You are on page 1of 1

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ............ domiciliat(a) in ............ chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ........... domiciliat(a) in ...........

pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa hotarati ca exista motive temeinice care justifica impartirea bunurilor noastre comune si sa procedati la impartirea lor. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) de la data de ........., iar in timpul casatoriei am dobandit impreuna urmatoarele bunuri comune: ............. La data de ......... paratul(a) ......... m-a alungat din domiciliu iar toate bunurile comune, au ramas in folosinta lui(ei) si in ultima perioada a inceput sa instraineze din ele. Socotesc ca aceasta comportare a paratului(ei) constituie un motiv temeinic care, in baza art. 36 alin. 2 C. fam., justifica impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei. In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 36 alin. 2 C. fam. Dovada motivelor temeinice si a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, precum si a intinderii contributiei noastre la dobandirea lor, inteleg sa o fac cu proba cu acte, martori si cu raspunsurile paratului la interogatoriul ce i se va lua. Depun actiunea in dublu exemplar, timbrat cu timbru fiscal in valoare de ........ lei si copia certificatului de casatorie. Data .......... Semnatura, ..........

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .............