DAFTAR MATA PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2012-2013

SEKOLAH DASAR NEGERI 6 SELEBUNG KETANGGA
KECAMATAN KERUAK
KODE MAPEL

KELAS

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

JUMAT

SABTU

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1

07.30-08.05

K

D.2

H.4

D.2

M

E.2

C. BAHASA INDONESIA

2

08.05-08.40

C.2

D.2

H.4

D.2

E.2

E.2

D. MATEMATIKA

3

08.40-09.15

C.2

D.2

H.4

D.2

E.2

I.2

F.2

C.2

B.2

G.2

I.2

B.2

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

E. ILMU PENGETAHUAN ALAM

I

SENIN SELASA RABU KAMIS

ISTIRAHAT

09.15-09.35

F. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

4

09.35-10.10

A.8

G. SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

5

10.10-10.45

A.8

F.2

C.2

H. PJOK

6

10.45-11.05

A.8

C.2

C.2

G.2

I. MUATAN LOKAL
J. BAHASA INGGRIS

KELAS

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

JUMAT

SABTU

L. KKGS

1

07.30-08.05

K

C.7

C.7

H.4

M

F.7

M. IMTAQ

2

08.05-08.40

D.7

C.7

C.7

H.4

D.7

F.7

3

08.40-09.15

D.7

C.7

C.7

H.4

D.7

G.7

B.7

E.7

D.7

G.7

K. UPACARA ENDERA

KODE GURU (PNS)

II

SENIN SELASA RABU KAMIS

ISTIRAHAT

09.15-09.35

1. H. BUKHARI, S.Pd.I. (KEPSEK)

4

09.35-10.10

D.7

A.8

2. BIDUATIKAH

5

10.10-10.45

E.7

A.8

B.7

E.7

3. Hj. CAYA KHAERANI, S.Pd., M.Pd.

6

10.45-11.05

E.7

A.8

A.8

I.7

I.7

4. ABD. GANI, S.Pd.
5. SAHMAN, S.Pd.

KELAS

6. AKHMAD YANI, S.d.
7. RABIATUN, S.Pd.

KODE GURU GTT

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

JUMAT

SABTU

1

07.30-08.05

SENIN SELASA RABU KAMIS
K

D.3

C.3

D.3

M

I.3

2

08.05-08.40

H.4

D.3

C.3

D.3

C.3

I.3

3

08.40-09.15

H.4

D.3

C.3

D.3

C.3

G.3

C.3

G.3

JUMAT

SABTU

ISTIRAHAT

09.15-09.35

8. USNAWATI, S.Pd.I.

III

4

09.35-10.10

H.4

E.3

A.8

B.3

10. NANI PUSPI NEGARI, A.Ma

5

10.10-10.45

H.4

E.3

A.8

B.3

11. NITA ARIANI, S.Pd.

6

10.45-11.05

12. HUNAIFI AFIFUDDIN ADNAN, S.Pd.

7

11.05-11.40

E.3

F.3

A.8

8

11.40-12.15

E.3

F.3

A.8

9. NUR'AINI, S.Pd.SD.

KELAS

ISTIRAHAT

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

SENIN SELASA RABU KAMIS

1

07.30-08.05

K

H.4

D.9

D.9

M

F.9

2

08.05-08.40

D.9

H.4

D.9

E.9

C.9

I.12

3

08.40-09.15

D.9

H.4

D.9

E.9

C.9

I.12

ISTIRAHAT

09.15-09.35

IV

4

09.35-10.10

E.9

H.4

C.9

B.1

C.9

G.9

5

10.10-10.45

E.9

F.9

C.9

B.1

C.9

G.9

JUMAT

SABTU

6

KELAS

ISTIRAHAT

10.45-11.05

7

11.05-11.40

A.8

F.9

G.9

A.8

8

11.40-12.15

A.8

F.9

G.9

A.8

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

SENIN SELASA RABU KAMIS

1

07.30-08.05

K

D.6

C.6

D.6

M

E.6

2

08.05-08.40

C.6

D.6

C.6

D.6

H.4

G.6

3

08.40-09.15

C.6

D.6

C.6

D.6

H.4

G.6

ISTIRAHAT

09.15-09.35

V

4

09.35-10.10

C.6

F.6

A.8

B.1

H.4

I.12

5

10.10-10.45

E.6

F.6

A.8

B.1

H.4

I.12

6

10.45-11.05

7
8

ISTIRAHAT

11.05-11.40

E.6

F.6

G.6

A.8

11.40-12.15

E.6

F.6

G.6

A.8

SDN 6 Selebung Ketangga TP. 2012 - 2013

KODE MAPEL

KELAS

ALOKASI WAKTU

HARI / MAPEL

JAM

WAKTU

JUMAT

SABTU

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1

07.30-08.05

K

C.5

D.5

C.5

M

H.4

C. BAHASA INDONESIA

2

08.05-08.40

D.5

C.5

D.5

C.5

E.5

H.4

D. MATEMATIKA

3

08.40-09.15

D.5

C.5

D.5

C.5

E.5

H.4

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SENIN SELASA RABU KAMIS

ISTIRAHAT

09.15-09.35

E. ILMU PENGETAHUAN ALAM

VI

4

09.35-10.10

D.5

B.1

F.5

E.5

A.8

H.4

G. SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

5

10.10-10.45

F.5

B.1

F.5

E.5

A.8

G.5

H. PJOK

6

10.45-11.05

I. MUATAN LOKAL

7

11.05-11.40

F.5

A.8

I.12

G.5

J. BAHASA INGGRIS

8

11.40-12.15

G.5

A.8

I.12

G.5

F. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

ISTIRAHAT

K. UPACARA ENDERA
L. KKGS
M. IMTAQ

Selebung, 20 Januari 2012
Kepala SDN 6 Sel.Ket

KODE GURU (PNS)
1. H. BUKHARI, S.Pd.I. (KEPSEK)
2. BIDUATIKAH
3. Hj. CAYA KHAERANI, S.Pd., M.Pd.

H. BUKHARI, S.Pd.I.
NIP. 19611231 198101 1 036

4. ABD. GANI, S.Pd.
5. SAHMAN, S.Pd.
6. AKHMAD YANI, S.d.
7. RABIATUN, S.Pd.

KODE GURU GTT
8. USNAWATI, S.Pd.I.
9. NUR'AINI, S.Pd.SD.
10. NANI PUSPI NEGARI, A.Ma
11. NITA ARIANI, S.Pd.
12. HUNAIFI AFIFUDDIN ADNAN, S.Pd.

SDN 6 Selebung Ketangga TP. 2012 - 2013

SDN 6 Selebung Ketangga TP. 2012 - 2013

SDN 6 Selebung Ketangga TP. 2012 - 2013

IMTAQ

IMTAQ

JUMAT

07.00-07.30
07.30-08.05
08.05-08.40
08.40-09.15
09.15-09.35
09.35-10.10
10.10-10.45

E.2
E.2
G.2

D.7
D.7
D.7

SABTU

KAMIS

RABU

SELASA

SENIN

JADWAL PELAJARAN SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR NEGERI 6 SELEBUNG KETANGGA KECAMATAN KERUAK
KELAS
KETERANGAN
HARI
WAKTU
KODE
NAMA GURU:
1
2
3
4
5
6
07.00-07.30 TUB TUB TUB TUB TUB TUB 1. H. BUKHARI, S.Pd (KEP.SEK)
07.30-08.05 C.2 D.7 H.4 D.9 C.6 D.5 2. BIDUATIKAH
08.05-08.40 C.2 D.7 H.4 D.9 C.6 D.5 3. Hj. CAYA KAHERANI, S.Pd.MPd
08.40-09.15 C.2 D.7 H.4 D.9 C.6 D.5 4. ABD. GANI, S.Pd
09.15-09.35
ISTIRAHAT
5. SAHMAN, S.Pd
09.35-10.10 A.8 E.7 H.4 D.9 E.6 F.5 6. AKHMAD YANI, S.Pd
10.10-10.45 A.8 E.7 E.3 A.8 E.6 F.5 7. RABIATUN, S.Pd
10.45-11.05
ISTIRAHAT
8. USNAWATI, S.Pd.I
11.05-11.40
E.7 E.3 A.8 E.6 G.5 9. NUR'AINI, S.Pd. SD
11.40-12.15
E.3 F.9 E.6 G.5
07.30-08.05 D.2 C.7 D.3 H.4 D.6 C.5 KODE MAPEL :
08.05-08.40 D.2 C.7 D.3 H.4 D.6 C.5 A. PAI
08.40-09.15 D.2 C.7 D.3 H.4 D.6 C.5 B. PKN
09.15-09.35
ISTIRAHAT
C. BAHASA INDONESIA
09.35-10.10 F.2 A.8 E.3 H.4 F.6 B.1 D. MATEMATIKA
10.10-10.45 F.2 A.8
I.3
F.9 F.6 B.1 E. IPA
10.45-11.05
ISTIRAHAT
F. IPS
11.05-11.40
A.8
I.3
F.9 G.6 A.8 G. SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
11.40-12.15
F.9 G.6 A.8 H. PENJASKES
07.30-08.05 H.4 C.7 C.3 D.9 C.6 D.5 I. MULOK
08.05-08.40 H.4 C.7 C.3 D.9 C.6 D.5
08.40-09.15 H.4 C.7 C.3 D.9 C.6 D.5
09.15-09.35
ISTIRAHAT
09.35-10.10 C.2 B.7 A.8 C.9 A.8 F.5
10.10-10.45 C.2 B.7 A.8 C.9 A.8 F.5
10.45-11.05
ISTIRAHAT
11.05-11.40 C.2 A.8 A.8 G.9 G.6
I.5
11.40-12.15
A.8 G.9 G.6
I.5
07.30-08.05 D.2 H.4 D.3 D.9 D.6 D.5
08.05-08.40 D.2 H.4 D.3 E.9 D.6 D.5
08.40-09.15 D.2 H.4 D.3 E.9 D.6 D.5
09.15-09.35
ISTIRAHAT
09.35-10.10 B.2 E.7 B.3 B.1 B.1 E.5
10.10-10.45 B.2 E.7 B.3 B.1 B.1 E.5
10.45-11.05
ISTIRAHAT
11.05-11.40 G.2
I.7
A.8 A.8 G.5
11.40-12.15
A.8 A.8 G.5

07.30-08.05
08.05-08.40
08.40-09.15
09.15-09.35
09.35-10.10
10.10-10.45
10.45-11.05
11.05-11.40

E.2
E.2
I.2
I.2

IMTAQ

IMTAQ

IMTAQ

IMTAQ

H.4
H.4
H.4

E.5
E.5
A.8

H.4

A.8

F.3 C.9 F.6
F.3 C.9 F.6
G.3 G.9
I.6
ISTIRAHAT
G.7 G.3 G.9
I.6

H.4
H.4
H.4

C.3 C.9
C.3 C.9
C.3
I.9
ISTIRAHAT
I.9

F.7
F.7
G.7

H.4

ISTIRAHAT

Selebung, 8 Juli 2013
Kepala Sekolah

H. BUKHARI, S.Pd.I
NIP. 19611231 198101 1 036

DAFTAR ALOKASI JAM PELAJARAN MASING-MASING GURU
GURU KEMAPEL

1
6
A.1
B.1
C.1
D.1
E.1
F.1
G.1
H.1
I.1

0
6
0
0
0
0
0
0
0

2
24
A.2 0
B.2 2
C.2 6
D.2 6
E.2 4
F.2 2
G.2 2
H.2 0
I.2 2

3
24
A.3 0
B.3 2
C.3 6
D.3 6
E.3 4
F.3 2
G.3 2
H.3 0
I.3 2

4
22
A.4 0
B.4 0
C.4 0
D.4 0
E.4 0
F.4 0
G.4 0
H.4 22
I.4 0

5
26
A.5 0
B.5 0
C.5 3
D.5 9
E.5 4
F.5 4
G.5 4
H.5 0
I.5 2

6
26
A.6 0
B.6 0
C.6 6
D.6 6
E.6 4
F.6 4
G.6 4
H.6 0
I.6 2

7
24
A.7 0
B.7 2
C.7 6
D.7 6
E.7 5
F.7 2
G.7 2
H.7 0
I.7 1

8
22
A.8 22
B.8 0
C.8 0
D.8 0
E.8 0
F.8 0
G.8 0
H.8 0
I.8 0

9
26
A.9 0
B.9 0
C.9 6
D.9 8
E.9 2
F.9 4
G.9 4
H.9 0
I.9 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful