RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda (PISMP) dengan Kepujian Kursus: Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

SEMESTER : 1 Kod: BMM3103

TAHUN: 3 Kredit: 3(2+1)

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Interaksi 1 Pengertian dan Konsep Pentaksiran Pengujian Penilaian

Hasil Pembelajaran Menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian. (1.1) Mengenal pasti contoh-contoh setiap pentaksiran. (1.5)

Kuliah (1 jam) Pensyarah menerang dan menjelaskan definisi konsep Pentaksiran Pengujian Penilaian Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Tutorial (1 jam) Dengan menggunakan kaedah sumbang saran pensyarah dan pelajar memberikan pelbagai idea dan pandangan berkaitan dengan konsep pentafsiran, pengujian dan penilaian Aktiviti menjana idea ini akan memberi pengukuhan terhadap kefahaman pelajar tentang tajuk ini.

Amali (2 jam)

Pembelajaran Kendiri (1 jam)

Catatan Pelajar menyediakan laman web pembelajaran dan menyangkutkan kerja mingguan di laman web pembelajaran masing-masing setiap minggu. Pelajar menyangkutkan power point atau brosur ke laman web pembelajaran masing-masing.

1

Pengertian dan Konsep Pelajar membaca lanjut tentang konsep Mengumpul dan pentaksiran, pengujian, membincangkan kertas dan penilaian. ujian bulanan, semester dan akhir tahun. Pelajar membuat catatan ringkas dalam bentuk Pelajar meneliti koleksi power point atau brosur. kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.

2

Interaksi 2 Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom • Domain Krathwohl

Menjelaskan taksonomi bloom, dan domain krathwohl (1.4)

Pensyarah menerang dan berbincang dengan pelajar tentang Taksonomi Bloom

Dengan berbantukan komputer pensyarah menerangkan Taksonomi Bloom dan Domain Krathwohi Aktiviti ini akan memberi pengukuhan terhadap kefahaman pelajar tentang tajuk ini.

Taksonomi dan Domain

• Mengenal pasti ciriDomain Krathwohl ciri penting taksonomi dan domain (1.5) Membuat banding

Pelajar membuat catatan tentang taksonomi Bloom dan domain Krathwohl Membina soalan Bahasa dalam dengan Melayu mengikut aras menggunakan Power Taksonomi Bloom dan Point domain. Pelajar memberikan contoh soalan mengikut taksonomi dan domain

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Rujukan: Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

1) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) dalam bentuk power point Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan 3 Interaksi 3 Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Definisi Kepentingan Langkah Pembinaan Menganalisis ciri-ciri JSU. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Interaksi 4 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Soalan Subjektif 4 Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembinaan ujian untuk memantau dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing.6) Mensintesis maklumat JSU untuk mendapatkan • Definisi JSU pemahaman.3) Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar prosedur/ langkah pembinaan Soalan Objektif Soalan Subjektif Dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan pensyarah membimbing pembinaan soalan objektif dan soalan subjektif Aktiviti ini mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. (2. Pembinaan Ujian Bengkel membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU.4) Mensintesis maklumat analisis item untuk mendapatkan pemahaman (6. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk power point Pelajar membuat nota ringkas tentang soalan objektif dan subjektif dalam bentuk dokumen dan power point. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan . Pensyarah Memberi penjelasan dan berbincang dengan pelajar tentang Dengan berbantukan komputer pensyarah membimbing langkah pembinaan JSU yang lengkap Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Bengkel pembinaan JSU berdasarkan contoh soalan ujian Bahasa Melayu Sekolah Rendah.3) • Kepentingan JSU Aktiviti ini akan memberi • Prosedur pembinaan JSU pengukuhan terhadap kefahaman pelajar tentang tajuk ini.(2. Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk power point Pelajar membuat nota lanjut tentang JSU dalam bentuk power point atau dokumen biasa. (6.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran beza antara taksonomi-taksonomi dan domain tersebut. (1.

