You are on page 1of 1

23

122

Odense - Morud - Hrslev

14.10
15.10
16.10
17.10
17.40
18.15
19.41
21.11
23.11

06.19

06.32

06.35

06.38

08.01
09.19
10.19
11.19
13.20
14.18
15.18
16.18
17.18
17.47
18.23
19.47
21.17
23.17

08.05
09.23
10.23
11.23
13.24
14.22
15.22
16.22
17.22
17.51
18.27
19.51
21.21
23.21

08.07

06.27

rsl
e

vK
irk

Sk
ole
rsl

mb

ng

06.17

es
v
ej
06.13

er

14.05
15.05
16.05
17.05
17.35
18.10
19.37
21.07
23.07

ev

23

14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.05
19.33
21.03
23.03

23

13.55
14.55
15.55
16.55
17.25
18.00
19.29
20.59
22.59

Korrespondance med rute 22 i Slukefter

06.09
07.39
07.57
09.15
10.15
11.15
13.16
14.13
15.13
16.13
17.13
17.43
18.18
19.43
21.13
23.13

ke
ft

13.53
14.53
15.53
16.53
17.23
17.58
19.28
20.58
22.58

Ga

23

Sk
ole

13.50
14.50
15.50
16.50
17.20
17.55
19.25
20.55
22.55

rup
06.07
07.37
07.55
09.13
10.13
11.13

Mo
rud
Ce
ntr
et
Pla
nta
ge
ve
j
No
rdf
yn
sG
ym
na

siu

m


23
122

te
06.02
07.32
07.49
09.08
10.08
11.08

La

122

sto
f

05.58
07.28
07.45
09.04
10.04
11.04

Slu

122

pC
en

Ko

122

nv
ej

05.54
07.25
07.41
09.00
10.00
11.00

dio

05.52
07.23
07.39
08.58
09.58
10.58

122
122

ter

sve
j
Ru
g

05.50
07.20
07.36
08.55
09.55
10.55

2/

Vil
le

23

Ta
ru

23

Sta

23

TV

122S

rd

lad
sA
122

OB
CP

r.
ten
Ru
122

Sk
ov
ve
j

Hverdag

08.16
Rute 23 starter i Hjby, se
Odense kreplan for rute 21-22-23

13.26
14.24
15.24
16.24
17.24

13.33
14.32
15.32
16.32
17.32

14.37
15.37
16.37
17.37

14.41
15.41
16.41
17.41

14.44
15.44
16.44
17.44

18.29

18.37

18.42

18.46

18.49

ke
rsl
ev

Sk
ev

rsl
H

Kir

ole

mn
Gy
No

Pla

rup

Ga
mb

09.53
13.53
15.53
16.53
19.53
23.22
09.49
13.49
15.49
16.49
19.49
23.18
09.45
13.45
15.45
16.45
19.45
23.14

ns

09.43
13.43
15.43
16.43
19.43
23.12

rdf
y

09.38
13.38
15.38
16.38
19.38
23.08

tre

09.34
13.34
15.34
16.34
19.34
23.04

nta
ge
ve

Ce
n

09.30
13.30
15.30
16.30
19.30
23.00

rud
Mo

v
ng
La

09.28
13.28
15.28
16.28
19.28
22.58

es

Slu

fte
r
ke

Ko

09.25
13.25
15.25
16.25
19.25
22.55

sto
Vil
le

Sk

ej

ole

ko
fte
S

ter
en

Ta
rup
C

dio
nv
e
Sta

23

2/

23

TV

23

vve

j
ve
rds
Ru
g

sA
lad
23

CP

23

OB

r.
Ru
ten
23

as

ium

Lrdag

Rute 23 starter i Hjby, se


Odense kreplan for rute 21-22-23

Skoledag (S) krer kun skoledage - se i kalenderen

Kir
lev

H
rs

ev
rsl
H

y
Ga
mb


Sk

ole

ke

na
sG

ve
j
ge

09.50
13.51
19.51
23.20

No
rdf
yn

09.46
13.47
19.47
23.16

nta

09.42
13.43
19.43
23.12

Pla

09.40
13.41
19.41
23.10

rud
Mo

09.37
13.37
19.37
23.07

ym

et
ntr
Ce

ej
v

09.33
13.34
19.34
23.03

es
La
ng

09.29
13.30
19.30
22.59

fte
ke
Slu

09.28
13.28
19.28
22.58

rup
Ko

Sk

ole

ko

Vil
les

tof
te
S

ter
pC

en

ej
nv

Ta
ru

09.25
13.25
19.25
22.55

Ru

Sta
dio

23

2/

23

TV

23

CP

23

OB

Ru
te

nr.

lad

sA

rds

ve

vve

siu

Sn- og helligdage

Rute 23 starter i Hjby, se


Odense kreplan for rute 21-22-23