Refleksi Nama: Nur Balkis Binti Omar (900124-08-5338

)

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi akhirnya tugasan kerja kursus pendek Sejarah Perkembanagn Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan(BMM 3112) ini dapat disiapkan dengan jayanya dalam masa yang telah ditetapkan. Kerja kursus ini diterima daripada pensyarah pembimbing, Tn. Hj. Mokhtar Bin Rais pada 23 Julai 2012 dan dihantar pada 20 Ogos 2012. Kursus ini menyediakan guru bahasa melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa melayu, sistem ejaan jawi bahasa melayu, perkamusan dan penterjemahan. Ianya merangkumi aspek menghuraikan sejarah perkembangan bahasa Melayu, mengeja dan menulis tulisan jawi, menerangkan sistem perkamusan bahasa Melayu, dan menjelaskan prinsip-prinsip penterjemahan bahasa Melayu.. Tugasan kerja kursus pendek ini telah dilakukan secara berkumpulan. Kumpulan saya terdiri daripada saya Nur Balkis Binti Omar beserta dua orang rakan iaitu Nur Izzati Binti Hasbullah dan Zulhafizal Bin Daud. Setelah meneliti dan memahami kehendak soalan yang diingini, saya mula berbincang dengan ahli kumpulan untuk membahagikan tugasan. Selepas itu, kami mendapatkan nasihat daripada pensyarah pembimbing. Segala kemudahan yang terdapat di IPG ini seperti kemudahan mengakses internet dan kemudahan perpustakaan, saya gunakan sebaiknya bagi mencari dan memperoleh maklumat. Pelbagai maklumat berkaitan tajuk soalan yang telah saya peroleh. Segala draf-draf awal telah saya tunjukkan kepada pensyarah pembimbing

saya juga dapat menjelaskan jenis teks klasik yang terdapat dalam bahasa Melayu serta mambuat . saya juga dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai definisi dan konsep bahasa Melayu. nota kuliah dan maklumat tambahan yang saya peroleh sepanjang mempelajari subjek ini saya muatkan di dalam tugasan ini. Di samping itu. Segala maklumat. Saya juga membuat rujukan terperinci daripada nota-nota kuliah yang telah dipelajari bagi membantu menyiapkan tugasan ini. Selain itu. Hal ini menyedarkan saya bahawa ilmu pengetahuan yang tinggi akan dihormati oleh orang lain.saya berkongsi buku rujukan bersama beberapa orang rakan sekuliah yang lain.untuk disemak. Disamping itu. Penghasilan tugasan ini bukan sahaja untuk memenuhi pro forma kursus. Antaranya melatih saya mencari maklumat dengan sifat sabar dan saya mengambil inisiatif menggunakan kemudahan pusat sumber IPG Kampus Ipoh untuk mencari maklumat tambahan. Antaranya ialah kekangan untuk mencari maklumat di perpustakaan kampus. kekangan ini tidak menghalang saya daripada menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan. Sebagai penyelesaiannya. Secara tidak langsung tugasan ini membantu saya untuk membuat persedian bagi menempuh peperiksaan yang akan datang. Namun begitu. Ini kerana bilangan sumber rujukan buku amat terhad kepada beberapa buah sahaja. Saya juga dapat menjelaskan asal usul bahasa Melayu denga menggunakan gambar rajah. saya juga mengalami beberapa masalah dan kekangan dalam menjayakan tugasan ini. malah bagi memudahkan saya untuk membuat rujukan apabila telah menjadi seorang pendidik suatu hari nanti. Pelbagai manfaat telah saya peroleh sepanjang menyiapkan tugasan ini.

saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan tugasan ini. Justeru itu saya dapat menyuntik pemikiran kreatif untuk lebih mengenali bidang tugas sebagai pendidik. emosi. . Ini adalah selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani. Secara kesimpulannya.sinopsis bagi teks tersebut dan akhir sekali saya dapat menghuraikan berkaitan kedudukan bahasa Melayu pada masa kini di Malaysia. rohani dan intelek serta sosial. seseorang pendidik hendaklah mempunyai ilmu penegetahuan memahami kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam sesi pengajaran agar dapat membentuk murid-murid yang aktif dan seimbang dari segi JERIS seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Akhirnya sekali. kita perlulah mempunyai pelbagai kemahiran dan mahir dalam subjek yang akan diajar. Sebagai bakal guru.