ujian sumatif. ujian bakat dan ujian pencapaian. Amali (2 jam) Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan Pelajar menyangkutkan nota ringkas di laman web pembelajaran masing-masing. Sumatif Hasil Pembelajaran Membuat banding beza jenis penilaian bahasa – ujian formatif. sumatif. sumatif. dan ujian kemajuan. bakat 6 Interaksi 6 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar perkaedahan penilaian bahasa Melayu Dengan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang kaedah penilaian melalui portfolio dan pemerhatian Penilaian Melalui Portfolio Penilaian Melalui Sesi soal jawab Pemerhatian aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Melayu. Kemajuan Ujian Bakat.1) Mensintesis maklumat pemarkahan dan markat untuk mendapatkan pemahaman (6. ujian kefasihan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Interaksi 5 Jenis Penilaian Bahasa Ujian Formatif. bakat/pencapaian (6. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan 7 • • • • Interaksi 7 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Mengaplikasikan pelbagai kaedah penilaian bahasa – penilaian melalui kontrak pembelajaran & penilaian melalui soal jawab dalam aktiviti pengajran dan Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian Membina alatan bagi penilaian portfolio dan pemerhatian • Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. kemajuan.2) Kuliah (1 jam) Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar jenis ujian Ujian Formatif & Sumatif Ujian Kefasihan. dan ujian pencapaian. ujian penilaian ujian kefasihan. Aktiviti ini mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan.3) Mengintegrasikan kaedah penilaian Bahasa Melayu – penilaian melalui portfolio. pencapaian Banding beza antara ujian formatif dan sumatif. ujian kemajuan. (2. Kemajuan Ujian bakat. Tutorial (1 jam) Dengan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang jenis ujian formatif. kefasihan/ kemajuan. Buku rujukan . ujian ujian bakat. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan 5 Ujian Kefasihan. penilaian melalui pemerhatian dalam pengajaran dan pembelajaran B. Pencapaian Jenis Penilaian Bahasa Pelajar membuat nota ringkas tentang ujian Membina alatan formatif. rumusan Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah penilaian bahasa Melayu Dengan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang kaedah penilaian melalui kontrak Penilaian Melalui Kontrak pembelajaran dan soal Pembelajaran jawab Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk Tapak Pembelajaran Pelajar menyangkutkan Tapak Pembelajaran di laman web pembelajaran masing-masing. kefasihan.

• Penilaian Kemahiran (2.2) 8 • • • • • Interaksi 8 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja Dengan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang kaedah penilaian melalui projek dan kertas kerja Sesi soal jawab aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. (2. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Soal Jawab Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Sesi soal jawab aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. • Penilaian Melalui (2. Membaca rumusan Penilaian Kemahiran Menulis Sumber : Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing.2) Pensyarah Mengintegrasikan menjelas dan berbincang kaedah penilaian dengan pelajar kaedah Bahasa Melayu – penilaian bahasa Melayu penilaian melalui projek. mendengar dan • bertutur. (7. rumusan Kaedah Penilaian Bahasa Membina instrumen penilaian melalui projek Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja. kemahiran • Penilaian Kemahiran membaca dan Mendengar dan Bertutur kemahiran menulis . Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan . rumusan Amali (2 jam) Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan pembelajaran. Membina instrumen dan bahan Sesi soal jawab bagi: aktiviti ini cuba Penilaian Kemahiran mencungkil idea daripada Mendengar dan Bertutur pelajar berkaitan dengan Penilaian Kemahiran tajuk yang dibincangkan. (4.1) • Membaca • Penilaian Kemahiran Mempamerkan Menulis komitmen dalam Pensyarah menjelaskan Penilaian Kemahiran Pelajar membuat bacaan cara penilaian kemahiran Bahasa lanjut tentang bahasa Melayu.2) • kertas kerja Mempamerkan komitmen dalam menjalankan tugas. penilaian • Penilaian Melalui projek melalui kertas kerja. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan 9 Interaksi 9 Penilaian Kemahiran Bahasa • Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penilaian Kemahiran Membaca • Penilaian Pensyarah Merancang menjelas dan berbincang pembinaan ujian dengan pelajar tentang penilaian kemahiran penilaian kemahiran bahasa .4) • Penilaian Melalui Soal • Jawab Membuat refleksi dan menilai tentang pengaplikasian kaedah penilaian Bahasa Melayu untuk penambahbaikan yang berterusan.kemahiran bahasa Melayu.

(1. Pelajar memberikan penilaian kepada aktiviti bahasa berdasarkan rakaman mereka. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. menentukan instrumen Pelajar membuat bacaan lanjut tentang penilaian pengalaman pembelajaran dalam bentuk tapak pembelajaran.1) Pensyarah menjelaskan tentang: Ciri dan defini penilaian pengalaman pembelajaran Prosedur dan prinsip Pensyarah memperinci penerangan tengtang penilaian pengalaman pembelajaran dalam kumpulan mengikut subtopik yang ditentukan. Pelajar melaksanakan prosedur melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran dengan mengikut prosedur.2) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Interaksi 10 Penilaian Aktiviti Bahasa Forum Debat Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan 10 Mengintegrasikan kaedah penilaian aktiviti bahasa – forum. ceramah dan syarahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Debat • rumusan Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan Penilaian Aktiviti Bahasa: Menilai Dengan Menggunakan Instrumen: Forum Debat Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan Pelajar merakamkan simulasi aktiviti bahasa dan mengeditnya dengan menggunakan movie maker.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kemahiran Menulis Hasil Pembelajaran menjalankan tugas. (4.2) Pensyarah Pensyarah menjelaskan cara penilaian aktiviti Menjelas dan berbincang bahasa dengan pelajar tentang penilaian Aktiviti bahasa Sesi soal jawab Melayu • aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada Forum pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan . 11 Interaksi 11 Penilaian Pengalaman Pembelajaran Definisi Ciri Menjelaskan definisi dan ciri-ciri penilaian pengalaman pembelajaran. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Pelajar mencari nota tambahan berhubung kait dengan aspek penilaian aktiviti bahasa dalam bentuk brosur. sajak. pidato. (2.pantun. atau yang lain yang sesuai. debat. power point.

