CERITA PENGLIPUR LARA DEFINISI: Menurut Dr.

Ismail Hamid dalam bukunya ―Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama‖, ‗Penglipur‘ membawa maksud penghibur, manakala ‗Lara‘ pula bermaksud duka atau kesedihan hati. Daripada cantuman dua kata ‗Penglipur‘ dan ‗Lara‘ membawa pengertian cerita yang menghiburkan orang dalam kesedihan atau dukacita. Cerita Penglipur lara dikenali juga sebagai ‗folklore‘. R.O Winstedt menamakan penglipur Lara sebagai roman rakyat (flok ramances). Cerita Penglipur Lara ialah cerita-cerita roman yang mengandungi unsur ―adventure‖. Biasanya cerita berlegar di sekitar golongan istana atau golongan-golongan putera-puteri, cerita raja dengan segalagambaran keindahan, kemewahan, kesaktian serta kejadian-kejadian yang luar biasa (―supernatural‖). Cerita Penglipur Lara terkenal di kalangan masyarakat Melayu kerana cerita-cerita ini mempunyai keunikan dan keistemewaan yang tersendiri. Keunikkan itu jelas dilihat dari segi ceritanya, penutur atau tukang cerita dan cara persembahan cerita tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau, cerita Pengliur Lara dikenali sebagai Kaba.Mengikut kajian tukang-tukang cerita atau penutur cerita Penglipur Lara ini terdapat dua golongan iaitu Tukang cerita ―profesional‖ dan ―amatur‖. Cara penyampaian menggunakan ―kepakaran‖ mereka tersendiri. Contohnya dengan gaya dan lagunya tersendiri serta diserikan lagi persembahan menggunakan alat-alat muzik yang serdahana seperti rebab, biola dan sebagainya. Selain itu ada juga tukang cerita yang menyampaikan cerita dalam bentuk prosa lirik. CIRI-CIRI CERITAPENGLIPUR LARA Cerita penglipur lara yang kita dapati melalui kajian terbahagi kepada tiga bahagian. Dimana ciri-ciri ini dilihat dari segi tema, malah cerita penglipur lara ini juga berpusat di kalangan putera-puteri Raja serta cerita ini mempunyai ciri-ciri berbentuk prosa dengan selingan puisi. DARI SEGI TEMA Dalam keseluruhan cerita Penglipur lara ini bertemakan percintaan antara wira dengan wirawati. Percintaan mereka ini dikaitkan dengan pengembaraan sang wira dalam mencari pasangan mereka (wirawati) disebabkan oleh hal-hal yang tertentu. Dalam masa pengembaraan inilah pelbagai persoalan yang timbul untuk mengembangkan lagi suasana sesebuah cerita Penglipur lara dan dalam masa yang sama menarik minat para pendengar untuk mengetahui kisah selanjutnya. Persoalan yang biasa diutarakan ialah mengenai persoalan peperangan, kesaktian, kehebatan, kemewahan dan kegagahan ditonjolkan dalam cerita Penglipur lara. Halangan dan rintangan yang dihadapi oleh sang wira akandapat diatasi dengan mudah dengan pertolongan benda-benda sakti atau senjata sakti seperti yang berlaku di dalam cerita-cerita Penglipur lara. Selain daripada itu juga para wira sendiri juga memiliki kesaktian dan kegagahan mereka tersendiri untuk mengatasi

keturunan raja-raja khasnya wira dan wirawati dikaitkan asal usulnya dari keturunan dewa-dewi dari kayangan. . di mana dunia kayangan digambarkan dengan dewa-dewi dan pari-pari yang dikatakan terletak di langit. Dunia yang dihuni oleh manusia terletak di bumi.segala rintangan serta halangan unutuk berjaya dan mencapai hajat wira. walaupun adakalanya perintah tersebut begitu sukar dan membahayakan. Dalam cerita-cerita penglipur lara . Wira dan wirawatitidak pernah menentang kehendak ayahanda bonda. BENTUK PROSA DENGAN SELINGAN PUISI Keseluruhan cerita Pemnglipur lara disampaikan dalam bentuk prosa iaitu karangan yang tidak berangkap. Berfungsi sebagai alat pengajaran dan pendidikan moral Cerita-cerita Penglipur lara kaya dengan unsur-unsur moral dan etika yang dapat dicontohi oleh masyarakat. ia di dengar seperti puisi kerana pencerita akan melagukan agar sedap di dengar serta menarik minat pendengar. khasnya dikalangan rakyat jelata kerana isis ceritanya mempunyai cerita yang indah-indah dan menyeronokkan dan ianya dapat memberi suatu kepuasan yang menghiburkan. Malah sering kita jumpa dalam cerita Penglipur lara dimana wira mendapat bantuan atau kesaktian setiap kali menghadapi musuhnya. Penyelesaian cerita-cerita Penglipur lara biasanya mereka hidup bahagia bersama wirawati (happy ending). Isi cerita Penglipur larajuga dijadikan sebagai suatau ‗perlarian‘ bagi golongan rakyat jelata yang miskin dan hidup dikelingi penderitaan kerana isis cerita Penglipur lara amat menonjolkan unsur-unsur kemewahan yang indah. tetapi jika berhadapan dengan Penglipur lara itu sendiri. FUNGSI-FUNGSI PENGLIPUR LARA Berfungsi sebagai ‗alat‘ hiburan Cerita-cerita Penglipur lara memainkan peranan penting sebagai ‗alat‘ hiburan bagi masyarakat melayu tradisi. malah mereka akan meminta izin terlebih dahulu daripada ayahanda bonda mereka sebelum keluar mengembara. Latar cerita yang di cipta kebanyakannya hidup dalam alam fantasi (khayalan). Disinijelas nyata dapat kita lihat bahawa hubungan kedua-dua alam ini tiada batasannya. CERITA BERPUSAT DI KALANGAN PUTERA-PUTERI RAJA Perkembangan cerita-cerita Penglipur lara ini berkisar di sekitaristana yang mengisahkan tentang wira dan wirawati dari kalangan putera-puteri raja. Nilai-nilai moral dan etika yang jelas dalam cerita Penglipur lara ialah : i) SIFAT HORMAT KEPADA IBU BAPA DAN ORANG TUA. Dengan ini mereka dapat melarikan diri seketika daripada kenyataan hidup yang sebenar.

Ini jelas seperti yang tergambar melalui petikan puisi di bawah.ii) SIFAT TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN (RAJA) Dalam cerita Penglipur lara ini jelas tergambar tentang raja yang mempunyai perasaan penuh tanggungjawab terhadap keluarga dan negerinya. Oleh kerana tidak terdapat pendidikan secara formal dalam masyarakat Melayu dahulu.‖ V) BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA DAN KEPADA MEREKA YANG TIDAK BERNASIB BAIK Sifat ini jelas nyata terdapat dalam watak Si Kembang Cina atau Bujang Selamat. tua dan muda. iv) HUBUNGAN HARMONI DAN MESRA ANTARA GOLONGAN RAJA DAN RAKYAT Kemersaan hubungan anatara golongan istana dengan rakyat jelata jelas tergambar ketika upacara tertentu diadakan di istana. Raja. Yang pekak datang bertanya. Perbuatan dan sikap yang baik akan dapat ganjaran yang baik. ―Yang capik datang bertongkat. pembesar mahupun rakyat jelata masing-masing tidak akan mudah menyerah kalah. berganding bahu mempertahankan negeri mereka daripada serangan luar dan sanggup mengorbankan nyawa mereka dengan berlawan bermati-matian hingga ke titisan darah yang terakhir. . misalnya ketika malis perkahwinan dan kenduri kendara di istana. Selain itu kedua-dua watak ini melambangkan kesetiaan dan watakwatak ―pekerja‖ yang bekerja dengan penuh dedikasi dan memberi sepenuh komitmen terhadap tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. iv) SIFAT BERDIKARI DAN MENCARI UNTUNG Sifat ini selalu saja terdapat dalam watak wira dan wirawati di mana mereka akan berdikari sehingga mereka berjaya mencapai apa yang dihajati. Semua golongan rakyat datang beramai-ramai dari berbagai lapisan masyarakat. Yang buta datang berpimpin. pendidikan dan menganggungkan raja. Selain itu wira dan wirawati sendiri juga pandai mencari untung dalam apa jua yang mereka lakukan. iii) SIFAT-SIFAT PATRIOTIK DAN CINTAKA TANAH AIR Sifat ini jelas tergambar dalam episod peperangan. maka cerita – cerita penglipur lara menjadi ruang untuk mendidik anggota masyarakatnya dengan nilai-nilai moral yang baik. Yang kurap mengekor angin. PERANAN CERITA PENGLIPUR LARA Sering diperkatakan bahawa Penglipur lara adalah sebagai hiburan. kecil besar. Sikap yang negatif seperti tidak bertanggungjawab akan membawa kesan yang buruk dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. manakala yang jahat akan tewas.

Di bawah ada diterangkan bagi setiap bahagian. ii) WATAK PEMBANTU Biasanya watak ini terdiri dari kalangan rakyat biasa yang menjadi pembantu.WATAK DAN PERWATAKAN Watak dan perwatakan dalam ceruta Penglipur lara ini terbahagi kepada tiga golongan iaitu : i) WATAK UTAMA (PROTAGONIS) Watak ini dipegang oleh wira dan wirawati yang terdiri dari kalanagan anak-anak raja. kemudian bahagian pengembaraan. Dan dalam bahagian pengembaraan. kehidupannya sewaktu kecil disertakan dngan latar belakang kehidupan keluarga wira. Kadang-kadang ada wira yang lahi dengan barang-barang yang ajaib serta kesaktian. i) Bahagian awal: Disini akan diceritakan tentang kisah sebelum pengembaraan wira. ribut. disini kita dapati sesebuah cerita itu terus berkembang kekemuncaknya serta bahagian akhir sekali ialah penamat cerita. sering menimbulkan pergaduhan dan peperangan. serta suasana alam yang luar biasa. pengasuh. Kembang Cina dan bujang selamat yang menjadi pembantu dalam tindak – tanduk watak utama. kesusahan dan sebagainya. . Watak utama diwarnakan dengan warna putih iaitu watak baik da mempunyai segala kelebihan. tretepi semuanya akan berakhir dengan kejayaan di atas kepintaran. kebijaksanaan dan kegagahan yang mereka miliki. Bahagian awal dimulakan dengan perkenalan tentang kelahiran wira. Dimana dalam cerita ini terdapat permulaan cerita. rintangan. Manakala dalam bahagian akhir ini cerita akan mula menurun dan berakhir dalam dua ketogeri samaada menemui kebahagian atau berakhir dengan kesedihan. Peranan watak utama iaitu wira akan mengembara dengan tujuan yamg tertentu. STRUKTUR ISI CERITA PENGLIPUR LARA Cerita-cerita penglipur lara tiada banyak bezanya kalau kita lihat ianya terbahagi kepada tiga bahagian. kilat. iii) WATAK JAHAT (ANTAGONIS) Gambaran mengenai watak jahat ini terdiri dari watak yang menjadi penghalang kepada watak utaa dalam mencapai sesuatu tujuan dan sering menimbulkan masalah kepada watak utama. keistemewaan dan keberanian yang tidak terdapat di kalangan kebanyakkan orang. petir. Watak ini di anggap sebagai musuh jahat kerana sering menaruh niat buruk . Dalam bahagian ini juga diceritakan tentang kejadian yang luar biasa berlaku semasa wira dilahirkan seperti kelahiran wira yang disertai dengan hujan. Disini jelas diperlihatkan wira akan menghadapi berbagai-bagai halangan. pengiring pada watak utama sam ada pada watak utama sama ada pada watak wira atau watak wirawati seperti nenek kebayan.

putera Raja Malim Dewa yang memerintahkan di negeri bandar muar. Bonda Malim Deman ialah Tuan Puteri Lindungan Bulan.ii) Bahagian pengembaraan: Seperti yang dinyatakan mula-mula tadi di mana. Dalam cerita Penglipur lara ini diterangkan sebab-sebab wira keluar dari istana dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Bagi mendapatkan Puteri Bongsu. Malim Deman mempelajari ilmu dunia dan akhirat sehingga ia menjadi seorang yang perkasa dan bijak dalam semua hal. mengahadapi kekurangan bahan-bahan makanan dan berpanas dan berhujan. merentasi hutan belantara dengan segala cabaran yang menguji kesabaran serta kesusahan yang terlebih dahulu dideritai. Hanya Malin Deman yang berjaya sampai ke taman nenek kebayan. berpakaian serba putih. Setelah mendapat mimpi demikian. Malim Deman menyamar . akhirnya wira pun mencapai kejayaan.  Dalam masa pengembaraan: Semasa mengembara. dalam pengembaraan inilah wira menghadapi pelbagai halang dan rintangan seperti terpaksa berlapar. iii) Bahagian akhir: Setelah berhempas pulas untuk mencapai apa yang dihajati. Malin Deman diiringi oleh Bujang Selamat dan anjing perburuannya. malim deman memohon keizinan daripada kedua ayahanda dan bondanya untuk keluar mengembara. Kemudian diceritakan Malim Deman bermimpi bertemu dengan seorang tua. berjanggut panjang dan menyuruh Malim Deman pergi ke hulu sungai muar kerana di sana ia akan bartemu dengan bakal isterinya. tiada tempat tidur. tempat Tuan Puteri dari kayangan turun mandi dan bermain. membawa isteri atau isteri-isterinya dan hidup aman bahagia dengan segala kebesaran dan kemegahan memerintah kerajaan yang besar. disinilah bermulanya perkembang cerita sehingga menuju ke kemuncak cerita. onak duri yang menyakitkan. Di samping itu disisipkan juga unsur-unsur percintaan dan perkahwinan wira dengan puteri-puteri raja negeri yang disinggahi. Sebaik saja hajat dan tujuan yang diharapkan telah berjaya diperolehi wira pun kembali semula ke istana. KUPASAN PETIKAN CERITA  Pergolongan cerita: Karya di atas tergolong cerita penglipur lara Melayu. Mereka semua telah mati kerana tidak tahan memderita mengharungi hutan belantara yang tebal. Peperangan juga berlaku di antara watak wira dan watak jahat yang untuk menghalang wira mencapai hajat mereka dengan cepat.  Ringkasan cerita:  Sebelum pengembaraan: Mengisahkan latar keluarga watak utama iaitu malim deman.

Malim Deman berjaya mengalahkan Mambang Molek. Terpaksa mengembara dalam mencapai tujuan dan hajat. Berjaya mengalahkan musuh Mambang Molek sebelum berjaya membawa isterinya. bijak serta kesaktiaan yang luar biasa. Berjaya ke kayangan dengan menggunakan borak. Puteri bongsu bersama saudarasaudar yang lain (tujuh beradik semuanya) turun mandi dan bermain di taman nenek . menyabung ayam dan bermersa dengan si Kembang Cina menyebabkan puteri Bongsu merajuk hati. Puteri bongsu berhasil mendapatkan baju layang dan bersama dengan puteranya ia kembali ke pangkuan ayahanda bondanya di negeri kayangan. Dengan pertolongan Nenek Kebayan. Peranan watak dan sifat watak Ø Watak utama:  Watak wira: Sifat anak raja yang memiliki rupa paras yang cantik. gagah berani.sebagai pengail dan berjaya mencuri baju layang tuan puteri. Di kayangan Malim Deman terpaksa menyamar dan kemudiannya bertarung mengadu kekuatan dan kesaktian dengan Mambang Molek. Memiliki kerajaan yang besar dan ramai rakyat jelata. Malim Deman terpaksa membuat pengembaraan kali kedua bagi menurut isterinya dan puteranya yang membawa diri ke kayangan kerana kecewa dengan perbuatan Malim Deman yang melupakan tanggungjawab sebagai seorang suami dan ayah. Malim Deman merantau mencari cara bagaimana untuk ke kayangan. Bijak dalam bertindak seperti menyamar dan mencuri baju layang Puteri Bongsu untuk mendapatkan puteri itu. Sangat cantik dan gilang—gemilang wajahnya. Berkahwin dengan Tuan Puteri terus Mata. Malim Deman berkahwin dengan Tuan Puteri Terus Mata. Kecantikan tuan puteri tidak ada tolok bandingnya. Ø Watak wirawati: Seorang puteri dari kayangan. Cerita berakhir dengan ‗happy ending‘ – kebahagiaan watak utama. Malim Deman dikahwinkan dengan Puteri Bongsu dan mereka pulang ke Bandar Muar. Malim Deman berjaya meminjam borak milik anak raja jin itu terbang ke kayangan. Sebelum itu. tunang Puteri Bongsu dalam satu sayembara yang diadakan. Malin Deman asyik berjudi. Dengan pertolongan puteri Terus Mata. Mereka hidup aman dan berbahagia serta memepunyai kerajaan yang besar. Puteri Bongsu tidak boleh pulang semula ke kayangan kerana baju layangnya hilang.  Selepas pengembaraan: Malim Deman berjaya memujuk Puteri Bogsu dan membawa pulang istana dan puteranya ke istana.  Peranan watak: Sebagai anak raja yang mengembara kerana mencari isteri seperti yang diperolehi dari alamat dalam mimipinya. Malim Deman membawa isteri-isteri dan puternya kembali ke istana.

.. bekas tunangannya tetapi berjaya diselamtkan oleh Malim Deman setelah menewaskan Mambang Molek. Puteri bongsu menjadi isteri Malim Deman dan mendapat seorang putera.. Bujang Selamat adalah pembantu kepada wira iaitu Malim Deman. Bersama puteranya... menyebabkan ia merajuk dan membawa hati kembali ke kayangan dengan hati yang luka.. menyebabkan Tuan Puteri Bongsu merajuk dan membawa diri....... Watak jahat ini dapat dikalahkan. Watak jahat ini berperanan sebagi musuh kepada musuh kepada wira sebelum Malim Deman berjaya membawa isteri dan puteranya. Si Kembang Cina: seorang pengasuh perempuan yang memiliki wajah yang cantik. Itik angsa tenang kuala. Merpati lindungan langit. Dengan pertolongan Nenek Kebayan. Rengkiang tujuh sejanjar. Malim Deman berhasil berjumpa dengan Tuan Puteri Terus Mata dan seterusnya meminjam borak ke kayangan. Kerbau kambing sesak di pandang... Peranan Bujang Selamt sebagai pengasuh. Hidup berbahagia bersama putera dan suaminya.. 2) . Nenek Kebayan juga berperanan sebagai pembantu kepada Malim Deman terutama dalam mencapai sesuatu hajat. ia bersetuju kembali ke pangkuan suaminya dan kembali ke istana di negeri Bandar Muar. Malim Deman asyik dan leka dengan Si Kembang Cina. Tuan Puteri kecewa dengan sikap Malm Deman. Baju layangnya dicuri oleh ‗pengail‘ menyebabkan ia tidak boleh kembali ke kayangan lagi. Nenek Kebayan juga yang mengahwinkan Malim Deman dengan Puteri Bongsu serta memberitahu Malim Deman bagaimana caranya ke kayangan.. Nenek Kebayan dan si Kembang Cina.. Ø Watak pembantu: Terdiri daripada Bujang Selamat... Di kayangan. Tuan Puteri Bongsu bersetuju berkahwin dengan Mambang Molek.  Contoh gurindam: ―Awak tua bandar terbuka‘ Emas habis dagangan mudah. Malim Deman terlebih dahulu mesti menetang Mambang molek.kebayan..  Gaya bahasa: Dalam hikayat Malm Deman terdapat penggunaan pantun.. serta menumpukan sepenuh taat setia kepada tuannya... Ø Watak jahat (antagonis): Watak jaht terdiri daripada mambang Molek tunangan Tuan Puteri Bongsu di kayangan. Nenek Kebayanlah yang membantu dan memberi perlindungan kepada Malim Deman sewaktu Malim Deman sampai ke tanamnya.. gurindam dan bahasa berirama... (Hikayat Malim Deman hal.. Teman dengan sekerat kota‖. pengiring Malim Deman ke mana sahaja Malim Deman pergi..

Seisi negeri menjunjung duli‖. Putera Tuanku Malim Deman. Tuanku putera yang kecil molek. Ikat dengan rotannya getah. Puter Tuanku Malim Deman. Bagai kumbang putus tali. Contoh pantun: ―Tetak seranting buatkan kolek. Buat pagar bunga di taman. Penig kepala bagai dibaji. Buat pagar bunga di taman. . Sakit hati bagai digunting‖.  Contoh perumpamaan: ―Bagai pucuk dilancarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful