Tajuk 3

ETIKA PENDIDIKAN LUAR KESELAMATAN DALAM PENDIDIKAN LUAR, REKREASI DAN KESENGGANGAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi kepentingan etika, peraturan pelaksanaan aktiviti, keselamatan kawasan dan kemudahan, kemahiran pertolongan cemas, prosedur pelaksanaaan aktiviti dalam Pendidikan Luar. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 1. Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 2. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 3. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini
Pendidikan Konsevasi dalam Pendidikan Luar

Konsep

Prinsip

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian dalam Pendidikan Luar

Prosedur Penilaian

Pembinaan Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

38

3.0

Pengenalan Program Pendidikan Luar ialah salah satu komponen kurikulum bagi mata pelajaran pengkhususan Pendidikan Jasmani (Major), Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sek. Ren. Penilaian program Pendidikan Luar ini merangkumi aktiviti yang dilaksanakan di dua lokasi utama iaitu aktiviti air dan aktiviti di darat. Adalah diharapkan program yang dirancang ini akan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermakna, di samping membantu guru pelatih membentuk serta membina ciri-ciri insan guru seperti yang terdapat dalam misi dan visi Pendidikan Guru.

3.1

Matlamat Program ini membekalkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran di samping mengamati, menikmati dan menghargai serta mensyukuri alam ciptaan Ilahi. Ia juga akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran menyeluruh di samping memperkayakan kurikulum dan aktiviti kokurikulum.

3.2

Objektif 3.2.1 Domain Kognitif Menambahkan pengetahuan sedia ada serta dapat

mempelajari aspek-aspek yang baru dari segi teori dan praktikal. Mengenalpasti dengan lebih mendalam ciri-ciri adaptasi flora dan fauna serta mengkaji bagaimana manusia dan alam semulajadi bergantung antara satu sama lain. Peluang untuk melatih dan membuat keputusan rasional berasaskan pengetahuan diri, pengalaman dan situasi semasa. Mengasah dan mempertajamkan peluang kemahiran berfikir di kalangan guru-guru pelatih.

39

3 Pendidikan Konservasi Menurut kamus dewan konverservasi didefnisikan sebagai menjaga. Domain Afektif Menanamkan nilai-nilai murni seperti patuh kepada arahan. Melatih diri untuk menjadi lebih mahir dan berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti kegiatan luar seperti mendirikan khemah. menuruni cerun curam dan keselamatan di air di samping menghadapi cabaran alam dan penghuninya. bertimbang rasa. Pendidikan ditakrifkan sebagai kaedah mendidik untuk membentuk perubahaan dalam pemikiran dan cara hidup. mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang berketrampilan dan sebagainya. Alam semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaan tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling 40 . Memperlihatkan peranan guru-guru pelatih sebagai insan yang boleh diteladani dan sebagai penggerak masyarakat.3     3.2. Memupuk kualiti diri yang positif seperti berkeyakinan. bertanggungjawab.    3.2 Domain Psikomotor Mempelajari kemahiran baru bagi memantapkan diri dengan pelbagai kebolehan untuk menjadi guru yang berwibawa.2. bekerjasama dan saling mempercayai antara satu sama lain. Kita juga perlu memahami apa yang dikenali sebagai alam semulajadi dan apa pendidikan alam semulajadi. Memupuk perasaan cinta terhadap alam semula jadi.3. Mempraktikkan segala teori yang dipelajari. berkayak. memelihara sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan.

media malah oleh kerajaan. Pendidikan konservasi merupakan salah satu strategi yang berkesan bagi meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan alam sekitar. Oleh itu pendidikan konservasi dilihat salah satui usaha bagi memberikan kesedaran kepada pelajar untuk menjaga dan memelihara hak daripada rosak atau dimusnahkan. 41 . banjir lumpur. Berdasarkan faktor ini pendidikan konservasi telah menjadi elemen yang amat penting dalam Pendidikan Luar dewasa ini. Pendidikan konverservasi yang disebatikan dalam Pendidikan Luar lebih menekan kepada nilai murni yang berperanan menjaga dan memelihara alam semula jadi. Kejadian seperti tanah runtuh. pendidikan konservasi dalam Pendidikan Luar banyak tertumpu kepada nilai-nilai yang perlu dalam menjaga alam semulajadi.4 Pendidikan Konservasi Dalam Pendidikan Luar. Alam semulajadi boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan.manusia yang wujud secara semulajadi. Pendidikan konservasi membolehkan peserta program Pendidikan Luar menghayati kepentingan alam sekitar. Pelaksanaan pendidikan konservasi di sekolah dapat membentuk warganegara yang bertanggung jawab terhadap alam sekitar dan mempunyai komitmen terhadap usaha memelihara kehidupan yang seimbang. Pendidikan ini juga dilihat akan dapat menyemai kesedaran untuk memelihara dan memulihkan alam sekitar bertujuan mengelakkan malapetaka alam sekitar. 3. Dengan kata lain. Memandangkan keperluan dan kepentingan sejagat pendidikan konservasi amat perlu diserapkan dalam pendidikan bagi membentuk kesedaran yang berterusan di dalam jiwa masyarakat dunia ini. banjir kilat dan lain-lain bencana alam sekitar dapat dielak sekiranya alam sekitar dapat dijaga dan dipelihara dengan sempurna. Isu alam sekitar merupakan isu yang sentiasa hangat dan mendapat perhatian bukan sahaja oleh NGO.

Kebolehan menilai Membantu individu dan masyarakat supaya dapat menilai dan mengambil kira faktor sekitaran dalam semua tindakan.3.5 Objektif Pendidikan Konservasi Berikut adalah objektif pendidikan konservasi iaitu: i. Kesemua ini di harap akan melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab iii. Kesedaran Dapat membentuk kesedaran kepada individu dan masyarakat terhadap alam semulajadi ii. Pengetahuan Memberi pengetahuan asas tentang kepentingan serta masalah dan krisis alam semula jadi. vi. Kemahiran Dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai kemahiran untuk memelihara alam semula jadi. Sikap Melahirkan individu yang mempunyai sikap sayangkan alam semulajadi serta bertindak dengan proaktif untuk memelihara alam semula jadi iv. Berkerjasama 42 . Kemahiran amat perlu dalam menyelesaikan masalah alam sekitar. v.

 Kita perlu tanamkan perasaan rendah diri tentang kebesaran pencipta di dalam jiwa. 43 .  Menghormati alam semulajadi yang terdapat di bumi kita sebagai benda hidup dengan memelihara alam sekitar.6 Prinsip konservasi dalam Pendidikan Luar Prinsip konservasi dalam Pendidikan Luar adalah untuk memberi kesedaran pendidikan alam sekitar dalam semua aspek serta memupuk nilai: • Prinsip rendah diri.Dapat melahirkan masyarakat yang sentias berkerjasama dan bertanggungjawap dalam menghadapi isu dan krisis yang berkaitan dengan alam sekitar (UNESCO 1976) 3. Menyedari kelemahan diri kita sebagai manusia. kita tidak mampu   mencipta alam semulajadi oleh itu sebagai khalifah kita perlu memelihara alam sekitar. • Prinsip Bekerjasama  Sebagai pendidik kita perlu memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah alam semulajadi dan alam sekitar dengan jayanya  Kita juga perlu merangsang sikap bekerjasama di dalam diri pelajar agar mereka bersungguh sungguh melakukan sesuatu kerja memelihara dan memulihkan alam sekitar contohnya aktiviti gotong royong di kawasan perkhemahan di akhir program • Prinsip menghormati alam sekitar. Perasaan rendah diri akan mewujudkan perasaan bersyukur atas kurnia Nya.

 Kita seharusnya mengekalkan kehidupan flora dan fauna di habitatnya tanpa mengalih ke tempat lain.  Mementingkan kemampanan ekosisitem dengan tidak menggangu sistem ekosistem semulajadi  Sensetif terhadap kemusnahan ekosistem serta mencegah gangguan ekosistem daripada pelbagai pihak • Prinsip mengekalkan kehidupan liar dan kepelbagaian hidup.• Prinsip Kehidupan seimbang. Kita mesti memegang teguh prinsip “ melihat tanpa mengganggu” dalam aktiviti yang dijalankan dan kehidupan seharian.  • Prinsip kerosakan minima.  Sentiasa cuba mengurangkan kerosakan alam sekitar dengan mengunakan ketika perlu saja Sentiasa memikirkan cara atau corak hidup altenatif lain sebelum menggunakan atau menggangu alam sekitar • Prinsip perubahan berterusan.  44 .  Sentiasa mengimbang antara keperluan ekonomi dengan alam sekitar Membentuk kehidupan dan cara hidup yang seimbang terhadap alam sekitar  • Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem.

 Menanamkan kesedaran dalam diri kita bahawa sekiranya kita memusnahkan alam sekitar.  Kita diberi amanah untuk memelihara alam sekitar  Tanamkan kesedaran pada diri kita generasi akan datang berhak merasakan nikmat alam semulajadi • Prinsip tanggungjawab setiap individu.  Kita patut menyedari alam semulajadi adalah pusaka yang amat berharga tinggalan nenek moyang kita.   Kita perlu bertanggungjawab untuk bersama-sama di dalam penjagaan alam semulajadi Kita perlu memupuk diri kita agar sentiasa prihatin dan bertanggungjawab di dalam pengurusan hutan dan menjagai alam sekitar dengan baik Jangan sekali-kali kita merosakkan papan kenyataan di dalam hutan. Kita seharusnya bersedia dan sentiasa memikirkan perubahan yang ke arah menjaga alam sekitar Kita seharusnya dapat membentuk perubahan yang berterusan ke arah memulihkan alam sekitar  • Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya. taman dan sebagainya 45   . kita akan dapati keuntungan hari ini ialah kerugian besar pada esok hari Kita seharusnya sedar bahawa alam semula jadi tidak boleh dibina atau dibeli dengan wang ringgit • Prinsip mengikut hak mereka yang belum lahir atau hak generasi akan datang.

46 .  Sebagai pendidikan kita perlu menyelesaikan masalah alam sekitar secara etika dan berdisplin (etika dan disiplin adalah lebih bermakna berbanding dengan hukuman)  Pendidikan konservasi perlu bertujuan membina bangsa yang beretika dan berdisplin • Prinsip mengalami dan menghayati  Kita perlu menghayati alam sekitar dengan cara menyertai aktiviti-aktiviti berlandaskan alam sekitar  Kita perlu menyertai dan mengalami sendiri usaha dalam memulih dan menjaga alam sekitar • Prinsip mencintai persekitaran.• Prinsip kesederhanaan  Kita perlu bersederhana dalam mengunakan hasil alam semula jadi tanpa membazir  Kita perlu bersederhana dalam mengendalikan pembangunan yang membabitkan alam sekitar • Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem.  Kita perlu sentiasa bersedia untuk melindungi ekosistem daripada penjenayah alam sekitar Kita perlu sentiasa berusaha untuk memulih ekosistem daripada kemusnahan alam sekitar  • Prinsip etika melebihi hukum.

bagi menjamin satu program berjalan dengan lancar dan mencapai objektif.7 Penilaian dalam Pendidikan Luar Penilaian ialah satu prinsip untuk mengukur pencapaian secara sistematik (Robiah Sidin 1992). P. • Berani  Kita perlu bersedia dan sanggup dan bersedia pada bila-bila masa untuk melakukan sebarang aktiviti pencegahan  Kita perlu tabah menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang terhadap pemeliharaan alam sekitar 3. • Sikap Menghargai  Memupuk sikap menghargai hutan hasil dengan mengganggap sebagai khazanah yang paling berharga  Menikmati keindahan alam sekitar dan seterusnya menyedari akan kepentingan alam semulajadi.  Menghargai pemberian Tuhan yang memberikan kita peluang menikmati keindahan hutan yang hijau yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. penilaian memainkan peranan yang penting. 47 .C (2001). Menurut Cozby.  Menghargai hidupan di persekitaran kita.  Memelihara hutan dan persekitaran untuk kesejahteraan hidup. Kita perlu mencintai hutan dengan tidak sewenang-wenang memusnahkannya  Kita amat perlu melindungi alam semulajadi  Menyayangi binatang dan tumbuhan.

koordinasi saraf otot dan imbangan. Elemen ini berkaitan dengan kepantasan.  Elemen Kognitif Bagi elemen ini pula ianya bertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuan peserta kursus dalam kesemua bab dalam aktiviti Pendidikan Luar. Peserta mula mempraktikkan dan mengaplikasikan sesuatu kemahiran kefahaman dan tahap pengetahuan 48 . ii. Penilaian berdasarkan pencapaian individu dalam satu program Penilaian berdasarkan persepsi pelajar dalam satu program 3. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknikteknik yang telah diajar. Kesemua ini merupakan komponen yang amat penting diterapkan dalam penguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasan murid.1 Penilaian Individu Penilaian individu dilihat dari pencapaian keupayaan pelajar dalam menguasai elemen yang menjadi objektif pendidikan luar.Kita perlu membuat penilaian terhadap sesuatu program kerana keberkesanan sesuatu program akan diketahui setelah penilaian. daya tahan. Fasilitator perlu menilai dari aspek kefahaman dan pengetahuan peserta kursus ketika mereka sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir.7. kelenturan. Pelajar akan di nilai oleh jurulatih dan fasilitator dalam setiap aktiviti Pendidikan Luar berdasarkan tiga elemen iaitu:  Elemen Psikomotor Elemen psikomotor merupakan satu komponen yang dinilai oleh jurulatih dalam aktiviti fizikal. Terdapat dua bentuk penilaian yang selalu dilakukan iaitu: i. Ujian elemen kognatif mungkin boleh diserapkan dengan jelas ketika menjalani aktiviti pendidikan alam sekitar atau latihan dalam kumpulan.

disusun. mendengar komen mereka dan meminta mereka untuk mengisi soal selidik. iii. dianalisis dan diinterpretasikan bagi melihat kesignifikanan sesuatu perkara. 3. Analisis boleh dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data contohnya SPSS. data ini perlu kita proses dan analisis untuk menjadi maklumat. tingkah laku pelajar-pelajar Rekod-rekod anekdot Temu duga Soal selidik aneka pilihan Skala pemerhatian Penilaian Program Untuk mengumpul maklumat bagi membantu menilai prestasi pelaksanaan program Pendidikan Luar kita perlu melaksanakan proses penilaian program.8. pemerhatian. v.1 Senarai semak. Kesemua ini akan program yang akan datang dijalankan secara lebih berkesan di masa hadapan.yang sedia ada pada keupayaan ini boleh dijadikan alat untuk mengukur komponen kognitif.2 Analisis Keberkesanan Program Data yang didapati dari soal selidik atau pemarkahan adalah merupakan data mentah. ii. atlas dan berbagai lagi. 3. Perincian komponen penilaian adalah seperti berikut: 49 .8 Penilaian Pelaksanaan Amali Pendidikan Luar Alat penilaian yang di gunakan untuk penilaian elemen afektif ialah: i. Dengan kata lain maklum balas dalam berbagai bentuk seperti markah dan lain-lain perlu dikumpulkan. iv.8. 3. Cara ini merangkumi pemerhatian tingkah laku pelajar sewaktu mereka terlibat dalam aktiviti tertentu. Pentafsiran ini membolehkan pengkaji membuat tafsiran yang berkesan dan tidak berat sebelah.  Elemen Afektif Mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilai memerlukan pungutan data dari pelbagai cara. Proses penilaian program Pendidikan Luar melibatkan peserta kursus dengan menggunakan instrumen soal selidik atau temu bual.