(2. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing.b erfikir Kem berbahasa Kem. belajar. Kem. amali Kem. bersosial Daya kreatif Perlakuan dan amali Sikap Sesi soal jawab • aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan.4) Kuliah (1 jam) pelaksanaan. ciri-ciri. Pensyarah menjelaskan definisi.Melayu.5) • • Mengaplikasikan • penilaian Bahasa Melayu berasaskan • • sekolah. poster. *Membina instrumen bagi penilaian PBS meliputi aspek kemahiran berbahasa. • Rumusan Pelajar mendapatkan bahasan PBS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan membuat nota ringkas berhubungan dengan PBS berdasarkan bahan yang diperolehi. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. poster. Pelajar dapat melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan 12 Interaksi 12 Penilaian Bahasa Berasaskan Projek Brosur Iklan Poster Web Power point Mengaplikasikan penilaian Bahasa Melayu berasaskan projek dengan menggunakan brosur. iklan. ciri-ciri dan pelaksanaan PBS. iklan. .4) Pensyarah Menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian bahasa Melayu berasaskan projek Brosur Iklan Poster Web Power point Pensyarah menjelaskan cara penilaian aktiviti bahasa berasaskan projek Penilaian Bahasa Berasaskan Projek: Menggunakan Instrumen Dalam Penilaian: Brosur Sesi soal jawab Iklan aktiviti ini cuba Poster mencungkil idea daripada Web pelajar berkaitan dengan Power point tajuk yang dibincangkan. web dan power point. dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Instrumen penilaian Refleksi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) dan membuat refleksi. web. Lisan Bacaan Tulisan Tatabahasa Pelajar mencari nota tambahan tentang prosedur dan matrik penilaian berasaskan projek. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan 13 Interaksi 13 Penilaian Berasaskan Sekolah Rasional Ciri-ciri Prinsip Aspek penilaian Mengenal pasti Rasional . Rumusan Pelajar membuat brosur.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Mengaplikasikan penilaian pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran B.(2. Prinsip dan aspek penilaian bagi penilaian berasaskan• sekolah (1.4) • • • *Pensyarah menjelaskan dan berbincang dengan pelajar tentang aspek penilaian dalam PBS Pengetahuan Kem. (2.

penggredan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) Pembelajaran Kendiri (1 jam) Catatan • Bakat dan murni.5) Mengaplikasikan penilaian Bahasa Melayu berasaskan sekolah. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Penilaian Pengalaman Pembelajaran Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Pelajar mendapatkan bacaan tambahan tentang penggredan dan prosedur pelaksanaan PBS. Mencatat kekuatan dan kelemahan dalam aktiviti P & P. Pelajar membuat nota tambahan tentang penilaian pengalaman pembelajaran. instrumen. Menjelaskan dengan lebih lanjut prosedur pelaksanaan Penilaian Pengalaman Pembelajaran. 14 15 Interaksi 15 Penilaian Pengalaman Pembelajaran • Definisi • Ciri • Pelaksanaan Pensyarah menjelaskan: Mengaplikasikan penilaian definisi pengalaman ciri-ciri pembelajaran Bahasa pelaksanaan Melayu di dalam bilik darjah. (2. Lisan Bacaan Tulisan Tatabahasa Penilaian Berasaskan Sekolah : Membuat Penilaian Kendiri. prosedur pelaksanaan dan rumusan bagi penilaian berasaskan sekolah (1.4) Pelajar berbincang dalam kumpulan berdasarkan sesuatu tajuk yang telah ditentukan oleh pensyarah. (2. *Membina instrumen bagi penilaian PBS meliputi aspek kemahiran berbahasa.4) . Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. prosedur pelaksanaaan penggredan. dan rumusan PBS. Interaksi 14 Penilaian Berasaskan Sekolah Instrumen Penggred-an Prosedur pelaksana-an Rumusan Menjelaskan tentang Mengenal pasti instrumen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful