You are on page 1of 1

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ........... domiciliat(a) in .......... chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ............ domiciliat(a) in ..........

pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa impartiti bunurile comune, dobandite de noi in timpul casatoriei. In fapt, m-am casatorit cu paratul(a) la data de .........., casatorie care a fost desfacuta prin sentinta civila nr. .... din .......... pronuntata de Judecatoria ................. In timpul casatoriei am dobandit impreuna urmatoarele bunuri comune: ........ ................................ In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 36 alin. 1 C. fam. Depun actiunea in dublu exemplar timbrata cu timbru fiscal in valoare de ......... lei si copia sentintei civile de divort. Data .......... Semnatura, .......... DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ................