INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KEMAHIRAN

Menulis

BAND

6

PERNYATAAN
STANDARD

Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan
betul

DESKRIPTOR

B6 DB1 E1

EVIDENS

Murid melengkapkan soalan pemahaman
tanpa bimbingan guru.
Bahan :
Lembaran kerja
LangkahPentaksiran :
1) Murid membaca petikan teks yang terdapat
dalam buku teks m/s 94.
2) Murid melengkapkan soalan pemahaman
tanpa bimbingan guru.

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Apakah anugerah yang diterima oleh Chef Wan pada tahun 2009? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul Rujukan : B6 DB1 E1 Nama : ______________________ Kelas :_____________________ Hari : _______________________Tarikh:_____________________ Jawab soalan dibawah berdasarkan petikan pada buku teks m/s 94 1. Apakah nama penuh Chef Wan? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Bilakah kementerian Pelancongan melantik beliau menjadi duta makanan ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 (SJK) 2. Adakah kamu pernah menonton rancangan masakan Chef Wan dan adakah kamu suka rancangan masakan? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ .4. Berapa lamakah Chef Wan menceburkan diri dalam bidang masakan? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful