudtryk. (maks. ca. 3,5 optagelser/sek.) Den indbyggede flash springer automatisk op efter behov.

47

3 Optagelse af landskaber
Brug tilstanden <3> (Landskab) til landskabs- og natoptagelser eller til at opnå fokus på alt fra nært til fjernt. Grønne og blå farver bliver også mere levende og skarpe end med <1> (Fuld autom.).

Tip til optagelse
Med zoomobjektiv skal du bruge enden med vidvinkel. Når du bruger zoomobjektiv, skal du bruge enden med vidvinkel. Den er bedre at fokusere på motiver på nært og fjernt hold med end teledelen. Den tilfører også bredde til landskaber. Natoptagelse. Da den indbyggede flash vil være deaktiveret, er denne tilstand også god til natoptagelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. Hvis du vil fotografere en person i mørke, skal du indstille programvælgeren til <6> (Natportræt) og bruge et stativ. (s.51)

48

4 Optagelse af nærbilleder
Når du vil fotografere blomster eller små ting på nært hold, skal du bruge tilstanden <4> (Næroptagelse). For at få små ting til at virke større, skal du bruge et makroobjektiv (ekstraudstyr).

Tip til optagelse
Brug en enkel baggrund. En enkel baggrund får blomster osv. til at fremstå skarpere. Gå så tæt på motivet som muligt. Undersøg objektivets minimumsafstand for fokusering. Nogle objektiver har angivelser som f.eks. <40.25 m>. Objektivets minimumsafstand for fokusering måles fra mærket <V> (brændvidde) på kameraet til motivet. Hvis du er for tæt på motivet, blinker indikatoren til bekræftelse af korrekt fokusering <o>. Den indbyggede flash udløses i svag belysning. Hvis du er for tæt på motivet, og den nederste del af billedet ser mørk ud, skal du gå længere væk fra motivet. Brug teledelen sammen med zoomobjektivet. Hvis du har et zoomobjektiv, vil brug af teledelen få motivet til at se større ud.

49

5 Optagelse af motiver i bevægelse
Hvis du vil fotografere et motiv i bevægelse, om det er et løbende barn eller et racerløb, skal du bruge tilstanden <5> (Sport).

Tip til optagelse
Brug et teleobjektiv. Det anbefales at bruge et teleobjektiv, så du kan optage på afstand. Brug det midterste AF-punkt til at fokusere. Hold det midterste AF-punkt hen over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere. Ved autofokusering vil bipperen blive ved med svagt at bippe. Hvis der ikke kan opnås fokus, blinker indikatoren til bekræftelse af korrekt fokusering <o>. Når du vil tage billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned. Hvis du holder udløseren nede, starter kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3,5 optagelser pr. sek.) og autofokusering.

I svag belysning, hvis kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå, blinker søgerens visning af lukkertid nederst til venstre. Hold kameraet stille, og optag.

50

6 Optagelse af natportrætter
Hvis du vil optage en person i mørke og opnå en naturlig eksponering i baggrunden, skal du bruge tilstanden <6> (Natportræt).

Tip til optagelse
Brug et vidvinkelobjektiv og et stativ. Når du bruger zoomobjektiv, skal du indstille det til delen med vidvinkel for at opnå en god natvisning. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. Sørg for at personen befinder sig inden for 5 meter fra kameraet. I svag belysning udløses den indbyggede flash automatisk for at opnå en god eksponering af personen. Den bedste afstand for den indbyggede flash er 5 meter fra kameraet. Optag også med<1> (Fuld autom.). Da kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå ved natoptagelser, anbefales det også at optage med <1> (Fuld autom.).

Hvis selvudløseren også bruges, lyser selvudløserindikatoren efter, at billedet er taget.

51

7 Deaktivering af flash
På steder, hvor flashfotografering er forbudt, skal du bruge tilstanden <7> (Uden flash). Denne tilstand er også praktisk til billeder med stearinlys, hvis du vil opnå stearinlyseffekten.

Tip til optagelse
Hvis det numeriske display i søgeren blinker, skal du sørge for at undgå kamerarystelser. I svag belysning, hvor kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå, blinker søgerens visning af lukkertid. Hold kameraet helt stille eller brug et stativ. Når du bruger zoomobjektiv, kan du bruge enden med vidvinkel til at reducere sløring som følge af kamerarystelser. Portrætoptagelser uden flash. I svag belysning må personen ikke flytte sig, før billedet er taget. Hvis personen flytter sig under eksponeringen, kan han eller hun komme til at se sløret ud på billedet.

52

j Brug af selvudløser

1 Tryk på knappen <YiQ>. 2 Vælg selvudløseren. for at vælge Tryk på tasten <U>
den ønskede selvudløser og tryk derefter på <0>. Q: 10 sekunders selvudløser Du kan også bruge fjernbetjeningen. (s.164) l: 2 sekunders selvudløserN (s.94) q: 10 sekunders selvudløser plus kontinuerlige optagelser Tryk på <V>-tasten for at angive antallet af optagelser (2 til 10), der skal optages med selvudløseren.

3 Tag billedet. motivet, og tryk Fokuser på
udløserknappen helt ned. Du kan kontrollere selvudløserfunktionen med selvudløserlampen, bipperen og nedtællingen (i sekunder) på LCD-skærmen. To sekunder før billedet tages, lyser selvudløserlampen konstant, og bipperen bliver hurtigere.
Med <q> bliver intervallerne mellem optagelserne måske forlænget, afhængigt af kvaliteten af billedoptagelsen og flashen. Efter optagelse af billeder med selvudløser bør du kontrollere billederne for korrekt fokus og eksponering. Hvis du ikke vil se i søgeren, når du trykker på udløseren, skal du montere okulardækslet (s.165). Hvis der trænger lys ind i søgeren, når du trykker på udløseren, kan det forstyrre eksponeringen. Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge fokuslås (s.46) på en ting, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, som dig selv. Tryk på <YiQ>-knappen, hvis du vil afbryde selvudløseren, før den starter.

53

x Billedafspilning
Den letteste måde at afspille billeder på er forklaret nedenfor. Se side 123 for yderligere detaljer om billedafspilning.

1

Afspil billedet.
Når du trykker på <x>-knappen, vises det senest optagede billede.

2 Vælg billedet. <Y>, for at få vist Tryk på tasten
billeder fra det sidste billede. Tryk på tasten <Z>, for at få vist billeder fra det første (ældste) billede. Tryk på knappen <B> for at skifte visningsformat.

Enkeltbilledvisning

Enkeltbilledvisning + Billedoptagelseskvalitet

Histogramvisning

Optagelsesoplysninger

3 Afslut billedafspilningen.at afslutte Tryk på knappen <x> for
billedafspilningen og vende tilbage til optagelsesindstillingerne.

54

Avancerede optagelsesteknikker
De fleste funktioner under tilstande i Basiszone indstilles automatisk og kan ikke ændres for at forhindre at ødelægge optagelserne. I tilstanden <d> (Program-AE) kan du indstille flere funktioner og være mere kreativ.
I tilstanden <d> (Program-AE), indstiller kameraet selv lukkertid og blænde automatisk for at opnå standardeksponering. Forskellen mellem tilstande under Basiszone og <d> er forklaret på side 170.
* <d> står for Program. * AE står for autoeksponering.

3

55

d: Program AE
For at opnå god eksponering af motivet indstiller kameraet eksponeringen (lukkertid og blænde) automatisk. Dette kaldes Program AE.

1

Drej programvælgeren om på <d>.

2 Tag billedet. halvt ned og Tryk udløseren
kameraet fokuserer. Eksponeringsindstillingen (lukkertid og blænde), der angives automatisk, vises i søgeren. Tryk udløserknappen helt ned.

Tip til optagelse
Ændring af ISO-følsomhed og brug af den indbyggede flash. For at afstemme motivet og lysniveauet kan du ændre ISO -følsomheden (s.57) eller bruge den indbyggede flash (s.58). I tilstanden <d> udløses den indbyggede flash ikke automatisk. Under svag belysning er det derfor nødvendigt at trykke på knappen <I> (Flash), for at slå den indbyggede flash op. Programmet kan skiftes. (Skift af program) Når du har trykket udløseren halvt ned, kan du dreje på <6> -vælgeren for at ændre kombinationen af lukkertid og blændeindstillinger (program). Når du har taget billedet, annulleres programskiftet. Der kan ikke skiftes program med flash.

I meget svag eller kraftig belysning vil visningen af lukkertiden og blænden blinke, når du trykker udløseren halvt ned, som vist på figuren. I svag belysning (30" 3,5), skal du enten forøge ISO-følsomheden (s.57) eller bruge flash (s.58). Reducer ISO-følsomheden i skarpt lys (4000 22).

56

Z: Ændring af ISO-følsomhedN
Indstil ISO-følsomheden (billedsensorens lysfølsomhed), så den passer til omgivelsernes lysstyrke. ISO-hastigheden indstilles automatisk i tilstande under Basiszone.

1

Tryk på knappen <Z>. (9)
[ISO-følsomhed] vises.

2 Vælg ISO-følsomhed. eller tryk på Drej på vælgeren <6>
tasten <V> for at vælge ISO -følsomhed. Du kan se ISO-følsomheden i søgeren, mens du drejer på <6>-vælgeren. Vejledning i ISO-følsomhed
ISOfølsomhed 100/200 400/800 1600 Normal (ingen flash) Solrigt udendørs Overskyet, aften Nat eller mørk indendørs Flashrækkevidde Desto højere ISO-følsomhed, desto længere vil flashrækkevidden være. (s.58)

Om Auto ISO Denne tilstand indstiller automatisk ISO-følsomheden mellem ISO 100 - 800, så det passer til optagemetoden og omgivelsernes lysstyrke. ISO 400 indstilles for flash og <a> (manuel) eksponering. Når du trykker udløseren halvt ned, vises den automatisk indstillede ISO-følsomhed i søgeren og på LCD-skærmen.
Hvis du bruger en høj ISO-følsomhed eller optager i omgivelser med høje temperaturer, kan det resultere i mere grovkornede billeder. Lang eksponering kan forårsage ujævne farver i billedet. ISO-følsomheden kan indstilles til værdier indenfor området ISO 200 - 1600, hvis [Højlys tone prioritet] (s.156) er indstillet til [1:Aktiver] i menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)].

57

Brug af den indbyggede flash
I indendørs, lavt belyste eller bagbelyste omgivelser, kan du blot slå den indbyggede flash op og trykke på udløseren for at tage flashbelyste billeder. I <d>-tilstanden indstilles lukkertiden (1/60 sek. - 1/200 sek.) automatisk for at forhindre kamerarysten.

1

Tryk på <D>-knappen.
I tilstande under Kreativ zone kan du til enhver tid trykke på <D>-knappen for at tage flashbelyste billeder. Søgeren viser "DbuSY" mens flashen gendannes, og der vises [BUSYD] i LCD-skærmens øverste venstre hjørne.

2 Tryk udløserknappen halvt ned.i Kontroller, at ikonet <D> er oplyst
søgerens nederste venstre hjørne.

3 Tag billedet. fokus, og du trykker Når der er opnået
helt ned på udløseren, udløses flashen. Effektiv flashrækkevidde
ISOfølsomhed 100 200 400/Auto 800 1600 Vidvinkel: 18 mm 1 - 3,7 1 - 5,3 1 - 7,4 1 - 10,5 1 - 14,9

[ca. i meter]
Telefoto: 55 mm 1 - 2,3 1 - 3,3 1 - 4,6 1 - 6,6 1 - 9,3

EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS

58

Brug af den indbyggede flash

Tip til optagelse
Forøg ISO-følsomheden, hvis motivet er langt væk. Dette forøger flashrækkevidden. Reducer ISO-følsomheden i skarpt lys. Reducer ISO-følsomheden, hvis eksponeringsindstillingen i søgeren blinker. Tag objektivdækslet af, og hold en afstand på mindst 1 meter fra motivet. Hvis objektivdækslet er påmonteret, eller hvis du er for tæt på motivet, bliver den nederste del af billedet muligvis mørk. Kontroller, at flasheksponeringen ser rigtig ud på LCD-skærmen (ikke mørk i bunden), før du tager vigtige billeder.

3 Brug af rødøjereduktion
Brug af indikator for rødøjereduktion før optagelse af billede med flash kan reducere røde øjne. Rødøjereduktion kan indstilles i alle optagelsestilstande undtagen <3> <7> <5>. Vælg [Rødøje Til/Fra] under fanen [1], og tryk på <0>. Vælg [Til], og tryk på <0>. Når du til flashfotografering trykker udløserknappen halvt ned, lyser indikatoren for rødøjereduktion. Når du derefter trykker udløserknappen helt ned, bliver billedet taget.
Funktionen til rødøjereduktion er mest effektiv, når motivet kigger på indikatoren for rødøjereduktion, når rummet er veloplyst, og når du går tættere på motivet. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vil søgerens display nederst gradvist blive slukket. Det bedste resultat opnås, hvis du tager billedet efter, at dette display er slukket. Effektiviteten af reduktion af røde øjne varierer fra motiv til motiv.

59

E: Ændring af AF-tilstandN
Du kan ændre AF-tilstanden, så den passer til forskellige motiver, som gruppefotos, dyr og sport.

1 Tryk på knappen <ZE>. [AF-tilstand] vises. Vælg AF-funktion. 2 Tryk på tasten <U> for at vælge
AF-tilstanden, tryk derefter på <0>.

3

Fokuser på motivet.
Placer AF-punktet på motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet autofokuserer derefter i den valgte AF-tilstand.

Valg af den bedste AF-tilstand One-Shot AF Velegnet til stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang. Du kan også sammensætte billedet igen. AI Focus AF Velegnet til når du ikke kan bestemme mellem One-Shot AF eller AI Servo AF. Afhængigt af motivets bevægelse skifter kameraet automatisk til One-Shot AF eller AI Servo AF.
* Når der er opnået fokus i AI SERVO AF-tilstand, høres en svag biptone. Lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> i søgeren lyser ikke. * AI står for Artificial Intelligence.

AI Servo AF Velegnet til bevægelige motiver. Fokus- og eksponeringsindstillinger justeres kontinuerligt, mens du holder udløseren halvt nede.
* Selv når der er opnået fokus, lyder der ingen biptone. Lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> i søgeren lyser heller ikke.

60

S Valg af AF-punktN
Alle AF-punkter er aktive i tilstande under Basiszone. Generelt vælges det AF-punkt, der dækker det nærmeste motiv. Derfor fokuserer kameraet nogen gange ikke på det motiv, du ønsker. Med tilstandene <d> (Program-AE), <s>, <f> og <a>, kan du få et AF-punkt til at fokusere, der hvor du vil.

1

Tryk på knappen <S>. (9)
Det valgte AF-punkt fremhæves på LCD-skærmen og i søgeren. Når alle AF-punkter lyser, indstilles det automatiske AF-punktvalg.

AF-punktet. 2 Indstil på tasten <S> for at vælge Tryk
AF-punktet. Du kan vælge AF-punktet mens du kigger i søgeren ved at dreje på vælgeren <6>, indtil det ønskede AF-punkt blinker rødt. Tryk på <0> skifter valget af AF-punkt mellem det midterste AF-punkt og det automatiske valg af AF-punkt.

på motivet. 3 Fokuser det valgte AF-punkt på Placer
motivet, og tryk udløseren halvt ned for at fokusere.

61

S Valg af AF-punktN

Tip til optagelse
Brug One-Shot AF og fokuser på øjnene, når du tager portrætbilleder tæt på. Hvis du fokuserer på øjnene først, kan du derefter komponere billedet igen uden at ansigtet bliver uskarpt. Vælg og brug det midterste AF-punkt, hvis det er vanskeligt at fokusere. Det midterste AF-punkt fokuserer bedst af de ni AF-punkter. Med et hurtigt objektiv fra f/1.0 til f/2.8, virker højpræcisions-fokusering desuden med det midterste AF-punkt. Indstil kameraet til automatisk AF-punktvalg og AI Servo AF, for at gøre det lettere at fokusere på et bevægeligt motiv Brug først det midterste AF-punkt til at fokusere. Hvis motivet bevæger sig væk fra det midterste AF-punkt, fortsætter de andre AF-punkter automatisk med at fokusere på motivet.

Manuel fokusering

1
Fokusring

Indstil knappen til fokuseringsmetode på objektivet til <MF>.

2 Fokuser på motivet. på objektivets Fokuser ved at dreje
fokusring, indtil motivet ser skarpt ud i søgeren.

Hvis du trykker udløseren halvt ned under manuel fokus, lyser det AF-punkt, der har opnået fokus, og lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> i søgeren, når der er opnået fokus. <AF> står for autofokus. <MF> står for manuel fokus.

62

i Kontinuerlig optagelseN
Du kan optage omkring 3,5 optagelser pr. sek. Dette er en effektiv måde at optage dit løbende barn på og fange alle de forskellige ansigtsudtryk.

1

Tryk på knappen <YiQ>.

2 Vælg <i>. <U> for at vælge Tryk på tasten
<i>, og tryk derefter på <0>.

3 Tag billedet.optager kontinuerligt mens Kameraet
du holder udløseren trykket helt ned.

Tip til optagelse
Indstil AF-tilstanden, så den passer til motivet. Til bevægelige motiver: Når AI Servo AF er indstillet, vil fokuseringen foregå kontinuerligt under kontinuerlig optagelse. Til stillbilleder: Når One-Shot AF er indstillet, fokuserer kameraet kun en gang under kontinuerlig optagelse. Der kan også benyttes flash. Eftersom flashen kræver genopladningstid, vil den kontinuerlige optagelseshastighed blive langsommere. Hvis "buSY" vises i søgeren, skal du vente nogle sekunder, før du genoptager optagelse. Når du trykker udløseren halvt ned, og der ikke vises "buSY", kan du genoptage optagelsen.

Ved AI Servo AF bliver den kontinuerlige optagehastighed langsommere afhængigt af motivet og det anvendte objektiv.

63

3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten
Du kan vælge pixeltal (ca. 12,2, 6,3 eller 3,4 megapixel) og billedkvalitet.

1

Vælg [Kvalitet].
Vælg [Kvalitet] under fanen [1], og tryk derefter på <0>. [Kvalitet] vises.

billedoptagelseskvaliteten. 2 Vælg forskellige kvaliteters megapixeltal De
(***M), billedstørrelse i pixel (****x****) og antallet af mulige billeder [***] vises til din orientering. Vælg den ønskede kvalitet, og tryk derefter på <0>. Der kan vælges forskellige billedoptagelseskvaliteter for tilstandene under Basiszone og Kreativ zone. I tilstandene under Basiszone vises 1 og 1+73 ikke som indstillingsmuligheder. Vejledning til indstillingerne for billedoptagelseskvaliteten
Kvalitet 73 83 74 84 76 86 1 Pixel Filstørrelse (ca. MB) 4,3 2,2 2,5 1,3 1,6 0,8 15,3 15,3 + 4,3 Mulige Største optagelser bursthastighed 460 880 770 1470 1190 2290 120 99 53 880 770 1470 1190 2290 6 4

Høj Ca. 12,2 kvalitet megapixel (12M) Mellemk Ca. 6,3 valitet megapixel (6,3M) Lav Ca. 3,4 kvalitet megapixel (3,4M)

Høj Ca. 12,2 1+73 kvalitet megapixel (12M)

* Baseret på Canons teststandarder med et 2 GB kort, ISO 100 og standard-Picture Style. * Filstørrelsen, antal mulige billeder og største bursthastighed varierer afhængigt af motiv, kortets mærke, ISO-følsomhed, Brugerdefinerede funktioner og andre indstillinger.

64

3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

FAQ
Jeg vil vælge den kvalitet, der passer til papirstørrelsen, til udskrivning. Se diagrammet til venstre, når du vælger Papirformat billedoptagelseskvaliteten. Hvis du vil A3 (42x29,7 cm) beskære billedet, anbefales det at vælge 73 83 en bedre kvalitet (flere pixel) som 73, A4 (29,7x21 cm) 1 11,7x8,3 in.) 83, 1, eller 1+73. 1+73
76 86 74 84

17,.8x12,7 cm 14,8x10 cm

Hvad er forskellen mellem 7 og 8? Den indikerer forskellige billedkvaliteter pga. forskellige komprimeringsgrader. Selv med samme antal pixel, har 7-billedet en bedre billedkvalitet. Hvis 8 er valgt, forringes billedkvaliteten lidt, men der kan gemmes flere billeder på kortet. Jeg har optaget flere billeder, end det angivne maksimale antal billeder. Afhængigt af optagelsesbetingelserne, kan du muligvis tage flere billeder, end der er angivet. Eller, du kan muligvis tage færre billeder, end der er angivet. Det angivne antal billeder er kun et estimat. Viser kameraet den største bursthastighed? Den største bursthastighed vises i højre side af søgeren. Da indikatoren kun har et ciffer mellem 0 - 9, vil tal højere end 9 blive vist som "9". Bemærk, at dette tal også vises, når der ikke er installeret noget kort i kameraet. Sørg for, at du ikke optager uden et kort i kameraet. Hvornår bruger jeg 1-tilstand? 1-billeder kræver behandling på din pc. Yderligere detaljer finder du under "Om 1" og "Om 1+73" på næste side. Udover 1, vil billederne være i JPEG-format, som ofte benyttes af digitalkameraer.

65

3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten

Om 1
1 er raw-dataene, før de konverteres til 73 eller andre billeder. Selvom 1-billederne kræver software som Digital Photo Professional (medfølger) for at kunne vises på computeren, giver de også fleksibilitet i forhold til billedjusteringer, der kun er mulige med 1. 1 er effektivt, når du vil skabe din egen kunst med præcision eller fotografere et vigtigt motiv. Med et 1-billede, kan du f.eks. bruge den medfølgende software til at skabe forskellige versioner af det samme billede med forskellige Picture Styles. Du kan også ændre hvidbalancen på et billede uden af forringe billedkvaliteten, hvis du er kommet til at tage billedet med den forkerte hvidbalance (forklaret i Kapitel 4). Bemærk, at 1-billeder ikke virker med direkte udskrivning eller udskriftsbestilling (DPOF).

Om 1+73
1+73 optager både et 1 og et 73-billede samtidigt. De to billeder gemmes på kortet. Eftersom 73-billeder optages som behandlede billeder, kan du få det vist som det er på en pc eller skrive det ud, uden den medfølgende software. Med 1+73 gemmes de to billeder med det samme filnummer i samme mappe. Du kan kende forskel på dem vha. billedtypen eller filtypenavnet. Filtypenavnet for 1-billeder er "CR2" og "JPG" for 73-billeder.

1 billede 73 billede

0001.CR2 0001.JPG

Automatisk lysoptimering (s.156) virker ikke med 1- og 1+73-billeder.

66

A Valg af Picture StyleN
Ved at vælge en Picture Style kan du opnå de ønskede billedeffekter, der passer til dit fotografiske udtryk eller til motivet.

1

Tryk på knappen <XA>.
[Billedstil] vises.

2 Vælg en Picture Style. at vælge Tryk på tasten <V> for
Picture Style, tryk derefter på <0>.

3 Tag billedet. tryk udløserknappen helt Fokuser, og
ned. Billedet optages med den valgte Picture Style anvendt.

Picture Style-effekter
P Standard Billedet har levende farver og er skarpt og klart. Dette er en generel Picture Style, der egner sig til de fleste scener. Q Portræt Giver pæne hudfarvetoner. Billedet er en anelse skarpere og klarere. Virkningsfuldt til nærbilleder af kvinder eller børn. Denne Picture Style vælges automatisk, hvis programvælgeren er indstillet til <2>. Ved at ændre [Farvetone] (s.83), kan du justere hudens farvetone. R Landskab Sikrer levende blå og grønne farver og meget skarpe og klare billeder. Virkningsfuldt til imponerende landskaber. Denne Picture Style vælges automatisk, hvis programvælgeren er indstillet til <3>.

67

A Valg af Picture StyleN

S Neutral Dette er til brugere, der foretrækker at behandle billeder med deres pc. Til naturlige farver og dæmpede billeder. U Troværdig Dette er til brugere, der foretrækker at behandle billeder med deres pc. Når motivet fotograferes ved en farvetemperatur på under 5200 K, justeres farverne kolorimetrisk, så de passer til motivets farver. Billedet er mat og dæmpet. V Monochrome Til billeder i sort-hvid.
Med andre formater end 1, kan sort-hvide billeder ikke få genskabt farverne. Hvis du senere vil optage billeder i farve, skal du sørge for, at indstillingen [Monochrome] er blevet deaktiveret. Når [Monochrome] er valgt, vises <0> i søgeren.

W Brugerdef. 1-3 Du kan registrere dine egne Picture Style-indstillinger for [Portræt], [Landskab], osv. (s.85) Brugerdefinerede Picture Styles, der ikke er blevet konfigureret, har samme indstilling som standard-Picture Stylen.

68

Mere avancerede teknikker
Dette kapitel bygger på det forrige kapitel og introducerer flere måder at tage kreative billeder på.
I den første halvdel af dette kapitel forklares det, hvordan man bruger tilstandene <s> <f> <a> <8> på programvælgeren. Alle optagemetoder undtagen <8> kan bruges sammen med funktionerne, der er beskrevet i kapitel 3. I den anden del af dette kapitel, som starter med "Ændring af målemetoden", forklares metoder til ændring af eksponering og Picture Styles. Alle funktionerne, der introduceres i dette kapitel, kan også bruges sammen med tilstanden <d> (Program-AE), der er beskrevet i kapitel 3.

4

Om Kommandovælgerpilen
Pilikonet < > vist sammen med lukkertid, blændeindstilling eller eksponeringskompensation indikerer, at du kan dreje på Kommandovælgeren for at justere de respektive indstillinger.

69

s: Optagelse af motiver i bevægelse
Du kan enten fryse handlingen eller skabe bevægelsesslør med tilstanden <s> (Lukkertidsprioriteret AE) på Programvælgeren.
* <s> står for tidsværdien.

Frosset optagelse

Sløret optagelse

1

Drej programvælgeren om på <s>.

den ønskede lukkertid. 2 Indstilkan finde råd om indstilling af Du
lukkertid i "Tip til optagelse". Hvis du drejer <6>-vælgeren til højre, indstilles en hurtigere lukkertid, og hvis du drejer den til venstre, indstilles en langsommere lukkertid.

3 Tag billedet. og trykker lukkeren Når du fokuserer
helt ned, optages billedet med den valgte lukkertid.

Oplysninger om visning af lukkertid LCD-skærmen viser lukkertiden som en brøk. Søgeren viser dog kun nævneren. "0"5" angiver 0,5 sek. og "15"" angiver 15 sek.

70

s: Optagelse af motiver i bevægelse

Tip til optagelse
Sådan fryser du handlingen eller det bevægelige motiv. Brug en hurtig lukkertid som 1/500 sek. til 1/4000 sek. Sådan slører du et løbende barn eller dyr, så der gives indtryk af hurtig bevægelse. Brug en mellemlang lukkertid som 1/30 sek. til 1/250 sek. Følg det bevægelige motiv gennem søgeren, og tryk på udløseren for at tage billedet. Hvis du bruger et teleobjektiv, skal du holde det stille for at forhindre kamerarysten. Sådan slører du en brusende flod eller kilde. Brug en langsom lukkertid på 1/15 sek. eller langsommere. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. Indstil lukkertiden så blændevisningen ikke blinker i søgeren. Hvis du trykker udløseren halvt ned og ændrer lukkertiden mens blænden vises, vil blændevisningen også ændres, så den samme eksponering bibeholdes (mængde lys, der når frem til billedsensoren). Hvis du overskrider det justerbare blændeinterval, blinker blændevisningen for at gøre opmærksom på, at standardeksponering ikke kan opnås. Hvis eksponeringen vil blive for mørk, blinker den laveste blænde. Hvis dette sker, skal du dreje <6>-vælgeren til venstre for at indstille en langsommere lukkertid eller forøge ISO-følsomheden. Hvis eksponeringen vil blive for lys, blinker den højeste blænde. Hvis dette sker, skal du dreje <6>-vælgeren til højre for at indstille en hurtigere lukkertid eller formindske ISO-følsomheden.

Brug af den indbyggede flash
For at opnå den korrekte flasheksponering, indstilles flash-udladningen til at svare til den automatisk indstillede blænde (autoflasheksponering). Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles til mellem 30 sek. og 1/200 sek.

71

f: Ændring af dybdeskarphed
For at opnå en sløret baggrund eller få alt tæt på eller langt væk til at fremstå skarpt, kan du indstille Programvælgeren til <f> (Blændeprioriteret AE) for at justere dybdeskarpheden (områder for acceptabelt fokus).
* <f> står for Blændeværdi, som er størrelsen på irisblænde-hullet inden i objektivet.

Sløret baggrund

Skarp for- og baggrund

1

Drej programvælgeren om på <f>.

2 Indstil den ønskede blænde. Desto højere blænde, desto skarpere
vil billedet se ud med en bredere dybdeskarphed. Hvis du drejer <6>-vælgeren til højre indstilles en højere f-værdi, og hvis du drejer den til venstre indstilles en lavere f-værdi.

3 Tag billedet. tryk udløserknappen helt Fokuser, og
ned. Billedet tages med den valgte blænde.
Oplysninger om visning af blænde Jo større blændeværdi, jo mindre blændeåbning. De viste blænder afhænger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv, er blænden "00".

72

f: Ændring af dybdeskarphed

Tip til optagelse
Bemærk, at kamerarysten kan forekomme i scener med lav belysning, når der bruges høj blænde. En højere blænde sænker lukkertiden. Ved lav belysning kan lukkertiden være så lang som 30 sek. I så tilfælde skal du forøge ISO-følsomheden og holde kameraet stille eller bruge et stativ. Dybdeskarpheden afhænger ikke blot af blænden men også objektivet og afstanden til motivet. Eftersom vidvinkelobjektiver har en længere dybdeskarphed, skal du indstille en høj blænde for at opnå et skarpt billede fra forgrund til baggrund. Et teleobjektiv, derimod, har en kort dybdeskarphed. Desto tættere på motivet befinder sig desto kortere dybdeskarphed. Et motiv, der er længere væk, vil have en længere dybdeskarphed. Indstil blænden således at lukkertidsvisningen ikke blinker i søgeren. Hvis du trykker udløseren halvt ned og ændrer blænden mens lukkertiden vises, ændres lukkertidsvisningen, så den samme eksponering bibeholdes (mængde lys, der når frem til billedsensoren). Hvis du overstiger det justerbare lukkertidsområde, blinker lukkertidsvisningen for at gøre opmærksom på, at der ikke kan opnås standardeksponering. Hvis billedet er for mørkt, blinker 30" (30 sek.) lukkertidsvisningen. Hvis dette sker, skal du dreje <6>-vælgeren til venstre for at indstille en mindre blænde eller forøge ISO-følsomheden. Hvis billedet vil blive for lyst, blinker 4000 (1/4000 sek.) lukkertidsvisningen. Hvis dette sker, skal du dreje <6>-vælgeren til højre for at indstille en større blænde eller reducere ISO-følsomheden.

73

f: Ændring af dybdeskarphed

Brug af den indbyggede flash
For at opnå den korrekte flasheksponering, indstilles flash-udladningen til at svare til den indstillede blænde (autoflasheksponering). Lukkertiden indstilles automatisk til mellem 30 sek. - 1/200 sek. for at passe til scenens lysstyrke. I svag belysning eksponeres motivet med automatisk flash, og baggrunden eksponeres med en langsom lukkertid, som er indstillet automatisk. Både motivet og baggrunden ser ud til at være korrekt eksponeret (automatisk synkronisering af langsom flashhastighed). Hvis du holder kameraet i hånden, skal du holde det roligt for at forhindre kamerarysten. Det anbefales at bruge et stativ. For at forhindre langsom synkronisering, skal du vælge [Flash synkroniseringstid i Av-metode] (s.154) i menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] og indstille den til [1: 1/200sek. (fast)]

Visning af dybdeskarphedN
Tryk på knappen til visning med dybdeskarphed for at reducere den aktuelle blænde. Du kan kontrollere dybdeskarpheden (områder for acceptabelt fokus) gennem søgeren.
Hvis det er svært at se dybdeskarphed, skal du først indstille den laveste f-værdi. Hold derefter knappen til visning af dybdeskarphed nede og se i søgeren, mens du drejer <6>-vælgeren til højre. I takt med at blænden bliver mindre, kan du se dybdeskarpheden forøges.

74

a: Manuel eksponering
Du kan indstille både lukkertid og blænde, som du ønsker. Når du bruger flash, indstilles flasheksponeringen automatisk, så den passer til den blænde, der blev indstillet. Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles til bulb eller fra 30 sek. til 1/200 sek.
* <a> står for manuel.

1 Drej programvælgeren om på <a>. lukkertiden og blænden. 2 Indstil at indstille lukkertiden skal du For
<6> <O> + <6> dreje på <6>. Hold <O>-knappen nede, og drej på <6>-vælgeren for at indstille blænden.

Standardeksponeringsindek

3 Indstil eksponeringen og tag et billede.
Indikatoren for eksponeringsniveau i søgeren viser eksponeringsniveauet op til ±2 trin fra standardeksponeringsindekset i midten. Mærket for eksponeringsniveau bevæger sig, mens du ændrer lukkertid og blænde. Du kan bestemme, hvilket eksponeringsniveau, du vil indstille.

Mærke for eksponeringsniveau

Bulb-eksponering
Drej <6>-vælgeren til venstre i trin 2 for at indstille <BULB>. Bulb-eksponering holder lukkeren åben så længde du holder udløseren nede. Den kan bruges til at fotografere fyrværkeri mm. Den forlængede eksponeringstid vises på LCD-skærmen.
Da fremgangsmåden for bulb-eksponering skaber mere støj end sædvanligt, kommer billedet til at se kornet ud. Du kan reducere denne støj ved i menuen [7 Brugerdefinerede funktioner. (C.Fn) at indstille [Støjreduktion ved lang eksponering] (s.155) til [1: Auto] eller [2: Til]. Automatisk lysoptimering (s.156) virker ikke.

75

8: Automatisk dybdeskarphed AE
Motiver i forgrunden og baggrunden vil automatisk være i fokus. Alle AF-punkterne vil være aktive, og den blændeværdi, der er påkrævet for at opnå den nødvendige dybdeskarphed, indstilles automatisk.
* <8> står for Automatisk dybdeskarphed. Denne indstilling angiver automatisk dybdeskarpheden.

1

Drej programvælgeren om på <8>.

2 Fokuser på motivet. over motivet, og Hold AF-punktet hen
tryk udløserknappen halvt ned. (0) Alle motiverne, som er dækket af de AF-punkter, der blinker rødt, vil være i fokus.

3 Tag billedet.
FAQ
Lukkertidsvisningen i søgeren blinker. Hvis lukkertiden "30"" blinker, er motivet for mørkt. Forøg ISOfølsomheden. Hvis lukkertiden "4000" blinker, er motivet for lyst. Reducer ISO-følsomheden. Blændevisningen i søgeren blinker. Eksponeringen er korrekt, men den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås. Du kan enten bruge et vidvinkelobjektiv eller bevæge dig længere væk fra motivet. Der er indstillet en lang lukkertid. Brug et stativ. Jeg vil bruge flash. Flash kan benyttes, men resultatet vil blive det samme, som hvis tilstanden <d> med flash blev benyttet. Den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås.

76

q Ændring af målingsmetodeN
Målingsmetoden er metoden til måling af motivets lysstyrke. Normalt anbefales evaluerende måling.

1

Tryk på knappen <WQ>.
[Målingsmetode] vises.

2 Vælg lysmålemetode. at vælge Tryk på tasten <V> for
målingsmetode, tryk derefter på <0>.

q Evaluerende måling
Dette er en all-around målingsmetode, som er velegnet til portrætter og endda til motiver belyst bagfra. Kameraet indstiller eksponeringen automatisk så den passer til omgivelserne. Denne målingsmetode indstilles automatisk i tilstande under Basiszone. w Partiel lysmåling Denne metode er praktisk, når baggrunden er meget lysere end motivet pga. baglys osv. Det grå område i figuren til venstre er der, hvor målingen er koncentreret for at opnå standardeksponering.

r Spotmåling
Denne metode bruges til at måle en bestemt del på motivet eller scenen. Det grå område i figuren til venstre er der, hvor målingen er koncentreret for at opnå standardeksponering. Denne målingsmetode er for avancerede brugere.

e Centervægtet gennemsnitsmåling Denne måling er koncentreret omkring midten og vægtes gennemsnitligt for hele scenen. Denne målingsmetode er for avancerede brugere.

77

Indstilling af eksponeringskompensationN
Eksponeringskompensation bruges til at ændre kameraets standardeksponeringsindstilling. Du kan gøre billedet lysere (øget eksponering) eller mørkere (reduceret eksponering). Denne funktion kan bruges i tilstandene under Kreativ zone (undtagen <a>). Indstillingen for eksponeringskompensation annulleres ikke automatisk, når du slukker kameraet. Nulstil eksponeringskompensationen til nul, efter du har taget billedet.

Indstilling af eksponeringskompensation
Indstil eksponeringskompensation, hvis eksponeringen (uden flash) ikke er som ønsket. Sådan gøres det lysere Hold <O>-knappen nede og drej <6>-vælgeren til højre. Sådan gøres det mørkere Hold <O>-knappen nede og drej<6>-vælgeren til venstre.
Sådan gør du billedet lysere

Sådan gør du billedet mørkere

Eksponeringsniveauet vises på LCDskærmen og i søgeren, som vist på figuren. Hold <O>-knappen nede og drej på <6>-vælgeren for at nulstille eksponeringskompensationen til nul, efter du har taget billedet.

Eksponeringen er mørk

Eksponeringskompensationen gjorde billedet lysere

78

Indstilling af eksponeringskompensationN

y FlasheksponeringskompensationN
Indstil flasheksponeringskompensation, hvis motivets flasheksponering ikke er som ønsket. Denne funktion virker også med eksterne Speedlites i EX-serien.

1

Vælg [Flasheks. komp].
Vælg [Flasheks. komp] under fanen [2], og tryk derefter på <0>.

2 Angiv eksponeringskompensationen.
Tryk på <Z>-tasten for at gøre flasheksponeringen lysere. Eller tryk på <Y>-tasten for at gøre den mørkere. Tryk på<0>, når du har indstillet flasheksponeringskompensationen. Når du har trykket udløseren halvt ned, vises <y>-ikonet og flasheksponeringskompensationen på LCD-skærmen, og <y>-ikonet vises i søgeren. Udfør trin 2 for at nulstille flasheksponeringskompensationen til nul, efter du har taget billedet.

En lys flasheksponering

Flash-eksponeringskompensation, der gør billedet mørkere

Hvis [Auto belysnings optimering] under menuen [7 Brugerdefinerede funktioner](s.156) er indstillet til [0: Aktiver], virker eksponeringskompensationen og flasheksponeringskompensationen muligvis ikke. Indstil den i så tilfælde til [1: Afbryd].

79

3 Automatisk eksponeringsbracketingN
Denne funktion tager eksponeringskompensation et skridt videre ved at variere eksponeringen automatisk med tre optagelser, som vist nedenfor. Du kan derefter vælge den bedste eksponering. Dette kaldes AEB (Auto Exposure Bracketing - Automatisk eksponeringsbracketing).

Standardeksponering

Mørkere eksponering (Reduceret eksponering)

Lysere eksponering (Øget eksponering)

1
AEB-størrelse

Vælg [AEB].
Vælg [AEB] under fanen [2], og tryk derefter på <0>.

AEB. 2 Indstil på <U>-tasten for at angive Tryk
AEB, og tryk derefter på <0>. Når du trykker udløseren halvt ned, vises AEB på LCD-skærmen.

3 Tag billedet. tryk udløserknappen helt Fokuser, og
ned. De tre bracketoptagelser tages i følgende rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering.

80

3 Automatisk eksponeringsbracketingN

Annullering af AEB
Følg trin 1 og 2 for at indstille AEB til < >. AEB-indstillingen annulleres automatisk, hvis afbryderen indstilles til <2>, flash klar osv.

Tip til optagelse
Brug af AEB med kontinuerlig optagelse. Hvis <i> (s.63) er blevet angivet, og du trykker udløseren helt ned, optages de tre bracketoptagelser kontinuerligt i denne rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering. Brug af AEB med <u> enkeltoptagelse. Tryk på udløseren tre gange for at optage de tre bracketoptagelser. De tre bracketoptagelser eksponeres i følgende rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering. Brug af AEB med eksponeringskompensation. AEB registreres, når der centreres på eksponeringskompensationen. Brug af AEB med selvudløser eller trådløs fjernbetjening. De tre bracketoptagelser tages kontinuerligt med selvudløser eller trådløs fjernbetjening.

AEB understøtter ikke flash- eller bulb-eksponeringer. AEB'en virker muligvis ikke, hvis [Auto belysnings optimering] (s.156) i menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] er indstillet til [0:Aktiver ]. Indstil den i så tilfælde til [1: Afbryd].

81

A Tilpasning af en Picture StyleN
Du kan tilpasse en Picture Style ved at justere individuelle parametre som [Skarphed] og [Kontrast]. Tag prøvebilleder for at se effekten af dine indstillinger. Hvis du ønsker at tilpasse [Monochrome], skal du gå til side 84.

1

Vælg [Billedstil].
Vælg [Billedstil] under fanen [2], og tryk på <0>. Skærmen til valg af Picture Style vises igen.

Picture Style. 2 Vælg enen Picture Style, og tryk Vælg
derefter på <B>-knappen. Skærmen Detalje inst. vises.

parameter. 3 Vælg enen parameter som f.eks. Vælg
[Skarphed], og tryk derefter på <0>.

parameteren. 4 Indstil på <U>-tasten for at justere Tryk
parametret efter ønske, og tryk derefter på <0>. Tryk på knappen <M> for at gemme det justerede parameter. Skærmen til valg af Picture Style vises igen. Alle parameterindstillinger, der ikke er standard, bliver blå.

82

A Tilpasning af en Picture StyleN

Parameterindstillinger og effekter
Skarphed Juster billedets skarphed. Hvis du vil gøre det mindre skarpt, skal du indstille det mod E. Jo tættere det er på E, desto blødere kommer billedet til at se ud. Hvis du vil gøre det skarpere, skal du indstille det mod F. Jo tættere det er på F, desto skarpere kommer billedet til at se ud. Kontrast Justerer billedkontraster og farvernes livlighed. Hvis du vil reducere kontrasten skal du indstille den mod minus. Jo tættere det er på G, desto blidere kommer billedet til at se ud. Hvis du vil øge kontrasten, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto klarere kommer billedet til at se ud. Farvemætning Billedets farvemætning kan justeres. Hvis du vil formindske farvemætningen, skal du indstille den mod minus. Desto tættere den er på G, desto lysere vil farverne se ud. Hvis du vil øge farvemætningen, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto mere mættet kommer farverne til at se ud. Farvetone Hudfarverne kan justeres. Hvis du vil gøre hudfarven mere rød, skal du indstille den mod minus. Jo tættere den er på G, desto mere rød kommer hudfarven til at se ud. Hvis du vil gøre hudfarven mindre rød, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto mere gul kommer hudfarven til at se ud.

Hvis du vælger [Stand.indst.] i trin 3, kan du ændre den respektive Picture Style til dens standard parameterindstillinger.

83

A Tilpasning af en Picture StyleN

Justering af Monochrome
For Monochrome kan du også indstille [Filtereffekter] og [Toneeffekt] udover [Skarphed] og [Kontrast], som er forklaret på foregående side.

Filtereffekt
Hvis du anvender en filtereffekt på et monokromt billede, kan du få hvide skyer og grønne træer til at fremstå skarpere.
Filter N: Ingen Ye: Gul Prøveeffekter Normalt sort-hvid-billede uden filtereffekter. Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver klarere. Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver mere glødende. Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker klarere og lysere. Hudfarver og læber bliver finere. Træernes blade virker klarere og lysere.

Or: Orange

R: Rød

G: Grøn

Hvis du indstiller [Kontrast] mod plus, bliver filtereffekten mere udtalt.

Toneeffekt
Ved at anvende en toneeffekt kan du skabe et monokromt billede i den farve. Det kan få billedet til at se mere virkningsfuldt ud. Du kan vælge følgende: [N:Ingen] [S:Sepia] [B:Blå] [P:Lilla] [G:Grøn]

84

A Registrering af en Picture StyleN
Du kan vælge en basis-Picture Style som [Portræt] eller [Landskab], justere dets parametre som ønsket og registrere det i [Brugerdef. 1], [Brugerdef. 2], eller [Brugerdef. 3]. Du kan oprette forskellige Picture Styles med forskellige parameterindstillinger for f.eks. skarphed og kontrast. Du kan også vælge en Picture Style, der allerede er indstillet med den tilgængelige software.

1

Vælg [Billedstil].
Vælg [Billedstil] under fanen [2], og tryk på <0>. Skærmen til valg af Picture Style vises igen.

2 Vælg [Brugerdef.].*], og tryk derefter Vælg [Brugerdef.
på knappen <B>. Skærmen Detalje inst. vises.

<0>. 3 Tryk på[Billedstil] valgt skal du trykke Med
på <0>.

4 Vælg en basis-Picture Style. Tryk på <V> for at vælge en
basisbilledstil, og tryk derefter på <0>. Hvis den ønskede Picture Style allerede er indstillet i den medfølgende software, skal du vælge den dér.

85

A Registrering af en Picture StyleN

parameter. 5 Vælg enen parameter som f.eks. Vælg
[Skarphed], og tryk derefter på <0>.

parameteren. 6 Indstil på <U>-tasten for at justere Tryk
parametrene som du ønsker, og tryk derefter på <0>. Yderligere oplysninger finder du i "Tilpasning af en Picture Style" på siderne 82-84. Tryk på knappen <M> for at registrere den nye Picture Style. Skærmen til valg af Picture Style vises igen. Den grundlæggende Picture Style vises til højre for [Brugerdef. *]. Navnet på den Picture Style, der har ændrede indstillinger (forskellig fra standarden), som er registreret under [Brugerdef. *] vises med blåt.

Hvis en Picture Style allerede er registreret under [Brugerdef. *], vil ændring af denne basis-Picture Style i trin 4 annullere parameterindstillingerne for det registrerede Picture Style-indhold.

86

3 Indstilling af farverumN
Farverummet angiver området for farvegengivelse. Dette kamera gør det muligt at indstille farverum for optagne billeder til sRGB eller Adobe RGB. sRGB anbefales til normale billeder. I tilstandene i Basiszone indstilles sRGB automatisk.

1

Vælg [Farverum].
Vælg [Farverum] under fanen [2], og tryk på <0>.

farverum. 2 Vælg det ønskede [Adobe RGB], og Vælg [sRGB] eller
tryk på <0>.

Om Adobe RGB
Dette bruges normalt til reklameprint og andre kommercielle formål. Denne indstilling anbefales ikke, hvis du ikke har nogen viden om billedbehandling, Adobe RGB eller Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21). Da billedet kommer til at se meget dæmpet ud i et sRGB-pc-miljø og på printere, der ikke er kompatible med Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21), er efterbehandling af billedet med software påkrævet.

Hvis du tager et billede, mens farverummet er indstillet til Adobe RGB, starter filnavnet med "_MG_" (det første tegn er en understregning). ICC-profilen tilføjes ikke. ICC-profilen er beskrevet i Instruktionsmanual til software (cd-rom).

87

A AE-låsN
Brug AE-lås, hvis fokusområdet skal være anderledes i forhold til eksponeringsmålingsområdet, eller når du vil tage flere optagelser ved den samme eksponeringsindstilling. Tryk på knappen <A> for at låse eksponeringen, og komponer og tag billedet igen. Dette kaldes AE-lås. Denne funktion er praktisk til motiver, der belyses bagfra.

1

Fokuser, og tryk derefter på <A> -knappen. (0)
Tryk udløserknappen halvt ned. Eksponeringsindstillingen vises. Ikonet <A> lyser i søgeren for at angive, at eksponeringsindstillingen er låst (AE-lås). Hver gang du trykker på knappen <A>, låses den aktuelle eksponering.

2 Komponer og tag billedet.

Effekter af AE-lås
Målingsmetode (s.77) Metode til valg af AF-punkter Automatisk valg Manuelt valg AE-låsen aktiveres ved det AE-låsen aktiveres ved det AF-punkt, der opnåede fokus. valgte AF-punkt. AE-låsen aktiveres ved det midterste AF-punkt.

q* wre

* Når funktionsvælgeren på objektivet står på <MF>, aktiveres AE-låsen ved det midterste AF-punkt.

88

A FE-låsN
FE-lås låser indstillingen til flasheksponeringen over området på motivet. Denne funktion virker også med eksterne Speedlites i EX-serien.
* FE står for Flash Exposure (flasheksponering).

1

Tryk på knappen <D> for at slå den indbyggede flash op.
Tryk udløserknappen halvt ned, og se i søgeren for at kontrollere, at ikonet <D> lyser.

2 Fokuser på motivet. knappen <A>. (8 3 Tryk på midten af søgeren over det)motiv, Placer
hvor du vil låse flasheksponeringen, og tryk derefter på knappen <A>. Flash udløser en prøveflash, og den nødvendige flash-udladning beregnes og bevares i hukommelsen. I søgeren vises "FEL" i et kort øjeblik, og <d> lyser. Hver gang du trykker på knappen <A> udlades en prøveflash, og det nødvendige flashoutput beregnes og registreres i hukommelsen

4 Tag billedet. og tryk udløserknappen Vælg motiv,
helt ned. Flashen udløses for at tage billedet.

Hvis motivet er for langt væk og uden for flashens effektive rækkevidde, blinker ikonet <D>. Gå tættere på motivet, og gentag trin 2 til 4.

89

B: Indstilling af hvidbalanceN
Hvidbalance (WB) er beregnet til at få hvide områder til at se hvide ud. Som regel opnås den korrekte hvidbalance automatisk med <Q> (Auto). Hvis der ikke kan opnås naturlige farver med <Q>, kan du indstille hvidbalancen manuelt, så den passer til den respektive lyskilde. I Basiszone indstilles <Q> automatisk.

1 Tryk på knappen <B>. [Hvidbalance] vises. 2 Vælg hvidbalance. for at vælge Tryk på tasten <U>
den ønskede hvidbalance, tryk derefter på <0>. "Ca. ****K" (K: Kelvin) vist for den valgte hvidbalance <W> <E> <R> <Y> <U> er den respektive farvetemeperatur.

O Brugerdefineret hvidbalance
Brugerdefineret hvidbalance giver dig mulighed for manuelt at indstille hvidbalancen til en specifik lyskilde og opnå større nøjagtighed. Følg denne fremgangsmåde i den lyskilde, som anvendes.

1

Fotografer et hvidt objekt.
Den almindelige hvide genstand skal fylde spotmålingscirklen. Fokuser manuelt, og indstil standardeksponeringen for det hvide objekt. Du kan indstille alle hvidbalancer.

90

B: Indstilling af hvidbalanceN

WB]. 2 Vælg [Brugerdefineret WB] under Vælg [Brugerdefineret
fanen [2], og tryk på <0>. Skærmen SET vises.

3 Importer hvidbalancedataene.i trin Vælg det billede, som blev taget
1, og tryk på <0>. Vælg [OK] i den viste dialogboks for at importere dataene. Når menuen vises, skal du trykke på <M>-knappen for at afslutte menuen.

4 Vælg den brugerdefinerede hvidbalance.
Tryk på knappen <B>. Tryk på <U>-tasten for at vælge <O>, tryk derefter på <0>.

Hvis den eksponering, der opnås i trin 1, er under- eller overeksponeret, kan du muligvis ikke opnå en korrekt hvidbalance. Hvis billedet blev taget, mens Picture Style var indstillet til [Monochrome] (s.68), kan den ikke vælges i trin 3.

91

3 HvidbalancekorrektionN
Du kan ændre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har samme effekt som brug af et almindeligt farvetemperaturkonverteringseller farvekompensationsfilter. Hver farve kan korrigeres til et af ni niveauer. Dette er for avancerede brugere, der er bekendte med brugen af farvetemperaturkonvertering eller farvekompensationsfiltre.

Hvidbalancekorrektion

1

Vælg [WB FLYT/BKT].
Vælg [WB FLYT/BKT] under fanen [2], og tryk på <0>. Skærmen til indstilling af hvidbalancekorrektion og hvidbalancebracketing vises.

hvidbalancekorrektionen. 2 Indstil på tasten <S> for at flytte Tryk
mærket " " til den ønskede position. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farven flyttes i den angivne retning. Øverst til højre indikerer "FLYT" retning og korrektionsmængde. Hvis du trykker på knappen <B>, annulleres alle indstillingerne af [WB FLYT/BKT]. Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen.
Under hvidbalancekorrektionen vises <2> i søgeren og på LCDskærmen. Et niveau af blå/gul korrektion svarer til 5 mired på et farvetemperaturkonverteringsfilter (mired: en måleenhed, der angiver tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter).

Indstillingseksempel: A2, G1

92

3 HvidbalancekorrektionN

Automatisk hvidbalance-bracketing
Med blot én optagelse kan du på en gang få tre billeder med hver sin farvetone. Bracketing af billedet sker med blå/gul-bias eller magenta/grønbias på baggrund af farvetemperaturen for den aktuelle indstilling af hvidbalance. Dette kaldes hvidbalance-bracketing (WB-BKT). Hvidbalancebracketing er mulig op til ±3 niveauer i intervaller på et niveau.

Indstil mængden af hvidbalancebracketing.
I trin 2 for hvidbalancekorrektion skifter symbolet " " på skærmen til " " (3 punkter), når du drejer på <6>. Hvis du drejer <6> mod højre, indstilles B/Abracketing, og hvis du drejer den mod venstre, indstilles M/G-bracketing. Til højre på skærmen indikerer "BKT" (bracketing) bracketing-retningen og mængden af bracketing vises også. Hvis du trykker på knappen <B>, annulleres alle indstillingerne af [WB FLYT/BKT]. Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen.

B/A-bias ±3 niveauer

Bracketingsekvens
Billed-bracketing udføres i følgende rækkefølge: 1. Standardhvidbalance, 2. Blå (B) bias og 3. Gul (A) bias eller 1. Standardhvidbalance, 2. Magenta (M) bias, 3. Grøn (G) bias.
Under hvidbalance-bracketing, nedsættes den største bursthastighed ved kontinuerlig optagelse, og antallet af mulige optagelser reduceres til en tredjedel af det normale antal. Hvis [Støjreduktion ved høj ISO-følsomhed] under menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)](s.155) er indstillet til [1: Til], er WB-bracketing ikke muligt. Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, er kortet længere tid om at gemme optagelsen. "BKT" står for bracketing.

93

Forebyggelse af kamerarystenN
Kameraets mekaniske rysten fra spejlets bevægelser kan påvirke billeder, der optages med et superteleobjektiv eller næroptagelse (makro) -objektiv. I sådanne tilfælde er låsning af spejl nyttigt. Låsning af spejl aktiveres ved at vælge [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] og indstille [Låsning af spejl] (s.157) til [1: Aktiver]. Tryk udløserknappen helt ned for at låse spejlet. Tryk udløserknappen helt ned igen for at tage billedet. Spejlet går nu ned igen.

Tip til optagelse
Brug af selvudløser <l> med låsning af spejl. Når du trykker udløserknappen helt ned, låser spejlet, og billedet tages 2 sekunder senere. Optagelse med fjernbetjening. Eftersom du ikke rører kameraet, når billedet tages, kan optagelse med fjernbetjening sammen med spejllås forhindre kamerarystelser yderligere. Med fjernbetjening RC-5 låses spejlet, når du trykker på overførselsknappen, før billedet tages 2 sekunder senere. Med RC1 skal du indstille det til 2 sekunders forsinkelse og derefter optage.
Hold ikke kameraet op mod solen. Solens varme kan brænde og beskadige lukkerlamellerne. Hvis du bruger både bulb-eksponering, selvudløser og låsning af spejl, skal du holde udløserknappen trykket helt ned (selvudløserforsinkelse + bulb-eksponeringstid). Hvis du slipper lukkeren under selvudløserens nedtælling, høres en lyd for at minde dig om udløseren. Dette er ikke selve udløseren (der tages intet billede). Selv om <i> (Kontinuerlig optagelse) er indstillet, er enkeltoptagelse stadig aktiv. Spejlet låses, og efter 30 sekunder går det automatisk ned igen. Hvis du trykker udløserknappen helt ned igen, låses spejlet igen.

94

Live View-optagelse
Du kan optage, mens du får vist billeder i realtid på kameraets LCD-skærm eller på en pc-skærm. Det kaldes "Live View-optagelse". Praktisk når kameraet er monteret på et stativ. f.eks. til optagelse af stillbilleder. Hvis du holder kameraet i hånden ligesom et digitalkamera og optager, mens du ser på LCDskærmen, kan det resultere i slørede billeder.

5

Om fjernoptagelse med Live View
Med den medfølgende software installeret i pc'en, kan du slutte kameraet til pc'en og fjernoptage billeder, mens du ser på computerskærmen i stedet for gennem kameraets søger. Der er detaljerede oplysninger i Instruktionsmanual til software på cdrom'en.

95

Forberedelse til Live View-optagelseN
Indstil kameraet til Live View-optagelse.

1

Indstil optagemetoden.
Indstil optagemetoden til en Kreativ zone. Live View-optagelse virker ikke i tilstande under Basiszone.

2 Vælg [Live view-funkt. indstilling] Under fanen [6] skal du vælge [Live
view-funkt. indstilling] og trykke på <0>.

3 Vælg [Live view opt.]. tryk derefter Vælg [Live view opt.],
på <0>. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>.

4 Luk menuen. <M> for at Tryk på knappen
afslutte.

Live 5 VisTryk påView-billedet. <0>.
Live View-billedet vises på LCDskærmen. Live View-billedet vil afspejle lysstyrkeniveauet hos det faktiske billede, som du optager. Hvis billedet er for lyst, skal du dreje vælgeren <6> til højre. Hvis det er for mørkt, skal du dreje vælgeren <6> til venstre.

96

Forberedelse til Live View-optagelseN

Vend ikke kameraet mod solen ved Live View-optagelser. Solens varme kan ødelægge indvendige dele i kameraet. Live View-optagelse vil deaktivere noge indstillinger for brugerdefinerede funktioner. (s.153) Under forhold med svag belysning eller skarp belysning afspejler Live View-billedet måske ikke det optagede billedes lysstyrke. Hvis lyskilden i billedet ændres, kan skærmen begynde at flimre. Hvis dette sker, skal du standse Live View-optagelsen, derefter genoptage Live View-optagelsen under den faktiske lyskilde, der skal bruges. Hvis du vender kameraet i en anden retning under visning af Live Viewbilleder, kan det ændre den korrekte lysstyrke et øjeblik, hvilket kan få billedet til at se forkert ud. Vent til billedlysstyrken stabiliserer sig, inden du optager. Hvis der er en meget stærk lyskilde i billedet, f.eks. solen, kan det oplyste område være sort på LCD-skærmen. Det rigtige optagne billede vil dog vise det oplyste område på normal vis. Hvis du indstiller [6 LCD-lysstyrke] til stærkt lys under svag belysning, kan der opstå krominansstøj på Live View-billedet. Krominansstøjen optages imidlertid ikke på optagede billede. Når du forstørrer billedet, kan billedets skarphed virke mere udtalt, end den er i virkeligheden. Hvis [Auto belysnings optimering] (s.156) i menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] er indstillet til [0:Aktiver], kan et mørkt eksponeret billede (indstillet med eksponeringskompensation) blive vist lysere.

Hvis kameraet ikke bruges i en længere periode, slukkes det automatisk, som det er indstillet med [5 Autosluk]. (s.109) Hvis [5 Autosluk] er indstillet til [Fra], vil Live View-optagelsen standse automatisk efter 30 min. (kameraet er stadigt tændt). Billedets synsfelt er ca. 100%. Du kan få vist billeder på fjernsynet ved at slutte kameraet til fjernsynet med videokablet (medfølger). (s.128)

97

Manuel fokuseringN
Skønt autofokus kan bruges (s.102, 104), anbefales det at forstørre billedet og fokusere manuelt for at opnå præcis fokusering.

Forstørrelse af billedet til manuel fokusering

1

Indstil knappen til fokuseringsmetode på objektivet til <MF>.
Drej på objektivets fokusring for at fokusere groft.

2 Flyt fokuseringsrammen til den position, hvor du vil fokusere.
Tryk på tasten <S> for at flytte fokuseringsrammen. Tryk på knappen <L> for at flytte den midterste fokuseringsramme.

billedet. 3 Forstørpå knappen <u> Tryk
Området inde i fokuseringsrammen vil blive forstørret. Hver gang du trykker på knappen <u>, ændres visningsformatet som følger: 5x 10x Fuld visning

Forstørrelse: 10x

4 Indstil fokus manuelt. Mens du ser på det forstørrede
AE-lås Forstørret område Forstørrelse

billlede, skal du dreje på objektivets fokusring for at fokusere. Når du har opnået fokus, skal du trykke på knappen <u> for at vende tilbage til fuld visning.

98

OptagelseN

1

Kontroller eksponeringen.
Tryk udløserknappen halvt ned. Lukkerhastigheden og blænden vil blive vist. Hvis du indstiller eksponeringskompensation vil billedlysstyrken ændres tilsvarende.

2 Tag billedet. Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages, og det optagne billede vises på LCD-skærmen. Når visningstiden er slut, vender kameraet automatisk tilbage til Live View-optagelse.

3 Afslut Live View-optagelse. Tryk på <0> med Live View-billedet
vist.

Om optagelsesindstillingerne
<8> er det samme som brug af <d>. Du kan indstille ISO-følsomheden, hvidbalancen og eksponeringskompensationen under Live View-optagelse. Picture Style, fremføringstilstand, AF-tilstand og AF-punkt kan ikke ændres under Live View-optagelse. Under Live View-optagelse vil målingsmetoden blive indstillet til evaluerende måling, uanset den aktuelle indstilling for målingsmetode. Du kan kontrollere dybdeskarpheden ved at trykke på knappen til visning med dybdeskarphed. Under serieoptagelse anvendes den eksponering, der er indstillet til første optagelse, også på de efterfølgende optagelser.

99

OptagelseN

Batterilevetid med Live View-optagelse
Temperatur Ved 23 °C Ved 0 °C Ingen flash 200 190

[Antal optagelser ca.]

Optagelsesforhold 50 % flash-brug 190 180

Ovenstående tal er baseret på et fuldt opladet LP-E5 batteri og CIPAteststandarderne (Camera & Imaging Products Association). Autofokusering vil mindske antallet af mulige optagelser.

Når du bruger Live View-optagelse i en lang periode, kan kameraets indvendige temperatur blive forøget, og det kan påvirke billedkvaliteten. Afslut Live Viewoptagelse, når du ikke optager billeder. Inden du tager en lang eksponering, skal du standse Live View-optagelsen midlertidigt og vente i flere minutter, inden du optager. Høje temperaturer, høj ISO-følsomhed eller lange eksponeringer kan forårsage støj eller uregelmæssige farver i det billede, der tages med Live View-optagelse. Hvis du tager billedet, mens billedet er forstørret, bliver eksponeringen måske ikke som ønsket. Gå tilbage til fuld visning, inden du tager billedet. Under forstørret visning vil lukkerhastigheden og blænden blive vist med rødt. Selv om du tager billedet under forstørret visning, vil det optagede billede afspejle den fulde visning. Forudindstillingsfunktionen til fokus på meget kraftige teleobjektiver kan ikke bruges. Brug ikke et forlængerstykke eller et TS-E-objektiv til Live View-optagelse. Hvis du gør det, kan det resultere i uregelmæssige eller utilsigtede eksponeringer. FE-lås og ledelys (med en ekstern Speedlite) kan ikke bruges. En flashenhed, der ikke er fra Canon, vil ikke virke.

Hjælpelinjer kan blive vist. Indstil [Vis hjælpelinjer] til [Til] under [6 Live view-funkt. indstilling]. Du kan ændre lysmålertimer. Under [6 Live view-funkt. indstilling], skal du indstille [Lysmål.timer]. Når du tager et billede med flash, vil det lyde som om, der blev taget to billeder. Der blev imidlertid kun taget et billede.

100

OptagelseN

Om visning af oplysninger
Hver gang du trykker på knappen <B>, vil visningen af oplysninger ændre sig.
Fremføringstilstand Hvidbalance Picture Style Billedoptagelseskvalitet Live Vieweksponeringssimulering AE-lås Lukkertid Flash klar Blænde

Histogram (Lysstyrke, RGB) Fokuseringsramme Batterikontrol ISO-følsomhed Resterende billeder Flasheksponeringskompensation Eksponeringsniveau

Når < > vises i hvidt, indikerer det, at Live View-billedets lysstyrke er tæt på den, som det optagede billede vil have. Hvis < > blinker, er det en indikation på, at Live View-billedet ikke vises ved den passende lysstyrke på grund af svage eller stærke lysforhold. Det optagne billede vil dog afspejle eksponeringsindstillingen. Hvis der bruges flash, eller bulb-eksponering er valgt, nedtones ikonet < > og histogrammet. Histogrammet vises muligvis ikke ordentligt under stærke eller svage lysforhold.

101

Brug AF til at fokusereN
Under [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)], kan du fokusere med AF, når [AF under Live View optagelse] (s.157) er indstillet til [1: Hurtig funktion] eller [2: Live funktion]. Hurtig funktion og Live funktion tilstand bruger en anden AF-metode. Hvis du ønsker præcis fokusering, skal du forstørre billedet og fokusere manuelt. (s.98)

C.Fn-8-1: Hurtig funktion
Dette er det samme som at bruge AF (s.60, 61) som sædvanligt med den dedikerede AF-sensor. Omend du kan fokusere på det ønskede område hurtigt, vil Live View-billedet blive afbrudt midlertidigt under AF-handlingen. Indstil til Hurtig funktion, indstil funktionsvælgeren på objektivet til <f> og AF-tilstand til <X>.

1

Vælg AF-punktet til fokusering.
Inden du starter Live View-optagelse, skal du vælge AF-punktet. Tryk på knappen <S> og tryk på tasten <S> for at vælge AF-punktet. Tryk lukkerknappen halvt ned for at gøre kameraet klar til optagelse.

Live 2 VisTryk påView-billedet. <0>.
Live View-billedet vises på LCDskærmen. Det valgte AF-punkt vil blive vist. Fokuseringsrammen (større ramme) vil også blive vist.

102

Brug AF til at fokusereN

3 Fokuser på motivet. på motivet, Peg det valgte AF-punkt
og hold knappen <A> nede. Live View-billedet slukkes, spejlet går ned igen, og AF udføres. Når fokus er opnået, afgiver bipperen en lyd.

4 Gå tilbage til visningen af Live View-billedet for at optage.
Når du slipper knappen <A>, vises Live View-billedet igen. Kontroller fokus og eksponering, tryk derefter på udløserknappen for at tage billedet (s.99).

Du kan ikke tage et billede under autofokusering. Tag kun billedet, mens Live View-billedet er vist. Du kan flytte fokuseringsrammen med tasterne <S>. Tryk på knappen <u> for at forstørre området inde i fokuseringsrammen. Omend du kan indstille AF-tilstanden til AI Servo AF eller AI Focus AF, vil AF standse, når kameraet vender tilbage til visningen af Live Viewbilledet (trin 4), så du kan ikke fokusere på det bevægelige motiv. Hvis du ønsker, at AF og AE-lås skal fungere separat, skal du vælge [Udløser/AE-låseknap] (s.158) på menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] og indstille den til [1: AE-lås/AF]. AF er ikke mulig med Fjernudløser RS-60E3 (Købes separat).

103

Brug AF til at fokusereN

C.Fn-8-2: Live funktion
Billedsensoren bruges til fokusering. Omend AF er mulig med Live View-billedet vist, vil AF-handlingen tage længere tid end i Hurtigtilstand. Endvidere kan det være mere vanskeligt at opnå fokus end med Hurtig funktion. Indstil til Live funktion og indstil funktionsvælgeren på objektivet til <f>.

1

Vis Live View-billedet.
Tryk på <0>. Live View-billedet vises på LCD-skærmen. Når Live funktion er indstillet, vil AF-pnktet < > blive vist.

på motivet. 2 Fokuser AF-punktet på motivet, og tryk Placer
på knappen <A> for at autofokusere. Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive grønt, og bipperen vil afgive en lyd. Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange.

3 Tag billedet. og eksponering, tryk Kontroller fokus
derefter på udløserknappen for at tage billedet (s.99).

104

Brug AF til at fokusereN

Om AF-punktet med Live funktion Du kan trykke på tasterne <S> for at flytte AF-punktet til det sted, som du vil fokusere på (det kan ikke flyttes til kanterne af billedet). Tryk på knappen <L> for at flytte til det midterste AF-punkt. Tryk på knappen <u> for at forstørre billedet ved AF-punktet.

Hvis det er vanskeligt at fokusere med det forstørrede billede, kan du gå tilbage til fuld visning og bruge AF. Hvis billedet flimrer, så det bliver vanskeligt at fokusere, skal du standse Live View-optagelsen og genoptage Live View-optagelsen under den faktiske lyskilde, der skal bruges. Kontroller, at flimmeret er standset, autofokuser derefter. Hvis du autofokuserer i fuld visning, derefter forstørrer billedet, har du muligvis mistet fokus. AF-hjælpelyset vil ikke blive udsendt. AF er ikke mulig med Fjernudløser RS-60E3 (Købes separat). Det vil tage nogle øjeblikke at fokusere. Selv når fokus er opnået, vil objektivet flytte til fokus igen, hvis du trykker på knappen <A>. Billedlysstyrken kan ændres under og efter AF. Hvis du ønsker, at AF- og AE-lås skal fungere separat, skal du vælge [Udløser/AE-låseknap] (s.158) på menuen [7 Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)] og indstille den til [1:AE-lås/AF]. AF-hastigheden kan være forskellig under fuld visning og forstørret visning.

105

Brug AF til at fokusereN

Med Live funktion lykkes AF måske ikke med at opnå fokus i de følgende tilfælde: Motiver med lav kontrast som f.eks. en blå himmel og overflader med kraftige farver. Motiver i svag belysning. Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning. Under en lyskilde hvis lysstyrke, farve eller mønster konstant ændres. Natoptagelser eller lyspunkter. Under fluorescerende lys, eller når billedet flimrer. Ekstremt små motiver. Motiver, der kraftigt reflekterer lys. Når både nære og fjerne motiver dækker AF-punkterne, som f.eks. et dyr i bur. Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke kan holdes i ro på grund af kamerarystelser eller sløret motiv. Et motiv, der nærmer sig eller forlader kameraet. Når AF bruges til et motiv, der er ekstremt meget ude af fokus. Ved optagelse af et billede med blødt fokus med et objektiv med blødt fokus. Ved brug af et filter til specialeffekter.

106

Nyttige funktioner
Slukning af bipper (s.108) Kort-påmindelse (s.108) Indstilling af visningstid for billede (s.108) Indstilling af tidspunktet for automatisk slukning (s.109) Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke (s.109) Filnummereringsmetoder (s.110) Automatisk billedrotation (s.112) Kontrol af funktionsindstillinger på kamera (s.113) Gendannelse af kameraets standardindstillinger (s.114) Forebyggelse af automatisk slukning af LCD-skærmen (s.115) Ændring af skærmfarve for skærmen med optagelsesindstillinger (s.115) Flashkontrol (s.116) Automatisk rensning af sensoren (s.118) Tilføjelse af støvsletningsdata (s.119) Manuel sensorrensning (s.121)

6

107

Nyttige funktioner
3 Slukning af bipper
Du kan forhindre bipperen i at give lyd, når fokus er opnået eller under brug af selvudløser. Vælg [Biptone] under fanen [1], og tryk derefter på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>.

3 Kort-påmindelse
Dette forhindrer optagelse, hvis der ikke er et kort i kameraet. Vælg [Optag u. kort] under fanen [1], tryk derefter på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>. Hvis der ikke er installeret et kort, og du trykker på lukkerknappen, vises "Card" i søgeren, og du kan ikke udløse lukkeren.

3 Indstilling af visningstid for billede
Du kan indstille, hvor lang tid, billedet skal vises på LCD-skærmen, efter du har taget billedet. Hvis [Fra] er indstillet, vises billedvisning ikke. Hvis [Lås] er indstillet, vises billedvisningen indtil tidspunktet for [Autosluk]. LCDskærmen slukkes, når dit øje nærmer sig søgerokularet, trykker på lukkerknappen eller foretager en kamerabetjening. Vælg [Visningstid] under fanen [1], og tryk derefter på <0>. Indstil tiden, tryk derefter på <0>.

108

Nyttige funktioner

3 Indstilling af tidspunktet for automatisk slukning
For at spare på batteriet slukker kameraet automatisk efter udløbet af den indstillede tid for manglende betjening. Du kan indstille dette tidspunkt for automatisk slukning. Når kameraet er slukket på grund af automatisk slukning, kan du aktivere kameraet ved at trykke lukkerknappen halvt ned eller trykke på en af de følgende knapper: <M> <B> <x> <0> osv. Hvis [Fra] er indstillet, skal du enten selv slukke for kameraet eller trykke på knappen <B> for at slukke for de viste optagelsesindstillinger for at spare på batteriet. Hvis [Fra] er indstillet, og kameraet ikke bruges i 30 min., slukkes LCD-skærmen automatisk. Tryk på knappen <B> for at tænde for LCD-skærmen igen. Vælg [Autosluk] under fanen [5], og tryk på <0>. Indstil tiden, tryk derefter på <0>.

3 Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke for at gøre det lettere at læse på den. Under fanen [6] kan du vælge [LCDlysstyrke]. Tryk derefter på <0>. Med skærmbilledet til justering vist, skal du trykke på tasten <U> for at justere lysstyrken, tryk derefter på <0>. Under kontrol af et billedes eksponering, skal du forhindre det omgivende lys i at påvirke det viste billede. Endvidere anbefales det at indstille LCD-skærmens lysstyrke til midten af justeringsskalaen.

109

Nyttige funktioner

3 Filnummereringsmetoder
Filnummeret svarer til det billednummer, der findes på negativer. De optagede billeder tildeles et filnummer efter rækkefølge fra 0001 til 9999 og gemmes i samme mappe. Du kan ændre, hvordan filnumrene tildeles. Filnummeret vises på din pc i dette format: IMG_0001.JPG. Under fanen [5] kan du vælge [Filnummerering]. Tryk derefter på <0>. Følg trinene nedenfor for at vælge en metode til filnummerering, tryk derefter på <0>.

[Kontinuerlig]: Filnummereringen fortsætter kontinuerligt i rækkefølge, selv efter at kortet er udskiftet. Selv når du udskifter kortet fortsætter filnummereringen i rækkefølge op til 9999. Det er praktisk, når du vil gemme et billede under et vilkårligt nummer mellem 0001 og 9999 i samme mappe på din pc. Men hvis det nye kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, bør du anvende et nyligt formateret kort hver gang.
Filnummerering efter udskiftning af kortet

Kort -1

Kort -2

0051

0052

Næste filnummer i rækken

110

Nyttige funktioner

[Autoreset]: Nulstiller filnummereringen til 0001, hver gang kortet udskiftes. Hver gang du udskifter kortet, starter filnummereringen fra 0001. Det er praktisk, hvis du vil sætte billeder i orden på kortet. Men hvis det nye kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. For at genstarte filnummereringen fra 0001, bør du bruge et nyligt formateret kort.
Filnummerering efter udskiftning af kortet

Kort -1

Kort -2

0051

0001

Filnummerering er nulstillet

[Manuel reset]: Du kan nulstille filnunmmereringen til 0001til enhver tid eller for en ny mappe. Når du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe, og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001. Det er f.eks. praktisk, når du vil bruge forskellige mapper til de billeder, du har taget i går og de billeder, du har taget i dag. Efter manuel nulstilling, vender filnummereringen tilbage til kontinuerlig eller autoreset.

Hvis filnummer 999 oprettes, vises [Ikke flere højere mappenumre] på LCDskærmen. Hvis den mappe indeholder billeder, som når op på filnummer 9999, vil optagelse ikke være mulig, selvom kortet stadig har lagringskapacitet. LCDskærmen viser en meddelelse om udskiftning af kortet. Udskift med et nyt kort. For både JPEG- og RAW-billeder starter filnavnet med "IMG_". Filtypenavnet er ".JPG" for JPEG-billeder og ".CR2" for RAW-billeder.

111

Nyttige funktioner

3 Automatisk billedrotation
Lodrette billeder drejes automatisk, så de vises lodret på kameraets LCD-skærm og pc i stedet for vandret. Indstilling af denne funktion kan ændres.

Under fanen [5] kan du vælge [Autorotering]. Tryk derefter på <0>. Følg trinene nedenfor for at vælge den ønskede indstilling, tryk derefter på <0>. [TilPD] : Det lodrette billede roteres automatisk både på kameraets LCD-skærm og på pc'en. [TilD] [Fra] : Det lodrette billede roteres kun automatisk på pc'en. : Det lodrette billede roteres slet ikke automatisk.

FAQ
Det lodrette billede roteres ikke under billedvisningen umiddelbart efter, at det er taget. Det lodrette billede roteres kun til afspilning. [TilPD] er indstillet, men billedet roterer ikke under afspilning. Autorotering kan ikke bruges med lodrette billeder, der er optaget, mens [Autorotering] er slået [Fra]. Hvis du endvidere tager et lodret billede, mens kameraet peger opad eller nedad, roteres billedet muligvis ikke ved afspilning. I dette tilfælde skal du se "Rotation af billedet" på side 126. Jeg ønsker at rotere et billede, der er optaget når [TilD] har været indstillet, på kameraets LCD-skærm. Indstil [TilPD], afspil derefter billedet. Det vil blive roteret. Det lodrette billede roterer ikke på pc'ens skærm. Den anvendte software er ikke kompatibel med billedrotation. Brug softwaren, der fulgte med kameraet, i stedet.

112

Nyttige funktioner

B Kontrol af funktionsindstillinger på kamera
Mens menuen vises, skal du trykke på knappen <B> for at få vist kameraets aktuelle indstillinger. Mens menuen vises, skal du trykke på knappen <B> for at få vist indstillingerne. Tryk på knappen <B> igen for at vende tilbage til menuen. Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå tilbage til visningen af optagelsesindstillingerne. Visning af indstillinger
Tilbageværende kapacitet af kort Farverum (s.87) WB-korrektion (s.92)/ WB-bracketing (s.93) Live View-optagelse (s.95) Rødøjereduktion (s.59) Automatisk rotation (s.112) Automatisk slukning af LCDskærm fra (s.115) Dato/Tid (s.29) Bipper (s.108) Autosluk (s.109) Sensorrensning (s.118)

113

Nyttige funktioner

3 Gendannelse af kameraets standardindstillingerN
Dette er til gendannelse af alle kameraets optagelsesindstillinger og brugerdefinerede indstillinger til standardindstillingerne. Dette fungerer i <d> og andre tilstande under Kreativ zone.

1

Vælg [Slet indstillinger].
Vælg [Slet indstillinger] under fanen [7], og tryk på <0>.

2 Vælgatden ønskede indstilling.til For gendanne optagelsesindstillingerne
standardindstillingerne skal du vælge [Slet alle kameraindst.], derefter trykke på <0>. For at gendanne de brugerdefinerede indstillinger til standardindstillingerne skal du vælge [Slet alle brugerdefinerede funk.(C.Fn)], derefter trykke på <0>.

3 Vælg [OK]. tryk derefter på <0> for Vælg [OK],
at slette kameraindstillingerne. Når [Slet alle kameraindst.] er indstillet, vil kameraet blive nulstillet som vist i tabellen nedenfor. Indstillinger for optagelse
AF-tilstand Valg af AF-punkt Målingsmetode Fremføringstilstand Eksponeringskompensation AEB Flasheksponeringskompensation Live View-optagelse One-Shot AF Automatisk valg q (Evaluerende måling) u (Enkeltoptagelse) 0 (Nul) Annulleret 0 (Nul) Afbrudt

Billedindstillinger
Kvalitet ISO-følsomhed Farverum Hvidbalance WB-Korrektion HB-bracketing Picture Style 73 Auto sRGB Q (Auto WB) Annulleret Annulleret Standard

Filnummerering Kontinuerlig

* Hvidbalancedataene (s.90), der er hentet fra den brugerdefinerede hvidbalance og støvsletningsdataene (s.119), slettes.

114

Nyttige funktioner

3 Forebyggelse af automatisk slukning af LCD-skærmen
Dette forhindrer sensor til display slukket i automatisk at slukke for visningen af optagelsesindstillinger, når dit øje nærmer sig søgerokularet.

Vælg [LCD-autosluk].
Vælg [LCD-autosluk] under fanen [5], og tryk på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>.

3 Ændring af skærmfarve for skærmen med optagelsesindstillinger
Du kan ændre baggrundsfarven på skærmen med optagelsesindstillinger.

Vælg [Skærmfarve].
Under fanen [5] kan du vælge [Skærmfarve], tryk derefter på <0>. Vælg den ønskede farve, tryk derefter på <0>. Når du lukker menuen, vil den valgte farve blive vist på skærmen med optagelsesindstillinger.

115

3 FlashkontrolN
Den indbyggede flash og eksterne Speedlite kan også indstilles i menuen. Menuen for den eksterne Speedlite kan kun anvendes sammen med EX-seriens Speedlites, hvis funktioner kan indstilles med kameraet.

Vælg [Flashkontrol].
Vælg [Flashkontrol] under fanen [6], og tryk på <0>. Flashkontrolskærmen vises.

[Flashudladning]
Skal normalt indstilles til [Tilslut]. Hvis [Deaktiver] er valgt, vil hverken den indbyggede flash eller den eksterne Speedlite blive aktiveret. Det er praktisk, hvis du kun vil bruge AF-hjælpelys.

[Indbygget flashfunk. indst.]
[Flashtilstand] kan ikke vælges. [Flasheks. komp.] kan indstilles som beskrevet på side 79. Indstil [E-TTL II] som beskrevet på næste side. Lukkersynk. Skal normalt indstilles til [1. luk.lamel], så flashen straks udløses, når eksponeringen er startet. Hvis [2. luk.lamel] er valgt, udløses flashen, lige før eksponeringen afsluttes. Når dette kombineres med langsom synkronisering, kan du oprette en lyskegle i stil med en bils forlygter i mørke. Med synkroniseringen 2. luk.lamel udløses to flash. Én gang, når du trykker udløserknappen helt ned, og én gang, umiddelbart før eksponeringen slutter.

116

3 FlashkontrolN

E-TTL II Til normal flasheksponering skal den indstilles til [Evaluerende]. Hvis [Gennemsnit] er valgt, vil flasheksponeringen være et gennemsnit af hele den målte scene ligesom ekstern målingsflash. Flasheksponeringskompensation kan være nødvendig, men det afhænger af scenen, så det er for erfarne brugere.

Indstilling af eksterne Speedlites
Vælg enten [Ekstern flashfunk. indst.] eller [Ekstern flash C.Fn inst.]. Yderligere oplysninger om, hvilke eksterne Speedliteindstillinger (f.eks. 580EX II), der kan indstilles på kameraet, findes i instruktionsmanualen til Speedlites fra den kompatible EX-serie. Monter Speedlite på kameraer, og tænd Speedlite.

1

Vælg enten [Ekstern flashfunk. indst.] eller [Ekstern flash C.Fn inst.].
Vælg en af dem, tryk derefter på <0>. De indstillinger, som ikke kan vælges, er nedtonet.

Ekstern flashfunk. indst.

2 Vælg de eksterne flashfunktionsindstillinger. Vælg en flashfunktion, og indstil den
som du vil. Fremgangsmåden er den samme som ved indstilling af en menufunktion. På skærmen til flashindstillinger ser indstillelige enheder, aktuelle indstillinger, indstilling af flashtilstand og brugerdefinerede flashfunktioner måske anderledes ud på dit kamera. Hvis du trykker på knappen <B> for at fjerne Speedlite-indstillingerne, vil både de eksterne Speedlite- og indbyggede flashindstillinger blive fjernet.

Ekstern flash C.Fn inst.

117

3 Automatisk rensning af sensoren
Når du indstiller afbryderen til <1> eller <2>, virker den selvrensende sensorenhed til automatisk at ryste støvet foran på sensoren af. Normalt behøver du ikke at være opmærksom på denne funktion. Du kan dog altid udføre rensning af sensoren såvel som at deaktivere funktionen.

Sådan renser du sensoren nu

1

Vælg [Sensorrensning].
Under fanen [6] skal du vælge [Sensorrensning] og derefter trykke på <0>.

2 Vælg [Rens nuf]. tryk derefter på Vælg [Rens nuf],
<0>. Vælg [OK], og tryk på <0>. På skærmen kan du se, at sensoren er ved at blive renset. Du kan høre en udløserlyd, men der tages intet billede.
Du opnår de bedste resultater, når du udfører rensning af sensoren, mens kameraet er placeret på et bord eller på en anden vandret flade. Resultatet bliver ikke markant bedre, selv om du gentager rensningen. Lige efter sensorrensningen er fuldført, vil funktionen [Rens nuf] være midlertidigt deaktiveret.

Deaktivering af automatisk rensning af sensoren
I trin 2 skal du vælge [Autorensningf] og indstille den til [Fra]. Sensorrensningen standser, når du indstiller afbryderen til <1> eller <2>.

118

3 Tilføjelse af støvsletningsdataN
Normalt fjerner den selvrensende sensorenhed det meste af det støv, der kan ses på optagede billeder. Men i tilfælde af resterende synligt støv kan du føje støvsletningsdata til billedet for senere at fjerne støvpletter. Støvsletningsdata bruges af Digital Photo Professional (medfølgende program) til automatisk sletning af støvkorn.

Forberedelse
Tag et fuldstændig hvidt objekt (papir osv.). Indstil længden på objektivets brændvidde til 50 mm eller længere. Indstil objektivets funktionsvælger til <MF>, og indstil fokus til uendelig (∞). Hvis objektivet ikke har nogen distanceskala, skal du se foran på motivet og dreje fokusringen hele vejen rundt med uret.

Hent støvsletningsdataene

1

Vælg [Støvsletningsdata].
Under fanen [2] skal du vælge [Støvsletningsdata] og derefter trykke på <0>.

2 Vælg [OK]. og tryk på <0>. Vælg [OK],
Den automatiske selvrensning af sensoren vil blive udført, derefter vises en meddelelsesskærm. Du kan høre en udløserlyd, men der tages intet billede.

119

3 Tilføjelse af støvsletningsdataN

3 Fotografer et fuldstændig hvidt objekt.
På en afstand af 20 cm - 30 cm skal du udfylde søgeren med et mønsterfrit, helt hvidt motiv og tage et billede. Billedet tages i tilstanden blændeprioritet AE med en blænde på f/22. Da billedet ikke gemmes, kan dataene stadig indlæses, selvom der ikke er noget kort i kameraet. Når billedet er taget, vil kameraet begynde at indlæse støvsletningsdataene. Når der indhentes støvsletningsdata, vises der en meddelelse. Vælg [OK] for at få vist menuen igen. Hvis dataene ikke blev indhentet korrekt, vises der en meddelelse med besked herom. Følg proceduren "Forberedelse" på den foregående side, og vælg derefter [OK]. Tag billedet igen.

Oplysninger om støvsletningsdataene
Når støvsletningsdataene er hentet, føjes de til de JPEG- og RAWbilleder, der optages derefter. Før en vigtig optagelse bør du opdatere støvsletningsdataene ved at hente dem igen. Oplysninger om automatisk fjernelse af støv med den medfølgende software findes i Instruktionsmanual til software på cd-rom'en. De støvsletningsdata, der er føjet til billedet, er så små, at de næppe vil påvirke størrelsen på billedfilen.
Brug et motiv, der er helt hvidt, som f.eks. et stykke papir. Hvis papiret har mønster eller brevhoved, kan det blive fortolket som støvdata og påvirke nøjagtigheden af softwarens støvdetektion.

120

3 Manuel sensorrensningN
Støv, der ikke kan fjernes med den automatiske sensorrensning, kan fjernes manuelt med en kompressor eller lignende. Billedsensorens overflade er meget følsom. Lad et Canonservicecenter rense sensoren, hvis den skal renses direkte. Afmonter objektivet, før du renser sensoren.

1

Vælg [Sensorrensning].
Under fanen [6] skal du vælge [Sensorrensning] og derefter trykke på <0>.

2 Vælg [Manuel rens]. tryk derefter Vælg [Manuel rens],
på <0>.

3 Vælg [OK]. og tryk på <0>. Vælg [OK],
Spejlet låses om et øjeblik, og lukkeren åbnes.

4 Færdiggør rensningen. Indstil afbryderen til <2>.

Det anbefales at bruge vekselstrømsadaptersættet ACK-E5 (købes separat) til strømkilden. Hvis du bruger batteriet, skal du sørge for, at det er fuldt opladet. Hvis et batterigreb med størrelse AA-batterier er monteret, er manuel sensorrensning ikke mulig.

121

3 Manuel sensorrensningN

Gør aldrig noget af det følgende ved rensning af sensoren. Hvis strømmen afbrydes, vil lukkeren lukke og lukkerlamellerne og billedsensoren kan blive beskadiget. • Indstilling af afbryderen til <2>. • Åbning af dækslet til batterirummet. • Åbning af dækslet til kortholderen. Billedsensorens overflade er meget følsom. Rens objektivet med forsigtighed. Brug en almindelig kompressor uden børste påmonteret. En børste kan ridse sensoren. Før ikke spidsen af pusteredskabet længere ind i kameraet end til objektivfatningen. Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan beskadige lukkerlamellerne eller refleksspejlet. Sensoren må aldrig renses med luft eller gas på dåse. Trykket kan beskadige sensoren, eller kulden fra spraygassen kan sætte sig som is på sensoren.

122

Billedafspilning
I dette kapitel beskrives funktioner i relation til visning af billeder. Lær mere om billedafspilning, som behandles i kapitel 2 "Grundlæggende optagelse og billedafspilning", og hvordan billeder vises på et tv-apparat. Du kan også slette billeder.

7

Om billeder, der er taget med et andet kamera:
Kameraet kan muligvis ikke vise billeder, hvis billedet er optaget med et andet kamera, redigeret på en computer, eller hvis filnavnet er ændret.

123

x Hurtig søgning efter billeder
H Vis flere billeder på én skærm (Indeksvisning)
Søg efter billeder hurtigt med indeksvisningen, der viser fire eller ni billeder på én skærm.

1

Start indeksvisningen.
Under billedafspilning skal du trykke på knappen <I>. Der vises et indeks med fire billeder. Det aktuelt valgte billede markeres med en blå ramme. Tryk på knappen <I> igen for at skifte til et indeks med ni billeder.

2 Vælg billedet. <6> for at vælge et Drej vælgeren
tilgrænsende billede. Tryk på tasten <S> for at flytte den blå ramme for at vælge et andet billede. Tryk på knappen <u> for at få vist det valgte billede i fuld visning.

124

x Hurtig søgning efter billeder

Spring gennem billeder (Visning med spring)
Når kortet indeholder mange billeder, kan du gennemse dem med 10 eller 100 billeder ad gangen. Endvidere kan du, hvis billederne blev optaget på forskellige dage, gennemse dem efter dato. Denne teknik til gennemsyn kaldes spring.

1
Spring-metode Billedets placering

Vælg spring-metoden.
Tryk på tasten <W> i tilstanden enkeltbilledvisning. Spring-metoden og det aktuelle billedes placering vises nederst til højre. Tryk på tasten <V> for at vælge spring-metoden mellem [1 billede/ 10 bill./100 bill./dato], tryk derefter på <0>.

af 2 Gennemse med brug skalspring. Under billedafspilning du dreje
drejeknappen <6>. Så afspilles billederne i overensstemmelse med den valgte spring-metode. Tryk på tasten <U> for enkeltbilledgennemsyn.

Spring er ikke muligt med indeksvisningen.

125

u/y Forstørret visning
Forstør billedet.
Under billedafspilning, skal du trykke på knappen <u> for at forstørre billedet. Hvis du bliver ved med at trykke på knappen <u>, kan du forstørre billedet op til 10 gange. Brug tasterne <S> til at rulle rundt i det forstørrede billede. Tryk på knappen <I> for at formindske visningen. Tryk på knappen <x> for at afslutte visningen af det forstørrede billede.

Forstørret område

Du kan dreje på vælgeren <6> for at få vist et andet billede med forstørrelsen opretholdt. Forstørret visning er ikke mulig ved visning af billedet lige efter, billedet er taget.

b Rotaton af billedet

1

Vælg [Rotér].
Vælg [Rotér] under fanen [3], og tryk på <0>.

det. 2 Vælg billedet og roterfor at vælge Tryk på tasten <U>
det billede. der skal roteres, tryk derefter på <0>. Hver gang du trykker på <0>, roteres billedet. Hvis du vil rotere et andet billede, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde. Tryk på knappen <M> for at afslutte billedrotationen og vende tilbage til menuen.

Hvis det roterede billede ikke vises i den roterede retning under billedafspilning, skal du indstille menuen [5 Autorotering] til [TilzD].

126

3 Automatisk afspilning
Du kan afspille billederne på kortet i et automatisk diasshow. Hvert billede vises i ca. 4 sek.

1

Vælg [Autovisning].
Vælg [Autovisning] under fanen [3], og tryk derefter på <0>. Skærmen til automatisk visning vises.

2 Start autovisningen. billede...] vises Meddelelsen [Henter
i få sekunder, og derefter starter autovisningen. Tryk på <0> for at standse autovisningen midlertidigt. [ ] vises øverst til venstre i billedet, mens billedet er sat på pause. Tryk på <0> igen for at genoptage autovisningen.

3 Stop autovisningen. for at Tryk på knappen <M>
stoppe autovisningen og vende tilbage til menuen.
Under autovisning kan du trykke på knappen <B> for at ændre visningsformatet. Du kan trykke på <U>, mens billedet er sat på pause, for at få vist et andet billede. Autosluk understøttes ikke under autovisningen. Visningstiden kan variere, afhængigt af billedet.

127

Visning af billederne på tv
Med det videokabel, som fulgte med kameraet, kan du tilslutte kameraet til et tv-apparat og få vist billeder på tv-skærmen. Sluk for både kamera og tv, inden du fobinder dem.

1

Slut kameraet til tv'et.
Åbn dækslet til kamerastikkene. Slut kameraets <1> VIDEO OUTstik til tv'ets VIDEO IN-stik med det medfølgende videokabel. Sæt altid kabelstikket helt i.

2 Tænd tv'et, og indstil VIDEO IN. indgangsvælgeren til
Video IN-stik

3 Indstil kameraets afbryder til <1>. <x>. 4 Tryk på knappentv-skærmen Billedet vises på
(Der vises ikke noget på kameraets LCD-skærm.) Når du er færdig, skal du indstille kameraets afbryder til <2>, slukke for tv'et og derefter frakoble videokablet.

Hvis videosystemets format ikke stemmer overens med tv'ets, vises billederne ikke korrekt. Indstil det korrekte videosystemformat med [6 Videosystem]. Brug ikke andre videokabler end det medfølgende. Billederne kan måske ikke vises, hvis der benyttes et andet kabel. Afhængigt af tv-skærmen kan dele af billedet være beskåret.

128

3 Beskyttelse af billeder
Beskyttelse af et billede forhindrer, at det bliver slettet ved en fejl.

1

Vælg [Beskyt billeder].
Vælg [Beskyt billeder] under fanen [3], og tryk på <0>. Skærmen til beskyttelse af billeder vises.

Ikon for billedbeskyttelse

billedet. 2 Beskytpå tasten <U> for at vælge Tryk
det billede. der skal beskyttes, tryk derefter på <0>. Når et billede er beskyttet, vises ikonet <K> på skærmen. Tryk igen på <0> for at annullere billedbeskyttelsen. Ikonet <K> forsvinder. Gentag trin 2 for at beskytte et andet billede. For at afslutte billedbeskyttelse, skal du trykke på knappen <M>. Menuen vises igen.

Hvis du formaterer kortet, vil de beskyttede billeder også blive slettet.

Når et billede er beskyttet, kan det ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du først ophæve beskyttelsen. De beskyttede billeder slettes ikke, selvom du sletter alle billeder (s.130). Dette er praktisk, når du vil slette alle unødvendige billeder på én gang.

129

L Sletning af billeder
Du kan enten vælge eller slette billeder et for et eller slette dem i en batchkørsel. Beskyttede billeder (s.129) bliver ikke slettet. Et slettet billede kan ikke gendannes. Kontroller en ekstra gang, at du ikke skal bruge billedet, før du sletter det. Beskyt billeder, hvis du vil undgå, at de slettes ved et uheld. Sletning af et 1+73 billede vil slette både RAW- og JPEG-billederne.

Sletning af et enkelt billede

1 Afspil det billede, der skal slettes. 2 Tryk på knappen <L>. nederst på Menuen til sletning vises
skærmen.

3 Slet billedet. og tryk på <0>. Vælg [Slet],
Det viste billede slettes.

3 Markering <X> af billeder, der skal slettes på én gang
Ved at markere de billeder, der skal slettes, kan du slette flere billeder på én gang. På menuen [3 Slet billeder], skal du vælge [Vælg og slet billeder]. Marker <X> de billeder, der skal slettes, med tasten <V>. Tryk derefter på knappen <L>.

3 Sletning af alle billeder på kortet
Når menuen [3 Slet billeder] er indstillet til [Alle billeder på kort], slettes alle billederne på kortet.

130

Visning af optagelsesoplysninger
Når du trykker på knappen <B> under afspilning af enkeltbillede, kan du skifte til visningen af optagelsesoplysninger. De mest detaljerede optagelsesoplysninger vises nedenfor.
Mængde af eksponeringskompensation Flasheksponeringskompensation Blænde Lukkertid Målingsmetode Optagemetode Histogram (Lysstyrke, RGB) Picture Style og indstillinger ISO-følsomhed Billedoptagelses kvalitet Afspilningsnummer/ samlet antal billeder optaget Hvidbalance Hvidbalancekorrektion Filstørrelse Farverum Dato og klokkeslæt Oprindelige data (billedverifikation) er tilføjet Beskyt Mappenummer - Filnummer

* Med 1+73 billeder vises filstørrelsen på JPEG-billedet.

Om Højlysadvarsel Når optagelsesoplysningerne vises, blinker de overeksponerede højlysområder. Hvis du ønsker flere billeddetaljer i de overeksponerede områder, skal du indstille eksponeringskompensationen til en negativ værdi og gentage optagelsen.

131

Visning af optagelsesoplysninger

Om Histogram Lysstyrkehistogrammet viser fordelingen af eksponeringsniveauet, samlet lysstyrke og halvtoner. RGB-histogrammet er praktisk til kontrol af farvemætning og halvtoner. Visningen kan udskiftes med menuen [3 Histogram]. Visning af [Lysstyrke] Histogrameksempler Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af billedets lysstyrkeniveau. Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og Mørkt billede lyst til højre), og den lodrette akse angiver antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau. Jo flere pixel, der er i venstre side, desto mørkere er billedet. Og jo flere pixel, der er i Normal lysstyrke højre side, desto lysere er billedet. Hvis der er for mange pixel i venstre side, går skyggernes detaljeringsgrad tabt, og hvis der er for mange Lyst billede pixel i højre side, går de fremhævede detaljer tabt. De mellemliggende halvtoner gengives. Ved kontrol af billedet og dets lysstyrkehistogram kan du se biasekponeringsniveauet og den samlede tilstand for tonereproduktionen. [RGB]-visning Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af billedets lysstyrkeniveau for hver primærfarve (RGB eller rød, blå og grøn). Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og lyst til højre), mens den lodrette akse angiver antallet af pixel for hver farvelysstyrkeniveau. Jo flere pixel der i venstre side, jo mørkere og mindre fremtrædende bliver farven. Og jo flere pixel, der er i højre side, jo lysere og tæt bliver farven. Hvis der er for mange pixel i venstre side, mangler den respektive farveoplysning. Og hvis der er for mange pixel i højre side, bliver farven for mættet og uden nuancer. Ved kontrol af billedets RGB-histogram kan du se farvemætningen, halvtonertilstanden og hvidbalancebiasen.

132

Udskrivning af billeder og overførsel af billeder til en computer
Udskrivning (s.134) Du kan slutte kameraet direkte til en printer og udskrive billederne på kortet. Kameraet er kompatibelt med "wPictBridge", som er standarden for direkte udskrivning. Nedenstående websted indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger dit Canon-kamera sammen med forskellige printere, f.eks. hvilke papirtyper du skal bruge.

8

http://canon.com/pictbridge/
Digital Print Order Format (DPOF) (s.143) DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at udskrive billeder, der er optaget på kortet, i henhold til dine udskrivningsinstruktioner, som f.eks. billedvalg, antal kopier osv. Du kan udskrive flere billeder i en enkelt batchkørsel eller give udskriftsbestillingen til et fotolaboratorium. Overførsel af billeder til en pc (s.147) Ved at tilslutte kameraet til en computer kan du overføre billeder fra kameraets kort ved at betjene kameraet.

133

Forberedelse til udskrivning
Du kan udføre hele proceduren for direkte udskrivning med dit kamera, mens du ser på LCD-skærmen.

Tilslutning af kameraet til en printer

1

Indstil kameraets afbryder til <2>.

2 Konfigurer printeren. findes i Yderligere oplysninger
printerens instruktionsmanual.

3 Slut kameraet til printeren.fulgte Brug det interfacekabel, der
med kameraet. Når du slutter kabelstikket til kameraets <D>-stik, skal kabelstikkets symbol <D> vende mod forsiden af kameraet. Yderligere oplysninger om tilslutning af printeren findes i printerens instruktionsmanual.

4 Tænd printeren. 5 Indstil kameraets afbryder til <1>.
Fra nogle printere høres et bip.

134

Forberedelse til udskrivning

wPictBridge

6 Afspil billedet. <x>. Tryk på knappen
Billedet kommer frem og ikonet <w> kommer frem øverst til venstre for at indikere at kameraet er sluttet til en printer. Indikatoren for <l> lyser blåt.

RAW-billeder er ikke kompatible med direkte udskrivning. Kameraet kan ikke bruges sammen med printere, der kun er kompatible med CP Direct eller Bubble Jet Direct. Kameraet må kun sluttes til printeren med det medfølgende interfacekabel. Hvis du hører et langt bip i trin 5, er der problemer med printeren. Gør følgende for at finde fejlen: Tryk på knappen <x> for at afspille billedet, og følg trinene nedenfor. 1. Tryk på <0>. 2. Vælg [Udskriv] på skærmen med udskriftsindstillinger. Der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. (s.142) Hvis du bruger batteriet til at forsyne kameraet med strøm, skal du sørge for, at det er fuldt opladet. Det er muligt at udskrive i op til 6 timer med et fuldt opladet batteri. Sluk kameraet og printeren, før du tager kablet ud. Tag fat i stikket (ikke ledningen) for at trække kablet ud. Det anbefales ved direkte udskrivning at anvende vekselstrømsadaptersættet ACK-E5 (købes separat) til at forsyne kameraet med strøm.

135

wUdskrivning
Skærmvisningen og indstillingsmulighederne vil være forskellige afhængigt af printeren. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.
Ikon for tilsluttet printer

1

Vælg det billede, der skal konverteres.
Kontroller, at ikonet <w> vises øverst til venstre på LCD-skærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal udskrives.

>. 2 Tryk på <0med udskriftsindstillinger vises. Skærmen
Skærm med
Indstiller udskrivningseffekter. (s.138) Slår datoen eller filnummerindfotograferingen til eller fra. Indstiller det antal, der skal udskrives. Indstiller beskæringen. (s.141) Indstiller papirformat, papirtype og layout. Vender tilbage til trin 1. Starter udskrivningen. De valgte indstillinger for papirformat, papirtype og layout vises. * Afhængigt af printeren er det muligt, at dato- og filnummerindfotograferingen, trim og andre indstillinger ikke er tilgængelige.

3 Vælg [Papirindstill.]. og tryk Select [Papirindstill.],
derefter på <0>. Skærmen med papirindstillinger vises.

136

wUdskrivning

QIndstilling af papirformatet
Vælg størrelsen på det papir, der er lagt i printeren, og tryk derefter på <0>. Skærmen med papirtype vises.

YIndstilling af Papirtype
Vælg størrelsen på det papir, der er lagt i printeren, og tryk derefter på <0>. Læs instruktionsmanualen til printeren, når du bruger en Canonprinter og Canon-papir for at se, hvilke papirtyper, der kan bruges. Skærmen med sidelayout vises.

UIndstilling af sidelayout
Vælg sidelayout, og tryk derefter på <0>. Skærmen med udskriftsindstillinger vises igen.
Print kant Uden kant Med kantc xx-på-1 20-på-1c 35-på-1p Standard Billedet udskrives med en hvid kant. Udskriften får ingen hvide kanter. Hvis din printer ikke kan udskrive billeder uden hvid kant, kommer der hvide kanter på udskrifterne. Optagelsesoplysningerne* indfotograferes på kanten på udskrifter på 9x13 cm og større. Valgmulighed om udskrivning af 2, 4, 8, 9, 16 eller 20 billeder på et ark. På A4- eller Letter-papir udskrives 20 eller 35 miniaturebilleder af de billeder, der er bestilt gennem DPOF. • [20-påc] vil indfotografere optagelsesoplysningerne*. Sidelayoutet vil variere afhængigt af printertypen og dens indstillinger.

* Kameranavn, objektivnavn, optagelsestilstand, lukkertid, blænde, mængden af eksponeringskompensation, ISO-følsomhed, hvidbalance osv. indfotograferes fra Exifdataene.

137

wUdskrivning

4 Indstil udskrivningseffekterne. Indstil efter behov. Hvis du ikke har
behov for at indstille nogle udskrivningseffekter, kan du gå til trin 5. Vælg indstillingen øverst til højre, tryk derefter på <0>. Vælg den ønskede udskrivningseffekt, tryk derefter på <0>. Hvis ikonet <e> vises ved siden af <z>, kan du også justere udskrivningseffekten. (s.140)
Udskrivningseffekt EFra ETil EVivid ENR 0 Sort/Hvid 0 Kold tone 0 Varm tone zNaturlig zNaturlig M EStandard Beskrivelse Det er det samme som, hvis udskrivningsegenskaberne er sat "Til". Der bliver ikke udført automatisk korrektion. Billedet udskrives iht. printerens standardfarver. Billedets Exifdata bruges til at udføre automatiske korrektioner. Billedet udskrives med en højere farvemætning for mere levende blå og grønne farver. Billedstøjen reduceres inden udskrivning. Printer i sort-hvid med ægte sort. Udskriver i sort-hvid med en kold, blålig sort farve. Udskriver i sort-hvid med en gullig sort farve. Udskriver billedet i de faktiske farver og kontraster. Der vil ikke blive anvendt nogen automatisk farvejustering. Udskrivningsegenskaberne er de samme som ved indstillingen "Naturlig". Men denne indstilling giver mulighed for finere udskrivningsjusteringer end "Naturlig". Indstillingerne varierer afhængigt af printeren. Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

* Skærmvisningen kan variere afhængigt af printeren. * Når du ændrer udskrivningseffekterne, bliver det afspejlet i det billede, der vises øverst til venste. Bemærk, at det udskrevne billede kan afvige lidt fra det viste billede, som kun er en omtrentlig gengivelse. Det samme gælder [Lysstyrke] og [Just. niveau] på side 140.

138

wUdskrivning

5 Indstilling af indfotografering af dato og filnummer.
Indstil efter behov. Vælg <I>, tryk derefter på <0>. Indstil som ønsket, tryk derefter på <0>.

6 Angiv antallet af kopier. Indstil efter behov.
Vælg <R>, tryk derefter på <0>. Indstil antallet af kopier, tryk derefter på <0>.

7 Start udskrivning. derefter Vælg [Udskriv], tryk
på <0>. Den blå indikator på knappen <l> blinker, og udskrivningen begynder.

Hvis du vil udskrive et andet billede med de samme indstillinger i nem udskrivning, skal du vælge billedet og trykke på knappen <l>, der lyser blåt. Trim anvendes ikke ved udskrivning af 1 kopi i nem udskrivning. Yderligere oplysninger om trim findes på side 141. Indstillingen [Standard] for udskriftseffekter og andre indstillinger er de standardindstillinger, der er indstillet af printerproducenten. Yderligere oplysninger om hvad [Standard]-indstillinger er, findes i printerens instruktionsmanual. Afhængigt af billedets filstørrelse og billedoptagelseskvalitet kan det tage noget tid, før udskrivningen går i gang, når du har valgt [Udskriv]. Dette gælder også for billedtiltkorrektion. (s.141) Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK].

139

wUdskrivning

e Justering af udskrivningseffekter
I trin 4 på side 138, skal du vælge udskrivningseffekter. Når ikonet <e> vises ved siden af <z>, skal du trykke på knappen <B>. Derefter kan du justere udskrivningseffekterne. Hvad der justeres, og hvad der vises vil afhænge af valgene, der blev taget i trin 4. Lysstyrke Billedets lysstyrke kan justeres. Just. niveau Når du vælger [Manuel], kan du ændre histogrammets fordeling og justere billedets lysstyrke og kontrast. Når skærmbilledet til justering af niveauer vises, skal du trykke på knappen <B> for at ændre positionen af <h>. Tryk på tasten <U> for at justere skyggeniveauet (0 - 127) eller højlysniveauet (128 - 255) efter behag. kLysere Effektiv ved baggrundsbelyste forhold, der kan få motivets ansigt til at se mørkt ud. Når [Til] er indstillet, vil ansigtet se lysere ud på udskriftet. Rød-øje-korr. Benyttes til billeder taget med flash, hvor personer får røde øjne. Når [Til] er indstillet, vil røde øjne blive korrigeret før udskrivningen.
Effekterne [kLysere] og [Rød-øje korr.] vises ikke på skærmen. Når du vælger [Detalje inst.], kan du justere [Kontrast], [Farvemætning], [Farvetone] og [Farvebalance]. Brug <S>-tasterne til at justere [Farvebalance]. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farven flyttes i den angivne retning. Hvis du vælger [Slet alt], vil alle udskrivningseffekterne blive sat tilbage til standarden.

140

wUdskrivning

Beskæring af billedet
Tiltkorrektion

Du kan beskære billedet, så du kun udskriver den valgte del af billedet, som hvis billedet blev komponeret igen. Beskær billedet, lige før det udskrives. Hvis du indstiller beskæringen og derefter angiver udskriftsindstillinger, bliver du måske nødt til at indstille beskæringen igen.

1 Vælg [Trim] på skærmen med udskriftsindstillinger. 2 Indstil beskæringsrammen, positionen og proportionen.
Billedområdet inden for beskæringsrammen udskrives. Trimrammens lodret-tilvandret proportion kan ændres med [Papirindstill.]. Ændring af beskæringsrammen Når du trykker på knappen <u> eller <I>, ændres størrelsen på trimningsrammen. Jo mindre beskæringsrammen er, jo større vil billedforstørrelsen være. Flytning af beskæringsrammen Tryk på <S>-tasterne for at flytte rammen lodret eller vandret over billedet. Flyt trimrammen, indtil den dækker det ønskede billedområde eller den ønskede komposition. Rotation af rammen Hver gang du trykker på knappen <B>, skifter beskæringsrammen mellem lodret og vandret. Dette gør det muligt at skabe et lodret udskrift af et vandret billede. Billedtiltkorrektion Ved at dreje på vælgeren <6> kan du justere billedtiltvinklen med ±10 grader i trin på 0,5 grader. Når du justerer billedtilt, bliver ikonet <O> på skærmen blå.

3 Tryk på <0> for at afslutte beskæringen.
Skærmen med udskriftsindstillinger vises igen. Du kan kontrollere det beskårede billedområde øverst til venstre på skærmen med udskriftsindstillinger.

141

wUdskrivning

Det beskårne billedområde bliver muligvis ikke, som du har angivet, afhængigt af printeren. Jo mindre beskæringsramme, jo mere grovkornet bliver billedet. Beskær billedet, mens du ser på kameraets LCD-skærm. Beskæringsrammen vises muligvis ikke helt nøjagtigt på en tv-skærm.

Håndtering af printerfejl
Hvis du løser en printerfejl (igen blæk, ingen papir osv.) og vælger (Fortsæt) for at genoptage udskrivning, og udskrivningen ikke genoptages, skal du betjene knapperne på printeren for at genoptage udskrivningen. Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

Fejlmeddelelser
Hvis der opstår et problem under udskrivningen, får du vist en fejlmeddelelse på kameraets LCD-skærm. Tryk på <0> for at stoppe udskrivningen. Genoptag udskrivningen, når problemet er løst. Yderligere oplysninger om løsning af printerproblemer findes i printerens instruktionsmanual. Papirfejl: Kontroller, at papiret ligger korrekt i printeren. Blækfejl: Kontroller printerens blækniveau, og kontroller overskudsbeholderen. Hardwarefejl: Kontroller, om der er andre problemer end manglende papir og blæk. Filfejl: Det markerede billede kan ikke udskrives via PictBridge. Billeder, der er taget med et andet kamera eller redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives.

142

W Digital Print Order Format (DPOF)
Angiv indstilling af printtype og indfotografering af dato og filnr. Udskriftsindstillingerne anvendes på alle de bestilte billeder. (De kan ikke indstilles for de enkelte billeder).

Indstilling af udskriftsindstillingerne

1

Vælg [Printrækkefølge].
Vælg [Printrækkefølge] under fanen [3], og tryk på <0>.

2 Vælg [Indstil]. tryk derefter på <0>. Vælg [Indstil],
ønskede indstillinger. 3 Angiv de[Printtype], [Dato] og [Filnr.]. Indstil
Vælg indstillingen, tryk derefter på <0>. Vælg den ønskede indstilling, tryk derefter på <0>.
[Printtype]
[Dato]

[Filnr.]

