Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΓΝΗ συμμετέχει ως εταίρος στο

Έργο με την επωνυμία
ΤΗΛΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
<< ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ >>
Ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος που
συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 80% από την Ευρωπαική Ένωση και κατά 20% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας ΚΑΙ Της Κύπρου
Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια ( Νοέμβριος 2011 – Νοέμβριος 2013)
Γενικότερος στόχος τοιύ είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών
καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης στην κοινότητα με εκ του μακρόθεν επίβλεψη
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεϊατρικής, σε ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο
μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην ΜΕΘ Λευκωσίας Κύπρου και
στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ Κρήτη σε αστικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
1. Δημιουργία τεχνολογικής υποδομής τηλεϊατρικής που θα μπορεί να υποστηρίξει
μακροπρόθεσμα την πιο πάνω εφαρμογή (αποτύπωση αναγκών, παραμετροποίηση,
προδιαγραφή και προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και συντήρηση) με διασφάλιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενσωμάτωση της υποδομής στην καθημερινή
πρακτική των κλινικών ομάδων και διασφάλιση του χαμηλού κόστους αναβάθμισης και

της ασφαλούς επανένταξης στην κοινότητα και της καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης ιατρικών υπηρεσιών.00 20 235.560.800. Ως Εταίρος 2 συμμετέχει το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου του Πανεπιστήμιου Κρήτης και ως Εταίρος 3 συμμετέχει το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.675. 4.00 80 188. 3.00 80 47. Καταγραφή και δημοσίευση της εμπειρίας και εξαγωγή προκαταρκτικών (λόγω μικρού αριθμού ασθενών στο πιλοτικό πρόγραμμα) επιστημονικών συμπερασμάτων για τη μεθοδολογία αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας και τη δομή και αποτελεσματικότητα του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. Περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υπό μελέτη περιοχών Κύπρου και Κρήτης στους τομείς της προσβασιμότητας στην ιατρική περίθαλψη. Προϋπολογισμός Εταίρος Έργου Χώρα ΕΤΠΑ (€) % 586.00 166. Η Διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια ( Νοέμβριος 2011 – Νοέμβριος 2013) Εταιρικό σχήμα Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Κύπρος).00 20 208. 2. Δημιουργία προϋποθέσεων για μετεξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής σε βιώσιμη και αειφόρο υπηρεσία στην περιοχή συνεργασίας με άξονες την παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών με χαμηλό λειτουργικό κόστος.375.00 συγχρηματοδότηση (€) ΜΕΘ Επικεφαλής Εταίρος ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΣ Εταίρος 2 Εταίρος 3 ΜΕΘ – ΠΑΓΝΗ Κύπρος .00 Εθνική % Σύνολο (€) 146.160.00 20 733.της επεκτασιμότητας.700.640.640.00 80 41.200.

475.900.177.ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ .00 80 235.375.ΣΥΝΟΛΟ 941.00 20 1.00 Υπεύθυνος Γεωργόπουλος Δημήτριος Καθηγητής Εντατικής Ιατρικής – Ιατρική σχολή Παν/μίου Κρήτης Διευθυντής ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ Συντονίστρια Κονδύλη Ευμορφία Επίκουρη καθηγήτρια Εντατικής Ιατρική σχολή Παν/μίου Κρήτης .