You are on page 1of 1

Uchwała nr 13/24/2004 Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej z dnia 26 czerwca 2004 r.

w sprawie poddania pod referendum ogólnokrajowe propozycji zmian w ustroju politycznym Rzeczpospolitej Polskiej Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej uważa, że organizacja władzy ustawodawczej Trzeciej Rzeczypospolitej wymaga radykalnej zmiany. Jesteśmy przekonani, że stanowisko to podziela większość Polaków. Uważamy, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej dla Polski kwestii. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zobowiązuje Zarząd Krajowy do przygotowania struktur Platformy Obywatelskiej do kampanii zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego dotyczącego następujących zmian w ustroju politycznym Rzeczpospolitej Polskiej:
1. zniesienia Senatu; 2. likwidacji immunitetu parlamentarnego; 3. zmniejszenia liczby posłów o połowę

oraz ich wyboru w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie większościowym.

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wyznacza termin rozpoczęcia kampanii zbierania podpisów poparcia wniosku na dzień 31 VIII 2004.