Gajet .Kemahiran berkayak .Pengenalan orienteering .9 Perincian Pemarkahan Perincian pemarkahan berdasarkan aktiviti adalah seperti berikut: AKTIVITI FOKUS MARKAH JUMLAH 1.Penjagaan peralatan .Pengenalan/Anatomi Kayak .Perlaksanaan (semasa) .Sahsiah 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 25 2.Sahsiah JUMLAH MARKAH 25 100 WAJARAN 10% 50 . Kayak 4.Penurunan 1 .Sahsiah . Kayak 25 4.Sahsiah . Abseiling 3.Perlaksanaan (sebelum) .Kemahiran menyelamat .Konservasi .AKTIVITI 1. Perkhemahan .Perlaksanaan (selepas) .Mengenali peralatan . Perkhemahan 2. Abseiling 25 3. Orienteering JUMLAH MARKAH 25 25 25 25 100 3. Orienteering .Mendirikan khemah .

3 Seat Harness 1.2 Cara mengeringkan alatan 2. Peserta dipanggil secara bergilir-gilir untuk mengenali alatan tersebut Gunakan skor yang disediakan berpandukan kepada rujukan 51 . 1 pasang sarung tangan.6 Sarung tangan 2. PENURUNAN (10 %) 4.5 Cara membawa alatan 4.3.4 Membantu rakan 3.3 Cara menyimpan alatan 2.4 Menggunakan isyarat yang betul semasa turun 6. 1 Helmet Prosedur Ujian : a. MENGENALI ALATAN (5 %) 2.1 Kerjasama 6. Menguji pengetahuan dan kefahaman 2. Alatan abseiling dipamerkan di bawah tapak abseiling / perkhemahan.1 Karabiner 1. PENJAGAAN ALATAN (5 %) 1.2 Prosedur Penilaian Absailing Objektif 1. SAHSIAH (20 %) 3. 1 Karabiner.10.4 Tali Karmantle Kriteria 1.3 Kepimpinan 6. Menilai sahsiah pelajar dalam aktiviti abseiling  Mengenali Alatan Alatan : 1 gulung tali Karmantle.10 Spesifikasi Abseiling 3.3 Dapat mengikat simpul Tindih Kasih pada badan sendiri 4. Menguji kemahiran pelajar tentang: 3.4 Cara menggulung Tali Karmantle 2. 1 Figure of 8.2 Keyakinan 6.1 Aspek Penilaian Abseiling Aspek 1.1 Dapat memakai Seat Harness dengan betul 4.1 Cara mencuci alatan abseiling 2.2 Figure of Eight 1. b. c.10.5 Helmet 1.2 Dapat memasang karabiner dan Figure of 8 pada tali abseiling 4. 1 Seat Harness.

Figure of 8 c. untuk turun  Sahsiah Prosedur Ujian : a. Pelajar dinilai sahsiah mereka melalui aktiviti berpandukan PMM abseiling Penilai memberi markah berpandukan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. helmet. tali tersebut d. Sepasang sarung tangan. selepas b. 1 Karabiner. b. helmet Prosedur Ujian: a. mengering dan menyimpan alatan abseiling sesuatu aktiviti Peserta diminta menggulung tali yang telah 52 . b. memasang tali abseiling dan menggunakan Isyarat Gunakan skor yang disediakan berpandu yang diberi Peserta diminta menunjuk cara membawa Peserta dipanggil untuk menyebut cara-cara mencuci. peserta diminta memakai Seat Harness Peserta diminta memasang Karabiner dan pada Seat Harness Peserta diminta memasang tali pada Figure Karabiner Peserta diminta memakai sarung tangan. kepada rujukan  Penurunan Alatan : 1 Seat Harness. 1 Figure of 8. disediakan c. of 8 dan d. Penjagaan Alatan Alatan : 1 gulung tali Kernmantel atau 1 gulung tali sabut sepanjang 15 m Prosedur Ujian: a.

Kerjasama .Sarung tangan 2. memasang Karabiner dan Figure of 8 Dapat memakai Seat Harness. PENURUNAN (10%) Dapat menamaka n satu jenis alatan 2 Dapat menamakan dua jenis alatan KRITERIA 3 Dapat menamakan tiga jenis alatan 4 Dapat menamaka n empat jenis alatan 5 Dapat menamakan lima jenis alatan Dapat menjawab satu kriteria yang dinyatakan Dapat menjaawab dua kriteria yang dinyatakan Dapat menjawab tiga kriteria yang dinyatakan Dapat menjawab empat kriteria yang dinyatakan Dapat menjawab semua kriteria yang dinyatakan Dapat memakai Seat Harness dengan betul Dapat memakai Seat Harness. Harness .Cara mengering . helmet . SAHSIAH: (5%) . memasang Karabiner dan Fig.Cara membawa tali 3. MENGENAL ALATAN (5%) .Tali Kernmentel .3 Peraturan Memberi Markah Abseiling Aspek 1 1.Cara membersih . memasang Karabiner dan Fig. PENJAGAAN ALATAN (5%) . Of 8 pada Tali Karnmental Memakai Seat Harness. mengikat Simpulan Tindih Kasih.Cara menyimpan . mengikat Simpulan Tindih Kasih. memasang Karabiner dan Fig. Of 8. Of 8 pada tali Kernmental dan memberi isyarat yang betul semasa abseiling Mempunyai semua kriteria sahsiah yang 4.Kepimpinan Mempunyai salah satu kriteria sahsiah yang Mempunyai dua kriteria sahsiah yang tercatat Mempunyai tiga kriteria sahsiah yang tercatat Mempunyai empat kriteria sahsiah yang 53 .Fig.10.Karabiner.3.Menggulung tali .Keyakinan . Of 8 pada tali Kernmental Memakai Seat Harness.

1 3. 3.1 Aspek Penilaian Kayak Aspek 1.11. Menguji kemahiran menaiki dan mengawal.11 1 tercatat 2 KRITERIA 3 4 tercatat 5 tercatat Spesifikasi Kayak 3. Menguji pengetahuan dan kefahaman tentang kayak.3 2. 54 .1 Penerangan anatomi kayak • bahagian-bahagian kayak • cara mengangkat dan membawa kayak serta aspek penjagaan dan keselamatan Cara/teknik menaiki kayak Teknik kayuhan dan kawalan kayak ke pelbagai arah Kayuhan lurus menuju sasaran.2 Prosedur Penilaian Kayak Objektif : 1. KEMAHIRAN MENYELAMAT ( 10 %) 4. 2.5 3.1 2.4 3.Aspek .11. 3.1 4. KEMAHIRAN BERKAYAK (5%) 2.’X-rescue’. SAHSIAH (5%) 4.3 3. menyelamat kayak di air.2 3.3 4.2 2.2 4. pusingan dan berhenti Berakit dan formasi berkayak dalam kumpulan /ekspedisi Menterbalikkan kayak di air (capsize) Menyelamatkan kayak dengan teknik ‘self-rescue’. PENGENALAN KAYAK (5%) Kriteria 1. ‘H-rescue’ dan ‘HI-rescue’ Beberapa cara dan teknik menaiki kayak • naik sendiri • bantuan rakan • bantuan rakan dan alat (tali) Kepimpinan Penglibatan Kerjasama Bertanggungjawab Penyempurnaan tugasan 2.Membantu rakan .Keberanian dll. Menilai sikap kepimpinan dan ketrampilan pelajar.4 4.

membuat pusingan dan berhenti. h. d. b. Jaket Keselamatan Pelajar dibahagikan mengikut pasangan berdasarkan kepada keupayaan Pelajar diminta melakukan kemahiran berkayak Teknik menaiki kayak cara selamat dan seimbang Berkayuh ke hadapan. c. Pendayung. Jaket keselamatan. Prosedur Ujian:  Kemahiran Berkayak Alatan a. Markah dicatat di dalam borang Prosedur Ujian:  Kemahiran Menyelamat Alatan a. c. e. Pendayung. ke belakang . Berakit ( rafting ) dan formasi Kawasan ujian tidak melebihi 10 batu notika. Tali Pelajar berpasangan Prosedur Ujian : 55 . Pendayung (paddle). Jaket keselamatan Pelajar diminta menama dan menunjukkan bahagianbahagian kayak Pelajar berpasangan mengangkat dan membawa kayak Pelajar diminta menerangkan beberapa aspek penjagaan dan keselamatan kayak Markah direkod dalam borang penilaian. : Kayak. d.Prosedur Ujian: Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dinilai dalam aspek berikut:  Pengenalan Kayak Alatan a. : Kayak. b. g. : Kayak. f. ke kanan dan ke kiri Berkayuh lurus menuju ke sasaran.

pusingan dan berhenti 2. d.2 Menuju sasaran. MENYELAMA Tidak ada keyakinan untuk Dapat menterbalikkan Ada keyakinan diri tetapi tidak Menunjukkan keyakinan dan 56 . PENGENALAN KAYAK (5%) 1. e.b.  Sahsiah: Prosedur Ujian a.2 Cara mengangka t dan aspek keselamata n kayak 2 KEMAHIRAN (5%) 2. Dapat berakit tetapi rakit tidak kemas dan stabil Kawalan kayak baik tetapi sasaran kurang tepat Dapat berakit dengan baik dan kemas tetapi menunjukkan kesukaran dalam mengekalkan formasi 3. ‘capsize’ c.3 Berakit dan formasi Kayuhan dan kawalan kayak tidak lurus ke sasaran Tidak peduli dengan tanda untuk berakit Kayuhan dan kawalan baik tetapi tidak dapat memberhentikan kayak dengan cepat.1 Cara / teknik memasuki kayak Memasuki/men aiki kayak tanpa merendah badan dan gopoh Menaiki kayak dengan betul tetapi pendayung tidak dikeluarkan dahulu Kayuhan dan kawalan agak baik tetapi pusingan yang dibuat agak jauh/besar Menunjukkan kesukaran untuk berakit Menaiki kayak dengan betul tetapi tidak dapat mengawal keseimbangan kayak Teknik memasuki kayak betul dan kawalan keseimbangan kayak baik Mengikut semua cara dan teknik memasuki kayak dengan baik dan kawalan kayak memuaskan Dapat menuju ke sasaran dengan baik dan kawalan kayak yang meyakinkan Dapat berakit dengan lancar dan formasi pergerakan dalam kumpulan terkawal. membawa dan meletakkan dengan baik dan selamat 2. Pelajar dinilai sahsiah sepanjang program berjalan 3.11.1 Nama bahagian Kayak 1.3 Peraturan Memberi Markah Kayak ASPEK 1. Pasangan kayak diminta melakukan Penyelamat akan menyelamat mangsa dan memilih satu teknik menyelamat Mangsa dikehendaki menaiki kayak Markah direkod dalam borang penilaian. Menunjukkan keyakinan tinggi Kriteria 3 Dapat menamakan dan menunjukkan tiga bahagian kayak Kayak yang dibawa dipinggang tidak kemas dan pergerakan tidak stabil 1 Dapat menama dan menunjukkan satu bahagian kayak Kedudukan orang hadapan dan belakang tidak betul (berselang) 2 Dapat menama dan menunjukkan tiga bahagian kayak Kedudukan betul tapi daya untuk mengangkat dari pinggang 4 Dapat menama dan menunjukkan empat bahagian kayak Dapat mengangkat dengan betul dan kemas tetapi meletaknya agak kasar 5 Dapat menama dan menunjukkan lima bahagian kayak Dapat mengangkat.

penglibatan aktif dan kepimpinan yang baik serta bertanggungjawab Menunjukkan kepimpinan.ASPEK T (10% ) 3.1 Aspek Penilaian Orienteering KRITERIA Aspek 1. KEMAHIRAN BERGERAK DENGAN KOMPAS ( 5% ) 57 .4 tanggung jawab 4.1 Menterbalikka n kayak 1 menterbalikkan kayak Teknik menyelamat tidak lancar.1 kerjasama 4. penglibatan yang tinggi dan menyiapkan tugas dengan kemas serta sempurna. AGIHAN TUGAS ( 5% ) Anatomi kompas • Mengorientasi kompas Pengagihan tugas dan tanggungjawab • Ketua • Jurupandu depan • Jurupandu belakang • Pelapuran • Penyukat Jarak • Ahli Bergerak dalam kumpulan • Aplikasi Kompa • Menganggar jarak • Menentu arah/bearing • Back bearing 3.12 Spesifikasi Orienteering 3. PENGENALAN KEPADA ORIENTEERING ( 5% ) 2.3 kepimpinan 4.2 Menyelamat kayak ( 5% ) 3.3 Menaiki kayak dari dalam air ( 5% ) 4. tidak menunjukan usaha membantu rakan penyelamat 2 kayak tetapi kawalan diri agak lemah Teknik menyelamat agak lancar tetapi masa diambil agak lama Kriteria 3 peduli dengan peralatan kayak Dapat melaksanakan teknik menyelamat dengan baik dan lancar 4 dapat mengawal diri serta alatan Dapat / berupaya menyelamatkan kayak dengan satu teknik sahaja 5 Dapat melaksanakan satu teknik menyelamat kayak dengan lancar 3. SAHSIAH ( 5% ) 4.2 penglibatan 4.12. 3. kerjasama.5 hasil kerja Dapat menaiki kayak dengan bantuan ramai kawan dan masa yang lama Tidak menunjukkan kerjasama dan mementingkan diri sendiri Dapat menaiki kayak dengan bantuan kawan dan masa yang agak lama Ada menunjukkan kerjasama dan daya kepimpinan Dapat menaiki kayak dengan sendiri tetapi masa agak lama Dapat menaiki kayak sendiri selepas beberapa kali percubaan Dapat menaiki kayak dengan cepat an lancar Memberi kerjasama dan menunjukkan kepimpinan serta komitmen Memberi kerjasama.

b. 2. pelapor . jurupandu hadapan.KRITERIA Aspek 4. e. Ketua pasukan. Alatan : Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang kemahiran kompas/orienteering. Melakarkan laluan perjalanan dengan lengkap Lakaran laluan perjalanan hendaklah dihantar kepada pensyarah. Kertas A4. d. SAHSIAH ( 5% ) 3. h. 3. Penebuk Kertas. f. Ketua pasukan akan membahagikan tugas kepada ahliahli kumpulannya. Pensyarah akan merekod dalam borang penilaian 58 . jurupandu belakang. Blazer Prosedur a.2 Prosedur Penilaian Orienteering Objektif 1.12. : Pelajar menyatakan bahagian-bahagian kompas. Peti Kecemasan. g. Menilai sahsiah dan amalan konservasi dalam aktiviti orienteering. : Kompas Orienteering. c. Pelajar mengorientasi kompas pada sasaran/sudut arah yang diberi. jurusukat dan ahli. Pensil. MENYEDIAKAN LAPORAN ( 5% ) Membuat laporan mengenai • Sudut arah • Skala jarak • Lakaran perjalanan Bertanggungjawab • Bekerjasama • Berkeyakinan • Kejujuran • Empati 5. Semua pelajar akan dinilai oleh pensyarah sepanjang aktiviti dijalankan. Menilai pelajar melakukan kemahiran menggunakan kompas/orienteering.

2 Menganggar jarak Menyenaraikan 1 bahagian kompas Tidak dapat menerima arahan dan tidak dapat melaksanakann ya 2 Menyenaraikan 2 bahagian kompas Dapat menerima arahan dan tidak dapat melaksanakan nya Kriteria 3 Menyenaraikan 3 bahagian kompas Dapat menerima arahan tetapi perlaksanaanny a kurang berkesan 4 Menyenaraikan 4 bahagian kompas Dapat menerima arahan dan dapat melaksanakan nya dengan baik 5 Menyenaraikan 5 bahagian kompas Dapat menerima arahan dan melaksanakann ya dengan cemerlang 2.3 Peraturan Memberi Markah Orienteering Aspek 1 1.3.3 Ahli KEMAHIRAN BERGERAK ( 5% ) 3. Perlukan bimbingan dalam menggunakan kompas Perlukan bimbingan dalam membuat laporan Tidak tepat Kurang tepat Agak tepat tepat 4.1 Anatomi Kompas MELAKSANAKA N TUGAS ( 5% ) 2.12.1 Sudut arah 4.1 Ketua / Kepimpinan 2. Tidak tepat Kurang tepat Lambat mencari sasaran dengan tepat tepat Mempunyai 1 nilai Mempunyai 2 nilai Mempunyai 3 nilai Mempunyai 4 nilai Mempunyai 5 nilai 59 .1 Penggunaan Kompas 3. PENGENALAN ( 5% ) 1. 3.2 AJ Kuasa 2. PELAPORAN ( 5% ) 4.2 Peta lakaran / skala SAHSIAH ( 5% ) Bertanggung jawab Berkerjasama Berkeyakinan Kejujuran Empati 5.

1 Aspek Penilaian Perkhemahan 60 .13.3.13 Perkhemahan 3.

Ikatan dan Pancang • Pasang semua tali penjuru khemah • Pasang semua tali badan khemah • Regangan tali khemah ke pancang bersudut 45° • “Fly-sheet” khemah dipasang dengan kemas dan tegang (ada pengaliran udara/ventilasi antara “fly-sheet” dan khemah) 2.2 Prosedur Penilaian Perkhemahan 61 .2 Cara Mendirikan Khemah • Kemaskan tapak khemah • Tegakkan tiang utama/paksi (depan dan belakang serta pasang tali ke pancang) 2. KONSERVASI (5%) 4. pinggan mangkuk) Kreativiti • Keutamaan diberikan kepada penggunaan bahan terbuang Keperluan Gejet • Gejet hendaklah menepati keperluannya 2.1 Kedudukan Khemah • Jarak antara khemah sesuai dan mempunyai ruang laluan yang mencukupi (sekurang-kurangnya selebar badan) 2. simpul manok dll). 3. GEJET (5%) 1 2 3 4. kreatif dan reflektif.4 Mengemas Khemah • Belerang ditabur di sekeliling khemah (di luar khemah dan di bawah “fly-sheet”) • Lantai khemah di atas pemukaan rata • Menyediakan tempat memasak yang kemas dan teratur • Merancang menu masakan harian yang sesuai 0 Kekemasan Gejet • Ikatan gejet hendaklah kemas. membasuh.Aspek 1. SAHSIAH (5%) 0 Ketrampilan/Kepimpinan 0 Menunjukan ciri ketrampilan/kepimpinan yang cemerlang 1 Kreativiti • Berintraksi secara berhemah dalam kumpulan.13.1 Kebersihan • Kawasan perkhemahan hendaklah sentiasa bersih dan kemas 4. • Menggunakan ikatan asas (contoh: ikatan buku sila. MENDIRIKAN KHEMAH (10 %) Kriteria 2. • Kesesuaian / Kegunaan Gejet • Gejet asas yang perlu ada : rak kasut. alatan tajam. bekerjasama.2 Amalan Adaptasi/Amalan Hijau 0 Seboleh-boleh kekalkan flora yang sedia ada 1 Elak memotong/mencantas pokok-pokok besar berhampiran 2 Elakkan memasak di pangkal pokok 5. penyidai. tripot/rak menyimpan makanan dan meja/tempat makan • Gejet tambahan : tempat beg/alatan lain ( tempat sampah.3 Tali.

: Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang mendirikan khemah. kekemasan dan kreativiti mengikut PMM Perkhemahan b. Sahsiah Pelajar dinilai sahsiah mereka dalam aktiviti perkhemahan berpandukan PMM Perkhemahan Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian. 3. a. kegunaan. Menilai sahsiah dan amalan konservasi dalam aktiviti perkhemahan Prosedur Ujian : Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dinilai dalam aspek: 1. Menilai kemahiran membuat gejet. a. a. 3. 2. Gejet Kumpulan dinilai aspek keperluan. kesesuaian. Mendirikan Khemah Kumpulan mendirikan khemah masing-masing. 3. b.13. Penilai menilai berpandukan PMM Perkhemahan dan merekodkan markah dalam borang penilaian. b.Objektif 1. a. 4. Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian. 2. b. Amalan Konservasi Kumpulan dinilai amalan konservasi berpandukan PMM Perkhemahan Penilai merekodkan markah dalam borang penilaian.3 Peraturan Memberi Markah Perkhemahan 62 .

3 Tali.1 Kedudukan khemah 1. beg.4 Mengemas khemah 1 2 3 4 5 Tiada jarak antara khemah Tidak faham prosedur mendirikan khemah Tidak faham spesifikasi Tidak dikemas Ada jarak tetapi terlalu sempit Kurang menepati prosedur Kurang menepati spesifikasi Tidak lengkap dan tidak tersusun Kurang sesuai Mengikut prosedur tetapi kurang memuaskan Mengikut spesifikasi tetapi kurang memuaskan Lengkap tetapi tidak tersusun Sesuai Mengikut prosedur dan memuaskan Mengikut spesifikasi dan memuaskan Lengkap dan tersusun Sangat sesuai Mengikut prosedur dan sangat memuaskan Mengikut spesifikasi dan sangat memuaskan Lengkap.1 Kesesuaian/ Kegunaan gejet Ada satu gejet/ gejet tidak sesuai Ada dua gejet sahaja/kurang sesuai/tidak kukuh Ada tiga gejet asas/sesuai kegunaannya/ kukuh Menggunakan pelbagai bahan terbuang Sebahagian daripada gejet digunakan Ada empat gejet asas kukuh/sesuai Ada empat gejet asas (kasut. .2 Cara mendirikan khemah 1.Kriteria Aspek 1. MENDIRIKAN KHEMAH (10 %) 1.2 Kreativiti Menggunakan bahan yang sama Menggunakan bahan berlainan/ ada usaha menggunakan bahan terbuang Kurang menepati keperluannya Menggunakan pelbagai bahan terbuang dengan reka bentuk biasa Penggunaan tidak maksimum 2. KONSERVASI (5%) 3.1 Kebersihan 3. tersusun dan kemas 2.2 Amalan adaptasi/ amalan hijau 4. kemas dan teratur Keadaan alam semulajadi dipelihara/hargai 2. penyidai dan peralatan dapor) kukuh/sesuai/ kreatif Menggunakan pelbagai bahan terbuang dengan reka bentuk yang kreatif Digunakan sepenuhnya dan menepati keperluannya Sangat bersih. ikatan dan pancang 1. GEJET (5 %) 2. refleksi yang padat dan menunjukkan perkembangan pengajaran dan pembelajaran Dapatkan sumber daripada internet dan bahan rujukan lain berkaitan langkahlangkah kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam keseriusan melaksanakan 63 Pendidikan Konservasi di negara ini. SAHSIAH (5%) Keterampilan / kepimpinan Aspek kebersihan diabaikan Tiada amalan aspek hijau Kurang penekanan terhadap kebersihan Kurang amalan aspek hijau Ada penekanan kepada kebersihan tetapi kurang kemas Ada amalan adaptasi aspek hijau Memberi penekanan kepada aspek kebersihan / kemas serta menjaga dan mengekalkan alam semulajadi Berketerampilan/ mempunyai ciriciri pemimpin dan yakin Berinteraksi dengan baik dan dapat memberi ulasan yang relektif Tiada keterampilan/ciri seorang pemimpin Tiada kerjasama/interak si Kurang keterampilan/ ciri seorang pemimpin Mempunyai ciriciri seorang pemimpin tetapi kurang yakin Ada kerjasama dan dapat memberi ulasan yang releven Seorang pemimpin yang berwibawa Kreativiti Kurang kerjasama/ interaksi TUGASAN TERARAH Interaksi dalam kumpulan sangat baik.3 Keperluan gejet Tidak digunakan 3.

L.divepilot. Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. M. IL: Interstate) 64 . Hammerman. Dubuque. Teaching in the Outdoors. 1985. 1981. The Administration of Outdoor Education Programs.wikipedia. Hammerman. R.en. 1975. Lewis. & E. New York: Wiley C.askaboutsports. Danville. Hammerman.LAMAN WEB www. W. RUJUKAN Phyllis Ford. IA: Kendall-Hunt D.org/wiki/outdoor www.com www.com PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful