P. 1
A Nevada Szelleme

A Nevada Szelleme

|Views: 7|Likes:
Published by julkoka81
könyv
könyv

More info:

Published by: julkoka81 on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

Sections

  • ELSŐ FEJEZET
  • MÁSODIK FEJEZET
  • HARMADIK FEJEZET
  • NEGYEDIK FEJEZET
  • ÖTÖDIK FEJEZET
  • HATODIK FEJEZET
  • HETEDIK FEJEZET
  • NYOLCADIK FEJEZET
  • KILENCEDIK FEJEZET

Rejtő Jenő

A Nevada szelleme

ELSŐ FEJEZET A Nyugat vasútján

1. Kansas Cityn túl, magas töltésen, napégette tarlók, tikkadt sík legelők között rohant tovább a vonat. Vidám, zöld rétek, barátságos farmok és a régimódi községekkel, kis városokkal lomhán fejlődő Nebraska állam napfénytől sziporkázó tájai mosolyognak az utasra. Innen San Franciscóig, most már olyan ez a Nyugat, mint valami álom. Domboldalakban elszórt mezővárosaival, legelő csordáival, gödrös utain zötyögő használt autókkal, farmjaival, alig változott a vidék letűnt idők óta. James Holborn, egy jól öltözött utas, körülbelül ilyesféle tűnődésekkel könyökölt a kupé ablakában. Mintha a gondolataira felelne, váratlanul egy borízű hang szólalt meg a háta mögött: - Talál még itt farmot, ahol kötélen szárítják a húst, és zacskóban hordják porrá törve. Holborn csodálkozva fordult hátra. Alacsony, nagyon kövér, kopasz ember volt, aki megszólította, rettenetesen izzadt, csizmája fölött bő trappernadrág fityegett, és a két széles nadrágszár nem hagyott kétséget aziránt, hogy viselője táborozások alkalmával mibe törli a kezét étkezés után. Csodálatosan rongyos kalapja ott függött az ülés felett. A kalap mellől lógott le revolveröve, tartóiban egy-egy igen régi 45-ös Colt pisztollyal. Holborn most már emlékezett, hogy a kis, kövér utas körül bámészkodó csődületet látott Kansas Cityben a pályaudvaron. - Honnan tudja, hogy ilyesmire gondoltam? - Mindenki ilyesmire gondol, ha Kansas City után erre a tájra jön. A kis kövér nagyot szuszogott, majd elővett egy rövid fapipát, amely zsúfolt söntések illúzióját keltette fel, és rágyújtott. A jól öltözött utas illőnek tartotta, hogy bemutatkozzék: - Holborn vagyok, Bostonból. - Jobban tette volna, ha ott marad - felelte a másik minden rosszindulat vagy gorombaság nélkül. Holborn nem bírt szólni a megrökönyödéstől. - Én Trickley vagyok - folytatta a köpcös -, Jeff Trickley. Errefelé egypár államban előnyösen ismernek. Csak érdeklődjék utánam. Ismerem a nyugatot is, meg a keletet is, mert nyugaton lenyúzom az állat bőrét, és keleten eladom. Ott az én bőrömet nyúzzák le. Erről eszébe jutott valami, és köpött egyet a pipája mellől. - Az élet nagyon furcsa. Engem a nagyvárosokban csodálnak meg, pedig akkor jártam még ott, amikor Kansas Cityben csak faépületek voltak, és aki nyugatról jött, az nem hozott pénzt magával, hanem aranyrögöket vett ki a lőportüszőjéből, és mérlegen állapították meg, hogy mi jár vissza. És ma engem ott a jött-mentek kinevetnek, mert ha padlón járok, csörög a szöges cipőm, és nem vagyok bolond minden tíz évben új ruhát csináltatni. Errefelé meg magát fogják kiröhögni, éppen az ellenkező oknál fogva.

Holborn végignézett magán. Vadonatúj lovaglóbetétes bőrnadrágja volt, fényes, sárga sarkantyús csizmája, gyönyörű, fehér szalagos, széles karimájú, szürke nemezkalapja. Piros vadászinge fölé fehér csillagos kék selyemkendőt kötött, de legcsodálatosabb volt fényes bőrövén függő, két Maxime márkájú automata revolvere, úgy kifényesítve, mintha szabadnapos közlegény lenne, akit visszazavar az őrség, hacsak hajszálnyira is rendetlen. Ugyanilyen pedantériáról tanúskodott 7.65-ös Mauser fegyvere, amely az ülés felett függött. Nem értette hát, hogy ilyen gondosan megválogatott vadnyugati külsővel miért lenne nevetséges? - Nem magyarázná meg a szavait, Trickley úr? - A ruháján meglátszik, hogy sohasem ült még tábortűz mellett. A fegyverei olyan újak, hogy csikorog az ember szeme, ha rájuk néz. Azt hiszem, nem tévedek, ha felteszem, hogy mind a két revolverével hadakozva, tíz lépésről könnyen elhibázna egy felhőkarcolót. Errefelé az embereknek nincs idejük rá, hogy ennyit törődjenek a külsejükkel. Aki órákig olajozza a revolverét, megnézi a helyet, ahová leül, az vegyeskereskedő vagy porszívóügynök. Holborn felszisszent. Honnan tudja ez az alak, hogy ő éppen porszívók miatt jött le ide a nyugatra? Eddig azt hitte, hogy stílszerűen alkalmazkodni fog a környezethez, és szinte észrevétlenül elvegyül a távoli nyugat farmerei között. Előbb csak barátkozik majd velük, azután megpróbál piacot teremteni a „Sátán” porszívónak. Erre kapott pénzt és megbízást a cégtől. Sacramentóban az egyik igazgatónak birtoka van. Ez lenne a kiindulási pont. Útközben előbb megáll Balting Cityben. Az ember természetesen nem mehet a vadnyugatra keménykalapban ügynökölni. Ezért öltözött hamisítatlan nyugati embernek, egy Kansas City-beli kereskedő útmutatásai szerint. És most ez a kis gömböc egyszerűen kineveti. - Hallgasson rám, uram - mondta Trickley -, öltözzön inkább zsakettbe, kevésbé lesz feltűnő. Színtársulatok sűrűn járnak errefelé. A farmerek szeretik a hazafias darabokat. Futóbolondok ritkábbak. Azokat nem is szeretik. - Azt akarja ezzel állítani - mondta kissé epésen -, hogy errefelé nincs rendes és tisztán öltözött ember? - Van. Azokkal nyugodtan összeülhet, éppen olyan kezdők, mint maga. Erről ismerheti fel őket. Most majd alszom egyet. A kövér végignyúlt a padon, és nagy szusszanásokkal elaludt. Annyit mindenesetre megjegyzett Holborn, hogy ha gondozott külsejű egyént lát, megértésre számíthat. Nem árt, ha az ember tudja, hogy kik a hozzá hasonló kezdők. Sajnos, a kövér trapper szavai igaznak bizonyultak. Omahánál néhány elhanyagolt ruházatú nyugati ember szállt be. Hangos, vidám kiáltások röpködtek, letámasztott puskák agya döngött, és ezek a sáros csizmájú, zsíros sombrerójú, nyers alakok egy cseppet sem titkolták, hogy Holbornt meglehetősen mulatságos figurának tartják. Egy roppant magas ember, hosszú, ősz, piszkos szakállal, aki érthetetlen módon fekete szalonkabátot hordott, odajött és hüvelykujja körmével a fogát piszkálva, olyan leplezetlen érdeklődéssel nézte Holbornt, mint egy Barnum cirkuszból megszökött csoda állatot. - Ugyan ne bántsátok - mondta jóindulatúan egy másik -, biztos valami népdalénekes. Énekeljen valamit, fiam; majd gyűjtünk pénzt egy kalapba. - Azt énekelje - pártolta lelkesen az ügyet egy duzzadt szájú, vörös hajú egyén -, hogy „Csillagos lobogó, teérted meghalok!” - Kérem, én nem vagyok énekes!

Ezeknek is nyomban feltűnt Holborn eleganciája.Mindegy. kékes pasztellszínű alkonyba nyúlt a nap. hogy a kövér trapper érdeklődése a takarók után nem volt ostobaság. úgy bántak vele. Egy kétméteres lótenyésztő elővette a tartalék pokrócot és odadobta: .Nem fér el ebben a kis táskában takaró? . Vagy félórát állt a vonat. maga pojáca! Hisz megfagy így! Mohón burkolózott be a pokrócba. szépen ívelt szemöldökkel. Egy távoli vagonban csakugyan talált megfelelő fülkét. akinek könyökben végződött a kabátujja. Közben elérték Denvert. . Holborn a portól. terméketlen vidék következett. A vonat lassú döcögéssel egyre feljebb kapaszkodott a Rocky Mountains barna sziklái között. A kupé nemsokára fullasztó pipafüsttel telt meg. mintha ő személyesen ott sem lenne. . hogy részt vegyenek a hagyományos lovas versenyen.A poggyásza hol van? . Utah felé ugyanis át kellett haladni a vonatnak a Sziklás-hegységen és itt igen hideg van. Csak épp hogy nem voltak rongyosak. De ki állhatja meg nevetés nélkül az ilyen csúfos utánzatát egy cowboynak? Több kérges. szemben kísérője ült. a melegtől és a megaláztatásoktól végsőkig gyötörve. de . Denverbe igyekeztek. Közben felébredt Trickley. Az egyik ülésen sovány. kissé lányos arcú fiatalember. Talán akad megfelelőbb? Mert ezt nem lehet kibírni.kérdezte Holbornt. sovány ember. dús gyümölcsösök mentén vágtatott. de ettől fogva békén hagyták. hogy odaülhessen helyére az ablakhoz. Nyolcszemélyes szakasz volt.Csak ezt a kis táskát hoztam magammal. beteges külsejű férfi feküdt pokrócokba takarva.. . A vonat zöld mezők és beláthatatlan távolságon sodronykerítéssel ellátott. Ha cilinderben és frakkban van. összeszedte a holmiját és kiosont a szakaszból. mint ha megverjük . A legközelebbi megállónál ismét kínos jelenet játszódott le Holbornnal. Ez a fiatalember nem lehetett több tizenkilenc-húsz évesnél. Még mindig jobb.Úgy van! Maga biztosan filmszínész! Mit részletezzem? Holborn énekelt. és elkeseredetten gondolt arra. egy-két sort. hogy milyen beteg lesz reggelre. amíg tovább ment. és rövidesen előkerültek a takarók. napbarnított legény szállt be. izzadt. Denver utolsó házai is eltűntek. . ritkás erdőségek.Minek errefelé takaró a vonaton? Hiszen a guta kerülgeti az embert a forróságtól. legszívesebben visszafordult volna.Itt van. Az utasok gurultak a nevetéstől. és estére Holbornnak be kellett látnia. hosszú. Nyolcszáz méter magasságban az ablaküvegre kiült a pára. nem törődnek vele. Első napja itt az „igazi” vadnyugaton nem volt éppen kellemes. azért csak énekeljen.Trickley vállat vont és a pipáját tömködte. csinos. poros tenyér tapogatta az ingét.ajánlotta jóindulatúan egy elképesztően hosszú. Végül az egyik egyszerűen félretolta. valamelyik megszagolta a puskáját. Dühtől remegő vékony hangon. 2. és rövidesen elaludt. Egy csapat jókedvű.Gyerünk! Énekeljen! . Reggel. . köves. A többi holmimat feladtam Elkig. Holborn dideregve bújt a sarokba. mikor még mindenki nagyban aludt.

és cigarettát kezdett sodorni. de minden mozdulata olyan furcsán hatott. Sorstárs! Kettőjüket talán mégsem gúnyolják majd. és mindig tavasz van..hűvös kék szemén szokatlan szomorúság ült. Csak a környékére. A távolba nézett. vágyakozom haza.Köszönöm. gyorsan. aki úgy látszik.Nem . A fiú gyorsan. Ez a fiú sovány volt. és ha hátat fordít nekik. még az apámnál volt cseléd. Ismét kinézett az ablakon. és odanyújtotta a betegnek. .kérdezte a fiúhoz fordulva.. mert szerette volna beszédre bírni. beszédesebb volt. és mégis jelezte.Amíg egészséges voltam eszembe se jutott ez az ócska fészek.. . Most sem a városba vágyom. Udvarias volt.Rokonok? .szólt az orvos. . dús völgyek felett.felelte az ifjabb Patkins.Odavalósiak? . Él ott egy öreg indián. ahol megterem a kaktusz is. hogy ideül. . mint ő. Adj innom. orvos voltam. ide szeretnék most menni. rendes. és Patkins azonnal hozzáhajolt..Holborn vagyok. fehér gyerekarcán néhány összehúzódó ránc az orrtőnél jelezte.. .kérdezte a fiút. szabályosan karcsú. . A gyerek külsejű útitárs úgy látszott.. Egyáltalában nem volt elutasító.Ugyanaz a hűvös. nyomasztó hegyóriások. Patkins . Csak Nevadába.. de kellemes.felelte a fekvő férfi. zajtalanul vette fel és kezelte a tárgyakat. készségesen töltött teát egy termoszból. Tehát éppolyan kezdő. szinte átlátszóan kék idegen tekintet. Ezen az emberen minden tiszta. Hófödte. hogy „meghalni”. észre sem veszi.. mindenfelé. . . . és csak most. de dallamos csengő hang.Igen . és az öcsém most hazavisz Balting Citybe. olyan puhán.Ön is Bostonban él? .. . amerről hajnali párákon keresztül a Nagy Sóstó csillogott át. amelynek ablak felőli oldalát a fiatalember foglalta el. nyájasan. valami kifejezéstelen hűvös komorság.. szinte vadonatúj volt. terméketlen sziklák.Ott születtünk. mintha valami bűvészmutatványt végezne. . . Itt akarok. Leült a pad szélére. Talán azt akarta mondani.Még nem. Később a beteg felnyitotta szemét. A beteg aludt. Volt már ott? .Nem fejezte be. Örökké kopár. nem messze Balting Citytől.A denveri tüdőgondozóban ápoltak. csengő hangon mondta: . Holborn a betegnek is bemutatkozott.A fivérem.. Mert Balting Citybe nem akarok menni. virágos rétek. kis háza van.Nevada csodálatos hely. hogy nem kíván beszélgetni.Hogy vagy? . Én Bostonban végeztem az iskoláimat.Patkins.Dr. Holborn elhatározta. hogy megbetegedtem. .. hogy bizalmatlan természetű.mondta a doktor. Nem valami barátkozóan. . Holborn megfigyelte a mozdulatait.Még gyermekkorunkban elszakadtunk Balting Cityből . . A fiatalember csodálkozva nézett fel rá. . De közlékeny sem.

„S” betűre emlékeztető sebet hasítva.. rövid ingadozás után keményen fogta nehéz terhét. Ki hitte volna. Egy kézzel! Holborn eltátotta a száját.gondolta Holborn.és pipabűztől súlyos légkörű söntésbe. Látszott rajta. apró szemű eső hullott. Talán valami okuk van rá. fiatal arcára szinte ráfagyott ez a semmibe néző közöny. mint valami gyermekkel. kocsin vagy autón folytathatja az útját. Nagyon félt a lovaktól és irtózott a lovaglástól. Sűrű. és általában olyan gyengéden bánt vele. Egy cowboy módra öltözött indián lépett be a vendéglőbe. A fiatal Patkins szemrebbenéssel sem jelezte. Mindössze egy rosszul világított bódészerű ütött-kopott állomásépület és egy kerekeskút jelezték. és összeborzadt. . Elknél eltér a vasútvonal. mikor Elkbe értek. mert az elhagyatott váróterembe mentek.jegyezte meg Holborn. Fizettek. mert az utak rosszak arrafelé. hogy kis híján lerántotta magával.Kellemesebb jármű is. de ebben az istenverte ázott ócska épületben nem talált megfelelő helyet. ha nem tud lovagolni. és egy másodpercig úgy látszott. A kis község félórányira feküdt a megállótól. Holborn éjszakai szállást keresett. . de csak éppen hogy odapillantott a Patkins testvérek felé. Kocsit ajánlok. Kétkerekű. Holborn ijedten felkiáltott. Úgy gondolom.szólalt most meg a fiatalabbik..Én is Balting Citybe igyekszem. azt Holborn csak akkor tapasztalta. egy kiálló fémcsat sebezte meg. hogy ismeri az indiánt. pálinka. Egy sarokasztalnál ült a két Patkins fiú. Mintha nemcsak az egészségét féltené a fivérének. Félig még gyereknek látszott. . az indián nem jött meg értük. midőn a beteg iránti előzékenységből segíteni akart. Mert a dallamos hang nagyon határozottan szólalt meg. szép formájú kéz csodálatos erőkifejtésre volt képes. egyhangúan neszelve. hogy segítsen a betegnek a leszállásnál. Zuhogott az eső.mondta a fiú -. hogy ne legyenek közlékenyek? . de a keskeny. hogy emberlakta hely. és a beteg gyorsan elhallgatott. azután. . Pedig elég mély volt a seb. A fiatalember olyan könnyen ragadta meg a hatalmas bőröndöt. azután szép lassan a földre helyezte.Semmiség . hogy nagyon szereti a fivérét. Éjfél után kerékzörgés hallatszott kintről. azután ügyet sem vetve Holbornra. menthetetlenül hanyatt zuhan a súlyos teher alatt.felelte közömbösen Patkins. csinos. Általában. A csat alaposan beleszakított a húsba. Dick . A fiatalabbik pokrócot terített a bátyja vállára. . és az ifjabb gyengéden felsegítette a bátyját.Árt a sok beszéd. mintha üres lenne. A fiú csak egyik kezével érte el a bőrönd fogóját. aztán gyengéden támogatva kivezette a helyiségből. és megkísérelte a fiatal Patkinsnak lenyújtani a koffert a vonat lépcsőjéről. hogy ilyen mutatványra képes? Most vette csak észre. hogy a fiúnak vérzik a keze. A fiú egykedvűen csavarta rá zsebkendőjét.Ott kell leszállni . Jól nevelt és elkényeztetett gyermeknek. homokfutó kocsi állt meg az állomás épülete előtt. Olyan nehéz volt. . azután nyomban kiment újra. Hogy mennyire teli volt. Úgy látszik. Dühösen ült be a nedves ruhák párolgásától. Úgy látszik. mint a ló .mentegetőzött Holborn. . fivére után nézett..Bocsánat. amelyből dőlt a vér. és mint valami szarvánál megragadott bikát. Istenverte kis megálló volt.

mégiscsak megszánta a tehetetlen alakot. Nem ácsorgott itt tovább. Errefelé ugyanis csak az öregasszonyok.Miért csak reggel? . a ránézve lényegtelen kérdésen tűnődve. attól függ. Jól elhelyezték a beteg orvost. .Tessék?. mert tovább dörmögött: . ha nem tudná. . meg a gyerekek kedvelik a szekeret .Lovon uram. hogy végre virradjon. De azután úgy látszik. ha annyira szereti? És miért igyekszik lovon Nevada kietlen. és a szekér zörögve döckölődött ki a sorból. Miért nem megy a fivérével. Holborn kiment az állomás elé.Egy idő óta nem járnak éjszaka Balting City felé. . Hát ezért éjszaka nemigen közlekednek arra. Bár mostanában a farmerek az utolsó taligáig lefoglalnak minden járművet. hogy utánanézzen a kordélynak.Könnyen lehet.Nem vagyok ismerős errefelé. . hogy bankot rabol-e ki Balting City környékén. vagy csak egy átutazó pasast lő le. ellenkező irányba. a kétkerekűvel hajtatott. hogy valamiféle járművet béreljen. Holborn. Havonta többre taksálják.. hideg. a lovas szokatlan karcsú sziluettjében az ifjabb Patkinst vélte felismerni. apró esőszemeket csapott az arcába.az állomásfőnök fia beviszi a kordélyukon. Valaki most elvágtatott a hegyek felé.Hogyan jutnak az utasok akkor Balting Citybe? .. De ez nem egyforma. megkérdezte: . azután szelíden megkérdezte: . Doktor Patkins éppen akkor szállt fel egy homokfutóra.felelte a vendéglős.Holborn vacsora után rosszkedvűen várta. hogy elvigye az edényeket. „Hol van a fiatalabb?” . Azután befelé kanyarodott az országútra. hanem benyitott az állomásfőnökhöz. minden benzintölt ő állomáson ott a neve! Pillanatnyilag 8000 dollárt ígérnek érte élve vagy halva. A kocsmáros úgy nézett rá. Jobb felől lódobogást hallott. mint amerre az indián. Miután a kocsmáros egy rövid fordulással otthagyta.. akivel Balting Citybe mehetek? .gondolta Holborn. az indián a lovak közé csapott. de az is csak reggel. mint valami ötlábú borjúra.Uraságod Ausztráliából jött? . A Véres Tom miatt. .De olvasni talán csak tud? Hiszen minden második fán. zord sziklái felé? A szél undok. csak nappal. Mikor a vendéglős odajött. ha már megindul a forgalom.Ki az az úr? ..Lesz itt valaki hajnalban. pokrócokba csavarva.

Azért mégsem rabló végeredményben. Lehetetlenné vált... kövér ember volt ez a Fred.felelte a kocsmáros. MINDEN ORSZÁGUTAT ÉS ÖSVÉNYT. . mintha kissé az idegeire mennének. .Ezt a csodálatos hirdetményt olvasom. . és szó nélkül eléjük tette. Egyesek szerint már régen ez lett volna az egyetlen célravezető eszköz a Véres Tom ellen. AZ EMLÍTETT UTAKON ÉS ÖSVÉNYEKEN KÖZLEKEDNI EGY ÉVIG TERJEDŐ FOGHÁZBÜNTETÉS TERHE MELLETT TILOS! Ez a különös intézkedés.Amilyen van.. és mégsem az. .. Amellett úgy bánt a vendégeivel. különben csak a vendéglős tartózkodott a söntéspolc mögött.MÁSODIK FEJEZET A hetedik 1.. hogy olykor rabol. Az a kis.felelte városi módon az ügynök.Szóval maga még nem hallott a Véres Tomról? . AMELY A SIERRA NEVADA HEGYSÉGBE VEZET. hegylakók és más cinkosok élelemmel lássák el. de a hegyek között nem élhet fűből és levegőből.Mit tátja itt a száját? Jöjjön inkább egy pohár sörre a hűvös vendéglőbe. . Fred! De hideg legyen. EGÉSZEN OREGON ÁLLAM HATÁRÁIG. Holborn csodálkozva olvasta Balting City vendégfogadója előtt ezt a számára különleges intézkedést. Az egyik sarokasztalnál néhány bányász iddogált. az unalmas kora délutáni órákban. . A HATÓSÁGOK KÖTELESEK NYOMBAN TORLASZOKKAL ELZÁRNI..Holborn meglepetten fordult meg.. . Beléptek a kocsmába.Hm. De nem adott bővebb magyarázatot. ahol Véres Tom tanyája volt. kövér trapper állt mellette. Kétségtelen. betöltve a sörét.kérdezte Trickley. amely ott függött Nevada állam területének minden forgalmasabb pontján. Álmos szemű. RENDELET! NEVADA ÁLLAM KORMÁNYZÓJA ELRENDELTE.Elkben a vasúti vendéglős beszélt róla. ILLETVE AZ ELK VASÚTÁLLOMÁSTÓL A NORMANN-VÖLGYIG TERJEDŐ TERÜLETEN. Morogva hozta a sört. aki először figyelmeztette a feltűnő jól öltözöttség hátrányára... Talán rabló? . HOGY A MAI NAPTÓL TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG BALTING CITYTŐL A COUNUL RIVERIG.Van szerencsém . senkit sem lepett meg. de nem értem. hogy ismerős pásztorok. A rendelet minden utat elzárt a Sierra Nevada zord hegyvidékétől.Sört adjál. . Mi az ördögöt zárják el a hegyekbe vezető utat? . továbbá a Nevadán keresztül lovagló utasokat sem rabolhatta ki. . az is..

hogy csodálkozik. hogy meglepődik valamin. Belépett a fülkébe.. Viseltes.Most igazán nem csinálok semmit. Fred .Eh. . Hófehér inge. Azután nagyot lélegzett.Gyújtogató. komoly. hogy a csempészéstől eltekintve sohasem volt bajom magával. Fred! Még egy sört! . hagyjon békét!. honnan fúj a szél? Hogy miért keres mindenfelé bűnügyeket. ahova belépett. hogy be tud csapni engem? .Egyet lódított az indiánon az ajtó felé.mondta a tulajdonos megszelídülve. Azonkívül néhány embert is a másvilágra küldött. Utána kisurrant az indián is. nem tudom. hogy ennyi buzgósággal esetleg a Véres Tomtól is meg tudna szabadítani bennünket. .. honnan veszi ezeket. Ezt izenem Cressnek is! .Ó. amelyik a whiskyt viszi át innen Mexikóba. és néhány másodperc múlva megjelent Chickwoockkal. . tükörfényes csizmái. ... Kissé őszülő. akit a karjánál fogva előrelódított. Holborn csodálkozva ismerte fel azt az öreg indiánt. mit akar tőlem.kezdte minden átmenet nélkül. rendes. . ha nem nézném. .Nem tudom. aki dr. mintha kellemetlenül érintené ez a beszédtárgy..Igen. amivel kitüntetheti magát?! A seriff egészen feléje fordult. semmi! Legfeljebb az.De hát miért? .Te pedig vigyázz magadra. szigorú polgári jellemre vallott. sima csokornyakkendője. Gibson. Fred... hogy levette a kalapját. hogy vegye ki a kezét abból a bandából.Úgy látszott.Hanem micsoda? . fekete ruhája.Idehallgasson. és a legközelebbi szállítmánynál leszámolok mindnyájatokkal. Egy pillanatra nagyon örül annak.Csak ne alakoskodjék! Jól tudom. . a seriff. . ha azt mutatta. hogy maga áll a társaság mögött.Nem tudom.. lassú mozgású járása bizonyos méltóságot adtak a helyiségnek. hogy nincs oka a törvény emberétől tartani. . Hüvelykujjait lazán függő revolverövébe akasztotta. Mióta nyugatra jött. .. a köszönést is csak azzal jelezve. . de tiszta.kérdezte a seriff. Fredet elöntötte a pulykaméreg. már néhányszor keményen gorombáskodtak vele. amitől az ügynök megborzadt. leeresztette a kezét és elment. . hogy kik a cimboráid. Patkinst elvitte Elkből. és az indián Chickwoock a közvetítő. A seriff szó nélkül elindult a söntéspolc mögötti függönnyel eltakart helyiség felé. Holborn már nem merte mutatni. A seriff arca hirtelen bíborpiros lett és a keze az egyik revolvere felé rándult.Még egyszer és utoljára figyelmeztettem.. . tudom. határozott. .Mit mond? Talán valami kifogása van ellenem? . napbarnított arcú ember volt Gibson. gyújtogató.Azt hiszi. Gyerünk.. Kissé szomorú arckifejezésében volt valami. Új vendég jött. Egy esztendő alatt a város legnagyobb farmját négyszer égette porrá.Azt hiszi. .Másképp is jöhettem volna ide ma.

kopasz ember lépett az ivóba.. . Hm. A seriff felnézett rá. hatással van itt a lakosságra. padló. hagyjon békében! . Good bye.Minek ide porszívó? . .. Ruháját belepte a por. bólintott és hátradőlt a karosszékében. A seriff meglepetten körülnézett. az biztos. Nem is fontolgatta az ügyet. a hatóságnak alapjában véve pártolni kell engem.De hát miért ne lepje be őket? Mi a jó abban. uram.. Négy óra felé egy negyvenöt év körüli köpcös. Ugyan.. rajta kívül csak egy igen részeg fuvaros tartózkodott a helyiségben. ezt az embert kellene felhasználni a porszívó propagálására. érdes hangon köszönt.mondta Fred. Trickley felállt.Mások jelentéktelen dolgaival akarja elterelni a figyelmet arról. ez is aludt a karjára dőlve.. kérem! Ez a kijelentés olyan határozott volt.kiáltotta Fred.. Feltűnt neki. látszott. Ahá!. . hogy az irodákban a hivatalos írásokat ne lepje be a por.A seriff járt itt délelőtt .. Ingujjban ült az íróasztal előtt. Úgy látszik. A vendégekről nem is beszélve.. poros kalapját az asztalra dobta. Kaliforniában nincsenek ilyen banditák.. Ebéd után türelmesen üldögélt magában a vendégfogadó sarkában. Ez az a bizonyos „Cress”. hogy ez a Tom szabadon garázdálkodik . mint a törvény köztiszteletben álló és nagyra becsült. .. Nem éppen ideális környék üzletszerzők részére.köszönt tiszteletteljesen. .Mondja el röviden. . hogy milyen tisztelettel nézték a seriffet mindazok.Jó napot . hogy mit akar? . Holborn is követte a példáját.Megyek innen a Sacramentóhoz csapdát állítani..Biztosíthatom..Kérem.. és kissé szuszogott. amíg a vendéglős betölti az italt.. Fred! Először is egy whiskyt. és türelmesen várta. Jó ötlete támadt. Kora délután volt. hogy szó nélkül sarkon fordult és távozott.Egy kéréssel jövök önhöz. És otthagyta őket.Ezzel a gépezettel elérhetjük.. . gondolta Holborn. mert a közegészség ügyét szolgálom. hogy propagandát csináljon. hanem égyenesen a seriffhez ment.Neked is üzent.Nem veszek semmit... . Azután foglalkozz valamit a lovammal is. akik az ivóban voltak. .Szeretnék önnek egy porszívót kölcsönadni.. . verejtékes homlokát törölgette.Halló. ilyen seriffek és ilyen vendéglősök.. .. ha ezek a régi vackok nem porosak? Ezenfelül bútorok.Most már menjen el. hogy messziről jött lovon. Durva. Odaállt a söntéspolchoz.. . Nyugalmasabb vidék az én érzékeny idegeim számára. .

- Miféle üzennivalója van számomra a seriffnek?! - kérdezte összevont szemöldökkel, a bűntudatukat leplező emberek kihívó hangján. Ez a férfi csakúgy sugározta magából a durva, nyugati ember kegyetlen erejét és vadságát. Bár folyt a víz róla, és inge izzadtan tapadt a testéhez, vasegészségében bízva egyetlen hajtásra itta ki a jeges whiskyt. A kocsmáros kiment, hogy a lóról gondoskodjék. Ami ezután történt, az ijesztően, gyors és teljesen valószínűtlen volt. Cress megfordult, és a söntéspolcnak dőlve körülnézett az ivóban. A felső zsebéből cigarettát dugott a szájába, majd groteszken gyors mozdulattal előkerült az öngyújtó is, és rágyújtott. A helyiségben csak Holborn tartózkodott és a teljesen részeg fuvaros, aki aludt. Az udvar felé néző ablak egyszer csak kinyílt, és belépett rajta egy ember. Az arcát végig kendő takarta el, amelyet hátul a kalapja alatt kötött meg. Mint valami csodálatos balett-táncos, olyan nesztelenül ért a szobába, egyetlen hosszú lépéssel, a nyitott ablakon át. Előrejött. A kendőn két nyílás volt lyukasztva, a szemei számára. - Jó napot, Cress! A köpcös, nyers, vad alak megfordult, azután döbbenten lépett hátra. A másiknak nyugodtan lógott le a két keze. Cressnek legalább tíz centiméterrel közelebb esett tenyeréhez a revolvere. Holbornnak sarkáig bizsergett a rémület. - Hármat számolok, Cress. Azután előrántom a revolvert és lelőlek. Nálad is van fegyver. Védekezz. Cress eddig még egy szót sem szólt. Most hirtelen rekedten, érdesen felkacagott. - Hattal könnyen végeztél, de nem azért, mert ügyes vagy, hanem megzavartad őket ezzel a gyerekes blöffel. - Egy... - Csak számolj! Most már elbánok veled! Mindössze ebben rejlett a hatalmad. A bekötött arc, a váratlan megjelenés zavarba hozta Pattot, Cornert és... - Kettő... - Még csak azt akarom mondani neked, jól figyelj ide... Aljas és okos csellel próbálkozott meg. Mondat közben, mialatt a másik kiszámolta volna a harmadikat, mialatt bizonyára várta a mondat befejezését, Cress a revolveréhez kapott, és... Hogy történt? Az esemény gyorsasága ellenőrizhetetlen volt. A bekötött arcú kezében szinte egyetlen mozdulattal felcsillant a revolver, és mielőtt még Cress a magáét kihúzta volna a tokjából, átlőtt fejjel bukott hanyatt. Az ismeretlen még állt egy másodpercig, revolverrel a kezében, és körülnézett lassan. A kendő mélyéről elővillanó szemek Holborn arcán pihentek meg. Az ügynöknek elállt a szívverése. A fuvaros csak a lövésre ébredt fel, és bambán nézett. Holborn tudta, hogy meg kell halnia, mert e pillanatban a revolvertartó kézen megpillantott egy friss sebet, amelynek „S” alakja volt. Ezt a sebet a vonatról lehulló poggyász hasította a fiatal Patkins kezén! A bekötözött arc saját keze felé fordult, és újra Holbornra nézett. Most! Most jön a lövés! A gyilkos rájött, hogy Holborn felismerte!

Irtózatos három másodperc. Mintha habozna... Azután sarkon fordult, és szinte jelenésszerűen eltűnt két hosszú, nesztelen ugrással az ablakon át. Holborn úgy érezte, hogy még sohasem állt ilyen közel a halálhoz. És ez a hite száz százalékig fedte a valóságot. 2. Tíz percen belül az ivó tömve volt emberekkel. Mindenki összevissza beszélt. Holbornt faggatták, mert a fuvaros csak makogni tudott. Holborn nyolcszor, tízszer, húszszor mesélte el a párbaj történetét. - A Véres Tom!... A Véres Tom!... - mondta mindenki. Az „S” alakú sebről nem beszélt az ügynök. Úgy érezte, hogy ezt még át kell előbb gondolnia. - A Hetedik... - mondta egy hórihorgas bányász, és végigfutott a többieken is; fejcsóválva, csodálkozva mormolták: „A hetedik...” Holborn váratlanul népszerű ember lett, mindenki körülötte tolongott. - És hogy történt a lövés? Ki nyúlt először a revolverhez? ...Csend lett, az emberek utat nyitottak. A seriff érkezett meg. Először a halotthoz ment, letérdelt, figyelmesen megnézte, azután felállt. - Ki volt jelen a gyilkosságnál? Holborn büszkén lépett előre. - Jöjjön velem. - Azután hátrafordult a segédjéhez, aki vele együtt lépett a vendéglőbe. Maga intézkedjék itt, Jenkins. Azután a vendéglőssel együtt jöjjön vissza az irodámba. Ki akarom hallgatni, Fred! A kocsmáros, aki eddig hamuszínű arccal állt a sarokban, valamit dünnyögött. A seriff ment, de különös módon, lehajtott fejjel, mintha szégyellne az emberek szemébe nézni. És jól hallotta a suttogást: „A hetedik.”

HARMADIK FEJEZET Körvadászat emberre

1. Arthur Wheeler a nyolcvanas évek végén néhány kétes alak társaságában, akikkel közben ismerkedett meg, az arany felé özönlő emberáradattal együtt érkezett Kaliforniába, hogy ő is szerencsét próbáljon a diggerek között. Eleinte nem sok eredménnyel működtek, később azonban gazdag aranylelőhelyre bukkantak, és mint vagyonos emberek indultak útnak, hogy elbúcsúzva Kaliforniától, valahol letelepedjenek. Wheeleren kívül tízen voltak: Patt, Corner, Cress, Lindsay, Bronson, Ashley, Cresby, Fowler és Harrington. Wheeler lassan kiismerte őket, és nem sokat tartott róluk. De hát errefelé nincs bő választék társakban. Mikor visszafelé indultak, csatlakoztak egy másik társasághoz, ezek nyolcan voltak, közöttük egy asszony is gyermekkel és egy fiatal mesztic. Akkoriban majdnem olyan nehéz volt az aranyat elvinni Sacramento környékéről, mint megtalálni. Szerencsés diggerek a kibányászott arannyal csoportosan indultak útnak visszafelé, mert a környéken hemzsegő rablók az aranyszerzésnek azt az egyszerűbb módját választották, hogy leöljék a hazaigyekvő bányászokat. A hegyvidék legrettegettebb rablója Shiwán volt, egy indiánbandita. Erejéről, ügyességéről legendákat meséltek, és bandája a nyugat válogatott rablóiból állt. Arthur Wheeler és tíz társa együtt lovagolt Hawkins karavánjával. A két csoport, néhány uncia különbséggel egyforma mennyiségű arannyal indult útnak. Wheeler már ekkor nős ember volt, de feleségét és két kisfiát San Franciscóban hagyta James Butler „Aranytanya” nevű bányászotthonában. A kisebb fiú, Tom talán ötéves volt, Dick, az idősebbik, tizenkettő múlt, ezért Wheeler okosabbnak látta, ha az asszonyt a két kis gyermekkel nem viszi el a veszélyes bányavidékre. A Sacramento környékén ezidőtájt négy világrész rablói és kalandorai adtak találkát egymásnak, ezért csak helyeselni lehetett Wheelernek azt az elhatározását, hogy családját San Franciscóban helyezze el, James Butler fogadójában, míg ő maga elmegy szerencsét próbálni. A másik nyolc bányász vezetője, Hawkins nem így gondolkozott. Elhozta magával Kaliforniába feleségét és Kittyt, kétéves kislányát. Ezek ott voltak a bungalowban, míg ő olykor naphosszat szitálta, derékig vízben a folyó iszapját. Ez is lehet szempont: az asszony főz, mos és megakadályozza, hogy a környéken gomba módra elszaporodó rulett- és kártyalebujokban is szerencsét próbáljon a bányász, ahol egy nap alatt elveszítheti esetleg több hónapos, keserves fáradságának eredményét. A két társaság együtt indult útnak San Francisco felé. Semmiféle óvatossági rendszabályt sem mulasztottak el, hogy egy esetleges rablótámadás készen találja csapatukat. Azonban úgy látszott, Shiwán hordái ez alkalommal vagy másfelé jártak, vagy nem tartották ajánlatosnak, hogy megtámadják őket, mert baj nélkül érték el a dombvidéken túl azt a forgalmasabb, biztonságos vidéket, amely már kívül esett Shiwán körzetén. Hawkinsék csoportja nem San Franciscóba készült, hanem Dél-Kaliforniába igyekezett, a gyümölcstermő vidékre, ahol már régebben előre kiszemeltek egy szép darab földet. Itt, ahol biztonságban érezték magukat, elvált egymástól a két csoport. Wheeler tizenegy tagú csoportja San Francisco felé indult, a másik karaván délnek igyekezett aranyával.

Tizenkilencen leszünk. Azután visszalovagolt a hegyek közé. Később elnémultak a nótái: Fernandez beleszeretett a szép Hawkinsnébe. vidám gyerek volt.Azért írom le ilyen pontosan az utat.Merre mennek? .Sok aranyat visznek? . merre indul. Eleinte. És azt is megmondom most. és a finom hollandi asszony elég hamar belepusztult a nomád rablóéletbe a hegyek közötti barlangok mélyén. meg egy asszony a gyerekével. esetleg barátságosak legyenek hozzá? Ezért egyre kevesebbet dalolt. hogy nem jövök többé vissza.kérdezte. A dombokig együtt leszünk. a dermesztő téli fagy minden viszontagságának. hogy mennyi arannyal. a bányászás keserves munkája közben. ki. vagy csak közeledni is hozzá. miután tudta. Elmegyek délre a fehérekkel. kitéve a perzselő nyári forróság. egy fiatal mesztic. Így azután tizennyolc éves korában neki jutott a legnehezebb feladat: ott élni a bányászok között. ott a társaság fele különválik. . szerelmet vallani. . elcsapott orvost szedett fel. pihenéskor karjába fogta Hawkinsné kétéves kislányát. és tizenöt éves volt mikor részt vett az első rablásban. naphosszat énekelt. . miután rágyújtott. és gondolkozott. szabadon. . hogy az Egyesült Államok rablói között származása és működése alapján a második hely illette meg? Fernandez ugyanis Shiwán fia volt. Ha csak tehette. A fiú hatéves korában már ismerte a kacskaringós titkos ösvények minden kanyarát. odaült a szekér felhágójára. úgy tenni. Előbb azonban a világra hozta Fernandezt. értelmes fiatalemberről. A bányász részemből betársulok hozzájuk.Nagyon sokat. Az anyját úgy rabolta el a rettenetes indián. . Hawkins mellett Fernandez lovagolt.mondta Fernandez. Természetesen badarság lett volna megmondani az asszonynak. Shiwán hordáitól békében maradtak. Ezért mehetett nyugodtan a két karaván. és pontos értesülések alapján irányította apja mellett az éjszakai támadásokat. Ki hitte volna a szelíd. .Akkor éjfél után. ami Fernandezt megkülönböztette az eldurvult agyú rablóktól. mert nem akarom. . megbarátkozni velük. . ahová Shiwánt követnie kellett. Ennyit egy meszticnek is szabad. Az öreg összehúzott szemmel nézett a füstbe. Az öreg indián módra nyelte a füstöt. hogy megtámadjátok őket.Nem.A déli úton. mosolygott rá. mintha ő is keletről jött szerencsevadász lenne. csitítgatta a gyereket. hiszen Fernandez mesztic volt! Indián apától és holland anyától származott. ez tanította a fiút írniolvasni. mint hogy a bányászok eltűrjék maguk között. Remélhetett egy mesztic többet. tízéves korában száz lépésről kapásból lőtte le a magasban kóválygó keselyűt.Holnap indulunk . Rablók között nőtt fel.. Később az apja valahonnan egy iszákos..2. Előző éjszaka ugyanis Fernandez titokban meglátogatta az apját a hegyek között. Csinos.Nem akarod? . és még sok mindenre. . A hatalmas ősz indián szájába tette nyakáról lefüggő cseréppipáját és megtömködte dohánnyal. és órák hosszat játszott vele.

Ezeket a bányászokat nem fogjuk megtámadni. lövésre kész puskával. Mert nem tűrhetem. de ha elárulod a rejtekhelyet. egy kétméteres rabló szitkozódni kezdett. és elvágtattak a kis társaság egyévi nehéz munkájának eredményével..Nem hiszem . túl a dombokon.. A banditák siettek. miután elbúcsúztak Hawkinséktől és az utolsó éjszakai pihenőt tartották. Jó mélyén elásták. Megcsömörlöttem a vértől. Fernandez így akarja. golyót kap! Én Shiwán vagyok! Jól tudta. .Aki mozdul.Hát menj! De aranyat nem kapsz egy unciát sem! Érted?! Ha akarsz. és néhány követ helyeztek a sírja fölé. ezért váratlan támadásoknál ezt. Cress golyója a tüdőt érte. azt a másik tizenegyet megtámadjuk.Elég. ha a domboknál elváltak és Fernandez dél felé ment az asszonnyal. .Fernandez megmondta. akkor halld az eskümet: Istenemre kiirtlak mindannyiótokat. A következő pillanatban hanyatt bukott lövéstől találva. Az öreg felugrott: .. . A lövöldözés nem tartott soká. 3. hogy nyomotok sem marad. Mike. mielőtt elérik az országutat. pusztulj innen. Lindsay revolvert rántott. nehogy éjjel a hiénák kikaparják.felelte Shiwán. akit szeret. . Társai nem sajnálták túlságosan.Ezt ne mondd. váratlanul fegyveres rablók fogták körül. . hogy merre mennek a bányászok. A rablók két ló közé erősített pokrócon vitték a rejtekükig. Inkább puskaaggyal dolgoztak.Talán be akar csapni a kölyök? Egyedül akarja megszerezni a zsákmányt?.Átkozott asszony. . A hegyi ösvény első kanyarodójánál Shiwán lebukott a lováról.mondta aztán. mert szeret egy asszonyt. Wheelert és tíz társát. . és Shiwán a melléhez kapott. . mint valami csatakiáltást hallatta.folytatta aztán -. A retteget rabló hajnalra meghalt. Nem kell rész a gyalázatos aranyatokból.Mit mondott Fernandez? . Ez volt Shiwán végtisztessége. Azután mégis meggondolta magát..kérdezte később az egyik alvezére. Percek alatt a rablóknál volt az aranypor. De ha ennek a csapatnak valami baja történik útközben.. Az öreg Shiwán először a revolveréhez kapott.. A seb súlyos volt. .. hogy még jobban megrémítse az áldozatokat. Ezen a vidéken már könnyen érkezhetett segítség.Figyeljetek . Ezzel sarkon fordult és ment. A megtámadottak egy része amúgy sem moccanhatott a fegyvercsövek előtt. Cress a kocsi belsejéből tüzelt. . hogy nevének milyen ijesztő hatása van.

Igazad van . meg is kellett ölni valamennyit.mondta Lindsay. megvilágítva a szörnyű öldöklés színhelyét.. . . Mielőtt felelhetett volna.Megyünk Hawkinsék után. mint mikor megérkeztünk. látták. arányosan terhelve meg egy-egy lovat. . valamennyien vágtatásba kezdtek.Lindsay. A tábor helyén szörnyű kép fogadta. .. . de úgy látszik az ő lova silányabb volt.. amely nagy lánggal égett. Miután megnézték a sebet. . töpreng valamin. . Wheeler tehetetlen dühvel nyargalt utánuk.Kötelességünk lenne . Vagy talán már meg is támadták. . majd Ashley és Fowler dugták össze a fejüket. utána menni ennek a másik karavánnak.. amely közben összezárult.. akit puskatussal vágtak fejbe. Wheeler..mondta végül -. Világos volt. Mit tehet? Istenem! Öklével verte a ló fejét. magához tért s a sebesülthöz kúszott. Wheeler egyszer csak sortüzet hallott. A felborított szekér körül halottak hevertek. azután egyes lövéseket.mondta Lindsay -. Valamelyik felgyújtotta a szekeret. hogy gyorsabban vágtasson. Csüggedten ültek.Idehallgass. .mondták többen..De hát mit akartok? . és Lindsay máris jól érezte magát. Lindsay és a többiek lelőttek mindenkit.mondta Patt.Miről tanácskoztok? . .4.. Csendben lovagoltak dél felé...felelte keményen az óriás Lindsay. ..Azt hiszem. Ha kirabolták ezeket.. Hiába. Nincs kedvünk visszamenni a Sacramentóhoz és elölről kezdeni ezt az átkozott bányászéletet. . Errefelé nem túlságosan érzékenyek az emberek. tudjuk. De most hiába mondsz ellent.Megtámadjuk ezt a nyolc embert. nincs..Utánuk sietett.mondta Burns.. . Corner és Harrington már elosztották a rablott arannyal telt kis zsákokat.Hawkins karavánja még nem járhatott messze. Lindsay úgy látszott. . hogy te nem vagy magunkfajta ember. . hogy mindössze egy apró lőtt seb a vállban.Nincs. és elvesszük az aranyukat . Elől Lindsay suttogott Cress-szel. nem veszélyes. Később bevonták Cornert is. De hogy akadályozhatja meg a gyalázatosságot? Mit tehet egyedül tíz fegyveres ellen? . Wheeler! . Hátha őket is megtámadják a rablók.. Kétségbeesetten sarkantyúzta az állatot. Zsebkéssel eltávolították a golyót. Fél óra múlva eltűntek előle.Most úgy állunk itt.kérdezte elhűlten Wheeler.kérdezte Wheeler.. hiszen a megtámadottak név szerint ismerték a támadókat.Átkozottak! . Legszívesebben agyonlőtte volna őket. .

Tonga nyugodt. ahol tegnap megálltunk. elveszítem az eszméletem.Bízhat bennem.kiáltotta Cresby -..Előre! . . Sorra járta az elhullottakat. nem is cimborált velük. A táborhely szélén. Képtelen volt rá... a bokrok között...... és cserepes száján szaporán járt ki és be a levegő. aki nagyon legyöngült a vérveszteségt ől. a pásztor. Egy hatalmas árny lépett eléje. barna arcán egy vonás sem rezdült.. Ha nem Shiwán számlájára írják a rablást. Miután a kislányt egy pokrócra tette..Elsősorban azt mondja meg. gondomat viseli... megtörtént! Mit akarsz tenni? . A golyó a mesztic csípőjébe fúródott.... .. Egyszer a hegyek között Fernandez az élete kockáztatásával mentette meg Tongát.. amit mondok. . kisgyerekkel a karján. . Több aranyat adok magának.Hawkins hanyatt feküdt. megkövülten állt... hiszen együtt jöttek az útkereszteződésig. akkor velünk együtt téged is felkötnek. ha nem.. azóta tudta. A vén indián pásztor nem volt rabló. Nem vagyok lázas. Tonga. .Nemsokára fellép a sebláz. Wheeler döbbenten. Tudom.. Ami az aranyat illeti. amennyit akar.Azt mondom . Lindsay volt. Egy sem élt..... érte jövök. és nem fog rosszul járni. valamennyiük között a legerősebb és legbrutálisabb: . amit tehetsz.kiáltotta Wheeler -. szétcsapott karral.Egyszerűen végezhetnék veled is.Soha! .. azután. A dombokon túl.Mindent hallottam. . Tizenegyen indultunk el Sacramentóból. hogy. aljas rablókkal nem osztozom. Tonga.suttogta a félvér. Csak annyit kérek magától.. hanem bennünket fognak el.. viselje gondját. Ismerték egymást.Wheeler.. és a csontot is súrolta. hogy mozduljon vagy szóljon. aki odajött ... holtan.Sok aranyat fog kapni. az indiánnak.. egy férfi kúszott elő. Bekötözte Fernandezt. ez a legokosabb. majd. Hirtelen gyereksírást hallott. . menjen el nyugodtan a gyerekkel....Gyalázatos rablógyilkosok vagytok! Lindsay kurtán felnevetett: .. tisztességes ember. Hinnie kell nekem... . csillogott a szeme.. Mondjon el neki mindent. ... hogy mit csináljak magával? A beteg arca piros lett.. Wheeler nyeregbe szállt a gyerekkel. egy pawnie indián. másik kezével a csípőjét fogta. Egyik kezével magához szorította a gyereket. hogy a vén pawnie-ra mindig számíthat. utánanézett a sebesültnek.. valami fehéret pillantott meg. Tegye. hogy vigye ezt a gyereket San Franciscóba.Ha tetszik.. És nem is tévedett. Wheeler mindent elmondott.. az utolsó előtti táborhelynél.. és elvágtatott Tongához. virrad! A tíz ember már elvágtatott... Fernandez volt. én anélkül is..lihegte. Wheeler körülnézett.Segítsen.fogadd el a zsákmány rád eső részét. Wheeler elsősorban a gyereket vette fel. Mielőtt odaérhetett volna. mint amennyit elvesztett. lakik..Menjen vissza. Fernandez..szólt közbe Cress. . De nem szükséges. . fénytelen szemével az ég felé bámulva. . . ..

a mesztic Shiwán fia volt. . miután együtt indultak el Hawkinsékkal. A diggerek rablóvilágának hőskora hirtelen letűnt. Sacramentót nem is érintették. ahol feleségét és két fiát hagyta. Az „Aranytanya” tulajdonosa. . uram. Még a fordulónál sem volt mikor lódobogást hallott maga mögött. babonásan gyűlölték Fernandezt.Jó utat. mert újabb bandák alakultak. akik elég bolondok voltak és bíztak benne. Azután váratlanul Fort-Rowerből egy csapat lovas katona érkezett a hegyek közé. hogy Fernandez törvényen kívül áll. ami valahol bizonyára ma is megvan. Úgy érezték. hogy a fiú oktalansága döntötte bajba őket. és vérdíj van kitűzve a fejére. hogy kirabolták őket. mikor főnökük elpusztult Cress lövésétől. . Mond meg Fernandeznek nem szabad feljelenteni Lindsayt és a társait. Wheeler nem tudta még. Ezután folytatták útjukat. Shiwán emberei a szerencsétlen eset óta. Egy év múlva jelentkezett Fernandez. Kutattak Shiwán mesebeli kincsei után. mert tudta.Isten veled. hogy egy hónapig járta az aránylag kis csapat katona a hegyi ösvényeket. Tonga vágtatott el mellette. és miután nem San Franciscóba igyekeztek. A leveleiben jelzett arany helyett mindössze egy kétéves kislányt hozott. mint San Francisco. Ugyanis Shiwán egyik embere megsebesült egy újabb támadás alkalmával.Tudjátok meg. mint a szélvész. A rablót elfogták. hogy úgyis felkötik. de senki sem bújhatott el többé a Nevadahegység szirtjei között. A Sacramento völgye éppolyan biztonságos hely volt. Úgy látszik. Butler jóvoltából tengődtek valahogy. Ment Fernandezért. A tíz rabló készen arra az eshetőségre. mikor az utolsó rablót is felhajszolták és lelőtték a rejtekhelyén. Keserves napok következtek a kis családra. . 5. Azt a sok mázsa aranyat szerették volna elvinni. Azután még nyolcszor. Fort-Rowerben jelentették a hatóságoknak. Tonga az öreg indián mesélte. . Ő kémkedett közöttetek. És Tonga is tud hallgatni. Elhozom ide a kunyhómba.Biztos lehetsz. hogy Fernandez senkit sem fog feljelenteni. Az asszony mosást vállalt. tízszer kellett kijönni a csapatnak Fort-Rowerből. Ezért a rabló. . akit Kittynek hívtak. uram. Dick iskolába járt.Lovagolj el nyugodtan. és Fernandez fejére vérdíjat tűztek ki. Fort-Rowerben megelégelték Shiwán hordájának működését. és a vén indián halálával letűnt a szerencsecsillaguk.Tonga. Ellovagolt a gyerekkel. Fernandezről gondoskodni fogok. az ötéves Tom a kis Hawkins Kittyvel játszadozott naphosszat. A rablót felkötötték. elkerülték Wheelert. Wheeler napszámos munkát végzett. mert a katonák csak akkor jöttek le a hegyek közül. Wheeler szomorúan érkezett meg az „Aranytanyára”. Azontúl már csak szerencsevadászok keresték fel a Sierra Nevada kaliforniai lejtőit.. a gyerekkel. azután velünk együtt rabolta ki azokat. elmondta a titkot. Én is bajba kerülnék. Több rabló a hegyek között nem volt. De a meszticet nem sikerült elfogni. hogy gyanúsak lehetnek. hogy Fernandez.

a magam erejéből. Maga sokszor volt hozzánk jó. Múltak az évek. hogy ne vetődjenek el az Aranytanyára Butlerhez. 6. szállítmányozással foglalkoztak. Az aranyon hatalmas birtokot vásárolt. hogy ott telepedjék le mint orvos. akivel együtt dolgoztam Kaliforniában. Mr. hogy letelepedjék valahol. .Farmot veszek. amennyi elegendő ahhoz. Maga többet tett értem. Mielőtt még Wheeler magához térhetett volna meglepetéséből. nem vitte túlzásba a hálát. Tom már tizenöt esztendős. Így történt. Butler! Fernandez barátom. Wheeler Fernandezhoz fordult. . De nem kell. lovaiért messzi földről jöttek a vásárlók. Azután azt mondta: . és megtartott magának annyi aranyat. Elhatározták. akiket ügyesen elcsaltak este a kártyabarlangba.Remélem. hogy végezzenek a Wheeler családdal. Többet.Nekem annyi aranyam lehetne. a tulajdonos. mint amennyit valaha is meghálálhatok. Wheeler? . Sok szó esett itt szerencsés és balsors által üldözött bányászokról. a karján a kis Hawkins lánnyal nesztelenül kiosont a szobából. És egy nap Shiwán átkozott aranya meghozta a gyümölcsét: kísértetek jöttek elő a sírból. mindig tudni fogja. Ez volt a főtéma. hogy vagyonuk roncsán San Franciscóban játékkaszinót nyitnak. Wheeler. hogy az egyik aranyásó azt mondotta Lindsaynek: . amennyi senkinek sincs a földön. mikor egy év múlva Fernandez eljött San Franciscóba Hawkins Kittyért.Wheeler mindezt nem tudta. .kérdezte. legyen meg a jutalma érte . Hiszen itt a diggerek szálltak meg. Mikor Butler kiment.A legszerencsésebb fickó mégis Butler. A vendéglős. amennyi egy bányász része. aki ott mellettük. Wheeler Balting Cityben telepedett le. és a tíz ember néhány év alatt ismét elszegényedett. rábólintott. hogy hol vagyok és mindig számíthat rám. elhozta a részemet. és visszatért Balting Citybe. de különböző szabálytalanságok. mikor ott feküdt kirakva az asztalon az aranyporral telt kis zsákok csoportja. A hatalmas legelő. . szerényen. . Butler. Lindsay és társai annak idején hajókat béreltek. Fernandez kreol arca néhány másodpercig kifejezéstelen tekintettel nézett valamerre a semmibe. Dick letette az orvosi vizsgát. amíg a szem ellátott.mondta Wheeler. mint amennyiről Wheeler valaha is álmodott. Gazdálkodni fogok Nevadában. piszkos ügyek nyakát szegték a vállalatnak. Hiába járt egy évig azon az átkozott helyen.Mit fog csinálni ezzel a sok arannyal. az Aranytanya tulajdonosa éppen akkor lépett be. Mi most elmegyünk innen.Mr. Néhány év múlva az egyre fejlődő Balting City leggazdagabb földesura Arthur Wheeler volt. a mesztic. erős. Most már meg fogok élni. nyájakkal telt meg. és sok-sok aranyport hozott. Mr. Fel akarom nevelni ezt a kislányt. nagy fiú volt. ha szüksége lesz a segítségemre. aki a kis Hawkins leánnyal játszott. Az álmélkodó tulajdonost busásan megajándékozták. és mégis talált annyi aranyat. Ott olcsó a föld és jó. Kikerülhetetlen volt. A kis család ámultan nézte a kincset.

.Nincs veled semmi beszélnivalóm. A közelben várnak rám a többiek is. . miből vettél birtokot?. Wheeler. Nem a seriffhez mentem előbb.Kezemben van a jegyzőkönyv Fort-Rowerből. Lindsay volt. Hogy jutott hozzád Shiwán áldozatának a lánya? Milyen viszonyban voltál Fernandezzel és ha nem igaz.Érdekes történet . Butlerrel..Beszélnem kell veled. Lindsay alig tudott visszafojtani egy felkiáltást.Ha van valamije Wheelernek.jegyezte meg közömbösen Lindsay. . és azt nyögte egy évig.Világos! Fernandezről már kiderült.Úgy van. hogy bennünket fosszanak ki.. hogy Fernandezzel Butler jelenlétében osztoztál. Mikor egyedül maradt Cress-szel és a cimboráival.Erről jegyzőkönyv van FortRowerben. . Mikor nem számítottam rá. hogy mi azután megtámadjuk Hawkinsékat. a többiekkel együtt! . Be tudom bizonyítani. . . hogy Wheeler most gazdag ember ..Azt mondta.Egy mesztic barátja hozta. . és Wheeler később megkapta Fernandeztől az osztalékát. hogy Shiwán emberei kiraboltak minket.Jó estét. hogy Nevadában akar letelepedni . akivel régebben együtt dolgoztak. hogy Fernandez Shiwán fia volt. gyorsan tanácskozni kezdtek. Egy este lovas érkezett Wheeler háza elé.Lindsay! Hogy mertél idejönni?! . Wheelerrel a tornácon találkozott.. Fernandez súlyos sebet kapott valamelyikünkt ől.. Az őszülő farmer egy pillanatig meghökkent.fűzte tovább Patt. . . .. . 7. gyorsan összenézett Lindsayvel. . hogy mi is gond nélkül élünk ezután.bólogatott. Összejátszott Wheelerrel.és honnan volt annyi aranya? .Gondold meg. az az áldott Wheeler tisztességes osztaléknak megfelelő aranyat adott. Úgy látszik. . hiszen Hawkins leányát elhozták ide. üres kézzel jöttem vissza.. bizonyos Fernandez nevű. hogy tőle kaptad az aranyat.Te érted? . . Lindsay hatalmas öklével az asztalra csapott és határozottan mondotta: . aki szintén ott ült. ahogy mondod. . hogy Shiwán fia volt.szólt közbe Bronson.mondta Corner. Kezemben van a körözvény.Wheeler? Mintha hallottam volna ezt a nevet.Takaródj innen.Mi bejelentettük annak idején a kárunkat . .Hawkins Kittynek hívták. Be tudom bizonyítani. akkor esküszöm. A napnál világosabb minden. hanem ide jöttem.Ez a Fernandez valami kislányt bízott rá .folytatta a vendéglős. hogy a megölt Hawkins leánya nálad volt. . Mikor túrtam a földet.Akkor lehet. és nem számítottak arra. Cress.

elsöpröm ezeket a gazembereket és akasztófára juttatom őket. Írásokat vett elő. Viseljétek el türelemmel. Rablógyilkosokkal nem osztozom! Lindsay egy pillanatig habozott. Ha jelentkezem a törvény előtt. Shiwán fia. Később olvastam a lapokban.De hát. amíg visszaérek. ahol együtt volt a család. Egy óra múlva a seriff kissé sápadtan lovagolt a tíz ember élén Wheeler farmjához.Nem fogod magad ártatlan emberek rágalmazásával megmenteni. aztán ment. akitől az aranyat kaptuk.Nem raboltatok eleget?. . Addig nektek nagyon rossz lesz. Egyenesen a seriffhez. . Gibson! Megérkeztünk Balting Citybe tízen . és ő juttathatja kötélre Lindsayt és a többi gazembert. hogy hol találja meg Fernandezt? .Ez ostoba hazugság . 8. hogy hol van most a mesztic! Fernandez megmenti! . Miután Lindsay elsietett. Én nem árulhatom el a meszticet.mondta csendesen Wheeler -. és lehet. A tizenöt éves Tom. ahová akarsz Lindsay.Közönséges rablógyilkosok vádolnak. Azalatt sok kellemetlenségben lesz részetek. . Fernandez miatt nem tehettem ezt.kérdezte Dick. azután bement az ebédlőbe.Mit kívántok? .. Csak Tonga.Nem mondhatod meg egyszerűen a seriffnek. Minden tárgyi bizonyíték ellene szól. de mire visszatérek. Meggyanúsítanak majd azzal. akit a hivatalában talált. Most sok bizonyíték szól ellenem. nem büntettek volna meg. . hogy rablókkal cimboráltam.. akkor bizonyítékaimmal a seriffhez megyek. hogy két hétig is eltart. Lindsay minden szava igaz és mégis hazugság. Dick az orvos és Wheelerné.. . .A vagyonunkat.Menj. Sajnos akkor még nem tudtam. hagyunk annyit a birtokból.kérdezte most már nyugodtan. Ha tisztességesen osztozni akarsz. Fernandez cinkosa hiába vall ellenünk. Fernandez! Hiszen tudja. .mondta nyugodtan.Wheelerre mindez úgy hatott. De ehhez előbb Tanassoba kell mennem.kérdezte rémülten az asszony. Fernandez és az Isten tudják. amennyiből te és a családod megéltek. Wheeler felnyergeltette a lovát. Csak Fernandez menthet meg engem. A seriff csendesen felnézett. hogy Fernandez.Bizonyítékokat hoztam. Ha nem. és hosszan magyarázott.Nem.Most én ellovagolok . hogy ártatlan. ki vádol? .. .mondta határozottan -. . . mint a villámcsapás. . akiket felköttetek.Mr. . akiket tizenegy év előtt Wheeler és cinkosai kiraboltak. . A seriff lépett a szobába.

néhány ember feljelentette önt. és mielőtt megakadályozhatták volna. Megkezdődött a körvadászat. El kell jutnia mindenáron Tanassoba. Mr. Tom utánuk indult.. A kapu felől lódobogást hallott és a tizenöt éves Tom elvágtatott. akkor megmenekült. nagy ívben kerüljék meg a dombot. .Akkor az északi országútra akar kijutni. . . szembefordult az üldözőivel.Tessék. Arra látta egy bányász. . Bizonyára a hátsó kapun szökött meg. azután felpattant rá és elvágtatott. mint a tenyerét. akkor elég! .. Wheeler. Gibson. El kell most jönnie a hivatalomba.kiáltotta Dick. Corner és Ashley is tartoztak. Érezték. akivel az imént találkoztunk.Merre mehetett? . Türelmesen várakozott Wheelerre. és megdöbbentő adatokkal bizonyította a vádat.. Megbeszélték tehát. Ekkor Lindsay lelőtte. Ha nincs kifogása ellene. Kínos... Egyszerre Lindsay lépett be kopogtatás nélkül. mielőtt a seriff jön. Wheeler sebesen vágtatott. elfutott. és megállt. Ha eléri a dombokon túl az erdőt. kelet és nyugat felé..Jó estét. Mikor Wheeler látta. Akkor nyert ügyük van. előbb néhány utasítást adok az intézőmnek. ha a szökését beismerésnek veszik.Itt maradsz! .A hegyek felé menekült. hogy valami meglepetést tartogat. A halott nem beszél. . Hárman jöjjenek velem. lassú percek múltak.Kiszakította magát a bátyja kezéből.kiáltotta Dick. Utólag mindent tisztázni fog. Nem menekülhet! mondta a seriff. hogy a tíz vádló sejtette Wheeler menekülésének az okát. hogy üldözni fogják. Lindsay csoportja. . . amelyhez Cress. Ez nyomban felugrott és kiment vele. hogy tisztázza magát.. aki úgy ismerte a vidéket. .kiáltotta Lindsay a seriffre. és a bizonyítékok tökéletesen megtévesztőek. .Megyek. Még akkor is.Magát teszem felelőssé a szökésért . ha tudja. Most el kell végezni a dolgukat. hogy utolérik. az úton alkossanak két külön csoportot. üldözés közben végeznek Wheelerrel.. A seriff nyugodtan ült.Seriff! Wheeler megszökött! Ez elég bizonyíték! . Dick utána sietett a sötét udvarra.kérdezte a seriff Lindsayt lovaglás közben. Wheeler távozott. és egy óra múlva nyomában voltak a menekülőnek. kitűnő lovaikkal vad iramban törtek előre kelet felé.Eressz. ami nem kedvezett a menekülőnek. Emberre! Szép holdvilágos éjszaka volt. Tisztában volt azzal. hogy ha lehet.. és eljut Tanassoba.Ha igaz. De nem érte el. A hátsó kapun csendben kivezette a lovát. . Azt nem tudta a seriff. .Az apám egy koronatanúért ment! .

Egyre feljebb. Egyedül járt a kristálytiszta. A kis csapat visszafordult. A bíróság bizonyítva látta. nekivágott a Nyugat felé vezető szerpentinnek. inkább elgondolkozó. anélkül. A tizenöt éves gyerek nem sírt. sem favágó. El akarta kerülni az emberlakta vidéket. a farmot. De hajnalban továbbment. de Wheelernét. ami egy szebb és jobb világhoz kötötte.. mint szomorú. a hegység magas fennsíkjain. A tíz károsultnak elrabolt aranyukért odaítélték Wheeler vagyonát: a birtokot. hogy Wheeler Fernandezzel összejátszva kirabolta a tíz embert. Hiába kutattak utána. követte a mosómedve nyomát és a barlangjában fogta el. próbálgatta a pisztolyát előrántani és emelgette a nehéz köveket. A bandita ezután kivette az áldozat revolverét. Közben a becserkészett áldozathoz megérkezett a fia. de az arca nyugodt volt. amerre már nem vetődik fel sem pásztor. hogy Wheeler előzőleg csak egy mozdulatot is tett volna a revolvere felé. vadászott. De lőtt rókát. férje halála és Tom elvesztése teljesen összetörték. Felvette apja fegyverét. és melléje dobta a földre. Balting Cityben intézkedett. csak egyetlen érzés maradt szívében: a bosszú! Első éjszaka még borzadva húzódott meg egy barlangban.. hogy keresni fogják. Miután elfogyott a tölténye. hogy messze elkerülve Balting Cityt.Közelről. A hegyi pataknál hódcsapdát állított fel. nyeregbe szállt és a ló orrát a hófödte hegycsúcsok felé fordítva elvágtatott. Tom Wheeler eltűnt. A seriffnek azt mondták. Denverbe jusson. Tehát voltaképpen aljas orrgyilkosság volt. hűvös levegőben az elhagyott ösvényeken. csak azután terítették le. Egy hónapot keserves kínnal élt itt. Végül olyan magasságba ért.. sokszor naphosszat étlen-szomjan bolyongott lován. szürke farkas. mindent. valamivel távolabb legelt. Tudta.. a rajzait. Itt húzta meg magát. Gibson egész idő alatt nem szólt. csapdát állított és főleg a bosszúra készült! Gyakorolta napokon át a céllövést. Wheeler holtan bukott le a lováról.. míg hajnalra egész közelinek látta a hófödte csúcsokat. Csak állt egy helyben és nézte az apját. feljebb. 9. ami történt... magához vette a revolverét és minden holmiját. A kietlen hegyvidék gutaütött fái között vonított a szél és vérfagyasztó ordítással felelgettek egymásnak a hegység farkasai. Azután bevárták a többieket. mint a magányos. Úgy élt. amit egy öreg indián cselédjüktől Chickwoocktól tanult gyermekkorában. Dick keletre utazott édesanyjával. A szerencsétlen asszony nemsokára meghalt. Hosszú időt töltött el így. elsütötte. A tizenöt éves fiú lassan léptetett fel a hegyi ösvényen. gyorsan. farkast és a hónap végén. elfelejtett mindent. Tom Wheeler itt maradt a hegyek között. . Tom ott állt az északi országúton apja holtteste mellett. Elfelejtette a könyveit. hogy hozzák el kocsin a halott Wheelert. Magában bizonyára valami szörnyű fogadalmat tett. hiába kerestették: nem került elő. hogy Wheeler adta le az első lövést. utolsó töltényeivel már eltalálta a fán kúszó mókust. A gazdátlan ló. de gyűltek a prémek.

hogy kézre kerítsenek valakit. azután Burns. fivére Kansas Cityben orvos. Meghallotta a távolban vadászatra osonó hiúz könnyű járását. Fowler után következett Patt. amely célt tévesztett. közel sem volt a revolveréhez. aki két legényével lovagolt arrafelé. odaveszett a jószág nagy része. új néven. Ekkor már tudták. Hajnalra porrá égett a farm. úgy.Denverben eladta a prémeket.Most leszámolok Dick. aki a hetedik volt. elvágják a világtól. Mire a két legény felocsúdott az első meglepetésből. . mikor a támadónak egy varázslatosan gyors mozdulata után átlőtt fejjel zuhant a földre. a nyári hőségben egyszerre több helyen tüzet fogott a préri. meg sem ismertelek volna első pillantásra. Te is tedd azt. Hónapokig élt itt egyedül. . Egész Nevada államot mozgósították ellene. hogy bosszúról van szó. Ebben az évben még háromszor gyújtotta fel a gazdaságot. megkezdte a bosszúját. megtudta. nézte az öccsét. Gyorsan. raktárak. hogy csak a hegyek közé menekült Wheeler lehet a tettes. . gépek. Megölöm őket. A legszebb marhák odavesztek és fekete tarló maradt a legelő helyén. hogy kiéheztessék. . Végül megszületett a kormányzó rendelete. amellyel véget akartak vetni a Véres Tom uralmának. ősi harcban puszta kézzel fojtott meg. Az arcod sokat változott. Én felvettem a Patkins nevet. Sokszor hetekig járták a hegyeket: hiába. Valamennyiért őt körözték. Megmászta a legmeredekebb csúcsokat is és nem volt már lövése. ahogy ez már szokás. hogy prémét adjon el. mikor egy váratlanul támadó farkast. Hány ember kellene ahhoz. szaglása csodálatosan kifinomodtak. Mire Dick körülnézett.Arthur Wheeler fia vagyok! Védd magad. minden hamuvá lett. tömör mondatokban beszélt és egy karcsú.. mikor először rúgtatott bekötözött arccal Fowler elé. fegyver nélkül.Mit akarsz csinálni? . végzett Cress-szel. Főleg sok-sok töltényt vásárolt. agyonlőlek. sőt néhány öreg pásztor révén értesültek arról is.. Azután Denverben. Mintegy válaszul erre. Tom válasz helyett eltűnt. aki háromezer méter magasságig minden zugát ismeri a Sierra Nevada csúcs rengetegének? Így született meg a Véres Tom! Tizenhét éves volt. Fowler! Ha hármat számoltam. A fivérét meglátogatta. Ment vissza a hegyekbe. Rövid. Egyre nehezebb célt választott ki gyakorlásul. nesztelenül. Tom már eltűnt az útmenti sűrűben.A fiú keze oldalt lógott. szemei. . Miután teljes másfél évet egyedül töltött fent a hegyek között és úgy érezte. sorban Cressig. okos hiúzra emlékeztetett. egyre könnyebben rántotta elő a pisztolyát és tizenhat éves sem volt. ahogy szokta.Legyen eszed Tom. A pénzen ellátta magát a legszükségesebbekkel és ment vissza a hegyek közé. minden gaztettet és rablógyilkosságot a Véres Tom számlájára írtak. amint nesztelen léptekkel jár a szobájában. Dick csodálkozva nézte a furcsa. Azután. mikor hónapok múlva ismét lement. Az üldözőexpedíciók eredménytelenül tértek vissza. Gibson egyre szélesebb körű hajtóvadászatot rendezett. hogy legyőzhetetlen. már nem volt a szobában. Ebben a magányos ősi állapotban fülei. Ashley. Kezdj új életet. mikor egy viharos éjjelen nyolc különböző helyen gyújtotta fel a Wheeler-tanyát. dallamos hangú hűvös tekintetű embert. Tizenhat és fél éves volt. minden. a birtokukat átvették Lindsay és társai. Közben. hogy anyja meghalt. És mégis: Fowler ki sem húzta jóformán a pisztolyát.

Sóhajtott. ahogy jónak látja.Az ügynök együtt utazott vele. Írott felhatalmazást kap tőlem.legyintett Holborn. csak azért. tudjuk.Mr. . uram .Magyarázza meg a szavait. azután felállt.Elmehet . Estefelé porosan ugrott le a lováról. a kormányzósági palota előtt. amit ez a Holborn mondott. A kormányzó nyugodtan hallgatta.Én veszek magától két porszívót. A kormányzó. azután bólintott. nem járna rosszul. Ez kétségtelen. Nekem határozott tervem van. hűséges szolgája volt Arthur Wheelernek. tönkreteszi Balting Cityt. tegyen úgy.mondta Holbornnak. Gibson .. akivel előzőleg telefonon beszélt. A kormányzó végighallgatta. hogy a fivérét milyen nagyon szereti ez a fenevad. visszafizetem az árát. amelyhez ezt a jelentést csatolja: „A gyilkosnak sikerült elmenekülni. kézre kerítésére minden intézkedést nyomban megtettem. . .Nincs mit magyarázni. hogy megszabadítsuk a vidéket tőle. A seriff hosszan nézte. A hetedik jegyzőkönyv.Rendben van Gibson.Uram én hatósági közeg vagyok. Tizenöt éves kora óta nem látta senki és azóta bekötött arccal jár. A seriff elzöldült.Nem hallotta? . .Nézze Mr. ha csak a legkisebb nyomot szolgáltatja.Évek óta az első nyom. . akkor nyomra vezetem ezt a Véres urat illetőleg.Ezeket már megszoktam . ki a cinkosa. De maga miatt lemondok a hivatalomról. Hallgasson végig az istenért.Engedelmével nem. Tudjuk továbbá. . . ha vesz tőlem egy porszívó gépet. Az a célunk.Kezet rá.” Vajon milyen arccal olvassa majd a kormányzó? . 11. a fővárosban. . De ez csak állt. Egy óra múlva a seriff a gyilkossági esettel kapcsolatban két Sátán gyártmányú porszívó tulajdonosa volt.10. .. hiszen Chickwoock az indián. Tudjuk.. Gibson. ha venne egy porszívó gépet tőlem. mély lélegzetet vett.. . nem üthetek meg embert.Köröztessük a személyleírás alapján? .mondta. mert mire végére ér a bosszújának. . hogy laposra verjem.mondta elgondolkozva -. csak nem akar lelőni?. Nagyon valószínű. Vegyen egy porszívót és ha nem vezetem Véres izé nyomára. Gibson rosszkedvűen vette jegyzőkönyvbe Holborn vallomását. . nyomban fogadta. hogy kezén egy S-alakú forradás van és tudjuk végre a személyleírását is. Ha vesz tőlem egy porszívó gépet és propagálja. miután befejezte jelentését. .

Gibson . . Az indián szó nélkül engedelmeskedett.Chickwoock menj ki. segédje Jenkins nem volt ott. .. A beteg nevének említésére összerezzent.Készen vagyon Mr.Gibson elvágtatott. .. Ami magát illeti Jenkins. Jenkins meglepetten ugrott fel.Ha nincs kifogása ellene dr. Wheeler.lépett be az indián. Ilyesmiért nem akarom kitörni egy huszonkét éves ember nyakát.Nem értem Mr. Dick volt. .. Benézett az ablakon. Patkins vagyok. aki mellől a négy legény egy pillanatra sem tágított. kiment a legényekhez és nemsokára hallatszott a kocsi zörgése.dörögte Gibson.Hagyjuk ezt.motyogta magában. amint kitolta a fészerből. Talán bizonyítani is tudnám.Csak azt nem értem Chickwoock. hogy elszállítsuk dr. hírt visz Frednek és Lindsay bandájának. De nem itt. tehát kétségtelen. Beteges külsejű ember ült egy fotelben. hogy összeköttetést tartottál fent a gyilkosokkal . A szoba sarka felé nézett. . Nyilvánvaló tehát. nyeregbe ültette négy legényét és kilovagoltak a várostól messze fekvő kunyhóhoz. Előre! Velünk jön! . majd én intézzék kérdéseket. Holnap szépen mondjon búcsút a hivatalának.Elég jó válasz. Gibson. .Honnan tudja a nevemet? . Az indián összehúzott szemmel hátrált. Dühösen mormogott valamit. Jó napot Mr. Wheelert. . hogy a csempészekkel tart. pokrócokba bugyolálva. Ne hápogjon fiatalember..mondta a seriff. ha akarnám. A tornác mellett ott találta kikötve Jenkins lovát. mielőtt kihúznád a pisztolyodat. azután hazament. ha komolyabb bűnügyről lenne szó. hogy fogod megúszni kötél nélkül? .azután az indiánhoz indult. Régen tudom. .. .. akkor is végeznék veled. Azért tűrtem magam mellett.felelte a fiatalember. Én önt megelőzve jártam itt és éppen jegyzőkönyvet akartam felvenni arról.Dr.kérdezte Dick. hogy észbe kapjon ettől a leckétől. Ne higgye. .Te Wheeler leghűségesebb szolgálja voltál..Ön? ... de ez csak mosolygott. ezen kívül Chickwoockal együtt bűntársa a Véres Tomnak.. miután itt állnak az asztalon a Mexikóból hozott vámolatlan tequilás üvegek. négy emberem vigyázz majd rád. . . Elknél a vasútállomáson beszéltél a Véres Tommal. Az indián szobája tele volt frissen kicsomagolt pálinkás üvegekkel.itt egy éles pillantást vetett Dickre. ahol Chickwoock lakott. hogy csempészárut találtam az indiánnál . hogy részt kap a csempészektől. mert így észrevétlenül megfigyelhettem őket és minden lépésükről tudtam. Elfogadom. Ön csempész.Ha nem lenne kint négy legény. amíg befogod a kocsit. . befogadtad ide dr. Lindsayvel és társaival dolgoztál.Viszont mint csempész.Tudtam. Mikor visszatért a hivatalába. Mikor belépett.kérdezte a seriff. Kívánom. és egy héten belül tűnjön el innen. hogy a Véres Tom ellenségeit kiszolgáltattad a gyilkosnak. hogy megúszta volna ezzel. régen tisztában vagyok azzal. . Wheelert. Jenkins. .Le a kezet Chickwoock! . . .

vagy.Mi is bemegyünk a városba. hogy én végeztem ma Cress-szel és én lőttem le. A mondatot még be sem fejezte. Dick váratlanul megszólalt: . csak nagy beteg és idejött. megérkezett Balting Citybe. Délután a Véres Tom lelőtte. hogy az áldozat belovagol Fredhez. mielőtt még Jefferson hivatalához értek -. hogy Cress bejön a vendéglőshöz.Idehallgass. Lindsaytól már jó néhány dollárt kerestem. ez be van bizonyítva. . Az egyik bevezette Chickwoockot az épületbe. két pillanat múlva kint volt a kapun.. A cowboy bólintott.. A seriff tüzetesen átvizsgálta a házikót.Nem igaz! . A legény szép komótosan kiült egy padra. Wheelert a városba.Az indián elkékült ajakkal kiáltotta: .. A foglyok és a legények elmentek.Hiába tagadod! Délelőtt Jenkinstől hallottad. akire az indiánt bízta. ha rábizonyul. Chickwoock . Jó lesz Jenkins. Közbe a két legény. ha most hirtelen kiszakítod magad a kezemből. A hivatalomban őrizzétek. se rendőr.. Ti ketten kísérjétek be az indiánt és dugjátok rács mögé. nyeregben ült és elvágtatott. Jenkins. . .Jó nyomon jár seriff. Azután nem vagyok én spicli. de nem talált semmit.mondta egész testében remegve -. Úgysem szándékozom felfújni ezt a csempészügyet. és csodálkozva nézett a beteg orvosra. hátratolta a kalapját. Bevallom. .Mr. . Gibson .Hallgass! Majd a törvény eldönti. Mr.mondta gyorsan a tehenész. de ha kézre kerülsz és rám vallasz. maga velem marad.. hogy Master Dick semmiről sem tudott. Wheeler . És a többiért is felelni fog. istenemre. hogy ki a bűnös. ami értékes lenne. Nem kötöttem meg a lovamat.. Mikor a seriff megérkezett. hogy ezen a földön gyógyuljon. mikor az indián már ugrott is. ahol át kellett adnia foglyát Jeffersonnak.Ketten kísérjétek a kocsin dr. Nagy fogást csinált. hát nem foglak utolérni.szakította félbe csendesen a seriff. Ezt mondja meg Lindsaynek és két barátjának. hanem cowboy. sőt némelyikben talán részt vett dr. esküszöm önnek. kérdően nézett rá. A másik legény ment a dolgára.. . Vagy elmondtad a fivérének. A seriff megelégedetten intett vissza. a nap felé fordította az arcát és cigarettát sodort. Most mindkettőtöket letartóztatlak. A csempészéseidről mindenesetre tudott. mint a villám. itt áll a bejáratnál. akivel együtt tervezték ki a gyilkosságokat. . Wheeler is! A beteg csak mosolygott. Csak tőled értesülhetett.. De majd csak holnap.Majd ha kihallgatom Mr. a börtön vezérigazgatójának. De az indián úgy látszott ráveti magát a seriffre. ha nem próbál Lindsayékhez rohanni a hírrel. hogy szétverem a fejedet.

ledől a kerevetre. . félig suttogó hang szólalt meg mögötte: .Eloltom a lámpát Gibson. hogy lépései nyomán nem hallatszik hang. a vendéglőst. Jenkins léptei eltávolodtak. A karika már nem volt a tarkóján. hogy megtudjad tőle azt. Tom Wheeler. . Gibson tessék-lássékból néhány embert küldött az indián üldözésére. és leült az íróasztala elé. Nem fűzött hozzá semmi fenyegetést. hogy ne zavarja. A hűvös karika mozdulatlanul pihent a tarkóján. Revolvercső volt.Vártalak. . Ne mozduljon meg. Most üresek voltak a tartók. Néhány perce dolgozott csak. Egy kézzel elvette a két revolverét olyan könnyedén.Ezzel körülbelül tisztában voltam Tom Wheeler. majd visszatért a hivatalába. gondoskodjék róla.Nehezen fogja bebizonyítani. hogy Gibson nem is érezte. .Ha valaki jön. Este volt. Szándékosan hagytam futni az indiánt.A keskeny árny hirtelen megfordult és két nesztelen lépés után ott állt közvetlenül a seriff előtt. meghalni jött ide. zöldesen fénylett két hűvös tekintetű szem. Ezek természetesen üres kézzel jöttek vissza. mert fáj a feje. A seriff mégis tisztában volt azzal. Most sem hallott lépést. Sötétben is százszázalékos biztonsággal látok. Dr. . Nem hallotta a legfinomabb neszt sem. A sötét szobában egy karcsú árny kóválygott nyugtalan járással és bántó volt.Beteg ember.NEGYEDIK FEJEZET Farkas a veremben 1. Mikor később Jenkins kopogott. hogy ne lépjen be. ami ma történt.. Azután elment és kihallgatta Fredet. Anélkül. . Az imént még ott volt mindkét pisztolya.Meg fogsz halni seriff.. Mintha kísértet állna mögötte. csak egyszerre sötét lett.A bátyám ártatlan. mikor egy hűvös karikát érzett a tarkójára szorulni. Most egy szomorú. .Felköttetem. mint valami éjszakai ragadozó tekintete. Wheelert lakásának egy szobájában helyezte el. . A sötét szobában. Gibson pillantása az övére esett.Mit akar a bátyámtól Gibson? . hogy megfordult volna. magasba emelte a két kezét és csendesen így szólt: . finom zengésű. . Végigfutott rajta a hideg. Csend volt.. Pedig az illetőnek be kellett jönni a szobába.. hogy szót kell fogadnia. ott őriztette. kiszólt. A seriff először életében érzett némi szorongást a szíve körül.

Tom. és nem fél tőled senki. És a bátyádat mégis felköttetem. meg akarom menteni a fivéremet. A vád biztos alapra épül fel: Chickwoockkal.Akkor Balting City az első viharos éjszakán porig ég és porig fog égni. az testi sértés. Jobban aggaszt. ezentúl engedelmeskedned kell. A lakásomban. mikor a hegyekbe kerültél. tehát kétségtelen. Az árny mozdulatlanul állt. . Ott letelepedsz. hogy lelked mélyén nem vagy romlott. Százszor is megölhettelek volna... . . ha revolvert rántsz. Hiába jössz egészen közel. .Mi biztosít arról. Tom Wheeler. Patkins néven.Akkor gyújtsd meg a villanyt. ha valaha kezet emelsz emberre.Könnyen lehet. mint vendégem. Az emberek nem félnek a törvénytől. Tizenöt éves voltál. Túsznak tekintjük. Neked pedig legyen a büntetésed.A kormányzóval tárgyaltam rólad.Ezt mind tudom. . amíg békességben élsz. dr. Menj hát. . hogy senki sem fog letartóztatni...Van. .sziszegte. seriff . a másik cinkosoddal együtt kiszolgáltatta neked az adatokat. kissé helyre áll a tekintély. Kiválasztasz tetszésed szerint egy helyet. . Ha gazembernek neveznek. Miattad az egész countyban megrendült az igazságba vetett hit.mondta az árny. Csend volt. hogy az emberek már kinevetik errefelé a hatóságot.Be kell tömni valamivel az emberek fülét és száját . Egy átlátszóan kék szempár foszforeszkált a seriff elé. . Lehet. mert nem parancsolsz többé senkinek. Gyújtsd meg a villanyt.Seriff! Sokszor üldöztél. ahányszor felépítik.. De ha valaha revolvert fogsz. erre esküszöm neked. Fivéredet a csempészett itallal tetten értük. Az árny megállt. Nem tettem. az becsületsértés.Elfogadom az ajánlatodat. A haláltól én nem félek. Együtt jöttetek a vasúton.Adott szavamat még sohasem szegtem meg. étlen-szomjan. hogy jogodat csak a törvény előtt keresheted. amelyek lehetővé tették.Meg is fog halni. hogy érintkeztetek. . .suttogta azután a fantom -. ha a Véres Tom fivére kötélre kerül. De előbb tanuld meg. Sok csapás ért. . akkor a fivéred kötélre jut. Ne habozz Tom Wheeler. hogy utolsó gyávának tartsanak. Van rá mód? . hogy nem fogsz el? .folytatta a seriff. Hogy kénytelen légy minden sértést eltűrni. És a fivéred is megmenekül. mert ha kezet emelsz valakire. sokszor kellett miattad sziklarepedésekben szorongani napokig.Beszélj . De ha ez mind megdől. . az a fivéred életébe kerül. és próbálj megjavulni.Seriff . Nos. Rólad mindent elhiszek. . Tom nem felelt.Ezért fog a fivéred felett ítélkezni a törvény.A fivéred őrizetben marad nálam. Szavamra mondom és a kormányzó is megígérte. aki rendületlen nyugalommal folytatta a mondókáját. Különben is ott van a revolvered. ha beléd rúgnak. hogy meglessél és lelőjél hét embert. akkor ott a pálinka. Hosszú szünet következett.

. amit eltűrt ezért a fiúért.Várjon! Én hét emberrel párbajoztam. Sötét lett. . amelyen ez állt: „Tom Wheeler ellen minden további eljárást.Lehet! A többit nem is tudjuk rád bizonyítani. és rávallott volna az állítólagos gyilkosokra! A néma léptek ismét fel és alá jártak. . hogy mindaddig fogoly.A szobában világosság lett. hogy Fernandez tudja az igazságot. csak furcsa szemek zöldes villanását látta távolodni egy másodperc töredékéig. . . Én szívesen segítségedre leszek a nyomozásban.hirtelen megállt -.Hogy bizonyítsam be? ....Sokban igaza van Gibson . vizsgálatot és körözést felfüggesztek. hogy fivéremmel rendesen bánjanak. hogy most már hiába van nála Véres Tom revolvere.Rendben van. Most csak fel kellene emelnie az egyiket és a sok gúny és megaláztatás. Bár lehet.. hatalmas macskaszerű ragadozóra. és ők gyilkosok. amivel hét bűnöst megöltél. apádnak pedig visszaadják a becsületét. . pillanatok alatt úgy tűnik el. mert a hosszú macskaléptekkel. Tom ezen elgondolkozott. ha hozzám fordulsz. Senki mást nem bántottam soha. amíg ennek az embernek keze ügyében van a revolvere.mondta Tom -. vagy más. Annyi erővel.Bizonyítsd be és akkor felkötik őket. mintha felszívódna a sötétben.. általa megjelölt helyen tartózkodik fegyvertelenül. És most. .Efelől nyugodt lehetsz. Lindsayvel és társaival? Az apám ártatlan volt. Tom elhúzta a függönyöket.Az apám azt mondta.. hogy milyen lágy. de mi biztosít arról. energiával és ügyességgel. Jól megnézte a Véres Tomot.. amennyit gyilkosságokra használtál. ez a csodálatosan fürge test.. Amint látod a törvény igazságos. Tanassoba megyek. .A seriff meglepetten nézett az asztalra. Meglepte. fiatalos vonásai vannak. . Tom Wheeler mindkét revolverét letette eléje. mind a tízet kötélre juttathattad volna.” Tom átfutotta az írást és zsebre tette. . Csak a tekintete és mozdulatai emlékeztettek ijesztően egy kecses.. Úgy lesz itt. és tudta jól. . amíg Tanassoban. hogy Tanassoban nem fogat el? Gibson egy írást vett elő. . JOEL CLIFFORD Nevada állam kormányzója.. aki tisztázhatja Arthur Wheeler becsületét.Annyi fáradsággal.Kerested volna meg apád halála után Fernandezt.Elfogadom . mint a vendégem. hogy ne lássanak be az ablakon. .Egyetlen kikötésem. de sem a lépés. hogy ez a Fernandez már régen meghalt. A seriff tudta.És mi lesz a három gazemberrel. a közrend ellen nem vét és kezét senkire fel nem emeli. sem az ajtó nyílását nem hallotta. erővel és leleményességgel. Enyhe légvonatot érzett. .

a port és a szemetet.Gibson nem buta ember. de mert a két legény arra hivatkozott. Miután megígérték az ügynöknek.. a gazda legnagyobb megrökönyödésére kiöntötte és szétszórta a szobában a hamut. Azután bekapcsolták az áramot és elindították a gépet.jegyezte meg az egyik legény elvörösödve.Most nem lehet gazda. a gépekkel együtt. mint emberi lakhelyhez. Holborn délelőtt bemutatta a két szolgalegénynek. Zenéljenek vele. de a gép csak nem akarta felszívni a szemetet. Farlane idegesen tapogatta a revolverét. hogy mindenhová jusson. hajlékony acélcsövön.. Megyek a szerelőért. Hát lássuk csak.Majd adok én nekik tréfálni! . Összenéztek.kérdezte meglepetten a porszívóra mutatva. Gibson egyedül maradt Holbornnal és a két cowboy minden dühét a porszívón töltötte ki.ÖTÖDIK FEJEZET A Nevada Szelleme 1. ők tisztában voltak vele. Fél órán belül a két legény tökéletesen elsajátította Holborntól a porszívó használatát. Lassan bealkonyodott. Farlane ingerülten ordítozott a szolgája után.dühöngött a farmer. .Az ördög bújt bele. némi gyanakvással beleegyezett. az egyik kitépett acélkígyón. hogy Jenkins. hogy a két legény elpáholja. A néger legény ijedten állt meg a küszöbön. azután megcsavart egy gombot és a csodálatos kis masina percek alatt eltüntette a hamut. Ez ugyan nem volt kíváncsi a gépre. Ez légseprű! Elvarázsolja a szemetet. kínlódtak.. .. Egy áramelosztó segítségével a villanykörte foglalatához kapcsolta a zsinórt és a legények legnagyobb álmélkodására szétszórta a szobában a hamut. . Farlane levegő után kapkodott.. hogy a seriff is vett ilyet éspedig kettőt.Az egyik legény.Nézd mit csináltak! Azonnal takaríts itt ki! . hogy miképpen használják a porszívót. hogy reklámot csinálnak a gépnek. a másik a szemetet hintette el a padlón. kiöntötte a szemétkosár tartalmát.. Tessék csak megfigyelni.. A szoba már inkább hasonlított istállóhoz. . Az egész házban kialudt a villany. amely nemrégen még porszívásra szolgált. aztán csend. Az egyik legény biztatóan intett feléje. . . átmentek a szomszéd Farlanehoz. . gyorsan eliszkolt. Sercent és nem mozdult. Az öreg gyümölcsfarmer a szemétdomb közepéről. . Így történt. A szoba siralmasan nézett ki. Az eset előzménye előző nap délutánján történt.. hogy működésbe hozzák. hogy valami jenki gazsággal állnak szemben.Hát ez mi a csoda? .. sőt még az udvarról is behoztak vagy tíz marék port és gondosan elhintették. Hiába magyarázott nekik valamit egyenáramról és váltóáramról. Végül is a két legény. Jenkins másnap kis híján a nyakát törte egy hosszú.Ez nem zene. Szuszogtak.. A két legény kissé zavarba jött. Egy sercenés hallatszott. mikor Holborn megjelent a seriffnél. Másnap. Farlane növekvő nyugtalansággal figyelte a fejleményeket. . egyre gyilkosabb pillantásokat vetett rájuk. kis híján a nyakát törte. csak Gibson jelenléte mentette meg attól. egy mogorva öreg gyümölcstermesztőhöz.

.kiáltotta dühösen Corner. de feltűnt neki. Csak Lindsay. Tiszta középkor ez Mr.Mr.. sivár.Ez nagyon érdekes . Egy szál cowboy őgyelgett köröttük. mialatt távol volt! Nem jelentkezett a seriffnél.Ahelyett hogy elfognák és felkötnék! . értéktelen pusztulásnak indult kisbirtok lett Nevada állam legszebb mintagazdasága.mondta Lindsay -. Jenkins nagy érdeklődéssel olvasta végig. most inkább útszéli csárdára emlékeztetett. . Jenkins azért jött be. Még csak megverni sem hagyta ezt az urat. a moly és a pókháló. Viszont két társán meglátszott az elmúlt évek minden megpróbáltatása..mondta Lindsay.. Az egyik szobában meglehetősen elhanyagolt külsővel ültek együtt a letört tulajdonosok. amelyet főnöke csak délután akart beküldeni a fővárosba. Borotválatlanok. amit irattárnak használtak és várt. . szóval a Véres Tom békét kötött Nevada állammal? . A padló deszkája recsegett és hajladozott. Gibson bedőlt itt egy csirkefogónak. Erre várt Jenkins.. senkinek se szóljon. Hozott valami szemétvető gépet és a seriff nyakára sózta. hiábavaló küzdelme. Az üszkös szeméthalmot nem takarította el senki. aki személyesen is ismeri a Véres Tomot. miután még nem fejezte be. ahogy tervezte. Rajtam kívül maga az egyetlen ember az államban. a többit lepte a por. A közelben még látható volt a hajdan nagyszámú személyzet leégett blokkházának romja. Arcukon. hogy arról. A seriff íróasztalán azután megtalálta a kormányzónak írt jelentést. Jenkins az ajtóhoz tapadva. az ablakon át bemászott az irodába. amint üres volt az udvar. hogy Gibson délelőtt elmegy a vegyeskereskedőhöz.De hiszen inkább szét kellene küldeni a személyleírását és mindenkit felvilágosítani. Hohó!. Nevada állam megkegyelmezhet neki. A ház három lakója mindössze két szobát használt. nem volt mire vigyázni. Holborn . Ilyesmire fényes nappal még egy olyan óvatos ember sem számított. szemükön. ámultan hallotta a meglepő fordulatot. akinél verekedés közben súlyosan megsebesítettek egy bányászt.Csak hidegvér uraim. bizonytalan idegesség ült. Egy alkalmas pillanatban. Jenkins.mondta a seriff -. Mert itt Nevadában mindent lehet. Tudta. mint amilyen Gibson volt. Hallgatózni kezdett. Jenkins társaságában. Az egykor ragyogó. tiszta Wheeler-tanya. Itt úgy látszik fontos dolgok történtek. A seriff szobája felé tartott. Nem volt itt mit gondozni. azután visszatette az írást a helyére és kimászott az ablakon. hogy búcsút mondjon a hivatalának.. Elbújt egy kamrában.. csekély számú állatállomány elszórtan legelészett a gazzal és dudvával benőtt sovány réteken. . A seriff csakugyan rövidesen elment és lezárta a szobáját. . Személyzet már úgysem kellett ide. . rongyosak és piszkosak voltak. amit tegnap nekem jelentett. a lépcsők nyikorogtak.Most csak annyit mondok önnek Mr. 2. hogy odabenn halkan beszélnek. aki hét cimborájukat küldte a másvilágra. ez a hatalmas elbizakodott ember fordított némi gondot a külsejére. de mi nem írtuk alá a megállapodást . A leromlott. és amit gondosan titkoltak egymás előtt: halálfélelmük a Véres Tomtól.

. hogy Jenkins a seriff segédje. kap egypár darab ólmot. hogy a kapu előtt nem szórták fel homokkal a síkos követ.. Holborn. .. . . miután megszokta.Igen .Hogy érti ezt? . Gibson azt mondta önnek ma délelőtt.Egy szóra. Azonban Mr.Ha jól értettem a fivérét nem tartóztatják le és ő ezért kénytelen lesz fegyvertelenül járni. Jenkins. Mr. . hogy Véres Tom ellen az eljárást felfüggesztették.Magunkkal visszük a porszívóügynököt . Ön a seriff segédje. Kaliforniában éppen olyan eredménnyel dolgozhat majd. . mint a helyiség legtekintélyesebb polgárát és megkérte hogy bemutathassa a „Sátán” gyártmányú porszívót. Hivatkozott arra is. Úgy beszéltük meg Gibsonnal.lelkesedtek nyomban Corner és Bronson..Hogyne! A vendéglőben a szerencsétlenségnél volt szerencsénk. Azt hiszem megismer? . Ha maga felismeri. majd megmutatja nekem. amit nem is mondtak meg senkinek. hogy a seriffnek kett ő van belőle. a többi gyerekjáték. amit ígért.Ez iránt nem merült fel kétség. Egyszerűen nem vesszük tudomásul azt. . Részint tudta. és csúnyán orra esett. Elég. Gibson egy szívességet szeretne öntől kérni. hogy leleplezze előttünk. . Cserébe Mr. Ugyanis ott fog letelepedni a Véres Tom. . Jenkins meghökkent. minden kockázat nélkül lepuffanthatjuk. hogy az ügynök (mint ő állítja) megbotlott valamiben. Holborn abból az alkalomból szerezte sérüléseit. azután beszolgáltatjuk a hatóságoknak és kérjük a jutalmat. Le kell puffantani a gazembert . hogy a délelőtti órákban felkereste Mr. Megkeressük azt a kölyköt. Lehet.helyeselte Corner -. és udvariasan felajánlotta szolgálatait minden vételkényszer nélkül. . hogy jelentéktelen incidensek ne hátráltassák működésében.mondta Lindsay. hiszen sohasem láttuk még az arcát. A szóban forgó ügynöknek ez idő tájt a helybeli patikus preparált vattával igyekezett az orrvérzését elállítani. részint egy olyan beszélgetésből idézett. Tehát ha szembetalálkozunk vele.Velem kell jönnie. hogy elviszem magát is Tanassoba. miután Véres Tomnak nincs fegyvere.Biztosíthatom. Mr. De én nem ismerem ezt a rablót személyesen. Az arc többi zúzódását már ellátta flastrommal. mint nekem. hogy én eddig is a legszigorúbban betartottam az ígéretemet.Nagyon jó gondolat . A gyógyszerész azonban ismét rendbe hozta az arcát. Valaki megszólította az utcán: .Kitűnő!. Farlane-t. . hogy Véres Tom valóban megtartja-e. A Véres Tom fejére tízezer dollár van kitűzve.. és akkor én észrevétlenül figyelhetem ezt az embert. hogy a Véres Tom ügyében senkivel se érintkezzék.ment bele gyanútlanul Holborn a csapdába.. mint itt. és az ügynök aránylag vidáman távozott. Gibson elsőrangú ajánlásokkal látja el a porszívóit illetőleg. hogy végre legyen tízezer dollárunk. vagy lehet. Mr. amivel kezdhetünk valamit. néhány barátommal. hogy megmutatja nekünk. amiről Holborn szerint csak a serifftől tudhatott.Egy pillanatra értelmetlenül néztek rá.Útközben Tanasso felé beérjük a Véres Tomot és ezt az ügynököt valahogy rábírjuk. Nekem figyelnem kell.Magának jobban kellene tudni. Ezenfelül nagyon ránk fér. annyi mindenesetre bizonyos hogy Holborn meglehetősen nagyívű lendülettel hagyta el Farlane házát..

.Nem. A pataknál egy férfi állt éppen és nyugodtan várt. Az állaton minden dekányi hús arányosan oszlott el. Miután a három ismerős is Tanassoba lovagolt. Nevada határán egy szép. .Egy nyugati ügynöknek bele kell jönnie ilyesmibe. hogy különb teljesítményekre képes a leghatalmasabb. .Megütöttem. Inkább soványnak tűnt és keskeny. . izmos nyugati lónál. hogy mi az egyenáram és váltóáram. szép füves. és az ügynök úgy rázkódott lovaglás közben a nyeregben. okos szemű állat volt. hosszú kortyokban nyelte a kristálytiszta vizet. akkor önnel tartok.. és óvatosan az arcához nyúlt -. amely Dél-Kalifornia és Mexikó között terült el. . A Nyugaton nem jó. Üzemi baleset..Mi lelte az arcát? . Keskeny orrú. finom ménen meglátszott.Két óra múlva egymás mellett ügettek a dombok között..Örülök. Ha lesz olyan kedves mérsékelten heves természetű paripát szerezni. Szóval rendben van. ha valaki nagyon érzékeny a testére. Nyugat felé kezdődik a terméketlen Mohave-sivatag. 3. szabályos vonalakkal húzódott szét. Életemben talán tízszer lovagoltam. Csak kidobott. amíg a lova lassú. nem a szokásos széles mellkasú. boltozatos homlokú. hogy hátracsússzon szájában a zabla. De még mielőtt a lovas nekivágna a pusztaságnak. .. Jenkisnek régi ismerősei: bizonyos Lindsay. Azután néhány marok száraz fűvel végigdörzsölte a paripa testét és anélkül. betört musztángnál és bármelyik magas hátú...mondotta Holborn. Mr. por. Ahol a Sierra Nevada hosszú lánca Arizona és Kalifornia határa között véget ér. Mikor az állat felemelte a fejét. és fogai közül nagy cseppekben lehullott a víz... a lovaglásban nem érzem magam elég erősnek. hogy megkötötte volna szabadon hagyta legelni. dombos tereppel búcsúzik el Nevada állam a Kaliforniába igyekvő utastól. A férfi legyen edzett. magas ágyéka járás közben nem vált külön a lapocka izmaitól. . együtt folytatták az útjukat. a lovas megveregette a nyakát. hogy megértjük egymást. . hanem egyenletes.. és állítólag nem vagyok rátermett erre a nemes sportra. friss patak partján tarthat búcsútáborozást. Nem vagyok még tisztában. forróság és váratlanul alázúduló homoktölcsérek teszik félelmetessé a vidéket. Milyen csodálatos véletlen. .És megütötte? . Bronson és Corner farmerek.Ezt tapasztaltam.Igaza van. elszórt jukka fákkal benőtt. Az északi országúton három lovassal találkoztak. Halottá égett kaktuszcserjék. mint akinek hideglelése van. túl izmos amerikai trapper.Rám bízhatja.Ettől még nem riadnék vissza .. de tudja. Karcsúsága dacára ezen a nemes. Az ilyen keleti fajtájú csődör errefelé ritkán fordul elő. .

két gondosan tisztított. világosszürke kalapja. .Mióta van úton? .Balting Cityből. .Csendben jöttem. . selyeminge felett kötött spanyol kendőt csavart a nyakára és puha. festői és előkelő. Ruhája hasonlatos volt a cowboyokéhoz. Belevágott egy darab szalonnát és jókora szelet szárított húst. Színes hímzéssel szegett szarvasbőr mellényt viselt. A fiú hűvös tekintete elkalandozott az ég felé. A vörös úgy ugrott fel a tűz mellől. csodálatosan tiszta. Tetőtől talpig figyelmesen végignézte a jövevényt. mintha a lakásában lenne. . Ezüstcsatos revolverövében. Viszont a heves vérű mexikói akkor is veri az állatot.Még most sem értem...Egy napja. Kissé csalódottan eresztette le a fegyvert. korbácsot sem hord magával. Külsején nyomban látszott. A másik mentegetőzve vonta fel a vállát: . szemtelenül szép spanyol vágású arca csak érdekesebben hatott a különös hajszínnel. széles válla. A lovas külsejének legrikítóbb jellegét a bronzvörös színű.Honnan?. Hogy mexikói. . azt hiszem ez lehetséges. elválasztott haj adta meg. azt elsősorban mégis a csontfejű korbácsa árulta el. Eddig azt hittem. a hosszú út dacára olyan töretlenül sima és tiszta volt. de mégis mindenben más volt: rikító. közben egy pillanatra sem szünetelt a füttyszó. A lovas csak akkor törődött magával. hogy lopódzhatott mögém.. vesszőt.Maga a lovas sem emlékeztetett a nyugati emberre. . hogy a fülem és a szaglásom a legóvatosabb indiánt is messziről jelzi.Lopódzkodott! Nem valami okos dolog. mintha kígyó marta volna meg.Hogy került mögém? . Mindenekelőtt kihúzott a zsákjából egy kefét és gondosan letisztogatta a ruháját. mintha most hozta volna az üzletből.. A vörös hajú hátralépett. Ez az üres csengésű. onnan a legelésző lóra. hogy mexikói. Ebben a pillanatban már pisztolya is a kezében volt. Errefelé senki se szereti. Lányos képű fiatalember állt mögötte. közben ezt mondta: . ha utána hal bánatában. Izmos magas alakja. dallamos hang kissé megdöbbentette. amivel nadrágszárát csapkodta. Könnyen golyót kaphat. mielőtt még kinyitja a száját. A vörös hajú lovas olyan otthonosan érezte magát a szavannán. de a sok használattól fényesre kopott pisztoly látszott.Bocsánat . ezért a csuklójára szíjazott korbács éppúgy hozzátartozik a lovagláshoz.Idejöttem. ha észrevétlenül a hátába kerülnek. revolveröv nélkül.Ember! Hülyének néz? Balting Cityből egy nap alatt az ördög sem érhet ide! . Rosszul tettem.mondta valaki mögötte halkan. jókedvű. bőr csuklóvédőin aranyszínű gombok fénylettek.Igen. Közben fütyörészett. mint a sarkantyú vagy a nyereg. Azután konzervbabot főzött. . tehát ostort. Igazi nyugati ember sohasem üti meg a lovát. miután az állatot ellátta. .

hogy rendkívüli teljesítmény után van. az apám jenki. hasán felül vastagon lepte a por. hogy gyorsan tudjon vágtatni. Vagy azt hiszi. A mexikói arca elsötétedett. Leültek a tűz mellé. de közben mereven nézett a vendégére.Miért tart rablónak? . közben halkan fütyörészett. hogy nyeregbe vesse magát és elvágtasson.Szokatlanul rövidre húzott kengyel van a lován. Mélyen lehorgasztotta a fejét. Elmosta a pataknál az edényt. egészen előre dőlve a paripa nyaka felett. . A mexikói odakínálta a főtt ételt.. Szektárius vagyok.Nem. szívós és némelyiket a legszebb telivér lóért sem adná oda a gazdája. de az igazi lovas első pillantásra látja. Hihető volt róla. Miből veszi ezt a badarságot? A fiatalember a tűzbe bámult. közben változatlanul színtelen hangon felelt: .. Ha valóban húsz órát étlen-szomjan nyeregben töltött el. Tom Patkins. Én azonban inkább mexikói vagyok.. Az anyám mexikói volt. Kinek kell ezen a békés és biztonságos vidéken minden pillanatban menekülésre készen állni? Csak a rablónak. indián fajta volt.. hogy az állat mit ér. kócos.Szóval nem is evett útközben? .Az én nevem Fox Cullen. Sohasem foghatok revolvert. Hegyek között a lassú. amelyik a pónira és az öszvérre emlékeztet.. szemhéjai fáradtan hunyódtak és úgy bólogatott. Ugyanahhoz a szektához tartozunk. De nem szólt semmit. hogy csak maga nem esett a fejére? Tom változatlan nyugalommal kérdezte: . A fiú egyáltalán nem evett mohón. .Eltalálta. hitvány külsejű. mint aki húsz órát őrületes vágtatásban töltött el.. Ez az állat azonban halálosan kimerültnek látszott. az minden pillanatban készen akar lenni arra. Okos.Úgy?. alig harapva a friss füvet.Azt hiszem rabló. . De a lovasa nem úgy fest. és pihenés közben sem nyergeli le a lovát.Nincs revolverem. . akkor bámulatos az önuralma.. .Hogy hívják? . mint aki a legeléshez is fáradt.Hol hagyta a revolverét? .Jöjjön.Balting City óta a nyeregben ül? . Hozzá nem értő ember kevésre becsüli. . Aki állandóan így meghúzza a kengyelt.. Az az alacsony. Hirtelen elnevette magát. A vörös hajú ismét figyelmesen végigmérte. alattomos és csökönyös öszvér helyett valóságos áldás. azután vizet tett fel és jó sok kávét szórt bele.Patkins.Igen. . Rabló vagyok. Tessék?. A mexikói fütyörészett. .A fiú füttyentett. Lassan egy ló poroszkált elő a bozótból. Mit gondol rólam? Miféle embernek tart? .

. Gringo Foxot egyik tengertől a másikig ismerték az Egyesült Államokban. . mintha megremegne a levegő körülötte attól a néma. De a szeme. a hegyek között és. és néhány sűrű vércsepp serkedt ki a bőr alól. vörös csík maradt az ütés helyén. . ha nincs fegyvere. . A mexikói ki akarta ugratni a nyulat a bokorból. nem veszek fegyvert magamhoz. . akinek erejéről. arcul üti. csakugyan hibát követtem el. .. ahol az első ember. és nyelve hegyévet megnyalta a szája szélét. ügyességéről és bátorságáról csodálatos történeteket meséltek. Amerikai apja miatt maradt rajta a „Gringo” csúfnév. különös. hogy sokszor verődött oda az a bőrtok. De hogy a szekta tagjai a nadrágjukon egy nem létező revolver fokának a kopását hordják. ha akarja.. ugyanazzal a viasszerű nyugalommal az arcvonásain. A név meglepte.Hová készül? .Nem mondhatok mást: munkát keresek. . sem revolverövet.És mit csinál. ez valószínűtlen. aki revolver nélkül látja. akit a vadnyugat erkölcsi törvényeinek ellenére.kiáltotta dühösen a vörös -. fegyvert nem veszek a kezembe. nyugodtan lelövi.. Miért kell valakinek. maga meg sem mozdulna? . ha nincs fegyver a kezében? Rabló. . akkor is lelőhet bárki.. hogy leköpjék? Ha megütné valaki. ha valaki gyávának nevezi. azt hiszi rendőr vagyok?! Nem hallotta még soha Gringo Fox nevét? A fiú figyelmesen nézett rá. Gringo Fox felkacagott. .Mit ostobáskodik?! .Kaliforniába. Tomot most ütötték meg először életében. ha akarja együtt maradhatunk.Én munkát keresek..Feljelentem.Szóval eltűrné mondjuk. bágyadt mosollyal előhúzott egy cigarettát. A mexikói hirtelen a fiú arcába csapott a korbáccsal.Nos? . . hogy szektáriusok nem hordanak revolvert. Ki az. iszonyatos erőfeszítéstől. Van három emberem odaát. amit nem visel. Legendás hírű rabló volt. Csendesen ülve maradt a helyén. és nem harcolok senki ellen.. Gringo Fox úgy érezte. Hosszú. . A combján világosan látni az elszíntelenedett szöveten.Mit komédiázik?! Maga tetszik nekem. aki törvényen kívül áll.Új nadrágot kell szereznem . .Köszönöm. Csak éppen a szemében felfénylő. veszettül lovagolni húsz órán keresztül? Mert ki akar kerülni abból a körzetből.Van egy tartalék revolverem.. Furcsa. amivel ez az ember fegyelmezi magát.Meg sem mozdulnék. önnön vérétől felizgult ragadozó pillantása nem állott az akarat befolyása alatt. lázas. mintha két apró villanykörte gyúlna ki. Errefelé igazán furcsa látvány valaki fegyver nélkül. sárga fénnyel kezdett ragyogni. magának adom.Például: hajlandó vagyok elhinni.mondta nyugodtan Tom -.

mi? Jobb lesz ha elhordja magát. A Nagy Tábor amolyan karaván rendezőpályaudvar-féle volt. Ha még egy pillanatig itt ül. Úgy látszott. .. . ... Hogy majd megküldi. maga sem tudta miért.Tanassoba igyekszem. akik Kaliforniába igyekeztek. hogy előrebotlott. . lomha lábvetéssel nyeregbe emelte magát. .Idegesen előrántotta a revolverét. .Mit akar ez az ember? .Hát. . Valaki előretolakodott.Szeretnék valamit enni és néhány holmit vásárolni . ahol a tábor állt.Menjen innen. miért lép hátra... Azután feltűnt neki a fiú arcán a korbácsütés véraláfutásos nyoma és elkomolyodott.. . Az arca sem áll jól. mert megeshet. aki tegnap a szekerem körül ólálkodott. Gringo Fox úgy érezte. . .kérdezte a bányász. miközben remegő hangon mondja: .kiabálták összevissza és valaki hátba vágta.Csapdát állítottam a hegyekben. De mi ellen? Tom lassan a lovához ment.Menjen innen.Mit keres erre? Mit sompolyog a kocsik körül? Tom nagyon sápadtan... Tom bement a vendéglőbe. keresztüllövöm! .. . de nyugodtan állt. Tom csak nehezen jutott előre a sivatag felé egyre sivárabbá változó talajon.És hol kapta ezt a gyönyörű jelet az arcára. . azok itt pihentek meg a sivatag után.Az alak mellbe taszította.Hitelt. Ma érkeztem Nevadából. azonnal hordja el magát! Érti?!. . . Tom önkéntelenül a korbácsütéshez nyúlt.Én Tom Patkins vagyok. és reggelre eltűnt az egyik takaróm. hogy errefelé is ellátják a baját. Akik Kaliforniából jöttek. .Lesz minden . mintha ezzel a fegyvertelenül ülő emberrel szemben védekezne. Elküldöm magának postán. .De kérem nekem nincs pénzem. Megint sok gyanús alak kóvályog erre. akkor hogy akar vásárolni? . amíg jókedvem van. Akinek nekisodorta a lökés.Többen álltak körülöttük a söntés polc előtt. hogy miért kiált fel ijedten a mexikói. hogy ezt az embert most le kellene lőnie! 4. itt tartottak alapos táborozást a nehéz út előtt. aki ebben mint vegyeskereskedő is rendelkezésére állt az utasoknak.Tom maga sem értette. miközben ide-oda lökdösték.Ilyen alak volt az.mondta a kocsmárosnak. .A kocsmáros jót nevetett. .. az mellbe taszította és leverte a kalapját.kérdezte egy hórihorgas bányász a vendéglőst.biztatta Tomot. .. és megindult a Kalifornia felé húzódó dombok irányába. Dolgozni fogok és majd megadom.Honnan jött és mit csinált eddig? .Hazudik!..

. itassa meg őket és ha elvégezte a munkát. Miután megitatta a lovakat.mondta rövid habozás után a bányász. munkát adtak a fiúnak.Ez errefelé nem szokás.mondta az ősz. A cowboy dühösen lépett előre a sértésre.Ellopta a takarómat! . fát vágattak és így hozzájutott egy kevés pénzhez. és torkon ragadta a fiút. fogja ki a lovakat. akkor honnan tudja.Mindenki azt csinál. . .Ezt Nyugaton csak errefelé láttam eddig..Egy gyáva ember az arcomba vágott.Azt mondtam a vendéglősnek.Pillanatnyi csend támadt.Ez úgy látszik a gyáva embereket felbiztatja. . hogy meglincseljenek valakit. azok is nevetve vették tudomásul. és nem tudok védekezni.. hogy a bányász csak álmában látta a tolvajt. . Vizet hordattak vele. ha tisztességesen viselkedik. .Miért nincs fegyvere? . hogy nyomban lelőném. az újonnan érkezett. . Tom szó nélkül kiment. . hogy nem hordok fegyvert.. . Körülnézett. hogy ez a fiú lopta el? Ugyanúgy rám is foghatja.Ha aludt. mint egy veszett kutyát.Mikor lopták el a maga takaróját? .Mit csinált ez az ember? . Az ősz ember végignézte. Miután a bányász önkéntelenül elengedte a torkát. minden emberen végigfutott a tekintete. .Szektárius vagyok. . De viszont arra sem ok.De a takaróm. az ősz ember pénzt adott neki. A korbácsütésen megakadt a tekintete. Többen vigyorogni kezdtek. ősz ember felé fordult: . Szinte sorra.Megállj! A fiúnál tényleg nincs fegyver. de alapjában véve jószívű nyugatiak követték Ingramm példáját. ősz ember lépett előre. Közben új vendégek jöttek. Mit követett el ez az ember? . aki nem védekezhet. Két revolver volt nála. hogy sok felfegyverzett ember rátámadt valakire. amíg aludtam. Tom viasszerű mosolyával.Az ilyen csirkefogók teszik bizonytalanná a környéket! Egyszerre tágult a kör és egy magas. ha bántanak. hogy nincs pénzem. de akik még az imént hangoskodtak. keresse Ingramm kocsiját. . akkor gondom lesz magára. Tiltja a hitem.kérdezte Tomot a pártfogója. amit akar. .Miért ütötte meg. A nyugati ember hangulata nagyon változékony. és ezek már a fiú pártjára álltak. .Tegnap éjjel.Hol kapta ezt az ütést? . majd megküldöm az árát. de az ősz ember kinyújtotta a karját és megállította. . . . figyelmesen. körülnézett és valami bántóan tiszta csengésű udvarias hangon még hozzáfűzte: . ha nem hátráltatja ebben az a körülmény.Mert kijelentettem. adjon enni és néhány szükséges holmit. Menjen ki a szekértáborba. ha lesz.jegyezte meg a bányász. A nyers.Végeredményben ehhez senkinek semmi köze .Csak az történt uram.

nedves ruhát raktak a kalapjuk alá.Átkozott egy kölyök! .Mit akar csinálni Tanassoban? . ha pofon üti egy részeg vendég. hogy ez a serdületlen külsejű. A karaván egyik tagja már járt arra és felvilágosítással szolgált Tomnak. A fáradtság legkisebb jele sem látszott rajta. Estére elérték azt a füves részt. Az egyik asszonynak segített kiteregetni a ruhát. amelyiknél az asszonynak segített a munkában.. Tom ilyenkor sem pihent. Tom ugyanis épp olyan közömbösen ült a nyeregben. állott víz megóvta őket a szomjanhalástól. 5. Csak ügetett egyenletesen.mondta csendesen. A közeli víz tudata embert.Azt hiszem nem lennék alkalmas . mint ezüst csík feküdt végig a prérin. Újabban elterjedt a hír.Már úgy értem. hogy a gyerek ne sírjon az anyja után. aki a gorombaságot nem veszi túlságosan a lelkére. Innen már gyorsabb ütemben haladtak. Megálltak és nagy időveszteséggel folytatták az utat. A többiek néhányszor megszédültek a nyeregben. . és az arcát sem mosta állandóan. szófukar fiatalember. de nem üdített fel senkit. Öt férfi lovagolt a szekér mellett. Az asszony egy kávédarálót hozott és szó nélkül odaadta eléje. Tanasso néhány kilométerrel északabbra feküdt. hogy Wickfield környékén gazdag aranyerekre bukkantak.Trauer a nevem. amíg megfőtt az ebéd. A karaván Wickfieldbe készült. mintha csak a legelőn sétáltatná a lovát. Éjfél után feltűnt a folyó és a holdfényben. Egyre sűrűbben pihentek meg. és üres pillantásával a távoli ég alját nézte. ezzel a formás. .Véres Tom dolgozott. szokatlanul kis kézzel megfojtotta már a hegység szürke farkasát. Elhallgatott.. ezek között ügetett Tom is. Este indultak. A bőrtömlőkben elraktározott. és ilyenkor mindig megindult egy kisebb népvándorlás. és nem kap mindjárt a revolveréhez. Tom.. . néha elszívott egy cigarettát. . hogy a sivatagi út fárasztóbb részét éjszaka tegyék meg. és olykor hörögve vettek levegőt. mint pincér. állatot erősebbé tett. lábával a bölcsőt ringatta és közben darált. ahol a Sacramento völgye kezdődik. Ez a késedelem csak másnap éreztette kellemetlen hatását.. odavetett kenyérdarabokért. jóformán alig ivott. Már régen keresek egy pincért. Így ment velük alkonyatig. Nem volna kedve beállni hozzám? . Azzal a karavánnal indult el Észak felé. Délig a lovasok alig tartották magukat a lovon. mert az iszonyúan forró. kiégett..Vendéglős vagyok Ramsayban... Megalázó cselédmunkát. Éjfél felé kiesett az egyik kerékagy. a sivatagon át. hogy ledőljenek a kocsi árnyékában. Ki sejthette volna. azután himbálta a bölcsőt. Ledörzsölte és megitatta a lovakat. Egy szakállas ember megszólította: .Milyen munkát kellene végezni? . Mert különben.mondta az egyik lovas. szikes síkon hozták be a késést. Tom a földet nézte..

A régi világról. A bányászok rácsodálkoztak: . a part mentén egy sötét folt látszott a földön.Nem kell soká keresnie.Miféle ezredes? . Mégse használja a címét. A lovakat alig lehetett visszatartani attól.Kicsoda az illető? . Sietek Tanassoba. ordítozás. És azt mondom magának. A holdvilág lassan átsiklott a vízről a part felé.Hol találom meg az ezredest Tanassoban? . mikor még Shiwán hordái uralkodtak errefelé. szekérnyikorgás. de meg is érdemli. mint ha Tanassoban azt mondja. hogy igaza van. Gonzales ezredes harcolt Shiwán ellen. Később látták. Torreno de Gonzales gróf. .Jó éjszakát kívánok. Ahol a holdfény most áthaladt. egy útelágazás vezet Tanasso felé. Nagy tekintélye van a városban. és fényhatárán túl már kirajzolódott a homályból az óriási hegylánc néhány csúcsának gigantikus körvonala. Fél óra múlva Tom odalépett útitársaihoz. . Jó fél órát pihentem. 6. Pedig nem is amerikai. Itt még élénkebb volt a nyüzsgés. hogy szekérrel együtt berohanjanak a folyóba. akik a vendéglőben leragadó szempilláikkal ették a vacsorájukat. Tudnia kell hogy Shiwánnak fia is volt. hogy ezredes. Közben elérték Wickfieldet. de kevésbé jó talajú elágazáshoz jutni.. . Jobb nyom híján először Gonzales ezredeshez fordulhat.. És szeretnék valaki után tudakozódni . Ez az erőd tartotta fenn akkoriban a rendet. . .. hogy: „az ezredes”. Ő tisztította meg végül az aranyvidéket a rablóktól. Ostorozás. mint a köztársaság elnökét.Már vacsorázott? . És mintha nem lenne mozdulatlan!. Ahol a Sacramento kiszélesedik és ritkás erdőség köti össze völgyét a Sierra Nevadával.. Bevándorolt spanyol nemesi családból származik.Valamikor bányász volt. amint kócos kis indián lován elvágtat. amint Wickfield felé bandukolnak. Ezt el kell ismerni. Az ezredes talán Fernandezről is tud valamit. zsivaj töltötte be az éjszakát és távolról. megtudhat egyet-mást Tanassoban Gonzales ezredestől. Áldott jó ember.Munkát keresek. Arra büszke. Nincs az a rang és cím. A fiú udvarias mosollyal megrázta a fejét: . Viszontlátásra.Nem hiszem. Dél felől nagyobb karaván közeledett az elágazáshoz. a holdfényben újabb meg újabb szekérkaravánok látszottak.felelte Tom..Tovább akar lovagolni? Hiszen lefordul a nyergéből. Több kocsi és vagy húsz lovas igyekezett a folyó menti lankás útról erre a keskenyebb.Igen.Fort-Rower parancsnoka volt. Jobban ismerik arrafelé. Ez mindenesetre értékes felvilágosítás. ami különbül hangzana. . . mint a Nagy Táborban.

Elfogódottan álltak. Azután felkiáltott: .mormolta az egyik lovas. de az arcára még nem süppedt rá a halál megkövesedett kifejezése. Közöttük Tom is.Hát az mi? .. hogy megnézze.Maga sohasem hallott a Nevada Szelleméről? Úgy látszik messziről jött . Azon a helyen. hogy elriassza a dögmadarakat. . . igyekezett társaságban utazni. hogy aki lelőtte.Nyugodt lehet. azután meglepetten nagyot kiáltott: .mondta Tom -.Ismeri a halottat? .. ahogy ketten suttogják: . .jegyezte meg az egyik. Az egyik lovas föléje hajolt. A keselyűk lomha szárnyalással szétrebbentek.Nézzünk szét .. megzavart lakomájuk színhelye felett. és itt fekszik valahol a közelben. . lehet. most elsütötte a puskáját. Nem talál a közelben senkit és ez a legcsodálatosabb. .Valami pocsolya lehet és visszaveri a holdfényt. tehát éjszaka lőtték le. hogy ne legyen minden jöttmentnek kiszolgáltatva. Pontosan a bal mellkas közepén egy parányi piros lyuk látszott.Nézzük meg! A lovasok egy része nekirúgatott.kérdezte az egyik lovas. . . ... Aki előrelovagolt. Éspedig pont szíven találták. Ilyen lövést éjszaka száz méternél nagyobb távolságról senki sem képes leadni. Lefogadhatja velem. .. Kegyetlen rabló volt! Közben az egyik letérdelt és kigombolta Horner tetemén a kabátot. Ez az ember néhány óra előtt még élt.Nem hiszem.Mindenki ismerte ezen a vidéken. Leugráltak a lovakról.. Kabátja bal oldalán sötét folt látszott! Lelőtték. Ittott már belehasított néhány kampós csőr..Valakinek eloltották a gyertyáját. .állapította meg egy másik. aki Wickfield után csatlakozott a karavánhoz. Többen is feleltek: . de továbbra is ott kóvályogtak körben.kérdezte Tom.. állatnak nyomát sem látja..Horner! Átkozott gazember! Utolérte a végzet!. Tom előrejött.. Ő is látta a mellkas bal oldalán a kis vörös nyílást. az maga is megsebesült. . Mindössze néhány órája fekhetett itt..Halott ember .mondta az egyik lovas.Pontosan a szívébe. Az egyik előbbre lovagolt és ellenzőt formált homloka elé a tenyeréből. . . hogy százméternyi körzetben embernek. alacsonyan.. mi okozta a meglepetést.A Nevada Szelleme.. és hallotta. pontosan a szívébe. ahonnan a dögmadarak felszálltak egy halott feküdt.Ott valami dög van! Keselyük telepedtek az útra. Mivel fegyvertelennek érezte magát..

. mikor a harmattól felázott földön patanyomokat vett észre! Tovább keresett. . Valami megcsillant a földön.És még senki sem látta? . . hogy kipusztította Mawlest. hogy ki lehet? . hogy hol keresse Fernandez nyomát. amit egy fegyver ismétlő szerkezete dobott ki. mokaszint és főnöki tolldíszt hord. tehát elindult megkeresni a nyomát annak. Épp olyan csendesen járt. Gyorsan befedték a sírt..De mennyire látták! Csak nem sokáig. szinte szaglászva kutatta a terepet. A halott fekvéséből megállapította körülbelül a golyó irányát. hogy Shiwán szellemének most minden gaztettéért egy rablót kell lelőni cserébe. de csak egy lövésnyi másodpercre. Felismerte a rövid Mauser gyártmányú karabély tipikus töltényhüvelyét. Már százötven métert is megtett. Mire visszament. Ha a Nevada Szelleme átsuhan az éjszakán és elsüti a puskáját.Semmit. Meg sem áll. Az bizonyos.. aki nem volt útonálló. A másik folytatta: . Felbukkan. Visszanézett abba az irányba. Üres töltényhüvely volt.. Öreg indiánok suttogják a legendát... mint a gazdája és mindenhova követte Tomot. A hatóságok szerint rabló.A szellemhistóriákat nem szerette. néhány követ hengerítettek rá és folytatták az útjukat.kérdezte Tom. valaki lebukik a lóról és a szellem máris elnyargalt.Hm. A bányászok azt mondják. És ha találtak a szellem áldozatai között olyant. istenes ember nem hagyja itt az út szélén feküdni keselyűk lakomájának.. akkor egy útonálló a másvilágra megy. vagy tizenöt év előtt pusztult el a hegyekben. Élt itt valamikor egy világhírű bandita. És a bányászoknak igazuk van... Hatalmas sasorra van. mint Shiwánnak. A kis kócos ló jött utána. arról sem derült ki. akit bandájával együtt. . . mintha szeme volna a golyónak. amikor szükség van rá. . Mélyebben nyomódott be a patkója.. híres rablójának a szelleme. mint a szélvész: egy dörrenés. . hogy jó szellem. aki soron következik. hogy rendes ember lett volna. Fürgén hol kiegyenesedve. az útitársai már hozzáláttak.Nem is élő ember az .. Todyt. És pontosan szíven találta! Csodálatos lövés! Gyönge súrolást érzett a vállán. Itt sokáig állt a ló.. hol négykézláb. hogy a ló azon nyomban megállt...Mit tudnak erről a szellemről? . mert akármilyen nagy rabló volt. Holdfény nélkül is jól látott az éjszakában. .Indián. hogy sírt ássanak a halott Hornernek.mondta egy másik.Nem is sejtik. Rojtos nadrágot. . ma éjszaka pedig Hornerrel végzett. Éppen elhatározta. A Nevada Szelleme jön vágtatva. hogy visszafordul.kérdezte Tom a szomszédját. Több mint százötven méternyire lehetett innen. csak fél kézzel kapásból odadurrant és úgy szíven találja. Tudta.A hangját még senki sem hallotta.. Tom már nem kérdezett semmit. aki ezt a lövést leadta.. az öreg Shiwán. Tom megrántotta a szárat. amerre a halott feküdt. Jeffet és még sok retteget rablót. Állítólag a környék egy régen elhalt.

Nem hordok fegyvert és nem verekszem.Most vallja be őszintén barátom. .Patkins .Már találkozott. mikor Tom megérkezett.Ez az idegen munkát keres . . hogy Tomnál nincs semmiféle fegyver. messziről hozatott.HATODIK FEJEZET A halott Shiwán kincse l. A leány magasra húzott szemöldökkel nézett a fiúra... Középtermetű. hogy maga nem szektárius. hanem keletről érkezett tapasztalatlan ifjú. több kellemetlensége nem volt útközben? .Tíz perce sincs. Mr. . A ház előtti kertben.. mikor az intéző odajött.. aki nem sütött még el revolvert és megijed néhány ökölcsapástól. ritka virágfajták.Jó napot.nevetett Ingramm.Mr. Apa nem szokott beleszólni abba. De a lány megszólította: .mondta a leány. Ingramm kit vegyen fel. kedves repkénnyel futtatott lugas barátságos látványa fogadta az érkezőt. A leány csodálkozott... aki a Nagy Tábor vendéglőjében védelmére kelt. szorongás fogta el egy pillanatra. Levette a kalapját és félreállt.. .Hohó! Nézd csak!.Úgy van.Nem. Patkinsszal? . . . Mr. Tom az ősz embert pillantotta meg.. Hiszen régi ismerősöm. hogy kilovagolt.kérdezte. . . Vele személyesen akar valamit elintézni? .Kis híján meglincselték öt nap előtt a Nagy Táborban . A szép ranch a Gonzales-birtokon épült. Tanassoban Tom első útja az ezredeshez vezetett. . mosolygós arcú leány lépett ki éppen a kapun.Munkát keresek. hogy miért..Az ezredes urat keresem.segítette ki Tom. A leány csak most figyelt fel a dallamos és mégis hűvös csengésű hangra. . Maga sem tudta. . Épp most jön ki a házból.. . ahogy az intéző úr mondta . Most látta csak.felelte a fiatalember.Köszöntötte Ingramm a fiút. Hozzánk készül? .Ebben az ügyben az intézőhöz is fordulhat. . Remélem. Derült időben az ezredes végigtekinthetett ablakából a földjein és a távolban legelésző nyájakon. hogy Mr.Csakugyan nem tud fegyverrel bánni? .

Nem akarok.. szívesen állok be a legényei közé Mr.Félek! A körülötte ácsorgó legények csodálkozva kapták fel a fejüket..Felveszem.Félek.Hm.De igen .. . . Célpontja volt a durva tréfáknak és rajta töltötte ki mérgét az utolsó pásztorfiú is.Az ördög hallott még ilyet! Életed végéig fegyvertelenül fogsz mászkálni. Csak annyit láttak. Vedd a revolvert és lőj oda. .felelte mereven a fiú -. De hát a fiúk nem nagyon szeretik a félénk embert.. Hogy nincs revolvere az furcsa. ügyesen dobja a pányvát. Tom a pisztolyra nézett. Hyckes olyan gyorsan tette el a revolverét. . A lány lassan.Mondtam már Mr..Soha. Hyckes. . . de hát fiatal ember és senki sem jött a világra két Colt pisztollyal a kezében. hogy maga csak fiatal és tapasztalatlan. Az első két napon megbarátkozott a cowboyokkal. A kötekedő embert magam sem szeretem.mondta Tomnak -. mint aki megégette a kezét. Ne. lesütött szemmel elindult a város felé. Az arcán minden vonás megdermedt.Az más .Ilyenkor nehezen kapni munkaerőt. Szégyellte magát Tom helyett.mondta Ingramm -. kifogástalanul végzi mindazt.döntött végül Ingramm.Most eltaláltam a fa törzsét . nem született mindenki revolverhősnek. Remélem Patkins. Békés természetem van..mondta határozottan Tom. Egy unalmas. . 2.Majd elkerülöm a kötekedőket. itt a pisztoly. de nem gyáva. próbálj meg te is odalőni a fára. hogy nem akarok. .. hogy mire való a revolver? . és szeretek dolgozni.Hát mikor akarod megtanulni.. .. jól üli meg a lovat. Ha ez elegendő ahhoz. hogy udvarias. . mint ahogy esetleg hiszi.. amit rábíznak. de errefelé azért mégis csak férfiak kellenek. amely vagy ötven méterre tőle magányosan állt a mezőn. . .Csak nem félsz a pisztolytól? . mert nem szerette a gyáva embereket. . nem valami nagy művészet. De ha itt időnként verekedni és lövöldözni is kell. . mert szükség van minden emberre . . Ettől a naptól kezdve pokol lett a fiú élete. csendes ember. Ingramm. mint valami tacskó? Ne félj semmit. . aztán Hyckesre. de kezdetnek jó célpont. hogy alkalmazzon.Tudok bánni az állatokkal .vetette oda kurtán. dologtalan félórában Hyckes az öreg legény elővette a revolverét és rálőtt egy vén széles fára. akkor inkább nem vállalok munkát.kérdezte ámultan az öreg.Végre is .. Ez nem is olyan dicsőség.

Bocsánat Senor. vagy Senornak . . . Az ezredes egy ideig nézte a munkát.A rabló Shiwán fiát gondolod? . hogy gyáva vagy. ahol revolverét hordta valamikor. . Valaki azt mondta. . Csak hallomásból ismerem. szabadon felnőtt. Hol a nyergét lazították meg annyira.. hogy ezt a fiút semmi sem teszi élénkebbé. annyi méltósággal és nyugalommal kreol. Százszor is érezte. .A legényeim Colonelnek szólítanak. . Ha valamelyik csakugyan Shiwán fia.Miféle ember felől? . akkor sem lehet ezt ma már teljes bizonyossággal megállapítani.Ezredes úr parancsnok volt Fort-Rowerben.. erős. Tom egy pillanatig habozott. Fél szemét kissé összehúzta: . ha Tom nem rúgtat hirtelen eléje.Azt hallottam rólad.mondta tűnődve az ezredes . nemes vonású arcán. Az ezredes meglepetten nézett rá.Igen. A fő. akkor kiabáltak vele. De hiszen te sokkal fiatalabb vagy. azt senki sem tudta.felelte nyájasan.Különös. Mindegy. Úgy látszott azonban.Új vagyok gazda. és az asztalnál utoljára jutott hozzá az étel. Ideális spanyol férfitípus volt Gonzales. megenged egy kérdést? . farkasölő. hol a lasszóját bogozták össze. őszülő katona úgy ült a ménjén.Erről igazán nem mondhatok neked semmit.Tessék.kérdezte a fiút. A vállas. Az ezredes lova lépésben ment és Tom kísérte. . . Véres Tom lelkében. Gonzales elgondolkozott. az ritkán ismeri be.Gyáva vagyok Colonel és nem értek a fegyverhez.Alantas munkát végeztettek vele.Nekem nem volt vele dolgom. Ehhez a kijelentéshez itt bátorság kell.. Az ezredes kutatóan nézett az arcába. Más embernek az ügyéről van szó. Fernandez már nem volt ezen a vidéken. hogy lovaglás közben váratlanul kikapcsolódjon a heveder. Az ezredest csak egy hét múlva látta. hogy keze megrándul a dereka felé. Már odábblépett volna. Mikor én az erődbe kerültem. és ha ennek következtében nem jól végezte el a rábízott munkát.. .Egy bizonyos Fernandez nevű meszticet keresek. .Tanassoban és a környéken . Aki gyáva. semmi sem hozza ki a sodrából. . mint valami conquistador. . . hogy jól végezd a dolgodat. amikor a gazda kilovagolt a legények közé. hogy önnél érdeklődhetek egy ember felől.sok mesztic él. semhogy valami ügyed lehessen Fernandezzel. semmi sem fáj neki. Pedig voltaképpen nem így volt.Te új ember vagy? . azután magához intette Tomot. Hogy mi játszódott le a hegyek között.

Csakis Dickért viselte el. Ilyen lövést én is dajkamesének tartanék.Te az előbb egyedül voltál itt! Nem tetted el?! .. Megállapodásuk szerint.Nem akarlak faggatni.Ide tettem az imént a takaróra! Az öngyújtót néhány perccel előbb Tom ledobott bőrmellényének a zsebébe csúsztatták. hogy valaki eltette? . hogy milyen irányból érte a lövés.Hiszem vagy nem hiszem. azonban én ezt a szellemhistóriát dajkamesének tartom. 3. Dick! Ez adott erőt Tomnak.Csak nem hiszed. beteg állatok kenegetését. Nem is rossz feltevés .Dajkamesékben nem fordulnak elő ilyen rézhüvelyek. . Ezt egy 7.Te megállapítottad egy halott ember fekvéséből. Mi okod van erre a komédiára? Tom hallgatott. . A bátyja iránti szeretet.szólt közbe Jeff. hogy 7.. végigheverve a földön. Egy alkalommal ebéd után.Ahhoz képest.Hazudsz! A cowboyok felfigyeltek. Elfeledkezett magáról és ostoba hibát követett el! .Hm. . nem bántják.Szerintem . Patkins jól van. . És közben itt megvetnek a társaid. Johnson. Ezzel az ezredes elrúgtatott mellőle. hogy ha valami titkolni valód van..mondta Tom. vagy más piszkos munkát bízott rá. Hangsúlyozta. írt a seriffnek és ez nyomban válaszolt. .65-ös Mauserből hullott ki.Téved Mr. . valahányszor elmegy mellette.65-ös Mauser ismétlőből lőtték ki . hogy mit sem értesz a fegyverekhez. Én nem láttam az öngyújtóját .vágta ki végül határozottan -. Johnson sehol nem találta az öngyújtóját. ha nem láttam volna az áldozatot. . Akkor még nem is olyan reménytelen a feltevés.felelte Tom és előhúzta zsebéből a hüvelyt. megállapítottad egy rézhüvelyről. hogy fivére dr..Egy nagyon pontosan szíven lőtt embertől százötven méterre találtam. .. úgy máskor légy óvatosabb. Tom a haja tövéig elpirult. miközben békésen dohányoztak. De figyelmeztetlek. amit mondasz . miután beállt Gonzaleshez. a Nevada Szelleme nem más. Hyckes lehetőleg az istálló takarítását.és rászólt Tomra . azt elsősorban Gibson levele okozta.Nem. itt volt a takarón! . mint Fernandez! . hogy mintegy véletlenül leöntsék ételmaradékkal és a kövér Johnson a lábára taposson. hogy valaha férfi váljék belőle. Sőt. mert nem értesz a fegyverhez.szólt hűvösen az ezredes. Hogy Tom megalázó helyzetét elviselte. . Elhatározták. . egészen érdekes. hogy ha a fiú megüti Johnsont.mondta mosolyogva Gonzales -.

. akkor különb ellenfelet is találsz majd itt.. gyáva ember módjára élni itt nyugaton. Tom felállt és egész közel lépett hozzá.Csendesen Rodrigó. közömbösen pihentek meg az öngyújtón.Hyckes elfordította a fejét. Néhány perc múlva nagyon távolról lódobogás hallatszott. Gibsont szerette volna megölni és széttépni. mint egy szobor. . de mikor ez csitítóan megveregette.Megismétlem: maga gyáva.Vagy szívesebben lép inkább a lábamra? Nyugodtan megteheti..Akar megütni? . . Ehelyett azonban valami egészen meglepő dolog történt.. aki ezt a kötélnél ezerszer súlyosabb büntetést kitalálta: fegyver és ököl nélkül. .Tolvaj vagy! Elloptad az öngyújtómat! Johnson boldog lett volna. amely eddig még minden esetben leterítette az ellenfelét. jönnek. . Tom nyugodt. hűvös hangon mondta: . .mondta szelíd udvariassággal. tágult orrlyukkal. Johnsonnak tátva maradt a szája. Vidáman fütyörészett és kávét főzött.Megyünk vissza az aranybogarak bolond földjére. Gibsont.Igen. Johnson felkapta a fiú mellényét a takaróról. Azután a lóval együtt a sűrűbe húzódott. Jó? A mexikói hirtelen felfigyelt. Azután ugyanazon a csengő.Azt mondod gyáva vagyok? . miután nem ütöm vissza. Ahol jaj annak. azután nyugodtan ezt mondta: . Nem haragudott ezekre az emberekre. Tom szemrebbenés nélkül állt egy helyben. Még mosolygott is kissé. aki nem támaszkodhat a fegyverére és az öklére! 4. Nem bírt látni ilyesmit. A kövér cowboy azzal az ütéssel.. nagy szemei. Johnson tűzvörös lett: . .Majd meglátom! . A többiek arca is elkedvtelenedett.Bevallom. Estére már elfelejtette a furcsa fiút.A következő pillanatban magasra emelt kezében ott volt az öngyújtó. felemelt fejjel. A szája sarkából keskeny vércsík futott le az állán. Rodrigó. Amíg a víz főtt.Ezt nem szeretjük Johnson! Érted?! Ha még egyszer megütöd a fiút... a lova mellé állt és szeretettel veregette meg az állat nyakát. hogy gyáva. mozdulatlanul állt. Gyorsan a tűzhöz lépett és a kávét a lángokra öntötte. Ő maga tette a fiú zsebébe az öngyújtót. Gringo Fox átaludta a délutánt. ha ez a fiú megüti. Azt mondom. Johnson kilendülő öklét ketten is elkapták és Hyckes dühösen kiáltott rá: . Elképedve néztek rá. Te pedig takarodj! Tom Wheeler elballagott. hirtelen belecsapott a fiú arcába. .súgta az állatnak -. Nem is páholta volna el. Én tettem zsebre. Sötét lett. Rodrigó először odadörzsölte homlokát a gazdájához.

.mondta Corner és száraz ágakat keresett. A vacsora már készen volt.. ott hagyjuk majd az úton és megeszik éjjel a vadállatok! ... bicegett.. . ..Szóval állva akar enni. ahol van! Torkig vagyok vele. végre is tudjuk.. Hiába: meg kell szokni.dörmögte Bronson -. A fel-fellobbanó lángok alacsonyan pislákoltak a rőtszínű parázs felett.. Én eddig még csak pullmannkocsiban utaztam.. hogy miért pont Tanassot választotta tartózkodási helyül ez a fiú? kérdezte Corner....Majd csak alkalmunk lesz rá. mint egy ló? . Az még csak hagyján. egyszerűen lelövöm. Lindsay. Ha nem tud lépést tartani.Nagy előnyt szerzett a kölyök. Újabb két lovas érkezett most és nagyot fújva szálltak le. ezt meg kell mondanom. . hogy olykor leestem a bestiáról. Uraim.Nem értelek Lindsay .Jaj.. a ruhája szakadt volt és tetőtől talpig poros. Leugrott a lováról. Átkozott ötlet volt ezt az ügynököt elhozni. Tehát. Nekem még bele kell jönni a lovaglásba. hogy nem születtem zsokénak.kiáltott rá Lindsay. hogy valami elhagyott helyen találkozzunk vele . Egyik-másik ásítozni kezdett.Jenkins visszalovagolt azért a hülyéért . .. lássák be.Nem tudok. azután nyögve végigfeküdt a füvön és néhány falatot evett. amíg nem hord fegyvert magánál.Ostoba vagy! A Véres Tomot sem lehet egy város közepén csak úgy lepuffantani. ha fegyvertelen. Végül is letérdelt. de mégis azt mondom. Corner volt az egyik és Bronson a másik. mert nélküle nem ismerjük fel a Véres Tomot. . És nyomában Holborn. majd mélyen elaludt.Hm. De milyen siralmas állapotban! Száron vezette a lovát. Hortyogása betöltötte a prérit. .jegyezte meg Jenkins. nyögött. . hogy a Véres Tomot feltételes kegyelemben részesítették. Lindsay volt. mert éhesek voltak és gyorsan akarták megfőzni a vacsorát. bánjunk óvatosan vele. Nekem nem kell tudni azt.. a hasonlatai nem éppen hízelgőek Mr. . . és az nem töri fel az embert.Óriás termetű lovas rúgtatott ki a tisztásra és dühösen kiáltott visszafelé: . de a nyereg!. maradjon ott.Üljön már le! .mondta Bronson -.Hagyjátok a fenébe. .A fő..Meg vagyunk verve ezzel az emberrel . mint volt rendőrtisztviselő.Ha folyton elmarad. . hogy Tanassoba ment és ott is marad. mikor megérkezett Jenkins. mert törvényen kívül áll. . Tüzet raktak és hozzáláttak a főzéshez. . hogy az ügynök megmutassa nekünk.Csak azt szeretném tudni.

Elismerem. de most hallom.. . még hozzáfűzte: . Ez az újabb bomba még meglepőbben hatott. Négy revolver irányult Gringo Foxra.kérdezte Lindsay Foxtól..Mexikóból térek vissza Kaliforniába. Sohase üljenek ilyen közel a vízparthoz. majd Bronson mély hangja dörmögött bele a sötétbe. Később. Szerintem Tanassoba akart jutni. nekem elég lett volna az egyiket előhúzni és már nem élnének. ugyanezen a helyen.Gringo Fox! A meglepett csendet csak Holborn egyenletes hortyogása zavarta. az északi országút felé lovagolt.Úgy van. ahol leöntöttem a tüzet kávéval. a banda szétfutott.felelte egykedvűen. a Véres Tommal? . ahonnan segítséget remélt.Nagyon egyszerű a megoldás . Arthur Wheeler aznap éjjel. nyugati emberek lennétek.Csak tegyék el az ócskavasat. Itt ült vagy fél órát. Oda igyekezett.mondta Jenkins. Lindsay valamikor Gringo Fox bandájához tartozott. amit alig zavart meg a hamvadó parázs rózsaszínű sugárzása: . Azután füttyentett. . . mire kilépett a sűrűből Rodrigó és harapdálni kezdte a füvet. . . amikor Gonzales ezredes kegyetlenül hozzálátott a rendcsináláshoz.Együtt ebédeltem vele . . meg kellett volna találnotok amott balra a friss táborhelyemet. De úgy járkáltok itt a rétségen. .Éppen kávéfőzés közben zavartatok meg..A többit egyenként lőtte ki közülünk a Nevada Szelleme.Nincs bandád? .Fernandez! Ismét csend lett. A vörös leült.Találkoztál. hogy az a kölyök a Véres Tom volt. .Már csak hárman vannak. Egy idegen hang szólalt meg a közelükben.Tévednek! Ijedten ugrottak fel valamennyien.A Véres Tom?.Hogy kerülsz ide? . Kire számíthatott Tom Wheeler maguk ellen. . és Lindsay átmenekült Kaliforniába. mint mentőtanúra? Lindsay a homlokára ütött: . hogy engem is meglepett valaki. .Ostobaság! Fernandezt rég elvitte az ördög. Egy rőzseággal belepiszkált a parázsba és rádobott néhány fácskát. mert akkor a patak csobogása miatt nem hallják meg a közeledő lépteket.. hogy a tűz ismét fellobogott. és korbácsával ütögette a lábszárát.Mialatt vigyázott. Ha régi.Az apja ügyére akar világosságot deríteni. Ezt neked már tudni kellene Lindsay. .. mikor maguk rajtaütöttek. . mikor még a vörös rabló hordája a mexikói forradalmárok nyomában a felgyújtott falvakat fosztogatta.. mint a süketek és a vakok. Emberekre van szükségem. aki nyugodtan állt előttük.. . tizenötből. hogy ne fusson ki a kávé.

Hogy a Nevada Szelleme senki más. már tudtam. Hónapok óta csak egy dologgal foglalkozom. De amit mondtatok. ha tudom. hogy kicsoda . Annyi aranyról. ahol ezer méter magasból az Alder-Spring a Sacramento völgyébe zuhan. Még soha. Tom Wheeler elvezet bennünket Fernandezhez és így a szellemhez is. megkerestem a nyomát és követtem. Míg végül mindössze három maradt. Az egyetlen pont. 5. Mesebeli kincsről van szó. .. Éjszaka lehetőleg nem jártam együtt a fiúkkal.Mit tudsz? . hogy ki a Nevada Szelleme és nem elég.mondta Lindsay -. hogy Fernandez azonos a Nevada Szellemével. . de még a csontjukat sem találták meg. odáig követtem a nyomát. Nekem éjjel kellett félnem tőle.Szó sincs róla! Nemcsak azt kell megtudnom.mondta Bronson és legyintett -.mondta a Gringo. mint Fernandez.Eleinte az volt a szándékom. . aki csak éjjel játszhatja a szellemet. és nem kell érte mást tenni. mi a védekezés ellene: nem szabad éjjel lóra ülni. mert állítólag ott van az öreg Shiwán aranya.A Nevada Szelleme. vagy be kell bizonyítanom.bólogatott Bronson -. Itt van a titok valahol. ha éjszaka valami vállalkozásba kezdtünk.bólintott Fox dühtől eltorzuló arccal. ezt már ezren is keresték. A Kereszt Tetőre indultak. amennyi talán a legnagyobb New York-i bank pincéjében sincs.Mint a szellemek.Mikor a negyedik embert lőtte ki. Érzem! Az Alder-Springnél! .Vagy mint az olyan ember.Tizenhat emberemet terített le. egyszer onnan dörrent el egy lövés.Úgy van..Hallottam róla . Én tizenöt emberemmel láttam hozzá a kutatáshoz. . . Valahol arra kell lennie az öreg Shiwán kincsének is. mert nappal tisztes polgár..Az öreg Shiwán kincséről van szó .. . hogy nem árulom el a jelenlétemet. Ha lelőtt valahol egy rablót odamentem a tett színhelyére. Sokan tűntek el erre. amiért érdemes volt húsz évig rablóéletet élni.És a legtöbb kincskereső eltűnt . Csak éjjel jár..De most már tudom. mindig találtam egy kifogást.Na és? .Egész karavánoknak nyomuk veszett. Az természetes. Gringo Fox egy szúró pillantást vetett rá. . Közben vadásztam a Nevada Szellemére. . .. mint megtalálni és elvinni. .És miért éppen téged kímélt meg? .Úgy van . A Kereszt Tető meredekén kanyargó ösvényeken. az összefüggésben áll az én ügyemmel. Minden lövés egy emberemet vitt el. hogy Fernandez rablógyilkos volt. őt nem ismeri senki. hogy egy mesztic és álnéven él Tanassoban. de egyszer innen. ha a Nevada Szellemét keresem. senkit sem lőtt le nappal..kérdezte érdeklődve Jenkins. Egyszer a sarkában voltam. csak az áldozatait találják meg. . . .Eddig én sem tudtam. .Ezek szerint . ahonnan indulhatok. Ezen a nyomon indultam el. egy olyan „munkával”. rajtani kívül.felelte Fox. . . hanem vagy azt kell bebizonyítanom. ő nappal volt veszélyben. hogy ő a Nevada Szelleme! .

De hát miből tudod. . hogy ti most nem lovagoltok be a városba. Megállapodunk abban.felelte mosolyogva -. amiből tisztességes osztalékot kaptok.. .Most már tudom. ami zavart okozhat... abból..Ha nem adja ide nekünk az aranyat. ha szükségem lesz rá. És most aludjunk. .. hogy Arthur Wheeler lovon akart elmenni hozzá Tanassoba.felelte Lindsay. úgy minden fáradság vagy veszély nélkül megszerzem az öreg Shiwán aranyát. ha csatlakoztok hozzám.Nem értem.Ez számomra is fontos.Én bízom benned és csatlakozni fogunk hozzád. ha segítségemre lesztek.Tőletek.Abból. hiszen ő is Fernandezt keresi.. ha ez a fiú beleszól a játékba. hanem valahol Tanasso közelében táboroztok. hogy őrá is szükség lesz. addig nincs nyugalmunk. lehet. A Véres Tomot azonban el kell intézni. Amíg azzal a kölyökkel nem végeztünk.. hogy ki lehet Fernandez? . hogy felismerjétek Fernandezt. Az egyetlen dolog. amit beszéltetek. Ti csak akkor jöttök be a városba. Ezt a hülyét vigye be Jenkins a városba. Itt találtam ki a fa mögött. . . .Ha be tudom bizonyítani .Nem is sejted. . akkor felkötettem. . hogy a Véres Tommal is végezhessetek. Gondoskodni fogok arról. . Rövid habozás után Lindsay azt mondta: . .kérdezte Lindsay.Honnan? . Jó éjszakát. A legokosabb tehát.

. mint ahogy ezen a ranchon szokásban volt.Miért mi a baj vele? . . . amíg ezek a nyugati emberek megtanulták a spanyol főúri szokásokat. mert nem sok érzékkel bírt a hagyományok tisztelete iránt. egy tejfölösszájú fráter. leült.Parancsol velem. . a mi cowboyunkat. Senor colonel . pofon ütötte és kirugdalta a kocsmából. akiről szó van. Ingrammot. Az ezredeshez még saját alkalmazottai sem jöhettek be külön engedély nélkül.Jöjjön csak. .. hogy távolítsam el közülük Patkinst.Ismét azt hallom. vagy bátor ember. Sokszor valósággal csiklandozta valami belülről.mondta Ingramm. aranygombos libériában. Miguel.felelte elgondolkozva az ezredes. Ingramm.. Leöntötte a whiskyvel.A Glower vendéglőben ültek a legények tegnap és bejött ez a Patkins kölyök cigarettát venni. a különös halványan izzó szemre.Kéretem Mr. Tisztán. amíg Gonzales ezredes nem ült le.szólt a négerhez. . Az intéző mélyen meghajolt az ajtóban. komikusnak tűnt a leány előtt.Mi törtérit? . hogy ezt az új fiút küldje el. kalapját a kezében tartotta és kissé meghajolt. Az ebéd. aki úgy látszik hallott már a mi csodabogarunkról. Küldje ide azt a Patkinst . és miután a házigazda helyett mutatott. belékötött Patkinsba. Ismerni kell azt. rendesen volt öltözve. ha az állatorvos ott maradt estére. Bántotta. hogy ez a nyílt homlokú ember gyáva.Gyáva. . Senor. Az intéző például tudta.Valami nincs rendben a gazdaságban? . Már éppen hívatni akartam. amíg Gonzales megszólítja. Csak arra akarom kérni ezredes úr. de nem valami erős. Ma egyenesen felszólítottak. Kedvetlenül döfködött egy kenyérgalacsint. Miguel kiment és nyomban utána Tom lépett be. Majd intézkedem. hencegő. vagy ossza be más munkára. . az óriás néger. ahol mindaddig állva maradt az asztalnál. de azért engedelmesen lesietett gongütésre emeleti szobájából az ebédlőbe. Mr. Valamelyik szomszéd farmról. mikor Miguel. Konyakot Miguel. amelyen olykor nagy betegre emlékeztető mosoly suhant át. a szabályos. hogy nevessen..Magammal hoztam. .Jó.. . kint vár a tornácon. És egy ilyen alak felpofozta Patkinst. Ebéd után az inas bejelentette az intézőt. Sok év kellett hozzá. Azt mondják. anélkül hogy a fiú csak a kezét is felemelte volna.Minden jól megy. . ridegen szomorú arcra. mint mindig. fehér kesztyűben körülhordta a tálakat. hogy gyáva voltál. hogy nincs rendesebb farm az Államokban. küldd be a cowboyt .. pedig tudják. különben itt hagyják a munkát.HETEDIK FEJEZET A szellem nyomában l. hogy meg kell állnia az ajtóban és várni. A legények nem akarják tovább tűrni a szégyent.. Nagy szájú.Köszönöm. És ezt a fiúk nem bírják. de távolról sem olyan mélyen. inkább nem dolgoznak itt. A leány most visszaemlékezett a fiúra.

Az ezredes felállt. Colonel.mondta az ezredes. Senor. hogy a házból már nem látják. hogy mit teszek. Jobban szeretem. kihordhatná az orvosságot és az élelmiszert az én környékbeli szegényeimnek.Bízd rám.. A fiú szolgálatkészen melléje lépett. akkor is. Az inasi teendőkön kívül Miguel szokta Anna gyámolítottjainak elvinni a segélyt. hogy Miss. ha elbocsát. A lány felkapta a fejét. Colonel .Ilyennek születtem. hogy gyáva ember van közöttük. 2. azt nem bocsátom el. Aki rendesen viselkedik. hogy a gyávaság gyógyítható betegség. Ezzel jelezte. .Mr. .bólintott az ezredes. legokosabb.Nem bánom . a seriff is megijedt annak idején. A derűs. hogy a fiú lépései nyomán nem hallatszott semmi nesz! . .De hát miért? Ez igazán nem jó így. Nem akarnak veled dolgozni.Jöjjön nyugodtan mellettem Mr. mindössze pár száz méter. jószagú reggelben százféle madárhang töltötte be a mezőt..kérdezte nyájasan Gonzales. Mr.Igazuk van.. Nem értette!. Patkins. ha valaki állítólag gyáva. Miss Gonzales. ahol a vásárosok rakták ki áruikat. A leány ismét ideges lett a nesztelen.Nem akarok bátor lenni.felelte Tom. .Miért mondod. Patkins jó lovas. Ingramm és Tom elmentek. és Miguel helyett elviszed a szegényeknek való holmit. Tom az ajtótól mindössze négy lépést tett. Senor. vidáman hátraszólt: . karján a kosárral. A lány ment elől és Tom egy lépés távolságról követte. hogy gyáva vagy? . azzal a kis térséggel. Tudja. hogy sérült a lába . Ez a vén deszkapadló.Ülj le . . .. . . és az út végén látszott a templom. Nem is beszélve arról. és Anna döbbenten vette észre.A legényeim szégyenlik. amely reggeltől estig bántóan nyikorog.Az voltam. Rövid ösvény volt. hogy befejezte a kihallgatást. . hosszú. Patkins. meg sem reccsen Patkins lába alatt. .Ön rendelkezik velem. A kétméteres négernek egy kóbor kutya harapott a lábába és még mindig sántikálva járt. Tanasso utolsó házától egy szép fasor választotta el Gonzales gróf ranchát. Próbáljon meg kissé erőt venni magán. Patkins. . én azt hiszem. Én csak apus előtt szoktam betartani ezeket a gyűlöletes szabályokat. Rendben van? . miért gyáva maga? . Minden tisztességes embernek meg kell élni.Ezentúl reggel bekíséred a senoritát a városba. . Azt hiszem.Mondja nekem azt. vontatott lépésektől. két oldalt tarka vadvirágokkal dúsan benőtt rét fogta körül. Mikor egy dús cédrus eltakarta őket és a lány tudta.Mert az vagyok. senorita..szólalt meg Anna. . Miguel úgysem győzi a lovaglást meg az inasmunkát együtt. ha bajban van.Mondja Mr. amitől Gibson.

Hát nem szép látvány ez: boldog szegényeket látni? .Várjon. Éppen a nagy cédrushoz közeledtek. Anna a virágokat nézte. . Hallgattak és maguk sem tudták miért: zavarban voltak. Tom melléje telepedett. ahol a betűző napfény csak arra jó.. mint betörni egy vadlovat. ott is bement valamelyik házba. hogy lelkében felengedett a vaskapcsok szorítása. hogy: . Apja halálának szörnyű emléke óta talán most először érezte Tom. aki a hegyek szabad fia volt? . hogy Lincoln Ábrahám. nincs nyomorult ember. elhanyagolt kis helység volt. Nagy iskola volt ez Véres Tomnak.Ha akarja. Anna hirtelen felugrott. . . Jobbra-balra hajladozott és virágot szedett. egy néger szolga helyett.Így születtem. hogy Tanassoban nincs koldus. fehér fala. . Sorra látogatta a város szegényeit és ezek százszor. És igazuk volt. . A bátorság csak háborúban erény.Csúfoltak.Nagyon bántották a cowboyok? . Tom követte.. Mégis akármelyik van olyan kitűnő ember. Az mindig attól függ. mint a szeplős Johnson vagy akár az öreg Hyckes. Mikor a rablók elleni hadjárat megszűnt és az ezredes nyugdíjba vonult. és különben sem lehet általában a nőkről beszélni. Kosárral a karján. vagy Franklin Benjamin megállták volna a helyüket egy kocsmai verekedésben.. Hm. a nők is. mint a börtöncella. A lány egy ideig szótlanul nézett kísérőjére. milyen hideg és homályos a bezárt odú. .mondta Anna.. Lehet Miss Gonzales.Mindennap imádkozunk a Colonelért és a Senoritáért. menjünk. Ez nem jó dolog. hogy nagyon-nagyon sötét az élete. aki pedig alaposan oda tud sózni. Mert virágot is szoktam vinni a szegényeimnek. Apus ugyanis büszke arra. A gyáva embert megvetik a nyugati férfiak.... És azt hiszem.De szép. amely eltakarta a ranchot...De magának nincs találmánya és nem is államelnök. Anna kifáradt és egy nagy fa árnyékában egyszerűen leült a földre terített kendőjére. Így még nem fogta fel eddig a bátorság kérdését. Gonzales valósággal az atyja volt ennek a városnak. azért mégsem sajnálatra méltó. betegeket és szegényeket látogatni! Érhet-e ennél megalázóbb sors valakit. Messziről már látszott a templom barátságos.. . ezerszer is elmondták. Tanasso piszkos.. Szedjünk virágot. Ma valósággal mintául szolgálhatna az egészséges..Én mindennap ett ől vagyok jókedvű.. A városig alig szóltak egy-egy szót.Nem hiszem... karcsú alakját és egyszerre úgy érezte. Anna megállt.. De most még sötétebb lett. hogy nagyobb dolog volt az izzólámpát feltalálni. Az bizonyos. gyerekes nevetését.Szomorúnak látszik . mert mi mindenkin segítünk. csak gyáva.Hát ne legyen gyáva.. Nézte a lányt. mikor visszafelé mentek. hogy megmutassa. szép nyugati városnak. .. Anna itt is.. üljön le maga is. Tom táskájából mindenütt előkerült valami. hogy Edison elszaladna egy pofon elől.. Anna volt az ezredes jótékony jobb keze. .No.. ami szükséges.

hogy mi a baja: maga boldogtalan. De most. a gyáva cowboy állt jobbra tőle vagy ötlépésnyire. ahogy szinte zuhanva jött feléje. vérben forgó szemekkel. aki olyan messzire tud nézni. hiába zárkózik el. alacsonyan keringtek.. De még lehet boldog ember is. habzó szájjal. Szokatlanul sokat kellett foglalkoznia furcsa kísérőjével. kezében baltával. mintha úszna a levegőben. gyors volt és egyszerű. Minden mozdulata könnyed. Egy tizedmásodpercre megmozdult a fiú lába és a néger ettől a gyors rúgástól ismét a falnak vágódott. Anna elpirult és nem felelt. árnyékuk ott látszott a mezőn. Mikor Anna felnézett a sikító. azután elájult. Kissé tettetett vidámság volt. hogy miképpen. fekete fellegek futottak az ég kék alapján. mint valami leopárd. A korlát és a ház elzárták a menekülés útját. A cédruson túl felbukkant a farm. Pedig hiába néz ilyen hidegen. senorita Gonzales. Az ezredes már kilovagolt. ahogy a lépcső korlátjára zuhant.. Lincoln! . 3. Tom most a lányra nézett. és a madarak nyugtalanul.köszöntötte vidáman a fiút. Csak véletlen. A néger átrepült a kiforduló karral ellenkező irányba. A szakácsnőt lerázta magáról egyetlen vállrándítással. de a fejével visszahajolt hörögve. Csak Tom.. Mr. nem is látszott. Az óriás Miguel ugrott ki a konyhából.Jó reggelt. hogy a balta eltévesztette a fejét és vállon találta. miközben beszél. A magasra emelt baltát tartó óriási fekete kéz csuklóját ragadta meg és valószínűtlenül könnyed mozdulattal megcsavarta. Lelke visszatért a Sierra Nevada havas csúcsairól: .. . de mégis irtózatos lehetett ez az ütés. egyetlen nagy ívű ugrással és elnyúlt testtel.. Jobbra a lépcső vaskorlátja zárta el az útját. mint a biztos. mert rosszul aludt az éjjel. A lány lelépett a verandáról és elindult.Igazán azt hiszi?.. Szemberohant rá a veszett néger a baltával. hogy harapjon. mögötte a lépcső karfája és a ház közötti beszögellés volt.maga még senkihez sem volt őszinte. . Zsibbadtan lapult a falhoz. Anna épp most reggelizett és jött ki a házból. szörnyű pusztulás: az óriás Miguel. Az istállófiú. Szabadon maradt ökle egész kis lendülettel csapott a néger állára. Egy csavarintással a levegőbe röpült Miguel és a ház megremegett. hörgő ordításra. Azután mintha óriási felfújt gumi lenne. mert Anna csontok reccsenését hallotta.Az óriás Miguel megveszett! Senki sem gondolta. Lomha. Másnap reggel Tom megint csak ott állt karján a nagy bőrtáskával. tört vállal zuhant a földre. Tomon a legkisebb erőfeszítés sem látszott.. könnyedén átsuhant a lány előtt.Azt hiszem . aki szintén belekapaszkodott. hogy a jelentéktelen kutyaharapás ilyen következményekkel járjon. . mint valami faltörő kos vetette magát fejjel előre Tomra.Jó reggelt. eltorzult arccal. már késő volt ahhoz. Az idő borúsabb volt. Ebben a pillanatban irtózatos ordítás hallatszott. Most a házfal mentén ment a fiú felé. hogy meneküljön. De még egyszer feltápászkodott és. Én tudom.mondta Tom szemébe nézve . Most rohant egyenesen Anna felé! .

. Nyolcan is csak nehezen tudtuk volna megfékezni. .Mehetünk. A cowboyok nevettek. .mondta Johnson. a szeplős kirántotta egy ujjal Tom nyakkendőjét. ugyanezzel az ujjal felütötte az orrát és a fiú kalapját előrehúzta az arcába. hogy engedelmeskednie kell.. mert érezte.. .. . . mint valami viaszfigura és két tágra nyitott szeme lázas. hogy ha Tom meglendítené kissé a kezét. . úgy.Kérem . Egészen a lány elé lépett: . ami történt. majd nevetve elmentek valamennyien.Rosszul van.Adj egy kis tüzet . . .Igen.. . miután elájult. senorita Gonzales? . mint a százhúsz kilós néger.Tom mosolygott.. Tom hidegvérrel visszatette a nyakkendőjét.Irtózatos ereje volt szegénynek. hogy ez a cowboykisasszony elég bátor volt ahhoz és megkötözte. ha gyávának tartanak. . valami olyan mesebeli egyszerűséggel tette harcképtelenné a veszett óriást. átesett a korláton és lezuhant. Azután a kalapját végigsimította a kabátujjával és újra feltette. de úgy.Miguel felrohant a lépcsőn.. a nyakkendője sem mozdult el a helyéről. Közben a magához tért szakácsnő rohant a cowboyokért és most nagy lármával siettek a házhoz. mint az imént. Tom szelíden mosolygott.Lezuhant. A „cowboykisasszony” szóra jót röhögtek.. .felelte a lány és megint csak félve lapult a falhoz.. És most már azt is tudta. csak akkor élhetek nyugodtan.. . mintha legurult volna és megkötözte szorosan kezét-lábát.suttogta. hogy lezuhant a lépcsőn . A lány ezt jól látta. Tom könnyedén felemelte a négert.Nem mondja el senkinek. . Anna a tornácról nézte az izgatottan cigarettázó.Köszönöm..Nem mondom el. hogy csizmájával és egész testével ránehezedett a fiú jobb lábára. Senkinek sem szabad megtudni hogy én itt elbántam ezzel a szerencsétlen Miguellel. . Érti? Csak akkor maradhatok itt. . mint aki egy madzagot kötött meg és most eldobja. sárgás fényben foszforeszkált.ismételte szinte alázatosan. eléje lépett. A szerencsétlen négert azonnal kocsira tették és a városba szállították.szólt fel gyerekesen tiszta. kérem. ..Tom Annára nézett.mondta vigyorogva a szeplős Johnson -. és mint aki rá akar gyújtani Tom cigarettájának a parazsánál.felelte különös mosolyával Tom. .Szerencse. .mondta a lány csodálkozva Patkins határozott hangján és a saját engedelmességén.Még jó . beszélgető cowboyokat. .vigyorgott Johnson. És Anna megdermedt. Miss Gonzales .. a lépcső aljára fektette. Nem lihegett.mondta Hyckes. .. mintha nem akarna meggyulladni és vigyorgott. megbotlott. Jó sokáig szipákolt a cigarettával.Neeem. ahogy egyszer Gringo Fox ott a patak partján. ez az ember még nagyobbat bukna. Vadul dobogott a szíve. udvarias hangon a tornácra.Hallgasson ide.

Ki maga? Tom megállt és a lányra nézett csodálkozva. fehér gipszből és a szobor orra le volt törve.. A szoba bútorzatából nem sokat őrzött meg. hogy nem állta valakinek a tekintetét..Nekem tudni kell.Nem kérdezem. ahonnan elindult a dráma. Megölték az apámat. amit ne lehetne jóvátenni. Egy ilyen szobára ő is emlékezett.Mi az? . . . . Tomot ismét szorították a vaskapcsok.. .Muszáj. mert nem ért fel odáig. hogy mi a története . mialatt a vele egykorúak meleg gyerekszobában ültek és tanultak. .De van. .Miért érdekli ennyire? .kezdte újra Anna.Nem igaz. Szótlanul mentek egymás mellett végig a fasoron.. . miért csinálja ezt? ..Senorita.Maga miért. miért rendült meg annyira ettől. mert hiszen fiatal volt akkor.Szólítson a keresztnevemen! . hanem arra a másikra. . . ha tizennégy éves kora óta csak revolverrel játszott és odafent a Sierra Nevada hideg csúcsán. . hogy van valami.. A fiú szokása szerint a távoli ég alját... amiért lemondana a bosszúállásról? Tom nem felelt. Nem arra ott Balting Cityben. A lány lehajtott fejjel a földet nézte.. Nem értheti ezt meg. . Látott egy gömbölyű faállványt.maga sem tudta miért. Maga sem tudta.Nem hiszi. amit nem lehet jóvátenni és nem lehet elfelejteni..Igen. úgy nézett fel rá: . ami már lassan felengedett benne. a vaskapcsok szorítása engedett..felelte a földet nézve és nagyon elpirult.. Nem tartozom senkihez és sehova.Csak egyet kérdezek: nincs semmi.Nincs bűn.Megölték az apámat. Johnson szeplős arca befedte azt a kis tavaszi olvadást. . A lány megállt és egész közel ment hozzá. ez valami félelmetes dolog. .Tom hallgatott.. . biztatóan a leány.mondta kedvesen. amelyen Grant tábornok mellszobra állt. . Az életemet a bosszúállásnak szenteltem.4. .Most ne kérdezzen többet. Homályos volt ez a kép.. Ez valami sötét. ahogy kimondta a leány keresztnevét.. . a vadászatra induló leopárdot követte nyomon.kérdezte a leány. hogy jól tenné.. Van. Egy másik gyerekkel volt együtt. Azután látott egy alacsony fiókos szekrényt... Először történt meg vele.Anna. A lány hallgatott.Nem érzi. .Bűnt követett el? . amiért érdemes lenne másképpen folytatni. faragott cirádákkal és a fiókos szekrény márványlapján néha vágyva nézett egy-egy almát. ha őszintén beszélne valakivel? .

Meglepetése csak egy mozdulatnyi visszahőkölésben fejeződött ki. ha megölték volna az apját és ismerné a gyilkost. . Még igen kevesen látták szemt ől szembe olyanok. akkor sajátította el egy színésztől. nyomában a fiúval. Így azután. ha letette a parókát és lefestette a szemét.Az agymunkát csak bízd rám..intette le higgadtan a cinkosát.. megtévesztő soványsága dacára. The narrow.. . ami különb a bosszúnál. hogy a porszívóügynök nem vette észre. De ha akad is valaki. Tudna nyugodtan élni ezzel a tudattal. és Tom máris követte a hatalmas táskával. mert mindenfelé csak a gúnynevét ismerték: „a keskeny”. Holborn? Nem ülne le egy pohár sörre? . hogy valaki mégis észrevette.Mi újság. Mindenesetre szerencséje volt. aztán megfordult.. mert Lindsayékkal együtt lovagolt Great Dephtig.. akit közben ő is megismert. . A vendégfogadó emeleti ablakában egy ember nézett le a térre és látta Annát. Holborn! Az ügynök nem vette észre a fiút és belépett a helyiségbe. aki látta már Gringo Foxot. az egész arckifejezését átváltoztatta a fekete haj és szemöldök.. . . .. aki. .Hol van? Miért állsz még mindig itt? . A Gringo Fox volt! A rabló nyugodtan lakhatott bent a városban.Kit? . Véres Tomot rövidesen elintézzük.. Fiatal. halkan fütyörészett egy darabig. Narrow . az sem ismerte volna fel. Lindsayék ott maradtak Great Dephtben és az ügynök tovább jött Foxszal. Most már úgyis mindegy. Szembetalálkozott az ügynökkel. hogy mint kell a szemöldökét színpadi festékkel vörösre festeni. De azt már nem tudta. Addig nézett utánuk. vézna külsejű suhanc ült az ágyán. .Nyugalom. . Tizennyolc éves korában tette fel először a szép vörös parókát. ha valakinek megölték az apját.. Az igazi nevét nem tudták..mondta az ügynök elborult arccal.A Véres Tomot.Megihatjuk azt állva is . De ez az érzés vérszomjas embereknél sohasem kerekedhet felül. Mehetünk Mr. .. Lement az ivóba. Mikor Tom és a leány eltűntek a szeme elől..Nem tudom. akik azután életben is maradtak. Patkins...mondta Fox. Tom egy másodpercig megállt. hogy van érzés. milyen érzés az. Ahogy befordultak a templom előtti térre. A vendégfogadóba egy ember ment be kissé bicegve. Eh!.szólt lehorgasztott fejjel a lány.A suhanc felugrott.Nem érti.Átkozott legyek.Értem. Mr. Anna nyugodtan ment az útján. .. Én csak azt tudom.Láttam . Várj itt meg. A banditának ugyanis szénfekete haja és ugyanolyan színű szemöldöke volt.. Amerika bármelyik államában két-háromezer dollárt ért élve vagy halva.. Csak akkor érthetné. ha megértlek Gringo! Ez a vadmacska majd beleszól a játékba... amíg befordultak a sarkon.

Hiába bele kell jönni a lovaglásba. Nem is hittem volna. . ahol Narrow csizmástól feküdt az ágyán és cigarettázott. . meghülyült egy kutyaharapástól. kitűnő modorú úr mellett egy fiúcska hatalmas csomagot fogott. .Egy óra múlva Anna Gonzales egyedül jött visszafelé.. majd beküldök érte. a Sacramento halott ágánál van. Az előkelő megjelenésű. Dr.Bocsánat. ahogy tudsz. Azt hiszem.Az volt! A néger. de azért semmi sem vész kárba. . leghelyesebb lesz. és míg a mexikói mély meghajlással kalapot emelt.No meg a leánya. sárga nyakvédővel útban lesz Norwichból. . . ...Sürgősen ellovagolt Norwichba.. .. Engedje meg.Ne tartson tolakodónak.Gringo Fox fizetett és ment. ha a csomagot a fiú leteszi a vendéglőben. Senorita. hogy megismertem Senor. aki a csomagot vihetné. A templom előtt valaki megszólította. hogy kitűnő atyjának honfitársa lehetek. El is köszönt Foxtól és felment a szobájába. azután szóba ereszkedett a vendéglőssel.. hogy egy mexikói senorral áll szemben. egy halász megbetegedett és orvosságot küldtem neki. ötórányira Tanassotól. egy jólelkű embert.kiáltotta a mexikói -.És állandóan fejlődünk. ..Ugorj nyeregbe! . . Dios! Hisz Norwich legalább tíz óra lovon! . aki azelőtt vitte a táskáját. nyargalj.Mit kíván uram? . hogy erre Kalifornia belsejében ilyen tiszta.Most látom csak.. hatalmas bőrtáskával.Gringo Fox felsietett a szobájába. a Sacramento halott ágánál. .felelte Fox.Kedvesen biccentett.. Szinte naponta sorra járja a szegényeket. és adományokat osztogat meg orvosságot.Ezt sokan mondják senor . Mi is győzzük a szegényeket adománnyal.Óh. Senorita. . Naphosszat állt. Senor. a leány elment. . hogy adományához hozzájáruljak valamicskével. kockás ingben. A mexikói sört rendelt. .Köszönöm.. . . .Az ezredes kitűnő ember. . Az ismeretlen mélyen meghajolt és megemelte a kalapját. Mint mexikói spanyol büszke vagyok arra. visszafelé Tanassoba. . . Anna barátságosan mosolygott. Norwich ötórányira sincs innen. hogy a Véres Tom ma este egy kis indián lovon. Hallottam. Norwich.Nem őt láttam az előbb az ablakból? Egy legény kísérte.Ha hellyel kínálták meg. hogy védőangyala és gyámolítója a város szegényeinek. Joadez vagyok. nyomban szomorú lett. Senorita.Szép város. hogy nincs itt a kísérője. A vendég öltözködési módja kétségtelenné tette előtte.Téved senor. Ez a fáradhatatlanság szoros összefüggésben állt a nyeregben eltöltött órákkal. modern helység akadjon..mondta a vendéglős öntelten. Valóságos angyal. Jó kezekben van a város vezetése.Hallottam róla . Great Dephtbe és mondd meg Lindsaynak. Örülök....

ahol mindenfelé aranymosók dolgoztak. A halászfalu néhány rongyos házikójának lakói hálásan búcsúztak tőle. Néhány aranymosó közelebb jött. Tom végignézte a lovast és egy oldalpillantást vetett a közeledőkre. Balting City helyett? . Itt most könnyen meglincselhetik a kormányzó igazolása dacára. Jobban szerette volna. .Vágtassunk inkább uram. megerősítve Gringo Fox három banditájával. .Igazolni tudom. Tom kijött a beteg halásztól. Ezt a hosszabb utat választott a víz mellett.parancsolta Jenkins.Errefelé sok lovas jár éjjel.mondta gyorsan. de nem látott semmit. hogy ő a Véres Tom.Sőt. Kövessen Sacramentoba.5. .Lovagoljon közvetlen mellettem . A kis kócos ló hirtelen nyugtalanul megrázta a fejét és harapni kezdte a zabláját. Tom lassú ügetéssel lovagolt a folyóparton. Miért visz Sacramentoba. Nincs az a félelmetes bandita. forgalmas helyeken járt éjjel. azt úgy látszik Véres Tom mégis kivehette valahogy a sötétben. .felelte Jenkins. Tom ismét megfordult. Még jobb így. Tom megfordult és összehúzott szemmel meredt bele az éjszakába. mert lovasok jönnek utánunk. ha csak lehetett. Tudta jól. .Egy lovas állt mellette.Áthelyeztek. Jenkins is megfordult. A Sacramento felől át kellett vágni a Nevada hegység lábánál elterülő hatalmas rétségen. . de így is jó. Bevárjuk a lovasokat . hogy Lindsay. helyettes seriff. Kócos. Miután nem volt fegyvere. a nyomukban van. úgy.. Most már Jenkins is látta. . hogy nyargaló alakok közelednek és lódobogás hallatszott. Jenkins mellette lovagolt. Corner és Bronson. De amit az ő szeme nem látott. . A két ló olykor egymáshoz farolt.Vágtassunk. ha Tom megpróbál elnyargalni és leterítheti egy golyóval. Két revolver volt az övében.Nincs mitől tartani . . A hold olykor pillanatokra eltűnt és újból előbújt a felhők mögül. hogy az alacsonyabban ülő Tom szinte kifordult a nyeregből.Követem .A törvény nevében! . .Sacramentóban.Sajnálom. Feljelentették magát.Harold Jenkins vagyok. a kapitányságon ez módjában lesz. . hogy ellensúlyozza védtelenségét. hogy azonos a Véres Tom nevű rablóval.Úgy emlékszem.mondta a helyettes seriff. ha kiderül. . .. uram. És elindult. hogy a kormányzó felfüggesztette ellenem az eljárást. Én elvágtatok. . Tom melléje rúgtatott a lovával. kis indián lovát megabrakoltatták és ragyogóra csutakolva odavezették a „jó senorita” küldöncéhez. aki lefegyverezve ne lenne ártalmatlan két töltött revolver közelében. hogy ön Gibson helyettese volt.

de út közben kivettem a revolverét.. azután nekieresztette az indián ló szárát és mint a nyíl iramodott el síkon. hogy megkönnyítse a terhet. Ebben a pillanatban kibújt a hold a felhők mögül és csodálatos látványt világított meg. hogy baljával elengedné a szárat. Egy golyó súrolta a vállát. mert vagy ötven méterrel előttük nyargalt. Közben lövés lövés után dörrent. Jenkins lova jobb volt.. de a legveszélyesebb Jenkins.Ne vegye rossz néven . Már közelről hallatszott az üldöző lovak dobogása. a Nevada Szelleme vállhoz kapta a puskáját és anélkül. .. szinte beleveszve az ezüstös fényben úszó látóhatárba! A Nevada Szelleme! Ragyogó fekete varkocsába egy főnöki sastoll volt tűzve. előredőlt. Tom térdével oldalba rúgta ellenfele ménjét.. jobb kézben a puskáját. Ennyi elég is volt. a sziklák közé csapódva.. Két lövése ott sivított el Tom füle mellett. egy kísértetiesen vágtató indián tűnt fel. . mint a társaié. hogy bekerítsék és a hegység lóval járhatatlan sziklái felé szorítsák a menekülőt. aki vagy kétszáz méternyire mögötte vágtatott. bal kezében a ló megeresztett kantárját tartotta lazán. A fegyver egyet kettyent és nem sült el. Lindsay és két társa valóságos sortüzet adott a szellemre. Vége... csattogott alatta a sziklás föld és egyre több golyó süvített mögötte. amely így eloszlik a ló hátán és vágtatott az életéért! Ugyanígy menekült valamikor az apja. Bronson és Corner balra próbáltak előzni...... Jenkins villámgyorsan töltötte meg újra a revolvereit.. Jenkins mögötte volt. Csak a revolvere itt lenne! Gyáva gazemberek!. odalőtt egyszer. A kis kócos állaton most látszott csak meg.Jenkins kirántotta a revolverét és belelőtt egyenesen Tom arca közepébe. a hosszú Smith találat után lógva maradt a kengyelben és a paripa még jó darabig vonszolta. Lindsay. Narrow. good night.mondta Tom -... Long a legelső kiugró szikla mögé ugratott.. Tom felemelkedve a nyeregben.. megsarkantyúzta a lovát és Lindsayékat be sem várva nyargalt a menekülő után... Az ő lova gyorsabb. Jenkins kizuhant a nyeregből.. Tom látta a csodát! Egy kézzel.. és úgy teszem újra vissza fegyvereit. Smith és Long.! Nem messze előtte. odalőtt kétszer. mit ér. ahogy elnyúlt a vágtatásban és egyenletesen. messze. Több lövés dördült a menekülő után. de a kísérteties indián már beleveszett lassan a halványan izzó látóhatár fehér ködébe. Narrow rémülten ugrott le a lováról és hasra vetette magát a földön.. hatalmas fehér kancán.. miután lebukott. Ahogy közelebb ért a hegyhez. Szinte megnövekedett. mint a Fata Morgana csalóka látomása. Jenkins a töltényeihez nyúlt.. nagy félkörben kelet felé nyargalt. Ha kibukkant a hold. kapásból.. Gringo Fox három embere. de elvágták az útját a szabad mezők felé! Egyre közelebb szorul a hegyekhez. Mint valami róka a körben vérszomjas embervadászok félkaréjában. szélsebesen iramlott. amitől az felágaskodott. Okosabbnak láttam.. a hegy lejtője zárta el az utat. kelet felől.. Balról Narrow és cinkosai egyenesen rálovagolnak. ha magamhoz veszem a töltényeket. hihetetlen távolságból.. nyomban célba vették. Mintha az égből hullott volna le.

A kis ló mintha érezné. Mesteri munka volt. Smithnek azonban nem volt szerencséje. A seriff azonban hivatalos szemmel kénytelen nézni a dolgokat. Eleinte. ahogy a leírásokból kiderült. A másik még élt. hogy merre van frissen leütött szikladarab a földön. hogy egy fémlappal óvják a mellkas bal oldalát. de elcsúszott egy fémlap mentén. Tomnak le kellett szállni és minden éleslátását összeszedni. Semmi kétség. De az indián nem tűnt fel többé. de belefúródott a tüdejébe. hogy a Nevada Szelleme erre a helyre lő és kissé későn bár. Patkónyom már nem is látszott. olyan mélyen és határozottan látszott a patkók helye.. eljött. hogy megmenekült. hogy nagy ívben visszafelé kanyarodik a nyom. hogy kövesse. hanem szellem: az öreg Shiwán lelke! Éppolyan kiugró sasorra van. Bár a történet után ítélve. Jenkinst eltemették és Smithet beszállították a tanassoi kórházba. A súlyos sebesült megint egy bizonyíték volt arra. de rájöttek a kézenfekvő védekezésre. tehát délután. Fernandez! Ragaszkodott ehhez a feltevéshez: a Nevada Szelleme senki más. mikor értesítették. ami a legkipróbáltabb vadászt is akadályozza abban. jól látta a nyomot. Jenkinshez siettek. Narrow káromkodott... Hamarosan megtalálta a lónyomot a nedves földön. hogy a lova sokkal jobb.Miután Smith lebukott és szabad lett az út a sík felé. Ahogy sziklásabb lett a talaj. hogy az életükért versenyeznek. hogy a súlyos állapotban lévő Smith magához tért. hogy a ló patkója hol csiszolt le egy-egy kődarabot az egyenetlen talajról. amíg a talaj homokos volt. hogy kihallgassa. nem csökkentette a vágtatást. Csak azt figyelte. A szikla szétroncsolta a fejét. hogy üldözői elmaradtak. hogy a Nevada Szelleme nemcsak rablókat. A szellem nyomában nyargalt! Vagy két mérföld után csodálkozva látta. A golyó elcsúszott a fémlapon és nem hatolt ugyan a szívbe. hogy üldözzék a rohamosan távolodó lovast. A világos éjszakában le sem kellett szállnia a lóról. hogy nem élőlény. Meg kellett találnia. A Kereszt Tető csúcsának lejtőjén volt. Gringo Fox és mindhárom embere tudták jól. Mikor Tom hátranézett és látta. Látszott. hanem az útjába kerülő szerencsétlen bányászokat is lelövöldözi. hogy célozzon. . mint Tomé. Lindsay és társai meg sem kísérelték. Egyenesen a hegységnek tartott. hogy követhesse a Szellemet. csak a vakító holdfényén keresztül tűnt olyan ködösen távolinak. mint Fernandez! A fehér holdfény. hogy a szerpentinen indult neki a hegységnek.. Valami fanatikus rézbőrű lehet.. 6. Ennek is a szíve közepén fúródott volna át a golyó. még nagyszerűbbé tette a Szellem két találatát. de már előbb meghalt: pontosan a szíve közepén találta el a golyó.. mint a Sierra Nevada egykori haramiájának. Tom követte. aki gyűlöli a fehér embereket. szédítő iramban vette a távot. Világosan látszott. De még mindig tiszta és kivehető volt a nyom. Nem lehetett messzebb százötven méternél. amerről a szellemet látta. Lépésről lépésre haladt. Tom nekieresztette a lovát és most már tudta. Abba az irányba lovagolt. megint csak valószínű.

Belépett a kunyhóba. Kimeresztve a szemét. A boltozatos sziklafalak között ijesztően zengett a hangja. Tomnak itt nyomorultul el kell pusztulnia.. Két golyó hiányzott belőle... Mintha nagyon messze egy dinamó működne. A tűzhelyen magasan lobogott a láng. ugyanazt az acélos önbizalmat. Belépett. Virradt. Rugalmas alapra esett... ahonnan visszafelé nyolc-tíz méteres sima fal zárja el az utat. De nem ez történt. Egy kis ház mellett ott látta kikötve a fehér hatalmas kancát! Óvatosan az ablakhoz lépett. a talaj felett.. Rőtszínű és sárgás sugárzással terült végig a nap előhírnöke a Kereszt Tetőn és a szomszédos hegyláncok beláthatatlan sorozatán. sötéten. Ezt ügyesen csinálták! Itt van a hegy belsejében. amíg leért. mintha csak egy mosómedve nyomában lenne. Hamarosan a szélére ért.. a vastag ponyva és víz csepegett föntről is a nyakába.. Jobbra nagy harsogással. A szellem nyomán egy sziklaüreghez érkezett. A lehajlott fűszálak mutatták az indián nyomát. Percek előtt itt volt a kunyhóban a Nevada Szelleme! És ő ugyanazt a jeges nyugalmat érezte belülről. óvatosan. . amely feldobta újra. Azután ismét sziklás részen tűnt el a patkó nyoma és egyszerre. Csak most tudta igazán... a falhoz lapulva haladt.. Mintha lépésék neszét hallaná. A kis fűszálak. . Azután egyszerre elveszett lába alól a talaj és zuhant. Elmosódó zúgást hallott. némán tátongott előtte.... A sarokban egy fegyver állt a falhoz támasztva. hogy nedves a folyosó oldala is. ha a mesztic egyszerűen visszamegy a lovához és elnyargal... Ahogy a sziklafal mentén haladt.. Hús volt odakészítve és egy serpenyő.. Négykézláb kúszott előre. A szoba üres volt. Kifeszített ponyvára hullott. érezte. még nem emelkedtek fel.. Egyik forduló a másik után. amit a magasból földet érő ember érez. Miután megpróbált óvatosan lelépni.. Minden nedves volt körülötte: a szikla. Ebből Tom tudta. nesztelenül. valaki óvatosan jár előtte.Egyre feljebb és feljebb ment. Az üreg fenyegetően.. harmatos talajban. egyre meredekebben kanyargott lefelé. Sietett.. A ponyvát körülbelül egy méter magasságban feszítették ki. hogy mennyire vasból vannak az idegei. mielőtt összetörné a tagjait. igen... Senki sem felelt és távolról ismét halk léptek nesze hallatszott. Igen.kiáltotta harsányan. De hová tűnt az indián? Ha innen nincs kijárás és Fernandez fent meghúzta magát egy sziklamélyedésben.. Az a tizedmásodpercnyi irtózatos érzés is átjárta. akkor elég. hogy egy órával sem előzhette meg itt a Szellem.65 Mauser! Tom felvette. földet ért a lába. Egy átvillanó gondolat: Vége! Vagy nyolc métert zuhanhatott. Távoli zúgást hallott állandóan.. A barlang alapja lejtősen haladt. Az élő fű hamar kiegyenesedik. ezer méter magasról zuhogott alá egy vízesés a völgybe.Fernandez állj meg! . Egy újabb forduló után megállt. Kilépett a kunyhóból. mintha a hegy belsejébe vezetne a barlang.. amelyeket letaposott a ló.. Hajnalra elérte a tetőt és itt újra megtalálta a ló patkójának lenyomatát a szegényes. Egy 7.

A fellobbanó papír lángja kivilágította a barlangot.Vaktában ment előre. Mi ez? Hirtelen rádöbbent... remény és boldogság fűződött ezekhez a zsákokhoz.És most azt is megértette. amelyeken sehol egy nyílás és. amelyeket Shiwán évtizedeken át gyűjtött itt össze áldozataitól. ez engedte át a halvány tejszínű fényt. A fordulónál halvány világosság látszott és közelebbről hallotta a tompa zúgást. Mennyi vér.. mennyi hiábavaló keserves kínlódás. A fal félkörben elzárta mindenfelé az utat. A világosságtól kissé elvakultan tapogatódzott körbe de csak zárt.. Felbecsülhetetlenül sok aranypor van itt felrakva!. Most megpillantotta a távoli. emberi csontok hevertek mindenfelé!... Megtalálták az aranyat... Sok-sok. kemény valami töredezett. Újságpapírt vett elő a zsebéből és meggyújtotta az öngyújtójával.. rendbe rakott kis zsákokban. hangos reccsenéssel. Hihetetlen kincs!. Jobbra-balra sehol egy talpalatnyi kiugrás... minden lépésnél. a vízesés összetörve dobja le mélységbe. Ha csak előrehajtja a fejét.. furcsa tapintású felületet talált. mindenütt arany. olyan magasságban is. befúrta kezét a hézagok között.. Kemény volt és mégis érezte... Odalépett a nyílás széléhez. A folyosó nem vezet tovább.. a pattanó cseppektől simára csiszolt bazalt falon. A barlang hátsó boltozata alatt... Azután egyenletes mélyedések következtek. Idáig jött le a csúcsról. nyirkos. mindenfelé a keze alatt.... csak balra volt egy hatalmas nyílás.. nedves. távoli zúgása. Arany. hogy mi reccsent olykor a lába alatt. nedves falakat érintett a keze... Ugyanilyen volt lent és fent. ... Ez a nyílás körülbelül a hegy közepén volt. halk zúgás és a beszüremlő fény okát. lidércnyomásszerű mozdulatlan összhangban látszottak rövid időre: Az arany és a csontváz!. hogy nem kő. De ameddig a keze elért.. Látszottak a félelmetes tömegben egymásra rakott kis zsákok. . arany! Az öreg Shiwán kincse! Végig a fal mentén.. kis zöldes halomban rakódott le a földön. mindenütt újabb és újabb sorok közé tapintott.. Félméternyire előtte ömlött a vízfüggöny. pedig válláig nyomakodott be a zsákok közé. Csontok! Fehér. azután örökre az övék lett. amely árnyékokkal játszott most a fiú arcán a zuhanó víz ritmikája szerint cikázva. Az ellobbanó papír világánál. a sötét falak. mert a szeme ismét hozzászokott a félhomályhoz.. ahová a keze már nem ért el. De ez a kijárás éppen olyan áthághatatlan volt. Levett néhány zsákot.. A talpa alatt száraz. mint a legvastagabb szikla. Tom visszalépett a barlangba. Már látta is a zsákokat. talán valahol megérzi a falat és a zsákok mögött nyílás lesz.. Néhányan az elmúlt tizenhat esztendő alatt idáig már eljutottak a kincs nyomában. Az Alder-Spring vízfüggönye hullott le előtte. Mintha az üreg kijárásához közeledne! Tágas barlangba ért.. Némelyik elrohadt és a kifolyt aranypor.. kis vászonzsákok sorakoztak. Az ezerméteres mélységből felhallatszott a vízesés tompa.

és mégis mintha a halkan zúgó víz mögül. hogy nem kutatsz tovább utánam... irány nélkül érkező hang volt. ha előbb megismeri ezt a lányt. . meghatározhatatlan helyről jönne a hang...Arthur Wheeler jó volt hozzám.. Nincs kijárás.. Olyan fojtottan. Ült és nézte a zizegő víz homályos üvegekre emlékeztető függönyét. hogy mi vár rá.Fernandez! Nem kell a mocskos. mintha a földből jönne. A piros folt egy sistergéssel elmúlt. Most végre neki is megjött a szava: .Megölhetnélek és megérdemelnéd.. a tíz-tizenkét méteres sima falon lehetetlen.... hallasz engem?..Tom Wheeler.. . akik idejutottak. leheletszerű válasz érkezett a sötétből: . véres aranyad. miután megmentettem az életedet. visszhangosan zengett a nedves boltozatok között... . Honnan ér ide a hang? Ő a víz zizegésén túlról hallja.Csak akkor értesültem róla.. de felmenni. majd a hallott hang ismét megszólalt: . . gazdátlan beszéd. olyan szomorú.Most már körülbelül sejtette. az indián gondolkozik. mikor már meghalt. Az egyetlen ember leszel. Talán minden más lenne most.. szomorú sóhaj. A padmalyról egy kövér csepp pontosan a cigarettája parazsára esett. Ez hálátlanság.. Leleményes emberek. Üldöztél.Tisztán hallotta ezt. . aki a barátom volt.Tom Wheeler. A félhalk. aki élve kijött innen. Leült és cigarettára gyújtott. mintha Tom fülébe suttogna.. de ez földöntúlian megfoghatatlan hang volt. Talán. Tom nem hitt a szellemekben. . rajtam kívül. . gondterhelt. .Kiengedlek innen.. Tónustalanul elmosódó.. Felugrott! .A hang kissé megerősödött. Ezért még egyszer meghálálom a fiának.. végy magadhoz aranyat. A vér. .Az apámat ártatlanul megölték! Te megmenthetted volna.Hagytad. de az is lehet. mégis valahová idevezet. lassú keserves éhhalállal múltak ki és nem találták a kijárást.. Azután a víz zizegésén átszűrve egy sóhaj hallatszott. ha megesküszöl apád emlékére... Csend támadt..Tom Wheeler. amit tett..Ismét csend lett. Most hát meg fog bűnhődni a sok vérért. ez világos. hogy becstelennek tartsák! Egész halkan.Nem tehettem mást.. hogy súgja valaki mellette. Lezuhanni lehet a magasból... .. a bosszú.. . Úgy látszott. Ha bűnösek voltak is az áldozatai..

hogy számot adj az apám becsületéről. Egész napját lovon töltötte. Épp annyi hely volt hogy kicsúszhasson. vékony sugarakban. hogy ő a Szellem. hogy az egyik térdével elférjen rajta. Most megértette azt a furcsa fátyolozott hangot. hogy hason csúszva előrejusson a nyílásig. Ezen a kövön állt és hangja kívülről tompítva ért a barlangba a mellette lehulló víz zajától. A tetőn nem lakik.Nem lehettél apám barátja. A kis indián ló békésen legelészett.. a kinyújtott kezed magasságában. ma éjjel. És egyszer megöli. Jobbra. Lelke legmélyén talán nem bánta volna már a halált. ebben a bátorságában. amely porrá törve harsogott lent a mélyben. . amellyel a Szellem beszélt. Igaza van. Valahol lejjebb kell egy szállásnak lenni. A hang elhalt. hiszen Arthur Wheeler itt akarta keresni. szinte két mozdulatnak tetszett az egész: már ott térdelt a barlangnyílás jobb oldala felett kiálló.. A fehér mén már nem volt ott. mert nem nyugszom addig. Fernandez megmentette őt egyszer.. amíg egy kiálló sziklát találsz. amit az én helyemben te is tennél. mindössze néhány méternyi szikla óvta a feje felett. Elgondolkozva ment fel ismét a tetőre. Nem félek tőled. Ez a kiugró csak éppen annyi helyet hagyott. a vért és az aranyat.. Ezen is húzódzkodj fel. tudott mindent. ahol nem kell félnie. ahol a golyó súrolta. ahonnan váratlanul lecsaphat a síkságra. Az bizonyos hogy Fernandez innen valahova Tanasso környékére tér haza. . Közvetlen alatta és kétoldalt mellette zuhant le az AlderSpring roppant víztömege. mert rajtahagytad száradni a mocskot. inge foszlányokban lógott és vállsebe. amíg megkötözve a bíró elé nem vittelek. az látszott a kunyhón. Ettől a második kiugrótól jobbra halvány fényt pillantott meg. Hova mehetett innen Fernandez. Ne engedj ki innen Fernandez. Bepréselte magát a hasadékba és szembekerült egy üreggel. Egy pillanatig szédülten állt ott a vízesés közepén. pihenhet és átöltözhet. éppen annyi.. ahol megbújhat. Kidugta a fejét. Szóval Fernandez elment. Csak kis hasadék volt. Sok-sok hasonló szikladudor volt a barlangban. amely oldalt és hátrafelé elkanyarodott a lehulló víz mögött. hogy elfogják. A nyílás előtt is víz folyt le.. ahol újabb lapos kis szikladarab állt ki.. utálta a settenkedést. az üldözést.. a keskeny nyílás a barlang homlokzatából előredőlő bazalttömb oldalában volt. De erre a kis részre csak néhány csepp hullott. amivel visszautasította az ajánlatot. hogy egy ilyenre felkapaszkodva valahogy megszabaduljon. Azt képzelte. amíg rá tudsz térdelni. volt némi életundor is.Azt fogom tenni. Visszaült a földre. Bolond lenne. Felnézett.. nyúlj fel a kezeddel. feletted újabb kiugró lesz. Igen. Itt hagyta őt. Csak annyi hely volt itt. Mikor fejével két kapaszkodó keze közé ért.Tom Wheeler. ha egészen a sziklához lapult. Fáradtan ült a nyeregbe és elindult lefelé.Add vissza az apám becsületét! . húzódzkodj fel. Menj a barlangnyílás jobb oldalához. amelyen át megpillantotta az eget. a bosszút. ezen megtört a lezuhanó víz. hogy sokkal lejjebb egyesüljön újra a két sugár.. kis sziklán. Ó. Miután átlépett erre a kiugróra. Elgondolkozott. hogy a homlokzat mögé lehessen siklani. Senkinek sem juthatott eszébe. Csend volt.. ahol ehet. A Szellem utasítása szerint a feje fölé nyúlt. áttehette a lábát egy másik kőre. igen. Kiegyenlítette a számadást.. A nyílás felett sziklapárkány meredt előre. ha egy veszélyes ellenséget kiengedne a markából.. valószínűleg a barlang nagyobb nyílása előtt. légy hát szabad. A fény innen látszott. Mire Fernandez az utolsó szóhoz ért. ebben a szédítő magasságban. keskeny ösvény nyílt meg előtte és néhány ugrással kiért az Alder-Spring zuhataga mögül. Tom csodálatos fürgeséggel. . és cigarettára gyújtott. Ez a kis rész a párkány védelme alatt állott. ihat... kissé gyulladásba jött.

Az indián „rossz út” alatt veszélyes lovaglást ért. . rossz utam volt. Megsarkantyúzta a lovát és a szétiramló juhok között odarúgtatott a kunyhó küszöbén üldögélő indiánhoz. De az indián gyorsan elállta az útját. körülnézett. az indián egy kiváló sebész ügyességével megtisztogatta és bekötözte a horzsolást. hajlott hátú. Ezért nem engedte be őt. uram. ha ő lenne a mesztic? Szemben a síkság és a Sacramento folyó.Sajnos. Odabent alaposan körülnézett. ha idáig elhozott. . Ez mindenesetre ideális átmeneti rejtekhely lehet a Nevada Szelleme számára. . ha megmosnád a vállsebemet és egy inget adnál kölcsön. hogy az milyen ragályos. Tom felfrissülve lépett ki a kunyhóból. Tonga. rossz utad volt uram. csak egyszerű. köhögős Tonga nem lehet a Nevada Szelleme. Most már a ranchig csak kibírja valahogy. ha ezt a semmiséget megtehetem érted.Tonga nem Nagy Főnök.Ezen az ösvényen le kellett mennie. De hát az ősz. aki megfordult sokszor Gonzales farmján is. Merre menne. hogy észrevegyék. Miután leért a Kereszt Tető aljára. hogy beleegyező választ kap.Halló. mielőtt útnak indulok? . . . elindult az istálló felé. Tonga. Tonga. Átnyargalt a dombokon. az én két állatom köhögést kapott és tudod. az istállóba nem vezetheted be a lovat. Két lejtő között hatalmas birkanyáj legelészett egy kunyhó közelében. Itt az óvatos ember. . . de semmit sem látott.kérdezte Tongát. mert jobbra és balra nem vezet út. ami arra emlékeztette volna. dombtól dombig könnyen továbbjuthat anélkül. mert kitűnő ismerője volt az állatok betegségeinek.Igazad van. Megtudta.Igen. Arra nem mehet. Nem szívesen mennék így haza. ahol nyüzsögnek a bányászok. amit akart: Fernandez fehér kancája az indián istállójában van. Távolról már feltűnt Tanasso. Nagy Főnök! Tonga tiszteletteljesen felállt. hogy nemrégen itt járt a Nevada Szelleme. Miután megmosdott.Nem látnád el a lovamat.Örülök. a hullámos talajon Tanasso felé vezet az út. uram. vén harcos.Nyeregbe szállt és elügetett. . Úgy látom. . És mint aki biztos abban. Egy öreg indián pásztor lakott itt. Jobbra domb. . Szeretném.

ha valami baja esett. Szótlanul ettek.. Anna kétkedően nézett a szemébe. az imént érkezett.Mindenesetre hiba volt ..szólt rövid habozás után -. mondd meg Mr. az új néger inas megütötte a gongot.Örülök. kár volt aggódnod. hogy olyan sokáig elmaradt. aki még nem tért vissza. Távol. Az ezredes nemrégen tért vissza délelőtti sétalovaglásáról és a szobájába ment. Anna nyugtalanul járkált az ebédlőben. hogy átöltözzék az étkezéshez. Azt mondta. . Patkins. hogy megtudjunk róla valamit. nyugtalan voltam.Jimmy . Mikor Jimmy. Miután az ezredes elment. Tegnap Norwichba küldtem orvossággal és még nem tért vissza. hogy nem visel fegyvert.Remélhetőleg nem esett semmi baja. Egy perc múlva a néger ismét visszatért. Holnap ünnepeljük Tanasso újjáépülésének évfordulóját. . körüljárta a házat.Aggódom ezért a Patkinsért. Ingrammnak. A leány egyenesen hozzásietett: .. hogy az apja kezdje a beszélgetést. hogy estére újra itt lesz . Két óta elmúlt. tehát védtelen mindenféle támadás ellen. hogy olyan messzire küldted. A ház régi szokása ellenére Anna nem várta meg. Tudod jól. nem. . . Talán ott töltötte az éjszakát. aki az öreg tölgy árnyékában egy vastag deszkát faragott. hogy a városba lovagoljon.Az a legény már itthon van senor. . az istálló mellett. amit a jászol középső bakja és a tető közé akart ékelni. Intézkedjék. . .. hanem ő szólította meg nyomban. hogy tegnap délután a senorita egy legényt küldött Norwichba. megpillantotta Tomot.Igazad van.NYOLCADIK FEJEZET Dráma a hegyek között l. Sohasem bocsátom meg magamnak.Nem. Anna mintha csak sétálna. . Az ilyen fiút nem szabad este a prérire engedni. Gonzales frissen vasalt egyenruhában jött le a lépcsőn. Anna az ujjait morzsolgatta... Délután a városban van dolgom. . . Anna alig nyúlt az ételhez.Elszakadt a heveder útközben és vissza kellett térnem. Az ezredes összehúzódó szemmel nézte. Nem eszik meg a cowboyt ezen a vidéken. mert meglazult kissé a főgerenda. hogy látom Mr.Na látod. Gondolnom kellett volna erre.felelte Anna leplezetlen idegességgel.szólt később az ezredes -. Az ezredes felemelkedett a helyéről.

mert úgy érzi. A segédje. .Megígérem magának.Az istálló előtti vén tölgyfa eltakarta őket és így senki sem látta.. hogy az ing kissé magasabb a bal váll felett. Utánajárok az apám becsületének.. de még a gyilkosára sem emelek kezet.. a hazugságot. hogy Anna szereti. hogy mindennek vége és magára gondoltam. hogy gyűlölöm a bosszút.. csak az.felelte halkan.. Ez a Smith... hogy mi derült ki a szaggatott szavakból. utolsó perceiben különös vallomást tett. . hanem még éjjel. hogy nem állok bosszút senkin.. mikor megcsókolták egymást.Köszönöm. A haldokló bányász.Tom.. aki behozta Smith-t.. látszólag összefüggéstelén históriát mesélt. Negyedszer jön a főzagyvaság: a rabló szerint.. . Elsősorban kiderült. hogy Smith bandita.. örül. amíg elpusztítja..Miért hazudik?! Tom elfordította a fejét. más történt. veszett fenevad izzó pillantása volt.. de ez nem a lapulni kényszerülő. aki halálra üldöz valakit. Anna két kézzel szorította meg Tom kezét.Azt hittem.. aki meghalt. hanem a Nevada Szelleme. amit Smith lázasan elnyögdécselt..Kissé megütöttem... amikor elszakadt a heveder.. ez a meleg. Harmadszor: Véres Tom állítólag Tanassoban tartózkodik. . hogy a Nevada Szellemének egy áldozata élve kerül a kórházba. hogy Tom arca összerándul. .. eltűnt. hogy örül.mondta halkan.De eltalálhatták volna halálosan is! Két kézzel megfogta a fiú kezét. . hogy történt: átkarolta Annát. Nézzük csak meg. . 2.. Claytont. mert a seriff nem tudta. Nem most érlelődött meg bennem ez az elhatározás. hogy üldözték a Véres Tomot. amiért a lány ennyire aggódik érte. Már az furcsa volt. Morgan és az orvos éppolyan tanácstalanul állták körül a végét járó Smith ágyát. . lelkes ragyogás azt fejezte ki. Ott kötés van! .. . Magáért mindenre képes volnék. az olyan embert.. Másodsorban a két ember. Tom maga sem tudta..Megsebesült! . . és fényt kapott.Ha tudnám. . mert valami fémlapon elsiklott a golyó.Üldözték!.Jelentéktelen horzsolás. egy csendes félórában. Eltalálták a vállát! Miért nem mondja meg? Mi történt a vállával? Tom hűvös tekintete lassan átmelegedett. Nagyon nehezen jön ki hazugság a szájából. .Akkor megmondom őszintén: köztünk nincs más akadály. . Meglepetten látta. Ha nem állna közöttünk semmi..... mint ő. egész furcsa..Egy barátságos mozdulattal a fiú vállára helyezte a kezét. ha őszinte lenne hozzám. Szeretném. a tanassoi seriffet komor gondolatok nyomasztották a hivatalában. ne menjen többé a bosszúja után. mikor azt hittem.. nem Véres Tom lövöldözött rájuk. . Ugyanis. Most vette csak észre..

Végül a rejtélyt másnap egy kis kövér trapper oldotta meg.A bányász vallomása helytálló. amit legutóbb ígért. Éppen midőn a seriffet legjobban érdekelte volna a beteg mondanivalója. így azután valóságos csoda.Morgan befedte a kagylót és átszólt: . hogy nem bánt többé senkit. hogy valaki ellophatja a muzeális értékű holmit. és jámbor ifjúnak mutatkozott be.Clayton átvette a hallgatót és röviden elmondta az eseményeket kollégájának. . Csak kérem. a seriff segédje. bizonyos Jenkins. állandóan ellenőrizzük és biztosítékunk van arra.intette be Clayton a segédjét -.Sok.kérdezte a trapper.Mr. Az emberek kis csoportokban tárgyalták az eseményt. ami viszont természetes.Balting City?. A furcsa zsíros ruhájú ember.. addig is. hogy ki lehet az illető. Clayton! .Mi köze Kaliforniának a Véres Tomhoz? . aki a szörnyű hőségben egy másodpercre sem vetette le hatalmas nemezkalapját. amíg idejön.. Mintegy két hete indult Tanassoba. Közelebbit majd személyesen... Mr. Winston gyógyszerész nejének mondta el az érdekes hírt. Trickley. nem emel kezet senkire. A Véres Tom itt van Tanassoban. . kiderült. hogy másnap mégis egész Tanasso tudta Véres Tom históriáját. Gibson ezután meglepő választ adott. . Nem nyúl a revolveréhez. akkor itt egy lázálomról van szó. A legnagyobb titoktartás terhe mellett elárulom magának. Morgan megőrizte a titkot. a Kansas Cityből jövő vonaton utazott Elkig. néhány gyanús emberrel Kaliforniába ment és egy ügyben nyomozok.Mi az ördög? És maguk ilyen nyugodtak? .Mindent meg fogok tenni. ami haldoklónál a seriff biztos tudomása szerint nem ritka eset! . amiért utánuk megyek.Mr. Véres Tom ügyében a kormányzó felfüggesztett minden további eljárást.. Mr. hogy Véres Tomról van sűrűn szó.Valami közelebbit kérek a Véres Tomról. egy csomó vidrabőrrel megrakva érkezett a hegyek közül Barthoz.Ötödsorban: mikor megkérdezték. hogy mondja el az ügy legapróbb részletét is. . mert ez jót fog tenni az ön további pályafutásának. Nem kell tartani tőle. Megígértem. Közölte az ügyet Morgannal. .. Kombináltak. Most mihez kezdjen? Morgan. A Véres Tom polgári foglalkozásra adta magát. .. hogy az ügyet tartsa titokban. hogy a haldokló biztos tudomása szerint a Véres Tom soha többé nem süti el a revolverét senkire. ez ügyet sem vetve a hivatalos közeg kíváncsiságára. csak a feleségének beszélt róla. Egy elcsapott rendőrtisztviselő. már egy órája kéri telefonon Balting Cityt. hogy miért nem lőtt rájuk Véres Tom. Morganné is csak legzárkózottabb barátnőjének. . Balting Cityben felismerte valaki egy kocsmai támadásnál. egyszerűen meghalt.Nyugodtak lehetünk. Morgan! . mert a seriff szerint ebben az esetben a kormányzó nem ajándékozza Tanassonak azt a gyönyörű négy tenyészlovat. . . ami tőlem telik. Clayton. mintha félne. Ha ott sem tudnak semmit. . Gibson néhány szóban elmondta. Hasonló diszkréciót várok magától is. egy titkot bízok most önre.. Itt azután a felhalmozott bőrökön üldögélő szomszéd kereskedők suttogásaiból kivehette. Figyelmébe ajánlom. aki régi vásárlója volt. hogy Véres Tom vagy két hónapja.Rövidesen személyesen fog tőlem mindent megtudni. De mégsem lincselhetjük meg. hogy senkinek sem fogom elmondani.

. nyolc lépés távolságból. mint neked.. hogy ez a Véres Tom voltaképpen egész rendes fickó.Elkben felismerték.Értékes nemezkalapját megigazgatta és távozott. részeges fuvaros. . Balting City. .. Kansas City. ..rebegte Holborn. a porszívóügynököt a nyakánál fogta és rázta. amely két részből állt.Ismerem az ilyen kifent úri csirkefogókat! . mint valami zöldfülű.. Nem tudok revolvert rántani. Wolfert. azalatt nekivágta a söntéspolcnak. Amíg ez egy pillanatig csodálkozott..Szavamra mondom. Bart. Gyilkosság! Hopp! Nagyot ütött a homlokára. Én nem leplezem le.Én beismerem. Elsősorban a harcias fuvarost pofon ütötte és térden rúgta.Ne kérdezzen többet tőlem. .Mi köze ehhez az ügyhöz a maga intelligenciájának? Mindenki tudja. Trickley álmélkodva figyelt.. .Nekem nincs két revolverem. de soha többé nem bánthat senkit. . Wolfert ismét el akarta kapni az ügynök nyakát. hasba rúgta és két fülénél fogva hosszan és türelmesen verte Wolfert fejét a márványlaphoz. hogy ne bocsátkozzon állandó ismétlésekbe. Csak egy van! De elő merem venni. ez a garázda.. ezért tapssal honorálták a kis kövér trapper kellemes mutatványát.. Egyáltalán nem.Mr. izé. .. Éppen siralmas látványhoz érkezett.. Én nem vagyok úri. .. midőn Trickley. Wolfert revolverével hadonászott az ügynök orra alatt.Bart! Én egy ökör vagyok! A kereskedő vállat vont.hebegte Holborn -. hogy egy trapper nem lehet egyetemi tanár. . Felfüggesztették ellene az eljárást. vele együtt..Majd adok neked visszautasítani tisztességes emberek meghívását! .. pontosan az utcára rúgta ki a nyitott ajtón keresztül Wolfertet.. ahol később megölt valakit! Söröztünk! És bedőltem a komédiájának! Hogy röhöghetett rajtam! Azután titokzatos arcot vágott: . Nézd az ügynök! Hát ez mit kódorog erre? Közben Bart folytatta a titok előadását: . Kansas Cityből! Csakugyan úgy viselkedett.Trickley közben egy régi ismerősét vette észre. ön téved. . sőt én bolond. Mi odaát Nevadában mindig tudtuk. Azután megigazította álla alatt a kalapja szíját és szuszogva odaszólt a vendéglősnek: . .Te törpe! Szétszedlek! És nekiment a tömzsinek. .Nekivágta Holbornt egy asztalnak. de valaki a kezére ütött.mesélte a kereskedő.Két hónap előtt szelíd zöldfülűnek öltözve utazott Kansas Cityből Balting Citybe .. Azután megölt valakit Balting Cityben és valamilyen okból itt él Tanassoban. Egyenesen a kocsmába ment.. hogy kiejtette a revolvert. ott voltam abban a vendéglőben. amint bemegy a szemközti kocsmába.Mi?! . A helyiségben ülő vendégek közül senki sem szerette a verekedő Wolfertet. kint az utcán. abbahagyta a fej odaveregetését és remek célzással... A kis kövér Trickley állt előtte.Sört! . zöldfülű. A mutatvány második része akkor következett.ordította dühödten a garázda fuvaros.. hogy együtt utaztam a Véres Tommal.. ..

.hebegte az ügynök -. Trickley szünetet tartott. .Köszönöm önnek Mr.... sohasem lövöldözök.... mert itt nagyon hamar elbánunk az izgága emberrel.No. de Mr.. gondoltam ilyesmit. hogy én csak védelmezője és barátja leszek a jövőben.. amíg nem öl meg valakit. . hogy utóbbi találkozásunkkor néhányszor hülyének tartott.kérdezte siralmasan Holborn. de őszintén és nyugodtan mondja ki: ugye hülyének tartott engem néhányszor? . uram. .. Igazán nem marha... ha egészen őszinte akarok lenni.Viszontlátásra. senkit sem bántok. .Vallja be őszintén.Uram! ... Inkább én csodálom az ön férfias fegyelmezettségét. Holborn baljós előérzettel felemelkedett: . Mr. azután jelentős pillantással mondta: . az ablakpárkányon könyököltek. A következő másodpercben üres volt a kocsma! Az a két-három ember. Minden megegyezik! Ez az alak utazott Kansas Cityből.Hát. Az ügynök hálásan szorította meg a kezét: .. Beismerem: én egy marha vagyok! . Mikor az emberek meghallották Kansas City említését. de azután viselkedjen tisztességesen. meg sem moccant az asztalok alatt..Trickley.. Trickley bólogatott. és ha akarják.. .. én.Kérem. felzúgtak és összesúgtak. akik már nem fértek be. Holborn bután nézte. én.Idehallgasson! Nem bántjuk magát. de nem is sejtettem. De hát végtére is.Trickley.. . . Nem lennék erre képes.. Viszont öt percen belül megjelent a seriff. mikor együtt utaztunk nyolc hét előtt Kansas Cityből.. Elakadt. hogy észreveszi.. hogy valaha büszke leszek erre .Nem is sejtettem.. És mintha valamennyien őt néznék! .Azóta rájöttem. Trottler. Nincs mit köszöni... aki a helyiségben tartózkodott. .Egy pohár sör után egyenesen az ijedtségtől sápadt Holborn asztalához ült... igazán. hogy ne járkáljon errefelé fegyverrel és még tréfából se húzza elő a revolverét! Itt csak addig élvezi a vendégszeretetünket..oda akarta adni a revolvereit és alázatosan kihúzta őket tartóikból. Talán kissé korlátolt. Érti? Ilyesmiben nem ismerjük a tréfát! .. ez érkezett ide két hét előtt. „Folyton belém kötnek.Nem.hivatalosan nem veszek tudomást a jelenlétéről..mondta Trickley.. Biztosíthatom. Érti? Itt nem lesz lövöldözés.. Trickley..... . Miért akar belém kötni? . „Mit akar ez?” . Csodálkozva nézett körül.Szó sincs ilyesmiről. olykor bizony.lépett oda Holbornhoz .” állapította meg keservesen magában.dadogta Trickley felé. Egy hosszú bányász lépett oda: . de figyelmeztetem.kérdezte önmagától szorongva Holborn és ijedten csodálta a sokadalmat. és hebegve fordult a bányászhoz: .. Mi ez? A helyiség megtelt emberekkel és vagy tízen.

Nem tudja.... mi okozza ezt a különös izgalmat a városban? . hogy Holborn ügynök. Ne felejtse el. Sohasem volt még ilyen nyüzsgő és izgatott a békés Tanasso. ..Egy sajátos esemény.. Nevada leghíresebb banditáját Tanassoba internálták és valahogy kipattant a dolog.. . rávigyorgott a vendéglősre. . hogy a földrengéstől elpusztult város újjáépülésének évfordulóját ünneplik holnap. Hogy is mondta?.. de ezért még nem hagynák el a boltosok üzleteiket. ha ezentúl egy centet is elfogadok öntől valamiért. Közben elindult a leány mellett. kísérő nélkül van és tudom.. senor. Tudomásul veszem. hogy egy igazi spanyol hölgy.. senorita . levegőt. Minden egyes lépésről tartozik nekem beszámolni. . Én itt békében töltöttem el az időmet. . Holborn elkékült. és amelyik napon ezt elmulasztja. . Az a spanyol úr üdvözölte mély meghajlással. kalaplevéve. .Mr. mert rosszul lesz..Boldog leszek.. Eszelősen tapogatta a homlokát..Kérem. Amint látom... és gyorsan felhajtotta a whiskyt. felhevülten hadonászva tárgyaljanak. . Átkozott legyek.. hogy együtt menjek önnel. .Jó reggelt. hogy én védem meg a tömeg elől. hogy üdvözöljem. ügynök vagyok. hogy ezután is így lesz. Kitámolygott az ajtón és bizonytalan léptekkel elindult.Kérem én Holborn.. seriff....szólalt meg egy hang mellette. Néhány sápadt ember mászott elő az asztal alól és a vendéglős. . Példátlan esemény. 3. Nem gondolkozni. mint a seriff fenyegető szavaitól. aki a múltkor a szegényeknek adakozott. hogy milyen nevet mond. hogy csoportokba verődve. legyen Holborn! Engedje meg. csak menni.... Holborn szédült. Ezt a csődületet látta messziről Anna. Megőrült egy egész város. senorita..Mindegy.. senor. amely különben meglincselte volna magát.Ezt további intézkedésig ne merészelje. Ön mindennap reggel tízkor jelentkezik nálam a hivatalban. Én már itt születtem a Nyugaton és nem érzem magam spanyol nőnek. Tisztes távolból néhány száz főből álló tömeg követte. még ha a világ legnagyobb banditája.De Mr.. hogy helyreállítsa a lelki egyensúlyát egy rövid sétával. remegő ajakkal dőlt a söntéspolcnak. akkor is! Ezzel a seriff magához vette az ügynök két revolverét és döngő léptekkel távozott. a legkönyörtelenebbül fogunk eljárni. Levegőt. az eldugott legvénebb whiskyjéből átnyújtott egy pohárral Holbornnak. mert száz kitűnő lovas ered a nyomába és szitává lövik. Nem bánom.Csak hagyja. Igaz. azonnal elhagyom a várost.. senorita.Engedje meg.. És ment. . Holborn ettől a kijelentéstől legalább úgy megijedt. Amerikai lettem.Biztosíthatom. ha megengedi. hogy megkínáljam egy korty itallal és tekintse magát ezentúl a vendégemnek.

akit néhány ostoba alak összetévesztett a rablóval. Véres Tomnak a fivérét felismerték és elfogták. A kis kócos ló mintha a gazdáját utánozná. Rosszul van. Nevada állam minden rendőre és katonája kevés lett volna ahhoz. köszönöm.A Véres Tom..Köszönöm. ha nem látják. . olyan mereven..Még nem mondta el. azután erőt vett magán.. mint valami farkas. Anna hazafelé ment.. Egy ismerősöm mesélte. ahol úgy élt... .. akkor könyörtelenül elbánnak a fivérével. Mióta Tonga kunyhójában járt.Per Dios! Ebben igaza van! Mióta megismertem önt. Tom azon a mozdulatlan módon.És mit követett el. Gringo Fox mélyen meghajolt és nagy ívben vette le a kalapját.. Bármerről is nyargal ki a síkságra Fernandez. Beláthatta a prérit és a távoli dombokat anélkül. aki ilyen lázba hozta a várost. A bőre hófehér és ez ritkaság a mi donnáinknál. mikor megölték az apját. 4. akit az emberek követtek a városban most. ha a legrövidebb úton tér vissza Tonga kunyhójához. hogy ki az a bandita. És miért éppen Tanassoba jött ez az ember? ..Azért..Egy ártatlan porszívóügynök... annak egész különös oka van. . Holdfényes éjszaka volt. senor. hogy ha bárkire kezet emel. res. ahogy megszokta a hegyek között. Kétszer gyújtotta fel a várost és ha nem fogják el a fivérét. azonfelül minden mozdulata.. az egész lénye angolszász.. A spanyol nevetett..Nem.. hogy elbánjanak vele. Egy hihetetlenül vakmerő. megelégedetten mosolygott és gyors léptekkel fütyörészve ment vissza a vendégfogadóba. akkor a hegyek közé menekült. ez a.. csodálkozom azon. Hogy ártalmatlanná tették. Egy domb árnyékában húzódott meg.De ha nem vehet többé fegyvert a kezébe. semmi....Tizenöt éves volt.Állítólag egy Fernandez nevű meszticre vadászik.. törökülésben ült a földön. .Ki volt az. Sehogy sem tudták elfogni. aki befolyásos ember Balting Cityben. Anna megállt és elfehéredett. hogy fő része volt az apja halálában. Hetet lelőtt ezek közül. amit véletlenül tudok. Közben a fasorhoz értek. akiről azt hiszi... hogy őt észrevehették volna. . . hogy részesek az apja halálában. Ezen az alapon fegyverszünetet kötöttek a rablóval. Tíz embert gyanúsított azzal. mozdulatlanul állt mellette.. minden éjszaka itt ült elbújva és várt. félelmetesen erős és ügyes rabló. senorita? Anna egy pillanatra megkapaszkodott Gringo Fox karjába.. a Véres Tom mégis csak Véres Tom marad! . A bátyja ott maradt túsznak Balting Cityben és őt ide internálták Tanassoba azzal a kikötéssel. hogy spanyol. . aki az egész Nevada állam ellen harcolt. A Kereszt Tetőről vezető ösvény felől ez volt az első domb a sík terület után. . akkor erre kell lovagolnia. Itthon vagyok. Vé. . de mikor a lány eltűnt a szeme elől. .

kérdezte keményen Anna.. egyre élénkebben terült szét a mező és az álmosan elfekvő Sacramento folyó felett. hogy keresek egy embert. több bűn nem tapad hozzám. úgy érezte. hogy egy gyerek mindenkitől elhagyatva.Hol volt? . Tizennégy éves koromban hét gyilkossal megverekedtem szemtől szembe. Minden bűntudat nélkül jókedvűen sietett a lány felé: . Illetve voltam. A hold már bevégezte útját az égen és fehér izzással eltűnt a komor hegység egyik havas süvege mögött. árván a hegyek közé került. Ártatlanul. Miközben szívta. hanem a pihenő ökrök közé. az bizonyos. .Igen. Tom a lányra gondolt. Levette lováról a nyerget és szabadon hagyta legelni.Hét embert. hogy valaki figyeli. Szörnyű. mintha korán ébredt volna és már a munkahelyén lenne. mire visszatért a tanyára. vagy a prérin csatangol.Lesen? A fiú arca elborult. . Tom lóra ült és megindult a dombok között visszafelé.Fernandeznek hívják! Tom egy lépést hátrált és hosszú idő óta most először ült ki az arcára ismét az a viasszerű mozdulatlanság.Türelemmel ült. Ez igaz.. tenyerével elfedte a parazsát. De ez a hét ember oka volt annak.Jó reggelt! . . Több vér. tisztességes harcban. Megölték az apámat.. Sötét lett.A völgyben.. mert belehalt ebbe a szörnyűségbe.. Ilyenkor már nem jár a Nevada Szelleme. Sohasem szokott ilyen korán kelni. hét olyan gazemberrel. hogy nem bántom az illetőt. . A piros csík ibolya és sárgás árnyalatokkal tágult. Azt is látta bizonyára. hogy az apját bekerítették és lelőtték. Az anyámat is ők ölték meg. csak a helyén legyen. Nem messze egy fa mellett Anna állt. Kelet felől rozsdaszínű csík húzódott előre az égen. A nap felkelt. Tom cigarettára gyújtott. a legjobb és legderekabb embert a világon. Valószínűleg őt akarta meglesni. Ilyenkor nem a házba ment. Nyugtalanság fogta el. . Anna került el minden alkalmat. ha a városba lovagol. Azt is megígértem..Honnan tudja? .. Virradt. mikor dolog van. Miért? Valami történt. Nem kellett tartania semmitől.. hogy Tom a dombok felől jött.Maga a Véres Tom! . akiket orvul lelőni sem igazságtalanság. .Így van. ahol akarja és senki sem törődik azzal. Az vagyok. mint valami kártékony vadat.. mert napszállta után a cowboy ott tölti az idejét. Az utóbbi időben nem találkoztak.Megmondtam. .. . Hirtelen megfordult. miután látta.

- Tom... én hiszek magának és mindig hinni akarok... Ugye soha, soha többé nem fog élő emberre lőni? Ugye nem a bosszú melegíti belülről?... - Nem... most már tudom, hogy nem... mióta magát ismerem... Közben leültek egy kőpadra. Még senki sem volt ébren a házban. - Egy magára hagyott gyerek, akinek a hegységben farkasüvöltés volt az altatódala, nem ismerhet más érzést, mint ami engem hajszolt. Sohasem voltam rossz gyerek. Nagyon szerettem a békés gyerekszobát. Szívesen emlékezem arra a kis nyomorúságos odúra is, ahol egész kis gyermek voltam... - Ez hol volt? - San Franciscóban. Dick már iskolába járt. Milyen szép emlék az a szegényes szoba. A cirádás fiókos szekrénnyel, amelyen egy-egy alma állt és én nem értem el a márványlapig... Anna döbbent csodálkozással nézett maga elé. - Cirádás fiókos szekrény?... Másra nem emlékszik, ami ebben a szobában volt? - kérdezte. - De igen... egy kerek, barna faliórára is emlékszem, amelyik negyedóránként rekedten zörgött, mert elromlott az ütőszerkezete... - És a sarokban - folytatta gyorsan, izgatottan a lány -, gömbölyű oszlopon egy fehér szobor áll... - Grant tábornok... - Törött volt az orra... Elhallgattak. Nézték egymást. Tágra nyílt szemmel, nyitott szájjal. A vér sebesen kalapált az agyukban, kétségbeesetten préselve a múltból feltűnő képeket, hogy kicsorduljon belőlük még egy csepp emlékezés, ami megold valamit. És egyszerre Tom gondolatai közül egy név buggyant ki, egy szó és anélkül, hogy értené, ijedten kiáltott: - Kitty! A lányt a torkánál kapta el ez a név. - Kitty! Valahonnan a sötétből ismerős és mégis sohasem hallott hangok ismételték: „Kitty!” Ő volt Kitty!... És egy fiú ágaskodik a fiókos szekrény előtt, tehetetlen erőlködéssel az almák felé... - Tom... Most már Tom is látja azt a tipegő kislányt, akivel együtt ültek a padlón és játszottak. - Te Kitty voltál... - Igen... tudom... de hát apus sohasem beszélt erről... Tom elgondolkozott. - Bizonyára kellemetlen emlékei fűződnek ehhez az időhöz. Azt hiszem, legokosabb, ha nem kérdezed egyelőre.

Tom agya lázasan dolgozott. Egy függöny lebbent fel előtte. Komoran nézte a lábai előtt heverő apró kavicsokat. Szent Isten!... A csorda felől egy ostor pattanása hallatszott. Lassan megelevenedett a farm környéke, szomjas állatok bőgtek és felvert por szállongott a napfényben. A lány nem maradhatott itt tovább. - Viszontlátásra, Tom... - mondta ragyogó szemmel és megszorította a fiú kezét. - Boldog vagyok, Kitty!... De nem ez látszott az arcán. Ahogy a leány után nézett, mély, gondterhelt ráncok húzódtak a homlokán és a szája egy kemény, lapos vonássá szorult, ahogy összepréselte az ajkait. 5. A város minden ablakát kivilágították, zászlók, lampionok, fáklyásmenet és rezesbanda fokozták csodálatosan ünnepivé a hangulatot. A zenekarok és fáklyásmenetek mind a főtérre gyűltek. A templomot zsúfolásig megtöltötték a város előkelőségei, akik az istentiszteleten vettek részt. A templom elé szónoki emelvényt ácsoltak, ahol a notabilitások ünnepi beszédeket intéznek majd a néphez. És a tömeg egyre gyűlt, a városból, a környékről, tömött sorokban tolongtak a főtéren. Lindsay, Bronson és Corner, Gringo Fox szobájának ablakából néztek le az áradatra. Látcsővel kutatták a kivilágított téren tolongó emberek arcát. Gringo Fox és Narrow az ágyon feküdtek ruhástól, Long egy sarokban ült. - Épp elég mesztic van az emberek között - mondta Lindsay megfordulva. A Gringo fütyült. - Azt hiszem, ez valami rögeszméd - mondta idegesen Narrow. - Miért pont itt kerülne a szeműnk elé a mesztic. Tán el sem jön az ünnepségre. - Lehet, barátom. Ha mindent úgy csináltok, ahogy én mondom, mégis miénk lesz az öreg Shiwán aranya. Most azt mondom, hogy Lindsay és a másik kettő keressék a főtéren Fernandezt. Tovább fütyörészett. Közben a polgármester odalent gyönyörű beszédet tartott. Utána kilépett a templomból a város képviselője. Felment az emelvényre és körülbelül ugyanazt mondta, amit a polgármester, majd átadta a helyét a következő szónoknak. - Hát itt nincs közöttük a mesztic! Vagy ha igen, akkor hátul áll... - mormogta Lindsay a tömegét figyelve állandóan. Dörgő éljen harsogott fel a téren és az emelvényre felment a város jótevője, Gonzales ezredes. Csend lett. - Fernandez! - kiáltotta harsányan, megdöbbenve Lindsay. Az ezredes meghallotta. Felnézett a vendéglő ablakára. Azután nyugodtan az emberek felé fordult: - Barátaim! Keserves megpróbáltatások után ma egy boldog, békés, fejlődő város...

6. Lindsay, Bronson és Corner csodálkozva álltak. - Szóval? Felismertétek az ezredesben Fernandezt? - kérdezte Fox. - Hogy a fenébe ne! Hiszen csak őszebb lett, de különben olyan, mint mikor mellettem lovagolt, Hawkins karavánjában - kiáltotta Bronson. - Te tudtad, hogy ő az! - mondta Lindsay a mexikóinak. - Tőletek. Ha lett volna eszetek, ti is rájöttetek volna. Elsősorban Fernandez magával vitte annak idején a meggyilkolt Hawkinsnak a leányát. Tehát olyan embert kellett keresni, akinek a környezetében egy tizenhét-tizennyolc éves lány is van. Egy mesztic egy fehér lánnyal. Másodsorban mért nem hivatkozott Arthur Wheeler Fernandezre, mikor nyakára szorult a hurok? Mert nem akarta kompromittálni a barátját. És kit lehet kompromittálni? Akinek tekintélye van. Keresni kellett tehát egy kreol bőrű embert, aki tekintélyes polgár és egy körülbelül tizenhéttizennyolc éves fehér lány él a környezetében. Így jutottam el Gonzales grófhoz. Bőrének színére a spanyol eredet elég jó magyarázat. Shiwán hihetetlen vagyonával, Mexikó elszegényedett nemesei között nem egyet találhatott, aki örökbe fogadta. - Győztél Gringo Fox! De hogy magyarázod meg a Nevada Szellemét? - Ezt nem tudom... csak sejtem. Fernandez itt nőtt fel a hegyek között, itt harcolt évékig, valószínű, hogy az ősi vér éjszaka kihajtotta a hegyek közé, a rétségre és folytatta régi hadjáratait. Narrow csípőre tett kézzel megállt a mexikói előtt: - És mi szükséged van arra, hogy ilyen lassan keverd a kártyát? Sohasem tudja senki, hogy mit forgatsz a fejedben. Hónapok óta járunk a titok és a kincs nyomában, és egyre kevesebben leszünk... - Eddig még senkit sem kényszerítettem, hogy velem tartson. Én keverem a kártyát, azt is tudom, hogy csak én ismerem minden részletét az ügynek. Ez azért van, hogy ha egy emberem a saját szakállára akar dolgozni, kaparja ki egyedül a gesztenyét. - Mosolyogva, nyugodtan fújta a füstöt a sovány bandita arcába. - Hagyjátok ezt az örökös marakodást! - kiáltotta Long. - Mondd meg Gringo, hogy mit csináljunk? - Lindsay, Corner és Bronson - mondta Fox, újra végigdőlve az ágyon, ügyet sem vetve Narrow-ra, aki merően nézte az ágy lábánál állva - felkeresik Fernandezt, illetve Gonzalest és azt mondják, hogy amennyiben nem kapnak holnapig ötvenezer dollárt, abban az esetben leleplezik. - Hohó! - kiáltotta Lindsay -, te az öreg Shiwán kincsére vadásztál. Hogy lett ebből most ötvenezer dollár? - Ostobák vagytok. Egyelőre semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy az ezredes valóban Fernandez. Ti hárman elég kínos vallomást tehettek ellene, az is lehet, hogy leleplezhetnétek. Ha ötvenezer dollárt ad nektek, hogy elhordjátok innen magatokat, akkor megvan. Ennyi pénzt senki sem tart a lakásában. Felmegy tehát a Kereszt Tetőre, ahol szerintem Shiwán aranya van elrejtve. Az ezredes bizonyára nem az uniformisában, hanem mint a Nevada Szelleme fog felmenni a hegyre, hogy elhozza az ötvenezer dollár ára aranyat. És ma éjjel kell neki felmenni, mert ti nem vártok tovább, holnap délelőttnél. Este elhelyezkedtek a Tanasso felé vivő ösvényen és elfogjátok az ezredest, mikor visszatér a Kereszt Tetőről. Elfogjátok, mint Nevada

hogy úgy tűnjünk el. . pedig jól tudta: a végzet jön utána. Valamennyien szó nélkül.Fernandez! . Holnap reggel tovább kell vinni a bőrünket innen. hogy addig forgasd a dolgot. .Szóval. amit mondtam.Ha még egyszer fegyvert próbálsz fogni rám. azt én fogom elvégezni. Azután továbbra is nyugodtan fekve maradt.. Na.Ide hallgass! Menekülünk. ami nélkül nem mehettek semmire. . Az ezredes elgondolkozva lovagolt hazafelé a fasorban.De ne hidd. nem kérek részt belőle. mint indián. azután megrántotta a kantárt és visszafordult az érkezők felé.mondotta unottan Gringo Fox és befordult a fal felé.Mit óhajtanak? . megismersz bennünket? . hogy Fernandez vagy.mondta Lindsay -. mindenki tudni fogja. mehettek.. Mindig a háttérből irányítasz..Szellemét.Én itt maradok a vendégfogadóban. Reggelig fognak durrogni a rakéták Tanassoban. . tehát ha meg tudjátok szerezni nélkülem az aranyat. ha megjegyzed magadnak . . . Narrow és Long elzárják a visszavonulást Tanasso felé.kérdezte Narrow gyanakodva.figyelmeztette mosolyogva Fox és fütyülni kezdett. Most pedig takarodj.. mint egy tyúknak. .kérdezte Narrow. . Ha a kezetekbe kerül az ezredes. És Gringo Fox. .All right. amíg csak egyedül te maradsz élve. hogy mi vigyük vásárra a bőrünket te helyetted is . Gonzales hátranézett. Elég volt belőletek .És ha kisiklik? . Narrow. Három lovas jött galoppban utána. Annyi eszetek sem volt eddig. engedelmesen elmentek. ahogy jöttünk. Corner és Bronson elhelyezkednek fent a tetőn. neked nem jár semmi? . . Elmondtam nektek az egész tervet. Ha nem kapjuk meg az ötvenezer dollárt. hol az arany.És te?! . Lindsay és Long fogták le a dühöngő banditát. fejbe lőlek. ahogy hanyatt feküdt. mesztic. Ti viszitek vásárra a bőrötöket. ahol az ösvény a régi őrházhoz ér és kilesik a rejtekhelyet. Menjetek és tegyétek meg.. Higgadtsága egy pillanatra sem hagyta cserben. az öreg Shiwán indián fia. különben magam intézem el az egészet és semmit sem kaptok. Tudjátok mit. Ugyanis a legfontosabbat.. Több bizonyíték nem kell.Ez esetre is bebiztosítom a társaságot. akkor az utolsó szem aranyát is elvehetjük. Ezt jó lesz. az ágy lábánál álló Narrow-nak a csuklójába rúgott. Lindsay. hogy csak a Nevada Szellemétől kaphatsz golyót előrántotta revolverét és.Úgy van. Ötvenezer dollárt fogsz adni nekünk.kérdezte villogó szemmel Narrow. az aranyhoz .mondta Narrow. ha elfogjuk a meszticet és megtudjuk. . A három lovas körülfogta. Megkezdődött a tűzijáték.Nem igazságos Gringo. hogy a revolver elrepült a szoba másik sarkába. .kérdezte nyugodtan az ezredes. Üldöznek. Nélkülem bejöttetek volna ide a városba és elárultátok volna Fernandeznek idő előtt a jelenléteteket. . .Tizenhatan voltunk Gringo és most rajtad kívül csak ketten maradtunk a bandából.mondta Lindsay.

. .Most fogadj szót.Lehet. Nem áll érdekünkben hogy bántsunk. legyen szégyene mindenkinek körülötted. Reggelig ne tégy semmit. tépjék le a rangodat. Úgy látszik. Mikor előtte állt a lány.Ha elküldöd... engem is rablónak nevelt. hosszan a szemébe nézett és megsimogatta. .Várj holnapig! .Ide hallgass. hogy ezt mind nem kellett volna tennem. Felment a szobájába és Annát hívatta. amit az amerikai hadsereg fennállása óta még rabló mesztic sohasem viselt. hogy az emberek még csak ne is gyanítsák bennem a félvért. hanem félvér indián.. sohasem fogod megtudni.. . tőlem. Mióta a sarkamban van. . hogy az a bandita áll az események mögött.Az ezredes megkönnyebbülten ölelte magához a leányt.Erre most nincs idő. . Azután magamhoz vettelek. egy Jack Hawkins nevű szerencsétlen véget ért bányász leánya vagy. az anyám holland leány..Köszönöm.Délelőtt tízig a vendégfogadóban várjuk a pénzt . erős és irgalmatlan.folytatta az ezredes. nyugodtan. hogy milyen a bőröd színe! Az apám voltál és most is az vagy.Mit bánom én.Tom! Mit csináljon? Talán Tom nem tudja. hogy egyszer felhajszol és az az ember ravasz... eleresztett kantárral léptetett végig a fasoron. tudom. És most tudj meg röviden mindent..Ha valaha is szerettél. Ereidben egy csepp indián vér sincs. hogy csak zsarolásról van szó. ravaszabb mint én. Az ezredes lehajtott fejjel. ő nappal kutatott utánam. hogy én csak egy félvér vagyok. Egy perc időm sincs már. leányom . Lehet. .. gonosz.. akit már régen a nyomomban érzek. .. .Én azt hiszem. . Az ezredest keresi Tom és talán éppen Tom miatt van ez az egész. Valamikor nagyon szerettem az anyádat. Shiwánnak hívták és rettegett tőle egész Kalifornia. Az is lehet.. Én éjjel akartam vele találkozni. Az én apám rabló volt. hogy reggel ismét itt vagyok és nem lesz semmi baj.. Nekem sietni kell..Nem lehet... . .. hogy félvér vagy-e.. hogy ezt mondtad. Te Hawkins Kitty vagy. Anna odament és a nyakába borult. . hogy nem térek többé vissza. Az ő halála miatt irtottam ki a rablókat. . élj boldogan.folytatta Lindsay. vagy spanyol...Ne kutass utánam holnapig . hogy az ő nevelőapja mégis?. hogy valaha kezet fogott veled.mondta a leány. Légy erős. .mondta csendesen. A három lovas választ sem várva elrúgtatott.. Nekem Fernandez az igazi nevem... Elmegyek ma este és lehet. De lehet.. ha beszélnél vele. hogy tévedek... Nagyon jó. Azért vigyáztam állandóan erre a spanyolos komédiára. csak ne menj el.Nem! .. Én nem vagyok spanyol. Tizenöt év előtt örökbe fogadott egy szegény mexikói gróf. Így kerültem mesztic létemre a hadsereg tisztjei közé. Ha nem jönnék vissza. Ha nem küldöd el.Nem érdekel. meg kell tudnod az igazat. most nagyon erősnek kell lenned. de lehet. ne kutass utánam.. rémeket látok és nem ez az ember van a sarkamban.Az ezredes nem felelt. maradj itthon. Fernandez! A lány elszédült. Valamikor azt hittem.. . Anna. hogy az ezredes Fernandez? Vagy tudja. .. hogy hajnalra elintézzek mindent.

senor? Én azt hittem. Még kevésbé látta azt az árnyat. ahogy a spanyol közeledett hozzá. hogy éppen ma hagyom itt ezt a mesés várost. A Gringo Fox volt.? Kisétált a fasorba és maga sem tudta.Üdvözlöm.A legnagyobb bányavállalat biztosító társaságának vágyok a főtisztviselője Chicagóban. mikor ezt mondta. . A szoba üres volt! Kétségtelennek látszott előtte. De ő Tomot szerette és most jobban esett volna egy elfogulatlan jó barát. A bosszú mégis előbbre való mindennél? Hirtelen elhatározással a fiú szobája felé indult. Hawkins...szólította meg udvariasan Gringo Fox. Anna kifutott a tornácra és még látta. ön szeret szépeket mondani a hölgyeknek.Ezer bocsánat! . Mióta a házban teljesített szolgálatot.A spanyol szeme őszinte tűzzel villant fel. hogy nem szokásom szépeket mondani. egymás nyomát kutatva. illetve Miss Gonzales . senor.. Nagyon egyedül volt. . a főépület egyik kamrájában lakott. akivel az ezredes hónapok óta szívós élethalálharcot folytat. Merészen benyitott. Mit tudta ő. . . .Igazán gyönyörű éjszaka és nagyszerű ünnepség . másodpercekre megvilágítva az égboltot..Gyorsan megcsókolta és mielőtt a lány bármit szólhatott volna.. A világ legboldogabb embere lennék. hogy éppen Gringo Fox az.Boldogan telepednék le az ön közelében senorita.Elragadtattam magam. Kora este volt. . Per Dios! Chicagóban sokkal unalmasabb lesz. elég gazdag ahhoz. senor.Milyen kár. miután elébe került. Hogy került gyerekkorában San Franciscóba? Miért vitte el onnan a mesztic.Mentegetődzött a mexikói és ismét levette tiszteletteljesen a kalapját. ropogtak.. hogy itt telepszik le. udvarias férfi van a közelében.Ma utazik. de nekem nincs szándékomban férjhez menni.mondta lelkesen a férfi. Anna örömmel nyújtotta a kezét. hogy méltó életet biztosítsak. annyi fájdalommal és félelemmel. akit most is éppúgy szeret. De ki volt az édesapja. A templom előtt feltárult a sokadalom látványa. rakéták. mit tudta ő. hogy megindul lassan az egyenes fasoron át a város felé. Jólesett neki.Ne folytassa. mintha az édesapja lenne. Egy-egy rakéta szállt fel sisteregve és tűzvirágokat szórt szét az égen. Tom miatt van ez? Talán nem mondott igazat neki?. aki miatt az ezredes ilyen előkészületeket tesz. hogy éppen Gringo Fox az. Távoli zűrös zene és lárma hallatszott.. a „szerencsétlenül járt bányász”. ha valaha méltónak tartana magához.Úgy látom. akinek a kezét Fernandez indián ösztöne megérezte a játékban. Nem volt abban sértő.. Megállt egy pillanatra.. A városban most kezdődött a tűzijáték. amint az ezredes a puskáját a vállára veti és elvágtat. hogy egy szolgálatkész. .. senorita... ment. hogy Tom az. Nagyon homályos és zavaros volt most már előtte minden. . mert csodálatosabb leányt még sohasem láttam. . Anna sóhajtott. . Ön kedves gentleman. Kopogott az ajtón. de higgye el. Anna kissé összeráncolta a homlokát. Semmi válasz. Miss Gonzales. . . amely fától fához lopakodva követte.

. hogy ez a jó ember. azt hittem.. hogy Fernandez. . döntő bizonyítékokkal Arthur Wheeler gazdag farmer ellen. hogy megölte az apját...Boldoggá tesz. A három éves Hawkins Kitty tetemét nem találták meg.? Még most sem tudja gyűlölni. Maga sem tudta. Sok kirabolt bányásznak fizetünk kárösszeget és időnként átnézzük ezeket régi bűnügyeket.. éppen ott van szemben a seriff hivatala... hogy évek múlva elfognak egy rablót. Az ő fia..Akkor hát feledje el.Hawkins? Elég mindennapos név. . . A leány felkapta a fejét. akit szeret. Hogy is mondta Tom? „Maga nem tudhatja. hiszen Tanasso környékén játszódott le minden.. .. amit mondtam. Lehetséges.. A régi körözvények és iratok hamar előkerültek. Elsőrangú színészek is megirigyelhették volna Gringo Fox spanyolosan előkelő komédiáját.Talán hallott véletlenül egy szerencsétlen bányászról... erőt vett magán. Idétlenül. Valami biztosat... Shiwán fia csalta tőrbe az áldozatokat. Arthur Wheelert szökés közben agyonlőtték. Ha találnak a gazembernél elrejtve pénzt..... a helyettese. Az első jelentés szerint Jack Hawkins karavánját lemészárolták és kirabolták... Gonzales.. a másik gyilkosnak a fia? Amennyire tudott. Azután úgy emlékszem egyet az öreg Shiwán és az a sokat emlegetett mesztic pusztított el a karavánjával együtt.. amit tudok.Nézze. Hallott. Egy Hawkinst odaát New Sacramentóban kocsmai verekedésnél szúrtak le.... hogy mit érez egy ember. Tisztviselő vagyok. senorita és nem detektív. hogy támolygott ki újra a levegőre. rablóvilág gazságait?. leszámítva néhány érdekes esetet. hogy a végzetem hozott Tanassoba. megőrül. vagy aranyat. ha kedves akar lenni.. mert nem ritka eset. akit Hawkinsnak hívtak?. Újabb kilenc év múlva váratlanul tíz vádló jelenik meg Balting Cityben. az a bizonyos Véres Tom. akinek megölték az apját. Morgan.. Anna zsibbadtan állt. Gringo Fox elégedetten veregette korbácsával a csizmáját és fütyörészett. Amikor idejöttem. Egy év múlva kiderül. Itt osztozott később Fernandezzel.Arról a vén rézbőrű szörnyetegről mindenki hallott. hogy csak néhány régi kirabolt bányász bűnügyét kell átvizsgálnom. Morgan szívesen állt rendelkezésére Annának... rekedten jött ki a hang a torkából.Ez engem nagyon érdekel. Szívesen előkeresi a nyilvántartóból ezt a régi ügyet.... Ez minden. pedig olvasta róla...” .. . A lány úgy érezte.Szóval ismeri a régi.És hol lehetne erről többet... de most már tudom. hogy akit az apjának hitt. Shiwánról például? .Ön bűnügyekkel foglalkozik? . aki Hawkins gyermekét magával vitte San Franciscóba. Ebben az ügyben volt bűntárs Arthur Wheeler is. senor. szolgálatban van ma éjjel. . megölte az apját? És az az ember. Én sohasem fogom elfelejteni Tanassot.. Lehet.... akkor megtérülhet némi a biztosítási összegből. ..Csak biztosítási üzletekkel kapcsolatban. Fernandeznek a gyermekkel együtt nyoma veszett.. Várjon itt meg... Miután a lány belépett a seriffhez. Fernandez elvitte Hawkinsék kislányát Wheelertől. de különben elég felületesen ismerem a rablóvilág históriáit.

. Szinte futva indult hazafelé.mormogta a mesztic. hogy jobbra vagy balra nézve.. . Valaki lesodorta őket valószínűleg a puskacsővel. a fenséges néma hegyóriások között kanyargó. . Úgy érezte. . Itt megkötötte a lovat. a Nevada zord. hanem frissek. Tanasso felett rakéták röppentek az ég felé és tompa ropogás kísérte a lehulló fényeket.Ó.. Egykedvűen anélkül.. Egyre magasabban hágott a kristálytiszta levegőben. Mintha otthonától búcsúzna. azután nekivágott a sűrűnek és belépett a barlangba. barna sziklái között.. Corner és Bronson óvatosan követték.... . olyan szeretetteljes szomorúsággal hallgatta a magasból leomló Alder-Spring harsogását... Elfogadom az ajánlatát. Nem szárazak..Senor.. Azután ügyet sem vetett a földre. a vízesést kikerülve. Elnyújtotta hát ezt a kirándulást és bandukolva kapaszkodott egyre feljebb.. Egyedül akarok maradni.Értem. A levelek nemrégen hullhattak le a magnóliafáról. feljebb. Most kérem. A fehér kanca fülei hirtelen megrezdültek és orrát a föld felé nyújtogatta. Hajnalban.. Most körülbelül ott volt. gyalog ment tovább a tetőre. hiszen friss zöld levelek voltak és szél sem fújt..Nem holnap. amíg egy revolvert kihúzhattak volna és a Szellem már a hegyoldal szikláinak fedezékében folytatta útját. senorita! ... Várjon a fasorban két órakor.. Felnézett.Nincs jól. A Nevada Szelleme messze északra vágtatott Tonga kunyhójától és nagy félkört írt le az éjszakai rétségen.Mit látsz. ha világosodik.. . behízelgő kifejezésű férfiarcra. senorita? ...Mélyen meghajolva hosszan kezet csókolt. Per Dios! Az öreg Shiwán hagyatékát ez a leány jelenti! 7.. .... Néhány falevél feküdt az ösvényen. Senkije sem volt a kerek világon. Most.. Szóval jól sejtettem. Lassan. . A sötétségből egyetlen iramlással nekirúgtatott az ösvénynek.. öreg?. elindulhatunk Sacramentoba. Nyugodtan haladt az út feléig. elérhette az ösvényt. És nem is maguktól kerültek a földre. . Vigyen magával Chicagóba! . hogy annyi idő sem telt el. ahonnan a barlang titkos kijárásán keresztül..mondta hirtelen elhatározással.. ne kísérjen.A spanyol lépett hozzá. Azonnal.. úgy vágtatott neki déli iránynak. ezen a nyájas ismerősön kívül. ... Tizenegy óra lehetett. ez olyan hirtelen történt. hogy utoljára jár a Szellem magányos éjszakai útján.Összeszedek néhány nélkülözhetetlen holmit az útra. Ha lestek is rá. megfontoltan léptetett. Gringo Fox diadalmasan nézett a leány után és vidáman fütyörészve ment vissza a fogadóba. Előrehajolt a ló nyaka fölött. kis szerpentinen..Ha esetleg holnap nem akar még indulni.. Anna felnézett az okos.Most már tudja. pedig a ló állandóan előrehajtotta az orrát és mozgatta a füleit..

dús haj két hosszú indián fonattal és rajta a főnöki tolldísz. A sok-sok elmélkedés között.. szinte a földig lógott és a vágtató ló oldalával fedezte magát a lövések elől..Tom Wheeler! ... . A mesztic indián lovasbravúrral.. hangosan csoszogva járt előttük. A hold elbújt. . Az állat minden követ ismert errefelé.Ha megtaláljuk az aranyat.Ugorjon fel a lóra és vágtasson.. A hatalmas fehér ló türelmesen várt.. fújtatva iramlott Fernandez lova a dombok felé.. Fernandez messzire repült a nyeregből. Ha odaér.. 8. csak azután menjünk utána a barlangba. Bronson vagy tíz lépésről követte. mint aki tökéletes biztonságban érzi magát.. Narrow lőtt. fehér megvilágításban sem ismerhette fel az ezredest. hagyjunk egy kis előnyt.. vagy harminc lépésről lovas alakok rúgtattak hirtelen feléje. a ló oldalába vágta a sarkantyúját és hirtelen eliramodott. tökéletes illúziót adtak.. Felrántotta Fernandezt a földről. . Előbukkant a hold. hogy ilyen pontosan beválik a terve.. Corner előrement. A fénylő fekete sima.kiáltotta Narrow és lőtt. fél lábát kiakasztva a kengyelből. Ahogy a holdfényben lóra kapott. Azután ő is zuhant. mert a Nevada Szelleme olyan gondatlanul. Még az éles. Mikor befordult a Tanasso felé vezető csapásra.mondta a másik. pedig erre nem is volt szükség.. vaksötét volt. Long is. Éles harci kiáltást hallatott. Éles fájdalom nyilallt a vállába: eltörte! Ebben a pillanatban egy árny ugrott elő a domb mellőli bokrok közül és egy lovat fogott a kantárjánál. .. És akkor szerencsétlenségére kibukkant a hold.. lábujjhegyen haladtak a barlang lejtős folyosóján. Gyors trappban sietett le a szerpentinen. hogy a ló megcsúszik. a legrövidebb úton sietett a távol sötétlő dombok felé. Bronson hirtelen fojtott kiáltást hallott a fordulóból. Veszett patkócsattogással. aki így látja. az üldözők sebes ügetéssel közeledtek. amerre Corner ment! Egy ugrással ott termett. Egyszer csak a vízesés mögül kilépett egy sziklára az indián. amikor döngve bukott fel a ló!. Már az első emelkedés árnyékába ért. A dombok még messze voltak... Óvatosan.. Nem kellett félnie attól. . Előreugró sasorra volt most. igazi rézbőrűnek látszott. Miután leért a Kereszt Tető aljára.súgta Corner -... Tiszta célpontot mutatott! . Gringo Fox nem sejtette.A lovat! Csak a lóra célozzatok! . Már rohanva közeledett az első domb.Várj!. akár nyomban le is lőhetjük . Puskaropogás...Utána! ..kiáltotta Lindsay. Két kis zsák aranyport vitt magával.. Lágy viaszból formálta ezt a toldalékot az orrára.. .Azt hiszem. a sötétben nem tudják követni.. megmenekült.

Egy pillanatra visszafordult. Készenlétben tartott itt egy tartalék állatot! . ezután oldalt kúszott négykézláb. Mikor csend lett a domb körül. amely könnyen árulója lehetett volna az ezredesnek. A banditák szitkozódva álltak a fehér ló teteme körül. hogy lova van.. .. Siessen! Százméternyire sem voltak az üldözők. A kis indián ló száguldva vitte.. Cikcakkban nyargalt a sötét dombok között és tudta.Halljátok?! Lódobogás. hogy felbukott a ló.Egy szót sem! Vágtasson.Mindegy! Előre! Összevissza vágtattak.. ahol a ló kimúlt teteme hevert. de nem akadtak az ezredes nyomára. ahogy tud.. . Tehát nem igaz.kiáltotta Narrow. . . . a ballal fogta a kantárt és vágtatott.Utána! Hátha elérjük.. . azt eltakarta a domb árnyéka. Tom kibújt a dudvával benőtt. hogy megmenekült..De maga. Mi lesz vele? De ezt már vágtatás közben gondolta.Itt a dombok és fák között?! Lehetetlen.Ördög és pokol! . de hogy mi történt később. Azt látták. Tom Wheeler felkapta a földről a puskát. Az ezredes már nyeregben volt. A jobb karja bénultan függött. .Van itt még egy ló. megkezdett aknából.

. ami a Nevada Szellemének a felszerelése volt. Azt a surranást.Ki hiszi ezt el? Ha nincs is tárgyi bizonyíték ellenem.súgta egy hang a fülébe. hogy baleset ért. Tom Wheeler. az ismeretlen nem volt sehol sem. Mindennap vártalak a domb alján. az indián ad lovat. Az indián kővé dermedten ült. hogy egyszer mint Fernandezzel beszéljek veled. Meg foglak menteni! Elsősorban gyújts világot. Tonga kunyhója körül minden csendes volt. rajtam marad a gyanú. az indián nem látta és nem hallotta. holnap a gazemberek mindent rám tudnak bizonyítani. Mozdulatlanul ülve maradt a helyén. Tom behívta az indiánt: . Az indián a küszöbön guggolt és szemét előremeresztette az éjszakába. Csak kísértet osonhat egy pawnie harcos közelébe anélkül. De azt hiszem.Elsősorban adj ide mindent. kis kócos lován a ranch irányába. úgysem lehet védekezni. . amit tettél. . . hogy én voltam a Nevada Szelleme. Az ezredes eltorzult arccal feküdt egy pokrócon. jó barát vagyok . hogy nem jött ki hang a torkán. . Minden pillanatban ide jöhetnek.Nem tudják bebizonyítani. hogy eltüntessem. A puskád már nálam van.A Sacramento partjáról sokan látták az üldözést.. hogy te vagy az ezredes. Tanasso felett röppentyűk siklottak fel az égre. Itt esett le a lováról. csak Anna miatt fáj..mondta Tom. Beszélnem kell vele.Fernandez.hallatszott egy fájdalomtól elgyötört hang.. egy másik a nyakát. hogy leestél a lóról. Közben az asztalon tapogatva megtalálta a lámpát és világosságot gyújtott. mikor éppen hozzád igyekezett.Levetkőztetjük az ezredes urat. Azután tedd. nem kell semmit mondanod.. aki erre képes volt. miután belépett a sötét szobába -. aztán bekötözöd a vállát és ráadod az uniformist. Azt fogod mondani.Tom később elindult az ezredes puskájával és egy batyuval. amit mondok: lovagolj vissza városba.. mindennek vége . meggyőzően nem tudom igazolni magam. . Esés közben kificamítottad vagy eltörted a válladat. Puska feküdt keresztben az ölében. .. mindent értek.Ne mozdulj. amellyel Tom Wheeler a szobába lépett és becsukta az ajtót. . úgy. A kis ház ablaka sötéten meredt az éjszakába. .Köszönöm. hogy észrevegye. . Olyan ember ellen.KILENCEDIK FEJEZET Életre-halálra l. Siessünk.. Ma nem volt erre megfelelő alkalom és most sincs. azután nyugodtan lovagolj haza és mondd. . eltört vállam ellenem vall. .Ostobaság. Már régen tudom. Ki fog derülni.Az én lovamon menekült meg az ezredes. . Hirtelen egy kéz szorította meg a csuklóját. A szorító kéz máris elengedte a torkát és mire Tonga körülnézett. ezt az indián kösse be.

hogy én egy óra múlva megszöktetem a leányt! Ha Fernandezt elfogjátok és a leány nálam van.Van még egy esélyünk. Úgy látszik. . .. könnyen halomra dőlhet minden.kérdezte szokatlan izgalommal a bandita. Három lovas ugrott le lihegve a fogadó előtt és felrohantak Gringo Foxhoz.kérdezte Narrow gúnyosan. A földrengés. Nyomában voltunk a dombokig.Nem érünk rá megvárni őket . amit hetek óta építek.Még nem siklott ki! . . . .felelte. . De miután elszalasztottátok.Átkozott tökfilkók vagytok! A kezetekbe adtam mindent és mégis elrontottátok az egészet! . Gringo Fox kissé összehúzta a bal szemét és oldalt hajtott fejjél nézett a legveszélyesebb cinkosára: ..De ha soká álldogáltok. akkor Shiwán minden kincsét kicsalhatjuk tőle.Kivételesen közlöm veled.Ketten könnyen elbánunk a meszticcel és nagyon tévednék. tartalék lovat rejtett valahol el.Ezt megpróbálhatjuk! . Most hatalmas tűzkerekek és rakéták kezdtek pufogni betöltve iszonyú ropogásukkal a környéket. ebben az időpontban rázta meg szörnyű erővel a házakat. hogy még nem ért haza.. hogy mit végeztem. Figyeljetek.. hogy ennyire ránk förmedsz? .. amely annak idején elpusztította a várost. A mexikói arcán furcsa cinikus vigyor villant át egy pillanatra..Talán Corner és Bronson kilesték a félvért! Várjuk meg. Éjfél után egy óra volt. ha el is fogjátok Fernandezt. Valahol tehát át kell öltöznie. vagy pedig csakugyan szellem . ha abban a hatalmas zuhanásban éppen maradt volna minden csontja. Gyerünk! Gyerünk! Elsiettek.védekezett Long. mikor leesett a lóról. . Néhány másodpercig farkasszemet néztek. Tudjátok meg. .vágott közbe a Gringo. akkor úgyis. mintha ezer gépfegyver működne. Vágtassatok el Gonzales ranchtól a dombok felé vezető úton elébe.Ha egyszer kisiklott a kezünkből. hogy hol a kincs. Lindsay öklével az asztalra csapott.ajánlotta Lindsay.. Fogjátok el és hozzátok a Kereszt Tetőre. de eltűnt. Gringo Fox egyedül maradt és cigarettára gyújtott. Talán meg is sérült.. A Nevada Szelleme mint Gonzales ezredes tér haza éjszakai útjáról. amíg visszajönnek .Kilőttük a lovat alóla. .. .kérdezte a mexikói az arany öngyújtóját dobálta fel a tenyerében. szóval lehet.Kisiklott a kezünkből!.kérdezte Long. .Te mit csináltál azalatt. . Narrow jött vissza. De váratlanul nyílt az ajtó.dühöngött a mexikói.És Lindsay szemében felvillant a reménység. Az a kemény ember nem vallotta volna be. hazaér közben. . .Mit akarsz? . Ti semmire se mentetek volna.De hát mit tehetünk mást? .. mert rajongásig szereti Hawkins Kittyt.2. A mexikói szitkozódva ugrott fel: .Nos? .Barmok vagytok! . .

Ide hallgass. hogy eltedd az útból. mikor a mexikói már tüzelt.. hogy ne tudjon éjszaka megfogni.. ahogy mondod. . Zajt hallott. A másik egyszerűen lelőhette..Megölte! Megölte! Az ő puskája!. Kis lakktáskájába becsomagolt néhány holmit és lovaglóruhába öltözött.Gyűlölsz engem..Nem szerettem soha!. Egyetlen komoly ellenfeled van és az a Nevada Szelleme. A szüntelenül ropogó tűzijáték elnyomta a három rövid pukkanást. kísértetiesen gyors mozdulattal rántott elő egy apró browningot és Narrow pisztolya még kint sem volt a tartójából. Miért nem tudja gyűlölni igazán?. ő is! Gyilkosok! . és mégis könyörtelenül a sarkában érezzen téged. mert alapjában véve ostoba vagy. Az utolsó szavakat hangosabban mondta. Még csak a revolveröve sem volt rajta. a zsebéből. az részt vett ebben a gyilkosságban. Hawkinst... Anna töprengve ült a szobájában. Benyitott... Narrow elsápadt. 3.. A fegyvertelen. Kopogni is elfelejtett. mert hiú ember vagy és azt hiszed. . kiszolgáltatott Fox gúnykacaja hisztérikus dühbe hozta.. ..... lehajolva a haldokló arcához. aki az aranyat jelenti..Adios amigos . Narrow egy pillanatig ámultan meredt maga elé.Ha valaha szeretett. Tom meglepetten lépett a leányhoz.. Egyszer csak ott állt Tom ajtaja előtt. az útra meredve. Tom apja megölte az ő apját... mert úgy akartál megszökni a leánnyal. . ahova az öngyújtóját visszatette.felelte kacagva. Fox! Tisztán látom a játékodat. Ördögi módon harcolsz Fernandez ellen. Gyilkos! .. hogy mi addig feltartóztassuk Fernandezt.. azután a földre zuhant. De ebben nincs igazad. Azt a puskát..... amit Gonzales este a vállára dobott. Maga is. amikor útnak indult.. villámgyors mozdulattal kapott a revolveréhez. Azért voltál ilyen dühös.. A szoba közepén megpillantotta Tomot. hogy te is lehetnél vezér. Akit az apjának hitt. mintha aggódna az apja gyilkosáért?. A fogadó előtt nyeregbe ült és megindult a fasoron át a Gonzales-ranch felé. azután elment... A mexikói ezzel úgy látszik nem törődött. ..suttogta gonosz mosollyal Gringo Fox. hogy megtudjon valamit. amíg a leánnyal biztos helyre jutsz. Itthon van! Nem bírt ellenállni a vágynak. Végtelenül ostoba. Bolyongott az elhagyatott éjszakai házban. Szemébe nevetett a banditának: . Gringo visszatette zsebébe az öngyújtóját és egykedvűen állt Narrow-val szemben. Sikoltva állt meg..Gyilkos! Gyilkos!. Háromszor egymás után lőtt. amint egy olajos ronggyal puskát tisztít..Így van minden. hogy túlharsogja a rakéták ropogását. Bennünket használsz fel arra. Narrow . De Gringo Fox.Nem igaz. . Miért ül hát itt még most is. amit olyan jól ismert. Az ünnepség zaja szűnőben volt.

Most már majdnem bizonyos. hogy amit magának mondok.. Visszament a szobába.. amit maga megtudott az indián Tongától. az indián öltönyt. Balting City seriffje volt ez a vendég.Narrow.. viszont kétségtelenül megállapította a kutatás. . amit Arthur Wheelernek adjon. hogy igen tekintélyes mennyiségű aranyat adtak el rövidesen az állítólagos rablás után és valami vállalatot alapítottak.. .nyugtatta meg Clayton. hogy Fernandezt sebesülten szedte fel a halottak közül. Este érkezett és nyomban a Véres Tom felől érdeklődött.Beszélj! Ki vagy! .. Gibson. amit a leány mondott. A rémült tömeg utat nyitott a seriffnek. . egy egész családot döntött a látszat. ezt nem veszi rossz néven. elrabolták Gonzales ezredest és a leányát. . A seriff mindenkit szétlökdösve letérdelt Narrow mellé. úgy ütötte meg belülről. Nem hittem. . a fekete hajfonatos parókát. hogy ez az Arthur Wheeler ártatlan volt és a vádlói érdemelték volna meg a golyót. Néhányan Morgannel az élükön Clayton seriffet keresték. a sasorrnak használt.. Ne haragudjon.. De most sürgősen cselekednie kellett.. . Súlyos sebesült örömünnep alkalmával nem ritkaság errefelé. de az a néhány szaggatott szó. A banditákat innen kipusztítottuk és az én szememet még egy csirketolvaj sem kerüli el.. Clayton! Gringo Fox két hétig lakott a városban egész bandájával.Semmi hiba . Ebben a pillanatban Morgan érkezett lihegve: . Gringo Fox elhagyott szobájában átható kámforos alkoholszag terjengett.. mint aki díszpolgár akar lenni.Mr.. Mindegy.Kedves Clayton. hogy kirabolták őket. hogy itt tartózkodik és messze vidékről csodájára járnak. Közben a városban hirtelen vége szakadt az ünnepségnek. Városunkat valósággal felvirágoztatta. akkor igen valószínű.. Segédem indiszkréciója következtében híre ment.. Az egyik szobából súlyos sebesült zuhant ki a folyósóra. Ez a tíz ember azt vallotta. A bandita falfehér volt és utolsó másodperceit élte. .suttogta elhalón. .A bandita olyan jámboran viselkedik.Az én körzetemben. kedves Gibson . lágy viaszdarabot gyorsan a szekrény mélyére rejtette. Az orvos kiejtette a kristályfecskendőt és az emberek kissé elhúzódtak. mégis percek alatt valósággal pánikba hozta a várost. Ha most hozzáveszi ezt ahhoz. A kormányzó széles körű nyomozást indított az ügyben. A sastollat. ha ön Gringo Foxot még a csirketolvajok közé se számítja..Hm. mert rohant a vendéglő felé. Gibson megcsóválta a fejét. aki a gyűlölet és a düh szörnyű erejével az ajtóig vonszolta magát és kinyitotta. nyomában a segédjével és kollégájával.Elrohant. Egy haldokló várja önt a vendéglőben. . Tom döbbenten állt.. amit a bandita mondott. az a segéd indiszkréciója révén kiszivárog. akkor nagyon méltányosan vélekedik a mi banditáinkról. . Mintha golyó találta volna el.Ez se éppen az a kimondott csirketolvaj. hogy nagy igazságtalanság történt itt Clayton. Narrow volt..jegyezte meg Clayton gőgösen -.dünnyögte Gibson. Shiwán fiának igazán könnyen lehetett aranya. ilyesmi nem fordulhatott volna elő. aki egy vendégével sétált az ünneplők között. ártatlanul romlásba. De Clayton ezt már nem hallotta.

.. Van egy mentőötletem... Szervezek egy üldöző csoportot és útközben majd találkozunk.. Egy haldokló könnyen fantáziál. Most már ő is tudta.Kereszt.Beszélj! Hol van Gringo Fox? . Gringo... . ... Tető.tátogta szinte hangtalanul Narrow.kérdezte Clayton. Ennek a példátlan emberrablásnak a felelősségével kétségbeejtően tapasztalatlanul állok itt... Habár hihetetlen. azután indulunk a banditák után. De ha meggondolom.. De mi az. vörös paróka.. tehát elkerülte a legszemfülesebb seriff figyelmét is.Csak a jó isten....kiáltotta Clayton. Gibson többet értett belőle... hogy az Államok egy magas rangú kitűnő tisztjét. .Gringo. hogy az ezredes kreol.Ennyit még az én együgyűségemmel is sikerült kihámozni a haldokló szavaiból. . . elrabolták. Jellemző.Nem esnék kétségbe. hogy még az orvos is rohant a lováért és fegyveréért. De nem. hogy az ezredes a Nevada Szelleme? .. Nem ajánlom. . .Igaza van. ezredes volt a Nevada. hogy értem! Gringo Foxot mindenki vörösnek hitte. kissé siralmas ábrázattal fordult Gibsonhoz. Morgan! Menjen és csődítse ide a legjobb lovasokat! Miután Morgan elment. amennyit szükségesnek látott: . A seriff zavartan nézett össze a segédjével.Maga érti.... Gibson ezt a zagyvaságot? . Viszontlátásra.De Mr. Mint egyszerű utas élt itt a városban. Gibson. utolérhet egy gyilkost? .Aki csak mozdulni tud. Holtan dőlt előre fejével a seriff vállához koccanva.... .Egy ötletem nekem is van.Hogy?. Azután keresnék egy alkalmas vezetőt... Mit tenne ön az én helyemben? . .. fekete a haja... mint kollégája.. hörgő lélegzet után minden erejét összeszedve suttogta: .. . A szoba nyomban üres lett... megölt... hogy miért indult Arthur Wheeler lovon Tanassoba és miért nem leplezte le Fernandezt.. szakadékain keresztül. Szelleme... .. . Mr. Ismer valakit. mert a legkitűnőbb. etek..Spanyol grófban nem ritka a kreol és óva intem.. . Ma éjszaka néhány társával együtt elrabolta az ezredest meg a leányát és a Kereszt Tető felé menekült. a haja fekete volt.. pedig ez csak paróka volt. . Köszönöm a tanácsát... aki a Nevada ösvényein.. Az ügy roppant kényes. menjen haza a lováért és a puskájáért! ...Hol az ezredes?! Egy sípoló.A maga környékén több gyakorlatot szerezhetett az ilyesmiben... Igazán nem tudom. hogy a segédje indiszkrét legyen tette hozzá nyomatékkal Gibson -. akik életben maradtak.Gringo Fox. mielőtt ebben az ügyben valami bizonyosat tud.Öt percet várok.. De csak annyit mondott Claytonnak... Tetőn. Gibson..Clayton felültette a haldoklót és megrázta.. Az arcát nem sokan látták olyanok. Gibson! Én nem mondtam semmit! Maga mit tátja itt a száját. Ördög. siess. Lindsay. Kereszt..Persze.

folytatta a seriff -. . aki nem kénytelen eltűrni a sértést.mondta Hyckes... azután a seriffre. Csend lett. aki ha kell. Ha a ház hirtelen romba dől.Köztetek van egy ember. Ragaszkodik ahhoz. A nyüzsgés.A két seriff kezet fogott. Tom megköszörülte a torkát. az Államok rákfenéjét: Gringo Foxot! . szabad ember vagy. Tom szó nélkül hátat fordított és elindult az istálló felé. Angolkerten. Tom lassan felállt és előbbre jött: .A fiú visszafordult. ahová akarok? . Őt már nem támaszthatta fel a kormányzó. ököllel egyaránt méltó ellenfele a Gringo Foxnak. akit már sokszor felfricskáztam. .Ez az ember a Véres Tom. .Azt hiszem. .. amely messzire hallatszott. Tom egész közel ment a seriffhez.Az ezredest és a lányát elrabolta Gringo Fox. független. hogy csak ő foghatja el Gringo Foxot. hogy. fegyverrel.A hegyek között.Hej.kiáltotta a szeplős Johnson.Ez bizonyos. te vagy! .Ez egy gyáva kölyök. hogy felkössem a revolverövemet? Maga után a szeplős Johnson következik. megfelelő legények leszünk.. De szükség van valakire. megnedvesítette nyelve hegyével kiszáradt száját és rekedten. aki a Nevada sziklái között is megtalálja a nyomokat.. ahol Tom ült és egy vékony ággal rajzolgatott a porban. aki sikerrel üldözhetné és az. .Szóval.De seriff? Berúgott?! . hogy itt már tudják az eseményt. Egy ember van. és akiket ő fricskázott fel. mint Gibson kijelentése. aki legyőzheti Gringót.. . ülj lóra. Szeretném veletek kézre keríteni. . nem okozott volna nagyobb elképedést. jelezte..Emberek! Én Balting City seriffje vagyok. de a hatóság tévedését jóvátette azzal.Odanézett az istálló melletti padra. lárma. akit annyian üldöztek már hiába. hogy az édesapád ártatlan volt.Mehet. hogy megkegyelmezett neked. . Gibson elvágtatott egyenesen Gonzales ezredes ranchához. A seriff végignézte Johnsont. A szeplős Johnson szólt utána. Gibson? . Véres Tom! .Hallottunk már magáról..hebegte Gibson. Ott ül! Tom! Csodálkozva néztek a fiúra.Mit kíván tőlem..Azt mondom . nem vagyunk jártasak . . A cowboyok nyergeltek. azután Hyckes. azok közül egy sem maradt élve.Elsősorban magát lőném le.. . . . akinek vezetni kellene az üldözést. .De ahhoz talán elegen vagyunk. virágágyakon keresztül vágtatott be a seriff nyitott kapun át és csak a legények között ugrott le a lováról. Gibson mindazért.felelte Johnson. Gibson .. .. Mehetek.. Tom Wheeler! Kiderült.. szinte suttogva mondta: . Csatold fel az övedet. ami velem a maga pokoli ötlete miatt történt.

. Maga fog vezetni bennünket a hegyek között. hogy a Gringo Foxszal tart. Ide hallgass! Mint rongyos menekült érkeztél. bambának tettetted magad. .Igazán nem nélkülözhetem.Azt mondtad nekem egyszer. . talán utolérjük a fiú nélkül is.. Közben a környező embereken keresztül a téren összegyűlt tömegig jutott a hír: a Véres Tom vezeti az üldözést... Most már tudták...Becsületszavamra nem is ismerem... .Mi az. Clayton seriff. mert még azt hiszik. ezt én nem tehetem. magának kell elfogni és legyőzni a Gringo Foxot. az Államok leghíresebb banditája megszöktette Gonzales ezredest és a leányát! . Az ötletet általános lelkesedés fogadta.Be fogom neked bizonyítani. Elvette az isten az eszét...Ismétlem. . . hogy te bántál el a veszett Miguellel is.kiáltotta Ingramm. . amit Johnson is tudott. és odament egy sarokasztalhoz. hogy nem tudott aludni.Tanasso lóra kap. .Azt hittem. Több marcona ember lépett be. egyszerűen elmész? . hogy hátranézne. . Izé. hogy nem vagyok az. Most. .Elég időt pocsékoltunk . . Johnson. . „Gyerünk! gyerünk! Mit késlekedik!” Holborn egyszer csak azt vette észre... hogy gyáva vagyok . maga itt olvas? .Tessék? .kiabálta éles kihívó hangon. . a vendéglőbe sietett.Szegénykék. fegyverek döngtek a padlón.. . Előre! .Most elmegyek. .Hát akkor vedd tudomásul. hogy a rablót üldözze.. terhére voltál mindenkinek és az ezredes meg a senorita befogadtak és jók voltak hozzád. A tömeg türelmetlenül kiáltozott. ahol Mr.dadogta rosszat sejtve az ügynök. pedig most már tudom. Szó nélkül hátat fordított. az én felelősségemre használhatja a fegyverét. Gibson.. Holborn mentegetőzve tette el a lapot. feltette rá a batyuját és anélkül. lassan elkocogott az úton a város felé.. hogy fenyegető magatartású alakok fordulnak feléje mindenfelől. hogy szívtelen. mikor bajba kerültek.. A felfordulásból mit sem vett észre. miután elvált Gibsontól.Ezalatt a Templom téren mindenfelől vágtatva gyülekeztek a lovasok.Én vállalom a felelősséget! A város legjobb lovát kapja és vezet bennünket a Kereszt Tetőre. hogy az egyik kezével agyonüthetné a szeplőst.De kérem. .. amikor idejött. . Holborn az öt nap előtti New York Heraldba temetkezett. De a fiú szemében még csak a szokott vad fény sem gyúlt ki.förmedt rá a seriff.Idehallgasson: visszaadom a fegyvereit és az én felelősségemre ma éjszaka nyugodtan használhatja őket. Mr.siránkozott az ügynök. hiszen olyan lárma volt éjjel.Vezessen. hálátlan gazember vagy! A legények ijedten néztek a fiúra.Gringo Fox... Ne próbáljon ellentmondani. .. szabad.

meglincselik.De néhány kilométernyire van egy erdészlak. ... a város legtüzesebb csődörét... Minél hamarabb kint akarok lenni Tanassoból .kiáltotta a leány. amely a fasor irányában állt. .. Gringo Fox orrcimpái megrezdültek. ...Itt vagyok. hogy ne érjen szabadban az ítéletidő.A Kereszt Tető lejtőjén nincs erdészlak . a puskacső úgy verte a tarkóját.mondta a mexikói.Arra megyünk .Azért érzem a légáramlásról. ha sietünk. Egy óra múlva. vállára dobta a puskát és úgy vágta önmagát fejbe hátulról a csővel. a nyereg dobásától sajogni kezdtek a múlt félig begyógyult. Gyerünk... elismerő zúgással üdvözölte a tömeg és éppen elővezették Pepinót. mikor kiértek a síkra.. hogy majdnem keresztülesett a lovon. ha lezuhan a lóról. A sötétségből egy lovas sietett hozzá. A kalapja régen lerepült. . de végre egyensúlyba került. az egész különös véletlen összjátéka volt és a gyáva emberek szívós védekezése. . hirtelen gyanakvással. Amikor Anna meglátta Tom kezében az ezredes puskáját. A tömeg lelkesen ordított fel. Hogy Holborn nem esett le a lóról.Arra?. Csak a föld és a fák rohanásából sejtette. . Már hajnalodott. .Lehet.. Gyilkosok! Ezzel a sikítással a szívében rohant az istállóba..kiáltotta a seriff . amely az eseményt sarkantyúzásnak fogta fel és az ilyesmit nem állhatta. Hogy a szerencsétlen ügynök felett végképp beboruljon az ég. fájó sebei és a ló. hogy a kengyelvasával megérintette a ló oldalát.. itt egy revolver.Nincs egy felhő sehol. A lovasok mögé sorakoztak és Holborn a nyeregbe vetette magát...Ember! . hogy kis híján elájult. csak a lábszárai bizonytalankodtak és így történt. ahol harsány. pedig ez kézenfekvő lehetőségnek látszott.felelte és Gringo Foxnak fokozni kellett a tempót. Még sebesebben vágtattak. . senorita! Ha úgy tetszik. az utolsó kételye is eloszlott.. Hajnalra elérjük Sacramentóban a vonatot. . hogy gyorsvonat sebességgel halad és egyetlen ép csontja sem marad. mert így képzelték mindig a Véres Tomot vágtatni.ha egy percet habozik.. elvágtatott a Gonzales-ranch előtt. mikor már feltűntek a sötét felhők és az első dörgés hallatszott... jó lesz.. mintha egy galád ellenség ülne mögötte. egy puskát és hozzátok elő Pepinót. Holborn a lincselés szóra nyomban átvette a revolvert.Csak siessünk. 4. lóra ült és kilovagolt a ranchból. hogy a leánnyal lépést tartva nyargaljon. hogy vihart kapunk. mehetünk.. A következő pillanatban egyetlen ugrással iramodott el a félvad csődör. mikor Holborn ráült. kelet felől sötét felhők tódultak a síkság fölé és hatalmas dördüléssel bejelentette magát a vihar. Ez az út a hegyek közé vezet. halló. . kiért a dombok közé és nyargalt.. már szemben voltak a Kereszt Tető ösvényével. Már kint is volt a kocsma előtt.. Az alattomos puska ebből az alkalomból ismét úgy vágta fejbe... nyomában a lelkes tömeggel.

A mexikói káromkodott. hogy Narrow vetélkedik a mexikóival.Mit akar tőlem?.. de határozottan.Mondtam. rákötözöm a ló hátára. A hatalmas koromszínű felhők éjszakai sötétséget hoztak. . és veszett vágtatással rohantak neki az ösvénynek. Gringo Fox vagyok és megfelelő váltságdíjért visszakerülhet az ezredeshez. hogy moccanni sem tud! kiáltotta Gringo. vagy elsodor a víz. nem erősen. ha egy pillanatra megáll vagy lassít. de a korbáccsal megütött állat vadul nyargalt vele a bandita mellett.. hogy engedelmeskednie kell.Nyargaljon előttem. Váltságdíjat. és botnyi vastag cseppeket sodort magával. én fogok vezetni. és megfogta a csuklójánál.. Ők elismerték Gringo Fox fölényét. és ha a mexikói acélos szorítása nem rántja vissza. . ahogy csak bír.. Anna kifulladva kapkodott levegő után. .. közvetlenül a tető előtt már úgy látszott. Hatalmas szélroham búgott át a szirtek között. miután hiába vártak Narrow-ra. Most már gyorsan haladtak.Állj! Elhoztad a pénzt? Gonzales sápadt volt a fájdalomtól és szédelgett a nyeregben. mert. hogy a keskeny ösvényen elhaladjon foglya előtt a sötétben. akkor sem.Szálljon le a lóról. Mikor elhagyták a Gonzales ranchot és kiértek a dombokra. valószínűleg az ezredessel együtt. Az utolsó métereknél. amint óvatosan. . és hátával a sziklához lapulva. pihentesse a tüdejét. és nem tartották helyesnek. bugyborékoló áramlat lesodorja az Alder-Spring mélyére De végre felértek. az ösvény keskeny. Ahogy erősödött a zápor.korbácsával nagyot csapott Anna lovára.Mégis megyünk! . mikor a sötétben egy hideg. A leány kétszer is elesett. . ha elengedi.. háta mögött hallotta a mexikói lovának patkócsattogását. . és a kéz mindaddig ottmaradt. mert fél óránk van még a csúcsig. Anna a nyugati lány védekező ösztönével arra gondolt.Maradjon nyugton! Ha kapálódzik.Anna okos leány volt és jól tudta. . lépésben közeledett. Ha szót fogad nem lesz semmi baja. sarkantyút adott a ménjének. lépésben vezesse az állatot. A víz egyre sebesebb erecskékben ömlött föntről. Long visszafelé lovagolt. kemény kéz fogta meg a torkát. nem fog lecsúszni az útról. Sietni kell. Gringo örömmel látta. Lindsay és Long tehát itt vannak. megragadta a leány öklét a kantárral együtt. Lindsay és Long. hogy néhány percre megálljanak. . végig az ösvényen. A lova. De most ne beszéljen. A rettegett névre Anna kis híján leszédült a nyeregből rémületében. ahogy a zápor meggyűlt a hegy vízmosásaiban. és félkörben megkerülte Gonzalest. és vagy felmegyünk. összeütközünk. Egyre sötétebb lett.. Bal kézzel fogta a kantárt. megtaszítaná a férfit. mi volna ha. elsodorja őket a rohanó esővíz.? Még nem is gondolta ezt végig..Eresszen előre. az örvénylő. Ördögi ügyesség kellett. Félúton egy sziklaplatóhoz értek. hogy az elhagyott őrház ablaka világos. a kezéhez. amíg Gringo Fox nem haladt át előtte. mikor eléje ér. ezt jól tudta a mexikói. Ezután a kéz a nyakáról lecsúszott a karján.Előre. Rövidesen víz folyt fentről.. A lány lova nyugtalanul nyerített. a lefolyó áradat is sebesebb és duzzadtabb lett. Anna felsikoltott. a jobbja bénultan lógott. amely elég széles volt ahhoz. és zuhogott a zápor. és mind a ketten a szakadékba esünk. ketten indultak el. villám villám után hasított végig az égen. örömmel látták hogy a mexikói ismét jól számított: távol feltűnt az ezredes. Lindsay egyenesen feléje tartott. A bandita nem tévedett. . .! Engedelmesen megindult galoppban az ösvényen.

. .mondta gúnyos udvariassággal. akik követtek ma éjjel? .Mi lett azzal a két emberrel. Anna.. . de elkapták.állapította meg Gonzales. és fejbe csapta a revolver agyával.. mélyen meghajolva a mexikói.Abbahagyta. A leány mögött Gringo Fox lépett be a kunyhóba. Ostoba volt szegény.Eltaláltad.Alig hiszem. és megrántotta vállban tört karját.. mielőtt a földre esett volna. .. Rémülten meredt az ajtóra.Kutya! .suttogta az ezredes.. mert a győzelmem teljes. ha majd a Gringo kérdez.. .mondta röhögve Long. . Tőled fogjuk megkapni. Ha azt akarjátok. Érted? . Baljával villámgyorsan revolvert rántott. .Szóval Gringo Fox keze van a játékban?.Épp jókor! . és megkapjátok. hogy nincs annyi víz a hegyek között. Iszonyú kínokat kellett..Várjuk meg a Gringót! Ő tudja majd.A szellemek nem szoktak vizet inni . . itt vagyok és osztozom veletek. .nyögte rémülten.Mikor magához tért.. Gringo Fox elkapta a nyakánál Lindsayt és a kétméteres embert egyetlen mozdulattal úgy csapta a sarokba.Hol van Narrow? . . Lindsay megragadta az ezredes lelógó karját és rángatta.Mit akartok elosztani? .El. és elvágtattak vele a Kereszt Tető felé. Long kiugratott Gonzales mögött a domb mögül.. .Anna!..kérdezte nyugodtan az ezredes.. Az alélt embert rákötözték a lovára.. .Félek.kérdezte Long.. addig én egyedül akarok elszökni a leánnyal.Vizet. hogy okozzon ezzel. A két bandita vigyorogva figyelte. .Te sakál! Akarsz Narrow után menni!? Itt én parancsolok.Hol vagyok?. azután elkékült szájjal mosolygott. Erőt vett magán.. aki közben visszanyerte az uralmát idegei felett. Látom. Az ezredes ájultan hanyatlott előre. . . de összekötött lábai miatt tehetetlenül zuhant vissza. amennyi engem beszédre bír. hogy mit kell tenni. . . . hogy amíg ti feltartjátok Fernandezt.kiáltotta Lindsay.. Az ezredes ivott és újra gúnyosan mosolygott. Long közbelépett: . Igyál. . A Kereszt Tetőre hoztatok .Fernandez! A játék véget ért . . és igyekezett nyugodt lenni. és megpróbált felugrani. Fontos. . mert azt hitte.. De az ezredes hamuszínűre vált arccal csak mosolygott rá. A Kereszt Tető elhagyott őrházában voltak. .. Ja úgy.Félre az útból! És ha.Ők is szellemek lettek. hogy a kunyhó megremegett bele. A két rablót dühítette a megvető hang. iszonyúan sajgott a válla és a feje. Lindsay nem is gondolhatott ellenállásra. hogy beszélni tudj..A pokolban! Le akart lőni.Az öreg Shiwán aranyát... Fernandez arca összerándult. de megérte. Itt van víz. Amint látjátok..kiáltotta Lindsay..Nagy küzdelem volt.. . Lindsay odalépett hozzá.

Mindenki tudja rólam. Mikor Anna ezt meghallotta. nem üldöz senki.. ha két másik bandita nem tartja be? .rohant vissza a kunyhóba Gringo Fox . aztán dühödten sziszegte: . A platón a Gonzales-ranch cowboyai és Gibson álltak. mikor ott a két fogoly? Lejjebb Clayton és a segédje rekedtek meg a fordulóban. Ne felejtsd el. ha ideadod az aranyat.. . A vaksötétben nem látott semmit. Ki merne lőni a felvillanó fénynél. . Fernandez. útban vannak felénk. Egy pillanatig gondolkozott.Fernandeznek biztosítékot kell adni.. aki időközben kiment szétnézni a viharban. Az égzengés és a zápor csattogása még pokolibbá tették a hegytetőn lejátszódó szörnyűséget. Anna dermedten állt az ajtónál. hogy nem szövetkezik ellenem Tom Wheelerrel. csak Fernandez és a Véres Tom márthatnak be. Előre!. Lindsay szédelegve feltápászkodott. azután oldalba lökte puskatussal Fernandezt. Egy-egy villanásnyira látszott csak a kép.amíg a vihar tart.A nyomunkban vannak! Amennyire az ár ellen lehet. . golyót kapsz.. te meg a barátaid lemészároltátok Hawkinsot a családjával. hogy ha egy lépést elmaradsz. . a gazember!.. hogy belülről összefacsarják a szívét. ha bántódásod esne.Gyerünk. A rohanó áradat azonban lehetetlenné tette az üldözők útját. Gringo Fox Anna lovának a zablájába kapaszkodott. hogy a banditák kivonszolják a lányt és a tört karú ezredest. Tehetetlenül látták a fel-felvillanó fénynél.Az imént is próbálta már ezt ...Megesküszöm. Úgy lovagolj. és megpillantotta az ösvényen felfelé igyekvőket... Ezt is elintézzük. és nem lőttétek teljesen agyon Fernandezt.Szabadon elmehetsz a lánnyal. Egy pillanat alatt megértett mindent.kiáltott Lindsay.Beszéljünk okosan Fernandez . Fernandez ártatlan.. Egy csoport megrekedt a platón. A mexikói meghökkent. hogy kínzással megy valamire.. nem bírtak feljebb kapaszkodni a mindent elsöprő víz ellen..Lóra! . . Úgy látszik. . meg az öreg Wheelert is futni hagytátok.Várj! Mit ér a te esküd. A Kereszt Tető túlsó lejtőjén leérünk a síkra.Erre ne esküdj! . Ők is tehetetlen kétségbeeséssel nézték a cikázásnyi időre felvillanó képet. úgy érezte.. . .Azt hiszi a barom. . Fernandez tört karjával nem bírt felmászni a lóra. hogy vallásos ember vagyok.. . rémülten rohant vissza. egérutat nyerünk. Tom ártatlan.mondta Gringo. Azután villám cikázott. . nem döglött meg azonnal! Kirohant a kunyhóból. ... tudom. Rendben van.Mi biztosít erről? . hogy megölöm őket. hogy én nyugodtan élhetek. Szemük láttára hurcolják el az ezredest és a leányt.. Lindsay ágaskodó paripáját maga mellé rántotta a zablájánál fogva. Az igazi mexikói banditák csak az istentől félnek.mondta Fernandez. Long. Szerencsétlen hülyék.Narrow. Megesküszöm neked.Á.

Jobbra kanyarodott a hegyvidék felé nyúló sziklás talajra. amíg mozdulni tud..Fél lábbal már a nyeregben volt.. Most egy villám cikázott. csodálatos módján vállához szorította a puskát. Long. A síkon voltak. A mexikói örömmel konstatálta. . a szakadék mentén. hogy a ló Tonga egyik fehér kancája. hogy ellenállhatatlanul magával rántotta a másik lovat is. hogy hozzájut az ezredes aranyához. A legközelebbi cikázásnál a Szellem a Kereszt Tető csúcsának peremén látszott. de úgy is minden percben a nyaktörés veszélye fenyegette őket.Hallja. hogy az ezredes a Nevada Szelleme. mert könnyen eltalálhatja a leányt. de a hegyről még mindig patakokban ömlött a víz. Egy cikázás. Még jobb így! Egyedül maradt az aranyhoz. . úgy látszik. hogy nyoma vesszen. fél kezével a kantárt fogta. háromszoros cikázással világosodott meg a táj. Rémülten nyargalt. a szellem így nem mer utána lőni. Már az indián is a síkra ért. amelyet Gonzales alól kilőttek az éjjel. egy dörrenés és Long lebukott a nyeregből.suttogta Clayton a segédjének. a párja annak. Gringo és az ezredes nem tudták. .Ha a gyógyszerész feleségét ől megtudja azt a hülyeséget. kisütött a nap. mi történt. úgy várta a villámlást. a mexikóinak a vérében van az. egy kiugró sziklán. Ez sokkal szélesebb út volt. hogy babonás. 5.És minden villámfénynél ismét feltűnt sötét hajfonatával. Az üldöző lova. és mintha belesújtott volna. Most még szorosabban fogta Anna lovát vágtatás közben. a lányt is kényszerítve lefelé a nyugati ösvényen. Lindsay a ló fején keresztül nagy bukfenccel a földre bukott. nekiugratott a fennsíknak. tudta jól. Már közel látszott a tócsáktól ragyogó sík. Gringo Fox hiába volt okos. másik kezével. amint a harsogva ömlő ár ellen. Az ösvényen meredten álltak az emberek. Egy-egy fűvel belepett tócsán átnyargalva. és ha a lány olykor lemaradt kissé ebben az őrült vágtatásban. hatalmas fehér lován egy másodpercre. hogy megőrült. valóságos vízfelhőt fröcsköltek maguk körül. amit ől ez a nemes paripa szinte veszetten száguldott. Ekkor néhány másodpercre. és nem messze a csúcstól. Ő azonban már elérte a leánnyal a prérit.. Csak Fernandez indiánszeme állapította meg a távolból is. Ha eléri azt a kis erdőséget ott a távolban. Gringo Fox csodálatos lovas volt. Mintha önmagát látná! Gringo Fox felordított. ott állt Nevada Szelleme.. kevésbé bírta az iramot. akkor átjut Arizonába. Rodrigó úgy nyargalt. mikor a Nevada Szelleme felt űnt mögötte a lejtő kanyarodójánál. és messze mögötte özönlöttek reménytelen távolságban az üldözők. Időnként hátranézett. Fernandez egy másodpercig úgy érezte. lengő tolldísszel a Nevada Szelleme.. hogy ez egyszer ismét megmenekült. de a Szellemet nem látta. a bandita korbácsa vadul csapkodott le a lovára... . és magával rántva Anna lovát. a másik lejtő felé. Mert a lány birtokában bizonyos lehetett benne. szikláról sziklára lép a lovával és megy a csúcs felé. A vihar egy csapásra elállt.. a távolság egyre nőtt közte és a nyargaló között. . akkor én addig verem magát egy léccel.

. valószínűleg Annát találja el. hogy nincs tovább kiszolgáltatva a banditának. Minden van. Éjfélre kis erdei házhoz értek.Hová akar vinni? . Az esővíz üldözés közben lemosta a viaszt Tom arcáról. Anna követte a tekintetét.. itt tíz perc pihenőt engedélyezett a lánynak... Azután folytatták az utat sebesen. Még az ilyen banditának is adok egy esélyt.. Az indián öltözék és valami barna máz. .suttogta halkan. a mexikói elkapta Annát.. De hát fél attól. és ez az érzés..Kutya. Ha sietve jövök át Arizonából. Tom oldalt akart gyorsan lépni. és tudta jól. Legalább tíz ilyen kunyhóm van különböző határvidékeken.. Ha Tom lő. közben fütyörészett. miközben konzervbabot és húst kezdett főzni a tűzhelyen -. De olyan nesztelenül. De nem az ajtónál. olyan összetörten és kimerülten ült.. Gringo Fox félt. de látni akartam arcodon a rémületet. itt szoktam megpihenni..Ez a ház az egyik rejtekhelyem. ami szükséges.sziszegte a mexikói. amivel bekente magát.kérdezte elgyötörten a leány. .. furcsa hűvös mosolyával -. mindenről elfeledkezve örömében.. mindent előre elkészítek. És. és hátrafelé az ajtóhoz ugrott. maga elé rántotta. Azután menekült.Rövidesen pihenünk. hogy az ellenfél csak erre vár. De késő volt! Abban a másodpercben. . Biztos helyre viszem.. Gringo Fox önkéntelenül felkiáltott. Ha engedelmeskedik. Mindent csak tervszerűen teszek. .felelte a mexikói. .Abrak. . a sastoll. mikor a lány közéjük ért. hanem közvetlen közelükben. És különben sem szoktam gyilkolni.Gringo Fox. Tom diadalmas kiáltást hallatott.mondta később. Feléje lépett.. .Kissé lassított. . . és a leányt teljes erejéből a feléje ugró Tom Wheelerhez taszította.Csak nyugalom. meg fogsz halni. a fekete hajdísz kirepült az utolsó mérföldek irtózatos vágtatásában. Először életében félt.Döbbenten elhallgatott.. mint eddig.. . hogy a Nevada Szelleme Véres Tom. hogy a másik gyorsabb? Gringo Fox fél? Igen. finoman. A mexikói egy pillanat alatt kiugrott az ajtón.. éppen azért.kiáltott Anna. Menekül Gringo Fox. De nem nyúlt a revolveréhez.. Mintha megelevenedett volna a semmiből.Velem azért nem bírnak . amit a bandita mond.. Gringo Fox tüzet gyújtott. Lelőhettelek volna itt nyugodtan. Anna alig hallotta.Tom! . Tudta jól. . És most már az is látszott. becsukta és előrejött. kétszeres erővel nyomasztotta. A mexikói egy rejtekhelyről zsákot vett elő. nem lesz bántódása . hogy ezen a terepen nem követhetik nyomon. nem leplezték többé a Véres Tomot.. . mert ismeretlen volt számára. mert a bátorságom sohasem kerítheti hatalmába az eszemet. Bementek a kunyhóba. Anna félájultan roskadt az egyik székbe.. Napszállta felé elérték az erdőt. mint valami finom légáramlat. Pedig kinyitotta az ajtót. Az üldöző indián ott állt a szobában.. menekül!. Érezte. de nem olyan őrületes iramban. Üldözőt már nem látott maga mögött... . hogy homlokát ellepi a verejték.

azt hihette volna. a mezőn át.. . Rémületében.. és a csendet nem zavarta semmi. Közben fütyörészett. Nem sokat alhatott. hirtelen felrikoltott a coyotte. Ha Gringo megpillantja a lovát és lelövi. Valahogy szorongva érezte.. Véres Tom már nem lehet a nyomában.. korbácsa nyelével verte Rodrigó fejét. Nyugodt. de az állat alig kocogott. lesett valamire. Hegyen. Hideg szárított húst evett gyorsan. a bozótban rejtette el. és annak ő nyomában volt. amelyik ezt az iramot bírja. . De hiába. A mexikói vágtatott. langyos este volt.. Látta a mexikóit lovon menekülni. észrevette a mexikóit. lövünk. Hajszolta újra. Tudta. és most jön. Nincs még egy ló Rodrigón kívül. Utána! A lovát távolabb. és az állat csendesen állt.Láthatod! . Nyugodt. Győzni fog!. mert esetleg a bandita golyóiba rohan. mikor a ló horkantására ébredt. ezen a vidéken csak egy veszély fenyegette a leányt. Messze. hogy régi jó ismerősök találkoznak.. Barna lovon volt! Valahol sikerült pihent állatra szert tennie. és megsarkantyúzta a lovát. A végzet üldözi! Egy óra múlva. lassú ügetéssel jött a Véres Tom. Az emelkedés szélén lenézett.Ha a prérikutya.. De Rodrigó már fáradt volt. .. Este kimerülten pihent meg. nagylombú fák bóbiskoltak békésen körülöttük. hogy az ő lova rosszabb. amennyire csak lehetett. Gringo Fox mélyen aludt. Aztán megindult gyalog az ösvényen. jobbra-balra nyomokat figyelve. Hajnalban állt meg pihenni... Tom megállt: . hogy erősebb az... megpillantotta Véres Tomot. ha valaki látja... igen. dühében.. . Jobbról-balra lehajolt a lóról. tempós léptekkel közeledtek egymáshoz.Átkozott véreb! Gringo Fox lóra kapott és nyargalt. legközelebb sikolt. Tom is leszállt a lóról.. Gringo Fox? A mexikói is megállt. aki szemben áll vele.. vadul sarkantyúzta. félórányira a pihenőhelytől. Vagy elosont talán másfelé? Talán négy perc múlt el így. hogy győz. völgyön. Rodrigó. akkor reménytelen az üldözés. Mindegy! Annára nem volt gondja.. Az ájult lányt egy padra fektette.All right! Vártak. Így máris utána nyargalt. Tom óvatosan kinyitotta az ajtót.. az arab ló szomorúan lógatta a fejét. Lódobogás hallatszott. Most már visszanyerte az önbizalmát is. mikor meglátta. A prérikutya. Időnként egy prérikutya rikoltott fel a távolból. mert hosszan hallgatott. Leverte ruhájáról a port. még mosolyogtak is.. És mégsem ült neki főzni.. Most felnézett. Gringo felült a lovára.. és a nyomokat kémlelte. szembe a barna lovon közelgő végzettel. Anna lassan magához tért. Lehetséges.Készen vagy. Leszállt a nyeregből.. Azután artikulátlanul.. Igen. szakadatlanul. és újra feltette. úgy látszik. Jön kérlelhetetlenül. megtörölte a kalapját.Nem ugorhatott ki az ajtón. Hirtelen jeges nyugalom fogta el.

.Na.mondta Gibson. . A vendégek az ágya körül ültek és Anna kávéval kínálta a látogatókat... Az ajtón belépett a „szomorú tévedés”. Az arcán öt-hat keskeny tapasz vonult át a véraláfutások fölött. . és csak azt érezte még. a prérikutya vékony. a házigazda magasra emelte a poharát: .Ez az egyetlen.segítette ki zavarából az ezredes. 6. És mikor mindenkinek töltöttek.Adj egy kis whiskyt a vendégeknek . és a vállán nagy gipszkötés dudorodott ki.mondta az orvos -. furcsa ugatását. ami vigasztal . és csendesen elügetett. igazán szomorú tévedés volt. Nyugtalankodtam az apámért. ..kiáltotta Gibson felé -..Ilyen gyorsan még sohasem sikerült előrántani Gringónak a pisztolyát. Egyszer csak lódobogást hallott.Csak azt nem értem . A Gonzales ranchon szokatlanul nagy társaság ült együtt. dörrenést hallott. Anna még vagy félórát pihent a kunyhóban. lóra ült.mondta mosolyogva az ezredes -.Hálátlanság volt tőle. Ingramm . majd álldogálok itt. Az ezredes ágyban feküdt. . itt hozom! .. hogy hátat fordított a háznak.. elmentek Annáért. Tom tartójába tette a fegyverét. .jegyezte meg az intéző. Clayton seriff jött lelkendezve.. uraim! Valamennyien fenékig ürítették poharaikat. Tom kiáltotta oda vágtatás közben egy birkapásztornak lent a síkon... hogy mi rejlik egy ember cselekedetei mélyén. visszafordult a keskeny ösvényen.udvariaskodott siralmasan az ügynök.Csak hagyja. Ijedten ugrott fel..és váratlanul. Ezt boldogan érezte.Igazán sajnálom magát. .felelte zavartan Anna . amit a Véres Tom és Arthur Wheeler ügyében megtudott..Kilovagoltam.Köszönöm. roppant ütés taszította mellbe.. . hogy az ezredes lánya az erdei magányos kunyhóban van.A Nevada Szellemére isszuk ezt. Gibson mint egy érdekes esetet mondta el mindazt. tűz villant... és hazakísérték Tanassoba...felelte búsan -. hogy a feje odacsapódik a földhöz. és szerényen megállt a küszöbön.. mikor ilyen nagy baj történt . kissé bicegett. Holborn . de sokkal közelebbről. . . A pásztor odacsődítette néhány társát. ... hogy hat-nyolc lovas érkezik.. De most egy ideig nem teszek ilyesmit . . sohase tudhatjuk. hogy a senoritát hogyan ragadhatta el ez a bandita. Anna egy széket tolt feléje. És mégis. Talán a bandita végzett Tommal? Megkönnyebbülten látta.. Mielőtt lenyomhatta volna a ravaszt. Két nap telt el.. Még hallotta egyszer. egyszer csak.

Figyelmeztetem . csak kószált a magányos vadak ösvényén. Békében és megbecsülésben élhetett a régi birtokon. szemben a Nevada hófödte csúcsaival.7. Együtt lenni. kiszabadítottam a barlangból. mikor baj van és megszökni a jutalom elől. komor tekintetű Tomot... nem vadászott.. hogy nem fogadok el semmit. hogy éhen pusztuljanak.Azt a két alakot.. hogy a hegyek között kóboroljon.. . Ezt tudták jól a Balting City-beliek és mintha bűnösök lennének valamiben. Mikor egy ilyen kóborlásból visszatért. a cowboyok blokkháza az egykori tervek alapján épült fel újra. csak az otthont. Balting City lakosai szintén igyekeztek a fiúval elfeledtetni azt a szerencsétlenséget.Eljöttem. de nem merte végiggondolni. hiába vártunk volna arra.. Tom visszakapta a Wheeler-birtokot.Csak ne fortyanjon fel.. Úgy tett. . A fiú nem válaszolt. a szülőföldjén hunyta le örökre a szemét.. Maga sem tudta. Anna csendesen eléje állt. hogy a lábra kapott gyanú tovább éljen... . az nem helyes eljárás! . hogy valahol letelepedhessenek és megbánhassák a bűneiket.. ott valami ördögi gyorsasággal egy fehér lóra kapjon és eljátssza az embereknek a Nevada Szellemét. de azt hiszem maga sem kívánta ezt. csak azért. kinek sok álmatlan éjszakát kellett a szerencsétlen Arthur Wheelerre gondolni. Jó büntetés volt.Semmit?... Egyedül járta az ösvényeket követte egy-egy állat nyomát. .Ja igaz. ügyességének és bátorságának. Maga tartotta a hátát a közvélemény előtt.. barátom!. szép gazdaság legyen. hogy azután Tonga kunyhójához nyargaljon.mondta erélyesen Tom -. .. Vagy tudta. ami olyan igazságtalanul pusztította el a Wheeler családot. itt.folytatta az ezredes.mondta meglepetten Tom. Elég vér tapadt már ehhez a históriához. miközben elgondolkozva szivarra gyújtott. hogy miért olyan izgatott. Ezzel megmentett engem attól.. nyílt az ajtó és Anna jött eléje. A Véres Tom nevét többé nem említették. . a másik reszketett és dadogott. és bevágtatott az udvarra.. . nyájaktól nyüzsgő. Adtam nekik annyit. a családot nem pótolhatták semmivel. mint aki gyáván cserbenhagyja a gazdáját. Szegény Dick is.. Megérdemelték volna. Az egyik teljesen megőszült. bőkezűen segítette hozzá a fiút. Ahogy elindult a tornác felé. Közel álltak az őrülethez. Mi a csoda? Ki lehet az ő szobájában este? Megsarkantyúzta lovát. Az ezredes tűnt fel a lány mögött. és két kézzel szorította meg a fiú kezét: .mondta csendesen. Mindent visszaadhattak Tomnak. hogy maga jöjjön el hozzánk! Hohó. Cornert és Bronsont. És a kormányzó. A ház.Csak nem akar megjutalmazni? . aki olykor kéthárom napra is eltűnt. világosságot látott a Wheeler-ház ablakában. de a puskát nem vette le a válláról. A becsületemet köszönhetem a maga okosságának. ami egykor Arthur Wheeleré volt. . Ezt most nem lehet csak úgy egyszerűen elintézni. mikor értük mentem.Úgy látszik. Tom. örökké egyedül járkáló. hogy a Wheeler farm megint a régi. . szomorúan figyelték az örökké komoly. a város felé vezető domb elején léptetve.

. Az öreg Shiwán kincséről még sokat beszéltek. . Később felépült az új kórház. ahogy Tanasso mind nagyobb lett... és Tanassonak pedig egy duzzasztógát révén rövidesen erőműve volt.. azon mértékben. pedig egyre fogyott az eldugott arany.. Elég volt a bosszúból. Az ezredes. Vajon nem kívánja-e halálukat? .... és csak nehezen szánta rá magát. Az ezredes lassan elsétált a nyugalmas éjszakai kertben. Ketten maradtak. egyre fogytak.. és Balting City lakói most már sűrűn látták mosolyogni a néhai Arthur Wheeler fiát. senor .Én is ezt tettem volna az ön helyében. hogy ismét elhagyja ezt a kellemes környezetet.. A Nevada fehér csúcsai felett csodálatosan tiszta fénnyel ragyogtak a csillagok.A lány kíváncsian nézett Tomra. amelyhez gyár is kellett. .felelte a fiatalember. aki természetesen már nem hagyta el Tanassot (mit is kezdtek volna ott nélküle?)..Kitty.suttogta és odahajtotta a fejét a fiú vállára.. . A lány két kezét Tom vállára tette: ..Tom Wheeler fiatal feleségével együtt a régi boldogság is beköltözött a farmra.Eljöttem hozzád.Jól tette. .oOo... . sokszor rándult át a fiatalokhoz.Tom. ... néhány tanyai iskola és a zsákok fogytak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->