143

W Digital Print Order Format (DPOF)

Printtype

K L K L

Standard Indeks Begge

Udskriver ét billede på ét ark papir. Udskriver flere miniaturebilleder på ét ark papir. Udskriver både standard- og indeksudskrift.

Dato Filnummer.

Til Fra Til Fra

[Til] indfotograferer den registrerede dato på udskriften. [Til] indsætter filnummeret i udskriften.

4

Afslut indstillingen.
Tryk på knappen <7>. Skærmbilledet med udskriftrækkefølgen vises igen. Vælg derefter [Vælg bil.] eller [Alle bil.] for at arrangere de billeder, der skal udskrives.

Selvom [Dato] og [Filnr.] er indstillet til [Til], indfotograferes datoen eller filnummeret muligvis ikke, afhængigt af indstillingen for printtype og printermodel. Når du udskriver med DPOF skal du bruge det kort, der har fået indstillet udskriftsoplysninger. Funktionen kan ikke bruges, hvis du blot udtrækker billeder fra kortet og forsøger at printe dem. Visse DPOF-kompatible printere og fotolaboratorier kan muligvis ikke udskrive fotografierne, sådan som du har specificeret dem. Se instruktionsmanualen til printeren, hvis det er tilfældet med din printer. Eller snak med dit fotolaboratorium om kompatibiliteten ved bestilling af udskrifter. Sæt ikke et kort, som har en udskriftsrækkefølge fra et andet kamera, ind i kameraet for at prøve at angive en anden udskriftsrækkefølge. Udskriftsoplysningerne vil enten ikke virke, eller også overskrives de. Udskriftsoplysningerne kan måske heller ikke anvendes, afhængigt af Udskriftsbestilling virker ikke sammen med RAW-billeder. Når der foretages udskrivninger af typen [Indeks], kan [Dato] og [Filnr.] ikke indstilles til [Til] på samme tid.

144

W Digital Print Order Format (DPOF)

Udskriftsbestilling
Vælg bil. Vælg og arranger billederne ét ad gangen. Tryk på knappen <I> for at få en visning med tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Når udskriftsbestillingen er klar, skal du trykke på knappen <M> for at gemme udskriftsbestillingen på kortet. [Standard] [Begge] Tryk på tasten <V> for at indstille antallet af kopier, der skal udskrives af det viste billede. [Indeks] Tryk på tasten <V> for at markere afkrydsningsfeltet <X>, og billedet vil blive medtaget i indeksprintet.

Antal Samlet antal billeder, der er valgt

Afkrydsning Indeksikon

Alle bil. Der bestilles 1 kopi af alle billederne på kortet. Hvis du vælger Slet alt, annulleres udskriftsbestillingen af alle billeder på kortet.

Bemærk, at RAW-billeder ikke vil være med i udskriftsbestillingen, selv om du indstiller "Alle billeder". Når du bruger en PictBridge-printer, skal du ikke udskrive mere end 400 billeder pr. bestilling. Hvis du angiver mere end det, udskrives alle billederne måske ikke.

145

W Direkte udskrivning med DPOF
Med en PictBridge-printer, kan du nemt udskrive billeder med DPOF.

1

Forberedelse til udskrivning.
Se side 134. Følg proceduren for "Tilslutning af kameraet til en printer" op til trin 5.

2 Under fanen [3] vælger du [Printrækkefølge]. 3 Vælg [Udskriv].
[Udskriv] vises kun, hvis kameraet er sluttet til printeren, og udskrivning er mulig.

4 Indstil [Papirindstill.]. (s.136)
Indstil udskrivningseffekterne (s.138) hvis det er nødvendigt.

5 Vælg [OK].
Før du udskriver, skal du sørge for at indstille papirstørrelsen. Nogle printere kan ikke indfotografere filnummeret. Hvis [Print kant] er indstillet, udskrives datoen muligvis i kanten, afhængigt af printeren. Afhængigt af printeren, ser datoen muligvis lys ud, hvis den er indfotograferet på en lys baggrund eller på kanten. Under [Just. niveau ] kan [Manuel] (s.) ikke vælges. Hvis du har standset udskrivningen og ønsker at udskrive de resterende billeder, skal du vælge [Genoptag]. Bemærk, at udskrivning ikke genoptages, hvis du standser udskrivningen, og et af følgende sker: • Du har ændret udskriftsbestillingen eller slettet et eller flere af de billeder, du har bestilt udskrivning til, før genoptagelsen. Du har ændret papirindstillingen til indeksudskrivningen før genoptagelsen. Eller kortets tilbageværende kapacitet var lav, da udskrivningen blev standset. Hvis der opstår problemer under udskrivningen, se side 142.

146

d Overførsel af billeder til en pc
Ved at tilslutte kameraet til en computer kan du overføre billeder fra kameraets kort ved at betjene kameraet. Dette kaldes direkte billedoverførsel. Inden du tilslutter kameret til pc'en, skal du sørge for at installere den medfølgende software (cd-rom'en EOS DIGITAL Solution Disk) på pc'en. For vejledning til installation af softwaren, skal du se "Cd-rom-vejledning".

Forberedelse til billedoverførsel

1

Slut kameraet til din pc.
Sluk for kameraets afbryder, inden du tilslutter det. Brug det interfacekabel, der fulgte med kameraet. Når du slutter kabelstikket til kameraets <D>-stik, skal kabelstikkets symbol <D> vende mod forsiden af kameraet. Slut stikket i den anden ende af kablet til pc'ens USB-port.

2 Indstil kameraets afbryder til <1>. Når skærmbilledet til valg af program
vises på din pc, skal du vælge [EOS Utility]. Når skærmbilledet til valg af kameramodel vises, skal du vælge kameraets model. Skærmbilledet [EOS Utility] vises på computeren, og skærmbilledet for direkte billedoverførsel vises på kameraets LCD-skærm.

147

d Overførsel af billeder til en pc

Optagelse deaktiveres, mens den direkte overførselsskærm vises. Hvis skærmbilledet [EOS Utility] ikke vises, skal du se "Instruktionsmanual til software" på den medfølgende cd-rom. Sluk kameraet, før du tager kablet ud. Træk kablet ud ved at tage fat i stikket (i stedet for ledningen).

Overførsel af billeder til en pc
De billeder, der blev sendt til pc'en, vil blive gemt i mappen [My Pictures/Mine billeder] eller [Pictures/Billeder] i undermapper ordnet i henhold til optagelsesdato.

Overfør alle billederne på kortet til pc'en.
Vælg [Alle billeder], tryk derefter på knappen <l>. Den blå indikator på knappen <l> blinker, og billedoverførslen begynder. Når billedoverførslen er fuldført, er indikatoren stadig tændt. Indstillingerne, bortset fra [Alle billeder] forklares nedenfor. Tryk på knappen <l> for at starte billedoverførslen. Nye billeder Billeder, som endnu ikke er overført til din pc, bliver automatisk valgt til overførsel af kameraet. Overførsel af valgte billeder Du vælger billederne, og de overføres til pc'en i en batchkørsel. Følg vejledningen på næste side for at vælge billederne.

148

d Overførsel af billeder til en pc

Vælg og overfør Tryk på tasten <U> for at vælge de billeder, der skal overføres til pc'en, et billede ad gangen. Tryk på knappen <M> for at afslutte.

Tapet Det valgte billede overføres, og billedet vises som tapet på pc'en. Tryk på knappen <M> for at afslutte.
Hvis du trykker på <0> i stedet for knappen <l> vises bekræftelsesdialogboksen. Vælg [OK], tryk derefter på <0> for at starte overførslen. RAW- billeder kan ikke overføres som tapet.

3 Valg af billeder til overførsel
Du vælger de billeder, der skal overføres til pc'en, et ad gangen.

1

Vælg [Overførselsrækkefølge].
Vælg [Overførselsrækkefølge] under fanen [3], tryk derefter på <0>. Skærmen Transfer order (Overførselsrækkefølge) vises.

2 Vælg [Vælg bil.]. tryk derefter på Vælg [Vælg bil.],
<0>. Der vises et billede.

149

d Overførsel af billeder til en pc

3 Vælg det billede, der skal overføres.
Tryk på tasten <U> for at vælge et billede, tryk derefter på tasten <V> for at anbringe en markering <X> øverst til venstre. Gentag dette trin for alle de billeder, som du vil overføre. Du kan vælge op til 998 billeder til overførsel. Tryk på knappen <M> to gange for at gemme de valgte billeder på kortet. Menuen vises derefter igen. Om [Alle bil.] I trin 2 vil skærmen til venstre blive vist, hvis du vælger [Alle bil.]. Hvis du derefter vælger [Marker alle på kort] og trykker på <0>, overføres op til 998 billeder i én batch. Hvis du vælger [Slet alle på kort] og trykker på <0>, vil alle dine billedvalg til overførsel blive annulleret.

Upload ikke billeder, hvis deres overførselsrækkefølge er angivet af et andet kamera, som du derefter forsøger at ændre. Alle billederne i overførselsbestillingen overskrives muligvis. Derudover er overførselsrækkefølgen måske ikke mulig. Det afhænger af billedtypen. Hvis et 1+73 billede er valgt til overførsel, vil det blive talt som ét billede, selvom både RAW- og JPEG-billederne vil blive overført til pc'en. I trin 3 kan du trykke på knappen <I> for at få vist en visning med tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.

150

Tilpasning af kameraet
Du kan tilpasse forskellige kamerafunktioner, så de passer til dine foretrukne optagelsesindstillinger. Du kan gøre dette med Brugerdefinerede funktioner. Brugerdefinerede funktioner kan kun indstilles og bruges i tilstande under Kreativ zone.

9

151

3 Indstilling af Brugerdefinerede funktionerN

1

Vælg [Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)].
Under fanen [7] skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)], tryk derefter på <0>.

Nummer på brugerdefineret funktion

2 Vælg nummeret på den brugerdefinerede funktion.
Tryk på tasten <U> for at vælge nummeret på den brugerdefinerede funktion, der skal indstilles, tryk derefter på <0>.

3 Skift indstillingen som ønsket. Tryk på tasten <V> for at vælge
den ønskede indstilling (nummer),tryk derefter på <0>. Gentag trin 2 og 3, hvis du vil indstille andre Brugerdefinerede funktioner. Nederst på skærmen er de aktuelle brugerdefinerede funktioner angivet under de respektive numre.

4 Afslut indstillingen. Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.

Sletning af alle brugerdefinerede funktioner
På menuen [7 Slet indstillinger] skal du vælge [Slet alle brugerdefinerede funk. (C.Fn)] for at rydde alle indstillingerne for brugerdefinerede funktioner. (s.114)

152

3 Indstilling af Brugerdefinerede funktionerN

Brugerdefinerede funktioner
C.Fn I: Eksponering 1 Eksponeringstrin 2 Flashsynkroniseringstid i Av-metode C.Fn II: Billede 3 Støjreduktion ved lang eksponering 4 Støjreduktion ved høj ISO-følsomhed 5 Højlystoneprioritet 6 Automatisk lysoptimering C.Fn III: Autofokus/Fremføring 7 AF-hjælpelys aktivt 8 AF under Live View-optagelse 9 Låsning af spejl C.Fn IV: Funktion/Andet 10 Knappen Lukker/AE-lås 11 SET knap ved optagelse 12 LCD-visning når afbryderen er sat til TIL 13 Tilføj originaldata

s.154

s.155 s.156

s.157

s.158 s.159

Brugerdefinerede funktioner med nedtonede numre fungerer ikke under Live View-optagelser. (Indstillinger er deaktiveret). Hvis C.Fn-8-1/2 er blevet indstillet og du ønsker at bruge AE-lås, skal du indstille C.Fn-10-1.

153

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
De brugerdefinerede funktioner er inddelt i fire grupper efter funktionstype: C.Fn I: Eksponering, C.Fn II: Billede, C.Fn III: Autofokus/ objektiv, C.Fn IV: Funktion/Andet

C.Fn I: Eksponering
C.Fn-1 Eksponeringstrin
0: 1/3 trin 1: 1/2 trin Indstiller intervaller på et 1/2 trin for lukkertid, blænde, eksponeringskompensation, AEB osv. Det er praktisk, hvis du foretrækker at kontrollere eksponeringen i større intervaller end 1/3.
Eksponeringsniveauet vises i søgeren og på LCD-skærmen som vist nedenfor.

C.Fn-2

Flashsynkronisering stid i AV-metode (Blændeprioriteret AE)

0: Auto Flashsynkroniseringshastigheden indstilles automatisk inden for et område på 30 sek. til 1/200 sek.for at passe til omgivelsernes lysstyrke. 1: 1/200 sek. (fast) Flashbilledet kan tages uden kamerarysten.

154

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN

C.Fn II: Billede
C.Fn-3 Støjreduktion ved lang eksponering

0: Fra 1: Auto Til 1-sekunds- eller længere eksponeringer foretages støjreduktion automatisk, hvis støj, der er speciel for lange eksponeringer, er registreret. Denne [Auto]-indstilling er velegnet i de fleste tilfælde. 2: Til Støjreduktion udføres for alle eksponeringer på 1 sek. eller længere. Indstillingen [Til] er velegnet til støj, som ikke kan registreres eller reduceres med [Auto]-indstillingen.
Hvis der foretages en lang eksponering med indstilling 2 under Live Viewoptagelser, vil LCD-skærmen ikke vise noget (intet Live View-billede), mens støjreduktion anvendes. Efter at billedet er optaget, kan støjreduktionsprocessen tage den samme tid som eksponeringen. Du kan ikke tage et andet billede, før støjreduktionsprocessen er udført.

C.Fn-4

Støjreduktion ved høj ISO-følsomhed

0: Fra 1: Til Reducerer den støj, der genereres i billedet. Selvom støjreduktion anvendes ved alle ISO-følsomheder, er den særlig effektiv ved høje ISO-følsomheder. Ved lav ISO-følsomhed reduceres støjen i skyggeområderne yderligere.
Med indstilling 1 reduceres maksimumburst for kontinuerlig optagelse markant. Hvidbalance-bracketing vil også blive deaktiveret.

155

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN

C.Fn-5

Højlystoneprioritet

0: Afbrudt 1: Aktiver Forbedrer fremhævede detaljer. Det dynamiske område udvides fra 18 % grå, som er standarden, til klare fremhævede områder. Nuancerne mellem gråtoner, og fremhævede områder forekommer mere tydelige.
Med indstilling 1 kan der forekomme lidt mere støj i skyggeområderne end normalt. Med indstilling 1 dækker den indstillelige ISO-følsomhed et område på 200-1600. Endvidere vil den ISO-følsomhed, der vises i søgeren få vist "0" som et mindre tegn, f.eks. "2oo". Når billedets optageoplysninger (s.131) vises, vil ISO-følsomhedens "0" også blive vist som et mindre tegn.

C.Fn-6

Automatisk lysoptimering

0: Aktiver Hvis billedet bliver for mørkt eller kontrasten er for lav, korrigeres billedets lysstyrke og kontrast automatisk. (Afhængigt af optagelsesforholdene kan billedstøjen forøges). Denne funktion vil ikke virke sammen med manuelle eksponeringer eller 1 og 1+73 billeder. I tilstande under Basiszone vil den automatiske lysoptimering virke automatisk.

B

1: Afbrudt

156

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN

C.Fn III: Autofokus/Fremføring
C.Fn-7 AF-hjælpelys aktivt

AF-hjælpelyset kan udsendes af kameraets indbyggede flash eller af den eksterne, EOS-dedikerede Speedlite. 0: Aktiver 1: Afbrudt AF-hjælpelys udsendes ikke. 2: Kun ekstern flash udsender Hvis der er tilknyttet en ekstern, EOS-dedikeret Speedlite, udsender denne AF-hjælpelyset efter behov. Kameraets indbyggede flash udsender ikke AF-hjælpelyset.
Hvis den eksterne, EOS-dedikerede Speedlites brugerdefinerede funktion [AF-hjælpelys aktivt] er indstillet til [Deaktiveret], udsender Speedlite ikke AF-hjælpelyset, selv hvis kameraets C.Fn-7-0/2 er indstillet.

C.Fn-8

AF under Live View-optagelse

Når 1 eller 2 er indstillet, vil AF være mulig under Live View-optagelse. Yderligere oplysninger findes på siderne 102 - 106. 0: Afbrudt 1: Hurtig funktion (p.102) 2: Live funktion (p.104)

C.Fn-9

Låsning af spejl

0: Afbrudt 1: Aktiver Forhindrer de kamerarystelser, som forårsages af spejlets bevægelser, og som kan forstyrre nærfotografier eller optagelser med kraftige teleobjektiver (makrooptagelse). Se side 94 vedrørende fremgangsmåden ved låsning af spejl.

157

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN

C.Fn IV: Funktion/Andet
C.Fn-10 Knap til Lukker/AE-lås

0: AF/AE-lås 1: AE-lås/AF Nyttigt når du vil fokusere og måle separat. Tryk på knappen <A> for at autofokusere, og tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere AE-låsen. 2: AF/AF-lås, ingen AE-lås I tilstanden AI Servo AF kan du trykke på knappen <A> for midlertidigt at stoppe AF-betjeningen. Dette hindrer, at AF bringes ud af fokus af eventuelle forhindringer, der passerer mellem kameraet og motivet. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. 3: AE/AF, ingen AE-lås Det er praktisk i forbindelse med motiver, der hele tiden bevæger sig og standser op. I tilstanden AI Servo AF kan du trykke på knappen <A> for at starte eller stoppe betjeningen af AI Servo AF. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. Dermed er fokuseringen og eksponeringen altid optimal, når du venter på det afgørende øjeblik.

C.Fn-11

SET knap ved optagelse

Du kan knytte en brugerdefineret funktion til <0>. Når kameraet er klar til at optage, kan du trykke på <0>. 0: Normal (deaktiveret) 1: Skift kvalitet Tryk på <0>, se på LCD-skærmen, og tryk på tasten <S> for at indstille billedoptagelseskvaliteten direkte. 2: Flasheksponeringskompensation Når du trykker på <0> vises skærmen flasheksponeringskompensation, så du hurtigt kan ændre indstillingerne. 3: LCD-skærm Til/Fra Samme funktion som knappen <B>. 4: Menuvisning Samme funktion som knappen <M>.

158

3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN

Hvis menuen [Live view opt.] er indstillet til [Aktiver], tilsidesætter Live View-optagelser enhver indstilling fra 1 til 4. Når kameraet er klar til at optage, kan du trykke på <0> for i stedet at få vist Live View-billedet.

C.Fn-12

LCD-skærm ved opstart

0: Tænd Når strømafbryderen er slået til, vises optagelsesindstillingerne. 1: Forbliv slukket Hvis du trykkede på knappen <B> for at slukke for LCD-skærmen, og du derefter slukker for strømmen, vil LCD-skærmen ikke blive tændt, når du tænder for strømmen igen. Dette hjælper til med at spare på batteriet. Menuskærmene og billedafspilningen vil stadig blive vist ved brug. Hvis du trykkede på knappen <B> og derefter slukker for strømmen, mens optagelsesindstillingerne vises, vil LCD-skærmen blive tændt næste gang du tænder for strømmen.

C.Fn-13

Tilføj originaldata

0: Fra 1: Til Data, der fortæller, om billedet indeholder originale decision-data eller ej. Når optagelsesoplysningerne vises for et billede, der er tilføjet med bekræftelsesdataene (s.131), vises ikonet <L>. Originalt datasikkerhedssæt OSK-E3 (ekstraudstyr) er nødvendigt for at kunne bekræfte billedets originalitet.
Billederne er ikke kompatible med funktionerne til billedkryptering/dekryptering i Originalt datasikkerhedssæt OSK-E3.

159

3 Registrering af Min menuN
Du kan opnå hurtigere adgang ved at registrere op til seks menuer og brugerdefinerede funktioner, som du kan ændre ofte.

1

Vælg [Indstillinger for Min menu].
Under fanen [9] skal du vælge [Indstillinger for Min menu] og derefter trykke på <0>.

2 Vælg [Registrer]. og tryk på <0>. Vælg [Registrer], 3 Registrer de ønskede menuer. Vælg en menu, og tryk på <0>.
Når dialogboksen til bekræftelse vises, og du vælger [OK] og trykker på <0>, registreres menuen. Gentag denne procedure for at registrere op til seks menuer. Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 2, skal du trykke på knappen <M>.

Indstillinger for Min menu
[Sorter] og andre indstillinger, der vises i trin 2, er følgende: Sorter Du kan ændre rækkefølgen af de registrerede menuer i Min menu. Vælg [Sorter], og vælg den menu, hvis rækkefølge du vil ændre. Tryk på <0>. Med [z] vist skal du trykke på tasten <V> for at ændre rækkefølgen, tryk derefter på <0>. Vis fra Min Menu Når [Aktiver] er indstillet, vises fanen [9] først, når du viser menuen. Slet og Slet alle emner Sletter de registrerede menupunkter. [Slet] sletter ét menupunkt, og [Slet alle emner] sletter alle menupunkter.

160

10
Reference
Dette kapitel indeholder referenceoplysninger til kamerafunktionerne, systemtilbehør mm. Sidst i dette kapitel findes der også et indeks, som du kan bruge til hurtigt at finde emner, du vil vide mere om.

161

Når Autofokus mislykkes
Autofokus kan mislykkes (fokusbekræftelsesindikatoren <o> blinker) med visse motiver som f.eks. følgende:

Motiver, der er vanskelige at indstille fokus på
Motiver med lav kontrast Eksempel: Blå himmel, vægge med kraftige farver osv. Motiver i svag belysning. Motiver i kraftigt modlys eller motiver, der reflekterer. Eksempel: En bil hvis lak reflekterer osv. Når både nære og fjerne motiver dækker AF-punkterne Eksempel: Et dyr i bur osv. Gentagne mønstre Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv. I sådanne tilfælde kan du benytte følgende fremgangsmåde: (1) Med One-Shot AF skal du fokusere på et objekt, der har samme afstand som motivet, og låse fokus, før du komponerer billedet igen. (s.46) (2) Indstil knappen for fokuseringsmetode til <MF>, og indstil fokus manuelt.

Hvis en forlænger (købes separat) er tilsluttet og objektivets maksimale blænde er f/5.6 eller mindre (større f/nummer), vil AF ikke være mulig (bortset fra AF i Live funktion). Yderligere oplysninger findes i forlængerens instruktionsmanual. Se side 106 for oplysninger om de tilfælde, hvor AF kan mislykkes med at opnå fokus med AF i Live funktion.

162

Brug af almindelig stikkontakt
Med vekselstrømsadaptersættet ACK-E5 (købes separat) kan du slutte kameraet til en almindelig stikkontakt, så du ikke behøver bekymre dig om batteriniveauet.

1

Tilslut lysnetledningen.
Tilslut lysnetledningen som vist på illustrationen. Efter brug af kameraet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten.

2 Tilslut DC-kobler DR-E5. Tilslut ledningens stik til DC-kobler
DR-E5.

DC-kobleren. 3 Indsætdækslet og indsæt DC-kobleren, Åbn
indtil den låses på plads.

4 Skub DC-ledningen ind. Åbn dækslet til DC-ledningshullet og
installer ledningen som vist. Luk dækslet.

Tilslut eller udtag ikke netledningen, mens kameraets afbryder er indstillet til <1>.

163

Optagelse med fjernbetjening
Fjernbetjening RC-1/RC-5 (Købes separat)
Fjernbetjening til at optage trådløst med op til omkring 5 meter fra kameraet. RC-1 kan udløse lukkeren øjeblikkeligt eller efter en forsinkelse på 2 sek., og RC-5 udløser lukkeren efter en 2 sek. forsinkelse.

RC-1

RC-5 Sensor til fjernbetjening

Indstil selvudløseren til <Q>. (s.53) Ret fjernkontrollen mod kameraets sensor til fjernbetjening og tryk på send-knappen. Kameraet vil fokusere automatisk. Når fokus er opnået vil indikatoren for selvudløser lyse og billedet bliver taget.
Fejlfunktion af kameraet kan opstå, nær visse typer af fluorescerende lys. Under trådløs fjernbetjening skal du forsøge at holde kameraet borte fra fluorescerende lys.

Fjernudløser RS-60E3 (Købes separat)
Fjernudløser med en 60 cm ledning til at trykke lukkerknappen halvt eller helt ned med. Den er tilsluttet kameraets fjernkontrolstik.

164

Optagelse med fjernbetjening

Brug af okulardæksel
Hvis du tager et billede uden at kigge i søgeren, kan lys, som kommer ind i søgeren, ændre eksponeringen. Det kan du forhindre ved at montere det okulardæksel, som sidder på kameraremmen.

1

Fjern øjestykket.
Skub bunden af øjestykket opad.

2 Montering af okulardækslet. ved Skub okulardækslet ned i rillen
søgeren for at montere det.

165

Eksterne Speedlites
EOS-dedikeret, Speedlites i EX-serien
Fungerer grundlæggende som en indbygget flash med nem funktion. Når du monterer en Speedlite fra EX-serien på kameraet, styres stort set al autoflash af kameraet. Det svarer til, at der er tilsluttet en ekstern flash med stort output i stedet for den indbyggede flash. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til Speedlite fra EX-serien. Dette kamera er et type-A-kamera, der kan bruge alle funktionerne ved Speedlites fra EX-serien.
Speedlites til montering på hot-shoe Macro Lites

Kun [E-TTL II] og [Flasheks.komp.] kan indstilles til flashfunktionsindstillinger med en Speedlite i EX-serien, der ikke kan kontrolleres af kameraet. (For nogle Speedlites i EX-serien kan [Lukkersynk.] også indstilles.)

166

Eksterne Speedlites

Andre Canon Speedlites end EX-serien
Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet i TTL eller A-TTL autoflashtilstand, kan flash kun udløses ved fuld udladning. Indstil kameraets optagelsestilstand til manuel eller blændeprioriteret AE, og optag. Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashtilstand, skal du optage i den manuelle flashtilstand. Med en Speedlite fra EX-serien, der er indstillet til TTL autoflash med den individuelle flashfunktion, udløses flashen kun ved fuld udladning.

Brug af uoriginale flashenheder
Synkroniseringshastighed
Kameraet kan synkroniseres med kompakte flashenheder, der ikke er fra Canon, på 1/200 sek. eller langsommere. Afprøv flashenheden før optagelse for at kontrollere, at den synkroniseres korrekt med kameraet.

Bemærk ved Live View-optagelse
En flashenhed, der ikke er fra Canon, vil ikke virke under Live Viewoptagelse.

Hvis kameraet bruges med en flashenhed eller flashtilbehør, der er beregnet til et andet kameramærke, fungerer kameraet muligvis ikke korrekt, og der kan opstå fejl. Monter ikke en flash til høj spænding på kameraets hot shoe. Den vil muligvis ikke fungere.

167

Menuindstillinger
1 Optagelse 1 (rød)
Kvalitet Rødøje Til/Fra Biptone Optage m/u kort Visningstid 73 / 83 / 74 / 84 / 76 / 86 / 1+73 / 1 Fra/Til Til/Fra Til/Fra Fra / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Lås Intervaller på 1/3 trin, ±2 trin Intervaller på 1/3 trin, ±2 trin Manuel indstilling af hvidbalance Korrektion af hvidbalance: Hvidbalancekorrektion WB-BKT: Hvidbalance-bracketing sRGB, Adobe RGB Standard / Portræt / Landskab / Neutral / Troværdig / Monokrom / Brugerdefineret 1, 2, 3 Henter data, der skal bruges til at fjerne støvpletter Beskyt billedet mod sletning Roter lodret billede Slet billede Angiver de billeder, der skal udskrives (DPOF) Vælg de billeder, som skal overføres til en pc Lysstyrke / RGB Automatisk visning af billeder
side

64 59 108 108 108 80 79 90 92 93 87 67 82 85 119

2 Optagelse 2 (rød)
AEB Flasheks. komp Brugerdefineret WB WB FLYT/BKT Farverum Picture Style Støvsletningsdata

3 Afspilning (Blå)
Beskyt billeder Roter Slet billeder Printrækkefølge Overfør bestilling Histogram Autovisning 129 126 130 143 149 132 127

[2] Optagelse 2, [7] Indstilling 3 og [9] Min menu (faner) vises ikke i Basiszonetilstande. Nedtonede menupunkter vises ikke i Basiszoner. I Basiszonetilstande vises optagelseskvaliteterne RAW+7L og RAW ikke.

168

Menuindstillinger

5 Indstilling 1 (Gul)
Autosluk Filnummerering Autorotering Formater Automatisk justering af LCD fra Skærmfarve 30 sek. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Fra Kontinuerlig / Autoreset / Manuel reset Til PD / Til D / Fra Initialisér og slet data på kortet Aktiveret / Deaktiveret Vælg baggrundsfarven

side

109 110 112 40 115 115

6 Indstilling 2 (gul)
LCD-lysstyrke Dato/klokkeslæt Sprog Videosystem Sensorrensning Indstillinger til Live View-funktion Flashkontrol Der er syv lysstyrkeniveauer Indstil datoen (år, måned, dag) og klokkeslæt (time, min., sek.) Vælg sproget på grænsefladen NTSC/PAL Automatisk rensning / Rens nu Rens manuelt Live View-optagelse / Vis hjælpelinjer / Lysmålingstimer Flashudladning / Indbygget flashfunktionsindstilling / Ekstern flashfunktionsindstilling / Ekstern flash C.Fn indstilling / Ryd ekstern flash C.Fn indstilling 109 29 30 128 118 121 96

116

7 Indstilling 3 (gul)
Brugerdefinerede funktioner (C.Fn) Slet indstillinger Firmware-version Tilpas kameraet som du ønsker Slet alle kameraindstillinger / Slet alle brugerdefinerede funktioner. (C.Fn) Til opdatering af firmwaren 152 114 -

9 Min menu (grøn)
Indstillinger for Min menu Registrer ofte anvendte menupunkter og brugerdefinerede funktioner 160

169

Tabel over tilgængelige funktioner
o: Indstil automatisk k: Kan vælges af bruger
Basiszone Programvælger JPEG RAW RAW + JPEG Auto Manuel Standard Portræt Picture Style AF Landskab Neutral Troværdig Monochrome Brugerdefineret Farverum sRGB Adobe RGB Auto WB Forudindst. WB Brugerdefineret WB WB-Korrektion HB-bracketing Automatisk lysoptimering One-Shot AI Servo AI Focus Valg af Auto AF-punkt Manuel AF-hjælpelys o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6 k 7 k d k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

: Kan ikke vælges af bruger
Kreativ zone s f k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k a 8 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k o k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k o

170

Kvalitet ISOfølsomhed Hvidbalance

Tabel over tilgængelige funktioner

o: Indstil automatisk k: Kan vælges af bruger
Basiszone Programvælger Målingsmetode Eksponering Fremføring Indbygget flash Evaluerende Partiel Spot
Centervægtet gennemsnit

: Kan ikke vælges af bruger
Kreativ zone

1 o

2 o

3 o

4 o

5 o

6 o

7 o

d k k k k k k k k k

s f k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

a 8 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

Skift af program
Eksponeringskompensation

AEB AE-lås Visning med dybdeskarphed Enkelt Kontinuerlig
10 sek. selvudløser/ Fjernbetjening

o o k k o k k o

o k k

o o k k o k k

o k k o

o k k

k k k k k k

2 sek. selvudløser
Kontinuerlige optagelser efter selvudløser

Auto Manuel Ingen flash Rødøjereduktion FE-lås
Flasheksponeringskompensation

o k k k

o k

o k k k k

Live View-optagelse

171

Fejlfindingsvejledning
Se først fejlfindingsvejledningen, hvis der opstår problemer. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, så kontakt din forhandler eller et Canon-servicecenter.

Strøm
Kameraet fungerer ikke, selv om afbryderen er indstillet til <1>.
Batteriet er ikke sat korrekt i kameraet. (s.26) Genoplad batteriet. (s.24) Kontroller, at batterirummets dæksel er lukket. (s.26) Kontroller, at dækslet til kortholderen er lukket. (s.31) Tryk på knappen <B>.

Adgangsindikatoren blinker stadig, selv når strømafbryderen er indstillet til <2>.
Hvis strømmen afbrydes mens et billede bliver optaget til kortet, vil adgangsindikatoren lyse/blinke i få sekunder. Når billedet er optaget på kortet, slukker kameraet automatisk.

Batteriet bliver hurtigt fladt.
Brug et batteri, som er helt opladet. (s.24) Det genopladelige batteri bliver gradvist brugt op efter gentagen brug. Køb et nyt.

Kameraet slukker af sig selv.
Automatisk slukning er aktiveret. Hvis du ikke ønsker at automatisk slukning, skal du indstille menuen [5 Autosluk] til [Fra]. Selv om [5 Autosluk] er indstillet til [Fra], vil LCD-skærmen blive slukket efter at kameraet har været ubrugt i 30 min. Tryk på knappen <B> for at tænde forLCD-skærmen.

172

Fejlfindingsvejledning

Optagelse
Der kan ikke optages billeder.
Kortet er ikke isat korrekt. (s.31) Hvis kortet er fuldt, skal du udskifte kortet eller slette overflødige billeder for at få mere plads. (s.31, 130) Hvis du prøver at fokusere i tilstanden One-Shot AF, mens indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren blinker, kan du ikke tage et billede. Tryk udløseren halvt ned for at fokusere igen, eller fokuser manuelt. (s.37, 62) Skub kortets skrivebeskyttelsesvælger til indstillingen Skriv/Slet.

LCD-skærmen viser ikke et tydeligt billede.
Hvis der sidder støv på LCD-skærmen, skal du aftørre den med en blød klud. Ved lave eller høje temperaturer kan LCD-skærmen synes langsom eller måske være sort. Den returnerer til normal tilstand ved stuetemperatur.

Billedet er ikke i fokus.
Indstil fokuseringsknappen på objektivet til <AF> (s.33) Hold kameraet stille, og tryk forsigtigt på udløserknappen for at undgå rystelser af kameraet. (s.36, 37)

Kortet kan ikke anvendes.
Hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende kortet, skal du se på side 40 eller 175.

Kameraet udsender en lyd, når det rystes.
Den indbyggede flashs pop op-mekanisme bevæger sig en smule. Det er normalt.

173

Fejlfindingsvejledning

Den indbyggede flash virker ikke.
Hvis du optager kontinuerligt med korte intervaller med den indbyggede flash, kan flashen holde op med at virke for at beskytte flashen.

Billedvisning og betjening
Billedet kan ikke slettes.
Hvis billedet er beskyttet mod sletning, kan du ikke slette det. (s.129)

Optagelsesdato og -klokkeslæt er forkert.
Du har ikke indstillet den korrekte dato og tid. (s.29)

Der vises intet billede på tv-skærmen.
Kontroller, at videokablets stik er helt tilsluttet. (s.128) Indstil video OUT-formatet (NTSC/PAL) til det samme videoformat som dit tv. (s.169) Brug det rigtige kabel (s.128)

174

Fejlkoder
Fejlkode

Afhjælpning

Hvis der er et problem med kameraet, vises en fejlmeddelelse. Følg vejledningen på skærmen. For at gendanne fra fejlfindingsskærmbilledet, skal du slå afbryderen fra og til eller tage batteriet ud og sætte det i igen. Hvis fejl 02 (kortproblem) vises, skal du tage kortet ud og sætte det i igen eller formatere kortet. Dette kan muligvis løse problemet.

Hvis samme fejl opstår flere gange, er der måske et problem. Skriv fejlkoden ned, og henvend dig til dit nærmeste Canonservicecenter.

Hvis der vises en fejlkode lige efter optagelse, er billedet måske ikke blevet optaget. Når fejlen er afhjulpet, skal du trykke på knappen <x> og kontrollere, om billedet blev optaget.

175

Systemkort
Okularforlænger EP-EX15ll ST-E2 Gummiramme Ef 220EX 430EX 580EX II Macro Ring Lite Macro Twin Lite MR-14EX MT-24EX

Dioptrijusteringslinser i E-serien

Medfølgende tilbehør

Øjestykke Ef

Vinkelsøger C

Bred rem EW-100DB lll

Mellemhård taske EH19-L

Batteripakke LP-E5

Vekselstrømsadaptersæt ACK-E5
Batterigreb BG-E5 Batterioplader LC-E5 eller LC-E5E DC-kobler DR-E5 Bilbatterioplader CBC-E5 Batterimagasin Batterimagasin BGM-E5L til to LP-E5 BGM-E5A til batteripakker størrelse AA-batterier Kompakt strømadapter CA-PS700

176

Systemkort

Fjernbetjening RC-1

Fjernbetjening RC-5

Fjernudløser RS-60E3

EF-objektiver EF-S-objektiver

Videokabel VC-100

Tv/video

EOS DIGITAL Solution Disk

EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

PictBridge-kompatibel printer

Interfacekabel IFC-200U

Interfacekabel IFC-500U Pc USB-port Windows Vista Windows XP Windows 2000 Mac OS X

Originalt datasikkerhedssæt OSK-E3

Kortlæser

Pc-kortholder

SD-hukommelseskort

PCMCIA-adapter

177

Specifikationer
• Type
Type: Optagelsesmedie: Størrelse af billedsensor: Kompatible objektiver: Digitalt AF/AE-kamera med spejlrefleks med indbygget flash SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort 22,2 mm x 14,8 mm Canon EF-objektiver (inklusive EF-S-objektiver) (35 mm-ækvivalent brændvidde svarer ca. til 1,6 gange objektivets brændvidde) Canon-EF-fatning CMOS-præcisionssensor med høj opløsning og stor enkeltplade Effektivt pixeltal: Ca. 12,20 megapixel Totale antal pixel: Ca. 12,40 megapixel 3:2 RGB primærfarvefilter Findes foran billedsensoren, kan ikke fjernes (1) Automatisk rensning af sensoren (2) Manuel rensning af sensoren (3) Støvsletningsdata, der er føjet til det optagne billede Design rule for Camera File System 2.0 JPEG, RAW (14-bit Canon-original) Medfølger (1) Stor/fin : Ca. 4,3 MB (4272 x 2848 pixel) (2) Stor/normal : Ca. 2,2 MB (4272 x 2848 pixel) (3) Mellem/fin : Ca. 2,5 MB (3088 x 2056 pixel) (4) Mellem/normal : Ca. 1,3 MB (3088 x 2056 pixel) (5) Lille/fin : Ca. 1,6 MB (2256 x 1504 pixel) (6) Lille/normal : Ca. 0,8 MB (2256 x 1504 pixel) (7) RAW : Ca. 15,3 MB (4272 x 2848 pixel) * Den nøjagtige filstørrelse afhænger af motivet, ISO-følsomheden, Picture Style osv. Kontinuerlig nummerering, autoreset, manuel reset sRGB, Adobe RGB Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Troværdig, Monochrome, Brugerdef. 1 - 3 Auto, dagslys, skygge, overskyet, glødelampe, hvidt fluorescerende lys, flash, brugerdefineret

Objektivfatning:

• Billedsensor
Type: Pixel: Højde-/breddeforhold: Farvefiltersystem: Lavpasfilter: Støvsletningsfunktion:

• Optagelsessystem
Optagelsesformat: Billedtype: RAW+JPEG JPEG-optagelser: Filstørrelse:

Filnummerering:

• Billedbehandling
Farverum: Picture Styles: Hvidbalance:

178

Specifikationer

Farvetemperatur kompensation:

Hvidbalancekorrektion: ±9 trin i hele intervaller Hvidbalance-bracketing: ±3 trin i hele intervaller * Blå/gul retning eller magenta/grøn retning er mulig

Farvetemperatur oplysninger om farvetemperatur: Støjreduktion: Automatisk korrektion af billedlysstyrke: Højlystoneprioritet: Tilføj oprindelige billed verifikationsdata:

Medfølger Støjreduktion til lange eksponeringer Støjreduktion ved høj ISO-følsomhed Automatisk lysoptimering Medfølger Medfølger (Verificeret af Originalt datasikkerhedssæt OSK-E3)

• Søger
Type: Dækning: Forstørrelse: Okular: Indbygget dioptrijustering: Matskive: Præcisionsspejl: Pentaspejl i øjenniveau Lodret/Vandret ca. 95 % Ca. 0,87x (-1 m-1 med 50 mm objektiv ved uendelig) Ca. 19 mm (fra midten af okularobjektiv) -3,0 - +1,0 m-1 (dpt) Fast, Præcisionsmatskive Halvspejl med hurtig tilbageføring (Transmission:reflektionsforhold på 40:60, ingen spejlafgrænsning med EF 600 mm f/4L IS USM eller kortere objektiv) Informationer i søgeren: AF-oplysninger (AF-punkter, fokusbekræftelsesindikator), eksponeringsoplysninger (lukkertid, blændeværdi, AE-lås, eksponeringsniveau, ISO-følsomhed, eksponeringsadvarsel), flashoplysninger (flash klar, hurtigsynkronisering, FE-lås, flasheksponeringskompensation), monokrom optagelse, hvidbalancekorrektion, største bursthastighed, SD-hukommelseskortoplysninger Visning med dybdeskarphed:Aktiveres med knappen til visning med dybdeskarphed

• Autofokus
Type: AF-punkter: Lysmålingsområde: Fokusfunktion: AF-punktvalg: Visning af valgt AF-punkt: AF-hjælpelys: TTL sekundær billedregistrering, faseregistrering 9 AF-punkter EV -0,5 - 18 (ved 23°C, ISO 100) One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, manuel fokusering (MF) Automatisk valg, manuelt valg Indtonet i søger og angivet på LCD-skærm Kort række udløsninger af den indbyggede flash Effektiv rækkevidde: Ca. 4,0 m ved midten, ca. 3,5 m ved yderkanten

179

Specifikationer

• Eksponeringsstyring
Lysmåling: 35-zone TTL lysmåling med fuld blænde • Evalueret lysmåling (kan tilknyttes et hvilket som helst AF-punkt) • Partiel lysmåling (ca. 9 % af søger ved midten) • Spotmåling (ca. 4 % af søger ved midten) • Centervægtet gennemsnitsmåling EV 1 - 20 (ved 23°C med EF 50 mm f/1,4 USM-objektiv, ISO 100) Program-AE (Fuldautomatisk, Portræt, Landskab, Nærbillede, Sport, Natportræt, Ingen flash, Program), lukkertidsprioriteret AE, blændeprioritet AE, dybdeskarphed-AE, manuel eksponering, E-TTL II-autoflash Tilstande under Basiszone: ISO 100 - 800 indstilles automatisk Tilstande under Kreativ zone: ISO 100 - 1600 (i 1-stopintervaller), Auto Manuel: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin (kan kombineres med AEB) AEB: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin Automatisk: Når der er opnået fokus med evaluerende måling og One-Shot AF Manuel: Med knappen AE-lås Elektronisk styret spaltelukker 1/4000 sek. til 1/60 sek., X-synk ved 1/200 sek. 1/4000 sek. til 30 sek., bulb (Samlet lukkertidsområde. Tilgængeligt område varierer efter optagemetode.) Elektromagnetisk blød udløser 10 sekunders eller 2 sek. forsinkelse eller 10-sek. forsinkelse plus kontinuerlig optagelse Fjernudløser RS-60E3 Fjernbetjening RC-1/RC-5 Automatisk flash, der kan slåes op og trækkes tilbage E-TTL II-autoflash 13/43 (ISO 100, i meter) Ca. 3 sek. Flash-klar-ikonet lyser i søgeren 17 mm objektivsynsvinkel

Lysmålingsområde: Eksponeringsstyring:

ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks):

Eksponeringskompensation:

AE-lås:

• Lukker
Type: Lukkertider:

Lukkerudløser: Selvudløser: Fjernbetjening:

• Indbygget flash
Type: Flashmåling: Ledetal: Opladningstid: Indikator for flash klar: Flashdækning:

180

Specifikationer

Flasheksponeringskompensation: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin FE-lås: Medfølger

• Ekstern Speedlite
Kompatibel flash: Speedlites, EX-serien Flashmåling: E-TTL II-autoflash Flasheksponering kompensation: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin FE-lås: Medfølger Indstillinger af ekstern flash: Flash-indstillinger, Flash C.Fn indstillinger Zoom i overensstemmelse med objektivs brændvidde: Medfølger

• Drevsystem
Kontinuerlig optagehastighed: Maks. ca. 3,5 optagelser/sek. (enkeltoptagelser muligt) Maksimalt antal burst: JPEG (Stor/fin): Ca. 53, RAW: Ca. 6, RAW+JPEG (Stor/fin): Ca. 4 * Baseret på Canons teststandarder med et 2 GB SD-hukommelseskort, ISO 100 og standard-Picture Style * Varierer efter motivet, SD-hukommelseskortets mærke, billedoptagelseskvalitet osv.

• Live View-funktioner
Optagelsesfunktioner: (1) Live View-optagelse (2) Fjernoptagelse med Live View (med pc, hvor EOS Utility er installeret) Fokusering: Manuel fokus Autofokus (Hurtig funktion, Live funktion) Lysmåling: Evaluerende måling med billedsensoren Lysmålingsområde: EV 0 - 20 (ved 23°C med EF 50 mm f/1,4 USM-objektiv, ISO 100) Vis hjælpelinjer: Medfølger Visning af eksponering Simuleret eksponering vist i realtid

• LCD-skærm
Type: TFT flydende krystalskærm med farver Skærmstørrelse: 3,0" Punkter: Ca. 230.000 Dækning: Ca. 100% Justering af lysstyrke: 7 niveauer Sprog på grænsefladen: 20

181

Specifikationer

• Billedafspilning
Visningsformat: Enkelt billede, enkelt billede + billedoptagelseskvalitet, oplysninger om optagelsen, histogram, indeks med 4 eller 9 billeder, forstørret visning (ca. 1,5x - 10x), roteret billede, spring (mellem 1/10/100 billeder eller optagelsesdato) Forefindes (Overeksponerede højlysområder blinker) Enkeltbilleder kan beskyttes, eller beskyttelsen kan ophæves Enkelt billede, markerede billeder eller alle billeder på kortet kan slettes (undtagen beskyttede billeder) på én gang

Højlysadvarsel: Beskyt: Sletning:

• Billedbeskyttelse og sletning

• Direkte udskrivning
Kompatible printere: PictBridge-kompatible printere Billeder, der kan udskrives: JPEG-billeder, der er kompatible med Design rule for Camera File System (DPOF-udskrivning er mulig) Easy Print-funktion: Medfølger

• Digital Print Order Format (Format til bestilling af digitale udskrifter)
DPOF: Kompatible billeder: Kompatibel med version 1.1 JPEG- og RAW-billeder * Kun JPEG-billeder kan bruges som tapet på pc'ens skærm

• Direkte billedoverførsel

• Brugertilpasning
Brugerdefinerede funktioner: 13 i alt Registrering af Min Menu: Medfølger

• Interface
Stik til USB: VIDEO OUT-stik: Til personlig computerkommunikation og direkte udskrivning (Hi-Speed USB) Valgbar NTSC/PAL Batteripakke LP-E5 (Antal 1) * Vekselstrøm kan tilføres med vekselstrømsadaptersæt ACK-E5 * Der kan bruges AA-batterier med batterigreb BG-E5

• Strømkilde
Batteri:

182

Specifikationer

Batterilevetid: Temperatur Ved 23 °C Ved 0 °C Ingen flash 600 500

[Antal optagelser • ca.] Optagelsesforhold 50 % flash-brug 500 400

Batterikontrol: Strømbesparelse: Backupbatteriet til dato/klokkeslæt: Starttidspunkt:

* Med en fuldt opladet batteripakke LP-E5 * Ovenstående tal er baseret på CIPA-teststandarderne (Camera & Imaging Products Association) Auto Medfølger. Strømmen slås fra efter 30 sek., 1, 2, 4, 8 eller 15 min. Indbygget sekundært batteri Ca. 0,1 sek. (Baseret på CIPA-teststandarder) 128,8 x 97,5 x 61,9 mm Ca. 475 g (kun kamerahus)

• Mål og vægt
Mål (B x H x D): Vægt:

• Driftsmiljø
Temperaturområde ved betjening: 0° C - 40° C Fugtighed ved betjening: 85 % eller mindre

• Batteripakke LP-E5
Type: Angivet spænding: Batterikapaciteten: Mål (B x H x D): Vægt: Kompatibelt batteri: Genopladningstid: Nominel indgang: Nominel udgang: Temperaturområde ved betjening: Fugtighed ved betjening: Mål (B x H x D): Vægt: Genopladeligt litium-ion-batteri DC 7,4 V 1080 mAh 36 x 14,7 x 53,1 mm Ca. 50 g (uden beskyttende dæksel) Batteripakke LP-E5 Ca. 2 timer 100 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz) 8,4 V DC/700 mA 0° C - 40° C 85 % eller mindre 67 x 26 x 87,5 mm Ca. 80 g

• Batterioplader LC-E5

183

Specifikationer

• Batterioplader LC-E5E
Kompatibelt batteri: Netledninglængde: Genopladningstid: Nominel indgang: Nominel udgang: Temperaturområde ved betjening: Fugtighed ved betjening: Mål (B x H x D): Vægt: Synsvinkel: Batteripakke LP-E5 Ca. 2 m Ca. 2 timer 100 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz) 8,4 V DC/700 mA 0° C - 40° C 85 % eller mindre 67 x 26 x 87,5 mm Ca. 75 g

• EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS
Diagonal rækkevidde: 74°20’ - 27°50’ Vandret retning: 64°30’ - 23°20’ Lodret retning: 45°30’ - 15°40’ Objektivopbygning: 11 elementer i 9 grupper Mindste blændeåbning: f/22 - 36 Nærmeste fokuserings afstand: 0,25 m (Fra billedsensorplan) Maks. forstørrelse: 0,34x (ved 55 mm) Synsfelt: 207 x 134 - 67 x 45 mm (ved 0,25 m) Image Stabilizer (Billedstabilisator): Shift-type til objektiv Filterstørrelse: 58 mm Maks. diameter x længde: Ca. 68,5 x 70 mm Vægt: Ca. 200 g Modlysblænde: EW-60C Taske: LP814 Alle ovenstående specifikationer er baseret på Canons teststandarder. Kameraets specifikationer og fysiske udseende kan ændres uden varsel. Hvis der opstår et problem med et objektiv, der ikke er af mærket Canon, skal du henvende dig til den pågældende objektivfabrikant.

184

Varemærker
Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh og Mac OS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. SDHC-logoet er et varemærke. Alle andre virksomheds- og produktnavne samt varemærker i denne manual tilhører de respektive ejere. * Dette digitalkamera understøtter Design rule for Camera File System 2.0 og Exif 2.21 (kaldes også "ExifPrint"). Exif Print er en standard, der forbedrer kompatibiliteten mellem digitalkameraer og printere. Når kameraet sluttes til en Exif Print-kompatibel printer, bliver optagelsesindstillingerne anvendt til at optimere udskriftskvaliteten.

185

Sikkerhedsanvisninger
Følg disse sikkerhedsanvisninger, og brug udstyret korrekt for at undgå personskade, dødsfald og tingskade.

Sådan undgås alvorlig personskade og dødsfald
• Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand, overophedning, kemisk lækage og eksplosioner: - Brug ikke batterier, strømkilder og tilbehør, der ikke beskrives i denne manual. Brug ikke hjemmelavede eller modificerede batterier. - Batteripakken og backupbatteriet må ikke kortsluttes, afmonteres eller modificeres. Batteripakken og backupbatteriet må ikke udsættes for varme eller loddes. Batteripakken og backupbatteriet må ikke udsættes for ild eller vand. Batteripakken og backupbatteriet må ikke udsættes for kraftige fysiske slag. - Batteripakken og backupbatteriet må ikke installeres med omvendte poler (+ –). Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper. - Batteripakken må ikke lades op uden for den tilladte omgivelsestemperaturpå 0 °C - 40 °C. Genopladningstiden må ikke overskrides. - Stik ikke metalgenstande ind i kameraets elektriske kontakter, tilbehør, tilslutningskabler osv. • Backupbatteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger batteriet, skal der straks søges læge (kemikalierne i batterierne kan skade maven og tarmene). • Ved bortskaffelse af batteripakken og backupbatterier skal du sætte tape over de elektriske kontakter for at forhindre kontakt med andre metalgenstande eller batterier. Dette forhindrer brand og eksplosion. • Hvis der opstår kraftig varme, røg eller dampe under genopladning af batteriet, skal du omgående tage batteriopladeren ud af stikkontakten for at standse opladningen og forhindre, at der opstår brand. • Hvis batteripakken og backupbatterierne lækker, skifter farve, ændrer form eller udsender røg eller dampe, skal de øjeblikkeligt fjernes. Pas på, du ikke brænder dig. • Undgå at få batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet. Væsken kan gøre dig blind eller give hudirritation. Hvis du får batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet, skal du skylle området med masser af rent vand uden at gnubbe. Søg omgående læge. • Under opladningen skal udstyret opbevares utilgængeligt for børn. En ledning kan ved et uheld forårsage kvælning eller give elektrisk stød. • Ledningen må aldrig anbringes i nærheden af en varmekilde. Varmen kan ødelægge ledningen eller smelte isoleringen og medføre brand eller elektrisk stød. • Brug aldrig flash ved optagelse af en person, der kører i bil. Der kan ske en ulykke. • Brug aldrig flash i nærheden af en persons øjne. Dette kan skade personens syn. Når du fotograferer små børn med flash, skal kameraet holdes på mindst 1 meters afstand. • Før du pakker kameraet eller tilbehøret væk, skal du fjerne batteripakken og trække stikket ud. Dette forhindrer elektrisk stød og generering af varme og brand. • Brug ikke udstyret i områder med brandbare gasser. Der kan opstå en eksplosion eller brand.

186

• Hvis du taber udstyret, og der går hul på kamerahuset, så der er adgang til de indvendige dele, skal du undgå at berøre disse, da de kan give elektrisk stød. • Udstyret må ikke adskilles eller modificeres. Indvendige dele med høj spænding kan give elektrisk stød. • Se ikke mod solen eller meget skarpe lyskilder gennem kameraet eller objektivet. Det kan ødelægge dit syn. • Kameraet skal opbevares utilgængeligt for børn. Halsremmen kan kvæle et barn ved et uheld. • Udstyret må ikke opbevares i støvede eller fugtige omgivelser, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. • Før du bruger kameraet i et fly eller på et hospital, skal du undersøge, om det er tilladt. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre flyinstrumenter eller hospitalsudstyr. • Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand og elektrisk stød: - Sæt altid strømstikket helt i. - Rør aldrig et strømstik med våde hænder. - Når du trækker stikket ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen. - Du må ikke ridse, skære i eller bøje ledningen unødigt eller anbringe tunge genstande oven på den. Du må heller ikke sno eller slå knuder på ledningerne. - Slut ikke for mange strømstik til samme stikkontakt. - Brug ikke en ledning med beskadiget isolering. • Tag regelmæssigt netledningen ud, og rengør den for støv omkring stikkontakten med en tør klud. Hvis omgivelserne er støvede, fugtige eller fedtede, kan støvet på stikkontakten blive fugtigt, hvilket kan forårsage kortslutning og brand.

Forebyggelse af skader på personer og udstyr
• Lad ikke udstyret ligge i en bil, der står i direkte sollys, eller i nærheden af en varmekilde. Udstyret kan blive så varmt, at du kan brænde dig på det. • Bær ikke rundt på kameraet, mens det er placeret på et stativ. Du kan komme til skade. Kontroller også, at stativet er stabilt og robust nok til at bære kameraet og objektivet. • Et objektiv eller et kamera med objektiv må ikke ligge i solen uden objektivdæksel. Objektivet kan fokusere solens stråler og forårsage brand. • Batteriopladeren må ikke dækkes med en klud eller pakkes ind. Der kan genereres varme, så opladeren deformeres eller bryder i brand. • Hvis du taber kameraet i vand, eller hvis der kommer vand eller metalsplinter ind i kameraet, skal du øjeblikkeligt fjerne batteripakken og backupbatteriet, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. • Batteripakken og backupbatteriet må ikke ligge i meget varme omgivelser. Dette kan medføre batterilækage eller forkorte batteriets levetid. Batteripakken og backupbatteriet kan blive så varme, at du kan brænde dig på dem. • Udstyret må ikke rengøres med fortynder, benzen eller andre organiske opløsningsmidler. Dette kan medføre brand eller være sundhedsskadeligt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller skal repareres, skal du kontakte forhandleren eller det nærmeste Canon-servicecenter.

187

Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/environment. (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

188

Indeks
A
A-DEP (Automatisk dybdeskarphed AE) .................... 76 Adgangsindikatoren .................... 32 Adobe RGB ................................. 87 AEB (Automatisk eksponeringsbracketing) ............. 80 AE-lås ......................................... 88 AF Fokusering Billede Afspilning Optagelsesoplysninger .........131 Overfør til pc .........................147 Rotér .....................................126 Slet ........................................130 Spring ....................................125 Visning på tv .........................128 Visningstid .............................108 Billedkvalitet Autokorrektion .......................156 Billedoptagelseskvalitet ...........64 Højlystoneprioritet .................156 Picture Style ................67, 82, 85 Støjreduktion .........................155 Billedoptagelseskvalitet ...............64 Billedsensor Filmplanmærke .................16, 49 Rensning ......................... 27, 118 Bipper ........................................108 Blændeprioritet AE ......................72 Bracketing .............................80, 93 Brugerdefinerede funktioner ......152 Strøm Bulb .............................................75 Støjreduktion .........................155

AI Focus AF ................................ 60 Almindelig stikkontakt ............... 163 Autobelysningsoptimering ......... 156 Autofokus Fokusering Automatisk afspilning ................ 127 Autorotering af lodret billede ..... 112 Autosluk .............................. 27, 109 Av (Blændeprioritet AE) .............. 72

B
Batteri Batterikontrol ............................... 28 Beskyt (beskyttelse af billeder mod sletning) ............................ 129 Billede afspilning ........................ 54, 123 Automatisk afspilning ............ 127 Beskyttelse ........................... 129 Forstørret .............................. 126 Histogram ............................. 132 Højlys .................................... 131 Indeks ................................... 124

C
Centervægtet gennemsnitsmåling ....77

D
Dato Dato/klokkeslæt Dato/klokkeslæt ...........................29 Detaljetab ved højlys .................131 Dioptrisk justering ........................36 Direct printing Udskrivning

189

Indeks

E
Eksponeringskompensation ........ 78 intervaller på 1/2-stop ........... 154 Evaluerende måling .................... 77

F
Farvemætning ............................. 83 Farverum .................................... 87 sRGB / Adobe RGB Farvetemperatur ......................... 90 Farvetone .................................... 83 Fejl ............................................ 175 FE-lås ......................................... 89 Fil Kapacitet ................................ 64 Nummer .................................110 Filstørrelse .................................. 64 Filnummer ..................................110 Kontinuerlig / Autoreset / Manual reset Filtereffekter ................................ 84 Flash ........................................... 58 effektive rækkevidde .............. 58 Ekstern Speedlite ..........117, 166 FE-lås ..................................... 89 Flasheksponeringskompensation ....79, 116 ingen flash .............................. 52 Lukkertid sat til 1/200 sek. .... 154 Menuindstilling .......................116 rødøjereduktion ...................... 59 synk. med 2. lukkerlamel .......116 Flasheksponeringskompensation ...79, 116 intervaller på 1/2-stop ........... 154

Fokusering AF-hjælpelys ...........................45 AF-tilstand ...............................60 Bipper ...................................108 komponer igen ........................46 Live View-optagelse ........98, 102 Manuel fokusering ..................62 Svært at fokusere på motiverne ......162 Ude af fokus ....................45, 162 valg af AF-punkt ......................61 Fokuslås ......................................46 Formatering på lavt niveau ..........41 Formatér (kortinitialisering) .........40 Forstørret visning ................98, 126 Fremføringstilstand .....................63 Enkelt / Kontinuerlig optagelse Selvudløser .............................53 Fuldautomatisk ............................44 Funktionsfejl ..............................172

G
Genopladning ..............................24 Grundlæggende optagelse ..........43

H
Histogram ..................................132 lysstyrke/ RGB Hukommelseskort Kort Hvidbalance ................................90 Bracketing ...............................93 Brugerdefineret .......................90 Korrektion ...............................92

190

Indeks

Højlysalarm ............................... 131 Højlystoneprioritet ..................... 156

Menubetjening ........................38 Skærmfarve .......................... 115 Skift af visningsmetode ...........42 Live View-optagelse ....................95 Autofokus ......................102, 157 Mulige optagelser ..................100 Lukkertidsprioritet AE ..................70 Låsning af spejl ...................94, 157

I
Image Stabilizer (Billedstabilisator) (objektiv) ..................................... 35 Indeksvisning ............................ 124 ISO-følsomhed ............................ 57

K
Kamera Slet kameraindstillinger ........ 114 Sådan holdes kameraet .......... 36 Kamerarysten .................. 35, 37, 94 Image Stabilizer (Billedstabilisator) ................... 35 Knap til fokuseringsmetode.... 33, 62 Kontinuerlig optagelse ................ 63 Kontrast ....................................... 83 Kontrol af dybdeskarphed ........... 74 Kontrolliste over udstyret .............. 3 Kort ................................... 2, 13, 31 Format .................................... 40 Kort-påmindelse ................... 108 Kreativ optagelse ............ 20, 55, 69

M
M (Manuel eksponering) ..............75 Manuel eksponering ....................75 Manuel fokusering .......................62 Mappe ....................................... 110 Menu Betjening .................................38 Menuindstillinger ...................168 Min menu ..............................160 MF (Manuel fokusering) ..............62 Min menu ...................................160 Monokromt billede .......................68 Mulige optagelser ................28, 100 Målingsmetode ............................77 Evaluerende / Partiel / Spot / Centervægtet gennemsnit

L
Landskab .............................. 48, 67 Lange eksponeringer Bulb LCD-skærm ................................. 13 Billedafspilning ........................ 54 Fra .................................. 42, 115 Lysstyrkejustering ................. 109

N
Nærbilleder ..................................49 Natortræt .....................................51 Neutral .........................................68 Nomenklatur Kamera ...................................16 Objektiv ...................................16

191

Indeks

Optagelsesindstillinger ........... 18 Programvælger ....................... 20 Søger ...................................... 19 Nulstil til standardindstillinger ....114 Nummer Filnummer

Pc Baggrundsbillede ..................149 Billedoverførsel .....................147 PictBridge.................................. 133 Picture Style Brugerdefineret .......................85 Tilpas ......................................82 Valg af .....................................67 Portræt ............................ 47, 51, 67 Problem .....................................172 Program-AE ................................56 Programskift ................................56 Programvælger Optagemetode

O
Objektiv ................................. 16, 33 Okulardæksel ...................... 22, 165 One-Shot AF ............................... 60 Oprindelige data (billedverifikation) ...................... 159 Optagelse med fjernbetjening ... 164 Optagelsestilstand Fuldautomatisk ....................... 44 ingen flash .............................. 52 Landskab ................................ 48 manuel eksponering ............... 75 Nærbilleder ............................. 49 Natportræt .............................. 51 Portræt ................................... 47 Program-AE ............................ 56 Sport ....................................... 50 Optagemetode ............................ 20 A-DEP .................................... 76 blændeprioritet AE .................. 72 Lukkertidsprioritet AE ............. 70 Overfør bestilling (billede) ......... 149

R
RAW ...................................... 64, 66 RAW+JPEG .......................... 64, 66 Rem .............................................22 Roter (billede) .................... 112, 126 Rødøjereduktion ..........................59

S
Samtidig optagelse SD-kort Sensor Kort Billedsensor RAW+JPEG

Selvudløser .................................53 Sepia (Monochrome) ...................84 Servo AF .....................................60 Sikkerhedsadvarsler ..................186 Skærm LCD-skærm Skarphed .....................................83

P
P (Program-AE) .......................... 56 Papirindstillinger (udskrivning) .. 136 Partiel måling .............................. 77

192

Indeks

Slet (billede) .............................. 130 Sort-hvidt billede ......................... 68 Sport ........................................... 50 Spotmåling .................................. 77 Sprog .......................................... 30 Strøm Afbryder .................................. 27 Almindelig stikkontakt ........... 163 Autosluk .......................... 27, 109 Batteri ............................... 24, 26 Batterikontrol .......................... 28 Mulige optagelser ........... 28, 100 Støjreduktion ............................. 155 Til lange eksponeringer / Høj ISOfølsomhed Største bursthastighed .......... 64, 65 Støv ..................................... 34, 118 Støvsletningsdata ...................... 119 Synsvinkel ................................... 34 Systemkort ................................ 176 Søger .......................................... 19 Dioptrisk justering ................... 36 Okulardæksel ....................... 165

U
Udenlandsk (oplader) ..................25 Udløser ........................................37 Udskrivning ................................133 Papir ......................................137 Sidelayout .............................137 Tiltkorrektion ..........................141 trim ........................................141 Udskriftsbestilling(DPOF) ......143 udskrivningseffekter ......138, 140 Ur Dato/klokkeslæt

V
Valg af pixeltal .............................64 Visning af optagelsesoplysninger ...131 Visning i spring ..........................125 Visning på tv ..............................128 Videosystem (NTSC/PAL) .....128

W
WB Hvidbalance

Z
Zoom ...........................................34

T
Tabel over tilgængelige funktioner .... 170 Toneeffekt (Monochrome) ........... 84 Sepia / Blå / Lilla / Grøn Trim (udskrivning) ..................... 141 Troværdig .................................... 68 Tv (Lukkertidsprioriteret AE) ....... 70

193

194

195

CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact the Canon Help Desk: Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, Storbritannien Helpdesk: (08705) 143723 (7.91 pence/min) (Calls may be recorded) Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk CANON FRANCE SAS 17, quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie cedex, Frankrig Hot line 0825 002 923 (0,15 €/min.) http://www.canon.fr CANON DEUTSCHLAND GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Tyskland Helpdesk: 0180 500 6022 (0,14 €/min.) http://www.canon.de CANON ITALIA S.P.A. Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italien Pronto Canon: 848 800519 (0,0787 €+ 0,0143 €/min) Fax: 02-8248.4600 http://www.canon.it CANON ESPAÑA S.A. C/Joaquín Costa, 41 – 28002 Madrid, Spanien Helpdesk: 901.900.012 (€0,039/min) http://www.canon.es CANON BELGIUM N.V. / S.A. Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgien Helpdesk : (02) 620.01.97 (0,053 € + 0,053 €/min) Fax: (02) 721.32.74 http://www.canon.be CANON LUXEMBOURG S.A. Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg Helpdesk : 27 302 054 (0,12 €/min) Fax: (0352) 48 47 96232 http://www.canon.lu CANON DANMARK A/S Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark Helpdesk: 70 20 55 15 (0,25DKK + 0,25 DKK/min) Fax: 70 155 025 http://www.canon.dk CANON NORGE as Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norge Helpdesk: 23 50 01 43 (0,89 NOK + 0,49 NOK/min) Faks: 22 62 06 15 http://www.canon.no Finland CANON OY Kuluttajatuotteet, Huopalahdentie 24, PL1, 00351 Helsinki, Finland Helpdesk: 020 366 466 (0,0821 € + 0,0147 €/min) http://www.canon.fi CANON SVENSKA AB Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sverige Helpdesk: 08-519 923 69 (0,23 SEK + 0,45 SEK/min) Fax: 08-7446451 http://www.canon.se CANON (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Schweiz Helpdesk: 0848 833 838 (0,08 CHF/min) http://www.canon.ch
Østrig

CANON GES.M.B.H. Zetschegasse 11, A – 1230 Wien, Østrig Helpdesk Tel.: 0810 081009 (0,07 €/min) http://www.canon.at Portugal

CANON PORTUGAL, S.A. Rua Alfredo Silva, 14 - Alfragide, 2610-016 Amadora, Portugal CANON NEDERLAND N.V. Helpdesk: +351 21 42 45 190 (€0,0847 + €0,031/min) Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, Holland Fax: +351 214 704 112 Helpdesk: 0900 – 202 2915 (0,13 €/min) http://www.canon.pt Fax: 023 – 5 670 124 http://www.canon.nl WEB SELF-SERVICE: www.Support.Canon-Europe.com

Denne instruktionsmanual gælder fra februar 2008. For at få oplysninger om kameraets kompatibilitet med tilbehør og objektiver, som er lanceret efter denne dato, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

CEL-SH6VA240

© CANON INC. 2008

TRYKT I EU