RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KAJIAN TEMPATAN

Mata pelajaran

: Kajian Tempatan

Tarikh

: 26 Ogos 2013 (Isnin)

Masa

: 60 minit (9.40 – 10.40 pagi)

Tahun

: 4 Cekal

Bil. Murid

: 21 orang

Tema

: Perihal Kawasan Setempat

Tajuk

: C. Cuaca – i. Keadaan Cuaca

Hasil Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat:
i.

Menyatakan 5 keadaan cuaca tempat tinggal mereka (pada sesuatu masa)

ii.

Memadankan 5 keadaan cuaca dengan simbol cuaca dengan betul

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid tahu keadaan cuaca setiap hari

Penerapan Nilai Murni

: Bersyukur, bekerjasama, mendengar arahan, keyakinan

Unsur-unsur Patriotisme

: Bersyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal
sendiri

Kemahiran Generik :
Teori Kecerdasan Pelbagai

:

Visual ruang, interpersonal, muzik, kinestetik

Kemahiran Belajar

:

Mengumpul

maklumat,

maklumat
Kemahiran Berfikir

:

Membuat padanan

Pembelajaran koperatif

:

Kynesthetic symbols

memproses

Nilai : Kerjasama.Kemahiran memproses maklumat . BSPP Kuantiti 1 Buku teks 1 2 Kad perkataan 5 3 Kad simbol cuaca 5 4 Gambar keadaan cuaca 5 5 Kad simulasi 7 6 Borang cerapan cuaca 21 7 Lagu Hujan oleh Sudirman 1 8 Lirik lagu Hujan 1 Langkah Pengajaran: Prosedur Pelaksanaan Elemen Catatan (Penerapan Pengurusan Nilai Pembelajaran Patriotisme/Sumber Bestari/Kemahiran Pengajaran Generik Pembelajaran TKP – Muzik. kinestetik mendengar arahan Murni/ /Unsur Set induksi (5 minit) Murid diminta mengikut guru melakukan aktiviti berikut: - Tepuk tangan dengan satu jari (bunyi hujan rebas) Tepuk tangan dengan dua jari (bunyi hujan rintik) Tepuk paha (bunyi hujan turun) Tepuk paha dan hentak kaki (bunyi hujan lebat) Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan: KB.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): Bil.

maklumat Murid ditunjukkan dengan gambar- keadaan kad simbol cuaca Nilai : Bersyukur gambar keadaan cuaca. Guru mengaitkan dengan topik keadaan cuaca pelajaran tempat tinggal murid. 1. Pernahkah kamu mengalami hujan. Sumber : Kad simulasi kinestetik Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk menunjukkan aksi KB : Memproses Nilai : Keyakinan. mendung. Guru bersoal jawab dengan murid. gambar Murid diminta merujuk Buku Teks KB halaman 53. panas dan berangin? Murid ditunjukkan dengan simbolsimbol cuaca dan keadaan cuaca yang berpadanan. Apakah bunyi yang kamu dengar? (Bunyi hujan turun) Guru menerangkan hujan adalah salah satu ciri cuaca yang berlaku pada sesuatu masa di sesuatu tempat. . redup.1. Langkah 2 ( 25 minit) TKP : Interpersonal. : Mengumpul cuaca. Langkah 1 (10 minit) TKP : Visual ruang Sumber : Buku Teks.

Kumpulan cuaca redup - Murid bermain badminton bersama rakan 4. Kumpulan cuaca berangin - Murid Murid bermain layang-layang lain dikehendaki meneka keadaan cuaca berdasarkan lakonan pergerakan kumpulan yang lain. Kumpulan cuaca panas - Pembelajaran Murid mengunakan buku untuk koperatif mengipas badannya - Kynesthetic symbols Murid mengibas baju sambil menunjukkan wajah berkerut menahan panas 2. 1.suasana dalam keadaan cuaca yang maklumat bersyukur berbeza. Kumpulan cuaca mendung - Murid mengangkat kain di ampaian 5. : . Kumpulan cuaca hujan - Murid menggunakan buku untuk menutup kepalanya dari terkena hujan - Murid memeluk tubuh kesejukan kerana hujan 3.

dan berangin. lagu Guru merumuskan pelajaran pada Pembelajaran hari ini mengenai keadaan cuaca di Kontekstual tempat tinggal murid. murid-murid diminta mencerap keadaan cuaca pada hari tersebut dengan mengisi Borang Cerapan Cuaca. keadaan redup. Sebagai kerja rumah.Setelah selesai meneka. Penutup (5 minit) TKP – Muzik Sumber : Borang Cerapan Cuaca. Murid- cuaca murid diedarkan dengan Lembaran KBF : Memadankan Kerja 1. Kad simbol cuaca dengan kad perkataan. mendung hujan. Hujan. lirik lagu Hujan . 5 orang murid dipilih secara rawak dan memadankan dengan kad kad simbol perkataan cuaca yang sesuai. Murid dikehendaki melukis simbol cuaca tersebut dan memadankan dengan perkataan yang betul. guru menerangkan lagi bahawa negara kita mengalami panas. Langkah 3 (15 minit) TKP : Visual ruang. Sumber : Kad Guru mempamerkan kad-kad simbol kinestetik perkataan.

Murid diminta menyanyi bersamasama guru dengan iringan lagu Hujan nyanyian Sudirman. Refleksi : ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .

00 tengahari 3.00 petang 5.00 petang Borang Cerapan Cuaca Hari: Isnin Masa Tarikh : 26 Ogos 2013 Keadaan cuaca Simbol cuaca 12.00 petang Tarikh : 26 Ogos 2013 Keadaan cuaca Simbol cuaca .00 tengahari 3.00 petang Borang Cerapan Cuaca Hari: Isnin Masa 12.00 petang Borang Cerapan Cuaca Hari: Isnin Masa Tarikh : 26 Ogos 2013 Keadaan cuaca Simbol cuaca 12.00 tengahari 3.00 petang 5.00 petang 5.00 petang 5.Borang Cerapan Cuaca Hari: Isnin Masa Tarikh : 26 Ogos 2013 Keadaan cuaca Simbol cuaca 12.00 tengahari 3.

00 tengahari 3.00 petang 5.00 petang Tarikh : 26 Ogos 2013 Keadaan cuaca Simbol cuaca .Borang Cerapan Cuaca Hari: Isnin Masa 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful