Salam Satu Malaysia.

Syukur saya kepada illahi dengan limpah kurnia-Nya dapatlah menyiapkan tugasan amali dalam Mata Pelajaran Pergerakan Asas. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing saya kerana tidak pernah jemu dan mengeluh dalam memberi tunjuk ajar bagi menyiapkan tugasan amali ini. Tidak juga lupa terima kasih diucapakan kepada kedua IbuBapa saya yang telah memberi sokongan dan dorongan bagi menyiapkan tugasan amali ini dengan jayanya. Saya juga sangat berterima kasih kepada rakan sekelas yang sudi saya

membantu saya dalam menjalankan tugasan amali ini. Pergerakan asas ini merupakan salah satu tugasan yang agak mencabar kerana kami perlu merancang pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan memanipulasi alatan. Walaubagaimanapun, tugasan ini berjaya dilaksanakan melalui kerjasama dan perkongsian idea antara ahli kumpulan saya. Melalui pergerakan asas yang telah kami lakukan ini ia dapat memberikan kefahaman kepada diri saya untuk membezakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Aktiviti ini juga sebenarnya mengajar kami untuk berfikiran lebih kreatif dan kritis dalam merancang dan melakukan ativiti supaya dapat diaplikasikan

semasa di sekolah kelak. Di samping itu, semasa dalam proses mencipta pergerakan dalam stesen-stesen tertentu, ia telah mencungkil kreativiti yang ada pada diri kami dengan menjana idea yang baru. Tugasan ini juga telah memberikan kami pengalaman yang berguna. Aktiviti pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor ini penting bagi murid-murid agar mereka dapat membezakan kedua-dua pergerakan tersebut. Di samping itu, kami dapat meningkatkan daya ketahanan otot-otot badan sepanjang melaksanakan aktiviti pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor serta memanipulasi alatan. Secara kesimpulannya, tugasan ini banyak memberikan faedah dan tidak

pengetahuan kepada diri saya serta pengalaman baru yang sebelum ini

pernah ada pada diri saya sendiri. Akhir kata dari saya, Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi adakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus pada masa akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful